Đam MỹKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Cầu Xin Ngươi Đừng Trang Manh Tân

Thiên sư về hưu bước đầu tiên, tìm cái phong cảnh duyên dáng địa phương nghỉ phép dưỡng lão, mặt triều biển rộng xuân về hoa nở.

Về hưu thiên sư bị kéo vào game kinh dị bước đầu tiên, tìm cái cũng đủ thô đùi, đùi phụ trách sát quỷ dưỡng gia, hắn phụ trách triều biển rộng nở hoa.

Thực tế sau lưng có thể một quyền đem lệ quỷ chùy bạo, phòng phát sóng trực tiếp khán giả chỉ nghĩ phe phẩy bờ vai của hắn hô to: Cầu xin ngươi đừng trang manh tân!

Sau lại, Thẩm Thanh thành rốt cuộc ở khán giả mộng bức thêm mờ mịt trong ánh mắt, không kiên nhẫn móc ra kiếm gỗ đào cùng hoàng phù.

Liền không thể làm ta sống yên ổn hai ngày? Rác rưởi trò chơi, lầm ta dưỡng lão!

Đùi:?

1. Văn phong như văn án, không dọa người

2. Phát sóng trực tiếp đề tài, đề cập chút ít làn đạn

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Khiết Nhi Bất Xá
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0001.mp32020-03-28 03:33
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0002.mp32020-03-28 03:34
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0003.mp32020-03-28 03:34
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0004.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0005.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0006.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0007.mp32020-03-28 03:35
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0008.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0009.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0010.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0011.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0012.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0013.mp32020-03-28 03:36
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0014.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0015.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0016.mp32020-03-28 03:37
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0017.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0018.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0019.mp32020-03-28 03:38
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0020.mp32020-03-28 03:39
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0021.mp32020-03-28 03:39
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0022.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0023.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0024.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0025.mp32020-03-28 03:40
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0026.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0027.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0028.mp32020-03-28 03:41
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0029.mp32020-03-28 03:42
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0030.mp32020-03-28 03:43
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0031.mp32020-03-28 03:43
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0032.mp32020-03-28 03:44
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0033.mp32020-03-28 03:44
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0034.mp32020-03-28 03:45
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0035.mp32020-03-28 03:47
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0036.mp32020-03-28 03:47
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0037.mp32020-03-28 03:49
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0038.mp32020-03-28 03:49
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0039.mp32020-03-28 03:51
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0040.mp32020-03-28 03:51
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0041.mp32020-03-28 03:53
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0042.mp32020-03-28 03:54
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0043.mp32020-03-28 03:55
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0044.mp32020-03-28 03:55
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0045.mp32020-03-28 03:56
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0046.mp32020-03-28 03:56
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0047.mp32020-03-28 03:57
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0048.mp32020-03-28 03:59
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0049.mp32020-03-28 04:01
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0050.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0051.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0052.mp32020-03-28 04:03
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0053.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0054.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0055.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0056.mp32020-03-28 04:04
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0057.mp32020-03-28 04:05
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0058.mp32020-03-28 04:06
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0059.mp32020-03-28 04:06
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0060.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0061.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0062.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0063.mp32020-03-28 04:07
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0064.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0065.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0066.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0067.mp32020-03-28 04:08
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0068.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0069.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0070.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0071.mp32020-03-28 04:09
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0072.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0073.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0074.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0075.mp32020-03-28 04:10
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0076.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0077.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0078.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0079.mp32020-03-28 04:11
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0080.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0081.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0082.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0083.mp32020-03-28 04:12
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0084.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0085.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0086.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0087.mp32020-03-28 04:13
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0088.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0089.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0090.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0091.mp32020-03-28 04:14
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0092.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0093.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0094.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0095.mp32020-03-28 04:15
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0096.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0097.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0098.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0099.mp32020-03-28 04:16
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0100.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0101.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0102.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0103.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0104.mp32020-03-28 04:17
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0105.mp32020-03-28 04:18
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0106.mp32020-03-28 04:18
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0107.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0108.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0109.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0110.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0111.mp32020-03-28 04:19
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0112.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0113.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0114.mp32020-03-28 04:20
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0115.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0116.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0117.mp32020-03-28 04:21
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0118.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0119.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0120.mp32020-03-28 04:22
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0121.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0122.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0123.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0124.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0125.mp32020-03-28 04:23
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0126.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0127.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0128.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0129.mp32020-03-28 04:24
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0130.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0131.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0132.mp32020-03-28 04:25
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0133.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0134.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0135.mp32020-03-28 04:26
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0136.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0137.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0138.mp32020-03-28 04:27
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0139.mp32020-03-28 04:28
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0140.mp32020-03-28 04:28
 • cau-xin-nguoi-dung-trang-manh-tan-vo-han-chuong-0141.mp32020-03-28 04:28
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.2]

Related posts

Xuyên Qua Chi Thứ Nam Tòng Mệnh

TiKay

Pháo Hôi Nữ Khác Loại Tu Tiên

THUYS♥️

Tinh Tế: Nữ Thần Công Lược

THUYS♥️

Ngày Tháng Tôi Giả Làm Npc Trong Game Sinh Tồn

TiKay

Không Thể Không Có Em

TiKay

[ tổng khủng ] này cái quỷ gì đồ vật! /what the fuck!

TiKay

Leave a Reply