Tiên Hiệp

Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên

Ngã Chích Tưởng An Tâm Tu Tiên

Làm trên đời duy nhất tiên, phong thiên hạ vạn vật làm thần. Giới thiệu vắn tắt: Cao Tiện đi tới nơi này phiến thiên địa, trên đời này mới có tiên, Cao Tiện sắc phong vạn vật, trên đời này mới có thần,

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Không trần tử đại tiên cùng con lừa
 • #2: Tuyệt thế kiếm khách
 • #3: Núi hoang luận kiếm
 • #4: Củng châu thành
 • #5: Ma khí tăng vọt
 • #6: Dưới ánh trăng hoa nở
 • #7: Đại tiên dương danh
 • #8: Tiền đúng chỗ thế là được
 • #9: Trường sinh bất lão ?
 • #10: Trung thành và tận tâm lư hộ pháp
 • #11: Thích khách
 • #12: Quang hàn 14 châu kiếm
 • #13: Dâm hoa tiên kinh
 • #14: Đất rộng trời cao vân ở chỗ sâu trong
 • #15: Ta hôm nay thượng nhân
 • #16: Trích tiên hạ phàm trần
 • #17: Hồng uyên
 • #18: Ta tu luyện là kiếm khí
 • #19: Thâm tàng bất lộ át chủ bài
 • #20: Thật là lợi hại kiếm khí !
 • #21: Bổn đại tiên uy danh vậy mà truyền đến Giang Châu
 • #22: Đây mới thực sự là thần tiên
 • #23: Một lòng cứu người không cầu hồi báo thần tiên sống
 • #24: Từ từ tiên khí
 • #25: Cái thế con lừa ma đầu
 • #26: Ngũ Thần Giáo
 • #27: Giết người tru tâm?
 • #28: Phi kiếm truyền thư
 • #29: Không bụi Tiên Quân miếu
 • #30: Thiên hạ đệ nhị mười một cao thủ khinh công
 • #31: Sông đình đêm
 • #32: Hoa đăng tiết
 • #33: Độc thần
 • #34: Sư tử vồ thỏ còn đem hết toàn lực
 • #35: Tuyệt đối không thể cao điệu
 • #36: Một khúc tấu thôi phi yên tán hoa
 • #37: Thần tiên đánh nhau
 • #38: Một kiếm đoạn Giang Hà
 • #39: Trần thế kiến càng
 • #40: Thiên mệnh không chống đỡ Diêm La
 • #41: Cổ thần con rết
 • #42: Nhân gian tịch mịch trường sinh khách
 • #43: Ngũ Thần Giáo kết cục
 • #44: Địa cung bảo tàng
 • #45: Kim châu lâu
 • #46: Thành bắc hoa nở
 • #47: Đại sư
 • #48: Hộ pháp thần hiện
 • #49: Mây quân
 • #50: Thời điểm đến
 • #51: Ráng mây du lịch
 • #52: Tiên đan diệu dược
 • #53: Trong tay áo gạo
 • #54: Trong mây tiên
 • #55: Người thiếu niên muốn biết thiên địa dày
 • #56: Trong đầm tiên ấm
 • #57: Trong mây giới
 • #58: Khi còn ngàn dặm trời hạn gặp mưa
 • #59: Thần tiên tác
 • #60: Thượng thiên (cảm tạ hồng trần ba ngàn giới minh chủ)
 • #61: Mộng (minh chủ tăng thêm)
 • #62: Trong mây gửi sách
 • #63: Lương từ trên trời hạ xuống
 • #64: Bái hoàng thần
 • #65: Thần chỉ hiển linh?
 • #66: Áo trắng pháp sư
 • #67: Vạch trần
 • #68: Trên trời rơi xuống một chưởng
 • #69: Thiên phú hai bên
 • #70: Khoảng cách thiên vân trăm mét điểm cuối cùng
 • #71: Mưa to mưa lớn
 • #72: Hoàn nguyện
 • #73: Tai đi phúc đến
 • #74: Yến định phủ
 • #75: Đan dược và tiên đỉnh
 • #76: Du phương đạo sĩ
 • #77: Thần đỉnh xuất thế
 • #78: Chạy mau
 • #79: Sinh mà vì thánh
 • #80: Ty Thiên giam
 • #81: Cầu đan thuật
 • #82: Trường Sinh Đan trải qua
 • #83: Tiên nhân ở nơi nào?
 • #84: Thần tiên cần gì phải phàm nhân phong?
 • #85: Liền là nhân gian trường sinh khách
 • #86: Nhân quả thanh toán xong
 • #87: Không hỏi thương sinh
 • #88: Nằm yêu nhớ
 • #89: Thanh sam văn sĩ cùng thẻ tre
 • #90: Mộng Thiên Tiên
 • #91: Gặp nhau
 • #92: Sách lão
 • #93: Đại đạo huyền kinh
 • #94: Thật là sắc bén kiếm
 • #95: Trong ao cá
 • #96: Thành kính cảm động tiên nhân?
 • #97: Thiên Tiên phối
 • #98: Quần ma vào kinh thành
 • #99: Hồ yêu hỏi tiên
 • #100: Thiên tử ra kinh
 • #101: Luyện đan phải chuẩn bị từ sớm tốt!
 • #102: Huyết nguyệt ra, yêu ma hiện!
 • #103: Ai cục?
 • #104: Giữa ngón tay quân cờ
 • #105: Thiên biến! Chúng ta không thay đổi!
 • #106: Đều là si mị võng lượng
 • #107: Thiên tử cầu tiên
 • #108: Trường sinh đại giới
 • #109: Đều đọa kiếp trung
 • #110: Sơn Băng Địa Liệt
 • #111: Chỉnh chỉnh tề tề!
 • #112: Vân khởi mây tạnh
 • #113: Phi thiên con lừa
 • #114: Đại đạo trải qua cùng tiểu hoàn đan
 • #115: Ty Thiên giam nội loạn
 • #116: Yêu ma cái chết
 • #117: Hí bên trong hí bên ngoài
 • #118: Thần kinh nghi ngờ
 • #119: Tân hỏa tương truyền
 • #120: Hồn trở về này
 • #121: Ngô có nhất pháp
 • #122: Tiên nhân vào kinh thành
 • #123: Yêu ma chi thành
 • #124: Hư ảo cùng chân thực giao thoa
 • #125: Hương hỏa pháp thân trải qua
 • #126: Gốm Thần Quân
 • #127: Trấn ma pháp giới
 • #128: Sinh ra từ không thỏa hiệp
 • #129: , chỉ cần mấy phần tiền,
 • #130: Số liệu đẹp mắt một chút, đối một
 • #131: Chung mạt chi cục
 • #132: Vô Tình tiêu dao tự tại tiên
 • #133: Nhân thần có khác
 • #134: Thể hiện tiên phong đạo cốt thời điểm
 • #135: Quy thiên
 • #136: Thiên hạ đều bái Không Trần Đạo Quân
 • #137: Thiên vân phía trên gặp nhau
 • #138: Công Thâu gia cùng cơ quan phi hạc
 • #139: Đào thần chi tiễn
 • #140: Cao thị nhất tộc
 • #141: Đạo Tôn hạ phàm?
 • #142: Cung phụng tiên thần
 • #143: Thần dạ du
 • #144: Đến mà không trả lễ thì không hay
 • #145: Công Thâu huynh đệ tâm ý
 • #146: Vân xa bắc đi
 • #147: Nhỏ con lừa ổn thỏa hảo hảo cảm tạ bọn hắn
 • #148: Thổ địa nương nương
 • #149: Thần linh chỗ ở?
 • #150: Hương hỏa tiếu tự
 • #151: Yêu tộc bắt đầu
 • #152: Yêu quái cũng có đủ kiểu tướng
 • #153: Biến mất ti thần thần
 • #154: Đây là giết gà diệt khẩu a!
 • #155: Một kiếm gọt đầu
 • #156: Thiên y thế gia
 • #157: Quỷ thần
 • #158: Xích hà Nguyên Quân
 • #159: Yêu yến sớm
 • #160: Mây thượng tiên thánh
 • #161: Thủ nhà nhà đốt đèn
 • #162: Đem đầu giấu kỹ
 • #163: Quỷ tiết yêu yến
 • #164: Nhật du thần chi chết
 • #165: Trảm!
 • #166: Kim đăng thần hoàng
 • #167: Xuyên qua nửa cái Đại Ngụy một tiễn
 • #168: Không Trần Tử cùng Thiên Ky tử
 • #169: Ao ước cửa
 • #170: Đại đạo chi tranh
 • #171: Toàn diện rút lui
 • #172: Vạn yêu bắc độ
 • #173: Hồ Châu Thành hoàng
 • #174: Hương hỏa thần cảnh! Quỷ thần chi vực!
 • #175: Hồ Châu chi biến
 • #176: Thái bình an khang
 • #177: Thương hải tang điền
 • #178: Thương biển có thể khô
 • #179: Sông giáp ranh lũ lụt
 • #180: Ai chủ sinh tử
 • #181: Công trình trị thuỷ quỷ (cảm tạ Seeyou thần Minh đại nhân minh chủ)
 • #182: Lòng sông thần
 • #183: Trăm dặm sông ngòi chi chủ
 • #184: Học cung môn đồ
 • #185: Chư Tử Học Cung
 • #186: Thần thuyền nhập cảnh
 • #187: Há có thể lấn trời
 • #188: Cơ quan thuật cùng hương hỏa đạo
 • #189: Hương hỏa pháp khí
 • #190: Ngụy đế
 • #191: Nguyện quân đại đạo vĩnh xương
 • #192: Thần trời phủ chi biến
 • #193: Kẻ yếu (cầu một phiếu cuối tháng)
 • #194: Chân chính Thiên Cung
 • #195: Định
 • #196: Miệng ngậm thiên hiến
 • #197: Âm Dương Giới mở
 • #198: Giống nhau như đúc khuôn mặt
 • #199: Luân hồi điểm cuối
 • #200: Bắt đầu của đại đạo
 • #201: Kinh thiên hạ
 • #202: Rắn mất đầu
 • #203: Đạo quân chi ngôn tất có thâm ý
 • #204: Tín nhiệm nhất hộ pháp thần
 • #205: Âm u chi địa
 • #206: Âm ty lập
 • #207: Thiên hạ đều trông mong quỷ thần chi đạo
 • #208: Thúc năm được mùa
 • #209: Ngoài ý muốn chi lấy được
 • #210: Núi chi quỷ thần
 • #211: Ngài nhìn có phải là tròn nhiều
 • #212: Sơn Thần cùng thổ địa
 • #213: Tâm về nơi nào
 • #214: Trung Nguyên bên ngoài
 • #215: Vãng sinh phật chú
 • #216: Đạo trướng Phật tiêu
 • #217: Yêu ma thời đại đã phải kết thúc
 • #218: Nên đi đi đáng giết giết
 • #219: Quỷ dưới mặt
 • #220: Sát châu không vương
 • #221: Tân sinh
 • #222: Tái ngoại chi quốc
 • #223: Đào thần chi phong
 • #224: Thận Lâu Quốc thần nhưỡng
 • #225: Trấn Ma Thiên Vương
 • #226: ....
 • #227: Ta con lừa đại tướng quân là người tốt a
 • #228: Dạ xoa thần
 • #229: Uy danh quá đáng
 • #230: Đi về phía đông cầu kinh
 • #231: Đạo pháp tây truyền
 • #232: Trấn Ma Thiên Vương miếu
 • #233: Chuyển thế vòng
 • #234: Từng tại đỉnh Côn Lôn
 • #235: A lam đà cùng vãng sinh Phật
 • #236: Tình thế hỗn loạn
 • #237: Con lừa ma
 • #238: Phong Tiên Thạch
 • #239: Ngươi chính là ta
 • #240: Vạn dặm đuổi trốn
 • #241: Thế không ao ước cửa, cũng không cao thề.
 • #242: Nên làm sự tình đã làm tận
 • #243: Cuối cùng chống đỡ Côn Lôn
 • #244: Trở về
 • #245: Giang Châu bảo tàng nay còn tại
 • #246: Thế phong nhật hạ
 • #247: Giang Châu thần
 • #248: Hay là rèn luyện quá ít
 • #249: Thiên duyên
 • #250: An tâm chỗ
 • #251: Dời núi
 • #252: Quỷ Môn Quan
 • #253: Âm dương hai giới
 • #254: Địa Phủ quỷ thần
 • #255: Quét ngang thiên hạ
 • #256: Hộ pháp
 • #257: Đón giao thừa
 • #258: Đạo quân mặt mũi
 • #259: Bật con lừa ấm
 • #260: Tiên thành
 • #261: Tết Thượng Nguyên
 • #262: Tế thiên bái thần
 • #263: Thiên hạ hương hỏa
 • #264: Yêu nghiệt!
 • #265: Giang sơn đời nào cũng có người tài
 • #266: Công đức chi đạo
 • #267: Tuyệt phẩm vị cách
 • #268: Ngươi sự tình phạm
 • #269: ....
 • #270: Hồ bằng con lừa bạn
 • #271: ...
 • #272: Mộng du tiên cảnh
 • #273: Trong sách tàng kinh
 • #274: Công đức cửu phẩm
 • #275: Phi kiếm
 • #276: Thiên địa có biến
 • #277: Thiên Đạo vô thường
 • #278: Chuyển Thế Điện
 • #279: Kiểm tra điện chủ
 • #280: Thần nhân trở lại quê hương
 • #281: Tam Sinh Thần Quân
 • #282: Sinh tử bộ
 • #283: Quỷ thần dẫn đèn
 • #284: Quỷ môn mở rộng
 • #285: Luân hồi định
 • #286: Kim kiếm truyền thư
 • #287: Thanh Long Thần cung
 • #288: Thần? o cùng chúng sinh
 • #289: 1 uống 1 mổ
 • #290: Bay tiên kiếm phái
 • #291: Giang hồ giấy báo thi đậu
 • #292: Có chút ý tứ
 • #293: 0 dặm mắt? Thuận Phong Nhĩ?
 • #294: Ta cũng 1 dạng
 • #295: Muốn lưu đại đạo ở nhân gian
 • #296: Vực ngoại Thiên Ma (tạ ơn khắc họa lúc đó chi vinh quang minh chủ)
 • #297: Thiên ngoại thiên
 • #298: Lập thiên điều
 • #299: Thiên phạt
 • #300: Lư Đại tướng quân cùng Vân Quân hạ phàm
 • #301: Vỏ kiếm của ta đâu?
 • #302: Kịch bản không 1 dạng
 • #303: Lư Đại tướng quân trang bức nhớ
 • #304: Bại lộ
 • #305: Thiên Ma hiện hình
 • #306: Ma Môn
 • #307: Ta có trong mây giới
 • #308: Đế bào Ma Thần
 • #309: Vân Quân tác ma
 • #310: Trong mây tù
 • #311: Thiếu nợ thì trả tiền! Có chơi có chịu!
 • #312: Ai là ma?
 • #313: Nam Cương ma loạn
 • #314: Phong ấn dục giới
 • #315: Tâm ma kiếp
 • #316: Lão gia ngươi rốt cuộc biết tiểu con lừa tốt
 • #317: Thần Quân tôn vị
 • #318: Đạo âm dương
 • #319: Nói sinh vạn vật ấn
 • #320: Thời lai vận chuyển
 • #321: Sinh sôi không ngừng
 • #322: Nghèo a!
 • #323: Cho nó mở rộng 1 chút
 • #324: Tiếng chuông
 • #325: Tiên đình chi yến
 • #326: Phong Tiên thạch động
 • #327: Đến
 • #328: 33 nặng Thiên Đạo trận
 • #329: Ma đạo đại chiến
 • #330: Nhân gian tu sĩ
 • #331: Lư tướng quân luyện đan thuật
 • #332: Đạo quân hạ giới
 • #333: Thiên nhân hoá sinh
 • #334: Ta Diêm Ma giới lại ra1 tôn đại ma
 • #335: Tử Hà tiên tử?
 • #336: Đắc thế liền càn rỡ
 • #337: Tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ bọn hắn
 • #338: Tùy ý bài bố
 • #339: Diêm Ma Thiên Tử giáng lâm
 • #340: Nói cùng ma
 • #341: Nhỏ máu trùng sinh
 • #342: Thứ 1 mai tiên đan
 • #343: Cuối cùng kết thúc
 • #344: 2 con chuột
 • #345: Phi thăng người
 • #346: Thiên Sư
 • #347: 5 đi thiếu 1
 • #348: 5 đi Tiên cung
 • #349: 9 ngày Nhược Thủy
 • #350: 5 đi luân chuyển mở tiên giới
 • #351: 5 uẩn thiên tử ma
 • #352: Chư thiên vạn giới
 • #353: Tiên Thiên pháp tắc chi phù
 • #354: Chinh phạt vực ngoại
 • #355: Nhìn con bê
 • #356: Cũng không quay đầu lại
 • #357: Biến hóa tới quá nhanh
 • #358: Không thể vươn mình
 • #359: Ma kiếp 10 vòng ấn
 • #360: 5 uẩn Ma giới
 • #361: Mưu đồ
 • #362: Cơ hội đến
 • #363: Hương hỏa chi đạo truyền dị vực
 • #364: Quỷ Đế Từ Bạch
 • #365: Lật trời
 • #366: Nến rồng
 • #367: Xanh biếc hỏa hoa mang thiểm điện
 • #368: Thiện Ác Kiếp
 • #369: Bần đạo môn hạ vừa vặn cũng thiếu con chó
 • #370: Vô diện kiếm hồn hóa kiếm trận
 • #371: Sinh tử chi môn
 • #372: Không phải đã nói làm bần đạo tọa hạ khuyển chó a?
 • #373: Thu phương thiên địa này
 • #374: Trung hậu thiện tâm Không Trần Tử
 • #375: Hậu Thiên họa phúc đại đạo (cảm tạ trong bầu nhật nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. bạch ngân minh)
 • #376: Ma Tổ (cảm tạ trong bầu nhật nguyệt, Tụ Lý Càn Khôn. bạch ngân minh)
 • #377: Kế Đô tinh
 • #378: Tán Tiên giới vực
 • #379: Phúc họa tương y
 • #380: A tị giới
 • #381: Huyết Thần Tử
 • #382: Đây nhất định là nội bộ ra phản đồ a
 • #383: Trời cao vạn trượng
 • #384: Cái này chư thiên dung không được 2 cái tuyệt thế khí khái người
 • #385: Thực tế là hổ thẹn a!
 • #386: Muốn chết? Hỏi bần đạo a!
 • #387: Xích Đế Thần sơn
 • #388: Đây mới là xảo trá ma đầu a!
 • #389: Thắng được có chút ra ngoài ý định nhẹ nhõm
 • #390: Đạo quân trở về
 • #391: Trùng luyện tiên giới
 • #392: Thiên Đế
 • #393: Sao trời hợp đạo pháp
 • #394: Mặt trời Tinh Quân đại đạo
 • #395: Giới vực đại chiến
 • #396: Thần Quân chức vụ
 • #397: Tiên Thiên tiên căn
 • #398: Sinh tử kiếp
 • #399: Lại lần nữa tiến về Tán Tiên giới vực
 • #400: 4 tượng tinh thần đại trận
 • #401: Vô Tương giới
 • #402: Muốn mặc giúp
 • #403: Vô cùng chân thật tiên nhân
 • #404: Toái tinh chùy
 • #405: Tiên Ma chi chiến
 • #406: Tạm thời ngưng chiến
 • #407: Đúng phương pháp
 • #408: Nhân quả
 • #409: Nghịch quả còn bởi vì
 • #410: Ma kiếp trải qua khởi nguyên
 • #411: Đại ác nói Thiên Ma tổ
 • #412: La? T tinh
 • #413: Tạo hóa Thiên Ma chủ
 • #414: Chu thiên tinh đấu cờ
 • #415: Tiên Thiên sao trời chi chủ tin tức
 • #416: La? T Tinh chủ
 • #417: Thoát thân
 • #418: Vật đổi sao dời
 • #419: Tiên căn thần thụ
 • #420: Trùng luyện Thiên Phạt Chi Nhãn
 • #421: Luyện hóa Xích Đế Thần sơn
 • #422: Không tang thần nữ
 • #423: Quỷ Tiên giới
 • #424: 1 nhất định phải đem kia Vô Tương Sinh bắt sống
 • #425: Cùng cái quỷ 1 dạng
 • #426: Toái tinh chùy phản phệ
 • #427: Minh Hà bên trong cái bóng
 • #428: Nhiều lần hoành nhảy
 • #429: Khăng khít quỷ tổ
 • #430: Nguyên bộ Hậu Thiên Linh Bảo
 • #431: Vô gian chi ngục
 • #432: Tử kỳ sắp tới
 • #433: Còn có 1 cái đâu?
 • #434: Mượn gió bẻ măng
 • #435: Huyền Tâm nương nương
 • #436: Nhân Hoàng công đức thánh yến
 • #437: 3 hoàng giới
 • #438: Phù Tang Thần Thụ
 • #439: Xích Đế
 • #440: Nàng đem ngươi cho đừng
 • #441: Nhân Hoàng công đức yến
 • #442: 10 động nhưng cự
 • #443: Ma ảnh tùy hành
 • #444: Địa Hoàng cung trước
 • #445: Thần nữ đến nhà
 • #446: Mặt trời Kim Ô pháp tướng trải qua
 • #447: Mặt trời cùng phù tang
 • #448: Không tang hoa
 • #449: Thái Cổ Kim Ô chi huyết
 • #450: Rời đi 3 hoàng giới
 • #451: Tán Tiên giới vực chi biến
 • #452: Nguyệt Cung chi hành
 • #453: Lớn tai ách Thiên Ma tổ chi mưu
 • #454: Mặt trời lên mặt trăng lặn
 • #455: Tìm tới ngươi
 • #456: Tiên Thiên Ma Thần la? T
 • #457: Thiên Đạo Pháp Vực
 • #458: "Người thành thật" lớn Thi Ma Thiên Ma tổ
 • #459: Nhóm lửa thế giới
 • #460: Đến lượt ngươi đứng ra
 • #461: 9 ngày hoành thiên
 • #462: Ta không phải mặt trời
 • #463: Mặt trời Tinh Quân
 • #464: Nhập ma nguyên thần Tinh chủ
 • #465: Thiên Tinh tán nhân xuất quan
 • #466: Ta đem giết sạch Thiên Ma giới
 • #467: Bại Tạo Hóa Thiên Ma Chủ
 • #468: Diệt Thiên Ma giới
 • #469: Tiên Thiên Thái Âm Tinh bên trên thần? o
 • #470: Tranh đoạt Ma giới
 • #471: Suy tàn Tán Tiên giới vực
 • #472: Vực Chủ chi vị
 • #473: Chấp chưởng Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ
 • #474: Chấp cờ người
 • #475: Hư không đại đạo
 • #476: Na di thiên địa thế giới
 • #477: Thiên Tinh tán nhân cái chết
 • #478: Muốn trèo lên tạo hóa
 • #479: 12 phẩm Phật Đà kim liên
 • #480: Lại đến 3 hoàng giới
 • #481: Đại Nhật Như Lai
 • #482: Yêu tiên giới
 • #483: Gặp khăng khít quỷ tổ
 • #484: Không trọn vẹn chu thiên tinh thần đại trận
 • #485: Thi vứt bỏ Phật chủ
 • #486: 3 giới ước hẹn
 • #487: Huyền Tâm nương nương chi mưu
 • #488: Lớn hư không ấn
 • #489: Trấn áp Thanh Long chi chủ
 • #490: Luyện hóa Đông Hải cảnh
 • #491: Vạn long che biển rộng lớn trận băng diệt
 • #492: Ứng Long chi chủ kết cục
 • #493: Chia cắt Tổ Long giới vực
 • #494: Tiên Thiên Sát Khí Ma Thần
 • #495: 5 đi Diệt Tuyệt thần quang
 • #496: Ai chép ai hang ổ
 • #497: Vồ hụt Tạo Hóa Thiên Ma Chủ
 • #498: Minh Vương cứu ta!
 • #499: 3 giới minh ước cùng thiên ngoại thiên mở ra
 • #500: 1 hoa 1 thế giới
 • #501: Nguyên Thủy đạo quả
 • #502: Như Lai kim thân cùng Kim Ô lột xác
 • #503: Trấn áp Tạo Hóa Thiên Ma Chủ
 • #504: La? T vị cách
 • #505: Phật Di Lặc đạo quả
 • #506: Mặt trời đánh rớt chúng tạo hóa
 • #507: Phạm Thiên giới rời trận
 • #508: Hợp tịch đại điển
 • #509: Tiến về Thái Cổ chi khư
 • #510: Thái Cổ Ma Thần cùng Minh Hà Đạo Nhân
 • #511: Mộc đức Tinh Quân cùng thổ đức Tinh Quân
 • #512: Lư tướng quân cùng Thanh Long hợp nói
 • #513: Quá trắng Tinh Quân cùng Hỏa Đức Tinh Quân
 • #514: Thái Cổ chi khư
 • #515: Đều Thiên Thần Sát Đại Trận
 • #516: Huyền Vũ giới vực
 • #517: Tiên Thiên Thái Âm Tinh thần
 • #518: Đấu Huyền Tâm nương nương
 • #519: Gặp lại Minh Nguyệt Tiên
 • #520: Luyện hóa Tiên Thiên mặt trời
 • #521: Chứng thành tạo hóa
 • #522: Chu thiên tinh thần đại trận Âm quyển
 • #523: Diệt thế chi kiếp
 • #524: Thiên Tôn nói vẫn chi địa
 • #525: Chu thiên tinh thần đạo quả
 • #526: Giết Minh Hà tru Huyền Tâm
 • #527: Sao trời vũ trụ (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Trường Sinh Chủng

TiKay

Dược Môn Tiên Y

TiKay

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!

TiKay

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Quán Net

TiKay

Vĩnh Hằng Chi Tâm

TiKay

Leave a Reply