Khoa Huyễn

Mỹ Mạn Chi Đạo Môn Tu Sĩ

Đây là một cái Đạo môn tu sĩ tại Marvel thế giới bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi cố sự, mỹ nữ, tiền tài, anh hùng, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay.

cảnh giới tu hành đại thể chia làm Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh, Dung Hợp cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Thần cảnh, sáu cái cảnh giới. Tập Khí cảnh, Tâm Động cảnh cùng Dung Hợp cảnh vì Hậu Thiên tam cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh cùng Nguyên Thần cảnh hợp làm Tiên Thiên tam cảnh

Nguồn: metruyenchu


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thái Thanh Yêu Đạo
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Hắc bang thầy thuốc2021-05-15 01:45
 • #2: Giao dịch2021-05-15 01:46
 • #3: Banner2021-05-15 01:46
 • #4: S.H.I.E.L.D người tới2021-05-15 01:46
 • #5: Chẩn bệnh2021-05-15 01:46
 • #6: Hulk2021-05-15 01:46
 • #7: An Thần Đan2021-05-15 01:46
 • #8: Thần Ma Bảng2021-05-15 01:46
 • #9: Ám sát2021-05-15 01:46
 • #10: Truy kích2021-05-15 01:46
 • #11: Truy sát2021-05-15 01:46
 • #12: Cái rương2021-05-15 01:46
 • #13: Nữ cảnh2021-05-15 01:46
 • #14: Bản án cũ2021-05-15 01:47
 • #15: Bảo dưỡng2021-05-15 01:47
 • #16: Dược thiện2021-05-15 01:47
 • #17: Vibranium2021-05-15 01:47
 • #18: Đột phá2021-05-15 01:47
 • #19: Thần Ma2021-05-15 01:47
 • #20: Ant-Man chi nữ2021-05-15 01:47
 • #21: Dư âm2021-05-15 01:47
 • #22: Câu thông2021-05-15 01:47
 • #23: Biến hóa2021-05-15 01:47
 • #24: Đến cửa2021-05-15 01:47
 • #25: Ngả bài2021-05-15 01:47
 • #26: Đánh đến tận cửa2021-05-15 01:47
 • #27: Thăm dò2021-05-15 01:48
 • #28: Giết đến tận cửa2021-05-15 01:48
 • #29: Nhẹ nhõm cầm xuống2021-05-15 01:48
 • #30: Bình phong2021-05-15 01:48
 • #31: Rửa tiền2021-05-15 01:48
 • #32: Triển lãm châu báu2021-05-15 01:48
 • #33: Mưu đồ2021-05-15 01:48
 • #34: Đáy biển động huyệt2021-05-15 01:48
 • #35: Nội dung cốt truyện bắt đầu2021-05-15 01:48
 • #36: Bán khống Stark2021-05-15 01:48
 • #37: Lang Đao2021-05-15 01:48
 • #38: Về nước2021-05-15 01:48
 • #39: Viện bảo tàng2021-05-15 01:48
 • #40: Catwoman2021-05-15 01:49
 • #41: Nguyền rủa bảo thạch2021-05-15 01:49
 • #42: Đồng hành2021-05-15 01:49
 • #43: Cướp bóc2021-05-15 01:49
 • #44: Đấu súng2021-05-15 01:49
 • #45: Chặn đường2021-05-15 01:49
 • #46: Hắc ăn hắc2021-05-15 01:49
 • #47: Cứu người2021-05-15 01:49
 • #48: Động thủ2021-05-15 01:49
 • #49: Điều tra2021-05-15 01:49
 • #50: Manh mối2021-05-15 01:49
 • #51: Thân phận2021-05-15 01:49
 • #52: Liên hợp2021-05-15 01:49
 • #53: Xảo ngộ2021-05-15 01:49
 • #54: Giúp đỡ2021-05-15 01:50
 • #55: Tinh tiến2021-05-15 01:50
 • #56: Cuối cùng lấy được2021-05-15 01:50
 • #57: Nhìn thấu2021-05-15 01:50
 • #58: Hợp tác2021-05-15 01:50
 • #59: Manh mối2021-05-15 01:50
 • #60: Trở về2021-05-15 01:50
 • #61: Hắc thủ2021-05-15 01:50
 • #62: Gặp lại2021-05-15 01:50
 • #63: Qua loa2021-05-15 01:50
 • #64: Giảm giá2021-05-15 01:51
 • #65: Nghi ngờ2021-05-15 01:51
 • #66: Lục đục với nhau2021-05-15 01:51
 • #67: Mượn đao giết người2021-05-15 01:51
 • #68: Tính kế2021-05-15 01:51
 • #69: Khó khăn nhất chiến2021-05-15 01:51
 • #70: Giao phong2021-05-15 01:51
 • #71: Chém giết2021-05-15 01:51
 • #72: Biến mất2021-05-15 01:51
 • #73: Nghi ngờ2021-05-15 01:52
 • #74: Yến hội2021-05-15 01:52
 • #75: Lại lần nữa gặp gỡ2021-05-15 01:52
 • #76: Ngôn từ giao phong2021-05-15 01:52
 • #77: Giám sát2021-05-15 01:52
 • #78: Tiếp cận2021-05-15 01:52
 • #79: Truy tung2021-05-15 01:52
 • #80: Tính kế2021-05-15 01:52
 • #81: Nổ tung2021-05-15 01:52
 • #82: Manh mối2021-05-15 01:52
 • #83: U Lam2021-05-15 01:53
 • #84: Các phương tâm tư2021-05-15 01:53
 • #85: Thăm dò2021-05-15 01:53
 • #86: Giành giật từng giây2021-05-15 01:53
 • #87: Lục đục với nhau2021-05-15 01:53
 • #88: Jenny Pereira2021-05-15 01:53
 • #89: Gió nổi lên2021-05-15 01:53
 • #90: Khai chiến2021-05-15 01:53
 • #91: Mượn gió bẻ măng2021-05-15 01:53
 • #92: Phục kích2021-05-15 01:53
 • #93: Phản sát2021-05-15 01:53
 • #94: Phản gián2021-05-15 01:53
 • #95: Dư luận xôn xao2021-05-15 01:53
 • #96: Tài khoản kết toán2021-05-15 01:54
 • #97: Tính kế2021-05-15 01:54
 • #98: Lên đường2021-05-15 01:54
 • #99: New York2021-05-15 01:54
 • #100: Catwoman2021-05-15 01:54
 • #101: Đi đêm2021-05-15 01:54
 • #102: Phi hành2021-05-15 01:54
 • #103: Trang viên2021-05-15 01:54
 • #104: Lòng đất2021-05-15 01:54
 • #105: Trở mặt2021-05-15 01:54
 • #106: Tểu tinh nghịch2021-05-15 01:54
 • #107: Lạnh lùng2021-05-15 01:55
 • #108: Truy sát2021-05-15 01:55
 • #109: Bại lộ2021-05-15 01:55
 • #110: Vàng thau lẫn lộn2021-05-15 01:55
 • #111: Bị tập kích2021-05-15 01:55
 • #112: Giết hại2021-05-15 01:55
 • #113: Wolverine2021-05-15 01:55
 • #114: Nguy cơ2021-05-15 01:55
 • #115: Rơi xuống2021-05-15 01:55
 • #116: Hợp tác2021-05-15 01:55
 • #117: Ý đồ2021-05-15 01:55
 • #118: Giao dịch2021-05-15 01:55
 • #119: Đập lớn2021-05-15 01:56
 • #120: Đắc thủ2021-05-15 01:56
 • #121: Thuận lợi2021-05-15 01:56
 • #122: Ngoài ý muốn2021-05-15 01:56
 • #123: Hi sinh2021-05-15 01:56
 • #124: Bình tĩnh2021-05-15 01:56
 • #125: Lại gặp2021-05-15 01:56
 • #126: Bức bách2021-05-15 01:56
 • #127: Kinh ngạc2021-05-15 01:56
 • #128: Khác nhau2021-05-15 01:56
 • #129: Mời2021-05-15 01:56
 • #130: Palladium nguyên tố2021-05-15 01:56
 • #131: Phương án2021-05-15 01:57
 • #132: An trí2021-05-15 01:57
 • #133: Đoàn tụ2021-05-15 01:57
 • #134: Mâu thuẫn2021-05-15 01:57
 • #135: Tình hình gần đây2021-05-15 01:57
 • #136: Tính kế2021-05-15 01:57
 • #137: Thời gian2021-05-15 01:57
 • #138: Xảo ngộ2021-05-15 01:57
 • #139: Huyết thanh2021-05-15 01:57
 • #140: Tìm tòi nghiên cứu2021-05-15 01:57
 • #141: Fury2021-05-15 01:57
 • #142: Cấp tám2021-05-15 01:57
 • #143: Hanmer2021-05-15 01:58
 • #144: Biệt thự2021-05-15 01:58
 • #145: Tố cáo2021-05-15 01:58
 • #146: Hội chợ2021-05-15 01:58
 • #147: Đùa bỡn2021-05-15 01:58
 • #148: Hội chợ2021-05-15 01:58
 • #149: Lệnh truyền2021-05-15 01:58
 • #150: Lý niệm2021-05-15 01:58
 • #151: Mưu đoạt2021-05-15 01:58
 • #152: Quay lại2021-05-15 01:58
 • #153: Chợt hiện2021-05-15 01:58
 • #154: Tình hình nguy hiểm phòng2021-05-15 01:59
 • #155: Năng lực2021-05-15 01:59
 • #156: Trọng thương2021-05-15 01:59
 • #157: Đột phá2021-05-15 01:59
 • #158: Tập kích2021-05-15 01:59
 • #159: Sinh nhật yến hội2021-05-15 01:59
 • #160: Xung đột2021-05-15 01:59
 • #161: Siêu cấp nam hài2021-05-15 01:59
 • #162: Thẳng thắn2021-05-15 01:59
 • #163: Kỳ quặc2021-05-15 01:59
 • #164: Chân tướng2021-05-15 01:59
 • #165: Đảo ngược2021-05-15 02:00
 • #166: Triển lãm2021-05-15 02:00
 • #167: Sắt thép quân đoàn2021-05-15 02:00
 • #168: Kịch chiến2021-05-15 02:00
 • #169: Thu hoạch2021-05-15 02:00
 • #170: Chém giết2021-05-15 02:00
 • #171: Vu oan2021-05-15 02:00
 • #172: Hiềm nghi2021-05-15 02:00
 • #173: Hắc Tri Chu2021-05-15 02:00
 • #174: Hắc hóa2021-05-15 02:00
 • #175: Thanh tỉnh2021-05-15 02:00
 • #176: Thanh tỉnh2021-05-15 02:00
 • #177: Xuất thủ2021-05-15 02:01
 • #178: Xuất thủ2021-05-15 02:01
 • #179: Sa Nhân2021-05-15 02:01
 • #180: New Mexico bang2021-05-15 02:01
 • #181: Khác thường2021-05-15 02:01
 • #182: Ngoài ý muốn2021-05-15 02:01
 • #183: Tự lập2021-05-15 02:01
 • #184: Jane Foster2021-05-15 02:01
 • #185: Thiên binh chiến giáp2021-05-15 02:01
 • #186: Mê người Tiên cảnh2021-05-15 02:01
 • #187: Dị biến2021-05-15 02:01
 • #188: Lôi Thần2021-05-15 02:01
 • #189: Mjolnir2021-05-15 02:02
 • #190: Coulson2021-05-15 02:02
 • #191: Văn hóa xung đột2021-05-15 02:02
 • #192: Mjolnir2021-05-15 02:02
 • #193: Hoài nghi2021-05-15 02:02
 • #194: Thất lạc2021-05-15 02:02
 • #195: Loki2021-05-15 02:02
 • #196: Dung hợp2021-05-15 02:02
 • #197: Hạt giống2021-05-15 02:03
 • #198: Tai hoạ ngầm2021-05-15 02:03
 • #199: Cơ hội2021-05-15 02:03
 • #200: Thiên Cung người tới2021-05-15 02:03
 • #201: Kẻ Hủy Diệt2021-05-15 02:03
 • #202: Kịch chiến2021-05-15 02:03
 • #203: Thực lực2021-05-15 02:03
 • #204: Kinh ngạc2021-05-15 02:04
 • #205: Khí hậu đã thành2021-05-15 02:04
 • #206: Lôi Thần trở về2021-05-15 02:04
 • #207: Ly biệt2021-05-15 02:04
 • #208: Hốt du2021-05-15 02:04
 • #209: Ngấp nghé2021-05-15 02:04
 • #210: Hốt du2021-05-15 02:04
 • #211: Thiên Lý Nhãn2021-05-15 02:04
 • #212: Ước định2021-05-15 02:04
 • #213: Tranh chấp2021-05-15 02:04
 • #214: Khác nhau2021-05-15 02:04
 • #215: Hoảng sợ2021-05-15 02:04
 • #216: Thu hoạch2021-05-15 02:04
 • #217: Hỗn loạn2021-05-15 02:04
 • #218: Mồi nhử2021-05-15 02:04
 • #219: Đối mặt2021-05-15 02:05
 • #220: Chênh lệch2021-05-15 02:05
 • #221: Át chủ bài2021-05-15 02:05
 • #222: Châm ngòi2021-05-15 02:05
 • #223: Tổng thống hậu tuyển2021-05-15 02:05
 • #224: Mâu thuẫn2021-05-15 02:05
 • #225: Minna2021-05-15 02:05
 • #226: Quan sát2021-05-15 02:05
 • #227: Chui vào2021-05-15 02:05
 • #228: Nghi ngờ thần2021-05-15 02:05
 • #229: Cửu Đầu Xà2021-05-15 02:05
 • #230: Đầu người2021-05-15 02:05
 • #231: Ngạt thở2021-05-15 02:06
 • #232: Ăn mòn2021-05-15 02:06
 • #233: Trí nhớ2021-05-15 02:06
 • #234: Nội đấu2021-05-15 02:06
 • #235: Các dạng tâm tư2021-05-15 02:06
 • #236: Thám Trưởng Hanson2021-05-15 02:06
 • #237: Bái phỏng2021-05-15 02:06
 • #238: Cự tuyệt2021-05-15 02:06
 • #239: Hốt du2021-05-15 02:06
 • #240: Đe dọa2021-05-15 02:06
 • #241: Gợn sóng2021-05-15 02:06
 • #242: Khác nhau2021-05-15 02:06
 • #243: Bình cảnh2021-05-15 02:06
 • #244: Đại địch2021-05-15 02:06
 • #245: Cừu oán2021-05-15 02:07
 • #246: Chặn giết2021-05-15 02:07
 • #247: Nổ tung2021-05-15 02:07
 • #248: Đàm phán2021-05-15 02:07
 • #249: Captain America2021-05-15 02:07
 • #250: Hợp tác2021-05-15 02:07
 • #251: Mời2021-05-15 02:07
 • #252: Hòa đàm2021-05-15 02:07
 • #253: Quyết đấu2021-05-15 02:07
 • #254: Thắng bại2021-05-15 02:07
 • #255: Hoà giải2021-05-15 02:07
 • #256: Thanh tẩy2021-05-15 02:07
 • #257: Quá khứ2021-05-15 02:07
 • #258: Kết2021-05-15 02:07
 • #259: Đến tiếp sau2021-05-15 02:07
 • #260: Kết2021-05-15 02:07
 • #261: Đột phá2021-05-15 02:08
 • #262: Ghé mắt2021-05-15 02:08
 • #263: Bảng Linh Tiểu Nguyệt2021-05-15 02:08
 • #264: Sao Chổi Tinh Quân2021-05-15 02:08
 • #265: Màn che kéo ra2021-05-15 02:08
 • #266: Vũ Trụ Ma Phương2021-05-15 02:08
 • #267: Đạo Binh2021-05-15 02:08
 • #268: Avengers2021-05-15 02:08
 • #269: Tập kết2021-05-15 02:08
 • #270: Không Thiên Mẫu Hạm2021-05-15 02:08
 • #271: Nhiệm vụ2021-05-15 02:08
 • #272: Loki hiện thân2021-05-15 02:08
 • #273: Gặp lại Loki2021-05-15 02:08
 • #274: Khác nhau2021-05-15 02:08
 • #275: Tâm linh quyền trượng2021-05-15 02:09
 • #276: Mâu thuẫn2021-05-15 02:09
 • #277: Thăm dò2021-05-15 02:09
 • #278: Bí mật2021-05-15 02:09
 • #279: Mê hoặc2021-05-15 02:09
 • #280: Tập kích2021-05-15 02:09
 • #281: Bạo tẩu2021-05-15 02:09
 • #282: Khống chế2021-05-15 02:09
 • #283: Sắp chết2021-05-15 02:09
 • #284: Kịch chiến2021-05-15 02:09
 • #285: Đoàn kết2021-05-15 02:09
 • #286: Tín nhiệm2021-05-15 02:09
 • #287: Màn che kéo ra2021-05-15 02:09
 • #288: Màn trời xé rách2021-05-15 02:09
 • #289: X-Men cùng Fantastic Four2021-05-15 02:10
 • #290: Ngăn không được2021-05-15 02:10
 • #291: Liều chết ngăn cản2021-05-15 02:10
 • #292: Quên mình chém giết2021-05-15 02:10
 • #293: Cứu viện cuối cùng đến2021-05-15 02:10
 • #294: Tiểu tâm tư2021-05-15 02:10
 • #295: X-Men2021-05-15 02:10
 • #296: Storm2021-05-15 02:10
 • #297: Đạn hạt nhân bóng mờ2021-05-15 02:10
 • #298: Thiết lập ván cục2021-05-15 02:10
 • #299: Trúng kế2021-05-15 02:11
 • #300: Đạn hạt nhân đột kích2021-05-15 02:11
 • #301: Phản bội2021-05-15 02:11
 • #302: Vứt mạng2021-05-15 02:11
 • #303: Hết thảy đều kết thúc2021-05-15 02:11
 • #304: Dạ tiệc2021-05-15 02:11
 • #305: Đến tiếp sau2021-05-15 02:11
 • #306: Dư âm2021-05-15 02:11
 • #307: Gợn sóng2021-05-15 02:11
 • #308: Giao dịch2021-05-15 02:11
 • #309: Phi hành khí2021-05-15 02:11
 • #310: Thủ đoạn2021-05-15 02:11
 • #311: Tổng tuyển cử2021-05-15 02:11
 • #312: Lựa chọn2021-05-15 02:12
 • #313: Kiên trì2021-05-15 02:12
 • #314: Thẩm vấn2021-05-15 02:12
 • #315: Từ bỏ2021-05-15 02:12
 • #316: Cứu trợ2021-05-15 02:12
 • #317: Purple Man2021-05-15 02:12
 • #318: Jones2021-05-15 02:12
 • #319: Tính kế2021-05-15 02:12
 • #320: Giảo sát2021-05-15 02:12
 • #321: Patsy Walker2021-05-15 02:12
 • #322: Killian2021-05-15 02:12
 • #323: Mandarin2021-05-15 02:12
 • #324: Người quen2021-05-15 02:12
 • #325: Tử Vong Thiên Sứ2021-05-15 02:13
 • #326: Maya Hanson2021-05-15 02:13
 • #327: Tập kích2021-05-15 02:13
 • #328: Chân tướng2021-05-15 02:13
 • #329: Đe dọa2021-05-15 02:13
 • #330: Tới chơi2021-05-15 02:13
 • #331: Âm mưu2021-05-15 02:13
 • #332: Diễn viên2021-05-15 02:13
 • #333: Bất hoà2021-05-15 02:13
 • #334: Đến giúp2021-05-15 02:13
 • #335: Đến giúp2021-05-15 02:13
 • #336: Soán vị2021-05-15 02:14
 • #337: Đến chậm một bước2021-05-15 02:14
 • #338: Cuối cùng kế hoạch2021-05-15 02:14
 • #339: Đến chậm quyết đấu2021-05-15 02:14
 • #340: Tuyệt cảnh chiến sĩ2021-05-15 02:14
 • #341: Hết thảy đều kết thúc2021-05-15 02:14
 • #342: Trù tính2021-05-15 02:14
 • #343: Ghost Rider2021-05-15 02:14
 • #344: Vu Tâm Ma2021-05-15 02:14
 • #345: Mephisto2021-05-15 02:14
 • #346: Thăm dò2021-05-15 02:14
 • #347: Ma quỷ khế ước2021-05-15 02:14
 • #348: San Venganza khế ước2021-05-15 02:15
 • #349: Lần nữa giao phong2021-05-15 02:15
 • #350: Ánh rạng đông2021-05-15 02:15
 • #351: Nguyên nhân2021-05-15 02:15
 • #352: Thất bại2021-05-15 02:15
 • #353: Bắt giữ2021-05-15 02:15
 • #354: Hồ nước2021-05-15 02:15
 • #355: Linh Hồn Kết Tinh2021-05-15 02:15
 • #356: San Venganza2021-05-15 02:15
 • #357: Lâu đài cổ2021-05-15 02:16
 • #358: Khế ước có hiệu lực2021-05-15 02:16
 • #359: Phá hủy2021-05-15 02:16
 • #360: Thiêu đốt tội ác2021-05-15 02:16
 • #361: Kết thúc2021-05-15 02:16
 • #362: Trở về2021-05-15 02:16
 • #363: Núi rừng nông trường2021-05-15 02:16
 • #364: Phục sinh2021-05-15 02:16
 • #365: Skye2021-05-15 02:16
 • #366: Giải thích2021-05-15 02:16
 • #367: Gặp lại2021-05-15 02:16
 • #368: Cảnh cáo2021-05-15 02:16
 • #369: Skye2021-05-15 02:16
 • #370: Luân Đôn2021-05-15 02:16
 • #371: Thiết kế2021-05-15 02:16
 • #372: Không gian tường kép2021-05-15 02:17
 • #373: Bước nhảy không gian2021-05-15 02:17
 • #374: Thế giới khác2021-05-15 02:17
 • #375: Cái tát2021-05-15 02:17
 • #376: Ether2021-05-15 02:17
 • #377: Asgard2021-05-15 02:17
 • #378: Odin2021-05-15 02:17
 • #379: Hắc Ám Tinh Linh2021-05-15 02:17
 • #380: Đánh bất ngờ2021-05-15 02:17
 • #381: Giương Đông kích Tây2021-05-15 02:17
 • #382: Malekith2021-05-15 02:17
 • #383: Nguy cấp2021-05-15 02:17
 • #384: Mạo hiểm2021-05-15 02:17
 • #385: Hôn mê2021-05-15 02:17
 • #386: Cứu chữa2021-05-15 02:18
 • #387: Excalibur2021-05-15 02:18
 • #388: Ám mưu2021-05-15 02:18
 • #389: Kế hoạch2021-05-15 02:18
 • #390: Hữu tình2021-05-15 02:18
 • #391: Thiết kế2021-05-15 02:18
 • #392: Mai phục2021-05-15 02:18
 • #393: Rơi vào tính kế2021-05-15 02:18
 • #394: Đắc thủ2021-05-15 02:18
 • #395: Chính diện đối quyết2021-05-15 02:18
 • #396: Bức lui2021-05-15 02:18
 • #397: Phân thây2021-05-15 02:18
 • #398: Trở lại trở lại địa cầu2021-05-15 02:18
 • #399: Xác định vị trí2021-05-15 02:19
 • #400: Hội kỵ sĩ bàn tròn2021-05-15 02:19
 • #401: Tinh thể tụ hợp2021-05-15 02:19
 • #402: Kịch liệt chém giết2021-05-15 02:19
 • #403: Trì hoãn thời gian2021-05-15 02:19
 • #404: Thôn Diệt2021-05-15 02:19
 • #405: Sụp đổ2021-05-15 02:19
 • #406: Hiện thực2021-05-15 02:19
 • #407: Luyện bảo2021-05-15 02:19
 • #408: Phân tranh2021-05-15 02:19
 • #409: Trao đổi2021-05-15 02:19
 • #410: Mê mang2021-05-15 02:19
 • #411: Dư âm2021-05-15 02:19
 • #412: Berserker2021-05-15 02:20
 • #413: Berserker pháp trượng2021-05-15 02:20
 • #414: Thân phận thành mê2021-05-15 02:20
 • #415: Ám thủ2021-05-15 02:20
 • #416: Pháp trượng hạ lạc2021-05-15 02:20
 • #417: Pháp trượng tới tay2021-05-15 02:20
 • #418: Bí mật2021-05-15 02:20
 • #419: Tu hành2021-05-15 02:20
 • #420: Thiên Lý Nhãn2021-05-15 02:20
 • #421: Thần vực đào phạm2021-05-15 02:20
 • #422: Loreley2021-05-15 02:20
 • #423: Enchantress2021-05-15 02:21
 • #424: Đào thoát2021-05-15 02:21
 • #425: Huyễn thân2021-05-15 02:21
 • #426: Đuổi bắt2021-05-15 02:21
 • #427: Cản trở2021-05-15 02:21
 • #428: Chém giết2021-05-15 02:21
 • #429: Lưu thủ2021-05-15 02:21
 • #430: Trốn2021-05-15 02:21
 • #431: Giết2021-05-15 02:21
 • #432: Địa điểm2021-05-15 02:21
 • #433: Tử Vong Cốc2021-05-15 02:21
 • #434: Thoát thân2021-05-15 02:21
 • #435: Thu về2021-05-15 02:21
 • #436: Rời đi2021-05-15 02:21
 • #437: Ác Thủy thung lũng2021-05-15 02:21
 • #438: Quỷ dị đầm nước2021-05-15 02:22
 • #439: Bệnh độc2021-05-15 02:22
 • #440: Phục sinh chân tướng2021-05-15 02:22
 • #441: Kerry tinh người2021-05-15 02:22
 • #442: Insight kế hoạch2021-05-15 02:22
 • #443: Trọng sinh2021-05-15 02:22
 • #444: Hiện thân2021-05-15 02:22
 • #445: Đều có xảo trá2021-05-15 02:22
 • #446: Cửu Đầu Xà hiện thế2021-05-15 02:22
 • #447: Át chủ bài2021-05-15 02:22
 • #448: Hạt trọng lực2021-05-15 02:22
 • #449: Chất vấn2021-05-15 02:22
 • #450: Atlantis2021-05-15 02:22
 • #451: Hoàn thành nhiệm vụ2021-05-15 02:22
 • #452: Mẫu Hạm hủy hết2021-05-15 02:23
 • #453: Đắc thủ2021-05-15 02:23
 • #454: Che giấu tai mắt người2021-05-15 02:23
 • #455: Dư âm2021-05-15 02:23
 • #456: Cục diện2021-05-15 02:23
 • #457: Đáy biển2021-05-15 02:23
 • #458: Graviton2021-05-15 02:23
 • #459: Khống chế2021-05-15 02:23
 • #460: Chữa trị2021-05-15 02:23
 • #461: Bắc Cực2021-05-15 02:23
 • #462: Đại giới2021-05-15 02:23
 • #463: Gặp lại2021-05-15 02:23
 • #464: Kế hoạch2021-05-15 02:23
 • #465: Nguyên do2021-05-15 02:23
 • #466: Liên thủ2021-05-15 02:23
 • #467: Kịch đấu2021-05-15 02:24
 • #468: Cấp 10 bí mật2021-05-15 02:24
 • #469: Hậu di chứng2021-05-15 02:24
 • #470: Manh mối2021-05-15 02:24
 • #471: Trước ánh bình minh2021-05-15 02:24
 • #472: Hắn điên2021-05-15 02:24
 • #473: Ngoài ý muốn liên tiếp2021-05-15 02:24
 • #474: Mưu kế2021-05-15 02:24
 • #475: Ly gián2021-05-15 02:24
 • #476: Ly gián2021-05-15 02:24
 • #477: Kết2021-05-15 02:24
 • #478: Nguyên do2021-05-15 02:24
 • #479: Lăng trì2021-05-15 02:24
 • #480: Alaska2021-05-15 02:24
 • #481: Cực quang2021-05-15 02:24
 • #482: Thiên Thần số2021-05-15 02:25
 • #483: Khu vực2021-05-15 02:25
 • #484: Cực địa2021-05-15 02:25
 • #485: Nguyên Từ Thần Quang2021-05-15 02:25
 • #486: Ức vạn phú ông2021-05-15 02:25
 • #487: Mark Murdoch2021-05-15 02:25
 • #488: Stick2021-05-15 02:25
 • #489: Cao phu nhân2021-05-15 02:25
 • #490: Trở mặt2021-05-15 02:25
 • #491: Nổ tung2021-05-15 02:25
 • #492: Hắc không2021-05-15 02:25
 • #493: Mục đích2021-05-15 02:25
 • #494: Cảng khẩu2021-05-15 02:25
 • #495: Nội chiến2021-05-15 02:25
 • #496: Kế hoạch2021-05-15 02:25
 • #497: Thiết kế2021-05-15 02:26
 • #498: Mưu sát2021-05-15 02:26
 • #499: Kiêng kị2021-05-15 02:26
 • #500: Độc chết2021-05-15 02:26
 • #501: Cao phu nhân2021-05-15 02:26
 • #502: Đả thảo kinh xà2021-05-15 02:26
 • #503: Trở mặt2021-05-15 02:26
 • #504: Con tin2021-05-15 02:26
 • #505: Quyết đấu2021-05-15 02:26
 • #506: Cản trở2021-05-15 02:26
 • #507: Đao lạnh2021-05-15 02:26
 • #508: Thương vong2021-05-15 02:26
 • #509: Âm mưu2021-05-15 02:26
 • #510: Tàn nhẫn2021-05-15 02:26
 • #511: Nguyên do2021-05-15 02:27
 • #512: Absorbing Man2021-05-15 02:27
 • #513: Obelisk2021-05-15 02:27
 • #514: Tước đoạt2021-05-15 02:27
 • #515: Hyde tiên sinh2021-05-15 02:27
 • #516: Không gian thông đạo2021-05-15 02:27
 • #517: Phân tranh lại nổi lên2021-05-15 02:27
 • #518: Khác nhau2021-05-15 02:27
 • #519: Cơ hội2021-05-15 02:27
 • #520: Giải quyết2021-05-15 02:27
 • #521: Nghi ngờ Thần2021-05-15 02:27
 • #522: Giàu có2021-05-15 02:27
 • #523: Thoát đi2021-05-15 02:27
 • #524: Bắt được2021-05-15 02:27
 • #525: Thù cũ2021-05-15 02:27
 • #526: Khống chế2021-05-15 02:27
 • #527: Khôi lỗ2021-05-15 02:28
 • #528: Lòng đất cổ thành2021-05-15 02:28
 • #529: Khúc nhạc dạo2021-05-15 02:28
 • #530: Tranh đoạt2021-05-15 02:28
 • #531: Ngư ông2021-05-15 02:28
 • #532: Tiến hóa2021-05-15 02:28
 • #533: Xin giúp đỡ2021-05-15 02:28
 • #534: Nguyên nhân2021-05-15 02:28
 • #535: Tai hoạ ngầm2021-05-15 02:28
 • #536: Phân tranh2021-05-15 02:28
 • #537: Nội đấu2021-05-15 02:28
 • #538: Bán2021-05-15 02:28
 • #539: Tương sát2021-05-15 02:28
 • #540: Ngư ông2021-05-15 02:28
 • #541: Kerry nghi ngờ2021-05-15 02:29
 • #542: Manh mối2021-05-15 02:29
 • #543: Valkyrie nghi ngờ2021-05-15 02:29
 • #544: Lòng nghi ngờ2021-05-15 02:29
 • #545: Kerry vũ khí2021-05-15 02:29
 • #546: Mục đích2021-05-15 02:29
 • #547: Không gặp nhau2021-05-15 02:29
 • #548: Đánh nhau2021-05-15 02:29
 • #549: Lai lịch2021-05-15 02:29
 • #550: Loạn lên2021-05-15 02:29
 • #551: Tranh luận2021-05-15 02:29
 • #552: Mưa gió sắp đến2021-05-15 02:29
 • my-man-chi-dao-mon-tu-si-chuong-0553.mp32021-05-15 02:29
 • #554: Biến lên2021-05-15 02:29
 • #555: Tự tin2021-05-15 02:29
 • #556: Tâm tư2021-05-15 02:30
 • #557: Đột biến2021-05-15 02:30
 • #558: Giật mình2021-05-15 02:30
 • #559: Đến nhà2021-05-15 02:30
 • #560: Đến nhà2021-05-15 02:30
 • #561: Sita hạng mục2021-05-15 02:30
 • #562: Bức hại2021-05-15 02:30
 • #563: Hợp tác2021-05-15 02:30
 • #564: Thẩm thấu2021-05-15 02:30
 • #565: Nguy cơ2021-05-15 02:30
 • #566: Kiềm chế lẫn nhau2021-05-15 02:30
 • #567: Hợp tác2021-05-15 02:30
 • #568: Bí mật khu vực2021-05-15 02:30
 • #569: Nhạc dạo2021-05-15 02:30
 • #570: Thu hoạch2021-05-15 02:31
 • #571: Thằng hề2021-05-15 02:31
 • #572: Chứng cứ2021-05-15 02:31
 • #573: Chứng cứ2021-05-15 02:31
 • #574: Sokovia2021-05-15 02:31
 • #575: Straker Nam Tước2021-05-15 02:31
 • #576: Quick Silver2021-05-15 02:31
 • #577: Tấm chắn năng lượng2021-05-15 02:31
 • #578: Scarlet Witch2021-05-15 02:31
 • #579: Hoảng sợ2021-05-15 02:31
 • #580: Lo nghĩ2021-05-15 02:31
 • #581: Helen Cho2021-05-15 02:32
 • #582: Sinh mệnh thể2021-05-15 02:32
 • #583: Ultron sinh ra2021-05-15 02:32
 • #584: Nguy cơ tiếp cận2021-05-15 02:33
 • #585: Rút nện2021-05-15 02:33
 • #586: Kinh biến2021-05-15 02:33
 • #587: Phản2021-05-15 02:33
 • #588: Mâu thuẫn2021-05-15 02:33
 • #589: Hô phong hoán vũ2021-05-15 02:33
 • #590: Cừu hận2021-05-15 02:33
 • #591: Manh mối2021-05-15 02:34
 • #592: Buôn lậu súng ống đạn dược2021-05-15 02:34
 • #593: Lại lần nữa giao phong2021-05-15 02:34
 • #594: Mê hoặc2021-05-15 02:34
 • #595: Thất bại2021-05-15 02:34
 • #596: Thất bại2021-05-15 02:35
 • #597: Tương lai2021-05-15 02:35
 • #598: Khác nhau2021-05-15 02:35
 • #599: Khác nhau2021-05-15 02:35
 • #600: Ảo tưởng đầm nước2021-05-15 02:35
 • #601: Cảm ứng tương lai2021-05-15 02:35
 • #602: Mục đích2021-05-15 02:35
 • #603: Bất hoà2021-05-15 02:36
 • #604: Ngăn cản2021-05-15 02:36
 • #605: Lại lần nữa giao thủ2021-05-15 02:36
 • #606: Chuyển di2021-05-15 02:36
 • #607: Chiếm lấy2021-05-15 02:37
 • #608: Giúp đỡ .2021-05-15 02:37
 • #609: Đối lập2021-05-15 02:37
 • #610: CIA2021-05-15 02:37
 • #611: Mục đích2021-05-15 02:37
 • #612: Vision sinh ra2021-05-15 02:38
 • #613: Trước trận chiến chuẩn bị2021-05-15 02:38
 • #614: Bí mật2021-05-15 02:38
 • #615: Mục đích2021-05-15 02:38
 • #616: Không cách nào ngăn cản2021-05-15 02:38
 • #617: Phá hủy kế hoạch2021-05-15 02:38
 • #618: Không có biện pháp2021-05-15 02:38
 • #619: Hi vọng xuất hiện2021-05-15 02:38
 • #620: Mở chiến2021-05-15 02:39
 • #621: Toàn lực chém giết2021-05-15 02:39
 • #622: Công thành2021-05-15 02:39
 • #623: Đến tiếp sau2021-05-15 02:39
 • #624: Hủy diệt2021-05-15 02:39
 • #625: Đến tiếp sau2021-05-15 02:39
 • #626: Âm cuối2021-05-15 02:40
 • #627: Âm cuối2021-05-15 02:40
 • #628: Dị nhân nguy cơ2021-05-15 02:40
 • #629: Dị nhân nguy cơ2021-05-15 02:40
 • #630: Tàn nhẫn tâm tư2021-05-15 02:40
 • #631: Chân tướng2021-05-15 02:40
 • #632: Âm mưu2021-05-15 02:40
 • #633: Hiểu lầm2021-05-15 02:41
 • #634: Chiếm lĩnh2021-05-15 02:41
 • #635: Lãnh khốc2021-05-15 02:41
 • #636: Tương tàn2021-05-15 02:41
 • #637: Nhân luân2021-05-15 02:41
 • #638: Thất bại2021-05-15 02:42
 • #639: Tử vong2021-05-15 02:42
 • #640: Hủy diệt2021-05-15 02:42
 • #641: Dị biến2021-05-15 02:42
 • #642: Cầu viện2021-05-15 02:42
 • #643: Cổ Tinh2021-05-15 02:42
 • #644: Điều kiện2021-05-15 02:42
 • #645: Lâu đài cổ2021-05-15 02:42
 • #646: Cơ quan2021-05-15 02:42
 • #647: Phương pháp2021-05-15 02:42
 • #648: Dị tinh cầu2021-05-15 02:42
 • #649: Điều chỉnh2021-05-15 02:42
 • #650: Quất roi2021-05-15 02:42
 • #651: Kinh lịch2021-05-15 02:42
 • #652: Quyết định2021-05-15 02:42
 • #653: Kinh ngạc2021-05-15 02:42
 • #654: Trao đổi2021-05-15 02:43
 • #655: Vạch trần2021-05-15 02:43
 • #656: Lash2021-05-15 02:43
 • #657: Cửu Đầu Xà2021-05-15 02:43
 • #658: Khởi nguyên2021-05-15 02:43
 • #659: Ở trước mặt ám sát2021-05-15 02:43
 • #660: Chánh thức mục tiêu2021-05-15 02:43
 • #661: Thay đổi2021-05-15 02:43
 • #662: Lại lần nữa mở ra2021-05-15 02:43
 • #663: Viễn Cổ thi thể2021-05-15 02:43
 • #664: Thành thị2021-05-15 02:43
 • #665: Ký sinh2021-05-15 02:43
 • #666: Tiếp cận2021-05-15 02:43
 • #667: Không cảng2021-05-15 02:43
 • #668: Khởi hành2021-05-15 02:43
 • #669: Mới vào tinh không2021-05-15 02:44
 • #670: Ngẫu nhiên gặp Kẻ càn quét2021-05-15 02:44
 • #671: Samore số2021-05-15 02:45
 • #672: Đất cằn sỏi đá2021-05-15 02:45
 • #673: Dẫn đường2021-05-15 02:45
 • #674: Gamora2021-05-15 02:45
 • #675: Xung đột2021-05-15 02:46
 • #676: Giao dịch2021-05-15 02:46
 • #677: Người sưu tầm Marvelism2021-05-15 02:46
 • #678: Ngoài ý muốn2021-05-15 02:46
 • #679: Lên án người Ronan2021-05-15 02:46
 • #680: Trêu đùa2021-05-15 02:46
 • #681: Cướp đoạt2021-05-15 02:46
 • #682: Thất bại2021-05-15 02:46
 • #683: Nghi ngờ2021-05-15 02:46
 • #684: Nghi ngờ2021-05-15 02:47
 • #685: Sandal ngôi sao2021-05-15 02:47
 • #686: Khai chiến2021-05-15 02:47
 • #687: Tra tấn2021-05-15 02:47
 • #688: Siêu cấp sinh mệnh máy tính2021-05-15 02:47
 • #689: Hết sức2021-05-15 02:47
 • #690: Tuyệt cảnh2021-05-15 02:47
 • #691: Tuyệt vọng2021-05-15 02:47
 • #692: Đồng sinh cộng tử2021-05-15 02:47
 • #693: Kết thúc2021-05-15 02:47
 • #694: Đến tiếp sau2021-05-15 02:48
 • #695: Phân biệt2021-05-15 02:48
 • #696: Lòng đất mê cung2021-05-15 02:48
 • #697: Ủy thác2021-05-15 02:48
 • #698: Kế hoạch2021-05-15 02:48
 • #699: Star Lord2021-05-15 02:48
 • #700: Hắc Diệu ngũ tướng2021-05-15 02:48
 • #701: Thăm dò2021-05-15 02:48
 • #702: Chấn kinh2021-05-15 02:48
 • #703: Trở về2021-05-15 02:49
 • #704: Bại lộ2021-05-15 02:49
 • #705: Thêm vào2021-05-15 02:49
 • #706: Bẫy rập2021-05-15 02:49
 • #707: Bẫy rập2021-05-15 02:49
 • #708: Phân liệt2021-05-15 02:49
 • #709: Cảm nhiễm2021-05-15 02:49
 • #710: Gặp khó2021-05-15 02:49
 • #711: Kerry người thợ săn2021-05-15 02:49
 • #712: Tình thế nguy hiểm2021-05-15 02:50
 • #713: Tên lửa2021-05-15 02:50
 • #714: Khói bụi2021-05-15 02:50
 • #715: Đối sách2021-05-15 02:50
 • #716: Nhằm vào2021-05-15 02:50
 • #717: Giao phong2021-05-15 02:50
 • #718: Hủy diệt2021-05-15 02:50
 • #719: Rời đi2021-05-15 02:50
 • #720: Elizabeth2021-05-15 02:50
 • #721: Mất tích2021-05-15 02:50
 • #722: Mora tiến sĩ2021-05-15 02:51
 • #723: Katherine Heigl2021-05-15 02:51
 • #724: Địa Ngục Hỏa2021-05-15 02:51
 • #725: Đối sách2021-05-15 02:51
 • #726: Đêm tối thăm dò2021-05-15 02:51
 • #727: Azazel2021-05-15 02:51
 • #728: Hiện thân2021-05-15 02:51
 • #729: Sebastian Shaw2021-05-15 02:52
 • #730: Du thuyền2021-05-15 02:52
 • #731: Giương Đông kích Tây2021-05-15 02:52
 • #732: Nguyên do2021-05-15 02:52
 • #733: Lựa chọn2021-05-15 02:52
 • #734: Ukraine2021-05-15 02:52
 • #735: Nước Nga2021-05-15 02:52
 • #736: Tù binh2021-05-15 02:52
 • #737: Khống chế2021-05-15 02:52
 • #738: Kiêng kị2021-05-15 02:52
 • #739: Bạo phát2021-05-15 02:52
 • #740: Nhúng tay2021-05-15 02:52
 • #741: Nhúng tay2021-05-15 02:53
 • #742: Thuấn di2021-05-15 02:53
 • #743: Đàm phán2021-05-15 02:53
 • #744: Giằng co2021-05-15 02:53
 • #745: Giằng co2021-05-15 02:53
 • #746: Dây dẫn nổ2021-05-15 02:53
 • #747: Tập kích2021-05-15 02:53
 • #748: Bắt được2021-05-15 02:53
 • #749: Bắt được2021-05-15 02:53
 • #750: Đảo ngược2021-05-15 02:53
 • #751: Diệt sát2021-05-15 02:54
 • #752: Thần bí câu lạc bộ Hellfire2021-05-15 02:54
 • #753: Xuất thủ2021-05-15 02:54
 • #754: Khổ đấu2021-05-15 02:54
 • #755: Phản sát2021-05-15 02:54
 • #756: Bí mật2021-05-15 02:54
 • #757: Gặp lại Nadia2021-05-15 02:54
 • #758: Quật cường Hank Pym2021-05-15 02:54
 • #759: Pym phân tử2021-05-15 02:54
 • #760: Cửa ải khó2021-05-15 02:54
 • #761: Chiến giáp2021-05-15 02:54
 • #762: Scott Lang2021-05-15 02:54
 • #763: Đệ nhị Ant-Man2021-05-15 02:54
 • #764: Avengers tổng bộ2021-05-15 02:55
 • #765: Giám thị2021-05-15 02:55
 • #766: Âm hiểm thủ đoạn2021-05-15 02:55
 • #767: Hỗn loạn2021-05-15 02:55
 • #768: Đường này không thông2021-05-15 02:55
 • #769: Phần kết2021-05-15 02:55
 • #770: Tập kích2021-05-15 02:55
 • #771: Khắc chế2021-05-15 02:55
 • #772: Nguyên tử hình thái2021-05-15 02:55
 • #773: Jean Grey2021-05-15 02:55
 • #774: Biến chủng kháng thể2021-05-15 02:55
 • #775: Tranh luận2021-05-15 02:55
 • #776: Tàn khốc2021-05-15 02:55
 • #777: Thoát đi2021-05-15 02:56
 • #778: Hết thảy nguyên do2021-05-15 02:56
 • #779: Tranh đoạt2021-05-15 02:56
 • #780: Phượng Hỏa mới nở2021-05-15 02:56
 • #781: Giáo sư cái chết2021-05-15 02:56
 • #782: Sụp đổ2021-05-15 02:56
 • #783: Con đường phía trước2021-05-15 02:56
 • #784: Đường ai nấy đi2021-05-15 02:56
 • #785: Mưa gió sắp tới2021-05-15 02:56
 • #786: Mở màn kéo ra2021-05-15 02:56
 • #787: Giao thủ lần nữa2021-05-15 02:56
 • #788: Chống lại2021-05-15 02:56
 • #789: Ác Ma Đảo2021-05-15 02:56
 • #790: Lập trường2021-05-15 02:57
 • #791: Chấn nhiếp2021-05-15 02:57
 • #792: Phản kích2021-05-15 02:57
 • #793: Xuất thủ2021-05-15 02:57
 • #794: Hung diễm ngập trời2021-05-15 02:57
 • #795: Không chút nào yếu thế2021-05-15 02:57
 • #796: Dây cáp xuyên tim2021-05-15 02:57
 • #797: Vạn từ đều tiêu tan2021-05-15 02:57
 • #798: Diệt thế chi uy2021-05-15 02:57
 • #799: Diệt thế chi uy (hai)2021-05-15 02:57
 • #800: Thống khổ quyết tuyệt2021-05-15 02:57
 • #801: Không rõ ràng cho lắm2021-05-15 02:57
 • #802: Không biết tung tích2021-05-15 02:57
 • #803: Chu Lưu Lục Hư2021-05-15 02:58
 • #804: Điệu thấp trở về2021-05-15 02:58
 • #805: Hướng cảnh2021-05-15 02:58
 • #806: Kim Đan2021-05-15 02:58
 • #807: Thiên Lôi Địa Hỏa2021-05-15 02:58
 • #808: Tâm ma2021-05-15 02:58
 • #809: Thượng Cổ Tôn Giả2021-05-15 02:58
 • #810: Củng cố2021-05-15 02:58
 • #811: Thấm nhuần tự thân2021-05-15 02:58
 • #812: Phiền phức đến cửa2021-05-15 02:58
 • #813: Dự luật2021-05-15 02:58
 • #814: Mâu thuẫn bén nhọn2021-05-15 02:58
 • #815: Lặng yên chết đi2021-05-15 02:59
 • #816: Ký tên hiệp nghị2021-05-15 02:59
 • #817: Sợ tập kích mây đen2021-05-15 02:59
 • #818: Bắt hành động2021-05-15 02:59
 • #819: Lý niệm khác nhau2021-05-15 02:59
 • #820: Cờ ẩn2021-05-15 02:59
 • #821: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-15 02:59
 • #822: Âm mưu mục đích2021-05-15 02:59
 • #823: Phi trường đối chiến2021-05-15 02:59
 • #824: Toàn diện áp chế2021-05-15 02:59
 • #825: Đảo ngược2021-05-15 02:59
 • #826: Triệt để phân liệt2021-05-15 02:59
 • #827: Hỗn chiến2021-05-15 02:59
 • #828: Chiến đấu cháy bỏng2021-05-15 03:00
 • #829: Qua loa kết thúc2021-05-15 03:00
 • #830: Thất vọng2021-05-15 03:00
 • #831: Siberia2021-05-15 03:00
 • #832: Hội tụ một đường2021-05-15 03:00
 • #833: Tàn khốc chân tướng2021-05-15 03:00
 • #834: Không đội trời chung2021-05-15 03:00
 • #835: Cường đại2021-05-15 03:00
 • #836: Từ bỏ2021-05-15 03:01
 • #837: Thông báo2021-05-15 03:01
 • #838: Uy hiếp2021-05-15 03:01
 • #839: Chuẩn bị2021-05-15 03:01
 • #840: Tinh tế di dân cục2021-05-15 03:01
 • #841: Phục sát2021-05-15 03:01
 • #842: Sa mạc huyễn cảnh2021-05-15 03:01
 • #843: Tiêu diệt từng bộ phận2021-05-15 03:01
 • #844: Phương hướng2021-05-15 03:01
 • #845: Khốn cục2021-05-15 03:02
 • #846: Bán2021-05-15 03:02
 • #847: Xuất thủ2021-05-15 03:02
 • #848: Chính diện tương đối2021-05-15 03:02
 • #849: Red Hulk2021-05-15 03:02
 • #850: Có thù tất báo2021-05-15 03:02
 • #851: Đuổi tận giết tuyệt2021-05-15 03:02
 • #852: Nhất kích phía dưới2021-05-15 03:02
 • #853: Cho nên ý làm khó2021-05-15 03:02
 • #854: Hiện trạng2021-05-15 03:03
 • #855: Ngốc Thứu2021-05-15 03:03
 • #856: Cự tuyệt2021-05-15 03:03
 • #857: Bom kích hoạt2021-05-15 03:03
 • #858: Ghost Rider2021-05-15 03:03
 • #859: Tước đoạt2021-05-15 03:03
 • #860: Nhìn thấu2021-05-15 03:03
 • #861: Ngấp nghé2021-05-15 03:03
 • #862: Ngăn chặn2021-05-15 03:03
 • #863: Bẫy rập2021-05-15 03:03
 • #864: Tham lam2021-05-15 03:04
 • #865: Tracy2021-05-15 03:04
 • #866: Lựa chọn2021-05-15 03:04
 • #867: Cự tuyệt2021-05-15 03:04
 • #868: Điều tra2021-05-15 03:04
 • #869: Người giật dây2021-05-15 03:04
 • #870: Quỷ Ảnh hiện thân2021-05-15 03:04
 • #871: Dị nhân quân phản kháng2021-05-15 03:04
 • #872: Hậu trường âm mưu2021-05-15 03:04
 • #873: Địch ý khó tiêu2021-05-15 03:04
 • #874: Quá khứ chuyện xưa2021-05-15 03:05
 • #875: Darkkeep2021-05-15 03:05
 • #876: Trở mặt vô tình2021-05-15 03:05
 • #877: Bị ép đáp ứng2021-05-15 03:05
 • #878: Ngoài ý muốn thủ phạm2021-05-15 03:05
 • #879: Tám năm ám mưu2021-05-15 03:05
 • #880: Ý kiến khác nhau2021-05-15 03:05
 • #881: Đều đang diễn trò2021-05-15 03:05
 • #882: Duy trì khe hở2021-05-15 03:05
 • #883: Cuối cùng hạ quyết tâm2021-05-15 03:06
 • #884: Lại thấy ánh mặt trời2021-05-15 03:06
 • #885: Tai hoạ ngầm chôn sâu2021-05-15 03:06
 • #886: Duy trì thông đạo2021-05-15 03:06
 • #887: Mẫu thân2021-05-15 03:06
 • #888: Dày vò2021-05-15 03:06
 • #889: Tìm hiểu nguồn gốc2021-05-15 03:06
 • #890: Năng lực tăng cường thuốc2021-05-15 03:06
 • #891: Đột nhiên tập kích2021-05-15 03:06
 • #892: Dược vật tác dụng2021-05-15 03:07
 • #893: Đầu mối mới2021-05-15 03:07
 • #894: Calvin tiến sĩ2021-05-15 03:07
 • #895: Không phải người biến hóa2021-05-15 03:07
 • #896: Càng nhiều chi tiết2021-05-15 03:07
 • #897: Dị dạng ái tình2021-05-15 03:07
 • #898: Tìm hiểu nguồn gốc2021-05-15 03:07
 • #899: Mới phương pháp2021-05-15 03:07
 • #900: Nội bộ cơ chế2021-05-15 03:07
 • #901: Biến cố đột nhiên2021-05-15 03:08
 • #902: Hung thủ sau màn2021-05-15 03:08
 • #903: Tàn khốc chân tướng (một)2021-05-15 03:08
 • #904: Tàn khốc chân tướng (hai)2021-05-15 03:08
 • #905: Đưa tang tuyệt sát2021-05-15 03:08
 • #906: Tâm cơ khó lường2021-05-15 03:08
 • #907: Lộ ra kế hoạch2021-05-15 03:08
 • #908: Bộ mặt thật sự2021-05-15 03:08
 • #909: Tranh phong tương đối2021-05-15 03:08
 • #910: Hoảng hốt2021-05-15 03:08
 • #911: Bí ẩn2021-05-15 03:09
 • #912: Cầu viện2021-05-15 03:09
 • #913: Hoà giải2021-05-15 03:09
 • #914: Thân nhân bất hoà2021-05-15 03:09
 • #915: Năng lượng trận pháp2021-05-15 03:09
 • #916: Ác Ma Chi Nhãn2021-05-15 03:09
 • #917: Ngôn từ giao phong2021-05-15 03:09
 • #918: Tàn khốc hiện thực2021-05-15 03:09
 • #919: Chế định kế hoạch2021-05-15 03:09
 • #920: Linh hồn ăn mòn2021-05-15 03:09
 • #921: Cửa lớn mở rộng2021-05-15 03:10
 • #922: Duy trì giao phong2021-05-15 03:10
 • #923: Cuối cùng gặp Thượng Cổ Tôn Giả2021-05-15 03:10
 • #924: Tuyệt đối bí ẩn2021-05-15 03:10
 • #925: Cửu Đầu Xà động tĩnh2021-05-15 03:10
 • #926: Ánh mắt ngấp nghé2021-05-15 03:10
 • #927: Hắc ám nhẫn giả2021-05-15 03:10
 • #928: Thế kỷ thẩm phán2021-05-15 03:11
 • #929: Bí mật 13 lầu2021-05-15 03:11
 • #930: Bí mật sổ sách2021-05-15 03:11
 • #931: Vanessa lại hiện ra2021-05-15 03:11
 • #932: Trung thành vòng2021-05-15 03:11
 • #933: Chân tướng2021-05-15 03:11
 • #934: Báo thù2021-05-15 03:11
 • #935: Chân thực mục đích2021-05-15 03:11
 • #936: Hắc Không2021-05-15 03:11
 • #937: Huyết nhục nông trường2021-05-15 03:11
 • #938: Chết người phục sinh2021-05-15 03:11
 • #939: Dược nhân2021-05-15 03:11
 • #940: Tinh thần khống chế2021-05-15 03:11
 • #941: Metz mất tích2021-05-15 03:12
 • #942: Metz thân phận chân thật2021-05-15 03:12
 • #943: Ngụy dị nhân2021-05-15 03:12
 • #944: Năng lực tăng cường thuốc2021-05-15 03:12
 • #945: Chiều sâu hợp tác2021-05-15 03:12
 • #946: Mượn đao giết người2021-05-15 03:12
 • #947: Khó có thể tưởng tượng hậu trường hắc thủ2021-05-15 03:12
 • #948: Stick bị bắt2021-05-15 03:12
 • #949: Không thể không xông bẫy rập2021-05-15 03:12
 • #950: Thủ đoạn âm hiểm2021-05-15 03:12
 • #951: Triệu hoán Hắc Không2021-05-15 03:12
 • #952: Triệu hoán nghi thức2021-05-15 03:13
 • #953: Hắc Không chân tướng2021-05-15 03:13
 • #954: Nghi thức khởi động2021-05-15 03:13
 • #955: Hắc Không Ma Thần2021-05-15 03:13
 • #956: Giao phong2021-05-15 03:13
 • #957: Nguyên Thần Pháp Tướng2021-05-15 03:13
 • #958: Thần hồn tự bạo2021-05-15 03:13
 • #959: Watergate sự kiện2021-05-15 03:13
 • #960: Radcliffe tiến sĩ2021-05-15 03:13
 • #961: Nick Fury mật kho2021-05-15 03:13
 • #962: Lượng tử đại não2021-05-15 03:13
 • #963: Nổ tung dị nhân2021-05-15 03:14
 • #964: Thê tình bẫy rập2021-05-15 03:14
 • #965: Lâm trận phản bội2021-05-15 03:14
 • #966: Bi thảm vứt bỏ2021-05-15 03:14
 • #967: Chánh thức mục tiêu2021-05-15 03:14
 • #968: Khó phân thật giả2021-05-15 03:14
 • #969: Phân biệt thật giả2021-05-15 03:14
 • #970: Vô số thế thân2021-05-15 03:14
 • #971: Hệ thống thế giới2021-05-15 03:14
 • #972: Triệt để phá vỡ2021-05-15 03:14
 • #973: Làm cho người kinh hãi2021-05-15 03:14
 • #974: Biến hóa ban đầu bởi vì2021-05-15 03:14
 • #975: sơ bộ thăm dò2021-05-15 03:15
 • #976: Rốt cục gặp nhau2021-05-15 03:15
 • #977: Loã lồ thân phận2021-05-15 03:15
 • #978: Cự đại biến hóa2021-05-15 03:15
 • #979: Thuyết phục Coulson2021-05-15 03:15
 • #980: Cửu Đầu Xà phu nhân2021-05-15 03:15
 • #981: Người yêu nước2021-05-15 03:15
 • #982: Tơ vàng trong lồng Radcliffe2021-05-15 03:15
 • #983: Radcliffe tử vong2021-05-15 03:15
 • #984: Một trận kết2021-05-15 03:15
 • #985: Agnes tử vong2021-05-15 03:15
 • #986: Trong bóng tối mưu đồ2021-05-15 03:15
 • #987: Nghĩ cách cứu viện chuẩn bị2021-05-15 03:15
 • #988: Nghĩ cách cứu viện2021-05-15 03:16
 • #989: Giáo hóa trung tâm2021-05-15 03:16
 • #990: Trợ giúp2021-05-15 03:16
 • #991: Cục diện đảo ngược2021-05-15 03:16
 • #992: Metz cái chết2021-05-15 03:16
 • #993: Thành lập Ủy Viên Hội2021-05-15 03:16
 • #994: Giành lấy lực lượng2021-05-15 03:16
 • #995: Đại chiến nhạc dạo2021-05-15 03:16
 • #996: Đại chiến2021-05-15 03:16
 • #997: Trọng thương Elder2021-05-15 03:16
 • #998: Sinh mệnh bản nguyên2021-05-15 03:16
 • #999: Toàn diện vây quét2021-05-15 03:16
 • #1000: Fury mê tung2021-05-15 03:17
 • #1001: Tấm gương hạng mục2021-05-15 03:17
 • #1002: Trở về hiện thực2021-05-15 03:17
 • #1003: Làm hư2021-05-15 03:17
 • #1004: Giao dịch2021-05-15 03:17
 • #1005: Tỉnh lại2021-05-15 03:17
 • #1006: Giác tỉnh2021-05-15 03:17
 • #1007: Chiếm lấy2021-05-15 03:17
 • #1008: Khúc nhạc dạo2021-05-15 03:17
 • #1009: Ám sát2021-05-15 03:17
 • #1010: Quyết chiến2021-05-15 03:17
 • #1011: Nguy cảnh2021-05-15 03:18
 • #1012: Trở về hiện thực2021-05-15 03:18
 • #1013: Lựa chọn2021-05-15 03:18
 • #1014: Thân thể luyện thành2021-05-15 03:18
 • #1015: Quan sát2021-05-15 03:18
 • #1016: Lựa chọn2021-05-15 03:18
 • #1017: Nghĩ cách cứu viện2021-05-15 03:18
 • #1018: Dứt khoát2021-05-15 03:18
 • #1019: Phạm tội đại sư2021-05-15 03:18
 • #1020: Chiến2021-05-15 03:18
 • #1021: Mời2021-05-15 03:18
 • #1022: Bất hoà2021-05-15 03:19
 • #1023: Khống chế2021-05-15 03:19
 • #1024: Tiếp quản2021-05-15 03:19
 • #1025: Chưởng khống2021-05-15 03:19
 • #1026: Địa ngục trở về2021-05-15 03:19
 • #1027: Thu thập ý kiến hội nghị2021-05-15 03:19
 • #1028: Thu thập ý kiến hội2021-05-15 03:19
 • #1029: Tiểu trấn2021-05-15 03:19
 • #1030: Bẫy rập2021-05-15 03:19
 • #1031: Con mồi2021-05-15 03:19
 • #1032: Thế thân2021-05-15 03:20
 • #1033: Quyết chiến2021-05-15 03:20
 • #1034: Dung hợp2021-05-15 03:20
 • #1035: Thế giới2021-05-15 03:20
 • #1036: Uy năng tăng nhiều2021-05-15 03:20
 • #1037: Casillas2021-05-15 03:20
 • #1038: Bắt cóc2021-05-15 03:20
 • #1039: Uy hiếp2021-05-15 03:20
 • #1040: Đừng đến phiền ta2021-05-15 03:20
 • #1041: Đánh lui2021-05-15 03:20
 • #1042: Kamar-Taj2021-05-15 03:20
 • #1043: Huyền giới2021-05-15 03:21
 • #1044: Mưu đoạt2021-05-15 03:21
 • #1045: Vishanti2021-05-15 03:21
 • #1046: Ngoại khoa thầy thuốc2021-05-15 03:21
 • #1047: Tới tay2021-05-15 03:21
 • #1048: Avebury2021-05-15 03:21
 • #1049: Giương Đông kích Tây2021-05-15 03:21
 • #1050: Nước Anh viện bảo tàng2021-05-15 03:21
 • #1051: Không có đơn giản như vậy2021-05-15 03:21
 • #1052: Phấn sắc Athena2021-05-15 03:21
 • #1053: Âm mưu chỗ2021-05-15 03:21
 • #1054: Vishanti luân hãm2021-05-15 03:22
 • #1055: Cường giả giao phong2021-05-15 03:22
 • #1056: Sơ bộ giao phong Dormammu2021-05-15 03:22
 • #1057: Sofia thủ hộ chú2021-05-15 03:22
 • #1058: Phá cục Strange2021-05-15 03:22
 • #1059: Yểm Ma pháp trượng2021-05-15 03:22
 • #1060: Strange tiến bộ2021-05-15 03:22
 • #1061: Cướp đoạt2021-05-15 03:23
 • #1062: Apolllo chi tiễn2021-05-15 03:23
 • #1063: Chí Tôn pháp sư chi đạo2021-05-15 03:23
 • #1064: Agamotto chi nhãn2021-05-15 03:23
 • #1065: Hồng Kông Thánh Điện —— luân hãm2021-05-15 03:23
 • #1066: New York Thánh Điện —— kịch chiến2021-05-15 03:23
 • #1067: Bại lộ2021-05-15 03:23
 • #1068: Nguy cơ lại đến2021-05-15 03:23
 • #1069: Kịch liệt chém giết2021-05-15 03:23
 • #1070: Đóng băng trấn áp2021-05-15 03:23
 • #1071: Trận pháp phong ấn2021-05-15 03:23
 • #1072: Đã định trước ngoài ý muốn2021-05-15 03:23
 • #1073: Thượng Cổ Tôn Giả cái chết2021-05-15 03:23
 • #1074: Truyền thừa2021-05-15 03:23
 • #1075: Thánh Điện công & thủ2021-05-15 03:24
 • #1076: Tính kế lẫn nhau2021-05-15 03:24
 • #1077: Năng lượng chiếm lấy2021-05-15 03:24
 • #1078: Dormammu buông xuống2021-05-15 03:24
 • #1079: Sinh tử chém giết2021-05-15 03:24
 • #1080: Át chủ bài —— toàn lực nhất kích2021-05-15 03:24
 • #1081: Vô hạn tuần hoàn2021-05-15 03:24
 • #1082: Hết thảy đều kết thúc2021-05-15 03:24
 • #1083: Vô hạn lo lắng2021-05-15 03:24
 • #1084: Ma pháp viên đạn2021-05-15 03:24
 • #1085: Âm mưu lại nổi lên2021-05-15 03:25
 • #1086: Ma pháp sinh vật2021-05-15 03:25
 • #1087: Âm mưu đạt được2021-05-15 03:25
 • #1088: Nửa người nửa thú2021-05-15 03:25
 • #1089: Kịch chiến say sưa2021-05-15 03:25
 • #1090: Chân tướng2021-05-15 03:25
 • #1091: Ma Pháp Thư2021-05-15 03:25
 • #1092: Đào thoát nghi ngờ2021-05-15 03:25
 • #1093: Người theo dỏi2021-05-15 03:25
 • #1094: Thần kỳ chi địa2021-05-15 03:25
 • #1095: Thần kỳ máy bay2021-05-15 03:25
 • #1096: Quái thú loạn thế2021-05-15 03:25
 • #1097: Người nào tại tính kế người nào2021-05-15 03:26
 • #1098: Ma pháp viên đạn2021-05-15 03:26
 • #1099: Tra ra nội tình2021-05-15 03:26
 • #1100: Kịch chiến say sưa2021-05-15 03:26
 • #1101: Hậu trường hắc thủ (cảm tạ bạn đọc Ngân Nguyệt Ma nam)2021-05-15 03:26
 • #1102: Triệt để bất hoà2021-05-15 03:26
 • #1103: Khinh nhờn Ma thú2021-05-15 03:26
 • #1104: Lặng yên chưởng khống2021-05-15 03:26
 • #1105: Có cái kế hoạch2021-05-15 03:26
 • #1106: Cục diện xoay chuyển2021-05-15 03:26
 • #1107: Cần cần giúp một tay không2021-05-15 03:26
 • #1108: Hạch tâm muốn hại2021-05-15 03:26
 • #1109: Năng lượng hạch tâm nổ tung2021-05-15 03:26
 • #1110: Quỷ dị thư tịch2021-05-15 03:27
 • #1111: Dị Vực cự thú2021-05-15 03:27
 • #1112: Thiết Quyền2021-05-15 03:27
 • #1113: A, nữ nhân2021-05-15 03:27
 • #1114: Tinh thần vấn đề2021-05-15 03:27
 • #1115: Hai nữ nhân2021-05-15 03:27
 • #1116: Vu oan hãm hại2021-05-15 03:27
 • #1117: Lần đầu gặp mặt2021-05-15 03:27
 • #1118: Cứng rắn lập trường2021-05-15 03:27
 • #1119: Đêm tối tập kích2021-05-15 03:27
 • #1120: Khó có thể thoát khỏi2021-05-15 03:27
 • #1121: Hiểu lầm2021-05-15 03:27
 • #1122: Cự tuyệt đề nghị2021-05-15 03:27
 • #1123: Hogarth2021-05-15 03:28
 • #1124: Đàm phán giao phong2021-05-15 03:28
 • #1125: Lộ ra kế hoạch2021-05-15 03:28
 • #1126: Kinh người chân tướng2021-05-15 03:28
 • #1127: Đoạt lại thân phận2021-05-15 03:28
 • #1128: Chính thức công bố2021-05-15 03:28
 • #1129: Không ảm thế sự2021-05-15 03:28
 • #1130: Hạ mã uy2021-05-15 03:28
 • #1131: Cao phu nhân lại hiện ra2021-05-15 03:28
 • #1132: Thủ Hợp Hội uy lực2021-05-15 03:28
 • #1133: Thủ Hợp Hội mục đích2021-05-15 03:28
 • #1134: Mâu thuẫn xung đột2021-05-15 03:28
 • #1135: Độc phẩm nghi ngờ2021-05-15 03:28
 • #1136: Ngoài ý muốn nhiều lần hiện2021-05-15 03:29
 • #1137: Ngọn nguồn2021-05-15 03:29
 • #1138: Cao phu nhân lại hiện ra2021-05-15 03:29
 • #1139: Chính diện đối mặt2021-05-15 03:29
 • #1140: Nói một mình2021-05-15 03:29
 • #1141: Mới thấy Cao phu nhân2021-05-15 03:29
 • #1142: Xa luân chiến2021-05-15 03:29
 • #1143: Chín Chu tân nương2021-05-15 03:29
 • #1144: Thiết Quyền2021-05-15 03:29
 • #1145: Đổi ý2021-05-15 03:29
 • #1146: Sụp đổ2021-05-15 03:29
 • #1147: Đáp án2021-05-15 03:29
 • #1148: Bày ra địch lấy yếu2021-05-15 03:29
 • #1149: Giết cha2021-05-15 03:30
 • #1150: Khai trừ2021-05-15 03:30
 • #1151: Đàm phán2021-05-15 03:30
 • #1152: Xin giúp đỡ2021-05-15 03:30
 • #1153: Bắt sống2021-05-15 03:30
 • #1154: Chân tướng2021-05-15 03:30
 • #1155: Sấm sét2021-05-15 03:30
 • #1156: Rùng mình2021-05-15 03:30
 • #1157: Dài dằng dặc một đêm2021-05-15 03:30
 • #1158: Dài dằng dặc một đêm (hai)2021-05-15 03:30
 • #1159: Thiết Quyền bí mật2021-05-15 03:30
 • #1160: Không có ý chi thất2021-05-15 03:30
 • #1161: Chân tướng2021-05-15 03:30
 • #1162: Không cách nào triệu hoán2021-05-15 03:31
 • #1163: Tranh luận2021-05-15 03:31
 • #1164: Trợ giúp2021-05-15 03:31
 • #1165: Kế hoạch2021-05-15 03:31
 • #1166: Hợp tác2021-05-15 03:31
 • #1167: Uy hiếp2021-05-15 03:31
 • #1168: Khuất phục2021-05-15 03:31
 • #1169: Ngăn cản2021-05-15 03:31
 • #1170: Chém giết2021-05-15 03:31
 • #1171: Thanh xuất Vu Lam mà Thắng Vu Lam2021-05-15 03:31
 • #1172: Đánh giết2021-05-15 03:31
 • #1173: Tử vong phục sinh2021-05-15 03:31
 • #1174: Vu oan hãm hại2021-05-15 03:32
 • #1175: Thất vọng2021-05-15 03:32
 • #1176: Chân tướng2021-05-15 03:32
 • #1177: Đối mặt2021-05-15 03:32
 • #1178: Cha và con gái bất hoà2021-05-15 03:32
 • #1179: Giảo quyệt ngụy biện2021-05-15 03:32
 • #1180: Ngoài dự liệu2021-05-15 03:32
 • #1181: Kiên nhẫn lão hồ ly2021-05-15 03:32
 • #1182: Khúc mắc Chung Giải2021-05-15 03:32
 • #1183: Kết2021-05-15 03:32
 • #1184: Côn Lôn kinh biến2021-05-15 03:32
 • #1185: Phản bội2021-05-15 03:32
 • #1186: Alessandra2021-05-15 03:33
 • #1187: Một cái khác2021-05-15 03:33
 • #1188: Tư sản chuyển di2021-05-15 03:33
 • #1189: John Raymond2021-05-15 03:33
 • #1190: Lần đầu gặp gỡ2021-05-15 03:33
 • #1191: Ép hỏi chân tướng2021-05-15 03:33
 • #1192: Không đánh nhau thì không quen biết2021-05-15 03:33
 • #1193: Trực đảo hang hổ2021-05-15 03:33
 • #1194: Lần đầu tụ tập2021-05-15 03:33
 • #1195: Nội bộ khác nhau2021-05-15 03:33
 • #1196: Hãn Vệ Giả tập kết2021-05-15 03:34
 • #1197: Tay tổng cộng hoa2021-05-15 03:34
 • #1198: Thôn Thượng2021-05-15 03:34
 • #1199: Hãn Vệ Giả liên hợp2021-05-15 03:34
 • #1200: Quá khứ gút mắc2021-05-15 03:34
 • #1201: Thủ Hợp Hội lịch sử2021-05-15 03:34
 • #1202: Mở màn kéo ra2021-05-15 03:34
 • #1203: Bắt đầu giao phong2021-05-15 03:34
 • #1204: Kịch liệt chém giết2021-05-15 03:34
 • #1205: Chuyển hướng2021-05-15 03:34
 • #1206: Đào thoát2021-05-15 03:34
 • #1207: Người nào đang uy hiếp người nào2021-05-15 03:34
 • #1208: Đàm phán thẻ đánh bạc2021-05-15 03:35
 • #1209: Bức thoái vị2021-05-15 03:35
 • #1210: Khó khăn tình cảnh2021-05-15 03:35
 • #1211: Tra tấn bức cung2021-05-15 03:35
 • #1212: Sowanda cái chết2021-05-15 03:35
 • #1213: Cái rãnh to kia2021-05-15 03:35
 • #1214: Lo lắng âm thầm2021-05-15 03:35
 • #1215: Hồ sơ túi2021-05-15 03:35
 • #1216: Oán hận2021-05-15 03:35
 • #1217: Bất chợt tới giết hại2021-05-15 03:35
 • #1218: Stick cái chết2021-05-15 03:35
 • #1219: Thôn Thượng phản nghịch2021-05-15 03:35
 • #1220: Alessandra cái chết2021-05-15 03:35
 • #1221: Hamley sở cảnh sát2021-05-15 03:36
 • #1222: Không hài lòng2021-05-15 03:36
 • #1223: Hết thảy đều là chính trị2021-05-15 03:36
 • #1224: Thiết Quyền cùng vách đá2021-05-15 03:36
 • #1225: Màn che kéo mở2021-05-15 03:36
 • #1226: Chánh thức kế hoạch2021-05-15 03:36
 • #1227: Đạt được ước muốn2021-05-15 03:36
 • #1228: Bạo phá khúc nhạc dạo2021-05-15 03:36
 • #1229: Thánh vật bộ mặt thật sự2021-05-15 03:36
 • #1230: Tự chui đầu vào lưới2021-05-15 03:36
 • #1231: Kịch chiến2021-05-15 03:36
 • #1232: Sống chết trước mắt2021-05-15 03:36
 • #1233: Tay hợp kết thúc2021-05-15 03:37
 • #1234: Thành quả thắng lợi2021-05-15 03:37
 • #1235: Skru người2021-05-15 03:37
 • #1236: Lại hồi sâu hư không2021-05-15 03:37
 • #1237: Nặng đến Sandal2021-05-15 03:37
 • #1238: Nova việc vặt2021-05-15 03:37
 • #1239: Star Lord tin tức2021-05-15 03:37
 • #1240: Gặp lại Yondu2021-05-15 03:37
 • #1241: Cổ lão chi vật2021-05-15 03:37
 • #1242: Bị lừa gạt2021-05-15 03:37
 • #1243: Tiến vào chiến hạm2021-05-15 03:37
 • #1244: Lại lần nữa phản bội2021-05-15 03:37
 • #1245: J'son huy hiệu2021-05-15 03:37
 • #1246: Vô tồn chi địa2021-05-15 03:38
 • #1247: Vũ trụ chi chủng khủng bố năng lực2021-05-15 03:38
 • #1248: Tai hoạ sát nách2021-05-15 03:38
 • #1249: Không gian thông đạo2021-05-15 03:38
 • #1250: Hộp rỗng2021-05-15 03:38
 • #1251: Thanos truy đến2021-05-15 03:38
 • #1252: Hủy diệt tính nguy cơ2021-05-15 03:38
 • #1253: Giao phong Thanos2021-05-15 03:38
 • #1254: Thoát đi ma chưởng2021-05-15 03:38
 • #1255: Hộp ma địa đồ2021-05-15 03:38
 • #1256: Tinh tế bắt cóc2021-05-15 03:38
 • #1257: Chánh thức ý đồ2021-05-15 03:38
 • #1258: Khó chịu giao dịch2021-05-15 03:39
 • #1259: Cay độc tính kế2021-05-15 03:39
 • #1260: Nguy cảnh thoát thân2021-05-15 03:39
 • #1261: Tính kế lẫn nhau2021-05-15 03:39
 • #1262: Tự chui đầu vào lưới2021-05-15 03:39
 • #1263: Tự làm tự chịu2021-05-15 03:39
 • #1264: Hỗn loạn chiến đấu2021-05-15 03:39
 • #1265: Mới nguy cơ2021-05-15 03:39
 • #1266: Rơi xuống Tát Tạp ngôi sao2021-05-15 03:39
 • #1267: Xung đột bạo phát2021-05-15 03:39
 • #1268: Cao Thiên Tôn mục đích2021-05-15 03:39
 • #1269: Âm mưu tính kế2021-05-15 03:40
 • #1270: Tàn nhẫn tâm địa2021-05-15 03:40
 • #1271: Chuẩn bị phản kích2021-05-15 03:40
 • #1272: Điên cuồng2021-05-15 03:40
 • #1273: Người theo dõi2021-05-15 03:40
 • #1274: Giống như khó thực dễ dàng2021-05-15 03:40
 • #1275: Thụ Nhân quái vật2021-05-15 03:40
 • #1276: Nấm mốc lai lịch2021-05-15 03:40
 • #1277: Bị lây bệnh Groot2021-05-15 03:40
 • #1278: Lấy oán báo ân2021-05-15 03:41
 • #1279: Phản vật chất tên lửa2021-05-15 03:42
 • #1280: Nấm mốc tiêu tán chi mê2021-05-15 03:42
 • #1281: Quả thứ tư Pandora thủy tinh2021-05-15 03:43
 • #1282: Mạo hiểm2021-05-15 03:43
 • #1283: Âm hồn bất tán2021-05-15 03:44
 • #1284: Nước ấm nấu con cóc2021-05-15 03:45
 • #1285: Nhục nhã Titus2021-05-15 03:45
 • #1286: Ngân hà hội nghị đỉnh cao2021-05-15 03:46
 • #1287: Người theo dõi2021-05-15 03:46
 • #1288: Cẩn thận đàm phán2021-05-15 03:46
 • #1289: Hắc Ám Giáo đoàn2021-05-15 03:47
 • #1290: Ebony Maw2021-05-15 03:47
 • #1291: Qua sông đoạn cầu2021-05-15 03:48
 • #1292: Hắc ám sao gần mặt trời2021-05-15 03:49
 • #1293: Ngư ông chi lợi2021-05-15 03:49
 • #1294: Vạch trần bộ mặt thật sự2021-05-15 03:49
 • #1295: Trọng thương2021-05-15 03:50
 • #1296: Chí cao trí tuệ2021-05-15 03:51
 • #1297: Nội chiến2021-05-15 03:51
 • #1298: Cự hình bạch tuộc2021-05-15 03:52
 • #1299: Phản bội2021-05-15 03:52
 • #1300: Chân tướng2021-05-15 03:52
 • #1301: Khiêu khích2021-05-15 03:53
 • #1302: Vu oan2021-05-15 03:53
 • #1303: Đồng quy vu tận2021-05-15 03:53
 • #1304: Nguy cơ tiếp cận2021-05-15 03:53
 • #1305: Vứt bỏ khu vực2021-05-15 03:53
 • #1306: Độc dịch thành hoạ2021-05-15 03:53
 • #1307: Khó khăn phá vây2021-05-15 03:53
 • #1308: Yondu chợt hiện2021-05-15 03:53
 • #1309: Bi thảm vứt bỏ2021-05-15 03:53
 • #1310: Cộng sinh thể lại tập kích2021-05-15 03:53
 • #1311: Thống khổ lựa chọn2021-05-15 03:53
 • #1312: Duy nhất sinh cơ2021-05-15 03:53
 • #1313: Làm cho hôn mê đầu Yondu2021-05-15 03:54
 • #1314: Đóng băng phi thuyền2021-05-15 03:54
 • #1315: Triệt để phá hủy2021-05-15 03:54
 • #1316: Đối tượng thí nghiệm2021-05-15 03:54
 • #1317: Bi thảm bắt2021-05-15 03:54
 • #1318: Vượt qua chướng ngại2021-05-15 03:54
 • #1319: Khởi nguyên chi địa2021-05-15 03:54
 • #1320: Người nhà đoàn tụ2021-05-15 03:54
 • #1321: Trốn con đường sống2021-05-15 03:54
 • #1322: Phản kháng khu vực2021-05-15 03:54
 • #1323: Rùa đen người Peck2021-05-15 03:54
 • #1324: Khủng bố thanh âm2021-05-15 03:55
 • #1325: Tiến hóa ánh sáng2021-05-15 03:55
 • #1326: Cốt nhục tương tàn2021-05-15 03:55
 • #1327: Tinh cầu chân tướng2021-05-15 03:55
 • #1328: Bó tay bó chân2021-05-15 03:55
 • #1329: Thoái hóa ánh sáng2021-05-15 03:55
 • #1330: Mandela tinh cầu2021-05-15 03:55
 • #1331: Dị trạng phát sinh2021-05-15 03:55
 • #1332: Trí nhớ đột nhiên mất2021-05-15 03:55
 • #1333: Khôi phục bình thường2021-05-15 03:55
 • #1334: Trò đùa quái đản tinh cầu2021-05-15 03:55
 • #1335: Tinh vân chợt hiện2021-05-15 03:56
 • #1336: Ronan trọng sinh2021-05-15 03:56
 • #1337: Tinh cầu va chạm2021-05-15 03:56
 • #1338: Vượt qua tưởng tượng2021-05-15 03:56
 • #1339: Thay đổi phương hướng2021-05-15 03:56
 • #1340: Lựa chọn2021-05-15 03:56
 • #1341: Thất bại2021-05-15 03:56
 • #1342: Trọng lực phong bạo2021-05-15 03:56
 • #1343: Trở lại vô tồn chi địa2021-05-15 03:56
 • #1344: Mạnh ba2021-05-15 03:56
 • #1345: Biến cố phát sinh2021-05-15 03:56
 • #1346: Côn trùng con gián nồi đất đại loạn hầm2021-05-15 03:57
 • #1347: Yondu lại hiện ra2021-05-15 03:57
 • #1348: Thuốc giải độc thuốc2021-05-15 03:57
 • #1349: Kịp thời ngăn cản2021-05-15 03:57
 • #1350: Thề thốt phủ nhận2021-05-15 03:57
 • #1351: Hội thuấn di chó2021-05-15 03:57
 • #1352: Tinh tế thành thị2021-05-15 03:57
 • #1353: Dị nhân tộc2021-05-15 03:57
 • #1354: Ôn dịch2021-05-15 03:57
 • #1355: Tinh thần khống chế2021-05-15 03:57
 • #1356: Điên cuồng Maximus2021-05-15 03:57
 • #1357: Ôn dịch căn nguyên2021-05-15 03:57
 • #1358: Khó có thể quyết định2021-05-15 03:58
 • #1359: Ronan kinh hiện2021-05-15 03:58
 • #1360: Hắc Bức Vương lại lần nữa bị khống chế2021-05-15 03:58
 • #1361: Biện pháp giải quyết2021-05-15 03:58
 • #1362: Lăng Tiêu phát uy2021-05-15 03:58
 • #1363: Hắc Bức Vương chi uy2021-05-15 03:58
 • #1364: Dị nhân tộc2021-05-15 03:58
 • #1365: Lezma tinh cầu2021-05-15 03:58
 • #1366: Chiến tranh di chỉ2021-05-15 03:58
 • #1367: Kịch chiến Hắc Ám Giáo đoàn2021-05-15 03:58
 • #1368: Kẻ Hủy Diệt chiến giáp2021-05-15 03:58
 • #1369: Quỷ dị chiến giáp2021-05-15 03:59
 • #1370: Chiến giáp trí nhớ2021-05-15 03:59
 • #1371: Cố ý khiêu khích2021-05-15 03:59
 • #1372: Trong bóng tối tính kế người2021-05-15 03:59
 • #1373: Hộp ma lai lịch2021-05-15 03:59
 • #1374: Huyễn thuật quyết đấu2021-05-15 03:59
 • #1375: Kẻ Hủy Diệt chiến giáp nhược điểm2021-05-15 03:59
 • #1376: Đại chiến Kẻ Hủy Diệt2021-05-15 03:59
 • #1377: Đại chiến Loki2021-05-15 03:59
 • #1378: Lẫn nhau căm hận2021-05-15 03:59
 • #1379: Cục diện đảo ngược2021-05-15 03:59
 • #1380: Đáng thương Loki2021-05-15 03:59
 • #1381: Âm mưu hiển lộ2021-05-15 04:00
 • #1382: J'son tinh cầu2021-05-15 04:00
 • #1383: Hỗn loạn mới sinh2021-05-15 04:00
 • #1384: Giới hạn Hoàng tộc nắm giữ2021-05-15 04:00
 • #1385: Bọ ngựa nữ2021-05-15 04:00
 • #1386: Địa Thủy Phong Hỏa2021-05-15 04:00
 • #1387: Thông qua khảo nghiệm2021-05-15 04:00
 • #1388: Tiên đoán2021-05-15 04:00
 • #1389: Tin tưởng lực lượng2021-05-15 04:00
 • #1390: Nhàn nhã Star Lord2021-05-15 04:01
 • #1391: Cha con gặp nhau2021-05-15 04:01
 • #1392: Giả quốc vương2021-05-15 04:01
 • #1393: Chuyện cũ dày tình2021-05-15 04:01
 • #1394: Nguy cơ tiếp cận2021-05-15 04:01
 • #1395: Ngân hà hội nghị đỉnh cao2021-05-15 04:01
 • #1396: Đại náo một trận2021-05-15 04:01
 • #1397: Đối diện không biết2021-05-15 04:01
 • #1398: Muội muội Victoria2021-05-15 04:01
 • #1399: Rơi vào bẫy rập2021-05-15 04:01
 • #1400: Bức lui Ronan2021-05-15 04:02
 • #1401: Áp bách cùng phản kháng2021-05-15 04:02
 • #1402: Hung ác Ronan2021-05-15 04:02
 • #1403: Thống hận căn nguyên2021-05-15 04:02
 • #1404: Không cách nào giải trừ nổ tung2021-05-15 04:02
 • #1405: Các phương tâm tư2021-05-15 04:02
 • #1406: Thor tỷ tỷ2021-05-15 04:02
 • #1407: Cục diện mất khống chế2021-05-15 04:02
 • #1408: Một trận nháo kịch2021-05-15 04:02
 • #1409: Đa mưu túc trí2021-05-15 04:02
 • #1410: Vũ trụ chi chủng hạ lạc2021-05-15 04:03
 • #1411: Heimdall2021-05-15 04:03
 • #1412: Thế Giới Thụ2021-05-15 04:03
 • #1413: Thế Giới Thụ chi chủng2021-05-15 04:03
 • #1414: Sắt thép quái thú2021-05-15 04:03
 • #1415: Rơi vào nguy cảnh2021-05-15 04:03
 • #1416: Thái độ đột biến2021-05-15 04:03
 • #1417: Nguyên do2021-05-15 04:03
 • #1418: Làm bộ2021-05-15 04:03
 • #1419: Lola2021-05-15 04:03
 • #1420: Siêu thời không vặn vẹo kỹ thuật2021-05-15 04:03
 • #1421: Chân tướng hiển hiện2021-05-15 04:03
 • #1422: Bóc trần chân tướng2021-05-15 04:04
 • #1423: Thời khắc nguy cơ2021-05-15 04:04
 • #1424: Song bào thai2021-05-15 04:04
 • #1425: 2 nữ giành chồng2021-05-15 04:04
 • #1426: 1 màn trò vui2021-05-15 04:04
 • #1427: Tàn khốc chân tướng2021-05-15 04:04
 • #1428: Chiến tranh bạo phát2021-05-15 04:04
 • #1429: Chiến tranh huy động2021-05-15 04:04
 • #1430: Quan trọng chứng cứ2021-05-15 04:04
 • #1431: Sanjay cản trở2021-05-15 04:04
 • #1432: Đại chiến mở ra2021-05-15 04:04
 • #1433: Kinh người chân tướng2021-05-15 04:04
 • #1434: Triệt để quyết liệt2021-05-15 04:04
 • #1435: Giành lấy chứng cứ2021-05-15 04:05
 • #1436: Âm mưu hiển hiện2021-05-15 04:05
 • #1437: Hoảng hốt nhất kích2021-05-15 04:05
 • #1438: Đồng quy vu tận2021-05-15 04:05
 • #1439: Chính mình khoan dung chính mình2021-05-15 04:05
 • #1440: Kinh ngạc đến ngây người2021-05-15 04:05
 • #1441: Thanos bất chợt tới đến2021-05-15 04:05
 • #1442: Cường đại Thanos2021-05-15 04:05
 • #1443: Hai mắt sơ hở2021-05-15 04:05
 • #1444: Khó có thể đoán được câu đố2021-05-15 04:05
 • #1445: Truy tung phương thức2021-05-15 04:05
 • #1446: Huyễn cảnh chi biến2021-05-15 04:05
 • #1447: Thời cơ tốt nhất phản bội2021-05-15 04:06
 • #1448: Tiền hậu giáp kích2021-05-15 04:06
 • #1449: Giương Đông kích Tây2021-05-15 04:06
 • #1450: Cố thủ mưu lợi bất chính2021-05-15 04:06
 • #1451: Hắc động2021-05-15 04:06
 • #1452: Đồng quy vu tận2021-05-15 04:06
 • #1453: Thầm hạ sát thủ2021-05-15 04:06
 • #1454: Bạch Động chi chiến2021-05-15 04:06
 • #1455: Nội bộ gian tế2021-05-15 04:06
 • #1456: Ngoài ý muốn người2021-05-15 04:06
 • #1457: Gian trá giảo hoạt2021-05-15 04:06
 • #1458: Dị nhân tộc bí mật2021-05-15 04:06
 • #1459: Nguy cơ tạm thời giải2021-05-15 04:07
 • #1460: Terrigan đại pháo2021-05-15 04:07
 • #1461: Tiếng vang bích chướng2021-05-15 04:07
 • #1462: Giải trừ nguy cơ2021-05-15 04:07
 • #1463: Ám Độ Trần Thương2021-05-15 04:07
 • #1464: Vũ trụ chi chủng2021-05-15 04:07
 • #1465: Cuối cùng đến cửa2021-05-15 04:07
 • #1466: Nhiều tiết nhuyễn trùng2021-05-15 04:07
 • #1467: Cự hình Tri Chu2021-05-15 04:07
 • #1468: Vũ trụ chi chủng2021-05-15 04:07
 • #1469: Phong Tuyết sân nhà2021-05-15 04:07
 • #1470: Mèo vờn chuột2021-05-15 04:07
 • #1471: Thanos cuối cùng hiện2021-05-15 04:07
 • #1472: Băng tuyết hóa thân2021-05-15 04:07
 • #1473: Mai táng Thanos2021-05-15 04:08
 • #1474: Bay về phía mặt trăng2021-05-15 04:08
 • #1475: Băng Hỏa Đại Ma2021-05-15 04:08
 • #1476: Trấn áp2021-05-15 04:08
 • #1477: Lại lần nữa phản bội2021-05-15 04:08
 • #1478: Phong ấn Thanos2021-05-15 04:08
 • #1479: Đi xa Jean Grey2021-05-15 04:08
 • #1480: Sovereign2021-05-15 04:08
 • #1481: Hồng thuỷ thế giới2021-05-15 04:08
 • #1482: Gặp thoáng qua2021-05-15 04:08
 • #1483: Giả mạo người2021-05-15 04:08
 • #1484: Ẩn tình2021-05-15 04:08
 • #1485: Tên lý do2021-05-15 04:08
 • #1486: 10 triệu treo giải thưởng2021-05-15 04:09
 • #1487: Kẻ phản bội2021-05-15 04:09
 • #1488: Mystique2021-05-15 04:09
 • #1489: Giương Đông kích Tây2021-05-15 04:09
 • #1490: Phi thuyền tự hủy2021-05-15 04:09
 • #1491: Igo ngôi sao2021-05-15 04:09
 • #1492: Cha con bất hoà2021-05-15 04:09
 • #1493: Đâm chết Igor2021-05-15 04:09
 • #1494: Nghiền nát Igor2021-05-15 04:09
 • #1495: Truy sát chợt đến2021-05-15 04:09
 • #1496: Oanh kích Địa Tâm2021-05-15 04:09
 • #1497: Bẻ gãy nghiền nát2021-05-15 04:09
 • #1498: Tối hậu phương pháp2021-05-15 04:10
 • #1499: Minh Tu Sạn Đạo2021-05-15 04:10
 • #1500: Ngang nhiên phản kích2021-05-15 04:10
 • #1501: Chuyện quá khẩn cấp2021-05-15 04:10
 • #1502: Gần như tuyệt cảnh2021-05-15 04:10
 • #1503: Lật về cục diện2021-05-15 04:10
 • #1504: Dứt khoát đoạn hậu2021-05-15 04:10
 • #1505: Tinh thần lạc ấn2021-05-15 04:10
 • #1506: Khó thoát một kiếp2021-05-15 04:10
 • #1507: Tinh cầu đại bạo tạc2021-05-15 04:10
 • #1508: Ngươi đến tột cùng là ai2021-05-15 04:10
 • #1509: Năng lượng luyện hóa2021-05-15 04:10
 • #1510: Thoáng qua giao phong2021-05-15 04:11
 • #1511: Đàm phán2021-05-15 04:11
 • #1512: Uy hiếp2021-05-15 04:11
 • #1513: Gien phòng thí nghiệm2021-05-15 04:11
 • #1514: Quỷ kế2021-05-15 04:11
 • #1515: Hallstatt hồ2021-05-15 04:11
 • #1516: Người thừa kế2021-05-15 04:11
 • #1517: Giấu giếm nguy cơ2021-05-15 04:11
 • #1518: Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo2021-05-15 04:11
 • #1519: Trì hoãn thời gian2021-05-15 04:11
 • #1520: Thất vọng2021-05-15 04:11
 • #1521: Mạnh mẽ khống chế2021-05-15 04:11
 • #1522: Kịch chiến say sưa2021-05-15 04:11
 • #1523: Mượn lực đả lực ngụy2021-05-15 04:12
 • #1524: Adam xuất thế2021-05-15 04:12
 • #1525: Thor mất tích2021-05-15 04:12
 • #1526: Lôi Thần Chi Chùy khuôn đúc2021-05-15 04:12
 • #1527: Muspelheim2021-05-15 04:12
 • #1528: Sông nham thạch2021-05-15 04:12
 • #1529: Hắc ám tiến lên2021-05-15 04:12
 • #1530: Esp Rick cùng Fenrir2021-05-15 04:12
 • #1531: Kịch chiến Fenrir2021-05-15 04:12
 • #1532: Tính giết Esp Rick2021-05-15 04:12
 • #1533: Trọng thương Fenrir2021-05-15 04:12
 • #1534: Fenrir chạy2021-05-15 04:12
 • #1535: Cuối cùng gặp Thor2021-05-15 04:12
 • #1536: Tương kế tựu kế2021-05-15 04:13
 • #1537: Hợp lực nhất kích2021-05-15 04:13
 • #1538: Dung nham Cự Ngạc2021-05-15 04:13
 • #1539: Năng lượng hạch tâm2021-05-15 04:13
 • #1540: Trong bóng tối rình mò2021-05-15 04:13
 • #1541: Chém đầu dung nham Cự Ngạc chi Vương2021-05-15 04:13
 • #1542: Đánh giết Sirte2021-05-15 04:13
 • #1543: Asgard chi biến2021-05-15 04:13
 • #1544: Trở lại Asgard2021-05-15 04:13
 • #1545: Trêu đùa Loki2021-05-15 04:13
 • #1546: Odin đến tột cùng ở đâu2021-05-15 04:13
 • #1547: Ngoài ý muốn nhiều lần sinh2021-05-15 04:13
 • #1548: Chậm một bước2021-05-15 04:13
 • #1549: Tử Vong Nữ Thần Hela2021-05-15 04:14
 • #1550: Kịch chiến Hela2021-05-15 04:14
 • #1551: Khủng bố Hela2021-05-15 04:14
 • #1552: Tổn thất nặng nề2021-05-15 04:14
 • #1553: Vứt mạng nhất kích2021-05-15 04:14
 • #1554: Rút lui2021-05-15 04:14
 • #1555: Hela vì cái gì bị phong ấn2021-05-15 04:14
 • #1556: Thanos uy hiếp2021-05-15 04:14
 • #1557: Odin quyết tuyệt2021-05-15 04:14
 • #1558: Odin bí ẩn tàng bảo khố2021-05-15 04:14
 • #1559: Tử Vong quân đoàn2021-05-15 04:14
 • #1560: Gặp lại Heimdall2021-05-15 04:15
 • #1561: Ám Độ Trần Thương2021-05-15 04:15
 • #1562: Chánh thức mê vụ2021-05-15 04:15
 • #1563: Tái nhập Saca tinh2021-05-15 04:15
 • #1564: Nữ Vũ Thần Keila2021-05-15 04:15
 • #1565: Thuyết phục Keila2021-05-15 04:15
 • #1566: Cầm đến Loki2021-05-15 04:15
 • #1567: Tính kế lẫn nhau2021-05-15 04:15
 • #1568: Cuối cùng gặp Thor2021-05-15 04:15
 • #1569: Đỉnh phong chi chiến2021-05-15 04:15
 • #1570: Âm thầm Âm Thủ2021-05-15 04:15
 • #1571: Phù văn chi lực —— giác tỉnh2021-05-15 04:15
 • #1572: Bất bại mà bại (cảm tạ bạn đọc quang huy cổ tâm)2021-05-15 04:15
 • #1573: Cuối cùng gặp Hulk2021-05-15 04:16
 • #1574: Đối chiến Hulk2021-05-15 04:16
 • #1575: Kế hoạch thuận lợi tiến hành2021-05-15 04:16
 • #1576: Trở về lộ tuyến2021-05-15 04:16
 • #1577: Người nào bẫy rập2021-05-15 04:16
 • #1578: Người nào tính kế người nào2021-05-15 04:16
 • #1579: Tỉnh lại Bruce Banner2021-05-15 04:16
 • #1580: Quen thuộc hiện trạng2021-05-15 04:16
 • #1581: Banner vấn đề2021-05-15 04:16
 • #1582: Biết được thân phận2021-05-15 04:16
 • #1583: Ác nhãn trùng động2021-05-15 04:16
 • #1584: Thiết kế đoạt thuyền2021-05-15 04:17
 • #1585: Hành động bắt đầu2021-05-15 04:17
 • #1586: Ra ngoài ý định2021-05-15 04:17
 • #1587: Ghen ghét chi hỏa2021-05-15 04:17
 • #1588: Tiến thối lưỡng nan2021-05-15 04:17
 • #1589: Xé nát tuyến phong tỏa2021-05-15 04:17
 • #1590: Thời khắc sống còn2021-05-15 04:17
 • #1591: Vượt qua trùng động2021-05-15 04:17
 • #1592: Lại hồi Asgard2021-05-15 04:17
 • #1593: Thiên Thần hàng lâm2021-05-15 04:17
 • #1594: Thor bại2021-05-15 04:17
 • #1595: Sandal chiến sự2021-05-15 04:17
 • #1596: Frigg tung tích2021-05-15 04:17
 • #1597: Thế Giới Thụ2021-05-15 04:18
 • #1598: Chân tướng2021-05-15 04:18
 • #1599: Thiên Phụ Odin2021-05-15 04:18
 • #1600: Trí Tuệ Chi Tuyền2021-05-15 04:18
 • #1601: Hoàng hôn tuần hoàn2021-05-15 04:18
 • #1602: Đánh vỡ tuần hoàn2021-05-15 04:18
 • #1603: Trong bóng tối bóng mờ2021-05-15 04:18
 • #1604: Á Thiên Phụ cấp2021-05-15 04:18
 • #1605: Frigg ly thế2021-05-15 04:18
 • #1606: Quyết chiến Bifrost2021-05-15 04:18
 • #1607: Trống rỗng thông đạo2021-05-15 04:18
 • #1608: Di dân Na Uy2021-05-15 04:18
 • #1609: Kiếm trận khốn địch2021-05-15 04:19
 • #1610: Kiếm trận mở rộng2021-05-15 04:19
 • #1611: Thanos xuất hiện2021-05-15 04:19
 • #1612: Thiên la địa võng2021-05-15 04:19
 • #1613: Địa ngục Ma Hỏa2021-05-15 04:19
 • #1614: Điên cuồng Fenrir2021-05-15 04:19
 • #1615: Hai hai liên thủ2021-05-15 04:19
 • #1616: Quyết chiến Hela2021-05-15 04:19
 • #1617: Dừng tay ngưng chiến2021-05-15 04:19
 • #1618: Vây công2021-05-15 04:19
 • #1619: Lẫn nhau có thắng bại2021-05-15 04:19
 • #1620: Đại náo thiên cung2021-05-15 04:20
 • #1621: Tụ lại2021-05-15 04:20
 • #1622: Dừng tay ngưng chiến2021-05-15 04:20
 • #1623: Kiếm trận hủy phục2021-05-15 04:20
 • #1624: Ngắn ngủi phong ấn2021-05-15 04:20
 • #1625: Thanos uy hiếp2021-05-15 04:20
 • #1626: Đột nhiên tập kích2021-05-15 04:20
 • #1627: Mắng người chửi xéo2021-05-15 04:20
 • #1628: Phóng thích Hela2021-05-15 04:20
 • #1629: Hắc động lực lượng2021-05-15 04:20
 • #1630: Chương 1631 Thần Vương Đại Điện2021-05-15 04:21
 • #1631: Phóng thích Hela2021-05-15 04:21
 • #1632: Asgard phản kháng2021-05-15 04:21
 • #1633: Quyết tâm2021-05-15 04:21
 • #1634: Linh hồn bắn ra2021-05-15 04:21
 • #1635: Thâm trầm nhất tuyệt vọng2021-05-15 04:21
 • #1636: Tuyệt địa lật bàn2021-05-15 04:21
 • #1637: Nghi hoặc không hiểu2021-05-15 04:21
 • #1638: Phóng thích Sirte2021-05-15 04:21
 • #1639: Thanos đại chiến Sirte2021-05-15 04:21
 • #1640: Ăn cắp Thế Giới Thụ2021-05-15 04:21
 • #1641: Frigg ngụy2021-05-15 04:22
 • #1642: Vận Mệnh Tam Nữ Thần2021-05-15 04:22
 • #1643: Đàm phán thỏa hiệp2021-05-15 04:22
 • #1644: Thao túng vận mệnh2021-05-15 04:22
 • #1645: Chuẩn bị triệt để2021-05-15 04:22
 • #1646: Lăng Tiêu đâu?2021-05-15 04:22
 • #1647: Các phương tính kế2021-05-15 04:22
 • #1648: Tinh thể nổ tung2021-05-15 04:22
 • #1649: Phượng Hoàng chi hỏa2021-05-15 04:22
 • #1650: Giết chết Thanos2021-05-15 04:22
 • #1651: Đối lập2021-05-15 04:22
 • #1652: Bỗng nhiên bất hoà2021-05-15 04:23
 • #1653: Rốt cục bức ra Thanos2021-05-15 04:23
 • #1654: Vũ trụ Trưởng Lão Hội2021-05-15 04:23
 • #1655: Uy hiếp2021-05-15 04:23
 • #1656: Tự bạo2021-05-15 04:23
 • #1657: Dã tâm2021-05-15 04:23
 • #1658: Fenrir cái mũi2021-05-15 04:23
 • #1659: Không gian thuấn di2021-05-15 04:23
 • #1660: Tiêu hao quá lớn2021-05-15 04:23
 • #1661: Sinh tử Âm Dương Trận2021-05-15 04:23
 • #1662: Phản vật chất bom2021-05-15 04:23
 • #1663: Dị biến đột nhiên phát sinh2021-05-15 04:23
 • #1664: Kẻ Hủy Diệt chiến giáp2021-05-15 04:24
 • #1665: Cục thế giằng co2021-05-15 04:24
 • #1666: Lục đục với nhau2021-05-15 04:24
 • #1667: Tốt nhất trường hợp2021-05-15 04:24
 • #1668: Xảy ra vấn đề2021-05-15 04:24
 • #1669: Lâm chung di ngôn2021-05-15 04:24
 • #1670: Băng vụ băng diễm2021-05-15 04:24
 • #1671: So độ không tuyệt đối còn nhiệt độ thấp độ2021-05-15 04:24
 • #1672: Bẫy rập2021-05-15 04:24
 • #1673: Không Gian Bảo Thạch xuất hiện2021-05-15 04:24
 • #1674: Rơi vào tay địch2021-05-15 04:25
 • #1675: Cực hạn tự bạo2021-05-15 04:25
 • #1676: Sinh tử chi mê2021-05-15 04:25
 • #1677: Berger2021-05-15 04:25
 • #1678: Thất bại2021-05-15 04:25
 • #1679: Tử vong chi mê2021-05-15 04:25
 • #1680: Thân thể thần nhất thể2021-05-15 04:25
 • #1681: Song phương hành động2021-05-15 04:25
 • #1682: Nidaville2021-05-15 04:25
 • #1683: Tuyệt vọng Ải Nhân Vương2021-05-15 04:26
 • #1684: Lò luyện khởi động2021-05-15 04:26
 • #1685: Phong bạo chiến chùy2021-05-15 04:26
 • #1686: Cầu cứu sóng điện2021-05-15 04:26
 • #1687: Hư hao Miranda số2021-05-15 04:26
 • #1688: Gamora bị bắt2021-05-15 04:26
 • #1689: Thống khổ lựa chọn2021-05-15 04:26
 • #1690: Mỗi người đi một ngả2021-05-15 04:26
 • #1691: Ốc Mễ Nhĩ ngôi sao2021-05-15 04:26
 • #1692: Linh hồn hiến tế2021-05-15 04:26
 • #1693: Kịp thời đuổi tới2021-05-15 04:26
 • #1694: Cướp đoạt bảo thạch2021-05-15 04:27
 • #1695: Ám Độ Trần Thương2021-05-15 04:27
 • #1696: Không gian bom2021-05-15 04:27
 • #1697: Tuyệt không chia sẻ2021-05-15 04:27
 • #1698: Cướp đoạt linh hồn bảo thạch2021-05-15 04:27
 • #1699: Thực lực tăng trưởng chi mê2021-05-15 04:27
 • #1700: Ăn ý liên thủ2021-05-15 04:27
 • #1701: Dị biến đột nhiên phát sinh2021-05-15 04:27
 • #1702: Dịch chuyển không gian2021-05-15 04:27
 • #1703: Bảo thạch kết thúc2021-05-15 04:27
 • #1704: Hắn trốn!2021-05-15 04:27
 • #1705: Linh hồn thế giới2021-05-15 04:28
 • #1706: Bước kế tiếp động tĩnh2021-05-15 04:28
 • #1707: Chân tướng sự thật2021-05-15 04:28
 • #1708: Chuẩn bị hậu thủ2021-05-15 04:28
 • #1709: Wakanda2021-05-15 04:28
 • #1710: Đại trận chiến2021-05-15 04:28
 • #1711: Chiến màn2021-05-15 04:28
 • #1712: Khó khăn quyết định2021-05-15 04:28
 • #1713: Quick Silver giết hại2021-05-15 04:28
 • #1714: Đại bạo tạc2021-05-15 04:28
 • #1715: Chém giết say sưa2021-05-15 04:28
 • #1716: Liên thủ hợp kích2021-05-15 04:29
 • #1717: Nguy cơ hiển hiện2021-05-15 04:29
 • #1718: Cục thế lật úp2021-05-15 04:29
 • #1719: Ám Ảnh đột kích2021-05-15 04:29
 • #1720: Lôi Thần hàng thế2021-05-15 04:29
 • #1721: Cự hình bánh răng2021-05-15 04:29
 • #1722: Ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh2021-05-15 04:29
 • #1723: Hỗn độn ma pháp2021-05-15 04:29
 • #1724: Black Dwarf cái chết2021-05-15 04:29
 • #1725: Phản Hulk chiến giáp chính xác cách dùng2021-05-15 04:29
 • #1726: Nguy cơ trùng trùng2021-05-15 04:29
 • #1727: Hắc ám sao gần mặt trời cái chết2021-05-15 04:29
 • #1728: Ẩn hình mâu thuẫn2021-05-15 04:30
 • #1729: Đều có tính kế2021-05-15 04:30
 • #1730: Lão cha ra sân2021-05-15 04:30
 • #1731: Trọng từ lực trường2021-05-15 04:30
 • #1732: Thủ đoạn át chủ bài2021-05-15 04:30
 • #1733: Đe doạ trong nháy mắt2021-05-15 04:30
 • #1734: Cường đại Magneto2021-05-15 04:30
 • #1735: Kẻ gây tai hoạ2021-05-15 04:30
 • #1736: Corvus Glaive —— chết2021-05-15 04:30
 • #1737: Vision bị mang đi2021-05-15 04:30
 • #1738: Magneto mục đích2021-05-15 04:31
 • #1739: Băng Sương Cự Nhân bộ lạc2021-05-15 04:31
 • #1740: Băng Sương Cự Nhân Locker2021-05-15 04:31
 • #1741: Hành động thương nghị2021-05-15 04:31
 • #1742: Kế hoạch mở rộng2021-05-15 04:31
 • #1743: Thanos nhân từ2021-05-15 04:31
 • #1744: Chiến màn kéo mở2021-05-15 04:31
 • #1745: Liên tiếp2021-05-15 04:31
 • #1746: Tình hình chiến đấu kịch liệt2021-05-15 04:31
 • #1747: Phiền phức cùng đau đầu2021-05-15 04:31
 • #1748: Ronan xuất thủ2021-05-15 04:31
 • #1749: Đòn sát thủ Montez2021-05-15 04:32
 • #1750: Rốt cục thành công2021-05-15 04:32
 • #1751: Chuẩn bị trở về chuyển2021-05-15 04:32
 • #1752: Kinh thiên âm mưu2021-05-15 04:32
 • #1753: Món chính lên bàn2021-05-15 04:32
 • #1754: Ainke chi hình2021-05-15 04:32
 • #1755: Giả Agamotto chi nhãn2021-05-15 04:32
 • #1756: Stark vs Thanos2021-05-15 04:32
 • #1757: Thảm liệt Stark2021-05-15 04:32
 • #1758: Người sắp chết2021-05-15 04:32
 • #1759: Tâm kế đọ sức2021-05-15 04:32
 • #1760: Nguyên thần phân thân2021-05-15 04:33
 • #1761: Hỏa Diễm Cự Nhân phân thân2021-05-15 04:33
 • #1762: Hỏa Diễm Cự Nhân Soest2021-05-15 04:33
 • #1763: Băng Hỏa Âm Dương Trận2021-05-15 04:33
 • #1764: Quả quyết quyết định2021-05-15 04:33
 • #1765: Thoát ra khống chế2021-05-15 04:33
 • #1766: Hắc động chi lực2021-05-15 04:33
 • #1767: Hỗn Độn lực lượng2021-05-15 04:33
 • #1768: Cuối thông đạo2021-05-15 04:34
 • #1769: Ngấp nghé ánh mắt2021-05-15 04:34
 • #1770: Lặng yên không một tiếng động tính kế2021-05-15 04:34
 • #1771: Thủy hỏa Âm Dương Trận2021-05-15 04:34
 • #1772: Trở về Địa Cầu2021-05-15 04:34
 • #1773: Ám lưu2021-05-15 04:34
 • #1774: Che lấp2021-05-15 04:34
 • #1775: Tổng kết giáo huấn2021-05-15 04:34
 • #1776: Không ngừng đặt câu hỏi Hắc Báo2021-05-15 04:34
 • #1777: Địa điểm chiến đấu2021-05-15 04:34
 • #1778: Chiến tranh bóng mờ2021-05-15 04:34
 • #1779: Sơ bộ kế hoạch định ra2021-05-15 04:34
 • #1780: Hạch cấp cường giả2021-05-15 04:35
 • #1781: Tham chiến nhân tuyển2021-05-15 04:35
 • #1782: Trong bóng tối mạch nước ngầm2021-05-15 04:35
 • #1783: Ngạc nhiên đội trưởng2021-05-15 04:35
 • #1784: Carol Danvers2021-05-15 04:35
 • #1785: Skru người2021-05-15 04:35
 • #1786: Nhất định phải cân nhắc đường lui2021-05-15 04:35
 • #1787: Lấp lóe2021-05-15 04:35
 • #1788: Chánh thức kế hoạch2021-05-15 04:35
 • #1789: Phần thắng2021-05-15 04:35
 • #1790: Một cơ hội2021-05-15 04:35
 • #1791: Cung Điện Buckingham gật đầu2021-05-15 04:36
 • #1792: Mô phỏng tác chiến phòng huấn luyện2021-05-15 04:36
 • #1793: Tai hoạ ngầm cùng ám thủ2021-05-15 04:36
 • #1794: Ăn ý phối hợp đội ngũ2021-05-15 04:36
 • #1795: Trộm long tráo phượng2021-05-15 04:36
 • #1796: Lượng tử không gian2021-05-15 04:36
 • #1797: Nửa giây2021-05-15 04:36
 • #1798: Morgan · Stark2021-05-15 04:36
 • #1799: Ân oán khởi nguyên2021-05-15 04:36
 • #1800: Tương lai uy hiếp2021-05-15 04:36
 • #1801: Ngọn nguồn2021-05-15 04:37
 • #1802: Hắc Báo · Ebony Maw2021-05-15 04:37
 • #1803: Thanos giá lâm2021-05-15 04:37
 • #1804: Phản vật chất tên lửa2021-05-15 04:37
 • #1805: Thực lực kinh người2021-05-15 04:37
 • #1806: Tên lửa đối oanh2021-05-15 04:37
 • #1807: Tên lửa đối oanh2021-05-15 04:37
 • #1808: Lý niệm tranh luận2021-05-15 04:37
 • #1809: Đánh2021-05-15 04:37
 • #1810: Chiến tranh toàn diện2021-05-15 04:37
 • #1811: Chiến tranh toàn diện2021-05-15 04:37
 • #1812: Trực tiếp đối kháng2021-05-15 04:38
 • #1813: Chiến lực giằng co nhau2021-05-15 04:38
 • #1814: Rực rỡ hào quang2021-05-15 04:38
 • #1815: Các biện pháp dự phòng2021-05-15 04:38
 • #1816: Đột nhiên tới viện trợ2021-05-15 04:38
 • #1817: Cài răng lược2021-05-15 04:38
 • #1818: Nhìn không thấu hành động2021-05-15 04:38
 • #1819: Huyễn tượng quyết đấu2021-05-15 04:38
 • #1820: Loki hiện thân2021-05-15 04:38
 • #1821: Tư duy chỗ nhầm lẫn2021-05-15 04:38
 • #1822: Phiêu nhiên trở ra2021-05-15 04:38
 • #1823: Kế hoạch triển khai2021-05-15 04:39
 • #1824: Giương Đông kích Tây2021-05-15 04:39
 • #1825: Sắp thành lại bại2021-05-15 04:39
 • #1826: Bước kế tiếp kế hoạch2021-05-15 04:39
 • #1827: Đi đi đâu2021-05-15 04:39
 • #1828: Xúc động Drax the Destroyer2021-05-15 04:39
 • #1829: Công kích hàng ngũ2021-05-15 04:39
 • #1830: Phản Hulk chiến giáp2021-05-15 04:39
 • #1831: Hulk tái hiện2021-05-15 04:39
 • #1832: Kế hoạch thuận lợi2021-05-15 04:39
 • #1833: Năng lượng bản nguyên2021-05-15 04:40
 • #1834: Thực lực liều mạng2021-05-15 04:40
 • #1835: Vầng sáng màu xanh lam2021-05-15 04:40
 • #1836: Trong bóng tối những người kia2021-05-15 04:40
 • #1837: Hợp thể Hulk2021-05-15 04:40
 • #1838: Thực lực liều mạng2021-05-15 04:40
 • #1839: Năng lượng thạch2021-05-15 04:40
 • #1840: Kế hoạch thành công2021-05-15 04:40
 • #1841: Bảo thạch tới tay2021-05-15 04:40
 • #1842: Cương Thiết Thủ Sáo2021-05-15 04:40
 • #1843: Bị khám phá2021-05-15 04:40
 • #1844: Nữ Vu xuất thủ2021-05-15 04:40
 • #1845: Kerry chiến chùy2021-05-15 04:41
 • #1846: Sức tấn công mạnh nhất2021-05-15 04:41
 • #1847: Ẩn tàng thủ đoạn2021-05-15 04:41
 • #1848: Locker tái hiện2021-05-15 04:41
 • #1849: Địch nhân chân chính2021-05-15 04:41
 • #1850: Huyết chiến mở màn2021-05-15 04:41
 • #1851: Cục thế điên đảo2021-05-15 04:41
 • #1852: Tuyết lưỡi đao gai băng2021-05-15 04:41
 • #1853: Chiến tranh hạt nhân chuẩn bị2021-05-15 04:41
 • #1854: Đạn hạt nhân nổ tung2021-05-15 04:41
 • #1855: Thảm liệt chiến tranh hạt nhân2021-05-15 04:41
 • #1856: Thanos tung tích2021-05-15 04:42
 • #1857: Đánh bất ngờ cùng bẫy rập2021-05-15 04:42
 • #1858: Mùi âm mưu2021-05-15 04:42
 • #1859: Hung hiểm kịch chiến2021-05-15 04:42
 • #1860: Kịch chiến say sưa2021-05-15 04:42
 • #1861: Yếu nhất một vòng2021-05-15 04:42
 • #1862: Các giấu ám thủ2021-05-15 04:42
 • #1863: Yếu ớt thăng bằng2021-05-15 04:42
 • #1864: Lục đục với nhau2021-05-15 04:42
 • #1865: Sáng chói chùm sáng2021-05-15 04:43
 • #1866: Thời gian động tĩnh di động lĩnh vực2021-05-15 04:43
 • #1867: Truy sát2021-05-15 04:43
 • #1868: Tan tác2021-05-15 04:43
 • #1869: Cơ hội khó được2021-05-15 04:43
 • #1870: Bạo phát Thanos2021-05-15 04:43
 • #1871: Loki đột hiển2021-05-15 04:43
 • #1872: Huyễn thuật trò lừa gạt2021-05-15 04:43
 • #1873: Truy sát Loki2021-05-15 04:43
 • #1874: Sau lưng một đao2021-05-15 04:44
 • #1875: Kỳ quặc2021-05-15 04:44
 • #1876: Chiến bại2021-05-15 04:44
 • #1877: Xấu nhất cục diện2021-05-15 04:44
 • #1878: Theo hiện thực bóc ra2021-05-15 04:44
 • #1879: Cục diện nguy cấp2021-05-15 04:44
 • #1880: Đồ cùng2021-05-15 04:44
 • #1881: Người nào tính kế người nào2021-05-15 04:45
 • #1882: Thanh thúy tiếng vỡ vụn2021-05-15 04:45
 • #1883: Long trời lỡ đất2021-05-15 04:45
 • #1884: Nghiền xương thành tro2021-05-15 04:45
 • #1885: Tai hoạ ngầm trùng điệp2021-05-15 04:45
 • #1886: Hoàn toàn chuẩn bị2021-05-15 04:45
 • #1887: Năng lượng hạch tâm2021-05-15 04:45
 • #1888: Cực hạn xung đột2021-05-15 04:45
 • #1889: Kịch liệt xung đột2021-05-15 04:45
 • #1890: Kiên trì không ngừng2021-05-15 04:46
 • #1891: Khoảng cách gần quan sát2021-05-15 04:46
 • #1892: Pháp tắc bản nguyên2021-05-15 04:46
 • #1893: Bóc ra2021-05-15 04:46
 • #1894: Ngắn ngủi chém giết2021-05-15 04:46
 • #1895: Còn có cơ hội2021-05-15 04:46
 • #1896: Tư tâm quấy phá2021-05-15 04:46
 • #1897: Xuyên thủng âm mưu2021-05-15 04:46
 • #1898: Thủy hỏa Âm Dương Trận2021-05-15 04:47
 • #1899: Cứng rắn quyền đầu2021-05-15 04:47
 • #1900: Giết gà dọa khỉ2021-05-15 04:47
 • #1901: Một chỗ tử huyệt2021-05-15 04:47
 • #1902: Giấu giếm giảo quyệt2021-05-15 04:47
 • #1903: Pháp tắc hóa thân thể2021-05-15 04:47
 • #1904: Chủ khách đổi chỗ2021-05-15 04:47
 • #1905: Lại một lần tử vong2021-05-15 04:47
 • #1906: Địa Mẫu Gaia2021-05-15 04:48
 • #1907: Hi sinh2021-05-15 04:48
 • #1908: Mục đích mặt trời2021-05-15 04:48
 • #1909: Hắc động thành lưới2021-05-15 04:48
 • #1910: Đến tột cùng là ai tính kế2021-05-15 04:48
 • #1911: Lăng Tiêu2021-05-15 04:48
 • #1912: Nói rõ chân tướng2021-05-15 04:48
 • #1913: Không chịu nổi một kích2021-05-15 04:48
 • #1914: Giả chung quy là giả2021-05-15 04:49
 • #1915: Hậu thủ2021-05-15 04:49
 • #1916: Wanda lực lượng2021-05-15 04:49
 • #1917: Năng lượng mũi tên2021-05-15 04:49
 • #1918: Trước đây tái hiện2021-05-15 04:49
 • #1919: Được mất cân nhắc2021-05-15 04:49
 • #1920: Công thủ thay đổi xu thế2021-05-15 04:49
 • #1921: Hắc động trùng kích2021-05-15 04:49
 • #1922: Vô hạn đè ép2021-05-15 04:50
 • #1923: Cái thớt gỗ phía trên thịt cá2021-05-15 04:50
 • #1924: Magneto2021-05-15 04:50
 • #1925: Lẫn nhau thăm dò2021-05-15 04:50
 • #1926: Vision tái hiện2021-05-15 04:50
 • #1927: Đánh trúng muốn hại2021-05-15 04:50
 • #1928: Bỗng nhiên biến cố2021-05-15 04:50
 • #1929: Kẽ hở không gian2021-05-15 04:50
 • #1930: Ngạc nhiên kinh biến2021-05-15 04:51
 • #1931: Gặp lại Lăng Tiêu2021-05-15 04:51
 • #1932: Dị thường hung ác2021-05-15 04:51
 • #1933: Làm sao có thể2021-05-15 04:51
 • #1934: Pháp ấn hóa thân2021-05-15 04:51
 • #1935: Đạo tâm2021-05-15 04:51
 • #1936: Giả thuyết chân thực2021-05-15 04:52
 • #1937: Thanh tĩnh không một hạt bụi2021-05-15 04:52
 • #1938: Tu hành chi đồ2021-05-15 04:52
 • #1939: Bên trong Âm giới2021-05-15 04:52
 • #1940: Tỉnh lại sau giấc ngủ2021-05-15 04:52
 • #1941: Trùng điệp mưu đồ bí mật2021-05-15 04:52
 • #1942: Thành công ám sát2021-05-15 04:53
 • #1943: Vây bắt2021-05-15 04:53
 • #1944: Sự tình nguyên nhân2021-05-15 04:53
 • #1945: Lùng bắt tàu ngầm2021-05-15 04:53
 • #1946: Câm như hến2021-05-15 04:53
 • #1947: Động thủ kế hoạch2021-05-15 04:53
 • #1948: Đột nhiên biến cố2021-05-15 04:53
 • #1949: Chân Lý Tử2021-05-15 04:53
 • #1950: Thỉ Chí Điền Thị Lang2021-05-15 04:53
 • #1951: Snape thầy thuốc2021-05-15 04:53
 • #1952: Chân thực ảo giác2021-05-15 04:53
 • #1953: Tang lễ bắt đầu2021-05-15 04:53
 • #1954: Buồn cười người2021-05-15 04:54
 • #1955: Ngoài ý muốn nảy sinh2021-05-15 04:54
 • #1956: Ngoài ý muốn nảy sinh2021-05-15 04:54
 • #1957: Một mảnh hỗn loạn2021-05-15 04:54
 • #1958: Lòng dạ biết rõ2021-05-15 04:54
 • #1959: Hoài nghi2021-05-15 04:54
 • #1960: Truy binh đến2021-05-15 04:54
 • #1961: Đêm mưa đánh giết2021-05-15 04:54
 • #1962: Nguy cơ trùng trùng2021-05-15 04:54
 • #1963: Đêm mưa chạy trốn2021-05-15 04:54
 • #1964: Máu chó cố sự2021-05-15 04:54
 • #1965: Gia tộc bí mật2021-05-15 04:54
 • #1966: Nguy cơ thầm nằm2021-05-15 04:55
 • #1967: Phụ tâm Tri Chu2021-05-15 04:55
 • #1968: Đêm mưa ngược lại cây2021-05-15 04:55
 • #1969: Ngoài ý muốn uy hiếp2021-05-15 04:55
 • #1970: Nguy hiểm tiếp cận2021-05-15 04:55
 • #1971: Xấu hổ tình cảnh2021-05-15 04:55
 • #1972: Bị người theo dõi2021-05-15 04:55
 • #1973: Xoay quanh2021-05-15 04:55
 • #1974: Bị đánh lén2021-05-15 04:55
 • #1975: Trùng điệp sát cục2021-05-15 04:55
 • #1976: Người nào tại tính kế2021-05-15 04:55
 • #1977: Hục hặc với nhau2021-05-15 04:56
 • #1978: Thần bí tổ chức2021-05-15 04:56
 • #1979: Độc Xà Bang2021-05-15 04:56
 • #1980: Góc khuê2021-05-15 04:56
 • #1981: Không muốn nhìn đến một màn2021-05-15 04:56
 • #1982: Kế trong kế2021-05-15 04:56
 • #1983: Thái Công câu cá2021-05-15 04:56
 • #1984: Thăm dò2021-05-15 04:56
 • #1985: Đêm thuyền hỗn chiến2021-05-15 04:56
 • #1986: Mỗi người đi một ngả2021-05-15 04:56
 • #1987: Đồ chơi2021-05-15 04:56
 • #1988: Sự tình đột biến2021-05-15 04:57
 • #1989: Thỉ Chí Huyền cái chết2021-05-15 04:57
 • #1990: Biết được nội tình người2021-05-15 04:57
 • #1991: Tỉnh táo người đáng tin2021-05-15 04:57
 • #1992: Phương Bắc phòng thí nghiệm2021-05-15 04:57
 • #1993: Phục sinh2021-05-15 04:57
 • #1994: Lực lượng ngang nhau2021-05-15 04:57
 • #1995: Thắng bại dần dần phân2021-05-15 04:57
 • #1996: Thỉ Chí Huyền · chết2021-05-15 04:57
 • #1997: Còn có thời gian2021-05-15 04:57
 • #1998: Hậu trường hắc thủ2021-05-15 04:57
 • #1999: Thủ đoạn2021-05-15 04:57
 • #2000: Đạo bất đồng không tướng mưu2021-05-15 04:58
 • #2001: Bạch Ngân võ sĩ2021-05-15 04:58
 • #2002: Chăm chú tính kế2021-05-15 04:58
 • #2003: Xuất thủ cứu người2021-05-15 04:58
 • #2004: Cường hãn Bạch Ngân võ sĩ2021-05-15 04:58
 • #2005: Tính kế lẫn nhau2021-05-15 04:58
 • #2006: Lục đục với nhau2021-05-15 04:58
 • #2007: Hủy đi ánh mắt2021-05-15 04:58
 • #2008: Không thể coi thường2021-05-15 04:58
 • #2009: Chém rụng đầu lâu2021-05-15 04:58
 • #2010: Chân tướng vạch trần2021-05-15 04:58
 • #2011: Siêu Thần chiến giáp2021-05-15 04:58
 • #2012: Chém giết lão Thỉ Chí Điền2021-05-15 04:59
 • #2013: Sự tình đến tiếp sau2021-05-15 04:59
 • #2014: Ao nước cơ quan2021-05-15 04:59
 • #2015: Mật thất dưới đất2021-05-15 04:59
 • #2016: Trùng điệp bố cục2021-05-15 04:59
 • #2017: Gọn gàng chém giết2021-05-15 04:59
 • #2018: Thiên Ma đoạt thể2021-05-15 04:59
 • #2019: Thiên Ma Vũ2021-05-15 04:59
 • #2020: Lục đục với nhau2021-05-15 04:59
 • #2021: Phượng Hoàng câu hồn2021-05-15 04:59
 • #2022: Thiên Ma Odin2021-05-15 04:59
 • #2023: Tinh thần cảm ứng2021-05-15 04:59
 • #2024: Lũ chiến lũ bại2021-05-15 04:59
 • #2025: Hỗn độn ma pháp2021-05-15 05:00
 • #2026: Thiên Ma bản thể2021-05-15 05:00
 • #2027: Sau cùng quyết chiến2021-05-15 05:00
 • #2028: Cuối cùng khác biệt2021-05-15 05:00
 • #2029: Thắng bại rõ ràng2021-05-15 05:00
 • #2030: Khốn cảnh phía dưới2021-05-15 05:00
 • #2031: Âm hiểm xảo trá2021-05-15 05:00
 • #2032: Kỹ cao một bậc2021-05-15 05:00
 • #2033: Đặt vững thắng cục2021-05-15 05:00
 • #2034: Thần quang gột rửa2021-05-15 05:00
 • #2035: Địa Kiếp kết2021-05-15 05:00
 • #2036: Thân phận chân thật2021-05-15 05:01
 • #2037: Thiên kiếp buông xuống2021-05-15 05:01
 • #2038: Đạo thiên kiếp thứ nhất2021-05-15 05:01
 • #2039: Đạo thiên kiếp thứ hai2021-05-15 05:01
 • #2040: Từ hãm khốn địa2021-05-15 05:01
 • #2041: Thiên Kiếm Hàng Thế2021-05-15 05:01
 • #2042: Đạo thiên kiếp thứ ba2021-05-15 05:01
 • #2043: Âm hàn chi lực2021-05-15 05:01
 • #2044: Đá lạnh chi thiên kiếp2021-05-15 05:01
 • #2045: Nhâm Quý Thủy Lôi2021-05-15 05:01
 • #2046: Đạo thiên kiếp thứ bốn2021-05-15 05:02
 • #2047: Hủy diệt Hỏa Liên2021-05-15 05:02
 • #2048: Đạo thiên kiếp thứ năm2021-05-15 05:02
 • #2049: Thanh Long hiện thân2021-05-15 05:02
 • #2050: Đạo thiên kiếp thứ sáu2021-05-15 05:02
 • #2051: Bạch Hồng Quán Nhật2021-05-15 05:02
 • #2052: Thành tựu nguyên thần2021-05-15 05:02
 • #2053: Thiên thạch Thiên Kích2021-05-15 05:02
 • #2054: Đạo thiên kiếp thứ bảy2021-05-15 05:02
 • #2055: Không gian cắt chém2021-05-15 05:02
 • #2056: Không gian chôn vùi2021-05-15 05:03
 • #2057: Đạo thiên kiếp thứ tám2021-05-15 05:03
 • #2058: Một sợi hi vọng2021-05-15 05:03
 • #2059: Thành tựu nguyên thần2021-05-15 05:03
 • #2060: Vấn đề2021-05-15 05:03
 • #2061: Thời gian vòng xoáy2021-05-15 05:03
 • #2062: Một cái khác duy trì chính mình2021-05-15 05:03
 • #2063: Kiếp vân vòng xoáy2021-05-15 05:03
 • #2064: Đạo thiên kiếp thứ chín2021-05-15 05:03
 • #2065: Nguyên thần pháp * thân thể2021-05-15 05:03
 • #2066: Thiên kiếp khen thưởng2021-05-15 05:03
 • #2067: Thành tựu nguyên thần2021-05-15 05:04
 • #2068: Quy tắc vận mệnh2021-05-15 05:04
 • #2069: Nguyên thần tu hành2021-05-15 05:04
 • #2070: Liên tục bẫy rập2021-05-15 05:04
 • #2071: Lực lượng nguyên thạch tai hoạ ngầm2021-05-15 05:04
 • #2072: Gặp lại Thanos2021-05-15 05:04
 • #2073: Thần Thương khẩu chiến2021-05-15 05:04
 • #2074: Lá mặt lá trái2021-05-15 05:04
 • #2075: Ra ngoài ý định2021-05-15 05:04
 • #2076: Nhân vật chính khuôn mẫu Thanos2021-05-15 05:04
 • #2077: Khó giải quyết Lăng Tiêu2021-05-15 05:05
 • #2078: Món ăn khai vị2021-05-15 05:05
 • #2079: Ngắn ngủi giao phong2021-05-15 05:05
 • #2080: Lui một bước2021-05-15 05:05
 • #2081: Cẩn thận cẩn thận hơn2021-05-15 05:05
 • #2082: Trí mạng uy hiếp2021-05-15 05:05
 • #2083: Giả tượng cùng huyễn ảnh2021-05-15 05:05
 • #2084: Át chủ bài vạch trần2021-05-15 05:05
 • #2085: Trong bóng tối chi thủ2021-05-15 05:05
 • #2086: Mà biết rất sâu2021-05-15 05:05
 • #2087: Tình thế nguy hiểm tiếp cận2021-05-15 05:06
 • #2088: Tính kế chi sâu2021-05-15 05:06
 • #2089: Tìm kiếm ám thủ2021-05-15 05:06
 • #2090: Vẫn là bị hố2021-05-15 05:06
 • #2091: Đồng quy vu tận2021-05-15 05:06
 • #2092: Cục thế khó bình tĩnh2021-05-15 05:06
 • #2093: Chánh thức tính kế2021-05-15 05:06
 • #2094: Đại cục nghiêng về2021-05-15 05:06
 • #2095: Thanos cái chết2021-05-15 05:06
 • #2096: Đại cục đến định2021-05-15 05:06
 • #2097: Hủy diệt bảo thạch2021-05-15 05:07
 • #2098: Át chủ bài cuối cùng vạch trần2021-05-15 05:07
 • #2099: Phong ấn Thanos2021-05-15 05:07
 • #2100: Sau cùng giãy dụa2021-05-15 05:07
 • #2101: Báo Thù Nữ Thần Erinyes2021-05-15 05:07
 • #2102: Đóng chặt hoàn toàn2021-05-15 05:07
 • #2103: Cố ý dù cho chi2021-05-15 05:07
 • #2104: Địa Cầu hiện trạng2021-05-15 05:07
 • #2105: Nội bộ phân tranh2021-05-15 05:07
 • #2106: Tinh tế thành thị2021-05-15 05:07
 • #2107: Gần như Tử Cảnh2021-05-15 05:08
 • #2108: Thanos cái chết2021-05-15 05:08
 • #2109: Tử vong2021-05-15 05:08
 • #2110: Ngũ đại Thần Minh2021-05-15 05:08
 • #2111: Thanos sống lại2021-05-15 05:08
 • #2112: ? Lại lần nữa gặp nhau2021-05-15 05:08
 • #2113: Bất lực2021-05-15 05:08
 • #2114: Triệt để rách nát2021-05-15 05:08
 • #2115: ? Phong ấn ngàn năm2021-05-15 05:08
 • #2116: Ngân Dực lướt đi người2021-05-15 05:08
 • #2117: Bái lão đại2021-05-15 05:08
 • #2118: Đến tiếp sau xử lý2021-05-15 05:09
 • #2119: ? Từng bước an bài2021-05-15 05:09
 • #2120: Đòi hỏi bảo thạch2021-05-15 05:09
 • #2121: Tứ Duy đảo không thấy2021-05-15 05:09
 • #2122: ? Giả thuyết hình ảnh2021-05-15 05:09
 • #2123: Chân tướng vạch trần2021-05-15 05:09
 • #2124: Ngoài ý muốn tiến hành2021-05-15 05:09
 • #2125: ? Tinh cầu phòng ngự2021-05-15 05:09
 • #2126: Tương lai uy hiếp2021-05-15 05:09
 • #2127: Vạch trần chân tướng2021-05-15 05:09
 • #2128: Chạy tới Bách Lâm2021-05-15 05:09
 • #2129: Không thể coi thường2021-05-15 05:10
 • #2130: Nguy cơ tiến đến2021-05-15 05:10
 • #2131: Chân tướng lộ ra ngoài2021-05-15 05:10
 • #2132: Giải quyết triệt để2021-05-15 05:10
 • #2133: Nhân tâm hiểm ác2021-05-15 05:10
 • #2134: Một bài học2021-05-15 05:10
 • #2135: Rogers —— Hydra2021-05-15 05:10
 • #2136: Phục tùng2021-05-15 05:11
 • #2137: Ebony Maw2021-05-15 05:11
 • #2138: Trong bóng tối ánh mắt2021-05-15 05:11
 • #2139: Thời không gợn sóng2021-05-15 05:11
 • #2140: Hắc Nghĩ2021-05-15 05:11
 • #2141: Alpha trạm không gian2021-05-15 05:11
 • #2142: Rogers cùng Carol Thần Thương khẩu chiến2021-05-15 05:11
 • #2143: Không phải2021-05-15 05:11
 • #2144: Quan chỉ huy tối cao2021-05-15 05:11
 • #2145: Nước Mỹ cùng Asgard ở giữa đánh cược2021-05-15 05:12
 • #2146: Rút củi dưới đáy nồi2021-05-15 05:12
 • #2147: Khuyên cách địa cầu2021-05-15 05:12
 • #2148: Biến khéo thành vụng2021-05-15 05:12
 • #2149: Rời đi2021-05-15 05:12
 • #2150: Tín nhiệm giao dịch2021-05-15 05:12
 • #2151: Xà Quan2021-05-15 05:12
 • #2152: Tín nhiệm hợp tác2021-05-15 05:13
 • #2153: Bắt chước đại sư2021-05-15 05:13
 • #2154: Người âm mưu2021-05-15 05:13
 • #2155: Màn che kéo ra2021-05-15 05:13
 • #2156: Đẫm máu pháp * đình2021-05-15 05:13
 • #2157: Ngoại Trưởng nữ sĩ2021-05-15 05:13
 • #2158: Đao quang kiếm ảnh2021-05-15 05:13
 • #2159: Lời lẽ đanh thép2021-05-15 05:13
 • #2160: Mỗi người mưu tính2021-05-15 05:14
 • #2161: Nổ tung cùng dư luận2021-05-15 05:14
 • #2162: Hủy diệt tiến sĩ2021-05-15 05:14
 • #2163: Quyết liệt2021-05-15 05:14
 • #2164: Lập uy2021-05-15 05:14
 • #2165: Uy hiếp2021-05-15 05:14
 • #2166: Chúng Thần kế hoạch2021-05-15 05:14
 • #2167: Lòng nghi ngờ2021-05-15 05:14
 • #2168: Quan trọng video2021-05-15 05:14
 • #2169: Video huyền bí2021-05-15 05:15
 • #2170: Hư hư thực thực khai chiến2021-05-15 05:15
 • #2171: Lòng dạ biết rõ2021-05-15 05:15
 • #2172: Tập kích —— máy bay rơi2021-05-15 05:15
 • #2173: Osborne mất khống chế2021-05-15 05:15
 • #2174: Chiến Thần Ares cùng lính gác2021-05-15 05:15
 • #2175: Công kích tiên phong2021-05-15 05:15
 • #2176: Tấm lưới mà đối đãi2021-05-15 05:15
 • #2177: Áp lực2021-05-15 05:16
 • #2178: Chư Thần Hoàng Hôn tử vong sứ giả2021-05-15 05:16
 • #2179: Hàng mẫu mất khống chế2021-05-15 05:16
 • #2180: Buông tay mặc kệ2021-05-15 05:16
 • #2181: Nghi vấn2021-05-15 05:16
 • #2182: Mục tiêu —— Lôi Thần Thor2021-05-15 05:16
 • #2183: Không gian trói buộc2021-05-15 05:16
 • #2184: Bị đánh ngã Thor2021-05-15 05:16
 • #2185: Chật vật thoát đi2021-05-15 05:17
 • #2186: Chiến Tranh Chi Thần2021-05-15 05:17
 • #2187: Đều ở nắm chắc chiến đấu2021-05-15 05:17
 • #2188: Sif cùng Angela2021-05-15 05:17
 • #2189: Trở mặt thành thù2021-05-15 05:17
 • #2190: Giấu giếm sát thủ2021-05-15 05:17
 • #2191: Xuyên thấu năng lượng hộ tráo2021-05-15 05:17
 • #2192: Khó khăn thoát khỏi nguy cơ2021-05-15 05:18
 • #2193: Tìm kiếm Thế Giới Thụ2021-05-15 05:18
 • #2194: Chặt cây Thế Giới Thụ2021-05-15 05:18
 • #2195: Nội bộ lục đục2021-05-15 05:18
 • #2196: Kế hoạch thất bại2021-05-15 05:18
 • #2197: Rời đi2021-05-15 05:18
 • #2198: Thắng lợi chìa khoá2021-05-15 05:18
 • #2199: Rơi xuống2021-05-15 05:18
 • #2200: Lục Ma Osborne2021-05-15 05:18
 • #2201: Lính gác, lính gác2021-05-15 05:19
 • #2202: Hư vô2021-05-15 05:19
 • #2203: Bối Thứ2021-05-15 05:19
 • #2204: Vận Mệnh Nữ Thần Decken2021-05-15 05:19
 • #2205: Odin chợt hiện2021-05-15 05:19
 • #2206: Asgard rời đi Địa Cầu2021-05-15 05:19
 • #2207: Tâm ma —— Lục Ma2021-05-15 05:19
 • #2208: Ám thủ hiển hiện2021-05-15 05:19
 • #2209: Trùng tạo Asgard2021-05-15 05:20
 • #2210: Sinh cơ tái hiện2021-05-15 05:20
 • #2211: Siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật điểm cuối kết2021-05-15 05:20
 • #2212: Ngày cũ khốn cảnh2021-05-15 05:20
 • #2213: Cửu Đầu Xà cao cấp nghị hội2021-05-15 05:20
 • #2214: Khó phân thật giả2021-05-15 05:20
 • #2215: Nghi ngờ tâm tư2021-05-15 05:20
 • #2216: Khó có thể lựa chọn2021-05-15 05:20
 • #2217: Kha Bỉ Khắc2021-05-15 05:20
 • #2218: Phản bội2021-05-15 05:21
 • #2219: Toái phiến mất đi2021-05-15 05:21
 • #2220: Động thủ2021-05-15 05:21
 • #2221: Điệu hổ ly sơn2021-05-15 05:21
 • #2222: Đạt được2021-05-15 05:21
 • #2223: Kéo xuống da mặt2021-05-15 05:21
 • #2224: Cửu Đầu Xà đội trưởng2021-05-15 05:21
 • #2225: Thứ nhất thứ hai giai đoạn cách ly2021-05-15 05:21
 • #2226: Tập kết2021-05-15 05:21
 • #2227: Đại chiến mở màn2021-05-15 05:21
 • #2228: Cuối cùng gặp2021-05-15 05:21
 • #2229: Nhà Trắng Thất Thủ - Olympus Has Fallen2021-05-15 05:21
 • #2230: Lẩn trốn2021-05-15 05:22
 • #2231: Chân chính bí mật2021-05-15 05:22
 • #2232: Làm rõ nguyên nhân2021-05-15 05:22
 • #2233: Điên cuồng Rogers2021-05-15 05:22
 • #2234: Cửu Đầu Xà cao cấp nghị hội2021-05-15 05:22
 • #2235: Hiềm khích dần dần sinh2021-05-15 05:22
 • #2236: Trong bóng tối ngấp nghé2021-05-15 05:22
 • #2237: Quyết tâm2021-05-15 05:22
 • #2238: Kế hoạch2021-05-15 05:22
 • #2239: Ngươi tới ta đi2021-05-15 05:23
 • #2240: Từ bỏ2021-05-15 05:23
 • #2241: Khiêu khích2021-05-15 05:23
 • #2242: Dị Nhân Tân Thiên nước quân chủ2021-05-15 05:23
 • #2243: Bẫy rập2021-05-15 05:23
 • #2244: Trao đổi đối thủ2021-05-15 05:23
 • #2245: Chung kết thời khắc2021-05-15 05:23
 • #2246: Vui mừng ngoài ý muốn2021-05-15 05:23
 • #2247: Phục kích2021-05-15 05:23
 • #2248: Ultron tái hiện2021-05-15 05:23
 • #2249: Vạch trần chân tướng2021-05-15 05:23
 • #2250: Tính kế chi sâu2021-05-15 05:24
 • #2251: Cổ vũ sĩ khí2021-05-15 05:24
 • #2252: Bảo thạch toái phiến tranh đoạt2021-05-15 05:24
 • #2253: Lẫn nhau thăm dò2021-05-15 05:24
 • #2254: uy hiếp và thế cuộc2021-05-15 05:24
 • #2255: Quá khứ tương lai2021-05-15 05:24
 • #2256: Trong bóng tối ánh rạng đông2021-05-15 05:24
 • #2257: Tiêu diệt người bom2021-05-15 05:24
 • #2258: Trước tờ mờ sáng hắc ám2021-05-15 05:24
 • #2259: Chia binh hai đường2021-05-15 05:24
 • #2260: Giương Đông kích Tây2021-05-15 05:24
 • #2261: Ám thủ xuất hiện nhiều lần2021-05-15 05:24
 • #2262: Bí mật thông đạo2021-05-15 05:25
 • #2263: Đánh chết hắc xem2021-05-15 05:25
 • #2264: Ánh rạng đông sắp hiện ra2021-05-15 05:25
 • #2265: Tạc ra ánh sáng2021-05-15 05:25
 • #2266: Bình minh bình minh (một)2021-05-15 05:25
 • #2267: Bình minh bình minh (hai)2021-05-15 05:25
 • #2268: Bình minh bình minh (ba)2021-05-15 05:25
 • #2269: Bình minh bình minh (bốn)2021-05-15 05:25
 • #2270: Bình minh bình minh (hết)2021-05-15 05:25
 • #2271: Tập kết phản công2021-05-15 05:25
 • #2272: Quyết chiến chuẩn bị2021-05-15 05:25
 • #2273: Tân Thiên lựa chọn2021-05-15 05:26
 • #2274: Chuẩn bị ngả bài2021-05-15 05:26
 • #2275: Trở mặt thành thù2021-05-15 05:26
 • #2276: Nhằm vào mục tiêu2021-05-15 05:26
 • #2277: Thorne2021-05-15 05:26
 • #2278: Tuyệt địa phản kích2021-05-15 05:26
 • #2279: Khái niệm chuyển biến2021-05-15 05:26
 • #2280: Con đường sau này2021-05-15 05:26
 • #2281: Lấy chính mình làm mồi nhử2021-05-15 05:26
 • #2282: Cứu vãn Wanda2021-05-15 05:26
 • #2283: Hậu trường hắc thủ2021-05-15 05:26
 • #2284: Hoảng sợ chi Thần phúc Ba Tư2021-05-15 05:26
 • #2285: Nhà Trắng nổ tung2021-05-15 05:27
 • #2286: Không rõ sống chết2021-05-15 05:27
 • #2287: Chiến tranh cục thế2021-05-15 05:27
 • #2288: Khai chiến ngày tháng2021-05-15 05:27
 • #2289: Sóng gió mở chiến2021-05-15 05:27
 • #2290: Thanh thế to lớn2021-05-15 05:27
 • #2291: Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau2021-05-15 05:27
 • #2292: Mỗi người lý niệm2021-05-15 05:27
 • #2293: Xuyên thấu năng lượng bình chướng2021-05-15 05:27
 • #2294: Thời gian chiến giáp2021-05-15 05:27
 • #2295: Thời cơ đến2021-05-15 05:27
 • #2296: Cửu Đầu Xà Chí Tôn vs Captain America2021-05-15 05:27
 • #2297: Một dạng gương mặt không một dạng nhân sinh2021-05-15 05:28
 • #2298: Đại cục cơ sở định2021-05-15 05:28
 • #2299: Giải khai nghi hoặc2021-05-15 05:28
 • #2300: Hoài nghi đối tượng2021-05-15 05:28
 • #2301: Thoát đi quá trình2021-05-15 05:28
 • #2302: Bất hoà đối mặt2021-05-15 05:28
 • #2303: Hải Yêu, Hải Yêu2021-05-15 05:28
 • #2304: Giết chết Hải Yêu2021-05-15 05:28
 • #2305: Ebony Maw hiện thân2021-05-15 05:28
 • #2306: Giống thật mà là giả2021-05-15 05:28
 • #2307: Ebony Maw cái chết2021-05-15 05:28
 • #2308: Trảm thảo trừ căn2021-05-15 05:28
 • #2309: Được mất2021-05-15 05:29
 • #2310: Chính mình cùng chính mình đối thoại2021-05-15 05:29
 • #2311: Tâm linh đối thoại2021-05-15 05:29
 • #2312: Mâu thuẫn chôn sâu2021-05-15 05:29
 • #2313: Tử vong phục sinh2021-05-15 05:29
 • #2314: Địa ngục khách sạn2021-05-15 05:29
 • #2315: Mephisto2021-05-15 05:29
 • #2316: Địa ngục vương quốc2021-05-15 05:29
 • #2317: Đánh cược2021-05-15 05:29
 • #2318: Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều2021-05-15 05:29
 • #2319: Tham lam thăm dò2021-05-15 05:29
 • #2320: Ở mép2021-05-15 05:30
 • #2321: Thoát khốn2021-05-15 05:30
 • #2322: Nhật Hành Giả · Đao Phong Chiến Sĩ2021-05-15 05:30
 • #2323: Triệu tập nhân thủ2021-05-15 05:30
 • #2324: Nội bộ chỉnh hợp2021-05-15 05:30
 • #2325: Tinh Hồng Tri Chu2021-05-15 05:30
 • #2326: Đòn sát thủ2021-05-15 05:30
 • #2327: Carol tác dụng2021-05-15 05:30
 • #2328: Chiến đấu2021-05-15 05:30
 • #2329: Âm mưu quỷ kế2021-05-15 05:31
 • #2330: Ghost Rider cái chết2021-05-15 05:31
 • #2331: Rơi vào bẫy rập2021-05-15 05:31
 • #2332: Huyễn cảnh bí cảnh2021-05-15 05:31
 • #2333: Huyết Nam Tước2021-05-15 05:31
 • #2334: Lặng yên chui vào2021-05-15 05:31
 • #2335: Quả quyết động thủ2021-05-15 05:31
 • #2336: Mưa bom bão đạn2021-05-15 05:31
 • #2337: Hút máu Carter2021-05-15 05:31
 • #2338: Hết thảy đều kết thúc2021-05-15 05:31
 • #2339: Ác mộng2021-05-15 05:31
 • #2340: Tâm linh tranh đấu2021-05-15 05:31
 • #2341: Nhãn Ma2021-05-15 05:31
 • #2342: Trọng thương Nhãn Ma2021-05-15 05:32
 • #2343: Hợp tác đề nghị2021-05-15 05:32
 • #2344: Bậc thang2021-05-15 05:32
 • #2345: Hợp tác điều kiện2021-05-15 05:32
 • #2346: Trở về Địa Cầu2021-05-15 05:32
 • #2347: Hung ác phản phệ2021-05-15 05:32
 • #2348: Mất đi lực lượng2021-05-15 05:32
 • #2349: Địa ngục Tân Vương Johnny · Blaze2021-05-15 05:32
 • #2350: Có cái bàn giao2021-05-15 05:33
 • #2351: Mephisto xuống tràng2021-05-15 05:33
 • #2352: Avengers núi2021-05-15 05:33
 • #2353: Thiên Thần tổ2021-05-15 05:33
 • #2354: Trọng thương Loki2021-05-15 05:33
 • #2355: Chư Giới chi chiến2021-05-15 05:33
 • #2356: Chiến màn kéo ra2021-05-15 05:33
 • #2357: Hắc ám liên quân tiểu đội2021-05-15 05:33
 • #2358: Nhược điểm2021-05-15 05:33
 • #2359: Chánh thức kế hoạch2021-05-15 05:33
 • #2360: Hắc ám liên quân thủ lĩnh2021-05-15 05:33
 • #2361: Roxon nguồn năng lượng sau màn lão bản2021-05-15 05:34
 • #2362: Đạn hạt nhân mất đi hiệu lực2021-05-15 05:34
 • #2363: Laufey tay gãy2021-05-15 05:34
 • #2364: Loki2021-05-15 05:34
 • #2365: Lời lẽ đanh thép2021-05-15 05:34
 • #2366: Chiến đấu sách lược2021-05-15 05:34
 • #2367: Hỏa Diễm Nữ Vương2021-05-15 05:34
 • #2368: Cục thế biến hoá thất thường2021-05-15 05:34
 • #2369: Băng sơn cùng hỏa diễm2021-05-15 05:34
 • #2370: Kinh người gặp gỡ2021-05-15 05:35
 • #2371: Nguyền rủa chiến sĩ2021-05-15 05:35
 • #2372: Tử vong quyền hành2021-05-15 05:35
 • #2373: Cục diện bế tắc2021-05-15 05:35
 • #2374: Nguy cơ giấu giếm2021-05-15 05:35
 • #2375: Rơi vào bẫy rập2021-05-15 05:35
 • #2376: Đột phá trùng vây2021-05-15 05:35
 • #2377: Đột phá khẩu2021-05-15 05:35
 • #2378: Avengers, xuất kích2021-05-15 05:35
 • #2379: Cục thế giằng co2021-05-15 05:35
 • #2380: Đối sách2021-05-15 05:36
 • #2381: Hắc ám liên quân2021-05-15 05:36
 • #2382: Lui lại2021-05-15 05:36
 • #2383: Captain America chi chùy2021-05-15 05:36
 • #2384: Chùy thuẫn hợp nhất2021-05-15 05:36
 • #2385: Lôi đình lóe sáng2021-05-15 05:36
 • #2386: Không thể không thỏa hiệp2021-05-15 05:36
 • #2387: Ánh rạng đông xuất hiện2021-05-15 05:36
 • #2388: Dị biến đột khởi2021-05-15 05:37
 • #2389: Chư Giới liên quân2021-05-15 05:37
 • #2390: Tranh giành làm mồi nhử2021-05-15 05:37
 • #2391: Huyết sắc đột khởi2021-05-15 05:37
 • #2392: Vây công Thor2021-05-15 05:37
 • #2393: Cuồng hóa Thor2021-05-15 05:37
 • #2394: Giải cứu kế hoạch2021-05-15 05:37
 • #2395: Chiến tranh nữ Vu2021-05-15 05:37
 • #2396: Bài trừ trận pháp2021-05-15 05:37
 • #2397: Thor thanh tỉnh2021-05-15 05:38
 • #2398: New York hiện trạng2021-05-15 05:38
 • #2399: Hắc ám đội cảm tử2021-05-15 05:38
 • #2400: Phân phối nhiệm vụ2021-05-15 05:38
 • #2401: Lagos thành2021-05-15 05:38
 • #2402: Thiên sứ Fernandez lông mày2021-05-15 05:38
 • #2403: Kịch chiến thiên sứ2021-05-15 05:38
 • #2404: Đánh bại Fernanda2021-05-15 05:38
 • #2405: Chư Giới liên quân thành viên mới2021-05-15 05:38
 • #2406: Minh tu Sạn đạo, Ám độ Trần Thương2021-05-15 05:39
 • #2407: Liên quân phân liệt2021-05-15 05:39
 • #2408: Cầm xuống quân đội2021-05-15 05:39
 • #2409: Lại gặp Kurze2021-05-15 05:39
 • #2410: Tìm kiếm nhược điểm2021-05-15 05:39
 • #2411: Đóng băng Kurze2021-05-15 05:39
 • #2412: Chư Giới liên quân2021-05-15 05:39
 • #2413: Dẫn xà xuất động2021-05-15 05:40
 • #2414: Giải trừ nguyền rủa2021-05-15 05:40
 • #2415: Đoàn tụ2021-05-15 05:40
 • #2416: Chư Giới liên quân2021-05-15 05:40
 • #2417: Roma chiến mở2021-05-15 05:40
 • #2418: 1 một bên ngược lại đồ sát2021-05-15 05:40
 • #2419: Tiền đặt cược2021-05-15 05:40
 • #2420: Nhìn thấu âm mưu2021-05-15 05:40
 • #2421: Trăm phương ngàn kế2021-05-15 05:40
 • #2422: Kinh tâm động phách2021-05-15 05:41
 • #2423: Thiên sứ chiến bại2021-05-15 05:41
 • #2424: Châu Phi sự tình2021-05-15 05:41
 • #2425: Tử Thần Amora2021-05-15 05:41
 • #2426: Rừng cây bất chợt tới ngộ2021-05-15 05:41
 • #2427: Vong Linh quân đoàn2021-05-15 05:42
 • #2428: Mị hoặc nữ Vu Amora2021-05-15 05:42
 • #2429: Tử Thần Amora2021-05-15 05:42
 • #2430: Trao đổi thân thể2021-05-15 05:42
 • #2431: Lui lại2021-05-15 05:42
 • #2432: Ý thức trao đổi2021-05-15 05:42
 • #2433: Lẫn nhau thích ứng2021-05-15 05:42
 • #2434: Mjolnir lai lịch2021-05-15 05:42
 • #2435: Ảo ảnh bẫy rập2021-05-15 05:43
 • #2436: Giương Đông kích Tây2021-05-15 05:43
 • #2437: Ngươi tranh ta đoạt2021-05-15 05:43
 • #2438: Trọng đoạt Thần Chùy2021-05-15 05:43
 • #2439: Ý thức quay về2021-05-15 05:43
 • #2440: Lực lượng tương đương2021-05-15 05:43
 • #2441: Cục thế lật úp2021-05-15 05:43
 • #2442: Strange tái hiện2021-05-15 05:44
 • #2443: Vong Linh Chiến Sĩ binh biến2021-05-15 05:44
 • #2444: Bắt trói mị hoặc nữ Vu2021-05-15 05:44
 • #2445: Nghi hoặc không giảm2021-05-15 05:44
 • #2446: Cục diện đại biến2021-05-15 05:44
 • #2447: Hết thảy đều kết thúc2021-05-15 05:44
 • #2448: Đàm phán điều kiện2021-05-15 05:44
 • #2449: Đồ Thần chi kiếm2021-05-15 05:44
 • #2450: Luồng không khí lạnh tiếp dẫn ma pháp trận2021-05-15 05:45
 • #2451: Xác thực định vị trí2021-05-15 05:45
 • #2452: Manhattan băng sơn2021-05-15 05:45
 • #2453: Viễn Cổ Băng Sương Cự Nhân chi tổ2021-05-15 05:45
 • #2454: Tường đồng vách sắt2021-05-15 05:45
 • #2455: Nếm thử2021-05-15 05:45
 • #2456: Vội vàng không kịp chuẩn bị ngoài ý muốn2021-05-15 05:45
 • #2457: Giải phóng Berger2021-05-15 05:46
 • #2458: Tiên không cho 2 hổ2021-05-15 05:46
 • #2459: Lớn nhất lo lắng2021-05-15 05:46
 • #2460: Chuẩn bị hành động2021-05-15 05:46
 • #2461: Toàn diện tiến công2021-05-15 05:46
 • #2462: Ngoài ý muốn phòng ngự2021-05-15 05:46
 • #2463: Ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh2021-05-15 05:47
 • #2464: Sắp thành lại bại2021-05-15 05:47
 • #2465: Captain America vs Băng Sương Cự Nhân chi Vương2021-05-15 05:47
 • #2466: Người nào tính kế người nào2021-05-15 05:47
 • #2467: Trì hoãn thời gian2021-05-15 05:47
 • #2468: Ngầm hiểu lẫn nhau2021-05-15 05:47
 • #2469: Chiến cục phá vỡ2021-05-15 05:47
 • #2470: Thực lực gián đoạn2021-05-15 05:48
 • #2471: Bão tuyết thổ tức2021-05-15 05:48
 • #2472: Hàn băng tận thế2021-05-15 05:48
 • #2473: Hắc ám Bifrost đứt gãy2021-05-15 05:48
 • #2474: Tách ra 1 vật tay2021-05-15 05:48
 • #2475: Laufey cái chết2021-05-15 05:48
 • #2476: Hỏa Diễm Nữ Vương Snyder2021-05-15 05:48
 • #2477: Vây công Snyder2021-05-15 05:48
 • #2478: Ngàn vạn nhiệt độ hỏa diễm2021-05-15 05:49
 • #2479: Bất an2021-05-15 05:49
 • #2480: Triệt để chung kết2021-05-15 05:49
 • #2481: Từ hư chuyển thực2021-05-15 05:49
 • #2482: Hỏa diễm thu liễm2021-05-15 05:49
 • #2483: Tự bạo hạch tâm2021-05-15 05:49
 • #2484: Snyder Nữ Vương ngã xuống2021-05-15 05:49
 • #2485: Thor ngủ say2021-05-15 05:50
 • #2486: Tự chủ2021-05-15 05:50
 • #2487: Dò xét tiểu đội2021-05-15 05:50
 • #2488: Hắc ám kết giới2021-05-15 05:50
 • #2489: Bao vây chặn đánh2021-05-15 05:50
 • #2490: Mục đích đúng2021-05-15 05:50
 • #2491: Cầu lớn sụp đổ2021-05-15 05:51
 • #2492: Biển người2021-05-15 05:51
 • #2493: Rơi vào bẫy rập2021-05-15 05:51
 • #2494: Chiến tranh nữ Vu2021-05-15 05:51
 • #2495: Cây cỏ cứu mạng2021-05-15 05:51
 • #2496: Malekith vị trí2021-05-15 05:51
 • #2497: Địa phương cũ2021-05-15 05:51
 • #2498: Stonehenge2021-05-15 05:51
 • #2499: Cự thạch ma pháp trận2021-05-15 05:51
 • #2500: Hắc ám kết giới lui tán2021-05-15 05:51
 • #2501: Áp chế2021-05-15 05:51
 • #2502: Thế giới Hội Nghị Bàn Tròn2021-05-15 05:51
 • #2503: Linh Điệp2021-05-15 05:52
 • #2504: Lôi Thần vào chỗ2021-05-15 05:52
 • #2505: Ma pháp chi môn2021-05-15 05:52
 • #2506: Chiến cục bắt đầu2021-05-15 05:52
 • #2507: Kịch liệt chém giết2021-05-15 05:52
 • #2508: Quan trọng điểm mấu chốt2021-05-15 05:52
 • #2509: Tất yếu hi sinh2021-05-15 05:52
 • #2510: Chủ động lui lại2021-05-15 05:52
 • #2511: Phong bạo2021-05-15 05:52
 • #2512: Cứu người2021-05-15 05:52
 • #2513: Nước Anh đội trưởng2021-05-15 05:53
 • #2514: Tái tạo Lôi Thần Chi Chùy2021-05-15 05:53
 • #2515: Thiên la địa võng2021-05-15 05:53
 • #2516: Ma pháp bàn cờ2021-05-15 05:53
 • #2517: Chung cuộc sắp tới2021-05-15 05:53
 • #2518: Lôi Thần cuối cùng đến2021-05-15 05:53
 • #2519: Chư Giới chi chiến kết thúc2021-05-15 05:53
 • #2520: Càng lớn nguy cơ2021-05-15 05:53
 • #2521: Địa Cầu hiện trạng2021-05-15 05:53
 • #2522: Cộng sinh thể dành riêng hàng mẫu2021-05-15 05:53
 • #2523: Kẻ đến không thiện2021-05-15 05:53
 • #2524: Tai hoạ ngầm2021-05-15 05:53
 • #2525: Eugene · Thompson2021-05-15 05:53
 • #2526: Truy sát2021-05-15 05:54
 • #2527: Đồ sát2021-05-15 05:54
 • #2528: Tự sát thức thoát thân2021-05-15 05:54
 • #2529: Tìm tới cửa2021-05-15 05:54
 • #2530: Tập thể mộ huyệt2021-05-15 05:54
 • #2531: Ổn thỏa buông cần2021-05-15 05:54
 • #2532: Đồ sát đột kích2021-05-15 05:54
 • #2533: Từ vào tròng bên trong2021-05-15 05:54
 • #2534: Mồi nhử2021-05-15 05:54
 • #2535: Tin tức thu thập2021-05-15 05:54
 • #2536: 4 đại cộng sinh thể chiến sĩ2021-05-15 05:54
 • #2537: Phiền phức bắt đầu2021-05-15 05:54
 • #2538: Thần Minh sắp tới2021-05-15 05:55
 • #2539: Tâm tư giấu giếm2021-05-15 05:55
 • #2540: Ký sinh2021-05-15 05:55
 • #2541: Ngoài ý muốn xuất hiện nhiều lần2021-05-15 05:55
 • #2542: Ẩn Hình Nữ2021-05-15 05:55
 • #2543: Cộng sinh thể Rogers2021-05-15 05:55
 • #2544: Lại là Thần Minh sắp tới2021-05-15 05:55
 • #2545: Quan trọng phẫn nộ2021-05-15 05:55
 • #2546: Ý chí giác tỉnh2021-05-15 05:55
 • #2547: Trực diện lẫn nhau2021-05-15 05:55
 • #2548: Bẫy rập tính kế2021-05-15 05:55
 • #2549: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2021-05-15 05:56
 • #2550: Hi sinh đại giới2021-05-15 05:56
 • #2551: Đồ sát cái chết2021-05-15 05:56
 • #2552: Nguy cơ · cơ hội2021-05-15 05:56
 • #2553: Chân tướng2021-05-15 05:56
 • #2554: Độ Nha trang bệnh tâm thần nghiên cứu bệnh viện2021-05-15 05:56
 • #2555: Bí mật dưới lòng đất căn cứ thí nghiệm2021-05-15 05:56
 • #2556: Cốt trảo2021-05-15 05:56
 • #2557: Mục tiêu chỉ2021-05-15 05:56
 • #2558: Cốt đảo2021-05-15 05:56
 • #2559: Đạn hạt nhân nổ tung2021-05-15 05:57
 • #2560: Jonas · Ravencrawford nhật ký. . .2021-05-15 05:57
 • #2561: Victor cùng Logan2021-05-15 05:57
 • #2562: Essex tiến sĩ2021-05-15 05:57
 • #2563: Màu đen hòn đá2021-05-15 05:57
 • #2564: Kerry phi thuyền2021-05-15 05:57
 • #2565: Ứng đối chi pháp2021-05-15 05:57
 • #2566: Romulus2021-05-15 05:57
 • #2567: Hoàng San San2021-05-15 05:57
 • #2568: Công chúa khách sạn2021-05-15 05:57
 • #2569: Đột nhiên tập kích2021-05-15 05:57
 • #2570: Cục diện xoay chuyển2021-05-15 05:58
 • #2571: Không tại Địa Cầu?2021-05-15 05:58
 • #2572: Rời đi Địa Cầu2021-05-15 05:58
 • #2573: Tìm không thấy2021-05-15 05:58
 • #2574: Đều đang chuẩn bị2021-05-15 05:58
 • #2575: Bí mật * động huyệt2021-05-15 05:58
 • #2576: 1 đầu rồng2021-05-15 05:58
 • #2577: Tinh tế trùng động2021-05-15 05:58
 • #2578: Diêm Vương tinh chi mưu2021-05-15 05:58
 • #2579: Ăn ý cảnh cáo2021-05-15 05:58
 • #2580: Nhân tạo vành đai thiên thạch2021-05-15 05:59
 • #2581: Đột nhiên dừng lại2021-05-15 05:59
 • #2582: Ứng đối kế hoạch2021-05-15 05:59
 • #2583: Tinh không bạch tuộc2021-05-15 05:59
 • #2584: Skru hạm đội2021-05-15 05:59
 • #2585: Bày mưu tính kế2021-05-15 05:59
 • #2586: Moros Thượng Tá2021-05-15 05:59
 • #2587: Chiến tranh đến gần2021-05-15 05:59
 • #2588: Kerry hạm đội2021-05-15 05:59
 • #2589: Động thủ2021-05-15 05:59
 • #2590: Phá hủy chiến hạm2021-05-15 05:59
 • #2591: Đàm phán2021-05-15 06:00
 • #2592: Không có thỏa hiệp chỗ trống2021-05-15 06:00
 • #2593: Ẩn núp ám thủ2021-05-15 06:00
 • #2594: Nadia · Pym2021-05-15 06:00
 • #2595: Đại nạn lâm đầu mỗi người bay2021-05-15 06:00
 • #2596: Trốn2021-05-15 06:00
 • #2597: Chiến cục trong nháy mắt biến2021-05-15 06:00
 • #2598: Phản2021-05-15 06:00
 • #2599: Giải thích2021-05-15 06:00
 • #2600: Kree người đột nhiên tập kích2021-05-15 06:00
 • #2601: Bết bát nhất cục diện2021-05-15 06:00
 • #2602: Người quen cừu hận2021-05-15 06:01
 • #2603: Tấm mộc2021-05-15 06:01
 • #2604: Tới gần phòng tuyến cuối cùng2021-05-15 06:01
 • #2605: Carol tại chết đi2021-05-15 06:01
 • #2606: Stark còn sống2021-05-15 06:01
 • #2607: Người nhân bản2021-05-15 06:01
 • #2608: Dũng · Roger2021-05-15 06:01
 • #2609: Ân oán2021-05-15 06:02
 • #2610: Đạn hạt nhân nổ tung2021-05-15 06:02
 • #2611: Nguy cấp cứu viện2021-05-15 06:02
 • #2612: May mắn còn sống sót2021-05-15 06:02
 • #2613: Hạch sau phong bạo2021-05-15 06:02
 • #2614: Mạo hiểm2021-05-15 06:02
 • #2615: Chí cao trí tuệ2021-05-15 06:03
 • #2616: Kiên nhẫn so đấu2021-05-15 06:03
 • #2617: 1 không có thu hoạch2021-05-15 06:03
 • #2618: Sau lưng đánh cược2021-05-15 06:03
 • #2619: Cơ hội tới gần2021-05-15 06:03
 • #2620: Hành lang2021-05-15 06:03
 • #2621: Không đáng tin cậy hành lang suy nghĩ2021-05-15 06:03
 • #2622: Phản kích2021-05-15 06:04
 • #2623: Dụ phục2021-05-15 06:04
 • #2624: Chưởng khống cục diện2021-05-15 06:04
 • #2625: Cầm xuống phi thuyền2021-05-15 06:04
 • #2626: Đến tiếp sau thanh lý2021-05-15 06:04
 • #2627: Đề tài mở ra2021-05-15 06:04
 • #2628: Ý đồ chân chính2021-05-15 06:05
 • #2629: Ngân hà nghị hội2021-05-15 06:05
 • #2630: Ưu khuyết hậu quả2021-05-15 06:05
 • #2631: Nova quân đoàn cự tuyệt2021-05-15 06:05
 • #2632: Không biết nguy cơ2021-05-15 06:05
 • #2633: Ngoài ý muốn nhiều lần sinh2021-05-15 06:05
 • #2634: Thợ săn Liên Bang2021-05-15 06:05
 • #2635: Victoria · Hande kinh hiện2021-05-15 06:06
 • #2636: Rời đi Sandal2021-05-15 06:06
 • #2637: Tàu thăm dò Tuần Dương Hạm2021-05-15 06:06
 • #2638: Maria · Hill2021-05-15 06:06
 • #2639: Ra vẻ hào phóng2021-05-15 06:06
 • #2640: Lòng dạ biết rõ2021-05-15 06:06
 • #2641: Skru gián điệp2021-05-15 06:06
 • #2642: Mới tàu không gian2021-05-15 06:07
 • #2643: Phản ứng dị thường2021-05-15 06:07
 • #2644: Nguy cơ2021-05-15 06:07
 • #2645: Chính mình giết chết chính mình2021-05-15 06:07
 • #2646: Hung hiểm tình trạng2021-05-15 06:07
 • #2647: Nhân bản thân thể2021-05-15 06:07
 • #2648: Nhìn như nhất thiết bình thường2021-05-15 06:08
 • #2649: Hoài nghi khó tiêu2021-05-15 06:08
 • #2650: Hoài nghi tới trình2021-05-15 06:08
 • #2651: Kế hoạch hành động2021-05-15 06:08
 • #2652: Thân phận ra ánh sáng2021-05-15 06:08
 • #2653: Ngưng thần nghi2021-05-15 06:08
 • #2654: Hoài nghi cùng tín nhiệm2021-05-15 06:08
 • #2655: Sau khi chiến đấu chuẩn bị2021-05-15 06:09
 • #2656: Đàm phán vấn đề2021-05-15 06:09
 • #2657: Xuất phát2021-05-15 06:09
 • #2658: Greta ngôi sao2021-05-15 06:09
 • #2659: Tuyệt đối cạnh tranh tử địch2021-05-15 06:09
 • #2660: Chân tướng2021-05-15 06:09
 • #2661: Trong bóng tối tính kế chí cao trí tuệ2021-05-15 06:09
 • #2662: Lợi dụng lẫn nhau2021-05-15 06:10
 • #2663: Đột nhiên biến mất2021-05-15 06:10
 • #2664: J'son Thân Vương2021-05-15 06:10
 • #2665: Đến trễ bình tĩnh2021-05-15 06:10
 • #2666: Minh Tu Sạn Đạo2021-05-15 06:10
 • #2667: Ám Độ Trần Thương2021-05-15 06:10
 • #2668: Lẫn nhau diễn xuất2021-05-15 06:10
 • #2669: Ngân hà hội nghị đỉnh cao tổ chức2021-05-15 06:11
 • #2670: Không thú vị khiêu khích2021-05-15 06:11
 • #2671: Rốt cục hiện thân2021-05-15 06:11
 • #2672: Lý do2021-05-15 06:11
 • #2673: 2 hổ tranh chấp2021-05-15 06:12
 • #2674: Trực tiếp quả quyết2021-05-15 06:12
 • #2675: Phản bội2021-05-15 06:12
 • #2676: Thoát ly chưởng khống2021-05-15 06:12
 • #2677: 1 thăm hỏi gặp2021-05-15 06:12
 • #2678: Cụ thể phương pháp2021-05-15 06:13
 • #2679: Hợp tác cùng khác nhau2021-05-15 06:13
 • #2680: Chiến lợi phẩm phân phối2021-05-15 06:13
 • #2681: Sau khi chiến đấu sầu lo2021-05-15 06:13
 • #2682: Cùng tiến cùng lui2021-05-15 06:13
 • #2683: Lý tưởng hóa2021-05-15 06:13
 • #2684: Dưới mặt nước nguy cơ2021-05-15 06:13
 • #2685: Rất không lý tưởng2021-05-15 06:14
 • #2686: Nóng lạnh bom2021-05-15 06:14
 • #2687: Gián điệp2021-05-15 06:14
 • #2688: Chánh thức điểm mấu chốt2021-05-15 06:15
 • #2689: Điện từ bom2021-05-15 06:15
 • #2690: Tinh thần bom2021-05-15 06:15
 • #2691: Tất cả nằm trong lòng bàn tay2021-05-15 06:15
 • #2692: Gặp mặt gặp lại2021-05-15 06:15
 • #2693: Xuất thủ khả năng2021-05-15 06:15
 • #2694: Phức tạp chiến tranh2021-05-15 06:16
 • #2695: Thủ đoạn ứng đối2021-05-15 06:16
 • #2696: Ngân hà hành lang2021-05-15 06:16
 • #2697: Trong lòng áp lực2021-05-15 06:16
 • #2698: Iserlen cứ điểm2021-05-15 06:16
 • #2699: Kiên cố không gì sánh được cứ điểm2021-05-15 06:17
 • #2700: Cẩn thận rình mò2021-05-15 06:17
 • #2701: Cộng sinh thể đại quân2021-05-15 06:17
 • #2702: Kế hoạch bên ngoài biến động2021-05-15 06:17
 • #2703: Cộng sinh thể ứng đối2021-05-15 06:17
 • #2704: Sợ mất mật2021-05-15 06:17
 • #2705: Bách Biến Vạn Hóa chiến tranh2021-05-15 06:18
 • #2706: Bom uy lực2021-05-15 06:18
 • #2707: Băng Hỏa bom2021-05-15 06:18
 • #2708: Lui lại thời cơ2021-05-15 06:18
 • #2709: Lui lại2021-05-15 06:19
 • #2710: Quỷ dị2021-05-15 06:19
 • #2711: Chiến tranh toàn diện bạo phát2021-05-15 06:19
 • #2712: Bị lợi dụng quân cờ2021-05-15 06:20
 • #2713: Chí cao trí tuệ2021-05-15 06:20
 • #2714: Kree người nhược điểm2021-05-15 06:20
 • #2715: Tạm thời thoát hiểm2021-05-15 06:20
 • #2716: Ngoài dự liệu cử động2021-05-15 06:20
 • #2717: Chăm chú tính kế2021-05-15 06:21
 • #2718: Phức tạp tâm tư2021-05-15 06:21
 • #2719: Áp chế2021-05-15 06:21
 • #2720: Chính thức thêm vào ngân hà nghị hội2021-05-15 06:22
 • #2721: Màn che rốt cục kéo ra2021-05-15 06:22
 • #2722: Mây hình nấm2021-05-15 06:22
 • #2723: Dụ địch xâm nhập2021-05-15 06:22
 • #2724: Phức tạp chiến tranh2021-05-15 06:22
 • #2725: Thống nhất đối kháng hỗn loạn2021-05-15 06:22
 • #2726: Lựa chọn2021-05-15 06:22
 • #2727: Tụ lực2021-05-15 06:22
 • #2728: Phá nát cộng sinh thể Cự Long2021-05-15 06:23
 • #2729: Sắp xảy ra2021-05-15 06:23
 • #2730: Cộng sinh thể ứng đối2021-05-15 06:23
 • #2731: Dẫn lực thăng bằng2021-05-15 06:23
 • #2732: Chờ đợi cùng nghi hoặc2021-05-15 06:23
 • #2733: Kiên nhẫn chờ đợi2021-05-15 06:23
 • #2734: Thảm liệt đụng nhau2021-05-15 06:24
 • #2735: Sớm bạo phát2021-05-15 06:24
 • #2736: Tốn công vô ích2021-05-15 06:24
 • #2737: Dị thường2021-05-15 06:24
 • #2738: Người nào bẫy rập2021-05-15 06:24
 • #2739: Thảm liệt2021-05-15 06:24
 • #2740: Va chạm2021-05-15 06:24
 • #2741: Hỏa lực ngăn cản2021-05-15 06:24
 • #2742: Trận chiến cuối cùng chuẩn bị2021-05-15 06:24
 • #2743: Thành công ngăn chặn2021-05-15 06:25
 • #2744: Thời cơ tốt nhất2021-05-15 06:25
 • #2745: Sinh vật hình người2021-05-15 06:25
 • #2746: Cộng sinh thể chi Thần2021-05-15 06:25
 • #2747: Phản vì kia dùng2021-05-15 06:25
 • #2748: Quan sát2021-05-15 06:25
 • #2749: Cục diện hỗn loạn2021-05-15 06:25
 • #2750: Trí Tuệ Chi Thương2021-05-15 06:26
 • #2751: Trăm chân chi trùng2021-05-15 06:26
 • #2752: Lúc chiến đấu khắc không ngừng2021-05-15 06:26
 • #2753: Thần Minh sắp tới2021-05-15 06:26
 • #2754: Đại quân đến2021-05-15 06:26
 • #2755: Màu đỏ siêu sao Altina2021-05-15 06:26
 • #2756: Cục diện kịch liệt biến hóa2021-05-15 06:26
 • #2757: Át chủ bài đem nhấc lên2021-05-15 06:27
 • #2758: Minh Tu Sạn Đạo2021-05-15 06:27
 • #2759: Tính kế chi Thần2021-05-15 06:27
 • #2760: Màu đỏ siêu sao nổ tung2021-05-15 06:27
 • #2761: Giết người bẫy rập2021-05-15 06:27
 • #2762: Nael sinh tử2021-05-15 06:27
 • #2763: Lại lần nữa tính kế2021-05-15 06:27
 • #2764: Nael cục diện2021-05-15 06:27
 • #2765: Lại tại tính kế cái gì2021-05-15 06:28
 • #2766: Đang áp sát2021-05-15 06:28
 • #2767: Nael hiện thân2021-05-15 06:28
 • #2768: Màu đen áo giáp2021-05-15 06:28
 • #2769: Trí Tuệ Chi Thương2021-05-15 06:28
 • #2770: Sơ bộ giao thủ2021-05-15 06:28
 • #2771: Không thích hợp không bình thường cũng không nên2021-05-15 06:28
 • #2772: Pháp tắc lực lượng giao phong2021-05-15 06:29
 • #2773: Lừa gạt2021-05-15 06:29
 • #2774: Trí Tuệ Chi Thương2021-05-15 06:29
 • #2775: Thật đơn giản như vậy2021-05-15 06:29
 • #2776: Bẫy rập2021-05-15 06:29
 • #2777: Trong ngoài đều khốn đốn2021-05-15 06:29
 • #2778: Tiền hậu giáp kích2021-05-15 06:29
 • #2779: Xông phá hạn chế2021-05-15 06:29
 • #2780: Ngoài ý muốn động tác2021-05-15 06:30
 • #2781: Người nào Lôi Thần Chi Chùy2021-05-15 06:30
 • #2782: Kém cỏi nhất cục diện2021-05-15 06:30
 • #2783: Tàn khốc cục diện2021-05-15 06:30
 • #2784: Còn có cơ hội2021-05-15 06:30
 • #2785: Tuyệt địa thủ đoạn2021-05-15 06:30
 • #2786: Cắt chém phân hóa2021-05-15 06:30
 • #2787: Từng bước bức bách2021-05-15 06:30
 • #2788: Lại gặp tính kế2021-05-15 06:31
 • #2789: Đuổi đánh tới cùng2021-05-15 06:31
 • #2790: Binh khí ngắn giao tiếp2021-05-15 06:31
 • #2791: Lực lượng2021-05-15 06:31
 • #2792: Phi hành cứ điểm2021-05-15 06:31
 • #2793: Ngạt thở2021-05-15 06:31
 • #2794: Hoàn mỹ dung hợp2021-05-15 06:31
 • #2795: ? Siêu quang tốc2021-05-15 06:32
 • #2796: Trùng kích2021-05-15 06:32
 • #2797: Chánh thức Trí Tuệ Chi Thương2021-05-15 06:32
 • #2798: Chém giết2021-05-15 06:32
 • #2799: Thực lực là Vương2021-05-15 06:32
 • #2800: Sức đẩy màn sáng2021-05-15 06:32
 • #2801: Tự bạo2021-05-15 06:32
 • #2802: Lui lại2021-05-15 06:32
 • #2803: Triệt để thất bại2021-05-15 06:33
 • #2804: Thua lớn đặc biệt thua2021-05-15 06:33
 • #2805: Hỗn loạn cục thế2021-05-15 06:33
 • #2806: Dẫn lửa thiêu thân2021-05-15 06:33
 • #2807: Ẩn hình năng lực2021-05-15 06:33
 • #2808: Quân yểm trợ2021-05-15 06:33
 • #2809: Đại quân đột kích2021-05-15 06:33
 • #2810: Grendel phục sinh2021-05-15 06:33
 • #2811: Chém đầu Grendel2021-05-15 06:33
 • #2812: Mạo hiểm chém giết2021-05-15 06:33
 • #2813: Sinh tử thoáng qua2021-05-15 06:33
 • #2814: Quỷ dị giằng co2021-05-15 06:34
 • #2815: Xoay chuyển2021-05-15 06:34
 • #2816: Ấp ủ2021-05-15 06:34
 • #2817: Tiến hóa2021-05-15 06:34
 • #2818: Đi ý2021-05-15 06:34
 • #2819: Xoay chuyển2021-05-15 06:34
 • #2820: Mục đích2021-05-15 06:34
 • #2821: Thượng phong2021-05-15 06:34
 • #2822: Giáp công2021-05-15 06:34
 • #2823: Lùi lại2021-05-15 06:34
 • #2824: Chân tướng2021-05-15 06:34
 • #2825: Thiên Thần tổ2021-05-15 06:35
 • #2826: An toàn2021-05-15 06:35
 • #2827: Gây dựng lại2021-05-15 06:35
 • #2828: Rút lui2021-05-15 06:35
 • #2829: Mục đích2021-05-15 06:35
 • #2830: Thái Tử2021-05-15 06:35
 • #2831: Chân thực mục tiêu2021-05-15 06:35
 • #2832: Xảo diệu phương pháp2021-05-15 06:35
 • #2833: Hành tung thành mê2021-05-15 06:35
 • #2834: Tình báo2021-05-15 06:36
 • #2835: Tương lai2021-05-15 06:36
 • #2836: Bản hoàn tất cảm nghĩ2021-05-15 06:36

Related posts

Cuộc Xâm Lược Văn Hóa Ở Thế Giới Khác

TiKay

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

THUYS♥️

Đừng Ở Thùng Rác Nhặt Bạn Trai [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại

TiKay

Ngự Lôi

TiKay

Thái Giám Võ Đế

TiKay

Leave a Reply