Đồng Nhân

Một Quyền Hòa Thượng Đường Tam Tạng

Một Quyền Hòa Thượng Đường Tam Tạng

Ta vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ tố khổ lấy chính mình phàm phu tục tử, quay người liền đánh nát Ngũ Chỉ Sơn, sau đó bóp lấy cổ của ta hỏi ta là cùng hắn cùng đi Tây Thiên vẫn là từ hắn đưa ta đi

Vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ kiên quyết không đồng ý đầu kia tiểu mẫu long gia nhập đội ngũ, sợ muốn hỏng hắn tu hành, sau đó quay người còn nói như vậy có thể giúp ích định lực tăng trưởng

Cũng vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ cười lạnh nói: Nhân cùng yêu làm sao có thể có cảm tình, nhân yêu khác đường, cách li sinh sản, há lại bình thường. Kéo lấy đầu kia heo ném ra Cao Lão Trang, sau đó quay người lại đối đông đảo nữ yêu tinh nói về chúng sinh bình đẳng, ngã phật từ bi

Ta vĩnh viễn quên không được ngày nào đó, sư phụ cảm thán Lưu Sa Hà Tam Thiên Nhược Thủy khó khăn, sau đó quay người một thức Đại Uy Thiên Long, mở ra một đầu thông thiên đại đạo.

Cuốn sách này lại tên 《 cái kia núi, cái kia khỉ, một quyền kia 》, 《 Long Kỵ Sĩ bưu hãn nhân sinh 》, 《 những năm kia ta cùng đáng yêu Tiểu Long Nữ vượt qua cách xa vạn dặm 》, 《 Đại sư huynh, Nhị sư huynh, yêu quái lại bị sư phụ siêu độ Vãng Sinh 》…

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Thần Đình
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Diamond No Ace Chi Seidou Vương Giả

TiKay

Konoha Ác Bá Nhẫn Miêu

TiKay

Vô Hạn Thứ Nguyên Phồn Hoa

TiKay

Nào Đó Comic Đặc Công

TiKay

Hokage: Tan Vỡ Trung Nhẫn Sát Hạch

TiKay

Mỹ Mạn Thế Giới Âm Ảnh Quỹ Tích

TiKay

Leave a Reply