Đô Thị

Đại Hào Môn

Đại Hào Môn

Một cái đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tu chân lãnh tụ tông môn, đến cùng xảy ra chuyện gì?

Một vị tinh thông tướng thuật y đạo phong thuỷ xem bói tu chân thiên tài, muốn thế nào chấn hưng cái này đã triệt để xuống dốc tông môn?

Đây là một cái quanh co cố sự.

txt: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tiên Giới Trở Về

TiKay

Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân

TiKay

Xin Chào, Chu Tiên Sinh!

TiKay

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

THUYS♥️

Chuyên Chức Bảo Tiêu

TiKay

Linh Khí Thức Tỉnh: Thiên Phú Ngàn Tỉ Lần

TiKay

Leave a Reply