Tiên Hiệp Trọng Sinh

Bất Tử Tiên Đế

Tiên Vũ giới Vô Cực Tiên Đế, bởi vì thiên phú kinh người, để cho người ghen tỵ,kiêng kỵ, cho nên bố trí bóp chết. Mười sáu năm sau, Vô Cực Tiên Đế sống lại hạ vị diện, sáng nay trở về, sát hại hồi sinh. Từng phụ hắn người, sẽ không còn ngày yên tĩnh. Từng bỏ qua yêu, đem không để lại tiếc nuối.”Bản tọa cừu địch thiên thiên vạn, bây giờ hài cốt đã thành núi.” Diệp Vô Cực! !

♔ Cảnh giới võ đạo : Vũ Đồ , Linh Vũ, Chân Vũ, Hoàng Vũ, Thánh Vũ, Tiên Vũ.

♔ Cảnh Giới Tiên Đạo : Luyện Thể, Nguyên Mạch, Nguyên Phủ, Thông U, Vạn Tượng….

♔ Truyện ổn , main quyết đoán , kẻ thù phế hoặc giết .

Converter: ๖ACE✪ℓý♕тιêυ♕∂ασ♕

Nguồn: truyencv


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Thượng Tương Ti Lệnh
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tiên Đế trở về2020-02-08 15:56
 • #2: Để cho hắn chờ đợi2020-02-08 15:57
 • #3: Vũ Thanh Tuyết2020-02-08 15:57
 • #4: Khiếp sợ ông cháu2020-02-08 15:57
 • #5: Cái hào rộng?2020-02-08 15:57
 • #6: Cường thế nghiền ép2020-02-08 15:57
 • #7: Dám đối địch với ta hay không2020-02-08 15:57
 • #8: Sát Thần2020-02-08 15:58
 • #9: Thật dễ nói chuyện2020-02-08 15:58
 • #10: Tiên Vũ Phong Ấn2020-02-08 15:58
 • #11: Luyện thể Trận Pháp2020-02-08 15:58
 • #12: Muốn ta làm Võ thị?2020-02-08 15:58
 • #13: Hắn là ai, liên quan gì ta2020-02-08 15:58
 • #14: Ta cho các ngươi đi sao2020-02-08 15:58
 • #15: Nửa tháng sau, ta đích thân tới2020-02-08 15:58
 • #16: Thiên Ngoại Thiên, nhân trung tiên2020-02-08 15:58
 • #17: Có ta ở đây, ngươi là được2020-02-08 15:59
 • #18: Vượt qua nhận thức2020-02-08 15:59
 • #19: Đi Hoàng Thành2020-02-08 15:59
 • #20: Đi chủ gia làm Võ thị?2020-02-08 15:59
 • #21: Hàng Lâm Diệp gia2020-02-08 15:59
 • #22: Quỳ xuống, là ngươi vinh dự2020-02-08 15:59
 • #23: Muốn ta sống không bằng chết?2020-02-08 15:59
 • #24: Một chiêu bại trong chớp mắt2020-02-08 16:00
 • #25: Không chịu nổi2020-02-08 16:00
 • #26: Ước chiến2020-02-08 16:00
 • #27: Tam Hoàng Tử xin mời2020-02-08 16:00
 • #28: Ta có tất muốn biết ngươi?2020-02-08 16:00
 • #29: Phế bỏ Lương Vũ2020-02-08 16:00
 • #30: Lấy lòng2020-02-08 16:01
 • #31: Kiêu nữ2020-02-08 16:01
 • #32: Diệp Thủy Tiên2020-02-08 16:01
 • #33: Huyền Băng Thần Thể2020-02-08 16:01
 • #34: Liễu Giang Hồng2020-02-08 16:01
 • #35: Mời2020-02-08 16:01
 • #36: Nhằm vào2020-02-08 16:01
 • #37: Không muốn vinh dự, vậy thì xuống trên đất đi2020-02-08 16:01
 • #38: Còn có ai không phục2020-02-08 16:02
 • #39: Thức tỉnh Thần Thể2020-02-08 16:02
 • #40: Không có hứng thú2020-02-08 16:02
 • #41: Cuồng vọng vô tri?2020-02-08 16:02
 • #42: Ai sẽ hối hận?2020-02-08 16:02
 • #43: Phế bọn họ2020-02-08 16:02
 • #44: Do ta nói coi là2020-02-08 16:03
 • #45: Hắc dạ vây giết2020-02-08 16:03
 • #46: Nhìn thấy giật mình2020-02-08 16:03
 • #47: Nhận sai địch thủ2020-02-08 16:03
 • #48: Hai bộ vũ kỹ2020-02-08 16:03
 • #49: Chiến2020-02-08 16:03
 • #50: Chân chính mục đích2020-02-08 16:03
 • #51: Phong bạo đêm trước2020-02-08 16:03
 • #52: Trận chiến lớn2020-02-08 16:04
 • #53: Hiện thân2020-02-08 16:04
 • #54: Trong nháy mắt bại địch2020-02-08 16:04
 • #55: Diệp Phong Chiến Diệp Lăng Thiên2020-02-08 16:04
 • #56: Tự gánh lấy hậu quả2020-02-08 16:04
 • #57: Tàn sát Chân Vũ như giết chó2020-02-08 16:04
 • #58: Thái Thượng Trưởng Lão điều động2020-02-08 16:05
 • #59: Chiến Thái Thượng Trưởng Lão2020-02-08 16:05
 • #60: Rung động toàn bộ2020-02-08 16:05
 • #61: Diệp Kình Thương2020-02-08 16:05
 • #62: Dụng tâm lương khổ2020-02-08 16:05
 • #63: Hắn là con bà nó núi2020-02-08 16:05
 • #64: Chiến Chân Vũ Cửu Trọng2020-02-08 16:05
 • #65: Ta để cho ngươi xem một chút, cái gì là kiếm!2020-02-08 16:05
 • #66: Bắc Hàn Cung hàng lâm2020-02-08 16:06
 • #67: Ta là trần thiếu Võ thị2020-02-08 16:06
 • #68: Nhất Kiếm chém Vũ Hoàng2020-02-08 16:06
 • #69: Phong bạo tấm màn rơi xuống2020-02-08 16:06
 • #70: Viết một phong Chiến lại ngại gì2020-02-08 16:06
 • #71: Không thể dẫn đến2020-02-08 16:06
 • #72: Đi ra nhận lấy cái chết2020-02-08 16:06
 • #73: Chỉ điểm Hoàng Vũ giết địch2020-02-08 16:07
 • #74: Cửu U cảnh2020-02-08 16:07
 • #75: Lâm Diệu Âm2020-02-08 16:07
 • #76: Lâm phủ2020-02-08 16:07
 • #77: Ai dám cần người, để cho hắn tới2020-02-08 16:07
 • #78: Di tích2020-02-08 16:07
 • #79: Ta cho ngươi khảy một bản2020-02-08 16:07
 • #80: Ai nếu dám động, tự gánh lấy hậu quả2020-02-08 16:07
 • #81: Không phải là không thể, mà là khinh thường2020-02-08 16:08
 • #82: Thu gia hàng lâm2020-02-08 16:08
 • #83: Toàn bộ giết chết2020-02-08 16:08
 • #84: Đi Thu gia2020-02-08 16:08
 • #85: Một chưởng ép quỳ2020-02-08 16:08
 • #86: Ta cần nhìn ngươi mặt mũi?2020-02-08 16:08
 • #87: Chém Hoàng Vũ2020-02-08 16:08
 • #88: Giết ông tổ nhà họ Thu2020-02-08 16:09
 • #89: Thu gia tiêu diệt2020-02-08 16:09
 • #90: Di tích không gian2020-02-08 16:09
 • #91: Từng bước sát cơ2020-02-08 16:09
 • #92: Xông ngang đánh thẳng2020-02-08 16:09
 • #93: Còn có người nào ý kiến?2020-02-08 16:10
 • #94: Phiếu Miểu Đan Thánh2020-02-08 16:10
 • #95: Cửu U đài2020-02-08 16:10
 • #96: Ta ở Thành Chủ Phủ chờ hắn2020-02-08 16:10
 • #97: Như tiên con gái2020-02-08 16:10
 • #98: Mũi tên ra Cửu U2020-02-08 16:10
 • #99: Cửu U nhất mạch2020-02-08 16:10
 • #100: Trở về2020-02-08 16:10
 • #101: Ngươi muốn chết như thế nào2020-02-08 16:10
 • #102: Cửu U đài oai2020-02-08 16:11
 • #103: Ta muốn ngươi chết, ai có thể cứu ngươi2020-02-08 16:11
 • #104: Một phong Chiến2020-02-08 16:11
 • #105: Bắc Hàn tam vệ2020-02-08 16:11
 • #106: Thanh Vũ Vệ Hàng Lâm2020-02-08 16:11
 • #107: Tội không cho xá2020-02-08 16:11
 • #108: Các ngươi, không xứng làm chủ nhân ta địch2020-02-08 16:11
 • #109: Nghiền nát2020-02-08 16:12
 • #110: Thiên quá thấp2020-02-08 16:12
 • #111: Lưỡng cực Tứ Tượng kiếm quyết2020-02-08 16:12
 • #112: Hàng Lâm Bắc Hàn Cung2020-02-08 16:12
 • #113: Giết tới Chủ Phong2020-02-08 16:12
 • #114: Ngươi mới là con kiến hôi2020-02-08 16:12
 • #115: Làm người ta thất vọng2020-02-08 16:13
 • #116: Bại bắc lạnh2020-02-08 16:13
 • #117: Chân chính nghiền ép2020-02-08 16:13
 • #118: Huyết tẩy Bắc Hàn Cung2020-02-08 16:13
 • #119: Tấn u chấn động2020-02-08 16:13
 • #120: Cấm địa2020-02-08 16:13
 • #121: Bắc Vô Cương2020-02-08 16:13
 • #122: Chỉ cần Nhất Kiếm2020-02-08 16:13
 • #123: Giết Bắc Vô Cương2020-02-08 16:14
 • #124: Hai tông phó tấn u2020-02-08 16:14
 • #125: Đi ra lãnh cái chết2020-02-08 16:14
 • #126: Không người có thể ngăn2020-02-08 16:14
 • #127: Tuyệt vọng2020-02-08 16:14
 • #128: Tiên Đế cơn giận2020-02-08 16:14
 • #129: Nghiền nát! Nghiền nát!2020-02-08 16:14
 • #130: Ở trong tuyệt vọng chết đi2020-02-08 16:15
 • #131: Tam u sợ hãi2020-02-08 16:15
 • #132: Gom nhân tài2020-02-08 16:16
 • #133: Tìm2020-02-08 16:16
 • #134: Đan Thánh Cung cản đường2020-02-08 16:16
 • #135: Mộ Dung Diệc2020-02-08 16:16
 • #136: Hoàng bảng cường giả2020-02-08 16:16
 • #137: Bản tọa Diệp Vô Cực2020-02-08 16:17
 • #138: Hắn nếu bất tử, ngươi liền chôn cất mệnh2020-02-08 16:17
 • #139: Vào thành2020-02-08 16:17
 • #140: Ngươi nhất định phải như thế?2020-02-08 16:17
 • #141: Mạc Vấn kiếm2020-02-08 16:17
 • #142: Đảm bảo ngươi Bất Tử2020-02-08 16:17
 • #143: Luyện chế2020-02-08 16:17
 • #144: Khai tông lập phái2020-02-08 16:18
 • #145: Diêm U thế cục2020-02-08 16:18
 • #146: Phá cảnh Thánh Vũ2020-02-08 16:18
 • #147: Tỉnh lại2020-02-08 16:18
 • #148: Chỉ đủ yêu một người2020-02-08 16:18
 • #149: Lại đến Diêm U2020-02-08 16:18
 • #150: Mộ Dung Vân2020-02-08 16:18
 • #151: Vãng Sinh Đan2020-02-08 16:19
 • #152: Không tưởng tượng nổi2020-02-08 16:19
 • #153: Đan Thánh Cung Hàng Lâm2020-02-08 16:19
 • #154: Diệp Vô Cực, Đan Thánh?2020-02-08 16:19
 • #155: Ngươi tại tìm chết2020-02-08 16:19
 • #156: Nhất Kiếm kinh người2020-02-08 16:19
 • #157: Một người ép nhất tông2020-02-08 16:19
 • #158: Diêm U chấn động2020-02-08 16:20
 • #159: Vạn Đạo Kiếm Tông quy thuận2020-02-08 16:20
 • #160: Bồi dưỡng Thánh Vũ2020-02-08 16:20
 • #161: Một khúc vĩnh hằng2020-02-08 16:20
 • #162: Tử vong cốc2020-02-08 16:21
 • #163: Gặp lại sau cố nhân2020-02-08 16:21
 • #164: Tái chiến như tiên con gái2020-02-08 16:21
 • #165: Chu Tước Phệ thú2020-02-08 16:21
 • #166: Diệp U Lan2020-02-08 16:21
 • #167: Chiến Vạn Tượng cường giả2020-02-08 16:21
 • #168: Ngươi không phải là cong đi2020-02-08 16:21
 • #169: Cửu U phong vân sẽ2020-02-08 16:21
 • #170: Huyền Tinh Đan2020-02-08 16:22
 • #171: Liên phá lượng nặng2020-02-08 16:22
 • #172: Đi Huyền U2020-02-08 16:22
 • #173: Tụ thủ ngày2020-02-08 16:22
 • #174: Còn kém một người2020-02-08 16:22
 • #175: Một năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều2020-02-08 16:22
 • #176: Giết bọn hắn2020-02-08 16:22
 • #177: Các ngươi có thể biết, bản tọa là ai2020-02-08 16:22
 • #178: Cần gì phải hướng người khác chứng minh2020-02-08 16:23
 • #179: Còn có ai2020-02-08 16:23
 • #180: Chất vấn2020-02-08 16:23
 • #181: Quỳ xuống, tha cho ngươi khỏi chết2020-02-08 16:23
 • #182: Thật quỳ2020-02-08 16:23
 • #183: Đã nhượng bộ2020-02-08 16:23
 • #184: Muốn Cửu U2020-02-08 16:24
 • #185: Kinh người Vô Cực Cung2020-02-08 16:24
 • #186: Nhất chỉ nghiền nát2020-02-08 16:24
 • #187: Hết thảy nghiền nát2020-02-08 16:24
 • #188: Cường thế vô địch2020-02-08 16:24
 • #189: Cửu U chấn động2020-02-08 16:24
 • #190: Cửu U, xác thực nên nhất thống2020-02-08 16:24
 • #191: Thất Tông hàng lâm2020-02-08 16:25
 • #192: Đều đến đông đủ?2020-02-08 16:25
 • #193: Tìm chết, là các ngươi a2020-02-08 16:25
 • #194: Nhất Kiếm đoạn giang hà2020-02-08 16:25
 • #195: Các ngươi cùng lên đi2020-02-08 16:25
 • #196: Uy áp Cửu U2020-02-08 16:25
 • #197: Ức vạn vờn quanh, một người độc tôn2020-02-08 16:25
 • #198: Tư Đồ Cô Thành2020-02-08 16:25
 • #199: Đại Yến Cổ Quốc2020-02-08 16:26
 • #200: Chính là con kiến hôi, lật tay có thể diệt2020-02-08 16:26
 • #201: Ra lại một chưởng, toàn bộ màu xám màu xám2020-02-08 16:26
 • #202: Thời đại mới2020-02-08 16:26
 • #203: Hành hương Vô Cực Cung2020-02-08 16:26
 • #204: Đại Yến hoàng thất2020-02-08 16:26
 • #205: Trở lại Vô Cực Cung2020-02-08 16:26
 • #206: Yến Vân Quân Hàng Lâm2020-02-08 16:26
 • #207: Trước Chiến một trận2020-02-08 16:27
 • #208: Có lệnh trong người2020-02-08 16:27
 • #209: Trong nháy mắt tạo Tiên Vũ2020-02-08 16:27
 • #210: Khiếp sợ Yến Thanh Vân2020-02-08 16:27
 • #211: Song bảng tranh phong mở ra2020-02-08 16:27
 • #212: Cùng cực phá ách đan2020-02-08 16:27
 • #213: Song bảng tranh phong tấm màn rơi xuống2020-02-08 16:27
 • #214: Tất cả đều duệ biến2020-02-08 16:27
 • #215: Đi Đại Yến2020-02-08 16:27
 • #216: Diệp Vô Cực tên2020-02-08 16:28
 • #217: Yến Vân Thiên thê2020-02-08 16:28
 • #218: Khiêu khích đến cửa2020-02-08 16:28
 • #219: Là quỳ, vẫn là chết!2020-02-08 16:28
 • #220: Một chưởng bụi bay2020-02-08 16:28
 • #221: Trong mộng cái gì cũng có thể thực hiện2020-02-08 16:28
 • #222: Ngươi để cho hắn tới2020-02-08 16:28
 • #223: Ngươi để cho hắn tới2020-02-08 16:29
 • #224: Không phải là yêu nghiệt, không lên trời thê2020-02-08 16:29
 • #225: Đủ Đăng Thiên Thê2020-02-08 16:29
 • #226: Nở rộ vinh quang2020-02-08 16:29
 • #227: Ai nói, không người có thể bình ghi chép?2020-02-08 16:29
 • #228: Người giết người Diệp Trần, đi lên lãnh cái chết2020-02-08 16:29
 • #229: Nhất Kiếm tru diệt2020-02-08 16:29
 • #230: Các ngươi, muốn báo thù sao?2020-02-08 16:30
 • #231: Bởi vì ta là Diệp Vô Cực2020-02-08 16:30
 • #232: Đại Yến nội loạn2020-02-08 16:30
 • #233: Ta không muốn cho, ai cũng không thể đoạt!2020-02-08 16:30
 • #234: Không ai bì nổi2020-02-08 16:30
 • #235: Được làm vua thua làm giặc2020-02-08 16:30
 • #236: Quang minh lỗi lạc2020-02-08 16:31
 • #237: Kinh thế cuộc chiến2020-02-08 16:31
 • #238: Hắn đã chết qua một lần2020-02-08 16:31
 • #239: Đại Yến quy thuận2020-02-08 16:31
 • #240: Phong bạo không bình2020-02-08 16:31
 • #241: Cường địch tới2020-02-08 16:31
 • #242: Đẫm máu mà Chiến2020-02-08 16:31
 • #243: Ngươi có thể hỏi qua bản tọa2020-02-08 16:31
 • #244: Nhất Kiếm hoành thiên2020-02-08 16:31
 • #245: Một chưởng tẫn Mặc2020-02-08 16:32
 • #246: Bản tọa không chuẩn, ai có thể thoát đi?2020-02-08 16:32
 • #247: Viết xuống Chiến2020-02-08 16:32
 • #248: Tu Di Lưỡng Cực Cửu Cung Trận2020-02-08 16:32
 • #249: Cửu U cổ triều2020-02-08 16:32
 • #250: Cửu U trấn Ma2020-02-08 16:33
 • #251: Kinh biến2020-02-08 16:33
 • #252: Giết Ma2020-02-08 16:33
 • #253: Ma thủ hiện tại2020-02-08 16:33
 • #254: Mượn trận Trảm Ma thủ2020-02-08 16:33
 • #255: Là hắn trở lại2020-02-08 16:33
 • #256: Vọng Tiên Lâu oai2020-02-08 16:33
 • #257: Còn chưa đủ2020-02-08 16:33
 • #258: Uy áp Vô Cực Cung2020-02-08 16:34
 • #259: Đau buồn2020-02-08 16:34
 • #260: Sắp tẫn Mặc2020-02-08 16:34
 • #261: Cần gì phải ngày khác2020-02-08 16:34
 • #262: Bọn ngươi, có thể có trăn trối?2020-02-08 16:34
 • #263: Một chưởng đánh bể2020-02-08 16:34
 • #264: Trò chơi giết người2020-02-08 16:34
 • #265: Bản tọa hôm nay, chỉ muốn giết phạt2020-02-08 16:34
 • #266: Ta Diệp Vô Cực... Không thể phạm!2020-02-08 16:34
 • #267: Hết thảy chém chết2020-02-08 16:35
 • #268: Vọng Tiên Vực chấn động2020-02-08 16:35
 • #269: Tái tả chiến2020-02-08 16:35
 • #270: Hàng Lâm Vọng Tiên Thành2020-02-08 16:35
 • #271: Để cho lá kia Vô Cực tới2020-02-08 16:35
 • #272: Dẫn đường2020-02-08 16:35
 • #273: Diệp Vô Cực đại hôn?2020-02-08 16:35
 • #274: Cáo mượn oai hùm2020-02-08 16:36
 • #275: Thu lễ2020-02-08 16:36
 • #276: Hắn không phải là Diệp Vô Cực2020-02-08 16:36
 • #277: Bản tọa làm việc, từ không giải thích2020-02-08 16:36
 • #278: Tiểu nhân vật cùng đại nhân vật2020-02-08 16:36
 • #279: Một trận trò cười2020-02-08 16:36
 • #280: Cùng các ngươi nói một chút2020-02-08 16:36
 • #281: Năm đó chuyện cũ2020-02-08 16:36
 • #282: Có từng bị bại?2020-02-08 16:37
 • #283: Chư cường tới đông đủ, phong bạo mở ra2020-02-08 16:37
 • #284: Đăng Vọng Tiên Lâu2020-02-08 16:37
 • #285: Vô Cực Cung Hàng Lâm2020-02-08 16:37
 • #286: Võ Minh Huyết Tu La2020-02-08 16:37
 • #287: Để cho thế nhân nhìn một chút, ai mới là con kiến hôi2020-02-08 16:37
 • #288: Cùng con kiến hôi có gì khác nhau đâu2020-02-08 16:37
 • #289: Diệp gia nêu cao tên tuổi2020-02-08 16:37
 • #290: Một người, Chiến nhất tông2020-02-08 16:38
 • #291: Không biết rõ Nguyệt Hàn mấy phần2020-02-08 16:38
 • #292: Chuẩn bị nhặt xác2020-02-08 16:38
 • #293: Bại ngươi, Nhất Kiếm đủ để2020-02-08 16:38
 • #294: Sưu Hồn2020-02-08 16:38
 • #295: Vọng Tiên Lâu đổi chủ2020-02-08 16:38
 • #296: Còn chưa thể biết được?2020-02-08 16:38
 • #297: Bại Dạ Lan Thiên2020-02-08 16:38
 • #298: Kiếm toái tinh Thần2020-02-08 16:39
 • #299: Hàn Tịch Võ2020-02-08 16:39
 • #300: Chết ở chinh chiến trên đường2020-02-08 16:39
 • #301: Tiêu diệt Hàn Tịch Võ2020-02-08 16:39
 • #302: Đạp bằng Vọng Tiên Lâu2020-02-08 16:39
 • #303: Thiên hạ chấn động2020-02-08 16:39
 • #304: Lên đường vực sâu2020-02-08 16:39
 • #305: Ra biển2020-02-08 16:39
 • #306: Tiên Vũ hội tụ2020-02-08 16:40
 • #307: một kiếm, từng chém trăm vạn Tiên Thú2020-02-08 16:40
 • #308: Chương Thần Tộc2020-02-08 16:40
 • #309: Chương Thần Tộc tộc trưởng2020-02-08 16:40
 • #310: một kiếm chém xuống2020-02-08 16:40
 • #311: Còn sống2020-02-08 16:40
 • #312: Vực sâu Thần Chủ2020-02-08 16:40
 • #313: Đế thai2020-02-08 16:41
 • #314: Giáng sinh2020-02-08 16:41
 • #315: Hải vực tân chủ2020-02-08 16:41
 • #316: Tiên Đạo đài2020-02-08 16:41
 • #317: Thiên Đạo Thánh địa để uẩn2020-02-08 16:41
 • #318: Thánh Tài Đoàn2020-02-08 16:41
 • #319: Trở về2020-02-08 16:41
 • #320: Bọn ngươi tại bậc này chết sao2020-02-08 16:42
 • #321: Quỳ xuống lãnh cái chết2020-02-08 16:42
 • #322: Con kiến hôi mà thôi, giãy giụa như thế nào2020-02-08 16:42
 • #323: Không thể địch nổi2020-02-08 16:42
 • #324: Hải Tộc hiện thân2020-02-08 16:42
 • #325: Thiên Đạo thánh địa chân diện2020-02-08 16:43
 • #326: Chân chính vô địch2020-02-08 16:43
 • #327: Chém hết cường địch2020-02-08 16:43
 • #328: Thương lan sợ hãi2020-02-08 16:44
 • #329: Dõi mắt thương lan, duy này một người2020-02-08 16:44
 • #330: Lệnh giết chết2020-02-08 16:44
 • #331: Đăng thánh địa2020-02-08 16:44
 • #332: Bá chủ tranh2020-02-08 16:44
 • #333: Cường Tuyệt Diệp Dương Diêm2020-02-08 16:44
 • #334: Có hay không bồi tội?2020-02-08 16:44
 • #335: Nhãn thuật Tinh Tượng2020-02-08 16:44
 • #336: Kiếm áp cường địch2020-02-08 16:45
 • #337: Còn chưa đủ2020-02-08 16:45
 • #338: Rơi xuống thần đàn2020-02-08 16:45
 • #339: Ngũ Hành sát trận2020-02-08 16:45
 • #340: Thần uy cái thế2020-02-08 16:45
 • #341: Nhất đạo tiên niệm2020-02-08 16:46
 • #342: Như thế nào ngăn cản ta?2020-02-08 16:46
 • #343: Đánh nát tiên niệm2020-02-08 16:46
 • #344: Huyết tẩy thánh địa2020-02-08 16:46
 • #345: Uy áp thương lan2020-02-08 16:46
 • #346: Thời gian cấp bách2020-02-08 16:46
 • #347: Tuyết nguyệt quỳnh lâu2020-02-08 16:46
 • #348: Vô Cực đạo lật giấy2020-02-08 16:46
 • #349: Vạn pháp lục2020-02-08 16:47
 • #350: Tiên Đạo hàng lâm2020-02-08 16:47
 • #351: Uy hiếp thương lan2020-02-08 16:47
 • #352: Lại đăng thánh địa2020-02-08 16:47
 • #353: Ta tới này, không phải là tạ tội2020-02-08 16:47
 • #354: Trong nháy mắt giết2020-02-08 16:47
 • #355: Đi lên lãnh cái chết2020-02-08 16:47
 • #356: Vô sỉ Diêu Tuấn Hiên2020-02-08 16:47
 • #357: Càn quét vô địch2020-02-08 16:48
 • #358: Thanh Vũ Chiến Phủ2020-02-08 16:48
 • #359: Lực áp Diêu Tuấn Hiên2020-02-08 16:48
 • #360: Đạo chi Uy2020-02-08 16:48
 • #361: Toàn bộ tru diệt2020-02-08 16:48
 • #362: Nàng có khỏe không2020-02-08 16:48
 • #363: Sắp thành thân2020-02-08 16:49
 • #364: Có lòng Sát Niệm2020-02-08 16:49
 • #365: Luyện đan2020-02-08 16:49
 • #366: Đúc Đạo Thai2020-02-08 16:49
 • #367: Cường địch Hàng Lâm2020-02-08 16:49
 • #368: Thương lan có Tiên Đạo2020-02-08 16:49
 • #369: Để cho ta đi2020-02-08 16:49
 • #370: Ếch ngồi đáy giếng, làm sao biết bản tọa khả năng2020-02-08 16:49
 • #371: Lực áp chúng địch2020-02-08 16:50
 • #372: Bại ngươi, một chưởng đủ để2020-02-08 16:50
 • #373: Một chưởng hoành ép lôi thiên kiếp2020-02-08 16:50
 • #374: Trở lại Tiên Đạo, thương lan vô địch2020-02-08 16:50
 • #375: Rời đi thương lan2020-02-08 16:50
 • #376: Trở lại Tiên Vũ giới2020-02-08 16:50
 • #377: Lam Tinh thành2020-02-08 16:51
 • #378: Ngươi đang hoài nghi ta?2020-02-08 16:51
 • #379: Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao2020-02-08 16:51
 • #380: Thành Chủ Lam An Hải2020-02-08 16:51
 • #381: Ta muốn ngươi quỳ xuống2020-02-08 16:51
 • #382: Đạp Bình thành chủ phủ2020-02-08 16:51
 • #383: Tửu Kiếm Tiên2020-02-08 16:51
 • #384: Tiên Đạo tụ tập2020-02-08 16:52
 • #385: Thôn phệ hàn vụ2020-02-08 16:52
 • #386: Tửu Kiếm Tiên Cung2020-02-08 16:52
 • #387: Khiếp sợ mọi người2020-02-08 16:52
 • #388: Tửu Kiếm Tiên hậu nhân?2020-02-08 16:52
 • #389: Ta đến từ thương lan2020-02-08 16:53
 • #390: Hoặc là biến, hoặc là chết2020-02-08 16:53
 • #391: Lực áp bảy người2020-02-08 16:53
 • #392: Mạnh mẽ vô địch2020-02-08 16:53
 • #393: Danh chấn Lam Hoàn Vực2020-02-08 16:53
 • #394: Nội Cung2020-02-08 16:54
 • #395: Chí Tôn Tiên Dược2020-02-08 16:54
 • #396: Ngũ Phẩm Đạo Thai2020-02-08 16:54
 • #397: Con kiến hôi còn biết sống trộm2020-02-08 16:54
 • #398: Vân Tiêu Châu2020-02-08 16:54
 • #399: Ếch ngồi đáy giếng2020-02-08 16:54
 • #400: Vân Tiêu đài2020-02-08 16:55
 • #401: Huyền Vân2020-02-08 16:55
 • #402: Có loại chớ đi2020-02-08 16:55
 • #403: Một chưởng Băng Phong2020-02-08 16:55
 • #404: Rung động Mộng Xảo nhi2020-02-08 16:55
 • #405: 3000 Tiên Đạo ai là thủ2020-02-08 16:55
 • #406: Mười trận chiến đài2020-02-08 16:55
 • #407: Đảm bảo ngươi tấn cấp2020-02-08 16:56
 • #408: Quần khởi công chi2020-02-08 16:56
 • #409: Không người dám Chiến2020-02-08 16:56
 • #410: Tấn cấp hai mươi người2020-02-08 16:56
 • #411: Lại nhìn sáng nay, ai có thể phong vân năm châu2020-02-08 16:56
 • #412: Kết cục khó dò2020-02-08 16:57
 • #413: Tử Quỳnh xuất quan2020-02-08 16:57
 • #414: Tử Quỳnh thái độ2020-02-08 16:57
 • #415: Chờ ta trở về2020-02-08 16:57
 • #416: Là ngươi, phải đem ta bỏ lại Vân Tiêu đài?2020-02-08 16:57
 • #417: Ngươi liền chút thực lực này?2020-02-08 16:57
 • #418: Đánh xuống Vân Tiêu đài2020-02-08 16:58
 • #419: Ta còn sẽ trở về2020-02-08 16:58
 • #420: Thập Cường2020-02-08 16:58
 • #421: Thập Cường tranh phong2020-02-08 16:58
 • #422: Cường thế Ly Lạc2020-02-08 16:58
 • #423: Cái gì gọi là cuồng2020-02-08 16:58
 • #424: Lại bại Viêm Vô Địch2020-02-08 16:58
 • #425: Ngạo thị quần hùng2020-02-08 16:58
 • #426: Chiến Ly Lạc2020-02-08 16:59
 • #427: Kiếm danh cách thương2020-02-08 16:59
 • #428: Cửu Kiếm Tiên Pháp2020-02-08 16:59
 • #429: Bại Ly Lạc, vấn đỉnh tiên thủ2020-02-08 16:59
 • #430: Chưa hiện ra thân2020-02-08 16:59
 • #431: Ta tới này, không phải là bái sư2020-02-08 16:59
 • #432: Để cho Hoa Vân Tiêu đi ra đi2020-02-08 17:00
 • #433: Hoa Vân Tiêu2020-02-08 17:00
 • #434: Thiên tiệm vô nhai quyển vân sương2020-02-08 17:00
 • #435: Vang dội năm châu2020-02-08 17:00
 • #436: Quỳnh lâu dưới núi2020-02-08 17:00
 • #437: Thật xin lỗi, ta tới2020-02-08 17:00
 • #438: Nữ nhân ta, có bảo vệ ta2020-02-08 17:01
 • #439: Quỳnh lâu chấn động2020-02-08 17:01
 • #440: Thản minh thân phận2020-02-08 17:01
 • #441: Thập Đại Đệ Tử2020-02-08 17:01
 • #442: Cái tay ép mười người2020-02-08 17:01
 • #443: Rước dâu2020-02-08 17:01
 • #444: Có thể hỏi qua ta?2020-02-08 17:02
 • #445: Một chưởng hoành thiên2020-02-08 17:02
 • #446: Man yêu lực2020-02-08 17:02
 • #447: Quỳnh lâu Phiêu Tuyết2020-02-08 17:02
 • #448: Cửu Vực chấn động2020-02-08 17:02
 • #449: Như thế nào bá chủ2020-02-08 17:02
 • #450: Tuyết Lăng Phong2020-02-08 17:03
 • #451: Tông Chủ xin mời2020-02-08 17:03
 • #452: Ngươi sai2020-02-08 17:03
 • #453: Đến đây chấm dứt2020-02-08 17:03
 • #454: Tiên Tông Hàng Lâm2020-02-08 17:03
 • #455: Tự sát tạ tội?2020-02-08 17:03
 • #456: Ngươi cũng cùng lên đi2020-02-08 17:04
 • #457: Nhất Kiếm, nghiền ép bảy người2020-02-08 17:04
 • #458: Trong nháy mắt tẫn Mặc2020-02-08 17:04
 • #459: Thôn phệ thân thể2020-02-08 17:04
 • #460: Giết Võ Đạm Hàn2020-02-08 17:04
 • #461: Trực diện Tiên Tông2020-02-08 17:04
 • #462: Tiên Tông, không gì hơn cái này2020-02-08 17:04
 • #463: Ngày giổ đã đến2020-02-08 17:04
 • #464: Tiên Hoàng oai2020-02-08 17:05
 • #465: Hàng Lâm Thanh Vân2020-02-08 17:05
 • #466: Sát Vô Xá2020-02-08 17:05
 • #467: Không nhắc chuyện cũ?2020-02-08 17:05
 • #468: Huyết tẩy Thanh Vân2020-02-08 17:05
 • #469: Thanh Huyền chi chủ2020-02-08 17:05
 • #470: Mượn thể thuật2020-02-08 17:06
 • #471: Giang Hoàng2020-02-08 17:06
 • #472: Muốn Thanh Vân Cửu Vực2020-02-08 17:06
 • #473: Ngươi nếu muốn Chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón2020-02-08 17:06
 • #474: Cửu Châu chấn động2020-02-08 17:06
 • #475: Vạn Dược Tông2020-02-08 17:07
 • #476: Lại đến Vân Tiêu2020-02-08 17:07
 • #477: Là ta2020-02-08 17:07
 • #478: Ta chờ ngươi2020-02-08 17:07
 • #479: Thật là cao ngạo con kiến hôi2020-02-08 17:07
 • #480: Mỹ nữ mời2020-02-08 17:07
 • #481: Khinh thường làm bạn2020-02-08 17:08
 • #482: Hoặc là trả lời, hoặc là chết2020-02-08 17:08
 • #483: Có ý tứ2020-02-08 17:08
 • #484: Hoang cốc2020-02-08 17:08
 • #485: Huyết Sắc Cụ Phong2020-02-08 17:08
 • #486: Hỏa linh2020-02-08 17:09
 • #487: Thiên nhiên huyễn cảnh2020-02-08 17:09
 • #488: Thời không cấm kỵ2020-02-08 17:09
 • #489: Ngũ gia người2020-02-08 17:09
 • #490: Có người hợp2020-02-08 17:09
 • #491: Ta Duẫn Kiệt, đảm bảo ngươi Bất Tử2020-02-08 17:09
 • #492: Tranh đoạt2020-02-08 17:10
 • #493: Ngươi lại là thứ gì2020-02-08 17:10
 • #494: Diệp Trần oai2020-02-08 17:10
 • #495: Băng Nguyên2020-02-08 17:10
 • #496: Đế Cung2020-02-08 17:10
 • #497: Chiến đấu khốc liệt2020-02-08 17:10
 • #498: Bước vào Đế Cung2020-02-08 17:11
 • #499: Liệp Ma Nhân2020-02-08 17:11
 • #500: Ám Ma người2020-02-08 17:11
 • #501: Đối với Tiên Tôn một chiêu2020-02-08 17:11
 • #502: Cướp lấy song linh2020-02-08 17:11
 • #503: Tăng lên Diệp Thủy Tiên2020-02-08 17:12
 • #504: Ngươi là người phương nào?2020-02-08 17:12
 • #505: Ngươi biết Ma tộc sao?2020-02-08 17:12
 • #506: Ngươi có thể nguyện gia nhập?2020-02-08 17:12
 • #507: Bắc Minh Đế Sơn2020-02-08 17:12
 • #508: Liên phá tam trọng2020-02-08 17:13
 • #509: Ngươi cũng tìm Diệp Trần?2020-02-08 17:13
 • #510: Ngươi biết ta?2020-02-08 17:13
 • #511: Phạm Lôi Tông2020-02-08 17:13
 • #512: Vâng mệnh làm việc2020-02-08 17:13
 • #513: Liệp Ma Nhân thủ lĩnh2020-02-08 17:13
 • #514: Thần Thể môn2020-02-08 17:13
 • #515: Khảo hạch ngày2020-02-08 17:14
 • #516: Khảo hạch bắt đầu2020-02-08 17:14
 • #517: Chứng thành Nhị Phẩm2020-02-08 17:14
 • #518: Truyền kỳ dâng lên2020-02-08 17:14
 • #519: Đánh vào Tứ Phẩm trên2020-02-08 17:15
 • #520: Ứng chứng Thần Thể2020-02-08 17:15
 • #521: Tiến vào Thần Thể môn2020-02-08 17:15
 • #522: Bá Thiên dã tâm2020-02-08 17:16
 • #523: Âm mưu, ám sát2020-02-08 17:16
 • #524: Nghiền ép Tiên Tông2020-02-08 17:16
 • #525: Một đám ngu si2020-02-08 17:16
 • #526: Kịch Độc bi thương Vô Mệnh2020-02-08 17:16
 • #527: Biến hóa Băng Điêu2020-02-08 17:17
 • #528: Ta kêu ngươi cút2020-02-08 17:17
 • #529: Tà ma giết2020-02-08 17:17
 • #530: Điều tra Bá Thiên2020-02-08 17:17
 • #531: Đế Sơn người vừa tới2020-02-08 17:17
 • #532: Các ngươi không giết, ta đây tới2020-02-08 17:17
 • #533: Tru diệt Thiên Kiêu2020-02-08 17:17
 • #534: Trực diện Tiên Đế2020-02-08 17:18
 • #535: Chân tướng rõ ràng2020-02-08 17:18
 • #536: Khinh thường chi phí2020-02-08 17:18
 • #537: Đồng thời Thần Thể2020-02-08 17:18
 • #538: Bắc Minh tiên niệm2020-02-08 17:18
 • #539: Bắc Minh cam kết2020-02-08 17:18
 • #540: Quyết ý tham chiến2020-02-08 17:18
 • #541: Cửu Tiêu Phương Trận2020-02-08 17:19
 • #542: Nhất cấp chiến đấu2020-02-08 17:19
 • #543: Quả nhiên có bẫy2020-02-08 17:19
 • #544: Cuồng Bạo2020-02-08 17:19
 • #545: Diệp Trần Khống Trận2020-02-08 17:19
 • #546: Đại sát tứ phương2020-02-08 17:19
 • #547: Hổ vào bầy dê2020-02-08 17:19
 • #548: Trong quân nêu cao tên tuổi2020-02-08 17:20
 • #549: Bổ nhiệm Đốc Quân2020-02-08 17:20
 • #550: Nguyện lập quân lệnh trạng2020-02-08 17:20
 • #551: Vạn người phương trận2020-02-08 17:20
 • #552: Quyết chiến tới2020-02-08 17:20
 • #553: Kinh khủng một chưởng2020-02-08 17:20
 • #554: Hèn hạ Tiên Hoàng lầu2020-02-08 17:21
 • #555: Toàn thắng2020-02-08 17:21
 • #556: Tấn Tiêu rãnh trời tin tức2020-02-08 17:21
 • #557: Hoàng phẩm đan2020-02-08 17:21
 • #558: Hoàng phẩm Đạo Thai2020-02-08 17:21
 • #559: Lại vào rãnh trời2020-02-08 17:21
 • #560: Băng Kiếm thế giới2020-02-08 17:22
 • #561: Đại địa quả2020-02-08 17:22
 • #562: Ngươi mới vừa hỏi ta muốn như thế nào?2020-02-08 17:22
 • #563: Phù du như thế nào hám cây2020-02-08 17:22
 • #564: Sâm lâm cấm địa2020-02-08 17:22
 • #565: Đạo Thai oai2020-02-08 17:22
 • #566: Bước vào cấm địa2020-02-08 17:22
 • #567: Bất Tử Yêu Thú2020-02-08 17:22
 • #568: Tuyệt cảnh2020-02-08 17:23
 • #569: Thôn phệ vũng bùn2020-02-08 17:23
 • #570: Hoang Nguyên2020-02-08 17:23
 • #571: Tiên Hoàng thi thể2020-02-08 17:23
 • #572: Đã người chết2020-02-08 17:23
 • #573: Lạc đường2020-02-08 17:23
 • #574: Bị kẹt Huyễn Trận2020-02-08 17:24
 • #575: Luân Hồi Huyễn Trận2020-02-08 17:24
 • #576: Hắc Ám vĩnh hằng2020-02-08 17:24
 • #577: Lưu Tinh Vũ2020-02-08 17:24
 • #578: Phá trận thất bại2020-02-08 17:24
 • #579: Trận linh2020-02-08 17:24
 • #580: Lĩnh vực quy tắc2020-02-08 17:25
 • #581: Áp chế quy tắc2020-02-08 17:25
 • #582: Đánh vào Tiên Tôn2020-02-08 17:25
 • #583: Huyễn Trận vỡ nát2020-02-08 17:25
 • #584: Huyễn Trận vỡ nát2020-02-08 17:25
 • #585: Phá cảnh thất bại?2020-02-08 17:26
 • #586: Ta nhìn thấy nàng2020-02-08 17:26
 • #587: Cuối cùng thành Tiên Tôn2020-02-08 17:26
 • #588: Thạch bi lâm2020-02-08 17:26
 • #589: Ngươi có thể gọi ta Tửu Kiếm Tiên2020-02-08 17:27
 • #590: Tửu Kiếm Tiên khảo nghiệm2020-02-08 17:27
 • #591: Tấn Tiêu chấn động2020-02-08 17:27
 • #592: Nam bộ khởi phong vân2020-02-08 17:27
 • #593: Ám Hoàng, Tiên Tôn!2020-02-08 17:27
 • #594: Thăm viếng huyết kiếm Sơn Trang2020-02-08 17:27
 • #595: Uy áp Vân Tiêu Điện2020-02-08 17:27
 • #596: Tiêu diệt2020-02-08 17:28
 • #597: Đánh vào Đế Phẩm2020-02-08 17:28
 • #598: Đế Phẩm Đạo Thai2020-02-08 17:28
 • #599: Thần Ma Chiến Tràng2020-02-08 17:28
 • #600: Sáng nay trở về, chỉ vì sát phạt2020-02-08 17:28
 • #601: Chia binh hai đường2020-02-08 17:28
 • #602: Tuyệt cảnh?2020-02-08 17:28
 • #603: Ta trở lại2020-02-08 17:29
 • #604: Huyết tẩy Hắc Ám Sâm Lâm2020-02-08 17:29
 • #605: Mười hơi thở bên trong, ngươi sẽ vẫn!2020-02-08 17:29
 • #606: Ám Hoàng, để mạng lại2020-02-08 17:29
 • #607: Nghiền ép Ám Tôn Giả2020-02-08 17:29
 • #608: Tấn Tiêu xưng Tôn2020-02-08 17:29
 • #609: Đi Thanh Tiêu Thiên2020-02-08 17:30
 • #610: Trăm năm chuyện cũ2020-02-08 17:30
 • #611: Bị lừa?2020-02-08 17:30
 • #612: Lại vừa là đồ cưới2020-02-08 17:30
 • #613: Đêm khuya người vừa tới2020-02-08 17:30
 • #614: Nghiền ép ba người2020-02-08 17:31
 • #615: Lạc Hàm Hương2020-02-08 17:31
 • #616: Tội quá2020-02-08 17:31
 • #617: Tử vong lĩnh2020-02-08 17:31
 • #618: Tư Không Hàn Vũ2020-02-08 17:32
 • #619: Thế lực lớn nổi khổ2020-02-08 17:32
 • #620: Cửu Tôn pháp thân2020-02-08 17:32
 • #621: Năm vị tuyệt thế yêu nghiệt2020-02-08 17:32
 • #622: Huyết mạch Chiến Quyết2020-02-08 17:32
 • #623: Tụ Hiền lầu2020-02-08 17:32
 • #624: Không phải là anh hào, không vào tụ Hiền lầu2020-02-08 17:33
 • #625: Bước vào tụ Hiền lầu2020-02-08 17:33
 • #626: Tấn Tiêu Diệp Trần2020-02-08 17:33
 • #627: Ngươi xem thường Nam Cương người?2020-02-08 17:33
 • #628: Ngươi lại là thứ gì?2020-02-08 17:33
 • #629: Có một người, ta không nhìn thấu2020-02-08 17:34
 • #630: Đế ý đạo quả2020-02-08 17:34
 • #631: Tranh đoạt đạo quả2020-02-08 17:34
 • #632: Nghe tiếng ngâm suy đoán2020-02-08 17:34
 • #633: Cho cái cơ hội, cùng lên đi2020-02-08 17:34
 • #634: Người có thể đi, đồ vật lưu lại2020-02-08 17:34
 • #635: Khảo nghiệm2020-02-08 17:34
 • #636: Luân Hồi Tiên Đế2020-02-08 17:35
 • #637: Quy củ như sắt2020-02-08 17:35
 • #638: Thập Lý Đình2020-02-08 17:35
 • #639: Còn không thành thật?2020-02-08 17:35
 • #640: Đáp ứng hợp tác2020-02-08 17:35
 • #641: Lâm Hải tin tức2020-02-08 17:36
 • #642: Đào hôn thất bại2020-02-08 17:36
 • #643: Chọn rể đêm trước2020-02-08 17:36
 • #644: Tỷ võ cầu hôn2020-02-08 17:36
 • #645: Võ quyết trước khảo nghiệm2020-02-08 17:36
 • #646: Tâm tính khảo nghiệm2020-02-08 17:36
 • #647: 300 người2020-02-08 17:36
 • #648: Chỉ còn chín mươi sáu người2020-02-08 17:37
 • #649: Võ quyết mở ra2020-02-08 17:37
 • #650: Mang đi Tử Quỳnh2020-02-08 17:37
 • #651: Để lại người sống2020-02-08 17:37
 • #652: Lạc Chỉ Ngưng2020-02-08 17:37
 • #653: Đây là ma khí!2020-02-08 17:37
 • #654: Tam Thế Luân Hồi kiếm2020-02-08 17:37
 • #655: Hiến tế mệnh kiếm2020-02-08 17:38
 • #656: Tư Không Linh Dật Chiến Diệu Thiên Ba2020-02-08 17:38
 • #657: Bại Tư Không Linh Dật2020-02-08 17:38
 • #658: Lại phải Nguyệt Hàn châu?2020-02-08 17:38
 • #659: Ngươi có thể nguyện chiến?2020-02-08 17:38
 • #660: Hải Tộc2020-02-08 17:38
 • #661: Đánh một trận mà thôi2020-02-08 17:39
 • #662: Giao long xuất hải2020-02-08 17:39
 • #663: Danh tiếng sơ hiển2020-02-08 17:39
 • #664: Thập phương kiếm quyết2020-02-08 17:39
 • #665: Thể Thuật va chạm2020-02-08 17:39
 • #666: Đồng bối đệ nhất nhân2020-02-08 17:39
 • #667: Mạnh nhất thể2020-02-08 17:40
 • #668: Kinh người sức lĩnh ngộ2020-02-08 17:40
 • #669: Thôn phệ Giao Long Huyết2020-02-08 17:40
 • #670: Man thiên quá hải2020-02-08 17:40
 • #671: Nổi danh Tiên Vũ2020-02-08 17:40
 • #672: Thế gian này, thật có Luân Hồi sao?2020-02-08 17:40
 • #673: Dạ đàm2020-02-08 17:41
 • #674: Đạt thành nhất trí2020-02-08 17:41
 • #675: Lấy thân là khí2020-02-08 17:41
 • #676: Hai cái tin tức2020-02-08 17:41
 • #677: Lâm Hải2020-02-08 17:41
 • #678: Chư cường vào biển Vực2020-02-08 17:41
 • #679: Phệ thần bạch vụ chướng2020-02-08 17:41
 • #680: Ngươi chính là Diệp Trần?2020-02-08 17:41
 • #681: Con kiến hôi bi ai2020-02-08 17:42
 • #682: Tọa độ không gian2020-02-08 17:42
 • #683: Bạn tộc2020-02-08 17:42
 • #684: Thôn Thiên Mãng2020-02-08 17:42
 • #685: Tam cường chiến mãng cổ2020-02-08 17:42
 • #686: Thôn phệ thiên hạ2020-02-08 17:43
 • #687: Nghiền ép Bá Vô Song2020-02-08 17:43
 • #688: Chiến Thương vô2020-02-08 17:43
 • #689: Bị thương nặng Thương vô2020-02-08 17:43
 • #690: Hạc Bạch Phát2020-02-08 17:43
 • #691: Còn ở trong đó2020-02-08 17:43
 • #692: Không gian tiên khí2020-02-08 17:44
 • #693: Bạn cũ2020-02-08 17:44
 • #694: Còn nhận ra bản tọa2020-02-08 17:44
 • #695: Nô Dịch2020-02-08 17:44
 • #696: Phong cấm ấn ký2020-02-08 17:44
 • #697: Bị phát hiện2020-02-08 17:44
 • #698: Dạ yến2020-02-08 17:44
 • #699: Giao dịch2020-02-08 17:45
 • #700: Thanh Long kiếm2020-02-08 17:45
 • #701: Không người giao dịch2020-02-08 17:45
 • #702: Tụ Linh Kỳ2020-02-08 17:45
 • #703: Ban cho bọn ngươi cơ duyên2020-02-08 17:45
 • #704: Thì ra là như vậy2020-02-08 17:46
 • #705: Tinh Vân ba thức2020-02-08 17:46
 • #706: Ta vô tình diệu trần thế2020-02-08 17:46
 • #707: Thần trận Tiên Đế2020-02-08 17:46
 • #708: Thật tốt nói một chút2020-02-08 17:46
 • #709: Công bằng2020-02-08 17:46
 • #710: Huyết thệ chi minh2020-02-08 17:46
 • #711: Giải trừ Nô Dịch2020-02-08 17:47
 • #712: Ngàn năm chuyện cũ2020-02-08 17:47
 • #713: Cấm địa thay đổi2020-02-08 17:47
 • #714: Ngươi rốt cuộc tới2020-02-08 17:47
 • #715: Vào trấn ma không gian2020-02-08 17:47
 • #716: Ma quang2020-02-08 17:48
 • #717: Đùa bỡn2020-02-08 17:48
 • #718: Ngươi là ai?2020-02-08 17:48
 • #719: Vô Cực, là ngươi sao?2020-02-08 17:48
 • #720: Ngươi nhưng là hắn?2020-02-08 17:48
 • #721: Quyết đấu đỉnh cao2020-02-08 17:48
 • #722: Thiên Nhãn2020-02-08 17:49
 • #723: Cửu Tiêu Tinh Thú trận2020-02-08 17:49
 • #724: Ma lâm thiên hạ2020-02-08 17:49
 • #725: Thể2020-02-08 17:49
 • #726: Lục Đạo Luân Hồi2020-02-08 17:49
 • #727: Một mạng đổi một mạng2020-02-08 17:49
 • #728: Luân Hồi2020-02-08 17:49
 • #729: Trên trời hạ xuống vẻ kinh dị2020-02-08 17:49
 • #730: Bạch Y Tiên Đế2020-02-08 17:50
 • #731: Thoát đi2020-02-08 17:50
 • #732: Năm Đại Trưởng Lão2020-02-08 17:50
 • #733: Tĩnh quan kỳ biến2020-02-08 17:50
 • #734: Đan Đế Các hàng lâm2020-02-08 17:51
 • #735: Nhân họa đắc phúc2020-02-08 17:51
 • #736: Lại phản Luân Hồi thành2020-02-08 17:51
 • #737: Không muốn Thành Chủ vị2020-02-08 17:51
 • #738: Đại cuộc làm trọng2020-02-08 17:51
 • #739: Gặp lại sau bạch phượng2020-02-08 17:52
 • #740: Không Tịch Đan Đế đề nghị2020-02-08 17:52
 • #741: Rộng rãi mời hào kiệt2020-02-08 17:52
 • #742: Thông gia ngày2020-02-08 17:52
 • #743: Tam tông hàng lâm2020-02-08 17:52
 • #744: Tiên Lễ Hậu Binh2020-02-08 17:52
 • #745: Chuẩn bị nhặt xác2020-02-08 17:52
 • #746: Ảo thuật cảnh giới tối cao2020-02-08 17:53
 • #747: Ngươi là ngu si sao?2020-02-08 17:53
 • #748: Vô Ngã vô tình2020-02-08 17:53
 • #749: Châu chấu đá xe2020-02-08 17:53
 • #750: Luân Hồi thành, bản tọa Bảo Định2020-02-08 17:53
 • #751: Nhất niệm thành trận2020-02-08 17:53
 • #752: Ai dám thương huynh đệ của ta2020-02-08 17:53
 • #753: Đỉnh phong tỷ thí2020-02-08 17:54
 • #754: Sai lầm cấp thấp2020-02-08 17:54
 • #755: Nhất nguyên hoá 3 phần2020-02-08 17:54
 • #756: Chờ cơ hội mà động2020-02-08 17:54
 • #757: Nô Dịch Quý Du Xuyên2020-02-08 17:54
 • #758: Vân Hải Cửu Thiên2020-02-08 17:54
 • #759: Lưỡng bại câu thương2020-02-08 17:55
 • #760: Tinh Thần Huyền Chân côn2020-02-08 17:55
 • #761: Đàm phán2020-02-08 17:55
 • #762: Tam tông thỏa hiệp2020-02-08 17:55
 • #763: Hai cái lựa chọn2020-02-08 17:55
 • #764: Tấm màn rơi xuống2020-02-08 17:55
 • #765: Thản nhiên thân phận2020-02-08 17:55
 • #766: Dạ Vân Tuyền tin tức2020-02-08 17:56
 • #767: Thương lan có biến2020-02-08 17:56
 • #768: La Phù Cung2020-02-08 17:56
 • #769: Truyền kỳ trở về2020-02-08 17:56
 • #770: Hắn là Diệp Vô Cực2020-02-08 17:56
 • #771: Đi Thương Lan Hải Vực2020-02-08 17:56
 • #772: Ai sẽ chết rất thảm?2020-02-08 17:56
 • #773: Nghiền ép!2020-02-08 17:57
 • #774: Thương lan thay đổi nguyên nhân2020-02-08 17:57
 • #775: Các ngươi, xứng sao?2020-02-08 17:57
 • #776: Gặp lại sau Âu Dương Thanh Vân2020-02-08 17:57
 • #777: Đền mạng2020-02-08 17:57
 • #778: Hoàng Cung gặp nhau2020-02-08 17:57
 • #779: Sở Nính Thâm2020-02-08 17:57
 • #780: Giao dịch2020-02-08 17:57
 • #781: Diệp Vô Cực, chúng ta lại gặp mặt2020-02-08 17:58
 • #782: Có thể hay không lưu hắn một mạng2020-02-08 17:58
 • #783: Mặt tiếp xúc hư không đánh một trận2020-02-08 17:58
 • #784: Tửu Kiếm Tiên oai2020-02-08 17:58
 • #785: Túy tửu trảm tiên2020-02-08 17:58
 • #786: Trận phá ma ra2020-02-08 17:58
 • #787: Bất Diệt Ma Thần2020-02-08 17:58
 • #788: Mỗi người có tâm tư riêng2020-02-08 17:58
 • #789: Diệp Minh Vương?2020-02-08 17:59
 • #790: Cửu U hộ pháp2020-02-08 17:59
 • #791: Thành công rời đi2020-02-08 17:59
 • #792: Đi Huyền Tiêu Thiên2020-02-08 17:59
 • #793: Đế lâm thành2020-02-08 17:59
 • #794: Gặp lại sau Sở Nính Thâm2020-02-08 17:59
 • #795: Xuân hoa thu nguyệt2020-02-08 17:59
 • #796: Giết liền giết2020-02-08 17:59
 • #797: Trong nháy mắt giết2020-02-08 18:00
 • #798: Đan Đế Các, không người nào có thể tin2020-02-08 18:00
 • #799: Đi Huyền tiêu cấm địa2020-02-08 18:00
 • #800: Vô Linh Vực2020-02-08 18:00
 • #801: Nhường đường, nếu không chết2020-02-08 18:01
 • #802: Là bọn hắn!2020-02-08 18:01
 • #803: Tỉnh mộng thiên cổ, tình này Vị Ương2020-02-08 18:01
 • #804: Tế đài2020-02-08 18:01
 • #805: Tài năng kinh tế2020-02-08 18:01
 • #806: Võ Minh Tổ Tiên2020-02-08 18:01
 • #807: Bản tọa không cần giải thoát2020-02-08 18:01
 • #808: Đan Đế Các bí mật nhất2020-02-08 18:02
 • #809: Thiên Đạo lôi phạt2020-02-08 18:02
 • #810: Lôi phạt, thần lực?2020-02-08 18:02
 • #811: Cảm mến2020-02-08 18:02
 • #812: Kiếm toái Tuyên Cổ2020-02-08 18:02
 • #813: Tranh đoạt quy tắc chi quang2020-02-08 18:02
 • #814: Thành công chui cách2020-02-08 18:02
 • #815: Giang Lăng thành2020-02-08 18:03
 • #816: Đế Cảnh trên2020-02-08 18:03
 • #817: Lánh đời thế gia2020-02-08 18:03
 • #818: Quần Lâm thành2020-02-08 18:03
 • #819: Tam đại Bảo Địa2020-02-08 18:03
 • #820: Thính Phong Lâu2020-02-08 18:03
 • #821: Tư cách2020-02-08 18:04
 • #822: Ném đá dò đường2020-02-08 18:04
 • #823: Đế Sơn tin tức2020-02-08 18:04
 • #824: Vạn Bảo Các2020-02-08 18:04
 • #825: Tu luyện thánh địa2020-02-08 18:04
 • #826: Kiếp trước cừu địch2020-02-08 18:05
 • #827: Bỉnh quân2020-02-08 18:05
 • #828: Hết sức đỏ con mắt2020-02-08 18:05
 • #829: Tranh phong tương đối2020-02-08 18:05
 • #830: Buổi đấu giá2020-02-08 18:05
 • #831: Nhất định phải giết hắn2020-02-08 18:05
 • #832: Vạn Quân Lâm, Hàn Văn Viễn2020-02-08 18:05
 • #833: Phế vật2020-02-08 18:06
 • #834: Vạn Thạch Quật2020-02-08 18:06
 • #835: Thái Cực Đồ2020-02-08 18:06
 • #836: Tam đại đường tắt2020-02-08 18:06
 • #837: Chân linh huyết mạch2020-02-08 18:06
 • #838: Tăng giá2020-02-08 18:06
 • #839: Không có áp lực chút nào2020-02-08 18:06
 • #840: Mười tỉ thiên giới2020-02-08 18:06
 • #841: Hỗn loạn kỳ2020-02-08 18:07
 • #842: Lạc Thần Sơn2020-02-08 18:07
 • #843: Lạc Thần Quyền2020-02-08 18:07
 • #844: Tinh Thần Huyễn Hải2020-02-08 18:07
 • #845: Tiền bối, nhờ cậy2020-02-08 18:07
 • #846: Liên thủ2020-02-08 18:07
 • #847: Hỗn chiến2020-02-08 18:08
 • #848: Tru diệt Lâu Thiên Tằng2020-02-08 18:08
 • #849: Bụng dạ hẹp hòi2020-02-08 18:08
 • #850: Quần Lâm thành nội tình2020-02-08 18:09
 • #851: Trở lại Tiên Tôn2020-02-08 18:09
 • #852: Thất bại2020-02-08 18:09
 • #853: Thật lòng đi theo2020-02-08 18:09
 • #854: Hằng đạo thành2020-02-08 18:09
 • #855: Tinh không cổ lộ2020-02-08 18:10
 • #856: Lời sấm2020-02-08 18:10
 • #857: Tự chui đầu vào lưới2020-02-08 18:11
 • #858: Bát quái Tinh Đồ2020-02-08 18:11
 • #859: Tùy theo từng người2020-02-08 18:11
 • #860: Thi Diêm2020-02-08 18:11
 • #861: Vào hết tinh không cổ lộ2020-02-08 18:11
 • #862: Thái Cực Bát quái trận2020-02-08 18:12
 • #863: Hoàng Tước2020-02-08 18:12
 • #864: Hậu đức tái vật2020-02-08 18:12
 • #865: Lấy đỉnh2020-02-08 18:12
 • #866: Bao tay2020-02-08 18:12
 • #867: Cửu Tử Nhất Sinh2020-02-08 18:13
 • #868: Sinh môn2020-02-08 18:13
 • #869: Vô cùng huyễn cảnh2020-02-08 18:13
 • #870: Không cách nào đi trước2020-02-08 18:13
 • #871: Thi Độc vương cung2020-02-08 18:13
 • #872: Trấn hồn chung2020-02-08 18:14
 • #873: Dự cảm bất tường2020-02-08 18:14
 • #874: Thi Diêm lại xuất hiện2020-02-08 18:14
 • #875: Thi Diêm Vương2020-02-08 18:14
 • #876: Thi Độc2020-02-08 18:14
 • #877: Vương cung chi chủ2020-02-08 18:15
 • #878: Thi Độc Vương2020-02-08 18:15
 • #879: Tổ Tiên2020-02-08 18:15
 • #880: Ta minh bạch2020-02-08 18:15
 • #881: Huyết ma thần2020-02-08 18:15
 • #882: Huyết thần châu2020-02-08 18:16
 • #883: Yêu Tộc người2020-02-08 18:16
 • #884: Trấn hồn2020-02-08 18:16
 • #885: Bị chọn trúng người2020-02-08 18:16
 • #886: Đáp ứng lời mời2020-02-08 18:17
 • #887: Liệp Ma Nhân, không thể tin hoàn toàn2020-02-08 18:17
 • #888: Vạn gia đảo2020-02-08 18:17
 • #889: Vạn Thanh Đình2020-02-08 18:17
 • #890: Vạn độc Tiên Đế2020-02-08 18:17
 • #891: Thiên Thượng Nhân Gian2020-02-08 18:18
 • #892: Hà linh2020-02-08 18:18
 • #893: Đi nơi nào?2020-02-08 18:18
 • #894: Đáng sợ quy tắc2020-02-08 18:18
 • #895: Mất bại2020-02-08 18:18
 • #896: Đi Bắc Hải2020-02-08 18:18
 • #897: Luân Hồi thành có biến2020-02-08 18:19
 • #898: Cản đường2020-02-08 18:19
 • #899: Bắc Hải vương cung2020-02-08 18:19
 • #900: Thương Hải Tiếu2020-02-08 18:19
 • #901: Thanh Long thăng thiên2020-02-08 18:19
 • #902: Tam tộc liên thủ2020-02-08 18:19
 • #903: Hải Minh Tộc2020-02-08 18:20
 • #904: Thi Vương quyền2020-02-08 18:20
 • #905: Hải Minh chém2020-02-08 18:20
 • #906: Lui về rãnh trời2020-02-08 18:20
 • #907: Dạ Hoàng2020-02-08 18:21
 • #908: Vẫn là huynh đệ2020-02-08 18:21
 • #909: Thần bí người áo bào tro2020-02-08 18:21
 • #910: Lại đến Thính Phong Lâu2020-02-08 18:21
 • #911: Cam kết hàm nghĩa2020-02-08 18:21
 • #912: Lời nói dối?2020-02-08 18:22
 • #913: Mưa gió đêm trước2020-02-08 18:22
 • #914: Sợ biến hóa2020-02-08 18:22
 • #915: Gió nổi lên Luân Hồi thành2020-02-08 18:22
 • #916: Hắn tới2020-02-08 18:23
 • #917: Thật xin lỗi2020-02-08 18:23
 • #918: Huyết Vệ2020-02-08 18:23
 • #919: Hải Tộc đến2020-02-08 18:23
 • #920: Không Tịch xuất thủ2020-02-08 18:24
 • #921: Danh Chấn Thiên Hạ2020-02-08 18:24
 • #922: Dạ Khâu Lê2020-02-08 18:24
 • #923: Cửu Tôn khôi lỗi2020-02-08 18:24
 • #924: Hỗn chiến2020-02-08 18:24
 • #925: Ngươi quá đề cao chính mình2020-02-08 18:24
 • #926: Vô tận không gian, thập phương thế giới2020-02-08 18:24
 • #927: Không thú2020-02-08 18:25
 • #928: Ngươi là Diệp Vô Cực2020-02-08 18:25
 • #929: Yêu Tộc Huyễn2020-02-08 18:25
 • #930: Quá thấp bưng2020-02-08 18:25
 • #931: Hằng, Yêu Giới Công Chúa2020-02-08 18:25
 • #932: Không đáng chú ý2020-02-08 18:25
 • #933: Liên tay2020-02-08 18:25
 • #934: Tìm hiểu nguồn gốc2020-02-08 18:26
 • #935: Yêu Tộc gặp nhau2020-02-08 18:26
 • #936: Kinh khủng một đòn2020-02-08 18:27
 • #937: Giả tưởng2020-02-08 18:27
 • #938: Ở trong cơ thể nàng2020-02-08 18:27
 • #939: Vây khốn Dạ Mộng Hàn2020-02-08 18:27
 • #940: Đế Cảnh trên tiên niệm2020-02-08 18:27
 • #941: Hiện tại thân2020-02-08 18:28
 • #942: Ta cho các ngươi đi sao?2020-02-08 18:28
 • #943: Phá cuộc cuộc chiến2020-02-08 18:29
 • #944: Nếu có thể giết ngươi, ta chết cũng không tiếc2020-02-08 18:29
 • #945: Thỏa hiệp2020-02-08 18:29
 • #946: Tam cường Chiến Dạ Khâu Lê2020-02-08 18:29
 • #947: Hình như hư thiết2020-02-08 18:29
 • #948: Hắn, đã chết2020-02-08 18:29
 • #949: Đồng hóa2020-02-08 18:30
 • #950: Thân phận bại lộ2020-02-08 18:30
 • #951: Phong bạo tấm màn rơi xuống2020-02-08 18:30
 • #952: Tiếp lấy Luân Hồi thành2020-02-08 18:31
 • #953: Ước chiến ngày2020-02-08 18:31
 • #954: Thân biến hóa Khí Linh2020-02-08 18:31
 • #955: Ân oán cuộc chiến2020-02-08 18:31
 • #956: Thiêu đốt hải nguyên2020-02-08 18:32
 • #957: Thương Hải Tiếu vẫn2020-02-08 18:32
 • #958: Thần bí bóng xám lại xuất hiện2020-02-08 18:33
 • #959: Thủy Ảnh2020-02-08 18:33
 • #960: Liệp Ma Nhân Gian Tế2020-02-08 18:33
 • #961: An bài2020-02-08 18:33
 • #962: Đế Sơn Phong Sơn2020-02-08 18:33
 • #963: Đế thành2020-02-08 18:33
 • #964: Sưu hồn2020-02-08 18:33
 • #965: Bạch Nham Tùng2020-02-08 18:34
 • #966: Bái sơn2020-02-08 18:34
 • #967: Phá trận2020-02-08 18:34
 • #968: Danh bất hư truyền2020-02-08 18:34
 • #969: Xán nhược tinh hà2020-02-08 18:35
 • #970: Thái Thượng Trưởng Lão Sở Vũ Kình2020-02-08 18:35
 • #971: Không có ở đây Đế Sơn2020-02-08 18:35
 • #972: Đi mà trở lại2020-02-08 18:35
 • #973: Thiên hàn trì2020-02-08 18:35
 • #974: Bị kẹt lối đi2020-02-08 18:36
 • #975: Vĩnh hằng Tiên Đế2020-02-08 18:36
 • #976: Tiên niệm tỷ thí2020-02-08 18:36
 • #977: Vũ Hóa Thiên Liên2020-02-08 18:36
 • #978: Ngươi bị lừa2020-02-08 18:36
 • #979: Cho một giao phó2020-02-08 18:36
 • #980: Trảm Thiên Quyết2020-02-08 18:36
 • #981: Huyết Yêu Tộc2020-02-08 18:36
 • #982: Huyết Sát trận2020-02-08 18:37
 • #983: Kinh khủng Thi Độc2020-02-08 18:37
 • #984: Huyết ma thần lại xuất hiện2020-02-08 18:37
 • #985: Ngươi chắc chắn chứ?2020-02-08 18:37
 • #986: Vạn độc Tiên Đế đã tìm đến2020-02-08 18:37
 • #987: Ngụy Thần tam cảnh2020-02-08 18:37
 • #988: Hoàng cốt Thánh Đao2020-02-08 18:37
 • #989: Phân thân mà Chiến2020-02-08 18:37
 • #990: Thần kỹ2020-02-08 18:38
 • #991: Điên cuồng2020-02-08 18:38
 • #992: Thức tỉnh vạn độc thể2020-02-08 18:38
 • #993: Gặp lại sau Diệp Thủy Tiên2020-02-08 18:38
 • #994: Tự bạo thần khí2020-02-08 18:38
 • #995: Bắc Minh phá cảnh2020-02-08 18:38
 • #996: Sở Vũ Kình vẫn2020-02-08 18:38
 • #997: Đủ loại suy đoán2020-02-08 18:39
 • #998: Tiến thêm một bước2020-02-08 18:39
 • #999: Vị Ương thần vực, tức sắp mở ra2020-02-08 18:39
 • #1000: Quyết ý đi2020-02-08 18:39
 • #1001: Cổ Tự Quyết2020-02-08 18:39
 • #1002: Đi Bích Tiêu2020-02-08 18:39
 • #1003: Không có thể phát hiện2020-02-08 18:39
 • #1004: Mở ra2020-02-08 18:39
 • #1005: Vào bí cảnh2020-02-08 18:40
 • #1006: Các ngươi tự sát đi2020-02-08 18:40
 • #1007: Thạch Nhân2020-02-08 18:40
 • #1008: Tiến hóa2020-02-08 18:40
 • #1009: Năm mươi cười trăm bước2020-02-08 18:40
 • #1010: Thu phục2020-02-08 18:40
 • #1011: Lôi thú2020-02-08 18:41
 • #1012: Lại là một đám ngu si2020-02-08 18:41
 • #1013: Hình Thần Câu Diệt mùi vị2020-02-08 18:41
 • #1014: Ngộ lôi2020-02-08 18:41
 • #1015: Các ngươi sợ chết sao?2020-02-08 18:41
 • #1016: Đòi mạng ngươi người2020-02-08 18:41
 • #1017: Hỏa Diễm Sơn2020-02-08 18:41
 • #1018: Diễm linh2020-02-08 18:41
 • #1019: Thuấn đời Hắc Muỗi2020-02-08 18:41
 • #1020: Đạo Môn2020-02-08 18:42
 • #1021: Là ma phi nhân2020-02-08 18:42
 • #1022: Giết ngươi, bất quá hai kiếm2020-02-08 18:42
 • #1023: Truy lùng2020-02-08 18:42
 • #1024: Cổ Tích Dịch2020-02-08 18:42
 • #1025: Cảm ứng biến mất2020-02-08 18:42
 • #1026: Ma Hoàng2020-02-08 18:43
 • #1027: Khí Linh hợp nhất2020-02-08 18:43
 • #1028: Ma Hoàng Đạo chi Chiến2020-02-08 18:43
 • #1029: Đạo bị ép2020-02-08 18:43
 • #1030: Hoàng sát trận2020-02-08 18:43
 • #1031: Thần vực sụp đổ2020-02-08 18:43
 • #1032: Diệp Trần ở nơi nào?2020-02-08 18:43
 • #1033: Đoạn Trần Tông2020-02-08 18:44
 • #1034: Chờ ngươi phạm sai lầm2020-02-08 18:44
 • #1035: Cứu chữa2020-02-08 18:44
 • #1036: Vấn Tội2020-02-08 18:44
 • #1037: Bắt người2020-02-08 18:44
 • #1038: Thế giới này, tốt tàn khốc2020-02-08 18:44
 • #1039: Tỉnh lại2020-02-08 18:45
 • #1040: Ai tới giết ta?2020-02-08 18:45
 • #1041: Kinh khủng bực nào tồn tại2020-02-08 18:45
 • #1042: Đoạn Trần Tông bi ai2020-02-08 18:46
 • #1043: Bây giờ minh bạch sao2020-02-08 18:46
 • #1044: Mộ Hương Quân2020-02-08 18:46
 • #1045: Liệt Dương Cốc hàng lâm2020-02-08 18:46
 • #1046: Đoạn Trần Tông ngày diệt vong2020-02-08 18:46
 • #1047: Các ngươi cũng sẽ chết2020-02-08 18:46
 • #1048: Chỉ một chiêu, trong nháy mắt giết!2020-02-08 18:47
 • #1049: Ai cũng đừng mơ tưởng đi2020-02-08 18:47
 • #1050: Con trai của ngươi rất mạnh sao?2020-02-08 18:47
 • #1051: Đế Cảnh mà thôi2020-02-08 18:47
 • #1052: Trở lại Tiên Đế2020-02-08 18:47
 • #1053: Nguy cơ vẫn còn2020-02-08 18:47
 • #1054: Vô Ảnh Ma Thần2020-02-08 18:48
 • #1055: Chờ ta tới giết2020-02-08 18:48
 • #1056: Trở lại Quần Lâm thành2020-02-08 18:48
 • #1057: Lại đến Vạn gia đảo2020-02-08 18:48
 • #1058: Hải chi cuối2020-02-08 18:48
 • #1059: Phục kích2020-02-08 18:48
 • #1060: Không thú vị chiến đấu2020-02-08 18:48
 • #1061: Thủy nguyên thác nước2020-02-08 18:48
 • #1062: Tái chiến Long Hải2020-02-08 18:49
 • #1063: Nguyệt hàn vô tình trảm2020-02-08 18:49
 • #1064: Lại bại2020-02-08 18:49
 • #1065: Thân vệ Long Thập Tam2020-02-08 18:49
 • #1066: Đuổi theo trốn2020-02-08 18:49
 • #1067: Chết mà bất diệt2020-02-08 18:49
 • #1068: Bên trong có càn khôn2020-02-08 18:49
 • #1069: Dễ dàng đạt được2020-02-08 18:50
 • #1070: Lại diệt thân vệ2020-02-08 18:50
 • #1071: Tầm Nguyệt bàn2020-02-08 18:50
 • #1072: Hay lại là không thú vị2020-02-08 18:50
 • #1073: Xấu bản tọa chuyện tốt, giết không tha!2020-02-08 18:50
 • #1074: Kiếm chém vỏ rùa đen2020-02-08 18:50
 • #1075: Nguyệt Hàn châu biến mất2020-02-08 18:50
 • #1076: Thủ lĩnh dã tâm2020-02-08 18:50
 • #1077: Phản bội2020-02-08 18:51
 • #1078: Long tường cửu thiên2020-02-08 18:51
 • #1079: Truyền thừa sừng rồng2020-02-08 18:51
 • #1080: Chiến thân vệ thủ lĩnh2020-02-08 18:51
 • #1081: Phá cấm2020-02-08 18:51
 • #1082: Cấm địa toái, vực sâu hiện tại2020-02-08 18:51
 • #1083: Hải Hoàng pho tượng2020-02-08 18:52
 • #1084: Rời đi2020-02-08 18:52
 • #1085: Thần Thể Dị Tượng2020-02-08 18:52
 • #1086: Hải để chi tâm2020-02-08 18:52
 • #1087: Đại ca ca?2020-02-08 18:52
 • #1088: Đánh tới ngươi phục2020-02-08 18:52
 • #1089: Đánh đau2020-02-08 18:52
 • #1090: Đương thời Hải Hoàng2020-02-08 18:52
 • #1091: Nguyên nhân Vô Cực trở về2020-02-08 18:53
 • #1092: Tiểu lưu ly thai2020-02-08 18:53
 • #1093: Xuất thủ diễn hóa2020-02-08 18:53
 • #1094: Suy diễn thành công2020-02-08 18:53
 • #1095: Chuyện thứ hai2020-02-08 18:53
 • #1096: Địa giới2020-02-08 18:54
 • #1097: Quyền trượng2020-02-08 18:54
 • #1098: Quyền trượng Ẩm Huyết2020-02-08 18:54
 • #1099: Nhận chủ2020-02-08 18:54
 • #1100: Hải Tộc bí mật2020-02-08 18:54
 • #1101: Mẹ con gặp nhau2020-02-08 18:54
 • #1102: Từ giả2020-02-08 18:55
 • #1103: Bà tức gặp mặt2020-02-08 18:55
 • #1104: Cuối cùng gặp nhau nữa2020-02-08 18:55
 • #1105: Ấm áp đoàn tụ2020-02-08 18:55
 • #1106: Diệp U Lan biến hóa2020-02-08 18:55
 • #1107: Tử Lôi thiệp mời2020-02-08 18:56
 • #1108: Bạch Hổ chi cục2020-02-08 18:56
 • #1109: Tử Lôi vẫn2020-02-08 18:56
 • #1110: Kịch chiến Bạch Hổ2020-02-08 18:56
 • #1111: Cùng Yêu Tộc có liên quan?2020-02-08 18:56
 • #1112: Địa Ngục2020-02-08 18:56
 • #1113: Xuyên Sơn Giáp2020-02-08 18:57
 • #1114: Tử giới tam tộc2020-02-08 18:57
 • #1115: Hoàng Tuyền2020-02-08 18:57
 • #1116: Huyền Ảnh Mạc, Bách Lý Xuyên2020-02-08 18:57
 • #1117: Tam tộc Tiên Đế tới2020-02-08 18:57
 • #1118: Hoàng Tuyền kết giới tán2020-02-08 18:57
 • #1119: Độ Hoàng Tuyền2020-02-08 18:57
 • #1120: Giết trong chớp mắt2020-02-08 18:58
 • #1121: Một kiếm trong nháy mắt giết2020-02-08 18:58
 • #1122: Tiến lên lãnh cái chết?2020-02-08 18:58
 • #1123: Dễ dàng nghiền ép2020-02-08 18:58
 • #1124: Hàng lâm Tần tộc2020-02-08 18:58
 • #1125: Ngươi cũng là con kiến hôi2020-02-08 18:59
 • #1126: Các ngươi sai2020-02-08 18:59
 • #1127: Tác phẩm nghệ thuật2020-02-08 18:59
 • #1128: Thánh địa2020-02-08 18:59
 • #1129: Đánh tới2020-02-08 18:59
 • #1130: Tàn sát lẫn nhau2020-02-08 18:59
 • #1131: Tự bạo2020-02-08 18:59
 • #1132: Bị lạc2020-02-08 18:59
 • #1133: Thanh liên tịnh tâm chú2020-02-08 19:00
 • #1134: Vạn trượng ma ảnh2020-02-08 19:00
 • #1135: Thanh Dương2020-02-08 19:00
 • #1136: Còn sống Hoàng Tuyền2020-02-08 19:00
 • #1137: Rời đi Tử Giới2020-02-08 19:00
 • #1138: Yêu Tộc đại lễ2020-02-08 19:00
 • #1139: Liệp Ma Nhân lão thủ lĩnh2020-02-08 19:01
 • #1140: Ngươi nói cái gì?2020-02-08 19:01
 • #1141: Sinh tử hàm2020-02-08 19:01
 • #1142: Gió nổi lên Vạn gia đảo2020-02-08 19:01
 • #1143: Như thế nào giao phó?2020-02-08 19:01
 • #1144: Ngươi muốn chết như thế nào?2020-02-08 19:01
 • #1145: Liễu Diệp Phi chết2020-02-08 19:02
 • #1146: Hai người cái chết2020-02-08 19:02
 • #1147: Vô liêm sỉ2020-02-08 19:02
 • #1148: Ngự Trường Tuyệt vẫn2020-02-08 19:02
 • #1149: Tam tông tiêu diệt2020-02-08 19:02
 • #1150: Quyền trượng, trả lại cho các ngươi2020-02-08 19:02
 • #1151: Yêu Ma hàng lâm2020-02-08 19:02
 • #1152: Ngụy cuộc chiến của các vị Thần2020-02-08 19:03
 • #1153: Thôn phệ tiên huyết2020-02-08 19:03
 • #1154: Hải Hoàng xuất thế2020-02-08 19:03
 • #1155: Bị thương nặng huyết ma thần2020-02-08 19:03
 • #1156: Tứ hải cân nhắc quyết định2020-02-08 19:03
 • #1157: Đao chém huyết ma thần2020-02-08 19:03
 • #1158: Tiễn ngươi lên đường2020-02-08 19:04
 • #1159: Không Thú Thôn Đế2020-02-08 19:04
 • #1160: Chết thảm trọng2020-02-08 19:04
 • #1161: Hải Hoàng, bản tọa tới giết ngươi!2020-02-08 19:04
 • #1162: Huyết vực mịt mờ2020-02-08 19:04
 • #1163: Vô pháp vô thiên2020-02-08 19:05
 • #1164: Hoàn toàn mất mạng2020-02-08 19:05
 • #1165: Có chết không hối hận2020-02-08 19:05
 • #1166: Không thể lui được nữa2020-02-08 19:05
 • #1167: Ảnh Hoàng Ngạo Cô Thương2020-02-08 19:05
 • #1168: Hoàng tử đến2020-02-08 19:05
 • #1169: Sinh tử bàn2020-02-08 19:05
 • #1170: Đáy biển vực sâu2020-02-08 19:06
 • #1171: Như thế nào thế giới2020-02-08 19:06
 • #1172: Cửu Trọng Thiên2020-02-08 19:06
 • #1173: Trận Pháp không gian2020-02-08 19:06
 • #1174: Bát Trọng Thiên yêu thủ2020-02-08 19:06
 • #1175: Trấn yêu nơi2020-02-08 19:06
 • #1176: Yêu bốn2020-02-08 19:06
 • #1177: Trọng lực tràng2020-02-08 19:06
 • #1178: Chân chính yêu2020-02-08 19:07
 • #1179: Cốt Hoàng2020-02-08 19:07
 • #1180: Cửu Thiên trận2020-02-08 19:07
 • #1181: Tâm trận2020-02-08 19:07
 • #1182: Thử phá trận2020-02-08 19:07
 • #1183: Phá Toái một tầng2020-02-08 19:07
 • #1184: Phá Cảnh Đan Thần2020-02-08 19:07
 • #1185: Trận linh hiện tại2020-02-08 19:07
 • #1186: Kéo xuống ngụy trang2020-02-08 19:08
 • #1187: Yêu Hoàng trở về2020-02-08 19:08
 • #1188: Thần Hoàng đối chiến2020-02-08 19:08
 • #1189: Tinh Vân hồi phục2020-02-08 19:08
 • #1190: Cốt Hoàng ấn2020-02-08 19:08
 • #1191: Dạ Hoàng trở về2020-02-08 19:08
 • #1192: Rãnh trời Phá Toái2020-02-08 19:08
 • #1193: Cửu Trọng Thiên bên ngoài lệch vị trí2020-02-08 19:09
 • #1194: Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc2020-02-08 19:09
 • #1195: Bố trí tương lai2020-02-08 19:09
 • #1196: Tẫn hối Tấn Tiêu2020-02-08 19:09
 • #1197: Chuyển hóa quy tắc2020-02-08 19:09
 • #1198: Thần Cảnh Tứ Trọng2020-02-08 19:09
 • #1199: Yêu Hoàng, Cốt Hoàng thoát khốn2020-02-08 19:10
 • #1200: Tất cả đang lột xác2020-02-08 19:10
 • #1201: An bài2020-02-08 19:10
 • #1202: Thứ năm trang đạo2020-02-08 19:10
 • #1203: Tam tộc Hàng Lâm2020-02-08 19:10
 • #1204: Nhân sinh như giấc mộng2020-02-08 19:10
 • #1205: Đánh vào Đan Thần2020-02-08 19:10
 • #1206: Lại nhiều một vị Đan Thần2020-02-08 19:10
 • #1207: Dạ Khâu Lê cái chết2020-02-08 19:11
 • #1208: Tự bạo mệnh thần khí2020-02-08 19:11
 • #1209: Sơn mạch2020-02-08 19:11
 • #1210: Cự Chưởng u quang2020-02-08 19:11
 • #1211: Phệ thử2020-02-08 19:11
 • #1212: Phía sau màn chính chủ2020-02-08 19:11
 • #1213: Thử vương2020-02-08 19:11
 • #1214: Lực chiến thử vương2020-02-08 19:11
 • #1215: Ngũ Uẩn không gian2020-02-08 19:12
 • #1216: Đế Cảnh đỉnh2020-02-08 19:12
 • #1217: Khương Hạo Sơ2020-02-08 19:12
 • #1218: Kiếm Chi Thế Giới, năm lớp không gian2020-02-08 19:12
 • #1219: Dạ Hoàng đệ tử!2020-02-08 19:12
 • #1220: Không tính ra2020-02-08 19:12
 • #1221: Cốt chung2020-02-08 19:12
 • #1222: Thề2020-02-08 19:13
 • #1223: Hội họp2020-02-08 19:13
 • #1224: Thánh địa thần đạo lầu2020-02-08 19:13
 • #1225: Ba cái chí bảo2020-02-08 19:13
 • #1226: Hóa Thần Đan2020-02-08 19:13
 • #1227: Phong tàn dương2020-02-08 19:13
 • #1228: Ngự Tiên Tông Ngự Tử Tà2020-02-08 19:13
 • #1229: Bị thương nặng Ngự Tử Tà2020-02-08 19:14
 • #1230: Hay lại là trốn2020-02-08 19:14
 • #1231: Thần đạo lầu quy tắc2020-02-08 19:14
 • #1232: Chín người tới đông đủ2020-02-08 19:14
 • #1233: Thả con tép, bắt con tôm2020-02-08 19:14
 • #1234: Thập đại Cường Tộc2020-02-08 19:14
 • #1235: Cây khô bị loại2020-02-08 19:14
 • #1236: Thôn phệ Ma Thần cái chết2020-02-08 19:15
 • #1237: Thần đạo tự bạo2020-02-08 19:15
 • #1238: Hoàng Tuyền tử ý khí tức2020-02-08 19:15
 • #1239: Địa thần hoàng2020-02-08 19:15
 • #1240: Ngục Đại Nhân2020-02-08 19:15
 • #1241: Tác chiến phương hướng2020-02-08 19:15
 • #1242: Tử thần điện2020-02-08 19:16
 • #1243: Thất Tinh sát trận2020-02-08 19:16
 • #1244: Kinh khủng tỷ thí2020-02-08 19:16
 • #1245: Thất Tinh hội tụ2020-02-08 19:16
 • #1246: Cho một câu trả lời2020-02-08 19:16
 • #1247: Quyết tâm2020-02-08 19:17
 • #1248: Phá cảnh thần đạo2020-02-08 19:17
 • #1249: Trở về2020-02-08 19:17
 • #1250: Kiếm Chi Thế Giới, không hề cởi mở2020-02-08 19:17
 • #1251: Bách minh2020-02-08 19:17
 • #1252: Đề cử minh chủ2020-02-08 19:17
 • #1253: Võ quyết minh chủ2020-02-08 19:17
 • #1254: Ngự tu dương2020-02-08 19:18
 • #1255: Muốn cạnh tranh minh chủ2020-02-08 19:18
 • #1256: Minh chủ tranh2020-02-08 19:18
 • #1257: Ba cái vị trí2020-02-08 19:18
 • #1258: Vương Cảnh bên dưới vô địch2020-02-08 19:18
 • #1259: Vị trí quyết ra2020-02-08 19:18
 • #1260: Chiến vũ diễm2020-02-08 19:18
 • #1261: Vạn Đạo quy tông2020-02-08 19:19
 • #1262: Chỉ còn đánh một trận2020-02-08 19:19
 • #1263: Quy tắc chi quang2020-02-08 19:19
 • #1264: Bát thập nhất tôn pháp thân2020-02-08 19:19
 • #1265: Nghiền ép Ngự Hồn2020-02-08 19:19
 • #1266: Phản bộ2020-02-08 19:19
 • #1267: Khống Hồn2020-02-08 19:19
 • #1268: Tuyệt Đối Linh Độ2020-02-08 19:19
 • #1269: Vị trí minh chủ, thật tới danh quy2020-02-08 19:20
 • #1270: Chiến Vương Phong Thiên2020-02-08 19:20
 • #1271: Muốn Tấn Tiêu2020-02-08 19:20
 • #1272: Năm vị Thần Vương2020-02-08 19:20
 • #1273: Kết thúc hoàn mỹ2020-02-08 19:20
 • #1274: Vũ Tông Hòa Hồn Tông2020-02-08 19:20
 • #1275: Buông xuống Chấp Niệm2020-02-08 19:20
 • #1276: Tử Giới thay đổi2020-02-08 19:21
 • #1277: Đi đáy biển vực sâu2020-02-08 19:21
 • #1278: Vòng xoáy2020-02-08 19:21
 • #1279: Một cái cơ hội2020-02-08 19:21
 • #1280: Lấy một địch ba2020-02-08 19:21
 • #1281: Giới Bích2020-02-08 19:21
 • #1282: Thay đổi người2020-02-08 19:22
 • #1283: Lừa dối2020-02-08 19:22
 • #1284: Cốt Hoàng lại xuất hiện2020-02-08 19:22
 • #1285: Đuổi ra khỏi Cốt Tộc2020-02-08 19:22
 • #1286: Có dám một đánh cược?2020-02-08 19:22
 • #1287: Ngạo Cô Thương hiện tại2020-02-08 19:22
 • #1288: Phệ sương mù2020-02-08 19:23
 • #1289: Bị lạc tâm tính2020-02-08 19:23
 • #1290: Mang ra khỏi Phệ sương mù2020-02-08 19:23
 • #1291: Tử thần điện phong khốn2020-02-08 19:23
 • #1292: Phệ Thiên Tộc, phá vách tường tới!2020-02-08 19:23
 • #1293: Phệ thần2020-02-08 19:23
 • #1294: Hỗn Nguyên Châu2020-02-08 19:23
 • #1295: Các ngươi vượt ranh giới!2020-02-08 19:24
 • #1296: Phong Giới Bích2020-02-08 19:24
 • #1297: Đem hết toàn lực, không thẹn với lòng!2020-02-08 19:24
 • #1298: Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong2020-02-08 19:24
 • #1299: Thánh Nhân Bất Nhân2020-02-08 19:24
 • #1300: Đầu nhập vào Yêu Ma2020-02-08 19:24
 • #1301: Nếu có phản kháng, giết không tha!2020-02-08 19:24
 • #1302: Hàng lâm Vạn Kiếm Thần Tông2020-02-08 19:25
 • #1303: Thiên hạ Hưng Vong, thất phu hữu trách2020-02-08 19:25
 • #1304: Ma Hoàng tọa hạ Thần Vương2020-02-08 19:25
 • #1305: Ngự Hồn biến hóa2020-02-08 19:25
 • #1306: Tiến vào Tử Giới2020-02-08 19:25
 • #1307: Rất ngây thơ a2020-02-08 19:25
 • #1308: Ma thú2020-02-08 19:25
 • #1309: Trấn Thiên Cung2020-02-08 19:25
 • #1310: Chín đạo chuông báo động2020-02-08 19:26
 • #1311: Bách minh nguy hiểm2020-02-08 19:26
 • #1312: Con kiến hôi mà thôi!2020-02-08 19:26
 • #1313: Viện binh đến2020-02-08 19:26
 • #1314: Dạ Hoàng tỉnh lại2020-02-08 19:26
 • #1315: Yêu Hoàng vẫn!2020-02-08 19:26
 • #1316: Ngươi không xứng!2020-02-08 19:26
 • #1317: Ma Hoàng vẫn!2020-02-08 19:27
 • #1318: Tử Giới cuộc chiến2020-02-08 19:27
 • #1319: Thảm thiết2020-02-08 19:27
 • #1320: Biến hóa đau thương thành lực lượng2020-02-08 19:27
 • #1321: Không cần phiền toái như vậy2020-02-08 19:27
 • #1322: Giải thoát2020-02-08 19:27
 • #1323: Thái Thản Man Tộc2020-02-08 19:27
 • #1324: Tru diệt Ma Thần Vương2020-02-08 19:28
 • #1325: Bại cục đã định2020-02-08 19:28
 • #1326: Dẫn vào Phệ Tinh Vực2020-02-08 19:28
 • #1327: Vực Đạo Chi Lực2020-02-08 19:28
 • #1328: Phệ u Bảo Khố2020-02-08 19:28
 • #1329: Ba vị địa thần hoàng2020-02-08 19:28
 • #1330: Không tiếc hết thảy2020-02-08 19:29
 • #1331: Phá cảnh Thần Hoàng2020-02-08 19:29
 • #1332: Địch thủ cũ2020-02-08 19:29
 • #1333: Hồn thành người2020-02-08 19:29
 • #1334: Hồn thành2020-02-08 19:29
 • #1335: Không cam lòng làm nô2020-02-08 19:29
 • #1336: Ngục lựa chọn2020-02-08 19:30
 • #1337: Thiên Cốc người vừa tới2020-02-08 19:30
 • #1338: Ta tới!2020-02-08 19:30
 • #1339: Hắn là Nhân Hoàng2020-02-08 19:30
 • #1340: Quyết chiến tới2020-02-08 19:30
 • #1341: Toàn diện tỷ thí2020-02-08 19:30
 • #1342: Túc Mệnh tỷ thí2020-02-08 19:30
 • #1343: Ngu xuẩn? Đáng thương?2020-02-08 19:30
 • #1344: Tự nguyện hy sinh2020-02-08 19:31
 • #1345: Đại kết cục2020-02-08 19:31

Related posts

Sát Thần Chi Thần

TiKay

Mau Xuyên Tiểu Yêu Tinh: Phúc Hắc Nam Chủ, đừng Tới đây!

TiKay

Cửu Thiên

TiKay

Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi

TiKay

Trọng Sinh Cơ Giáp Thời Đại

THUYS♥️

Duy Ngô Tiêu Dao

TiKay

Leave a Reply