Đam MỹThanh Xuân Vườn TrườngTrọng Sinh

Cùng Túc Địch Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Trọng Sinh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Song trọng sinh

[ ĐÃ EDIT NAME HOÀN TẤT ]

Tấn Giang VIP2018-10-28 kết thúc 104 chương

Văn chương tích phân: 2,617,736,704

—————–

Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tương ái tương sát, ngươi chết ta sống rất nhiều năm, đã trải qua thật mạnh khúc chiết lúc sau, chung thành thân thuộc

Không nghĩ tới kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh

Trở lại hai người tình hình chiến đấu nhất gay cấn kia một năm

Bên người bằng hữu còn cho nhau coi đối phương vì đối thủ một mất một còn

Đương sự hai người lại. . . Ở hai bên thân hữu hoảng sợ trong ánh mắt, bắt đầu rải cẩu lương

Hai bên thân hữu: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

emmmmm, này liền xấu hổ

Lâm Khiển: Thích ăn thì ăn 0. 0

Lâm Khiển thụ =3=

——————————

Tag: Trọng sinh ngọt văn sảng văn vườn trường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Khiển; Trịnh Bằng Khinh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lâm Tri Lạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0001.mp32020-03-28 12:29
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0002.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0003.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0004.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0005.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0006.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0007.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0008.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0009.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0010.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0011.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0012.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0013.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0014.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0015.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0016.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0017.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0018.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0019.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0020.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0021.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0022.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0023.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0024.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0025.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0026.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0027.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0028.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0029.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0030.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0031.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0032.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0033.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0034.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0035.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0036.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0037.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0038.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0039.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0040.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0041.mp32020-03-28 12:41
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0042.mp32020-03-28 12:41
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0043.mp32020-03-28 12:42
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0044.mp32020-03-28 12:42
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0045.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0046.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0047.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0048.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0049.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0050.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0051.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0052.mp32020-03-28 12:45
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0053.mp32020-03-28 12:45
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0054.mp32020-03-28 12:46
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0055.mp32020-03-28 12:46
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0056.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0057.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0058.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0059.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0060.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0061.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0062.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0063.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0064.mp32020-03-28 12:49
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0065.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0066.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0067.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0068.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0069.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0070.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0071.mp32020-03-28 12:52
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0072.mp32020-03-28 12:52
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0073.mp32020-03-28 12:53
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0074.mp32020-03-28 12:53
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0075.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0076.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0077.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0078.mp32020-03-28 12:55
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0079.mp32020-03-28 12:56
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0080.mp32020-03-28 12:56
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0081.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0082.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0083.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0084.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0085.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0086.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0087.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0088.mp32020-03-28 12:59
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0089.mp32020-03-28 12:59
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0090.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0091.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0092.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0093.mp32020-03-28 13:01
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0094.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0095.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0096.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0097.mp32020-03-28 13:03
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0098.mp32020-03-28 13:03
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0099.mp32020-03-28 13:04
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0100.mp32020-03-28 13:04
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0101.mp32020-03-28 13:05
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0102.mp32020-03-28 13:06
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0103.mp32020-03-28 13:06
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0104.mp32020-03-28 13:06
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Không Tin Tà

THUYS♥️

Tận Thế Chi Ma Chủng Buông Xuống

THUYS♥️

Tang Bệnh Đại Học

THUYS♥️

Thần Vực [ Game Online Thực Tế Ảo ]

THUYS♥️

Trọng Sinh 80: Tức Phụ Bưu Hãn Nhân Sinh

TiKay

Trọng Sinh: Thiên Tài Thần Côn

THUYS♥️

Leave a Reply