Khoa Huyễn

Bắc Âm Đại Thánh

Bắc Âm Đại Thánh

Tận thế hàng lâm, vạn giới trầm luân!

Một tràng ra du lịch ngoài ý muốn, nhường Chu Giáp trước thời hạn tới đến cái này luân hãm tại Cửu U thế giới, giãy dụa cầu sinh.

txt: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Mông Diện Quái Khách
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Tinh Tế Rách Nát Nữ Vương

TiKay

Trộm Đạo Vạn Giới

TiKay

Võng Du Chi Nghịch Thiên Giới Chỉ

TiKay

Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

TiKay

Máy Móc Võ Thánh

TiKay

Mau Xuyên: Pháo Hôi Không Pháo Hôi

TiKay

Leave a Reply