Cạnh Kỹ

Ai Bảo Nhà Thiết Kế Game Tán Thưởng Ta

Thùy Khiếu Du Hí Sách Hoa Hân Thưởng Ngã

Tên truyện: Ai Bảo Nhà Thiết Kế Game Tán Thưởng Ta

Tùy cơ kịch bản, khác thể nghiệm, hoan nghênh liên tiếp khoang trò chơi.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đường Tiểu Hà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Sinh hóa thành thị ( một )
 • #2: Sinh hóa thành thị ( hai )
 • #3: Sinh hóa thành thị ( ba )
 • #4: Thực lực bảng đệ nhất?
 • #5: Tân thủ kịch bản chân tướng
 • #6: Lần thứ nhất thêm điểm
 • #7: Vận mệnh bài thi ( một )
 • #8: Vận mệnh bài thi ( hai )
 • #9: Vận mệnh bài thi ( ba )
 • #10: Vận mệnh bài thi ( bốn )
 • #11: Vận mệnh bài thi ( năm )
 • #12: Vận mệnh bài thi ( sáu )
 • #13: Vận mệnh bài thi ( bảy )
 • #14: Vận mệnh bài thi ( tám )
 • #15: Vận mệnh bài thi ( xong )
 • #16: Thay đổi ôn nhu nữ cấp trên
 • #17: Hai người hình thức ( bình thường )
 • #18: Ai là người sói ( một )
 • #19: Ai là người sói ( hai )
 • #20: Ai là người sói ( ba )
 • #21: Ai là người sói ( bốn )
 • #22: Ai là người sói ( năm )
 • #23: Ai là người sói ( sáu )
 • #24: Ai là người sói ( bảy )
 • #25: Ai là người sói ( tám )
 • #26: Ai là người sói ( chín )
 • #27: Ai là người sói ( mười )
 • #28: Ai là người sói ( mười một )
 • #29: Ai là người sói ( mười hai )
 • #30: Ai là người sói ( mười ba )
 • #31: Ai là người sói ( mười bốn )
 • #32: Ai là người sói ( mười lăm )
 • #33: Ai là người sói ( xong )
 • #34: Mỹ nữ muốn đền bù
 • #35: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( một )
 • #36: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( hai )
 • #37: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( ba )
 • #38: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( bốn )
 • #39: Mã Tắc thủ Nhai Đình ( xong )
 • #40: Bị tiệc tối bỏ xuống nhân vật chính
 • #41: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( một )
 • #42: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( hai )
 • #43: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( ba )
 • #44: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( bốn )
 • #45: Cuối tuần bạo càng cùng kịch bản báo trước
 • #46: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( năm )
 • #47: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( sáu )
 • #48: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( bảy )
 • #49: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( tám )
 • #50: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( chín )
 • #51: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười )
 • #52: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười một )
 • #53: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười hai )
 • #54: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười ba )
 • #55: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( mười bốn )
 • #56: Tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh ( xong )
 • #57: Lần thứ nhất thương thành mua sắm
 • #58: Xuất hiện kiếm tiền cơ hội
 • #59: Ninh thành phi tướng ( một )
 • #60: Ninh thành phi tướng ( hai )
 • #61: Ninh thành phi tướng ( ba )
 • #62: Ninh thành phi tướng ( bốn )
 • #63: Ninh thành phi tướng ( năm )
 • #64: Ninh thành phi tướng ( sáu )
 • #65: Ninh thành phi tướng ( bảy )
 • #66: Ninh thành phi tướng ( tám )
 • #67: Ninh thành phi tướng ( chín )
 • #68: Ninh thành phi tướng ( xong )
 • #69: Rốt cuộc có có thể thay thế mới xưng hào
 • #70: Đêm dài đằng đẵng ( một )
 • #71: Đêm dài đằng đẵng ( hai )
 • #72: Đêm dài đằng đẵng ( ba )
 • #73: Đêm dài đằng đẵng ( bốn )
 • #74: Đêm dài đằng đẵng ( năm )
 • #75: Đêm dài đằng đẵng ( sáu )
 • #76: Đêm dài đằng đẵng ( bảy )
 • #77: Đêm dài đằng đẵng ( tám )
 • #78: Đêm dài đằng đẵng ( chín )
 • #79: Đêm dài đằng đẵng ( mười )
 • #80: Đêm dài đằng đẵng ( mười một )
 • #81: Đêm dài đằng đẵng ( mười hai )
 • #82: Đêm dài đằng đẵng ( mười ba )
 • #83: Đêm dài đằng đẵng ( mười bốn )
 • #84: Đêm dài đằng đẵng ( mười lăm )
 • #85: Đêm dài đằng đẵng ( mười sáu )
 • #86: Đêm dài đằng đẵng ( xong )
 • #87: Nói dễ dàng kỳ thật cũng khó
 • #88: Bởi vì ra mắt phát sầu Tô Nhược Dĩnh
 • #89: Hóa ra là Thẩm Doanh
 • #90: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( một )
 • #91: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( hai )
 • #92: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( ba )
 • #93: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( bốn )
 • #94: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( năm )
 • #95: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( sáu )
 • #96: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( bảy )
 • #97: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( tám )
 • #98: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( chín )
 • #99: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười )
 • #100: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười một )
 • #101: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười hai )
 • #102: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười ba )
 • #103: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười bốn )
 • #104: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( mười lăm )
 • #105: Bị cưỡng ép mật trốn minh tinh ( xong )
 • #106: Tiền lương trăm vạn mê người hợp đồng
 • #107: Lý niệm khác nhau
 • #108: Hắn không biết đủ loại
 • #109: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( một )
 • #110: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( hai )
 • #111: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( ba )
 • #112: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( bốn )
 • #113: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( năm )
 • #114: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( sáu )
 • #115: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( bảy )
 • #116: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( tám )
 • #117: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( chín )
 • #118: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười )
 • #119: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười một )
 • #120: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười hai )
 • #121: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười ba )
 • #122: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười bốn )
 • #123: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười lăm )
 • #124: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười sáu )
 • #125: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( mười bảy )
 • #126: Nhổ neo đi! Hướng biển cả ( xong )
 • #127: Lỏng lẻo Bình Dân đội
 • #128: Ai là đại thám tử ( một )
 • #129: Ai là đại thám tử ( hai )
 • #130: Ai là đại thám tử ( ba )
 • #131: Ai là đại thám tử ( bốn )
 • #132: Ai là đại thám tử ( năm )
 • #133: Ai là đại thám tử ( sáu )
 • #134: Ai là đại thám tử ( bảy )
 • #135: Ai là đại thám tử ( tám )
 • #136: Ai là đại thám tử ( chín )
 • #137: Ai là đại thám tử ( mười )
 • #138: Ai là đại thám tử ( mười một )
 • #139: Ai là đại thám tử ( mười hai )
 • #140: Ai là đại thám tử ( mười ba )
 • #141: Ai là đại thám tử ( mười bốn )
 • #142: Ai là đại thám tử ( mười lăm )
 • #143: Ai là đại thám tử ( mười sáu )
 • #144: Ai là đại thám tử ( mười bảy )
 • #145: Ai là đại thám tử ( mười tám )
 • #146: Ai là đại thám tử ( mười chín )
 • #147: Ai là đại thám tử ( hai mươi )
 • #148: Ai là đại thám tử ( hai mươi mốt )
 • #149: Ai là đại thám tử ( hai mươi hai )
 • #150: Ai là đại thám tử ( hai mươi ba )
 • #151: Ai là đại thám tử ( hai mươi tư )
 • #152: Ai là đại thám tử ( hai mươi lăm )
 • #153: Ai là đại thám tử ( hai mươi sáu )
 • #154: Cuối tuần đổi mới điều chỉnh cùng kịch bản báo trước
 • #155: Ai là đại thám tử ( hai mươi bảy )
 • #156: Ai là đại thám tử ( hai mươi tám )
 • #157: Ai là đại thám tử ( hai mươi chín )
 • #158: Ai là đại thám tử ( ba mươi )
 • #159: Ai là đại thám tử ( ba mươi mốt )
 • #160: Ai là đại thám tử ( xong )
 • #161: Ai là đại thám tử ( ba mươi ba )
 • #162: Ai là đại thám tử ( thật hoàn tất )
 • #163: Không có Lạc Phi lạc bại Bình Dân đội
 • #164: Đội trưởng gánh vác trách nhiệm
 • #165: Chiến đấu phía trước chuẩn bị cùng xuất tràng phí
 • #166: Vi hình thế giới ( một )
 • #167: Vi hình thế giới ( hai )
 • #168: Vi hình thế giới ( ba )
 • #169: Vi hình thế giới ( bốn )
 • #170: Vi hình thế giới ( năm )
 • #171: Vi hình thế giới ( sáu )
 • #172: Vi hình thế giới ( bảy )
 • #173: Vi hình thế giới ( tám )
 • #174: Vi hình thế giới ( chín )
 • #175: Vi hình thế giới ( mười )
 • #176: Cuối tuần kịch bản báo trước 5
 • #177: Vi hình thế giới ( mười một )
 • #178: Vi hình thế giới ( mười hai )
 • #179: Vi hình thế giới ( xong )
 • #180: Kỳ quái mộng
 • #181: Lại tập hợp sau phục bàn
 • #182: Tuần hoàn đoàn tàu ( một )
 • #183: Tuần hoàn đoàn tàu ( hai )
 • #184: Tuần hoàn đoàn tàu ( ba )
 • #185: Tuần hoàn đoàn tàu ( bốn )
 • #186: Tuần hoàn đoàn tàu ( năm )
 • #187: Tuần hoàn đoàn tàu ( sáu )
 • #188: Tuần hoàn đoàn tàu ( bảy )
 • #189: Tuần hoàn đoàn tàu ( xong )
 • #190: Dùng sức tiêu tiền khoái cảm
 • #191: Vì đội bên trong đoàn kết
 • #192: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( một )
 • #193: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( hai )
 • #194: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( ba )
 • #195: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( bốn )
 • #196: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( năm )
 • #197: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( sáu )
 • #198: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( bảy )
 • #199: Cuối tuần kịch bản báo trước 6
 • #200: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( tám )
 • #201: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( chín )
 • #202: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười )
 • #203: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười một )
 • #204: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười hai )
 • #205: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười ba )
 • #206: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười bốn )
 • #207: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười lăm )
 • #208: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( mười sáu )
 • #209: Đông Lục thành phố nhà giàu nhất ( xong )
 • #210: Thương thành bên trong mua sắm pháp thuật
 • #211: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( một )
 • #212: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( hai )
 • #213: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( ba )
 • #214: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( bốn )
 • #215: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( năm )
 • #216: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( sáu )
 • #217: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( bảy )
 • #218: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( tám )
 • #219: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( chín )
 • #220: Cuối tuần kịch bản báo trước 7 cùng đổi mới điều chỉnh
 • #221: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười )
 • #222: Bù một cái khen thưởng tăng thêm nói minh đi
 • #223: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười một )
 • #224: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười hai )
 • #225: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( mười ba )
 • #226: Thánh linh dược sử dụng khủng hoảng chứng ( xong )
 • #227: Đã là ngàn vạn giá trị bản thân
 • #228: Số hiệu 8975 ( một )
 • #229: Số hiệu 8975 ( hai )
 • #230: Số hiệu 8975 ( ba )
 • #231: Số hiệu 8975 ( bốn )
 • #232: Số hiệu 8975 ( năm )
 • #233: Số hiệu 8975 ( sáu )
 • #234: Số hiệu 8975 ( bảy )
 • #235: Số hiệu 8975 ( tám )
 • #236: Số hiệu 8975 ( chín )
 • #237: Số hiệu 8975 ( mười )
 • #238: Số hiệu 8975 ( mười một )
 • #239: Số hiệu 8975 ( mười hai )
 • #240: Số hiệu 8975 ( mười ba )
 • #241: Số hiệu 8975 ( mười bốn )
 • #242: Số hiệu 8975 ( mười lăm )
 • #243: Số hiệu 8975 ( mười sáu )
 • #244: Số hiệu 8975 ( mười bảy )
 • #245: Số hiệu 8975 ( mười tám )
 • #246: Số hiệu 8975 ( mười chín )
 • #247: Số hiệu 8975 ( hai mươi )
 • #248: Số hiệu 8975 ( hai mươi mốt )
 • #249: Số hiệu 8975 ( hai mươi hai )
 • #250: Số hiệu 8975 ( hai mươi ba )
 • #251: Số hiệu 8975 ( hai mươi tư )
 • #252: Số hiệu 8975 ( hai mươi lăm )
 • #253: Số hiệu 8975 ( hai mươi sáu )
 • #254: Số hiệu 8975 ( hai mươi bảy )
 • #255: Số hiệu 8975 ( hai mươi tám )
 • #256: Số hiệu 8975 ( hai mươi chín )
 • #257: Số hiệu 8975 ( ba mươi )
 • #258: Số hiệu 8975 ( ba mươi mốt )
 • #259: Số hiệu 8975 ( ba mươi hai )
 • #260: Số hiệu 8975 ( xong )
 • #261: Mộng Huyễn Doanh 101 kế hoạch S1 tuyển chọn thi đấu quan tuyên
 • #262: Không ngừng tăng cường lực hấp dẫn thế giới giả tưởng
 • #263: Rời đội Tô Nhược Dĩnh
 • #264: Cuối tuần kịch bản báo trước
 • #265: Xích Viêm phiêu vào tay
 • #266: Truyền Thuyết cấp vật phẩm trang bị kỹ năng mở bán
 • #267: Đường môn mười sáu ( một )
 • #268: Đường môn mười sáu ( hai )
 • #269: Đường môn mười sáu ( ba )
 • #270: Đường môn mười sáu ( bốn )
 • #271: Đường môn mười sáu ( năm )
 • #272: Đường môn mười sáu ( sáu )
 • #273: Đường môn mười sáu ( bảy )
 • #274: Đường môn mười sáu ( tám )
 • #275: Đường môn mười sáu ( chín )
 • #276: Đường môn mười sáu ( mười )
 • #277: Đường môn mười sáu ( mười một )
 • #278: Đường môn mười sáu ( mười hai )
 • #279: Đường môn mười sáu ( mười ba )
 • #280: Đường môn mười sáu ( mười bốn )
 • #281: Đường môn mười sáu ( mười lăm )
 • #282: Đường môn mười sáu ( mười sáu )
 • #283: Đường môn mười sáu ( mười bảy )
 • #284: Đường môn mười sáu ( mười tám )
 • #285: Đường môn mười sáu ( mười chín )
 • #286: Đường môn mười sáu ( hai mươi )
 • #287: Đường môn mười sáu ( hai mươi mốt )
 • #288: Đường môn mười sáu ( hai mươi hai )
 • #289: Đường môn mười sáu ( hai mươi ba )
 • #290: Đường môn mười sáu ( hai mươi tư )
 • #291: Đường môn mười sáu ( hai mươi lăm )
 • #292: Đường môn mười sáu ( hai mươi sáu )
 • #293: Đường môn mười sáu ( hai mươi bảy )
 • #294: Đường môn mười sáu ( hai mươi tám )
 • #295: Đường môn mười sáu ( hai mươi chín )
 • #296: Đường môn mười sáu ( ba mươi )
 • #297: Đường môn mười sáu ( ba mươi mốt )
 • #298: Đường môn mười sáu ( ba mươi hai )
 • #299: Đường môn mười sáu ( ba mươi ba )
 • #300: Đường môn mười sáu ( ba mươi tư )
 • #301: Đường môn mười sáu ( ba mươi lăm )
 • #302: Đường môn mười sáu ( ba mươi sáu )
 • #303: Đường môn mười sáu ( ba mươi bảy )
 • #304: Đường môn mười sáu ( ba mươi tám )
 • #305: Đường môn mười sáu ( ba mươi chín )
 • #306: Đường môn mười sáu ( bốn mươi )
 • #307: 12 cuối tuần mới kịch bản kịch bản báo trước
 • #308: Đường môn mười sáu ( xong )
 • #309: Các loại báo học tập ban
 • #310: Có lòng trồng hoa hoa không ra
 • #311: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( một )
 • #312: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( hai )
 • #313: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( ba )
 • #314: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( bốn )
 • #315: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( năm )
 • #316: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( sáu )
 • #317: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( bảy )
 • #318: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( tám )
 • #319: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( chín )
 • #320: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười )
 • #321: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười một )
 • #322: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( mười hai )
 • #323: Chân thực Tam Quốc vô song cắt cỏ ( xong )
 • #324: Cam nguyện làm dự bị chân chính dã tâm
 • #325: Ta chính là Giang thần ( một )
 • #326: Ta chính là Giang thần ( hai )
 • #327: Ta chính là Giang thần ( ba )
 • #328: Ta chính là Giang thần ( bốn )
 • #329: Ta chính là Giang thần ( năm )
 • #330: Ta chính là Giang thần ( sáu )
 • #331: Ta chính là Giang thần ( bảy )
 • #332: Ta chính là Giang thần ( tám )
 • #333: Ta chính là Giang thần ( chín )
 • #334: Ta chính là Giang thần ( mười )
 • #335: Ta chính là Giang thần ( mười một )
 • #336: Ta chính là Giang thần ( mười hai )
 • #337: Ta chính là Giang thần ( mười ba )
 • #338: Ta chính là Giang thần ( xong )
 • #339: Mới đội danh là Túy Phàm Trần
 • #340: Linh căn thức tỉnh thời đại 0
 • #341: Không hiểu biến hóa Long Ngạo Thiên
 • #342: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( một )
 • #343: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( hai )
 • #344: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( ba )
 • #345: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( bốn )
 • #346: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( năm )
 • #347: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( sáu )
 • #348: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( bảy )
 • #349: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( tám )
 • #350: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( chín )
 • #351: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười )
 • #352: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười một )
 • #353: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( mười hai )
 • #354: Cực Đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang ( xong )
 • #355: Ít có vào đêm đó phục bàn
 • #356: S1 phía trước cái cuối cùng kịch bản chuẩn bị
 • #357: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( một )
 • #358: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( hai )
 • #359: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( ba )
 • #360: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( bốn )
 • #361: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( năm )
 • #362: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( sáu )
 • #363: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( bảy )
 • #364: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( tám )
 • #365: Người ngoài hành tinh kích hoạt truyền tống môn ( xong )
 • #366: Cố Tiêu Tiêu thu hoạch được chữa bệnh trang bị mới chuẩn bị
 • #367: Tới tự "Ái Thùy Thùy" công nhiên tuyên chiến
 • #368: S1 tuyển chọn thi đấu đại mạc chính thức kéo ra
 • #369: 78 danh đối với 25, Cố Tiêu Tiêu xuất chiến!
 • #370: Trong lúc giằng co đánh võ mồm
 • #371: Dây leo cuồng dùng chỉ vì kéo dài thời gian?
 • #372: Đối với hao tổn xem ai trước chịu không nổi
 • #373: Báo cáo thắng lợi sau nhớ lại người cũ
 • #374: Nhẹ nhõm chiến thắng số 10 hạt giống
 • #375: Tha thứ cùng tàn khốc mà nói
 • #376: Đúng lúc tại vòng thứ hai gặp được
 • #377: Chưa hiện trường cố lên đại giới
 • #378: "Túy Phàm Trần" vòng thứ nhất chiến đội chiến
 • #379: Cũng không thật bỏ mặc không quan tâm
 • #380: Bị hiểu lầm thành cao ngạo
 • #381: "Bản chép tay" khác loại cách dùng
 • #382: Vô Tình đối với Hằng Đạt đội ước định
 • #383: Vẫn là ô vuông vấn đề
 • #384: Bị đương chúng bôi nhọ nhân phẩm
 • #385: Kém chút tại chỗ bị loại
 • #386: Không đâu vào đâu hành vi sau lưng
 • #387: Khổ chiến sau suy nghĩ lại chuyện đã qua
 • #388: "Liệt Diễm chi mâu" vào tay
 • #389: Khó có thể chiếu cố nhu cầu
 • #390: Đối với "T-virus" đầu nguồn suy đoán
 • #391: May mắn luân không
 • #392: Cùng nhau bất động kinh người chiêu số
 • #393: Làm đội ngũ càng hòa hợp cố gắng
 • #394: Vòng thứ ba tao ngộ cá nhân bảng trước mười
 • #395: Kỳ quái không lớn thôn trang kịch bản
 • #396: Tiết lộ nhân vật tình báo
 • #397: Xảo diệu làm đối thủ thêm nhân thiết
 • #398: Khoảng cách gần xuyên qua ném
 • #399: Dùng thôn dân làm khiên thịt đối thủ
 • #400: "Tạp" thôn dân đại giới
 • #401: Bị cường địch nhằm vào cảm giác
 • #402: Làm Long Ngạo Thiên chủ tu thổ hệ pháp thuật
 • #403: Thời không sai chỗ ( một )
 • #404: Thời không sai chỗ ( hai )
 • #405: Thời không sai chỗ ( ba )
 • #406: Thời không sai chỗ ( bốn )
 • #407: Thời không sai chỗ ( năm )
 • #408: Thời không sai chỗ ( sáu )
 • #409: Tháng chín tiến vào nghỉ ngơi điều chỉnh kỳ
 • #410: Thời không sai chỗ ( xong )
 • #411: Tựa hồ xuyên qua thời gian
 • #412: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( một )
 • #413: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( hai )
 • #414: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( ba )
 • #415: Vẫn như cũ dẫn trước thời gian ( bốn )
 • #416: Đây chính là kết cục ( toàn kịch chung )
 • #417: Số ba hạt giống đội tao ngộ số năm
 • #418: Thỏa mãn người xem chờ mong
 • #419: Hắc! Ngươi muốn ăn thịt thỏ a
 • #420: Cấm quyết đấu nông trường
 • #421: Kỳ quái quy tắc
 • #422: Hiểm cảnh hạ đột nhiên mở ra khu vực an toàn
 • #423: Vai trái vẫn là vai phải?
 • #424: Thịt thỏ bên trong chân tướng
 • #425: Mộng công ty tân trọng đại điều chỉnh
 • #426: Cố nhân gặp lại đã thành địch thủ
 • #427: Muốn thua lại thua không xong
 • #428: Không nghĩ tới hắn là hí tinh
 • #429: Kịch bản không như vậy đơn giản
 • #430: Càng thêm ly kỳ kịch bản
 • #431: Bị xáo trộn lão bản dụng ý
 • #432: "Vứt bỏ thi đấu hành vi" dụng ý
 • #433: Mảnh vỡ kí ức ( một )
 • #434: Mảnh vỡ kí ức ( hai )
 • #435: Mảnh vỡ kí ức ( ba )
 • #436: Mảnh vỡ kí ức ( bốn )
 • #437: Mảnh vỡ kí ức ( năm )
 • #438: Mảnh vỡ kí ức ( sáu )
 • #439: Mảnh vỡ kí ức ( bảy )
 • #440: Mảnh vỡ kí ức ( tám )
 • #441: Mảnh vỡ kí ức ( chín )
 • #442: Mảnh vỡ kí ức ( mười )
 • #443: Mảnh vỡ kí ức ( mười một )
 • #444: Mảnh vỡ kí ức ( mười hai )
 • #445: Mảnh vỡ kí ức ( mười ba )
 • #446: Mảnh vỡ kí ức ( mười bốn )
 • #447: Mảnh vỡ kí ức ( mười lăm )
 • #448: Mảnh vỡ kí ức ( mười sáu )
 • #449: Mảnh vỡ kí ức ( mười bảy )
 • #450: Mảnh vỡ kí ức ( mười tám )
 • #451: Mảnh vỡ kí ức ( mười chín )
 • #452: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi )
 • #453: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi mốt )
 • #454: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi hai )
 • #455: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi ba )
 • #456: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi tư )
 • #457: Mảnh vỡ kí ức ( hai mươi lăm )
 • #458: Mảnh vỡ kí ức ( xong )
 • #459: Thành công ẩn nấp trò chơi người
 • #460: Bị thao túng lúc sau gặp nhau
 • #461: Người chơi vinh quang
 • #462: Bài binh bố trận
 • #463: Tùy tiện xuất kích thành quả
 • #464: Thế mà bắt được song sát
 • #465: Song D thủy hệ pháp thuật
 • #466: Liền tại trước mắt biến mất
 • #467: Lưng phía sau thoáng hiện tập kích
 • #468: Tả hữu kiềm chế hạ đối sách
 • #469: Hai bên trả ra đại giới
 • #470: Trước thời gian phân ra thắng bại
 • #471: Tô Nhược Dĩnh che giấu tấn cấp thủ đoạn
 • #472: Cá nhân chiến 8 vào 4
 • #473: Thiếu dưỡng
 • #474: Thiếu dưỡng ( hai )
 • #475: Thiếu dưỡng ( ba )
 • #476: Thiếu dưỡng ( bốn )
 • #477: Thiếu dưỡng ( xong )
 • #478: Trở lại chủ kịch bản thế giới
 • #479: Nhìn thấy đệ nhất danh người chơi
 • #480: Cứu hay là không cứu hắn nha
 • #481: Tụ hợp đồng đội bên ngoài kèm theo
 • #482: "Nơi ẩn núp" bên trong nghiên cứu thảo luận
 • #483: Đã từng bán đi vũ khí
 • #484: Ẩn nấp tiến lên nguyên nhân
 • #485: Xuyên qua giao lộ phương pháp
 • #486: Bị chiếm cứ bệnh viện
 • #487: Chính xác suy đoán
 • #488: Kho máu bên trong người sống sót
 • #489: Mang tâm sự riêng
 • #490: Triệu bác sĩ bướng bỉnh
 • #491: Nhẹ nhõm thông đạo rời đi
 • #492: Này hương vị thực hấp dẫn nó nhóm
 • #493: Npc đối với nước phỏng đoán
 • #494: Bị suy đoán quan hệ nam nữ
 • #495: Suy nghĩ kiếm "Tiền" chuyện
 • #496: Mục tiêu là súng ống thu hoạch
 • #497: Dự báo đến máy bay trực thăng sự kiện
 • #498: Bày ra đáng giá cứu giá trị
 • #499: Thật sự có như vậy xảo?
 • #500: "Chân tướng bảo mật" nghi vấn
 • #501: Kinh dừng thay người cử động
 • #502: Không chỉ có là hai cái "Ta" mà thôi
 • #503: Năm mới chúc phúc
 • #504: "Phục sinh tạp" vô hiệu hóa
 • #505: Ngoài ý muốn thu hoạch được "Nghĩ cách cứu viện"
 • #506: Muốn giết ám dạ chi vương dự mưu
 • #507: Sau cùng kết cục ( toàn kịch chung )
 • #508: Hoàn thành cảm nghĩ
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Đánh Dấu Sân Bóng Liền Có Thể Vô Địch

TiKay

Millwall Thiếu Soái

TiKay

Quán Quân Giáo Phụ

TiKay

Túc Cầu Hào Môn

TiKay

Vương Triêu Trọng Hiện

TiKay

Thùy Khiếu Du Hí Sách Hoa Hân Thưởng Ngã

TiKay

Leave a Reply