Đô Thị

Ngàn Tỉ Ngôi Sao Không Bằng Ngươi

Ngàn Tỉ Ngôi Sao Không Bằng Ngươi

“Một năm sau, chúng ta ly dị, không liên quan tới nhau.” Quý Ức sở dĩ đáp ứng Hạ Quý Thần đám cưới giả, là bởi vì nàng tin chắc người tình hoàn mỹ Hạ Quý Thần tuyệt đối sẽ không yêu nàng. Cưới sau đùa mà thành thật không nói, một năm sau, đừng nói là ly dị, ngay cả rời giường đều không có cửa. Không trêu chọc nổi, ta chạy còn không được? Quý Ức xoa xoa đau nhức eo, leo cửa sổ bỏ nhà ra đi. Ngay tại nàng đắc chí cho là mình rốt cuộc chạy ra khỏi ma trảo ngày thứ hai, nàng đi tới chỗ nào, đều có người khom người hướng về phía nàng nói: Hạ phu nhân, Hạ tiên sinh ở đằng kia chờ ngươi. === === === Lời Converter: Thật ra thì không tính làm bộ này. Nhưng mà con em và bạn nhờ làm tiện thể tranh thủ làm luôn. Thời gian CV: Tùy thuộc vào thời gian rãnh. Nhưng mà chắc chắn là mỗi ngày 12 giờ chưa hoặc 7 giờ tối 10 Chương cho đến khi kịp tác giả. === === === ♔1 Kim Nguyên Đậu = 10 chương♔♔1 np = 1 chương♔

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Diệp Phi Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Đại thần dẫn vào ngực (1)2023-07-26 16:45
 • #2: Chương 2: Đại thần dẫn vào ngực (2)2023-07-26 16:46
 • #3: Chương 3: Đại thần dẫn vào ngực (3)2023-07-26 16:46
 • #4: Chương 4: Đại thần dẫn vào ngực (4)2023-07-26 16:46
 • #5: Chương 5: Đại thần dẫn vào ngực (5)2023-07-26 16:46
 • #6: Chương 6: Đại thần dẫn vào ngực (6)2023-07-26 16:46
 • #7: Chương 7: Đại thần dẫn vào ngực (7)2023-07-26 16:46
 • #8: Chương 8: Đại thần dẫn vào ngực (8)2023-07-26 16:46
 • #9: Chương 9: Đại thần dẫn vào ngực (9)2023-07-26 16:46
 • #10: Chương 10: Đại thần dẫn vào ngực (10)2023-07-26 16:46
 • #11: Chương 11: Ta cùng hắn không có khả năng (1)2023-07-26 16:46
 • #12: Chương 12: Ta cùng hắn không có khả năng (2)2023-07-26 16:47
 • #13: Chương 13: Ta cùng hắn không có khả năng (3)2023-07-26 16:47
 • #14: Chương 14: Ta cùng hắn không có khả năng (4)2023-07-26 16:47
 • #15: Chương 15: Ta cùng hắn không có khả năng (5)2023-07-26 16:47
 • #16: Chương 16: Ta cùng hắn không có khả năng (6)2023-07-26 16:47
 • #17: Chương 17: Ta cùng hắn không có khả năng (7)2023-07-26 16:47
 • #18: Chương 18: Ta cùng hắn không có khả năng (8)2023-07-26 16:47
 • #19: Chương 19: Ta cùng hắn không có khả năng (9)2023-07-26 16:47
 • #20: Chương 20: Ta cùng hắn không có khả năng (10)2023-07-26 16:47
 • #21: Chương 21: Cám ơn ngươi phóng khoáng (1)2023-07-26 16:47
 • #22: Chương 22: Cám ơn ngươi phóng khoáng (2)2023-07-26 16:47
 • #23: Chương 23: Cám ơn ngươi phóng khoáng (3)2023-07-26 16:47
 • #24: Chương 24: Cám ơn ngươi phóng khoáng (4)2023-07-26 16:47
 • #25: Chương 25: Cám ơn ngươi phóng khoáng (5)2023-07-26 16:48
 • #26: Chương 26: Cám ơn ngươi phóng khoáng (6)2023-07-26 16:48
 • #27: Chương 27: Cám ơn ngươi phóng khoáng (7)2023-07-26 16:48
 • #28: Chương 28: Cám ơn ngươi phóng khoáng (8)2023-07-26 16:48
 • #29: Chương 29: Cám ơn ngươi phóng khoáng (9)2023-07-26 16:48
 • #30: Chương 30: Cám ơn ngươi phóng khoáng (10)2023-07-26 16:48
 • #31: Chương 31: Để cho chính nàng cút (1)2023-07-26 16:48
 • #32: Chương 32: Để cho chính nàng cút (2)2023-07-26 16:48
 • #33: Chương 33: Để cho chính nàng cút (3)2023-07-26 16:48
 • #34: Chương 34: Để cho chính nàng cút (4)2023-07-26 16:48
 • #35: Chương 35: Để cho chính nàng cút (5)2023-07-26 16:48
 • #36: Chương 36: Để cho chính nàng cút (6)2023-07-26 16:48
 • #37: Chương 37: Để cho chính nàng cút (7)2023-07-26 16:49
 • #38: Chương 38: Để cho chính nàng cút (8)2023-07-26 16:49
 • #39: Chương 39: Để cho chính nàng cút (9)2023-07-26 16:49
 • #40: Chương 40: Để cho chính nàng cút (10)2023-07-26 16:49
 • #41: Chương 41: Thấy được địa phương (1)2023-07-26 16:49
 • #42: Chương 42: Thấy được địa phương (2)2023-07-26 16:49
 • #43: Chương 43: Thấy được địa phương (3)2023-07-26 16:49
 • #44: Chương 44: Thấy được địa phương (4)2023-07-26 16:49
 • #45: Chương 45: Thấy được địa phương (5)2023-07-26 16:49
 • #46: Chương 46: Thấy được địa phương (6)2023-07-26 16:49
 • #47: Chương 47: Thấy được địa phương (7)2023-07-26 16:49
 • #48: Chương 48: Thấy được địa phương (8)2023-07-26 16:50
 • #49: Chương 49: Thấy được địa phương (9)2023-07-26 16:50
 • #50: Chương 50: Thấy được địa phương (10)2023-07-26 16:50
 • #51: Chương 51: Ngươi câm miệng cho ta (1)2023-07-26 16:50
 • #52: Chương 52: Ngươi câm miệng cho ta (2)2023-07-26 16:50
 • #53: Chương 53: Ngươi câm miệng cho ta (3)2023-07-26 16:50
 • #54: Chương 54: Ngươi câm miệng cho ta (4)2023-07-26 16:50
 • #55: Chương 55: Ngươi câm miệng cho ta (5)2023-07-26 16:50
 • #56: Chương 56: Ngươi câm miệng cho ta (6)2023-07-26 16:50
 • #57: Chương 57: Ngươi câm miệng cho ta (7)2023-07-26 16:50
 • #58: Chương 58: Ngươi câm miệng cho ta (8)2023-07-26 16:50
 • #59: Chương 59: Ngươi câm miệng cho ta (9)2023-07-26 16:50
 • #60: Chương 60: Ngươi câm miệng cho ta (10)2023-07-26 16:51
 • #61: Chương 61: Vì nàng hạ chiến thiếp (1)2023-07-26 16:51
 • #62: Chương 62: Vì nàng hạ chiến thiếp (2)2023-07-26 16:51
 • #63: Chương 63: Vì nàng hạ chiến thiếp (3)2023-07-26 16:51
 • #64: Chương 64: Vì nàng hạ chiến thiếp (4)2023-07-26 16:51
 • #65: Chương 65: Vì nàng hạ chiến thiếp (5)2023-07-26 16:51
 • #66: Chương 66: Vì nàng hạ chiến thiếp (6)2023-07-26 16:51
 • #67: Chương 67: Vì nàng hạ chiến thiếp (7)2023-07-26 16:51
 • #68: Chương 68: Vì nàng hạ chiến thiếp (8)2023-07-26 16:51
 • #69: Chương 69: Vì nàng hạ chiến thiếp (9)2023-07-26 16:51
 • #70: Chương 70: Vì nàng hạ chiến thiếp (10)2023-07-26 16:51
 • #71: Chương 71: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (1)2023-07-26 16:51
 • #72: Chương 72: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (2)2023-07-26 16:51
 • #73: Chương 73: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (3)2023-07-26 16:52
 • #74: Chương 74: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (4)2023-07-26 16:52
 • #75: Chương 75: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (5)2023-07-26 16:52
 • #76: Chương 76: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (6)2023-07-26 16:52
 • #77: Chương 77: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (7)2023-07-26 16:52
 • #78: Chương 78: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (8)2023-07-26 16:52
 • #79: Chương 79: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (9)2023-07-26 16:52
 • #80: Chương 80: Ta hoài niệm, là cùng nhau còn trẻ (10)2023-07-26 16:52
 • #81: Chương 81: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (1)2023-07-26 16:52
 • #82: Chương 82: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (2)2023-07-26 16:52
 • #83: Chương 83: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (3)2023-07-26 16:52
 • #84: Chương 84: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (4)2023-07-26 16:53
 • #85: Chương 85: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (5)2023-07-26 16:53
 • #86: Chương 86: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (6)2023-07-26 16:53
 • #87: Chương 87: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (7)2023-07-26 16:53
 • #88: Chương 88: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (8)2023-07-26 16:53
 • #89: Chương 89: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (9)2023-07-26 16:53
 • #90: Chương 90: Ngươi gần đây khỏe không chúng ta đều đừng nói láo (10)2023-07-26 16:53
 • #91: Chương 91: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #92: Chương 92: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #93: Chương 93: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #94: Chương 94: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #95: Chương 95: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #96: Chương 96: Một trăm lần2023-07-26 16:53
 • #97: Chương 97: Một trăm lần2023-07-26 16:54
 • #98: Chương 98: Một trăm lần2023-07-26 16:54
 • #99: Chương 99: Một trăm lần2023-07-26 16:54
 • #100: Chương 100: Một trăm lần2023-07-26 16:54
 • #101: Chương 101: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (1)2023-07-26 16:54
 • #102: Chương 102: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (2)2023-07-26 16:54
 • #103: Chương 103: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (3)2023-07-26 16:54
 • #104: Chương 104: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (4)2023-07-26 16:54
 • #105: Chương 105: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (5)2023-07-26 16:54
 • #106: Chương 106: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (6)2023-07-26 16:54
 • #107: Chương 107: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (7)2023-07-26 16:54
 • #108: Chương 108: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (8)2023-07-26 16:54
 • #109: Chương 109: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (9)2023-07-26 16:54
 • #110: Chương 110: Lựa chọn cùng ta kết hôn đi (10)2023-07-26 16:55
 • #111: Chương 111: Không xứng ta làm như vậy (1)2023-07-26 16:55
 • #112: Chương 112: Không xứng ta làm như vậy (2)2023-07-26 16:55
 • #113: Chương 113: Không xứng ta làm như vậy (3)2023-07-26 16:55
 • #114: Chương 114: Không xứng ta làm như vậy (4)2023-07-26 16:55
 • #115: Chương 115: Không xứng ta làm như vậy (5)2023-07-26 16:55
 • #116: Chương 116: Không xứng ta làm như vậy (6)2023-07-26 16:55
 • #117: Chương 117: Không xứng ta làm như vậy (7)2023-07-26 16:55
 • #118: Chương 118: Không xứng ta làm như vậy (8)2023-07-26 16:55
 • #119: Chương 119: Không xứng ta làm như vậy (9)2023-07-26 16:55
 • #120: Chương 120: Không xứng ta làm như vậy (10)2023-07-26 16:55
 • #121: Chương 121: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (1)2023-07-26 16:55
 • #122: Chương 122: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (2)2023-07-26 16:55
 • #123: Chương 123: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (3)2023-07-26 16:56
 • #124: Chương 124: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (4)2023-07-26 16:56
 • #125: Chương 125: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (5)2023-07-26 16:56
 • #126: Chương 126: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (6)2023-07-26 16:56
 • #127: Chương 127: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (7)2023-07-26 16:56
 • #128: Chương 128: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (8)2023-07-26 16:56
 • #129: Chương 129: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (9)2023-07-26 16:56
 • #130: Chương 130: Lừa gạt lấy toàn thế giới yêu ngươi (10)2023-07-26 16:56
 • #131: Chương 131: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (1)2023-07-26 16:56
 • #132: Chương 132: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (2)2023-07-26 16:56
 • #133: Chương 133: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (3)2023-07-26 16:56
 • #134: Chương 134: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (4)2023-07-26 16:56
 • #135: Chương 135: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (5)2023-07-26 16:57
 • #136: Chương 136: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (6)2023-07-26 16:57
 • #137: Chương 137: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (7)2023-07-26 16:57
 • #138: Chương 138: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (8)2023-07-26 16:57
 • #139: Chương 139: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (9)2023-07-26 16:57
 • #140: Chương 140: Gièm pha, cũng là một loại ngửa mặt trông lên (10)2023-07-26 16:57
 • #141: Chương 141: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (1)2023-07-26 16:57
 • #142: Chương 142: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (2)2023-07-26 16:57
 • #143: Chương 143: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (3)2023-07-26 16:57
 • #144: Chương 144: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (4)2023-07-26 16:57
 • #145: Chương 145: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (5)2023-07-26 16:57
 • #146: Chương 146: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (6)2023-07-26 16:57
 • #147: Chương 147: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (7)2023-07-26 16:58
 • #148: Chương 148: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (8)2023-07-26 16:58
 • #149: Chương 149: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (9)2023-07-26 16:58
 • #150: Chương 150: Liên quan với hắn, nàng không biết cố sự (10)2023-07-26 16:58
 • #151: Chương 151: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (1)2023-07-26 16:58
 • #152: Chương 152: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (2)2023-07-26 16:58
 • #153: Chương 153: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (3)2023-07-26 16:58
 • #154: Chương 154: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (4)2023-07-26 16:58
 • #155: Chương 155: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (5)2023-07-26 16:58
 • #156: Chương 156: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (6)2023-07-26 16:58
 • #157: Chương 157: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (7)2023-07-26 16:58
 • #158: Chương 158: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (8)2023-07-26 16:58
 • #159: Chương 159: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (9)2023-07-26 16:59
 • #160: Chương 160: Nói điều kiện với ta, ngươi xứng (10)2023-07-26 16:59
 • #161: Chương 161: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (1)2023-07-26 16:59
 • #162: Chương 162: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (2)2023-07-26 16:59
 • #163: Chương 163: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (3)2023-07-26 16:59
 • #164: Chương 164: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (4)2023-07-26 16:59
 • #165: Chương 165: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (5)2023-07-26 16:59
 • #166: Chương 166: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (6)2023-07-26 16:59
 • #167: Chương 167: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (7)2023-07-26 16:59
 • #168: Chương 168: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (8)2023-07-26 16:59
 • #169: Chương 169: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (9)2023-07-26 16:59
 • #170: Chương 170: Ngươi không chỉ thích như vậy sao (10)2023-07-26 17:00
 • #171: Chương 171: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (1)2023-07-26 17:00
 • #172: Chương 172: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (2)2023-07-26 17:00
 • #173: Chương 173: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (3)2023-07-26 17:00
 • #174: Chương 174: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (4)2023-07-26 17:00
 • #175: Chương 175: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (5)2023-07-26 17:00
 • #176: Chương 176: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (6)2023-07-26 17:00
 • #177: Chương 177: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (7)2023-07-26 17:00
 • #178: Chương 178: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (8)2023-07-26 17:00
 • #179: Chương 179: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (9)2023-07-26 17:00
 • #180: Chương 180: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp nàng (10 )2023-07-26 17:00
 • #181: Chương 181: Trong tay nàng máy ghi âm (1)2023-07-26 17:01
 • #182: Chương 182: Trong tay nàng máy ghi âm (2)2023-07-26 17:01
 • #183: Chương 183: Trong tay nàng máy ghi âm (3)2023-07-26 17:01
 • #184: Chương 184: Trong tay nàng máy ghi âm (4)2023-07-26 17:01
 • #185: Chương 185: Trong tay nàng máy ghi âm (5)2023-07-26 17:01
 • #186: Chương 186: Trong tay nàng máy ghi âm (6)2023-07-26 17:01
 • #187: Chương 187: Trong tay nàng máy ghi âm (7)2023-07-26 17:01
 • #188: Chương 188: Trong tay nàng máy ghi âm (8)2023-07-26 17:01
 • #189: Chương 189: Trong tay nàng máy ghi âm (9)2023-07-26 17:01
 • #190: Chương 190: Trong tay nàng máy ghi âm (10)2023-07-26 17:01
 • #191: Chương 191: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (1)2023-07-26 17:01
 • #192: Chương 192: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (2)2023-07-26 17:02
 • #193: Chương 193: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (3)2023-07-26 17:02
 • #194: Chương 194: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (4)2023-07-26 17:02
 • #195: Chương 195: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (5)2023-07-26 17:02
 • #196: Chương 196: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (6)2023-07-26 17:02
 • #197: Chương 197: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (7)2023-07-26 17:02
 • #198: Chương 198: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (8)2023-07-26 17:02
 • #199: Chương 199: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (9)2023-07-26 17:02
 • #200: Chương 200: Nguyện ngươi lạc đường cả đời, vẫn là đi tới bên thân ta (10)2023-07-26 17:02
 • #201: Chương 201: Thấy thân phận của ngươi (1)2023-07-26 17:02
 • #202: Chương 202: Thấy thân phận của ngươi (2)2023-07-26 17:02
 • #203: Chương 203: Thấy thân phận của ngươi (3)2023-07-26 17:02
 • #204: Chương 204: Thấy thân phận của ngươi (4)2023-07-26 17:03
 • #205: Chương 205: Thấy thân phận của ngươi (5)2023-07-26 17:03
 • #206: Chương 206: Thấy thân phận của ngươi (6)2023-07-26 17:03
 • #207: Chương 207: Thấy thân phận của ngươi (7)2023-07-26 17:03
 • #208: Chương 208: Thấy thân phận của ngươi (8)2023-07-26 17:03
 • #209: Chương 209: Thấy thân phận của ngươi (9)2023-07-26 17:03
 • #210: Chương 210: Thấy thân phận của ngươi (10)2023-07-26 17:03
 • #211: Chương 211: Duy nhất không có quên mất người của nàng (1)2023-07-26 17:03
 • #212: Chương 212: Duy nhất không có quên mất người của nàng (2)2023-07-26 17:03
 • #213: Chương 213: Duy nhất không có quên mất người của nàng (3)2023-07-26 17:03
 • #214: Chương 214: Duy nhất không có quên mất người của nàng (4)2023-07-26 17:03
 • #215: Chương 215: Duy nhất không có quên mất người của nàng (5)2023-07-26 17:03
 • #216: Chương 216: Duy nhất không có quên mất người của nàng (6)2023-07-26 17:04
 • #217: Chương 217: Duy nhất không có quên mất người của nàng (7)2023-07-26 17:04
 • #218: Chương 218: Duy nhất không có quên mất người của nàng (8)2023-07-26 17:04
 • #219: Chương 219: Duy nhất không có quên mất người của nàng (9)2023-07-26 17:04
 • #220: Chương 220: Duy nhất không có quên mất người của nàng (10)2023-07-26 17:04
 • #221: Chương 221: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (1)2023-07-26 17:04
 • #222: Chương 222: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (2)2023-07-26 17:04
 • #223: Chương 223: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (3)2023-07-26 17:04
 • #224: Chương 224: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (4)2023-07-26 17:04
 • #225: Chương 225: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (5)2023-07-26 17:04
 • #226: Chương 226: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (6)2023-07-26 17:04
 • #227: Chương 227: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (7)2023-07-26 17:05
 • #228: Chương 228: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (8)2023-07-26 17:05
 • #229: Chương 229: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (9)2023-07-26 17:05
 • #230: Chương 230: Ta yêu người, không phải là ta người yêu (10)2023-07-26 17:05
 • #231: Chương 231: Quý Ức, thật xin lỗi (1)2023-07-26 17:05
 • #232: Chương 232: Quý Ức, thật xin lỗi (2)2023-07-26 17:05
 • #233: Chương 233: Quý Ức, thật xin lỗi (3)2023-07-26 17:05
 • #234: Chương 234: Quý Ức, thật xin lỗi (4)2023-07-26 17:05
 • #235: Chương 235: Quý Ức, thật xin lỗi (5)2023-07-26 17:05
 • #236: Chương 236: Quý Ức, thật xin lỗi (6)2023-07-26 17:05
 • #237: Chương 237: Quý Ức, thật xin lỗi (7)2023-07-26 17:05
 • #238: Chương 238: Quý Ức, thật xin lỗi (8)2023-07-26 17:05
 • #239: Chương 239: Quý Ức, thật xin lỗi (9)2023-07-26 17:06
 • #240: Chương 240: Quý Ức, thật xin lỗi (10)2023-07-26 17:06
 • #241: Chương 241: Nghĩ xong trả lời nữa (1)2023-07-26 17:06
 • #242: Chương 242: Nghĩ xong trả lời nữa (2)2023-07-26 17:06
 • #243: Chương 243: Nghĩ xong trả lời nữa (3)2023-07-26 17:06
 • #244: Chương 244: Nghĩ xong trả lời nữa (4)2023-07-26 17:06
 • #245: Chương 245: Nghĩ xong trả lời nữa (5)2023-07-26 17:06
 • #246: Chương 246: Nghĩ xong trả lời nữa (6)2023-07-26 17:06
 • #247: Chương 247: Nghĩ xong trả lời nữa (7)2023-07-26 17:06
 • #248: Chương 248: Nghĩ xong trả lời nữa (8)2023-07-26 17:07
 • #249: Chương 249: Nghĩ xong trả lời nữa (9)2023-07-26 17:07
 • #250: Chương 250: Nghĩ xong trả lời nữa (10)2023-07-26 17:07
 • #251: Chương 251: Tại sao không nói cho ta? (1)2023-07-26 17:07
 • #252: Chương 252: Tại sao không nói cho ta? (2)2023-07-26 17:07
 • #253: Chương 253: Tại sao không nói cho ta? (3)2023-07-26 17:07
 • #254: Chương 254: Tại sao không nói cho ta? (4)2023-07-26 17:07
 • #255: Chương 255: Tại sao không nói cho ta? (5)2023-07-26 17:07
 • #256: Chương 256: Tại sao không nói cho ta? (6)2023-07-26 17:07
 • #257: Chương 257: Tại sao không nói cho ta? (7)2023-07-26 17:07
 • #258: Chương 258: Tại sao không nói cho ta? (8)2023-07-26 17:08
 • #259: Chương 259: Tại sao không nói cho ta? (9)2023-07-26 17:08
 • #260: Chương 260: Tại sao không nói cho ta? (10)2023-07-26 17:08
 • #261: Chương 261: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (1)2023-07-26 17:08
 • #262: Chương 262: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (2)2023-07-26 17:08
 • #263: Chương 263: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (3)2023-07-26 17:08
 • #264: Chương 264: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (4)2023-07-26 17:08
 • #265: Chương 265: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (5)2023-07-26 17:08
 • #266: Chương 266: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (6)2023-07-26 17:08
 • #267: Chương 267: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (7)2023-07-26 17:09
 • #268: Chương 268: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (8)2023-07-26 17:09
 • #269: Chương 269: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (9)2023-07-26 17:09
 • #270: Chương 270: Không có công đạo, chỉ có ngươi lỗi nàng đối với (10)2023-07-26 17:09
 • #271: Chương 271: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (1)2023-07-26 17:09
 • #272: Chương 272: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (2)2023-07-26 17:09
 • #273: Chương 273: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (3)2023-07-26 17:09
 • #274: Chương 274: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (4)2023-07-26 17:09
 • #275: Chương 275: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (5)2023-07-26 17:09
 • #276: Chương 276: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (6)2023-07-26 17:09
 • #277: Chương 277: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (7)2023-07-26 17:10
 • #278: Chương 278: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (8)2023-07-26 17:10
 • #279: Chương 279: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (9)2023-07-26 17:10
 • #280: Chương 280: Ngươi cho tới bây giờ đều không là một người, ngươi còn có ta (10)2023-07-26 17:10
 • #281: Chương 281: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (1)2023-07-26 17:10
 • #282: Chương 282: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (2)2023-07-26 17:10
 • #283: Chương 283: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (3)2023-07-26 17:10
 • #284: Chương 284: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (4)2023-07-26 17:10
 • #285: Chương 285: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (5)2023-07-26 17:10
 • #286: Chương 286: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (6)2023-07-26 17:10
 • #287: Chương 287: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (7)2023-07-26 17:10
 • #288: Chương 288: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (8)2023-07-26 17:11
 • #289: Chương 289: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (9)2023-07-26 17:11
 • #290: Chương 290: Có thể cho ta cái ôm ấp sao? (10)2023-07-26 17:11
 • #291: Chương 291: Đoàn kịch đoàn sủng (1)2023-07-26 17:11
 • #292: Chương 292: Đoàn kịch đoàn sủng (2)2023-07-26 17:11
 • #293: Chương 293: Đoàn kịch đoàn sủng (3)2023-07-26 17:11
 • #294: Chương 294: Đoàn kịch đoàn sủng (4)2023-07-26 17:11
 • #295: Chương 295: Đoàn kịch đoàn sủng (5)2023-07-26 17:11
 • #296: Chương 296: Đoàn kịch đoàn sủng (6)2023-07-26 17:11
 • #297: Chương 297: Đoàn kịch đoàn sủng (7)2023-07-26 17:11
 • #298: Chương 298: Đoàn kịch đoàn sủng (8)2023-07-26 17:11
 • #299: Chương 299: Đoàn kịch đoàn sủng (9)2023-07-26 17:12
 • #300: Chương 300: Đoàn kịch đoàn sủng (10)2023-07-26 17:12
 • #301: Chương 301: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (1)2023-07-26 17:12
 • #302: Chương 302: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (2)2023-07-26 17:12
 • #303: Chương 303: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (3)2023-07-26 17:12
 • #304: Chương 304: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (4)2023-07-26 17:12
 • #305: Chương 305: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (5)2023-07-26 17:12
 • #306: Chương 306: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (6)2023-07-26 17:12
 • #307: Chương 307: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (7)2023-07-26 17:12
 • #308: Chương 308: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (8)2023-07-26 17:12
 • #309: Chương 309: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (9)2023-07-26 17:12
 • #310: Chương 310: Chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? (10)2023-07-26 17:12
 • #311: Chương 311: 《 chu vi mấy dặm 》(1)2023-07-26 17:13
 • #312: Chương 312: 《 chu vi mấy dặm 》(2)2023-07-26 17:13
 • #313: Chương 313: 《 chu vi mấy dặm 》(3)2023-07-26 17:13
 • #314: Chương 314: 《 chu vi mấy dặm 》(4)2023-07-26 17:13
 • #315: Chương 315: 《 chu vi mấy dặm 》(5)2023-07-26 17:13
 • #316: Chương 316: 《 chu vi mấy dặm 》(6)2023-07-26 17:13
 • #317: Chương 317: 《 chu vi mấy dặm 》(7)2023-07-26 17:13
 • #318: Chương 318: 《 chu vi mấy dặm 》(8)2023-07-26 17:13
 • #319: Chương 319: 《 chu vi mấy dặm 》(9)2023-07-26 17:13
 • #320: Chương 320: 《 chu vi mấy dặm 》(10)2023-07-26 17:13
 • #321: Chương 321: Khả Nhạc muội là ai ? (1)2023-07-26 17:13
 • #322: Chương 322: Khả Nhạc muội là ai ? (2)2023-07-26 17:14
 • #323: Chương 323: Khả Nhạc muội là ai ? (3)2023-07-26 17:14
 • #324: Chương 324: Khả Nhạc muội là ai ? (4)2023-07-26 17:14
 • #325: Chương 325: Khả Nhạc muội là ai ? (5)2023-07-26 17:14
 • #326: Chương 326: Khả Nhạc muội là ai ? (6)2023-07-26 17:14
 • #327: Chương 327: Khả Nhạc muội là ai ? (7)2023-07-26 17:14
 • #328: Chương 328: Khả Nhạc muội là ai ? (8)2023-07-26 17:14
 • #329: Chương 329: Khả Nhạc muội là ai ? (9)2023-07-26 17:14
 • #330: Chương 330: Khả Nhạc muội là ai ? (10)2023-07-26 17:14
 • #331: Chương 331: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (1)2023-07-26 17:14
 • #332: Chương 332: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (2)2023-07-26 17:14
 • #333: Chương 333: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (3)2023-07-26 17:14
 • #334: Chương 334: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (4)2023-07-26 17:15
 • #335: Chương 335: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (5)2023-07-26 17:15
 • #336: Chương 336: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (6)2023-07-26 17:15
 • #337: Chương 337: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (7)2023-07-26 17:15
 • #338: Chương 338: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (8)2023-07-26 17:15
 • #339: Chương 339: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (9)2023-07-26 17:15
 • #340: Chương 340: Ngươi từng có chuyện hối hận sao? (10)2023-07-26 17:15
 • #341: Chương 341: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (1)2023-07-26 17:15
 • #342: Chương 342: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (2)2023-07-26 17:15
 • #343: Chương 343: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (3)2023-07-26 17:15
 • #344: Chương 344: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (4)2023-07-26 17:15
 • #345: Chương 345: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (5)2023-07-26 17:16
 • #346: Chương 346: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (6)2023-07-26 17:16
 • #347: Chương 347: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (7)2023-07-26 17:16
 • #348: Chương 348: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (8)2023-07-26 17:16
 • #349: Chương 349: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (9)2023-07-26 17:16
 • #350: Chương 350: Quý Ức, ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? (10)2023-07-26 17:16
 • #351: Chương 351: Đây chính là ta câu trả lời (1)2023-07-26 17:16
 • #352: Chương 352: Đây chính là ta câu trả lời (2)2023-07-26 17:16
 • #353: Chương 353: Đây chính là ta câu trả lời (3)2023-07-26 17:16
 • #354: Chương 354: Đây chính là ta câu trả lời (4)2023-07-26 17:16
 • #355: Chương 355: Đây chính là ta câu trả lời (5)2023-07-26 17:16
 • #356: Chương 356: Đây chính là ta câu trả lời (6)2023-07-26 17:17
 • #357: Chương 357: Đây chính là ta câu trả lời (7)2023-07-26 17:17
 • #358: Chương 358: Đây chính là ta câu trả lời (8)2023-07-26 17:17
 • #359: Chương 359: Đây chính là ta câu trả lời (9)2023-07-26 17:17
 • #360: Chương 360: Đây chính là ta câu trả lời (10)2023-07-26 17:17
 • #361: Chương 361: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (1)2023-07-26 17:17
 • #362: Chương 362: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (2)2023-07-26 17:17
 • #363: Chương 363: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (3)2023-07-26 17:17
 • #364: Chương 364: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (4)2023-07-26 17:17
 • #365: Chương 365: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (5)2023-07-26 17:17
 • #366: Chương 366: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (6)2023-07-26 17:17
 • #367: Chương 367: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (7)2023-07-26 17:18
 • #368: Chương 368: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (8)2023-07-26 17:18
 • #369: Chương 369: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (9)2023-07-26 17:18
 • #370: Chương 370: Một ngàn chi xoá và sửa lại dịch (10)2023-07-26 17:18
 • #371: Chương 371: Hắn cùng nàng lần thứ hai (1)2023-07-26 17:18
 • #372: Chương 372: Hắn cùng nàng lần thứ hai (2)2023-07-26 17:18
 • #373: Chương 373: Hắn cùng nàng lần thứ hai (3)2023-07-26 17:18
 • #374: Chương 374: Hắn cùng nàng lần thứ hai (4)2023-07-26 17:18
 • #375: Chương 375: Hắn cùng nàng lần thứ hai (5)2023-07-26 17:18
 • #376: Chương 376: Hắn cùng nàng lần thứ hai (6)2023-07-26 17:18
 • #377: Chương 377: Hắn cùng nàng lần thứ hai (7)2023-07-26 17:18
 • #378: Chương 378: Hắn cùng nàng lần thứ hai (8)2023-07-26 17:19
 • #379: Chương 379: Hắn cùng nàng lần thứ hai (9)2023-07-26 17:19
 • #380: Chương 380: Hắn cùng nàng lần thứ hai (10)2023-07-26 17:19
 • #381: Chương 381: Kẹo đường làm sao có rượu vị (1)2023-07-26 17:19
 • #382: Chương 382: Kẹo đường làm sao có rượu vị (2)2023-07-26 17:19
 • #383: Chương 383: Kẹo đường làm sao có rượu vị (3)2023-07-26 17:19
 • #384: Chương 384: Kẹo đường làm sao có rượu vị (4)2023-07-26 17:19
 • #385: Chương 385: Kẹo đường làm sao có rượu vị (5)2023-07-26 17:19
 • #386: Chương 386: Kẹo đường làm sao có rượu vị (6)2023-07-26 17:19
 • #387: Chương 387: Kẹo đường làm sao có rượu vị (7)2023-07-26 17:19
 • #388: Chương 388: Kẹo đường làm sao có rượu vị (8)2023-07-26 17:19
 • #389: Chương 389: Kẹo đường làm sao có rượu vị (9)2023-07-26 17:20
 • #390: Chương 390: Kẹo đường làm sao có rượu vị (10)2023-07-26 17:20
 • #391: Chương 391: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (1)2023-07-26 17:20
 • #392: Chương 392: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (2)2023-07-26 17:20
 • #393: Chương 393: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (3)2023-07-26 17:20
 • #394: Chương 394: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (4)2023-07-26 17:20
 • #395: Chương 395: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (5)2023-07-26 17:20
 • #396: Chương 396: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (6)2023-07-26 17:20
 • #397: Chương 397: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (7)2023-07-26 17:20
 • #398: Chương 398: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (8)2023-07-26 17:20
 • #399: Chương 399: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (9)2023-07-26 17:20
 • #400: Chương 400: Tỉnh ngủ sau ngày thứ hai (10)2023-07-26 17:21
 • #401: Chương 401: Quý Ức, chúng ta nói một chút (1)2023-07-26 17:21
 • #402: Chương 402: Quý Ức, chúng ta nói một chút (2)2023-07-26 17:21
 • #403: Chương 403: Quý Ức, chúng ta nói một chút (3)2023-07-26 17:21
 • #404: Chương 404: Quý Ức, chúng ta nói một chút (4)2023-07-26 17:21
 • #405: Chương 405: Quý Ức, chúng ta nói một chút (5)2023-07-26 17:21
 • #406: Chương 406: Quý Ức, chúng ta nói một chút (6)2023-07-26 17:21
 • #407: Chương 407: Quý Ức, chúng ta nói một chút (7)2023-07-26 17:21
 • #408: Chương 408: Quý Ức, chúng ta nói một chút (8)2023-07-26 17:21
 • #409: Chương 409: Quý Ức, chúng ta nói một chút (9)2023-07-26 17:21
 • #410: Chương 410: Quý Ức, chúng ta nói một chút (10)2023-07-26 17:22
 • #411: Chương 411: Nguyên lai, là động tâm a (1)2023-07-26 17:22
 • #412: Chương 412: Nguyên lai, là động tâm a (2)2023-07-26 17:22
 • #413: Chương 413: Nguyên lai, là động tâm a (3)2023-07-26 17:22
 • #414: Chương 414: Nguyên lai, là động tâm a (4)2023-07-26 17:22
 • #415: Chương 415: Nguyên lai, là động tâm a (5)2023-07-26 17:22
 • #416: Chương 416: Nguyên lai, là động tâm a (6)2023-07-26 17:22
 • #417: Chương 417: Nguyên lai, là động tâm a (7)2023-07-26 17:22
 • #418: Chương 418: Nguyên lai, là động tâm a (8)2023-07-26 17:22
 • #419: Chương 419: Nguyên lai, là động tâm a (9)2023-07-26 17:22
 • #420: Chương 420: Nguyên lai, là động tâm a (10)2023-07-26 17:23
 • #421: Chương 421: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (1)2023-07-26 17:23
 • #422: Chương 422: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (2)2023-07-26 17:23
 • #423: Chương 423: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (3)2023-07-26 17:23
 • #424: Chương 424: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (4)2023-07-26 17:23
 • #425: Chương 425: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (5)2023-07-26 17:23
 • #426: Chương 426: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (6)2023-07-26 17:23
 • #427: Chương 427: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (7)2023-07-26 17:23
 • #428: Chương 428: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (8)2023-07-26 17:23
 • #429: Chương 429: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (9)2023-07-26 17:23
 • #430: Chương 430: Ta thực sự rất yêu, cái đó cùng ta không thể nào nàng (10)2023-07-26 17:24
 • #431: Chương 431: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (1)2023-07-26 17:24
 • #432: Chương 432: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (2)2023-07-26 17:24
 • #433: Chương 433: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (3)2023-07-26 17:24
 • #434: Chương 434: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (4)2023-07-26 17:24
 • #435: Chương 435: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (5)2023-07-26 17:24
 • #436: Chương 436: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (6)2023-07-26 17:24
 • #437: Chương 437: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (7)2023-07-26 17:24
 • #438: Chương 438: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (8)2023-07-26 17:24
 • #439: Chương 439: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (9)2023-07-26 17:24
 • #440: Chương 440: Ngươi qua đây nhìn hắn sao? (10)2023-07-26 17:24
 • #441: Chương 441: Ta đưa ngươi về nhà (1)2023-07-26 17:25
 • #442: Chương 442: Ta đưa ngươi về nhà (2)2023-07-26 17:25
 • #443: Chương 443: Ta đưa ngươi về nhà (3)2023-07-26 17:25
 • #444: Chương 444: Ta đưa ngươi về nhà (4)2023-07-26 17:25
 • #445: Chương 445: Ta đưa ngươi về nhà (5)2023-07-26 17:25
 • #446: Chương 446: Ta đưa ngươi về nhà (6)2023-07-26 17:25
 • #447: Chương 447: Ta đưa ngươi về nhà (7)2023-07-26 17:25
 • #448: Chương 448: Ta đưa ngươi về nhà (8)2023-07-26 17:25
 • #449: Chương 449: Ta đưa ngươi về nhà (9)2023-07-26 17:25
 • #450: Chương 450: Ta đưa ngươi về nhà (10)2023-07-26 17:26
 • #451: Chương 451: Một đêm thành danh (1)2023-07-26 17:26
 • #452: Chương 452: Một đêm thành danh (2)2023-07-26 17:26
 • #453: Chương 453: Một đêm thành danh (3)2023-07-26 17:26
 • #454: Chương 454: Một đêm thành danh (4)2023-07-26 17:26
 • #455: Chương 455: Một đêm thành danh (5)2023-07-26 17:26
 • #456: Chương 456: Một đêm thành danh (6)2023-07-26 17:26
 • #457: Chương 457: Một đêm thành danh (7)2023-07-26 17:26
 • #458: Chương 458: Một đêm thành danh (8)2023-07-26 17:26
 • #459: Chương 459: Một đêm thành danh (9)2023-07-26 17:26
 • #460: Chương 460: Một đêm thành danh (10)2023-07-26 17:26
 • #461: Chương 461: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (1)2023-07-26 17:27
 • #462: Chương 462: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (2)2023-07-26 17:27
 • #463: Chương 463: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (3)2023-07-26 17:27
 • #464: Chương 464: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (4)2023-07-26 17:27
 • #465: Chương 465: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (5)2023-07-26 17:27
 • #466: Chương 466: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (6)2023-07-26 17:27
 • #467: Chương 467: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (7)2023-07-26 17:27
 • #468: Chương 468: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (8)2023-07-26 17:27
 • #469: Chương 469: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (9)2023-07-26 17:27
 • #470: Chương 470: Tiểu thư, ngài bên ngoài bán được (10)2023-07-26 17:27
 • #471: Chương 471: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (1)2023-07-26 17:27
 • #472: Chương 472: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (2)2023-07-26 17:28
 • #473: Chương 473: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (3)2023-07-26 17:28
 • #474: Chương 474: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (4)2023-07-26 17:28
 • #475: Chương 475: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (5)2023-07-26 17:28
 • #476: Chương 476: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (6)2023-07-26 17:28
 • #477: Chương 477: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (7)2023-07-26 17:28
 • #478: Chương 478: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (8)2023-07-26 17:28
 • #479: Chương 479: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (9)2023-07-26 17:28
 • #480: Chương 480: Đừng mơ tưởng có ra mặt chi nhật (10)2023-07-26 17:28
 • #481: Chương 481: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (1)2023-07-26 17:29
 • #482: Chương 482: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (2)2023-07-26 17:29
 • #483: Chương 483: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (3)2023-07-26 17:29
 • #484: Chương 484: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (4)2023-07-26 17:29
 • #485: Chương 485: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (5)2023-07-26 17:29
 • #486: Chương 486: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (6)2023-07-26 17:29
 • #487: Chương 487: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (7)2023-07-26 17:29
 • #488: Chương 488: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (8)2023-07-26 17:29
 • #489: Chương 489: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (9)2023-07-26 17:29
 • #490: Chương 490: Ta bảo vệ người, ai dám có ý kiến? (10)2023-07-26 17:29
 • #491: Chương 491: Nàng cùng YC cùng chết sống (1)2023-07-26 17:29
 • #492: Chương 492: Nàng cùng YC cùng chết sống (2)2023-07-26 17:30
 • #493: Chương 493: Nàng cùng YC cùng chết sống (3)2023-07-26 17:30
 • #494: Chương 494: Nàng cùng YC cùng chết sống (4)2023-07-26 17:30
 • #495: Chương 495: Nàng cùng YC cùng chết sống (5)2023-07-26 17:30
 • #496: Chương 496: Nàng cùng YC cùng chết sống (6)2023-07-26 17:30
 • #497: Chương 497: Nàng cùng YC cùng chết sống (7)2023-07-26 17:30
 • #498: Chương 498: Nàng cùng YC cùng chết sống (8)2023-07-26 17:30
 • #499: Chương 499: Nàng cùng YC cùng chết sống (9)2023-07-26 17:30
 • #500: Chương 500: Nàng cùng YC cùng chết sống (10)2023-07-26 17:30
 • #501: Chương 501: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (1)2023-07-26 17:31
 • #502: Chương 502: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (2)2023-07-26 17:31
 • #503: Chương 503: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (3)2023-07-26 17:31
 • #504: Chương 504: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (4)2023-07-26 17:31
 • #505: Chương 505: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (5)2023-07-26 17:31
 • #506: Chương 506: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (6)2023-07-26 17:31
 • #507: Chương 507: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (7)2023-07-26 17:31
 • #508: Chương 508: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (8)2023-07-26 17:31
 • #509: Chương 509: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (9)2023-07-26 17:31
 • #510: Chương 510: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (10)2023-07-26 17:31
 • #511: Chương 511: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (11)2023-07-26 17:31
 • #512: Chương 512: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (12)2023-07-26 17:32
 • #513: Chương 513: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (13)2023-07-26 17:32
 • #514: Chương 514: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (14)2023-07-26 17:32
 • #515: Chương 515: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (15)2023-07-26 17:32
 • #516: Chương 516: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (16)2023-07-26 17:32
 • #517: Chương 517: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (17)2023-07-26 17:32
 • #518: Chương 518: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (18)2023-07-26 17:32
 • #519: Chương 519: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (19)2023-07-26 17:32
 • #520: Chương 520: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (20)2023-07-26 17:32
 • #521: Chương 521: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (21)2023-07-26 17:32
 • #522: Chương 522: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (22)2023-07-26 17:33
 • #523: Chương 523: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (23)2023-07-26 17:33
 • #524: Chương 524: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (24)2023-07-26 17:33
 • #525: Chương 525: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (25)2023-07-26 17:33
 • #526: Chương 526: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (26)2023-07-26 17:33
 • #527: Chương 527: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (27)2023-07-26 17:33
 • #528: Chương 528: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (28)2023-07-26 17:33
 • #529: Chương 529: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (29)2023-07-26 17:33
 • #530: Chương 530: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (30)2023-07-26 17:33
 • #531: Chương 531: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (31)2023-07-26 17:33
 • #532: Chương 532: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (32)2023-07-26 17:34
 • #533: Chương 533: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (33)2023-07-26 17:34
 • #534: Chương 534: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (34)2023-07-26 17:34
 • #535: Chương 535: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (35)2023-07-26 17:34
 • #536: Chương 536: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (36)2023-07-26 17:34
 • #537: Chương 537: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (37)2023-07-26 17:34
 • #538: Chương 538: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (38)2023-07-26 17:34
 • #539: Chương 539: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (39)2023-07-26 17:34
 • #540: Chương 540: Từ nay về sau, đáy lòng của ta có một cái ngươi (40)2023-07-26 17:34
 • #541: Chương 541: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (1)2023-07-26 17:34
 • #542: Chương 542: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (2)2023-07-26 17:35
 • #543: Chương 543: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (3)2023-07-26 17:35
 • #544: Chương 544: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (4)2023-07-26 17:35
 • #545: Chương 545: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (5)2023-07-26 17:35
 • #546: Chương 546: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (6)2023-07-26 17:35
 • #547: Chương 547: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (7)2023-07-26 17:35
 • #548: Chương 548: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (8)2023-07-26 17:35
 • #549: Chương 549: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (9)2023-07-26 17:35
 • #550: Chương 550: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (10)2023-07-26 17:35
 • #551: Chương 551: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (11)2023-07-26 17:35
 • #552: Chương 552: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (12)2023-07-26 17:36
 • #553: Chương 553: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (13)2023-07-26 17:36
 • #554: Chương 554: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (14)2023-07-26 17:36
 • #555: Chương 555: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (15)2023-07-26 17:36
 • #556: Chương 556: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (16)2023-07-26 17:36
 • #557: Chương 557: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (17)2023-07-26 17:36
 • #558: Chương 558: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (18)2023-07-26 17:36
 • #559: Chương 559: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (19)2023-07-26 17:36
 • #560: Chương 560: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (20)2023-07-26 17:36
 • #561: Chương 561: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (21)2023-07-26 17:36
 • #562: Chương 562: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (22)2023-07-26 17:36
 • #563: Chương 563: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (23)2023-07-26 17:37
 • #564: Chương 564: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (24)2023-07-26 17:37
 • #565: Chương 565: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (25)2023-07-26 17:37
 • #566: Chương 566: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (26)2023-07-26 17:37
 • #567: Chương 567: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (27)2023-07-26 17:37
 • #568: Chương 568: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (28)2023-07-26 17:37
 • #569: Chương 569: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (29)2023-07-26 17:37
 • #570: Chương 570: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (30)2023-07-26 17:37
 • #571: Chương 571: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (31)2023-07-26 17:37
 • #572: Chương 572: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (32)2023-07-26 17:37
 • #573: Chương 573: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (33)2023-07-26 17:38
 • #574: Chương 574: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (34)2023-07-26 17:38
 • #575: Chương 575: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (35)2023-07-26 17:38
 • #576: Chương 576: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (36)2023-07-26 17:38
 • #577: Chương 577: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (37)2023-07-26 17:38
 • #578: Chương 578: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (38)2023-07-26 17:38
 • #579: Chương 579: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (39)2023-07-26 17:38
 • #580: Chương 580: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (40)2023-07-26 17:38
 • #581: Chương 581: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (41)2023-07-26 17:38
 • #582: Chương 582: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (42)2023-07-26 17:38
 • #583: Chương 583: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (43)2023-07-26 17:39
 • #584: Chương 584: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (44)2023-07-26 17:39
 • #585: Chương 585: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (45)2023-07-26 17:39
 • #586: Chương 586: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (46)2023-07-26 17:39
 • #587: Chương 587: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (47)2023-07-26 17:39
 • #588: Chương 588: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (48)2023-07-26 17:39
 • #589: Chương 589: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (49)2023-07-26 17:39
 • #590: Chương 590: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (50)2023-07-26 17:39
 • #591: Chương 591: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (51)2023-07-26 17:39
 • #592: Chương 592: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (52)2023-07-26 17:39
 • #593: Chương 593: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (53)2023-07-26 17:40
 • #594: Chương 594: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (54)2023-07-26 17:40
 • #595: Chương 595: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (55)2023-07-26 17:40
 • #596: Chương 596: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (56)2023-07-26 17:40
 • #597: Chương 597: Sâu yêu cùng hắn, không hẹn mà gặp (57)2023-07-26 17:40
 • #598: Chương 598: Bị phát hiện giấy hôn thú (1)2023-07-26 17:40
 • #599: Chương 599: Bị phát hiện giấy hôn thú (2)2023-07-26 17:40
 • #600: Chương 600: Bị phát hiện giấy hôn thú (3)2023-07-26 17:40
 • #601: Chương 601: Bị phát hiện giấy kết hôn (4)2023-07-26 17:40
 • #602: Chương 602: Bị phát hiện giấy kết hôn (5)2023-07-26 17:41
 • #603: Chương 604: Bị phát hiện giấy kết hôn (7)2023-07-26 17:41
 • #604: Chương 605: Bị phát hiện giấy kết hôn (8)2023-07-26 17:41
 • #605: Chương 606: Bị phát hiện giấy kết hôn (9)2023-07-26 17:41
 • #606: Chương 607: Bị phát hiện giấy kết hôn (10)2023-07-26 17:41
 • #607: Chương 608: Bị phát hiện giấy kết hôn (11)2023-07-26 17:41
 • #608: Chương 609: Bị phát hiện giấy kết hôn (12)2023-07-26 17:41
 • #609: Chương 610: Bị phát hiện giấy kết hôn (13)2023-07-26 17:41
 • #610: Chương 611: Bị phát hiện giấy kết hôn (14)2023-07-26 17:41
 • #611: Chương 612: Bị phát hiện giấy kết hôn (15)2023-07-26 17:41
 • #612: Chương 613: Bị phát hiện giấy kết hôn (16)2023-07-26 17:41
 • #613: Chương 614: Bị phát hiện giấy kết hôn (17)2023-07-26 17:41
 • #614: Chương 615: Bị phát hiện giấy kết hôn (18)2023-07-26 17:42
 • #615: Chương 616: Bị phát hiện giấy kết hôn (19)2023-07-26 17:42
 • #616: Chương 617: Bị phát hiện giấy kết hôn (20)2023-07-26 17:42
 • #617: Chương 618: Bị phát hiện giấy kết hôn (21)2023-07-26 17:42
 • #618: Chương 619: Bị phát hiện giấy kết hôn (22)2023-07-26 17:42
 • #619: Chương 620: Bị phát hiện giấy kết hôn (23)2023-07-26 17:42
 • #620: Chương 621: Bị phát hiện giấy kết hôn (24)2023-07-26 17:42
 • #621: Chương 622: Bị phát hiện giấy kết hôn (25)2023-07-26 17:42
 • #622: Chương 623: Bị phát hiện giấy kết hôn (26)2023-07-26 17:42
 • #623: Chương 624: Bị phát hiện giấy kết hôn (27)2023-07-26 17:43
 • #624: Chương 625: Bị phát hiện giấy kết hôn (28)2023-07-26 17:43
 • #625: Chương 626: Bị phát hiện giấy kết hôn (29)2023-07-26 17:43
 • #626: Chương 627: Bị phát hiện giấy kết hôn (30)2023-07-26 17:43
 • #627: Chương 628: Bị phát hiện giấy kết hôn (31)2023-07-26 17:43
 • #628: Chương 629: Bị phát hiện giấy kết hôn (32)2023-07-26 17:43
 • #629: Chương 630: Bị phát hiện giấy kết hôn (33)2023-07-26 17:43
 • #630: Chương 631: Bị phát hiện giấy kết hôn (34)2023-07-26 17:43
 • #631: Chương 632: Bị phát hiện giấy kết hôn (35)2023-07-26 17:43
 • #632: Chương 633: Bị phát hiện giấy kết hôn (36)2023-07-26 17:43
 • #633: Chương 634: Bị phát hiện giấy kết hôn (37)2023-07-26 17:43
 • #634: Chương 635: Bị phát hiện giấy kết hôn (38)2023-07-26 17:43
 • #635: Chương 636: Bị phát hiện giấy kết hôn (39)2023-07-26 17:44
 • #636: Chương 637: Bị phát hiện giấy kết hôn (40)2023-07-26 17:44
 • #637: Chương 638: Bị phát hiện giấy kết hôn (41)2023-07-26 17:44
 • #638: Chương 639: Bị phát hiện giấy kết hôn (42)2023-07-26 17:44
 • #639: Chương 640: Bị phát hiện giấy kết hôn (43)2023-07-26 17:44
 • #640: Chương 641: Không cách nào khống chế tâm (1)2023-07-26 17:44
 • #641: Chương 642: Không cách nào khống chế tâm (2)2023-07-26 17:44
 • #642: Chương 643: Không cách nào khống chế tâm (3)2023-07-26 17:44
 • #643: Chương 644: Không cách nào khống chế tâm (4)2023-07-26 17:44
 • #644: Chương 645: Không cách nào khống chế tâm (5)2023-07-26 17:44
 • #645: Chương 646: Không cách nào khống chế tâm (6)2023-07-26 17:45
 • #646: Chương 647: Không cách nào khống chế tâm (7)2023-07-26 17:45
 • #647: Chương 648: Không cách nào khống chế tâm (8)2023-07-26 17:45
 • #648: Chương 649: Không cách nào khống chế tâm (9)2023-07-26 17:45
 • #649: Chương 650: Không cách nào khống chế tâm (10)2023-07-26 17:45
 • #650: Chương 651: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (1)2023-07-26 17:45
 • #651: Chương 652: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (2)2023-07-26 17:45
 • #652: Chương 653: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (3)2023-07-26 17:45
 • #653: Chương 654: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (4)2023-07-26 17:45
 • #654: Chương 655: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (5)2023-07-26 17:45
 • #655: Chương 656: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (6)2023-07-26 17:46
 • #656: Chương 657: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (7)2023-07-26 17:46
 • #657: Chương 658: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (8)2023-07-26 17:46
 • #658: Chương 659: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (9)2023-07-26 17:46
 • #659: Chương 660: Ngươi biết ta thầm mến người là ai chăng? (10)2023-07-26 17:46
 • #660: Chương 661: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (1)2023-07-26 17:46
 • #661: Chương 662: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (2)2023-07-26 17:46
 • #662: Chương 663: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (3)2023-07-26 17:46
 • #663: Chương 664: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (4)2023-07-26 17:47
 • #664: Chương 665: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (5)2023-07-26 17:47
 • #665: Chương 666: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (6)2023-07-26 17:47
 • #666: Chương 667: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (7)2023-07-26 17:47
 • #667: Chương 668: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (8)2023-07-26 17:47
 • #668: Chương 669: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (9)2023-07-26 17:47
 • #669: Chương 670: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (10)2023-07-26 17:47
 • #670: Chương 671: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (11)2023-07-26 17:47
 • #671: Chương 672: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (12)2023-07-26 17:47
 • #672: Chương 673: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (13)2023-07-26 17:47
 • #673: Chương 674: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (14)2023-07-26 17:47
 • #674: Chương 675: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (15)2023-07-26 17:48
 • #675: Chương 676: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (16)2023-07-26 17:48
 • #676: Chương 677: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (17)2023-07-26 17:48
 • #677: Chương 678: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (18)2023-07-26 17:48
 • #678: Chương 679: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (19)2023-07-26 17:48
 • #679: Chương 680: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (20)2023-07-26 17:48
 • #680: Chương 681: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (21)2023-07-26 17:48
 • #681: Chương 682: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (22)2023-07-26 17:48
 • #682: Chương 683: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (23)2023-07-26 17:48
 • #683: Chương 684: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (24)2023-07-26 17:48
 • #684: Chương 685: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (25)2023-07-26 17:48
 • #685: Chương 686: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (26)2023-07-26 17:49
 • #686: Chương 687: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (27)2023-07-26 17:49
 • #687: Chương 688: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (28)2023-07-26 17:49
 • #688: Chương 689: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (29)2023-07-26 17:49
 • #689: Chương 690: Ngươi là còn trẻ vui mừng, yêu thích thiếu niên là ngươi (30)2023-07-26 17:49
 • #690: Chương 691: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (1)2023-07-26 17:49
 • #691: Chương 692: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (2)2023-07-26 17:49
 • #692: Chương 693: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (3)2023-07-26 17:49
 • #693: Chương 694: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (4)2023-07-26 17:49
 • #694: Chương 695: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (5)2023-07-26 17:49
 • #695: Chương 696: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (6)2023-07-26 17:49
 • #696: Chương 697: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (7)2023-07-26 17:50
 • #697: Chương 698: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (8)2023-07-26 17:50
 • #698: Chương 699: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (9)2023-07-26 17:50
 • #699: Chương 700: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (10)2023-07-26 17:50
 • #700: Chương 701: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (11)2023-07-26 17:50
 • #701: Chương 702: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (12)2023-07-26 17:50
 • #702: Chương 703: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (13)2023-07-26 17:50
 • #703: Chương 704: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (14)2023-07-26 17:50
 • #704: Chương 705: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (15)2023-07-26 17:50
 • #705: Chương 706: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (16)2023-07-26 17:50
 • #706: Chương 707: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (17)2023-07-26 17:50
 • #707: Chương 708: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (18)2023-07-26 17:51
 • #708: Chương 709: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (19)2023-07-26 17:51
 • #709: Chương 710: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (20)2023-07-26 17:51
 • #710: Chương 711: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (21)2023-07-26 17:51
 • #711: Chương 712: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (22)2023-07-26 17:51
 • #712: Chương 713: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (23)2023-07-26 17:51
 • #713: Chương 714: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (24)2023-07-26 17:51
 • #714: Chương 715: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (25)2023-07-26 17:51
 • #715: Chương 716: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (26)2023-07-26 17:51
 • #716: Chương 717: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (27)2023-07-26 17:51
 • #717: Chương 718: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (28)2023-07-26 17:51
 • #718: Chương 719: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (29)2023-07-26 17:52
 • #719: Chương 720: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (30)2023-07-26 17:52
 • #720: Chương 721: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (31)2023-07-26 17:52
 • #721: Chương 722: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (32)2023-07-26 17:52
 • #722: Chương 723: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (33)2023-07-26 17:52
 • #723: Chương 724: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (34)2023-07-26 17:52
 • #724: Chương 725: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (35)2023-07-26 17:52
 • #725: Chương 726: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (36)2023-07-26 17:52
 • #726: Chương 727: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (37)2023-07-26 17:52
 • #727: Chương 728: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (38)2023-07-26 17:52
 • #728: Chương 729: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (39)2023-07-26 17:52
 • #729: Chương 730: Hạ Quý Thần là... Hạ Dư Quang? (40)2023-07-26 17:53
 • #730: Chương 731: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (1)2023-07-26 17:53
 • #731: Chương 732: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (2)2023-07-26 17:53
 • #732: Chương 733: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (3)2023-07-26 17:53
 • #733: Chương 734: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (4)2023-07-26 17:53
 • #734: Chương 735: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (5)2023-07-26 17:53
 • #735: Chương 736: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (6)2023-07-26 17:53
 • #736: Chương 737: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (7)2023-07-26 17:53
 • #737: Chương 738: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (8)2023-07-26 17:53
 • #738: Chương 739: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (9)2023-07-26 17:53
 • #739: Chương 740: Nguyên lai, Khả Nhạc muội chính là nàng (10)2023-07-26 17:53
 • #740: Chương 741: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (1)2023-07-26 17:54
 • #741: Chương 742: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (2)2023-07-26 17:54
 • #742: Chương 743: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (3)2023-07-26 17:54
 • #743: Chương 744: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (4)2023-07-26 17:54
 • #744: Chương 745: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (5)2023-07-26 17:54
 • #745: Chương 746: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (6)2023-07-26 17:54
 • #746: Chương 747: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (7)2023-07-26 17:54
 • #747: Chương 748: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (8)2023-07-26 17:54
 • #748: Chương 749: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (9)2023-07-26 17:54
 • #749: Chương 750: Ta cũng không phải là độc thân, ta chẳng qua là đang chờ người (10)2023-07-26 17:54
 • #750: Chương 751: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (1)2023-07-26 17:54
 • #751: Chương 752: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (2)2023-07-26 17:55
 • #752: Chương 753: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (3)2023-07-26 17:55
 • #753: Chương 754: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (4)2023-07-26 17:55
 • #754: Chương 755: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (5)2023-07-26 17:55
 • #755: Chương 756: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (6)2023-07-26 17:55
 • #756: Chương 757: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (7)2023-07-26 17:55
 • #757: Chương 758: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (8)2023-07-26 17:55
 • #758: Chương 759: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (9)2023-07-26 17:55
 • #759: Chương 760: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (10)2023-07-26 17:55
 • #760: Chương 761: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (11)2023-07-26 17:55
 • #761: Chương 762: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (12)2023-07-26 17:56
 • #762: Chương 763: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (13)2023-07-26 17:56
 • #763: Chương 764: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (14)2023-07-26 17:56
 • #764: Chương 765: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (15)2023-07-26 17:56
 • #765: Chương 766: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (16)2023-07-26 17:56
 • #766: Chương 767: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (17)2023-07-26 17:56
 • #767: Chương 768: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (18)2023-07-26 17:56
 • #768: Chương 769: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (19)2023-07-26 17:56
 • #769: Chương 770: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (20)2023-07-26 17:56
 • #770: Chương 771: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (21)2023-07-26 17:56
 • #771: Chương 772: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (22)2023-07-26 17:56
 • #772: Chương 773: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (23)2023-07-26 17:57
 • #773: Chương 774: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (24)2023-07-26 17:57
 • #774: Chương 775: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (25)2023-07-26 17:57
 • #775: Chương 776: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (26)2023-07-26 17:57
 • #776: Chương 777: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (27)2023-07-26 17:57
 • #777: Chương 778: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (28)2023-07-26 17:57
 • #778: Chương 779: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (29)2023-07-26 17:57
 • #779: Chương 780: Đem bản vương sủng phi đoạt lại! (30)2023-07-26 17:57
 • #780: Chương 781: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (1)2023-07-26 17:57
 • #781: Chương 782: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (2)2023-07-26 17:57
 • #782: Chương 783: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (3)2023-07-26 17:57
 • #783: Chương 784: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (4)2023-07-26 17:58
 • #784: Chương 785: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (5)2023-07-26 17:58
 • #785: Chương 786: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (6)2023-07-26 17:58
 • #786: Chương 787: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (7)2023-07-26 17:58
 • #787: Chương 788: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (8)2023-07-26 17:58
 • #788: Chương 789: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (9)2023-07-26 17:58
 • #789: Chương 790: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (10)2023-07-26 17:58
 • #790: Chương 791: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (11)2023-07-26 17:58
 • #791: Chương 792: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (12)2023-07-26 17:58
 • #792: Chương 793: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (13)2023-07-26 17:58
 • #793: Chương 794: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (14)2023-07-26 17:58
 • #794: Chương 795: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (15)2023-07-26 17:59
 • #795: Chương 796: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (16)2023-07-26 17:59
 • #796: Chương 797: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (17)2023-07-26 17:59
 • #797: Chương 798: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (18)2023-07-26 17:59
 • #798: Chương 799: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (19)2023-07-26 17:59
 • #799: Chương 800: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (20)2023-07-26 17:59
 • #800: Chương 801: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (21)2023-07-26 17:59
 • #801: Chương 802: Ta không muốn tốt hơn, ta chỉ cần ngươi (22)2023-07-26 17:59
 • #802: Chương 803: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (1)2023-07-26 17:59
 • #803: Chương 804: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (2)2023-07-26 17:59
 • #804: Chương 805: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (3)2023-07-26 18:00
 • #805: Chương 806: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (4)2023-07-26 18:00
 • #806: Chương 807: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (7)2023-07-26 18:00
 • #807: Chương 808: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (8)2023-07-26 18:00
 • #808: Chương 809: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (9)2023-07-26 18:00
 • #809: Chương 810: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (10)2023-07-26 18:00
 • #810: Chương 811: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (11)2023-07-26 18:00
 • #811: Chương 812: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (12)2023-07-26 18:00
 • #812: Chương 813: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (13)2023-07-26 18:00
 • #813: Chương 814: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (14)2023-07-26 18:00
 • #814: Chương 815: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (15)2023-07-26 18:01
 • #815: Chương 816: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (16)2023-07-26 18:01
 • #816: Chương 817: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (17)2023-07-26 18:01
 • #817: Chương 818: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (18)2023-07-26 18:01
 • #818: Chương 819: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (19)2023-07-26 18:01
 • #819: Chương 820: Nói cho toàn thế giới tỏ tình (20)2023-07-26 18:01
 • #820: Chương 821: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (1)2023-07-26 18:01
 • #821: Chương 822: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (2)2023-07-26 18:01
 • #822: Chương 823: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (3)2023-07-26 18:01
 • #823: Chương 824: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (4)2023-07-26 18:01
 • #824: Chương 825: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (5)2023-07-26 18:01
 • #825: Chương 826: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (6)2023-07-26 18:01
 • #826: Chương 827: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (7)2023-07-26 18:02
 • #827: Chương 828: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (8)2023-07-26 18:02
 • #828: Chương 829: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (9)2023-07-26 18:02
 • #829: Chương 830: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (10)2023-07-26 18:02
 • #830: Chương 831: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (11)2023-07-26 18:02
 • #831: Chương 832: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (12)2023-07-26 18:02
 • #832: Chương 833: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (13)2023-07-26 18:02
 • #833: Chương 834: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (14)2023-07-26 18:02
 • #834: Chương 835: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (15)2023-07-26 18:02
 • #835: Chương 836: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (16)2023-07-26 18:02
 • #836: Chương 837: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (17)2023-07-26 18:02
 • #837: Chương 838: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (18)2023-07-26 18:03
 • #838: Chương 839: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (19)2023-07-26 18:03
 • #839: Chương 840: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (20)2023-07-26 18:03
 • #840: Chương 841: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (21)2023-07-26 18:03
 • #841: Chương 842: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (22)2023-07-26 18:03
 • #842: Chương 843: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (23)2023-07-26 18:03
 • #843: Chương 844: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (24)2023-07-26 18:03
 • #844: Chương 845: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (25)2023-07-26 18:03
 • #845: Chương 846: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (26)2023-07-26 18:03
 • #846: Chương 847: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (27)2023-07-26 18:04
 • #847: Chương 848: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (28)2023-07-26 18:04
 • #848: Chương 849: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (29)2023-07-26 18:04
 • #849: Chương 850: Ánh mắt xéo qua là ngươi, cuộc đời còn lại cũng là ngươi (30)2023-07-26 18:04
 • #850: Chương 851: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (1)2023-07-26 18:04
 • #851: Chương 852: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (2)2023-07-26 18:04
 • #852: Chương 853: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (3)2023-07-26 18:04
 • #853: Chương 854: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (4)2023-07-26 18:04
 • #854: Chương 855: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (5)2023-07-26 18:04
 • #855: Chương 856: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (6)2023-07-26 18:04
 • #856: Chương 857: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (7)2023-07-26 18:05
 • #857: Chương 858: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (8)2023-07-26 18:05
 • #858: Chương 859: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (9)2023-07-26 18:05
 • #859: Chương 860: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (10)2023-07-26 18:05
 • #860: Chương 861: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (11)2023-07-26 18:05
 • #861: Chương 862: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (12)2023-07-26 18:05
 • #862: Chương 863: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (13)2023-07-26 18:05
 • #863: Chương 864: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (14)2023-07-26 18:05
 • #864: Chương 865: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (15)2023-07-26 18:05
 • #865: Chương 866: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (16)2023-07-26 18:05
 • #866: Chương 867: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (17)2023-07-26 18:06
 • #867: Chương 868: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (18)2023-07-26 18:06
 • #868: Chương 869: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (19)2023-07-26 18:06
 • #869: Chương 870: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (20)2023-07-26 18:06
 • #870: Chương 871: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (21)2023-07-26 18:06
 • #871: Chương 872: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (22)2023-07-26 18:06
 • #872: Chương 873: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (23)2023-07-26 18:06
 • #873: Chương 874: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (24)2023-07-26 18:06
 • #874: Chương 875: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (25)2023-07-26 18:06
 • #875: Chương 876: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (26)2023-07-26 18:06
 • #876: Chương 877: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (27)2023-07-26 18:06
 • #877: Chương 878: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (28)2023-07-26 18:07
 • #878: Chương 879: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (29)2023-07-26 18:07
 • #879: Chương 880: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (30)2023-07-26 18:07
 • #880: Chương 881: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (31)2023-07-26 18:07
 • #881: Chương 882: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (32)2023-07-26 18:07
 • #882: Chương 883: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (33)2023-07-26 18:07
 • #883: Chương 884: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (34)2023-07-26 18:07
 • #884: Chương 885: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (35)2023-07-26 18:07
 • #885: Chương 886: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (36)2023-07-26 18:07
 • #886: Chương 887: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (37)2023-07-26 18:07
 • #887: Chương 888: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (38)2023-07-26 18:08
 • #888: Chương 889: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (39)2023-07-26 18:08
 • #889: Chương 890: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (40)2023-07-26 18:08
 • #890: Chương 891: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (41)2023-07-26 18:08
 • #891: Chương 892: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (42)2023-07-26 18:08
 • #892: Chương 893: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (43)2023-07-26 18:08
 • #893: Chương 894: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (44)2023-07-26 18:08
 • #894: Chương 895: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (45)2023-07-26 18:08
 • #895: Chương 896: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (46)2023-07-26 18:08
 • #896: Chương 897: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (47)2023-07-26 18:08
 • #897: Chương 898: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (48)2023-07-26 18:09
 • #898: Chương 899: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (49)2023-07-26 18:09
 • #899: Chương 900: Hạ Quý Thần, chúng ta muốn một cái hài tử đi (50)2023-07-26 18:09
 • #900: Chương 901: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (1)2023-07-26 18:09
 • #901: Chương 902: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (2)2023-07-26 18:09
 • #902: Chương 903: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (3)2023-07-26 18:09
 • #903: Chương 904: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (4)2023-07-26 18:09
 • #904: Chương 905: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (5)2023-07-26 18:09
 • #905: Chương 906: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (6)2023-07-26 18:09
 • #906: Chương 907: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (7)2023-07-26 18:10
 • #907: Chương 908: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (8)2023-07-26 18:10
 • #908: Chương 909: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (9)2023-07-26 18:10
 • #909: Chương 910: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (10)2023-07-26 18:10
 • #910: Chương 911: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (11)2023-07-26 18:10
 • #911: Chương 912: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (12)2023-07-26 18:10
 • #912: Chương 913: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (13)2023-07-26 18:10
 • #913: Chương 914: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (14)2023-07-26 18:10
 • #914: Chương 915: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (15)2023-07-26 18:10
 • #915: Chương 916: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (16)2023-07-26 18:10
 • #916: Chương 917: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (17)2023-07-26 18:11
 • #917: Chương 918: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (18)2023-07-26 18:11
 • #918: Chương 919: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (19)2023-07-26 18:11
 • #919: Chương 920: Ngàn tỉ ngôi sao không kịp ngươi (20)2023-07-26 18:11
 • #920: Chương 921: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (21)2023-07-26 18:11
 • #921: Chương 922: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (22)2023-07-26 18:11
 • #922: Chương 923: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (23)2023-07-26 18:11
 • #923: Chương 924: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (24)2023-07-26 18:11
 • #924: Chương 925: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (25)2023-07-26 18:11
 • #925: Chương 926: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (26)2023-07-26 18:12
 • #926: Chương 927: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (27)2023-07-26 18:12
 • #927: Chương 928: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (28)2023-07-26 18:12
 • #928: Chương 929: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (29)2023-07-26 18:12
 • #929: Chương 930: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (30)2023-07-26 18:12
 • #930: Chương 931: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (31)2023-07-26 18:12
 • #931: Chương 932: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (32)2023-07-26 18:12
 • #932: Chương 933: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (33)2023-07-26 18:12
 • #933: Chương 934: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (34)2023-07-26 18:12
 • #934: Chương 935: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (35)2023-07-26 18:12
 • #935: Chương 936: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (36)2023-07-26 18:13
 • #936: Chương 937: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (37)2023-07-26 18:13
 • #937: Chương 938: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (38)2023-07-26 18:13
 • #938: Chương 939: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (39)2023-07-26 18:13
 • #939: Chương 940: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (40)2023-07-26 18:13
 • #940: Chương 941: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (41)2023-07-26 18:13
 • #941: Chương 942: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (42)2023-07-26 18:13
 • #942: Chương 943: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (43)2023-07-26 18:13
 • #943: Chương 944: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (44)2023-07-26 18:13
 • #944: Chương 945: Ngàn tỉ ngôi sao không bằng ngươi (đại kết cục chương)2023-07-26 18:14
 • #945: Chương 946: Ta có một cái điều kiện (một)2023-07-26 18:14
 • #946: Chương 947: Ta có một cái điều kiện (hai)2023-07-26 18:14
 • #947: Chương 948: Ta có một cái điều kiện (ba)2023-07-26 18:14
 • #948: Chương 949: Ta có một cái điều kiện (bốn)2023-07-26 18:14
 • #949: Chương 950: Ta có một cái điều kiện (năm)2023-07-26 18:14
 • #950: Chương 951: Ta có một cái điều kiện (sáu)2023-07-26 18:14
 • #951: Chương 952: Ta có một cái điều kiện (bảy)2023-07-26 18:14
 • #952: Chương 953: Ta có một cái điều kiện (tám)2023-07-26 18:14
 • #953: Chương 954: Ta có một cái điều kiện (chín)2023-07-26 18:15
 • #954: Chương 955: Ta có một cái điều kiện (mười)2023-07-26 18:15
 • #955: Chương 956: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (một)2023-07-26 18:15
 • #956: Chương 957: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (hai)2023-07-26 18:15
 • #957: Chương 958: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (ba)2023-07-26 18:15
 • #958: Chương 959: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (bốn)2023-07-26 18:15
 • #959: Chương 960: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (năm)2023-07-26 18:15
 • #960: Chương 961: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (sáu)2023-07-26 18:15
 • #961: Chương 962: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (bảy)2023-07-26 18:15
 • #962: Chương 963: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (tám)2023-07-26 18:16
 • #963: Chương 964: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (chín)2023-07-26 18:16
 • #964: Chương 965: Không phải là chấp mê bất ngộ, là đợi (mười)2023-07-26 18:16
 • #965: Chương 966: Uống thuốc (một)2023-07-26 18:16
 • #966: Chương 967: Uống thuốc (hai)2023-07-26 18:16
 • #967: Chương 968: Uống thuốc (ba)2023-07-26 18:16
 • #968: Chương 969: Uống thuốc (bốn)2023-07-26 18:16
 • #969: Chương 970: Uống thuốc (năm)2023-07-26 18:16
 • #970: Chương 971: Uống thuốc (sáu)2023-07-26 18:17
 • #971: Chương 972: Uống thuốc (bảy)2023-07-26 18:17
 • #972: Chương 973: Uống thuốc (tám)2023-07-26 18:17
 • #973: Chương 974: Uống thuốc (chín)2023-07-26 18:17
 • #974: Chương 975: Uống thuốc (mười)2023-07-26 18:17
 • #975: Chương 976: Nhượng bộ (một)2023-07-26 18:17
 • #976: Chương 977: Nhượng bộ (hai)2023-07-26 18:17
 • #977: Chương 978: Nhượng bộ (ba)2023-07-26 18:17
 • #978: Chương 979: Nhượng bộ (bốn)2023-07-26 18:17
 • #979: Chương 980: Nhượng bộ (năm)2023-07-26 18:18
 • #980: Chương 981: Nhượng bộ (sáu)2023-07-26 18:18
 • #981: Chương 982: Nhượng bộ (bảy)2023-07-26 18:18
 • #982: Chương 983: Nhượng bộ (tám)2023-07-26 18:18
 • #983: Chương 984: Nhượng bộ (chín)2023-07-26 18:18
 • #984: Chương 985: Nhượng bộ (mười)2023-07-26 18:18
 • #985: Chương 986: Ôm ấp (một)2023-07-26 18:18
 • #986: Chương 987: Ôm ấp (hai)2023-07-26 18:18
 • #987: Chương 988: Ôm ấp (ba)2023-07-26 18:18
 • #988: Chương 989: Ôm ấp (bốn)2023-07-26 18:18
 • #989: Chương 990: Ôm ấp (năm)2023-07-26 18:19
 • #990: Chương 991: Ôm ấp (sáu)2023-07-26 18:19
 • #991: Chương 992: Ôm ấp (bảy)2023-07-26 18:19
 • #992: Chương 993: Ôm ấp (tám)2023-07-26 18:19
 • #993: Chương 994: Ôm ấp (chín)2023-07-26 18:19
 • #994: Chương 995: Ôm ấp (mười)2023-07-26 18:19
 • #995: Chương 996: Ôm ấp (mười một)2023-07-26 18:19
 • #996: Chương 997: Ôm ấp (mười hai)2023-07-26 18:19
 • #997: Chương 998: Ôm ấp (mười ba)2023-07-26 18:19
 • #998: Chương 999: Ôm ấp (mười bốn)2023-07-26 18:20
 • #999: Chương 1000: Ôm ấp (mười lăm)2023-07-26 18:20
 • #1000: Chương 1001: Chặt đứt (một)2023-07-26 18:20
 • #1001: Chương 1002: Chặt đứt (hai)2023-07-26 18:20
 • #1002: Chương 1003: Chặt đứt (ba)2023-07-26 18:20
 • #1003: Chương 1004: Chặt đứt (bốn)2023-07-26 18:20
 • #1004: Chương 1005: Chặt đứt (năm)2023-07-26 18:20
 • #1005: Chương 1006: Chặt đứt (sáu)2023-07-26 18:20
 • #1006: Chương 1007: Chặt đứt (bảy)2023-07-26 18:21
 • #1007: Chương 1008: Chặt đứt (tám)2023-07-26 18:21
 • #1008: Chương 1009: Chặt đứt (chín)2023-07-26 18:21
 • #1009: Chương 1010: Chặt đứt (mười)2023-07-26 18:21
 • #1010: Chương 1011: Rời đi (một)2023-07-26 18:21
 • #1011: Chương 1012: Rời đi (hai)2023-07-26 18:21
 • #1012: Chương 1013: Rời đi (ba)2023-07-26 18:21
 • #1013: Chương 1014: Rời đi (bốn)2023-07-26 18:21
 • #1014: Chương 1015: Rời đi (năm)2023-07-26 18:21
 • #1015: Chương 1016: Rời đi (sáu)2023-07-26 18:22
 • #1016: Chương 1017: Rời đi (bảy)2023-07-26 18:22
 • #1017: Chương 1018: Rời đi (tám)2023-07-26 18:22
 • #1018: Chương 1019: Rời đi (chín)2023-07-26 18:22
 • #1019: Chương 1020: Rời đi (10)2023-07-26 18:22
 • #1020: Chương 1021: Thương tiếc (1)2023-07-26 18:22
 • #1021: Chương 1022: Thương tiếc (2)2023-07-26 18:22
 • #1022: Chương 1023: Thương tiếc (3)2023-07-26 18:22
 • #1023: Chương 1024: Thương tiếc (4)2023-07-26 18:22
 • #1024: Chương 1025: Thương tiếc (5)2023-07-26 18:23
 • #1025: Chương 1026: Thương tiếc (6)2023-07-26 18:23
 • #1026: Chương 1027: Thương tiếc (7)2023-07-26 18:23
 • #1027: Chương 1028: Thương tiếc (8)2023-07-26 18:23
 • #1028: Chương 1029: Cảm nghĩ + hoạt động (rất nhiều bao tiền lì xì tặng rồi)2023-07-26 18:23
 • #1029: Chương 1030: Thương tiếc (10)2023-07-26 18:23
 • #1030: Chương 1031: Trò cười (1)2023-07-26 18:23
 • #1031: Chương 1032: Trò cười (2)2023-07-26 18:23
 • #1032: Chương 1033: Trò cười (3)2023-07-26 18:24
 • #1033: Chương 1034: Trò cười (4)2023-07-26 18:24
 • #1034: Chương 1035: Trò cười (5)2023-07-26 18:24
 • #1035: Chương 1036: Trò cười (6)2023-07-26 18:24
 • #1036: Chương 1037: Trò cười (7)2023-07-26 18:24
 • #1037: Chương 1038: Trò cười (8)2023-07-26 18:24
 • #1038: Chương 1039: Trò cười (9)2023-07-26 18:24
 • #1039: Chương 1040: Trò cười (10)2023-07-26 18:24
 • #1040: Chương 1041: Sợ hãi (1)2023-07-26 18:25
 • #1041: Chương 1042: Sợ hãi (2)2023-07-26 18:25
 • #1042: Chương 1043: Sợ hãi (3)2023-07-26 18:25
 • #1043: Chương 1044: Sợ hãi (4)2023-07-26 18:25
 • #1044: Chương 1045: Sợ hãi (5)2023-07-26 18:25
 • #1045: Chương 1046: Sợ hãi (6)2023-07-26 18:25
 • #1046: Chương 1047: Sợ hãi (7)2023-07-26 18:25
 • #1047: Chương 1048: Sợ hãi (8)2023-07-26 18:25
 • #1048: Chương 1049: Sợ hãi (9)2023-07-26 18:26
 • #1049: Chương 1050: Sợ hãi (10)2023-07-26 18:26
 • #1050: Chương 1051: Dao động (1)2023-07-26 18:26
 • #1051: Chương 1052: Dao động (2)2023-07-26 18:26
 • #1052: Chương 1053: Dao động (3)2023-07-26 18:26
 • #1053: Chương 1054: Dao động (4)2023-07-26 18:26
 • #1054: Chương 1055: Dao động (5)2023-07-26 18:26
 • #1055: Chương 1056: Dao động (6)2023-07-26 18:26
 • #1056: Chương 1057: Dao động (7)2023-07-26 18:26
 • #1057: Chương 1058: Dao động (8)2023-07-26 18:27
 • #1058: Chương 1059: Dao động (9)2023-07-26 18:27
 • #1059: Chương 1060: Dao động (10)2023-07-26 18:27
 • #1060: Chương 1061: Bức hôn (1)2023-07-26 18:27
 • #1061: Chương 1062: Bức hôn (2)2023-07-26 18:27
 • #1062: Chương 1063: Bức hôn (3)2023-07-26 18:27
 • #1063: Chương 1064: Bức hôn (4)2023-07-26 18:27
 • #1064: Chương 1065: Bức hôn (5)2023-07-26 18:27
 • #1065: Chương 1066: Bức hôn (6)2023-07-26 18:27
 • #1066: Chương 1068: Bức hôn (8)2023-07-26 18:28
 • #1067: Chương 1069: Bức hôn (9)2023-07-26 18:28
 • #1068: Chương 1070: Bức hôn (10)2023-07-26 18:28
 • #1069: Chương 1071: Trở về (1)2023-07-26 18:28
 • #1070: Chương 1072: Trở về (2)2023-07-26 18:28
 • #1071: Chương 1073: Trở về (3)2023-07-26 18:28
 • #1072: Chương 1074: Trở về (4)2023-07-26 18:28
 • #1073: Chương 1075: Trở về (5)2023-07-26 18:28
 • #1074: Chương 1076: Trở về (6)2023-07-26 18:29
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thùy Điếu Chư Thiên

TiKay

Tiên Dược Cung Ứng Thương

TiKay

Freud Thân Yêu

THUYS♥️

Văn Ngu Vạn Tuế

TiKay

Mỹ Nữ Tổng Tài Thiếp Thân Cao Thủ

TiKay

Trời Sinh Xui Xẻo Trứng

TiKay

Leave a Reply