Đô Thị

Mỹ Nữ Tổng Tài Thiếp Thân Cao Thủ

Mỹ Nữ Tổng Tài Thiếp Thân Cao Thủ

Lăng Trần, một cái ẩn cư ở trong thành phố cam nguyện làm nhân viên chuyển phát nhanh tuyệt thế cao thủ, bởi vì một lần công tác quan hệ, hắn đi vào Nam Vinh Uyển Thanh cái này được vinh dự Đông Hải một cành hoa tuyệt sắc mỹ nữ tổng tài thế giới.

Từ đó, hắn người sinh bắt đầu nhiều màu nhiều sắc!

Tình trạng : vẫn đang tiếp tục ra.

Chưa check độ nguy hiểm… khả năng hố sâu..

Ngày 30~50 chương. Đề cử nguyệt phiếu or kim đậu sẽ bạo chương

Ae Đọc Tích Cực Vote (9~10) ở cuối mỗi chương nếu có nhé..cảm ơn!!!!!!!

Truyện của tác giả Đại Thần.

——————————————————————————————————————————
Ae thấy hay thì Like fb, đánh giá vote (9~10) đều đều mỗi chương sau khi đọc xong ( ở dưới thông tin cvt ), và nhớ vote Sao ở trên khung giới thiệu truyện giúp mình nhé 😀

Còn thấy truyện dở thì đừng nói gì cả làm buồn lòng nhau mà hãy lẳng im không một tiếng động close tab này lại là được… Cảm ơn mọi người 😀

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tịch Vô
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đưa chuông2023-06-02 10:02
 • #2: Chương 2: Tuyệt sắc mỹ nhân2023-06-02 10:02
 • #3: Chương 3: Tiểu muội nhà bên2023-06-02 10:02
 • #4: Chương 4: Người văn minh2023-06-02 10:02
 • #5: Chương 5: Tô Lâm tiểu nữu2023-06-02 10:02
 • #6: Chương 6: Công tác bị từ2023-06-02 10:02
 • #7: Chương 7: Tiểu Lộ hai tay2023-06-02 10:03
 • #8: Chương 8: Nam Vinh gia chủ2023-06-02 10:03
 • #9: Chương 9: Bị trộm hôn2023-06-02 10:03
 • #10: Chương 10: Không tên bất an2023-06-02 10:03
 • #11: Chương 11: Âm thanh của tự nhiên2023-06-02 10:03
 • #12: Chương 12: Ngân Tinh ngu nhạc người chế tác2023-06-02 10:03
 • #13: Chương 13: Nát2023-06-02 10:03
 • #14: Chương 14: Hồng Vũ tập đoàn2023-06-02 10:03
 • #15: Chương 15: Khai trừ hắn2023-06-02 10:03
 • #16: Chương 16: Khó khăn gia đình2023-06-02 10:03
 • #17: Chương 17: Hạ mã uy2023-06-02 10:03
 • #18: Chương 18: Ngươi đến rất đúng lúc2023-06-02 10:04
 • #19: Chương 19: Ngươi sẽ thích ta2023-06-02 10:04
 • #20: Chương 20: Xe Classic phát uy2023-06-02 10:04
 • #21: Chương 21: Không phục tùng mệnh lệnh2023-06-02 10:04
 • #22: Chương 22: Thanh Vân võ quán (một )2023-06-02 10:04
 • #23: Chương 23: Thanh Vân võ quán (hai )2023-06-02 10:04
 • #24: Chương 24: Phương bắc có tuyệt sắc2023-06-02 10:04
 • #25: Chương 25: Tô đại tiểu thư bạn trai2023-06-02 10:04
 • #26: Chương 26: Mình trả tiền (một )2023-06-02 10:04
 • #27: Chương 27: Mình trả tiền (hai )2023-06-02 10:04
 • #28: Chương 28: Vạch trần2023-06-02 10:04
 • #29: Chương 29: Xen vào chuyện bao đồng mỹ nữ2023-06-02 10:05
 • #30: Chương 30: Mỹ nữ cảnh sát (một )2023-06-02 10:05
 • #31: Chương 31: Mỹ nữ cảnh sát (hai )2023-06-02 10:05
 • #32: Chương 32: Sát thủ (một )2023-06-02 10:05
 • #33: Chương 33: Sát thủ (hai )2023-06-02 10:05
 • #34: Chương 34: Sát thủ (ba )2023-06-02 10:05
 • #35: Chương 35: Sát thủ (bốn )2023-06-02 10:05
 • #36: Chương 36: Sát thủ (năm )2023-06-02 10:05
 • #37: Chương 37: Xà Vương2023-06-02 10:05
 • #38: Chương 38: Thiếp thân bảo hộ (một )2023-06-02 10:05
 • #39: Chương 39: Thiếp thân bảo hộ (hai )2023-06-02 10:05
 • #40: Chương 40: Thiếp thân bảo hộ (ba )2023-06-02 10:06
 • #41: Chương 41: Đại tiểu thư tuyệt thực kháng nghị2023-06-02 10:06
 • #42: Chương 42: U Linh2023-06-02 10:06
 • #43: Chương 43: Tiểu Trúc thi nhằm vào2023-06-02 10:06
 • #44: Chương 44: Lăng Trần y thuật2023-06-02 10:06
 • #45: Chương 45: Cô nàng Tô uy hiếp2023-06-02 10:06
 • #46: Chương 46: Còn không có nhìn đủ sao2023-06-02 10:06
 • #47: Chương 47: Nữ tử tư nhân hội sở (một )2023-06-02 10:06
 • #48: Chương 48: Nữ tử tư nhân hội sở (hai )2023-06-02 10:06
 • #49: Chương 49: Nữ tử tư nhân hội sở (ba )2023-06-02 10:06
 • #50: Chương 50: Hội sở cổ đông2023-06-02 10:07
 • #51: Chương 51: Nam Vinh chuyện cũ2023-06-02 10:07
 • #52: Chương 52: Phương xa ngươi2023-06-02 10:07
 • #53: Chương 53: Giặc cướp (một )2023-06-02 10:07
 • #54: Chương 54: Giặc cướp (hai )2023-06-02 10:07
 • #55: Chương 55: Giặc cướp (ba )2023-06-02 10:07
 • #56: Chương 56: Giới thiệu bạn gái2023-06-02 10:07
 • #57: Chương 57: Chúc Hoằng (một )2023-06-02 10:07
 • #58: Chương 58: Chúc Hoằng (hai )2023-06-02 10:07
 • #59: Chương 59: Chúc Hoằng (ba )2023-06-02 10:07
 • #60: Chương 60: Ngươi cùng Tiểu Trúc tỷ tỷ quan hệ thế nào2023-06-02 10:08
 • #61: Chương 61: Đã từng chiến hữu2023-06-02 10:08
 • #62: Chương 62: Chủ động từ chức (một )2023-06-02 10:08
 • #63: Chương 63: Chủ động từ chức (hai )2023-06-02 10:08
 • #64: Chương 64: Mặt trái táo mỹ nữ2023-06-02 10:08
 • #65: Chương 65: Tô Lâm bị khi phụ (một )2023-06-02 10:08
 • #66: Chương 66: Tô Lâm bị khi phụ (hai )2023-06-02 10:08
 • #67: Chương 67: Tần Dương tàn nhẫn2023-06-02 10:08
 • #68: Chương 68: Gặp lại Đường Thi Vận2023-06-02 10:08
 • #69: Chương 69: Tiểu Hồng mẹ (một )2023-06-02 10:08
 • #70: Chương 70: Tiểu Hồng mẹ (hai )2023-06-02 10:09
 • #71: Chương 71: Đường Nguyên bí mật2023-06-02 10:09
 • #72: Chương 72: Nam Vinh Hạo gia cửa2023-06-02 10:09
 • #73: Chương 73: Người thần bí dạ tập võ quán2023-06-02 10:09
 • #74: Chương 74: Người thần bí dạ tập võ quán (hai )2023-06-02 10:09
 • #75: Chương 75: Nhân sinh như kỳ2023-06-02 10:09
 • #76: Chương 76: Hà Tử Vân2023-06-02 10:09
 • #77: Chương 77: Suy nghĩ ngàn vạn2023-06-02 10:09
 • #78: Chương 78: Lãnh Phỉ Phỉ (một )2023-06-02 10:09
 • #79: Chương 79: Lãnh Phỉ Phỉ (hai )2023-06-02 10:09
 • #80: Chương 80: Đáng thương chi nữ2023-06-02 10:09
 • #81: Chương 81: Ngự Long công quán yến hội (một )2023-06-02 10:09
 • #82: Chương 82: Ngự Long công quán yến hội (hai )2023-06-02 10:10
 • #83: Chương 83: Ngự Long công quán yến hội (ba )2023-06-02 10:10
 • #84: Chương 84: Thổ lộ2023-06-02 10:10
 • #85: Chương 85: Cự tuyệt2023-06-02 10:10
 • #86: Chương 86: Có lỗi với2023-06-02 10:10
 • #87: Chương 87: Xà Vương hiện thân (một )2023-06-02 10:10
 • #88: Chương 88: Xà Vương hiện thân (hai )2023-06-02 10:10
 • #89: Chương 89: Lớn cái (một )2023-06-02 10:10
 • #90: Chương 90: Lớn cái (hai )2023-06-02 10:10
 • #91: Chương 91: Túi độc2023-06-02 10:10
 • #92: Chương 92: Người chết thân phận2023-06-02 10:10
 • #93: Chương 93: Nghiên cứu khoa học thất2023-06-02 10:10
 • #94: Chương 94: Ngươi chừng nào thì chuyển về đi2023-06-02 10:11
 • #95: Chương 95: Lang Vẫn2023-06-02 10:11
 • #96: Chương 96: Nam Vinh Cương2023-06-02 10:11
 • #97: Chương 97: Độc đáo xưng hô2023-06-02 10:11
 • #98: Chương 98: Nghiên cứu khoa học thất bí mật (một )2023-06-02 10:11
 • #99: Chương 99: Nghiên cứu khoa học thất bí mật (hai )2023-06-02 10:11
 • #100: Chương 100: Nghiên cứu khoa học thất bí mật (ba )2023-06-02 10:11
 • #101: Chương 101: Thay Liễu Tích Dao thi châm (một )2023-06-02 10:11
 • #102: Chương 102: Thay Liễu Tích Dao thi châm (hai )2023-06-02 10:11
 • #103: Chương 103: Cũng là người đáng thương2023-06-02 10:11
 • #104: Chương 104: Kiểm trắc2023-06-02 10:12
 • #105: Chương 105: Thuốc tây2023-06-02 10:12
 • #106: Chương 106: U Linh thủ lĩnh2023-06-02 10:12
 • #107: Chương 107: Thượng Đế tổ chức2023-06-02 10:12
 • #108: Chương 108: Huynh muội2023-06-02 10:12
 • #109: Chương 109: Đối tác2023-06-02 10:12
 • #110: Chương 110: Lính đánh thuê (một )2023-06-02 10:12
 • #111: Chương 111: Lính đánh thuê (hai )2023-06-02 10:12
 • #112: Chương 112: Lính đánh thuê (ba )2023-06-02 10:12
 • #113: Chương 113: Thua mời ăn cơm2023-06-02 10:12
 • #114: Chương 114: Uyển Thanh bị bắt (một )2023-06-02 10:12
 • #115: Chương 115: Uyển Thanh bị bắt (hai )2023-06-02 10:13
 • #116: Chương 116: Nghĩ cách cứu viện (một )2023-06-02 10:13
 • #117: Chương 117: Nghĩ cách cứu viện (hai )2023-06-02 10:13
 • #118: Chương 118: Nghĩ cách cứu viện (ba )2023-06-02 10:13
 • #119: Chương 119: Chung hoạn nạn2023-06-02 10:13
 • #120: Chương 120: Gió mưa (một )2023-06-02 10:13
 • #121: Chương 121: Gió mưa (hai )2023-06-02 10:13
 • #122: Chương 122: Quyến luyến2023-06-02 10:13
 • #123: Chương 123: Truy trốn2023-06-02 10:13
 • #124: Chương 124: Thứ 123 nụ hôn đầu2023-06-02 10:13
 • #125: Chương 125: Tìm kiếm (một )2023-06-02 10:13
 • #126: Chương 126: Tìm kiếm (hai )2023-06-02 10:13
 • #127: Chương 127: Tìm kiếm (ba )2023-06-02 10:14
 • #128: Chương 128: Đêm tối phản kích2023-06-02 10:14
 • #129: Chương 129: Thần bí chất lỏng2023-06-02 10:14
 • #130: Chương 130: Đánh2023-06-02 10:14
 • #131: Chương 131: Vang dội cái tát (một )2023-06-02 10:14
 • #132: Chương 132: Vang dội cái tát (hai )2023-06-02 10:14
 • #133: Chương 133: Huynh đệ2023-06-02 10:14
 • #134: Chương 134: Cái tát vang lên lần nữa2023-06-02 10:14
 • #135: Chương 135: Ý hướng hợp tác2023-06-02 10:14
 • #136: Chương 136: Công ty bị nện2023-06-02 10:14
 • #137: Chương 137: Quá khứ hiện tại2023-06-02 10:14
 • #138: Chương 138: Không muốn người biết một mặt2023-06-02 10:15
 • #139: Chương 139: Hợp tác2023-06-02 10:15
 • #140: Chương 140: Đế Tước hộp đêm2023-06-02 10:15
 • #141: Chương 141: Ngụy Đông2023-06-02 10:15
 • #142: Chương 142: Lãnh Phỉ Phỉ mất tích2023-06-02 10:15
 • #143: Chương 143: Cầm thú (một )2023-06-02 10:15
 • #144: Chương 144: Cầm thú (hai )2023-06-02 10:15
 • #145: Chương 145: Cầm thú (ba )2023-06-02 10:15
 • #146: Chương 146: Lại gặp Chúc Tiểu Trúc2023-06-02 10:15
 • #147: Chương 147: Đêm tối thăm dò2023-06-02 10:15
 • #148: Chương 148: Đêm tối thăm dò (hai )2023-06-02 10:15
 • #149: Chương 149: Đêm tối thăm dò (ba )2023-06-02 10:15
 • #150: Chương 150: Kế hoạch cải biến2023-06-02 10:16
 • #151: Chương 151: Nguy cơ2023-06-02 10:16
 • #152: Chương 152: Tự hủy trình tự2023-06-02 10:16
 • #153: Chương 153: Cường hóa2023-06-02 10:16
 • #154: Chương 154: Cứu mạng2023-06-02 10:16
 • #155: Chương 155: Thanh tỉnh2023-06-02 10:16
 • #156: Chương 156: Đánh cược2023-06-02 10:16
 • #157: Chương 157: Quay về công ty2023-06-02 10:16
 • #158: Chương 158: Nam Vinh Cương hạ lạc2023-06-02 10:16
 • #159: Chương 159: Ước a2023-06-02 10:16
 • #160: Chương 160: Xem điện ảnh2023-06-02 10:16
 • #161: Chương 161: Dắt tay2023-06-02 10:17
 • #162: Chương 162: Bên đường quà vặt2023-06-02 10:17
 • #163: Chương 163: Tương Vân Khải2023-06-02 10:17
 • #164: Chương 164: Giảo hoạt tiểu Hoa2023-06-02 10:17
 • #165: Chương 165: Mưu kế đạt được2023-06-02 10:17
 • #166: Chương 166: Cái nồi cơm2023-06-02 10:17
 • #167: Chương 167: Ánh nến bữa tối2023-06-02 10:17
 • #168: Chương 168: Thân tình ái tình2023-06-02 10:17
 • #169: Chương 169: Cảm giác đau lòng2023-06-02 10:17
 • #170: Chương 170: Thái độ chuyển biến (một )2023-06-02 10:17
 • #171: Chương 171: Thái độ chuyển biến (hai )2023-06-02 10:17
 • #172: Chương 172: Đến Kinh Thành2023-06-02 10:17
 • #173: Chương 173: Ngăn chặn2023-06-02 10:18
 • #174: Chương 174: Thần bí nữ tử2023-06-02 10:18
 • #175: Chương 175: Cao thủ chân chính2023-06-02 10:18
 • #176: Chương 176: Cao thủ bảng2023-06-02 10:18
 • #177: Chương 177: Thiên Cơ Các2023-06-02 10:18
 • #178: Chương 178: Đại ca sĩ2023-06-02 10:18
 • #179: Chương 179: Trở lại chốn cũ2023-06-02 10:18
 • #180: Chương 180: Nhà2023-06-02 10:18
 • #181: Chương 181: Chương Trạch Khải2023-06-02 10:18
 • #182: Chương 182: Phó ước2023-06-02 10:18
 • #183: Chương 183: Bức bách2023-06-02 10:18
 • #184: Chương 184: Đã lâu gặp mặt2023-06-02 10:19
 • #185: Chương 185: Giận dữ vì hồng nhan2023-06-02 10:19
 • #186: Chương 186: Lên án2023-06-02 10:19
 • #187: Chương 187: Đảo ngược2023-06-02 10:19
 • #188: Chương 188: Mời2023-06-02 10:19
 • #189: Chương 189: Đại phiền toái2023-06-02 10:19
 • #190: Chương 190: U Linh nguy cơ2023-06-02 10:19
 • #191: Chương 191: Hổ bảng thứ mười2023-06-02 10:19
 • #192: Chương 192: Cứu viện kế hoạch2023-06-02 10:19
 • #193: Chương 193: Huyết Tri Chu2023-06-02 10:19
 • #194: Chương 194: Cyprus2023-06-02 10:19
 • #195: Chương 195: Hành động trước giờ2023-06-02 10:20
 • #196: Chương 196: Ngẫu nhiên gặp2023-06-02 10:20
 • #197: Chương 197: Sớm hành động2023-06-02 10:20
 • #198: Chương 198: Bẫy rập2023-06-02 10:20
 • #199: Chương 199: Tử vong phát sóng trực tiếp2023-06-02 10:20
 • #200: Chương 200: Kịch chiến2023-06-02 10:20
 • #201: Chương 201: Không đường có thể trốn2023-06-02 10:20
 • #202: Chương 202: Tuyệt xử phùng sinh2023-06-02 10:20
 • #203: Chương 203: Lại vào hiểm cảnh2023-06-02 10:20
 • #204: Chương 204: Sinh tử không rõ2023-06-02 10:20
 • #205: Chương 205: Thức tỉnh2023-06-02 10:20
 • #206: Chương 206: Không chịu nổi quay đầu chuyện cũ2023-06-02 10:20
 • #207: Chương 207: Hợp tác2023-06-02 10:21
 • #208: Chương 208: Trở về2023-06-02 10:21
 • #209: Chương 209: Truyền thừa2023-06-02 10:21
 • #210: Chương 210: Bí tịch2023-06-02 10:21
 • #211: Chương 211: Xà Vương thân phận2023-06-02 10:21
 • #212: Chương 212: Ngờ vực vô căn cứ2023-06-02 10:21
 • #213: Chương 213: Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ (một )2023-06-02 10:21
 • #214: Chương 214: Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ (hai )2023-06-02 10:21
 • #215: Chương 215: Hồng Vũ tập đoàn nguy cơ (ba )2023-06-02 10:21
 • #216: Chương 216: Dính líu giết người2023-06-02 10:21
 • #217: Chương 217: Nam Vinh Hạo bị bắt2023-06-02 10:21
 • #218: Chương 218: Khó khăn thời kì2023-06-02 10:22
 • #219: Chương 219: Gặp lại2023-06-02 10:22
 • #220: Chương 220: Vì cái gì không được2023-06-02 10:22
 • #221: Chương 221: Lãng mạn bữa ăn khuya2023-06-02 10:22
 • #222: Chương 222: Khiêu chiến2023-06-02 10:22
 • #223: Chương 223: Chúc Hoằng mắc lừa2023-06-02 10:22
 • #224: Chương 224: Két sắt (một )2023-06-02 10:22
 • #225: Chương 225: Két sắt (hai )2023-06-02 10:22
 • #226: Chương 226: Kinh ngạc Chúc Hoằng2023-06-02 10:22
 • #227: Chương 227: Thật là cái hiểu lầm2023-06-02 10:22
 • #228: Chương 228: Huyết Tri Chu giao dịch2023-06-02 10:23
 • #229: Chương 229: Bí mật thương khố (một )2023-06-02 10:23
 • #230: Chương 230: Bí mật thương khố (hai )2023-06-02 10:23
 • #231: Chương 231: Bí mật thương khố (ba )2023-06-02 10:23
 • #232: Chương 232: Bắt được Trương Tuyết Lệ2023-06-02 10:23
 • #233: Chương 233: Thần bí nam nhân2023-06-02 10:23
 • #234: Chương 234: Chồng tương lai Bồi Dưỡng Kế Hoạch2023-06-02 10:23
 • #235: Chương 235: Để ngươi nhìn trở về2023-06-02 10:23
 • #236: Chương 236: Nhân lực tư nguyên bộ2023-06-02 10:23
 • #237: Chương 237: Di mụ2023-06-02 10:23
 • #238: Chương 238: Giang gia2023-06-02 10:23
 • #239: Chương 239: Đại Lâu Bàn Nhược Kinh2023-06-02 10:24
 • #240: Chương 240: Đến từ Giang gia phòng xa2023-06-02 10:24
 • #241: Chương 241: Nằm vùng2023-06-02 10:24
 • #242: Chương 242: Cái này là một cái hố2023-06-02 10:24
 • #243: Chương 243: Phách lối Giang gia2023-06-02 10:24
 • #244: Chương 244: Tỉnh rượu2023-06-02 10:24
 • #245: Chương 245: Trách nhiệm2023-06-02 10:24
 • #246: Chương 246: Hổ bảng thứ năm2023-06-02 10:24
 • #247: Chương 247: Chiến Hổ bảng thứ năm (một )2023-06-02 10:24
 • #248: Chương 248: Chiến Hổ bảng thứ năm (hai )2023-06-02 10:24
 • #249: Chương 249: Ác nhân tự có ác nhân trị2023-06-02 10:24
 • #250: Chương 250: Hư thoát2023-06-02 10:25
 • #251: Chương 251: Hô hấp nhân tạo2023-06-02 10:25
 • #252: Chương 252: Đường Thi Vận gặp nạn2023-06-02 10:25
 • #253: Chương 253: Nổ tung2023-06-02 10:25
 • #254: Chương 254: Bát phụ2023-06-02 10:25
 • #255: Chương 255: Treo giải thưởng bảng2023-06-02 10:25
 • #256: Chương 256: Sẽ là ai2023-06-02 10:25
 • #257: Chương 257: Máy tính trúng độc2023-06-02 10:25
 • #258: Chương 258: Phỏng vấn2023-06-02 10:25
 • #259: Chương 259: Sát cơ2023-06-02 10:25
 • #260: Chương 260: Mộng Viên quán bar2023-06-02 10:25
 • #261: Chương 261: Anh hùng cứu mỹ2023-06-02 10:25
 • #262: Chương 262: Anh hùng cứu được không nhất định là mỹ nữ2023-06-02 10:26
 • #263: Chương 263: Thiên Diện Hồ2023-06-02 10:26
 • #264: Chương 264: Quỷ ảnh Ninja2023-06-02 10:26
 • #265: Chương 265: Trúng độc2023-06-02 10:26
 • #266: Chương 266: Giải độc2023-06-02 10:26
 • #267: Chương 267: Giải vây2023-06-02 10:26
 • #268: Chương 268: Thân nhân phản bội2023-06-02 10:26
 • #269: Chương 269: Giang gia đi2023-06-02 10:26
 • #270: Chương 270: Giang gia gia chủ2023-06-02 10:26
 • #271: Chương 271: Vân tiên sinh2023-06-02 10:26
 • #272: Chương 272: Ban đêm xông vào Giang gia (thượng)2023-06-02 10:26
 • #273: Chương 273: Ban đêm xông vào Giang gia (trung)2023-06-02 10:27
 • #274: Chương 274: Ban đêm xông vào Giang gia (Hạ)2023-06-02 10:27
 • #275: Chương 275: Đại náo Giang gia 12023-06-02 10:27
 • #276: Chương 276: Đại náo Giang gia 22023-06-02 10:27
 • #277: Chương 277: Đại náo Giang gia 32023-06-02 10:27
 • #278: Chương 278: Đại náo Giang gia 42023-06-02 10:27
 • #279: Chương 279: Đại náo Giang gia 52023-06-02 10:27
 • #280: Chương 280: Đại náo Giang gia 62023-06-02 10:27
 • #281: Chương 281: Đại náo Giang gia 72023-06-02 10:27
 • #282: Chương 282: Cứu người thành công2023-06-02 10:27
 • #283: Chương 283: Khoảng cách2023-06-02 10:28
 • #284: Chương 284: Cháo nữ thư khiêu chiến2023-06-02 10:28
 • #285: Chương 285: Tử vong uy hiếp2023-06-02 10:28
 • #286: Chương 286: Trọng khẩu vị2023-06-02 10:28
 • #287: Chương 287: Thiếu nữ tâm2023-06-02 10:28
 • #288: Chương 288: Nằm vùng bảo hộ2023-06-02 10:28
 • #289: Chương 289: Mê ca nhạc gặp mặt hội2023-06-02 10:28
 • #290: Chương 290: Hỗn loạn2023-06-02 10:28
 • #291: Chương 291: Đường Thi Vận bị bắt cóc (1 )2023-06-02 10:28
 • #292: Chương 292: Đường Thi Vận bị bắt cóc (2 )2023-06-02 10:28
 • #293: Chương 293: Vì con báo thù2023-06-02 10:28
 • #294: Chương 294: Bọn cướp điện thoại2023-06-02 10:29
 • #295: Chương 295: Ngu xuẩn nữ nhân2023-06-02 10:29
 • #296: Chương 296: Một tia hi vọng2023-06-02 10:29
 • #297: Chương 297: Tiền chuộc giao dịch2023-06-02 10:29
 • #298: Chương 298: Hung hiểm2023-06-02 10:29
 • #299: Chương 299: Chế phục bọn cướp2023-06-02 10:29
 • #300: Chương 300: Bắt quy án2023-06-02 10:29
 • #301: Chương 301: Ta có vị hôn phu2023-06-02 10:29
 • #302: Chương 302: Tông Minh Sơn chi chiến2023-06-02 10:29
 • #303: Chương 303: Kỳ nhân dị sĩ2023-06-02 10:29
 • #304: Chương 304: Bát Đại quái nhân2023-06-02 10:30
 • #305: Chương 305: Lại gặp Chúc Hoằng2023-06-02 10:30
 • #306: Chương 306: Hoàn mỹ gien2023-06-02 10:30
 • #307: Chương 307: Xảo thi diệu kế2023-06-02 10:30
 • #308: Chương 308: Nhìn thấu2023-06-02 10:30
 • #309: Chương 309: Bỏ chạy2023-06-02 10:30
 • #310: Chương 310: Tình nghĩa2023-06-02 10:30
 • #311: Chương 311: Nam Vinh Hạo thụ thương2023-06-02 10:30
 • #312: Chương 312: Hoàn mỹ số liệu2023-06-02 10:30
 • #313: Chương 313: Đông Nghĩa2023-06-02 10:30
 • #314: Chương 314: Đàm phán2023-06-02 10:30
 • #315: Chương 315: Giao đấu Tương Vân Khải2023-06-02 10:30
 • #316: Chương 316: Phủ bụi biệt thự2023-06-02 10:31
 • #317: Chương 317: Quý Bắc Chiêu2023-06-02 10:31
 • #318: Chương 318: Trâu Du2023-06-02 10:31
 • #319: Chương 319: Phách lối2023-06-02 10:31
 • #320: Chương 320: Đại khai sát giới (1 )2023-06-02 10:31
 • #321: Chương 321: Đại khai sát giới (2 )2023-06-02 10:31
 • #322: Chương 322: Đại khai sát giới (3 )2023-06-02 10:31
 • #323: Chương 323: Đông Nghĩa sau màn lão bản2023-06-02 10:31
 • #324: Chương 324: Tự chui đầu vào lưới2023-06-02 10:31
 • #325: Chương 325: Người làm chứng2023-06-02 10:31
 • #326: Chương 326: Lưu manh2023-06-02 10:32
 • #327: Chương 327: Mặt đen Bao Công2023-06-02 10:32
 • #328: Chương 328: Bách Huyễn Quân2023-06-02 10:32
 • #329: Chương 329: Bị nữ nhân khẩn trương cảm giác2023-06-02 10:32
 • #330: Chương 330: Tần Vũ2023-06-02 10:32
 • #331: Chương 331: Tiệc ăn mừng2023-06-02 10:32
 • #332: Chương 332: Lôi kéo Vân Khải (một )2023-06-02 10:32
 • #333: Chương 333: Lôi kéo Vân Khải (hai )2023-06-02 10:32
 • #334: Chương 334: Cháo nữ tìm tới cửa2023-06-02 10:32
 • #335: Chương 335: Khương Hào thụ thương2023-06-02 10:32
 • #336: Chương 336: Chưa từ bỏ ý định sát thủ2023-06-02 10:32
 • #337: Chương 337: Cao thủ ẩn hiện2023-06-02 10:32
 • #338: Chương 338: Đông Phương Vũ2023-06-02 10:33
 • #339: Chương 339: Lôi kéo Bách Huyễn Quân2023-06-02 10:33
 • #340: Chương 340: Vân tiên sinh tới chơi2023-06-02 10:33
 • #341: Chương 341: Kinh diễm2023-06-02 10:33
 • #342: Chương 342: Từ thiện dạ yến2023-06-02 10:33
 • #343: Chương 343: Thâm tàng bất lộ Tần Vũ2023-06-02 10:33
 • #344: Chương 344: Trêu đùa Tần Vũ2023-06-02 10:33
 • #345: Chương 345: Đấu giá2023-06-02 10:33
 • #346: Chương 346: Gây chuyện2023-06-02 10:33
 • #347: Chương 347: Trang bức Long bảng cao thủ2023-06-02 10:33
 • #348: Chương 348: Đe doạ2023-06-02 10:33
 • #349: Chương 349: Bát Đại quái nhân Lăng Trần2023-06-02 10:34
 • #350: Chương 350: Mỹ nhân đi tắm2023-06-02 10:34
 • #351: Chương 351: Xinh đẹp2023-06-02 10:34
 • #352: Chương 352: Nam Vinh Uyển Thanh bí mật nhỏ2023-06-02 10:34
 • #353: Chương 353: Cắt nhường thế lực2023-06-02 10:34
 • #354: Chương 354: Súng trường2023-06-02 10:34
 • #355: Chương 355: Hợp đồng tranh chấp2023-06-02 10:34
 • #356: Chương 356: Mẫu nữ quan hệ2023-06-02 10:34
 • #357: Chương 357: Đông Phương Vũ lại hiện ra2023-06-02 10:35
 • #358: Chương 358: Vây giết Đông Phương Vũ2023-06-02 10:35
 • #359: Chương 359: Thiên Cơ Các chợt hiện2023-06-02 10:35
 • #360: Chương 360: Truy đuổi (một )2023-06-02 10:35
 • #361: Chương 361: Truy đuổi (hai )2023-06-02 10:35
 • #362: Chương 362: Thụ thương2023-06-02 10:35
 • #363: Chương 363: Tàn Nha trại huấn luyện2023-06-02 10:35
 • #364: Chương 364: Hòn đảo hành trình2023-06-02 10:35
 • #365: Chương 365: Chui vào hòn đảo2023-06-02 10:35
 • #366: Chương 366: Reilov (một )2023-06-02 10:35
 • #367: Chương 367: Reilov (hai )2023-06-02 10:36
 • #368: Chương 368: Thuận lợi chui vào2023-06-02 10:36
 • #369: Chương 369: Phát hiện mục tiêu2023-06-02 10:36
 • #370: Chương 370: Tiêm vào thành công2023-06-02 10:36
 • #371: Chương 371: Quái vật2023-06-02 10:36
 • #372: Chương 372: Lăng chúc đơn đấu2023-06-02 10:36
 • #373: Chương 373: Cường đại Chúc Hoằng2023-06-02 10:36
 • #374: Chương 374: Lấy đạo của người trả lại cho người2023-06-02 10:36
 • #375: Chương 375: Hành tích bại lộ2023-06-02 10:36
 • #376: Chương 376: Mơ hồ thi thể2023-06-02 10:36
 • #377: Chương 377: Nguy cơ tứ phía2023-06-02 10:36
 • #378: Chương 378: Phá vây2023-06-02 10:37
 • #379: Chương 379: Tử cục2023-06-02 10:37
 • #380: Chương 380: Thúc thủ vô sách2023-06-02 10:37
 • #381: Chương 381: Trên biển nguy cơ2023-06-02 10:37
 • #382: Chương 382: Đoản mệnh thủ lĩnh2023-06-02 10:37
 • #383: Chương 383: Phế nhân2023-06-02 10:37
 • #384: Chương 384: Bí mật nơi chốn2023-06-02 10:37
 • #385: Chương 385: Đặc thù đấu giá phẩm2023-06-02 10:37
 • #386: Chương 386: Đồng tiểu thư2023-06-02 10:37
 • #387: Chương 387: Hậu trường hắc thủ2023-06-02 10:37
 • #388: Chương 388: Muốn mạng người nữ nhân2023-06-02 10:37
 • #389: Chương 389: Nữ hài tâm tư2023-06-02 10:38
 • #390: Chương 390: Xâm lấn thất bại2023-06-02 10:38
 • #391: Chương 391: Văn kiện cơ mật2023-06-02 10:38
 • #392: Chương 392: Tiểu Hoa bí mật 12023-06-02 10:38
 • #393: Chương 393: Tiểu Hoa bí mật 22023-06-02 10:38
 • #394: Chương 394: Tuổi trẻ cao thủ2023-06-02 10:38
 • #395: Chương 395: Nhân Ngoại Hữu Nhân2023-06-02 10:38
 • #396: Chương 396: Cuồng đao Dịch Thủy Nghiễn2023-06-02 10:38
 • #397: Chương 397: Quyết chí tự cường2023-06-02 10:38
 • #398: Chương 398: Cầu học2023-06-02 10:38
 • #399: Chương 399: Đặc huấn2023-06-02 10:38
 • #400: Chương 400: Tin2023-06-02 10:39
 • #401: Chương 401: Xâm nhập bẫy rập2023-06-02 10:39
 • #402: Chương 402: Thiếp mời2023-06-02 10:39
 • #403: Chương 403: Lên đường2023-06-02 10:39
 • #404: Chương 404: Đại điển trước giờ2023-06-02 10:39
 • #405: Chương 405: Đến hội trường2023-06-02 10:39
 • #406: Chương 406: Tân Tú Bảng2023-06-02 10:39
 • #407: Chương 407: Khúc Tiến Hiền2023-06-02 10:39
 • #408: Chương 408: Thi Tô2023-06-02 10:39
 • #409: Chương 409: Ngăn cách2023-06-02 10:39
 • #410: Chương 410: Ngoài ý muốn thụ thương2023-06-02 10:39
 • #411: Chương 411: Hàn Du2023-06-02 10:40
 • #412: Chương 412: Đại điển khai mạc2023-06-02 10:40
 • #413: Chương 413: Thiên cơ loạn đấu2023-06-02 10:40
 • #414: Chương 414: Viên Vân xuất chiến2023-06-02 10:40
 • #415: Chương 415: Thiên Cơ đan2023-06-02 10:40
 • #416: Chương 416: Xông lầm khuê phòng2023-06-02 10:40
 • #417: Chương 417: Trà nữ2023-06-02 10:40
 • #418: Chương 418: Đại Lâu Bàn Nhược Kinh bí mật2023-06-02 10:40
 • #419: Chương 419: Tống Ca2023-06-02 10:40
 • #420: Chương 420: Vô sỉ đánh lén2023-06-02 10:40
 • #421: Chương 421: Biến mất cương châm2023-06-02 10:40
 • #422: Chương 422: Lăng Trần nói ra chân tướng2023-06-02 10:40
 • #423: Chương 423: Thiên Cơ Các tạ lễ2023-06-02 10:41
 • #424: Chương 424: Trận đấu đêm trước2023-06-02 10:41
 • #425: Chương 425: Thiên cơ giải thi đấu (một )2023-06-02 10:41
 • #426: Chương 426: Thiên cơ giải thi đấu (hai )2023-06-02 10:41
 • #427: Chương 427: Thiên cơ giải thi đấu (ba )2023-06-02 10:41
 • #428: Chương 428: Tân tú đấu vòng loại2023-06-02 10:41
 • #429: Chương 429: Khổ chiến Thạch Dũng(một )2023-06-02 10:41
 • #430: Chương 430: Khổ chiến Thạch Dũng(hai )2023-06-02 10:41
 • #431: Chương 431: Khổ chiến Thạch Dũng(ba )2023-06-02 10:41
 • #432: Chương 432: Khổ chiến Thạch Dũng(bốn )2023-06-02 10:41
 • #433: Chương 433: Khổ chiến Thạch Dũng(năm )2023-06-02 10:41
 • #434: Chương 434: Chúc Tiểu Trúc quyết định2023-06-02 10:42
 • #435: Chương 435: Ghen tuông Hoành Sinh2023-06-02 10:42
 • #436: Chương 436: Virus cảm nhiễm (một )2023-06-02 10:42
 • #437: Chương 437: Virus cảm nhiễm (hai )2023-06-02 10:42
 • #438: Chương 438: Virus cảm nhiễm (ba )2023-06-02 10:42
 • #439: Chương 439: Trực đảo Hoàng Long (một )2023-06-02 10:42
 • #440: Chương 440: Trực đảo Hoàng Long (hai )2023-06-02 10:42
 • #441: Chương 441: Trực đảo Hoàng Long (ba )2023-06-02 10:42
 • #442: Chương 442: Tuyệt vọng tình cảnh2023-06-02 10:42
 • #443: Chương 443: Ngoài ý muốn cứu viện2023-06-02 10:42
 • #444: Chương 444: Thượng Đế tổ chức động cơ2023-06-02 10:42
 • #445: Chương 445: Đáp tạ yến2023-06-02 10:42
 • #446: Chương 446: Phách lối tình địch2023-06-02 10:43
 • #447: Chương 447: Đối chất (một )2023-06-02 10:43
 • #448: Chương 448: Đối chất (hai )2023-06-02 10:43
 • #449: Chương 449: Thể diện mất hết2023-06-02 10:43
 • #450: Chương 450: Hàn Hải Phong2023-06-02 10:43
 • #451: Chương 451: Chờ đợi đã lâu chiến đấu (một )2023-06-02 10:43
 • #452: Chương 452: Chờ đợi đã lâu chiến đấu (hai )2023-06-02 10:43
 • #453: Chương 453: Chờ đợi đã lâu chiến đấu (ba )2023-06-02 10:43
 • #454: Chương 454: Chờ đợi đã lâu chiến đấu (bốn )2023-06-02 10:43
 • #455: Chương 455: Khinh thường giết ngươi2023-06-02 10:43
 • #456: Chương 456: Tần Vũ tao ngộ2023-06-02 10:44
 • #457: Chương 457: Đúc kiếm đại sư2023-06-02 10:44
 • #458: Chương 458: Thiên Lăng lưỡi đao bí mật2023-06-02 10:44
 • #459: Chương 459: Hàn Du bộ mặt thật sự2023-06-02 10:44
 • #460: Chương 460: Thần bí che mặt nữ2023-06-02 10:44
 • #461: Chương 461: Lăng Trần bị người gài bẫy (một )2023-06-02 10:44
 • #462: Chương 462: Lăng Trần bị người gài bẫy (hai )2023-06-02 10:44
 • #463: Chương 463: Tam cường cuộc chiến2023-06-02 10:44
 • #464: Chương 464: Tuyệt vọng sinh tử chiến (một )2023-06-02 10:44
 • #465: Chương 465: Tuyệt vọng sinh tử chiến (hai )2023-06-02 10:44
 • #466: Chương 466: Tuyệt vọng sinh tử chiến (ba )2023-06-02 10:44
 • #467: Chương 467: Trên lôi đài biến cố2023-06-02 10:44
 • #468: Chương 468: Phụng hiến2023-06-02 10:45
 • #469: Chương 469: Tân tú đệ nhất danh2023-06-02 10:45
 • #470: Chương 470: Vân tiên sinh xông đại hội (một )2023-06-02 10:45
 • #471: Chương 471: Vân tiên sinh xông đại hội (hai )2023-06-02 10:45
 • #472: Chương 472: Chúc Hoằng lại hiện ra2023-06-02 10:45
 • #473: Chương 473: Chu Kỳ thực lực2023-06-02 10:45
 • #474: Chương 474: Giảo hoạt Vân tiên sinh2023-06-02 10:45
 • #475: Chương 475: Gặp lại trà nữ2023-06-02 10:45
 • #476: Chương 476: Chồng chất danh thiếp2023-06-02 10:45
 • #477: Chương 477: Săn giết phản đồ (một )2023-06-02 10:45
 • #478: Chương 478: Săn giết phản đồ (hai )2023-06-02 10:45
 • #479: Chương 479: Nhất lưu diễn kỹ2023-06-02 10:46
 • #480: Chương 480: An toàn về nhà2023-06-02 10:46
 • #481: Chương 481: Lăng Cảnh Thu (một )2023-06-02 10:46
 • #482: Chương 482: Lăng Cảnh Thu (hai )2023-06-02 10:46
 • #483: Chương 483: U Linh bị tập kích2023-06-02 10:46
 • #484: Chương 484: Bất ngờ nghe tin dữ2023-06-02 10:46
 • #485: Chương 485: U Linh giải tán2023-06-02 10:46
 • #486: Chương 486: Vân tiên sinh trọng thương2023-06-02 10:46
 • #487: Chương 487: Tang lễ2023-06-02 10:46
 • #488: Chương 488: Dụ bắt Xà Vương2023-06-02 10:46
 • #489: Chương 489: Đến thăm Thiên Cơ Các2023-06-02 10:46
 • #490: Chương 490: Bái phỏng Quách Lương (một )2023-06-02 10:46
 • #491: Chương 491: Bái phỏng Quách Lương (hai )2023-06-02 10:47
 • #492: Chương 492: Nam Vinh chuyện cũ2023-06-02 10:47
 • #493: Chương 493: Đường Ca2023-06-02 10:47
 • #494: Chương 494: Tiêu tan hiềm khích lúc trước2023-06-02 10:47
 • #495: Chương 495: Lăng gia bí mật2023-06-02 10:47
 • #496: Chương 496: Sổ đen2023-06-02 10:47
 • #497: Chương 497: Thật nhanh tốc độ2023-06-02 10:47
 • #498: Chương 498: Tiểu bạch kiểm mà (một )2023-06-02 10:47
 • #499: Chương 499: Tiểu bạch kiểm mà (hai )2023-06-02 10:47
 • #500: Chương 500: Khải Lâm Na bị tập kích2023-06-02 10:47
 • #501: Chương 501: Trên dưới 5 nghìn năm2023-06-02 10:47
 • #502: Chương 502: Truy tung hung thủ2023-06-02 10:47
 • #503: Chương 503: Lucifer thí nghiệm2023-06-02 10:48
 • #504: Chương 504: Thân phận hung thủ2023-06-02 10:48
 • #505: Chương 505: Trên đường gặp Lãnh Phỉ Phỉ (một )2023-06-02 10:48
 • #506: Chương 506: Trên đường gặp Lãnh Phỉ Phỉ (hai )2023-06-02 10:48
 • #507: Chương 507: Giang Tân Võ2023-06-02 10:48
 • #508: Chương 508: Đến từ Bí Xã tình báo2023-06-02 10:48
 • #509: Chương 509: Khóa chặt hung thủ2023-06-02 10:48
 • #510: Chương 510: Ngõ cụt gặp nhau2023-06-02 10:48
 • #511: Chương 511: Thảm liệt chiến đấu (thượng)2023-06-02 10:48
 • #512: Chương 512: Thảm liệt chiến đấu (trung)2023-06-02 10:48
 • #513: Chương 513: Thảm liệt chiến đấu (Hạ)2023-06-02 10:49
 • #514: Chương 514: Đại tiểu thư sinh nhật yến (một )2023-06-02 10:49
 • #515: Chương 515: Đại tiểu thư sinh nhật yến (hai )2023-06-02 10:49
 • #516: Chương 516: Đại tiểu thư sinh nhật yến (ba )2023-06-02 10:49
 • #517: Chương 517: Bắt được Giang Tân Võ2023-06-02 10:49
 • #518: Chương 518: Giang Tân Võ tình báo2023-06-02 10:49
 • #519: Chương 519: Tiến về Thiên Cơ Các2023-06-02 10:49
 • #520: Chương 520: Thiên Cơ Các nguy cơ (1 )2023-06-02 10:49
 • #521: Chương 521: Thiên Cơ Các nguy cơ (2 )2023-06-02 10:49
 • #522: Chương 522: Thiên Cơ Các nguy cơ (3 )2023-06-02 10:49
 • #523: Chương 523: Gặp lại Thiên Cơ Các chủ2023-06-02 10:50
 • #524: Chương 524: Phòng giam bên trong Chúc Hoằng2023-06-02 10:50
 • #525: Chương 525: Tiểu Hoa mất tích2023-06-02 10:50
 • #526: Chương 526: Nghĩ cách cứu viện tiểu Hoa (1 )2023-06-02 10:50
 • #527: Chương 527: Nghĩ cách cứu viện tiểu Hoa (2 )2023-06-02 10:50
 • #528: Chương 528: Dẫn quân vào cuộc2023-06-02 10:50
 • #529: Chương 529: Số hai thí nghiệm căn cứ2023-06-02 10:50
 • #530: Chương 530: Bóng tối bên trong tương trợ người thần bí2023-06-02 10:50
 • #531: Chương 531: Hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh2023-06-02 10:50
 • #532: Chương 532: Gặp lại Liễu Tích Dao2023-06-02 10:50
 • #533: Chương 533: Đào vong kế hoạch2023-06-02 10:50
 • #534: Chương 534: Tiểu Hoa hạ lạc2023-06-02 10:51
 • #535: Chương 535: Đường tiên sinh2023-06-02 10:51
 • #536: Chương 536: Xông ra trùng vây2023-06-02 10:51
 • #537: Chương 537: Ngụy Toàn2023-06-02 10:51
 • #538: Chương 538: Lucifer phòng thí nghiệm2023-06-02 10:51
 • #539: Chương 539: Không đường có thể trốn2023-06-02 10:51
 • #540: Chương 540: Khó chịu Lăng Trần2023-06-02 10:51
 • #541: Chương 541: Lòng dạ hẹp hòi2023-06-02 10:51
 • #542: Chương 542: Huyết Tích Tử2023-06-02 10:51
 • #543: Chương 543: Cường Quân kế hoạch2023-06-02 10:51
 • #544: Chương 544: Khó xử giao dịch (1 )2023-06-02 10:51
 • #545: Chương 545: Khó xử giao dịch (2 )2023-06-02 10:51
 • #546: Chương 546: Khó xử giao dịch (3 )2023-06-02 10:52
 • #547: Chương 547: Bắt được Lưu Uy2023-06-02 10:52
 • #548: Chương 548: Thiên Cơ Các chủ nguy cơ (1 )2023-06-02 10:52
 • #549: Chương 549: Thiên Cơ Các chủ nguy cơ (2 )2023-06-02 10:52
 • #550: Chương 550: Đương Dương phái dã tâm2023-06-02 10:52
 • #551: Chương 551: Tô Mi (1 )2023-06-02 10:52
 • #552: Chương 552: Tô Mi (2 )2023-06-02 10:52
 • #553: Chương 553: Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn (1 )2023-06-02 10:52
 • #554: Chương 554: Kén vợ kén chồng tiêu chuẩn (2 )2023-06-02 10:52
 • #555: Chương 555: Quý lão tiên sinh2023-06-02 10:52
 • #556: Chương 556: Thiên bảng cao thủ2023-06-02 10:53
 • #557: Chương 557: Cảng khẩu lục soát cứu (1 )2023-06-02 10:53
 • #558: Chương 558: Cảng khẩu lục soát cứu (2 )2023-06-02 10:53
 • #559: Chương 559: Ngư Phu2023-06-02 10:53
 • #560: Chương 560: Nữ thần gặp nữ thần2023-06-02 10:53
 • #561: Chương 561: Tô Hà2023-06-02 10:53
 • #562: Chương 562: Truyền Giáo thụ nghiệp2023-06-02 10:53
 • #563: Chương 563: Lưỡng đại thế lực trả thù2023-06-02 10:53
 • #564: Chương 564: Tô Hà thân phận2023-06-02 10:53
 • #565: Chương 565: Ngô Quân2023-06-02 10:53
 • #566: Chương 566: Trợ thủ2023-06-02 10:54
 • #567: Chương 567: Nghĩa nam thôn2023-06-02 10:54
 • #568: Chương 568: Xuất sư bất lợi (1 )2023-06-02 10:54
 • #569: Chương 569: Xuất sư bất lợi (2 )2023-06-02 10:54
 • #570: Chương 570: Trường Lĩnh Thị2023-06-02 10:54
 • #571: Chương 571: Ngô Quân điều kiện2023-06-02 10:54
 • #572: Chương 572: Lúc này không giống ngày xưa2023-06-02 10:54
 • #573: Chương 573: Tội phạm truy nã2023-06-02 10:54
 • #574: Chương 574: Đào vong (1 )2023-06-02 10:54
 • #575: Chương 575: Đào vong (2 )2023-06-02 10:54
 • #576: Chương 576: Hồ Phi chuẩn bị ở sau2023-06-02 10:54
 • #577: Chương 577: Ngộ nhập bẫy rập2023-06-02 10:54
 • #578: Chương 578: Hạ Mộc Đồng chợt hiện2023-06-02 10:55
 • #579: Chương 579: Đại chiến Nghĩa Nam Thôn (1 )2023-06-02 10:55
 • #580: Chương 580: Đại chiến Nghĩa Nam Thôn (2 )2023-06-02 10:55
 • #581: Chương 581: Đại tiểu thư bệnh cũ tái phát2023-06-02 10:55
 • #582: Chương 582: Một chiêu nhục địch2023-06-02 10:55
 • #583: Chương 583: Chiến Chu Tấn2023-06-02 10:55
 • #584: Chương 584: Phòng hộ cơ chế2023-06-02 10:55
 • #585: Chương 585: Phản đồ cái chết2023-06-02 10:55
 • #586: Chương 586: Dị biến2023-06-02 10:55
 • #587: Chương 587: Nghiệt Đồ2023-06-02 10:55
 • #588: Chương 588: Cứu ra Uyển Thanh2023-06-02 10:55
 • #589: Chương 589: Lại vào Nghĩa Nam Thôn2023-06-02 10:56
 • #590: Chương 590: Bị nhốt căn cứ2023-06-02 10:56
 • #591: Chương 591: Có chút thu hoạch2023-06-02 10:56
 • #592: Chương 592: Chân chính căn cứ2023-06-02 10:56
 • #593: Chương 593: Ngụy trang thân phận2023-06-02 10:56
 • #594: Chương 594: Quay về Trường Lĩnh2023-06-02 10:56
 • #595: Chương 595: Bàng Cửu Linh điện thoại2023-06-02 10:56
 • #596: Chương 596: Chủ ý ngu ngốc2023-06-02 10:56
 • #597: Chương 597: Tức giận Hà Tử Vân2023-06-02 10:56
 • #598: Chương 598: Tiến vào Cô Lang2023-06-02 10:56
 • #599: Chương 599: Thế tội Cao Dương2023-06-02 10:56
 • #600: Chương 600: Thủ đoạn cường ngạnh2023-06-02 10:57
 • #601: Chương 601: Thụ thẩm2023-06-02 10:57
 • #602: Chương 602: Tiền tài khó khăn2023-06-02 10:57
 • #603: Chương 603: Nhanh nhất phương pháp kiếm tiền2023-06-02 10:57
 • #604: Chương 604: Thua mắt đỏ (1 )2023-06-02 10:57
 • #605: Chương 605: Thua mắt đỏ (2 )2023-06-02 10:57
 • #606: Chương 606: Thắng một thanh2023-06-02 10:57
 • #607: Chương 607: Tự mình chuốc lấy cực khổ Lý công tử2023-06-02 10:57
 • #608: Chương 608: Phát tài2023-06-02 10:57
 • #609: Chương 609: Kỹ thuật chuyển nhượng2023-06-02 10:57
 • #610: Chương 610: Quân đội uy hiếp2023-06-02 10:57
 • #611: Chương 611: Đi đâu2023-06-02 10:58
 • #612: Chương 612: Gien biến dị2023-06-02 10:58
 • #613: Chương 613: Không quen điện báo2023-06-02 10:58
 • #614: Chương 614: Hoài nghi đối tượng2023-06-02 10:58
 • #615: Chương 615: Nghiên cứu căn cứ2023-06-02 10:58
 • #616: Chương 616: Hạ Mộc Đồng tin tức2023-06-02 10:58
 • #617: Chương 617: Trong bóng tối chiến đấu2023-06-02 10:58
 • #618: Chương 618: Bị đánh2023-06-02 10:58
 • #619: Chương 619: Ban đầu2023-06-02 10:58
 • #620: Chương 620: Lâm Quốc Đống hành tung2023-06-02 10:58
 • #621: Chương 621: Bắt Lâm Gia Vĩ2023-06-02 10:58
 • #622: Chương 622: Lâm Gia Vĩ2023-06-02 10:59
 • #623: Chương 623: Thẻ đánh bạc2023-06-02 10:59
 • #624: Chương 624: Chật vật lựa chọn2023-06-02 10:59
 • #625: Chương 625: Gián tiếp thân mật2023-06-02 10:59
 • #626: Chương 626: Dạ Đàm2023-06-02 10:59
 • #627: Chương 627: Dưỡng Tâm các đệ tử2023-06-02 10:59
 • #628: Chương 628: Đồng Nam (1 )2023-06-02 10:59
 • #629: Chương 629: Đồng Nam (2 )2023-06-02 10:59
 • #630: Chương 630: Luận bàn (1 )2023-06-02 10:59
 • #631: Chương 631: Luận bàn (2 )2023-06-02 10:59
 • #632: Chương 632: Đoạt đệ tử (1 )2023-06-02 10:59
 • #633: Chương 633: Đoạt đệ tử (2 )2023-06-02 11:00
 • #634: Chương 634: Lâm Gia Vĩ uy hiếp2023-06-02 11:00
 • #635: Chương 635: Thẳng thắn bẩm báo2023-06-02 11:00
 • #636: Chương 636: Bóng tối bên trong hạ dược2023-06-02 11:00
 • #637: Chương 637: Hành động bại lộ2023-06-02 11:00
 • #638: Chương 638: Trượng hình2023-06-02 11:00
 • #639: Chương 639: Muốn gán tội cho người khác2023-06-02 11:00
 • #640: Chương 640: Dẫn xà xuất động (1 )2023-06-02 11:00
 • #641: Chương 641: Dẫn xà xuất động (2 )2023-06-02 11:00
 • #642: Chương 642: Chúc Hoằng mất tích (1 )2023-06-02 11:00
 • #643: Chương 643: Chúc Hoằng mất tích (2 )2023-06-02 11:00
 • #644: Chương 644: Quái nhân2023-06-02 11:01
 • #645: Chương 645: Dương Triết2023-06-02 11:01
 • #646: Chương 646: Chúc Tiểu Trúc biến hóa2023-06-02 11:01
 • #647: Chương 647: Tửu Trung Tiên2023-06-02 11:01
 • #648: Chương 648: Nhớ lại trước kia2023-06-02 11:01
 • #649: Chương 649: Thiên bảng cao thủ chỉ điểm2023-06-02 11:01
 • #650: Chương 650: Nghĩ cách cứu viện cháo nữ (1 )2023-06-02 11:01
 • #651: Chương 651: Nghĩ cách cứu viện cháo nữ (2 )2023-06-02 11:01
 • #652: Chương 652: Nghĩ cách cứu viện cháo nữ (3 )2023-06-02 11:01
 • #653: Chương 653: Nghĩ cách cứu viện cháo nữ (4 )2023-06-02 11:01
 • #654: Chương 654: Nghĩ cách cứu viện cháo nữ (5 )2023-06-02 11:01
 • #655: Chương 655: Ác chiến Lâm Thông (1 )2023-06-02 11:02
 • #656: Chương 656: Ác chiến Lâm Thông (2 )2023-06-02 11:02
 • #657: Chương 657: Ác chiến Lâm Thông (3 )2023-06-02 11:02
 • #658: Chương 658: Lăng Trần trúng độc2023-06-02 11:02
 • #659: Chương 659: Phương Nam Lăng gia (1 )2023-06-02 11:02
 • #660: Chương 660: Phương Nam Lăng gia (2 )2023-06-02 11:02
 • #661: Chương 661: Hiện trường phát hiện án2023-06-02 11:02
 • #662: Chương 662: Tìm kiếm manh mối2023-06-02 11:02
 • #663: Chương 663: Vạn Thịnh công ty2023-06-02 11:02
 • #664: Chương 664: Lăng khôn biến mất2023-06-02 11:02
 • #665: Chương 665: Tái đấu Lâm Thông2023-06-02 11:02
 • #666: Chương 666: Thần bí đối thủ (1 )2023-06-02 11:03
 • #667: Chương 667: Thần bí đối thủ (2 )2023-06-02 11:03
 • #668: Chương 668: Cứu mạng phương pháp2023-06-02 11:03
 • #669: Chương 669: Nguyên nhân2023-06-02 11:03
 • #670: Chương 670: Trung Dương thị2023-06-02 11:03
 • #671: Chương 671: Biến dị Hạ Mộc Đồng (1 )2023-06-02 11:03
 • #672: Chương 672: Biến dị Hạ Mộc Đồng (2 )2023-06-02 11:03
 • #673: Chương 673: Hạ Mộc Đồng tầm quan trọng2023-06-02 11:03
 • #674: Chương 674: Mang đại tiểu thư tham quan căn cứ2023-06-02 11:03
 • #675: Chương 675: Căn cứ xảy ra chuyện cho nên2023-06-02 11:03
 • #676: Chương 676: Bị nhốt phòng thí nghiệm (1 )2023-06-02 11:03
 • #677: Chương 677: Bị nhốt phòng thí nghiệm (2 )2023-06-02 11:04
 • #678: Chương 678: Vi hình chip2023-06-02 11:04
 • #679: Chương 679: Hồi nhỏ chuyện xưa2023-06-02 11:04
 • #680: Chương 680: Căn cứ phòng ngự (1 )2023-06-02 11:04
 • #681: Chương 681: Căn cứ phòng ngự (2 )2023-06-02 11:04
 • #682: Chương 682: Căn cứ phòng ngự (3 )2023-06-02 11:04
 • #683: Chương 683: Lưu Đông Thăng bộ mặt thật sự2023-06-02 11:04
 • #684: Chương 684: Ngăn địch2023-06-02 11:04
 • #685: Chương 685: Viện Thủ2023-06-02 11:04
 • #686: Chương 686: Hoàng Thiên Thu2023-06-02 11:04
 • #687: Chương 687: Một tiễn kích giết2023-06-02 11:05
 • #688: Chương 688: Quỷ Hổ (1 )2023-06-02 11:05
 • #689: Chương 689: Quỷ Hổ (2 )2023-06-02 11:05
 • #690: Chương 690: Lâm Gia Vĩ bị bắt2023-06-02 11:05
 • #691: Chương 691: Bữa tiệc2023-06-02 11:05
 • #692: Chương 692: Bách Nhạc Viên2023-06-02 11:05
 • #693: Chương 693: Lăng Khôn hạ lạc2023-06-02 11:05
 • #694: Chương 694: Cửu Nguyên đan2023-06-02 11:05
 • #695: Chương 695: Gặp lại Tô Hà (1 )2023-06-02 11:05
 • #696: Chương 696: Gặp lại Tô Hà (2 )2023-06-02 11:05
 • #697: Chương 697: Gặp lại Tô Hà (3 )2023-06-02 11:05
 • #698: Chương 698: Gặp lại Đỗ Khang (1 )2023-06-02 11:06
 • #699: Chương 699: Gặp lại Đỗ Khang (2 )2023-06-02 11:06
 • #700: Chương 700: Dương Đào2023-06-02 11:06
 • #701: Chương 701: Xảo trá Lăng Trần2023-06-02 11:06
 • #702: Chương 702: Bí Đỗ thủ lĩnh thân phận chân thật2023-06-02 11:06
 • #703: Chương 703: Chịu nhục (1 )2023-06-02 11:06
 • #704: Chương 704: Chịu nhục (2 )2023-06-02 11:06
 • #705: Chương 705: Sơn cốc2023-06-02 11:06
 • #706: Chương 706: Biến mất Chu Tuấn (1 )2023-06-02 11:06
 • #707: Chương 707: Biến mất Chu Tuấn (2 )2023-06-02 11:06
 • #708: Chương 708: Biến mất Chu Tuấn (3 )2023-06-02 11:06
 • #709: Chương 709: Chào từ giã2023-06-02 11:07
 • #710: Chương 710: Thiên cơ thịnh hội (1 )2023-06-02 11:07
 • #711: Chương 711: Thiên cơ thịnh hội (2 )2023-06-02 11:07
 • #712: Chương 712: Thiên cơ thịnh hội (3 )2023-06-02 11:07
 • #713: Chương 713: Thiên cơ thịnh hội (4 )2023-06-02 11:07
 • #714: Chương 714: Thiên cơ thịnh hội (5 )2023-06-02 11:07
 • #715: Chương 715: Chiến Đồng Nam (1 )2023-06-02 11:07
 • #716: Chương 716: Chiến Đồng Nam (2 )2023-06-02 11:07
 • #717: Chương 717: Chiến Đồng Nam (3 )2023-06-02 11:07
 • #718: Chương 718: Cái cuối cùng danh ngạch2023-06-02 11:07
 • #719: Chương 719: Thần bí Từ Minh2023-06-02 11:07
 • #720: Chương 720: Thủ đoạn2023-06-02 11:07
 • #721: Chương 721: Hương Nhuận đan2023-06-02 11:08
 • #722: Chương 722: Rừng cây2023-06-02 11:08
 • #723: Chương 723: Đồng Nam trả thù2023-06-02 11:08
 • #724: Chương 724: Tứ cường chi quyết (1 )2023-06-02 11:08
 • #725: Chương 725: Tứ cường chi quyết (2 )2023-06-02 11:08
 • #726: Chương 726: Tứ cường chi quyết (3 )2023-06-02 11:08
 • #727: Chương 727: Tứ cường chi quyết (4 )2023-06-02 11:08
 • #728: Chương 728: Tứ cường chi quyết (5 )2023-06-02 11:08
 • #729: Chương 729: Tứ cường chi quyết (6 )2023-06-02 11:08
 • #730: Chương 730: Thiên cơ cấm địa2023-06-02 11:08
 • #731: Chương 731: Phúc chí2023-06-02 11:09
 • #732: Chương 732: Tinh minh Hạ Nguyệt2023-06-02 11:09
 • #733: Chương 733: Dưỡng Tâm các đệ nhất đệ tử2023-06-02 11:09
 • #734: Chương 734: Cửu Dương Càn Khôn Bộ2023-06-02 11:09
 • #735: Chương 735: Kinh khủng Vương Hạo2023-06-02 11:09
 • #736: Chương 736: Cuối cùng quyết đấu (1 )2023-06-02 11:09
 • #737: Chương 737: Cuối cùng quyết đấu (2 )2023-06-02 11:09
 • #738: Chương 738: Cuối cùng quyết đấu (3 )2023-06-02 11:09
 • #739: Chương 739: Cuối cùng quyết đấu (4 )2023-06-02 11:09
 • #740: Chương 740: Sau cùng người thắng trận (1 )2023-06-02 11:09
 • #741: Chương 741: Sau cùng người thắng trận (2 )2023-06-02 11:10
 • #742: Chương 742: Hung thủ người nào2023-06-02 11:10
 • #743: Chương 743: Đường Yến2023-06-02 11:10
 • #744: Chương 744: Đường Yến trả thù2023-06-02 11:10
 • #745: Chương 745: Thâm tàng bất lộ Từ Minh (1 )2023-06-02 11:10
 • #746: Chương 746: Thâm tàng bất lộ Từ Minh (2 )2023-06-02 11:10
 • #747: Chương 747: Giáo huấn một lần2023-06-02 11:10
 • #748: Chương 748: Đường về (1 )2023-06-02 11:10
 • #749: Chương 749: Đường về (2 )2023-06-02 11:10
 • #750: Chương 750: Nhà bên trong nguy cơ2023-06-02 11:10
 • #751: Chương 751: Nam Vinh Dung gặp nạn2023-06-02 11:10
 • #752: Chương 752: Nghiên cứu căn cứ biến cố (1 )2023-06-02 11:10
 • #753: Chương 753: Nghiên cứu căn cứ biến cố (2 )2023-06-02 11:11
 • #754: Chương 754: Chúc Hoằng hiện thân2023-06-02 11:11
 • #755: Chương 755: Lão hữu trùng phùng2023-06-02 11:11
 • #756: Chương 756: Chuyện lạ liên tục2023-06-02 11:11
 • #757: Chương 757: Chim ưng2023-06-02 11:11
 • #758: Chương 758: Điệu hổ ly sơn2023-06-02 11:11
 • #759: Chương 759: Thuần dưỡng cao thủ2023-06-02 11:11
 • #760: Chương 760: Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt2023-06-02 11:11
 • #761: Chương 761: Ác độc trả thù (1 )2023-06-02 11:11
 • #762: Chương 762: Ác độc trả thù (2 )2023-06-02 11:11
 • #763: Chương 763: Đấu Trử Hoài Dương (1 )2023-06-02 11:12
 • #764: Chương 764: Đấu Trử Hoài Dương (2 )2023-06-02 11:12
 • #765: Chương 765: Đấu Trử Hoài Dương (3 )2023-06-02 11:12
 • #766: Chương 766: Tống Minh Triết quá khứ2023-06-02 11:12
 • #767: Chương 767: Đuổi xuất Thiên Cơ các2023-06-02 11:12
 • #768: Chương 768: Mất tích vật thí nghiệm2023-06-02 11:12
 • #769: Chương 769: Khai giảng nghiên cứu và thảo luận sẽ2023-06-02 11:12
 • #770: Chương 770: Cha con gặp nhau2023-06-02 11:12
 • #771: Chương 771: Giả Đan thay người bị truy giết2023-06-02 11:12
 • #772: Chương 772: Thang Quốc Hùng trả thù (1 )2023-06-02 11:12
 • #773: Chương 773: Thang Quốc Hùng trả thù (2 )2023-06-02 11:12
 • #774: Chương 774: Kẻ phạm ta chết2023-06-02 11:12
 • #775: Chương 775: Trần Quyền2023-06-02 11:13
 • #776: Chương 776: Tô Hà chuyện cũ2023-06-02 11:13
 • #777: Chương 777: Lại gặp Liễu Tích Dao2023-06-02 11:13
 • #778: Chương 778: Phản đồ (1 )2023-06-02 11:13
 • #779: Chương 779: Phản đồ (2 )2023-06-02 11:13
 • #780: Chương 780: Cản đường ngăn chặn2023-06-02 11:13
 • #781: Chương 781: Xung đột nhau2023-06-02 11:13
 • #782: Chương 782: Đuổi bắt Lâm Quốc Đống2023-06-02 11:13
 • #783: Chương 783: Uy hiếp cùng hợp tác2023-06-02 11:13
 • #784: Chương 784: Giải mã điện thoại di động mật mã2023-06-02 11:13
 • #785: Chương 785: Ẩn nhẫn2023-06-02 11:13
 • #786: Chương 786: Thiên cơ lệnh2023-06-02 11:14
 • #787: Chương 787: Cao thủ tận xuất2023-06-02 11:14
 • #788: Chương 788: Thật chỉ là hiểu lầm (1 )2023-06-02 11:14
 • #789: Chương 789: Thật chỉ là hiểu lầm (2 )2023-06-02 11:14
 • #790: Chương 790: Thật chỉ là hiểu lầm (3 )2023-06-02 11:14
 • #791: Chương 791: Mục đích cuối cùng2023-06-02 11:14
 • #792: Chương 792: Cắt băng nghi thức2023-06-02 11:14
 • #793: Chương 793: Bắt cóc hành động (1 )2023-06-02 11:14
 • #794: Chương 794: Bắt cóc hành động (2 )2023-06-02 11:14
 • #795: Chương 795: Bắt cóc hành động (3 )2023-06-02 11:14
 • #796: Chương 796: Thiên văn sổ tự2023-06-02 11:14
 • #797: Chương 797: Đặc công xuất động2023-06-02 11:14
 • #798: Chương 798: Phạm nhân Lăng Trần2023-06-02 11:15
 • #799: Chương 799: Yến Thành ngục giam (1 )2023-06-02 11:15
 • #800: Chương 800: Yến Thành ngục giam (2 )2023-06-02 11:15
 • #801: Chương 801: Tần Cảnh Long2023-06-02 11:15
 • #802: Chương 802: Trả thù (1 )2023-06-02 11:15
 • #803: Chương 803: Trả thù (2 )2023-06-02 11:15
 • #804: Chương 804: Trả thù (3 )2023-06-02 11:15
 • #805: Chương 805: Thanh Dương xã (1 )2023-06-02 11:15
 • #806: Chương 806: Thanh Dương Xã (2 )2023-06-02 11:15
 • #807: Chương 807: Thanh Dương Xã (3 )2023-06-02 11:16
 • #808: Chương 808: Phạm tội giới thiên tài (1 )2023-06-02 11:16
 • #809: Chương 809: Phạm tội giới thiên tài (2 )2023-06-02 11:16
 • #810: Chương 810: Phạm tội giới thiên tài (3 )2023-06-02 11:16
 • #811: Chương 811: An toàn biện pháp2023-06-02 11:16
 • #812: Chương 812: Truy tung chip2023-06-02 11:16
 • #813: Chương 813: Lúc này không giống ngày xưa2023-06-02 11:16
 • #814: Chương 814: Truyền lời2023-06-02 11:16
 • #815: Chương 815: Nam Vinh Nguyên cái chết (1 )2023-06-02 11:16
 • #816: Chương 816: Nam Vinh Nguyên cái chết (2 )2023-06-02 11:16
 • #817: Chương 817: Hắn là cha của ngươi2023-06-02 11:16
 • #818: Chương 818: Ta muốn báo thù2023-06-02 11:17
 • #819: Chương 819: Phá quán2023-06-02 11:17
 • #820: Chương 820: Hồng Môn môn chủ (1 )2023-06-02 11:17
 • #821: Chương 821: Hồng Môn môn chủ (2 )2023-06-02 11:17
 • #822: Chương 822: Hồng Môn môn chủ (3 )2023-06-02 11:17
 • #823: Chương 823: Thu hoạch ngoài ý liệu2023-06-02 11:17
 • #824: Chương 824: Vượt ngục (1 )2023-06-02 11:17
 • #825: Chương 825: Vượt ngục (2 )2023-06-02 11:17
 • #826: Chương 826: Vượt ngục (3 )2023-06-02 11:17
 • #827: Chương 827: Vượt ngục (4 )2023-06-02 11:17
 • #828: Chương 828: Vượt ngục (5 )2023-06-02 11:17
 • #829: Chương 829: Chứng cứ phạm tội2023-06-02 11:17
 • #830: Chương 830: Chia thành tốp nhỏ (1 )2023-06-02 11:18
 • #831: Chương 831: Chia thành tốp nhỏ (2 )2023-06-02 11:18
 • #832: Chương 832: Rời kinh kế hoạch2023-06-02 11:18
 • #833: Chương 833: Chữa bệnh từ thiện (1 )2023-06-02 11:18
 • #834: Chương 834: Chữa bệnh từ thiện (2 )2023-06-02 11:18
 • #835: Chương 835: Võ học nghiên thảo hội (1 )2023-06-02 11:18
 • #836: Chương 836: Võ học nghiên thảo hội (2 )2023-06-02 11:18
 • #837: Chương 837: Võ học nghiên thảo hội (3 )2023-06-02 11:18
 • #838: Chương 838: Vương Hạo địch ý2023-06-02 11:18
 • #839: Chương 839: Tần Thị huynh đệ2023-06-02 11:18
 • #840: Chương 840: Thiên Nhân Hợp Nhất2023-06-02 11:19
 • #841: Chương 841: Không biết tự lượng sức mình2023-06-02 11:19
 • #842: Chương 842: Vô liêm sỉ2023-06-02 11:19
 • #843: Chương 843: Đánh cược2023-06-02 11:19
 • #844: Chương 844: Địa bảng đọ sức (1 )2023-06-02 11:19
 • #845: Chương 845: Địa bảng đọ sức (2 )2023-06-02 11:19
 • #846: Chương 846: Địa bảng đọ sức (3 )2023-06-02 11:19
 • #847: Chương 847: Thần bí người hành hung2023-06-02 11:19
 • #848: Chương 848: Trận thế đè người2023-06-02 11:19
 • #849: Chương 849: Gặp quỷ2023-06-02 11:19
 • #850: Chương 850: Đầu bếp2023-06-02 11:19
 • #851: Chương 851: Xa lánh2023-06-02 11:20
 • #852: Chương 852: Ngộ nhập bẫy rập2023-06-02 11:20
 • #853: Chương 853: Thiên bảng lão nhân (1 )2023-06-02 11:20
 • #854: Chương 854: Thiên bảng lão nhân (2 )2023-06-02 11:20
 • #855: Chương 855: Thiên bảng lão nhân (3 )2023-06-02 11:20
 • #856: Chương 856: Độc môn tuyệt kỹ (1 )2023-06-02 11:20
 • #857: Chương 857: Độc môn tuyệt kỹ (2 )2023-06-02 11:20
 • #858: Chương 858: Độc môn tuyệt kỹ (3 )2023-06-02 11:20
 • #859: Chương 859: Dụng cụ bị trộm (1 )2023-06-02 11:20
 • #860: Chương 860: Dụng cụ bị trộm (2 )2023-06-02 11:20
 • #861: Chương 861: Không giống bình thường khách đến thăm2023-06-02 11:20
 • #862: Chương 862: Ta muốn máu của ngươi (1 )2023-06-02 11:21
 • #863: Chương 863: Ta muốn máu của ngươi (2 )2023-06-02 11:21
 • #864: Chương 864: Lão hữu thoát khốn2023-06-02 11:21
 • #865: Chương 865: Hoan Nhạc Cốc (1 )2023-06-02 11:21
 • #866: Chương 866: Hoan Nhạc Cốc (2 )2023-06-02 11:21
 • #867: Chương 867: Hoan Nhạc Cốc (3 )2023-06-02 11:21
 • #868: Chương 868: Khói bụi bẫy rập (1 )2023-06-02 11:21
 • #869: Chương 869: Khói bụi bẫy rập (2 )2023-06-02 11:21
 • #870: Chương 870: Đuổi bắt Lâm Quốc Đống2023-06-02 11:21
 • #871: Chương 871: Đuổi bắt Lâm Quốc Đống (2 )2023-06-02 11:21
 • #872: Chương 872: Đuổi bắt Lâm Quốc Đống (3 )2023-06-02 11:21
 • #873: Chương 873: Đuổi bắt Lâm Quốc Đống (4 )2023-06-02 11:22
 • #874: Chương 874: Bức cung (1 )2023-06-02 11:22
 • #875: Chương 875: Bức cung (2 )2023-06-02 11:22
 • #876: Chương 876: Thần bí thủ lĩnh2023-06-02 11:22
 • #877: Chương 877: Lâm Kỳ Kỳ2023-06-02 11:22
 • #878: Chương 878: Tuyệt mật hồ sơ2023-06-02 11:22
 • #879: Chương 879: Cha mẹ bí mật2023-06-02 11:22
 • #880: Chương 880: Cha mẹ bí mật (2 )2023-06-02 11:22
 • #881: Chương 881: Cha mẹ bí mật (3 )2023-06-02 11:22
 • #882: Chương 882: Huynh đệ mâu thuẫn2023-06-02 11:22
 • #883: Chương 883: Huynh đệ mâu thuẫn (1 )2023-06-02 11:22
 • #884: Chương 884: Huynh đệ mâu thuẫn (2 )2023-06-02 11:22
 • #885: Chương 885: Lâm Kỳ Kỳ2023-06-02 11:23
 • #886: Chương 886: Đồ tể Trần (1 )2023-06-02 11:23
 • #887: Chương 887: Đồ tể Trần (2 )2023-06-02 11:23
 • #888: Chương 888: Đồ tể Trần (3 )2023-06-02 11:23
 • #889: Chương 889: Cảnh giới (1 )2023-06-02 11:23
 • #890: Chương 890: Cảnh giới (2 )2023-06-02 11:23
 • #891: Chương 891: Tiệc rượu2023-06-02 11:23
 • #892: Chương 892: Tiệc rượu (2 )2023-06-02 11:23
 • #893: Chương 893: Tiệc rượu (3 )2023-06-02 11:23
 • #894: Chương 894: Tiệc rượu (4 )2023-06-02 11:24
 • #895: Chương 895: Bắt chẹt (1 )2023-06-02 11:24
 • #896: Chương 896: Bắt chẹt (2 )2023-06-02 11:24
 • #897: Chương 897: Bắt chẹt (3 )2023-06-02 11:24
 • #898: Chương 898: Đường phố đầu lửa cùng (1 )2023-06-02 11:24
 • #899: Chương 899: Đường phố đầu lửa cùng (2 )2023-06-02 11:24
 • #900: Chương 900: Căn cứ kiến thiết2023-06-02 11:24
 • #901: Chương 901: Xuất ngoại tìm thân (1 )2023-06-02 11:24
 • #902: Chương 902: Xuất ngoại tìm thân (2 )2023-06-02 11:24
 • #903: Chương 903: Bị lừa2023-06-02 11:24
 • #904: Chương 904: Tề Hậu Triêu (1 )2023-06-02 11:24
 • #905: Chương 905: Tề Hậu Triêu (2 )2023-06-02 11:24
 • #906: Chương 906: Gặp lại Đường Ca2023-06-02 11:25
 • #907: Chương 907: Chui vào hội sở (1 )2023-06-02 11:25
 • #908: Chương 908: Chui vào hội sở (2 )2023-06-02 11:25
 • #909: Chương 909: Thần bí nữ nhân2023-06-02 11:25
 • #910: Chương 910: Thần bí nữ nhân (2 )2023-06-02 11:25
 • #911: Chương 911: Thần bí nữ nhân (3 )2023-06-02 11:25
 • #912: Chương 912: Ngoài ý muốn ác chiến2023-06-02 11:25
 • #913: Chương 913: Bên trong súng (1 )2023-06-02 11:25
 • #914: Chương 914: Bên trong súng (2 )2023-06-02 11:25
 • #915: Chương 915: Bên trong súng (3 )2023-06-02 11:25
 • #916: Chương 915: Bên trong súng (3 )2023-06-02 11:25
 • #917: Chương 916: Nữ nhân bí mật (1 )2023-06-02 11:26
 • #918: Chương 917: Nữ nhân bí mật (2 )2023-06-02 11:26
 • #919: Chương 918: Nữ nhân bí mật (3 )2023-06-02 11:26
 • #920: Chương 919: Mẹ con gặp lại (1 )2023-06-02 11:26
 • #921: Chương 920: Mẹ con gặp lại (2 )2023-06-02 11:26
 • #922: Chương 921: Mẹ con gặp lại (3 )2023-06-02 11:26
 • #923: Chương 922: Lăng Trần xoắn xuýt2023-06-02 11:26
 • #924: Chương 923: Phản bội (1 )2023-06-02 11:26
 • #925: Chương 924: Phản bội (2 )2023-06-02 11:26
 • #926: Chương 925: Toàn quân bị diệt (1 )2023-06-02 11:26
 • #927: Chương 926: Toàn quân bị diệt (2 )2023-06-02 11:26
 • #928: Chương 927: Toàn quân bị diệt (3 )2023-06-02 11:27
 • #929: Chương 928: Thượng tầng khách đến thăm (1 )2023-06-02 11:27
 • #930: Chương 929: Thượng tầng khách đến thăm (2 )2023-06-02 11:27
 • #931: Chương 931: Nhâm Tình (1 )2023-06-02 11:27
 • #932: Chương 932: Nhâm Tình (2 )2023-06-02 11:27
 • #933: Chương 933: Nhâm Tình (3 )2023-06-02 11:27
 • #934: Chương 934: Nhâm Tình (4 )2023-06-02 11:27
 • #935: Chương 935: Lão nhân tâm nguyện2023-06-02 11:27
 • #936: Chương 936: Phóng thích Khương Hào2023-06-02 11:27
 • #937: Chương 937: Trở mặt thành thù (1 )2023-06-02 11:27
 • #938: Chương 938: Trở mặt thành thù (2 )2023-06-02 11:27
 • #939: Chương 939: Trở mặt thành thù (3 )2023-06-02 11:28
 • #940: Chương 940: Lâm Quốc Đống trò chơi2023-06-02 11:28
 • #941: Chương 941: Ai tìm ai gốc rạ (1 )2023-06-02 11:28
 • #942: Chương 942: Ai tìm ai gốc rạ (2 )2023-06-02 11:28
 • #943: Chương 943: Kếch xù bồi thường (1 )2023-06-02 11:28
 • #944: Chương 944: Kếch xù bồi thường (2 )2023-06-02 11:28
 • #945: Chương 945: Giải trừ chức vụ2023-06-02 11:28
 • #946: Chương 946: Kim loại valy mật mã2023-06-02 11:28
 • #947: Chương 947: Lăng sóng2023-06-02 11:28
 • #948: Chương 948: Vào ở tửu điếm2023-06-02 11:28
 • #949: Chương 949: Ăn cắp (1 )2023-06-02 11:28
 • #950: Chương 950: Ăn cắp (2 )2023-06-02 11:29
 • #951: Chương 951: Thần bí thân nhân2023-06-02 11:29
 • #952: Chương 952: Khoác lác2023-06-02 11:29
 • #953: Chương 953: Nguy hiểm tức an toàn2023-06-02 11:29
 • #954: Chương 954: Làm sao trốn2023-06-02 11:29
 • #955: Chương 955: Khâu Dũng trúng độc (1 )2023-06-02 11:29
 • #956: Chương 956: Khâu Dũng trúng độc (2 )2023-06-02 11:29
 • #957: Chương 957: Lăng Khôn chợt hiện2023-06-02 11:29
 • #958: Chương 958: Bắt cóc2023-06-02 11:29
 • #959: Chương 959: Thi gia (1 )2023-06-02 11:29
 • #960: Chương 960: Thi gia (2 )2023-06-02 11:30
 • #961: Chương 961: Thi gia (3 )2023-06-02 11:30
 • #962: Chương 962: Thi gia (4 )2023-06-02 11:30
 • #963: Chương 963: Thi gia (5 )2023-06-02 11:30
 • #964: Chương 964: Cha con trùng phùng (1 )2023-06-02 11:30
 • #965: Chương 965: Cha con trùng phùng (2 )2023-06-02 11:30
 • #966: Chương 966: Mục tiêu là ai2023-06-02 11:30
 • #967: Chương 967: Một mẻ hốt gọn2023-06-02 11:30
 • #968: Chương 968: Nghĩ cách cứu viện Đường Quốc Luân (1 )2023-06-02 11:30
 • #969: Chương 969: Nghĩ cách cứu viện Đường Quốc Luân (2 )2023-06-02 11:30
 • #970: Chương 970: Chiếm lĩnh căn cứ (1 )2023-06-02 11:30
 • #971: Chương 971: Chiếm lĩnh căn cứ (2 )2023-06-02 11:30
 • #972: Chương 972: Chiếm lĩnh căn cứ (3 )2023-06-02 11:31
 • #973: Chương 973: Bọc thép Thiết Nhân (1 )2023-06-02 11:31
 • #974: Chương 974: Bọc thép Thiết Nhân (2 )2023-06-02 11:31
 • #975: Chương 975: Bọc thép Thiết Nhân (3 )2023-06-02 11:31
 • #976: Chương 976: Lớn mạnh thế lực (1 )2023-06-02 11:31
 • #977: Chương 977: Lớn mạnh thế lực (2 )2023-06-02 11:31
 • #978: Chương 978: Thi gia đến tìm phiền toái2023-06-02 11:31
 • #979: Chương 979: Ai trả thù ai (1 )2023-06-02 11:31
 • #980: Chương 980: Ai trả thù ai (2 )2023-06-02 11:31
 • #981: Chương 981: Ai trả thù ai (3 )2023-06-02 11:31
 • #982: Chương 982: Đường Thi Vận ca nhạc hội2023-06-02 11:32
 • #983: Chương 983: Vây bắt Triệu Chính Hùng2023-06-02 11:32
 • #984: Chương 984: Ngây thơ nữ nhân2023-06-02 11:32
 • #985: Chương 985: Không sợ chết2023-06-02 11:32
 • #986: Chương 986: Thần bí phòng thí nghiệm2023-06-02 11:32
 • #987: Chương 987: Tập diễn2023-06-02 11:32
 • #988: Chương 988: Tham tiền mẹ (1 )2023-06-02 11:32
 • #989: Chương 989: Tham tiền mẹ (2 )2023-06-02 11:32
 • #990: Chương 990: Tham tiền mẹ (3 )2023-06-02 11:32
 • #991: Chương 991: Chụp ảnh (1 )2023-06-02 11:32
 • #992: Chương 992: Chụp ảnh (2 )2023-06-02 11:32
 • #993: Chương 993: Thí nghiệm tiến triển2023-06-02 11:33
 • #994: Chương 994: Thí nghiệm thành quả2023-06-02 11:33
 • #995: Chương 995: Vay tiền2023-06-02 11:33
 • #996: Chương 996: Tham quan sở cảnh sát2023-06-02 11:33
 • #997: Chương 997: Lén xông vào ngục giam (1 )2023-06-02 11:33
 • #998: Chương 998: Lén xông vào ngục giam (2 )2023-06-02 11:33
 • #999: Chương 999: Đạt được mục đích2023-06-02 11:33
 • #1000: Chương 1000: Nhân viên nghiên cứu khoa học2023-06-02 11:33
 • #1001: Chương 1001: Mua nhà ngẫu nhiên gặp2023-06-02 11:33
 • #1002: Chương 1002: Lãnh Phỉ Phỉ tao ngộ2023-06-02 11:33
 • #1003: Chương 1003: Còn may là ngươi (1 )2023-06-02 11:33
 • #1004: Chương 1004: Còn may là ngươi (2 )2023-06-02 11:34
 • #1005: Chương 1005: Còn may là ngươi (3 )2023-06-02 11:34
 • #1006: Chương 1006: Ngàn vạn phú ông2023-06-02 11:34
 • #1007: Chương 1007: Ta thích ngươi2023-06-02 11:34
 • #1008: Chương 1008: Nam Vinh cha con2023-06-02 11:34
 • #1009: Chương 1009: Cảm kích2023-06-02 11:34
 • #1010: Chương 1010: Liên hoan2023-06-02 11:34
 • #1011: Chương 1011: Lừa gạt2023-06-02 11:34
 • #1012: Chương 1012: Ca nhạc hội (1 )2023-06-02 11:34
 • #1013: Chương 1013: Ca nhạc hội (2 )2023-06-02 11:34
 • #1014: Chương 1014: Ca nhạc hội (3 )2023-06-02 11:34
 • #1015: Chương 1015: Vô pháp giải thích ngoài ý muốn2023-06-02 11:35
 • #1016: Chương 1016: Toàn diện tổng tiến công2023-06-02 11:35
 • #1017: Chương 1017: Chật vật mà chạy2023-06-02 11:35
 • #1018: Chương 1018: Kế trong kế (1 )2023-06-02 11:35
 • #1019: Chương 1019: Kế trong kế (2 )2023-06-02 11:35
 • #1020: Chương 1020: Đi ném không đường2023-06-02 11:35
 • #1021: Chương 1021: Chiến thuật biển người (1 )2023-06-02 11:35
 • #1022: Chương 1022: Chiến thuật biển người (2 )2023-06-02 11:35
 • #1023: Chương 1023: Say rượu nói thẳng2023-06-02 11:35
 • #1024: Chương 1024: Thu hoạch ngoài ý muốn (1 )2023-06-02 11:35
 • #1025: Chương 1025: Thu hoạch ngoài ý muốn (2 )2023-06-02 11:35
 • #1026: Chương 1026: Lâm Quốc Đống vận mệnh2023-06-02 11:36
 • #1027: Chương 1027: Tiểu Trúc xảy ra chuyện2023-06-02 11:36
 • #1028: Chương 1028: Hậu trường người2023-06-02 11:36
 • #1029: Chương 1029: Thù giết cha (1 )2023-06-02 11:36
 • #1030: Chương 1030: Thù giết cha (2 )2023-06-02 11:36
 • #1031: Chương 1031: Tình cảnh nguy hiểm (1 )2023-06-02 11:36
 • #1032: Chương 1032: Tình cảnh nguy hiểm (2 )2023-06-02 11:36
 • #1033: Chương 1033: Tình cảnh nguy hiểm (3 )2023-06-02 11:36
 • #1034: Chương 1034: Tình cảnh nguy hiểm (4 )2023-06-02 11:36
 • #1035: Chương 1035: Tình cảnh nguy hiểm (5 )2023-06-02 11:36
 • #1036: Chương 1036: Tình cảnh nguy hiểm (6 )2023-06-02 11:36
 • #1037: Chương 1037: Tình cảnh nguy hiểm (7 )2023-06-02 11:36
 • #1038: Chương 1038: Tình cảnh nguy hiểm (8 )2023-06-02 11:37
 • #1039: Chương 1039: Tình cảnh nguy hiểm (9 )2023-06-02 11:37
 • #1040: Chương 1040: Tình cảnh nguy hiểm (8 )2023-06-02 11:37
 • #1041: Chương 1041: Tình cảnh nguy hiểm (9 )2023-06-02 11:37
 • #1042: Chương 1042: Tình cảnh nguy hiểm (10 )2023-06-02 11:37
 • #1043: Chương 1043: Hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh2023-06-02 11:37
 • #1044: Chương 1044: Bát quái tân văn2023-06-02 11:37
 • #1045: Chương 1045: Chia tay2023-06-02 11:37
 • #1046: Chương 1046: Cảm tình đại sư2023-06-02 11:37
 • #1047: Chương 1047: mị lực lớn cũng phiền2023-06-02 11:37
 • #1048: Chương 1048: Thiên Ngu (1 )2023-06-02 11:37
 • #1049: Chương 1049: Thiên Ngu (2 )2023-06-02 11:38
 • #1050: Chương 1050: Thiên Ngu (3 )2023-06-02 11:38
 • #1051: Chương 1051: Liễu Uy2023-06-02 11:38
 • #1052: Chương 1052: Suy tàn Liễu gia2023-06-02 11:38
 • #1053: Chương 1053: Liễu Uy thỉnh cầu2023-06-02 11:38
 • #1054: Chương 1054: Hồ đồ2023-06-02 11:38
 • #1055: Chương 1055: Thiên Cơ các lại khởi phong ba (1 )2023-06-02 11:38
 • #1056: Chương 1056: Thiên Cơ các lại khởi phong ba (2 )2023-06-02 11:38
 • #1057: Chương 1057: Tô Mị chi buồn bã2023-06-02 11:38
 • #1058: Chương 1058: Tô Hà rời núi2023-06-02 11:38
 • #1059: Chương 1059: Bên trong rừng gặp địch2023-06-02 11:38
 • #1060: Chương 1060: Thiên hạ đệ nhất (1 )2023-06-02 11:39
 • #1061: Chương 1061: Thiên hạ đệ nhất (2 )2023-06-02 11:39
 • #1062: Chương 1062: Trường Long Trấn2023-06-02 11:39
 • #1063: Chương 1063: Hung phạm người nào (1 )2023-06-02 11:39
 • #1064: Chương 1064: Hung phạm người nào (2 )2023-06-02 11:39
 • #1065: Chương 1065: Hung phạm người nào (3 )2023-06-02 11:39
 • #1066: Chương 1066: Xảo trá Liễu Uy (1 )2023-06-02 11:39
 • #1067: Chương 1067: Xảo trá Liễu Uy (2 )2023-06-02 11:39
 • #1068: Chương 1068: Xảo trá Liễu Uy (3 )2023-06-02 11:39
 • #1069: Chương 1069: Một núi càng so một núi cao2023-06-02 11:39
 • #1070: Chương 1070: Đơn thuần hiểu lầm (1 )2023-06-02 11:39
 • #1071: Chương 1071: Đơn thuần hiểu lầm (2 )2023-06-02 11:40
 • #1072: Chương 1072: Đến cửa uy hiếp (1 )2023-06-02 11:40
 • #1073: Chương 1073: Đến cửa uy hiếp (2 )2023-06-02 11:40
 • #1074: Chương 1074: Từ nhiệm2023-06-02 11:40
 • #1075: Chương 1075: Xúc động (1 )2023-06-02 11:40
 • #1076: Chương 1076: Xúc động (2 )2023-06-02 11:40
 • #1077: Chương 1077: Tìm đánh2023-06-02 11:40
 • #1078: Chương 1078: Tự tìm đường chết (1 )2023-06-02 11:40
 • #1079: Chương 1079: Tự tìm đường chết (2 )2023-06-02 11:40
 • #1080: Chương 1080: Tự tìm đường chết (3 )2023-06-02 11:40
 • #1081: Chương 1081: Đột tập Lăng gia (1 )2023-06-02 11:41
 • #1082: Chương 1082: Đột tập Lăng gia (2 )2023-06-02 11:41
 • #1083: Chương 1083: Đột tập Lăng gia (3 )2023-06-02 11:41
 • #1084: Chương 1084: Mất cha thống khổ (1 )2023-06-02 11:41
 • #1085: Chương 1085: Mất cha thống khổ (2 )2023-06-02 11:41
 • #1086: Chương 1086: Lăng gia đồ cất giữ2023-06-02 11:41
 • #1087: Chương 1087: Võ học bí tịch2023-06-02 11:41
 • #1088: Chương 1088: Võ lâm thế lực2023-06-02 11:41
 • #1089: Chương 1089: Liễu gia điều kiện2023-06-02 11:41
 • #1090: Chương 1090: Nói chuyện làm ăn (1 )2023-06-02 11:41
 • #1091: Chương 1091: Nói chuyện làm ăn (2 )2023-06-02 11:41
 • #1092: Chương 1092: Võ học bình cảnh2023-06-02 11:41
 • #1093: Chương 1093: Chúc Hoằng hạ lạc (1 )2023-06-02 11:42
 • #1094: Chương 1094: Chúc Hoằng hạ lạc (2 )2023-06-02 11:42
 • #1095: Chương 1095: Đêm tối tập kích2023-06-02 11:42
 • #1096: Chương 1096: Quý Cương xuất thủ2023-06-02 11:42
 • #1097: Chương 1097: Cứu viện2023-06-02 11:42
 • #1098: Chương 1098: Lăng Bắc Xuyên (1 )2023-06-02 11:42
 • #1099: Chương 1099: Lăng Bắc Xuyên (2 )2023-06-02 11:42
 • #1100: Chương 1100: Khuyên bảo2023-06-02 11:42
 • #1101: Chương 1101: Tiểu Phi2023-06-02 11:42
 • #1102: Chương 1102: Ác điểu2023-06-02 11:42
 • #1103: Chương 1103: Đường Thi Vận tới chơi2023-06-02 11:42
 • #1104: Chương 1104: Thần bí cảnh cáo2023-06-02 11:43
 • #1105: Chương 1105: Lão K2023-06-02 11:43
 • #1106: Chương 1106: Tam nữ tề tụ2023-06-02 11:43
 • #1107: Chương 1107: Gần thủy lâu đài làm cho người lo2023-06-02 11:43
 • #1108: Chương 1108: Lời thật lòng đại mạo hiểm (1 )2023-06-02 11:43
 • #1109: Chương 1109: Lời thật lòng đại mạo hiểm (2 )2023-06-02 11:43
 • #1110: Chương 1110: Ngụy Quân cái chết2023-06-02 11:43
 • #1111: Chương 1111: Có mưu đồ khác (1 )2023-06-02 11:43
 • #1112: Chương 1112: Có mưu đồ khác (2 )2023-06-02 11:43
 • #1113: Chương 1113: Trợ giúp cháo nữ2023-06-02 11:43
 • #1114: Chương 1114: Sa mạc nguy cơ (1 )2023-06-02 11:43
 • #1115: Chương 1115: Sa mạc nguy cơ (2 )2023-06-02 11:44
 • #1116: Chương 1116: Sa mạc nguy cơ (3 )2023-06-02 11:44
 • #1117: Chương 1117: Sa mạc nguy cơ (4 )2023-06-02 11:44
 • #1118: Chương 1118: Sa mạc nguy cơ (5 )2023-06-02 11:44
 • #1119: Chương 1119: Sa mạc nguy cơ (6 )2023-06-02 11:44
 • #1120: Chương 1120: Agoura (1 )2023-06-02 11:44
 • #1121: Chương 1121: Agoura (2 )2023-06-02 11:44
 • #1122: Chương 1122: Agoura (3 )2023-06-02 11:44
 • #1123: Chương 1123: Trên trời rơi xuống Lăng Trần (1 )2023-06-02 11:44
 • #1124: Chương 1124: Trên trời rơi xuống Lăng Trần (2 )2023-06-02 11:44
 • #1125: Chương 1125: Trên trời rơi xuống Lăng Trần (3 )2023-06-02 11:45
 • #1126: Chương 1126: Bướng bỉnh2023-06-02 11:45
 • #1127: Chương 1127: Hắn là Lăng Cảnh Thu2023-06-02 11:45
 • #1128: Chương 1128: Sống sót2023-06-02 11:45
 • #1129: Chương 1129: Kinh người bí mật (1 )2023-06-02 11:45
 • #1130: Chương 1130: Kinh người bí mật (2 )2023-06-02 11:45
 • #1131: Chương 1131: Tỉ lệ vàng2023-06-02 11:45
 • #1132: Chương 1132: Long Hổ Hội quán (1 )2023-06-02 11:45
 • #1133: Chương 1133: Vây bắt Chúc Hoằng2023-06-02 11:45
 • #1134: Chương 1134: Câu cá hành động2023-06-02 11:45
 • #1135: Chương 1135: Sinh tử chưa biết2023-06-02 11:45
 • #1136: Chương 1136: Trong kế có kế2023-06-02 11:46
 • #1137: Chương 1137: Lăng Bắc Xuyên sa lưới2023-06-02 11:46
 • #1138: Chương 1138: Lão K hạ tràng2023-06-02 11:46
 • #1139: Chương 1139: Võ Lâm tiền bối (1 )2023-06-02 11:46
 • #1140: Chương 1140: Võ Lâm tiền bối (2 )2023-06-02 11:46
 • #1141: Chương 1141: Võ thuật học được (1 )2023-06-02 11:46
 • #1142: Chương 1142: Võ thuật học được (2 )2023-06-02 11:46
 • #1143: Chương 1143: Võ thuật học được (3 )2023-06-02 11:46
 • #1144: Chương 1144: Đông Chấn Thiên sầu lo (1 )2023-06-02 11:46
 • #1145: Chương 1145: Đông Chấn Thiên sầu lo (2 )2023-06-02 11:46
 • #1146: Chương 1146: Đông Chấn Thiên sầu lo (3 )2023-06-02 11:46
 • #1147: Chương 1147: Tham quan hội quán2023-06-02 11:47
 • #1148: Chương 1148: Quán chủ2023-06-02 11:47
 • #1149: Chương 1149: Chặn ngang một chân2023-06-02 11:47
 • #1150: Chương 1150: Thiên Cơ các thủ đoạn2023-06-02 11:47
 • #1151: Chương 1151: Hội trường phong ba (1 )2023-06-02 11:47
 • #1152: Chương 1152: Hội trường phong ba (2 )2023-06-02 11:47
 • #1153: Chương 1153: Tứ phương khách đến thăm2023-06-02 11:47
 • #1154: Chương 1154: Cổ động vẫn là phá quán (1 )2023-06-02 11:47
 • #1155: Chương 1155: Cổ động vẫn là phá quán (2 )2023-06-02 11:47
 • #1156: Chương 1156: Tay áo bên trong phi tiễn (1 )2023-06-02 11:47
 • #1157: Chương 1157: Tay áo bên trong phi tiễn (2 )2023-06-02 11:47
 • #1158: Chương 1158: Khinh người quá đáng2023-06-02 11:48
 • #1159: Chương 1159: Đấu Chuyển Càn Khôn (1 )2023-06-02 11:48
 • #1160: Chương 1160: Đấu Chuyển Càn Khôn (2 )2023-06-02 11:48
 • #1161: Chương 1161: Đấu chuyển càn khôn (3 )2023-06-02 11:48
 • #1162: Chương 1162: Thiên Ưng Các (1 )2023-06-02 11:48
 • #1163: Chương 1163: Thiên Ưng Các (2 )2023-06-02 11:48
 • #1164: Chương 1164: Dương đại thiếu2023-06-02 11:48
 • #1165: Chương 1165: Mạo danh sát thủ2023-06-02 11:48
 • #1166: Chương 1166: Trọng sinh2023-06-02 11:48
 • #1167: Chương 1167: Manh mối trọng yếu2023-06-02 11:48
 • #1168: Chương 1168: Quách mạnh (1 )2023-06-02 11:49
 • #1169: Chương 1169: Quách mạnh (2 )2023-06-02 11:49
 • #1170: Chương 1170: Lão gia tử bệnh nặng2023-06-02 11:49
 • #1171: Chương 1171: Tập đoàn phân bộ nguy cơ (1 )2023-06-02 11:49
 • #1172: Chương 1172: Tập đoàn phân bộ nguy cơ (2 )2023-06-02 11:49
 • #1173: Chương 1173: Lão trên bản đồ manh mối2023-06-02 11:49
 • #1174: Chương 1174: Đêm tối sát cơ (1 )2023-06-02 11:49
 • #1175: Chương 1175: Đêm tối sát cơ (2 )2023-06-02 11:49
 • #1176: Chương 1176: Đêm tối sát cơ (3 )2023-06-02 11:49
 • #1177: Chương 1177: Chu Tình (1 )2023-06-02 11:49
 • #1178: Chương 1178: Chu Tình (2 )2023-06-02 11:49
 • #1179: Chương 1179: Tiến vào lăng mộ2023-06-02 11:50
 • #1180: Chương 1180: Mở quan tài2023-06-02 11:50
 • #1181: Chương 1181: Kinh đô thế lực (1 )2023-06-02 11:50
 • #1182: Chương 1182: Kinh đô thế lực (2 )2023-06-02 11:50
 • #1183: Chương 1183: Chung thân phục vụ (1 )2023-06-02 11:50
 • #1184: Chương 1184: Chung thân phục vụ (2 )2023-06-02 11:50
 • #1185: Chương 1185: Hồng Uy bối cảnh2023-06-02 11:50
 • #1186: Chương 1186: Hồng gia dạ yến (1 )2023-06-02 11:50
 • #1187: Chương 1187: Hồng gia dạ yến (2 )2023-06-02 11:51
 • #1188: Chương 1188: Hồng gia dạ yến (3 )2023-06-02 11:51
 • #1189: Chương 1189: Hồng gia dạ yến (4 )2023-06-02 11:51
 • #1190: Chương 1190: Hồng gia dạ yến (5 )2023-06-02 11:51
 • #1191: Chương 1191: Hồng Uy sức ảnh hưởng2023-06-02 11:51
 • #1192: Chương 1192: Lăng Nhâm chi quyết (1 )2023-06-02 11:51
 • #1193: Chương 1193: Lăng Nhâm chi quyết (2 )2023-06-02 11:51
 • #1194: Chương 1194: Lăng Nhâm chi quyết (3 )2023-06-02 11:51
 • #1195: Chương 1195: Muôn tía nghìn hồng (1 )2023-06-02 11:51
 • #1196: Chương 1196: Muôn tía nghìn hồng (2 )2023-06-02 11:51
 • #1197: Chương 1197: Lão Tướng quân xuất mã2023-06-02 11:51
 • #1198: Chương 1198: Lão Tướng quân bệnh tình nguy kịch (1 )2023-06-02 11:52
 • #1199: Chương 1199: Lão Tướng quân bệnh tình nguy kịch (2 )2023-06-02 11:52
 • #1200: Chương 1200: Thành Đức võ quán2023-06-02 11:52
 • #1201: Chương 1201: Đến cửa phá quán (1 )2023-06-02 11:52
 • #1202: Chương 1202: Đến cửa phá quán (2 )2023-06-02 11:52
 • #1203: Chương 1203: Chu gia bí mật2023-06-02 11:52
 • #1204: Chương 1204: Thiên Ưng Các lai lịch2023-06-02 11:52
 • #1205: Chương 1205: Ưng đường (1 )2023-06-02 11:52
 • #1206: Chương 1206: Ưng đường (2 )2023-06-02 11:52
 • #1207: Chương 1207: Một nhà đoàn tụ (1 )2023-06-02 11:52
 • #1208: Chương 1208: Một nhà đoàn tụ (2 )2023-06-02 11:52
 • #1209: Chương 1209: Thăm dò2023-06-02 11:53
 • #1210: Chương 1210: Huynh đệ tâm sự2023-06-02 11:53
 • #1211: Chương 1211: Chúc Hoằng tiểu tâm tư2023-06-02 11:53
 • #1212: Chương 1212: Hắc ám hành động2023-06-02 11:53
 • #1213: Chương 1213: Hồng Uy hạ tràng (1 )2023-06-02 11:53
 • #1214: Chương 1214: Hồng Uy hạ tràng (2 )2023-06-02 11:53
 • #1215: Chương 1215: Hồng Uy hạ tràng (3 )2023-06-02 11:53
 • #1216: Chương 1216: Hậu trường liên minh2023-06-02 11:53
 • #1217: Chương 1217: Thượng vị giả phiền não2023-06-02 11:53
 • #1218: Chương 1218: Tiểu Hoa giá lâm2023-06-02 11:53
 • #1219: Chương 1219: Giết một người răn trăm người (1 )2023-06-02 11:53
 • #1220: Chương 1220: Giết một người răn trăm người (2 )2023-06-02 11:54
 • #1221: Chương 1221: Hồng Vũ liên hợp đầu tư công ty2023-06-02 11:54
 • #1222: Chương 1222: Tô Mi mời2023-06-02 11:54
 • #1223: Chương 1223: Thiên bảng sát thủ (1 )2023-06-02 11:54
 • #1224: Chương 1224: Thiên bảng sát thủ (2 )2023-06-02 11:54
 • #1225: Chương 1225: Bặt vô âm tín (1 )2023-06-02 11:54
 • #1226: Chương 1226: Bặt vô âm tín (2 )2023-06-02 11:54
 • #1227: Chương 1227: Lâm Thị tỷ đệ2023-06-02 11:54
 • #1228: Chương 1228: Tĩnh dưỡng (1 )2023-06-02 11:55
 • #1229: Chương 1229: Tĩnh dưỡng (2 )2023-06-02 11:55
 • #1230: Chương 1230: Có bằng hữu từ phương xa tới2023-06-02 11:55
 • #1231: Chương 1231: Vương Yến2023-06-02 11:55
 • #1232: Chương 1232: Nổi điên cao thủ2023-06-02 11:55
 • #1233: Chương 1233: Hoàng Thử Lang cho gà bái năm2023-06-02 11:55
 • #1234: Chương 1234: Người điên nổi điên (1 )2023-06-02 11:55
 • #1235: Chương 1235: Người điên nổi điên (2 )2023-06-02 11:55
 • #1236: Chương 1236: Hàng Long Phục Hổ2023-06-02 11:55
 • #1237: Chương 1237: Trần Tuấn Phong (1 )2023-06-02 11:55
 • #1238: Chương 1238: Trần Tuấn Phong (2 )2023-06-02 11:55
 • #1239: Chương 1239: Lê Văn2023-06-02 11:56
 • #1240: Chương 1240: Khổ cực Lê Văn (1 )2023-06-02 11:56
 • #1241: Chương 1241: Khổ cực Lê Văn (2 )2023-06-02 11:56
 • #1242: Chương 1242: Võ quán ước chiến2023-06-02 11:56
 • #1243: Chương 1243: Thiên bảng nhìn trời bảng (1 )2023-06-02 11:56
 • #1244: Chương 1244: Thiên bảng nhìn trời bảng (2 )2023-06-02 11:56
 • #1245: Chương 1245: Biến mất Trần lão2023-06-02 11:56
 • #1246: Chương 1246: Tâm bệnh (1 )2023-06-02 11:56
 • #1247: Chương 1247: Tâm bệnh (2 )2023-06-02 11:56
 • #1248: Chương 1248: Luận võ quy tắc2023-06-02 11:56
 • #1249: Chương 1249: Giao đấu (1 )2023-06-02 11:56
 • #1250: Chương 1250: Giao đấu (2 )2023-06-02 11:57
 • #1251: Chương 1251: Giao đấu (3 )2023-06-02 11:57
 • #1252: Chương 1252: Giao đấu (4 )2023-06-02 11:57
 • #1253: Chương 1253: Giao đấu (5 )2023-06-02 11:57
 • #1254: Chương 1254: Gia tăng thẻ đánh bạc2023-06-02 11:57
 • #1255: Chương 1255: Ngang tay2023-06-02 11:57
 • #1256: Chương 1256: Thêm thi đấu2023-06-02 11:57
 • #1257: Chương 1257: Chu Xuyên vs Trần Tuấn Phong2023-06-02 11:57
 • #1258: Chương 1258: Bảo thủ2023-06-02 11:57
 • #1259: Chương 1259: Toàn thắng2023-06-02 11:58
 • #1260: Chương 1260: Dũng khí2023-06-02 11:58
 • #1261: Chương 1261: Lăng Bắc Xuyên cái chết (1 )2023-06-02 11:58
 • #1262: Chương 1262: Lăng Bắc Xuyên cái chết (2 )2023-06-02 11:58
 • #1263: Chương 1263: Khách hàng lớn2023-06-02 11:58
 • #1264: Chương 1264: Di truyền (1 )2023-06-02 11:58
 • #1265: Chương 1265: Di truyền (2 )2023-06-02 11:58
 • #1266: Chương 1266: Báo ân2023-06-02 11:58
 • #1267: Chương 1267: Trọng chưởng đại quyền (1 )2023-06-02 11:58
 • #1268: Chương 1268: Trọng chưởng đại quyền (2 )2023-06-02 11:58
 • #1269: Chương 1269: Hồng Vũ tập đoàn khuếch trương2023-06-02 11:59
 • #1270: Chương 1270: Đêm tối thăm dò thiên cơ (1 )2023-06-02 11:59
 • #1271: Chương 1271: Đêm tối thăm dò thiên cơ (2 )2023-06-02 11:59
 • #1272: Chương 1272: Đêm tối thăm dò thiên cơ (3 )2023-06-02 11:59
 • #1273: Chương 1273: Hiểu lấy đại nghĩa (1 )2023-06-02 11:59
 • #1274: Chương 1274: Hiểu lấy đại nghĩa (2 )2023-06-02 11:59
 • #1275: Chương 1275: Tìm kiếm chứng cứ phạm tội2023-06-02 11:59
 • #1276: Chương 1276: Ghi chép đắc thủ (1 )2023-06-02 11:59
 • #1277: Chương 1277: Ghi chép đắc thủ (2 )2023-06-02 11:59
 • #1278: Chương 1278: Tự mình hi sinh2023-06-02 11:59
 • #1279: Chương 1279: Tụ chúng thảo phạt (1 )2023-06-02 12:00
 • #1280: Chương 1280: Tụ chúng thảo phạt (2 )2023-06-02 12:00
 • #1281: Chương 1281: Tụ chúng thảo phạt (3 )2023-06-02 12:00
 • #1282: Chương 1282: Tính sai2023-06-02 12:00
 • #1283: Chương 1283: Sa mạc địa bàn2023-06-02 12:00
 • #1284: Chương 1284: Nhất phách lưỡng tán2023-06-02 12:00
 • #1285: Chương 1285: Phản công (1 )2023-06-02 12:00
 • #1286: Chương 1286: Phản công (2 )2023-06-02 12:00
 • #1287: Chương 1287: Vây quét Thiên Ưng Các (1 )2023-06-02 12:01
 • #1288: Chương 1288: Vây quét Thiên Ưng Các (2 )2023-06-02 12:01
 • #1289: Chương 1289: Vây quét Thiên Ưng Các (3 )2023-06-02 12:01
 • #1290: Chương 1290: Vây quét Thiên Ưng Các (4 )2023-06-02 12:01
 • #1291: Chương 1291: Vây quét Thiên Ưng Các (5 )2023-06-02 12:01
 • #1292: Chương 1292: Vây quét Thiên Ưng Các (6 )2023-06-02 12:01
 • #1293: Chương 1293: Vây quét Thiên Ưng Các (7 )2023-06-02 12:01
 • #1294: Chương 1294: Sa mạc phục kích (1 )2023-06-02 12:01
 • #1295: Chương 1295: Sa mạc phục kích (2 )2023-06-02 12:02
 • #1296: Chương 1296: Sa mạc phục kích (3 )2023-06-02 12:02
 • #1297: Chương 1297: Liên hợp chống lại (1 )2023-06-02 12:02
 • #1298: Chương 1298: Liên hợp chống lại (2 )2023-06-02 12:02
 • #1299: Chương 1299: Chui vào Quách gia2023-06-02 12:02
 • #1300: Chương 1300: Hắn còn sống (1 )2023-06-02 12:02
 • #1301: Chương 1301: Hắn còn sống (2 )2023-06-02 12:02
 • #1302: Chương 1302: Hắn còn sống (3 )2023-06-02 12:02
 • #1303: Chương 1303: Kinh người chi bí (1 )2023-06-02 12:02
 • #1304: Chương 1304: Kinh người chi bí (2 )2023-06-02 12:03
 • #1305: Chương 1305: Lưu Hải Thành2023-06-02 12:03
 • #1306: Chương 1306: So nhiều người (1 )2023-06-02 12:03
 • #1307: Chương 1307: So nhiều người (2 )2023-06-02 12:03
 • #1308: Chương 1308: So nhiều người (3 )2023-06-02 12:03
 • #1309: Chương 1309: Cừu địch vây quanh2023-06-02 12:03
 • #1310: Chương 1310: Chỗ an toàn nhất (1 )2023-06-02 12:03
 • #1311: Chương 1311: Chỗ an toàn nhất (2 )2023-06-02 12:03
 • #1312: Chương 1312: Giả bạn trai (1 )2023-06-02 12:03
 • #1313: Chương 1313: Giả bạn trai (2 )2023-06-02 12:03
 • #1314: Chương 1314: Giả bạn trai (3 )2023-06-02 12:03
 • #1315: Chương 1315: Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép2023-06-02 12:04
 • #1316: Chương 1316: Nhập cổ phần Ngân Tinh (1 )2023-06-02 12:04
 • #1317: Chương 1317: Nhập cổ phần Ngân Tinh (2 )2023-06-02 12:04
 • #1318: Chương 1318: Lão tổ tông chỉ điểm2023-06-02 12:04
 • #1319: Chương 1319: Dưới trời sao hẹn hò (1 )2023-06-02 12:04
 • #1320: Chương 1320: Dưới trời sao hẹn hò (2 )2023-06-02 12:04
 • #1321: Chương 1321: Không phải mộng như mộng2023-06-02 12:04
 • #1322: Chương 1322: Ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng (1 )2023-06-02 12:04
 • #1323: Chương 1323: Ảnh chụp cho hấp thụ ánh sáng (2 )2023-06-02 12:04
 • #1324: Chương 1324: Săn bắt hành động (1 )2023-06-02 12:05
 • #1325: Chương 1325: Săn bắt hành động (2 )2023-06-02 12:05
 • #1326: Chương 1326: Săn bắt hành động (3 )2023-06-02 12:05
 • #1327: Chương 1327: Săn bắt hành động (4 )2023-06-02 12:05
 • #1328: Chương 1328: Săn bắt hành động (5 )2023-06-02 12:05
 • #1329: Chương 1329: Săn bắt hành động (6 )2023-06-02 12:05
 • #1330: Chương 1330: Đổi tên Tam Thủy2023-06-02 12:05
 • #1331: Chương 1331: Thi gia dã vọng2023-06-02 12:05
 • #1332: Chương 1332: Tô Hà mục đích2023-06-02 12:05
 • #1333: Chương 1333: Luận bàn võ nghệ2023-06-02 12:05
 • #1334: Chương 1334: Cường hãn át chủ bài2023-06-02 12:06
 • #1335: Chương 1335: Bắc huyện2023-06-02 12:06
 • #1336: Chương 1336: Cổ mộ cứu viện (1 )2023-06-02 12:06
 • #1337: Chương 1337: Cổ mộ cứu viện (2 )2023-06-02 12:06
 • #1338: Chương 1338: Cổ mộ cứu viện (3 )2023-06-02 12:06
 • #1339: Chương 1339: Quỷ dị cổ mộ (1 )2023-06-02 12:06
 • #1340: Chương 1340: Quỷ dị cổ mộ (2 )2023-06-02 12:06
 • #1341: Chương 1341: Quỷ dị cổ mộ (3 )2023-06-02 12:06
 • #1342: Chương 1342: Quỷ dị cổ mộ (4 )2023-06-02 12:06
 • #1343: Chương 1343: Quỷ dị cổ mộ (5 )2023-06-02 12:06
 • #1344: Chương 1344: Quỷ dị cổ mộ (6 )2023-06-02 12:07
 • #1345: Chương 1345: Hà Chí Thân2023-06-02 12:07
 • #1346: Chương 1346: Nữ thi2023-06-02 12:07
 • #1347: Chương 1347: Lâm Y Y hi sinh2023-06-02 12:07
 • #1348: Chương 1348: Nam Bắc chi tranh (1 )2023-06-02 12:07
 • #1349: Chương 1349: Nam Bắc chi tranh (2 )2023-06-02 12:07
 • #1350: Chương 1350: Nam Bắc chi tranh (3 )2023-06-02 12:07
 • #1351: Chương 1351: Nam Bắc chi tranh (4 )2023-06-02 12:07
 • #1352: Chương 1352: Nam Bắc chi tranh (5 )2023-06-02 12:07
 • #1353: Chương 1353: Đoạt quyền ?2023-06-02 12:07
 • #1354: Chương 1354: Thần bí biến mất ở mặt biển (1 )2023-06-02 12:08
 • #1355: Chương 1355: Thần bí biến mất ở mặt biển (2 )2023-06-02 12:08
 • #1356: Chương 1356: Mượn một cái mạng2023-06-02 12:08
 • #1357: Chương 1357: Lão tổ2023-06-02 12:08
 • #1358: Chương 1358: Đặc phái viên (1 )2023-06-02 12:08
 • #1359: Chương 1359: Đặc phái viên (2 )2023-06-02 12:08
 • #1360: Chương 1360: Toàn thành lục soát cứu2023-06-02 12:08
 • #1361: Chương 1361: Tô Mi quyết định2023-06-02 12:08
 • #1362: Chương 1362: Cửu Bảo thôn2023-06-02 12:08
 • #1363: Chương 1363: Diêu Chấn Sinh2023-06-02 12:08
 • #1364: Chương 1364: Sơn động quái nhân (1 )2023-06-02 12:09
 • #1365: Chương 1365: Sơn động quái nhân (2 )2023-06-02 12:09
 • #1366: Chương 1366: Phương Nam Lăng gia hạ lạc2023-06-02 12:09
 • #1367: Chương 1367: Cha cùng lão tổ2023-06-02 12:09
 • #1368: Chương 1368: Ra biển2023-06-02 12:09
 • #1369: Chương 1369: Hòn đảo đột tập (1 )2023-06-02 12:09
 • #1370: Chương 1370: Hòn đảo đột tập (2 )2023-06-02 12:09
 • #1371: Chương 1371: Hòn đảo đột tập (3 )2023-06-02 12:09
 • #1372: Chương 1372: Hòn đảo đột tập (4 )2023-06-02 12:09
 • #1373: Chương 1373: Hòn đảo đột tập (5 )2023-06-02 12:09
 • #1374: Chương 1374: Hiềm khích2023-06-02 12:09
 • #1375: Chương 1375: Nam Bắc đại chiến (1 )2023-06-02 12:10
 • #1376: Chương 1376: Nam Bắc đại chiến (2 )2023-06-02 12:10
 • #1377: Chương 1377: Nam Bắc đại chiến (3 )2023-06-02 12:10
 • #1378: Chương 1378: Nam Bắc đại chiến (4 )2023-06-02 12:10
 • #1379: Chương 1379: Nam Bắc quy một (1 )2023-06-02 12:10
 • #1380: Chương 1380: Nam Bắc quy một (2 )2023-06-02 12:10
 • #1381: Chương 1381: Võ quán tranh phong (1 )2023-06-02 12:10
 • #1382: Chương 1382: Võ quán tranh phong (2 )2023-06-02 12:10
 • #1383: Chương 1383: Cố nhân gặp nhau (1 )2023-06-02 12:10
 • #1384: Chương 1384: Cố nhân gặp nhau (2 )2023-06-02 12:10
 • #1385: Chương 1385: Cố nhân gặp nhau (3 )2023-06-02 12:11
 • #1386: Chương 1386: Đố kị rất nồng2023-06-02 12:11
 • #1387: Chương 1387: Thần bí người bắt cóc (1 )2023-06-02 12:11
 • #1388: Chương 1388: Thần bí người bắt cóc (2 )2023-06-02 12:11
 • #1389: Chương 1389: Thần bí người bắt cóc (3 )2023-06-02 12:11
 • #1390: Chương 1390: Mệnh trung chú định đối thủ (1 )2023-06-02 12:11
 • #1391: Chương 1391: Mệnh trung chú định đối thủ (2 )2023-06-02 12:11
 • #1392: Chương 1392: Mệnh trung chú định đối thủ (3 )2023-06-02 12:11
 • #1393: Chương 1393: Tô Thừa Ân (1 )2023-06-02 12:11
 • #1394: Chương 1394: Tô Thừa Ân (2 )2023-06-02 12:12
 • #1395: Chương 1395: Mang lão tổ đi bay2023-06-02 12:12
 • #1396: Chương 1396: Ai là chó (1 )2023-06-02 12:12
 • #1397: Chương 1397: Ai là chó (2 )2023-06-02 12:12
 • #1398: Chương 1398: Cực phẩm lão tổ2023-06-02 12:12
 • #1399: Chương 1399: Lão tổ yêu thích2023-06-02 12:12
 • #1400: Chương 1400: Khương Hào bạn gái (1 )2023-06-02 12:12
 • #1401: Chương 1401: Khương Hào bạn gái (2 )2023-06-02 12:12
 • #1402: Chương 1402: Cặn bã (1 )2023-06-02 12:12
 • #1403: Chương 1403: Cặn bã (2 )2023-06-02 12:12
 • #1404: Chương 1404: Siêu tốc điều khiển2023-06-02 12:13
 • #1405: Chương 1405: Cướp xe phạm (1 )2023-06-02 12:13
 • #1406: Chương 1406: Cướp xe phạm (2 )2023-06-02 12:13
 • #1407: Chương 1407: Đại tiểu thư mời2023-06-02 12:13
 • #1408: Chương 1408: Nổ tung kỹ năng2023-06-02 12:13
 • #1409: Chương 1409: Người Chúc gia2023-06-02 12:13
 • #1410: Chương 1410: Bị ép ra mắt2023-06-02 12:13
 • #1411: Chương 1411: La lỵ2023-06-02 12:13
 • #1412: Chương 1412: Lấy thân thử hiểm (1 )2023-06-02 12:13
 • #1413: Chương 1413: Lấy thân thử hiểm (2 )2023-06-02 12:13
 • #1414: Chương 1414: Cương hóa người2023-06-02 12:13
 • #1415: Chương 1415: Hủy dung nhan (1 )2023-06-02 12:14
 • #1416: Chương 1416: Hủy dung nhan (2 )2023-06-02 12:14
 • #1417: Chương 1417: Biến nguy thành an2023-06-02 12:14
 • #1418: Chương 1418: Lăng Cảnh Thu dạy bảo2023-06-02 12:14
 • #1419: Chương 1419: Trọng chỉnh võ thuật học được2023-06-02 12:14
 • #1420: Chương 1420: Dốc lòng chăm sóc2023-06-02 12:14
 • #1421: Chương 1421: Chắp cánh khó thoát (1 )2023-06-02 12:14
 • #1422: Chương 1422: Chắp cánh khó thoát (2 )2023-06-02 12:14
 • #1423: Chương 1423: Sa lưới2023-06-02 12:14
 • #1424: Chương 1424: Tranh đoạt danh ngạch2023-06-02 12:14
 • #1425: Chương 1425: Bí mật ngục giam2023-06-02 12:15
 • #1426: Chương 1426: Chúc Hoằng ỷ vào (1 )2023-06-02 12:15
 • #1427: Chương 1427: Chúc Hoằng ỷ vào (2 )2023-06-02 12:15
 • #1428: Chương 1428: Chúc Hoằng ỷ vào (3 )2023-06-02 12:15
 • #1429: Chương 1429: Kinh Thành Lăng gia (1 )2023-06-02 12:15
 • #1430: Chương 1430: Kinh Thành Lăng gia (2 )2023-06-02 12:15
 • #1431: Chương 1431: Kinh Thành Lăng gia (3 )2023-06-02 12:15
 • #1432: Chương 1432: Lăng gia đại tụ hội (1 )2023-06-02 12:15
 • #1433: Chương 1433: Lăng gia đại tụ hội (2 )2023-06-02 12:15
 • #1434: Chương 1434: Lăng gia đại tụ hội (3 )2023-06-02 12:16
 • #1435: Chương 1435: Gia chủ chi tranh (1 )2023-06-02 12:16
 • #1436: Chương 1436: Gia chủ chi tranh (2 )2023-06-02 12:16
 • #1437: Chương 1437: Gia chủ chi tranh (3 )2023-06-02 12:16
 • #1438: Chương 1438: Trần ai lạc định2023-06-02 12:16
 • #1439: Chương 1439: Tương lai con dâu2023-06-02 12:16
 • #1440: Chương 1440: Chỉnh đốn và cải cách đại hội (1 )2023-06-02 12:16
 • #1441: Chương 1441: Tân nhiệm hội trưởng2023-06-02 12:16
 • #1442: Chương 1442: Đụng rượu2023-06-02 12:16
 • #1443: Chương 1443: Gia Công Hán2023-06-02 12:16
 • #1444: Chương 1444: Tiêu diệt từng bộ phận (1 )2023-06-02 12:16
 • #1445: Chương 1445: Tiêu diệt từng bộ phận (2 )2023-06-02 12:17
 • #1446: Chương 1446: Tiêu diệt từng bộ phận (3 )2023-06-02 12:17
 • #1447: Chương 1447: Phế nhân (1 )2023-06-02 12:17
 • #1448: Chương 1448: Phế nhân (2 )2023-06-02 12:17
 • #1449: Chương 1449: Phế nhân (3 )2023-06-02 12:17
 • #1450: Chương 1450: Phá rồi lại lập (1 )2023-06-02 12:17
 • #1451: Chương 1451: Phá rồi lại lập (2 )2023-06-02 12:17
 • #1452: Chương 1452: Tranh cử bảng danh sách2023-06-02 12:17
 • #1453: Chương 1453: Tuyển cử (1 )2023-06-02 12:17
 • #1454: Chương 1454: Tuyển cử (2 )2023-06-02 12:18
 • #1455: Chương 1455: Tề Dũng2023-06-02 12:18
 • #1456: Chương 1456: Tề Dũng (2 )2023-06-02 12:18
 • #1457: Chương 1457: Tề Dũng (3 )2023-06-02 12:18
 • #1458: Chương 1458: Thần bí định ngày hẹn2023-06-02 12:18
 • #1459: Chương 1459: Trao quyền2023-06-02 12:18
 • #1460: Chương 1460: Bắc huyện sở nghiên cứu (1 )2023-06-02 12:18
 • #1461: Chương 1461: Bắc huyện sở nghiên cứu (2 )2023-06-02 12:18
 • #1462: Chương 1462: Bắc huyện sở nghiên cứu (3 )2023-06-02 12:19
 • #1463: Chương 1463: Bắc huyện sở nghiên cứu (4 )2023-06-02 12:19
 • #1464: Chương 1464: Bắc huyện sở nghiên cứu (5 )2023-06-02 12:19
 • #1465: Chương 1465: Mộ thất kịch chiến (1 )2023-06-02 12:19
 • #1466: Chương 1466: Mộ thất kịch chiến (2 )2023-06-02 12:19
 • #1467: Chương 1467: Mộ thất kịch chiến (3 )2023-06-02 12:19
 • #1468: Chương 1468: Hi sinh (1 )2023-06-02 12:19
 • #1469: Chương 1469: Hi sinh (2 )2023-06-02 12:20
 • #1470: Chương 1470: Hi sinh (3 )2023-06-02 12:20
 • #1471: Chương 1471: Nữ nhân tiểu tâm tư (1 )2023-06-02 12:20
 • #1472: Chương 1472: Nữ nhân tiểu tâm tư (2 )2023-06-02 12:20
 • #1473: Chương 1473: Anh Thái tập đoàn2023-06-02 12:20
 • #1474: Chương 1474: Anh Thái tập đoàn (2 )2023-06-02 12:20
 • #1475: Chương 1475: Anh Thái tập đoàn (3 )2023-06-02 12:20
 • #1476: Chương 1476: Anh Thái tập đoàn (4 )2023-06-02 12:20
 • #1477: Chương 1477: Kiểu mới vũ khí (1 )2023-06-02 12:20
 • #1478: Chương 1478: Kiểu mới vũ khí (2 )2023-06-02 12:20
 • #1479: Chương 1479: Kiểu mới vũ khí (3 )2023-06-02 12:21
 • #1480: Chương 1480: Ác chiến (1 )2023-06-02 12:21
 • #1481: Chương 1481: Ác chiến (2 )2023-06-02 12:21
 • #1482: Chương 1482: Ác chiến (3 )2023-06-02 12:21
 • #1483: Chương 1483: Ác chiến (4 )2023-06-02 12:21
 • #1484: Chương 1484: Ác chiến (5 )2023-06-02 12:21
 • #1485: Chương 1485: Ác chiến (6 )2023-06-02 12:21
 • #1486: Chương 1486: Trốn sinh2023-06-02 12:21
 • #1487: Chương 1487: Phản khống chế2023-06-02 12:21
 • #1488: Chương 1488: Thoát thân2023-06-02 12:21
 • #1489: Chương 1489: Nội Hồng (1 )2023-06-02 12:21
 • #1490: Chương 1490: Nội Hồng (2 )2023-06-02 12:22
 • #1491: Chương 1491: Nội Hồng (3 )2023-06-02 12:22
 • #1492: Chương 1492: Bất hoà (1 )2023-06-02 12:22
 • #1493: Chương 1493: Bất hoà (2 )2023-06-02 12:22
 • #1494: Chương 1494: Bất hoà (3 )2023-06-02 12:22
 • #1495: Chương 1495: Nguy cơ trùng trùng (1 )2023-06-02 12:22
 • #1496: Chương 1496: Nguy cơ trùng trùng (2 )2023-06-02 12:22
 • #1497: Chương 1497: Nguy cơ trùng trùng (3 )2023-06-02 12:22
 • #1498: Chương 1498: Thoát đi tiểu trấn (1 )2023-06-02 12:23
 • #1499: Chương 1499: Thoát đi tiểu trấn (2 )2023-06-02 12:23
 • #1500: Chương 1500: Thoát đi tiểu trấn (3 )2023-06-02 12:23
 • #1501: Chương 1501: Thất bại trở về (1 )2023-06-02 12:23
 • #1502: Chương 1502: Thất bại trở về (2 )2023-06-02 12:23
 • #1503: Chương 1503: Thất bại trở về (3 )2023-06-02 12:23
 • #1504: Chương 1504: Hiệp trợ phá án (1 )2023-06-02 12:23
 • #1505: Chương 1505: Hiệp trợ phá án (2 )2023-06-02 12:23
 • #1506: Chương 1506: Hiệp trợ phá án (3 )2023-06-02 12:23
 • #1507: Chương 1507: Nát đường cái cường hóa dược tề (1 )2023-06-02 12:23
 • #1508: Chương 1508: Nát đường cái cường hóa dược tề (2 )2023-06-02 12:24
 • #1509: Chương 1509: Thiếu một cơ hội2023-06-02 12:24
 • #1510: Chương 1510: Luyện đan thuật (1 )2023-06-02 12:24
 • #1511: Chương 1511: Luyện đan thuật (2 )2023-06-02 12:24
 • #1512: Chương 1512: Càng thấy thành thục Tô các chủ2023-06-02 12:24
 • #1513: Chương 1513: Trảm Lãng2023-06-02 12:24
 • #1514: Chương 1514: Vu Bi Phong2023-06-02 12:24
 • #1515: Chương 1515: Ẩn tàng chứng cứ phạm tội2023-06-02 12:24
 • #1516: Chương 1516: Sư huynh đệ trùng phùng (1 )2023-06-02 12:24
 • #1517: Chương 1517: Sư huynh đệ trùng phùng (2 )2023-06-02 12:24
 • #1518: Chương 1518: Tô Thừa Ân tung tích2023-06-02 12:25
 • #1519: Chương 1519: Khúc Quan Anh2023-06-02 12:25
 • #1520: Chương 1520: Thúc cưới2023-06-02 12:25
 • #1521: Chương 1521: Tham quan hội trường2023-06-02 12:25
 • #1522: Chương 1522: Lửa bên trong cứu viện (1 )2023-06-02 12:25
 • #1523: Chương 1523: Lửa bên trong cứu viện (2 )2023-06-02 12:25
 • #1524: Chương 1524: Lửa bên trong cứu viện (3 )2023-06-02 12:25
 • #1525: Chương 1525: Lửa bên trong cứu viện (4 )2023-06-02 12:25
 • #1526: Chương 1526: Lửa bên trong cứu viện (5 )2023-06-02 12:25
 • #1527: Chương 1527: Lửa bên trong cứu viện (6 )2023-06-02 12:26
 • #1528: Chương 1528: Lửa bên trong cứu viện (7 )2023-06-02 12:26
 • #1529: Chương 1529: Lửa bên trong cứu viện (8 )2023-06-02 12:26
 • #1530: Chương 1530: Lửa bên trong cứu viện (9 )2023-06-02 12:26
 • #1531: Chương 1531: Nhảy lầu2023-06-02 12:26
 • #1532: Chương 1532: Nhập Thiên bảng (1 )2023-06-02 12:26
 • #1533: Chương 1533: Nhập Thiên bảng (2 )2023-06-02 12:26
 • #1534: Chương 1534: Chế độ thi đấu an bài (1 )2023-06-02 12:26
 • #1535: Chương 1535: Chế độ thi đấu an bài (2 )2023-06-02 12:26
 • #1536: Chương 1536: Tái tạo thân thể2023-06-02 12:26
 • #1537: Chương 1537: Uy hiếp tiềm ẩn2023-06-02 12:27
 • #1538: Chương 1538: Tề Dũng bị tập kích2023-06-02 12:27
 • #1539: Chương 1539: Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm (1 )2023-06-02 12:27
 • #1540: Chương 1540: Tử Ngọ Đoạt Hồn Châm (2 )2023-06-02 12:27
 • #1541: Chương 1541: Ích hải khoa kỹ (1 )2023-06-02 12:27
 • #1542: Chương 1542: Ích hải khoa kỹ (2 )2023-06-02 12:27
 • #1543: Chương 1543: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau2023-06-02 12:27
 • #1544: Chương 1544: Uống thuốc độc tự vận (1 )2023-06-02 12:27
 • #1545: Chương 1545: Uống thuốc độc tự vận (2 )2023-06-02 12:28
 • #1546: Chương 1546: Ẩn tàng thế lực2023-06-02 12:28
 • #1547: Chương 1547: Bát phương khách đến thăm (1 )2023-06-02 12:28
 • #1548: Chương 1548: Bát phương khách đến thăm (2 )2023-06-02 12:28
 • #1549: Chương 1549: Khai mạc thức (1 )2023-06-02 12:28
 • #1550: Chương 1550: Khai mạc thức (2 )2023-06-02 12:28
 • #1551: Chương 1551: Khai mạc thức (3 )2023-06-02 12:28
 • #1552: Chương 1552: Đồ vô sỉ2023-06-02 12:28
 • #1553: Chương 1553: Phương ngoại dị nhân (1 )2023-06-02 12:28
 • #1554: Chương 1554: Phương ngoại dị nhân (2 )2023-06-02 12:28
 • #1555: Chương 1555: Nhân quả (1 )2023-06-02 12:29
 • #1556: Chương 1556: Nhân quả (2 )2023-06-02 12:29
 • #1557: Chương 1557: Nhân quả (3 )2023-06-02 12:29
 • #1558: Chương 1558: Lý Hải Bân (1 )2023-06-02 12:29
 • #1559: Chương 1559: Lý Hải Bân (2 )2023-06-02 12:29
 • #1560: Chương 1560: Lý Hải Bân (3 )2023-06-02 12:29
 • #1561: Chương 1561: Ám các (1 )2023-06-02 12:29
 • #1562: Chương 1562: Ám các (2 )2023-06-02 12:29
 • #1563: Chương 1563: Ám các (3 )2023-06-02 12:29
 • #1564: Chương 1564: Cá nhân thi đấu2023-06-02 12:30
 • #1565: Chương 1565: Giống như đan2023-06-02 12:30
 • #1566: Chương 1566: Lăng Tiếu Quyết2023-06-02 12:30
 • #1567: Chương 1567: Giải dược (1 )2023-06-02 12:30
 • #1568: Chương 1568: Giải dược (2 )2023-06-02 12:30
 • #1569: Chương 1569: Giải dược (3 )2023-06-02 12:30
 • #1570: Chương 1570: Khí độc (1 )2023-06-02 12:30
 • #1571: Chương 1571: Khí độc (2 )2023-06-02 12:30
 • #1572: Chương 1572: Khí độc (3 )2023-06-02 12:30
 • #1573: Chương 1573: Tăng đạo2023-06-02 12:30
 • #1574: Chương 1574: Ám các sát thủ (1 )2023-06-02 12:31
 • #1575: Chương 1575: Ám các sát thủ (2 )2023-06-02 12:31
 • #1576: Chương 1576: Ám các sát thủ (3 )2023-06-02 12:31
 • #1577: Chương 1577: Mọi người đồng tâm hiệp lực (1 )2023-06-02 12:31
 • #1578: Chương 1578: Mọi người đồng tâm hiệp lực (2 )2023-06-02 12:31
 • #1579: Chương 1579: Mọi người đồng tâm hiệp lực (3 )2023-06-02 12:31
 • #1580: Chương 1580: Toàn dân thần tượng (1 )2023-06-02 12:31
 • #1581: Chương 1581: Toàn dân thần tượng (2 )2023-06-02 12:31
 • #1582: Chương 1582: Mập mạp đến2023-06-02 12:31
 • #1583: Chương 1583: Loạn trong giặc ngoài2023-06-02 12:31
 • #1584: Chương 1584: Kẻ lang thang2023-06-02 12:32
 • #1585: Chương 1585: A Cường (1 )2023-06-02 12:32
 • #1586: Chương 1586: A Cường (2 )2023-06-02 12:32
 • #1587: Chương 1587: A Cường (3 )2023-06-02 12:32
 • #1588: Chương 1588: Giang Nguyệt Nga tên2023-06-02 12:32
 • #1589: Chương 1589: Mục tiêu chạy đi2023-06-02 12:32
 • #1590: Chương 1590: Môi giới vận doanh người2023-06-02 12:32
 • #1591: Chương 1591: Gian tế (1 )2023-06-02 12:32
 • #1592: Chương 1592: Gian tế (2 )2023-06-02 12:32
 • #1593: Chương 1593: Gian tế (3 )2023-06-02 12:33
 • #1594: Chương 1594: Gian tế (4 )2023-06-02 12:33
 • #1595: Chương 1595: Người xâm nhập (1 )2023-06-02 12:33
 • #1596: Chương 1596: Người xâm nhập (2 )2023-06-02 12:33
 • #1597: Chương 1597: Tọa độ2023-06-02 12:33
 • #1598: Chương 1598: Manh mối gián đoạn2023-06-02 12:33
 • #1599: Chương 1599: Ủng hộ nguyên nhân2023-06-02 12:33
 • #1600: Chương 1600: Lăng Trần lòng nghi ngờ (1 )2023-06-02 12:33
 • #1601: Chương 1601: Lăng Trần lòng nghi ngờ (2 )2023-06-02 12:33
 • #1602: Chương 1602: Lăng Trần lòng nghi ngờ (3 )2023-06-02 12:33
 • #1603: Chương 1603: Một nhà đoàn tụ (1 )2023-06-02 12:33
 • #1604: Chương 1604: Một nhà đoàn tụ (2 )2023-06-02 12:34
 • #1605: Chương 1605: Một nhà đoàn tụ (3 )2023-06-02 12:34
 • #1606: Chương 1606: Minh Xà (1 )2023-06-02 12:34
 • #1607: Chương 1607: Minh Xà (2 )2023-06-02 12:34
 • #1608: Chương 1608: Ra mắt đại hội (1 )2023-06-02 12:34
 • #1609: Chương 1609: Ra mắt đại hội (2 )2023-06-02 12:34
 • #1610: Chương 1610: Ra mắt đại hội (3 )2023-06-02 12:34
 • #1611: Chương 1611: Sinh tử đếm ngược2023-06-02 12:34
 • #1612: Chương 1612: Cao thủ bác giết (1 )2023-06-02 12:34
 • #1613: Chương 1613: Cao thủ bác giết (2 )2023-06-02 12:34
 • #1614: Chương 1614: Cao thủ bác giết (3 )2023-06-02 12:35
 • #1615: Chương 1615: May mắn thoát thân2023-06-02 12:35
 • #1616: Chương 1616: Trong lịch sử người thứ hai2023-06-02 12:35
 • #1617: Chương 1617: Đặng Châu thị2023-06-02 12:35
 • #1618: Chương 1618: Chu gia chi hành (1 )2023-06-02 12:35
 • #1619: Chương 1619: Chu gia chi hành (2 )2023-06-02 12:35
 • #1620: Chương 1620: Chu gia chi hành (3 )2023-06-02 12:35
 • #1621: Chương 1621: Chu gia quẫn cảnh (1 )2023-06-02 12:35
 • #1622: Chương 1622: Chu gia quẫn cảnh (2 )2023-06-02 12:35
 • #1623: Chương 1623: Lâm Tử Dương (1 )2023-06-02 12:35
 • #1624: Chương 1624: Lâm Tử Dương (2 )2023-06-02 12:35
 • #1625: Chương 1625: Lâm Tử Dương (3 )2023-06-02 12:36
 • #1626: Chương 1626: Lâm Tử Dương (4 )2023-06-02 12:36
 • #1627: Chương 1627: Lừa (1 )2023-06-02 12:36
 • #1628: Chương 1628: Lừa (2 )2023-06-02 12:36
 • #1629: Chương 1629: Lừa (3 )2023-06-02 12:36
 • #1630: Chương 1630: Xuất ngoại phát triển (1 )2023-06-02 12:36
 • #1631: Chương 1631: Xuất ngoại phát triển (2 )2023-06-02 12:36
 • #1632: Chương 1632: Mẫu nữ lời nói trong đêm2023-06-02 12:36
 • #1633: Chương 1633: Toàn bộ bị diệt2023-06-02 12:36
 • #1634: Chương 1634: Thiên Long Phái2023-06-02 12:37
 • #1635: Chương 1635: Cháo nữ xuất quan2023-06-02 12:37
 • #1636: Chương 1636: Phiền phức đến cửa (1 )2023-06-02 12:37
 • #1637: Chương 1637: Phiền phức đến cửa (2 )2023-06-02 12:37
 • #1638: Chương 1638: Kim Diệu võ quán2023-06-02 12:37
 • #1639: Chương 1639: Tống Khánh Đức2023-06-02 12:37
 • #1640: Chương 1640: Thiên Long Phái âm mưu (1 )2023-06-02 12:37
 • #1641: Chương 1641: Thiên Long Phái âm mưu (2 )2023-06-02 12:37
 • #1642: Chương 1642: Quách Hải Long thu tàng thất2023-06-02 12:37
 • #1643: Chương 1643: Tình cảnh xấu hổ2023-06-02 12:38
 • #1644: Chương 1644: Chỉ còn trên danh nghĩa2023-06-02 12:38
 • #1645: Chương 1645: Lão đạo sĩ2023-06-02 12:38
 • #1646: Chương 1646: Điền Hùng (1 )2023-06-02 12:38
 • #1647: Chương 1647: Điền Hùng (2 )2023-06-02 12:38
 • #1648: Chương 1648: Thối lui giới ca hát (1 )2023-06-02 12:38
 • #1649: Chương 1649: Thối lui giới ca hát (2 )2023-06-02 12:38
 • #1650: Chương 1650: Thối lui giới ca hát (3 )2023-06-02 12:38
 • #1651: Chương 1651: Não thi hoàn (1 )2023-06-02 12:38
 • #1652: Chương 1652: Não thi hoàn (2 )2023-06-02 12:38
 • #1653: Chương 1653: Chơi trò chơi vườn2023-06-02 12:39
 • #1654: Chương 1654: Xe cáp treo2023-06-02 12:39
 • #1655: Chương 1655: Thuận Đường2023-06-02 12:39
 • #1656: Chương 1656: Độc thân tiến về Thiên Cơ các2023-06-02 12:39
 • #1657: Chương 1657: Hỏa thiêu Thiên Cơ các (1 )2023-06-02 12:39
 • #1658: Chương 1658: Hỏa thiêu Thiên Cơ các (2 )2023-06-02 12:39
 • #1659: Chương 1659: Hỏa thiêu Thiên Cơ các (3 )2023-06-02 12:39
 • #1660: Chương 1660: Trong chết trốn sinh (1 )2023-06-02 12:39
 • #1661: Chương 1661: Trong chết trốn sinh (2 )2023-06-02 12:39
 • #1662: Chương 1662: Từng bước ép sát2023-06-02 12:39
 • #1663: Chương 1663: Thiên cơ tồn vong (1 )2023-06-02 12:40
 • #1664: Chương 1664: Thiên cơ tồn vong (2 )2023-06-02 12:40
 • #1665: Chương 1665: Thiên cơ tồn vong (3 )2023-06-02 12:40
 • #1666: Chương 1666: Thiên cơ tồn vong (4 )2023-06-02 12:40
 • #1667: Chương 1667: Thiên cơ tồn vong (5 )2023-06-02 12:40
 • #1668: Chương 1668: Thiên cơ tồn vong (6 )2023-06-02 12:40
 • #1669: Chương 1669: Thiên cơ tồn vong (7 )2023-06-02 12:40
 • #1670: Chương 1670: Thiên cơ tồn vong (8 )2023-06-02 12:40
 • #1671: Chương 1671: Thiên cơ tồn vong (9 )2023-06-02 12:40
 • #1672: Chương 1672: Rừng cây truy kích (1 )2023-06-02 12:41
 • #1673: Chương 1673: Rừng cây truy kích (2 )2023-06-02 12:41
 • #1674: Chương 1674: Rừng cây truy kích (3 )2023-06-02 12:41
 • #1675: Chương 1675: Bị tiêu diệt (1 )2023-06-02 12:41
 • #1676: Chương 1676: Bị tiêu diệt (2 )2023-06-02 12:41
 • #1677: Chương 1677: Bị tiêu diệt (3 )2023-06-02 12:41
 • #1678: Chương 1678: Từng cái đánh tan (1 )2023-06-02 12:41
 • #1679: Chương 1679: Từng cái đánh tan (2 )2023-06-02 12:41
 • #1680: Chương 1680: Từng cái đánh tan (3 )2023-06-02 12:41
 • #1681: Chương 1681: Cắt bỏ2023-06-02 12:42
 • #1682: Chương 1682: Cấp năm đề phòng (1 )2023-06-02 12:42
 • #1683: Chương 1683: Cấp năm đề phòng (2 )2023-06-02 12:42
 • #1684: Chương 1684: Minh Xà bí mật (1 )2023-06-02 12:42
 • #1685: Chương 1685: Minh Xà bí mật (2 )2023-06-02 12:42
 • #1686: Chương 1686: Minh Xà bí mật (3 )2023-06-02 12:42
 • #1687: Chương 1687: Thành Đức võ quán (1 )2023-06-02 12:42
 • #1688: Chương 1688: Thành Đức võ quán (2 )2023-06-02 12:42
 • #1689: Chương 1689: Thành Đức võ quán (3 )2023-06-02 12:42
 • #1690: Chương 1690: Nhà ăn gặp nạn (1 )2023-06-02 12:42
 • #1691: Chương 1691: Nhà ăn gặp nạn (2 )2023-06-02 12:43
 • #1692: Chương 1692: Nhà ăn gặp nạn (3 )2023-06-02 12:43
 • #1693: Chương 1693: Thuần Dương đao pháp (1 )2023-06-02 12:43
 • #1694: Chương 1694: Thuần Dương đao pháp (2 )2023-06-02 12:43
 • #1695: Chương 1695: Tam đại thế lực2023-06-02 12:43
 • #1696: Chương 1696: Hội quán chi chiến (1 )2023-06-02 12:43
 • #1697: Chương 1697: Hội quán chi chiến (2 )2023-06-02 12:43
 • #1698: Chương 1698: Hội quán chi chiến (3 )2023-06-02 12:43
 • #1699: Chương 1699: Hội quán chi chiến (4 )2023-06-02 12:43
 • #1700: Chương 1700: Hội quán chi chiến (5 )2023-06-02 12:43
 • #1701: Chương 1701: Chim sẻ rình sau2023-06-02 12:43
 • #1702: Chương 1702: Thu nợ2023-06-02 12:44
 • #1703: Chương 1703: Bị nhốt Đông Hải (1 )2023-06-02 12:44
 • #1704: Chương 1704: Bị nhốt Đông Hải (2 )2023-06-02 12:44
 • #1705: Chương 1705: Đột tập Đương Dương phái (1 )2023-06-02 12:44
 • #1706: Chương 1706: Đột tập Đương Dương phái (2 )2023-06-02 12:44
 • #1707: Chương 1707: Đột tập Đương Dương phái (3 )2023-06-02 12:44
 • #1708: Chương 1708: Thần bí quan tài (1 )2023-06-02 12:44
 • #1709: Chương 1709: Thần bí quan tài (2 )2023-06-02 12:44
 • #1710: Chương 1710: Thần bí quan tài (3 )2023-06-02 12:44
 • #1711: Chương 1711: Chu Ngọc Chi2023-06-02 12:44
 • #1712: Chương 1712: Bài Vân Chưởng2023-06-02 12:45
 • #1713: Chương 1713: Dương Hà thăm dò2023-06-02 12:45
 • #1714: Chương 1714: Đến cửa khiêu khích (1 )2023-06-02 12:45
 • #1715: Chương 1715: Đến cửa khiêu khích (2 )2023-06-02 12:45
 • #1716: Chương 1716: Minh Xà thế lực2023-06-02 12:45
 • #1717: Chương 1717: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (1 )2023-06-02 12:45
 • #1718: Chương 1718: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (2 )2023-06-02 12:45
 • #1719: Chương 1719: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (3 )2023-06-02 12:45
 • #1720: Chương 1720: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (4 )2023-06-02 12:45
 • #1721: Chương 1721: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (5 )2023-06-02 12:45
 • #1722: Chương 1722: Nam Vinh lão gia tử mừng thọ (6 )2023-06-02 12:46
 • #1723: Chương 1723: Ngoài ý muốn tổn thương (1 )2023-06-02 12:46
 • #1724: Chương 1724: Ngoài ý muốn tổn thương (2 )2023-06-02 12:46
 • #1725: Chương 1725: Số ba thuốc thử2023-06-02 12:46
 • #1726: Chương 1726: Vây Nguỵ cứu Triệu (1 )2023-06-02 12:46
 • #1727: Chương 1727: Vây Nguỵ cứu Triệu (2 )2023-06-02 12:46
 • #1728: Chương 1728: Vây Nguỵ cứu Triệu (3 )2023-06-02 12:46
 • #1729: Chương 1729: Vây Nguỵ cứu Triệu (4 )2023-06-02 12:46
 • #1730: Chương 1730: Vây Nguỵ cứu Triệu (5 )2023-06-02 12:46
 • #1731: Chương 1731: Cứ điểm chi chiến (1 )2023-06-02 12:47
 • #1732: Chương 1732: Cứ điểm chi chiến (2 )2023-06-02 12:47
 • #1733: Chương 1732: Cứ điểm chi chiến (3)2023-06-02 12:47
 • #1734: Chương 1734: Cứ điểm chi chiến (4 )2023-06-02 12:47
 • #1735: Chương 1735: Cố nhân gặp nhau (1 )2023-06-02 12:47
 • #1736: Chương 1736: Cố nhân gặp nhau (2 )2023-06-02 12:47
 • #1737: Chương 1737: Cố nhân gặp nhau (3 )2023-06-02 12:47
 • #1738: Chương 1738: Ký ức lập trình (1 )2023-06-02 12:47
 • #1739: Chương 1739: Ký ức lập trình (2 )2023-06-02 12:47
 • #1740: Chương 1740: Ký ức lập trình (3 )2023-06-02 12:47
 • #1741: Chương 1741: Tỏ thái độ (1 )2023-06-02 12:48
 • #1742: Chương 1742: Tỏ thái độ (2 )2023-06-02 12:48
 • #1743: Chương 1743: Giả mạo giặc cướp2023-06-02 12:48
 • #1744: Chương 1744: Tự biên tự diễn2023-06-02 12:48
 • #1745: Chương 1745: Chu gia cầu viện (1 )2023-06-02 12:48
 • #1746: Chương 1746: Chu gia cầu viện (2 )2023-06-02 12:48
 • #1747: Chương 1747: Trần bạn năm đích thân tới (1 )2023-06-02 12:48
 • #1748: Chương 1748: Trần bạn năm đích thân tới (2 )2023-06-02 12:48
 • #1749: Chương 1749: Một nén hương (1 )2023-06-02 12:48
 • #1750: Chương 1750: Một nén hương (2 )2023-06-02 12:48
 • #1751: Chương 1751: Bài Vân Chưởng tái hiện2023-06-02 12:49
 • #1752: Chương 1752: Biến thái thực lực2023-06-02 12:49
 • #1753: Chương 1753: Thần bí trợ thủ (1 )2023-06-02 12:49
 • #1754: Chương 1754: Thần bí trợ thủ (2 )2023-06-02 12:49
 • #1755: Chương 1755: Đáng sợ tiến hóa2023-06-02 12:49
 • #1756: Chương 1756: Hà Hoành Cương2023-06-02 12:49
 • #1757: Chương 1757: Thăm dò tính tiếp xúc (1 )2023-06-02 12:49
 • #1758: Chương 1758: Thăm dò tính tiếp xúc (2 )2023-06-02 12:49
 • #1759: Chương 1759: Xem bói (1 )2023-06-02 12:49
 • #1760: Chương 1760: Xem bói (2 )2023-06-02 12:50
 • #1761: Chương 1761: Hà Hoành Cương xin giúp đỡ2023-06-02 12:50
 • #1762: Chương 1762: Leo núi (1 )2023-06-02 12:50
 • #1763: Chương 1763: Leo núi (2 )2023-06-02 12:50
 • #1764: Chương 1764: Leo núi (3 )2023-06-02 12:50
 • #1765: Chương 1765: Chiều sâu thôi miên pháp (1 )2023-06-02 12:50
 • #1766: Chương 1766: Chiều sâu thôi miên pháp (2 )2023-06-02 12:50
 • #1767: Chương 1767: Khói lửa2023-06-02 12:50
 • #1768: Chương 1768: Não vực khai phát (1 )2023-06-02 12:50
 • #1769: Chương 1769: Não vực khai phát (2 )2023-06-02 12:50
 • #1770: Chương 1770: Não vực khai phát (3 )2023-06-02 12:50
 • #1771: Chương 1771: Não vực khai phát (4 )2023-06-02 12:51
 • #1772: Chương 1772: Vụng trộm một hôn (1 )2023-06-02 12:51
 • #1773: Chương 1773: Vụng trộm một hôn (2 )2023-06-02 12:51
 • #1774: Chương 1774: Ba bên tụ trước (1 )2023-06-02 12:51
 • #1775: Chương 1775: Ba bên tụ trước (2 )2023-06-02 12:51
 • #1776: Chương 1776: Ba bên tụ trước (3 )2023-06-02 12:51
 • #1777: Chương 1777: Khâu Nam Sơn (1 )2023-06-02 12:51
 • #1778: Chương 1778: Khâu Nam Sơn (2 )2023-06-02 12:51
 • #1779: Chương 1779: Khâu Nam Sơn (3 )2023-06-02 12:51
 • #1780: Chương 1780: Thủ hộ giả (1 )2023-06-02 12:51
 • #1781: Chương 1781: Thủ hộ giả (2 )2023-06-02 12:52
 • #1782: Chương 1782: Thủ hộ giả (3 )2023-06-02 12:52
 • #1783: Chương 1783: Mồ mả bầy (1 )2023-06-02 12:52
 • #1784: Chương 1784: Mồ mả bầy (2 )2023-06-02 12:52
 • #1785: Chương 1785: Mồ mả bầy (3 )2023-06-02 12:52
 • #1786: Chương 1786: Đỗ Vân Chi (1 )2023-06-02 12:52
 • #1787: Chương 1787: Đỗ Vân Chi (2 )2023-06-02 12:52
 • #1788: Chương 1788: Đỗ Vân Chi (3 )2023-06-02 12:52
 • #1789: Chương 1789: Bị bắt (1 )2023-06-02 12:52
 • #1790: Chương 1790: Bị bắt (2 )2023-06-02 12:52
 • #1791: Chương 1791: Bị bắt (3 )2023-06-02 12:53
 • #1792: Chương 1792: Hồn Thạch (1 )2023-06-02 12:53
 • #1793: Chương 1793: Hồn Thạch (2 )2023-06-02 12:53
 • #1794: Chương 1794: Hồn Thạch (3 )2023-06-02 12:53
 • #1795: Chương 1795: Hồn Thạch (4 )2023-06-02 12:53
 • #1796: Chương 1796: Hồn Thạch (5 )2023-06-02 12:53
 • #1797: Chương 1797: Hồn Thạch (6 )2023-06-02 12:53
 • #1798: Chương 1798: Hồn Thạch (7 )2023-06-02 12:53
 • #1799: Chương 1799: Hồn Thạch (8 )2023-06-02 12:53
 • #1800: Chương 1800: Hồn Thạch (9 )2023-06-02 12:53
 • #1801: Chương 1801: Nam Vinh Dung phản kích (1 )2023-06-02 12:54
 • #1802: Chương 1802: Nam Vinh Dung phản kích (2 )2023-06-02 12:54
 • #1803: Chương 1803: Nam Vinh Dung phản kích (3 )2023-06-02 12:54
 • #1804: Chương 1804: Hôn lễ tiến hành lúc (1 )2023-06-02 12:54
 • #1805: Chương 1805: Hôn lễ tiến hành lúc (2 )2023-06-02 12:54
 • #1806: Chương 1806: Hôn lễ tiến hành lúc (3 )2023-06-02 12:54
 • #1807: Chương 1807: Hôn lễ tiến hành lúc (4 )2023-06-02 12:54
 • #1808: Chương 1808: Hôn lễ tiến hành lúc (5 )2023-06-02 12:54
 • #1809: Chương 1809: Hồn Thạch bí mật2023-06-02 12:54
 • #1810: Chương 1810: Minh Xà mục tiêu (1 )2023-06-02 12:54
 • #1811: Chương 1811: Minh Xà mục tiêu (2 )2023-06-02 12:55
 • #1812: Chương 1812: Minh Xà mục tiêu (3 )2023-06-02 12:55
 • #1813: Chương 1813: Cũng không phải chưa có xem2023-06-02 12:55
 • #1814: Chương 1814: Xâm lấn kho bảo hiểm (1 )2023-06-02 12:55
 • #1815: Chương 1815: Xâm lấn kho bảo hiểm (2 )2023-06-02 12:55
 • #1816: Chương 1816: Tranh thi (1 )2023-06-02 12:55
 • #1817: Chương 1817: Tranh thi (2 )2023-06-02 12:55
 • #1818: Chương 1818: Tranh thi (3 )2023-06-02 12:55
 • #1819: Chương 1819: Tranh thi (4 )2023-06-02 12:55
 • #1820: Chương 1820: Tranh thi (5 )2023-06-02 12:55
 • #1821: Chương 1821: Tranh thi (6 )2023-06-02 12:56
 • #1822: Chương 1822: Sinh cùng tử (1 )2023-06-02 12:56
 • #1823: Chương 1823: Sinh cùng tử (2 )2023-06-02 12:56
 • #1824: Chương 1824: Sinh cùng tử (3 )2023-06-02 12:56
 • #1825: Chương 1825: Đệ nhất nhân (1 )2023-06-02 12:56
 • #1826: Chương 1826: Đệ nhất nhân (2 )2023-06-02 12:56
 • #1827: Chương 1827: Đệ nhất nhân (3 )2023-06-02 12:56
 • #1828: Chương 1828: Nuốt riêng2023-06-02 12:56
 • #1829: Chương 1829: Ba người nội chiến (1 )2023-06-02 12:56
 • #1830: Chương 1830: Ba người nội chiến (2 )2023-06-02 12:57
 • #1831: Chương 1831: Dung hợp (1 )2023-06-02 12:57
 • #1832: Chương 1832: Dung hợp (2 )2023-06-02 12:57
 • #1833: Chương 1833: Dung hợp (3 )2023-06-02 12:57
 • #1834: Chương 1834: Tự hủy (1 )2023-06-02 12:57
 • #1835: Chương 1835: Tự hủy (2 )2023-06-02 12:57
 • #1836: Chương 1836: Tự hủy (3 )2023-06-02 12:57
 • #1837: Chương 1837: Thiên thạch (1 )2023-06-02 12:57
 • #1838: Chương 1838: Thiên thạch (2 )2023-06-02 12:57
 • #1839: Chương 1839: Thiên thạch (3 )2023-06-02 12:58
 • #1840: Chương 1840: Vây công Khâu Nam Sơn (1 )2023-06-02 12:58
 • #1841: Chương 1841: Vây công Khâu Nam Sơn (2 )2023-06-02 12:58
 • #1842: Chương 1842: Vây công Khâu Nam Sơn (3 )2023-06-02 12:58
 • #1843: Chương 1843: Tổn thất nặng nề (1 )2023-06-02 12:58
 • #1844: Chương 1844: Tổn thất nặng nề (2 )2023-06-02 12:58
 • #1845: Chương 1845: Tổn thất nặng nề (3 )2023-06-02 12:58
 • #1846: Chương 1846: Thiên la địa võng (1 )2023-06-02 12:58
 • #1847: Chương 1847: Thiên la địa võng (2 )2023-06-02 12:58
 • #1848: Chương 1848: Thiên la địa võng (3 )2023-06-02 12:58
 • #1849: Chương 1849: Thiên la địa võng (4 )2023-06-02 12:58
 • #1850: Chương 1850: Thiên la địa võng (5 )2023-06-02 12:59
 • #1851: Chương 1851: Uất ức kiểu chết2023-06-02 12:59
 • #1852: Chương 1852: Người được lợi lớn nhất (1 )2023-06-02 12:59
 • #1853: Chương 1853: Người được lợi lớn nhất (2 )2023-06-02 12:59
 • #1854: Chương 1854: Hồn Thạch cắm vào2023-06-02 12:59
 • #1855: Chương 1855: Phản bội trừng phạt2023-06-02 12:59
 • #1856: Chương 1856: Ân oán rồi (1 )2023-06-02 12:59
 • #1857: Chương 1857: Ân oán rồi (2 )2023-06-02 12:59
 • #1858: Chương 1858: Ân oán rồi (3 )2023-06-02 12:59
 • #1859: Chương 1859: Ân oán rồi (4 )2023-06-02 12:59
 • #1860: Chương 1860: Ân oán rồi (5 )2023-06-02 13:00
 • #1861: Chương 1861: Tam giai tiến hóa (1 )2023-06-02 13:00
 • #1862: Chương 1862: Tam giai tiến hóa (2 )2023-06-02 13:00
 • #1863: Chương 1863: Tam giai tiến hóa (3 )2023-06-02 13:00
 • #1864: Chương 1864: Chúc Hoằng thuế biến (1 )2023-06-02 13:00
 • #1865: Chương 1865: Chúc Hoằng thuế biến (2 )2023-06-02 13:00
 • #1866: Chương 1866: Chúc Hoằng thuế biến (3 )2023-06-02 13:00
 • #1867: Chương 1867: Lại thăm Hà Chí Thân2023-06-02 13:00
 • #1868: Chương 1868: Tiến hóa thất bại (1 )2023-06-02 13:00
 • #1869: Chương 1869: Tiến hóa thất bại (2 )2023-06-02 13:00
 • #1870: Chương 1870: Trọng sinh2023-06-02 13:01
 • #1871: Chương 1871: Quyết chiến trước (1 )2023-06-02 13:01
 • #1872: Chương 1872: Quyết chiến trước (2 )2023-06-02 13:01
 • #1873: Chương 1873: Trận chiến cuối cùng (1 )2023-06-02 13:01
 • #1874: Chương 1874: Trận chiến cuối cùng (2 )2023-06-02 13:01
 • #1875: Chương 1875: Trận chiến cuối cùng (3 )2023-06-02 13:01
 • #1876: Chương 1876: Trận chiến cuối cùng (4 )2023-06-02 13:01
 • #1877: Chương 1877: Trận chiến cuối cùng (5 )2023-06-02 13:01
 • #1878: Chương 1878: Đại kết cục2023-06-02 13:01
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 3]

Related posts

Lưỡng Giới Người Vận Chuyển

TiKay

Ẩn Cưới 99 Ngày: Thủ Tịch, Mời Dè Dặt

TiKay

Nhân Vật Phản Diện Boss Đánh Tới!

TiKay

Vương Bài Tự Do Nhân

TiKay

Nghĩa Hải Hào Tình (Tân Bến Thượng Hải)

TiKay

Hôn An, Scandal Lão Công!

TiKay

Leave a Reply