Võng Du

Siêu Phàm Bình Minh

Sau khi xuyên việt mới phát hiện, phương đông có linh khí thức tỉnh, tây phương có chư thần bình minh.

Hơi nước đại pháo cùng thần bí va chạm, tây phương siêu phàm dần dần thức tỉnh.

【 Bạo Phá đại sư 】+ 【 Hơi Nước chuyên gia 】= 【 Cơ Giới đại sư 】

【 Chú pháp sư 】+ 【 kiếm sĩ 】= 【 Chú Kiếm Sĩ 】

Đủ loại tiến giai, chuyển chức cùng ẩn tàng chức nghiệp, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng thăm dò.

Làm tây phương thần bí dần dần mở rộng, cổ lão chư thần dần dần thức tỉnh, một cái sung hoàn toàn mới lạ cảm giác thế giới tại Sourou trước mặt dần dần mở màn.

Cũ thần thức tỉnh, tân thần quật khởi, người bình thường nên làm cái gì? Còn tốt ta có giao diện thuộc tính!

Converter: ܓܨღ๖ۣۜKOL☞

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Văn Sao Công
 •  Chương: /863
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sourou. . . Có lẽ nên thêm cái Gram2020-02-06 23:24
 • #2: Thư2020-02-06 23:25
 • #3: Đến trễ bốn năm kim. . . Cái kia2020-02-06 23:25
 • #4: Chỉnh lý trí nhớ2020-02-06 23:25
 • #5: Hẹn hò2020-02-06 23:25
 • #6: Tới ly cà phê sao2020-02-06 23:26
 • #7: Quỷ dị2020-02-06 23:26
 • #8: Vật lộn2020-02-06 23:26
 • #9: Nguyên lai là thiên tài2020-02-06 23:26
 • #10: Cách đấu2020-02-06 23:26
 • #11: Điểm kinh nghiệm (sách mới cầu duy trì! )2020-02-06 23:26
 • #12: Thắng liên tiếp2020-02-06 23:26
 • #13: Cao thủ2020-02-06 23:27
 • #14: Thư viện2020-02-06 23:27
 • #15: Thẳng thắn2020-02-06 23:27
 • #16: Hỏi thăm2020-02-06 23:27
 • #17: Viết thư2020-02-06 23:27
 • #18: Cống thoát nước2020-02-06 23:27
 • #19: Kinh nghiệm2020-02-06 23:27
 • #20: Thu hoạch2020-02-06 23:27
 • #21: Tìm đọc2020-02-06 23:27
 • #22: Khiêu chiến2020-02-06 23:28
 • #23: Tập kích2020-02-06 23:28
 • #24: So đấu2020-02-06 23:28
 • #25: Ách Vận giả2020-02-06 23:28
 • #26: Đàm phán2020-02-06 23:28
 • #27: Mưu tính (tăng thêm cầu đề cử, cất giữ! )2020-02-06 23:28
 • #28: Ước định (cầu đề cử, cất giữ! )2020-02-06 23:28
 • #29: Đổng sự2020-02-06 23:28
 • #30: Đền bù tổn thất (tăng thêm cầu đề cử! Cất giữ! )2020-02-06 23:29
 • #31: Đánh úp2020-02-06 23:29
 • #32: Đến2020-02-06 23:29
 • #33: Khủng bố (cầu cất giữ, đề cử! )2020-02-06 23:29
 • #34: Chức giai2020-02-06 23:29
 • #35: Liệp Ma nhân2020-02-06 23:29
 • #36: Vận rủi2020-02-06 23:29
 • #37: Huấn luyện2020-02-06 23:29
 • #38: Thực lực2020-02-06 23:29
 • #39: Linh Môi2020-02-06 23:30
 • #40: Thông linh2020-02-06 23:30
 • #41: Nhiệm vụ2020-02-06 23:30
 • #42: Ma quái2020-02-06 23:30
 • #43: Kịch đấu2020-02-06 23:30
 • #44: Nhậm chức2020-02-06 23:30
 • #45: Lui tán2020-02-06 23:30
 • #46: Giải quyết2020-02-06 23:30
 • #47: Sứa2020-02-06 23:31
 • #48: Tốt nghiệp2020-02-06 23:31
 • #49: Trùng hợp (cầu cất giữ! Đề cử! )2020-02-06 23:31
 • #50: Vận rủi2020-02-06 23:31
 • #51: Linh dị (cầu cất giữ, đề cử! )2020-02-06 23:31
 • #52: Điều tra2020-02-06 23:31
 • #53: Ác ma chân dung2020-02-06 23:31
 • #54: Chân chính khủng bố2020-02-06 23:31
 • #55: Linh Áp2020-02-06 23:31
 • #56: Truy sát2020-02-06 23:32
 • #57: Diệt sát2020-02-06 23:32
 • #58: Hơi nước xe lửa2020-02-06 23:32
 • #59: Truyền thuyết2020-02-06 23:32
 • #60: Cấp cứu2020-02-06 23:32
 • #61: Quán bar2020-02-06 23:32
 • #62: Phỏng vấn2020-02-06 23:32
 • #63: Mộ địa2020-02-06 23:32
 • #64: Quái nhân2020-02-06 23:32
 • #65: Xuất khiếu2020-02-06 23:32
 • #66: Đột phát2020-02-06 23:33
 • #67: Phụ thân2020-02-06 23:33
 • #68: Giao dịch2020-02-06 23:33
 • #69: Tàn khuyết2020-02-06 23:33
 • #70: Cướp của kẻ cướp2020-02-06 23:33
 • #71: Bạo lực nữ2020-02-06 23:33
 • #72: Ra tay2020-02-06 23:33
 • #73: Bội thu2020-02-06 23:33
 • #74: Thần Bí học giả2020-02-06 23:33
 • #75: Che mặt2020-02-06 23:34
 • #76: Người sói thân sĩ2020-02-06 23:34
 • #77: Giải cứu2020-02-06 23:34
 • #78: Chuyển chức2020-02-06 23:34
 • #79: Thần Bí đại sư2020-02-06 23:34
 • #80: Cổ Xà hội2020-02-06 23:34
 • #81: Danh hiệu2020-02-06 23:34
 • #82: Tăng lên2020-02-06 23:34
 • #83: Đi đường2020-02-06 23:34
 • #84: Truy tung2020-02-06 23:35
 • #85: Truy kích2020-02-06 23:35
 • #86: Truyền thuyết cấp sinh vật2020-02-06 23:35
 • #87: Tình báo2020-02-06 23:35
 • #88: Tình báo2020-02-06 23:35
 • #89: Cảnh cáo2020-02-06 23:35
 • #90: Lâu đài Lục Thụ2020-02-06 23:35
 • #91: Vào chức2020-02-06 23:35
 • #92: Tích phân2020-02-06 23:36
 • #93: Điện báo2020-02-06 23:36
 • #94: Luận văn2020-02-06 23:36
 • #95: Nghiên cứu viên2020-02-06 23:36
 • #96: Thành công2020-02-06 23:36
 • #97: Thí nghiệm2020-02-06 23:36
 • #98: Thẩm tra2020-02-06 23:36
 • #99: Gia nhập2020-02-06 23:36
 • #100: Bên trong vòng2020-02-06 23:36
 • #101: Bạch Tháp2020-02-06 23:37
 • #102: Orchid2020-02-06 23:37
 • #103: Nghề nghiệp bách khoa toàn thư2020-02-06 23:37
 • #104: Giao dịch2020-02-06 23:37
 • #105: Tâm Linh giới2020-02-06 23:37
 • #106: Màn lớn vạch trần2020-02-06 23:37
 • #107: Bí cảnh2020-02-06 23:37
 • #108: Tin dữ (cầu đặt mua, nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:37
 • #109: Binh sĩ (làm thích khách que nướng cay khởi nguyên minh chủ chúc! Cầu đặt mua! )2020-02-06 23:37
 • #110: Xâm lấn (làm thích khách que nướng cay khởi nguyên minh chủ chúc! Cầu đặt mua! )2020-02-06 23:37
 • #111: Quái thú2020-02-06 23:38
 • #112: Ảnh hưởng2020-02-06 23:38
 • #113: Linh khóa2020-02-06 23:38
 • #114: Đạt thành2020-02-06 23:38
 • #115: Thu hoạch2020-02-06 23:38
 • #116: Ma dược (500 thêm, cầu đặt mua! )2020-02-06 23:38
 • #117: Giao dịch (600 thêm, cầu đặt mua! )2020-02-06 23:38
 • #118: Vây quét (700 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:38
 • #119: Miêu Chi Ưu Nhã (800 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:39
 • #120: Tập kích (900 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:39
 • #121: Thiên tai2020-02-06 23:39
 • #122: Nguy cấp (1100 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:39
 • #123: Cơ Giới đại sư (1200 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:39
 • #124: Thần chi công kích (1300 thêm, cầu đặt mua! )2020-02-06 23:39
 • #125: Tiềm hành (1400 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:39
 • #126: Tạm cách (1500 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:39
 • #127: Congney châu (1600 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:39
 • #128: Oklara (1700 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:40
 • #129: Thân phận (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:40
 • #130: Mua sắm2020-02-06 23:40
 • #131: Thăm dò2020-02-06 23:40
 • #132: Hẻm núi2020-02-06 23:40
 • #133: Đồ sát2020-02-06 23:40
 • #134: Vu Y2020-02-06 23:40
 • #135: Trinh sát2020-02-06 23:40
 • #136: Gạt bỏ2020-02-06 23:40
 • #137: Đánh giết (ba canh cầu đặt mua! )2020-02-06 23:41
 • #138: Hình xăm (2300 bù, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:41
 • #139: Chợ đen (2400 bù, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:41
 • #140: Mua sắm tài liệu (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:41
 • #141: Ác độc dược tề2020-02-06 23:41
 • #142: Dùng2020-02-06 23:41
 • #143: Kirtlington2020-02-06 23:42
 • #144: Trong mộng ác linh (2700 bù, canh năm cầu đặt mua! )2020-02-06 23:42
 • #145: Hung phạm (canh một cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:42
 • #146: Cổ trạch (2800 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:42
 • #147: Mượn lực (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:42
 • #148: Thuê (2 900 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:42
 • #149: Thực địa khảo sát (3000 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:42
 • #150: Chú pháp sư (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:42
 • #151: Khủng bố (3100 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:43
 • #152: Nguyền rủa (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:43
 • #153: Mua sắm (3200 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:43
 • #154: Hắc kỵ sĩ (3300 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:43
 • #155: Cố nhân (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:43
 • #156: Tin tức (3400 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:43
 • #157: Hiệp đạo (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:43
 • #158: Vô phương tăng lên (3500 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:43
 • #159: Đánh lén (3600 thêm, canh năm cầu đặt mua! )2020-02-06 23:44
 • #160: Thiết kế (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:44
 • #161: Tranh chấp (3700 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:44
 • #162: Phong ấn (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:44
 • #163: Cao cấp giao dịch (3800 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:44
 • #164: Cân tiểu ly (3900 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:44
 • #165: Giao dịch2020-02-06 23:45
 • #166: Che giấu (4000 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:45
 • #167: Nghi thức (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:45
 • #168: Thịnh yến2020-02-06 23:45
 • #169: Tam giai2020-02-06 23:45
 • #170: Kỳ Thuật sư (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:45
 • #171: Xung đột (4300 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:45
 • #172: Trao đổi (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:46
 • #173: Chia cắt (4400 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:46
 • #174: Hạch tâm (4500 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:46
 • #175: Tịnh hóa (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:46
 • #176: Ác linh phụ thân (4600 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:46
 • #177: Cưỡi ngựa cùng chém giết (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:46
 • #178: Chiến lợi phẩm (4700 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:46
 • #179: Long uy (4800 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:46
 • #180: Quay về (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:47
 • #181: xuyên tạc (4900 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:47
 • #182: Thẻ bài (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:47
 • #183: Nếm thử (200 nguyệt phiếu tăng thêm, bốn canh cầu đặt mua! )2020-02-06 23:47
 • #184: Nghiệp đoàn (400 nguyệt phiếu tăng thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:47
 • #185: Đọc (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:47
 • #186: Nguy hiểm (600 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:47
 • #187: Tụ hội (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:47
 • #188: Cầu mua (800 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:47
 • #189: Chế tác (1000 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:48
 • #190: Đúng lúc gặp (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:48
 • #191: Bình máu (1200 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:48
 • #192: Dora (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:48
 • #193: Mối nguy (1400 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:48
 • #194: Tai hoạ (1600 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:48
 • #195: Ngăn cách (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:48
 • #196: Tự cứu (1800 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:48
 • #197: Kế hoạch (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:49
 • #198: Ngủ say (2000 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:49
 • #199: Thánh Giả (2200 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:49
 • #200: Nếm thử (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:49
 • #201: Chuyển biến xấu (2400 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:49
 • #202: Mộng Linh giới (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:49
 • #203: Phụ thân (2600 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:49
 • #204: Cố nhân trùng phùng (2800 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:49
 • #205: Màu đen mỏm núi (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:50
 • #206: Thăm dò (3000 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:50
 • #207: Thoát ly (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:50
 • #208: Biến mất (3200 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:50
 • #209: Doanh địa (3400 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:50
 • #210: Lãnh Chúa (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:50
 • #211: Thi hài (3600 thêm, canh hai cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:50
 • #212: An táng (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:50
 • #213: Nếm thử (3800 thêm, bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:50
 • #214: Nháo kịch (4000 thêm, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:51
 • #215: Rory thành phố (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:51
 • #216: Thủ hạ (4200 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:51
 • #217: Nhà trọ (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:51
 • #218: Khu ma (4400 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:51
 • #219: Thăm viếng (làm AP Thiên ngữ người minh chủ chúc! Cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:51
 • #220: Gửi nuôi (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:51
 • #221: Michael (làm AP Thiên ngữ người minh chủ chúc! )2020-02-06 23:51
 • #222: Bóng mờ (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:51
 • #223: Nghị hội (làm AP Thiên ngữ người minh chủ chúc! )2020-02-06 23:52
 • #224: Bí bảo2020-02-06 23:52
 • #225: Sean2020-02-06 23:52
 • #226: Xin giúp đỡ (làm @ ta làm người thần @ minh chúc! )2020-02-06 23:52
 • #227: Tình huống (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:52
 • #228: Nữ sĩ2020-02-06 23:52
 • #229: Tới cửa2020-02-06 23:52
 • #230: Nhiệm vụ (canh một cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:52
 • #231: Chuyển biến xấu (làm hồ sen V nghe Vũ minh chủ chúc! )2020-02-06 23:53
 • #232: Đi săn (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:53
 • #233: Nghi thức (làm hồ sen V nghe Vũ minh chủ chúc! )2020-02-06 23:53
 • #234: Quan sát (làm hồ sen V nghe Vũ minh chủ chúc, canh năm cầu đặt mua)2020-02-06 23:53
 • #235: Thăm dò (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:53
 • #236: Bao tay (làm từ đó từ bỏ L OL minh chủ chúc! )2020-02-06 23:53
 • #237: Ảnh võ sĩ (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:53
 • #238: Bức tranh (làm từ đó từ bỏ L OL minh chủ chúc! )2020-02-06 23:54
 • #239: Thời gian (làm từ đó từ bỏ L OL minh chủ chúc! Canh năm cầu đặt mua! )2020-02-06 23:54
 • #240: Truy kích (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:54
 • #241: Thương lượng (nguyệt phiếu 4600 thêm, canh hai cầu đặt mua)2020-02-06 23:54
 • #242: Xe ngựa (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:54
 • #243: Thu hoạch (4800 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:54
 • #244: Dự bị (nguyệt phiếu 5000 thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:54
 • #245: Chiến đấu (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:54
 • #246: Trí nhớ (5200 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:55
 • #247: Liên kích (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:55
 • #248: Gặp mặt (tăng thêm cầu đặt mua, nguyệt phiếu a! ! ! )2020-02-06 23:55
 • #249: Cố hương (cầu đặt mua, nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:55
 • #250: Suy đoán (5400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:55
 • #251: Khu nhà cũ (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:55
 • #252: Liệp Ma nhân (5600 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:55
 • #253: Đến cùng rời đi (5800 thêm, cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:55
 • #254: Trùng phùng (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:55
 • #255: Tai hoạ ngầm (làm minh chủ bạn đọc 1202 26 10460 429 6 chúc! )2020-02-06 23:56
 • #256: Dò xét (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:56
 • #257: Nghi hoặc (làm bạn đọc 1202 26 10460 429 6 minh chủ chúc! )2020-02-06 23:56
 • #258: Ôn dịch (làm bạn đọc 1202 26 10460 429 6 minh chủ chúc! )2020-02-06 23:56
 • #259: Biện pháp (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:56
 • #260: Biến mất chi vẽ (6000 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:56
 • #261: Khải Kỳ Lục (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:56
 • #262: Tai hoạ (6200 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:56
 • #263: Dấu hiệu (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:56
 • #264: Thần bí phiên chợ (tăng thêm cuối tháng cầu nguyệt phiếu a! )2020-02-06 23:56
 • #265: Mua sắm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:57
 • #266: Lão đầu (6400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:57
 • #267: Phong tỏa (canh một cầu đặt mua)2020-02-06 23:57
 • #268: Ngã xuống (cuối tháng tăng thêm cầu nguyệt phiếu a! )2020-02-06 23:57
 • #269: Kiểm tra (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:57
 • #270: Thứ nguyên (6600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:57
 • #271: Môn (cuối tháng tăng thêm, cầu nguyệt phiếu, đặt mua a! )2020-02-06 23:57
 • #272: Đào mệnh (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:57
 • #273: Sa đọa (6800 thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:58
 • #274: Dị giới Băng Nguyên (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:58
 • #275: Bị chém đầu người (7000 thêm, bốn canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:58
 • #276: Ward thôn (7200 tăng thêm, canh năm cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:58
 • #277: Triển lộ (đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:58
 • #278: Kỵ sĩ (tháng trước 7400 bổ canh, đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:58
 • #279: Nghĩ cách cứu viện (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:58
 • #280: Đồng hành (200 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:58
 • #281: Bộ pháp (400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:59
 • #282: Lịch sử (canh một cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:59
 • #283: Mây đen (600 thêm, đầu tháng cầu nguyệt phiếu! )2020-02-06 23:59
 • #284: Tập kích (ba canh cầu đặt mua)2020-02-06 23:59
 • #285: Chiến đấu (tăng thêm cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2020-02-06 23:59
 • #286: Bạch Ngân (đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu)2020-02-06 23:59
 • #287: Hồi báo (800 nguyệt phiếu tăng thêm, cầu đặt mua)2020-02-06 23:59
 • #288: Trên đường gặp (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-06 23:59
 • #289: Vu sư (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:00
 • #290: Đánh tan2020-02-07 00:00
 • #291: Minh tưởng (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:00
 • #292: Cải tạo (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:00
 • #293: Nghiên cứu (1000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:00
 • #294: Vương đô (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:00
 • #295: Ủy thác cùng phân liệt (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:00
 • #296: Lẫn vào (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:01
 • #297: Công chúa (1200 thêm, cầu đặt mua)2020-02-07 00:01
 • #298: Hắc Long2020-02-07 00:01
 • #299: Tẩy lễ (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:01
 • #300: Long huyết (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:01
 • #301: Bao vây (cầu nguyệt phiếu, đặt mua)2020-02-07 00:01
 • #302: Tuỳ tiện (1400 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:01
 • #303: Yết kiến2020-02-07 00:01
 • #304: Gặp nhau2020-02-07 00:02
 • #305: Huân tước (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:02
 • #306: Khách đến thăm (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:02
 • #307: Hội nghị (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:02
 • #308: Đầm lầy (1600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:02
 • #309: Hùng Hài Tử (cầu đặt mua)2020-02-07 00:02
 • #310: Ngàn năm mắt (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:02
 • #311: Quyết đấu (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:03
 • #312: Long quật (bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:03
 • #313: Thăm dò (cầu nguyệt phiếu, đặt mua)2020-02-07 00:03
 • #314: Bất tử (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:03
 • #315: Tẩy lễ tăng lên (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:03
 • #316: Tạo Mộng đại sư (bốn canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:03
 • #317: Kinh biến (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:03
 • #318: Xuất hiện (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:03
 • #319: Chết chìm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:04
 • #320: Hội kiến (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #321: Phá thành (cầu đặt mua)2020-02-07 00:04
 • #322: Giao dịch (2000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #323: Ám sát (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #324: Phong ấn (2200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #325: Rời đi (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #326: Dạy bảo (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:04
 • #327: Úc Kim Hương (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:04
 • #328: Baal (bốn canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:05
 • #329: Rừng rậm (cầu đặt mua)2020-02-07 00:05
 • #330: Tử Thần (2400 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:05
 • #331: Giáo điển (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:05
 • #332: Minh Hà (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:05
 • #333: Ẩn cư (cầu đặt mua)2020-02-07 00:05
 • #334: Vạn linh (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:05
 • #335: Thế cục (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:05
 • #336: Đánh lén ban đêm (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:06
 • #337: Nguyền rủa (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:06
 • #338: Thắng lợi (2600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:06
 • #339: Mưu tính (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:06
 • #340: Điềm báo (bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:06
 • #341: Phát động (cầu đặt mua)2020-02-07 00:06
 • #342: Vây giết (2800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:06
 • #343: Hung hiểm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:07
 • #344: Tăng lên (3000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:07
 • #345: Bình định (cầu đặt mua)2020-02-07 00:07
 • #346: Chuẩn bị (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:07
 • #347: Lữ Pháp Sư (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:07
 • #348: Lại vào (3200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:07
 • #349: Đồ long (cầu đặt mua)2020-02-07 00:08
 • #350: Rời đi (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:08
 • #351: Thăng cấp (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:08
 • #352: Trở về (3400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:08
 • #353: Gạt bỏ2020-02-07 00:08
 • #354: Cây xanh (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:08
 • #355: Gặp lại (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:09
 • #356: Bên trong vòng (3600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:09
 • #357: Vô tuyến (cầu đặt mua)2020-02-07 00:09
 • #358: Mưu tính2020-02-07 00:09
 • #359: Gia nhập (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:09
 • #360: Buổi họp báo (4000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:09
 • #361: Thu mua (cầu đặt mua)2020-02-07 00:10
 • #362: Rừng rậm (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:10
 • #363: Bộ tộc (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:10
 • #364: Áp chế (4200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:10
 • #365: Hắc Tử xã dài (cầu đặt mua)2020-02-07 00:10
 • #366: Trục xuất (4400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:10
 • #367: Bóc ra (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:10
 • #368: Thay thế (4600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:11
 • #369: Nói mớ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:11
 • #370: Tin tức (4800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:11
 • #371: Đi săn (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:11
 • #372: Chạy trốn (5000 thêm, cầu đặt mua)2020-02-07 00:11
 • #373: Cứu viện (cầu đặt mua)2020-02-07 00:11
 • #374: Khởi đầu mới (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:11
 • #375: Mời (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:11
 • #376: Viện trưởng (5200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:12
 • #377: Ngăn cản (cầu đặt mua)2020-02-07 00:12
 • #378: Chuẩn bị (5400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:12
 • #379: Chặt đầu ma (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:12
 • #380: Thần bí hiền giả (bốn canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:12
 • #381: Hư không dị ma (cầu đặt mua)2020-02-07 00:12
 • #382: Lần nữa thăm dò (5600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:13
 • #383: Người quen (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:13
 • #384: Tân binh (5800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:13
 • #385: Duy nhất (cầu đặt mua)2020-02-07 00:13
 • #386: Biến hóa (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:13
 • #387: Chém giết (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:14
 • #388: Thần điện bên trong (6000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:14
 • #389: Nói mớ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:14
 • #390: Ánh trăng (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:14
 • #391: Quy hoạch (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:14
 • #392: Bại lộ (6200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:14
 • #393: Thế giới mới (cuối tháng cầu nguyệt phiếu a)2020-02-07 00:15
 • #394: BOSS chiến (6400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:15
 • #395: Chui vào (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:15
 • #396: Đại thành (6600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:15
 • #397: Gurney (cuối tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:16
 • #398: Thú triều (6800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:16
 • #399: Bán (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:16
 • #400: Phương pháp (7000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:16
 • #401: Vật chất giới (đầu tháng cầu giữ gốc nguyệt phiếu! )2020-02-07 00:16
 • #402: Dạy bảo (tháng trước nguyệt phiếu 7200 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #403: Khuếch tán (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #404: Nhiệt độ (7400 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #405: Hắc thủ (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #406: Tập kích (7600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #407: Mục tiêu mới (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:17
 • #408: Ngũ giai (200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:17
 • #409: Tiếp cận (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:18
 • #410: Bùng nổ (400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:18
 • #411: Cường thế (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:18
 • #412: Buông xuống (600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:18
 • #413: Bán thần khí (cầu đặt mua)2020-02-07 00:18
 • #414: Giải quyết tốt hậu quả (800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:18
 • #415: Thủ vọng giả (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:19
 • #416: Thôi diễn (1000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:19
 • #417: Thăng cấp (cầu đặt mua)2020-02-07 00:19
 • #418: Khai hoang (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:19
 • #419: Tiêu diệt (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:19
 • #420: Lựa chọn cùng rời đi (1200 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:19
 • #421: Sinh vật (cầu đặt mua)2020-02-07 00:20
 • #422: Bái phỏng (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:20
 • #423: Hành động (1400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:20
 • #424: Xe ngựa (cầu đặt mua)2020-02-07 00:20
 • #425: Kiếm Thánh2020-02-07 00:20
 • #426: Tuyệt sát (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:20
 • #427: Biến hình2020-02-07 00:20
 • #428: Phong Bạo2020-02-07 00:20
 • #429: Bi kịch (1600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:21
 • #430: chặn giết2020-02-07 00:21
 • #431: ô nhiễm2020-02-07 00:21
 • #432: Bố trí (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:21
 • #433: Trao đổi2020-02-07 00:21
 • #434: Thần hàng2020-02-07 00:21
 • #435: Sau chiến tranh (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:21
 • #436: Quyết định2020-02-07 00:22
 • #437: Di tích2020-02-07 00:22
 • #438: Nghiệp đoàn2020-02-07 00:22
 • #439: Giao dịch (2000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:22
 • #440: Linh tế (cầu đặt mua)2020-02-07 00:22
 • #441: Crowe (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:22
 • #442: Trù tính (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:22
 • #443: Nhằm vào (2200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:22
 • #444: Quay về (cầu đặt mua)2020-02-07 00:23
 • #445: Dong binh (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:23
 • #446: Mất khống chế (các bạn đọc tết Trung thu vui sướng! )2020-02-07 00:23
 • #447: Hắc thủ (2400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:23
 • #448: Phân liệt (cầu đặt mua)2020-02-07 00:23
 • #449: Ngã xuống (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:23
 • #450: Gặp lại (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:24
 • #451: Bói toán (2600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:24
 • #452: Bạch cốt (cầu đặt mua)2020-02-07 00:24
 • #453: Phản ứng (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:25
 • #454: Linh tế (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:25
 • #455: Tấn thăng (2800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:25
 • #456: Linh pháp sư (cầu đặt mua)2020-02-07 00:25
 • #457: Va chạm (tăng thêm cầu đặt mua)2020-02-07 00:25
 • #458: Khảo nghiệm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:25
 • #459: Chia ra (3000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:26
 • #460: Thăm dò (cầu đặt mua)2020-02-07 00:26
 • #461: Phong tỏa (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:26
 • #462: Càn quét (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:26
 • #463: Đến tiếp sau (3200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:27
 • #464: Lang thang (cầu đặt mua)2020-02-07 00:27
 • #465: Song song (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:27
 • #466: Tiến vào (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:28
 • #467: Sao băng (3400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:28
 • #468: Khởi nguyên2020-02-07 00:28
 • #469: Thí nghiệm (3600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:28
 • #470: Thiếu tiền (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:28
 • #471: Lông dê (3800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:29
 • #472: Tăng lên2020-02-07 00:29
 • #473: Sôi động (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:29
 • #474: Trù bị (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:29
 • #475: Bắt đầu (4000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:29
 • #476: Mộng cảnh (cầu đặt mua)2020-02-07 00:29
 • #477: Chạy trốn (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:29
 • #478: Tóc húi cua (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:30
 • #479: Trở về2020-02-07 00:30
 • #480: Đêm khuya quán cơm (cầu đặt mua)2020-02-07 00:30
 • #481: Quạ đen (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:30
 • #482: Diễn đàn (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:30
 • #483: Nếm thử (4400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:30
 • #484: Hắc thủ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:30
 • #485: Ra tay (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:30
 • #486: Trò vui tinh (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:31
 • #487: Ba người (4600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:31
 • #488: Xin giúp đỡ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:31
 • #489: Hành động (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:31
 • #490: Nguyền rủa (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:31
 • #491: Quái vật2020-02-07 00:31
 • #492: Tính toán (cầu đặt mua)2020-02-07 00:31
 • #493: Ăn một mình (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:32
 • #494: Thắng lợi (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:32
 • #495: Dã ngoại (5000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:32
 • #496: Vươn mình (cầu đặt mua)2020-02-07 00:32
 • #497: Linh ấn (5200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:32
 • #498: Phách lối (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:32
 • #499: Nổ đầu (5400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:32
 • #500: Tập kích (cầu đặt mua)2020-02-07 00:33
 • #501: Quái vật (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:33
 • #502: Cắn trả (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:33
 • #503: Kết thúc công việc (5600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:33
 • #504: Món ăn mới (cầu đặt mua)2020-02-07 00:33
 • #505: Rung động (5800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:33
 • #506: Chương 507 Tiểu Đương Gia (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:33
 • #507: Hợp tác (6000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:34
 • #508: Xảy ra chuyện (cầu đặt mua)2020-02-07 00:34
 • #509: Cứu người (6200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:34
 • #510: Cản trở (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:34
 • #511: Xung đột (nguyệt phiếu 6400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:34
 • #512: Thủ đoạn (cầu đặt mua)2020-02-07 00:34
 • #513: Một chiêu giây (6600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:34
 • #514: Sau đó (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:35
 • #515: Hôn nhân (6800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:35
 • #516: Chủ động (các bạn đọc lễ quốc khánh vui sướng! ! ! )2020-02-07 00:35
 • #517: Hàng chiều (tháng trước nguyệt phiếu 7000 bù)2020-02-07 00:35
 • #518: Tu kiến (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:35
 • #519: Kinh bạo (7200 bù)2020-02-07 00:35
 • #520: Chọn trường học (cầu đặt mua)2020-02-07 00:35
 • #521: Muôn màu (7400 bù)2020-02-07 00:35
 • #522: Trắc nghiệm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:36
 • #523: Tuyển chọn (7600 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:36
 • #524: Đọc diễn văn (cầu đặt mua)2020-02-07 00:36
 • #525: Học tập (7800 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:36
 • #526: Nhân vật chính (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:36
 • #527: Thực thần (8000 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:36
 • #528: Bài danh (cầu đặt mua)2020-02-07 00:36
 • #529: Đặc chiêu (8200 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:36
 • #530: Chuyện cũ (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:37
 • #531: Gặp mặt (8400 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:37
 • #532: Phúc địa (cầu đặt mua)2020-02-07 00:37
 • #533: Hải dương (8600 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:37
 • #534: Vương Giả (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:37
 • #535: Vây xem (8800 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:37
 • #536: Phong Bạo (cầu đặt mua)2020-02-07 00:37
 • #537: Ngã xuống (9000 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:38
 • #538: Phong ấn (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:38
 • #539: Nhập học (9200 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:38
 • #540: Chuyện lạ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:38
 • #541: Chiêm tinh (9400 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:38
 • #542: Vết rách (cầu đặt mua)2020-02-07 00:38
 • #543: Biến hóa (9600 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:38
 • #544: Phân phát (cầu đặt mua)2020-02-07 00:38
 • #545: Ngả bài (9800 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:39
 • #546: Ẩn giấu (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:39
 • #547: Ngoại đạo (tháng này nguyệt phiếu 200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:39
 • #548: Sứ đồ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:39
 • #549: Quyết đấu (400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:39
 • #550: Thành thần (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:39
 • #551: Hình thức ban đầu (600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:39
 • #552: Đến tiếp sau (cầu đặt mua)2020-02-07 00:39
 • #553: Chủ thế giới (800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:40
 • #554: Tẩy trừ (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:40
 • #555: Tiệc tối (1000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:40
 • #556: Bảo hộ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:40
 • #557: Sáng lên mù mắt chó (1200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:40
 • #558: Nghi thức (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:40
 • #559: Chương 560 Saskatchewan Reed (1400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:40
 • #560: Thay thế (cầu đặt mua)2020-02-07 00:40
 • #561: Sân trường (1600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:40
 • #562: Manh mối (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:41
 • #563: Đi săn (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:41
 • #564: Quyển da cừu (cầu đặt mua)2020-02-07 00:41
 • #565: Gian trá (2000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:41
 • #566: Thất không tư nghị (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:41
 • #567: Gặp gỡ (2200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:41
 • #568: Hiệp nghị (cầu đặt mua)2020-02-07 00:41
 • #569: Khai mạc (2400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:41
 • #570: Tam trọng (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:41
 • #571: Phản bội (2600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:42
 • #572: Cuồng nhiệt (cầu đặt mua)2020-02-07 00:42
 • #573: Thiện dùng (2800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:42
 • #574: Mặt khác (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:42
 • #575: Thần hàng (3000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:42
 • #576: Minh Hà cơn giận (cầu đặt mua)2020-02-07 00:42
 • #577: Vận mệnh (3200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:42
 • #578: Điều tra (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:42
 • #579: Trả thù (3400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:42
 • #580: Bích hoạ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:43
 • #581: Hào quang nữ sĩ (3600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:43
 • #582: Hải tặc (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:43
 • #583: Ngụy thần (3800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:43
 • #584: Thu phục (cầu đặt mua)2020-02-07 00:43
 • #585: Linh chủ (4000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:43
 • #586: Đoạt quyền (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:43
 • #587: Huyết mạch2020-02-07 00:43
 • #588: Buông xuống (cầu đặt mua)2020-02-07 00:44
 • #589: Tử vong (4400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:44
 • #590: Ứng đối (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:44
 • #591: Thành lập (4600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:44
 • #592: Tuyệt vọng thế giới (cầu đặt mua)2020-02-07 00:44
 • #593: Maxi Milan (4800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:44
 • #594: Ôn dịch chi thành (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:44
 • #595: Biến mất (5000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:44
 • #596: Lựa chọn (cầu đặt mua)2020-02-07 00:45
 • #597: Người lây bệnh (5200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:45
 • #598: Nghĩ cách cứu viện (cầu đặt mua)2020-02-07 00:45
 • #599: Bạo Quân (5400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:45
 • #600: Mới hành trình (cầu đặt mua)2020-02-07 00:45
 • #601: Trò chơi (5600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:45
 • #602: Trải nghiệm (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:45
 • #603: Phương đông (5800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:45
 • #604: Yêu ma quỷ quái (cầu đặt mua)2020-02-07 00:46
 • #605: Chó dữ (6000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:46
 • #606: Thảo yêu (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:46
 • #607: Tiên (6200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:46
 • #608: Kinh biến (cầu đặt mua)2020-02-07 00:46
 • #609: Mới kí sinh chủ (6400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:46
 • #610: Qua loa (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:46
 • #611: Pháp khí cùng quỷ vật (6600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:46
 • #612: Địa phủ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:46
 • #613: La Phong (6800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:47
 • #614: Bắt (ba canh cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:47
 • #615: Giao phó (7000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:47
 • #616: Tăng lên (cầu đặt mua)2020-02-07 00:47
 • #617: Ma hóa (7200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:47
 • #618: Truy kích (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:47
 • #619: Đánh chết (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:47
 • #620: Núi hoang (cầu đặt mua)2020-02-07 00:48
 • #621: Luyện đan (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:48
 • #622: Đạo đan (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:48
 • #623: Pháp nhãn (7400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:48
 • #624: Thi giải cùng vũ hóa (cầu đặt mua)2020-02-07 00:48
 • #625: Quỷ đan (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:48
 • #626: Xuất sư (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:48
 • #627: Hồ sơ (7600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:48
 • #628: Tướng Liễu (cầu đặt mua)2020-02-07 00:49
 • #629: Yêu Thụ (7800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:49
 • #630: Cây liễu (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:49
 • #631: Yếu hại (8000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:49
 • #632: Pháp tướng (cầu đặt mua)2020-02-07 00:49
 • #633: Dài dương (8200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:49
 • #634: Thường Dương (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:49
 • #635: Thâm Uyên (8400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:50
 • #636: Đại chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 00:50
 • #637: Vũ hóa (8600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:50
 • #638: Xuyên qua (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:50
 • #639: Chứng kiến (8800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:50
 • #640: Thần tích (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:50
 • #641: Thượng cổ Tà Nhãn (tháng trước nguyệt phiếu 9000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:50
 • #642: Cầu nguyện (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:51
 • #643: Vụ án (9200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:51
 • #644: Gặp mặt (đầu tháng cầu nguyệt phiếu! )2020-02-07 00:51
 • #645: Trùng hợp (tháng này nguyệt phiếu 200 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:51
 • #646: Bẫy rập2020-02-07 00:51
 • #647: Thay thế (nguyệt phiếu 400 tăng thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:51
 • #648: Ba đầu (cầu đặt mua)2020-02-07 00:51
 • #649: Trực tiếp điều tra (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:51
 • #650: Tà vật (ba canh cầu đặt mua)2020-02-07 00:52
 • #651: Vận rủi bói toán (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:52
 • #652: Thần dụ (cầu đặt mua)2020-02-07 00:52
 • #653: Điên cuồng (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:52
 • #654: Tấn thăng (600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:52
 • #655: Bẫy rập (cầu đặt mua)2020-02-07 00:52
 • #656: Kiềm chế (cầu đặt mua)2020-02-07 00:52
 • #657: Tấn thăng (tăng thêm cầu nguyệt phiếu! )2020-02-07 00:52
 • #658: Chuyển sinh2020-02-07 00:53
 • #659: Quyến tộc (cầu đặt mua)2020-02-07 00:53
 • #660: Đi săn (800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:53
 • #661: Vòng cổ (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:53
 • #662: Tử nguyệt (cầu đặt mua)2020-02-07 00:53
 • #663: Nguyền rủa (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:53
 • #664: Khế ước (cầu đặt mua)2020-02-07 00:53
 • #665: Giao dịch (cầu đặt mua)2020-02-07 00:53
 • #666: Con dơi (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:54
 • #667: Gián điệp (cầu đặt mua)2020-02-07 00:54
 • #668: Điều tra (cầu đặt mua)2020-02-07 00:54
 • #669: Đề cử (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:54
 • #670: Khảo thí (cầu đặt mua)2020-02-07 00:54
 • #671: Thiên tài (cầu đặt mua)2020-02-07 00:54
 • #672: Thăm dò (1000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:54
 • #673: Tiểu thuyết (cầu đặt mua)2020-02-07 00:54
 • #674: Hí Mệnh Sư (cầu đặt mua)2020-02-07 00:55
 • #675: Kỵ sĩ (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:55
 • #676: Thể lỏng kim loại (cầu đặt mua)2020-02-07 00:55
 • #677: Trò vui mệnh (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:55
 • #678: Thành công (1200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:55
 • #679: Tự nhiên (cầu đặt mua)2020-02-07 00:55
 • #680: Lý niệm (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:55
 • #681: Xung đột2020-02-07 00:55
 • #682: Phản hồi (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:56
 • #683: Ôn hòa (cầu đặt mua)2020-02-07 00:56
 • #684: Thú tai (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:56
 • #685: Nộp lên (cầu đặt mua)2020-02-07 00:56
 • #686: U có thể (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:56
 • #687: Càn quét (cầu đặt mua)2020-02-07 00:56
 • #688: Số mệnh (cầu đặt mua)2020-02-07 00:56
 • #689: Diệt quốc (1400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:56
 • #690: Chế tạo (cầu đặt mua)2020-02-07 00:56
 • #691: Đàm phán vỡ tan (cầu đặt mua)2020-02-07 00:57
 • #692: Chống lệnh bắt (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:57
 • #693: U Linh (cầu đặt mua)2020-02-07 00:57
 • #694: Phán định (cầu đặt mua)2020-02-07 00:57
 • #695: Về nhà (1600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:57
 • #696: Thứ sáu (cầu đặt mua)2020-02-07 00:57
 • #697: Tiên đoán (cầu đặt mua)2020-02-07 00:57
 • #698: Nghịch phản (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:57
 • #699: Nghênh chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 00:58
 • #700: Hợp kích (cầu đặt mua)2020-02-07 00:58
 • #701: Nổ lô (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:58
 • #702: Cho hấp thụ ánh sáng (cầu đặt mua)2020-02-07 00:58
 • #703: Nghênh chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 00:58
 • #704: Hợp kích (cầu đặt mua)2020-02-07 00:58
 • #705: Nổ lô (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:58
 • #706: Cho hấp thụ ánh sáng (cầu đặt mua)2020-02-07 00:59
 • #707: Phi thăng (cầu đặt mua)2020-02-07 00:59
 • #708: Chi phối (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:59
 • #709: Bát giai (cầu đặt mua)2020-02-07 00:59
 • #710: Kết minh2020-02-07 00:59
 • #711: Chư thần (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 00:59
 • #712: Phá toái2020-02-07 00:59
 • #713: Nhà ga2020-02-07 00:59
 • #714: Ngạc nhiên nghi ngờ (2000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:00
 • #715: Ác đấu (cầu đặt mua)2020-02-07 01:00
 • #716: Quyết chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 01:00
 • #717: Hóa thân cuộc chiến (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:00
 • #718: Chân thân cuộc chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 01:00
 • #719: Tiêu hóa (cầu đặt mua)2020-02-07 01:00
 • #720: Thuyền cứu nạn (2200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:00
 • #721: Vũ Hóa Tiên (cầu đặt mua)2020-02-07 01:00
 • #722: Dê bò (cầu đặt mua)2020-02-07 01:01
 • #723: Cử Thí (2400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:01
 • #724: Linh dị (cầu đặt mua)2020-02-07 01:01
 • #725: Quỷ cuốn (cầu đặt mua)2020-02-07 01:01
 • #726: Phi kiếm (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:01
 • #727: Cam đoan (cầu đặt mua)2020-02-07 01:01
 • #728: Cửu giai (cầu đặt mua)2020-02-07 01:01
 • #729: Thâm Uyên (2600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:01
 • #730: Kiến thức2020-02-07 01:02
 • #731: Kết cấu (cầu đặt mua)2020-02-07 01:02
 • #732: Phi thăng (2800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:02
 • #733: Báo thù (cầu đặt mua)2020-02-07 01:02
 • #734: Đến báo (cầu đặt mua)2020-02-07 01:02
 • #735: Săn ma (3000 thêm, cuối tháng cầu nguyệt phiếu! )2020-02-07 01:02
 • #736: Buông xuống (cầu đặt mua)2020-02-07 01:02
 • #737: Du lịch (cuối tháng cầu nguyệt phiếu! )2020-02-07 01:03
 • #738: Người xứ khác (3200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:03
 • #739: Truyền đạo (cầu đặt mua)2020-02-07 01:03
 • #740: Phát hiện (đầu tháng cầu nguyệt phiếu! )2020-02-07 01:03
 • #741: Mạo hiểm (3400 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:03
 • #742: Long duệ (cầu đặt mua)2020-02-07 01:03
 • #743: Bắc cảnh (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:03
 • #744: Chớp mắt vạn năm (3600 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:03
 • #745: Tạo Vật Chủ (đầu tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:03
 • #746: Kiềm chế (cầu đặt mua)2020-02-07 01:04
 • #747: Minh ngộ (3800 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:04
 • #748: Đồng thoại (cầu đặt mua)2020-02-07 01:04
 • #749: Chuyện xưa2020-02-07 01:04
 • #750: Băng phong (nguyệt phiếu 200 thêm)2020-02-07 01:04
 • #751: Ước định2020-02-07 01:04
 • #752: Báo thù2020-02-07 01:04
 • #753: Chìa khoá (400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:04
 • #754: Trao đổi2020-02-07 01:04
 • #755: Xuất kích (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #756: Thôn phệ (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:05
 • #757: Bảy tông tội (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #758: Hiến tế (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #759: Chúa tể (600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:05
 • #760: Đại chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #761: Bản thể (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #762: Tạo Vật Chủ (ngụy)(tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:05
 • #763: Truyền đạo (cầu đặt mua)2020-02-07 01:05
 • #764: Trái cây (cầu đặt mua)2020-02-07 01:06
 • #765: Diệt thế (800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:06
 • #766: Trùng tộc quật khởi (cầu đặt mua)2020-02-07 01:06
 • #767: Tìm đường chết2020-02-07 01:06
 • #768: Hỗn huyết (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:06
 • #769: Phản kháng2020-02-07 01:06
 • #770: Mộng cảnh2020-02-07 01:06
 • #771: Cô đơn (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:06
 • #772: Hắc Saskatchewan (cầu đặt mua)2020-02-07 01:06
 • #773: Chuyển thế (cầu đặt mua)2020-02-07 01:07
 • #774: Lão binh (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:07
 • #775: Đọc sách (cầu đặt mua)2020-02-07 01:07
 • #776: Quỷ kế2020-02-07 01:07
 • #777: Thành công (1000 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:07
 • #778: Truyền kỳ2020-02-07 01:07
 • #779: Di tích (cầu đặt mua)2020-02-07 01:07
 • #780: Thí luyện (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:07
 • #781: Đường vòng2020-02-07 01:07
 • #782: Cường sát2020-02-07 01:08
 • #783: Tân vương (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:08
 • #784: Thiếu nữ (cầu đặt mua)2020-02-07 01:08
 • #785: Ma Pháp2020-02-07 01:08
 • #786: Mục tiêu (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:08
 • #787: Đệ nhất chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 01:08
 • #788: Magic Online2020-02-07 01:08
 • #789: Phát triển (1200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:08
 • #790: Pháp Sư tháp (cầu đặt mua)2020-02-07 01:09
 • #791: Toàn diệt2020-02-07 01:09
 • #792: Học đồ (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:09
 • #793: Khiêu chiến (cầu đặt mua)2020-02-07 01:09
 • #794: Tiễn đưa2020-02-07 01:09
 • #795: Hôn lễ (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:09
 • #796: Thảo nguyên cùng thi quỷ (cầu đặt mua)2020-02-07 01:09
 • #797: Ba tầng2020-02-07 01:10
 • #798: Cấm chú (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:10
 • #799: Khai quật2020-02-07 01:10
 • #800: Quyết liệt2020-02-07 01:10
 • #801: Minh Thổ (1400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:10
 • #802: Thi quỷ (cầu đặt mua)2020-02-07 01:10
 • #803: Cấp sáu2020-02-07 01:10
 • #804: Thăm hỏi (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:10
 • #805: Vu yêu vương2020-02-07 01:10
 • #806: Rực rỡ2020-02-07 01:11
 • #807: Mười ba (nguyệt phiếu 1600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:11
 • #808: Trong mộng2020-02-07 01:11
 • #809: Tác động2020-02-07 01:11
 • #810: Bảy tầng (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:11
 • #811: Thành thần (cầu đặt mua)2020-02-07 01:11
 • #812: Tinh Giới2020-02-07 01:11
 • #813: Minh Vương (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:11
 • #814: Đất chết thế giới (cầu đặt mua)2020-02-07 01:12
 • #815: Giáo đình2020-02-07 01:12
 • #816: Huyết mạch (1800 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:12
 • #817: Đại thời đại2020-02-07 01:12
 • #818: Jenny2020-02-07 01:13
 • #819: Dị thường (tăng thêm cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:13
 • #820: Thánh ngân2020-02-07 01:13
 • #821: Ánh mắt2020-02-07 01:13
 • #822: Phương án (nguyệt phiếu 2000 thêm)2020-02-07 01:13
 • #823: Chợ đen (cuối tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:13
 • #824: Đối thủ2020-02-07 01:13
 • #825: Tụ hội (2200 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:14
 • #826: Xe lửa (cuối tháng cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:14
 • #827: Bí cảnh2020-02-07 01:14
 • #828: Bạo phá (2400 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:14
 • #829: Căn nguyên (cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:14
 • #830: Ô nhiễm2020-02-07 01:14
 • #831: Nhà lịch sử học (2600 thêm)2020-02-07 01:14
 • #832: Nguyệt chi nặc người (tết nguyên đán vui sướng! )2020-02-07 01:14
 • #833: Cửa hàng2020-02-07 01:14
 • #834: Trao đổi (2800 bù)2020-02-07 01:15
 • #835: Thần hàng2020-02-07 01:15
 • #836: Bối rối2020-02-07 01:15
 • #837: Tái nhập (3000 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:15
 • #838: Người thực vật2020-02-07 01:15
 • #839: Tử Thần2020-02-07 01:15
 • #840: Hơi nước thời đại (3200 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:15
 • #841: Thập giai (cầu đặt mua)2020-02-07 01:15
 • #842: Chiến tranh2020-02-07 01:15
 • #843: Chân thực đại lục (3400 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:16
 • #844: Đống cát đen sông (cầu đặt mua)2020-02-07 01:16
 • #845: Liên hợp2020-02-07 01:16
 • #846: Điên rồi (3600 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:16
 • #847: Arkham nhiều (cầu đặt mua)2020-02-07 01:16
 • #848: Giữ bí mật2020-02-07 01:16
 • #849: Tìm đường chết (3800 bù, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:16
 • #850: Bí mật (cầu đặt mua)2020-02-07 01:16
 • #851: Chiến cờ2020-02-07 01:16
 • #852: Suy nghĩ (200 nguyệt phiếu thêm)2020-02-07 01:17
 • #853: Thực tiễn2020-02-07 01:17
 • #854: Tập kích2020-02-07 01:17
 • #855: Hủy diệt (400 thêm)2020-02-07 01:17
 • #856: Yên lặng2020-02-07 01:17
 • #857: Khoa khảo2020-02-07 01:17
 • #858: Lịch sử chính văn (600 thêm, cầu nguyệt phiếu)2020-02-07 01:17
 • #859: Chặn đánh2020-02-07 01:17
 • #860: Hai mươi năm2020-02-07 01:18
 • #861: Cứu thế chủ (800 thêm)2020-02-07 01:18
 • #862: Đảo lưu2020-02-07 01:18
 • #863: Chương 860 đại kết cục2020-02-07 01:18
[Total: 1   Average: 4/5]

Related posts

Vô Hạn Sinh Tồn Trò Chơi

THUYS♥️

Võng Du Chi Thích Khách Trùng Sinh

THUYS♥️

Này Hào Có Độc

TiKay

Leave a Reply