Đô Thị

Kiếm Bảo Sinh Nhai

Kiếm Bảo Sinh Nhai

Một khối gia truyền cổ ngọc, để Mạnh Tử Đào mở ra khác nhân sinh. Bảo ngọc, cổ sứ, danh họa, văn ngoạn trân bảo theo nhau mà tới, để Mạnh Tử Đào từng bước một trở thành một vị thu gom đại gia!

PS: Truyện đọc về thể loại được dị năng để phân biệt được đồ cổ :D. Hơn 900c nên các bác không lo thiếu thuốc 🙂

Mọi người nhớ vote điểm cho truyện sau mỗi cuối chương trong truyện nha :X

1 Nguyệt Phiếu = 3c, 1 Kim Đậu = 5c.

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cật Tiên Đan
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Họa vô đơn chí2023-07-23 01:08
 • #2: Chương 2: Mạnh Tử Đào một thân2023-07-23 01:08
 • #3: Chương 3: Dị năng? !2023-07-23 01:09
 • #4: Chương 4: Đi tới phố đồ cổ2023-07-23 01:09
 • #5: Chương 5: Đưa tới cửa lậu (thượng)2023-07-23 01:09
 • #6: Chương 6: Đưa tới cửa lậu (hạ)2023-07-23 01:09
 • #7: Chương 7: Thử thách2023-07-23 01:09
 • #8: Chương 8: Vương Chi Hiên chuyện cũ2023-07-23 01:09
 • #9: Chương 9: Luật lệ2023-07-23 01:09
 • #10: Chương 10: Giúp đỡ2023-07-23 01:10
 • #11: Chương 11: Vương Chi Hiên giáo dục2023-07-23 01:10
 • #12: Chương 12: Số may không có cách nào (thượng)2023-07-23 01:10
 • #13: Chương 13: Số may không có cách nào (hạ)2023-07-23 01:10
 • #14: Chương 14: Cố sự2023-07-23 01:10
 • #15: Chương 15: Từ chức2023-07-23 01:10
 • #16: Chương 16: Kê hang bôi2023-07-23 01:10
 • #17: Chương 17: Hỗ trợ2023-07-23 01:10
 • #18: Chương 18: Không thích hợp đổ thạch2023-07-23 01:10
 • #19: Chương 19: Đường danh khoản2023-07-23 01:10
 • #20: Chương 20: Trịnh An Chí2023-07-23 01:11
 • #21: Chương 21: Quyền phổ2023-07-23 01:11
 • #22: Chương 22: Quan ghế mũ2023-07-23 01:11
 • #23: Chương 23: Xảo ngộ2023-07-23 01:11
 • #24: Chương 24: Tử đàn Việt2023-07-23 01:11
 • #25: Chương 25: Lo lắng2023-07-23 01:11
 • #26: Chương 26: Trả tiền lại2023-07-23 01:11
 • #27: Chương 27: Mợ bị lừa gạt2023-07-23 01:11
 • #28: Chương 28: Lòng tham hậu quả2023-07-23 01:12
 • #29: Chương 29: Giao chiến2023-07-23 01:12
 • #30: Chương 30: Bất ngờ phát hiện2023-07-23 01:12
 • #31: Chương 31: Thấy tiền sáng mắt2023-07-23 01:12
 • #32: Chương 32: Bản đồ kho báu?2023-07-23 01:12
 • #33: Chương 33: Chuyện tốt thành đôi2023-07-23 01:12
 • #34: Chương 34: Lại ngộ2023-07-23 01:12
 • #35: Chương 35: Mặc Trúc Đồ2023-07-23 01:12
 • #36: Chương 36: Trăm vạn2023-07-23 01:12
 • #37: Chương 37: Ma xui quỷ khiến2023-07-23 01:13
 • #38: Chương 38: Phỏng thanh liêu2023-07-23 01:13
 • #39: Chương 39: Khắc sơn ấn hộp2023-07-23 01:13
 • #40: Chương 40: Giao lưu hội2023-07-23 01:13
 • #41: Chương 41: Bán đấu giá tiến hành lúc2023-07-23 01:13
 • #42: Chương 42: Giao thủ2023-07-23 01:13
 • #43: Chương 43: Danh tiếng2023-07-23 01:13
 • #44: Chương 44: Then chốt món đồ đấu giá2023-07-23 01:13
 • #45: Chương 45: Then chốt món đồ đấu giá (tục)2023-07-23 01:13
 • #46: Chương 46: Giá cao thành giao2023-07-23 01:13
 • #47: Chương 47: Ngẫu nhiên gặp2023-07-23 01:14
 • #48: Chương 48: Có chút buồn rầu2023-07-23 01:14
 • #49: Chương 49: Có người đưa tiền2023-07-23 01:14
 • #50: Chương 50: Có thể hay không chuyên nghiệp một điểm2023-07-23 01:14
 • #51: Chương 51: Viết thay2023-07-23 01:14
 • #52: Chương 52: Viết thay (tục)2023-07-23 01:14
 • #53: Chương 53: Bồi phu nhân2023-07-23 01:14
 • #54: Chương 54: Hưởng vại2023-07-23 01:14
 • #55: Chương 55: Không hầu hạ2023-07-23 01:14
 • #56: Chương 56: Chuyện cười lớn2023-07-23 01:15
 • #57: Chương 57: Nhẫn không được2023-07-23 01:15
 • #58: Chương 58: Mua xe2023-07-23 01:15
 • #59: Chương 59: Chảy ngược ấm (1)2023-07-23 01:15
 • #60: Chương 60: Chảy ngược ấm (2)2023-07-23 01:15
 • #61: Chương 61: Thượng Thanh Châu2023-07-23 01:15
 • #62: Chương 62: Thần kỳ Thượng Thanh Châu2023-07-23 01:15
 • #63: Chương 63: Kim Lăng hành trình2023-07-23 01:15
 • #64: Chương 64: 《 Hi Bình Thạch Kinh 》 bản dập2023-07-23 01:15
 • #65: Chương 65: Thật là khéo2023-07-23 01:15
 • #66: Chương 66: Phố đồ cổ ngẫu nhiên gặp2023-07-23 01:16
 • #67: Chương 67:2023-07-23 01:16
 • #68: Chương 68: Giở trò bịp bợm2023-07-23 01:16
 • #69: Chương 69: Đánh thật hay bàn tính2023-07-23 01:16
 • #70: Chương 70: Cái gọi là hậu chiêu2023-07-23 01:16
 • #71: Chương 72: Tượng voi2023-07-23 01:16
 • #72: Chương 73: Tượng voi (tục)2023-07-23 01:16
 • #73: Chương 74: Gõ2023-07-23 01:16
 • #74: Chương 75: Có chuyện2023-07-23 01:17
 • #75: Chương 76: Cửa hàng2023-07-23 01:17
 • #76: Chương 77: Cửa hàng (tục)2023-07-23 01:17
 • #77: Chương 78: Bạch kiếm lời cái cửa hàng2023-07-23 01:17
 • #78: Chương 79: Giao dịch hoàn thành2023-07-23 01:17
 • #79: Chương 80: Đấu khí2023-07-23 01:17
 • #80: Chương 81: Mưu mô2023-07-23 01:17
 • #81: Chương 82: Lý Tiên Nhạc chuyện phiền toái2023-07-23 01:17
 • #82: Chương 83: Nhân họa đắc phúc2023-07-23 01:17
 • #83: Chương 84: Suy đoán thật thành2023-07-23 01:18
 • #84: Chương 85: Khai trương2023-07-23 01:18
 • #85: Chương 86: Tiền Đức Tường tới cửa2023-07-23 01:18
 • #86: Chương 87: Hậu gia thải2023-07-23 01:18
 • #87: Chương 88: Xui xẻo2023-07-23 01:18
 • #88: Chương 89: Kỳ quái phản ứng2023-07-23 01:18
 • #89: Chương 90: Hồng Vũ nước men màu đỏ2023-07-23 01:18
 • #90: Chương 91: Lưỡng phương ấn2023-07-23 01:19
 • #91: Chương 92: Xin mời đi chưởng nhãn2023-07-23 01:19
 • #92: Chương 93: Sừng rồng giả sơn2023-07-23 01:19
 • #93: Chương 94: Âm trầm2023-07-23 01:19
 • #94: Chương 95: Sự trùng hợp ngẫu nhiên2023-07-23 01:19
 • #95: Chương 96: Chủ ý2023-07-23 01:19
 • #96: Chương 97: Đưa tới cửa (thượng)2023-07-23 01:19
 • #97: Chương 98: Đưa tới cửa (hạ)2023-07-23 01:19
 • #98: Chương 99: Ngọn nguồn2023-07-23 01:20
 • #99: Chương 100: Lòng như lửa đốt2023-07-23 01:20
 • #100: Chương 101: Có vấn đề nghiên gạch2023-07-23 01:20
 • #101: Chương 102: Thiên nghiễn2023-07-23 01:20
 • #102: Chương 103: Thí nghiệm2023-07-23 01:20
 • #103: Chương 104: Còn có bí mật2023-07-23 01:20
 • #104: Chương 105: Thuận tay trái?2023-07-23 01:20
 • #105: Chương 106: Biến hoá kinh người2023-07-23 01:21
 • #106: Chương 107: Kiên nhẫn Tiền bác gái2023-07-23 01:21
 • #107: Chương 108: Động cơ không thuần2023-07-23 01:21
 • #108: Chương 109: Tới dồn dập2023-07-23 01:21
 • #109: Chương 110: Vô liêm sỉ2023-07-23 01:21
 • #110: Chương 111: Mau chóng giải quyết2023-07-23 01:21
 • #111: Chương 112: Tin tức2023-07-23 01:21
 • #112: Chương 113: Xuất phát2023-07-23 01:22
 • #113: Chương 114: Phạm Định Hỉ làm người2023-07-23 01:22
 • #114: Chương 115: Cao Túc chuyển tâm bôi (thượng)2023-07-23 01:22
 • #115: Chương 116: Cao Túc chuyển tâm bôi (hạ)2023-07-23 01:22
 • #116: Chương 117: Xuống nông thôn thu hàng (thượng)2023-07-23 01:22
 • #117: Chương 118: Xuống nông thôn thu hàng (hạ)2023-07-23 01:22
 • #118: Chương 119: Xuống nông thôn thu hàng (tục)2023-07-23 01:22
 • #119: Chương 120: Thắng lợi trở về (thượng)2023-07-23 01:22
 • #120: Chương 121: Thắng lợi trở về (hạ)2023-07-23 01:23
 • #121: Chương 122: Lọ thuốc hít cùng Quan Âm tượng2023-07-23 01:23
 • #122: Chương 123: Lại tới một đôi lọ thuốc hít2023-07-23 01:23
 • #123: Chương 124: Lại tới một đôi lọ thuốc hít (tục)2023-07-23 01:23
 • #124: Chương 125: Tử Định?2023-07-23 01:23
 • #125: Chương 126: Xem cuộc vui2023-07-23 01:23
 • #126: Chương 127: Biểu hiện2023-07-23 01:23
 • #127: Chương 128: Đối tượng thầm mến2023-07-23 01:23
 • #128: Chương 129: Va vào nòng súng2023-07-23 01:24
 • #129: Chương 130: Toại nguyện2023-07-23 01:24
 • #130: Chương 131:2023-07-23 01:24
 • #131: Chương 132: Tin tức tốt2023-07-23 01:24
 • #132: Chương 133: Quay xong?2023-07-23 01:24
 • #133: Chương 134: Thì ra là như vậy2023-07-23 01:24
 • #134: Chương 135: Không còn xoắn xuýt2023-07-23 01:24
 • #135: Chương 136: Cơ hội không thể lãng phí2023-07-23 01:25
 • #136: Chương 137: Giao dịch hội2023-07-23 01:25
 • #137: Chương 138: Chiến quốc Faience mắt chuồn chuồn2023-07-23 01:25
 • #138: Chương 139: Bái sư?2023-07-23 01:25
 • #139: Chương 140: Chuyện cười2023-07-23 01:25
 • #140: Chương 141: Bạch kỳ nam vòng tay2023-07-23 01:25
 • #141: Chương 142: Đào móc ra bảo bối?2023-07-23 01:25
 • #142: Chương 143: Cục?2023-07-23 01:25
 • #143: Chương 144: Bóc trần2023-07-23 01:25
 • #144: Chương 145: Giở trò2023-07-23 01:26
 • #145: Chương 146: Nhẹ2023-07-23 01:26
 • #146: Chương 147: Không muốn buông tha2023-07-23 01:26
 • #147: Chương 148: Thiển Giáng thải2023-07-23 01:26
 • #148: Chương 149: Xoay ngược lại2023-07-23 01:26
 • #149: Chương 150: Bán hộp đưa châu2023-07-23 01:26
 • #150: Chương 151: Học bù2023-07-23 01:26
 • #151: Chương 152: Chính phẩm Thiên châu2023-07-23 01:26
 • #152: Chương 153: Dị năng biến hóa2023-07-23 01:26
 • #153: Chương 154: Khí chất biến hóa2023-07-23 01:27
 • #154: Chương 155: Tưởng Kiện Học2023-07-23 01:27
 • #155: Chương 156: Mất cái này lại được cái kia2023-07-23 01:27
 • #156: Chương 157: Giúp học tập2023-07-23 01:27
 • #157: Chương 158: Hùng hổ doạ người2023-07-23 01:27
 • #158: Chương 159: Hiệp hội giao lưu2023-07-23 01:27
 • #159: Chương 160: Hiệp hội giao lưu (tục)2023-07-23 01:28
 • #160: Chương 161: Thú vị2023-07-23 01:28
 • #161: Chương 162: Đánh cược2023-07-23 01:28
 • #162: Chương 163: Rất dễ dàng2023-07-23 01:28
 • #163: Chương 164: Mất mặt2023-07-23 01:28
 • #164: Chương 165: Thảo luận2023-07-23 01:28
 • #165: Chương 166: Bắt đầu trước2023-07-23 01:29
 • #166: Chương 167: Lợi dụng2023-07-23 01:29
 • #167: Chương 168: Có chút xoắn xuýt2023-07-23 01:29
 • #168: Chương 169: Tân Mãng tiền tệ2023-07-23 01:29
 • #169: Chương 170: Mò một cái2023-07-23 01:29
 • #170: Chương 171: Cho chút dạy dỗ (thượng)2023-07-23 01:29
 • #171: Chương 172: Cho chút dạy dỗ (hạ)2023-07-23 01:30
 • #172: Chương 173: Cho chút dạy dỗ (tục)2023-07-23 01:30
 • #173: Chương 174: Nhữ diêu phấn nước men xanh La Hán bát2023-07-23 01:30
 • #174: Chương 175: Đối với kiếm lậu cái nhìn2023-07-23 01:30
 • #175: Chương 176: Giúp đến cùng2023-07-23 01:30
 • #176: Chương 177: Pha lê loại?2023-07-23 01:30
 • #177: Chương 178: Âm mưu2023-07-23 01:30
 • #178: Chương 179: Ấm thiếc2023-07-23 01:30
 • #179: Chương 180: Manh mối2023-07-23 01:31
 • #180: Chương 181: Gia nhập2023-07-23 01:31
 • #181: Chương 182: Niềm vui bất ngờ2023-07-23 01:31
 • #182: Chương 183: Khuyên bảo2023-07-23 01:31
 • #183: Chương 184: Đánh cược mảnh sứ2023-07-23 01:31
 • #184: Chương 185: Đánh cược mảnh sứ (tục)2023-07-23 01:31
 • #185: Chương 186: Khó có thể phán đoán2023-07-23 01:31
 • #186: Chương 187: Mảnh sứ lai lịch2023-07-23 01:32
 • #187: Chương 188: Ủy thác2023-07-23 01:32
 • #188: Chương 189: Cãi vã2023-07-23 01:32
 • #189: Chương 190: Đều là diễn viên2023-07-23 01:32
 • #190: Chương 191: Lại ngộ Chu Điền Hoa2023-07-23 01:32
 • #191: Chương 192: Đổi trắng thay đen2023-07-23 01:32
 • #192: Chương 193: Người thường2023-07-23 01:32
 • #193: Chương 194: Qua cầu rút ván2023-07-23 01:32
 • #194: Chương 195: Oan gia ngõ hẹp2023-07-23 01:32
 • #195: Chương 196: Oan gia ngõ hẹp (tục)2023-07-23 01:32
 • #196: Chương 197: Bao Tiểu Sơn2023-07-23 01:33
 • #197: Chương 198: Lại thấy tàng trân nước men2023-07-23 01:33
 • #198: Chương 199:2023-07-23 01:33
 • #199: Chương 200: 《 Hí Ngư Đường Thiếp 》2023-07-23 01:33
 • #200: Chương 201: Lại tới một lần2023-07-23 01:33
 • #201: Chương 202: Ca diêu lư tai cá2023-07-23 01:33
 • #202: Chương 203: Có ẩn tình?2023-07-23 01:33
 • #203: Chương 204: Hóa ra là cái cục2023-07-23 01:33
 • #204: Chương 205: Kế hoạch không có thay đổi nhanh2023-07-23 01:34
 • #205: Chương 206: Khó bề phân biệt2023-07-23 01:34
 • #206: Chương 207: Không nói gì quy củ2023-07-23 01:34
 • #207: Chương 208: Thương nhân giác ngộ2023-07-23 01:34
 • #208: Chương 209: Ngoài ý muốn tin tức2023-07-23 01:34
 • #209: Chương 210: Cùng một người2023-07-23 01:34
 • #210: Chương 211: Gặp phải phiền phức2023-07-23 01:34
 • #211: Chương 212: Phiền phức giải quyết2023-07-23 01:34
 • #212: Chương 213: Bắc Nguỵ Quan Âm tượng2023-07-23 01:35
 • #213: Chương 214: Bóng người quen thuộc2023-07-23 01:35
 • #214: Chương 215: Tiệc mừng thọ cùng bái sư2023-07-23 01:35
 • #215: Chương 216: Ra mắt bất ngờ2023-07-23 01:35
 • #216: Chương 217: Khúc chiết2023-07-23 01:35
 • #217: Chương 218: Có ẩn giấu2023-07-23 01:35
 • #218: Chương 219: Thuyền hột đào2023-07-23 01:35
 • #219: Chương 220: Lãng Châu hành trình2023-07-23 01:35
 • #220: Chương 221: An tâm2023-07-23 01:36
 • #221: Chương 222: Phổ Nhị2023-07-23 01:36
 • #222: Chương 223: Khay trà2023-07-23 01:36
 • #223: Chương 224: Trình mặt rỗ2023-07-23 01:36
 • #224: Chương 225: Rương gỗ Lim2023-07-23 01:36
 • #225: Chương 226: Giấy Trừng Tâm Đường2023-07-23 01:36
 • #226: Chương 227: Manh mối lại gián đoạn2023-07-23 01:36
 • #227: Chương 228: Giúp một chuyện2023-07-23 01:37
 • #228: Chương 229: Cuối cùng cũng được manh mối2023-07-23 01:37
 • #229: Chương 230: Tết đến2023-07-23 01:37
 • #230: Chương 231: Trình Khải Hằng buồn phiền2023-07-23 01:37
 • #231: Chương 232: Hi vọng2023-07-23 01:37
 • #232: Chương 233: Lòng tốt làm chuyện xấu?2023-07-23 01:37
 • #233: Chương 234: Trông mặt mà bắt hình dong2023-07-23 01:37
 • #234: Chương 235: Liên luỵ2023-07-23 01:38
 • #235: Chương 236: Hiểu lầm2023-07-23 01:38
 • #236: Chương 237: Đúng dịp2023-07-23 01:38
 • #237: Chương 238: Thu hoạch khá dồi dào2023-07-23 01:38
 • #238: Chương 239: Ăn cướp? Tên lừa đảo?2023-07-23 01:38
 • #239: Chương 240: Tai nạn xe cộ2023-07-23 01:38
 • #240: Chương 241: Gây chuyện mà chạy2023-07-23 01:38
 • #241: Chương 242: Phức tạp2023-07-23 01:38
 • #242: Chương 243: Xung đột2023-07-23 01:39
 • #243: Chương 244: Người chạy2023-07-23 01:39
 • #244: Chương 245: Thật giả Tam Dương Tôn2023-07-23 01:39
 • #245: Chương 246: Sự phát2023-07-23 01:39
 • #246: Chương 247: Hoà giải2023-07-23 01:39
 • #247: Chương 248: Bức ảnh2023-07-23 01:39
 • #248: Chương 249: Tuyên truyền con đường2023-07-23 01:39
 • #249: Chương 250: Tốt bắt đầu2023-07-23 01:39
 • #250: Chương 251: Thu mua2023-07-23 01:40
 • #251: Chương 252: Vật kỳ quái2023-07-23 01:40
 • #252: Chương 253: Kỳ quái bút ký2023-07-23 01:40
 • #253: Chương 254: Không đáng chú ý ngọc bội2023-07-23 01:40
 • #254: Chương 255: Du ti mao điêu2023-07-23 01:40
 • #255: Chương 256: Đi tới Thương Đô2023-07-23 01:40
 • #256: Chương 257: Game2023-07-23 01:40
 • #257: Chương 258: Cao hứng quá sớm2023-07-23 01:41
 • #258: Chương 259: Nguyện thua cuộc?2023-07-23 01:41
 • #259: Chương 260: Sẽ không là kẻ ngu si chứ?2023-07-23 01:41
 • #260: Chương 261: Yết hai tầng2023-07-23 01:41
 • #261: Chương 262: Bi kịch2023-07-23 01:41
 • #262: Chương 263: Phương pháp phối chế2023-07-23 01:41
 • #263: Chương 264: Thỉnh cầu2023-07-23 01:41
 • #264: Chương 265: Phát hiện vấn đề2023-07-23 01:41
 • #265: Chương 266: Thăng cấp phương pháp phối chế2023-07-23 01:42
 • #266: Chương 267: Cổ Nguyệt Hiên2023-07-23 01:42
 • #267: Chương 268: Phẫn nộ phát hiện2023-07-23 01:42
 • #268: Chương 269: Muộn tiết khó giữ được2023-07-23 01:42
 • #269: Chương 270: Người cạnh tranh2023-07-23 01:42
 • #270: Chương 271: Vỗ tới sơ sót2023-07-23 01:42
 • #271: Chương 272: Thoả mãn2023-07-23 01:42
 • #272: Chương 273: Kinh người tu bổ tay nghề2023-07-23 01:42
 • #273: Chương 274: Quan Thánh Đế Quân chân dung2023-07-23 01:42
 • #274: Chương 275: Khó có thể tin kết quả2023-07-23 01:43
 • #275: Chương 276: Biệt thự2023-07-23 01:43
 • #276: Chương 277: Đồng bạc2023-07-23 01:43
 • #277: Chương 278: Nâng lên tảng đá đánh chân của mình2023-07-23 01:43
 • #278: Chương 279: Khương Tư Viễn hiện thân2023-07-23 01:43
 • #279: Chương 280: Bảo tàng vị trí2023-07-23 01:43
 • #280: Chương 281: Vô danh bức tranh2023-07-23 01:43
 • #281: Chương 282: Giả mạo2023-07-23 01:43
 • #282: Chương 283: Triển Tử Kiền2023-07-23 01:43
 • #283: Chương 284: Thần kỳ hạt châu2023-07-23 01:44
 • #284: Chương 285: Bài độc2023-07-23 01:44
 • #285: Chương 286: Thang máy trục trặc2023-07-23 01:44
 • #286: Chương 287: Chu Ích Đức2023-07-23 01:44
 • #287: Chương 288: Cảnh khu2023-07-23 01:44
 • #288: Chương 289: Có súng2023-07-23 01:44
 • #289: Chương 290: Nước Tấn bảo tàng2023-07-23 01:44
 • #290: Chương 291: Mất linh cơ quan2023-07-23 01:44
 • #291: Chương 292: Mãnh liệt linh khí2023-07-23 01:44
 • #292: Chương 293: Năng lực mới2023-07-23 01:45
 • #293: Chương 294: Truy nguyên dư luận2023-07-23 01:45
 • #294: Chương 295: Hương đồng2023-07-23 01:45
 • #295: Chương 296: Hòa Điền ngọc đỏ2023-07-23 01:45
 • #296: Chương 297: Gỗ mun2023-07-23 01:45
 • #297: Chương 298: Gỗ mun2023-07-23 01:45
 • #298: Chương 299: Cụng rượu2023-07-23 01:45
 • #299: Chương 300: Cụng rượu (tục)2023-07-23 01:45
 • #300: Chương 301: Tham dự triễn lãm2023-07-23 01:45
 • #301: Chương 302: Hồng Sơn ngọc hào2023-07-23 01:46
 • #302: Chương 303: Quả thật có người giở trò2023-07-23 01:46
 • #303: Chương 304: Bất ngờ tranh cướp2023-07-23 01:46
 • #304: Chương 305: Xuất hiện2023-07-23 01:46
 • #305: Chương 306: Vu Vi Cương2023-07-23 01:46
 • #306: Chương 307: Vu Vi Cương trải qua2023-07-23 01:46
 • #307: Chương 308: Trầm hương mùi hôi2023-07-23 01:46
 • #308: Chương 309: Lâm Linh Vận2023-07-23 01:46
 • #309: Chương 310: Dây chuyền giả2023-07-23 01:46
 • #310: Chương 311: Đẩy một cái2023-07-23 01:47
 • #311: Chương 312: Xương Hoa Vinh gặp phải âm mưu2023-07-23 01:47
 • #312: Chương 313: Mất hứng mà về?2023-07-23 01:47
 • #313: Chương 314: Mạ vàng lưu ly bình cao cổ2023-07-23 01:47
 • #314: Chương 315: Mục Việt Trạch bất ngờ2023-07-23 01:47
 • #315: Chương 316: Chẳng biết xấu hổ2023-07-23 01:47
 • #316: Chương 317: Đổ kim tia gỗ lim2023-07-23 01:47
 • #317: Chương 318: Đổ mộc (thượng)2023-07-23 01:47
 • #318: Chương 319: Đổ mộc (hạ)2023-07-23 01:48
 • #319: Chương 320: Cực phẩm sợi vàng gỗ lim2023-07-23 01:48
 • #320: Chương 321: Làm gỗ đại sư2023-07-23 01:48
 • #321: Chương 322: Kiếm cái tiểu lậu2023-07-23 01:48
 • #322: Chương 323: Tuyệt tự có vấn đề2023-07-23 01:48
 • #323: Chương 324: Nguyện người mắc câu2023-07-23 01:48
 • #324: Chương 325: Nguyện người mắc câu (tục)2023-07-23 01:48
 • #325: Chương 326: Đồ vật không đúng2023-07-23 01:48
 • #326: Chương 327: Bát vàng2023-07-23 01:48
 • #327: Chương 328: Bỏ gỉ biện pháp2023-07-23 01:48
 • #328: Chương 329: Hỗ trợ giải quyết2023-07-23 01:49
 • #329: Chương 330: Hỗ trợ giải quyết (tục)2023-07-23 01:49
 • #330: Chương 331: Đại Tống trà đạo2023-07-23 01:49
 • #331: Chương 332: Học tập trà đạo2023-07-23 01:49
 • #332: Chương 333: Phát hiện đầu mối mới2023-07-23 01:49
 • #333: Chương 334: Ngẫu nhiên gặp tai nạn xe cộ2023-07-23 01:49
 • #334: Chương 335: Bất ngờ biết được2023-07-23 01:49
 • #335: Chương 336: Định diêu chén nhỏ2023-07-23 01:49
 • #336: Chương 337: Lấy ra trọng khí2023-07-23 01:49
 • #337: Chương 338: Kỳ quái Quan Âm bình2023-07-23 01:50
 • #338: Chương 339: Quan Âm bình lai lịch2023-07-23 01:50
 • #339: Chương 340: Muốn trả thù2023-07-23 01:50
 • #340: Chương 341: Vu oan2023-07-23 01:50
 • #341: Chương 342: Suýt chút nữa có chuyện2023-07-23 01:50
 • #342: Chương 343: Bách Lộc Tôn2023-07-23 01:50
 • #343: Chương 344: Lấy thật làm giả2023-07-23 01:50
 • #344: Chương 345: Thổ Báo2023-07-23 01:50
 • #345: Chương 346: Bí ẩn2023-07-23 01:50
 • #346: Chương 347: Bí ẩn (tục)2023-07-23 01:50
 • #347: Chương 348: Quan Âm bình biến hóa2023-07-23 01:51
 • #348: Chương 349: Chi tiết nhỏ phải chú ý2023-07-23 01:51
 • #349: Chương 350: Cá Rồng2023-07-23 01:51
 • #350: Chương 351: Xui khiến?2023-07-23 01:51
 • #351: Chương 352: Lý Trụ2023-07-23 01:51
 • #352: Chương 353: Chà đạp2023-07-23 01:51
 • #353: Chương 354: Đột phát2023-07-23 01:51
 • #354: Chương 355: Trường học2023-07-23 01:51
 • #355: Chương 356: Âm mưu?2023-07-23 01:51
 • #356: Chương 357: Không phải là kẻ lừa đảo2023-07-23 01:52
 • #357: Chương 358: Bạch Lộc tệ2023-07-23 01:52
 • #358: Chương 359: Bạch Lộc tệ (tục)2023-07-23 01:52
 • #359: Chương 360: Đường Dần tranh sơn thuỷ làm2023-07-23 01:52
 • #360: Chương 361: Một đổi hai (thượng)2023-07-23 01:52
 • #361: Chương 362: Một đổi hai (hạ)2023-07-23 01:52
 • #362: Chương 363: Đổi lấy phiền phức2023-07-23 01:52
 • #363: Chương 364: Chạm sứ vẫn là bất ngờ2023-07-23 01:52
 • #364: Chương 365: Trịnh Trọng Phong việc nhà2023-07-23 01:52
 • #365: Chương 366: Lại thấy tu bổ sứ2023-07-23 01:53
 • #366: Chương 367: Lại thấy manh mối2023-07-23 01:53
 • #367: Chương 368: Xích châu2023-07-23 01:53
 • #368: Chương 369: Nội quỷ2023-07-23 01:53
 • #369: Chương 370: Sưu tầm2023-07-23 01:53
 • #370: Chương 371: Danh kiếm Vạn Nhận2023-07-23 01:53
 • #371: Chương 372: Thanh nang thư?2023-07-23 01:53
 • #372: Chương 373: 《 Biển Thước y luận 》2023-07-23 01:53
 • #373: Chương 374: Đột nhiên xuất hiện đội hành động2023-07-23 01:53
 • #374: Chương 375: Kinh hãi2023-07-23 01:53
 • #375: Chương 376: Tạ lễ2023-07-23 01:54
 • #376: Chương 377: Hàn Tư Nghiêm phiền phức2023-07-23 01:54
 • #377: Chương 378: Lại là pháp khí2023-07-23 01:54
 • #378: Chương 379: Lý Trụ trả thù2023-07-23 01:54
 • #379: Chương 380: Ngộ bắt cóc2023-07-23 01:54
 • #380: Chương 381: Sự tình ngọn nguồn2023-07-23 01:54
 • #381: Chương 382: Mạnh Hồng Xương kiếm lậu2023-07-23 01:54
 • #382: Chương 383: Lại đi Dĩnh Đô2023-07-23 01:54
 • #383: Chương 384: Chu gia việc nhà2023-07-23 01:55
 • #384: Chương 385: Huỳnh đàn quan ghế mũ2023-07-23 01:55
 • #385: Chương 386: Vấn đề nhẫn kim cương2023-07-23 01:55
 • #386: Chương 387: Vấn đề nhẫn kim cương (tục)2023-07-23 01:55
 • #387: Chương 388: Lại chạy2023-07-23 01:55
 • #388: Chương 389: Có điểm không đúng2023-07-23 01:55
 • #389: Chương 390: Bộ ngành thủ tục2023-07-23 01:55
 • #390: Chương 391: Tây bối hóa2023-07-23 01:55
 • #391: Chương 392: Thần thụ2023-07-23 01:55
 • #392: Chương 393: Xông tới2023-07-23 01:56
 • #393: Chương 394: Tị thủy châu2023-07-23 01:56
 • #394: Chương 395: Đại Quân nhà2023-07-23 01:56
 • #395: Chương 396: Phát hiện kẻ trộm mộ2023-07-23 01:56
 • #396: Chương 397: Chuẩn bị bắt lấy2023-07-23 01:56
 • #397: Chương 398: Bất ngờ đoạt được2023-07-23 01:56
 • #398: Chương 399: Lại là một tấm bản đồ kho báu2023-07-23 01:56
 • #399: Chương 400: Quả cầu bên trong tiền đồng2023-07-23 01:56
 • #400: Chương 401: Then chốt hộp2023-07-23 01:56
 • #401: Chương 402: Đỗ Lượng2023-07-23 01:57
 • #402: Chương 403: Báo ca tin tức2023-07-23 01:57
 • #403: Chương 404: Bát Quái trận đồ2023-07-23 01:57
 • #404: Chương 405: Thấy gia trưởng2023-07-23 01:57
 • #405: Chương 406: Giáo huấn một hồi2023-07-23 01:57
 • #406: Chương 407: Mất trộm bức tranh2023-07-23 01:57
 • #407: Chương 408: Không có ấn tượng2023-07-23 01:57
 • #408: Chương 409: Vấn đề bình phong2023-07-23 01:57
 • #409: Chương 410: Thưởng thức kiện2023-07-23 01:57
 • #410: Chương 411: Đáy hồ tham bảo2023-07-23 01:58
 • #411: Chương 412: Đáy hồ tầm bảo (tục)2023-07-23 01:58
 • #412: Chương 413: Kèm hai bên2023-07-23 01:58
 • #413: Chương 414: Blackfire2023-07-23 01:58
 • #414: Chương 415: Sòng bạc (thượng)2023-07-23 01:58
 • #415: Chương 416: Sòng bạc (hạ)2023-07-23 01:58
 • #416: Chương 417: Tiếp theo đánh cược2023-07-23 01:58
 • #417: Chương 418: Đột phát2023-07-23 01:58
 • #418: Chương 419: Hóa ra là cái này2023-07-23 01:59
 • #419: Chương 420: Kỳ dị hạt châu2023-07-23 01:59
 • #420: Chương 421: Mạnh Hồng Xương có chuyện2023-07-23 01:59
 • #421: Chương 422: Xui xẻo Mạnh Hồng Xương2023-07-23 01:59
 • #422: Chương 423: Nổi lên hiệu quả2023-07-23 01:59
 • #423: Chương 424: Không có ý tốt2023-07-23 01:59
 • #424: Chương 425: Chuyện kỳ quái2023-07-23 01:59
 • #425: Chương 426: Toan Nghê tượng2023-07-23 01:59
 • #426: Chương 427: Thẩm Thu Thành2023-07-23 01:59
 • #427: Chương 428: Buồn cười ăn cướp2023-07-23 02:00
 • #428: Chương 429: Có người muốn gây sự2023-07-23 02:00
 • #429: Chương 430: Giả trầm hương2023-07-23 02:00
 • #430: Chương 431: Tử nhân trầm2023-07-23 02:00
 • #431: Chương 432: Diêm Tích Phàm2023-07-23 02:00
 • #432: Chương 433: Hộp sắt2023-07-23 02:00
 • #433: Chương 434: Cơ quan đồng nhân2023-07-23 02:00
 • #434: Chương 435: Dương Toại kính2023-07-23 02:00
 • #435: Chương 436: Dạ Minh Châu (thượng)2023-07-23 02:01
 • #436: Chương 437: Dạ Minh Châu (trung)2023-07-23 02:01
 • #437: Chương 438: Dạ Minh Châu (hạ)2023-07-23 02:01
 • #438: Chương 439: Cát Thanh Vân tao ngộ (thượng)2023-07-23 02:01
 • #439: Chương 440: Cát Thanh Vân tao ngộ (trung)2023-07-23 02:01
 • #440: Chương 441: Cát Thanh Vân tao ngộ (hạ)2023-07-23 02:01
 • #441: Chương 442: Y kẻ cả2023-07-23 02:01
 • #442: Chương 443: Y kẻ cả (tục)2023-07-23 02:01
 • #443: Chương 444: Có phải là chạm sứ?2023-07-23 02:01
 • #444: Chương 445: Có phải là chạm sứ? (tục)2023-07-23 02:01
 • #445: Chương 446: Chạm sứ liền muốn trả giá thật lớn2023-07-23 02:02
 • #446: Chương 447: Có chút va chạm2023-07-23 02:02
 • #447: Chương 448: Pho tượng tin tức2023-07-23 02:02
 • #448: Chương 449: Hai viên tiền2023-07-23 02:02
 • #449: Chương 450: Chim sẻ ngậm thăm (Thăm tức là cái dùng để Bói đấy)2023-07-23 02:02
 • #450: Chương 451: Điêu trục2023-07-23 02:02
 • #451: Chương 452: Quái dị trao đổi2023-07-23 02:02
 • #452: Chương 453: Năm màu Cao Túc bôi2023-07-23 02:02
 • #453: Chương 454: Khả năng là tang vật2023-07-23 02:02
 • #454: Chương 455: Cát Tang hai nhà mâu thuẫn2023-07-23 02:02
 • #455: Chương 456: Ăn cướp2023-07-23 02:03
 • #456: Chương 457: Khẩn cấp cứu người2023-07-23 02:03
 • #457: Chương 458: Mạnh mẽ giải thích2023-07-23 02:03
 • #458: Chương 459: Giá cả hơi cao?2023-07-23 02:03
 • #459: Chương 460: Đá Zircon2023-07-23 02:03
 • #460: Chương 461: Sâu mọt2023-07-23 02:03
 • #461: Chương 462: Có lậu có thể kiếm2023-07-23 02:03
 • #462: Chương 463: Chính khí nghiễn2023-07-23 02:03
 • #463: Chương 464: Quyên tặng2023-07-23 02:03
 • #464: Chương 465: Thế sự vô thường2023-07-23 02:04
 • #465: Chương 466: Công Dã Thần mang đến bất ngờ2023-07-23 02:04
 • #466: Chương 467: Mảnh sứ mang đến manh mối2023-07-23 02:04
 • #467: Chương 468: Tráng bình2023-07-23 02:04
 • #468: Chương 469: Kì thực hư chi2023-07-23 02:04
 • #469: Chương 470: Giả mà lại thật2023-07-23 02:04
 • #470: Chương 471: Thôi thị người đến2023-07-23 02:04
 • #471: Chương 472: Đặc thù bình mai2023-07-23 02:04
 • #472: Chương 473: Lại ngẫu Tống Bằng2023-07-23 02:04
 • #473: Chương 474: Xui xẻo Đỗ Đồng Tuyền2023-07-23 02:05
 • #474: Chương 475: Tự sát2023-07-23 02:05
 • #475: Chương 476: Điều tra kết quả2023-07-23 02:05
 • #476: Chương 477: Chén gỗ lá2023-07-23 02:05
 • #477: Chương 478: Chung quy phải đến điểm sự2023-07-23 02:05
 • #478: Chương 479: Mã Hoa Vũ2023-07-23 02:05
 • #479: Chương 480: Mượn tên tuyên truyền2023-07-23 02:05
 • #480: Chương 481: Nhảy lầu2023-07-23 02:05
 • #481: Chương 482: Kê Huyết thạch gây ra họa2023-07-23 02:06
 • #482: Chương 483: Xem tình huống2023-07-23 02:06
 • #483: Chương 484: Tâm địa đen tối2023-07-23 02:06
 • #484: Chương 485: Yến gia người đến2023-07-23 02:06
 • #485: Chương 486: Lại đả nhãn2023-07-23 02:06
 • #486: Chương 487: Thư pháp đại sư (thượng)2023-07-23 02:06
 • #487: Chương 488: Có người theo dõi2023-07-23 02:06
 • #488: Chương 489: Thư pháp đại sư (hạ)2023-07-23 02:06
 • #489: Chương 490: Tự kỷ thanh niên2023-07-23 02:07
 • #490: Chương 491: Tự kỷ thanh niên (tục)2023-07-23 02:07
 • #491: Chương 492: Cá lọt lưới (thượng)2023-07-23 02:07
 • #492: Chương 493: Cá lọt lưới (trung)2023-07-23 02:07
 • #493: Chương 494: Tù Ngưu tượng2023-07-23 02:07
 • #494: Chương 495: Phát hiện đánh tráo2023-07-23 02:07
 • #495: Chương 496: Cá lọt lưới (hạ)2023-07-23 02:07
 • #496: Chương 497: Lừa gạt bồi thường2023-07-23 02:07
 • #497: Chương 498: Đan Thư Thiết Khoán2023-07-23 02:08
 • #498: Chương 499: Đại Tống cờ vây2023-07-23 02:08
 • #499: Chương 500: Salon2023-07-23 02:08
 • #500: Chương 501: Cao phỏng2023-07-23 02:08
 • #501: Chương 502: So thư pháp2023-07-23 02:08
 • #502: Chương 503: So thư pháp (hai)2023-07-23 02:08
 • #503: Chương 504: So thư pháp (3)2023-07-23 02:08
 • #504: Chương 505: Lại 1 kiện pho tượng2023-07-23 02:08
 • #505: Chương 506: Ngọc khí tu bổ2023-07-23 02:08
 • #506: Chương 507: Ngọc khí tu bổ (tục)2023-07-23 02:08
 • #507: Chương 508: Khả nghi2023-07-23 02:09
 • #508: Chương 509: Vịt sứ2023-07-23 02:09
 • #509: Chương 510: Vào kinh2023-07-23 02:09
 • #510: Chương 511: Thi đấu mục đích2023-07-23 02:09
 • #511: Chương 512: Chẩn liệu2023-07-23 02:09
 • #512: Chương 513: Ngọc bội Rồng2023-07-23 02:09
 • #513: Chương 514: Mua lễ vật2023-07-23 02:09
 • #514: Chương 515: Đấu vòng loại2023-07-23 02:09
 • #515: Chương 516: Đấu vòng loại đệ nhất2023-07-23 02:10
 • #516: Chương 517: Trận chung kết (thượng)2023-07-23 02:10
 • #517: Chương 518: Trận chung kết (trung)2023-07-23 02:10
 • #518: Chương 519: Trận chung kết (hạ)2023-07-23 02:10
 • #519: Chương 520: Dối trá?2023-07-23 02:10
 • #520: Chương 521: Thực chí danh quy2023-07-23 02:10
 • #521: Chương 522: Tro tàn lại cháy2023-07-23 02:10
 • #522: Chương 523: Cướp đồ đệ2023-07-23 02:10
 • #523: Chương 524: Bình rượu2023-07-23 02:11
 • #524: Chương 525: Họa2023-07-23 02:11
 • #525: Chương 526: Thiên quốc bảo tàng?2023-07-23 02:11
 • #526: Chương 527: Đến họa2023-07-23 02:11
 • #527: Chương 528: Thang lão sư năng lực (14/60)2023-07-23 02:11
 • #528: Chương 529: Cống trà (15/60)2023-07-23 02:11
 • #529: Chương 530: Tìm tới nguyên nhân2023-07-23 02:11
 • #530: Chương 531: Xử lý pho tượng (17/60)2023-07-23 02:11
 • #531: Chương 532: Chợ quỷ tầm bảo (một)2023-07-23 02:11
 • #532: Chương 533: Chợ quỷ tầm bảo (hai)2023-07-23 02:12
 • #533: Chương 534: Chợ quỷ tầm bảo (ba)2023-07-23 02:12
 • #534: Chương 535: Chợ quỷ tầm bảo (bốn)2023-07-23 02:12
 • #535: Chương 536: Chợ quỷ tầm bảo (năm)2023-07-23 02:12
 • #536: Chương 537: Khương Minh Bảo cứu trợ2023-07-23 02:12
 • #537: Chương 538: Âm mưu?2023-07-23 02:12
 • #538: Chương 539: Bức bách2023-07-23 02:12
 • #539: Chương 540: Lại đánh cược2023-07-23 02:12
 • #540: Chương 541: Thử nghiệm một tay (thượng)2023-07-23 02:12
 • #541: Chương 542: Thử nghiệm một tay (trung)2023-07-23 02:13
 • #542: Chương 543: Thử nghiệm một tay (hạ)2023-07-23 02:13
 • #543: Chương 544: Giá trên trời phỉ thúy (thượng)2023-07-23 02:13
 • #544: Chương 545: Giá trên trời phỉ thúy (trung)2023-07-23 02:13
 • #545: Chương 546: Giá trên trời phỉ thúy (hạ)2023-07-23 02:13
 • #546: Chương 547: Tặng lại2023-07-23 02:13
 • #547: Chương 548: Phỏng Hoàng Tân Hồng tranh sơn thuỷ2023-07-23 02:13
 • #548: Chương 549: Thang lão sư mời2023-07-23 02:13
 • #549: Chương 550: Trường lưu di cùng sơn đen mâm tròn2023-07-23 02:13
 • #550: Chương 551: Dạ hội biến động2023-07-23 02:14
 • #551: Chương 552: Đại Long tem2023-07-23 02:14
 • #552: Chương 553: Từ thiện bán đấu giá giao lưu hội (thượng)2023-07-23 02:14
 • #553: Chương 554: Từ thiện bán đấu giá giao lưu hội (trung)2023-07-23 02:14
 • #554: Chương 555: Từ thiện bán đấu giá giao lưu hội (hạ)2023-07-23 02:14
 • #555: Chương 556: Bí sắc sứ?2023-07-23 02:14
 • #556: Chương 557: Hồ Thiết Luân một thân2023-07-23 02:14
 • #557: Chương 558: Giao lưu hội tiến hành lúc2023-07-23 02:14
 • #558: Chương 559: Chấp ấm2023-07-23 02:14
 • #559: Chương 560: Mang lên một đạo2023-07-23 02:14
 • #560: Chương 561: Kỳ quái ngọc khí2023-07-23 02:15
 • #561: Chương 562: Bị phát hiện2023-07-23 02:15
 • #562: Chương 563: Ngẫu nhiên gặp Uông Khánh Bân2023-07-23 02:15
 • #563: Chương 564: Ai là ngốc mạo2023-07-23 02:15
 • #564: Chương 565: Ai là ngốc mạo (tục)2023-07-23 02:15
 • #565: Chương 566: Giống như đã từng quen biết2023-07-23 02:15
 • #566: Chương 567: Ấm Tử Sa2023-07-23 02:15
 • #567: Chương 568: Lại sinh biến hóa2023-07-23 02:15
 • #568: Chương 569: Một tiếng hót lên làm kinh người (một)2023-07-23 02:15
 • #569: Chương 570: Một tiếng hót lên làm kinh người (hai)2023-07-23 02:15
 • #570: Chương 571: Một tiếng hót lên làm kinh người (ba)2023-07-23 02:16
 • #571: Chương 572: Một tiếng hót lên làm kinh người (bốn)2023-07-23 02:16
 • #572: Chương 573: Một tiếng hót lên làm kinh người (năm)(21/62)2023-07-23 02:16
 • #573: Chương 574: Về nhà chuẩn bị2023-07-23 02:16
 • #574: Chương 575: Thi giáo2023-07-23 02:16
 • #575: Chương 576: Không hài lòng2023-07-23 02:16
 • #576: Chương 577: Thành Hóa đấu thải kê hang bôi (25/62)2023-07-23 02:16
 • #577: Chương 578: Thành Hóa đấu thải kê hang bôi (tục)2023-07-23 02:16
 • #578: Chương 579: Thẳng thắn2023-07-23 02:16
 • #579: Chương 580: Tử sạ lộng điểu tôn2023-07-23 02:17
 • #580: Chương 581: Lấy giả đánh tráo đồ đồng thau2023-07-23 02:17
 • #581: Chương 582: Đến2023-07-23 02:17
 • #582: Chương 583: Quỷ dị2023-07-23 02:17
 • #583: Chương 584: Quỷ dị (hai)2023-07-23 02:17
 • #584: Chương 585: Quỷ dị (ba)2023-07-23 02:17
 • #585: Chương 586: Quỷ dị (bốn)2023-07-23 02:17
 • #586: Chương 587: Quỷ dị (năm)2023-07-23 02:17
 • #587: Chương 588: Hội hợp2023-07-23 02:17
 • #588: Chương 589: Hình nộm gốm sứ2023-07-23 02:18
 • #589: Chương 590: Cá chuối2023-07-23 02:18
 • #590: Chương 591: Giải quyết cá chuối2023-07-23 02:18
 • #591: Chương 592: Thiếu Khang mộ2023-07-23 02:18
 • #592: Chương 593: Luôn có thu hoạch2023-07-23 02:18
 • #593: Chương 594: Quỷ dị (chung)2023-07-23 02:18
 • #594: Chương 596: Giải quyết nguyền rủa (41/62)2023-07-23 02:18
 • #595: Chương 597: Phỏng sứ cao thủ2023-07-23 02:18
 • #596: Chương 598: Tiếu Lợi Khải một thân2023-07-23 02:18
 • #597: Chương 599: Lên cấp2023-07-23 02:18
 • #598: Chương 600: Hỗ trợ2023-07-23 02:19
 • #599: Chương 601: Máu chó tình tiết2023-07-23 02:19
 • #600: Chương 602: Vô liêm sỉ một nhà2023-07-23 02:19
 • #601: Chương 603: Đi tới thủ đô sứ2023-07-23 02:19
 • #602: Chương 604: Trương Hội nhiệt tình2023-07-23 02:19
 • #603: Chương 605: Mảnh sứ2023-07-23 02:19
 • #604: Chương 606: Gặp lại2023-07-23 02:19
 • #605: Chương 607: Suy đoán cùng tin tức2023-07-23 02:19
 • #606: Chương 608: Có chuyện xảy ra2023-07-23 02:20
 • #607: Chương 609: Cô cháu2023-07-23 02:20
 • #608: Chương 610: Ly Vẫn tượng2023-07-23 02:20
 • #609: Chương 611: Linh bích thạch2023-07-23 02:20
 • #610: Chương 612: Học một lớp2023-07-23 02:20
 • #611: Chương 613: Cô cháu trở mặt2023-07-23 02:20
 • #612: Chương 614: Lại tăng2023-07-23 02:20
 • #613: Chương 615: Kết giao bằng hữu2023-07-23 02:20
 • #614: Chương 616: Giống như đúc2023-07-23 02:20
 • #615: Chương 617: Phối hợp giải quyết2023-07-23 02:21
 • #616: Chương 618: Biết ăn nói2023-07-23 02:21
 • #617: Chương 619: Mạnh Tử Đào dự định2023-07-23 02:21
 • #618: Chương 620: Hợp tác2023-07-23 02:21
 • #619: Chương 621: Thương lượng2023-07-23 02:21
 • #620: Chương 622: Thương lượng (tục)2023-07-23 02:21
 • #621: Chương 623: Người nước ngoài2023-07-23 02:21
 • #622: Chương 624: Lại hiện mất trộm phẩm2023-07-23 02:21
 • #623: Chương 625: Thoải mái2023-07-23 02:21
 • #624: Chương 626: Studio xung đột2023-07-23 02:21
 • #625: Chương 627: Cảnh Nhạn2023-07-23 02:22
 • #626: Chương 628: Người không thể quán2023-07-23 02:22
 • #627: Chương 629: Bảo kiếm (thượng)2023-07-23 02:22
 • #628: Chương 630: Người phiến tên lừa đảo2023-07-23 02:22
 • #629: Chương 631: Bảo kiếm (hạ)2023-07-23 02:22
 • #630: Chương 632: Bắc Tống Quan diêu2023-07-23 02:22
 • #631: Chương 633: Ung dung tới tay2023-07-23 02:22
 • #632: Chương 634: Tin tức2023-07-23 02:22
 • #633: Chương 635: Lầm sao?2023-07-23 02:22
 • #634: Chương 636: Lầm sao? (tục)2023-07-23 02:23
 • #635: Chương 637: Tiền mừng tuổi2023-07-23 02:23
 • #636: Chương 638: Thịt heo đổi đồng bạc2023-07-23 02:23
 • #637: Chương 639: Biệt thự phong cách nhà vườn2023-07-23 02:23
 • #638: Chương 640: Cự Nhiên tác phẩm?2023-07-23 02:23
 • #639: Chương 641: Tin tức hàm nghĩa2023-07-23 02:23
 • #640: Chương 642: Ô giấy dầu2023-07-23 02:23
 • #641: Chương 643: Tới cửa mời2023-07-23 02:23
 • #642: Chương 644: Trước công ty biến cố2023-07-23 02:24
 • #643: Chương 645: Thiên thạch2023-07-23 02:24
 • #644: Chương 646: Xung đột nhỏ2023-07-23 02:24
 • #645: Chương 647:2023-07-23 02:24
 • #646: Chương 648: Tô lão kinh ngạc2023-07-23 02:24
 • #647: Chương 649: Baldmen điện báo2023-07-23 02:24
 • #648: Chương 650: Đầu mối mới2023-07-23 02:24
 • #649: Chương 651: Ghi chép2023-07-23 02:24
 • #650: Chương 652: Mộc độc2023-07-23 02:24
 • #651: Chương 653: Mộc độc nội dung2023-07-23 02:25
 • #652: Chương 654: Đền tội2023-07-23 02:25
 • #653: Chương 655: Giả trang2023-07-23 02:25
 • #654: Chương 656: Giả trang (hai)2023-07-23 02:25
 • #655: Chương 657: Giả trang (ba)2023-07-23 02:25
 • #656: Chương 658: Dị năng biến hóa2023-07-23 02:25
 • #657: Chương 659: Kiến Văn quan sứ2023-07-23 02:25
 • #658: Chương 660: Phương thuốc vấn đề2023-07-23 02:25
 • #659: Chương 661: Tùy Hầu chi châu2023-07-23 02:25
 • #660: Chương 662: Tìm tới cửa2023-07-23 02:26
 • #661: Chương 663: Tỷ thí y thuật (thượng)2023-07-23 02:26
 • #662: Chương 664: Tỷ thí y thuật (hạ)2023-07-23 02:26
 • #663: Chương 665: Cao thủ vẽ ngựa2023-07-23 02:26
 • #664: Chương 666: Tây viên nhã tập2023-07-23 02:26
 • #665: Chương 667: Kỳ dị giá cắm nến2023-07-23 02:26
 • #666: Chương 668: Mời Khang Nham2023-07-23 02:26
 • #667: Chương 669: Hồng Định2023-07-23 02:26
 • #668: Chương 670: Vô liêm sỉ hành vi2023-07-23 02:27
 • #669: Chương 671: Đại Quân tin tức2023-07-23 02:27
 • #670: Chương 672: Cứu viện (một)2023-07-23 02:27
 • #671: Chương 673: Cứu viện (hai)2023-07-23 02:27
 • #672: Chương 674: Cứu viện (ba)2023-07-23 02:27
 • #673: Chương 675: Cứu viện (bốn)2023-07-23 02:27
 • #674: Chương 676: Cứu viện (năm)2023-07-23 02:27
 • #675: Chương 677: Tạm thời gác lại2023-07-23 02:27
 • #676: Chương 678: Có vấn đề sứ bản họa2023-07-23 02:27
 • #677: Chương 679: Lư Vũ2023-07-23 02:28
 • #678: Chương 680: Phong thủy2023-07-23 02:28
 • #679: Chương 681: Phong thủy vấn đề2023-07-23 02:28
 • #680: Chương 682: Kiếm gỗ đào2023-07-23 02:28
 • #681: Chương 683: Giám bảo hoạt động2023-07-23 02:28
 • #682: Chương 684: Giám bảo hoạt động (hai)2023-07-23 02:28
 • #683: Chương 685: Giám bảo hoạt động (ba)2023-07-23 02:28
 • #684: Chương 686: Giám bảo hoạt động (bốn)2023-07-23 02:28
 • #685: Chương 687: Giám bảo hoạt động (năm)2023-07-23 02:28
 • #686: Chương 688: Giám bảo hoạt động (sáu)2023-07-23 02:29
 • #687: Chương 689: Giám bảo hoạt động (bảy)2023-07-23 02:29
 • #688: Chương 690: Giám bảo hoạt động (tám)2023-07-23 02:29
 • #689: Chương 691: Giám bảo hoạt động (chín)2023-07-23 02:29
 • #690: Chương 692: Giám bảo hoạt động (mười)2023-07-23 02:29
 • #691: Chương 693: Truy thảo2023-07-23 02:29
 • #692: Chương 694: Sài diêu phong thanh2023-07-23 02:29
 • #693: Chương 695: Phương pháp phối chế2023-07-23 02:30
 • #694: Chương 696: Cố ý gây chuyện2023-07-23 02:30
 • #695: Chương 697: Trả thù2023-07-23 02:30
 • #696: Chương 698: Hôn lễ sớm2023-07-23 02:30
 • #697: Chương 699: Anh họ tai nạn xe cộ2023-07-23 02:30
 • #698: Chương 700: Có ẩn tình khác2023-07-23 02:30
 • #699: Chương 701: Quý Thành Hòa2023-07-23 02:30
 • #700: Chương 702: Khó khăn2023-07-23 02:30
 • #701: Chương 703: Bái phỏng2023-07-23 02:31
 • #702: Chương 704: Việc nhà2023-07-23 02:31
 • #703: Chương 705: Song Ưng Đồ2023-07-23 02:31
 • #704: Chương 706: Họa cùng ngọc bội2023-07-23 02:31
 • #705: Chương 707: Thanh liêu lại hiện2023-07-23 02:31
 • #706: Chương 708: Quân diêu chậu hoa (thượng)2023-07-23 02:31
 • #707: Chương 709: Quân diêu chậu hoa (hạ)2023-07-23 02:31
 • #708: Chương 710: Từ nhỏ tao ngộ2023-07-23 02:31
 • #709: Chương 711: Ẩn nhẫn hạng người2023-07-23 02:32
 • #710: Chương 712: Cao phỏng Thanh liêu manh mối2023-07-23 02:32
 • #711: Chương 713: Mặc Thúy2023-07-23 02:32
 • #712: Chương 714: Thù mới hận cũ2023-07-23 02:32
 • #713: Chương 715: Quái trang liêu2023-07-23 02:32
 • #714: Chương 716: Phiền muộn kết quả2023-07-23 02:32
 • #715: Chương 717: Thân mặt2023-07-23 02:32
 • #716: Chương 718: Đánh mấy lần2023-07-23 02:32
 • #717: Chương 719: Thả chim bồ câu2023-07-23 02:33
 • #718: Chương 720: Chu Ích Đức biến hóa2023-07-23 02:33
 • #719: Chương 721: Chu Ích Đức mời2023-07-23 02:33
 • #720: Chương 722: Một con phữu nắp2023-07-23 02:33
 • #721: Chương 723: Bồi thường2023-07-23 02:33
 • #722: Chương 724: Tương hộp mặt dây chuyền2023-07-23 02:33
 • #723: Chương 725: Ấn vàng2023-07-23 02:33
 • #724: Chương 726: Biển đảo đồ2023-07-23 02:33
 • #725: Chương 727: Điều tra tình huống2023-07-23 02:34
 • #726: Chương 728: Biên Cảnh Chiêu họa2023-07-23 02:34
 • #727: Chương 729: 《 Vĩnh Lạc đại điển 》 bản chính2023-07-23 02:34
 • #728: Chương 730: Xung đột nhỏ2023-07-23 02:34
 • #729: Chương 731: Ngày xưa ân oán2023-07-23 02:34
 • #730: Chương 732: Thua thảm2023-07-23 02:34
 • #731: Chương 733: Tiếp tục2023-07-23 02:34
 • #732: Chương 734: Phúc Lộc Thọ2023-07-23 02:34
 • #733: Chương 735: Biến chủng2023-07-23 02:34
 • #734: Chương 736: Hoa cỏ thế giới2023-07-23 02:35
 • #735: Chương 737: Lam để quá bối Kim Long2023-07-23 02:35
 • #736: Chương 738: Hung hăng2023-07-23 02:35
 • #737: Chương 739: Thương thảo2023-07-23 02:35
 • #738: Chương 740: Ngẫu nhiên gặp hỗ trợ2023-07-23 02:35
 • #739: Chương 741: Bộc lộ tài năng thư pháp (thượng)2023-07-23 02:35
 • #740: Chương 742: Bộc lộ tài năng thư pháp (trung)2023-07-23 02:35
 • #741: Chương 743: Bộc lộ tài năng thư pháp (hạ)2023-07-23 02:35
 • #742: Chương 744: Giáo huấn một hồi2023-07-23 02:36
 • #743: Chương 745: Việc xấu2023-07-23 02:36
 • #744: Chương 746: Có khác phát hiện2023-07-23 02:36
 • #745: Chương 747: Đại Quân đón dâu2023-07-23 02:36
 • #746: Chương 748: La Thi Di một nhà2023-07-23 02:36
 • #747: Chương 749: Nhận thân2023-07-23 02:36
 • #748: Chương 750: 《 Lễ Bộ Vận Lược 》2023-07-23 02:36
 • #749: Chương 751: Đột nhiên nhô ra ông chủ2023-07-23 02:36
 • #750: Chương 752: Lại nghe Tào Tiến2023-07-23 02:36
 • #751: Chương 753: Điêu khắc ngọc Tiểu Mai bình2023-07-23 02:37
 • #752: Chương 754: Mảnh sứ vấn đề2023-07-23 02:37
 • #753: Chương 755: Ly kỳ sự2023-07-23 02:37
 • #754: Chương 756: Mặt người lòng thú2023-07-23 02:37
 • #755: Chương 757: Manh mối lại đoạn2023-07-23 02:37
 • #756: Chương 758: Ai là chủ mưu2023-07-23 02:37
 • #757: Chương 759: Khó có thể tin tin tức2023-07-23 02:37
 • #758: Chương 760: Xà phòng thơm hộp ngọc2023-07-23 02:37
 • #759: Chương 761: Một khối ngọc bội2023-07-23 02:37
 • #760: Chương 762: Giống như đã từng quen biết2023-07-23 02:38
 • #761: Chương 763: Vấn đề ngọc khí2023-07-23 02:38
 • #762: Chương 764: Biến thạch mắt mèo2023-07-23 02:38
 • #763: Chương 765: Khai đạo2023-07-23 02:38
 • #764: Chương 766: Điêu khắc đại sư (thượng)2023-07-23 02:38
 • #765: Chương 767: Điêu khắc đại sư (trung)2023-07-23 02:38
 • #766: Chương 768: Điêu khắc đại sư (hạ)2023-07-23 02:38
 • #767: Chương 769: Kỹ xảo hoàn nguyên2023-07-23 02:38
 • #768: Chương 770: Suy đoán2023-07-23 02:39
 • #769: Chương 771: Chặn đường2023-07-23 02:39
 • #770: Chương 772: Huynh đệ cãi vã2023-07-23 02:39
 • #771: Chương 773: Thư mời2023-07-23 02:39
 • #772: Chương 774: Nhập hội quy trình2023-07-23 02:39
 • #773: Chương 775: Mạo muội2023-07-23 02:39
 • #774: Chương 776: Giao lưu hội tiến hành lúc2023-07-23 02:39
 • #775: Chương 777: Ngọc thạch2023-07-23 02:39
 • #776: Chương 778: Không tên trả thù2023-07-23 02:39
 • #777: Chương 779: Không tên trả thù (tục)2023-07-23 02:40
 • #778: Chương 780: Ám địa lý đích câu đương2023-07-23 02:40
 • #779: Chương 781: Đấu bảo2023-07-23 02:40
 • #780: Chương 782: Trần Trọng Phong có chuyện2023-07-23 02:40
 • #781: Chương 783: Bảo tỳ2023-07-23 02:40
 • #782: Chương 784: Rắc rối phức tạp2023-07-23 02:40
 • #783: Chương 785: Đột phát tình huống2023-07-23 02:40
 • #784: Chương 786: Bất ngờ tần phát2023-07-23 02:40
 • #785: Chương 787: Phù thủy mộ2023-07-23 02:41
 • #786: Chương 788: Quỷ đánh tường2023-07-23 02:41
 • #787: Chương 789: Giết rắn2023-07-23 02:41
 • #788: Chương 790: Dạy thay2023-07-23 02:41
 • #789: Chương 791: Đi học2023-07-23 02:41
 • #790: Chương 792: Bích tê?2023-07-23 02:41
 • #791: Chương 793: Lý Tư Huấn tác phẩm!2023-07-23 02:41
 • #792: Chương 794: Lý Tư Huấn tác phẩm (tục)2023-07-23 02:41
 • #793: Chương 795: Đến Hồng Kông2023-07-23 02:42
 • #794: Chương 796: Đi giám định2023-07-23 02:42
 • #795: Chương 797: Cải danh đổi tính2023-07-23 02:42
 • #796: Chương 798: Buổi đấu giá tin tức2023-07-23 02:42
 • #797: Chương 799: Thành thật một chút2023-07-23 02:42
 • #798: Chương 800: Chống đỡ trướng2023-07-23 02:42
 • #799: Chương 801: Chu Đan Tuyền tác phẩm2023-07-23 02:42
 • #800: Chương 802: Chuyện lạ2023-07-23 02:42
 • #801: Chương 803: Phỉ thúy dưa hấu2023-07-23 02:42
 • #802: Chương 804: La Đạm Nhiên cảnh cáo2023-07-23 02:43
 • #803: Chương 805: Lại gặp chuyện2023-07-23 02:43
 • #804: Chương 806: Tẩy ngọc bích2023-07-23 02:43
 • #805: Chương 807: Đánh cược trầm hương2023-07-23 02:43
 • #806: Chương 808: Buổi đấu giá bắt đầu2023-07-23 02:43
 • #807: Chương 809: Nguy cơ tới gần2023-07-23 02:43
 • #808: Chương 810: Đột nhiên xuất hiện2023-07-23 02:43
 • #809: Chương 811: Bắn nhau2023-07-23 02:43
 • #810: Chương 812: Bắn nhau (tục)2023-07-23 02:44
 • #811: Chương 813: Ngọc rồng2023-07-23 02:44
 • #812: Chương 814: Hạ Đại Hữu ham muốn2023-07-23 02:44
 • #813: Chương 815: Vạch trần2023-07-23 02:44
 • #814: Chương 816: Phẩm hương2023-07-23 02:44
 • #815: Chương 817: Đá cảnh2023-07-23 02:44
 • #816: Chương 818: Tóm lại2023-07-23 02:44
 • #817: Chương 819: Thiên thanh nê2023-07-23 02:44
 • #818: Chương 820: Đính hôn2023-07-23 02:45
 • #819: Chương 821: Bất ngờ phát hiện2023-07-23 02:45
 • #820: Chương 822: Đánh cược vô lại2023-07-23 02:45
 • #821: Chương 823: Lưu Worle mời2023-07-23 02:45
 • #822: Chương 824: Tai bay vạ gió2023-07-23 02:45
 • #823: Chương 825: Phát bệnh2023-07-23 02:45
 • #824: Chương 826: Đi bàn châu2023-07-23 02:45
 • #825: Chương 827: Đồng hộp mực2023-07-23 02:45
 • #826: Chương 828: Tạ Minh Húc tao ngộ2023-07-23 02:45
 • #827: Chương 829: Tranh liên hoàn2023-07-23 02:46
 • #828: Chương 830: Hình cũ bên trong tin tức2023-07-23 02:46
 • #829: Chương 831: Kẻ thù gặp mặt2023-07-23 02:46
 • #830: Chương 832: Phẩm thạch gặp2023-07-23 02:46
 • #831: Chương 833: Trăm phương ngàn kế2023-07-23 02:46
 • #832: Chương 834: Long thạch loại2023-07-23 02:46
 • #833: Chương 835: Nổi lên2023-07-23 02:46
 • #834: Chương 836: Bắt cóc2023-07-23 02:46
 • #835: Chương 837: Thủ phạm2023-07-23 02:46
 • #836: Chương 838: Thủ phạm (tục)2023-07-23 02:47
 • #837: Chương 839: Ngẫu nhiên gặp Nguyên Lâm2023-07-23 02:47
 • #838: Chương 840: Một cái đồ sứ dẫn ra phát hiện2023-07-23 02:47
 • #839: Chương 841: Đổi ý2023-07-23 02:47
 • #840: Chương 842: Điều kiện2023-07-23 02:47
 • #841: Chương 843: Chân chính lư Tuyên Đức2023-07-23 02:47
 • #842: Chương 844: Đố kị2023-07-23 02:47
 • #843: Chương 845: Chuyển tâm bình vấn đề2023-07-23 02:47
 • #844: Chương 846: Ma xui quỷ khiến chạm sứ2023-07-23 02:48
 • #845: Chương 847: Khanh cùng phản khanh2023-07-23 02:48
 • #846: Chương 848: Hố chính là các ngươi2023-07-23 02:48
 • #847: Chương 849: Vào cuộc2023-07-23 02:48
 • #848: Chương 850: Một quyển sách thuốc cổ2023-07-23 02:48
 • #849: Chương 851: Hải mò sứ2023-07-23 02:48
 • #850: Chương 852: Điều tra báo cáo2023-07-23 02:48
 • #851: Chương 853: Tiểu hoa chiêu2023-07-23 02:49
 • #852: Chương 854: Hiểu lầm2023-07-23 02:49
 • #853: Chương 855: Thiết Bì tin tức2023-07-23 02:49
 • #854: Chương 856: Đột nhiên xuất hiện tiếng súng2023-07-23 02:49
 • #855: Chương 857: Da cá nhám2023-07-23 02:49
 • #856: Chương 858: Phát hiện độc tố2023-07-23 02:49
 • #857: Chương 859: Ngụy Sa Nam tạ lễ2023-07-23 02:49
 • #858: Chương 860: Bách thanh2023-07-23 02:49
 • #859: Chương 861: Nhận ra2023-07-23 02:50
 • #860: Chương 862: Đối phó người2023-07-23 02:50
 • #861: Chương 863: Trào Phong pho tượng2023-07-23 02:50
 • #862: Chương 864: Biển đảo2023-07-23 02:50
 • #863: Chương 865: Ngộ cơ quan2023-07-23 02:50
 • #864: Chương 866: Thu hoạch khá dồi dào2023-07-23 02:50
 • #865: Chương 867: Ấn hương2023-07-23 02:50
 • #866: Chương 868: Không tên xung đột2023-07-23 02:50
 • #867: Chương 869: 《 Nguyên Hòa Quận Huyền Đồ Chí 》2023-07-23 02:51
 • #868: Chương 870: Mao sứ2023-07-23 02:51
 • #869: Chương 871: Cực phẩm kẻ cặn bã2023-07-23 02:51
 • #870: Chương 872: Cho một bài học2023-07-23 02:51
 • #871: Chương 873: Trị liệu tạ lễ2023-07-23 02:51
 • #872: Chương 874: Trên xe buýt ngẫu nhiên gặp2023-07-23 02:51
 • #873: Chương 875: Bạc nước liêu2023-07-23 02:51
 • #874: Chương 876: Lộ ra kẽ hở2023-07-23 02:51
 • #875: Chương 877: Giải quyết kẻ cặn bã2023-07-23 02:52
 • #876: Chương 878: Giả làm thật đến thật cũng giả2023-07-23 02:52
 • #877: Chương 879: Giả làm thật đến thật cũng giả (tục)2023-07-23 02:52
 • #878: Chương 880: Tiếp xúc (thượng)2023-07-23 02:52
 • #879: Chương 881: Tiếp xúc (trung)2023-07-23 02:52
 • #880: Chương 882: Tiếp xúc (hạ)2023-07-23 02:52
 • #881: Chương 883: Trùng hợp?2023-07-23 02:52
 • #882: Chương 884: Một mặt gương đồng2023-07-23 02:52
 • #883: Chương 885: Lấy lòng2023-07-23 02:52
 • #884: Chương 886: Tranh đoạt2023-07-23 02:53
 • #885: Chương 887: Mạch đao2023-07-23 02:53
 • #886: Chương 888: Nền2023-07-23 02:53
 • #887: Chương 889: Dạ Lang2023-07-23 02:53
 • #888: Chương 890: Khí tràng biện ngụy2023-07-23 02:53
 • #889: Chương 891: Phẩm hội dâng hương2023-07-23 02:53
 • #890: Chương 892: Long Tiên Hương2023-07-23 02:53
 • #891: Chương 893: Thượng phẩm Long Tiên Hương2023-07-23 02:53
 • #892: Chương 894: Long Tiên Hương phương pháp phối chế2023-07-23 02:53
 • #893: Chương 895: Dị năng lai lịch2023-07-23 02:54
 • #894: Chương 896: Tương lai kế hoạch2023-07-23 02:54
 • #895: Chương 897: Cá chép Koi2023-07-23 02:54
 • #896: Chương 898: Một ít việc vặt2023-07-23 02:54
 • #897: Chương 899: Trong máy vi tính video2023-07-23 02:54
 • #898: Chương 900: Khiêu góc tường2023-07-23 02:54
 • #899: Chương 901: Thô lỗ2023-07-23 02:54
 • #900: Chương 902: Có người muốn nhảy lầu2023-07-23 02:54
 • #901: Chương 903: Chẩn đoán sai2023-07-23 02:55
 • #902: Chương 904: Dân quốc cao phảng2023-07-23 02:55
 • #903: Chương 905: Câu cá2023-07-23 02:55
 • #904: Chương 906: Đáy hồ cái rương2023-07-23 02:55
 • #905: Chương 907: Đập quán2023-07-23 02:55
 • #906: Chương 908: Đốt xe2023-07-23 02:55
 • #907: Chương 909: Kỵ ngồi nhân hình con dấu2023-07-23 02:55
 • #908: Chương 910: Hội sở game (hai chương hợp nhất)2023-07-23 02:55
 • #909: Chương 911: Cầu hỗ trợ2023-07-23 02:56
 • #910: Chương 912: Lại đánh cược2023-07-23 02:56
 • #911: Chương 913: Theo dõi2023-07-23 02:56
 • #912: Chương 914: Giải ra dương chi ngọc2023-07-23 02:56
 • #913: Chương 915: Năm màu ngọc2023-07-23 02:56
 • #914: Chương 916: Hoan gia2023-07-23 02:56
 • #915: Chương 917: Quốc gia cổ2023-07-23 02:56
 • #916: Chương 918: Kỳ quái họa (thượng)2023-07-23 02:56
 • #917: Chương 919: Kỳ quái họa (hạ)2023-07-23 02:57
 • #918: Chương 920: Căng thẳng Đổng Cát Xương2023-07-23 02:57
 • #919: Chương 921: Người mặc áo đen2023-07-23 02:57
 • #920: Chương 922: Vương Duy tác phẩm hội họa?2023-07-23 02:57
 • #921: Chương 922: Vương Duy tác phẩm hội họa?2023-07-23 02:57
 • #922: Chương 924: Bắt cóc2023-07-23 02:57
 • #923: Chương 925: Bất ngờ người2023-07-23 02:57
 • #924: Chương 926: Một lưới bắt hết2023-07-23 02:57
 • #925: Chương 927: Giết người2023-07-23 02:58
 • #926: Chương 928: Đập ra đến kết quả2023-07-23 02:58
 • #927: Chương 929: Gian xảo (thượng)2023-07-23 02:58
 • #928: Chương 930: Gian xảo (trung)2023-07-23 02:58
 • #929: Chương 931: Gian xảo (hạ)2023-07-23 02:58
 • #930: Chương 932: Mật báo2023-07-23 02:58
 • #931: Chương 933: Thần kỳ người ngọc2023-07-23 02:58
 • #932: Chương 934: Xuất sắc cao phảng2023-07-23 02:58
 • #933: Chương 935: Lai giả bất thiện2023-07-23 02:59
 • #934: Chương 936: Thiện người không đến2023-07-23 02:59
 • #935: Chương 937: Ảo não2023-07-23 02:59
 • #936: Chương 938: Thiện hữu thiện báo2023-07-23 02:59
 • #937: Chương 939: Con đường2023-07-23 02:59
 • #938: Chương 940: Đặc thù bình ngọc2023-07-23 02:59
 • #939: Chương 941: Ngọc tinh2023-07-23 02:59
 • #940: Chương 942: Damascus loan đao2023-07-23 02:59
 • #941: Chương 943: Thạch lão đại thỉnh cầu2023-07-23 02:59
 • #942: Chương 944: Lòng đất cự thành (một)2023-07-23 02:59
 • #943: Chương 945: Lòng đất cự thành (hai)2023-07-23 03:00
 • #944: Chương 946: Lòng đất cự thành (ba)2023-07-23 03:00
 • #945: Chương 947: Lòng đất cự thành (bốn)2023-07-23 03:00
 • #946: Chương 948: Lòng đất cự thành (năm)2023-07-23 03:00
 • #947: Chương 949: Lòng đất cự thành (sáu)2023-07-23 03:00
 • #948: Chương 950: Lòng đất cự thành (bảy)2023-07-23 03:00
 • #949: Chương 951: Lòng đất cự thành (tám)2023-07-23 03:00
 • #950: Chương 952: Lòng đất cự thành (chung)2023-07-23 03:00
 • #951: Chương 953: Phong thủy cục (thượng)2023-07-23 03:01
 • #952: Chương 954: Phong thủy cục (hạ)2023-07-23 03:01
 • #953: Chương 955: Đáng ghét chỗ2023-07-23 03:01
 • #954: Chương 956: Giao phó2023-07-23 03:01
 • #955: Chương 957: Phẩm hạnh không xứng phong thủy2023-07-23 03:01
 • #956: Chương 958: Ung dung kiếm lậu2023-07-23 03:01
 • #957: Chương 959: Biên Tây Lân!2023-07-23 03:01
 • #958: Chương 960: Giết vợ2023-07-23 03:01
 • #959: Chương 961: Phản đánh cướp2023-07-23 03:01
 • #960: Chương 962: Mật thất kinh hồn2023-07-23 03:02
 • #961: Chương 963: Nước Mỹ hành trình2023-07-23 03:02
 • #962: Chương 964: Gia đình bán đấu giá2023-07-23 03:02
 • #963: Chương 965: Chung hiện (thượng)2023-07-23 03:02
 • #964: Chương 966: Chung hiện (hạ)2023-07-23 03:02
 • #965: Chương 967: Long Tuyền Quan diêu sứ2023-07-23 03:02
 • #966: Chương 968: Đồng thau đồ đựng đá2023-07-23 03:02
 • #967: Chương 969: Lá mặt lá trái2023-07-23 03:02
 • #968: Chương 970: Cao nguyên huyết ngọc2023-07-23 03:03
 • #969: Chương 971: Ngộ Bộ Siêu Phong2023-07-23 03:03
 • #970: Chương đệ 972: Càn quét2023-07-23 03:03
 • #971: Chương 973: Thùng phá sảnh2023-07-23 03:03
 • #972: Chương 974: Trên tờ giấy con số2023-07-23 03:03
 • #973: Chương 975: Giáp cốt mảnh vỡ2023-07-23 03:03
 • #974: Chương 976: Thỏa thuận thỏa thuận2023-07-23 03:03
 • #975: Chương 977: Thăm dò?2023-07-23 03:03
 • #976: Chương 978: Lang Tử Thanh xuất hiện2023-07-23 03:03
 • #977: Chương 979: Có cá lọt lưới2023-07-23 03:04
 • #978: Chương 980: Tận diệt2023-07-23 03:04
 • #979: Chương 981: Tiền Tùng Viên2023-07-23 03:04
 • #980: Chương 982: Ngọc bội tin tức2023-07-23 03:04
 • #981: Chương 983: Ẩn Dương hành2023-07-23 03:04
 • #982: Chương 984: Liên hoàn vụ án giết người2023-07-23 03:04
 • #983: Chương 985: Phong thủy đại sư?2023-07-23 03:04
 • #984: Chương 986: Bách Tân Thắng2023-07-23 03:05
 • #985: Chương 987: Hiếm thấy tử đàn2023-07-23 03:05
 • #986: Chương 988: Có ẩn tình2023-07-23 03:05
 • #987: Chương 989: Thì ra là như vậy2023-07-23 03:05
 • #988: Chương 990: Mãnh gia tin tức2023-07-23 03:05
 • #989: Chương 991: Phục hồi như cũ tạc tượng2023-07-23 03:05
 • #990: Chương 992: Vi Đà tạc tượng2023-07-23 03:05
 • #991: Chương 993: Muốn nhờ2023-07-23 03:05
 • #992: Chương 994: Ngọc hồ lô lai lịch2023-07-23 03:06
 • #993: Chương 995: Ngọc kính hiện hình (thượng)2023-07-23 03:06
 • #994: Chương 996: Ngọc kính hiện hình (hạ)2023-07-23 03:06
 • #995: Chương 997: Lẫn lộn2023-07-23 03:06
 • #996: Chương 998: Lẫn lộn phương pháp2023-07-23 03:06
 • #997: Chương 999: Trang Công Thái đồ cất giữ2023-07-23 03:06
 • #998: Chương 1000: Thục Đô hành trình2023-07-23 03:06
 • #999: Chương 1001: Mất trộm án2023-07-23 03:06
 • #1000: Chương 1002: Có gì đó không đúng2023-07-23 03:07
 • #1001: Chương 1003: Phát hiện tung tích2023-07-23 03:07
 • #1002: Chương 1004: Lại là cái vụ án lớn2023-07-23 03:07
 • #1003: Chương 1005: Ngũ sắc hoa Thương Kim năm màu bát2023-07-23 03:07
 • #1004: Chương 1006: Bùi lão thỉnh cầu2023-07-23 03:07
 • #1005: Chương 1007: Lục định nghe đồn2023-07-23 03:07
 • #1006: Chương 1008: Tầm bảo tiết mục2023-07-23 03:07
 • #1007: Chương 1009: Tiết mục thu lại bên trong2023-07-23 03:07
 • #1008: Chương 1010: Tiết mục thu lại bên trong (tục)2023-07-23 03:08
 • #1009: Chương 1011: Trùng hợp? Âm mưu?2023-07-23 03:08
 • #1010: Chương 1012: Nhà Thương đồng thau phương lôi2023-07-23 03:08
 • #1011: Chương 1013: Triệu Hà2023-07-23 03:08
 • #1012: Chương 1014: Đỉnh cấp Kê Huyết thạch2023-07-23 03:08
 • #1013: Chương 1015: Bất ngờ đào tòa nhà2023-07-23 03:08
 • #1014: Chương 1016: Suýt chút nữa đạo2023-07-23 03:08
 • #1015: Chương 1017: Một viên Ngọc Tuyền Cơ2023-07-23 03:08
 • #1016: Chương 1018: Bái phỏng Cung lão2023-07-23 03:08
 • #1017: Chương 1019: Lão giao tinh2023-07-23 03:09
 • #1018: Chương 1020: Chuông vàng2023-07-23 03:09
 • #1019: Chương 1021: Đột nhiên bắt cóc án2023-07-23 03:09
 • #1020: Chương 1022: La bàn ngọc bội2023-07-23 03:09
 • #1021: Chương 1023: Hỏi thăm2023-07-23 03:09
 • #1022: Chương 1024: Khả năng2023-07-23 03:09
 • #1023: Chương 1025: Nghe nói2023-07-23 03:09
 • #1024: Chương 1026: Mạnh mẽ chạm sứ (thượng)2023-07-23 03:10
 • #1025: Chương 1027: Mạnh mẽ chạm sứ (hạ)2023-07-23 03:10
 • #1026: Chương 1028: Có vấn đề chuyên gia2023-07-23 03:10
 • #1027: Chương 1029: Nho nhỏ địa phản kích2023-07-23 03:10
 • #1028: Chương 1030: Quái lạ ống đựng bút2023-07-23 03:10
 • #1029: Chương 1031: Lại xuất hiện2023-07-23 03:10
 • #1030: Chương 1032: Chân chính Cung Xuân Hồ2023-07-23 03:10
 • #1031: Chương 1033: Tiết mục ti vi2023-07-23 03:10
 • #1032: Chương 1034: Lục soát2023-07-23 03:11
 • #1033: Chương 1035: Khả năng chuyển biến tốt2023-07-23 03:11
 • #1034: Chương 1036: Tinh đồ2023-07-23 03:11
 • #1035: Chương 1037: Ngừng kinh doanh2023-07-23 03:11
 • #1036: Chương 1038: Kỷ niệm tệ2023-07-23 03:11
 • #1037: Chương 1039: Kinh người thư pháp2023-07-23 03:11
 • #1038: Chương 1040: Nổi lên mặt nước2023-07-23 03:11
 • #1039: Chương 1041: Phiền phức La Thi Di2023-07-23 03:11
 • #1040: Chương 1042: Hợp tình hợp lý2023-07-23 03:11
 • #1041: Chương 1043: Viên mãn giải quyết?2023-07-23 03:12
 • #1042: Chương 1044: Có chút quỷ dị2023-07-23 03:12
 • #1043: Chương 1045:2023-07-23 03:12
 • #1044: Chương 1046: Không rõ sống chết2023-07-23 03:12
 • #1045: Chương 1047: Khó bề phân biệt2023-07-23 03:12
 • #1046: Chương 1048: Truyền nhân2023-07-23 03:12
 • #1047: Chương 1049: Phương lôi tin tức2023-07-23 03:12
 • #1048: Chương 1050: Rùa đá2023-07-23 03:12
 • #1049: Chương 1051: Mời2023-07-23 03:12
 • #1050: Chương 1052: Không rõ mời2023-07-23 03:13
 • #1051: Chương 1053: Hung thủ (thượng)2023-07-23 03:13
 • #1052: Chương 1054: Hung thủ (hạ)2023-07-23 03:13
 • #1053: Chương 1055: Truy hung2023-07-23 03:13
 • #1054: Chương 1056: Truy hung (chung)2023-07-23 03:13
 • #1055: Chương 1057: Đặc thù ngọc kính2023-07-23 03:13
 • #1056: Chương 1058: Nho nhỏ tranh chấp2023-07-23 03:13
 • #1057: Chương 1059: Túi thơm lai lịch2023-07-23 03:13
 • #1058: Chương 1060: Năm con Hoa Thần Bôi (thượng)2023-07-23 03:13
 • #1059: Chương 1061: Biểu diễn thư pháp2023-07-23 03:14
 • #1060: Chương 1062: Năm con Hoa Thần Bôi (hạ)2023-07-23 03:14
 • #1061: Chương 1063: Thẩm Dực đến2023-07-23 03:14
 • #1062: Chương 1064: Vận rủi2023-07-23 03:14
 • #1063: Chương 1065: Trường sinh bí mật2023-07-23 03:14
 • #1064: Chương 1066: Cứu vãn2023-07-23 03:14
 • #1065: Chương 1067: Tiếp để chiếc lọ2023-07-23 03:14
 • #1066: Chương 1068: Ám thị2023-07-23 03:14
 • #1067: Chương 1069: Mảnh sứ mất tích2023-07-23 03:15
 • #1068: Chương 1070: Hoàng Kim Long văn kính2023-07-23 03:15
 • #1069: Chương 1071: Bốn chiếc gương2023-07-23 03:15
 • #1070: Chương 1072: Tiến triển (thượng)2023-07-23 03:15
 • #1071: Chương 1073: Tiến triển (trung)2023-07-23 03:15
 • #1072: Chương 1074: Tiến triển (hạ)2023-07-23 03:15
 • #1073: Chương 1075: Hai chiếc gương2023-07-23 03:15
 • #1074: Chương 1076: Được Hoa Thần Bôi2023-07-23 03:15
 • #1075: Chương 1077: Thủ quy củ2023-07-23 03:16
 • #1076: Chương 1078: Thập Trúc Trai họa phổ2023-07-23 03:16
 • #1077: Chương 1079: Họa kỹ trên2023-07-23 03:16
 • #1078: Chương 1080: Họa kỹ (trung)2023-07-23 03:16
 • #1079: Chương 1081: Họa kỹ (hạ)2023-07-23 03:16
 • #1080: Chương 1082: Trả hàng phong ba2023-07-23 03:16
 • #1081: Chương 1083: Họa kỹ (tục)2023-07-23 03:16
 • #1082: Chương 1084: Tận diệt2023-07-23 03:16
 • #1083: Chương 1085: Tới cửa xin lỗi2023-07-23 03:16
 • #1084: Chương 1086: Thành đôi ngọc bội2023-07-23 03:17
 • #1085: Chương 1087: Trận chung kết (thượng)2023-07-23 03:17
 • #1086: Chương 1088: Trận chung kết (hạ)2023-07-23 03:17
 • #1087: Chương 1089: Loan Phượng hình ảnh2023-07-23 03:17
 • #1088: Chương 1090: Thẩm Dực mất tích2023-07-23 03:17
 • #1089: Chương 1091: Hanyū Shin2023-07-23 03:17
 • #1090: Chương 1092: Biến mất không còn tăm tích2023-07-23 03:17
 • #1091: Chương 1093: Du ngoạn2023-07-23 03:17
 • #1092: Chương 1094: Thưởng thức trà2023-07-23 03:17
 • #1093: Chương 1095: Tìm tới người2023-07-23 03:18
 • #1094: Chương 1096: Trò khôi hài2023-07-23 03:18
 • #1095: Chương 1097: Bên trong có Càn Khôn2023-07-23 03:18
 • #1096: Chương 1098: Trái lương tâm2023-07-23 03:18
 • #1097: Chương 1099: Giao điểm học phí2023-07-23 03:18
 • #1098: Chương 1100: Làm người khác khó chịu2023-07-23 03:18
 • #1099: Chương 1101: Tham quan viện bảo tàng2023-07-23 03:18
 • #1100: Chương 1102: Đồ án dụng ý2023-07-23 03:18
 • #1101: Chương 1103: Lắp ráp chủ thể2023-07-23 03:19
 • #1102: Chương 1104: Không giảng đạo lý2023-07-23 03:19
 • #1103: Chương 1105: Đột phát bệnh tật2023-07-23 03:19
 • #1104: Chương 1106: Cảm tạ2023-07-23 03:19
 • #1105: Chương 1107: Lợi dụng2023-07-23 03:19
 • #1106: Chương 1108: Một phương tiểu con dấu2023-07-23 03:19
 • #1107: Chương 1109: Càn Long ngọc tỷ2023-07-23 03:19
 • #1108: Chương 1110: Tấm lòng2023-07-23 03:19
 • #1109: Chương 1111: Thanh Ô Công2023-07-23 03:19
 • #1110: Chương 1112: Đáng ghét tên lừa đảo2023-07-23 03:20
 • #1111: Chương 1113: Hoàn mỹ phục hồi như cũ2023-07-23 03:20
 • #1112: Chương 1114: Sài diêu phương pháp phối chế?2023-07-23 03:20
 • #1113: Chương 1115: Nông trại ngẫu nhiên gặp2023-07-23 03:20
 • #1114: Chương 1116: Hàng giả (thượng)2023-07-23 03:20
 • #1115: Chương 1117: Hàng giả (hạ)2023-07-23 03:20
 • #1116: Chương 1118: Cảm kích2023-07-23 03:20
 • #1117: Chương 1119: Thu hoạch bút ký2023-07-23 03:20
 • #1118: Chương 1120: Cứu người2023-07-23 03:20
 • #1119: Chương 1121: Đàn cổ2023-07-23 03:20
 • #1120: Chương 1122: Tội ác đầy trời2023-07-23 03:21
 • #1121: Chương 1123: Ma xui quỷ khiến2023-07-23 03:21
 • #1122: Chương 1124: Bị lừa gạt đồ cất giữ2023-07-23 03:21
 • #1123: Chương 1125: Đột phá điểm mấu chốt2023-07-23 03:21
 • #1124: Chương 1126: Phong mã không tiếp2023-07-23 03:21
 • #1125: Chương 1127: Vụ án lớn2023-07-23 03:21
 • #1126: Chương 1128: Tự sát2023-07-23 03:21
 • #1127: Chương 1129: Nga liêu đổi sơn liêu2023-07-23 03:21
 • #1128: Chương 1130: Xác định tác giả2023-07-23 03:21
 • #1129: Chương 1131: Gặp phải tai nạn xe cộ2023-07-23 03:21
 • #1130: Chương 1132: Tai nạn xe cộ ẩn tình2023-07-23 03:22
 • #1131: Chương 1133: Tân mảnh sứ2023-07-23 03:22
 • #1132: Chương 1134: Gặp rắc rối2023-07-23 03:22
 • #1133: Chương 1135: Ở giữa giải quyết2023-07-23 03:22
 • #1134: Chương 1136: Bất ngờ tên2023-07-23 03:22
 • #1135: Chương 1137: Giả thần giả quỷ2023-07-23 03:22
 • #1136: Chương 1138: Chân chính huyết ngọc2023-07-23 03:22
 • #1137: Chương 1139: Kỹ thuật (thượng)2023-07-23 03:22
 • #1138: Chương 1140: Kỹ thuật (hạ)2023-07-23 03:22
 • #1139: Chương 1141: Chung ngộ Mễ An Lượng2023-07-23 03:23
 • #1140: Chương 1142: Mễ An Lượng bàn giao2023-07-23 03:23
 • #1141: Chương 1143: Giá trị liên thành2023-07-23 03:23
 • #1142: Chương 1144: Viện bảo tàng khai trương2023-07-23 03:23
 • #1143: Chương 1145: Hội viên phục vụ2023-07-23 03:23
 • #1144: Chương 1146: Ẩn giấu nội dung2023-07-23 03:23
 • #1145: Chương 1147: Hiệu quả2023-07-23 03:23
 • #1146: Chương 1148: Sinh tử2023-07-23 03:23
 • #1147: Chương 1149: Cầu cứu2023-07-23 03:24
 • #1148: Chương 1150: Kỳ quái giao lưu hội2023-07-23 03:24
 • #1149: Chương 1151: Tuyển chọn2023-07-23 03:24
 • #1150: Chương 1152: Không bình thường nhiệm vụ2023-07-23 03:24
 • #1151: Chương 1153: Nhiệm vụ mục đích2023-07-23 03:24
 • #1152: Chương 1154: Mưu sát2023-07-23 03:24
 • #1153: Chương 1155: Sát thủ2023-07-23 03:24
 • #1154: Chương 1156: Nổi lên mặt nước2023-07-23 03:24
 • #1155: Chương 1157: Hi vọng chi hương2023-07-23 03:24
 • #1156: Chương 1158: Ve sầu thoát xác2023-07-23 03:25
 • #1157: Chương 1159: Trương Cảnh Cường đánh cược2023-07-23 03:25
 • #1158: Chương 1160: Quen mặt2023-07-23 03:25
 • #1159: Chương 1161: Tóc mái hí Kim Thiền2023-07-23 03:25
 • #1160: Chương 1162: Thiền Dực kiếm2023-07-23 03:25
 • #1161: Chương 1163: Binh khí tỷ thí2023-07-23 03:25
 • #1162: Chương 1164: Bị bắt cóc2023-07-23 03:25
 • #1163: Chương 1165: Đại mạc tầm bảo2023-07-23 03:25
 • #1164: Chương 1166: Thần quái hung án2023-07-23 03:25
 • #1165: Chương 1167: Ly kỳ biến mất2023-07-23 03:26
 • #1166: Chương 1168: 4 chân xà2023-07-23 03:26
 • #1167: Chương 1169: Đột nhiên nổ tung2023-07-23 03:26
 • #1168: Chương 1170: Một lần nữa lựa chọn2023-07-23 03:26
 • #1169: Chương 1171: Chó rừng2023-07-23 03:26
 • #1170: Chương 1172: Yếu đuối2023-07-23 03:26
 • #1171: Chương 1173: Hoạt pho tượng2023-07-23 03:26
 • #1172: Chương 1174: Hạt nhân2023-07-23 03:26
 • #1173: Chương 1175: Xà thử2023-07-23 03:27
 • #1174: Chương 1176: Đến chính điện2023-07-23 03:27
 • #1175: Chương 1177: Mặc Long ngọc quan2023-07-23 03:27
 • #1176: Chương 1178: Nọc độc2023-07-23 03:27
 • #1177: Chương 1179: Động đất2023-07-23 03:27
 • #1178: Chương 1180: Chạy thoát2023-07-23 03:27
 • #1179: Chương 1181: Hợp tác2023-07-23 03:27
 • #1180: Chương 1182: Mạnh Hồng Xương bị đánh2023-07-23 03:27
 • #1181: Chương 1183: Tìm tới hắc thủ2023-07-23 03:28
 • #1182: Chương 1184: Lại có nhiệm vụ2023-07-23 03:28
 • #1183: Chương 1185: Đạo quán nhỏ2023-07-23 03:28
 • #1184: Chương 1186: Cây trà2023-07-23 03:28
 • #1185: Chương 1187: Thay đổi phương pháp2023-07-23 03:28
 • #1186: Chương 1188: Đan mộc2023-07-23 03:28
 • #1187: Chương 1189: Long Vương ấn2023-07-23 03:28
 • #1188: Chương 1190: Bức tranh nội dung2023-07-23 03:28
 • #1189: Chương 1191: Nhòm ngó2023-07-23 03:28
 • #1190: Chương 1192: Tham lam khiến người hủy diệt2023-07-23 03:28
 • #1191: Chương 1193: Vô danh địa đồ2023-07-23 03:28
 • #1192: Chương 1194: Không tên địch ý2023-07-23 03:29
 • #1193: Chương 1195: Đối chất2023-07-23 03:29
 • #1194: Chương 1196: Trợn mắt ngoác mồm2023-07-23 03:29
 • #1195: Chương 1197: Then chốt ngọc thạch2023-07-23 03:29
 • #1196: Chương 1198: Hi vọng quê hương (một)2023-07-23 03:29
 • #1197: Chương 1199: Hi vọng quê hương (hai)2023-07-23 03:29
 • #1198: Chương 1200: Hi vọng quê hương (ba)2023-07-23 03:29
 • #1199: Chương 1201: Hi vọng quê hương (bốn)2023-07-23 03:29
 • #1200: Chương 1202: Hi vọng quê hương (năm)2023-07-23 03:29
 • #1201: Chương 1203: Hi vọng quê hương (sáu)2023-07-23 03:30
 • #1202: Chương 1204: Hi vọng quê hương (bảy)2023-07-23 03:30
 • #1203: Chương 1205: Hi vọng quê hương (tám)2023-07-23 03:30
 • #1204: Chương 1206: Hi vọng quê hương (chín)2023-07-23 03:30
 • #1205: Chương 1207: Hi vọng quê hương (mười)2023-07-23 03:30
 • #1206: Chương 1208: Hi vọng quê hương (11)2023-07-23 03:30
 • #1207: Chương 1209: Hi vọng quê hương (12)2023-07-23 03:30
 • #1208: Chương 1210: Hi vọng quê hương (13)2023-07-23 03:30
 • #1209: Chương 1211: Hi vọng quê hương (14)2023-07-23 03:30
 • #1210: Chương 1212: Hi vọng quê hương (15)2023-07-23 03:31
 • #1211: Chương 1213: Hi vọng quê hương (16)2023-07-23 03:31
 • #1212: Chương 1214: Hi vọng quê hương (17)2023-07-23 03:31
 • #1213: Chương 1215: Hi vọng quê hương (18)2023-07-23 03:31
 • #1214: Chương 1216: Hi vọng quê hương (đại kết cục)2023-07-23 03:31
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ngã Thị Miêu Đại Vương

TiKay

Ta Bạo Ngược Tỷ Tỷ

TiKay

Chấp Chưởng Thần Quyền

TiKay

Cực Phẩm Mỹ Nữ Hiệu Trưởng

TiKay

Ta Ở Tōkyō Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

TiKay

Mao Sơn Chung Cực Cương Thi Vương

TiKay

Leave a Reply