Lịch SửXuyên Không

Hàn Môn Kiêu Sĩ

Khi quân Kim gót sắt sắp đạp nát Hoàng Hà băng cứng, hắn đi vào cái này phồn hoa như Thanh Minh Thượng Hà Đồ thời đại.

Tác giả định nghĩa nội dung: Thiết huyết tranh bá.


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cao Nguyệt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Gió thu mưa thu
 • #2: Hàn Môn Tử Đệ
 • #3: Khinh người quá đáng
 • #4: Lý Thị Từ Đường
 • #5: Oan gia ngõ hẹp
 • #6: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
 • #7: Dĩ Trực Báo Oán (thượng)
 • #8: Dĩ Trực Báo Oán (trung)
 • #9: Dĩ Trực Báo Oán (hạ)
 • #10: Huynh đệ thương lượng
 • #11: Rao giá trên trời
 • #12: Đông như trẩy hội
 • #13: Lộc Sơn Học Đường
 • #14: Diêu Lão ngưu nhi
 • #15: Nhạc gia Ngũ Lang
 • #16: Trong huyện tin tức
 • #17: Giấy Giáp Thiên Vương
 • #18: Bài tập sự kiện
 • #19: Ngưu đao tiểu thí
 • #20: tứ gia tuyển tài
 • #21: Vương Quý tâm sự
 • #22: Lương tâm đề nghị
 • #23: Đã được như nguyện
 • #24: Mới tới thị trấn
 • #25: Tốt nhất chi ký
 • #26: Sách mới đại hỏa
 • #27: Lôi đài đầu thi đấu (1)
 • #28: Lôi đài đầu thi đấu (2)
 • #29: Lôi đài đầu thi đấu (3)
 • #30: Lôi đài đầu thi đấu (4)
 • #31: Khác mưu diệu kế
 • #32: Đấu bán kết kịch chiến
 • #33: Kỳ binh nổi lên
 • #34: Tan rã trong không vui
 • #35: Dạo chơi ngoại thành rơi con lừa
 • #36: Bản gia Tiểu Nương
 • #37: Trận chung kết đến
 • #38: Dũng đoạt giải nhất đầu
 • #39: Là cha giải oan
 • #40: Ngoài ý muốn nổi lên
 • #41: Liêu Quốc kỵ binh
 • #42: Đại Khí xoay người
 • #43: Thâm tàng bất lộ
 • #44: Không chiến khuất người
 • #45: Năm mới đến
 • #46: khách không mời mà đến
 • #47: Năm mới Tế Tổ
 • #48: Lệ rơi bịn rịn chia tay
 • #49: Võ Công Bí Tịch
 • #50: Cha vợ làm mai mối
 • #51: Thị trấn ngẫu nhiên gặp
 • #52: Cổ phần hùn vốn
 • #53: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #54: Đại Nhạn Hỉ Thước
 • #55: Vô phúc tiêu thụ
 • #56: Đứng trước lựa chọn
 • #57: Lão nhân thần bí
 • #58: Điển mua nha hoàn
 • #59: Tri Huyện thị sát (thượng)
 • #60: Tri Huyện thị sát (hạ)
 • #61: Thị trấn mua sách
 • #62: Lễ vật phong ba
 • #63: Lộc Sơn xuân xã (thượng)
 • #64: Lộc Sơn xuân xã (trung)
 • #65: Lộc Sơn xuân xã (hạ)
 • #66: Lương Sơn Tống Giang
 • #67: Trong đêm khách đến thăm
 • #68: Xuất sư bất lợi
 • #69: Điều giải mâu thuẫn
 • #70: Vào thành đi thi
 • #71: Huyện Học khảo thí
 • #72: Thi lại vũ kỹ
 • #73: Tin vui truyền đến
 • #74: Thị trấn phòng cho thuê
 • #75: Trượng nghĩa cứu người
 • #76: Khẩn cấp xin giúp đỡ
 • #77: Lý Trương chi tranh (1)
 • #78: Lý Trương chi tranh (2)
 • #79: Lý Trương chi tranh (3)
 • #80: Lý Trương chi tranh (4)
 • #81: Lại hồi trở lại thị trấn
 • #82: Xuống ngựa chi uy
 • #83: Đến cửa bái phỏng
 • #84: Nhạc Phi lựa chọn
 • #85: Mã thất phong ba (thượng)
 • #86: Mã thất phong ba (trung)
 • #87: Mã thất phong ba (hạ)
 • #88: Tin dữ truyền đến
 • #89: Truy tra nghi hung (1)
 • #90: Truy tra nghi hung (2)
 • #91: Truy tra nghi hung (3)
 • #92: Truy tra nghi hung (4)
 • #93: Truy tra nghi hung (5)
 • #94: Đều thối lui 1 bước
 • #95: Lô thị cha con
 • #96: Kỹ chấn động Kỳ Lân
 • #97: Luyện Thương bắt đầu
 • #98: Lại lần nữa hợp tác
 • #99: Giải thí cải cách
 • #100: Tình thế nghiêm trọng
 • #101: Thi Huyện sơ khảo (thượng)
 • #102: Thi Huyện sơ khảo (trung)
 • #103: Thi Huyện sơ khảo (hạ)
 • #104: Thi Huyện cao trung
 • #105: Ăn mừng lên bảng
 • #106: An Dương đi thi
 • #107: Ở trọ phong ba
 • #108: Ăn phố ngẫu nhiên gặp
 • #109: Thần Tiễn Hà Quán
 • #110: Tửu Lâu sự kiện (thượng)
 • #111: Tửu Lâu sự kiện (hạ)
 • #112: Thăm dò Giải Nguyên
 • #113: Giải thí Khoa Cử (1)
 • #114: Giải thí Khoa Cử (2)
 • #115: Giải thí Khoa Cử (3)
 • #116: Giải thí Khoa Cử (4)
 • #117: Giải thí Khoa Cử (5)
 • #118: Giải thí Khoa Cử (6)
 • #119: Giải thí Khoa Cử (7)
 • #120: Giải thí Khoa Cử (8)
 • #121: Minh châu hiểm vứt bỏ
 • #122: Ý kiến không 1
 • #123: Lo lắng chờ đợi
 • #124: Bài danh chi tranh (thượng)
 • #125: Bài danh chi tranh (trung)
 • #126: Bài danh chi tranh (hạ)
 • #127: Giải thí yết bảng
 • #128: Thịnh đại hồi hương (thượng)
 • #129: Thịnh đại hồi hương (trung)
 • #130: Thịnh đại hồi hương (hạ)
 • #131: Quay về Võ Tràng
 • #132: Chiến tranh gió nổi lên
 • #133: Sĩ Tử quân
 • #134: Quân doanh hiển uy (thượng)
 • #135: Quân doanh hiển uy (trung)
 • #136: Quân doanh hiển uy (hạ)
 • #137: Lời đồn bao vây
 • #138: Phân tranh lại nổi lên
 • #139: Thổ địa chi tranh (thượng)
 • #140: Thổ địa chi tranh (hạ)
 • #141: Tiếp tiêu xài dời mộc (thượng)
 • #142: Tiếp tiêu xài dời mộc (trung)
 • #143: Tiếp tiêu xài dời mộc (hạ)
 • #144: Trọng chỉnh gia tộc
 • #145: Lâm trận mài đao
 • #146: Ngụy Huyền cứu người (thượng)
 • #147: Ngụy Huyền cứu người (hạ)
 • #148: Lý gia tam nương
 • #149: An Dương tin tức
 • #150: Xa nhà vào kinh
 • #151: Mặt đen thiếu niên
 • #152: Mới tới Biện Kinh
 • #153: Bờ sông cứu người
 • #154: Mới cầu mua cửa hàng (thượng)
 • #155: Tân Kiều mua cửa hàng (hạ)
 • #156: Đại Khí giấu Kiều
 • #157: Gặp lại mặt đen
 • #158: Phát tài bẩy rập
 • #159: Bắt đầu thấy Sư Sư (thượng)
 • #160: Bắt đầu thấy Sư Sư (hạ)
 • #161: Tiệm mới trù bị
 • #162: Lại đến Phàn lâu
 • #163: Mới vào Thái Học
 • #164: Xúc cúc Hoàng Tử
 • #165: Kinh Thành gặp nhau
 • #166: Tây ngoại ô đi săn (1)
 • #167: Tây ngoại ô đi săn (2)
 • #168: Tây ngoại ô đi săn (3)
 • #169: Tây ngoại ô đi săn (4)
 • #170: Tướng Quốc Thái Kinh (thượng)
 • #171: Tướng Quốc Thái Kinh (hạ)
 • #172: Nhân tâm khó dò
 • #173: Ăn miếng trả miếng
 • #174: Hiệu ứng hồ điệp
 • #175: Nam Hạ chi mời
 • #176: Cửa Hàng hậu trường
 • #177: Xuất phát Nam Hạ
 • #178: Chó cùng rứt giậu
 • #179: Người khả nghi
 • #180: Dịch trạm phá vây
 • #181: 1 đường truy tung
 • #182: Hung kiêu sa lưới
 • #183: Ninh Hải tiểu trấn
 • #184: Giết Chu Bảo Chu
 • #185: Bọ ngựa bắt ve
 • #186: Phong trào quần chúng
 • #187: Ngoài dự liệu
 • #188: Quân tử ái tài
 • #189: 1 đêm nghịch chuyển
 • #190: Mâu thuẫn sơ hiện
 • #191: Bạn cũ trùng phùng
 • #192: Gặp lại Đồng Quán
 • #193: Bình thường chi tâm
 • #194: Giường bệnh thụ đồ
 • #195: Sản phẩm mới son thơm
 • #196: Thượng đẳng lễ vật
 • #197: Đầu cơ kiếm lợi
 • #198: Trịnh Thị thọ yến (1)
 • #199: Trịnh Thị thọ yến (2)
 • #200: Trịnh Thị thọ yến (3)
 • #201: Trịnh Thị thọ yến (4)
 • #202: Trịnh Thị thọ yến (5)
 • #203: Trịnh Thị thọ yến (6)
 • #204: Trịnh Thị thọ yến (7)
 • #205: Gây hấn trả thù
 • #206: Gặp lại Gia Vương
 • #207: Nghe tin bất ngờ buồn bã âm
 • #208: Thần bí sư huynh
 • #209: Xem mắt kế sách
 • #210: Ngoài ý muốn tuyệt sát
 • #211: Giải vây giảm áp
 • #212: Vây khốn đề cầu giải (thượng)
 • #213: Vây khốn đề cầu giải (hạ)
 • #214: Bạch Mã phong ba
 • #215: Ngựa trắng phong ba
 • #216: Tình thế mở rộng
 • #217: Mâu thuẫn trở nên gay gắt
 • #218: Tiên 2 hổ
 • #219: Tên đã trên dây
 • #220: Tân binh lập quy
 • #221: Đục nước béo cò
 • #222: Ngoài ý muốn chi tài
 • #223: Cung Mã giải đấu lớn (1)
 • #224: Cung Mã giải đấu lớn (2)
 • #225: Cung Mã giải đấu lớn (3)
 • #226: Cung Mã giải đấu lớn (4)
 • #227: Cung Mã giải đấu lớn (5)
 • #228: Cung Mã giải đấu lớn (6)
 • #229: Cung Mã giải đấu lớn (7)
 • #230: Cung Mã giải đấu lớn (8)
 • #231: Cung Mã giải đấu lớn (9)
 • #232: Cung Mã giải đấu lớn (10)
 • #233: Cung Mã giải đấu lớn (11)
 • #234: Cung Mã giải đấu lớn (12)
 • #235: Cung Mã giải đấu lớn (13)
 • #236: Cung Mã giải đấu lớn (14)
 • #237: Cung Mã giải đấu lớn (15)
 • #238: Cung Mã giải đấu lớn (16)
 • #239: Cung Mã giải đấu lớn (17)
 • #240: Cung Mã giải đấu lớn (1 8)
 • #241: Cung Mã giải đấu lớn (19)
 • #242: Cung Mã giải đấu lớn (20)
 • #243: Cung Mã giải đấu lớn (2 1)
 • #244: 1 giấy làm giản
 • #245: Sư Sư mời khách (thượng)
 • #246: Sư Sư mời khách (trung)
 • #247: Sư Sư mời khách (hạ)
 • #248: Gặp lại Dịch An
 • #249: Mài đao xoèn xoẹt
 • #250: Toàn lực ứng phó
 • #251: Gia hương tin tức
 • #252: Đại Khí phiền não
 • #253: Thái Học niên khảo
 • #254: Bái tế ân sư
 • #255: Lại hồi trở lại cố hương
 • #256: Hồi hương thỉnh thoảng thấy
 • #257: Quá học được văn kiện
 • #258: Tây Hạ tin tức
 • #259: Mặt trần Đồng Quán
 • #260: Đảo khách thành chủ
 • #261: Khác nhau sơ hiện
 • #262: Ngày tốt mỹ quyến
 • #263: Cuối năm Giao Thừa
 • #264: Tang gia ngói
 • #265: Kinh Thành gặp cũ
 • #266: Chỉ điểm sai lầm
 • #267: Thi Tỉnh bắt đầu thi
 • #268: Hẻo lánh chi đề
 • #269: Bất đắc dĩ thỏa hiệp
 • #270: Thi Tỉnh kết thúc
 • #271: Ngoài thành mua đất
 • #272: Vui làm huynh trưởng
 • #273: Tình thế khó xử
 • #274: Nội mạc tin tức
 • #275: Thi Đình trước giờ
 • #276: Đại Khí lo lắng
 • #277: Cao gia bắt tế
 • #278: Đại Khánh thi đình (thượng)
 • #279: Đại Khánh thi đình (trung)
 • #280: Đại Khánh thi đình (hạ)
 • #281: Kim Minh bên bờ hồ
 • #282: Ôn nhu chi hương
 • #283: Khó mà giải quyết tốt hậu quả
 • #284: Nắm được cán
 • #285: Sư Sư mất tích
 • #286: Gia có hôn ước
 • #287: Đại Khí giúp học tập
 • #288: 0 hoa sơn trang
 • #289: Lại Bộ thụ quan viên
 • #290: Tiểu biệt trùng phùng
 • #291: Phụ tử kích tranh
 • #292: Lặng lẽ định danh phần
 • #293: Lao tới Tây Bắc
 • #294: Quan mới tiền nhiệm (thượng)
 • #295: Quan mới tiền nhiệm (trung)
 • #296: Quan mới tiền nhiệm (hạ)
 • #297: Bắc phạt chi tranh
 • #298: Đi về phía tây tuần tra
 • #299: Ô long quân trại
 • #300: Tây Hạ thám tử
 • #301: Tao ngộ phục kích
 • #302: Tuyệt cảnh chém giết
 • #303: Đấu trí đấu dũng
 • #304: Rút củi dưới đáy nồi
 • #305: Bao vây tiêu diệt quân địch
 • #306: Đổi khách làm chủ
 • #307: Trong cục 6 người
 • #308: Vượt lên trước thu lưới
 • #309: Triệt để hủy địch tổ
 • #310: Dương Lượng đưa tin
 • #311: Lung lạc thủ đoạn
 • #312: 2 phái thế lực
 • #313: Triều đình chi tranh
 • #314: Kịch liệt biện luận
 • #315: 1 chùy hoà âm
 • #316: Địa đồ bí mật
 • #317: Tình báo trao đổi
 • #318: Cổ vũ vô hiệu
 • #319: Quân chức khó tranh
 • #320: 0 đầu vạn tự
 • #321: 3 tiễn lập uy
 • #322: Phủ học khảo thí
 • #323: Thạch châu dò xét
 • #324: Phích lịch xuất kích
 • #325: Danh chấn Hà Đông
 • #326: Ngoài ý muốn gặp nhau
 • #327: Lão tướng Tông Trạch
 • #328: Xếp vào mật thám
 • #329: Nỏ quân dụng sự kiện (thượng)
 • #330: Nỏ quân dụng sự kiện (hạ)
 • #331: Hoành Sơn con đường nhỏ
 • #332: Nhiệm vụ đặc thù
 • #333: Hổ gầm chi hạp
 • #334: Bảo vệ đập cuộc chiến (thượng)
 • #335: Bảo vệ đập cuộc chiến (hạ)
 • #336: Dục cầm cố túng
 • #337: Hiểm thủ đập nước
 • #338: Tình báo tuyệt mật
 • #339: Đêm hỏa công thành
 • #340: Trận chiến mở màn Ngân Xuyên
 • #341: Hang núi kì binh
 • #342: Trọng yếu tình báo
 • #343: Kì binh phá thành
 • #344: Dụng tâm lương khổ
 • #345: Chia ra 2 đường
 • #346: Hoàn mỹ mồi nhử
 • #347: Vào lưới chi cá
 • #348: Nắm nhược điểm
 • #349: Tướng soái bất hòa
 • #350: Tổn thất nặng nề
 • #351: Lại lập mới công
 • #352: Lợi khí chi dụ
 • #353: Lợi khí chi dụ
 • #354: Vội vàng bắc rút lui
 • #355: Rơi vào bẫy rập
 • #356: Tây tuyến thảm bại
 • #357: Huyết chiến Thạch châu (thượng)
 • #358: Huyết chiến Thạch châu (hạ)
 • #359: Tin tức ngầm
 • #360: Qua cầu rút ván
 • #361: Quyết chiến tiến đến
 • #362: Cuối cùng 1 chiến (thượng)
 • #363: Cuối cùng 1 chiến (trung)
 • #364: Cuối cùng 1 chiến (hạ)
 • #365: Tống hạ nghị hòa
 • #366: Bỏ đá xuống giếng
 • #367: Thái Kinh thôi tướng
 • #368: Hàm Đan gặp phỉ (thượng)
 • #369: Hàm Đan gặp phỉ (hạ)
 • #370: Huyện úy Chu Xuân
 • #371: Lộc Sơn thư viện
 • #372: Thuyết phục Thang Vương
 • #373: Vệ binh châu báo động
 • #374: Rạng sáng cấp biến
 • #375: Thang Âm thất thủ
 • #376: Thâm cừu nan giải
 • #377: Ngoài ý muốn viện binh
 • #378: Dũng cướp pháp trường
 • #379: Quyết định trở về kinh
 • #380: Khiêng đá nện chân
 • #381: Ngoài thành mũi tên lửa
 • #382: Tống Giang điều kiện
 • #383: Chiêu an thất bại
 • #384: Tuổi già chí chưa già
 • #385: Tổ kiến Quân Nha
 • #386: Thái Tử tâm tư
 • #387: Đêm đi Lương Sơn
 • #388: Không làm mà hưởng
 • #389: Chạy ra Tu thành
 • #390: Từ chối thẳng thắn
 • #391: Vũ cử khảo thí
 • #392: Chuẩn bị chiến đấu bất lực
 • #393: Thái Tử mời khách
 • #394: Bất lợi tin tức
 • #395: Liễu ám hoa minh
 • #396: Toàn quyền xử trí
 • #397: Cấp cứu đại danh
 • #398: Tiễu phỉ trận chiến mở màn
 • #399: Nhiễu mà không chiến
 • #400: Huyền vũ ban đầu kích
 • #401: Tái chiến Bác châu
 • #402: Liêu thành đánh đêm
 • #403: 2 quân giằng co
 • #404: Trước khi chiến quyền lực
 • #405: Mặt sông cảnh cáo
 • #406: Chặn đánh viện quân
 • #407: Tập huấn Hương binh
 • #408: Đêm phá tân thành
 • #409: Bỏ thành bắc rút lui
 • #410: Đi vào tuyệt cảnh
 • #411: Thôn hoang vắng sinh loạn
 • #412: Giặc cùng đường tận truy
 • #413: Tính toán lấy lịch thành
 • #414: Hợp nhất tù binh
 • #415: Ngẫu nhiên gặp cố nhân
 • #416: Đánh lén ban đêm Tu thành
 • #417: Củ gừng di cay
 • #418: Ngoài ý muốn thăng chức
 • #419: 2 đường tác chiến
 • #420: Công hắn tất cứu (thượng)
 • #421: Công hắn tất cứu (hạ)
 • #422: Tu thành tranh chấp nội bộ
 • #423: Lương Sơn khói lửa
 • #424: Công chiếm vận thành
 • #425: Chủ động xuất kích
 • #426: Đánh lén ban đêm trại địch
 • #427: Chiếm đoạt bộ khúc
 • #428: Khẩn cấp chặn đường
 • #429: Hoạ từ trong nhà
 • #430: Lâm trận đổi soái
 • #431: Cuối cùng cơ hội
 • #432: Nhân tình nhược điểm
 • #433: Thoát ly chiến cuộc
 • #434: Lại trở lại kinh thành
 • #435: Xa cách từ lâu trùng phùng
 • #436: Xác minh nguyên nhân
 • #437: Chợ búa nhỏ gặp
 • #438: Đông thành phòng cho thuê
 • #439: Chức quan ban đầu định
 • #440: Danh cung lão tướng
 • #441: Tiền rơi liễu tĩnh
 • #442: Phụ tử dạ đàm
 • #443: Thăng quan tiến tước
 • #444: Tào phủ gia yến (1)
 • #445: Tào phủ gia yến (2)
 • #446: Tào phủ gia yến (3)
 • #447: Tào phủ gia yến (4)
 • #448: Tào phủ gia yến (5)
 • #449: Tào phủ gia yến (6)
 • #450: Tào phủ gia yến (7)
 • #451: Quan mới tiền nhiệm
 • #452: Khó giải quyết chi án
 • #453: Quán trà tin tức
 • #454: Sinh lòng độc kế
 • #455: Lương Sơn sống mái với nhau
 • #456: Ban đầu tra ngày ngục
 • #457: Bên cạnh có thăm dò
 • #458: Hàm súc cảnh cáo
 • #459: Phía sau màn ám đấu
 • #460: Tương kế tựu kế
 • #461: Tào muội yêu kiều
 • #462: Tang gia ngói con
 • #463: Giải quyết chi chìa
 • #464: Khách phương xa tới
 • #465: Ra tay nhỏ giới
 • #466: Ngươi lừa ta gạt
 • #467: Gạt bỏ tai mắt
 • #468: Khởi động lại bản án cũ
 • #469: Mở ra lối riêng
 • #470: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi
 • #471: 3 ti hội thẩm
 • #472: Mới cân bằng
 • #473: Thái học cáo trạng
 • #474: Lão hữu vào kinh
 • #475: Đầu lớn như cái đấu
 • #476: Hiệu sách gặp cũ
 • #477: Lần đầu triều hội (thượng)
 • #478: Lần đầu triều hội (trung)
 • #479: Lần đầu triều hội (hạ)
 • #480: Lương Hoạn cảnh cáo
 • #481: Không cam lòng vì cờ
 • #482: Tào phủ lại yến
 • #483: Quân giám mới chức
 • #484: Nam sơn ước hẹn
 • #485: 0 cương vị đông tuyết
 • #486: Mỹ nhân ngắm tuyết (thượng)
 • #487: Mỹ nhân ngắm tuyết (hạ)
 • #488: Tim đập thình thịch
 • #489: Thanh nhi mất tích
 • #490: Ám sát sóng gió
 • #491: Giáo sư Phi Thạch
 • #492: Mạc Tuấn độc kế
 • #493: Không nhanh chi tiễn
 • #494: Vương gia dạy con
 • #495: Phan phủ gia yến
 • #496: Thi thố tài năng (thượng)
 • #497: Thi thố tài năng (trung)
 • #498: Thi thố tài năng (hạ)
 • #499: 1 tiễn đoạt giải nhất
 • #500: Tạm thời nhiệm vụ
 • #501: Hành động suốt đêm
 • #502: Tạm thích ứng cúi đầu
 • #503: Bắc thượng giám sát
 • #504: Lại hồi trở lại Thang Âm
 • #505: 1 cùng Bắc thượng
 • #506: Từ châu phỉ tin tức
 • #507: Thợ săn cô nhi
 • #508: Sơn miếu bị tập kích
 • #509: Kịch chiến Ải Cương
 • #510: Chiếm hết ưu thế về địa lý
 • #511: Viện quân đến
 • #512: Nhổ gai độc
 • #513: Ban đầu thăm Tào phủ
 • #514: Hiệu sách gặp gỡ
 • #515: Thật định tra nghi
 • #516: Cướp nhà khó phòng
 • #517: Hắc tâm ra giá
 • #518: Tiểu biệt thắng mới
 • #519: Chủng soái làm mối
 • #520: Người ước hoàng hôn (thượng)
 • #521: Người ước hoàng hôn (trung)
 • #522: Người ước hoàng hôn (hạ)
 • #523: Đông nam hãn tướng
 • #524: Thái Kinh ám thủ
 • #525: Vận Vương chi khuyên
 • #526: Uyển chuyển cự tuyệt
 • #527: Thái Tử mật chỉ
 • #528: Lực khuyên Thái Kinh
 • #529: Cửa hàng cháy
 • #530: Đấu tranh kịch liệt (thượng)
 • #531: Đấu tranh kịch liệt (trung)
 • #532: Đấu tranh kịch liệt (hạ)
 • #533: Giá cao bán đất
 • #534: Lý Tào nghị cưới
 • #535: Hậu viên kịch chiến
 • #536: Giám chỗ giải tán
 • #537: Trách nhiệm chức vụ ban đầu
 • #538: Gian nhân bản sắc
 • #539: Khang Vương chi lo
 • #540: Mạc Tu phạm tội
 • #541: Phan Tào quyết liệt
 • #542: Tân hôn chi lễ (thượng)
 • #543: Tân hôn chi lễ (trung)
 • #544: Tân hôn chi lễ (hạ)
 • #545: Quan mới tiền nhiệm
 • #546: Huyện nhỏ có phỉ
 • #547: Quan trường nhỏ quy
 • #548: Quan mới xử án (thượng)
 • #549: Quan mới xử án (hạ)
 • #550: Tài chính khó khăn
 • #551: Quan huyện không chịu nổi
 • #552: Khai nguyên có phương pháp
 • #553: Nhà quyên người mới
 • #554: Tri châu tới chơi
 • #555: Tiễu phỉ kế hoạch
 • #556: Cược cung đấu tiễn
 • #557: Công tâm là thượng sách
 • #558: Tiễu phỉ quyên tiền
 • #559: Bí mật vật phẩm
 • #560: Thị sát chuẩn bị chiến đấu
 • #561: Ngoài ý muốn tình báo
 • #562: Bắt được gian tế
 • #563: Cá cắn câu
 • #564: Giết tặc lập uy
 • #565: Kì binh phá tặc
 • #566: Nội ứng ngoại hợp
 • #567: Đuổi tận giết tuyệt
 • #568: Chợt nghe tin vui
 • #569: Hướng báo tin tức
 • #570: Lương Hoạn chi lo
 • #571: 0 bên trong quan tâm
 • #572: Lấy yếu chống mạnh
 • #573: Kiểu mới súng đạn
 • #574: Kinh Thành người tới
 • #575: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
 • #576: Bịn rịn chia tay gia cá
 • #577: Lại trở lại kinh thành
 • #578: Quan phục nguyên chức
 • #579: Quán trà ngẫu nhiên gặp
 • #580: Vương Quý đến
 • #581: 5 quân chi tướng
 • #582: Chiêu binh mãi mã
 • #583: Độc lập thành quân
 • #584: Đại quân Bắc thượng
 • #585: Tiền trạm quân
 • #586: Thám tử Yến Thanh
 • #587: Đánh lén ban đêm Vĩnh Thanh
 • #588: Dược sư về tống
 • #589: Trước đoạt Trác châu
 • #590: Đồng Quán tranh công
 • #591: Đánh hạ Dịch huyện
 • #592: Kế hoãn binh
 • #593: Quán rượu truyền ngôn
 • #594: Danh tướng Tiêu Kiền
 • #595: Tường hồi nhà bẫy rập
 • #596: Mua dây buộc mình
 • #597: Đánh lén yến kinh (thượng)
 • #598: Đánh lén Yến Kinh (trung)
 • #599: Đánh lén Yến Kinh (hạ)
 • #600: Công chiếm Yến Kinh
 • #601: Hổ lang gặp nhau
 • #602: Đặc biệt thăng thưởng
 • #603: Tống Kim tranh yến (1)
 • #604: Tống Kim tranh yến (2)
 • #605: Tống Kim tranh yến (3)
 • #606: Tống Kim tranh yến (4)
 • #607: Tống Kim tranh yến (5)
 • #608: Vu oan hãm hại
 • #609: Cây có mọc thành rừng
 • #610: Hủy bỏ nghi thức
 • #611: Điều tra chi tiết
 • #612: Chỉ bảo sai lầm
 • #613: Lão chủng từ quan
 • #614: Quán rượu nói lời tạm biệt
 • #615: Ám đấu tâm cơ
 • #616: Sau cùng bổ nhiệm
 • #617: Trà cục ám chỉ
 • #618: Mới tới kinh điềm báo
 • #619: Quan mới tiền nhiệm
 • #620: Phích lịch hành động
 • #621: Binh biến đoạt quyền
 • #622: Cao Cầu trả thù
 • #623: Kinh Thành tin tức
 • #624: Lại lần nữa xuất chinh
 • #625: Trận đầu xuất kích
 • #626: Vây thành đánh viện binh
 • #627: Tây Hạ lựa chọn
 • #628: Tri châu tâm sự
 • #629: Tri châu tâm sự
 • #630: Dã Lợi tranh chấp nội bộ
 • #631: Dùng chiến thúc hòa
 • #632: Áp lực thật lớn
 • #633: Dốc một trận 1 ném
 • #634: Ma luyện cuộc chiến (thượng)
 • #635: Ma luyện cuộc chiến (hạ)
 • #636: Cao Cầu tâm sự
 • #637: 2 tướng ám đấu
 • #638: Lại tiến vào 1 bước
 • #639: Bến đò xảo ngộ
 • #640: Xa cách từ lâu về nhà
 • #641: Tư Tư tâm sự
 • #642: Ngoài ý muốn tới chơi
 • #643: Tào phủ lời bàn cao kiến
 • #644: Phàn Lâu trà cục
 • #645: Điều kiện trao đổi
 • #646: Dìu dắt bằng hữu cũ
 • #647: Gặp lại cố nhân
 • #648: Triệu Cấu cơn giận
 • #649: Lợi ích buộc chặt
 • #650: Thái gia xảy ra chuyện
 • #651: Kinh Triệu nhà mới
 • #652: Khúc Giang ngõa tử
 • #653: 3 tuyệt nữ tướng (thượng)
 • #654: 3 tuyệt nữ tướng (trung)
 • #655: 3 tuyệt nữ tướng (hạ)
 • #656: Quân phí không đủ
 • #657: Nữ binh chiêu mộ
 • #658: Kiều thị thương hội
 • #659: Trọng đại quân tình
 • #660: Ngoài ý liệu
 • #661: Thị sát mỏ bạc
 • #662: Bình châu sự kiện (thượng)
 • #663: Bình châu sự kiện (hạ)
 • #664: Cũng không phải là Tây Hạ
 • #665: Bình chi đạo
 • #666: Xin nhờ hỗ trợ
 • #667: Thu mua vũ khí
 • #668: Xung quan 1 giận
 • #669: Lương gia hồng ngọc
 • #670: Tây Hạ sách biến
 • #671: Khẩn cấp tình báo
 • #672: 2 cái mỹ nhân
 • #673: Lệ giai công thần
 • #674: Dư luận sôi trào
 • #675: Trong đêm rời kinh
 • #676: Khẩn cấp bố trí
 • #677: Trước khi chuẩn bị đi
 • #678: Hà Đông phòng ngự
 • #679: Binh lâm Thái Nguyên
 • #680: Toàn lực chuẩn bị chiến đấu
 • #681: Phòng ngự lỗ thủng
 • #682: Thái Hành song long
 • #683: Giếng hình chặn đánh (hạ)
 • #684: Chiến tranh động viên
 • #685: Loạn bên trong cơ hội buôn bán
 • #686: Thoái vị giám quốc
 • #687: Ngựa nhớ chuồng khó đi
 • #688: Rối loạn
 • #689: Dũng cứu Khang vương
 • #690: Thái Nguyên huyết chiến (thượng)
 • #691: Thái Nguyên huyết chiến (hạ)
 • #692: Dùng Hán chế Hán
 • #693: Tống Kim hoà đàm
 • #694: Mới nhâm mệnh
 • #695: Thang Âm trùng phùng
 • #696: Thiên Tử triệu kiến
 • #697: Thái Tử Triệu Hoàn
 • #698: Khai Phong phủ doãn
 • #699: Cường thế tác phong
 • #700: Đối chọi gay gắt
 • #701: Riêng phần mình đứng đội
 • #702: Giang Hạ tin tức
 • #703: Khách tới ngoài ý muốn
 • #704: 3 vạn cấm quân
 • #705: 3 chữ yếu quyết
 • #706: Quân doanh ban đầu huấn
 • #707: Đội tàu sự kiện (thượng)
 • #708: Đội tàu sự kiện (hạ)
 • #709: Hoàng Hà bờ Nam
 • #710: Tiếng kèn lạnh
 • #711: Kim binh sắp tới
 • #712: Then chốt trở ngại
 • #713: Tân đế đăng cơ
 • #714: Sợ bóng sợ gió 1 tràng
 • #715: Hồng Kiều ngẫu nhiên gặp
 • #716: Biết người biết ta
 • #717: Trước giờ đại chiến
 • #718: Đón gió 1 tiễn
 • #719: Riêng phần mình bố binh
 • #720: Đêm tuyết đánh lén
 • #721: Thăm dò tiến công (thượng)
 • #722: Thăm dò tiến công (hạ)
 • #723: Thứ 2 chiến tuyến (thượng)
 • #724: Thứ 2 chiến tuyến (hạ)
 • #725: Thứ 2 chiến tuyến (hạ)
 • #726: Viễn trình ưu thế
 • #727: Tiễn thể đọ sức
 • #728: Lại lần nữa tiến công
 • #729: Đầu tường kịch chiến
 • #730: Không gạo vào nồi
 • #731: Vương Quý tin tức
 • #732: Dẫn xà xuất động
 • #733: Gậy ông đập lưng ông
 • #734: Song mặt gian tế
 • #735: Đánh đòn phủ đầu
 • #736: Đánh lén Tương châu (thượng)
 • #737:
 • #738: Đánh lén Tương châu (hạ)
 • #739: Nghị hòa miêu đầu
 • #740: Chủ chiến chủ hòa
 • #741: Sự kiện trọng đại (thượng)
 • #742: Sự kiện trọng đại (hạ)
 • #743: Công tâm là thượng sách
 • #744: Vết rách lại hiện ra
 • #745: Tạm thời nhượng bộ
 • #746: Bí mật hiệp thương
 • #747: Đàm phán công lao
 • #748: Tướng tướng tranh công
 • #749: Phía sau đâm đao
 • #750: Đêm đi ngô trạch
 • #751: Lý Cương thôi tướng
 • #752: Tình thế thăng cấp
 • #753: Khang vương xin giúp đỡ
 • #754: Phong thưởng căm phẫn
 • #755: Quả quyết xử trí
 • #756: Đội thuyền chi trọng
 • #757: Ba cái yêu cầu
 • #758: Đình nghị cơn giận
 • #759: Chủ động thôi chức
 • #760: Dân ý thắng thiên
 • #761: Bất đắc dĩ thỏa hiệp
 • #762: Thị sát cửa hàng
 • #763: Tới cửa đòi nợ
 • #764: Trẻ tuổi nóng tính
 • #765: Càng lớn mồi nhử
 • #766: Điều kiện thành thục
 • #767: Bến tàu gặp cũ
 • #768: Khẩn cấp triệu kiến
 • #769: Ngoài ý muốn tình báo
 • #770: Tập kích vĩnh thành
 • #771: Thư sinh lầm nước
 • #772: Cầu hoà huyên náo
 • #773: Lưu có hậu thủ
 • #774: Binh lâm thành hạ
 • #775: Âm thầm quắp quyền
 • #776: Kiểu mới súng đạn
 • #777: Giá trên trời điều kiện
 • #778: Lập trường thay đổi
 • #779: Ngoại Thành thất thủ
 • #780: Lần nữa cầu hòa
 • #781: Cường thế uy hiếp
 • #782: Ma quỷ sổ lồng
 • #783: Bách quan uy bức
 • #784: Cưỡng ép chặn lại
 • #785: Ưu phiền tới
 • #786: Sát tướng đoạt quyền
 • #787: Kim doanh chỗ sơ hở
 • #788: Dạ thám Kim doanh
 • #789: Đêm khó ngủ
 • #790: Khó có thể ở lâu
 • #791: Kích thích dân phẫn
 • #792: Đêm khuya tập kích
 • #793: Đại chiến sinh tử (một )
 • #794: Đại chiến sinh tử (hai )
 • #795: Đại chiến sinh tử (ba )
 • #796: Đại chiến sinh tử (bốn )
 • #797: Đại chiến sinh tử (năm )
 • #798: Quân Kim bắc triệt
 • #799: Lão tướng Thái Kinh
 • #800: Thái Hậu ý chỉ
 • #801: Tạm thời nội các
 • #802: Khang Vương đăng cơ
 • #803: Dời đô nghị sự
 • #804: Lung lạc ý niệm
 • #805: Lên đường xuôi nam
 • #806: Như có điều suy nghĩ
 • #807: Nhuận Châu dò tin
 • #808: Thục Cương quán trà
 • #809: Địa phương nha nội
 • #810: Mới nghe báo động
 • #811: Nguyễn Thị tam hùng (thượng )
 • #812: Nguyễn Thị tam hùng (Hạ)
 • #813: Tam hùng xin đến góp sức
 • #814: Phát hiện sơ hở
 • #815: Con vịt biến thành gà
 • #816: Không theo lẽ thường
 • #817: Trước thắng một trận
 • #818: Thuyền giặc khó xuống
 • #819: Võ bị tin tức
 • #820: Cắt đứt đường lui
 • #821: Dò xét tình báo
 • #822: Quyết chiến Tô Châu (thượng )
 • #823: Quyết chiến Tô Châu (trung )
 • #824: Quyết chiến Tô Châu (Hạ)
 • #825: Toàn quân tan tác
 • #826: Chim bay đều khó
 • #827: Không chiến mà thắng
 • #828: Binh lâm Tiền Đường
 • #829: Tào gia phiền não
 • #830: Tào Uẩn đến
 • #831: Cùng đường xuôi nam
 • #832: Cả nhà trùng phùng
 • #833: Trên trời rơi xuống tài phú
 • #834: Bán đất định đoạt
 • #835: Ngũ nữ góp phần
 • #836: Sắc đảm ngập trời
 • #837: Sự tình làm lớn chuyện
 • #838: Ngay mặt nói xin lỗi
 • #839: Chính thức dời đô
 • #840: Tốt nhất phương án
 • #841: Cự tuyệt làm tướng
 • #842: Tây Bắc bất an
 • #843: Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy
 • #844: Biện Lương tai họa ngầm
 • #845: Lại trở về Kinh Triệu
 • #846: Xoay chuyển bị động
 • #847: Hoành Sơn Tây Tuyến
 • #848: Dùng trí địch trại
 • #849: Cũng chính là Lại đoạt Đạp Cát
 • #850: Binh lâm Tiêu Quan
 • #851: Sơ công Vi Thành
 • #852: Gác giáo mà đợi
 • #853: Bất ngờ đánh chiếm La Thành
 • #854: Công trại thất bại
 • #855: Lưỡng chiến Vi Thành
 • #856: Đông Tiến bất lợi
 • #857: Công hạ Linh Châu
 • #858: Ngân Đồng Tống nô
 • #859: Khẩn cấp xuất binh
 • #860: Thanh Cương bẩy rập
 • #861: Vạn Sư quân trại
 • #862: Hoàng Hà Thủy Quỷ
 • #863: Bị buộc đàm phán
 • #864: Tri Phủ nhân tuyển
 • #865: Triều đình sứ giả
 • #866: Đồng Quan nghênh linh
 • #867: Gia quyến Tây tiến
 • #868: Phủ học thăng cấp
 • #869: Kinh Triệu giải thí
 • #870: Tần Cối quy Tống
 • #871: Ba cái nửa người
 • #872: Phu Thi phòng bị
 • #873: Cam Tuyền bẩy rập
 • #874: Công thành bất lợi
 • #875: Nhân vật then chốt
 • #876: Lui binh điều kiện
 • #877: Lạc Giao huyện thành
 • #878: Tuyết đạo vây khốn
 • #879: Chỉ huy Thái Nguyên
 • #880: Vây Ngụy cứu Triệu
 • #881: Nữ Chân vương tử
 • #882: Khẩn cấp Triều nghị
 • #883: Thái Nguyên mộ binh
 • #884: Nguy hiểm khảo sát (thượng )
 • #885: Nguy hiểm khảo sát (Hạ)
 • #886: Diệt trừ Nội Hoạn
 • #887: Dạ tập Nam Thành
 • #888: Dò xét công thành
 • #889: Lập lại chiêu cũ
 • #890: Dân oán sôi trào (thượng )
 • #891: Dân oán sôi trào (Hạ)
 • #892: Thu phục nghĩa quân
 • #893: Viện quân giết tới
 • #894: Chiến hỏa tái khởi (thượng)
 • #895: Chiến hỏa tái khởi (trung )
 • #896: Chiến hỏa tái khởi (Hạ)
 • #897: Bóng đêm như nước
 • #898: Trộm vận quân tư
 • #899: Man thiên quá hải (giấu trời qua biển)
 • #900: Phá vòng vây vào thành
 • #901: Nhiều lời rước lấy họa
 • #902: Hốt hoảng bỏ trốn
 • #903: Đại thế khó vãn
 • #904: Hai phe cầu tình
 • #905: Trừng phạt nặng phạt nhẹ
 • #906: Quyết chiến Thái Nguyên (thượng )
 • #907: Quyết chiến Thái Nguyên (trung )
 • #908: Quyết chiến Thái Nguyên (Hạ)
 • #909: Giới Hưu xuất kích
 • #910: Bị buộc rút quân
 • #911: Thượng Đảng làm mồi nhử
 • #912: Một trận chiến đánh tan
 • #913: Dẫn Kim vào cuộc
 • #914: Thu phục Hà Đông
 • #915: Tần Cối bắc sử
 • #916: Ký kết hiệp ước
 • #917: Thói cũ manh nha
 • #918: Vi phục xuất tuần
 • #919: Từ Ân dâng hương
 • #920: Hạ Lan lão Kiếm
 • #921: Tào Uẩn chi ưu
 • #922: Có…khác mục đích
 • #923: CD Tri Phủ
 • #924: Mỗi bên đùa bỡn tâm cơ
 • #925: Ngự Sử Trương Sơn
 • #926: Lòng người khó dò
 • #927: Đêm đoạt bằng chứng
 • #928: Vàng Cả đêm bắt lấy
 • #929: Được ăn cả ngã về không
 • #930: Khoan thai đến muộn
 • #931: Tin tức để lộ
 • #932: Ném Lôi Thủ Tiên phát chế nhân
 • #933: Triều đình chỉ trích
 • #934: Thay đổi môn đình
 • #935: Mâu thuẫn đã sâu
 • #936: Trọng yếu nghị sự
 • #937: Thần bí hỏa khí
 • #938: Tiểu Ngụy chưởng quỹ
 • #939: Khôi giáp nghi thức
 • #940: Toàn lực chuẩn bị chiến đấu
 • #941: Khẩn cấp ứng phó
 • #942: Diệt Quốc cuộc chiến (một )
 • #943: Diệt Quốc cuộc chiến (hai )
 • #944: Diệt Quốc cuộc chiến (ba )
 • #945: Diệt Quốc cuộc chiến (bốn )
 • #946: Diệt Quốc cuộc chiến (năm )
 • #947: Diệt Quốc cuộc chiến (sáu )
 • #948: Diệt Quốc cuộc chiến (bảy )
 • #949: Diệt Quốc cuộc chiến (tám )
 • #950: Diệt Quốc cuộc chiến (chín )
 • #951: Diệt Quốc cuộc chiến (mười )
 • #952: Diệt Quốc cuộc chiến (mười một )
 • #953: Quân Diệt Quốc cuộc chiến (mười hai )
 • #954: Diệt Quốc cuộc chiến (mười ba )
 • #955: Diệt Quốc cuộc chiến (mười bốn )
 • #956: Diệt Quốc cuộc chiến (mười lăm )
 • #957: Diệt Quốc cuộc chiến (mười sáu )
 • #958: Diệt Quốc cuộc chiến (mười bảy )
 • #959: Diệt Quốc cuộc chiến (mười tám )
 • #960: Diệt Quốc cuộc chiến (mười chín )
 • #961: Diệt Quốc cuộc chiến (hai mươi )
 • #962: Diệt Quốc cuộc chiến (hai mươi mốt )
 • #963: Diệt Quốc cuộc chiến (hai mươi hai )
 • #964: Diệt Quốc cuộc chiến (hai mươi ba)
 • #965: Diệt Quốc cuộc chiến (hai mươi bốn )
 • #966: Tây Hạ Diệt Quốc
 • #967: Cổng thành mâu thuẫn
 • #968: Ba cái khẩn tín
 • #969: Khâm sai đến
 • #970: Hồi kinh chuẩn bị
 • #971: Ngạc Châu thăm vùng đất xưa
 • #972: Cuối cùng một khâu
 • #973: Tin tức để lộ
 • #974: Cổng thành bị đâm
 • #975: Tình hình rối loạn
 • #976: Kinh hồn thay đổi (thượng )
 • #977: Kinh hồn thay đổi (trung )
 • #978: Kinh hồn thay đổi (Hạ)
 • #979: Giết ra khỏi trùng vây
 • #980: Từ tướng Nhiếp Chính
 • #981: Giơ cao đại kỳ
 • #982: Nội chiến bùng nổ
 • #983: Trường Giang chặn lại
 • #984: Vây thành đánh cứu viện
 • #985: Canh chừng mà đầu hàng
 • #986: Độc đoán quản chế
 • #987: Phạm Tướng bán chính sự
 • #988: Chủ động xuất kích
 • #989: Chó săn muốn nấu
 • #990: Lâm An đầu hàng
 • #991: Lại lập tân quân
 • #992: Người trong cuộc mơ hồ
 • #993: Cố nhân Thanh Chiếu
 • #994: Gia quyến vào kinh
 • #995: Chia phòng phương án
 • #996: Bạn cũ gặp nhau
 • #997: Bảy Đại Đô Thống
 • #998: Lương Sơn cựu tướng
 • #999: Lại dựng cờ khởi nghĩa
 • #1000: Kiềm chế lực lượng
 • #1001: Suy nghĩ khinh địch
 • #1002: Dạ chiến xuất kích
 • #1003: Mấu chốt một đao
 • #1004: Bị buộc cầu viện
 • #1005: Đại Danh xuất binh
 • #1006: Điều binh khiển tướng
 • #1007: Dạ tập Đại Danh
 • #1008: Càn quét Hoàng Hà
 • #1009: Trở tay không kịp
 • #1010: Đại quân giết tới
 • #1011: Công phá Từ Châu
 • #1012: Huy quân ra bắc
 • #1013: Tam anh bái chủ
 • #1014: Hỏa thiêu Nhâm Thành
 • #1015: Thâm cung việc tang lễ
 • #1016: Ngoài ý muốn tin tức
 • #1017: Ồ ạt công thành (thượng )
 • #1018: Ồ ạt công thành (Hạ)
 • #1019: Tru Tâm cuộc chiến
 • #1020: Biện Lương bất ngờ làm phản
 • #1021: Tân văn Tảo báo
 • #1022: Triệu thị hoàng tộc
 • #1023: Binh chỉ Đại Đồng
 • #1024: Tiểu cổ kim binh
 • #1025: Dạ chiến quân Kim
 • #1026: Đại quân ra bắc
 • #1027: Lục đục bạo phát
 • #1028: Ký Quân bất ngờ làm phản
 • #1029: Cơ hội tốt trời ban
 • #1030: Dẫn Kim vào cuộc
 • #1031: Thanh Hà đại chiến (thượng )
 • #1032: Thanh Hà đại chiến (Hạ)
 • #1033: Thanh nhi gặp mẫu
 • #1034: Tây Hồ tế linh
 • #1035: Danh sách sóng gió
 • #1036: Thảo nguyên đến sứ giả
 • #1037: Trung Nguyên dò xét
 • #1038: Đánh chiếm Yến Kinh
 • #1039: Cao Ly cầu viện
 • #1040: Bắc Phạt Cao Ly (thượng )
 • #1041: Bắc Phạt Cao Ly (trung )
 • #1042: Bắc Phạt Cao Ly (Hạ)
 • #1043: Quyết chiến buông xuống
 • #1044: Chính thức tuyên chiến
 • #1045: Trận đầu đại định
 • #1046: Nữ Chân lục đục
 • #1047: Kim Quốc đầu hàng
 • #1048: Đêm diệt Thất Vi ( Đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.4]

Related posts

Trọng Sinh Mạt Thế Chi Thị Huyết Thiên Hoàng

THUYS♥️

Luận Thức Thần Lại Vào Nghề

THUYS♥️

Hoàn Khố Đế Phi

THUYS♥️

Xuyên Qua Tương Lai Chi Đương Gia Làm Chủ

TiKay

Boss Là Nữ Phụ

TiKay

Ta Là Tiểu Thanh Mai Trong Truyện Trời Giáng Nữ Chủ

THUYS♥️

Leave a Reply