Lịch SửQuân SựXuyên Không

Đại Ngụy Năng Thần

Ý trời mênh mang thuộc tiêu lang!
Tiêu Dật, tự vô sầu, mệnh phạm Tham Lang, giống một viên mỹ lệ sao băng xẹt qua Đông Hán những năm cuối lịch sử không trung, quấy đầy trời phong vân…
Tào Tháo rằng: “Ngô đến Vô Sầu, thiên hạ vô sầu!”
Lưu Bị rằng: “Có Tiêu Dật ở, Trung Nguyên vô ngã lập trùy chi…”

Converter: ツ๖Bào✦ ๖Ngư︵⁹⁶

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hắc Nam Tước
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Tham Lang Xuất Thế -- Lời Dẫn
 • #2: Hoang Dã Cầu Sinh
 • #3: Sinh Tử Một Đường
 • #4: Đạo Sĩ Kiếp Sống
 • #5: Hang Hổ Trấn Nhỏ
 • #6: Sát Phá Lang Tam Đao
 • #7: Thiên Hạ Chi Luận
 • #8: Xạ Điêu Thủ
 • #9: Nghe Gà Khởi Vũ
 • #10: Diệu Thủ Thần Y
 • #11: Thợ Giày Chuyện Xưa
 • #12: Kiêu Ngạo Trộm Đồ Ăn Tặc
 • #13: Ngàn Dặm Mặc Yên Câu
 • #14: Tử Mộc Công Tử
 • #15: Bàn Long Lâu Đài
 • #16: Ám Dạ Sát Khí
 • #17: Phá Quân Đổi Chủ
 • #18: Trung Bình Bốn Năm Trận Đầu Tuyết
 • #19: Muốn Uống Rượu, Tìm Tiểu Ngư
 • #20: Một Lời Nói Một Gói Vàng
 • #21: Vô Sầu Tửu
 • #22: Tam Chén Bất Quá Hà
 • #23: Hương Phiêu Vạn Dặm
 • #24: Hồ Phục Cưỡi Ngựa Bắn Cung ( một )
 • #25: Hồ Phục Cưỡi Ngựa Bắn Cung ( nhị )
 • #26: Nơi Nào Ngô Hương
 • #27: Tử Mộc Công Tử Âm Mưu
 • #28: Lương Bách Vạn Tính Kế
 • #29: Vạn Vật Sinh Trưởng
 • #30: Ta Kêu Nữ Vương
 • #31: Trong Mộng Mơ Hồ Có Cố Hương
 • #32: Song Mũi Tên Bắn Nhạn
 • #33: Đánh Đêm Bầy Sói
 • #34: Kết Bái Triệu Vân
 • #35: Lương Phủ Hội Kiến
 • #36: Da Dê Cuốn
 • #37: Vạn Năm Biển Sâu Hàn Thiết
 • #38: Phượng Cánh Lưu Kim Thang
 • #39: Giữa Sông Luyện Thang
 • #40: Lâu Ngày Sinh Tình
 • #41: Quỷ Diện Tiêu Lang
 • #42: Người Hung Nô Cách Sinh Tồn
 • #43: Bầy Sói Nam Hạ
 • #44: Bắc Địa Nam Nhi
 • #45: Toàn Viên Chuẩn Bị Chiến Đấu
 • #46: Lang Tới ( cầu đề cử phiếu )
 • #47: Sinh Ly Tử Biệt
 • #48: Huyết Chiến Hang Hổ Đình ( một )
 • #49: Huyết Chiến Hang Hổ Đình ( nhị )
 • #50: Huyết Chiến Hang Hổ Đình ( tam )
 • #51: Tâm Chi Thương
 • #52: Tiêu Hà Nan Đề
 • #53: Đuổi Hổ Nuốt Lang
 • #54: Lửa Cháy Đốt Địch
 • #55: Nghiệt Long Xuất Thế
 • #56: Quyển Thiên Hạ Phong Vân -- Đi con đường nào
 • #57: Nhạn môn nhập ngũ
 • #58: Tiêu Dật cử đỉnh ( một )
 • #59: Tiêu Dật cử đỉnh ( nhị )
 • #60: Cưỡi ngựa bắn cung tỷ thí
 • #61: Nổi danh
 • #62: Li văn hàn thiết khải
 • #63: Huyền giáp thiết kỵ
 • #64: Trời đông giá rét luyện binh
 • #65: Hoàng đế bất đắc dĩ
 • #66: Hải Yến công chúa
 • #67: Thái giám là như thế nào luyện thành
 • #68: Phụng chỉ vào kinh
 • #69: Thiên hạ như cờ
 • #70: Đêm khuya vào thành
 • #71: Anh hùng chứng kiến
 • #72: Thiên Cơ Lâu
 • #73: Hắc bạch tử
 • #74: Yêu đao thôn chính
 • #75: Tư Đồ Vương Duẫn
 • #76: Thập diện mai phục ( cầu cất chứa )
 • #77: Tiêu lang say mê
 • #78: Vào núi hái thuốc
 • #79: Mỹ nhân môi
 • #80: Nhất kiến chung tình
 • #81: Tay cách mãnh thú
 • #82: U linh minh báo
 • #83: Tiến cung diện thánh
 • #84: Diệt Hung tam sách
 • #85: Đế vương rắp tâm
 • #86: Hán cung kinh biến
 • #87: Hổ phù điều binh
 • #88: Mạnh Đức chi mưu
 • #89: Cố nhân tới chơi
 • #90: Đầu cơ học vấn
 • #91: Lưỡng nan chi gian
 • #92: Kiếm không ra vỏ
 • #93: Công chúa thần uy
 • #94: Ai chủ thiên hạ
 • #95: Công chúa một quỳ
 • #96: Tiêu lang thượng điện
 • #97: Ủng lập tân quân
 • #98: Dê thế tội
 • #99: Sai thất cơ hội tốt
 • #100: Tiêu lang ngủ say
 • #101: Đêm khóc người
 • #102: Điện hạ? Điện hạ!
 • #103: Thu binh hồi doanh
 • #104: Thiếu niên cuồng!
 • #105: Quý không thể nói
 • #106: Dẫn sói vào nhà
 • #107: Tử Mộc tái hiện
 • #108: Tước thịt thề
 • #109: Chữa bệnh thuốc dẫn
 • #110: Chí tôn cũng nhưng sát!
 • #111: Gió nổi mây phun
 • #112: Hai kiện việc nhỏ
 • #113: Một chuyện lớn
 • #114: Tây Lương Đổng Trác
 • #115: Vô tâm pháp sư
 • #116: Thái giám tổng động viên
 • #117: Hà Tiến vào cung
 • #118: Máu tươi cung đình
 • #119: Lửa cháy tận trời
 • #120: Thái giám ‘ hoa tâm ’
 • #121: Cắn người tiểu thị nữ
 • #122: Hoạn quan con đường cuối cùng
 • #123: Ca cũng là người tốt a
 • #124: Hai cái cậu em vợ
 • #125: Đổng Trác! Xuống ngựa!
 • #126: Dũng cảm tiểu nam nhân!
 • #127: Truyền quốc ngọc tỷ ném!
 • #128: Hòa thượng từ đây không ăn thịt!
 • #129: Trong quân giải trí
 • #130: Rất may! Đại bất hạnh!
 • #131: Đối thủ khó cầu
 • #132: Đến Tiêu lang giả được thiên hạ!
 • #133: Phế lập đại sự
 • #134: Tương kế tựu kế
 • #135: Hẳn là giúp ai?
 • #136: Bắt Tiêu Dật giả, thưởng vạn kim!
 • #137: Lưỡi hái thức tiến công
 • #138: Ngang trời một mũi tên!
 • #139: Tịnh Châu đệ nhất dũng sĩ!
 • #140: Cái gì gọi là dũng mãnh phi thường
 • #141: Xích Thố bảo mã (BMW)!
 • #142: Lão phu xá mã!
 • #143: Cố nhân tới chơi
 • #144: Đạo bất đồng khó lòng hợp tác!
 • #145: Giết chết bất luận tội
 • #146: Đối thủ khó cầu
 • #147: Sát một phụ, nhận một phụ!
 • #148: Quỷ thần lui tránh
 • #149: Tiêu Dật thượng sách
 • #150: Tiêu Dật hạ sách
 • #151: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!
 • #152: Đi vì thượng!
 • #153: Thân binh Tiểu Bân
 • #154: Săn giết trò chơi
 • #155: Tiêu Dật, âm hiểm tiểu nhân!
 • #156: Đỉnh quyết đấu
 • #157: Lượng hắn không dám!
 • #158: Hư hư thật thật
 • #159: Sau này còn gặp lại
 • #160: Quyển Quần Hùng Tranh Giành -- Huyết tẩy Đại tướng quân phủ
 • #161: Lại nghị phế quân
 • #162: Nhị Viên khai lưu
 • #163: Kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết!
 • #164: Có thánh chỉ!
 • #165: Ai quỳ ai?
 • #166: Đồng bào chi tình!
 • #167: Lang nhiều thịt thiếu
 • #168: Nhân duyên thiên định
 • #169: Thảo nguyên vây săn
 • #170: Một mình đảm đương một phía
 • #171: Buôn lậu thương đội
 • #172: Tiêu Dật! Tiểu Dịch!
 • #173: Phì long bánh nướng kỳ
 • #174: Vô dụng Tiểu Dịch
 • #175: Hà Bắc Chân gia
 • #176: Hắn sau lưng có cao nhân
 • #177: Đại Hung nô Tự Thứ vương
 • #178: Tham tự là thanh giết người đao
 • #179: Nữ nhân đoạt nữ nhân
 • #180: Thảo nguyên thượng tiểu ớt cay
 • #181: Ta muốn Tiểu Dịch
 • #182: Thần long chở kim phượng
 • #183: Thần tộc hậu duệ
 • #184: Cùng lang cùng múa
 • #185: Thần côn bám vào người
 • #186: Uống máu ăn thề
 • #187: Binh bất yếm trá
 • #188: Diễm phúc vô biên
 • #189: Đáng thương tiểu dê con
 • #190: Bần cùng tiểu bộ lạc
 • #191: Lý Lăng hậu đại
 • #192: Cường đạo đột kích
 • #193: Thảo nguyên thượng đáng yêu nhất người
 • #194: Yêu nghiệt chi đạo
 • #195: Ta còn không có ăn cơm chiều đâu
 • #196: Một bức họa
 • #197: Cử tộc nam hồi
 • #198: Hảo thanh danh, hư thanh danh!
 • #199: Tả Hiền Vương
 • #200: Lại một loạt dấu răng
 • #201: Khai vị ăn sáng
 • #202: Đồn đãi vớ vẩn lợi hại
 • #203: Chuẩn bị chiến đấu tiến hành khi
 • #204: Nhạn Môn đại chiến (1)
 • #205: Nhạn Môn đại chiến (2)
 • #206: Nhạn Môn đại chiến (3)
 • #207: Nhạn Môn đại chiến (4)
 • #208: Nhạn Môn đại chiến (5)
 • #209: Nhạn Môn đại chiến (Hết)
 • #210: Chiến hậu dư vị
 • #211: Tiềm long Lưu Bị (1)
 • #212: Tiềm long Lưu Bị (2)
 • #213: Tiêu lang khó phong
 • #214: Thần tài giá lâm
 • #215: Hỏi thiên bói toán
 • #216: Đứng ở nào một bên?
 • #217: Chư hầu hội minh
 • #218: Ai làm minh chủ?
 • #219: Tiên phong Tiêu Dật
 • #220: Kia một tiếng ‘ thúc phụ ’
 • #221: Đại chiến Tị Thủy quan (1)
 • #222: Đại chiến Tị Thủy quan (2)
 • #223: Ngươi muốn thanh danh, ta muốn lợi ích thực tế!
 • #224: Quan nhị gia ngày lành
 • #225: Ôn rượu trảm Hoa Hùng
 • #226: Bộ xương khô trản
 • #227: Thực Nhân Ma Tiêu Dật
 • #228: Gian hùng luận binh
 • #229: Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố!
 • #230: Âm chính là Lữ Bố
 • #231: Mau đóng cửa thành a!
 • #232: Ác danh mãn thế
 • #233: Dám vượt ngục mới là hảo binh
 • #234: Dũng giả sinh, kẻ yếu chết!
 • #235: Lưu Bị tới chơi
 • #236: Một chữ, đào!
 • #237: Cho ngươi mua một trương bùa hộ mệnh
 • #238: Lại một tiếng ‘ thúc phụ! ’
 • #239: Thương tâm một đao
 • #240: Chất nhi phục!
 • #241: Hỏa đốt Lạc Dương
 • #242: Lại thi độc kế
 • #243: Một mình Tây chinh
 • #244: Ta đến Vô Sầu, thiên hạ Vô Sầu!
 • #245: Ngọc tỷ tranh đoạt chiến
 • #246: Tào doanh đệ nhất tướng
 • #247: Tất cả mọi người đều ở mưu hoa
 • #248: Duy tài là cử
 • #249: Đông Sơn hùng là chết như thế nào?
 • #250: núi rừng cầu hiền
 • #251: Luận thiên hạ anh hùng
 • #252: Hổ tướng Điển Vi
 • #253: Bách Điểu Triều Phượng thương pháp
 • #254: Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long
 • #255: Hổ Si cũng tới
 • #256: Liên hoàn kế (1)
 • #257: Liên hoàn kế (2)
 • #258: Liên hoàn kế (3)
 • #259: Khăn Vàng tái hiện
 • #260: Cô nhi Tiểu Tĩnh
 • #261: Đông tiến Duyện Châu
 • #262: Vây thành đánh viện binh
 • #263: Nước đóng thành băng
 • #264: Lão đại, tha mạng a!
 • #265: Sinh lộ? Tử lộ!
 • #266: Thu phục trăm vạn Khăn Vàng!
 • #267: Như thế nào tụ lại nhân tâm?
 • #268: Thành thật với nhau
 • #269: Sơn Dương Thái Thú
 • #270: Đệ đệ? Muội muội!
 • #271: Nương Tử Quân
 • #272: Không xong Sơn Dương quận
 • #273: Lão hổ phát uy
 • #274: Đậu hủ Tây Thi
 • #275: Nam minh chi mộc, vượng phu hưng gia
 • #276: Một quẻ mười kim
 • #277: Đại ca, ngươi về sau có thể xưng vương sao?
 • #278: Một nén nhang
 • #279: Đỉnh Bằng Hầu
 • #280: Huyết Thần Tài -- Tiêu Dật!
 • #281: Kiêu hùng hạ màn
 • #282: Bức hổ khiêu giản
 • #283: Độc sĩ Giả Hủ
 • #284: Bỏ xe bảo soái!
 • #285: Đại Ngưu thành hôn
 • #286: Khủng bố đệ tam quan
 • #287: Tam phong thư
 • #288: Phát hiện mỏ than
 • #289: Đũa phù đầu người lạc
 • #290: Lực trảm năm Hùng
 • #291: Gian hùng tư thân
 • #292: ‘ Ẩn Vương ’ Trần Thắng
 • #293: Bảy phần chính trị, ba phần quân sự!
 • #294: Hư hư thật thật
 • #295: Thâu doanh cướp trại
 • #296: Tướng quân, chúng ta đã phát!
 • #297: Sờ Kim Giáo Úy
 • #298: Tiểu kê hầm nấm
 • #299: Quật Tử Quân
 • #300: Vương khí hóa long
 • #301: Phẫn nộ linh hồn
 • #302: Tiêu Dật mười tám tuổi sinh nhật
 • #303: Tiểu Thái Thú - tứ đại quái!
 • #304: Cuồng ẩu Tào gia huynh đệ
 • #305: Hóa thù thành bạn
 • #306: Vẫn là dã một chút hảo!
 • #307: Quân trại nuôi ngựa
 • #308: Ba cái túi thơm
 • #309: Cuối cùng một viên nanh sói
 • #310: Tào Tháo thiết hạ cửa ải khó khăn
 • #311: Ngũ công tử
 • #312: Cày bừa vụ xuân chi yến
 • #313: Mối thù giết cha, bất cộng đái thiên!
 • #314: Phá Sở chuyện xưa
 • #315: Đại quân xuất chinh
 • #316: Điên cuồng Tiêu Dật
 • #317: Ác lang đào ngưu
 • #318: Chư hầu nhóm bất đồng phản ứng
 • #319: Đêm xem Tào doanh
 • #320: Mã đạp Tào doanh
 • #321: Lưu Bị thật không dám nhận!
 • #322: Cóc Thái Thú
 • #323: Thận trọng từng bước
 • #324: Muốn chém tay Tống Trung
 • #325: Uống máu ăn thề
 • #326: Từ Châu nghị hòa
 • #327: Tướng môn hổ nữ
 • #328: Xúc cảm hảo sao?
 • #329: Tế Bắc đại chiến
 • #330: Chó nhà có tang
 • #331: Lưu Bị thành thân
 • #332: Thiên hạ anh hùng ba cái nửa
 • #333: Phát hiện Hổ Cưu
 • #334: Trung nghĩa người không thể sát!
 • #335: Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu
 • #336: Ngày mai lại nghị
 • #337: Tuyệt xử phùng sinh
 • #338: Hoàng đế là của ta, công chúa cũng là của ta!
 • #339: Nhà Hán Phò mã người được chọn
 • #340: Nữ nhân nước mắt
 • #341: Một cái u oán, một cái hối hận!
 • #342: Trong bông có kim
 • #343: Đăng đàn bái tướng
 • #344: Binh lâm Hàm Cốc Quan
 • #345: Sói con là như thế nào luyện thành!
 • #346: Tiêu Lang Đăng
 • #347: Trời giáng yêu đèn
 • #348: Trung nghĩa vô song
 • #349: Nghị định dời đô
 • #350: Tam Tần chuyện xưa
 • #351: Thế gian kỳ nam tử
 • #352: Thái Văn Cơ
 • #353: Độc nhất ‘ mỹ nhân kế ’
 • #354: Tương kế tựu kế
 • #355: Sống lại Hãm Doanh Trận
 • #356: Tây Khương ba mươi sáu bộ
 • #357: Chấp làm thích vũ
 • #358: Nữ binh hung hãn
 • #359: Tất cả đều là tình thánh!
 • #360: Mãng lân nhuyễn giáp!
 • #361: Hoa Lê Cái Tuyết
 • #362: Cưới vợ, sinh nhi tử, chăn dê!
 • #363: Khóc thút thít Khương nữ
 • #364: Tam đại không thể chọc
 • #365: Kỵ binh khắc tinh
 • #366: Kim đầu sói bạch li đại kỳ kỳ
 • #367: Mạch Đao Binh xuất trận
 • #368: Trận trảm Bạch Lang
 • #369: Giết hay không?
 • #370: Trên giường vô anh hùng
 • #371: Hộ Khương Trung Lang Tướng
 • #372: Nhị tặc chém đầu
 • #373: Nam Chinh Bắc Chiến -- Khói mù Tử Mộc
 • #374: Mỹ Chu Lang
 • #375: Muốn ngọc tỷ? Vẫn là muốn giang sơn?
 • #376: Thả hổ về rừng
 • #377: Hè nóng bức Trường An
 • #378: Dùng người chi đạo!
 • #379: Trường long nằm sóng
 • #380: Giang sơn, mỹ nhân, ai nhẹ ai trọng?
 • #381: Thần nữ đa tình
 • #382: Khuyên quân thiếu mắng Tần Thủy Hoàng
 • #383: Thần Uy Thiên Tướng Quân
 • #384: Quạ đen bắt được tử uyên ương
 • #385: Mã gia Hổ Tử
 • #386: Người tới không có ý tốt!
 • #387: Dùng Tây Lương bốn quận nơi tới đổi
 • #388: Huynh đệ đồng lòng, tát biển Đông cũng cạn!
 • #389: Hồi mã thương
 • #390: Ta muốn cùng ngươi so uống rượu
 • #391: Nhận đánh cuộc chịu thua
 • #392: Phi phong hầu không đủ để thưởng này công!
 • #393: Vô Sầu Đình Hầu
 • #394: Gả nữ nhi là môn học vấn
 • #395: Huynh đệ ở bên, ta đã thiên hạ vô địch!
 • #396: Đường lê chi hoa, ngạc phôi lả lướt
 • #397: Đại Hán giả, đương đồ cao dã!
 • #398: Lão phu không mệt, không mệt!
 • #399: Người một nhà, không cần khách khí!
 • #400: Có phòng nhất tộc
 • #401: Bảy lệnh cấm, 54 trảm!
 • #402: Cắt phát thay đầu
 • #403: Một cục đá hạ ba con chim
 • #404: Địa lợi không bằng nhân hòa
 • #405: Ta là - Tào A Man!
 • #406: Tam Phong Sơn đại chiến (1)
 • #407: Tam Phong Sơn đại chiến (2)
 • #408: Tam Phong Sơn đại chiến (3)
 • #409: Tam Phong Sơn đại chiến (4)
 • #410: Tam Phong Sơn đại chiến (5)
 • #411: Hi sinh vì nước
 • #412: Kiên thành khó phá
 • #413: Thất tâm phong
 • #414: Sa bàn suy đoán
 • #415: Lương đạo đoạn tuyệt
 • #416: Song hùng gặp
 • #417: Trấn Sơn Đỉnh cùng Đà Sơn Quy
 • #418: Môi hở răng lạnh
 • #419: Tam phương tề tụ
 • #420: Giọng khách át giọng chủ
 • #421: Song lang tranh phong
 • #422: Công thành chiến xa
 • #423: Chiến tranh tiềm quy tắc -- đoạt!
 • #424: Tử Mộc tung tích
 • #425: Dừng ở đây
 • #426: Trường Hà Ngâm VS Thương Hải Nhất Thanh Tiếu
 • #427: Trên đường đi gặp chặn giết
 • #428: Ai là độc thủ?
 • #429: Thiên hạ tuy đại, lại dung không dưới hai cái anh hùng!
 • #430: Là bằng hữu nên cùng nhau uống rượu!
 • #431: Các ngươi biết Tiêu Lang không?
 • #432: Thiên Tử nhận thúc
 • #433: Nhàn nhã nhật tử
 • #434: Thiên Di Tự
 • #435: Thái Bình Tiền, Phú Quý Nhãn, Long Phượng Linh!
 • #436: Ba cái không thể
 • #437: Phượng hoàng thành đàn
 • #438: Tu Di thế giới
 • #439: Nhất Hưu đại sư
 • #440: Các có tạo hóa
 • #441: Phật Đạo cùng hưng
 • #442: Thượng triều đi đi!
 • #443: Cải nguyên ‘ Hưng Bình ’
 • #444: Hai bút cùng vẽ
 • #445: Bình luận hào kiệt
 • #446: Xem ngươi còn như thế nào điệu thấp?
 • #447: Có lẽ không như vậy đáng giá!
 • #448: Hương xe mỹ nhân
 • #449: Đăng đàn tế thiên
 • #450: Hỏa Đức diệt, Thổ Đức hưng!
 • #451: Việc này, giao cho Thừa Tướng xử trí đi!
 • #452: Ngự mã xem binh
 • #453: Tào quân tinh hãn, không thể khinh vậy!
 • #454: Một khúc 《 Trường Môn Phú 》, quần thần cụ đoạn trường!
 • #455: Ngươi chém ta một đao, ta cũng trả lại ngươi một đao!
 • #456: Xuân Thu bút pháp
 • #457: Tam tiễn toàn không trúng
 • #458: Như thế tử cục, Tiêu Lang có thể phá không?
 • #459: Cắt lộc yến
 • #460: Tiểu mẫu lang tới
 • #461: Nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán!
 • #462: Hung Nô sứ giả
 • #463: Thảo nguyên đệ nhất Vu sư!
 • #464: Thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ!
 • #465: Thảo nguyên đệ nhất mỹ nữ
 • #466: Tửu lượng như hải, quốc vận tự trường!
 • #467: Nhà Hán đệ nhất dũng sĩ!
 • #468: Đào hạ hố sâu chờ hổ báo!
 • #469: Song phi, không phải mộng tưởng!
 • #470: Bát tự gia huấn!
 • #471: Tiểu từ đường
 • #472: Phòng ngừa chu đáo
 • #473: Hầu phủ bảo khố
 • #474: Ngũ công tử
 • #475: Trủng hổ xuất thế
 • #476: Đồng tử nước tiểu
 • #477: Tính toán nhỏ nhặt
 • #478: Xuân Canh chiến pháp
 • #479: Binh lấy trá lập
 • #480: Xuất chinh thiết yếu phẩm -- mì xào!
 • #481: Quỷ biện hơn xa chân lý!
 • #482: Di hoa tiếp mộc
 • #483: Trời cho cơ hội tốt
 • #484: ‘ Hổ Cưu ’ xuất động
 • #485: Đại kế tiểu dùng
 • #486: Tái sinh một kế
 • #487: Tiêu Quan bị chiếm đóng
 • #488: Binh tiến Hạ Bi
 • #489: Kế hoãn binh
 • #490: Hồng đầu tử thiêm
 • #491: Tiền có thể giết người!
 • #492: Tiền tài tru tâm
 • #493: Không đánh mà thắng, bắt lấy Từ Châu!
 • #494: Viên đạn bọc đường
 • #495: Tứ phía mai phục
 • #496: Dương đông kích tây
 • #497: Có tội không phạt
 • #498: Binh Tiên bút tích
 • #499: Mắng trận tay
 • #500: Công thành thất bại
 • #501: Tái chiến hai mươi ngày
 • #502: Cuộc đời này có tri kỷ làm bạn, không tịch mịch rồi!
 • #503: Vi phạm lẽ trời kế sách
 • #504: Nội đấu, Viên gia truyền thống
 • #505: Là đối thủ, cũng là bằng hữu!
 • #506: Cây đổ bầy khỉ tan
 • #507: Viên Thuật quy thiên
 • #508: Một phương thần linh
 • #509: Viện quân đột đến
 • #510: Lữ Ôn Hầu, biệt lai vô dạng không?
 • #511: Điên cuồng Hổ Cưu
 • #512: Cùng đường bí lối
 • #513: Hổ Cưu, rốt cuộc ngã xuống!
 • #514: Gian hùng khúc mắc
 • #515: Gian hùng thủ đoạn
 • #516: Ba cái chiến lợi phẩm
 • #517: Phong vân lại khởi
 • #518: Cả đời cộng sự
 • #519: Thắp nến tâm sự suốt đêm
 • #520: Sát Nhân Ca
 • #521: Khúc mắc chung giải
 • #522: Chủ chính Từ Châu
 • #523: Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa!
 • #524: Quỷ Diện Tiêu Lang…… Ném!
 • #525: Hướng về bờ biển xuất phát!
 • #526: Biển rộng, chính là dùng để làm người chinh phục!
 • #527: Ngư dân tiểu viện
 • #528: Quảng Lăng quận có tam khổ
 • #529: Có tiền Tiểu Dịch ca
 • #530: Người xấu, cũng có soái ca!
 • #531: Làm trả thù tới càng mãnh liệt chút đi!
 • #532: Chúng ta là Hán thất tông thân!
 • #533: Báo thù tới
 • #534: Ám dạ tàn sát
 • #535: Mật nhi, ngươi có khỏe không?
 • #536: Nếu muốn từ đây quá, lưu lại cô nương tới!
 • #537: Tỷ tỷ chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy!
 • #538: Về sau chính là người một nhà!
 • #539: Hai cái tiểu nhân ở đánh nhau
 • #540: Tiểu Trúc, ngươi thật tốt!
 • #541: Thánh thủ tiểu thần y
 • #542: Tam công tử
 • #543: Bách Hoa Yến ( thượng )
 • #544: Bách Hoa Yến ( trung )
 • #545: Bách Hoa Yến ( hạ )
 • #546: Trần phủ tiệc mừng thọ
 • #547: Hoàn mỹ biểu diễn
 • #548: Trong trướng xuân phong
 • #549: Tan thành mây khói
 • #550: Đại tiểu thư xuất thế!
 • #551: Nữ nhi tã
 • #552: Di chuyển trụ sở
 • #553: Thao Thiết bữa tiệc lớn
 • #554: Ta đương cha!
 • #555: Vào thành rượu
 • #556: Có thích khách
 • #557: Hắc Bạch Song Sát
 • #558: Tiếp muội muội? Vẫn là tiếp ngọc tỷ?
 • #559: Nam nhân ba cái mộng tưởng
 • #560: Thật giả ngọc tỷ!
 • #561: Lòng người khó dò
 • #562: Gian hùng gia giáo
 • #563: Ngọc tỷ chi chiến
 • #564: Trời cho sứ giả
 • #565: Hủy thần diệt châu chấu
 • #566: Xem ai ăn quá ai?
 • #567: Toàn dân diệt trùng
 • #568: Châu chấu thử nhân tâm
 • #569: Phân loạn triều đình
 • #570: Hoa Đà hiện thân
 • #571: Thần y đối thần y
 • #572: Y đạo gian nan
 • #573: Thần y diệu thủ, thiên hạ vô song!
 • #574: Hoàng thất liên hôn
 • #575: Giang sơn mỹ nhân
 • #576: Nhân sinh khó!
 • #577: Uyển thành chi chiến ( thượng )
 • #578: Uyển thành chi chiến ( trung )
 • #579: Uyển thành chi chiến ( hạ )
 • #580: Thân hãm tuyệt cảnh
 • #581: Tuyệt xử phùng sinh
 • #582: Đầu tiên là Thừa Tướng
 • #583: Sau là phụ thân
 • #584: Sinh tử ba ngày
 • #585: Tiêu Lang đông tới
 • #586: Quân tình như hỏa
 • #587: Tự giải quyết cho tốt
 • #588: Cầu phao qua sông
 • #589: Định Hải Thần Châm
 • #590: Giản tiện việc mai táng ái tử
 • #591: Chuyển thế lại đến
 • #592: Lấy sát hướng sát
 • #593: Toàn Tiêu Lang chi lực vậy!
 • #594: Việc này lại nghị!
 • #595: Tất cả mọi người đều muốn làm ngư ông
 • #596: Tôn thị huynh muội
 • #597: Dám hướng đông nam tranh nửa bên!
 • #598: Nợ máu, còn cần huyết tới còn!
 • #599: Đêm tối qua sông
 • #600: Vây săn bắt đầu
 • #601: Toàn quân hỏng mất
 • #602: Chân dài Lưu hoàng thúc
 • #603: Huynh đệ tương phùng
 • #604: Trung nghĩa vô song
 • #605: Thả hổ về rừng
 • #606: Tiểu ác ma - Triệu Vũ!
 • #607: Nhẹ mà vô bị
 • #608: Cẩm Phàm Tặc xuất trận
 • #609: Ai là minh chủ
 • #610: Hạ Khẩu đình trệ
 • #611: Thu phục hổ tướng
 • #612: ‘ Cải trắng hạt ’
 • #613: Nhương ngoại tất trước an nội
 • #614: Một cái mang gai độc đằng
 • #615: Kỳ Hoàng Học Viện
 • #616: Vào núi bán dạo
 • #617: Dao động nhân tâm
 • #618: Người nào chơi cái gì điểu!
 • #619: Khô lâu nghệ thuật
 • #620: phu sư tử ngoạm
 • #621: Tiểu điêu -‘ Nguyên Bảo ’
 • #622: Hóa phế vì bảo
 • #623: Xi Vưu trủng
 • #624: Tiêu Lang ngủ say Chu Lang tỉnh!
 • #625: Kinh tế tuyến phong tỏa
 • #626: Xi Vưu chuyển thế
 • #627: Răng Xi Vưu
 • #628: Ai Chủ Trung Nguyên -- Tuyển phi lập hậu
 • #629: Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm
 • #630: Lang nhiều thịt thiếu
 • #631: Các nàng còn có viện binh
 • #632: Khách không mời mà đến
 • #633: Một khúc ai ca, đoạn nhân tâm tràng!
 • #634: Ở nhà là cha con, xuất giá vì quân thần!
 • #635: Tư Mã môn
 • #636: Thông thiên giai
 • #637: Trẫm muốn giang sơn
 • #638: Ba đạo ý chỉ
 • #639: Hoàng đế cũng có bị đánh thời điểm?
 • #640: Hổ lang bầy bên trong cũng lập thân!
 • #641: Tiền hoang tới
 • #642: Đúc tiền quyền
 • #643: Thị sát thượng phường
 • #644: Sáu đỗng đao
 • #645: Độc môn sinh ý
 • #646: Ai là tiềm long?
 • #647: Đệ nhất công thần
 • #648: Tam đại trọng thần
 • #649: Chiến tranh phí tổn
 • #650: Chiêu tài miêu
 • #651: Tiền tệ trở thành phế thải
 • #652: Lấy chi vô đạo, dùng chi có đạo!
 • #653: Một chén ‘ tráng hành rượu! ’
 • #654: Hà Bắc xuất binh
 • #655: Xích Thố nhận chủ
 • #656: Lòng có ma chướng
 • #657: Diễu võ dương oai tích không phát!
 • #658: Lại thấy cầu thân
 • #659: Một bước lên trời
 • #660: Minh thương ám tiễn
 • #661: Đường núi khó đi
 • #662: Mã đạp địch doanh
 • #663: Lại trúc Kinh Quan
 • #664: Bổn đô đốc cũng tới cầu thân!
 • #665: Huyết mạch tương liên
 • #666: Ba phần quân lệnh
 • #667: Ngậm dương tái!
 • #668: Lực xé kim linh
 • #669: Cờ kém một chiêu
 • #670: Tam công tử bản lĩnh
 • #671: Thiên hướng hổ sơn hành
 • #672: Vẽ rồng điểm mắt
 • #673: Không chết không ngừng
 • #674: Thúc nước trôi sa
 • #675: Canh gan dương
 • #676: Đêm tập Kim Sơn
 • #677: Âm mưu phản loạn
 • #678: Binh tiến Kim Thành
 • #679: Bắn quỷ tiễn
 • #680: Trủng Hổ xuất lồng
 • #681: Chia đều Tây Lương
 • #682: Sa mạc chi thuyền
 • #683: Phong Vũ Lôi Điện
 • #684: Một người có thể chống đỡ mười vạn binh
 • #685: Bạch lạc đà
 • #686: Yết thú ăn thịt người
 • #687: Hành lang Hà Tây
 • #688: Lấy thân làm mồi
 • #689: Đà thành ngăn địch
 • #690: Hỏa ngưu trận
 • #691: Hoành kiếm tế thiên
 • #692: Trời cho cam lộ
 • #693: Đại chiến kết thúc
 • #694: Thuần phục chó dữ
 • #695: Một quả ám cờ
 • #696: Thanh đông kích ‘ đông ’
 • #697: Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn?
 • #698: Tẫn đồ Yết tộc
 • #699: Người không về, đầu người về!
 • #700: Đê tiện tiểu nhân ánh mắt!
 • #701: Thiên đường có đường ngươi không đi?
 • #702: Tuyệt lương kế
 • #703: Trận trảm Nhan Lương
 • #704: Thủ vững chờ viện binh
 • #705: Vây điểm đánh viện binh
 • #706: Thiết Hoạt Xa
 • #707: Bắn chết Văn Sửu
 • #708: Hà Bắc đệ nhất danh tướng!
 • #709: Giấu tài
 • #710: Đổi trắng thay đen
 • #711: Sơn Đan trại nuôi ngựa
 • #712: Vạn dặm tẫn Hán phong
 • #713: Tuần tra Quan Độ
 • #714: Hứa Xương chính biến ( thượng )
 • #715: Hứa Xương chính biến ( trung )
 • #716: Hứa Xương chính biến ( hạ )
 • #717: Bốn đóa kim hoa
 • #718: 708 Tạm đại gia chủ
 • #719: Thật giả Tiêu Lang
 • #720: Nữ cường nhân chi uy, không thể khinh thường!
 • #721: Lão phu so chi Hoắc Quang như thế nào?
 • #722: Đệ nhất bức bản đồ
 • #723: Đệ nhị phó bản đồ
 • #724: Phục Ba tướng quân
 • #725: Thiết lập biên giới
 • #726: Vương giả chi phong
 • #727: Tây Lương thứ sử
 • #728: Thu phục mưu thần
 • #729: Cắt thịt uy lang
 • #730: Ba phần lễ hỏi
 • #731: Chiến tranh tiền lãi
 • #732: Loạn thế yêu hoa
 • #733: Thiên Hương Lâu ( thượng )
 • #734: Thiên Hương Lâu ( hạ )
 • #735: Tiềm Long bảng VS Phong Vân bảng
 • #736: Đại Tư Mã!
 • #737: Phụng Hiếu con trai
 • #738: Ca rốt cuộc thăng quan!
 • #739: Lười biếng thiếu niên
 • #740: Cô nãi nãi tấu chính là ngươi!
 • #741: Quỷ tài con trai
 • #742: Trời sinh mưu chủ
 • #743: Phụ tử đấu trí
 • #744: Trong muôn hoa một điểm xanh
 • #745: Tiêu Lang đại hôn ( thượng )
 • #746: Tiêu Lang đại hôn ( trung )
 • #747: Tiêu Lang đại hôn ( hạ )
 • #748: Hiến tế từ đường
 • #749: Nữ nhi tâm sự
 • #750: Ông tế mưu đồ bí mật, chuẩn không chuyện tốt!
 • #751: Tiểu Dịch ca tái xuất giang hồ!
 • #752: Xảo diệu quá quan
 • #753: Tử sơn tuyệt cốc
 • #754: Hà Bắc dân sinh
 • #755: Ngũ công tử chi mê
 • #756: Gia tộc phân tranh
 • #757: Chân gia chi chủ
 • #758: Hà Bắc trung thần
 • #759: Sĩ tộc môn phiệt
 • #760: Tiềm long hiện thân
 • #761: Thần binh xuất trận
 • #762: Nhìn thấy kẻ thù
 • #763: Tặc tướng ai có khả năng cùng chiến?
 • #764: Lại đồ tiềm long
 • #765: Thực thi quỷ truyền thuyết
 • #766: Cam khổ cộng nếm
 • #767: Tiêu dao tán
 • #768: Trâu đực trận
 • #769: Diệu kế thoát thân
 • #770: Cô thành khó thủ
 • #771: Tịch diệt chân hỏa
 • #772: Thu phục quân tâm
 • #773: Phân hoá tan rã
 • #774: Giấu trời qua biển
 • #775: Chuyển bại thành thắng
 • #776: Nghịch chuyển càn khôn
 • #777: Viên thị phụ tử
 • #778: Hàng phục tiểu ác ma!
 • #779: Tẫn hóa đất khô cằn
 • #780: Chỉ huy tây tiến
 • #781: Bàn tay trắng thìa
 • #782: Đường ai nấy đi
 • #783: Thêm bếp lui địch
 • #784: Đạo bất đồng khó lòng hợp tác!
 • #785: Bi thôi Viên nhị công tử
 • #786: Toàn thân mà lui
 • #787: Da dê bè
 • #788: Tương lai chiến trường
 • #789: Trọng sắc khinh hữu
 • #790: Biến hại vì lợi
 • #791: Chữa trị Đông Đô ( thượng )
 • #792: Chữa trị Đông Đô ( trung )
 • #793: Chữa trị Đông Đô ( hạ )
 • #794: Nhà mình hùng hài tử - đánh không được nha!
 • #795: Cô Tô trên đài
 • #796: Giang Đông Tiềm Long - Bích Nhãn Nhi!
 • #797: Việt Nhân Ca
 • #798: Nhà Hán binh sĩ VS Bách Việt chi vương!
 • #799: Một cái giếng trên đài con cóc!
 • #800: Ai mới là thợ săn?
 • #801: Tắm máu chiến đấu hăng hái - Tiểu Bá Vương!
 • #802: Bản tướng quân không phải Phù Sai!
 • #803: Giang Đông minh châu - Tôn Thượng Hương!
 • #804: Lãnh hồi một cái tiểu loli!
 • #805: Ném quan bãi tước
 • #806: Có tài nhưng thành đạt muộn thẳng tới trời cao chí!
 • #807: Thân hãm nhà tù
 • #808: Dư luận gió lốc
 • #809: Địa ngục bốn thú
 • #810: Mở đánh cuộc
 • #811: Hàng Hùng phục Hổ
 • #812: Mạt chược thanh thanh
 • #813: Ngục khóa cuồng loạn
 • #814: Ba phải cao thủ!
 • #815: Một bước không lùi!
 • #816: Tiềm long thơ
 • #817: Cảm xúc rất nhiều
 • #818: Uống rượu người bi ai!
 • #819: Muốn thao hai đời người tâm!
 • #820: Kẻ được nhân tâm, khả được thiên hạ!
 • #821: Lục lộ công Tào
 • #822: Quỷ tài mưu lược
 • #823: Tương lai còn dài, nợ máu trả bằng máu!
 • #824: Đặt bút như đao - miệng lưỡi sắc sảo!
 • #825: Tôn Lang quyết không an phận
 • #826: Tứ công tử cũng có dã tâm!
 • #827: Tào Tử Kiến - văn võ song toàn!
 • #828: Người mang lân tử
 • #829: Nghịch thiên mà đi
 • #830: Tiên phong đại tướng
 • #831: Binh tiến Bạch Mã
 • #832: Rơi vào bẫy rập như thế nào hảo?
 • #833: Tráng sĩ đoạn cổ tay tuyệt lộ trốn!
 • #834: Thu nhân tâm
 • #835: Đảo khách thành chủ
 • #836: Từ bỏ Bạch Mã thành
 • #837: Đại quân độ Hoàng Hà, mấy người còn cố hương?
 • #838: Nhật nguyệt xoay tròn - chư hầu chinh chiến!
 • #839: Tham Lang rời núi
 • #840: Bạch mao hoàng việt
 • #841: 《 Vị Ương Cung - trảm Hàn Tín! 》
 • #842: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa!
 • #843: Đêm tập Hoắc Sơn
 • #844: Điệu hổ ly sơn
 • #845: Lương thảo không đủ
 • #846: Lợi hại rùa đen chiến thuật!
 • #847: Kim qua thiết mã, lại là một năm!
 • #848: Long tranh hổ đấu ( thượng )
 • #849: Long tranh hổ đấu ( hạ )
 • #850: Gặp được nghi nan sự, ném giày hỏi trời xanh?
 • #851: Ta có một cái lớn mật kế hoạch!
 • #852: Lấy sét đánh thủ đoạn, chứng Bồ Tát tâm địa!
 • #853: Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền!
 • #854: Địa Ngục Ác Quỷ Doanh
 • #855: Long tranh hổ đấu, nhất quyết tử sinh!
 • #856: Quan tâm chi ân, tình cùng cốt nhục!
 • #857: Hổ bệnh không võ!
 • #858: Vương tá chi tài - Lỗ Tử Kính!
 • #859: Thỏ ngọc tây trụy, kim ô mọc lên ở phương đông!
 • #860: Phụ chết tử kế, anh chết em kế tục ( thượng )
 • #861: Phụ chết tử kế, anh chết em kế tục ( trung )
 • #862: Phụ chết tử kế, anh chết em kế tục ( hạ )
 • #863: Tôn thị ấu tử
 • #864: Tiêu Lang ‘ khánh công yến! ’
 • #865: Tư Mã Ý phiền não!
 • #866: Nhân sinh túc địch - Tào Tháo VS Viên Thiệu!
 • #867: Thế giới ngầm đánh giá
 • #868: Hứa Du ‘ kế phản gián ’
 • #869: Quan to lộc hậu, quay giáo một kích?
 • #870: Độc sĩ ra tay, tương kế tựu kế!
 • #871: Gặp chuyện không loạn, vững như Thái sơn!
 • #872: Trương Tú nguyện trung thành, Hứa Du trốn đi!
 • #873: Thuyền lớn tương trầm, lão thử nhảy cầu!
 • #874: Chiến cuộc nghịch chuyển, thắng bại khó dò!
 • #875: Bí mật tập kích doanh trại địch, lửa đốt Ô Sào ( một )
 • #876: Bí mật tập kích doanh trại địch, lửa đốt Ô Sào ( nhị )
 • #877: Bí mật tập kích doanh trại địch, lửa đốt Ô Sào ( tam )
 • #878: Bí mật tập kích doanh trại địch, lửa đốt Ô Sào ( bốn )
 • #879: Bí mật tập kích doanh trại địch, lửa đốt Ô Sào ( năm )
 • #880: Đào Hoa bến đò, oan gia ngõ hẹp ( thượng )
 • #881: Đào Hoa bến đò, oan gia ngõ hẹp ( hạ )
 • #882: Viên thị nghịch tử, tự hủy cơ nghiệp!
 • #883: Huynh đệ đồng lòng, giành Lê Dương!
 • #884: Thư sinh mặt trắng, một khang nhiệt huyết!
 • #885: Vạn dặm giang sơn, có ta một phần!
 • #886: Đáng sợ ‘ doanh khiếu! ’
 • #887: Hoàng Hà bờ biển, toàn quân hỏng mất!
 • #888: Đại chiến kết thúc, ân oán toàn tiêu!
 • #889: Hòa hay chiến, cử cờ khó định?
 • #890: Sát hàng điềm xấu, tội nghiệt quấn thân!
 • #891: Bồ Tát tâm địa, đồ tể thủ đoạn ( thượng )
 • #892: Bồ Tát tâm địa, đồ tể thủ đoạn ( hạ )
 • #893: Các hoài tâm phúc sự, đều ở không nói trung!
 • #894: Hai vị thai phụ, mẫu tử liên tâm!
 • #895: Đại quân chiến thắng trở về, huyết tế anh linh!
 • #896: Luận công hành thưởng, gia quan tiến tước ( thượng )
 • #897: Luận công hành thưởng, gia quan tiến tước ( trung )
 • #898: Luận công hành thưởng, gia quan tiến tước ( hạ )
 • #899: Hầu phủ đại yến, triển lãm lực lượng!
 • #900: Tiêu thị nội tình, sâu không lường được!
 • #901: Loạn Quốc Độc Sĩ, tốt nhất Mưu Chủ!
 • #902: Đại Hán hoàng đế không dễ làm!
 • #903: Tào Thừa tướng bị đâm!
 • #904: Nguy cơ thời điểm, ai chủ đại cục?
 • #905: Không có thành thục chính trị trái cây!
 • #906: Quỷ Diện Tiêu Lang - con thỏ sát thủ!
 • #907: Bi kịch -- thiện cùng thiện xung đột!
 • #908: Lại tiến Thiên Hương Lâu
 • #909: Quân tử chi giao, điểm đến mới thôi!
 • #910: Lòng dạ đàn bà, lấy nhu thắng cương!
 • #911: Quyền thần chi lộ, lộ ở phương nào?
 • #912: Chư tử bách gia, lại phân sống mái!
 • #913: Nho gia phản kích!
 • #914: Người qua đường Giáp - Thúc Lương Hột
 • #915: 《 Nhạc kinh 》 tái hiện, Nho gia thỏa hiệp!
 • #916: Bách gia tái nhậm chức, đại sự đã thành!
 • #917: Đáng thương Tiểu Thuyết gia!
 • #918: Vô Sầu giấy, in ấn thuật!
 • #919: Tiêu Dật trong lòng hàng rào!
 • #920: Rời xa đồn đãi vớ vẩn
 • #921: Công chúa mỹ nhân kế!
 • #922: Nam nhân không thể phạm sai lầm!
 • #923: Thần lộc báo ân
 • #924: Nhật Xuất Đông Phương, Tử Khí như rồng!
 • #925: Lưng đeo thương sinh ấn, giang sơn chấp chưởng trung!
 • #926: Lấy tên là một môn học vấn!
 • #927: Thiên mệnh huyền điểu, trưởng tử Tiêu Huyền!
 • #928: Nhất Thống Trung Nguyên -- Phượng Sồ xuất thế ( thượng )
 • #929: Phượng Sồ xuất thế ( hạ )
 • #930: Chính Nhất thần đạo, so đấu pháp thuật!
 • #931: Chảo dầu vớt kim
 • #932: Ban ngày bắt quỷ
 • #933: Lấy gùi bỏ ngọc
 • #934: Phượng Sồ trả thù
 • #935: Giả Hủ đối sách
 • #936: Chương 941 Tiêu thị ‘ tiểu bàn tính! ’
 • #937: Đua tiếng học phủ ( thượng )
 • #938: Đua tiếng học phủ ( trung )
 • #939: Đua tiếng học phủ ( hạ )
 • #940: Điên cuồng gom tiền
 • #941: Thương nhân hiến kim
 • #942: Chư tử bách gia tề tụ
 • #943: Trăm nhà đua tiếng ( một )
 • #944: Trăm nhà đua tiếng ( nhị )
 • #945: Trăm nhà đua tiếng ( tam )
 • #946: Trăm nhà đua tiếng ( bốn )
 • #947: Trăm nhà đua tiếng ( năm )
 • #948: Trăm nhà đua tiếng ( sáu )
 • #949: Tam kiện đại sự áp đầu vai
 • #950: Gái lớn gả chồng
 • #951: Đòi lấy lễ hỏi biện pháp -- đoạt!
 • #952: Tốt nhất ca ca
 • #953: Tiêu Lang gả muội ( thượng )
 • #954: Tiêu Lang gả muội ( hạ )
 • #955: 960 Đông chí tiết
 • #956: Quyết nghị Bắc Phạt ( thượng )
 • #957: Quyết nghị Bắc Phạt ( hạ )
 • #958: Tướng phủ thần đồng ( thượng )
 • #959: Tướng phủ thần đồng ( hạ )
 • #960: Cải trang vi hành, thật giả Thừa tướng!
 • #961: Đại Hán cương vực, tấc đất không cho!
 • #962: Phía bên phải cầm đao người
 • #963: Hà Bắc Viên thị, mặt trời sắp lặn!
 • #964: Trung can nghĩa đảm - Triệu Tử Long!
 • #965: Bắt cóc con tin, ngàn dặm đi xa!
 • #966: Hà Bắc thối nát, tướng quân tư nguy!
 • #967: Huynh đệ lại tương phùng
 • #968: Thất Tham Bàn Xà Thương
 • #969: Cày bừa vụ xuân đại điển
 • #970: Mũi tên chỉ Hà Bắc
 • #971: Đại quân tây tiến
 • #972: Lại tổ ác quỷ doanh
 • #973: Mã Lục xuất chinh
 • #974: Thiên hạ đệ nhị độc miệng!
 • #975: Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi
 • #976: Phá được Thượng Đảng thành
 • #977: Hồ Khẩu Quan
 • #978: Viên thị phản kích, liều chết một bác!
 • #979: Ngày xưa bạn tốt, sa trường gặp nhau!
 • #980: Thương Đình đại chiến ( thượng )
 • #981: Thương Đình đại chiến ( hạ )
 • #982: Hùng sư tuy lão, uy phong không giảm!
 • #983: Tiên hạc trên đỉnh hồng, độc nhất là nhân tâm!
 • #984: Đáng thương Viên Bổn Sơ, ngã xuống thế nhưng không tiếng động ( thượng )
 • #985: Đáng thương Viên Bổn Sơ, ngã xuống thế nhưng không tiếng động ( hạ )
 • #986: Loạn thế kiêu hùng, chung quy bụi đất!
 • #987: Phi thiên mộng tưởng -- dù để nhảy!
 • #988: Tiên phong người được chọn - Tư Mã Ý!
 • #989: Thần binh trời giáng -- Hồ Khẩu Quan!
 • #990: Bất chiến mà hàng - Tấn Dương thành!
 • #991: Quỷ Diện ác ma truyền thuyết!
 • #992: Phật hiệu siêu độ không được ác lang!
 • #993: Hữu Giáo Vương - Ô Duy!
 • #994: Quyết chiến Hung Nô, không chết không ngừng!
 • #995: Tử sơn tuyệt địa -- Hoàng Thạch Cốc!
 • #996: Lý họ nhất tộc, không quên cố thổ!
 • #997: Cha ngươi làm ta một mũi tên bắn chết!
 • #998: Kịch liệt giao phong, tỏa địch nhuệ khí!
 • #999: chương Đào hạ hố sâu, không thấy con mồi!
 • #1000: Nhà Hán tướng sĩ, thà chết không có nhục!
 • #1001: Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ!
 • #1002: Tử sơn tuyệt cốc, có đi mà không có về!
 • #1003: Lửa cháy đốt người, hóa thành tro tàn!
 • #1004: Xảo đoạt thành, hoãn binh kế!
 • #1005: Một sợi u hồn về cố hương!
 • #1006: Giả đầu hàng, kế trung kế!
 • #1007: Đêm khuya phá vây, không thắng đã chết!
 • #1008: Nhìn trộm Hà Sáo, khôi phục cố thổ!
 • #1009: Hai tay chuẩn bị, là địch là bạn!
 • #1010: Hà Sáo bình nguyên, sống còn!
 • #1011: Hồng linh cấp báo, cấp tốc!
 • #1012: Hư hư thật thật, thật thật giả giả!
 • #1013: Thiện thủ giả nấp tại cửu địa dưới!
 • #1014: Đánh cờ uống rượu, phân lấy núi sông!
 • #1015: Hà Sáo bình nguyên, một người một nửa!
 • #1016: Hóa tặc vì binh, đóng quân khai hoang thú biên!
 • #1017: Kiên thành khó hạ, hai mặt thụ địch!
 • #1018: Quỷ tài hiến kế, lấy lui làm tiến!
 • #1019: Bãi binh nghị hòa, nối lại tình xưa!
 • #1020: Một không trung không có hai mặt trời, thổ vô nhị vương!
 • #1021: Cốt nhục tương tàn!
 • #1022: Trời xanh rơi lệ!
 • #1023: Lần thứ hai Bắc Phạt
 • #1024: Thành cũng Chương Thủy, bại cũng Chương Thủy!
 • #1025: Thiên hạ bảo hộ, ban cho kim quy!
 • #1026: Trước nay ý trời khó dò nhất!
 • #1027: Lấy thủy đại binh, bao phủ địch doanh!
 • #1028: Sáng tạo một cái kỳ tích!
 • #1029: Gian hùng quyền mưu, di hoa tiếp mộc!
 • #1030: Tào thị chi hoạn, ở chỗ nội bộ!
 • #1031: Gian hùng đêm hành, nhìn trộm chư tử!
 • #1032: Nghiệp Thành đình trệ, Viên Thượng mất tích!
 • #1033: Thiên tàn khách điếm, người câm tiểu đồng!
 • #1034: Một lưới bắt hết, bắt sống Viên Thượng!
 • #1035: Ở nông thôn tiểu đồng, tương lai danh tướng!
 • #1036: Tiêu Lang thu đồ đệ, ban cho bảo đao!
 • #1037: Tiêu Lang giận dữ, kiếm trảm nịnh thần!
 • #1038: U Châu mục, oa oa thân!
 • #1039: Tân Dã huyện thành, trung hưng chi nguyên!
 • #1040: Từ Thứ hiến kế, công thành đoạt đất!
 • #1041: Tay không bộ bạch lang, làm ra tam vạn binh!
 • #1042: Cường côn nhược chi, binh tướng đều kiêu!
 • #1043: Bác Vọng sườn núi, mai phục binh!
 • #1044: Bại Bạch Hà, ném Uyển thành!
 • #1045: Bắc Phạt nghiệp lớn, tuyệt không bỏ dở nửa chừng!
 • #1046: Nam Dương Ngọa Long, kinh thiên vĩ địa chi tài!
 • #1047: Trời giá rét, đại tuyết bay tán loạn!
 • #1048: Dân chạy nạn như nước, mãnh liệt mà đến!
 • #1049: Thắt lưng buộc bụng, cứu tế nạn dân!
 • #1050: Tiêu Lang bị ám sát, hữu kinh vô hiểm!
 • #1051: Ám sát - gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng!
 • #1052: Lương thực - sĩ tộc môn phiệt, ích lợi chi tranh!
 • #1053: Huynh đệ chi giao, trọng du núi cao!
 • #1054: Mễ quý như châu, dân chúng lầm than!
 • #1055: Mua quý không mua tiện!
 • #1056: Sĩ tộc phản kích, tam quản tề hạ!
 • #1057: Kim bôi cộng nhữ uống, dao sắc không tương tha!
 • #1058: Hạn ngạch chế độ -- phiếu gạo!
 • #1059: Phía sau màn độc thủ -- Tào Tháo!
 • #1060: Trung thần cùng năng thần!
 • #1061: Chân mệnh chi chủ, mới có thể mở ra!
 • #1062: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
 • #1063: Tam tử cạnh kỹ, hoa lạc nhà ai?
 • #1064: Tinh trung báo quốc, thiên cổ có một không hai!
 • #1065: Băng tuyết tan rã, chiến sự lại khởi!
 • #1066: Quỷ tài chi mưu, Tiêu Lang chi lược!
 • #1067: Chiến tranh nhân dân, mênh mông biển rộng!
 • #1068: Chân long núi non, phong thuỷ bảo địa!
 • #1069: Kiếm trảm cổ tang, long khí tứ tán!
 • #1070: Núi cao lộ hiểm, bầy sói gào thét!
 • #1071: Vương sư sở hướng, tinh kỳ sở chỉ!
 • #1072: Bắt lấy Kế thành, tìm tòi kẻ thù!
 • #1073: Đi mà quay lại, chui đầu vô lưới!
 • #1074: Thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử!
 • #1075: Gian hùng thị phi quan, không giống người thường!
 • #1076: Bày mưu tính kế, vô dịch không từ!
 • #1077: Mười năm du tử, trở về cố hương!
 • #1078: Nếu hỏi gì tư vị, chua ngọt đắng cay hàm!
 • #1079: Đánh một cái tát, cấp cái ngọt táo!
 • #1080: Ẩn nhẫn không phát, lấy lui vì tiến!
 • #1081: Lao sư viễn chinh, lặn lội đường xa!
 • #1082: Xích tử tâm, Phụng Hiếu mương!
 • #1083: Tam kiện lễ vật, một cái yêu cầu!
 • #1084: Tri kỷ chi tình, không gì sánh kịp!
 • #1085: Liêu Tây quận, Bạch Lang sơn!
 • #1086: Công Tôn gia tộc, một oa hồ ly!
 • #1087: Huyền cơ sau lưng, có khác mưu chủ?
 • #1088: Phía sau màn độc thủ, Liêu Đông hồ ly!
 • #1089: Không trung sứ giả, kim điêu Nguyên Bảo!
 • #1090: Chính diện đánh nghi binh, mặt bên đánh lén!
 • #1091: Sẵn sàng ra trận, xuất sư tái ngoại!
 • #1092: Bạch Lang Hà Cốc, trăm dặm tuyệt địa!
 • #1093: Nguồn nước đoạn tuyệt, lâm vào tuyệt cảnh!
 • #1094: Thiên bất diệt Tào, địa dũng cam tuyền!
 • #1095: Vượt qua tuyệt địa, binh tiến Liễu Thành!
 • #1096: Đón đầu chạm vào nhau, sinh tử đại chiến!
 • #1097: Binh bất yếm trá, tuyệt địa phản kích!
 • #1098: Chém giết Đạp Đốn, phá được Liễu Thành!
 • #1099: Biện Trang thứ hổ, 1 chết 1 thương!
 • #1100: Giương buồm xuất phát, vượt biển viễn chinh!
 • #1101: Công thành lui thân, quỷ tài chi mộng!
 • #1102: Huyết nhục vì thạch, phô bình chiến hào!
 • #1103: Kim điêu, chim ưng -- ai là vương giả?
 • #1104: Tâm niệm bạn tốt, Tiêu Lang rời núi!
 • #1105: Thuận lòng trời giả xương, nghịch thiên giả vong!
 • #1106: Kỳ địch lấy nhược, kế hoãn binh!
 • #1107: Quỷ tài con đường cuối cùng, hồi quang phản chiếu!
 • #1108: Quỷ tài ngã xuống, thiên địa cùng bi!
 • #1109: Vây 3 thiếu 1, toàn diệt quân địch!
 • #1110: Vạn hình đứng đầu, chỉ có sái bồn*!
 • #1111: Gian trá Trủng Hổ, tẫn lược này thuyền!
 • #1112: Hiểu nhau yêu nhau, nghĩa khí thiên thu!
 • #1113: Đông lâm Kiệt Thạch, lấy quan Thương Hải! ( Thượng )
 • #1114: Đông lâm Kiệt Thạch, lấy quan Thương Hải! (Hạ)
 • #1115: Cha vợ con rể chi gian, bằng mặt không bằng lòng!
 • #1116: Không vỏ chi kiếm, như thế nào nắm giữ?
 • #1117: Bên này giảm bên kia tăng, Từ Thứ tiến hiền!
 • #1118: Tam cố nhà tranh, long trung đối sách! ( thượng )
 • #1119: Tam cố nhà tranh, long trung đối sách! ( trung )
 • #1120: Tam cố nhà tranh, long trung đối sách! ( hạ )
 • #1121: Trung liệt chi sĩ, thà chết không có nhục!
 • #1122: Quế Dương dân biến, đục nước béo cò!
 • #1123: Phụ tử thúc cháu, các mang ý xấu!
 • #1124: 2 cái cô bé, 1 tràng dân biến!
 • #1125: Bình định dân biến, nhất tiễn tam điêu!
 • #1126: Tiềm long chớ dùng, ngủ đông phủ đệ!
 • #1127: Gian hùng chi tâm, nóng lòng muốn thử!
 • #1128: Tiêu Lang dạy con, thuận lợi mọi bề!
 • #1129: Lấy tử thay phụ, lên điện gặp vua!
 • #1130: Thiên địa sở thụ, Ngụy công chi bảo!
 • #1131: Trung trinh Tuân Văn Nhược, huyết nhiễm Tư Mã môn!
 • #1132: Ngao du hư ảo cảnh, mộng nhập Tu La đạo!
 • #1133: Thân thể khang phục, thêm nữa 1 tử!
 • #1134: Dung nhập học phủ, tôn vì Tiêu sư!
 • #1135: Mã cầu vận động, toàn dân mở rộng!
 • #1136: Tiêu Lang thụ đồ, lao dật kết hợp!
 • #1137: Mã cầu đại tái, sắp bắt đầu!
 • #1138: Canh tác việc, há là dễ dàng!
 • #1139: Đói làm ác lang, no làm sơn dương!
 • #1140: Giang Đông binh sĩ, thiết cốt tranh tranh!
 • #1141: Ác độc thích khách, giống như phúc xà!
 • #1142: Chặt đầu cơm, có huyền cơ!
 • #1143: Ta xem qua 700 nhiều tập Conan!
 • #1144: 3 chỉ trứng gà thượng khiêu vũ Biện phu nhân!
 • #1145: Kỳ địch lấy nhược, tuyệt địa phản kích!
 • #1146: 33 cấp bậc thang, 33 tòa núi lớn!
 • #1147: Kết nghĩa kim lan, ban cho thần binh! ( thượng )
 • #1148: Kết nghĩa kim lan, ban cho thần binh! ( hạ )
 • #1149: Thân ở Tào doanh, tâm trung Hán thất!
 • #1150: Tông miếu khó lập, nhận tổ quy tông?
 • #1151: Gian hùng chi tâm, thiên cổ khó dò!
 • #1152: Lấy tử đại phụ, nhận tổ quy tông!
 • #1153: Tào Ngụy công quốc, huynh đệ đều phân!
 • #1154: Ngự Hoa Viên trung, anh hùng cứu mỹ nhân!
 • #1155: Đau ẩu hoàng tử, quấy rầy hoàng cung!
 • #1156: Hải Yến công chúa, thư uy không giảm!
 • #1157: Điêu Thuyền xuất mã, một cái đỉnh hai!
 • #1158: Hồng nhan họa thủy, mất nước chi mị!
 • #1159: Đế vương chi thuật, bác đại tinh thâm!
 • #1160: Bích nhãn tiểu nhi, dụng tâm ác độc!
 • #1161: Giảo giảo giai nhân, Giang Đông bên bờ!
 • #1162: Thiên đường địa ngục, 1 bước xa!
 • #1163: Người sói huynh đệ, nguyên vẹn ngọc thô!
 • #1164: 3 chỉ ngốc lang chuyện xưa!
 • #1165: Tụ với mật thất, không tiếng động chi nghị! ( thượng )
 • #1166: Tụ với mật thất, không tiếng động chi nghị! ( hạ )
 • #1167: Đế sư Vương Việt, nhân giả vô địch!
 • #1168: Trọng nữ khinh nam, khẩu thị tâm phi!
 • #1169: Quyền mưu vì cung, binh mã làm tiễn!
 • #1170: Đại dã long phương chập, Trung Nguyên lộc chính phì! ( thượng )
 • #1171: Đại dã long phương chập, Trung Nguyên lộc chính phì! ( trung )
 • #1172: Đại dã long phương chập, Trung Nguyên lộc chính phì! ( hạ )
 • #1173: Anh liệt sườn núi thượng, tao ngộ ám sát!
 • #1174: Trung khuyển hộ chủ, xả thân chắn mũi tên!
 • #1175: Vô ảnh vô hình, vạn ảnh vạn hình!
 • #1176: Người là âm hiểm người, mã là gian trá chi mã!
 • #1177: Thiên tân vạn khổ, bắt sống đế sư!
 • #1178: Ai là cá tôm, ai là ngư ông?
 • #1179: Nhân tâm phân loạn, các có tính kế!
 • #1180: Quan sát tỉ mỉ, nhìn trộm át chủ bài!
 • #1181: Bên trong thành sinh biến, hỗn loạn bất kham!
 • #1182: Đêm khuya mị ảnh, dụ hoặc Tiêu Lang!
 • #1183: Tính sót 1 chiêu, tiếng lòng rối loạn!
 • #1184: Mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn!
 • #1185: Mẹ đẻ trong mắt nước mắt, cha ruột tâm đầu huyết!
 • #1186: Triệu Thuẫn thí quân, thiên thu tiếng xấu!
 • #1187: Trấn áp phản loạn, khôi phục trật tự!
 • #1188: Hoàng giả không nhục, sinh tử lưỡng nan!
 • #1189: Tào gia thiên lí câu, bất quá như thế chăng?
 • #1190: Kiếp trước nợ, kiếp này còn!
 • #1191: Gánh tội thay người được chọn!
 • #1192: Tào Tháo bệnh nan y -- bệnh đa nghi!
 • #1193: Tuân Du lâm chung di ngôn!
 • #1194: Quyển Xích Bích Ác Chiến -- Trời sinh vạn vật, cường giả vi tôn!
 • #1195: Thời không ta đợi, xuất binh nam hạ!
 • #1196: Hán Trung công lược VS Kinh Châu công lược ( thượng )
 • #1197: Hán Trung công lược VS Kinh Châu công lược ( hạ )
 • #1198: Rượu là sắc chi môi vậy!
 • #1199: Nữ Nhi Hồng, nhậm quân nếm!
 • #1200: Nhân cơ hội tác quyền, khai phủ trì sự!
 • #1201: Quan trường kiến thức cơ bản chi nhất -- trang bệnh!
 • #1202: Người xuyên việt - không phải trời cao sủng nhi!
 • #1203: Mai rùa bói toán, nhìn trộm ý trời!
 • #1204: 3 người phân thổ, chân vạc mà đứng!
 • #1205: Binh mã chưa động, lương thảo đi trước!
 • #1206: Gian hùng đòn sát thủ!
 • #1207: Lưu Bị nhi tử - A Đấu!
 • #1208: Dùng chút mưu mẹo, thâu doanh cướp trại ( thượng )
 • #1209: Dùng chút mưu mẹo, thâu doanh cướp trại! ( hạ )
 • #1210: Lần thứ 2 xuất binh, báo thù rửa hận!
 • #1211: Lão Quân phong dưới, lại lần nữa trúng phục!
 • #1212: 7 ngày sau, quyết 1 tử chiến!
 • #1213: Tào A Man, ngươi bị lừa!
 • #1214: Kim thiền thoát xác chi kế!
 • #1215: Tào A Man, ngươi lại bị lừa!
 • #1216: Tiêu Lang tái nhậm chức, kiếm chỉ Tương Dương!
 • #1217: Lưu Biểu chính trị di mệnh!
 • #1218: Kinh Châu văn võ lựa chọn!
 • #1219: Từ Thứ 3 điều kế sách!
 • #1220: Nội ứng ngoại hợp, bất ngờ đánh chiếm Tương Dương! ( thượng )
 • #1221: Nội ứng ngoại hợp, bất ngờ đánh chiếm Tương Dương! ( hạ )
 • #1222: Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau!
 • #1223: Thân hãm tuyệt cảnh, chiến trốn lưỡng nan!
 • #1224: Trời giáng sương mù, kim thiền thoát xác!
 • #1225: Việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn!
 • #1226: Binh phát Trường Bản sườn núi!
 • #1227: Địch từ tây tới, tâm ưu Đông Phương!
 • #1228: Ngày khác gặp sa trường, thề bất đồng nhật nguyệt!
 • #1229: Thiên nhai nơi nào tìm tri âm?
 • #1230: Chủ động xuất kích, đánh lén Đan Giang Khẩu!
 • #1231: Được chim bẻ ná!
 • #1232: Từ Thứ kế phản gián!
 • #1233: Thiên bài gặp chí tôn!
 • #1234: Hoãn binh kế, tương kế tựu kế!
 • #1235: Anh hùng há không hỏi xuất thân?
 • #1236: Phá rớt bất bại kim thân!
 • #1237: Viện binh tới rồi, chiến cuộc nghịch chuyển!
 • #1238: Trường Bản hùng phong ( thượng )
 • #1239: Trường Bản hùng phong ( trung )
 • #1240: Trường Bản hùng phong ( hạ )
 • #1241: Tiểu Nữ Vương đã chết?
 • #1242: Mộ chôn quần áo và di vật, đính ước vật!
 • #1243: Đêm tập Đan Giang Khẩu ( thượng )
 • #1244: Đêm tập Đan Giang Khẩu ( trung )
 • #1245: Đêm tập Đan Giang Khẩu ( hạ )
 • #1246: Vân Mộng đại trạch, chiêu an thuỷ quân ( thượng )
 • #1247: Vân Mộng đại trạch, chiêu an thuỷ quân ( trung )
 • #1248: Vân Mộng đại trạch, chiêu an thuỷ quân ( hạ )
 • #1249: Ân uy cùng thi, chiêu an thành công!
 • #1250: Chiến Trường Sa, thu mãnh tướng ( thượng )
 • #1251: Chiến Trường Sa, thu mãnh tướng ( trung )
 • #1252: Chiến Trường Sa, thu mãnh tướng ( hạ )
 • #1253: Thư hùng hàn băng cổ ( thượng )
 • #1254: Thư hùng hàn băng cổ ( hạ )
 • #1255: Tìm kiếm tiểu Nữ Vương ( thượng )
 • #1256: Tìm kiếm tiểu Nữ Vương ( trung )
 • #1257: Tìm kiếm tiểu Nữ Vương ( hạ )
 • #1258: Tiểu Nữ Vương, chung gặp nhau!
 • #1259: Phượng Sồ tới đầu, phúc họa khó liệu?
 • #1260: Kiêu ngạo gian hùng, mạnh mẽ xuất binh ( thượng )
 • #1261: Kiêu ngạo gian hùng, mạnh mẽ xuất binh ( trung )
 • #1262: Kiêu ngạo gian hùng, mạnh mẽ xuất binh ( hạ )
 • #1263: Tam quốc giang chiến, long hổ phong vân ( 1 )
 • #1264: Tam quốc giang chiến, long hổ phong vân ( 2 )
 • #1265: Tam quốc giang chiến, long hổ phong vân ( 3 )
 • #1266: Tam quốc giang chiến, long hổ phong vân ( 4 )
 • #1267: Tam quốc giang chiến, long hổ phong vân ( 5 )
 • #1268: Sinh con đương như Tôn Trọng Mưu ( thượng )
 • #1269: Sinh con đương như Tôn Trọng Mưu ( trung )
 • #1270: Sinh con đương như Tôn Trọng Mưu ( hạ )
 • #1271: Giao Châu đại sứ, Sĩ gia tử đệ!
 • #1272: Lưu cùng Tôn, song hùng gặp nhau ( thượng )
 • #1273: Lưu cùng Tôn, song hùng gặp nhau ( hạ )
 • #1274: Lợi hại thủ hộ chi khuyển!
 • #1275: Cô nhi quả phụ, độ Giang Bắc thượng!
 • #1276: Mãnh hổ chi loại, là sát là lưu? ( thượng )
 • #1277: Mãnh hổ chi loại, là sát là lưu? ( hạ )
 • #1278: Mãnh hổ chi tử, kỳ danh vì bưu! ( thượng )
 • #1279: Mãnh hổ chi tử, kỳ danh vì bưu! ( trung )
 • #1280: Mãnh hổ chi tử, kỳ danh vì bưu ( hạ )
 • #1281: Nhập núi sâu, đồ ác bưu!
 • #1282: Chu Lang diệu kế, Hoàng Cái xuất mã ( thượng )
 • #1283: Chu Lang diệu kế, Hoàng Cái xuất mã ( trung )
 • #1284: Chu Lang diệu kế, Hoàng Cái xuất mã ( hạ )
 • #1285: Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà? ( thượng )
 • #1286: Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà? ( trung )
 • #1287: Đối tửu đương ca, nhân sinh kỉ hà? ( hạ )
 • #1288: Mãn môn trung liệt, khí tráng sơn hà! ( thượng )
 • #1289: Mãn môn trung liệt, khí tráng sơn hà! ( hạ )
 • #1290: Ôn dịch lưu hành, đại nạn buông xuống! ( thượng )
 • #1291: Ôn dịch lưu hành, đại nạn buông xuống! ( trung )
 • #1292: Ôn dịch lưu hành, đại nạn buông xuống ( hạ )
 • #1293: Sống chết trước mắt, mới thấy thiệt tình! ( thượng )
 • #1294: Sống chết trước mắt, mới thấy thiệt tình ( trung )
 • #1295: Sống chết trước mắt, mới thấy thiệt tình! ( hạ )
 • #1296: Thủy đạo cắt đứt, lui về phía sau không đường! ( thượng )
 • #1297: Thủy đạo cắt đứt, lui về phía sau không đường ( trung )
 • #1298: Thủy đạo đoạn tuyệt, lui về phía sau không đường! ( hạ )
 • #1299: Thân hãm khốn cảnh, tuyệt địa phản kích ( thượng )
 • #1300: Thân hãm khốn cảnh, tuyệt địa phản kích ( trung )
 • #1301: Thân hãm khốn cảnh, tuyệt địa phản kích ( hạ )
 • #1302: Lửa đốt Ô Lâm, ác chiến Xích Bích! ( thượng )
 • #1303: Lửa đốt Ô Lâm, ác chiến Xích Bích ( trung )
 • #1304: Lửa đốt Ô Lâm, ác chiến Xích Bích ( hạ )
 • #1305: 3 lộ phá vây, thật giả khó phân biệt ( thượng )
 • #1306: 3 lộ phá vây, thật giả khó phân biệt ( trung )
 • #1307: 3 lộ phá vây, thật giả khó phân biệt ( hạ )
 • #1308: Thân hãm trùng vây, huyết chiến tới cùng ( thượng )
 • #1309: Thân hãm trùng vây, huyết chiến tới cùng! ( trung )
 • #1310: Thân hãm trùng vây, huyết chiến tới cùng! ( hạ )
 • #1311: Cô lang bôn đào, cửu tư nhất sinh ( thượng )
 • #1312: Cô lang bôn đào, cửu tư nhất sinh ( trung )
 • #1313: Cô lang bôn đào, cửu tư nhất sinh ( hạ )
 • #1314: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 1 )
 • #1315: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 2 )
 • #1316: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 3 )
 • #1317: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 4 )
 • #1318: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 5 )
 • #1319: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 6 )
 • #1320: Ẩn nấp sơn thôn, Đào Hoa Nguyên Ký ( 7 )
 • #1321: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 1 )
 • #1322: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 2 )
 • #1323: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 3 )
 • #1324: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 4 )
 • #1325: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 5 )
 • #1326: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 6 )
 • #1327: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 7 )
 • #1328: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 8 )
 • #1329: Dốc sức làm lại, tái chiến Kinh Châu ( 9 )
 • #1330: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 1 )
 • #1331: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 2 )
 • #1332: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 3 )
 • #1333: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 4 )
 • #1334: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 5 )
 • #1335: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 6 )
 • #1336: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 7 )
 • #1337: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 8 )
 • #1338: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 9 )
 • #1339: Song hùng không cùng tồn tại, 1 chiến quyết tử sinh ( 10 )
 • #1340: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 1 )
 • #1341: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 2 )
 • #1342: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 3 )
 • #1343: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 4 )
 • #1344: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 5 )
 • #1345: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 6 )
 • #1346: Hận thủy đông thệ, danh tướng ngã xuống ( 7 )
 • #1347: Nam bắc nghị hòa, bãi binh ngưng chiến ( thượng )
 • #1348: Nam bắc nghị hòa, bãi binh ngưng chiến ( trung )
 • #1349: Nam bắc nghị hòa, bãi binh ngưng chiến ( hạ )
 • #1350: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 1 )
 • #1351: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 2 )
 • #1352: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 3 )
 • #1353: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 4 )
 • #1354: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 5 )
 • #1355: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 6 )
 • #1356: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 7 )
 • #1357: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 8 )
 • #1358: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 9 )
 • #1359: Chiêu hiền nạp sĩ, cánh chim tiệm phong ( 10 )
 • #1360: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 1 )
 • #1361: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 2 )
 • #1362: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 3 )
 • #1363: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 4 )
 • #1364: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 5 )
 • #1365: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 6 )
 • #1366: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 7 )
 • #1367: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 8 )
 • #1368: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 9 )
 • #1369: Bên này giảm bên kia tăng, Tiêu thị quật khởi ( 10 )
 • #1370: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 1 )
 • #1371: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 2 )
 • #1372: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 3 )
 • #1373: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 4 )
 • #1374: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 5 )
 • #1375: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 6 )
 • #1376: Có tiền nam tử hán, không có tiền hán tử khó ( 7 )
 • #1377: 184 Di tinh đổi đấu, ngộ Phật sát Phật ( 1 )
 • #1378: Di tinh đổi đấu, ngộ Phật sát Phật ( 2 )
 • #1379: Di tinh đổi đấu, ngộ Phật sát Phật ( 3 )
 • #1380: Di tinh đổi đấu, ngộ Phật sát Phật ( 4 )
 • #1381: Di tinh đổi đấu, ngộ Phật sát Phật ( 5 )
 • #1382: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 6 )
 • #1383: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 7 )
 • #1384: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 8 )
 • #1385: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 9 )
 • #1386: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 10 )
 • #1387: Vật đổi sao dời, ngộ Phật sát Phật ( 11 )
 • #1388: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 1 )
 • #1389: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 2 )
 • #1390: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 3 )
 • #1391: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 4 )
 • #1392: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 5 )
 • #1393: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 6 )
 • #1394: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 7 )
 • #1395: Phật môn trọng bảo, lưu li thế giới ( 8 )
 • #1396: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 1 )
 • #1397: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 2 )
 • #1398: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 3 )
 • #1399: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 4 )
 • #1400: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 5 )
 • #1401: Phương Tây có bảo vật -- đoạt! Đoạt! Đoạt! ( 6 )
 • #1402: Lợi lăn lợi, trướng phiên trướng ( thượng )
 • #1403: Lợi lăn lợi, trướng phiên trướng ( trung )
 • #1404: Lợi lăn lợi, trướng phiên trướng ( hạ )
 • #1405: Đại quân tây chinh, trời cho mưu thần ( 1 )
 • #1406: Đại quân tây chinh, trời cho mưu thần ( 2 )
 • #1407: Đại quân tây chinh, trời cho mưu sĩ ( 3 )
 • #1408: Đại quân tây chinh, trời cho mưu sĩ ( 4 )
 • #1409: Đại quân tây chinh, trời cho mưu sĩ ( 5 )
 • #1410: Đại quân tây chinh, trời cho mưu sĩ ( 6 )
 • #1411: Đại quân tây chinh, trời cho mưu sĩ ( 7 )
 • #1412: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vạn phần ( 1 )
 • #1413: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vạn phần ( 2 )
 • #1414: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 3 )
 • #1415: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 4 )
 • #1416: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 5 )
 • #1417: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 6 )
 • #1418: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 7 )
 • #1419: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 8 )
 • #1420: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 9 )
 • #1421: Tiềm long chi tranh, hung hiểm vô cùng ( 10 )
 • #1422: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 1 )
 • #1423: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 2 )
 • #1424: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 3 )
 • #1425: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 4 )
 • #1426: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 5 )
 • #1427: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 6 )
 • #1428: Đánh vỡ thiết luật, gian hùng xưng vương ( 7 )
 • #1429: Quyển Tam Phân Thiên Hạ -- Thục Trung lai khách, danh sĩ Trương Tùng ( 1 )
 • #1430: Thục Trung lai khách, danh sĩ Trương Tùng ( 2 )
 • #1431: Thục Trung lai khách, danh sĩ Trương Tùng ( 3 )
 • #1432: Thục Trung lai khách, danh sĩ Trương Tùng ( 4 )
 • #1433: Thục Trung lai khách, danh sĩ Trương Tùng ( 5 )
 • #1434: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 1 )
 • #1435: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 2 )
 • #1436: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 3 )
 • #1437: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 4 )
 • #1438: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 5 )
 • #1439: Gió nổi mây phun, xuất binh Ích Châu ( 6 )
 • #1440: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 1· )
 • #1441: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 2 )
 • #1442: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 3 )
 • #1443: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 4· )
 • #1444: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 5 )
 • #1445: Mi Ổ chuyện xưa, mị ảnh lén đi ( 6 )
 • #1446: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 1 )
 • #1447: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 2 )
 • #1448: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 3 )
 • #1449: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 4 )
 • #1450: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 5 )
 • #1451: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 6 )
 • #1452: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 7 )
 • #1453: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 8 )
 • #1454: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 9 )
 • #1455: Muốn lấy Ba Thục, trước khắc Hán Trung ( 10 )
 • #1456: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa! ( 1 )
 • #1457: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 2 )
 • #1458: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 3 )
 • #1459: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 4 )
 • #1460: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 5 )
 • #1461: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 6 )
 • #1462: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 7 )
 • #1463: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 8 )
 • #1464: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 9 )
 • #1465: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 10 )
 • #1466: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 11 )
 • #1467: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 12 )
 • #1468: Tử Ngọ Cốc, sinh tử địa ( 13 )
 • #1469: Ác quỷ đấu thiên sư ( 1 )
 • #1470: Ác quỷ đấu thiên sư ( 2 )
 • #1471: Ác quỷ đấu thiên sư ( 3 )
 • #1472: Ác quỷ đấu thiên sư ( 4 )
 • #1473: Ác quỷ đấu thiên sư ( 5 )
 • #1474: Thục Trung có đại tướng ( 1 )
 • #1475: Thục Trung có đại tướng ( 2 )
 • #1476: Thục Trung có đại tướng ( 3 )
 • #1477: Thục Trung có đại tướng ( 4 )
 • #1478: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 1 )
 • #1479: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 2 )
 • #1480: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 3 )
 • #1481: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 4 )
 • #1482: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 5 )
 • #1483: Nhạc thành đoạt lương thảo ( 6 )
 • #1484: Hán Thủy quyết thắng bại ( 1 )
 • #1485: Hán Thủy quyết thắng bại ( 2 )
 • #1486: Hán Thủy quyết thắng bại ( 3 )
 • #1487: Hán Thủy quyết thắng bại ( 4 )
 • #1488: Hán Thủy quyết thắng bại ( 5 )
 • #1489: Hán Thủy quyết thắng bại ( 6 )
 • #1490: Hán Thủy quyết thắng bại ( 7 )
 • #1491: Lưu Bị nhập xuyên ( 1 )
 • #1492: Lưu Bị nhập xuyên ( 2 )
 • #1493: Lưu Bị nhập xuyên ( 3 )
 • #1494: Lưu Bị nhập xuyên ( 4 )
 • #1495: Lưu Bị nhập xuyên ( 5 )
 • #1496: Chương 68 Lưu Bị nhập xuyên ( 6 )
 • #1497: Chương 69 Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 1 )
 • #1498: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 2 )
 • #1499: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 3 )
 • #1500: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 4 )
 • #1501: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 5 )
 • #1502: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 6 )
 • #1503: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 7 )
 • #1504: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 8 )
 • #1505: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 9 )
 • #1506: Thuần Dương Quan, Thiên Sư Đạo ( 10 )
 • #1507: 3 cái vấn đề!
 • #1508: Như thế nào đạo tâm -- lừa dối ngươi!
 • #1509: Sinh nhật bát tự trắc nhân duyên!
 • #1510: Trủng trung xương khô, gì hỏi tên họ!
 • #1511: Tiến thối 2 khó thế cục!
 • #1512: Tiểu kê bay đến người khác trong nồi!
 • #1513: Chồn cấp gà chúc tết!
 • #1514: Ba Thục sĩ tộc tiểu tâm tư!
 • #1515: Thà làm Tiêu Lang tù nhân, không làm Lưu Bị tòa thượng tân!
 • #1516: Bàng Thống thượng, trung, hạ tam sách!
 • #1517: Lưu Bị tiểu roi!
 • #1518: Tử Long tướng quân nhân duyên ( thượng )
 • #1519: Tử Long tướng quân nhân duyên ( hạ )
 • #1520: Thục Trung đại, vũ liên miên!
 • #1521: Cóc sợ nước ấm, rùa đen sợ thiết chùy!
 • #1522: Trừ bạo an dân Tiêu đại hiệp!
 • #1523: Đánh ra tới giao tình!
 • #1524: Thiên Thủy Kỳ Lân ( thượng )
 • #1525: Thiên Thủy Kỳ Lân ( hạ )
 • #1526: Hoang dã khách điếm!
 • #1527: Chén có vấn đề!
 • #1528: Này khẩu hắc oa ai tới bối?
 • #1529: Kông giống nhân gian đương có chi vật!
 • #1530: 7 lộ xuất binh! [Chúc mừng năm mới!]
 • #1531: Lê dân trăm họ nước mắt lưng tròng! [Vạn sự như ý!]
 • #1532: Phượng Sồ chân thật tính toán!
 • #1533: Tiêu Dật điểm mấu chốt!
 • #1534: Đổi vị tự hỏi!
 • #1535: Vì dân thỉnh mệnh đại kỳ!
 • #1536: 3 vị sứ giả!
 • #1537: Tay không bộ bạch lang!
 • #1538: 1 danh ưu tú sứ giả!
 • #1539: 《 Thảo phạt Khương địch hịch văn 》
 • #1540: Không 1 dạng mập mạp!
 • #1541: Tồn tại cảm giác thật tốt!
 • #1542: Nhất lao vĩnh dật biện pháp?
 • #1543: Dê béo xông vào ổ sói!
 • #1544: Khô lâu trản văn hóa giao lưu!
 • #1545: Ai dám ghê tởm ta nhất thời, ta liền ghê tởm hắn một đời!
 • #1546: Hán sử hô hô ngủ nhiều, gọi chi không tỉnh!
 • #1547: Một chút lòng thành!
 • #1548: Thiêu Đương đại tù trưởng mộng tưởng!
 • #1549: Dựa theo lão quy củ làm!
 • #1550: Dời non lấp biển Hán quân kỵ binh!
 • #1551: Trò cũ trọng thi!
 • #1552: Trị thế không 1 đạo, liền quốc không hợp pháp cổ!
 • #1553: Nhà Hán yêu cầu dân cư!
 • #1554: Xá ta Đại Hán, ai dám ngôn quý?
 • #1555: Hoan Hỉ Lạt Ma!
 • #1556: Đại nhĩ tặc, dục vì vương! ( 1 )
 • #1557: Đại nhĩ tặc, dục vì vương! ( 2 )
 • #1558: Đại nhĩ tặc, dục vì vương! ( 3 )
 • #1559: Đại nhĩ tặc, dục vì vương! ( 4 )
 • #1560: Đại nhĩ tặc, dục vì vương! ( 5 )
 • #1561: Lưu Bị xưng vương, hồng phúc không đủ! ( thượng )
 • #1562: Lưu Bị xưng vương, hồng phúc không đủ! ( hạ )
 • #1563: Triệu Vân cường đoạt dân nữ?
 • #1564: Ngàn năm cây vạn tuế nở hoa, Tử Long tướng quân muốn thành gia!
 • #1565: Không thể trêu vào, trốn đến khởi!
 • #1566: Táo vương gia quá Tử Đồng quan!
 • #1567: Giết heo dê, bị rượu, khai đại môn nghênh Tiêu Lang!
 • #1568: Gian hùng đã thấy con đường cuối cùng!
 • #1569: Gian hùng chính trị an bài! ( thượng )
 • #1570: Tào Tháo chính trị an bài! ( trung )
 • #1571: Gian hùng chính trị an bài! ( hạ )
 • #1572: Triệu Vân đại hôn! ( thượng )
 • #1573: Triệu Vân đại hôn! ( trung )
 • #1574: Triệu Vân đại hôn! ( hạ )
 • #1575: Hùng hài tử VS Phượng Sồ tiên sinh!
 • #1576: Triệu thị huynh muội, cốt nhục tương phùng!
 • #1577: Tối nay từ biệt, tức vì vĩnh biệt!
 • #1578: Đại chưởng quầy, lão chưởng quầy!
 • #1579: 1 cái màn thầu dẫn phát náo động!
 • #1580: Khởi bẩm Đại vương, việc lớn không tốt!
 • #1581: Thiên hạ đại loạn, mới có thể đại trị!
 • #1582: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 1 )
 • #1583: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 2 )
 • #1584: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 3 )
 • #1585: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 4 )
 • #1586: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 5 )
 • #1587: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 6 )
 • #1588: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 7 )
 • #1589: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 8 )
 • #1590: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 9 )
 • #1591: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 10 )
 • #1592: Tham Lang quyết đấu Phượng Sồ! ( 11 )
 • #1593: Đối với ngươi không dậy nổi, kiếp sau tất thường!
 • #1594: 1 thế Hán thần, chung nhập Ngụy thư! ( 1 )
 • #1595: 1 thế Hán thần, chung nhập Ngụy thư! ( 2 )
 • #1596: 1 thế Hán thần, chung nhập Ngụy thư! ( 3 )
 • #1597: 1 thế Hán thần, chung nhập Ngụy thư! ( 4 )
 • #1598: 1 thế Hán thần, chung nhập Ngụy thư! ( 5 )
 • #1599: Đêm dài túc trực bên linh cữu người!
 • #1600: Giới nấm chi tật!
 • #1601: Tâm phúc tai họa!
 • #1602: Tào Thực khởi binh, tay chân tương tàn! ( 1 )
 • #1603: Tào Thực khởi binh, tay chân tương tàn! ( 2 )
 • #1604: Tào Thực khởi binh, tay chân tương tàn! ( 3 )
 • #1605: Tào Thực khởi binh, tay chân tương tàn! ( bốn )
 • #1606: Tào Thực khai ra bảng giá!
 • #1607: Tào Phi khai ra bảng giá!
 • #1608: Lo lắng sốt ruột Tiêu Dật!
 • #1609: Đế giả vô tâm, vương giả vô tình!
 • #1610: Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, dẫn xà xuất động!
 • #1611: Một người độc thắng vạn quân!
 • #1612: Chuồng heo Lâm Tri hầu!
 • #1613: Chui đầu vô lưới cá lớn!
 • #1614: 2 cái chuyện xưa!
 • #1615: Định Quân Sơn! ( thượng )
 • #1616: Định Quân Sơn! ( trung )
 • #1617: Định Quân Sơn! ( hạ )
 • #1618: 8 đại cố mệnh, đi này 2 rồi!
 • #1619: 《 Thần Trệ Phú 》
 • #1620: Lại 1 đạo tiên vương di lệnh!
 • #1621: Tào Tử Kiến -- Trường Xuân hầu!
 • #1622: Trần về trần, thổ về thổ! ( thượng )
 • #1623: Tam Phân Quy Nhất -- Làm giả hoàng đế?
 • #1624: Phải làm liền làm thật hoàng đế!
 • #1625: Năm tháng không lưu tình a!
 • #1626: 《 Sử Ký 》 cùng 《 trúc thư kỷ niên 》!
 • #1627: Không cần cấp 1 cây tử thụ tưới nước!
 • #1628: Xem y thư Đại Hán hoàng đế!
 • #1629: Lại 1 cái tiểu hắc kiểm!
 • #1630: Nữ nhân này chưa chết tâm!
 • #1631: Hứa Xương thành một ngày du!
 • #1632: Cửu phẩm quan nhân pháp!
 • #1633: Hán Thiên Tử tam nhượng hoàng vị!
 • #1634: Tào Tử Hoàn, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng a!
 • #1635: Từ xưa mỹ nhân như danh tướng, không để nhân gian thấy đầu bạc!
 • #1636: Nhường ngôi thiên hạ! ( thượng )
 • #1637: Nhường ngôi thiên hạ! ( trung )
 • #1638: Nhường ngôi thiên hạ! ( hạ )
 • #1639: Sơn dương công!
 • #1640: Tam công cửu khanh 16 Đại tướng quân!
 • #1641: Tiêu thái sư!
 • #1642: Ngụy, Ngô ngoại giao chiến! ( thượng )
 • #1643: Ngụy, Ngô ngoại giao chiến! ( hạ )
 • #1644: Bán giày rơm đã chết! ( thượng )
 • #1645: Bán giày rơm đã chết! ( hạ )
 • #1646: Sấn tang xuất binh, giành lại Trung Nguyên! ( thượng )
 • #1647: Sấn tang xuất binh, giành lại Trung Nguyên! ( hạ )
 • #1648: Người trong thiên hạ chỉ biết Tiêu Thái Sư, không biết Ngụy Thiên Tử!
 • #1649: Thông minh chi tử không thủ gia!
 • #1650: Thủy kinh, thứ say, chung cuồng!
 • #1651: Đổi vị tự hỏi!
 • #1652: Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng!
 • #1653: Tào Phi lão eo!
 • #1654: Tất cả mọi người đều ở đào hố!
 • #1655: Cả triều tập thể sao 《 Chu lễ 》!
 • #1656: Đại Ngụy đế quốc, thiên sụp 1 nửa!
 • #1657: Tối cao trình tự chính trị đánh cờ!
 • #1658: Mẹ vợ ra mặt điều đình!
 • #1659: Tư Mã thị bên trong gia tộc hội nghị!
 • #1660: Biến mất Đua Tiếng học phủ!
 • #1661: Tư Mã thị tới cửa cầu thân!
 • #1662: Tiêu thị tới cửa cướp tân nhân!
 • #1663: 3 tràng tỷ thí! ( thượng )
 • #1664: 3 tràng tỷ thí! ( trung )
 • #1665: 3 tràng tỷ thí! ( hạ )
 • #1666: 《 Đồng Quan hoài cổ 》!
 • #1667: Quan Trung chi tệ!
 • #1668: Vì con cháu dự mưu tương lai!
 • #1669: Thay cha xuất chinh! ( thượng )
 • #1670: Thay cha xuất chinh! ( hạ )
 • #1671: Gia Cát 1 đời duy cẩn thận! ( 1 )
 • #1672: Gia Cát 1 đời duy cẩn thận! ( 2 )
 • #1673: Gia Cát 1 đời duy cẩn thận! ( 3 )
 • #1674: Gia Cát 1 đời duy cẩn thận! ( 4 )
 • #1675: Gia Cát 1 đời duy cẩn thận! ( 5 )
 • #1676: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 1 )
 • #1677: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 2 )
 • #1678: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 3 )
 • #1679: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 4 )
 • #1680: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 5 )
 • #1681: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 6 )
 • #1682: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 7 )
 • #1683: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 8 )
 • #1684: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 9 )
 • #1685: Quyết chiến Định Quân sơn! ( 10 )
 • #1686: Tiêu Huyền, tự Bá Thương!
 • #1687: Tiêu Dật phải làm gia gia!
 • #1688: Cải trắng trọng trọng tôn tử -- thái bao tử!
 • #1689: Gió tây áp đảo gió đông!
 • #1690: Chỗ trống trữ quân chi vị!
 • #1691: Lấy Đại Ngụy vận mệnh quốc gia làm tiền đặt cược!
 • #1692: Thiên hạ oán Tào!
 • #1693: Xuất chinh té ngựa, đại hung hiện ra!
 • #1694: ‘ Trủng Hổ ’ ra khỏi lồng!
 • #1695: Kỳ khai đắc thắng!
 • #1696: Bốn lộ công Ngô!
 • #1697: ‘ Tề Hoàn Công ’ chi cùng ‘ Quản Trọng ’!
 • #1698: Đông Ngô nho tướng chi phong thái!
 • #1699: Hạo Thiên Thượng Đế! ( thượng )
 • #1700: Hạo Thiên Thượng Đế! ( hạ )
 • #1701: Độ giang quyết chiến!
 • #1702: Không thể ăn hải sản hoàng đế!
 • #1703: 1 bại lại bại!
 • #1704: Long ngự quy thiên! ( thượng )
 • #1705: Long ngự quy thiên! ( hạ )
 • #1706: Hoàng đế biến thành cá mặn!
 • #1707: Di chiếu 1 thức 2 phân!
 • #1708: Tào Hùng soán vị!
 • #1709: ‘ Cải trắng ’ chi thương!
 • #1710: Binh phát thành Lạc Dương!
 • #1711: Đưa than ngày tuyết, vẫn là dệt hoa trên gấm?
 • #1712: Huyền Giáp Quân PK Hổ Báo Kỵ!
 • #1713: Đại Ngụy Thừa tướng!
 • #1714: Làm 1 cái hải ngoại Thiên Tử?
 • #1715: Dương Cốc bến đò!
 • #1716: Thái Sư xuất mã, ai dám tranh phong?
 • #1717: ‘ Trủng Hổ ’ chết mất?
 • #1718: Ta là dao thớt, hắn là thịt cá!
 • #1719: Đại vương bảo đao chưa lão!
 • #1720: Cách đại di truyền!
 • #1721: Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang!
 • #1722: Giáp chi thọ!
 • #1723: Xem ai ngao quá ai!
 • #1724: Chơi mệt mỏi, nên về nhà!
 • #1725: Tam phân quy nhất, Đại Yến lập quốc!
 • #1726: Lại 1 đạo màu đen tia chớp! ( đại kết cục )
Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 4.1]

Related posts

Thế Gả Cho Từ Hôn Lưu Nam Chủ

TiKay

Ta Đoạt Xá Thái Dương Thần

TiKay

Thét Chói Tai Nữ Vương

THUYS♥️

Sinh Tồn [ Mạt Thế ]

TiKay

Áo Choàng Của Ta Trải Rộng Tu Tiên Giới

TiKay

Siêu Duy Đại Lĩnh Chủ

TiKay

Leave a Reply