Đam MỹKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Cầu Xin Ngươi Đừng Trang Manh Tân

Thiên sư về hưu bước đầu tiên, tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương nghỉ phép dưỡng lão, mặt triều biển rộng xuân về hoa nở.

Về hưu thiên sư bị kéo vào game kinh dị bước đầu tiên, tìm cái cũng đủ thô đùi, đùi phụ trách sát quỷ dưỡng gia, hắn phụ trách triều biển rộng nở hoa.

Thực tế sau lưng có thể một quyền đem lệ quỷ chùy bạo, phòng phát sóng trực tiếp khán giả chỉ nghĩ phe phẩy bờ vai của hắn hô to: Cầu xin ngươi đừng trang manh tân!

Sau lại, Thẩm Thanh thành rốt cuộc ở khán giả mộng bức thêm mờ mịt trong ánh mắt, không kiên nhẫn móc ra kiếm gỗ đào cùng hoàng phù.

Liền không thể làm ta sống yên ổn hai ngày? Rác rưởi trò chơi, lầm ta dưỡng lão!

Đùi:?

1. Văn phong như văn án, không dọa người

2. Phát sóng trực tiếp đề tài, đề cập chút ít làn đạn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Khiết Nhi Bất Xá
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0001.mp32020-03-28 03:33
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0002.mp32020-03-28 03:34
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0003.mp32020-03-28 03:34
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0004.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0005.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0006.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0007.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0008.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0009.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0010.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0011.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0012.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0013.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0014.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0015.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0016.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0017.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0018.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0019.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0020.mp32020-03-28 03:39
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0021.mp32020-03-28 03:39
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0022.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0023.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0024.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0025.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0026.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0027.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0028.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0029.mp32020-03-28 03:42
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0030.mp32020-03-28 03:43
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0031.mp32020-03-28 03:43
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0032.mp32020-03-28 03:44
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0033.mp32020-03-28 03:44
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0034.mp32020-03-28 03:45
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0035.mp32020-03-28 03:47
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0036.mp32020-03-28 03:47
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0037.mp32020-03-28 03:49
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0038.mp32020-03-28 03:49
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0039.mp32020-03-28 03:51
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0040.mp32020-03-28 03:51
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0041.mp32020-03-28 03:53
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0042.mp32020-03-28 03:54
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0043.mp32020-03-28 03:55
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0044.mp32020-03-28 03:55
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0045.mp32020-03-28 03:56
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0046.mp32020-03-28 03:56
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0047.mp32020-03-28 03:57
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0048.mp32020-03-28 03:59
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0049.mp32020-03-28 04:01
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0050.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0051.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0052.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0053.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0054.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0055.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0056.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0057.mp32020-03-28 04:05
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0058.mp32020-03-28 04:06
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0059.mp32020-03-28 04:06
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0060.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0061.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0062.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0063.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0064.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0065.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0066.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0067.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0068.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0069.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0070.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0071.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0072.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0073.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0074.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0075.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0076.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0077.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0078.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0079.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0080.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0081.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0082.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0083.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0084.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0085.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0086.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0087.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0088.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0089.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0090.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0091.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0092.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0093.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0094.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0095.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0096.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0097.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0098.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0099.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0100.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0101.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0102.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0103.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0104.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0105.mp32020-03-28 04:18
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0106.mp32020-03-28 04:18
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0107.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0108.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0109.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0110.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0111.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0112.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0113.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0114.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0115.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0116.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0117.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0118.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0119.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0120.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0121.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0122.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0123.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0124.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0125.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0126.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0127.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0128.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0129.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0130.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0131.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0132.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0133.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0134.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0135.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0136.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0137.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0138.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0139.mp32020-03-28 04:28
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0140.mp32020-03-28 04:28
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0141.mp32020-03-28 04:28
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.3]

Related posts

Hot Search Dự Định (Nhiệt Sưu Dự Định)

THUYS♥️

Vì Hài Hòa Mà Phấn Đấu

THUYS♥️

Đông Bắc Tầm Bảo Chuột

TiKay

Tận Thế Tông Sư

THUYS♥️

Thế Gả Cho Từ Hôn Lưu Nam Chủ

TiKay

Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

THUYS♥️

Leave a Reply