Đam MỹHiện Đại

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

Cưới trước yêu sau, văn ngọt, tình cảm nhẹ nhàng, cách nhau khoảng 10 năm tuổi
Văn án

Một vị ảnh đế và tiểu trong suốt tuyến 108 (tiểu tiểu minh tinh, không có nhiều tiếng tăm) là như thế nào có thể đến được với nhau? Hơn nữa không phải vì yêu mà cưới???!!!

Lục ảnh đế dính phải scandal, sau đó không hề có dự báo trước mà công bố tình yêu.

Người qua đường: minh tinh 108 tuyến này là ai???

…..

Top 1 hot search hôm nay: phu phu ảnh đế tại chương trình thực tế ngọt ngào ngược cẩu.

Antifan: lại mua hot search, bao luôn nguyên năm hot search.

…..

Ảnh đế: Cảm ơn mọi người, chúng tôi kỷ niệm ba năm ngày cưới rồi.

Tiểu minh tinh: Không phải nói xong ba năm sẽ ly hôn sao???

Điểm cần lưu ý: có đề cập chút sở thích BDSM NHẸ, chủ yếu là DS, chi phối thuần phục, không miêu tả cụ thể, không cần phải sợ.

Tag: cận đại hiện đại, đô thị ái tình, niên thượng, bánh ngọt nhỏ (điềm văn), giới giải trí, tình đầu ý hợp, cưới trước yêu sau.

Nguồn : sapiolala.blogspot.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Kháo Kháo
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0001.mp32020-02-26 08:43
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0002.mp32020-02-26 08:44
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0003.mp32020-02-26 08:44
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0004.mp32020-02-26 08:44
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0005.mp32020-02-26 08:44
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0006.mp32020-02-26 08:44
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0007.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0008.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0009.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0010.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0011.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0012.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0013.mp32020-02-26 08:45
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0014.mp32020-02-26 08:46
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0015.mp32020-02-26 08:46
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0016.mp32020-02-26 08:46
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0017.mp32020-02-26 08:46
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0018.mp32020-02-26 08:46
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0019.mp32020-02-26 08:47
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0020.mp32020-02-26 08:47
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0021.mp32020-02-26 08:47
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0022.mp32020-02-26 08:48
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0023.mp32020-02-26 08:48
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0024.mp32020-02-26 08:48
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0025.mp32020-02-26 08:49
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0026.mp32020-02-26 08:49
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0027.mp32020-02-26 08:49
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0028.mp32020-02-26 08:49
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0029.mp32020-02-26 08:49
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0030.mp32020-02-26 08:50
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0031.mp32020-02-26 08:50
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0032.mp32020-02-26 08:50
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0033.mp32020-02-26 08:50
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0034.mp32020-02-26 08:50
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0035.mp32020-02-26 08:51
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0036.mp32020-02-26 08:51
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0037.mp32020-02-26 08:51
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0038.mp32020-02-26 08:51
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0039.mp32020-02-26 08:51
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0040.mp32020-02-26 08:52
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0041.mp32020-02-26 08:52
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0042.mp32020-02-26 08:52
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0043.mp32020-02-26 08:52
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0044.mp32020-02-26 08:52
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0045.mp32020-02-26 08:53
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0046.mp32020-02-26 08:53
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0047.mp32020-02-26 08:53
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0048.mp32020-02-26 08:53
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0049.mp32020-02-26 08:54
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0050.mp32020-02-26 08:54
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0051.mp32020-02-26 08:54
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0052.mp32020-02-26 08:54
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0053.mp32020-02-26 08:55
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0054.mp32020-02-26 08:55
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0055.mp32020-02-26 08:55
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0056.mp32020-02-26 08:55
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0057.mp32020-02-26 08:56
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0058.mp32020-02-26 08:56
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0059.mp32020-02-26 08:56
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0060.mp32020-02-26 08:57
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0061.mp32020-02-26 08:57
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0062.mp32020-02-26 08:57
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0063.mp32020-02-26 08:57
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0064.mp32020-02-26 08:58
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0065.mp32020-02-26 08:58
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0066.mp32020-02-26 09:01
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0067.mp32020-02-26 09:01
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0068.mp32020-02-26 09:01
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0069.mp32020-02-26 09:01
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0070.mp32020-02-26 09:02
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0071.mp32020-02-26 09:02
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0072.mp32020-02-26 09:02
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0073.mp32020-02-26 09:02
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0074.mp32020-02-26 09:05
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0075.mp32020-02-26 09:05
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0076.mp32020-02-26 09:05
 • hot-search-du-dinh-nhiet-suu-du-dinh-chuong-0077.mp32020-02-26 09:05
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Trùng Sinh Chi Đô Thị Tiểu Hoa Tượng

THUYS♥️

Hình Ảnh Quá Mỹ Ta Không Dám Nhìn [ Giới Giải Trí ]

THUYS♥️

Hoan Nghênh Tiến Vào Luyện Ngục Trò Chơi

TiKay

Vì Tiền Đem Chính Mình Bán Cho Tà Ám Sau / Tà Ám Gia Tiểu Thiên Sư

TiKay

Xuyên Thành Vai Ác Đại Lão Mẹ Nó

TiKay

Thiên Linh Linh Địa Linh Linh

THUYS♥️

Leave a Reply