Tiên Hiệp

Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Ta (Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Liễu Ngã)

Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Ta (Khai Cục Nữ Ma Đầu Phụ Liễu Ngã)

Lưu ý: Truyện thuộc “cẩu đạo” nên sẽ RẤT nhiều “NƯỚC”. Cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định đọc truyện.

NOTE: Con tác đã đổi tên truyện: Cẩu ở nữ ma đầu bên người trộm tu luyện – 苟在女魔头身边偷偷修炼

Giang Hạo xuyên qua gia đình thường nhân , bị bắt bán nhập ma môn, trở thành Ma môn đệ tử.

Vốn định an tâm tu luyện một chút biến cường, may ra tại Tu chân giới sinh tồn đi xuống, nhưng lại bị một vị nữ ma đầu “Mọi cách nhục nhã”.

Thực lực kém cách xa, hắn chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ, hy vọng không cần tái ngộ đến đối phương.

Không có chỗ dựa hắn được đến Ma môn chưởng giáo ưu ái, có thể an tâm tu luyện, đương hắn trở thành thủ tịch đệ tử gặp mặt chưởng giáo khi, lại sững sờ ở tại chỗ.

Nhìn đối phương tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn có chút cười không nổi, này không phải lúc trước cái kia nữ ma đầu sao?

______________________________

(muốn đi vô địch đường, chờ vô địch lại đi cũng được – Giang Hạo (chương 289))
– Các cảnh giới đã biết trong truyện:

Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan
Nguyên Thần(main bề ngoài), Luyện Thần, Phản Hư
Vũ Hóa, Đăng Tiên(chia 9 cấp bậc- Bậc thứ 9 có tên riêng là Đăng Tiên đài)
Nhân tiên, Chân tiên(main hiện tại), Thiên tiên, Tuyệt tiên.

txt: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Giới thiệu thần thông, công pháp cùng tác dụng.2024-02-27 10:24
 • #2: Tỉnh lại liền thấy nữ ma đầu2024-02-27 10:25
 • #3: Thiên Âm tông chưởng giáo Hồng Vũ Diệp2024-02-27 10:25
 • #4: Nội ứng để mắt tới ta rồi?2024-02-27 10:25
 • #5: Tập được thần thông2024-02-27 10:25
 • #6: Thật là phản đồ a2024-02-27 10:26
 • #7: Giám định kết quả2024-02-27 10:26
 • #8: Hồng Vũ Diệp nhìn đến Giang Hạo tên2024-02-27 10:26
 • #9: Thiên Hương đạo hoa hạt giống2024-02-27 10:26
 • #10: Mọi người tránh chi không kịp2024-02-27 10:26
 • #11: Vẫn là tự mình quá ngây thơ rồi2024-02-27 10:26
 • #12: Thu hoạch được thần thông mảnh vỡ2024-02-27 10:26
 • #13: Như có thần trợ2024-02-27 10:26
 • #14: Tử kim truyền kỳ2024-02-27 10:26
 • #15: Hồng Mông tâm kinh2024-02-27 10:27
 • #16: Lại thấy nữ ma đầu2024-02-27 10:27
 • #17: Giám định nữ ma đầu2024-02-27 10:27
 • #18: Nữ ma đầu lưu lại bí tịch2024-02-27 10:27
 • #19: Thiên Hoan các người gây chuyện?2024-02-27 10:27
 • #20: Giết người2024-02-27 10:27
 • #21: Bị chấp pháp đường đề danh2024-02-27 10:27
 • #22: Lại lần nữa giám định Liễu Tinh Thần2024-02-27 10:28
 • #23: Đệ tử thiên tài2024-02-27 10:28
 • #24: Hắn là tưởng áp ta một đầu?2024-02-27 10:28
 • #25: Đến từ Hàn Minh khiêu chiến2024-02-27 10:28
 • #26: Bị giễu cợt2024-02-27 10:28
 • #27: Chân truyền đệ tử đãi ngộ thật tốt2024-02-27 10:28
 • #28: Nghèo rớt mồng tơi a2024-02-27 10:29
 • #29: Ngoài ý muốn phát sinh2024-02-27 10:29
 • #30: Nổi điên2024-02-27 10:29
 • #31: Giang sư đệ đại khái muốn vĩnh viễn lưu tại Ma Quật2024-02-27 10:29
 • #32: Bị tìm được2024-02-27 10:29
 • #33: Giết địch2024-02-27 10:29
 • #34: Để cho người ta e ngại Giang sư đệ2024-02-27 10:29
 • #35: Nữ ma đầu lại tới2024-02-27 10:30
 • #36: Thiên đao bảy thức2024-02-27 10:30
 • #37: Một đao vừa vặn2024-02-27 10:30
 • #38: Lạc Hà tông Kim Đan2024-02-27 10:30
 • #39: Kim Đan đang ở trước mắt2024-02-27 10:30
 • #40: Trực diện Kim Đan2024-02-27 10:30
 • #41: Kiếm linh thạch tương đối nhanh biện pháp2024-02-27 10:30
 • #42: Có ra tử kim sắc khả năng?2024-02-27 10:31
 • #43: Nữ ma đầu tới thật tấp nập2024-02-27 10:31
 • #44: Thật là nữ ma đầu2024-02-27 10:31
 • #45: Kim sắc truyền thuyết +1+12024-02-27 10:31
 • #46: Thái Sơ Thiên Đao2024-02-27 10:31
 • #47: Cùng Thiên Thanh sơn khai chiến2024-02-27 10:31
 • #48: Rút đao chém giết2024-02-27 10:32
 • #49: Thiên đao thức thứ hai2024-02-27 10:32
 • #50: Tiên môn người đều vào quặng mỏ?2024-02-27 10:32
 • #51: Tiếp xúc Tiên Môn tù binh2024-02-27 10:32
 • #52: Tiên Môn tới cứu người2024-02-27 10:32
 • #53: Bị gài bẫy2024-02-27 10:32
 • #54: Tu vi phần cuối là đào quáng2024-02-27 10:33
 • #55: Thích đào quáng2024-02-27 10:33
 • #56: Thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi?2024-02-27 10:33
 • #57: Có chút bành trướng, muốn đi sát Nhan Hoa2024-02-27 10:33
 • #58: Quặng mỏ dưới có chí bảo?2024-02-27 10:33
 • #59: Giết Giang Hạo chỉ cần một chiêu2024-02-27 10:33
 • #60: Ngu xuẩn nữ nhân2024-02-27 10:34
 • #61: Chớ chọc giận ta2024-02-27 10:34
 • #62: Sư tỷ, kiếp sau nhiều đề phòng một chút ta loại người này2024-02-27 10:34
 • #63: Cần gì chứ?2024-02-27 10:34
 • #64: Tai bay vạ gió2024-02-27 10:34
 • #65: Ngài không đề phòng sao?2024-02-27 10:34
 • #66: Lập đại công2024-02-27 10:34
 • #67: Sư đệ cầu ngươi đừng lập công2024-02-27 10:35
 • #68: Hàn Minh cảm giác tự mình lại được rồi2024-02-27 10:35
 • #69: Công tích mười vị trí đầu có Giang Hạo2024-02-27 10:35
 • #70: Lập tức liền muốn giàu lên2024-02-27 10:35
 • #71: Ta muốn điểm tục khí đồ vật2024-02-27 10:35
 • #72: Tại sao không đi đoạt?2024-02-27 10:35
 • #73: Ức hiếp2024-02-27 10:36
 • #74: Đao của ta ở ngươi này sao?2024-02-27 10:36
 • #75: Lại lần nữa giám định Hồng Vũ Diệp2024-02-27 10:36
 • #76: Bị phát hiện sử dụng thần thông2024-02-27 10:36
 • #77: Bàn đào thụ thứ đẳng hạt giống2024-02-27 10:36
 • #78: Đánh Giang Hạo đây không phải là bao thắng?2024-02-27 10:36
 • #79: Một đao định thắng thua2024-02-27 10:37
 • #80: Một buổi sáng thế khởi, cá vượt Long Môn2024-02-27 10:37
 • #81: Sư đệ quá vô danh2024-02-27 10:37
 • #82: Khi dễ người thành thật2024-02-27 10:37
 • #83: Tân thần thông đến2024-02-27 10:37
 • #84: Động thủ giết người2024-02-27 10:38
 • #85: Giết chân truyền hậu quả2024-02-27 10:38
 • #86: Tìm nữ nhân kia hỗ trợ?2024-02-27 10:38
 • #87: Nữ ma đầu đến2024-02-27 10:38
 • #88: Nữ ma đầu là đang chờ ta cùng với nàng cầu cứu?2024-02-27 10:38
 • #89: Bị Chân Long đoạt xá2024-02-27 10:38
 • #90: Trả nhân tình2024-02-27 10:38
 • #91: Nuôi không nổi nữ ma đầu2024-02-27 10:38
 • #92: Nhìn chân long đoạt xá?2024-02-27 10:39
 • #93: Vô hình thủ đoạn, phong ngươi tu vi2024-02-27 10:39
 • #94: So đào quáng tấn thăng còn nhanh2024-02-27 10:39
 • #95: Giang Hạo thành vật hi sinh2024-02-27 10:39
 • #96: Sàng chọn ngoại môn đệ tử2024-02-27 10:39
 • #97: Thần thông có chút không đủ dùng2024-02-27 10:39
 • #98: Lần này là nhà khác phản đồ2024-02-27 10:40
 • #99: Long tộc đến kiếm miếng cơm ăn2024-02-27 10:40
 • #100: Cùng nữ ma đầu bốn mắt nhìn nhau2024-02-27 10:40
 • #101: Nữ ma đầu hạ độc thủ2024-02-27 10:40
 • #102: Mời gia nhập Huyền Thiên tông2024-02-27 10:40
 • #103: Nữ ma đầu trận pháp hiệu quả2024-02-27 10:40
 • #104: Về thăm nhà một chút2024-02-27 10:40
 • #105: Cướp ta Linh Dược viên? Trừ phi để cho ta đi đào quáng2024-02-27 10:41
 • #106: Thiên lý na di?2024-02-27 10:41
 • #107: Tất nhất phi trùng thiên2024-02-27 10:41
 • #108: Đêm nay dọn đi nhà ngươi2024-02-27 10:41
 • #109: Làm tốt phản bội chạy trốn chuẩn bị2024-02-27 10:41
 • #110: Rút đao2024-02-27 10:41
 • #111: Cái này một đao làm cho cả Thiên Âm tông sợ hãi2024-02-27 10:41
 • #112: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện2024-02-27 10:41
 • #113: Đầy trong đầu tình tình yêu yêu2024-02-27 10:42
 • #114: Dùng sắc đẹp dụ hoặc ta?2024-02-27 10:42
 • #115: Tùy ý chỉ điểm chính là tạo hóa2024-02-27 10:42
 • #116: Chưởng giáo đáng sợ2024-02-27 10:42
 • #117: Tu vi tăng mạnh2024-02-27 10:42
 • #118: Ngươi gọi ta một tiếng đại ca2024-02-27 10:42
 • #119: Đến từ nữ ma đầu linh hồn chất vấn2024-02-27 10:42
 • #120: Lần nữa nghênh đón lửa giận2024-02-27 10:43
 • #121: Tại thể nội dưỡng rồng?2024-02-27 10:43
 • #122: Nữ ma đầu mang ta về nhà2024-02-27 10:43
 • #123: Về "nhà"2024-02-27 10:43
 • #124: Tâm cảnh thăng hoa2024-02-27 10:43
 • #125: Đêm khuya cùng nữ ma đầu ra ngoài2024-02-27 10:43
 • #126: Cẩn thận quá mức?2024-02-27 10:43
 • #127: Một buổi sáng phất nhanh2024-02-27 10:44
 • #128: Bái tạ thần sông ân cứu mạng2024-02-27 10:44
 • #129: Nữ ma đầu tại cướp ta linh thạch2024-02-27 10:44
 • #130: Vũ nhục nữ ma đầu2024-02-27 10:44
 • #131: Ta cũng không muốn rút đao, nhưng là nữ ma đầu bức ta....2024-02-27 10:44
 • #132: Ai xấu?2024-02-27 10:44
 • #133: Nữ ma đầu đến phòng ta2024-02-27 10:44
 • #134: Hỏi thăm nữ ma đầu danh tự2024-02-27 10:44
 • #135: Kiếm tiền2024-02-27 10:45
 • #136: Tự thân ba đầu dị thường trạng thái2024-02-27 10:45
 • #137: Làm kẻ có tiền cảm giác2024-02-27 10:45
 • #138: Tàn nhẫn2024-02-27 10:45
 • #139: Đạo hữu ngươi có chút không hiểu cấp bậc lễ nghĩa2024-02-27 10:45
 • #140: Hi vọng bọn họ chớ chọc đến nữ ma đầu2024-02-27 10:45
 • #141: Tại nữ ma đầu gian phòng qua đêm2024-02-27 10:45
 • #142: Giải thích bản thân cùng nữ ma đầu không phải vợ chồng?2024-02-27 10:46
 • #143: Có mệnh cầm, không mạng uống2024-02-27 10:46
 • #144: Như thế nào giới thiệu nữ ma đầu2024-02-27 10:46
 • #145: Ngươi đem thần sông tìm ra, ta có thể cho hắn một cái nguyện vọng2024-02-27 10:46
 • #146: Kẻ có tiền xa xỉ2024-02-27 10:46
 • #147: Các ngươi có thể làm gì được ta?2024-02-27 10:46
 • #148: Miểu sát2024-02-27 10:46
 • #149: Dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép Tả Lam2024-02-27 10:47
 • #150: Bắt đầu kiểm kê thu hoạch2024-02-27 10:47
 • #151: Thiếu gia cùng nha hoàn...2024-02-27 10:47
 • #152: Để cho ta thu đồ?2024-02-27 10:47
 • #153: Minh Nguyệt tông cho nhiều lắm2024-02-27 10:47
 • #154: Nữ ma đầu tắm rửa ta muốn ở bên cạnh?2024-02-27 10:47
 • #155: Để cho ta đi làm nội ứng?2024-02-27 10:47
 • #156: Siêu phàm chi tư2024-02-27 10:47
 • #157: Sư đệ ngươi cái này chênh lệch nhiều lắm2024-02-27 10:48
 • #158: Nữ ma đầu cho ta là thất truyền đan dược?2024-02-27 10:48
 • #159: Nữ ma đầu muốn tới ta cái này tắm rửa?2024-02-27 10:48
 • #160: Đem con thỏ cùng rồng phóng sinh a2024-02-27 10:48
 • #161: Muốn xử lý những luyện đan sư này2024-02-27 10:48
 • #162: Dưỡng rồng sẽ có được cái gì?2024-02-27 10:48
 • #163: Trong lòng chủ nhân vụng trộm vui2024-02-27 10:49
 • #164: Động thủ ăn cướp2024-02-27 10:49
 • #165: Lại bị đoạt xá?2024-02-27 10:49
 • #166: Niết Bàn thành công2024-02-27 10:49
 • #167: Cái này lại thành nữ ma đầu2024-02-27 10:49
 • #168: Ta không đủ cuồng sao?2024-02-27 10:49
 • #169: Tấn thăng Nguyên Thần hi vọng2024-02-27 10:49
 • #170: Đây là group chat sao?2024-02-27 10:50
 • #171: Vở kịch đoạt xá2024-02-27 10:50
 • #172: Thần uy2024-02-27 10:50
 • #173: Nữ ma đầu mắt sáng như đuốc2024-02-27 10:50
 • #174: Chưởng trung càn khôn2024-02-27 10:50
 • #175: Ngươi có thể tin tưởng thỏ gia ta2024-02-27 10:50
 • #176: Ngoài ý muốn tới thật nhanh2024-02-27 10:51
 • #177: Muốn bị phản sát rồi?2024-02-27 10:51
 • #178: Giết ngươi không cần chứng cứ2024-02-27 10:51
 • #179: Muốn giết cứ giết2024-02-27 10:51
 • #180: Ta thành công cụ nhân2024-02-27 10:51
 • #181: Lần thứ nhất tụ hội...2024-02-27 10:51
 • #182: Tra được Giang Hạo Thiên2024-02-27 10:51
 • #183: Người này coi ta là con mồi?2024-02-27 10:52
 • #184: Nữ ma đầu phát hiện ta nhìn mị thuật công pháp2024-02-27 10:52
 • #185: Là ngươi phải dùng mệnh xác định thật giả2024-02-27 10:52
 • #186: Có phải hay không tìm nhầm địa phương?2024-02-27 10:52
 • #187: Chẳng lẽ ngươi chỉ là khôi lỗi sao2024-02-27 10:52
 • #188: Ngươi là Nguyên Thần?2024-02-27 10:52
 • #189: Trước người khác một bước, khó có thể lý giải được2024-02-27 10:52
 • #190: Ngươi cảm thấy ta có hay không át chủ bài?2024-02-27 10:52
 • #191: Hồng sư tỷ2024-02-27 10:53
 • #192: Thiên Đao phía dưới đều là giun dế2024-02-27 10:53
 • #193: Kém chút bị tức chết2024-02-27 10:53
 • #194: Giang Hạo chết rồi?2024-02-27 10:53
 • #195: Ngươi không phải chết sao?2024-02-27 10:53
 • #196: Lại đem sự tình làm lớn chuyện2024-02-27 10:53
 • #197: Chấp Pháp đường người đến2024-02-27 10:53
 • #198: Tự ti không ngóc đầu lên được2024-02-27 10:54
 • #199: Tìm đệm lưng2024-02-27 10:54
 • #200: Trở về chỉ thấy nữ ma đầu2024-02-27 10:54
 • #201: Hi vọng lần sau ngươi cũng có thể như thế mạnh miệng..2024-02-27 10:54
 • #202: Chủ nhân là không cường tráng sao?2024-02-27 10:54
 • #203: Quá đắng2024-02-27 10:54
 • #204: Ta đã làm sai điều gì2024-02-27 10:55
 • #205: Bắt đầu chỉ đạo2024-02-27 10:55
 • #206: Có một số việc chính là không thể quay về2024-02-27 10:55
 • #207: So dự đoán bi thảm hơn2024-02-27 10:55
 • #208: Đến từ nữ ma đầu nhắc nhở2024-02-27 10:55
 • #209: Lại được kim sắc truyền thuyết2024-02-27 10:55
 • #210: Càn Khôn Cửu Hoàn2024-02-27 10:55
 • #211: Thần đan2024-02-27 10:56
 • #212: Đến từ tụ hội thăm dò2024-02-27 10:56
 • #213: Gặp nữ ma đầu cảm thấy cao hứng2024-02-27 10:56
 • #214: Nữ ma đầu: Ngươi muốn làm sao cám ơn ta2024-02-27 10:56
 • #215: Nhất lực phá vạn pháp2024-02-27 10:56
 • #216: Nữ ma đầu trong nháy mắt giết địch2024-02-27 10:56
 • #217: Con thỏ lại không thấy2024-02-27 10:56
 • #218: Nữ ma đầu mất đi khí tức2024-02-27 10:57
 • #219: Nếu như nhìn nữ ma đầu sẽ như thế nào2024-02-27 10:57
 • #220: Thiết lập tính cách muốn sụp2024-02-27 10:57
 • #221: Đánh mặt2024-02-27 10:57
 • #222: Khảo vấn đến một đoạn2024-02-27 10:57
 • #223: Cho trồng hoa người hạ nhiệm vụ2024-02-27 10:57
 • #224: Giới thiệu cho ngươi đạo lữ2024-02-27 10:58
 • #225: Lại gặp tân nội ứng2024-02-27 10:58
 • #226: Rút đao2024-02-27 10:58
 • #227: Tiến Vô Pháp Vô Thiên tháp2024-02-27 10:58
 • #228: Treo hắn khẩu vị2024-02-27 10:58
 • #229: Tại ta nói ra một cái tên về sau, ngươi đem e ngại ta2024-02-27 10:58
 • #230: Ngăn chặn vị cường giả này2024-02-27 10:58
 • #231: Thi Giới Hoa nảy mầm2024-02-27 10:59
 • #232: Phải chăng tu luyện phân thân2024-02-27 10:59
 • #233: Chấp Pháp Phong có chút không giống bình thường2024-02-27 10:59
 • #234: Hồi quang phản chiếu2024-02-27 10:59
 • #235: Chân Long2024-02-27 10:59
 • #236: Lần sau tụ hội có thể lộ ra thần bí lại mạnh mẽ2024-02-27 10:59
 • #237: Thiên nhân vĩnh cách2024-02-27 11:00
 • #238: Mời nữ ma đầu hỗ trợ2024-02-27 11:00
 • #239: Mới tụ hội2024-02-27 11:00
 • #240: Rốt cục đợi đến Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi2024-02-27 11:00
 • #241: Tự Tại Thân2024-02-27 11:00
 • #242: Bắt được một cái nội ứng2024-02-27 11:00
 • #243: Ngươi mới biết được Thiên Âm tông là Ma Môn?2024-02-27 11:00
 • #244: Lâm Tri muốn bị trục xuất tông môn2024-02-27 11:01
 • #245: Ngươi làm sao lấy oán trả ơn2024-02-27 11:01
 • #246: Hai mươi tuổi sư muội muốn hay không2024-02-27 11:01
 • #247: Một phân tiền cũng không để lại cho ta2024-02-27 11:01
 • #248: Lại bị nữ ma đầu nhìn thấy tại nhìn mị thuật2024-02-27 11:01
 • #249: Hắn đêm nay muốn đối ta động thủ?2024-02-27 11:01
 • #250: Theo họ ngươi2024-02-27 11:01
 • #251: Vở kịch bắt đầu2024-02-27 11:02
 • #252: Ta để ngươi đợi sao2024-02-27 11:02
 • #253: Hắn đều có thể ngươi vì cái gì không thể2024-02-27 11:02
 • #254: Trấn áp2024-02-27 11:02
 • #255: Nhất chiến thành danh2024-02-27 11:02
 • #256: Nữ ma đầu lại ngủ lại lại tắm rửa2024-02-27 11:02
 • #257: Ngươi là cảm thấy ta một người không có cách nào tắm rửa?2024-02-27 11:02
 • #258: Thủ tịch vị thứ năm2024-02-27 11:03
 • #259: Nguyên lai thủ tịch cũng sẽ gạt người2024-02-27 11:03
 • #260: Vạn Vật Chung Yên2024-02-27 11:03
 • #261: Ta có biện pháp tốt hơn2024-02-27 11:03
 • #262: Tuyệt thế đại yêu2024-02-27 11:03
 • #263: Nguyên lai nguyền rủa cũng muốn tiền2024-02-27 11:03
 • #264: Nữ ma đầu sắc mặt không tốt lắm2024-02-27 11:04
 • #265: Ngươi chỉ đối ta tắm rửa để bụng2024-02-27 11:04
 • #266: Ta hoài nghi Đoạn Tình nhai người nguyền rủa ta2024-02-27 11:04
 • #267: Đánh cho tàn phế hắn2024-02-27 11:04
 • #268: Lại là loại kết quả này2024-02-27 11:04
 • #269: Kết quả cuối cùng2024-02-27 11:04
 • #270: Ngươi vẫn là gọi ta tiền bối a2024-02-27 11:04
 • #271: Tiền bối kiếp sau cẩn thận một chút, đường ban đêm không an toàn2024-02-27 11:05
 • #272: Có gan chính diện đọ sức2024-02-27 11:05
 • #273: Ta nói có thể nguôi giận a?2024-02-27 11:05
 • #274: Đã có người xử lý2024-02-27 11:05
 • #275: Người này quá vụng về2024-02-27 11:05
 • #276: Phong Linh chi thuật của ta2024-02-27 11:05
 • #277: Sai, đến cùng chỗ nào sai2024-02-27 11:05
 • #278: Lại đến uy hiếp Trang Vu Chân2024-02-27 11:06
 • #279: Luôn cảm giác khắp nơi chịu nhục2024-02-27 11:06
 • #280: Quỷ Tiên Tử nội ứng Thiên Âm tông2024-02-27 11:06
 • #281: Đến tìm ra Quỷ tiên tử2024-02-27 11:06
 • #282: Thiên địa chiếu cố2024-02-27 11:06
 • #283: Ngươi xứng sao?2024-02-27 11:06
 • #284: Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng2024-02-27 11:07
 • #285: Là Phong Linh chi thuật2024-02-27 11:07
 • #286: Tiếp nhận truyền thừa2024-02-27 11:07
 • #287: Bản vương đùa ngươi chơi2024-02-27 11:07
 • #288: Đi vào đào quáng2024-02-27 11:07
 • #289: Chỉ có tự cứu2024-02-27 11:07
 • #290: Thật tìm tới mỏ2024-02-27 11:07
 • #291: Chờ đợi ngày này đợi rất nhiều năm2024-02-27 11:08
 • #292: Kinh thế thiên tài2024-02-27 11:08
 • #293: Lại gặp thiên sinh mị thể2024-02-27 11:08
 • #294: Chán ghét ngươi2024-02-27 11:08
 • #295: Lần nữa phất nhanh2024-02-27 11:08
 • #296: Thân pháp nhanh hơn ta, tu vi so với ta mạnh hơn2024-02-27 11:08
 • #297: Ngươi giúp ta đánh hắn2024-02-27 11:09
 • #298: Hèn mọn đến trần ai bên trong2024-02-27 11:09
 • #299: Thiên Bi sơn có thể hay không mình tới2024-02-27 11:09
 • #300: Sinh con2024-02-27 11:09
 • #301: Đi đem Trúc Cơ hậu kỳ chộp tới2024-02-27 11:09
 • #302: Giám định2024-02-27 11:09
 • #303: Vạn Vật Chung Yên tới2024-02-27 11:09
 • #304: Ngươi làm ta là Trúc Cơ sơ kỳ sao2024-02-27 11:09
 • #305: Ta thuở nhỏ chưa làm qua chuyện xấu, vì cái gì khi dễ như vậy ta2024-02-27 11:10
 • #306: Nguyện vọng2024-02-27 11:10
 • #307: Đào được Mị Thần2024-02-27 11:10
 • #308: Tựa như chiến thần Thượng An2024-02-27 11:10
 • #309: Ngã xuống Thượng An2024-02-27 11:10
 • #310: Thiên Nhân chi tư2024-02-27 11:10
 • #311: Ngươi không xứng2024-02-27 11:10
 • #312: Thiên đao nát châu2024-02-27 11:10
 • #313: Nữ ma đầu bao lâu không có tới?2024-02-27 11:11
 • #314: Hạo Thiên Tông trưởng lão xuất động2024-02-27 11:11
 • #315: Nữ ma đầu: Ngươi đến liền vì đào quáng?2024-02-27 11:11
 • #316: Thiên Đạo Trúc Cơ2024-02-27 11:11
 • #317: Bị nữ ma đầu chạm thử không được tự nhiên2024-02-27 11:11
 • #318: Chúng ta đi mượn một điểm linh thạch a2024-02-27 11:11
 • #319: Không chọc nổi cường giả2024-02-27 11:12
 • #320: Lại bổ hai đao2024-02-27 11:12
 • #321: Giang Hạo khả năng đầu một nơi thân một nẻo2024-02-27 11:12
 • #322: Đi tìm Thiên Âm tông Trúc Cơ2024-02-27 11:12
 • #323: Cái này quả ta tiếp2024-02-27 11:12
 • #324: Muốn đi Thiên Bi sơn sao?2024-02-27 11:12
 • #325: Nữ ma đầu lại tới2024-02-27 11:13
 • #326: Thiên Bi sơn tới2024-02-27 11:13
 • #327: Duyệt tận Thiên Bi sơn2024-02-27 11:13
 • #328: Thế mà lại còn rơi bọt khí2024-02-27 11:13
 • #329: Giảng đạo thuyết pháp2024-02-27 11:13
 • #330: Bị chặn lại2024-02-27 11:13
 • #331: Lại muốn đào quáng...2024-02-27 11:14
 • #332: Ta rất giàu có2024-02-27 11:14
 • #333: Luyện Thần đều bị trấn áp2024-02-27 11:14
 • #334: Một năm không có trở về trong nhà thay đổi2024-02-27 11:14
 • #335: Vạn Vật Chung Yên nội ứng2024-02-27 11:14
 • #336: Thiên tài chân chính2024-02-27 11:14
 • #337: Hạo Thiên đài2024-02-27 11:14
 • #338: Là thời điểm để các ngươi kinh ngạc2024-02-27 11:15
 • #339: Có tân sư muội đến đoạt linh dược viên2024-02-27 11:15
 • #340: Kiệt ngạo bất tuần Hải Thiên Vương2024-02-27 11:15
 • #341: Ta còn là thích kiệt ngạo bất tuần ngươi2024-02-27 11:15
 • #342: Khuyên ngươi thiện lương2024-02-27 11:15
 • #343: Khinh người quá đáng2024-02-27 11:15
 • #344: Hắn khả năng còn không biết qua mấy ngày liền phải chết2024-02-27 11:15
 • #345: Hắn sẽ coi trọng ta cái gì2024-02-27 11:16
 • #346: Đối phó Trúc Cơ muốn nhiều người như vậy?2024-02-27 11:16
 • #347: Bọn hắn sẽ không muốn trốn a2024-02-27 11:16
 • #348: Hàn sư đệ tu vi đến, không phải chúng ta có thể bằng2024-02-27 11:16
 • #349: Xuống núi2024-02-27 11:16
 • #350: Muốn ra tông môn? Không, không đi ra2024-02-27 11:16
 • #351: Thẩm vấn Cổ Thanh2024-02-27 11:16
 • #352: Khí vận vết tích2024-02-27 11:17
 • #353: Kinh ngạc làm việc đến2024-02-27 11:17
 • #354: Có lẽ tìm tới đối phó Cổ Thanh biện pháp2024-02-27 11:17
 • #355: Hết thảy cũng không có ý nghĩa2024-02-27 11:17
 • #356: Đến, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ2024-02-27 11:17
 • #357: Nữ ma đầu phát hiện mật ngữ phiến đá có bùn đất2024-02-27 11:17
 • #358: Nữ ma đầu: Đi ta bên kia tắm rửa2024-02-27 11:17
 • #359: Tu vi lại ngã?2024-02-27 11:17
 • #360: Lại gặp kim sắc truyền thuyết2024-02-27 11:18
 • #361: Minh Nguyệt tông muốn tới2024-02-27 11:18
 • #362: Lâm thời tụ hội2024-02-27 11:18
 • #363: Vì Minh Nguyệt tông đến làm an bài2024-02-27 11:18
 • #364: Mời đạo hữu tiến Vô Pháp Vô Thiên Tháp2024-02-27 11:18
 • #365: Chẳng lẽ muốn chúng ta chiều theo ngươi?2024-02-27 11:18
 • #366: Chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần kính2024-02-27 11:18
 • #367: Ngươi quá yếu2024-02-27 11:19
 • #368: Nữ ma đầu xuất hiện2024-02-27 11:19
 • #369: Nữ ma đầu hỏi cái khác nữ tính2024-02-27 11:19
 • #370: Tử quang là "Tỉnh "2024-02-27 11:19
 • #371: Minh Nguyệt tông đến2024-02-27 11:19
 • #372: Nữ ma đầu tìm tới Tiểu Li2024-02-27 11:19
 • #373: Nữ ma đầu đối Tiểu Li hỏi thăm2024-02-27 11:20
 • #374: Thiên Hương đạo hoa bí mật2024-02-27 11:20
 • #375: Ngươi thụ thương có quan hệ gì với ta?2024-02-27 11:20
 • #376: Ngụy quân tử2024-02-27 11:20
 • #377: Người thấy rõ nhân tâm2024-02-27 11:20
 • #378: Như thế nào mới có thể liên hệ nội ứng2024-02-27 11:20
 • #379: Ai bồi ai?2024-02-27 11:20
 • #380: Sư tỷ vẫn là rất dễ nói chuyện2024-02-27 11:21
 • #381: Đến cùng là ai mắc câu rồi2024-02-27 11:21
 • #382: Đi nội ứng2024-02-27 11:21
 • #383: Bọn hắn có thể là hủy ngươi Kết Đan hi vọng2024-02-27 11:21
 • #384: Hồ Thiên2024-02-27 11:21
 • #385: Con thỏ lại mặt mũi bầm dập2024-02-27 11:21
 • #386: Nữ ma đầu bối2024-02-27 11:22
 • #387: Song hướng xông lên2024-02-27 11:22
 • #388: Rung động2024-02-27 11:22
 • #389: Tìm được2024-02-27 11:22
 • #390: Sơn Hải Bất Hủ2024-02-27 11:22
 • #391: Bị tụ hội người chú ý đến2024-02-27 11:22
 • #392: Tiếp tục nội ứng2024-02-27 11:23
 • #393: Trước thành thủ tịch2024-02-27 11:23
 • #394: Năm trăm năm ánh mắt2024-02-27 11:23
 • #395: Cúi đầu2024-02-27 11:23
 • #396: Các ngươi không phải muốn ta ra sao2024-02-27 11:23
 • #397: Muốn cho ta làm ma đầu2024-02-27 11:23
 • #398: Nữ ma đầu: Ngươi nghĩ thành hôn?2024-02-27 11:23
 • #399: Ngươi tiếp tục biên2024-02-27 11:24
 • #400: Dựa vào Thiên Cực Ách Vận Châu cứu mạng2024-02-27 11:24
 • #401: Đi nữ ma đầu kia ở?2024-02-27 11:24
 • #402: An chi nhược mệnh2024-02-27 11:24
 • #403: Ta bại lộ ta2024-02-27 11:24
 • #404: Muốn đi Minh Nguyệt tông2024-02-27 11:24
 • #405: Tinh Thần Chi Hỏa2024-02-27 11:25
 • #406: Danh sách đi Minh Nguyệt tông2024-02-27 11:25
 • #407: Bất tranh khí2024-02-27 11:25
 • #408: Người là sẽ thay đổi2024-02-27 11:25
 • #409: Rốt cục rời đi2024-02-27 11:25
 • #410: Nữ ma đầu: Ngươi muốn đem ta kéo xuống nước?2024-02-27 11:25
 • #411: Trúng nữ ma đầu một chưởng2024-02-27 11:25
 • #412: Phu thê chi thực mới có thể sử dụng chưởng pháp2024-02-27 11:26
 • #413: Không dạy liền sẽ có oán2024-02-27 11:26
 • #414: Lại muốn trám răng2024-02-27 11:26
 • #415: Thành lĩnh đội2024-02-27 11:26
 • #416: Trong tuyệt vọng quang mang2024-02-27 11:26
 • #417: Đây cũng quá nhanh sao?2024-02-27 11:26
 • #418: Lập bia người2024-02-27 11:27
 • #419: Kim Đan đại yêu2024-02-27 11:27
 • #420: Nữ ma đầu giải thích Đồng Tâm chưởng2024-02-27 11:27
 • #421: Ngươi sẽ còn trả giá?2024-02-27 11:27
 • #422: Bị lừa, ha ha ha2024-02-27 11:27
 • #423: Chân chính Hòa Quang Đồng Trần2024-02-27 11:27
 • #424: Nhưng có xúc động ngâm một câu thơ?2024-02-27 11:28
 • #425: Thỏ gia mặt mũi thật rất lớn2024-02-27 11:28
 • #426: Chỉ là một bài thơ2024-02-27 11:28
 • #427: Cần kinh thế thiên tài2024-02-27 11:28
 • #428: Chết cười ta2024-02-27 11:28
 • #429: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga2024-02-27 11:28
 • #430: Tước đoạt khí vận2024-02-27 11:28
 • #431: Ta người này thích nhất kết giao bằng hữu2024-02-27 11:29
 • #432: Học tập đồng tâm chưởng2024-02-27 11:29
 • #433: Trời cùng đất chênh lệch2024-02-27 11:29
 • #434: Lần này thật sự là tiền bối2024-02-27 11:29
 • #435: Ỷ lớn hiếp nhỏ2024-02-27 11:29
 • #436: Hắn nhất định là ta Thiên Văn thư viện tiền bối2024-02-27 11:29
 • #437: Ngươi thật là tìm đến đầu mối?2024-02-27 11:29
 • #438: Nhất quyền trấn áp hết thảy không phục2024-02-27 11:30
 • #439: Ta muốn tại thần đàn phía trên vượt qua nàng2024-02-27 11:30
 • #440: Tại ta nói ra điều kiện về sau, ngươi sẽ đáp ứng.2024-02-27 11:30
 • #441: Không còn dám rêu rao2024-02-27 11:30
 • #442: Ta không phải là đối thủ, nhưng sau lưng ta có người2024-02-27 11:30
 • #443: Vạn chúng chú mục, khả phi chúng vọng sở quy2024-02-27 11:30
 • #444: Thật xin lỗi2024-02-27 11:30
 • #445: Đi xem một chút thiên hạ này2024-02-27 11:31
 • #446: Tiền tiêu vặt liền mười vạn linh thạch?2024-02-27 11:31
 • #447: Đây chính là đáp án của ta2024-02-27 11:31
 • #448: Tử Khí Đông Lai, hảo phách lực2024-02-27 11:31
 • #449: Giám định nữ ma đầu2024-02-27 11:31
 • #450: Sự cẩn thận của ngươi đâu?2024-02-27 11:31
 • #451: Ngươi chứng minh như thế nào đồ vật không phải ngươi trộm2024-02-27 11:31
 • #452: Là nên lưu một bài lợi hại thơ2024-02-27 11:31
 • #453: Bắt lấy nữ ma đầu tay2024-02-27 11:32
 • #454: Có lẽ bọn hắn đến nay không biết có đại yêu cùng đại năng tại2024-02-27 11:32
 • #455: Mang tới to lớn biến hóa2024-02-27 11:32
 • #456: Bản Thiên Vương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi2024-02-27 11:32
 • #457: Có một trăm loại biện pháp để ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ2024-02-27 11:32
 • #458: Trong đêm sẽ đến lấy tính mạng ngươi2024-02-27 11:32
 • #459: Chỉ là huyễn thuật đừng muốn gạt ta2024-02-27 11:33
 • #460: Ta có một người bạn2024-02-27 11:33
 • #461: Liên quan tới tin tức của sư tỷ2024-02-27 11:33
 • #462: Có người giả mạo ta2024-02-27 11:33
 • #463: Sư đệ phiền phức thật nhiều2024-02-27 11:33
 • #464: Tử Hoàn còn tại nữ ma đầu trên cổ tay2024-02-27 11:33
 • #465: Ta hoài nghi hắn đang chờ cơ hội tấn thăng2024-02-27 11:33
 • #466: Nào có nô bộc giả mạo chủ nhân?2024-02-27 11:34
 • #467: Thật có lỗi, ta không phải một cái thích nổi danh người2024-02-27 11:34
 • #468: Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh2024-02-27 11:34
 • #469: Thế sự khó liệu, thế mà hướng nguy hiểm địa phương đi2024-02-27 11:34
 • #470: Thiên Âm tông bị tiến đánh2024-02-27 11:34
 • #471: Thiên Âm tông thất thủ2024-02-27 11:35
 • #472: Bản vương ở chỗ này nghỉ phép, bọn hắn tính là gì?2024-02-27 11:35
 • #473: Ngươi nói hắn ẩn giấu đi nhiều ít tu vi?2024-02-27 11:35
 • #474: Hải La Thiên Vương bị lừa gạt tình cảm2024-02-27 11:35
 • #475: Mười một Thiên Vương liên thủ chuộc Hải La Thiên Vương2024-02-27 11:35
 • #476: Im ắng khảo vấn2024-02-27 11:35
 • #477: Nghĩ biện pháp đi chết2024-02-27 11:35
 • #478: Muốn giúp tiền bối buông xuống tự sát suy nghĩ2024-02-27 11:36
 • #479: Niên kỷ càng lúc càng lớn2024-02-27 11:36
 • #480: Bỏ lỡ Liễu Tinh Thần đại chiến tam hồn2024-02-27 11:36
 • #481: Khẳng định cõng ta vụng trộm tu luyện2024-02-27 11:36
 • #482: Tự mình đưa Thiên Vương rời đi2024-02-27 11:36
 • #483: Ngươi há có thể chưởng khống nhược điểm của ta?2024-02-27 11:37
 • #484: Nội ứng Thiên Thanh Sơn2024-02-27 11:37
 • #485: Tiên nhân trường sinh cửu thị, làm sao đến mức này2024-02-27 11:37
 • #486: Lại là một thiếu nữ2024-02-27 11:37
 • #487: Nữ ma đầu đột nhiên xuất hiện2024-02-27 11:37
 • #488: Cho nữ ma đầu hạ độc2024-02-27 11:37
 • #489: Đại khái lại là thông gia2024-02-27 11:37
 • #490: Linh thạch nhiều chính là tốt2024-02-27 11:38
 • #491: Tìm một cái lợi hại nữ chủ nhân2024-02-27 11:38
 • #492: Gọi tẩu tử2024-02-27 11:38
 • #493: Là thời điểm để Xích Điền minh bạch đạo lý2024-02-27 11:38
 • #494: Hải La Thiên Vương hạ tràng2024-02-27 11:38
 • #495: Như thế giết người nhất định là Huyền Thiên tông gây nên2024-02-27 11:38
 • #496: Chúng ta khiển trách Huyền Thiên tông2024-02-27 11:39
 • #497: Con thỏ bị trộm2024-02-27 11:39
 • #498: Xích Điền, gần nhất còn tốt chứ?2024-02-27 11:39
 • #499: Thiếp mời bị nữ ma đầu phát hiện2024-02-27 11:39
 • #500: Trên giường ngủ nữ ma đầu2024-02-27 11:39
 • #501: Ngươi thật không tu luyện sao?2024-02-27 11:39
 • #502: Chèn ép người rốt cuộc đã đến, chờ thật lâu a.2024-02-27 11:39
 • #503: Ta một mực mạnh như vậy2024-02-27 11:40
 • #504: Lần này ta cũng muốn mang về ba cái đồng môn, vượt qua Tiểu Li bọn hắn2024-02-27 11:40
 • #505: Hàn sư đệ ánh mắt dị thường đặc biệt2024-02-27 11:40
 • #506: Thật sự có người sẽ lau dơ bẩn sao?2024-02-27 11:40
 • #507: Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đang cùng ai nói chuyện2024-02-27 11:40
 • #508: Ngạch, tường này có vấn đề2024-02-27 11:40
 • #509: Các ngươi sư đệ bình thường sao?2024-02-27 11:41
 • #510: Vì không cho sư đệ xấu hổ, liền không chào hỏi2024-02-27 11:41
 • #511: Hắn đang sát tường? Ngươi lặp lại lần nữa2024-02-27 11:41
 • #512: Kế hoạch của các ngươi thất bại2024-02-27 11:41
 • #513: Hắn có thể là bị nữ tiền bối coi trọng2024-02-27 11:41
 • #514: Quỷ tiên tử kiếm tê2024-02-27 11:41
 • #515: Hỏi nữ ma đầu chưởng giáo cảnh giới2024-02-27 11:42
 • #516: Nếu không đem nữ ma đầu làm bẩn thử một chút?2024-02-27 11:42
 • #517: Tỏa Thiên2024-02-27 11:42
 • #518: Bí mật hiển lộ rõ ràng2024-02-27 11:42
 • #519: Nhớ kỹ Tỏa Thiên chi thuật2024-02-27 11:42
 • #520: Hắn không nên chê ta lớn tuổi sao?2024-02-27 11:42
 • #521: Kinh diễm tuế nguyệt, ảm đạm thời gian2024-02-27 11:43
 • #522: Thiên Vương lão tử tới cũng không thể để bản Thiên Vương cúi đầu2024-02-27 11:43
 • #523: Muốn làm một cái người xấu2024-02-27 11:43
 • #524: Đây chính là chân thực ta, siêu cấp thiên tài2024-02-27 11:43
 • #525: Không cứu nổi2024-02-27 11:43
 • #526: Sư đệ thật là quá tốt rồi2024-02-27 11:43
 • #527: Không ai bản thân liền biến cường2024-02-27 11:44
 • #528: Bảo hắn biết, chúng ta sẽ còn gặp mặt2024-02-27 11:44
 • #529: Đồ ngốc2024-02-27 11:44
 • #530: Ta không có sinh khí, ta chỉ là đang ngẩn người2024-02-27 11:44
 • #531: Cái gì đều làm, lại hình như cái gì cũng không làm2024-02-27 11:44
 • #532: Hôn thư2024-02-27 11:44
 • #533: Làm sao giả mới như bị trúng mị thuật2024-02-27 11:44
 • #534: Nữ ma đầu: Ngươi ham đồng môn sắc đẹp?2024-02-27 11:45
 • #535: Ngươi có phải hay không tại gạt ta?2024-02-27 11:45
 • #536: Chấp Pháp đường cũng giam không được người2024-02-27 11:45
 • #537: Từ hôm nay trở đi muốn bắt đầu thủ sơn môn2024-02-27 11:45
 • #538: Vì cái gì không thể để cho tẩu tử?2024-02-27 11:45
 • #539: Các ngươi chính là giữ cửa, tông môn tầng dưới chót nhất2024-02-27 11:45
 • #540: Hải La Thiên Vương lại bị giam tiến Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi?2024-02-27 11:46
 • #541: Quỳ xuống, gọi bản Thiên Vương một tiếng gia gia2024-02-27 11:46
 • #542: Nguyên lai Thiên Vương là loại này dự định2024-02-27 11:46
 • #543: Có khả năng học được Tỏa Thiên chi thuật2024-02-27 11:46
 • #544: Long châu2024-02-27 11:46
 • #545: Tổ Long chi tâm2024-02-27 11:46
 • #546: Muốn bị các loại muội muội giễu cợt2024-02-27 11:46
 • #547: Vẫn là phải trở thành thủ tịch2024-02-27 11:47
 • #548: Nghe ta một lời khuyên, đừng quá tự tin2024-02-27 11:47
 • #549: Có thể nhìn thấy ánh sáng bầu trời2024-02-27 11:47
 • #550: Cáo tri nữ ma đầu Giang Hạo nhìn qua Nam Cung Nguyệt2024-02-27 11:47
 • #551: Sau khi để xuống, liền có thể Tỏa Thiên2024-02-27 11:47
 • #552: Đến từ Thánh Đạo ưu ái2024-02-27 11:47
 • #553: Nữ ma đầu: Ngươi là muốn lợi dụng ta?2024-02-27 11:47
 • #554: Tiền bối, ngươi bị ta tìm được2024-02-27 11:48
 • #555: Trên đời đâu có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Thiên Vương?2024-02-27 11:48
 • #556: Giảng đạo thuyết pháp2024-02-27 11:48
 • #557: Một đêm Trúc Cơ2024-02-27 11:48
 • #558: Thiên Địa đại đồng2024-02-27 11:48
 • #559: Lâm Tri lựa chọn2024-02-27 11:48
 • #560: Làm sao, ngươi dám cản ta?2024-02-27 11:49
 • #561: Rõ ràng bị giết2024-02-27 11:49
 • #562: Chủ nhân, nó biết chữ2024-02-27 11:49
 • #563: Cùng giai ta vô địch2024-02-27 11:49
 • #564: Ta Thiên Âm tông cùng hải ngoại thế bất lưỡng lập2024-02-27 11:49
 • #565: Có lẽ có thể mượn cơ hội cướp đoạt Thiên Diện bảo phiến2024-02-27 11:49
 • #566: Nữ ma đầu nhìn chăm chú (hai hợp một)2024-02-27 11:50
 • #567: Quá đơn giản, ta không dám mở miệng2024-02-27 11:50
 • #568: Nữ ma đầu: Ngươi thiếu ta mấy thứ đồ rồi?2024-02-27 11:50
 • #569: Nữ ma đầu cảm thấy hứng thú sự tình2024-02-27 11:50
 • #570: Bắt chước chưởng giáo nói chuyện2024-02-27 11:50
 • #571: Quỷ tiên tử tiến Thiên Âm tông2024-02-27 11:51
 • #572: Lượn quanh một vòng lớn2024-02-27 11:51
 • #573: Quỷ tiên tử cư nhiên như thế lớn mật2024-02-27 11:51
 • #574: Tranh tài còn chưa bắt đầu, liền sắp xếp xong xuôi thắng bại2024-02-27 11:51
 • #575: Báo thỏ gia danh tự, đối thủ ngược lại nhanh2024-02-27 11:51
 • #576: Nữ ma đầu: Ha ha2024-02-27 11:51
 • #577: Nữ ma đầu ánh mắt quái dị2024-02-27 11:51
 • #578: Một buổi sáng thế khởi2024-02-27 11:52
 • #579: Các hạ cao hơn một bậc, là tại hạ thua 【 hai hợp một 】2024-02-27 11:52
 • #580: Đại Địa Hoàng Giả cần khí phách2024-02-27 11:52
 • #581: Bị cường giả nhìn thẳng kinh khủng2024-02-27 11:52
 • #582: Có thể một kiếm bổ ra Thiên Âm tông2024-02-27 11:52
 • #583: Tấn thăng có hi vọng2024-02-27 11:52
 • #584: Chúng ta là ngươi bà con xa 【 hai hợp một 】2024-02-27 11:52
 • #585: Cho ngươi tiếu dung, là vì giết ngươi2024-02-27 11:53
 • #586: Sơn Hải kiếm thế, nhất kiếm khai thiên2024-02-27 11:53
 • #587: Cùng Thánh Đạo vị kia đối thoại2024-02-27 11:53
 • #588: Thiên Địa đại đồng lúc, sáng chói thịnh thế ngày2024-02-27 11:53
 • #589: Đoạn Tình nhai làm sao làm được?2024-02-27 11:53
 • #590: Nữ ma đầu: Ngươi quên rồi?2024-02-27 11:53
 • #591: Không được, sư huynh không thể tìm khác nữ2024-02-27 11:54
 • #592: Bỗng nhiên thu tay, rất nhiều người cũng đã gặp xong một lần cuối2024-02-27 11:54
 • #593: Sau đó ta không kiêng nể gì cả, cuồng ngạo không bị trói buộc2024-02-27 11:54
 • #594: Các ngươi thật là xấu2024-02-27 11:54
 • #595: Đúng a, ta đang gây hấn với các ngươi2024-02-27 11:54
 • #596: Thiên Nhân Thiên Diện, thiên hạ vô song2024-02-27 11:54
 • #597: Có một mỹ nhân này, gặp chi không quên.2024-02-27 11:55
 • #598: Vì xúc tiến mục đích mà diễn xuất2024-02-27 11:55
 • #599: Đừng nhìn ta, ta không biết.2024-02-27 11:55
 • #600: Đây là khó xử ta Tiếu Tam Sinh2024-02-27 11:55
 • #601: Các hạ vì sao dùng mặt đánh ta tay?2024-02-27 11:55
 • #602: Nữ ma đầu: Ngươi chưa, ngược lại là trả lời2024-02-27 11:55
 • #603: Đến từ nữ ma đầu trêu đùa2024-02-27 11:55
 • #604: Hít sâu, một chút liền đi qua2024-02-27 11:55
 • #605: Quỳ xuống, dập đầu, đạo một câu ngươi tội đáng chết vạn lần2024-02-27 11:56
 • #606: Tinh hà treo ngược2024-02-27 11:56
 • #607: Nữ ma đầu tay, tựa như trong bóng tối quang minh2024-02-27 11:56
 • #608: Kiếp sau chú ý một chút2024-02-27 11:56
 • #609: Người bên cạnh Tiếu Tam Sinh2024-02-27 11:56
 • #610: Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi2024-02-27 11:56
 • #611: Tiếu Tam Sinh nhưng thật ra là nữ tử2024-02-27 11:57
 • #612: Trên đảo này đã không có ta Tiếu Tam Sinh e ngại người2024-02-27 11:57
 • #613: Ngươi tuyệt vọng sao? Đi theo ta, mang ngươi phá vỡ thế giới2024-02-27 11:57
 • #614: Ngươi nghe qua một câu như vậy sao?2024-02-27 11:57
 • #615: Vạn Vật Chung Yên chân lý2024-02-27 11:57
 • #616: Đao đỡ trên cổ ta, hỏi ta vì không làm khó dễ2024-02-27 11:57
 • #617: Ngày kế tiếp chỉ thấy bờ sông thi thể2024-02-27 11:58
 • #618: Có Tiếu Tam Sinh địa phương, tất cả mọi người nhượng bộ lui binh2024-02-27 11:58
 • #619: Bởi vì chúng ta đều là người xấu2024-02-27 11:58
 • #620: Nữ ma đầu: Ngươi sẽ còn làm đồ ăn?2024-02-27 11:58
 • #621: Khuyên các ngươi một câu, chớ chọc hắn2024-02-27 11:58
 • #622: Nữ ma đầu: Ngươi thật xúi quẩy2024-02-27 11:58
 • #623: Cho ngươi xem cái bảo vật2024-02-27 11:58
 • #624: Ngày thứ bảy2024-02-27 11:59
 • #625: Lưu ta cái toàn thây2024-02-27 11:59
 • #626: Người không phải ta giết, là hắn2024-02-27 11:59
 • #627: Thúc thúc ngươi chừng nào thì cùng thẩm thẩm thành hôn2024-02-27 11:59
 • #628: Mời nữ ma đầu xuất thủ2024-02-27 11:59
 • #629: Đem Cửu U làm nô bộc2024-02-27 11:59
 • #630: Dắt tay nữ ma đầu cùng nhau rời đi2024-02-27 11:59
 • #631: Tiếu Tam Sinh đã ra tới?2024-02-27 12:00
 • #632: Cho nên ngươi còn cảm thấy Tiếu Tam Sinh kỳ quái sao2024-02-27 12:00
 • #633: Ghé vào thùng gỗ bên trên nữ ma đầu2024-02-27 12:00
 • #634: Cửu U ở ta nơi này2024-02-27 12:00
 • #635: Nữ ma đầu: Tiến đến bao lâu2024-02-27 12:00
 • #636: Đến từ nữ ma đầu trầm mặc2024-02-27 12:01
 • #637: Công chúa đến cùng phải hay không Hoàng tộc đệ nhất thiên tài2024-02-27 12:01
 • #638: Nữ ma đầu rất thích trò chuyện nam nữ tình cảm2024-02-27 12:01
 • #639: Ngươi không biết ta sao? Xích Điền2024-02-27 12:01
 • #640: Cách đào quáng địa phương có chút xa2024-02-27 12:01
 • #641: Không giống với Tổ Long chi tâm đồ vật xuất hiện2024-02-27 12:01
 • #642: Đến thêm tiền2024-02-27 12:01
 • #643: Mang những người này đi gặp nữ ma đầu2024-02-27 12:02
 • #644: Vì cái gì cảm giác Hải Uẩn thần đan không đáng tiền?2024-02-27 12:02
 • #645: Trong khách sạn có nữ ma đầu2024-02-27 12:02
 • #646: Nữ ma đầu: Ngươi giải thích đi, ta đang nghe2024-02-27 12:02
 • #647: Ba vị tiền bối, vãn bối đưa các ngươi đoạn đường2024-02-27 12:02
 • #648: Con cá mắc câu rồi2024-02-27 12:02
 • #649: Mười tám đầu Chân Long bảo vệ đường2024-02-27 12:03
 • #650: Uyên Hải có cái gì muốn ra2024-02-27 12:03
 • #651: Có cái gì tại hướng ta cầu cứu2024-02-27 12:03
 • #652: Thương Uyên long châu2024-02-27 12:03
 • #653: Từ Uyên Hải mà ra, chấn nhiếp bát phương2024-02-27 12:03
 • #654: Tiểu Li long châu2024-02-27 12:03
 • #655: Tiểu Li: Sư huynh hạt châu này quá cứng, ta không cắn nổi2024-02-27 12:03
 • #656: Liễu Tinh Thần bị đoạt xá2024-02-27 12:04
 • #657: Sáng tạo mị thể2024-02-27 12:04
 • #658: Không thể giả được đệ nhất thiên tài2024-02-27 12:04
 • #659: Gặp Hải Minh đạo nhân, mời hắn ăn quả2024-02-27 12:04
 • #660: Giết ngươi như giết chó2024-02-27 12:04
 • #661: Chủ nhân Tiểu Li trộm cầm đồ vật cho ta ăn2024-02-27 12:04
 • #662: Tiến vào Uyên Hải lại ra người2024-02-27 12:05
 • #663: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ.2024-02-27 12:05
 • #664: Tuế nguyệt thật sự là một thanh tinh xảo đao2024-02-27 12:05
 • #665: Đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác2024-02-27 12:05
 • #666: Ngươi cuối cùng là phải hạ sơn2024-02-27 12:05
 • #667: Chờ một trăm năm, một trăm năm không đủ liền hai trăm năm.2024-02-27 12:05
 • #668: Thiên Âm tông có hết thảy giải thích quyền2024-02-27 12:06
 • #669: Lại khổ không thể tả Phong Hoa tiên tử2024-02-27 12:06
 • #670: Ngươi không muốn để cho thời đại này thuộc về ngươi?2024-02-27 12:06
 • #671: Nguyện Huyết đan đạo2024-02-27 12:06
 • #672: Đại năng chi huyết2024-02-27 12:06
 • #673: Chỗ sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu2024-02-27 12:06
 • #674: Lại gặp Liễu Tinh Thần2024-02-27 12:07
 • #675: Hôm nay bắt đầu ngươi chính là Cổ Kim Thiên2024-02-27 12:07
 • #676: Vẫn là không còn kịp rồi2024-02-27 12:07
 • #677: Các ngươi hối hận qua sao?2024-02-27 12:07
 • #678: Thề sống chết bảo hộ Thiên Trần sư huynh2024-02-27 12:07
 • #679: Là ngươi? Thế mà giấu sâu như vậy2024-02-27 12:07
 • #680: Bị ép ra tông môn2024-02-27 12:08
 • #681: Không thể không xuất thủ2024-02-27 12:08
 • #682: Gặp Thiên Hoan các Các chủ2024-02-27 12:08
 • #683: Cừu nhân đến2024-02-27 12:08
 • #684: Vẫn là đào quáng trọng yếu2024-02-27 12:08
 • #685: Nhất định là bị đoạt xá2024-02-27 12:08
 • #686: Ánh sáng của chính nghĩa2024-02-27 12:08
 • #687: Gặp phải hiếm thấy khoáng mạch2024-02-27 12:09
 • #688: Giống như muốn đào được đồ vật đặc biệt2024-02-27 12:09
 • #689: Tỉnh không âm thanh không lên tiếng đã nói đáp án2024-02-27 12:09
 • #690: Sư huynh nhìn ta khoe khoang2024-02-27 12:09
 • #691: Hiên Viên Kiếm2024-02-27 12:09
 • #692: Cùng Chân Long đối thoại2024-02-27 12:09
 • #693: Vãn bối nghĩ xoa một chút Hiên Viên Kiếm2024-02-27 12:10
 • #694: Ngươi thật không muốn truyền thừa?2024-02-27 12:10
 • #695: Bích Trúc: Tỉnh đã trước ta một bước rồi?2024-02-27 12:10
 • #696: Thượng An đạo nhân xuất thủ2024-02-27 12:10
 • #697: Cần Chân Long chân thân...2024-02-27 12:10
 • #698: Tỉnh lại xuất thủ?2024-02-27 12:10
 • #699: Sư huynh chính là sư tỷ2024-02-27 12:11
 • #700: Dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra2024-02-27 12:11
 • #701: Ta chỉ là vì để cho mình tốt hơn sống sót2024-02-27 12:11
 • #702: Ta thừa nhận ta vừa mới tính tình đi lên2024-02-27 12:11
 • #703: Tỉnh tiểu hữu lại đi?2024-02-27 12:11
 • #704: Lần này thật không phải là ta2024-02-27 12:11
 • #705: Nữ ma đầu: Ngươi nói không có đem ta để vào mắt2024-02-27 12:11
 • #706: Trốn đến chân trời góc biển đều bắt về cho ta2024-02-27 12:12
 • #707: Liễu Tinh Thần tìm tới cửa2024-02-27 12:12
 • #708: Bị giam đi lên2024-02-27 12:12
 • #709: Mình thế mà như thế đáng tiền2024-02-27 12:12
 • #710: Thủ tịch vị thứ nhất2024-02-27 12:12
 • #711: Có người muốn tử chiến đến cùng2024-02-27 12:12
 • #712: Như thế nào an toàn? Chỉ có tấn thăng2024-02-27 12:12
 • #713: Giết chóc bên trong nở rộ2024-02-27 12:13
 • #714: Học được Tỏa Thiên người2024-02-27 12:13
 • #715: Ta thời gian đang gấp, liền không ở thêm ngươi2024-02-27 12:13
 • #716: Ta là một người tốt2024-02-27 12:13
 • #717: Vô Pháp Vô Thiên Tháp tạo áp lực2024-02-27 12:13
 • #718: Lão phu cả đời quang minh lỗi lạc, không có chỗ bẩn2024-02-27 12:13
 • #719: Ngươi vương ra đời2024-02-27 12:13
 • #720: Bạch Dạ lấy lòng2024-02-27 12:14
 • #721: Thượng An đến2024-02-27 12:14
 • #722: Ma Môn thật sự là trực tiếp2024-02-27 12:14
 • #723: Xem ra lại cần người khảo vấn2024-02-27 12:14
 • #724: Tiểu Li phía sau khả năng cũng có người2024-02-27 12:14
 • #725: Phô trương thật lớn2024-02-27 12:14
 • #726: Cùng Thượng An trò chuyện2024-02-27 12:15
 • #727: Đạp phá Đăng Tiên đài2024-02-27 12:15
 • #728: Dẫn tiên lộ mở tiên duyên2024-02-27 12:15
 • #729: Nữ ma đầu: Nếu như thích Mị Thần người là ngươi2024-02-27 12:15
 • #730: Nữ ma đầu đã phân phó chuyện nào đó?2024-02-27 12:15
 • #731: Xúi quẩy đồ vật cũng có thể để mắt tới ngươi...2024-02-27 12:15
 • #732: Tụ hội nhiều hơn một người2024-02-27 12:16
 • #733: Quỷ muội muội, ngươi nói đùa ta đâu?2024-02-27 12:16
 • #734: Thời đại từ bỏ ta2024-02-27 12:16
 • #735: Trực diện Doãn Tự Trần2024-02-27 12:16
 • #736: Vương nhìn chăm chú2024-02-27 12:16
 • #737: Nội dung Tiên hiền trang sách ghi lại 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:16
 • #738: Có lẽ tìm được đào quáng biện pháp2024-02-27 12:17
 • #739: Đến từ Thiên Vương thỉnh cầu2024-02-27 12:17
 • #740: Vì Tiểu Li trải đường2024-02-27 12:17
 • #741: Gặp lại người cũ, đã siêu việt đối phương2024-02-27 12:17
 • #742: Cái kia phóng sinh đều phóng sinh 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:17
 • #743: Ngóng trông nữ ma đầu đến2024-02-27 12:17
 • #744: Thân có khí vận người2024-02-27 12:17
 • #745: Nguyên lai ta cùng giai thứ nhất2024-02-27 12:18
 • #746: Con thỏ nói là nói thật?2024-02-27 12:18
 • #747: Chủ nhân đến rồi2024-02-27 12:18
 • #748: Nữ ma đầu rốt cuộc đã đến2024-02-27 12:18
 • #749: Phong ấn sắp vỡ vụn2024-02-27 12:18
 • #750: Thông tri tụ hội bên trong người2024-02-27 12:18
 • #751: Tìm kiếm trợ giúp2024-02-27 12:19
 • #752: Vô điều kiện tin tưởng2024-02-27 12:19
 • #753: Vô thanh vô tức kết thúc 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:19
 • #754: Sư đệ muốn hạ Chấp Pháp đường danh sách?2024-02-27 12:19
 • #755: Cửu U tặng người2024-02-27 12:19
 • #756: Không ai dám muốn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu2024-02-27 12:19
 • #757: Suy đoán2024-02-27 12:20
 • #758: Lại quay đầu đã mười bảy năm2024-02-27 12:20
 • #759: Làm gì tự rước lấy nhục2024-02-27 12:20
 • #760: Mượn đao giết người2024-02-27 12:20
 • #761: Vô Pháp Vô Thiên Tháp thêm một người2024-02-27 12:20
 • #762: Hải La Thiên Vương đốn ngộ tiên ý?2024-02-27 12:20
 • #763: Đến từ Phong Hoa đạo nhân lễ vật2024-02-27 12:21
 • #764: Kinh người trận pháp thiên phú2024-02-27 12:21
 • #765: Vừa đến đã gặp Thiên Bi sơn2024-02-27 12:21
 • #766: Cao tu vi khí độ2024-02-27 12:21
 • #767: Bắt đầu thống trị Trúc Cơ khu vực 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:21
 • #768: Nhất quyền định sinh tử2024-02-27 12:22
 • #769: Bọt khí càng không ngừng rơi xuống2024-02-27 12:22
 • #770: Vô Cực chi kiếm2024-02-27 12:22
 • #771: Bắt chước Chưởng trung tinh thần2024-02-27 12:22
 • #772: Vũ Hóa sắp đến2024-02-27 12:22
 • #773: Tâm ma2024-02-27 12:22
 • #774: Rút đao giết người2024-02-27 12:22
 • #775: Các vị cùng lên đường a2024-02-27 12:23
 • #776: Cùng hắn vi ác giả, gặp tử kỳ2024-02-27 12:23
 • #777: Huyết tẩy2024-02-27 12:23
 • #778: Thật phát tài2024-02-27 12:23
 • #779: Bảo đảm Tây Bộ một người2024-02-27 12:23
 • #780: Nguyền rủa cùng biển2024-02-27 12:23
 • #781: Nữ ma đầu rốt cục xuất hiện2024-02-27 12:24
 • #782: Không thể chọc người2024-02-27 12:24
 • #783: Chân chính Thi Giới?2024-02-27 12:24
 • #784: Xây nhà2024-02-27 12:24
 • #785: Đắc tội nữ ma đầu?2024-02-27 12:24
 • #786: Vị này Kim Đan đại khái là chỉ có thể hỏi một vấn đề2024-02-27 12:24
 • #787: Tiền bối ta có thể hỏi mấy vấn đề2024-02-27 12:25
 • #788: Thiên Đao Vấn Đạo 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:25
 • #789: Tẩu tử, ta tới2024-02-27 12:25
 • #790: Nguyên lai chúng ta gặp đại tiền bối2024-02-27 12:25
 • #791: Tiểu Li: Trong chớp mắt hắn liền không có2024-02-27 12:25
 • #792: Tây Bộ tông môn lửa giận2024-02-27 12:25
 • #793: Không được chọn Đa Nhĩ2024-02-27 12:26
 • #794: Hôm nay là Đa Nhĩ ngày mai liền sẽ là ngươi ta2024-02-27 12:26
 • #795: Ta vì lợi ích mà đến2024-02-27 12:26
 • #796: Hi vọng có thể cùng đại tiền bối gặp mặt2024-02-27 12:26
 • #797: Giám định Thiên Hương đạo hoa2024-02-27 12:26
 • #798: Ngươi chuyến này muốn để người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ2024-02-27 12:26
 • #799: Quỷ tiên tử: Ta đến ngay Tây Bộ2024-02-27 12:26
 • #800: Quỷ tiên tử: Nguy hiểm nhất định tại Nam Bộ a?2024-02-27 12:27
 • #801: Đi quặng mỏ việc này, sư đệ nghĩa bất dung từ2024-02-27 12:27
 • #802: Người thích hợp nhất trở thành mị thể2024-02-27 12:27
 • #803: Quá ương ngạnh liền có thể bị giết2024-02-27 12:27
 • #804: Ta muốn giết ngươi2024-02-27 12:27
 • #805: Sư đệ không phải để cho ta giết người?2024-02-27 12:27
 • #806: Vận khí vì sao lại tốt như vậy2024-02-27 12:28
 • #807: Ẩn tàng lão gia gia2024-02-27 12:28
 • #808: Đều cho tiền bối mua lá trà2024-02-27 12:28
 • #809: Nữ ma đầu: Ngươi không muốn vì ta làm việc?2024-02-27 12:28
 • #810: Lực lượng phân thân2024-02-27 12:28
 • #811: Nguyên Thần cường giả tuyệt sẽ không lừa ngươi2024-02-27 12:28
 • #812: Thánh Chủ thần hồn2024-02-27 12:29
 • #813: Lần này không có việc gì liền về nhà2024-02-27 12:29
 • #814: Tìm kiếm rồng tung tích2024-02-27 12:29
 • #815: Không thể cho Tiểu Li tẩu tử2024-02-27 12:29
 • #816: Giang Hạo người sau lưng2024-02-27 12:29
 • #817: Tài năng cái thế trấn áp Thánh Chủ2024-02-27 12:29
 • #818: Tiếu Tam Sinh giết người2024-02-27 12:29
 • #819: Thiên địa bởi vì Thánh Chủ thần niệm mà đến2024-02-27 12:30
 • #820: Trước có Thánh Chủ sau có thiên, con thỏ càng tại Thánh Chủ trước2024-02-27 12:30
 • #821: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thế gian..2024-02-27 12:30
 • #822: Nữ ma đầu quà tặng2024-02-27 12:30
 • #823: Tám trăm năm trước nàng cũng nói như vậy2024-02-27 12:30
 • #824: Nữ ma đầu: Chính ngươi đi thôi2024-02-27 12:30
 • #825: Thời điểm gặp lại chính là sư huynh lạc bại ngày2024-02-27 12:31
 • #826: Nữ ma đầu: Ngươi là Kim Đan ngươi sợ cái gì2024-02-27 12:31
 • #827: Nữ ma đầu: Ngươi muốn thử một chút Đồng Tâm chưởng uy lực?2024-02-27 12:31
 • #828: Các ngươi những này không có nhân tính đao phủ2024-02-27 12:31
 • #829: Trực diện Khô Phát bà bà2024-02-27 12:31
 • #830: Đi xem một chút thi thể2024-02-27 12:31
 • #831: Tiền bối ngươi muốn ăn mì sao2024-02-27 12:32
 • #832: Tiệm mì lão bản nghênh đón2024-02-27 12:32
 • #833: Ta là Cổ Kim Thiên?2024-02-27 12:32
 • #834: Khí vận vòng xoáy2024-02-27 12:32
 • #835: Bia đá bị cư dân lau sạch sẽ2024-02-27 12:32
 • #836: Cơ duyên bị đoạt2024-02-27 12:32
 • #837: Học Hải Vô Nhai (Biển học vô bờ)2024-02-27 12:33
 • #838: Nhân duyên phổ2024-02-27 12:33
 • #839: Có người chen ngang2024-02-27 12:33
 • #840: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn2024-02-27 12:33
 • #841: Đã không chỉ một lần hồi ức Nam Bộ tốt2024-02-27 12:33
 • #842: Trên trời tiên nhân hạ phàm trần2024-02-27 12:34
 • #843: Ai tại Tây Bộ2024-02-27 12:34
 • #844: Không chỉ Tĩnh Mặc Châu, Ách Vận châu cũng mang đến2024-02-27 12:34
 • #845: Để cho người ta nhượng bộ lui binh nguyền rủa2024-02-27 12:34
 • #846: Nghé con mới đẻ không sợ cọp Kim Đan2024-02-27 12:34
 • #847: Hắn vốn là giết người mà đến2024-02-27 12:34
 • #848: Đi xem một chút giết Khô Phát bà bà người2024-02-27 12:35
 • #849: Chính cái kia chế tạo một cái cuốc chim2024-02-27 12:35
 • #850: Kẻ này hẳn là ta thư viện người2024-02-27 12:35
 • #851: Cùng Cảnh Đại Giang đồng hành2024-02-27 12:35
 • #852: Lúc này không giết bọn hắn chờ đến khi nào2024-02-27 12:35
 • #853: Lần này đi, thành tiên2024-02-27 12:35
 • #854: Thành tiên2024-02-27 12:36
 • #855: Xem ra Cổ Kim Thiên chết2024-02-27 12:36
 • #856: Khí vận đọ sức2024-02-27 12:36
 • #857: Ta không đi ai đi?2024-02-27 12:36
 • #858: Khi ta Trúc Cơ, đại địa sinh linh bởi vì ta chịu khổ2024-02-27 12:36
 • #859: Mời nữ ma đầu hỗ trợ2024-02-27 12:36
 • #860: Nghe thấy long ngâm không thấy Chân Long2024-02-27 12:36
 • #861: Nhật xuất đông phương, Tử Khí Đông Lai2024-02-27 12:37
 • #862: Tảo mộ2024-02-27 12:37
 • #863: Không người dám động2024-02-27 12:37
 • #864: Tiên hiền trang sách nội dung2024-02-27 12:37
 • #865: Giám định tiên hiền trang sách2024-02-27 12:37
 • #866: Nhìn ta làm gì? Ta không đi Thiên Âm tông2024-02-27 12:38
 • #867: Có phải hay không vì Tiểu Li2024-02-27 12:38
 • #868: Cho chủ nhân tìm ba cái nữ chủ nhân2024-02-27 12:38
 • #869: Thi Hải lão nhân cảm thấy Nam Bộ an toàn2024-02-27 12:38
 • #870: Bọn hắn tại tranh đoạt nữ chủ nhân2024-02-27 12:38
 • #871: Sư đệ ngươi đợi ta tăng cao tu vi cho ngươi tìm đạo lữ2024-02-27 12:38
 • #872: Sư đệ cảm thấy mị thể có phải hay không như thế?2024-02-27 12:39
 • #873: Kiếm Thai giá cả2024-02-27 12:39
 • #874: Không hổ là năm tầng vương2024-02-27 12:39
 • #875: Nghịch Đại Thiên Tinh Thần chi pháp2024-02-27 12:39
 • #876: Diệt tông chi vật2024-02-27 12:39
 • #877: Diệt khẩu2024-02-27 12:39
 • #878: Ban ngày đốt đèn2024-02-27 12:40
 • #879: Nữ ma đầu: Muốn biết ngươi trong mắt ta dáng vẻ sao2024-02-27 12:40
 • #880: Nữ ma đầu: Ta muốn mượn ánh mắt của ngươi, ngươi cho mượn sao2024-02-27 12:40
 • #881: Đi Chấp Pháp đường báo danh2024-02-27 12:40
 • #882: Thời gian luân hồi2024-02-27 12:40
 • #883: Sư huynh ngươi đi địa phương quá bình thường2024-02-27 12:40
 • #884: Tại chỗ tấn thăng2024-02-27 12:41
 • #885: Gặp được cường địch2024-02-27 12:41
 • #886: Sư đệ làm việc phải có chừng có mực2024-02-27 12:41
 • #887: Tựa như trần ai nhỏ yếu2024-02-27 12:41
 • #888: Phải học được để mắt người khác2024-02-27 12:41
 • #889: Chân Long truyền thừa2024-02-27 12:41
 • #890: Chân Long truyền thừa cũng có thể bán2024-02-27 12:41
 • #891: Tỉnh là có cái gì kế hoạch lớn?2024-02-27 12:42
 • #892: Bạo loạn2024-02-27 12:42
 • #893: Giang sư huynh đã sớm đã nhận ra hết thảy2024-02-27 12:42
 • #894: Cổ Kim Thiên: Cách chúng ta lần thứ nhất gặp mặt bao lâu?2024-02-27 12:42
 • #895: Dẫn đầu Thập Nhị Thiên Vương phá vỡ tiên lộ người2024-02-27 12:42
 • #896: Tiểu Li: Tẩu tử2024-02-27 12:42
 • #897: Ta Tiếu Tam Sinh vô địch thiên hạ2024-02-27 12:43
 • #898: Ta chính là tiện đường giết bọn hắn2024-02-27 12:43
 • #899: Giao chiến thụ thương vẫn là phổ thông đệ tử2024-02-27 12:43
 • #900: Nữ ma đầu: Ngươi càng lúc càng giống chưởng môn2024-02-27 12:43
 • #901: Nữ ma đầu: Hắn đều làm cái gì?2024-02-27 12:43
 • #902: Nữ ma đầu: Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không rời đi tông môn2024-02-27 12:44
 • #903: Lấy oán trả ơn Đề Đăng đạo nhân2024-02-27 12:44
 • #904: Thi Hải lão nhân tiến về Thiên Âm tông2024-02-27 12:44
 • #905: Hải La Thiên Vương: Hắn cái gì cấp bậc?2024-02-27 12:44
 • #906: Tài năng cái thế2024-02-27 12:44
 • #907: Nhanh chóng tăng cao tu vi mấu chốt người2024-02-27 12:44
 • #908: Chủ nhân coi trọng Tiểu Li sư tỷ rồi?2024-02-27 12:45
 • #909: Cực khổ không có buông tha ta2024-02-27 12:45
 • #910: Cường giả thong dong2024-02-27 12:45
 • #911: Người được đối xử tử tế2024-02-27 12:45
 • #912: Hoàn toàn xứng đáng vương2024-02-27 12:45
 • #913: Vậy ta càng phải đi Thiên Âm tông2024-02-27 12:45
 • #914: Vương nhân từ2024-02-27 12:45
 • #915: Thương Uyên long châu lai lịch2024-02-27 12:46
 • #916: Có thể nguyện ý vì Thiên Âm tông bán mạng?2024-02-27 12:46
 • #917: Giang Hạo: Chưởng giáo khẳng định chết2024-02-27 12:46
 • #918: Cũng không muốn làm bằng hữu2024-02-27 12:46
 • #919: Là ai giết người?2024-02-27 12:46
 • #920: Nữ ma đầu chỉ điểm2024-02-27 12:46
 • #921: Thiên địa biến sắc, đại đạo đổ sụp2024-02-27 12:47
 • #922: Nhân tạo tiên nhân2024-02-27 12:47
 • #923: Không biết có thể hay không mua sắm tiên tông thân phận2024-02-27 12:47
 • #924: Long quật bên trong có cái gì? Có cạm bẫy2024-02-27 12:47
 • #925: Ta còn tưởng rằng là ba bốn trăm tuổi lão thái bà2024-02-27 12:47
 • #926: Giải đọc tiên hiền trang sách2024-02-27 12:47
 • #927: Chính chủ tìm tới cửa phải bồi thường2024-02-27 12:48
 • #928: Đã ngươi cầu ta vậy ta liền giúp ngươi2024-02-27 12:48
 • #929: Từ nay về sau nhận ta làm chủ2024-02-27 12:48
 • #930: Thời đại mạnh nhất Cổ Kim Thiên2024-02-27 12:48
 • #931: Tự nguyện dâng lên Nguyện Huyết2024-02-27 12:48
 • #932: Ta có biện pháp áp chế Cố Trường Sinh2024-02-27 12:48
 • #933: Đến từ sư tỷ rung động2024-02-27 12:49
 • #934: Nữ ma đầu: Câu câu đều có lý2024-02-27 12:49
 • #935: Nữ ma đầu: Ngươi muốn làm thủ tịch?2024-02-27 12:49
 • #936: Nữ ma đầu chú ý tông môn thủ tịch2024-02-27 12:49
 • #937: Kiếm Đạo Tiên muốn dạy sẽ tìm sự tình2024-02-27 12:49
 • #938: Tin tức vô cùng tốt2024-02-27 12:49
 • #939: Nữ ma đầu: Ngươi là không muốn sống?2024-02-27 12:50
 • #940: Nữ ma đầu: Vì ta?2024-02-27 12:50
 • #941: Bị nữ ma đầu đánh còn muốn tạ nữ ma đầu2024-02-27 12:50
 • #942: Đây là ai đệ tử?2024-02-27 12:50
 • #943: Đây đều là thứ gì đồ chơi 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:50
 • #944: Cổ Kim Thiên có khả năng hóa thân huyết trì2024-02-27 12:50
 • #945: Nhận Tiếu Tam Sinh làm chủ2024-02-27 12:51
 • #946: Muốn Đăng Tiên2024-02-27 12:51
 • #947: Sáng chói như các vì sao Tiếu Tam Sinh2024-02-27 12:51
 • #948: Thủ tịch dự tuyển2024-02-27 12:51
 • #949: Gặp chưởng môn vẫn là gặp chưởng giáo2024-02-27 12:51
 • #950: Khai chiến hướng Cố Trường Sinh khởi xướng tiến công2024-02-27 12:51
 • #951: Đừng nhìn ta2024-02-27 12:52
 • #952: Nhìn ngươi ăn quả đắng rất có ý tứ2024-02-27 12:52
 • #953: Dám vì thiên hạ trước2024-02-27 12:52
 • #954: Thiên hạ vô song, Tiếu Tam Sinh 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:52
 • #955: Tiếu Tam Sinh là ai?2024-02-27 12:52
 • #956: Lực lượng mê người mắt, bành trướng rồi2024-02-27 12:53
 • #957: Không trở về được nữa rồi2024-02-27 12:53
 • #958: Thành tiên dấu hiệu2024-02-27 12:53
 • #959: Nữ ma đầu: Làm việc trái với lương tâm rồi?2024-02-27 12:53
 • #960: Người để nữ ma đầu kinh ngạc2024-02-27 12:53
 • #961: Nữ ma đầu nhìn mình chằm chằm2024-02-27 12:53
 • #962: Thả ra Cửu U2024-02-27 12:53
 • #963: Nữ ma đầu: Ngươi vừa mới là giả?2024-02-27 12:54
 • #964: Tiếu Tam Sinh là nhất không thể tin2024-02-27 12:54
 • #965: Có tài đức gì a2024-02-27 12:54
 • #966: Đớp cứt nhìn ta làm gì2024-02-27 12:54
 • #967: Hoàng tỷ trở về hoàng thành liền xảy ra chuyện2024-02-27 12:54
 • #968: Mệnh ta do ta không do trời2024-02-27 12:54
 • #969: Nữ ma đầu: Nếu như ngươi không phải Tiếu Tam Sinh2024-02-27 12:55
 • #970: Tiếu Tam Sinh không thể lưu2024-02-27 12:55
 • #971: Ngươi rồng không có nói cho ngươi những này?2024-02-27 12:55
 • #972: Vương của Hải La đi ra tháp lúc, đem kinh thiên động địa2024-02-27 12:55
 • #973: Cửu U tự mình muốn đi theo ta2024-02-27 12:55
 • #974: Đem nữ ma đầu lừa ngủ2024-02-27 12:56
 • #975: Nữ ma đầu: Ngươi không ngủ? 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:56
 • #976: Long tộc trân tàng có rỉ sét pháp bảo2024-02-27 12:56
 • #977: Nữ ma đầu mang ra bảo vật2024-02-27 12:56
 • #978: Kinh diễm nữ ma đầu2024-02-27 12:56
 • #979: Ngươi đã ra tới?2024-02-27 12:56
 • #980: Nữ ma đầu muốn mượn mắt 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:57
 • #981: Đối nữ ma đầu thi triển Đồng Tâm chưởng2024-02-27 12:57
 • #982: Nữ ma đầu: Chúng ta đi mua lá trà2024-02-27 12:57
 • #983: Cũng không quý, năm mươi vạn linh thạch2024-02-27 12:57
 • #984: Nữ ma đầu bị xem như lừa đảo2024-02-27 12:57
 • #985: Kỳ thật vãn bối che giấu tu vi2024-02-27 12:58
 • #986: Nữ ma đầu, người sống chớ gần2024-02-27 12:58
 • #987: Trừ phi Thánh Đạo vị kia đích thân tới 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:58
 • #988: Thánh Đạo, Tỏa Thiên2024-02-27 12:58
 • #989: Tuyệt không để lại người sống2024-02-27 12:58
 • #990: Đại cơ duyên2024-02-27 12:58
 • #991: Lau tới tượng nữ thần2024-02-27 12:59
 • #992: Tiền bối đắc tội2024-02-27 12:59
 • #993: Nữ ma đầu hạ lệnh2024-02-27 12:59
 • #994: Tử khí nâng bầu trời 【 hai hợp một 】2024-02-27 12:59
 • #995: Ta Tiếu Tam Sinh là ai?2024-02-27 12:59
 • #996: Bằng hữu, chúng ta thượng cửu thiên2024-02-27 13:00
 • #997: Ta Tiếu Tam Sinh đem siêu việt Nhân Hoàng2024-02-27 13:00
 • #998: Bằng hữu, đằng sau giao cho ta2024-02-27 13:00
 • #999: Nữ ma đầu: Ngươi muốn siêu việt Nhân Hoàng?2024-02-27 13:00
 • #1000: Ngươi có thể để cho ta không dám động thủ sao?2024-02-27 13:00
 • #1001: Luôn có người muốn thu tập Thiên Cực hung vật 【 tăng thêm cầu nguyệt phiếu 】2024-02-27 13:00
 • #1002: Chương 1000.1 : Cầu nguyệt phiếu2024-02-27 13:01
 • #1003: Trở về các nàng phải xem ta trò cười2024-02-27 13:01
 • #1004: Đừng nhìn ta, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có quan hệ gì với ta2024-02-27 13:01
 • #1005: Bích Trúc Hoàng tỷ đã làm gì thật xin lỗi tổ tông sự tình2024-02-27 13:01
 • #1006: Xem ở Thiên Đao trên mặt mũi2024-02-27 13:01
 • #1007: Chủ nhân, lần này chúng ta tìm cái thích hợp nhất nữ chủ nhân2024-02-27 13:01
 • #1008: Hắn không phải là đối thủ của ta2024-02-27 13:02
 • #1009: Được giới thiệu sư tỷ cự tuyệt2024-02-27 13:02
 • #1010: Vì cái gì sư huynh lại nhanh ta một bước2024-02-27 13:02
 • #1011: Trúng mị thuật nam nhân, quá rác rưởi2024-02-27 13:02
 • #1012: Một chiêu bại địch2024-02-27 13:02
 • #1013: Tu sĩ Kim Đan tại Nam Bộ2024-02-27 13:02
 • #1014: Vô Pháp Vô Thiên Tháp tới một người lợi hại2024-02-27 13:03
 • #1015: Ta đáp ứng ngươi đưa người kia tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp2024-02-27 13:03
 • #1016: Ta Thiên Âm tông cùng Thiên Thánh giáo không đội trời chung2024-02-27 13:03
 • #1017: Các ngươi lúc nào khiêu chiến thủ tịch2024-02-27 13:03
 • #1018: Đến thêm tiền2024-02-27 13:03
 • #1019: Đan Nguyên tiền bối không tại2024-02-27 13:03
 • #1020: Nhân Hoàng điện thần phục2024-02-27 13:04
 • #1021: Nữ ma đầu: Ngươi muốn vì ta chuẩn bị đồ ăn sáng?2024-02-27 13:04
 • #1022: Nữ ma đầu: Đây chính là ngươi muốn đáp án2024-02-27 13:04
 • #1023: Ta hiện tại không thế nào chào đón ngươi2024-02-27 13:04
 • #1024: Bị Liễu Tinh Thần phát hiện Tiếu Tam Sinh có thể là ai2024-02-27 13:04
 • #1025: Việc ác bất tận tông môn2024-02-27 13:05
 • #1026: Các ngươi nghe chúng ta liền tốt2024-02-27 13:05
 • #1027: Muốn trứng rồng sao? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:05
 • #1028: Dùng trứng rồng đổi Hiên Viên Kiếm 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:05
 • #1029: Tỉnh có hay không có thể khống chế Nhân Hoàng điện?2024-02-27 13:05
 • #1030: Vận rủi tiến đến2024-02-27 13:06
 • #1031: Thông Thiên2024-02-27 13:06
 • #1032: Tiên Môn người cũng sẽ âm thầm giết người2024-02-27 13:06
 • #1033: Tương lai thiên địa nhất định có tên của ngươi...2024-02-27 13:06
 • #1034: Ta có trứng rồng, muốn mượn Hiên Viên Kiếm2024-02-27 13:06
 • #1035: Chứng kiến Đại Địa Hoàng Giả phát triển2024-02-27 13:06
 • #1036: Nguyên Thần cường giả không sợ nguy hiểm2024-02-27 13:07
 • #1037: Hoàng tộc đệ nhất thiên tài năng lượng2024-02-27 13:07
 • #1038: Nữ ma đầu an bài2024-02-27 13:07
 • #1039: Nữ ma đầu xuất thủ2024-02-27 13:07
 • #1040: Hiểu lầm sư huynh2024-02-27 13:07
 • #1041: Vĩ ngạn thân ảnh 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:07
 • #1042: Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai2024-02-27 13:08
 • #1043: Ta Tiếu Tam Sinh chắc chắn vô địch thế gian2024-02-27 13:08
 • #1044: Từ xưa đến nay đệ nhất nhân2024-02-27 13:08
 • #1045: Giang Hạo muốn chết rồi2024-02-27 13:08
 • #1046: Không có biện pháp sống sót2024-02-27 13:08
 • #1047: Nữ ma đầu: Ngươi tu vi biến cường2024-02-27 13:08
 • #1048: Tụ hội Tỉnh vắng mặt 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:09
 • #1049: Dốc hết sức lực cả tông phái 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:09
 • #1050: Muốn cùng chúng sinh tranh quang mang 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:09
 • #1051: Đại thế tá lực, tinh thần tá vị2024-02-27 13:09
 • #1052: Sơn Hải Công Đức đỉnh2024-02-27 13:09
 • #1053: Nữ ma đầu lại tắm rửa2024-02-27 13:10
 • #1054: Vãn bối có thể thành tiên sao2024-02-27 13:10
 • #1055: Cùng Thập Nhị Thiên Vương cùng nhau thành tiên? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:10
 • #1056: Ta sẽ là cái kia mở tiên lộ người sao? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:10
 • #1057: Vương của Hải La vẫn lạc?2024-02-27 13:10
 • #1058: Lợi dụng Vương của Hải La2024-02-27 13:10
 • #1059: Động thủ đánh Lâm Tri2024-02-27 13:11
 • #1060: Thượng An nhìn thấy ánh sáng2024-02-27 13:11
 • #1061: Bích Trúc phát hiện Tỉnh âm mưu2024-02-27 13:11
 • #1062: Thánh Chủ: Ngươi trở nên yếu đi?2024-02-27 13:11
 • #1063: Mời Thánh Chủ bằng hữu xả thân vì ta 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:11
 • #1064: Cơ duyên hỗn loạn2024-02-27 13:11
 • #1065: Giang sư huynh thiếu đạo lữ sao?2024-02-27 13:12
 • #1066: Vì Thập Nhị Thiên Vương trải đường 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:12
 • #1067: Sư muội nơi này là Ma Môn 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:12
 • #1068: Đi quặng mỏ chức vụ mới2024-02-27 13:12
 • #1069: Quả nhiên vẫn là muốn nhìn Quỷ tiên tử2024-02-27 13:13
 • #1070: Hơi thi thủ đoạn 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:13
 • #1071: Ngươi hai mươi năm so người khác một thời đại đều đặc sắc 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:13
 • #1072: Phiền phức tìm tới2024-02-27 13:13
 • #1073: Ngươi tu vi tăng lên? Làm sao vẫn là Kim Đan viên mãn2024-02-27 13:13
 • #1074: Ngươi muốn làm cái này quá khứ, hiện tại và tương lai đệ nhất nhân2024-02-27 13:14
 • #1075: Nữ ma đầu: Ngươi muốn vì ta làm cái gì?2024-02-27 13:14
 • #1076: Lần nữa đối Hải La Thiên Vương ngoắc tay2024-02-27 13:14
 • #1077: Trải qua mười mấy năm, lại cùng người ban đầu2024-02-27 13:14
 • #1078: Đại tiền bối đồng dạng tồn tại 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:14
 • #1079: Nữ ma đầu: Ngươi tại không nhìn ta? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:14
 • #1080: Trong mắt nữ ma đầu có thể thấy rõ ràng 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:14
 • #1081: Trùng sinh chi ta là Vạn Vật Chung Yên 【 không phải tăng thêm 】2024-02-27 13:15
 • #1082: Không phải thương lượng, là thông tri2024-02-27 13:15
 • #1083: Thuộc về đối thoại với Cổ Kim Thiên2024-02-27 13:15
 • #1084: Nhận biết Cổ Kim Thiên, e ngại Cổ Kim Thiên2024-02-27 13:15
 • #1085: Nữ ma đầu: Ngươi nói ngươi chưởng môn chết rồi? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:15
 • #1086: Ta muốn cùng ngươi cấu kết2024-02-27 13:15
 • #1087: Giang sư huynh lần thứ nhất đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, phải cẩn thận2024-02-27 13:16
 • #1088: Phương pháp tu hành của Thiên Cực chi pháp2024-02-27 13:16
 • #1089: Cái giá cho thiêu đốt sinh mệnh2024-02-27 13:16
 • #1090: Phật vốn là đạo2024-02-27 13:16
 • #1091: Mười tám tuổi nên làm mười tám tuổi sự tình2024-02-27 13:16
 • #1092: Tiếu mỗ người chỉ cấp ngươi một cơ hội 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:16
 • #1093: Hải La Thiên Vương trở thành thành tiên mấu chốt nhất nhân vật 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:17
 • #1094: Vì trở thành tiên trải đường2024-02-27 13:17
 • #1095: Tỉnh làm cái gì?2024-02-27 13:17
 • #1096: Nghĩ thành tiên sao? Quá hạn không đợi 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:17
 • #1097: Ta hiện tại ghét nhất chính là ngươi 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:17
 • #1098: Nhìn lại đạo, khai sáng đạo2024-02-27 13:18
 • #1099: Có một người như vậy, muốn mang Thập Nhị Thiên Vương thành tiên2024-02-27 13:18
 • #1100: Thiên Âm tông có cổ kim đệ nhất nhân2024-02-27 13:18
 • #1101: Lấy Tỏa Thiên thu phục Thánh Đạo2024-02-27 13:18
 • #1102: Thánh ngôn2024-02-27 13:18
 • #1103: Một ngày là vua, chung thân là vua2024-02-27 13:18
 • #1104: Đại thế quá loạn, thích hợp Tiểu Li bọn hắn2024-02-27 13:19
 • #1105: Khi công đức hao hết, thiên hạ đại loạn2024-02-27 13:19
 • #1106: Người của Tỉnh muốn thành tiên?2024-02-27 13:19
 • #1107: Ngươi tổ tiên có cơ duyên 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:19
 • #1108: Nữ ma đầu: Ngươi một cái Kim Đan, liền nghĩ vấn đề thành tiên?2024-02-27 13:19
 • #1109: Thiên Tứ lương duyên2024-02-27 13:20
 • #1110: Nữ ma đầu: Ngươi sẽ lấy một cái dạng gì đạo lữ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:20
 • #1111: Ngộ đạo2024-02-27 13:20
 • #1112: Tin tức về phụ mẫu Giang Hạo2024-02-27 13:20
 • #1113: Tay của hắn có thể duỗi đến hải ngoại?2024-02-27 13:21
 • #1114: Thánh Đạo đem dốc hết hết thảy trợ giúp Hải La Thiên Vương2024-02-27 13:21
 • #1115: Thả máu của Chân Long 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:21
 • #1116: Phá vỡ tinh thần bình chướng2024-02-27 13:21
 • #1117: Đến cùng phải hay không Vương của Hải La ra tay2024-02-27 13:21
 • #1118: Nữ ma đầu: Ngươi cái này Kim Đan không bình thường lắm2024-02-27 13:22
 • #1119: Phù lục bay đi2024-02-27 13:22
 • #1120: Vãn bối sẽ khuyên người, rất biết khuyên người buông xuống 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:22
 • #1121: Thượng An đạo nhân trợ giúp 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:22
 • #1122: Tiếu Tam Sinh: Về sau chúng ta lấy gọi nhau huynh đệ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:22
 • #1123: Cuốc chim quả nhiên là chỗ có cơ duyên2024-02-27 13:22
 • #1124: Kĩ viện?2024-02-27 13:22
 • #1125: Cho nên đêm hôm khuya khoắt ngươi gọi ta dẫn ngươi đi thanh lâu 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:23
 • #1126: Ngươi phải chết liền muốn vũ nhục ta? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:23
 • #1127: Để cho bọn họ tới2024-02-27 13:23
 • #1128: Tiền bối, ngài ở đây sao?2024-02-27 13:23
 • #1129: Người sắp chết lời nói cũng thiện 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:23
 • #1130: Đang nghĩ có nên hay không mang nữ ma đầu kĩ viện nghe hát 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:24
 • #1131: Nữ ma đầu: Ngươi đi hải ngoại đều đi chỗ nào 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:24
 • #1132: Nữ ma đầu: Bích Vân Các là địa phương nào2024-02-27 13:24
 • #1133: Nữ ma đầu: Cho nên ngươi không có đem lời của ta để ở trong lòng?2024-02-27 13:24
 • #1134: Có thể mở Thiên Âm tông thứ mười ba mạch 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:24
 • #1135: Chủ nhân nàng có thể làm tứ phòng 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:25
 • #1136: Đương nhiên là giết hết Tu Chân giới hơn phân nửa người2024-02-27 13:25
 • #1137: Nữ ma đầu: Quên hắn tại tiếp nhận thống khổ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:25
 • #1138: Mười tám tuổi thiếu nữ nghênh đón mùa xuân thứ hai? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:25
 • #1139: Cho nên ngươi vũ nhục ta, chà đạp ta, cướp đoạt ta 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:25
 • #1140: Vi huynh đối ngươi được chứ?2024-02-27 13:26
 • #1141: Đạp vào Đăng Tiên đài2024-02-27 13:26
 • #1142: Rồng cùng người 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:26
 • #1143: Nữ ma đầu: Ngươi muốn ta đi theo ngươi hai mươi năm? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:26
 • #1144: Hoàng tỷ bởi vì bốn trăm tuổi không có gả đi bị ghét bỏ?2024-02-27 13:26
 • #1145: Vi huynh chuyến này muốn đi siêu việt Nhân Hoàng2024-02-27 13:26
 • #1146: Năm mươi tuổi Đăng Tiên đài? Cũng liền vẫn được 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:27
 • #1147: Ta muốn bế quan 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:27
 • #1148: Mời bốn vị nhảy một điệu múa2024-02-27 13:27
 • #1149: Gặp lại Vạn Vật Chung 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:27
 • #1150: Nữ ma đầu: Ngươi thiên phú như thế nào 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:27
 • #1151: Thời gian qua đi mười lăm năm, Tỉnh xuất hiện lần nữa 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:28
 • #1152: Thoát ly Tiếu Tam Sinh các ngươi phải hối hận 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:28
 • #1153: Tẩu tử ngươi là trưởng bối, muốn làm chủ2024-02-27 13:28
 • #1154: Vương của các ngươi quay lại2024-02-27 13:28
 • #1155: Thành tiên đến tột cùng có bao nhiêu khó2024-02-27 13:28
 • #1156: Đạp nát Đăng Tiên đài 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:29
 • #1157: Ta đi qua, từ đây liền có tiên lộ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:29
 • #1158: Một đao mở Tiên Môn 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:29
 • #1159: Thành tiên 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:29
 • #1160: Đương thời ta vô địch 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:30
 • #1161: Tiếu Tam Sinh bắt đầu giết người2024-02-27 13:30
 • #1162: Nam Bộ ta vô địch2024-02-27 13:30
 • #1163: Đưa hai vị lên đường....2024-02-27 13:30
 • #1164: Đây là đao tới từ trong số mệnh2024-02-27 13:30
 • #1165: Có một đao không có rơi xuống 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:30
 • #1166: Trở thành chân truyền đệ tử 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:31
 • #1167: Các ngươi nhận biết Thánh Chủ sao? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:31
 • #1168: Ta linh thạch xài không hết 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:31
 • #1169: Nữ ma đầu: Ngươi quá nóng 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:31
 • #1170: Vì cái gì còn sống2024-02-27 13:31
 • #1171: Thánh Chủ: Ngươi có khổ hay không có quan hệ gì với ta 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:31
 • #1172: Sư đệ trưởng thành, có nghĩ tìm đạo lữ sao 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:32
 • #1173: Toàn tông môn đều biết ngươi muốn tìm đạo lữ2024-02-27 13:32
 • #1174: Vây giết Tiếu Tam Sinh 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:32
 • #1175: Nữ ma đầu: Bị thương nặng? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:32
 • #1176: Xin tiền bối đi Bích Vân các nghỉ ngơi mấy ngày 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:32
 • #1177: Ta cùng đệ nhất cổ kim không sai biệt lắm2024-02-27 13:33
 • #1178: Tiếu Tam Sinh báo thù không được chờ mấy trăm năm? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:33
 • #1179: Đồ vật mới trong bảng bọt khí 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:33
 • #1180: Diễn hóa con đường trường sinh2024-02-27 13:33
 • #1181: Thây ngang khắp đồng2024-02-27 13:33
 • #1182: Nhìn xem ngươi mười tám tuổi thành tựu Nhân Tiên2024-02-27 13:34
 • #1183: Để ta lòng từ bi? Buồn cười 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:34
 • #1184: Vượt cấp đối phó phía dưới Chân Tiên 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:34
 • #1185: Nữ ma đầu: Ngươi muốn đi hải ngoại? 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:34
 • #1186: Làm huynh trưởng, khổ ai cũng không thể khổ hiền đệ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:34
 • #1187: Hồng Mông tâm kinh thứ ba thuật pháp2024-02-27 13:35
 • #1188: Nuôi nấng Trường Sinh Quả2024-02-27 13:35
 • #1189: Lấy Đạo khí mở lưỡi đao Thiên Đao2024-02-27 13:35
 • #1190: Tụ hội bên trong đàm luận Tiếu Tam Sinh lạc bại2024-02-27 13:35
 • #1191: Xích Long nghèo bắt đầu bán máu?2024-02-27 13:35
 • #1192: Bảy mươi tuổi Chân Tiên? Vẫn được2024-02-27 13:35
 • #1193: Xích Long: Giới này huynh trưởng không được, vẫn là đến tẩu tử2024-02-27 13:36
 • #1194: Năng lực chịu đựng của Thiên Đao2024-02-27 13:36
 • #1195: Nữ ma đầu: Không cần như thế cung kính2024-02-27 13:36
 • #1196: Đao ý như Tinh Hà, đảo huyền lạc cửu thiên 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:36
 • #1197: Chủ nhân ngươi đao quá sắc bén, có thể hay không làm bị thương nữ chủ nhân2024-02-27 13:36
 • #1198: Ta liền nói ta không có nhìn lầm ngươi2024-02-27 13:36
 • #1199: Nữ ma đầu: Ngươi người để ý là ai 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:37
 • #1200: Toàn bộ nhờ hai vị hiền đệ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:37
 • #1201: Ngươi sẽ truy đuổi thủ tịch2024-02-27 13:37
 • #1202: Nhìn thấy đại đạo một góc 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:37
 • #1203: Vụn vặt linh thạch nhiều lắm là ba năm vạn 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:37
 • #1204: Tiền bối ta chặng đường mệt mỏi 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:38
 • #1205: Ta bản thân bị trọng thương, tẩu tử làm sao cũng phải ý tứ ý tứ2024-02-27 13:38
 • #1206: Hiền đệ đến Thiên Âm tông làm nằm vùng rồi?2024-02-27 13:38
 • #1207: Bảy mươi lăm tuổi hôm nay2024-02-27 13:38
 • #1208: Nữ ma đầu: Ngươi đang chờ ta?2024-02-27 13:38
 • #1209: Nói cho bọn hắn, ta Tiếu Tam Sinh tới2024-02-27 13:39
 • #1210: Nữ ma đầu: Ta ở chỗ này chờ ngươi2024-02-27 13:39
 • #1211: Mời đệ nhất cổ kim chịu chết2024-02-27 13:39
 • #1212: Lấy nghiền ép chi thế chiến Ngũ Ma2024-02-27 13:39
 • #1213: Các ngươi bất quá ếch ngồi đáy giếng2024-02-27 13:39
 • #1214: Ta mở miệng liền không người dám lên tiếng2024-02-27 13:39
 • #1215: Tẩu tử một điểm không đơn giản2024-02-27 13:40
 • #1216: Hỏi nữ ma đầu phải chăng cô độc2024-02-27 13:40
 • #1217: Cấm Kỵ Chi Long 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:40
 • #1218: Trưởng tẩu như mẹ2024-02-27 13:40
 • #1219: Nữ ma đầu: Ngươi cũng nghĩ tiến Bích Vân các? 【 chúc mừng năm mới 】 【 chúc vạn sự hài lòng 】2024-02-27 13:40
 • #1220: Đại thế giáng lâm 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:41
 • #1221: Đại La Thiên2024-02-27 13:41
 • #1222: Nữ ma đầu: Ngươi lá gan thật rất lớn2024-02-27 13:41
 • #1223: Nữ ma đầu: Ngươi cần phải ẩn nấp cho kỹ2024-02-27 13:41
 • #1224: Cái này người không thích hợp làm nội ứng 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:41
 • #1225: Muốn làm dẫn đầu đại ca2024-02-27 13:42
 • #1226: Luôn có người muốn khiêu chiến tông môn ranh giới cuối cùng2024-02-27 13:42
 • #1227: Bọn hắn nhiều lắm là giết phân thân ta, bắt ta bản thể có biện pháp gì2024-02-27 13:42
 • #1228: Giang Hạo: Sai a, ta Chân Tiên sơ kỳ 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:42
 • #1229: Cho Thánh Chủ chút ít rung động 【 hai hợp một 】2024-02-27 13:42
 • #1230: Nữ ma đầu: Đêm khuya hẹn cao minh tiên tử?2024-02-27 13:43
 • #1231: Đại thế trận đầu tụ hội2024-02-27 13:43
 • #1232: Nữ ma đầu cùng Đông Phương Tiên Nhi gặp mặt2024-02-27 13:43
 • #1233: Ngươi giống đang thẩm vấn hỏi phạm nhân2024-02-27 13:43
 • #1234: Hiện tại ngươi liền gặp được2024-02-27 13:43
 • #1235: Nữ ma đầu: Ngươi chưởng giáo phải thua2024-02-27 13:44
 • #1236: Giang Hạo: Để ta liền chưởng giáo cùng một chỗ giết?2024-02-27 13:44
 • #1237: Tuyệt Tiên là đại đạo phần cuối sao?2024-02-27 13:44
 • #1238: Nếu như hắn cần Nguyện Huyết, ta nguyện ý2024-02-27 13:44
 • #1239: Thiên Hương đạo hoa tại trong tay ai, đã tổng chỗ đều biết2024-02-27 13:45
 • #1240: Sau đó chúng ta Thượng Quan nhất tộc khống chế bản thân vận mệnh2024-02-27 13:45
 • #1241: Bạch Chỉ: Tiếu Tam Sinh có thể là nữ2024-02-27 13:45
 • #1242: Ngươi huynh trưởng như thế lợi hại ngươi làm sao còn vay tiền?2024-02-27 13:45
 • #1243: Nữ ma đầu: Ngươi so ta may mắn2024-02-27 13:45
 • #1244: Giám định nữ ma đầu2024-02-27 13:46
 • #1245: Nữ ma đầu: Như thế ngươi vẫn là tốt với ta?2024-02-27 13:46
 • #1246: Long tộc thái độ2024-02-27 13:46
 • #1247: Lần này mang theo một đám nịnh hót2024-02-27 13:46
 • #1248: Ta làm việc ngươi yên tâm, một mực tin tưởng ta2024-02-27 13:46
 • #1249: Tiếu Tam Sinh ngươi hèn hạ vô sỉ, bực này bức bách ta Thượng Quan nhất tộc2024-02-27 13:47
 • #1250: Dồn ép quá, Giang mỗ có thể vượt cấp giết địch2024-02-27 13:47
 • #1251: Hơn bảy mươi tuổi Chân Tiên chính là quái vật, tất cả mọi người đem sợ ngươi2024-02-27 13:47
 • #1252: Thiên ngoại ba ngày2024-02-27 13:47
 • #1253: Muốn hay không tin một lần nữ ma đầu2024-02-27 13:48
 • #1254: Lại muốn đối nữ ma đầu dùng Đồng Tâm chưởng?2024-02-27 13:48
 • #1255: Tiếu Tam Sinh có vô địch chi tâm2024-02-27 13:48
 • #1256: Đệ nhất cổ kim Nhân Tiên hậu kỳ? Lừa gạt quỷ đâu2024-02-27 13:48
 • #1257: Giang Hạo: Ta đoán sự tình như thần?2024-02-27 13:48
 • #1258: Thiên Cực Hoàng Chủ2024-02-27 13:48
 • #1259: Cái thứ nhất muốn thành lập Tiên Đình người2024-02-27 13:49
 • #1260: Thiên Đao vốn là đường vô địch2024-02-27 13:49
 • #1261: Vi sư quỳ cầu tới2024-02-27 13:49
 • #1262: Thượng An vẫn là phải tìm Mị Thần2024-02-27 13:49
 • #1263: Sau chín tháng, không gặp không về2024-02-27 13:49
 • #1264: Đào tiên sinh quan tâm chú ý người2024-02-27 13:50
 • #1265: Nhân tộc không có Nhân Hoàng2024-02-27 13:50
 • #1266: Thượng An đạo nhân tại trước Vạn Độc tông2024-02-27 13:50
 • #1267: Hiện tại ta tới, liền phải nghe Thiên Âm tông của ta.2024-02-27 13:50
 • #1268: Đây thật là một kiện tin tức xấu2024-02-27 13:50
 • #1269: Đi làm cho đẹp, vậy tại sao muốn chém đầu?2024-02-27 13:51
 • #1270: Rời nhà trốn đi?2024-02-27 13:51
 • #1271: Đương nàng chết2024-02-27 13:51
 • #1272: Giang Hạo ẩn giấu tu vi rồi?2024-02-27 13:51
 • #1273: Giang Hạo: Những này lòng người quá ô uế2024-02-27 13:51
 • #1274: Tiên Tộc quyết tâm2024-02-27 13:52
 • #1275: Nữ ma đầu: Cái gì đại giới ngươi cũng có thể nỗ lực?2024-02-27 13:52
 • #1276: Tiền bối ta thất bại sao?2024-02-27 13:52
 • #1277: Thiên Đao thức thứ bảy, Đông Cực Thiên!2024-02-27 13:52
 • #1278: Thiên Đao thức thứ bảy, Đại La Thiên!2024-02-27 13:52
 • #1279: Nữ ma đầu: Rất đau?2024-02-27 13:53
 • #1280: Nữ ma đầu: Là ai nói mình sẽ không thua?2024-02-27 13:53
 • #1281: Tiền bối một cái tay đều có thể độc đoán vạn cổ2024-02-27 13:53
 • #1282: Nữ ma đầu: Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy cảm giác nguy cơ2024-02-27 13:53
 • #1283: Muốn điều tra thêm Giang Hạo phải chăng ẩn giấu tu vi2024-03-20 21:22
 • #1284: Câu thơ từ Giang Hạo2024-03-20 21:22
 • #1285: Vương của Hải La tới2024-03-20 21:23
 • #1286: Vì cái gì chiêu? Thành ý của hắn đả động ta2024-03-20 21:24
 • #1287: Quỷ tiên tử: Ta có một người bạn2024-03-20 21:25
 • #1288: Lại cùng Thượng An đạo nhân2024-03-20 21:26
 • #1289: Có ít người đã gặp một lần cuối2024-03-20 21:26
 • #1290: Nữ ma đầu: Ngươi thích gì dạng tình yêu2024-03-20 21:27
 • #1291: Bích Trúc: Vận khí ta lại thay đổi tốt hơn?2024-03-20 21:28
 • #1292: Nữ ma đầu tâm thần không yên2024-03-20 21:28
 • #1293: Giang Hạo: Ta có tâm ma rồi?2024-03-20 21:29
 • #1294: Tử cục, Giang Hạo cửu tử nhất sinh2024-03-20 21:29
 • #1295: Ta cược ngươi không dám bóp nát Tĩnh Mặc châu2024-03-20 21:30
 • #1296: Cùng lên đường đi!2024-03-20 21:30
 • #1297: Giang Hạo, muốn khai giảng 【 không phải tăng thêm 】2024-03-20 21:31
 • #1298: Sau khi chết, gặp Côn Luân2024-03-20 21:33
 • #1299: Giang Hạo: Có lẽ có người đang chờ ta2024-03-20 21:36
 • #1300: Chương 1297.1 : Tóm tắt tạm Côn Luân đệ nhất thánh2024-03-20 21:37
 • #1301: Tiền bối, đã lâu không gặp2024-03-20 21:37
 • #1302: Tiền bối sự tình còn không có xong xuôi, không sợ chết2024-03-20 21:38
 • #1303: Gặp được sư huynh của ngươi để hắn vì tộc ta bán mạng2024-03-20 21:38
 • #1304: Tính tới nữ ma đầu2024-03-20 21:39
 • #1305: Cổ Kim Thiên: Ta cho là ta quen thuộc, không nghĩ tới a2024-03-20 21:40
 • #1306: Hiền đệ tại làm ta trạng thái tâm lí?2024-03-20 21:40
 • #1307: Ta mười tám tuổi làm sao lại không phải lời nói thật rồi?2024-03-20 21:41
 • #1308: Ngài nói ngài có khả năng hay không hơn bốn trăm tuổi?2024-03-20 21:42
 • #1309: Nàng là một cái dạng gì người?2024-03-20 21:43
 • #1310: Nữ ma đầu cảm giác quái dị2024-03-20 21:43
 • #1311: Nại Hà Thiên: Vẫn là hàn huyên với ngươi ngày vui vẻ2024-03-20 21:44
 • #1312: Tính tới Giang Hạo đạo lữ là nữ ma đầu2024-03-20 21:44
 • #1313: Bóp nát Thiên Cực Tĩnh Mặc châu liền vì giết một cái Tuyệt Tiên?2024-03-20 21:45
 • #1314: Nghĩ tìm đạo lữ sao?2024-03-22 14:35
 • #1315: Sư đệ ta tính tới đạo lữ của ngươi2024-03-23 14:39
 • #1316: Nữ ma đầu: Sư tỷ của ngươi muốn cho ngươi tìm đạo lữ?2024-03-23 14:39
 • #1317: Thánh Chủ: Lần trước người nói chuyện với ta như vậy đã chết2024-03-25 14:27
 • #1318: Ta không có nhằm vào ai2024-03-25 16:59
 • #1319: Bản Thiên Vương chính là phách lối, chính là bá khí2024-03-27 15:33
 • #1320: Nhìn ta làm gì, ta chính là một cái truyền lời2024-03-27 21:40
 • #1321: Nhân Hoàng đến cùng sống hay chết2024-03-29 14:50
 • #1322: Nữ ma đầu: Ngươi rốt cục muốn danh chấn thiên địa?2024-03-30 14:24
 • #1323: Nữ ma đầu: Cho nên vì phóng sinh ngươi muốn giết Tổ Long?2024-03-31 14:13
 • #1324: Nữ ma đầu: Ngươi sẽ giảng truyện cười sao?2024-04-01 14:35
 • #1325: Ta Cổ Kim Thiên vạn nhất liền hoành ép một thế2024-04-02 20:13
 • #1326: Ta vô địch thiên hạ2024-04-02 20:13
 • #1327: Huynh trưởng ta nhớ ngươi nhớ thật đắng2024-04-04 14:58
 • #1328: Là nữ ma đầu tốt2024-04-05 14:26
 • #1329: Chư quân, lại nghe long ngâm2024-04-05 14:26
 • #1330: Nữ ma đầu im lặng2024-04-07 14:31
 • #1331: Gặp lại Mị Thần2024-04-08 14:08
 • #1332: Đi chiếu cố chia rẽ uyên ương gia tộc2024-04-09 14:42
 • #1333: Xích Long: Huynh trưởng không thể trở lại?2024-04-11 14:41
 • #1334: Đến từ trong mộng trói buộc2024-04-11 14:41
 • #1335: Hỏi thế gian ai chủ chìm nổi, chỉ có Thánh Chủ2024-04-11 16:41
 • #1336: Cảnh Đại Giang: Học được Tỏa Thiên không phải là Tiếu Tam Sinh a?2024-04-15 16:18
 • #1337: Có ta Giang Hạo liền có Thiên2024-04-15 16:18
 • #1338: Nữ ma đầu: Ta rốt cuộc biết vì cái gì bọn hắn không thích cùng ngươi nói chuyện phiếm2024-04-15 16:18
 • #1339: Hải La muốn gặp hắn vương2024-04-16 14:41
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật

TiKay

Độc Bộ Đại Thiên

TiKay

Xuyên Nhanh Chi Pháo Hôi Khai Quải Nhân Sinh

TiKay

Tiên Thành Chi Vương

TiKay

Tiên Luyện Chi Lộ

TiKay

Hám Thiên Chiến Đế

TiKay

Leave a Reply