Đô Thị

Đại Hào Môn

Đại Hào Môn

Một cái đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tu chân lãnh tụ tông môn, đến cùng xảy ra chuyện gì?

Một vị tinh thông tướng thuật y đạo phong thuỷ xem bói tu chân thiên tài, muốn thế nào chấn hưng cái này đã triệt để xuống dốc tông môn?

Đây là một cái quanh co cố sự.

txt: tangthuvien.vn


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bính
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Cực Phẩm Mỹ Nữ Hiệu Trưởng

TiKay

Diệu Thủ Tâm Y

TiKay

Trọng Sinh Chi 2006

TiKay

Cực Phẩm Cướp Đoạt Hệ Thống

TiKay

Cự Tuyệt Thừa Kế Hàng Tỷ Gia Sản

TiKay

Ta Có Thể Khống Chế Đan Điền

TiKay

Leave a Reply