Hiện ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Sủng Phi Hiện Đại Sinh Hoạt

Nàng là cung nữ xuất thân phi tần, mạo mĩ đa tài, từ tầng tầng thâm cung trung trổ hết tài năng trở thành một thế hệ sủng phi. Ở nhất diễm lệ hết sức bị đế vương vứt bỏ. Mang theo một mạt không cam lòng chi tâm, nàng trọng sinh ở một cái khác thời không trở thành một cái không hiền huệ nông gia tức phụ.

Hắn trung thành ẩn nhẫn, từ huyết tinh chiến trường bị thương hồi hương.

Vốn không nên tương ngộ hai người, tương ngộ ở thập niên 80 thôn nhỏ, kích động ra một loạt ôn nhu mà dốc lòng sinh hoạt.

Làm một thế hệ sủng phi, Tiết La tỏ vẻ chính mình lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, mấu chốt là nàng sẽ không làm ruộng!

Đọc nhắc nhở:

1, nữ chủ tuy rằng là sủng phi, nhưng là là cung nữ tấn chức, lớn nhất đặc điểm chính là thấy rõ tình thế, thích ứng năng lực cường, cho nên sẽ không có cái gì đường hoàng ương ngạnh đặc tính.

2, cổ đại nữ chủ, gả chồng sau sẽ không sớm ba chiều bốn, cho nên không có nam, bổn văn là đi ấm áp lộ tuyến, phu thê song song quản gia còn, sẽ không lẫn nhau ngược.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Vọng Giang Ảnh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0001.mp32019-05-19 03:37
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0002.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0003.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0004.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0005.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0006.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0007.mp32019-05-19 03:38
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0008.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0009.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0010.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0011.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0012.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0013.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0014.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0015.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0016.mp32019-05-19 03:39
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0017.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0018.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0019.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0020.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0021.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0022.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0023.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0024.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0025.mp32019-05-19 03:40
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0026.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0027.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0028.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0029.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0030.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0031.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0032.mp32019-05-19 03:41
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0033.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0034.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0035.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0036.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0037.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0038.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0039.mp32019-05-19 03:42
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0040.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0041.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0042.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0043.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0044.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0045.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0046.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0047.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0048.mp32019-05-19 03:43
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0049.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0050.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0051.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0052.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0053.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0054.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0055.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0056.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0057.mp32019-05-19 03:44
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0058.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0059.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0060.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0061.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0062.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0063.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0064.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0065.mp32019-05-19 03:45
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0066.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0067.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0068.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0069.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0070.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0071.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0072.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0073.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0074.mp32019-05-19 03:46
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0075.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0076.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0077.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0078.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0079.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0080.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0081.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0082.mp32019-05-19 03:47
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0083.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0084.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0085.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0086.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0087.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0088.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0089.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0090.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0091.mp32019-05-19 03:48
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0092.mp32019-05-19 03:49
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0093.mp32019-05-19 03:49
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0094.mp32019-05-19 03:49
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0095.mp32019-05-19 03:49
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0096.mp32019-05-19 03:49
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0097.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0098.mp32019-05-19 03:51
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0099.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0100.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0101.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0102.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0103.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0104.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0105.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0106.mp32019-05-19 03:52
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0107.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0108.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0109.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0110.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0111.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0112.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0113.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0114.mp32019-05-19 03:53
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0115.mp32019-05-19 03:54
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0116.mp32019-05-19 03:55
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0117.mp32019-05-19 03:55
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0118.mp32019-05-19 03:55
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0119.mp32019-05-19 03:55
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0120.mp32019-05-19 03:55
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0121.mp32019-05-19 03:56
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0122.mp32019-05-19 03:56
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0123.mp32019-05-19 03:56
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0124.mp32019-05-19 03:56
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0125.mp32019-05-19 03:56
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0126.mp32019-05-19 04:29
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0127.mp32019-05-19 04:29
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0128.mp32019-05-19 04:29
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0129.mp32019-05-19 04:29
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0130.mp32019-05-19 04:30
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0131.mp32019-05-19 04:30
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0132.mp32019-05-19 04:30
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0133.mp32019-05-19 04:30
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0134.mp32019-05-19 04:30
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0135.mp32019-05-19 04:31
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0136.mp32019-05-19 04:31
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0137.mp32019-05-19 04:31
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0138.mp32019-05-19 04:31
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0139.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0140.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0141.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0142.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0143.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0144.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0145.mp32019-05-19 04:32
 • sung-phi-hien-dai-sinh-hoat-luc-chuong-0146.mp32019-05-19 04:33
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 2.8]

Related posts

Cái Kia Vương Gia Tâm Quá Hắc

TiKay

Thần Y Ngốc Phi: Vương Gia, Đừng Nháo!

THUYS♥️

Đích Nữ Vương Phi

TiKay

Nữ Thần Trở Về

TiKay

Nói Yêu Em 99 Lần

TiKay

Cái Này Học Cặn Bã Không Đơn Giản

TiKay

Leave a Reply