Đam MỹThanh Xuân Vườn TrườngTrọng Sinh

Cùng Túc Địch Kết Hôn Cùng Ngày Cùng Nhau Trọng Sinh

Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Chủ thụ , Sảng văn , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Song trọng sinh

[ ĐÃ EDIT NAME HOÀN TẤT ]

Tấn Giang VIP2018-10-28 kết thúc 104 chương

Văn chương tích phân: 2,617,736,704

—————–

Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh tương ái tương sát, ngươi chết ta sống rất nhiều năm, đã trải qua thật mạnh khúc chiết lúc sau, chung thành thân thuộc

Không nghĩ tới kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh

Trở lại hai người tình hình chiến đấu nhất gay cấn kia một năm

Bên người bằng hữu còn cho nhau coi đối phương vì đối thủ một mất một còn

Đương sự hai người lại. . . Ở hai bên thân hữu hoảng sợ trong ánh mắt, bắt đầu rải cẩu lương

Hai bên thân hữu: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

emmmmm, này liền xấu hổ

Lâm Khiển: Thích ăn thì ăn 0. 0

Lâm Khiển thụ =3=

——————————

Tag: Trọng sinh ngọt văn sảng văn vườn trường

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Khiển; Trịnh Bằng Khinh ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Lâm Tri Lạc
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0001.mp32020-03-28 12:29
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0002.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0003.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0004.mp32020-03-28 12:30
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0005.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0006.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0007.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0008.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0009.mp32020-03-28 12:31
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0010.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0011.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0012.mp32020-03-28 12:32
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0013.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0014.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0015.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0016.mp32020-03-28 12:33
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0017.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0018.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0019.mp32020-03-28 12:34
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0020.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0021.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0022.mp32020-03-28 12:35
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0023.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0024.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0025.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0026.mp32020-03-28 12:36
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0027.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0028.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0029.mp32020-03-28 12:37
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0030.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0031.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0032.mp32020-03-28 12:38
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0033.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0034.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0035.mp32020-03-28 12:39
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0036.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0037.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0038.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0039.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0040.mp32020-03-28 12:40
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0041.mp32020-03-28 12:41
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0042.mp32020-03-28 12:41
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0043.mp32020-03-28 12:42
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0044.mp32020-03-28 12:42
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0045.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0046.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0047.mp32020-03-28 12:43
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0048.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0049.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0050.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0051.mp32020-03-28 12:44
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0052.mp32020-03-28 12:45
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0053.mp32020-03-28 12:45
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0054.mp32020-03-28 12:46
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0055.mp32020-03-28 12:46
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0056.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0057.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0058.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0059.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0060.mp32020-03-28 12:47
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0061.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0062.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0063.mp32020-03-28 12:48
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0064.mp32020-03-28 12:49
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0065.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0066.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0067.mp32020-03-28 12:50
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0068.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0069.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0070.mp32020-03-28 12:51
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0071.mp32020-03-28 12:52
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0072.mp32020-03-28 12:52
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0073.mp32020-03-28 12:53
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0074.mp32020-03-28 12:53
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0075.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0076.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0077.mp32020-03-28 12:54
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0078.mp32020-03-28 12:55
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0079.mp32020-03-28 12:56
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0080.mp32020-03-28 12:56
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0081.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0082.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0083.mp32020-03-28 12:57
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0084.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0085.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0086.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0087.mp32020-03-28 12:58
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0088.mp32020-03-28 12:59
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0089.mp32020-03-28 12:59
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0090.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0091.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0092.mp32020-03-28 13:00
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0093.mp32020-03-28 13:01
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0094.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0095.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0096.mp32020-03-28 13:02
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0097.mp32020-03-28 13:03
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0098.mp32020-03-28 13:03
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0099.mp32020-03-28 13:04
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0100.mp32020-03-28 13:04
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0101.mp32020-03-28 13:05
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0102.mp32020-03-28 13:06
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0103.mp32020-03-28 13:06
 • cung-tuc-dich-ket-hon-cung-ngay-cung-nhau-trong-sinh-chuong-0104.mp32020-03-28 13:06
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Vô Hạn Thăng Cấp Trò Chơi

THUYS♥️

Trọng Sinh 80 Sau: Quân Gia Cầu Buông Tha

TiKay

Mau Xuyên: Nữ Phụ Nghịch Tập Chỉ Nam

TiKay

Huyền Học Đại Sư Là Học Bá

THUYS♥️

Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

THUYS♥️

Thê Khống

TiKay

Leave a Reply