Huyền HuyễnLinh DịNữ Cường

Dò Linh Phòng Phát Trực Tiếp

Nguyên văn danh 《 biến thái đều yêu thầm ta 》

Tiền phương năng lượng cao >> toàn viên biến thái trung, người bình thường khan hiếm

Người khác phát trực tiếp nàng cũng phát trực tiếp, người khác phát trực tiếp đều là mỹ trang, mỹ thực, chơi trò chơi hoặc là lữ du lịch

Nàng khen ngược, trực tiếp phát trực tiếp như thế nào gặp quỷ, bắt quỷ, tập hung, bắt hung theo đánh người

Này kịch bản giống như nơi nào không quá đúng?

Một giấy 33 vạn “Bán sinh khế”, gia nhập Khủng Bố phát trực tiếp APP bắt đầu “Kinh sợ” lữ hành

# giáo ngươi như vậy làm sao Quỷ trấn cầu sinh #(đã get)

# kích thích bảo tàng tượng sáp đại trốn giết #(chuẩn bị trung. . . )

# nghỉ phép bãi cát tử vong ngược lại thời trước #

Đọc chỉ nam:

1. Nữ chủ tập xinh đẹp cùng vũ lực một thân, tận lực viết được tô tô tô, cường cường cường

2. Linh dị, có quỷ quái, phi thường quy tính giới giải trí văn, không vui điểm ×

3. Mất quyền lực mất quyền lực, tự bào chữa, chớ cứu logic

4. Năng lượng cao năng lượng cao năng lượng cao

Trở xuống vì hỏi cuốn điều tra

Vấn đề: Đảm lượng của ngươi thế nào?

1. Rất lớn ————A

2. Giống như ————B

3. Thật nhỏ ————C

Đáp án như sau ↓

A: Như vậy thích hợp, ngươi thật sự không điểm đánh → bắt đầu đọc ← sao?

B: Thế giới lớn như vậy, luôn muốn điểm đánh nhìn xem → bắt đầu đọc ←!

C: → bắt đầu đọc ← đây là vì ngươi lượng thân làm theo yêu cầu

Kỳ thực, thật sự không khủng bố, tin ta, so tâm ~

Nội dung nhãn hiệu: Giới giải trí trùng sinh huyền nghi trinh thám sảng văn

Tìm tòi chữ then chốt: Nhân vật chính: Vân Ca Linh ┃ phối hợp diễn: Toàn viên biến thái trung ┃ cái khác: Ngọt sủng, linh dị quỷ quái, khủng bố

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thực Vật Cự Tháp
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0001.mp32019-06-22 11:05
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0002.mp32019-06-22 11:05
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0003.mp32019-06-22 11:05
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0004.mp32019-06-22 11:05
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0005.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0006.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0007.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0008.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0009.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0010.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0011.mp32019-06-22 11:06
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0012.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0013.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0014.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0015.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0016.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0017.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0018.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0019.mp32019-06-22 11:07
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0020.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0021.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0022.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0023.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0024.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0025.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0026.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0027.mp32019-06-22 11:08
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0028.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0029.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0030.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0031.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0032.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0033.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0034.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0035.mp32019-06-22 11:09
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0036.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0037.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0038.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0039.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0040.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0041.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0042.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0043.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0044.mp32019-06-22 11:10
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0045.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0046.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0047.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0048.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0049.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0050.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0051.mp32019-06-22 11:11
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0052.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0053.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0054.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0055.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0056.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0057.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0058.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0059.mp32019-06-22 11:12
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0060.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0061.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0062.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0063.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0064.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0065.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0066.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0067.mp32019-06-22 11:13
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0068.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0069.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0070.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0071.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0072.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0073.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0074.mp32019-06-22 11:14
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0075.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0076.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0077.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0078.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0079.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0080.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0081.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0082.mp32019-06-22 11:15
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0083.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0084.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0085.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0086.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0087.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0088.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0089.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0090.mp32019-06-22 11:16
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0091.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0092.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0093.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0094.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0095.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0096.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0097.mp32019-06-22 11:17
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0098.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0099.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0100.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0101.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0102.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0103.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0104.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0105.mp32019-06-22 11:18
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0106.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0107.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0108.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0109.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0110.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0111.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0112.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0113.mp32019-06-22 11:19
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0114.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0115.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0116.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0117.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0118.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0119.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0120.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0121.mp32019-06-22 11:20
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0122.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0123.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0124.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0125.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0126.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0127.mp32019-06-22 11:21
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0128.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0129.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0130.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0131.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0132.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0133.mp32019-06-22 11:22
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0134.mp32019-06-22 14:25
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0135.mp32019-06-22 14:25
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0136.mp32019-06-22 14:25
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0137.mp32019-06-22 14:25
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0138.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0139.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0140.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0141.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0142.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0143.mp32019-06-22 14:26
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0144.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0145.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0146.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0147.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0148.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0149.mp32019-06-22 14:27
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0150.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0151.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0152.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0153.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0154.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0155.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0156.mp32019-06-22 14:28
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0157.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0158.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0159.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0160.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0161.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0162.mp32019-06-22 14:29
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0163.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0164.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0165.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0166.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0167.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0168.mp32019-06-22 14:30
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0169.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0170.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0171.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0172.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0173.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0174.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0175.mp32019-06-22 14:31
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0176.mp32019-06-22 14:32
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0177.mp32019-06-22 14:32
 • do-linh-phong-phat-truc-tiep-chuong-0178.mp32019-06-22 14:32
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Trọng Sinh 80: Tức Phụ Bưu Hãn Nhân Sinh

TiKay

Đạo Hệ Thiếu Nữ

THUYS♥️

Mạt Thế Nữ Trọng Sinh 70 Niên đại

TiKay

Ánh Chiếu Vạn Giới

TiKay

Lão Vương Không Ở, Khai Hoang Đi

TiKay

Rất Muốn Có Cái Hệ Thống Che Giấu Mình

TiKay

Leave a Reply