Cạnh Kỹ

Ai Bảo Nhà Thiết Kế Game Tán Thưởng Ta

Thùy Khiếu Du Hí Sách Hoa Hân Thưởng Ngã

Tên truyện: Ai Bảo Nhà Thiết Kế Game Tán Thưởng Ta

Tùy cơ kịch bản, khác thể nghiệm, hoan nghênh liên tiếp khoang trò chơi.

Nguồn: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Đường Tiểu Hà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sinh hóa thành thị ( một )
 • #2: Sinh hóa thành thị ( hai )
 • #3: Sinh hóa thành thị ( ba )
 • #4: Thực lực bảng đệ nhất?
 • #5: Tân thủ kịch bản chân tướng
 • #6: Lần thứ nhất thêm điểm
 • #7: Vận mệnh bài thi ( một )
 • #8: Vận mệnh bài thi ( hai )
 • #9: Vận mệnh bài thi ( ba )
 • #10: Vận mệnh bài thi ( bốn )
 • #11: Vận mệnh bài thi ( năm )
 • #12: Vận mệnh bài thi ( sáu )
 • #13: Vận mệnh bài thi ( bảy )
 • #14: Vận mệnh bài thi ( tám )
 • #15: Vận mệnh bài thi ( xong )
 • #16: Thay đổi ôn nhu nữ cấp trên
 • #17: Hai người hình thức ( bình thường )
 • #18: Ai là người sói ( một )
 • #19: Ai là người sói ( hai )
 • #20: Ai là người sói ( ba )
 • #21: Ai là người sói ( bốn )
 • #22: Ai là người sói ( năm )
 • #23: Ai là người sói ( sáu )
 • #24: Ai là người sói ( bảy )
 • #25: Ai là người sói ( tám )
 • #26: Ai là người sói ( chín )
 • #27: Ai là người sói ( mười )
 • #28: Ai là người sói ( mười một )
 • #29: Ai là người sói ( mười hai )
 • #30: Ai là người sói ( mười ba )
 • #31: Ai là người sói ( mười bốn )
 • #32: Ai là người sói ( mười lăm )
 • #33: Ai là người sói ( xong )
 • #34: Mỹ nữ muốn đền bù
 • #35: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( một )
 • #36: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( hai )
 • #37: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( ba )
 • #38: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( bốn )
 • #39: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( xong )
 • #40: Bị tiệc tối bỏ xuống nhân vật chính
 • #41: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( một )
 • #42: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( hai )
 • #43: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( ba )
 • #44: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( bốn )
 • #45: Cuối tuần bạo càng cùng kịch bản báo trước
 • #46: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( năm )
 • #47: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( sáu )
 • #48: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( bảy )
 • #49: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( tám )
 • #50: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( chín )
 • #51: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười )
 • #52: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười một )
 • #53: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười hai )
 • #54: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười ba )
 • #55: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười bốn )
 • #56: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( xong )
 • #57: Lần thứ nhất thương thành mua sắm
 • #58: Xuất hiện kiếm tiền cơ hội
 • #59: Ninh thành phi tướng ( một )
 • #60: Ninh thành phi tướng ( hai )
 • #61: Ninh thành phi tướng ( ba )
 • #62: Ninh thành phi tướng ( bốn )
 • #63: Ninh thành phi tướng ( năm )
 • #64: Ninh thành phi tướng ( sáu )
 • #65: Ninh thành phi tướng ( bảy )
 • #66: Ninh thành phi tướng ( tám )
 • #67: Ninh thành phi tướng ( chín )
 • #68: Ninh thành phi tướng ( xong )
 • #69: Rốt cuộc có có thể thay thế mới xưng hào
 • #70: Đêm dài đằng đẵng ( một )
 • #71: Đêm dài đằng đẵng ( hai )
 • #72: Đêm dài đằng đẵng ( ba )
 • #73: Đêm dài đằng đẵng ( bốn )
 • #74: Đêm dài đằng đẵng ( năm )
 • #75: Đêm dài đằng đẵng ( sáu )
 • #76: Đêm dài đằng đẵng ( bảy )
 • #77: Đêm dài đằng đẵng ( tám )
 • #78: Đêm dài đằng đẵng ( chín )
 • #79: Đêm dài đằng đẵng ( mười )
 • #80: Đêm dài đằng đẵng ( mười một )
 • #81: Đêm dài đằng đẵng ( mười hai )
 • #82: Đêm dài đằng đẵng ( mười ba )
 • #83: Đêm dài đằng đẵng ( mười bốn )
 • #84: Đêm dài đằng đẵng ( mười lăm )
 • #85: Đêm dài đằng đẵng ( mười sáu )
 • #86: Đêm dài đằng đẵng ( xong )
 • #87: Nói dễ dàng kỳ thật cũng khó
 • #88: Bởi vì ra mắt phát sầu Tô Nhược Dĩnh
 • #89: Hóa ra là Thẩm Doanh
 • #90: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( một )
 • #91: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( hai )
 • #92: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( ba )
 • #93: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( bốn )
 • #94: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( năm )
 • #95: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( sáu )
 • #96: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( bảy )
 • #97: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( tám )
 • #98: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( chín )
 • #99: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười )
 • #100: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười một )
 • #101: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười hai )
 • #102: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười ba )
 • #103: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười bốn )
 • #104: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười lăm )
 • #105: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( xong )
 • #106: Tiền lương trăm vạn mê người hợp đồng
 • #107: Lý niệm khác nhau
 • #108: Hắn không biết đủ loại
 • #109: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( một )
 • #110: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( hai )
 • #111: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( ba )
 • #112: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( bốn )
 • #113: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( năm )
 • #114: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( sáu )
 • #115: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( bảy )
 • #116: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( tám )
 • #117: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( chín )
 • #118: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười )
 • #119: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười một )
 • #120: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười hai )
 • #121: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười ba )
 • #122: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười bốn )
 • #123: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười lăm )
 • #124: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười sáu )
 • #125: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười bảy )
 • #126: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( xong )
 • #127: Lỏng lẻo Bình Dân đội
 • #128: Ai là đại thám tử ( một )
 • #129: Ai là đại thám tử ( hai )
 • #130: Ai là đại thám tử ( ba )
 • #131: Ai là đại thám tử ( bốn )
 • #132: Ai là đại thám tử ( năm )
 • #133: Ai là đại thám tử ( sáu )
 • #134: Ai là đại thám tử ( bảy )
 • #135: Ai là đại thám tử ( tám )
 • #136: Ai là đại thám tử ( chín )
 • #137: Ai là đại thám tử ( mười )
 • #138: Ai là đại thám tử ( mười một )
 • #139: Ai là đại thám tử ( mười hai )
 • #140: Ai là đại thám tử ( mười ba )
 • #141: Ai là đại thám tử ( mười bốn )
 • #142: Ai là đại thám tử ( mười lăm )
 • #143: Ai là đại thám tử ( mười sáu )
 • #144: Ai là đại thám tử ( mười bảy )
 • #145: Ai là đại thám tử ( mười tám )
 • #146: Ai là đại thám tử ( mười chín )
 • #147: Ai là đại thám tử ( hai mươi )
 • #148: Ai là đại thám tử ( hai mươi mốt )
 • #149: Ai là đại thám tử ( hai mươi hai )
 • #150: Ai là đại thám tử ( hai mươi ba )
 • #151: Ai là đại thám tử ( hai mươi tư )
 • #152: Ai là đại thám tử ( hai mươi lăm )
 • #153: Ai là đại thám tử ( hai mươi sáu )
 • #154: Cuối tuần đổi mới điều chỉnh cùng kịch bản báo trước
 • #155: Ai là đại thám tử ( hai mươi bảy )
 • #156: Ai là đại thám tử ( hai mươi tám )
 • #157: Ai là đại thám tử ( hai mươi chín )
 • #158: Ai là đại thám tử ( ba mươi )
 • #159: Ai là đại thám tử ( ba mươi mốt )
 • #160: Ai là đại thám tử ( xong )
 • #161: Ai là đại thám tử ( ba mươi ba )
 • #162: Ai là đại thám tử ( thật hoàn tất )
 • #163: Không có Lạc Phi lạc bại Bình Dân đội
 • #164: Đội trưởng gánh vác trách nhiệm
 • #165: Chiến đấu phía trước chuẩn bị cùng xuất tràng phí
 • #166: Vi hình thế giới ( một )
 • #167: Vi hình thế giới ( hai )
 • #168: Vi hình thế giới ( ba )
 • #169: Vi hình thế giới ( bốn )
 • #170: Vi hình thế giới ( năm )
 • #171: Vi hình thế giới ( sáu )
 • #172: Vi hình thế giới ( bảy )
 • #173: Vi hình thế giới ( tám )
 • #174: Vi hình thế giới ( chín )
 • #175: Vi hình thế giới ( mười )
 • #176: Cuối tuần kịch bản báo trước 5
 • #177: Vi hình thế giới ( mười một )
 • #178: Vi hình thế giới ( mười hai )
 • #179: Vi hình thế giới ( xong )
 • #180: Kỳ quái mộng
 • #181: Lại tập hợp sau phục bàn
 • #182: Tuần hoàn đoàn tàu ( một )
 • #183: Tuần hoàn đoàn tàu ( hai )
 • #184: Tuần hoàn đoàn tàu ( ba )
 • #185: Tuần hoàn đoàn tàu ( bốn )
 • #186: Tuần hoàn đoàn tàu ( năm )
 • #187: Tuần hoàn đoàn tàu ( sáu )
 • #188: Tuần hoàn đoàn tàu ( bảy )
 • #189: Tuần hoàn đoàn tàu ( xong )
 • #190: Dùng sức tiêu tiền khoái cảm
 • #191: Vì đội bên trong đoàn kết
 • #192: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( một )
 • #193: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( hai )
 • #194: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( ba )
 • #195: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( bốn )
 • #196: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( năm )
 • #197: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( sáu )
 • #198: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( bảy )
 • #199: Cuối tuần kịch bản báo trước 6
 • #200: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( tám )
 • #201: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( chín )
 • #202: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười )
 • #203: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười một )
 • #204: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười hai )
 • #205: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười ba )
 • #206: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười bốn )
 • #207: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười lăm )
 • #208: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười sáu )
 • #209: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( xong )
 • #210: Thương thành bên trong mua sắm pháp thuật
 • #211: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( một )
 • #212: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( hai )
 • #213: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( ba )
 • #214: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( bốn )
 • #215: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( năm )
 • #216: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( sáu )
 • #217: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( bảy )
 • #218: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( tám )
 • #219: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( chín )
 • #220: Cuối tuần kịch bản báo trước 7 cùng đổi mới điều chỉnh
 • #221: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười )
 • #222: Bù một cái khen thưởng tăng thêm nói minh đi
 • #223: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười một )
 • #224: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười hai )
 • #225: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười ba )
 • #226: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( xong )
 • #227: Đã là ngàn vạn giá trị bản thân
 • #228: Số hiệu 8975 ( một )
 • #229: Số hiệu 8975 ( hai )
 • #230: Số hiệu 8975 ( ba )
 • #231: Số hiệu 8975 ( bốn )
 • #232: Số hiệu 8975 ( năm )
 • #233: Số hiệu 8975 ( sáu )
 • #234: Số hiệu 8975 ( bảy )
 • #235: Số hiệu 8975 ( tám )
 • #236: Số hiệu 8975 ( chín )
 • #237: Số hiệu 8975 ( mười )
 • #238: Số hiệu 8975 ( mười một )
 • #239: Số hiệu 8975 ( mười hai )
 • #240: Số hiệu 8975 ( mười ba )
 • #241: Số hiệu 8975 ( mười bốn )
 • #242: Số hiệu 8975 ( mười lăm )
 • #243: Số hiệu 8975 ( mười sáu )
 • #244: Số hiệu 8975 ( mười bảy )
 • #245: Số hiệu 8975 ( mười tám )
 • #246: Số hiệu 8975 ( mười chín )
 • #247: Số hiệu 8975 ( hai mươi )
 • #248: Số hiệu 8975 ( hai mươi mốt )
 • #249: Số hiệu 8975 ( hai mươi hai )
 • #250: Số hiệu 8975 ( hai mươi ba )
 • #251: Số hiệu 8975 ( hai mươi tư )
 • #252: Số hiệu 8975 ( hai mươi lăm )
 • #253: Số hiệu 8975 ( hai mươi sáu )
 • #254: Số hiệu 8975 ( hai mươi bảy )
 • #255: Số hiệu 8975 ( hai mươi tám )
 • #256: Số hiệu 8975 ( hai mươi chín )
 • #257: Số hiệu 8975 ( ba mươi )
 • #258: Số hiệu 8975 ( ba mươi mốt )
 • #259: Số hiệu 8975 ( ba mươi hai )
 • #260: Số hiệu 8975 ( xong )
 • #261: Mộng Huyễn Doanh 101 kế hoạch S1 tuyển chọn thi đấu quan tuyên
 • #262: Không ngừng tăng cường lực hấp dẫn thế giới giả tưởng
 • #263: Rời đội Tô Nhược Dĩnh
 • #264: Cuối tuần kịch bản báo trước
 • #265: Xích Viêm phiêu vào tay
 • #266: Truyền Thuyết cấp vật phẩm trang bị kỹ năng mở bán
 • #267: Đường môn mười sáu ( một )
 • #268: Đường môn mười sáu ( hai )
 • #269: Đường môn mười sáu ( ba )
 • #270: Đường môn mười sáu ( bốn )
 • #271: Đường môn mười sáu ( năm )
 • #272: Đường môn mười sáu ( sáu )
 • #273: Đường môn mười sáu ( bảy )
 • #274: Đường môn mười sáu ( tám )
 • #275: Đường môn mười sáu ( chín )
 • #276: Đường môn mười sáu ( mười )
 • #277: Đường môn mười sáu ( mười một )
 • #278: Đường môn mười sáu ( mười hai )
 • #279: Đường môn mười sáu ( mười ba )
 • #280: Đường môn mười sáu ( mười bốn )
 • #281: Đường môn mười sáu ( mười lăm )
 • #282: Đường môn mười sáu ( mười sáu )
 • #283: Đường môn mười sáu ( mười bảy )
 • #284: Đường môn mười sáu ( mười tám )
 • #285: Đường môn mười sáu ( mười chín )
 • #286: Đường môn mười sáu ( hai mươi )
 • #287: Đường môn mười sáu ( hai mươi mốt )
 • #288: Đường môn mười sáu ( hai mươi hai )
 • #289: Đường môn mười sáu ( hai mươi ba )
 • #290: Đường môn mười sáu ( hai mươi tư )
 • #291: Đường môn mười sáu ( hai mươi lăm )
 • #292: Đường môn mười sáu ( hai mươi sáu )
 • #293: Đường môn mười sáu ( hai mươi bảy )
 • #294: Đường môn mười sáu ( hai mươi tám )
 • #295: Đường môn mười sáu ( hai mươi chín )
 • #296: Đường môn mười sáu ( ba mươi )
 • #297: Đường môn mười sáu ( ba mươi mốt )
 • #298: Đường môn mười sáu ( ba mươi hai )
 • #299: Đường môn mười sáu ( ba mươi ba )
 • #300: Đường môn mười sáu ( ba mươi tư )
 • #301: Đường môn mười sáu ( ba mươi lăm )
 • #302: Đường môn mười sáu ( ba mươi sáu )
 • #303: Đường môn mười sáu ( ba mươi bảy )
 • #304: Đường môn mười sáu ( ba mươi tám )
 • #305: Đường môn mười sáu ( ba mươi chín )
 • #306: Đường môn mười sáu ( bốn mươi )
 • #307: 12 cuối tuần mới kịch bản kịch bản báo trước
 • #308: Đường môn mười sáu ( xong )
 • #309: Các loại báo học tập ban
 • #310: Có lòng trồng hoa hoa không ra
 • #311: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( một )
 • #312: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( hai )
 • #313: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( ba )
 • #314: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( bốn )
 • #315: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( năm )
 • #316: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( sáu )
 • #317: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( bảy )
 • #318: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( tám )
 • #319: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( chín )
 • #320: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười )
 • #321: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười một )
 • #322: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười hai )
 • #323: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( xong )
 • #324: Cam nguyện làm dự bị chân chính dã tâm
 • #325: Ta chính là Giang thần ( một )
 • #326: Ta chính là Giang thần ( hai )
 • #327: Ta chính là Giang thần ( ba )
 • #328: Ta chính là Giang thần ( bốn )
 • #329: Ta chính là Giang thần ( năm )
 • #330: Ta chính là Giang thần ( sáu )
 • #331: Ta chính là Giang thần ( bảy )
 • #332: Ta chính là Giang thần ( tám )
 • #333: Ta chính là Giang thần ( chín )
 • #334: Ta chính là Giang thần ( mười )
 • #335: Ta chính là Giang thần ( mười một )
 • #336: Ta chính là Giang thần ( mười hai )
 • #337: Ta chính là Giang thần ( mười ba )
 • #338: Ta chính là Giang thần ( xong )
 • #339: Mới đội danh là Túy Phàm Trần
 • #340: Linh căn thức tỉnh thời đại 0
 • #341: Không hiểu biến hóa Long Ngạo Thiên
 • #342: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( một )
 • #343: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( hai )
 • #344: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( ba )
 • #345: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( bốn )
 • #346: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( năm )
 • #347: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( sáu )
 • #348: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( bảy )
 • #349: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( tám )
 • #350: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( chín )
 • #351: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười )
 • #352: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười một )
 • #353: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười hai )
 • #354: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( xong )
 • #355: Ít có vào đêm đó phục bàn
 • #356: S1 phía trước cái cuối cùng kịch bản chuẩn bị
 • #357: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( một )
 • #358: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( hai )
 • #359: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( ba )
 • #360: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( bốn )
 • #361: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( năm )
 • #362: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( sáu )
 • #363: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( bảy )
 • #364: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( tám )
 • #365: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( xong )
 • #366: Cố Tiêu Tiêu thu hoạch được chữa bệnh trang bị mới chuẩn bị
 • #367: Tới tự "Ái Thùy Thùy" công nhiên tuyên chiến
 • #368: S1 tuyển chọn thi đấu đại mạc chính thức kéo ra
 • #369: 78 danh đối với 25, Cố Tiêu Tiêu xuất chiến!
 • #370: Trong lúc giằng co đánh võ mồm
 • #371: Dây leo cuồng dùng chỉ vì kéo dài thời gian?
 • #372: Đối với hao tổn xem ai trước chịu không nổi
 • #373: Báo cáo thắng lợi sau nhớ lại người cũ
 • #374: Nhẹ nhõm chiến thắng số 10 hạt giống
 • #375: Tha thứ cùng tàn khốc mà nói
 • #376: Đúng lúc tại vòng thứ hai gặp được
 • #377: Chưa hiện trường cố lên đại giới
 • #378: "Túy Phàm Trần" vòng thứ nhất chiến đội chiến
 • #379: Cũng không thật bỏ mặc không quan tâm
 • #380: Bị hiểu lầm thành cao ngạo
 • #381: "Bản chép tay" khác loại cách dùng
 • #382: Vô Tình đối với Hằng Đạt đội ước định
 • #383: Vẫn là ô vuông vấn đề
 • #384: Bị đương chúng bôi nhọ nhân phẩm
 • #385: Kém chút tại chỗ bị loại
 • #386: Không đâu vào đâu hành vi sau lưng
 • #387: Khổ chiến sau suy nghĩ lại chuyện đã qua
 • #388: "Liệt Diễm chi mâu" vào tay
 • #389: Khó có thể chiếu cố nhu cầu
 • #390: Đối với "T-virus" đầu nguồn suy đoán
 • #391: May mắn luân không
 • #392: Cùng nhau bất động kinh người chiêu số
 • #393: Làm đội ngũ càng hòa hợp cố gắng
 • #394: Vòng thứ ba tao ngộ cá nhân bảng trước mười
 • #395: Kỳ quái không lớn thôn trang kịch bản
 • #396: Tiết lộ nhân vật tình báo
 • #397: Xảo diệu làm đối thủ thêm nhân thiết
 • #398: Khoảng cách gần xuyên qua ném
 • #399: Dùng thôn dân làm khiên thịt đối thủ
 • #400: "Tạp" thôn dân đại giới
 • #401: Bị cường địch nhằm vào cảm giác
 • #402: Làm Long Ngạo Thiên chủ tu thổ hệ pháp thuật
 • #403: Thời không sai chỗ ( một )
 • #404: Thời không sai chỗ ( hai )
 • #405: Thời không sai chỗ ( ba )
 • #406: Thời không sai chỗ ( bốn )
 • #407: Thời không sai chỗ ( năm )
 • #408: Thời không sai chỗ ( sáu )
 • #409: Tháng chín tiến vào nghỉ ngơi điều chỉnh kỳ
 • #410: Thời không sai chỗ ( xong )
 • #411: Tựa hồ xuyên qua thời gian
 • #412: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( một )
 • #413: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( hai )
 • #414: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( ba )
 • #415: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( bốn )
 • #416: Đây chính là kết cục ( toàn kịch chung )
 • #417: Số ba hạt giống đội tao ngộ số năm
 • #418: Thỏa mãn người xem chờ mong
 • #419: Hắc! Ngươi muốn ăn thịt thỏ a
 • #420: Cấm quyết đấu nông trường
 • #421: Kỳ quái quy tắc
 • #422: Hiểm cảnh hạ đột nhiên mở ra khu vực an toàn
 • #423: Vai trái vẫn là vai phải?
 • #424: Thịt thỏ bên trong chân tướng
 • #425: Mộng công ty tân trọng đại điều chỉnh
 • #426: Cố nhân gặp lại đã thành địch thủ
 • #427: Muốn thua lại thua không xong
 • #428: Không nghĩ tới hắn là hí tinh
 • #429: Kịch bản không như vậy đơn giản
 • #430: Càng thêm ly kỳ kịch bản
 • #431: Bị xáo trộn lão bản dụng ý
 • #432: "Vứt bỏ thi đấu hành vi" dụng ý
 • #433: Mảnh vỡ kí ức ( một )
 • #434: Mảnh vỡ kí ức ( hai )
 • #435: Mảnh vỡ kí ức ( ba )
 • #436: Mảnh vỡ kí ức ( bốn )
 • #437: Mảnh vỡ kí ức ( năm )
 • #438: Mảnh vỡ kí ức ( sáu )
 • #439: Mảnh vỡ kí ức ( bảy )
 • #440: Mảnh vỡ kí ức ( tám )
 • #441: Mảnh vỡ kí ức ( chín )
 • #442: Mảnh vỡ kí ức ( mười )
 • #443: Mảnh vỡ kí ức ( mười một )
 • #444: Mảnh vỡ kí ức ( mười hai )
 • #445: Mảnh vỡ kí ức ( mười ba )
 • #446: Mảnh vỡ kí ức ( mười bốn )
 • #447: Mảnh vỡ kí ức ( mười lăm )
 • #448: Mảnh vỡ kí ức ( mười sáu )
 • #449: Mảnh vỡ kí ức ( mười bảy )
 • #450: Mảnh vỡ kí ức ( mười tám )
 • #451: Mảnh vỡ kí ức ( mười chín )
 • #452: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi )
 • #453: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi mốt )
 • #454: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi hai )
 • #455: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi ba )
 • #456: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi tư )
 • #457: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi lăm )
 • #458: Mảnh vỡ kí ức ( xong )
 • #459: Thành công ẩn nấp trò chơi người
 • #460: Bị thao túng lúc sau gặp nhau
 • #461: Người chơi vinh quang
 • #462: Bài binh bố trận
 • #463: Tùy tiện xuất kích thành quả
 • #464: Thế mà bắt được song sát
 • #465: Song D thủy hệ pháp thuật
 • #466: Liền tại trước mắt biến mất
 • #467: Lưng phía sau thoáng hiện tập kích
 • #468: Tả hữu kiềm chế hạ đối sách
 • #469: Hai bên trả ra đại giới
 • #470: Trước thời gian phân ra thắng bại
 • #471: Tô Nhược Dĩnh che giấu tấn cấp thủ đoạn
 • #472: Cá nhân chiến 8 vào 4
 • #473: Thiếu dưỡng
 • #474: Thiếu dưỡng ( hai )
 • #475: Thiếu dưỡng ( ba )
 • #476: Thiếu dưỡng ( bốn )
 • #477: Thiếu dưỡng ( xong )
 • #478: Trở lại chủ kịch bản thế giới
 • #479: Nhìn thấy đệ nhất danh người chơi
 • #480: Cứu hay là không cứu hắn nha
 • #481: Tụ hợp đồng đội bên ngoài kèm theo
 • #482: "Nơi ẩn núp" bên trong nghiên cứu thảo luận
 • #483: Đã từng bán đi vũ khí
 • #484: Ẩn nấp tiến lên nguyên nhân
 • #485: Xuyên qua giao lộ phương pháp
 • #486: Bị chiếm cứ bệnh viện
 • #487: Chính xác suy đoán
 • #488: Kho máu bên trong người sống sót
 • #489: Mang tâm sự riêng
 • #490: Triệu bác sĩ bướng bỉnh
 • #491: Nhẹ nhõm thông đạo rời đi
 • #492: Này hương vị thực hấp dẫn nó nhóm
 • #493: Npc đối với nước phỏng đoán
 • #494: Bị suy đoán quan hệ nam nữ
 • #495: Suy nghĩ kiếm "Tiền" chuyện
 • #496: Mục tiêu là súng ống thu hoạch
 • #497: Dự báo đến máy bay trực thăng sự kiện
 • #498: Bày ra đáng giá cứu giá trị
 • #499: Thật sự có như vậy xảo?
 • #500: "Chân tướng bảo mật" nghi vấn
 • #501: Kinh dừng thay người cử động
 • #502: Không chỉ có là hai cái "Ta" mà thôi
 • #503: Năm mới chúc phúc
 • #504: "Phục sinh tạp" vô hiệu hóa
 • #505: Ngoài ý muốn thu hoạch được "Nghĩ cách cứu viện"
 • #506: Muốn giết ám dạ chi vương dự mưu
 • #507: Sau cùng kết cục ( toàn kịch chung )
 • #508: Hoàn thành cảm nghĩ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Sân Bóng Libero

TiKay

Vương Triêu Trọng Hiện

TiKay

Tối Cường Nam Thần [ Nam Thần Mạnh Nhất ]

THUYS♥️

Túc Cầu Hào Môn

TiKay

Vương Bài Đầu Tay

TiKay

Ta Có Thể Ghi Bàn

TiKay

Leave a Reply