Author : TiKay

1137 Posts - 27 Comments
Thần long kiến thủ bất kiến vĩ
Cổ Đại Dị Giới Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường Tiên Hiệp Trọng Sinh

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

 Tiêu Thất Gia
ONGOING CV

Hán Việt: Phế sài phu nhân hựu vương tạc liễu Nghe đồn Tần gia phu nhân mang về tới tiểu nữ Phượng Tầm, si tâm...