Cổ ĐạiNgôn TìnhXuyên Không

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Xuyên qua?!

Lại trở thành chính phi của Nam Dương Vương!

Còn là một chính phi không được sủng ái!

Bên trong Nam Dương phủ, trắc phi nắm quyền, tiểu thiếp hoành hành ngang ngược, từng người một đều như muốn bay lên trời! Vị trí chính phi, bên trong Nam Dương phủ lớn như vậy, cũng chỉ để nhìn cho đẹp mắt mà thôi!

Nàng từ trước đến nay luôn là người không đụng ta ta không phạm người, nhưng đám tiểuthiếp của Nam Dương Vương đến cửa tìm nàng đều bị nàng ngược còn bị đùa bỡn thảm hại!

Cũng không nên trách nàng a, do cuộc sống này quá nhàm chán, luôn có người thích làm trò chơi của nàng, mà ai bảo nàng từ trước đến giờ luôn thích giúp người làm niềm vui chứ!

Hơn nữa, nàng còn là người biết thương hoa tiếc ngọc, thiệt không thể chối từ mà,… Chỉ có thể miễn cưỡng xem bọn họ là con kiến nhỏ để nàng đạp cho vui thôi!

YD! Vương gia ngươi muốn có bao nhiêu thiếp đều được! Đừng tưởng rằng lão nương ta sẽ ghen nhá! Thật sự không có vui gì đâu, đừng tự dày vò mình, cứ cho nàng hưu thư đi! Từ nay về sau nàng sẽ được tiêu dao tự tại.

Nguồn : DĐ Lê Quý Đôn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Thư Ca
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0001.mp32019-02-25 07:49
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0002.mp32019-02-25 07:50
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0003.mp32019-02-25 07:50
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0004.mp32019-02-25 07:50
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0005.mp32019-02-25 07:51
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0006.mp32019-02-25 07:51
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0007.mp32019-02-25 07:51
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0008.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0009.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0010.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0011.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0012.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0013.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0014.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0015.mp32019-02-25 07:52
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0016.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0017.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0018.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0019.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0020.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0021.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0022.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0023.mp32019-02-25 07:53
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0024.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0025.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0026.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0027.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0028.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0029.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0030.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0031.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0032.mp32019-02-25 07:54
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0033.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0034.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0035.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0036.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0037.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0038.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0039.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0040.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0041.mp32019-02-25 07:55
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0042.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0043.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0044.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0045.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0046.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0047.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0048.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0049.mp32019-02-25 07:56
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0050.mp32019-02-25 07:57
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0051.mp32019-02-25 07:57
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0052.mp32019-02-25 07:57
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0053.mp32019-02-25 07:57
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0054.mp32019-02-25 07:57
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0055.mp32019-02-25 07:58
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0056.mp32019-02-25 07:58
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0057.mp32019-02-25 07:58
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0058.mp32019-02-25 07:58
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0059.mp32019-02-25 07:58
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0060.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0061.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0062.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0063.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0064.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0065.mp32019-02-25 07:59
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0066.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0067.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0068.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0069.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0070.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0071.mp32019-02-25 08:00
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0072.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0073.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0074.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0075.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0076.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0077.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0078.mp32019-02-25 08:01
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0079.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0080.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0081.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0082.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0083.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0084.mp32019-02-25 08:02
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0085.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0086.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0087.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0088.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0089.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0090.mp32019-02-25 08:03
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0091.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0092.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0093.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0094.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0095.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0096.mp32019-02-25 08:04
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0097.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0098.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0099.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0100.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0101.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0102.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0103.mp32019-02-25 08:05
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0104.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0105.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0106.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0107.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0108.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0109.mp32019-02-25 08:06
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0110.mp32019-02-25 08:07
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0111.mp32019-02-25 08:07
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0112.mp32019-02-25 08:07
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0113.mp32019-02-25 08:07
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0114.mp32019-02-25 08:08
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0115.mp32019-02-25 08:08
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0116.mp32019-02-25 08:08
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0117.mp32019-02-25 08:08
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0118.mp32019-02-25 08:08
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0119.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0120.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0121.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0122.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0123.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0124.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0125.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0126.mp32019-02-25 08:09
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0127.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0128.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0129.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0130.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0131.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0132.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0133.mp32019-02-25 08:10
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0134.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0135.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0136.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0137.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0138.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0139.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0140.mp32019-02-25 08:11
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0141.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0142.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0143.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0144.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0145.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0146.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0147.mp32019-02-25 08:12
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0148.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0149.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0150.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0151.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0152.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0153.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0154.mp32019-02-25 08:13
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0155.mp32019-02-25 08:14
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0156.mp32019-02-25 08:14
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0157.mp32019-02-25 08:15
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0158.mp32019-02-25 08:15
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0159.mp32019-02-25 08:15
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0160.mp32019-02-25 08:16
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0161.mp32019-02-25 08:16
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0162.mp32019-02-25 08:16
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0163.mp32019-02-25 08:17
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0164.mp32019-02-25 08:17
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0165.mp32019-02-25 08:17
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0166.mp32019-02-25 08:17
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0167.mp32019-02-25 08:18
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0168.mp32019-02-25 08:18
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0169.mp32019-02-25 08:18
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0170.mp32019-02-25 08:18
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0171.mp32019-02-25 08:20
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0172.mp32019-02-25 08:20
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0173.mp32019-02-25 08:22
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0174.mp32019-02-25 08:23
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0175.mp32019-02-25 08:23
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0176.mp32019-02-25 08:23
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0177.mp32019-02-25 08:24
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0178.mp32019-02-25 08:25
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0179.mp32019-02-25 08:25
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0180.mp32019-02-25 08:25
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0181.mp32019-02-25 08:25
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0182.mp32019-02-25 08:26
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0183.mp32019-02-25 08:26
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0184.mp32019-02-25 08:26
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0185.mp32019-02-25 08:26
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0186.mp32019-02-25 08:26
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0187.mp32019-02-25 08:27
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0188.mp32019-02-25 08:27
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0189.mp32019-02-25 08:27
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0190.mp32019-02-25 08:27
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0191.mp32019-02-25 08:28
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0192.mp32019-02-25 08:28
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0193.mp32019-02-25 08:28
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0194.mp32019-02-25 08:28
 • chinh-phi-khong-bang-tieu-thiep-chuong-0195.mp32019-02-25 08:29
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 3]

Related posts

Bởi Vì Ta Là Tiên Nữ Nha

THUYS♥️

Võng Du : Trí Năng Tiểu Người Chơi

THUYS♥️

Trọng Sinh Mạt Thế

THUYS♥️

Hoa Đào Nở Rộ

THUYS♥️

Ta Rất Có Tiền Nha

THUYS♥️

Đại Ngụy Năng Thần

TiKay

Leave a Reply