Tiên Hiệp

Lạn Kha Kỳ Duyên

Lạn Kha Kỳ Duyên

Lạn Kha bên cạnh ván cờ lá rụng, giữa cây già không người đánh cờ

Hưng trí đặt Thiên Nguyên một cờ, lại quay đầu sơn hải mênh mông
……
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Kế Duyên thành một cái cũ nát trong sơn thần miếu nửa mù tên ăn mày.

Thực lực không đủ miệng pháo đến góp, chân nhân một thanh kiếm, thần côn một cái miệng, chính là Kế Duyên tại cái này đáng sợ thế giới an thân đặt chân căn bản.

Nguồn: tangthuvien.vn


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Chân Phí Sự
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thế cuộc2022-03-21 14:43
 • #2: Tinh thần tàn phá2022-03-21 14:43
 • #3: Vạn vật nở rộ2022-03-21 14:43
 • #4: Chẳng lẽ ta xuyên qua rồi?2022-03-21 14:43
 • #5: Dị thường2022-03-21 14:43
 • #6: Chớ cùng hắn đi!2022-03-21 14:43
 • #7: Nửa mù2022-03-21 14:43
 • #8: (vi hổ tác trành)nối giáo cho giặc2022-03-21 14:44
 • #9: Nước giếng không phạm nước sông2022-03-21 14:44
 • #10: Cuối cùng không có bị hù chết2022-03-21 14:44
 • #11: Chưa từng chửi thề, nhưng nhịn không được2022-03-21 14:44
 • #12: Hồng Hồ2022-03-21 14:44
 • #13: Thiếu hiệp thiếu hiệp2022-03-21 14:44
 • #14: Không khuyên nổi2022-03-21 14:44
 • #15: Phàm nhân cùng yêu vật chênh lệch2022-03-21 14:44
 • #16: Kỳ nhân kế tiên sinh2022-03-21 14:44
 • #17: Hiệp nghĩa ước hẹn2022-03-21 14:44
 • #18: Tâm mệt Kế Duyên2022-03-21 14:44
 • #19: Chân thực mà hoảng hốt2022-03-21 14:44
 • #20: Tinh xảo nhà nhỏ2022-03-21 14:44
 • #21: Chấp tử nơi tay khí rót thanh linh2022-03-21 14:45
 • #22: Trời xui đất khiến2022-03-21 14:45
 • #23: Cũng muốn làm cái không sai biệt lắm2022-03-21 14:45
 • #24: Cư An Tiểu Các mới hộ gia đình2022-03-21 14:45
 • #25: Ta mẹ nó như thế suy!2022-03-21 14:45
 • #26: Đương đà điểu một con đường chết2022-03-21 14:45
 • #27: Thật lớn chiến trận2022-03-21 14:45
 • #28: Kích thích quá mức2022-03-21 14:45
 • #29: Tiểu Doãn Thanh2022-03-21 14:45
 • #30: Thành Hoàng đại nhân cho mời2022-03-21 14:45
 • #31: Lão thành hoàng2022-03-21 14:45
 • #32: Chân tướng2022-03-21 14:45
 • #33: Một giấc chiêm bao bừng tỉnh không biết!2022-03-21 14:45
 • #34: Giống như giống như2022-03-21 14:45
 • #35: Hắc tử2022-03-21 14:46
 • #36: Thiên địa hoá sinh2022-03-21 14:46
 • #37: Vô đạo trước tu võ2022-03-21 14:46
 • #38: Nặng đức nghiệp2022-03-21 14:46
 • #39: Sắp thành khí hậu2022-03-21 14:46
 • #40: Rõ nét lễ vật2022-03-21 14:46
 • #41: Đầu đường kỳ văn2022-03-21 14:46
 • #42: Cứu cáo lông đỏ hiện du long2022-03-21 14:46
 • #43: Trong huyện chuyện phiếm chuyện lý thú2022-03-21 14:47
 • #44: Du long tặng hoa2022-03-21 14:47
 • #45: Chồn hoang nhớ nhà2022-03-21 14:47
 • #46: Cái thứ hai2022-03-21 14:47
 • #47: Giang hồ hiểm ác2022-03-21 14:47
 • #48: Mờ mịt truy tìm2022-03-21 14:47
 • #49: Nam nhân đến chết vẫn trung nhị2022-03-21 14:47
 • #50: Không thẹn cuồng đồ chi danh2022-03-21 14:47
 • #51: Tìm kiếm hỏi thăm2022-03-21 14:47
 • #52: Một câu nói toạc ra2022-03-21 14:48
 • #53: Chợt như một đêm gió thu đến2022-03-21 14:48
 • #54: Duy doãn huynh một người ngươi2022-03-21 14:48
 • #55: Kỳ văn cười nghe?2022-03-21 14:48
 • #56: Nghỉ đêm lệch thôn2022-03-21 14:48
 • #57: Kế Duyên có chút hoảng2022-03-21 14:48
 • #58: Đại xà tác nghiệt2022-03-21 14:48
 • #59: Như lửa như rồng2022-03-21 14:48
 • #60: Đền tội2022-03-21 14:48
 • #61: Lâm tiền tĩnh hậu2022-03-21 14:48
 • #62: Thiên Lục Tạp Thư2022-03-21 14:48
 • #63: Duyên một chữ này thật kỳ diệu2022-03-21 14:48
 • #64: Đánh giá sách2022-03-21 14:48
 • #65: Tiên Phủ rượu ngon cũng có thể, nhân gian hoa điêu cũng say2022-03-21 14:49
 • #66: Thèm chết Kế Mỗ Nhân2022-03-21 14:49
 • #67: Vọng trắc2022-03-21 14:49
 • #68: Một quẻ mệnh giảm nửa2022-03-21 14:49
 • #69: Bệnh mắt kỳ chứng2022-03-21 14:49
 • #70: Thật là khó đến2022-03-21 14:49
 • #71: Vô tâm chi xảo2022-03-21 14:49
 • #72: Có ngươi hâm mộ2022-03-21 14:49
 • #73: Quân cờ trộm đan2022-03-21 14:49
 • #74: Muôn hình vạn trạng2022-03-21 14:49
 • #75: Nửa ấm rượu gạo nhập lòng sông2022-03-21 14:49
 • #76: Hai tướng thành cảnh2022-03-21 14:50
 • #77: Uống không dậy nổi2022-03-21 14:50
 • #78: Cầu rùa cũng cầu người2022-03-21 14:50
 • #79: Chỉ làm sao2022-03-21 14:50
 • #80: Có thích hợp hay không, rất thích hợp2022-03-21 14:50
 • #81: Nguyện đánh nguyện chịu2022-03-21 14:50
 • #82: Trượt trượt2022-03-21 14:50
 • #83: vọng cầu bất đắc (muốn cầu mà không được)2022-03-21 14:50
 • #84: Thỉnh thoảng thấy hung quang2022-03-21 14:50
 • #85: Coi ta chết sao ?2022-03-21 14:50
 • #86: Lại gặp hắc tử2022-03-21 14:50
 • #87: Hạo nhiên hạo nhiên2022-03-21 14:50
 • #88: Thật có thần kỳ như vậy2022-03-21 14:50
 • #89: Yên hà vụ khách2022-03-21 14:51
 • #90: Tả Ly di tặng2022-03-21 14:51
 • #91: Hỉ khí bốc lên2022-03-21 14:51
 • #92: Giấy vàng sách2022-03-21 14:51
 • #93: Đến tột cùng dùng cái gì sinh tử2022-03-21 14:51
 • #94: Chân hỏa cùng sắc lệnh2022-03-21 14:51
 • #95: Được là may mắn, mất là do mệnh2022-03-21 14:51
 • #96: Chính không ép tà2022-03-21 14:51
 • #97: Chuyện cũ đầu mối2022-03-21 14:51
 • #98: Kiếm Tiên2022-03-21 14:51
 • #99: hai lựa chọn2022-03-21 14:51
 • #100: Tả nhà nhuệ khí2022-03-21 14:51
 • #101: Thành Kỳ Chi Y2022-03-21 14:52
 • #102: khó được phán quan lên tính trẻ con2022-03-21 14:52
 • #103: Ta cũng không mua đơn2022-03-21 14:52
 • #104: Một duyên khuy thiên2022-03-21 14:52
 • #105: Diễn cờ người2022-03-21 14:52
 • #106: Tiểu các một chén Túy Kim Tiêu2022-03-21 14:52
 • #107: Cờ diễn một giấc chiêm bao qua ba năm2022-03-21 14:52
 • #108: Kỳ đạo âm dương2022-03-21 14:52
 • #109: Quái mua bán2022-03-21 14:52
 • #110: Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc2022-03-21 14:52
 • #111: Hồng Phu Nhân2022-03-21 14:52
 • #112: động ta Kế Mỗ Nhân bằng hữu?2022-03-21 14:53
 • #113: Quái án2022-03-21 14:53
 • #114: Sắc lệnh "Chém yêu "2022-03-21 14:53
 • #115: Tiên kiếm huyền không Hắc Phong rung động2022-03-21 14:53
 • #116: Kiếm có linh trợ quỷ thần2022-03-21 14:53
 • #117: Mộng Âm Ti2022-03-21 14:53
 • #118: Bày ra chuyện2022-03-21 14:53
 • #119: Mưa đêm Tiêu Diệp Sơn2022-03-21 14:53
 • #120: Miếu bên trong gặp lại chính là tiên2022-03-21 14:53
 • #121: Câu thần cùng định thân2022-03-21 14:53
 • #122: Ma khí mà thôi2022-03-21 14:53
 • #123: Câu cá ông2022-03-21 14:53
 • #124: Hai bên tìm không đến2022-03-21 14:53
 • #125: Thuyền đâu?2022-03-21 14:53
 • #126: Kế thúc thúc?2022-03-21 14:53
 • #127: Chân Long thọ yến2022-03-21 14:53
 • #128: cái này hạ lễ có chút nặng2022-03-21 14:54
 • #129: Tự có kính hương lúc2022-03-21 14:54
 • #130: Thực tử một viên2022-03-21 14:54
 • #131: lâu thuyền bát quái2022-03-21 14:54
 • #132: Bạn đến2022-03-21 14:54
 • #133: Bạn cũ gặp lại2022-03-21 14:54
 • #134: Tử Vi khí minh2022-03-21 14:54
 • #135: Chu gia dị sự2022-03-21 14:54
 • #136: Hiếm thấy nhân yêu luyến2022-03-21 14:54
 • #137: Năng lực mạnh như vậy một chút2022-03-21 14:54
 • #138: Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên2022-03-21 14:54
 • #139: Thay xà đổi cột2022-03-21 14:54
 • #140: Pháp không thể vượt nhưng cũng khoan dung2022-03-21 14:54
 • #141: Ngụy gia sinh con trai2022-03-21 14:54
 • #142: Có người ngăn nắp có người đau khổ2022-03-21 14:55
 • #143: Tiếu diện hổ2022-03-21 14:55
 • #144: Cụt một tay đại hiệp2022-03-21 14:55
 • #145: Không hiểu thấu chi tử2022-03-21 14:55
 • #146: Tập hợp lại cùng nhau2022-03-21 14:55
 • #147: Vương phủ gia yến2022-03-21 14:55
 • #148: ngoài ý muốn chi khách2022-03-21 14:55
 • #149: điềm lành2022-03-21 14:55
 • #150: nghĩ gì thế2022-03-21 14:55
 • #151: Truyền mộng người kể chuyện2022-03-21 14:55
 • #152: một chút chuyện tầm thường2022-03-21 14:55
 • #153: Một khi tên vang2022-03-21 14:55
 • #154: Thiên hạ biết2022-03-21 14:55
 • #155: Gặp lại Thanh Tùng2022-03-21 14:56
 • #156: Đến chết không đổi2022-03-21 14:56
 • #157: Nếm thử mà thôi2022-03-21 14:56
 • #158: Liền cái này2022-03-21 14:56
 • #159: Một trang giấy như vậy2022-03-21 14:56
 • #160: Ở nhờ Vân Sơn2022-03-21 14:56
 • #161: Cao nhân đạo trưởng2022-03-21 14:56
 • #162: Nhân họa chuyển biến2022-03-21 14:56
 • #163: Sẽ không ngồi yên không lý đến2022-03-21 14:56
 • #164: Ẩn núp thổ địa2022-03-21 14:56
 • #165: Kiêng kỵ lẫn nhau2022-03-21 14:56
 • #166: Đại Trinh Ẩn Tiên2022-03-21 14:56
 • #167: Thời khắc nguy hiểm nhất2022-03-21 14:56
 • #168: Kết quả này rất khá2022-03-21 14:57
 • #169: Chuyện cư Vân Sơn2022-03-21 14:57
 • #170: Ngươi bất công!2022-03-21 14:57
 • #171: hồ tên Hồ Vân2022-03-21 14:57
 • #172: Hồ nói hồ ngữ, hài đồng Nguyên Sinh2022-03-21 14:57
 • #173: Kế Duyên xuống núi2022-03-21 14:57
 • #174: Ngụy phủ quý khách2022-03-21 14:57
 • #175: Đạo đạo quan hệ2022-03-21 14:57
 • #176: Ngọc Hoài sự tình2022-03-21 14:58
 • #177: Giống như lúc đầu2022-03-21 14:58
 • #178: Nói nhẹ ý nặng2022-03-21 14:58
 • #179: Cẩn tuân sư mệnh2022-03-21 14:58
 • #180: Lại là tiết Mang chủng2022-03-21 14:58
 • #181: Ngụy thị phụ tử nhập Ngọc Hoài2022-03-21 14:58
 • #182: Tiên hạc cùng hạc giấy2022-03-21 14:58
 • #183: Giấy linh hạc2022-03-21 14:58
 • #184: Chỉ cầu nhìn qua2022-03-21 14:59
 • #185: Sầu não thiên địa người2022-03-21 14:59
 • #186: Không thể nói cảm thụ2022-03-21 14:59
 • #187: Tâm tình bởi vì sự tình mà biến2022-03-21 14:59
 • #188: Gặp lại Tần Tử Chu2022-03-21 14:59
 • #189: Có khác đường ra2022-03-21 14:59
 • #190: Lưỡng Giang chính thần đều tới2022-03-21 14:59
 • #191: Chuyển âm thành dương từ hư hóa thực2022-03-21 14:59
 • #192: Kim pháp cổ pháp2022-03-21 14:59
 • #193: Thoát khỏi lần đầu tiên chạy không khỏi mười lăm2022-03-21 14:59
 • #194: Ngân Khiếu Tử canh cá2022-03-21 14:59
 • #195: Thật có thủy công?2022-03-21 15:00
 • #196: Cá uống canh cá2022-03-21 15:00
 • #197: Dựng linh lung2022-03-21 15:00
 • #198: Nguyên lai là ngươi!2022-03-21 15:00
 • #199: Sống thế nào đến bây giờ2022-03-21 15:00
 • #200: Tiên Nhân Chỉ Lộ2022-03-21 15:00
 • #201: Khí minh thanh chính2022-03-21 15:00
 • #202: Chuyện cũ năm xưa2022-03-21 15:00
 • #203: Lão bình2022-03-21 15:01
 • #204: Lúc tới vận chuyển2022-03-21 15:01
 • #205: Chân hỏa chi nghĩ2022-03-21 15:01
 • #206: Chân hỏa hiển, xa tin đến2022-03-21 15:01
 • #207: Tình cảnh không ổn hiệp sĩ2022-03-21 15:01
 • #208: Cũng coi như để mắt các ngươi2022-03-21 15:01
 • #209: Thật có thể chạy2022-03-21 15:01
 • #210: Thuật pháp giao phong2022-03-21 15:01
 • #211: Thần thông thiên bẩm2022-03-21 15:01
 • #212: Tội gì đến quá thay2022-03-21 15:01
 • #213: Có thể ngủ cái tốt cảm giác2022-03-21 15:02
 • #214: Cái gì đều nhận2022-03-21 15:02
 • #215: Mộng dài2022-03-21 15:02
 • #216: Hoang dịch mưa đêm2022-03-21 15:02
 • #217: Trước kia một phong thư2022-03-21 15:02
 • #218: Phương pháp sản xuất thô sơ đao ca2022-03-21 15:02
 • #219: Người so yêu còn hung2022-03-21 15:02
 • #220: Mổ ba lần2022-03-21 15:02
 • #221: Bái sơn2022-03-21 15:02
 • #222: Uyển châu ki chính2022-03-21 15:02
 • #223: Đã không phải quan trường trẻ con2022-03-21 15:02
 • #224: Quảng Động Hồ rơi rồng2022-03-21 15:03
 • #225: Thủy trạch chi khí cuồng tiết2022-03-21 15:03
 • #226: Trừ tà trói mị2022-03-21 15:03
 • #227: Lụt2022-03-21 15:03
 • #228: Long quân tức giận2022-03-21 15:03
 • #229: Sau khi chết cũng "Nước chảy "2022-03-21 15:03
 • #230: Trụy Long Chi Địa2022-03-21 15:03
 • #231: Pháp hội không tầm thường2022-03-21 15:03
 • #232: Đây cũng không phải là phổ thông mù lòa2022-03-21 15:03
 • #233: Thật sự là cao nhân tụ tập2022-03-21 15:03
 • #234: Cười Sở phủ vẫn là cười cao nhân2022-03-21 15:03
 • #235: Thường nhân ngược lại an toàn2022-03-21 15:04
 • #236: Ánh trăng thư kiếm2022-03-21 15:04
 • #237: Trăng trong nước, công dã tràng2022-03-21 15:04
 • #238: Pháp hội mở màn2022-03-21 15:04
 • #239: Lấy thế ép "Người "2022-03-21 15:04
 • #240: Tất cả đều biến mất2022-03-21 15:04
 • #241: Hưởng hết nhân thế vinh hoa người2022-03-21 15:04
 • #242: Duyên lấy hết2022-03-21 15:04
 • #243: Thất vọng mất mát2022-03-21 15:04
 • #244: Xác thực không đáng2022-03-21 15:04
 • #245: Thiếu nhân tình2022-03-21 15:05
 • #246: Vân Châu sự tình lên2022-03-21 15:05
 • #247: Đầu trọc thám tử2022-03-21 15:05
 • #248: Tơ máu lụa2022-03-21 15:05
 • #249: Thoát thai hoán cốt2022-03-21 15:05
 • #250: Tụ Nội Càn Khôn Đại, Hồ Trung Nhật Nguyệt Trường2022-03-21 15:05
 • #251: Ngoan ngoãn lưu lại đi2022-03-21 15:05
 • #252: Mưa bụi mười năm2022-03-21 15:05
 • #253: Cầu được nhập u minh2022-03-21 15:05
 • #254: Một giấc chiêm bao chi biến mà thôi2022-03-21 15:05
 • #255: Tĩnh cực tư động2022-03-21 15:05
 • #256: người kể chuyện2022-03-21 15:05
 • #257: Áo trắng thần nữ2022-03-21 15:06
 • #258: Vẫn là đến thực sự cầu thị2022-03-21 15:06
 • #259: Một nhánh Hồng Tú2022-03-21 15:06
 • #260: Thật không đơn giản2022-03-21 15:06
 • #261: Đến tột cùng là ai2022-03-21 15:06
 • #262: Vị cách chính là như thế nhấc lên2022-03-21 15:06
 • #263: Mê kiếm chi hồ2022-03-21 15:06
 • #264: Hư ảo phương diện Pháp Thiên Tượng Địa2022-03-21 15:06
 • #265: Bưu hãn "Hồng Tú "2022-03-21 15:06
 • #266: Nguyện một mực như thế2022-03-21 15:06
 • #267: Đòi nợ người2022-03-21 15:06
 • #268: Long Nữ tức giận2022-03-21 15:06
 • #269: Chính thần cùng yêu tà khác nhau2022-03-21 15:06
 • #270: Hoàng chi tướng chết, nói như thế nào2022-03-21 15:07
 • #271: Chúng tâm khó dò2022-03-21 15:07
 • #272: Cái thứ hai cược2022-03-21 15:07
 • #273: một lần cơ hội duy nhất2022-03-21 15:07
 • #274: dương mưu âm mưu2022-03-21 15:07
 • #275: thiên ý vẫn là nhân họa?2022-03-21 15:07
 • #276: Kinh Kỳ Phủ náo động đêm2022-03-21 15:07
 • #277: lại một diệu nhân2022-03-21 15:07
 • #278: lão Hoàng đế gặp lại lão ăn mày2022-03-21 15:07
 • #279: có gì không thể2022-03-21 15:07
 • #280: hình ảnh không dám nghĩ2022-03-21 15:08
 • #281: mẹ goá con côi lão kế2022-03-21 15:08
 • #282: kim giáp lực sĩ2022-03-21 15:08
 • #283: gặp lại Nguyên Sinh2022-03-21 15:08
 • #284: kẻ có tiền vui vẻ2022-03-21 15:08
 • #285: ra ngoài đi một chút2022-03-21 15:08
 • #286: thôn hoang vắng2022-03-21 15:08
 • #287: có quái vật2022-03-21 15:08
 • #288: quỷ dị kiểu chết2022-03-21 15:09
 • #289: hôm nay không trừ ngày sau sinh hoạn2022-03-21 15:09
 • #290: Tà thi người2022-03-21 15:09
 • #291: Lấy lực phá lực2022-03-21 15:09
 • #292: Kẻ tới gần, chết2022-03-21 15:09
 • #293: Bị lửa giận làm cho hôn mê đầu hậu quả2022-03-21 15:09
 • #294: Ta Kế Duyên nói lời giữ lời2022-03-21 15:09
 • #295: Làm sai dù sao cũng phải phụ trách2022-03-21 15:09
 • #296: Phi kiếm khách2022-03-21 15:09
 • #297: Dân phong thuần phác" nơi tốt2022-03-21 15:09
 • #298: Thạch Cương chi gặp2022-03-21 15:10
 • #299: Nhìn ngươi có chết hay không2022-03-21 15:10
 • #300: Khờ trâu2022-03-21 15:10
 • #301: Yến huynh đệ cùng Ngưu ca2022-03-21 15:10
 • #302: Không có miễn phí cơm trưa2022-03-21 15:10
 • #303: Quỷ thành2022-03-21 15:10
 • #304: Cải thiên hoán địa2022-03-21 15:10
 • #305: Đúng là người sống!2022-03-21 15:10
 • #306: Đến cùng lai lịch gì2022-03-21 15:10
 • #307: Thâm bất khả trắc Kế Tiên Sinh2022-03-21 15:10
 • #308: Chướng khí mù mịt2022-03-21 15:11
 • #309: Bọn gia hỏa này tại tìm đường chết2022-03-21 15:11
 • #310: Kém chút liền xóa đi2022-03-21 15:11
 • #311: Sắc lệnh lôi chú2022-03-21 15:11
 • #312: nâng cao một bước2022-03-21 15:11
 • #313: Nơi tốt2022-03-21 15:11
 • #314: Không phải oan gia không gặp gỡ2022-03-21 15:11
 • #315: Quản hắn đầu đồng thiết cốt2022-03-21 15:11
 • #316: Phàm nhân coi là thật như thế vô lực?2022-03-21 15:11
 • #317: Võ đạo cuối cùng đường phương nào2022-03-21 15:11
 • #318: « Vân Trung Du Mộng »2022-03-21 15:11
 • #319: Chân Tiên lưu thư2022-03-21 15:12
 • #320: dĩ du vô cùng2022-03-21 15:12
 • #321: Định phong tán vân2022-03-21 15:12
 • #322: Không chê không chê2022-03-21 15:12
 • #323: Không thể khinh thường người trong thiên hạ2022-03-21 15:12
 • #324: Không chịu nổi một kích2022-03-21 15:12
 • #325: Thân mập nhát gan cự kình tướng quân2022-03-21 15:12
 • #326: Ai cũng có sợ thời điểm2022-03-21 15:12
 • #327: Lý do2022-03-21 15:12
 • #328: Diệu bút sinh hoa2022-03-21 15:13
 • #329: Không cười được2022-03-21 15:13
 • #330: Giới vực đưa đò2022-03-21 15:13
 • #331: Tẩy bút luyện pháp2022-03-21 15:13
 • #332: Tiên Chu nội cảnh2022-03-21 15:13
 • #333: Không có gì có thể vào mắt2022-03-21 15:13
 • #334: Tiếng trống cùng hô ứng2022-03-21 15:13
 • #335: Ngươi sợ vợ!2022-03-21 15:13
 • #336: Lại là cái này việc sự tình2022-03-21 15:13
 • #337: Về nhà a2022-03-21 15:13
 • #338: Kẻ xướng người hoạ2022-03-21 15:13
 • #339: Liệt hỏa nấu dầu2022-03-21 15:14
 • #340: Không cần phải để ý đến tốt nhất2022-03-21 15:14
 • #341: Ngưu Khuê Sơn thợ săn bội thu tiết2022-03-21 15:14
 • #342: Hổ yêu truyền thuyết2022-03-21 15:14
 • #343: Thay thầy hỏi thương thiên2022-03-21 15:14
 • #344: Ngươi là Lục Sơn Quân?2022-03-21 15:14
 • #345: Ân sư liền ở lại đây2022-03-21 15:14
 • #346: Thay thầy trả duyên2022-03-21 15:14
 • #347: Lục giáp thân còn có ba phần hiệp khí2022-03-21 15:14
 • #348: Bắt đầu tại xưa kia quy về xưa kia2022-03-21 15:14
 • #349: Giấu tài Lục Thừa Phong2022-03-21 15:14
 • #350: Các hạ cũng xứng?2022-03-21 15:14
 • #351: Vậy cũng là hổ quyền?2022-03-21 15:14
 • #352: Không muốn mặt tiềm lực2022-03-21 15:15
 • #353: Đừng đem mình làm bẩn2022-03-21 15:15
 • #354: Lục thị cao nhân2022-03-21 15:15
 • #355: Thủ ước giả cùng xấu hổ người2022-03-21 15:15
 • #356: trì "Ngục" chương dĩ đoạn âm dương (cầm dấu ngục mà đoạn âm chương)2022-03-21 15:15
 • #357: Triệu Long ở đâu?2022-03-21 15:15
 • #358: Hiện nguyên hình2022-03-21 15:15
 • #359: Giác Minh bất minh2022-03-21 15:15
 • #360: Quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau2022-03-21 15:15
 • #361: Tứ tí kình thiên diệu pháp vô lượng2022-03-21 15:15
 • #362: Thi ta vừa chết2022-03-21 15:15
 • #363: Đều muốn đi U Minh2022-03-21 15:15
 • #364: Kế tiên sinh pháp tiền2022-03-21 15:16
 • #365: Giúp cái chuyện nhỏ2022-03-21 15:16
 • #366: Lan Ninh Khắc lòng chua xót2022-03-21 15:16
 • #367: Còn lại một người2022-03-21 15:16
 • #368: Lão Ngưu mí mắt ta nhảy2022-03-21 15:16
 • #369: Các ngươi quản cái này gọi lão hổ?2022-03-21 15:16
 • #370: Hai yêu huyết chiến (cuối tháng cầu nguyệt phiếu! )2022-03-21 15:16
 • #371: Đủ!2022-03-21 15:16
 • #372: Chữ còn có thể chạy2022-03-21 15:16
 • #373: Ngươi là thống khoái yêu2022-03-21 15:17
 • #374: Có lẽ lọt cái gì2022-03-21 15:17
 • #375: Đoán chữ2022-03-21 15:17
 • #376: Tinh Khởi Vân Sơn Quan2022-03-21 15:17
 • #377: Thiên địa diệu pháp2022-03-21 15:17
 • #378: Truyền pháp tổ sư2022-03-21 15:17
 • #379: Cãi nhau2022-03-21 15:17
 • #380: đại lão gia Kế Duyên2022-03-21 15:17
 • #381: Về sau náo nhiệt2022-03-21 15:17
 • #382: Đều có thần dị2022-03-21 15:17
 • #383: Tuấn hòa thượng tin tức2022-03-21 15:17
 • #384: Tự cửu luyện, thượng đại lương2022-03-21 15:17
 • #385: Thật là đúng lúc2022-03-21 15:18
 • #386: Đem sinh phật môn đạo trường2022-03-21 15:18
 • #387: Minh Vương chân thân2022-03-21 15:18
 • #388: Dưới cây tọa đàm2022-03-21 15:18
 • #389: Đại Lương Tự xảy ra chuyện lớn2022-03-21 15:18
 • #390: Nghe đạo sinh huyễn2022-03-21 15:18
 • #391: Đạo âm tiêu tiếng chuông vang2022-03-21 15:18
 • #392: Diệu pháp sinh2022-03-21 15:18
 • #393: Lôi kiếp2022-03-21 15:18
 • #394: Dông tố như khóc như cười2022-03-21 15:18
 • #395: Muốn về rượu nợ2022-03-21 15:19
 • #396: Vân Sơn Quan vui đón khách2022-03-21 15:19
 • #397: Ngay cả trời cũng muốn đoạt đi2022-03-21 15:19
 • #398: Liền gọi đại lão gia a2022-03-21 15:19
 • #399: Vòng quanh Vân Sơn chôn thủ đoạn2022-03-21 15:19
 • #400: Nhi đồng gặp nhau không quen biết2022-03-21 15:19
 • #401: Nhà vẫn là nhà2022-03-21 15:19
 • #402: Truyền tin thủ tín2022-03-21 15:19
 • #403: Lão Chu đại nhân2022-03-21 15:19
 • #404: Cư An chi ý2022-03-21 15:19
 • #405: Hạc giấy đồng tử2022-03-21 15:19
 • #406: Chuyển thế chi mê2022-03-21 15:19
 • #407: Tần Tử Chu nhờ2022-03-21 15:20
 • #408: Ngọc Hoài Sơn tới chơi2022-03-21 15:20
 • #409: Mật Tinh Trà cùng nhiều chuyện người2022-03-21 15:20
 • #410: Tâm tình thật tốt Cư Nguyên Tử2022-03-21 15:20
 • #411: Tu bổ lực sĩ phù2022-03-21 15:20
 • #412: Mang theo thế chi lực2022-03-21 15:20
 • #413: Hiểu chuyện không ít2022-03-21 15:20
 • #414: Hồng Hồ mặt nạ2022-03-21 15:20
 • #415: Khách chúc tết đặc thù2022-03-21 15:20
 • #416: Thần tiên chi lưu2022-03-21 15:20
 • #417: « Tự Trận »2022-03-21 15:20
 • #418: Không sai biệt lắm lời nói2022-03-21 15:20
 • #419: Kỳ vụ lại xuất hiện2022-03-21 15:21
 • #420: Kẻ ngoài cuộc tỉnh táo2022-03-21 15:21
 • #421: Tam công tử tới chơi2022-03-21 15:21
 • #422: Doãn Thanh bị thúc cưới2022-03-21 15:21
 • #423: Ngươi cũng hiểu?2022-03-21 15:21
 • #424: Hai hộ thân gia2022-03-21 15:21
 • #425: Rất biết tán a!2022-03-21 15:21
 • #426: Lợi hại như vậy2022-03-21 15:21
 • #427: Bạn của Hồ Vân nhóm2022-03-21 15:21
 • #428: Ngàn vạn tinh quái đều yếu ớt2022-03-21 15:21
 • #429: Lại có người rơi xuống nước (cầu nguyệt phiếu)2022-03-21 15:21
 • #430: Một trận nháo kịch2022-03-21 15:22
 • #431: Lai lịch không được2022-03-21 15:22
 • #432: Thuận cột trèo lên trên2022-03-21 15:22
 • #433: Thiên Sư hay là muốn làm2022-03-21 15:22
 • #434: Đầy trời hào quang2022-03-21 15:22
 • #435: Tiên Hà Đảo chúng tu2022-03-21 15:22
 • #436: Vân sâu không biết Tiên Hà Đảo2022-03-21 15:22
 • #437: Chính tà tranh phong2022-03-21 15:22
 • #438: Huề thiên áp địa, yêu như vũ lạc2022-03-21 15:22
 • #439: Địa Sát chi tán2022-03-21 15:22
 • #440: Dịch Quỷ2022-03-21 15:22
 • #441: Đêm gặp bầy quỷ2022-03-21 15:23
 • #442: Toàn thôn động viên2022-03-21 15:23
 • #443: Trong đêm tiếng chém giết2022-03-21 15:23
 • #444: tình thế như hỏa cấp trảm Dịch Quỷ2022-03-21 15:23
 • #445: Âm dương có đức2022-03-21 15:23
 • #446: Thiện nhân tự có phúc đức2022-03-21 15:23
 • #447: Phá quốc cũng có lương sĩ2022-03-21 15:23
 • #448: Muốn thất tín với người2022-03-21 15:23
 • #449: Gặp gỡ thần tiên2022-03-21 15:23
 • #450: Tiên Hà dời đảo Kế Duyên về nhà2022-03-21 15:24
 • #451: Càn khôn chi nghi2022-03-21 15:24
 • #452: Học bản lĩnh sức liều2022-03-21 15:24
 • #453: Ta đến dạy ngươi2022-03-21 15:24
 • #454: Doãn Thanh tin vui2022-03-21 15:24
 • #455: Vợ chồng song song trông nom việc nhà còn2022-03-21 15:24
 • #456: Cư An Tiểu Các trưởng bối2022-03-21 15:24
 • #457: Lên đường kỳ hạn đã đến2022-03-21 15:24
 • #458: Ngày về không chừng người đã đi2022-03-21 15:24
 • #459: Nguyệt Lộc Sơn bên trong Đỉnh Phong Độ2022-03-21 15:24
 • #460: Nội phong phiên chợ, thôn thiên cự thú2022-03-21 15:24
 • #461: Ngư long hỗn tạp2022-03-21 15:24
 • #462: Kinh khủng yêu vũ2022-03-21 15:25
 • #463: Đỉnh Phong Độ quá nguy hiểm2022-03-21 15:25
 • #464: Tứ Thính thú cảm giác2022-03-21 15:25
 • #465: Tinh hà hạ xuống2022-03-21 15:25
 • #466: Mạn thiên tinh diệu tẫn quy kế2022-03-21 15:25
 • #467: Cao nhân liền đến một ngày2022-03-21 15:25
 • #468: Thiên Cương Phong Bạo bên trong kêu cứu2022-03-21 15:25
 • #469: Vốn nên diệt tuyệt tà vật2022-03-21 15:25
 • #470: Hải Các Kính Huyền2022-03-21 15:26
 • #471: Cái này có thể đi ta liền bái ngươi làm thầy2022-03-21 15:26
 • #472: Cái gì? Lấy ra ăn?2022-03-21 15:26
 • #473: Trù nghệ tác phẩm đỉnh cao2022-03-21 15:26
 • #474: Nguyễn Sơn Độ2022-03-21 15:26
 • #475: Tha hương ngộ cố2022-03-21 15:26
 • #476: Cửu Phong Động Thiên2022-03-21 15:26
 • #477: Tiên nhân luận pháp2022-03-21 15:26
 • #478: Chủ nhà khổ nhất2022-03-21 15:26
 • #479: Đại Tú hoàng triều2022-03-21 15:26
 • #480: Oan gia ngõ hẹp2022-03-21 15:27
 • #481: Tám đuôi yêu hồ Đồ Tư Yên2022-03-21 15:27
 • #482: Cửu Vĩ Yêu Hồ? Đồ Tư Yên?2022-03-21 15:27
 • #483: Nhiều hơn một tòa đại sơn2022-03-21 15:27
 • #484: Thượng tiên pháp chỉ, trông giữ núi này2022-03-21 15:27
 • #485: Chung thủ núi này2022-03-21 15:27
 • #486: Hồ nữ giảo hoạt2022-03-21 15:27
 • #487: Không được đến gần2022-03-21 15:27
 • #488: Cái này tương đối khó quấn2022-03-21 15:27
 • #489: Nhàn phú chi nhân Kiều Dũng2022-03-21 15:27
 • #490: Tự có nhanh biện pháp2022-03-21 15:28
 • #491: Nói đều không thể nói hai câu2022-03-21 15:28
 • #492: Đáng sợ yêu khí2022-03-21 15:28
 • #493: Đối bính một kích2022-03-21 15:28
 • #494: Tơ vàng dây thừng2022-03-21 15:28
 • #495: Càng ngày càng đoán không ra người2022-03-21 15:28
 • #496: Thật là một cái bảo bối2022-03-21 15:28
 • #497: Được rồi được rồi ta đã hiểu2022-03-21 15:28
 • #498: Lưu lại trường sinh rượu2022-03-21 15:28
 • #499: Nhất định có thể thoát khốn2022-03-21 15:28
 • #500: Sơn Thần Ngọc, Như Ý Tiền2022-03-21 15:28
 • #501: Hai cái không đủ liền năm cái2022-03-21 15:29
 • #502: Đủ2022-03-21 15:29
 • #503: Đều chiếm một nhóm chi linh2022-03-21 15:29
 • #504: Chân hỏa ngập trời2022-03-21 15:29
 • #505: Lô hỏa luyện chân kim2022-03-21 15:29
 • #506: Đã sớm bắt đầu2022-03-21 15:29
 • #507: Đoán xem luyện đến cái gì2022-03-21 15:29
 • #508: Bên nào mới là hội trường?2022-03-21 15:29
 • #509: Không thể phân tâm2022-03-21 15:29
 • #510: Kim giáp đứng lặng, khó hủy núi này2022-03-21 15:29
 • #511: Liều mạng bất quá2022-03-21 15:29
 • #512: Yêu nghiệt! Chạy đâu!2022-03-21 15:30
 • #513: Bảo thành hiện tường thụy2022-03-21 15:30
 • #514: Khốn Tiên Thằng cùng Quan Thư Thệ2022-03-21 15:30
 • #515: Tâm chính là chúng sinh linh căn2022-03-21 15:30
 • #516: Đạo ca2022-03-21 15:30
 • #517: Ân cùng tái tạo2022-03-21 15:30
 • #518: Việc đời thấy ít2022-03-21 15:31
 • #519: Trong động thiên giới2022-03-21 15:31
 • #520: Tiên giới không phải tốt như vậy đi2022-03-21 15:31
 • #521: Kim văn diễn sách, pháp tướng xem ta2022-03-21 15:31
 • #522: Là cầu tiên vẫn là muốn chết2022-03-21 15:31
 • #523: Người chết không thể phục sinh2022-03-21 15:31
 • #524: Chỉ còn đường về2022-03-21 15:31
 • #525: Ma niệm chi mê2022-03-21 15:31
 • #526: Động Thiên "Lọc "2022-03-21 15:31
 • #527: Như thế nào phương viên2022-03-21 15:31
 • #528: Ma niệm khó đè nén2022-03-21 15:32
 • #529: Quỷ thành gặp gỡ2022-03-21 15:32
 • #530: Bảo bối này chưa từng dùng qua2022-03-21 15:32
 • #531: Trời sập xuống người cao đỉnh lấy2022-03-21 15:32
 • #532: Khói lửa nhân gian2022-03-21 15:32
 • #533: Có kết quả2022-03-21 15:32
 • #534: Ồn ào2022-03-21 15:32
 • #535: Có chỗ chấp2022-03-21 15:32
 • #536: Lại một lần gặp phải2022-03-21 15:32
 • #537: Tốt một đạo phù lục2022-03-21 15:32
 • #538: Ấm nồi2022-03-21 15:33
 • #539: Phảng phất giống như cách một ngày chi dung2022-03-21 15:33
 • #540: Nữ đại mười tám biến2022-03-21 15:33
 • #541: Trèo cao?2022-03-21 15:33
 • #542: Chữ chữ như sóng2022-03-21 15:33
 • #543: Cho tuyển thứ nhất2022-03-21 15:33
 • #544: Ngươi xem đến ta?2022-03-21 15:33
 • #545: Mượn gà đẻ trứng2022-03-21 15:33
 • #546: Làm bạn ráng mây2022-03-21 15:33
 • #547: Náo nhiệt Vân Sơn Quan2022-03-21 15:33
 • #548: Vân Sơn thất tử2022-03-21 15:34
 • #549: Ước định kỳ hạn2022-03-21 15:34
 • #550: Người kể chuyện kỳ diệu tình cảnh2022-03-21 15:34
 • #551: Họa sát thân2022-03-21 15:34
 • #552: Tiểu nhân vật2022-03-21 15:34
 • #553: Điên rồi2022-03-21 15:34
 • #554: Du mộng2022-03-21 15:34
 • #555: Giống như đã từng quen biết2022-03-21 15:34
 • #556: Giải Trĩ đại gia2022-03-21 15:34
 • #557: Tiếc không thể toàn2022-03-21 15:34
 • #558: Tâm nguyện đã xong theo tiên đi2022-03-21 15:35
 • #559: Khó được duyên phận2022-03-21 15:35
 • #560: Du mộng chi ý cũng có thể rút kiếm2022-03-21 15:35
 • #561: Nhân gian đáng giá2022-03-21 15:35
 • #562: Trong hồ lô thuốc2022-03-21 15:35
 • #563: Quyền lựa chọn cùng quyền quyết định2022-03-21 15:35
 • #564: Ma trướng đạo tiêu2022-03-21 15:35
 • #565: Khó a!2022-03-21 15:35
 • #566: Sẽ không như thế xảo a2022-03-21 15:35
 • #567: Thiên sư đảm đương2022-03-21 15:35
 • #568: Tiên sinh mặt mũi2022-03-21 15:35
 • #569: Đỗ Trường Sinh thi pháp2022-03-21 15:36
 • #570: Thần2022-03-21 15:36
 • #571: Tâm tư biến hóa2022-03-21 15:36
 • #572: Dắt thần niệm mà chung du2022-03-21 15:36
 • #573: Lửa đèn giang hoa2022-03-21 15:36
 • #574: Bí mật gia tộc2022-03-21 15:36
 • #575: Đại Trinh quốc sư2022-03-21 15:36
 • #576: cái này cõng nhiều ít nợ a2022-03-21 15:36
 • #577: Trực tiếp cùng chính chủ trò chuyện2022-03-21 15:37
 • #578: Tiêu thị duy nhất cơ hội2022-03-21 15:37
 • #579: Chỗ thiếu ứng còn2022-03-21 15:37
 • #580: Rung chuyển2022-03-21 15:37
 • #581: cứu tràng2022-03-21 15:37
 • #582: Thần tiên ở trước mặt2022-03-21 15:37
 • #583: Bình sinh không vui thú gì2022-03-21 15:37
 • #584: Như thế nào mộng như thế nào thật?2022-03-21 15:37
 • #585: Người trong sách chuyện trong sách2022-03-21 15:38
 • #586: Tha hương tri kỷ2022-03-21 15:38
 • #587: Có chút thất sách2022-03-21 15:38
 • #588: Kịch bản ngoài dự liệu2022-03-21 15:38
 • #589: Tiên diệu như thế2022-03-21 15:38
 • #590: Yên tĩnh lại náo nhiệt2022-03-21 15:38
 • #591: Hẹn kiếp sau2022-03-21 15:38
 • #592: Có vấn đề lớn2022-03-21 15:38
 • #593: Là người cũng không phải người2022-03-21 15:38
 • #594: Như thế chân thành?2022-03-21 15:39
 • #595: Đáng thương đáng hận2022-03-21 15:39
 • #596: Ngươi muốn cứu vậy liền cứu2022-03-21 15:39
 • #597: Không mời mà tới2022-03-21 15:39
 • #598: Nhân gian tự thẩm2022-03-21 15:39
 • #599: Xuất lực tiền2022-03-21 15:39
 • #600: Bằng vào ta lão Ngưu trí tuệ2022-03-21 15:39
 • #601: Đãi ngộ vẫn còn có chút khác biệt2022-03-21 15:39
 • #602: Đến bạn như thế2022-03-21 15:39
 • #603: Võ sát nguyên cương2022-03-21 15:39
 • #604: có sức sống Thiên Thủy Hồ2022-03-21 15:39
 • #605: Trừ tà pháp sư lưu lại răn dạy2022-03-21 15:39
 • #606: Đạo nhân2022-03-21 15:39
 • #607: Có cùng nguồn gốc2022-03-21 15:39
 • #608: Hai cờ gặp nhau2022-03-21 15:40
 • #609: Đều có cảnh ngộ2022-03-21 15:40
 • #610: Bốn cái đều muốn2022-03-21 15:40
 • #611: Quái mộng liên tục2022-03-21 15:40
 • #612: Vô Lượng Sơn chi mê2022-03-21 15:40
 • #613: Vô Lượng Sơn, Lưỡng Giới Sơn2022-03-21 15:40
 • #614: Tiên nhân kỷ thế khả lâm phàm2022-03-21 15:40
 • #615: Chỉ cảm thấy rất may2022-03-21 15:40
 • #616: Thiên Bảo Quốc Mộ Khâu Sơn2022-03-21 15:41
 • #617: Sư đồ gặp mặt2022-03-21 15:41
 • #618: Đáng sợ một chỉ2022-03-21 15:41
 • #619: Đáng tiếc không say2022-03-21 15:41
 • #620: Người quen biết cũ2022-03-21 15:41
 • #621: Không cho phép nhúc nhích2022-03-21 15:41
 • #622: Xem kịch2022-03-21 15:41
 • #623: Yết kiến2022-03-21 15:41
 • #624: Làm loạn chính là hồ ly2022-03-21 15:41
 • #625: Sẽ không chạy a2022-03-21 15:41
 • #626: Bên gối chi ác2022-03-21 15:41
 • #627: Thật to đánh giá thấp2022-03-21 15:42
 • #628: Quân sát thành diễm, Phật Ấn thu yêu2022-03-21 15:42
 • #629: Ẩn tinh2022-03-21 15:42
 • #630: Áo trắng khách2022-03-21 15:42
 • #631: Ngắn gọn giao phong2022-03-21 15:42
 • #632: Quỷ đạo áp khẩu2022-03-21 15:42
 • #633: U Minh ý chí2022-03-21 15:42
 • #634: Không thể tuỳ tiện con dấu2022-03-21 15:42
 • #635: Long nữ gặp rắc rối2022-03-21 15:42
 • #636: Táo nương2022-03-21 15:42
 • #637: Mượn ảnh ngộ hình ngưng tụ tinh linh2022-03-21 15:42
 • #638: Lão Long đến đây2022-03-21 15:43
 • #639: Quỷ dị chi huyết2022-03-21 15:43
 • #640: Bức tranh chi biến cùng long chi đại địch2022-03-21 15:43
 • #641: Bách long ra Hoang Hải2022-03-21 15:43
 • #642: Bát phương Hoang Hải2022-03-21 15:43
 • #643: Dị thú tập long2022-03-21 15:43
 • #644: Quan chi tâm quý, kiến chi thần động (xem thì khiếp đảm, gặp thì chấn động)2022-03-21 15:43
 • #645: Hốt hoảng bỏ chạy2022-03-21 15:43
 • #646: Trời có hai mặt trời?2022-03-21 15:43
 • #647: Không thể nói2022-03-21 15:43
 • #648: Trở về2022-03-21 15:44
 • #649: Trong ba năm hai chuyện2022-03-21 15:44
 • #650: Đại Trinh dân tâm2022-03-21 15:44
 • #651: Đại nghĩa thiên thời2022-03-21 15:44
 • #652: Đương thời anh hùng2022-03-21 15:44
 • #653: Đối nghịch2022-03-21 15:44
 • #654: Hoàng Bảng lại xuất hiện2022-03-21 15:44
 • #655: Chiến khu bạc mệnh2022-03-21 15:44
 • #656: Ta Đại Trinh cũng có cao nhân2022-03-21 15:44
 • #657: Mẹ ngươi chứ nhện tinh (cầu cái nguyệt phiếu)2022-03-21 15:44
 • #658: Lời thật thì khó nghe2022-03-21 15:44
 • #659: Có này khí khái2022-03-21 15:44
 • #660: Không cách nào tường an2022-03-21 15:45
 • #661: Bạch phu nhân thủ quan, kiếm khởi long xà chi thế2022-03-21 15:45
 • #662: Thiên táng2022-03-21 15:45
 • #663: Một phần tin chiến thắng2022-03-21 15:45
 • #664: Chính đạo chuyện nên làm2022-03-21 15:45
 • #665: Kim chỉ văn2022-03-21 15:45
 • #666: Quỷ quân chinh phạt2022-03-21 15:45
 • #667: Kim văn sắc phong?2022-03-21 15:45
 • #668: Tân Vô Nhai thề độc2022-03-21 15:45
 • #669: Giải Trĩ tỉnh?2022-03-21 15:46
 • #670: Bụng hơi lớn2022-03-21 15:46
 • #671: Chỉ con đường sáng2022-03-21 15:46
 • #672: Kim Giáp Ất Bính Đinh mậu kỉ2022-03-21 15:46
 • #673: Tiểu quái trùng2022-03-21 15:46
 • #674: Tai hoạ ngầm2022-03-21 15:46
 • #675: Trùng dịch2022-03-21 15:46
 • #676: Sư huynh đệ2022-03-21 15:46
 • #677: Chân hỏa như biển kiếm khởi cửu thiên2022-03-21 15:46
 • #678: Là cái hung ác sừng2022-03-21 15:46
 • #679: Thê thảm sư huynh đệ2022-03-21 15:46
 • #680: Đòi lại một vật2022-03-21 15:47
 • #681: Cái đồ chơi này cũng có thể ăn?2022-03-21 15:47
 • #682: biếm thành phàm phu2022-03-21 15:47
 • #683: Trước có tiên khu vẫn là trước có tiên tâm2022-03-21 15:48
 • #684: Hoang trạch dạ yến2022-03-21 15:48
 • #685: Đáng giá đụng một cái2022-03-21 15:48
 • #686: Hồ tâm, nhân tâm2022-03-21 15:48
 • #687: Nhưng ta là yêu a2022-03-21 15:48
 • #688: Đại hắc2022-03-21 15:48
 • #689: Không muốn làm lão lại2022-03-21 15:48
 • #690: Bóng trong ao2022-03-21 15:48
 • #691: Màu trắng quái xà2022-03-21 15:48
 • #692: Hồ bằng cẩu hữu2022-03-21 15:48
 • #693: Có thêm một cái tử tôn2022-03-21 15:49
 • #694: Hữu duyên gặp lại2022-03-21 15:49
 • #695: Sách với trong sông2022-03-21 15:49
 • #696: Lựa chọn cơ hội2022-03-21 15:49
 • #697: Hồ có chí riêng2022-03-21 15:49
 • #698: Thần Quân tượng2022-03-21 15:49
 • #699: Đào chi2022-03-21 15:50
 • #700: Trong ngoài không đồng nhất lão Ngưu2022-03-21 15:50
 • #701: Lão Ngưu thiên nhiên ưu thế2022-03-21 15:50
 • #702: Trở về liền tốt2022-03-21 15:50
 • #703: Khách tới2022-03-21 15:50
 • #704: Lão mê đệ2022-03-21 15:50
 • #705: xoát tồn tại cảm2022-03-21 15:50
 • #706: tuyệt diệu tay nghề2022-03-21 15:50
 • #707: Tiên sinh chẳng phải đang kia sao2022-03-21 15:50
 • #708: Không phải giả2022-03-21 15:50
 • #709: Thần điểu Phượng Hoàng2022-03-21 15:50
 • #710: Xảy ra chuyện gì2022-03-21 15:50
 • #711: Phượng Cầu Hoàng2022-03-21 15:50
 • #712: Còn có tiên sinh sẽ không a?2022-03-21 15:51
 • #713: Bộ 3 kinh điển2022-03-21 15:51
 • #714: Không phải nói sẽ không sao?2022-03-21 15:51
 • #715: Khúc khó nói hết2022-03-21 15:51
 • #716: Chỉ lấy một tiêu2022-03-21 15:51
 • #717: Sách thành2022-03-21 15:51
 • #718: Xe riêng2022-03-21 15:51
 • #719: Còn nhỏ Thôn Thiên Thú2022-03-21 15:51
 • #720: Linh Bảo Hiên một trăm linh tám thất2022-03-21 15:51
 • #721: Tổ Việt xong2022-03-21 15:51
 • #722: Lên đường2022-03-21 15:51
 • #723: Gần như thế càn khôn chi thế2022-03-21 15:51
 • #724: Có người bán phúc2022-03-21 15:51
 • #725: Hai cái đồng tiền2022-03-21 15:52
 • #726: Thắng chưa chắc là phúc2022-03-21 15:52
 • #727: Trở về chỗ đến2022-03-21 15:52
 • #728: Càn khôn nắm chắc2022-03-21 15:52
 • #729: Giương càn khôn lấy khiên ty2022-03-21 15:52
 • #730: Chức nam2022-03-21 15:52
 • #731: Một giấc chiêm bao vừa tỉnh2022-03-21 15:52
 • #732: Đói ăn đất2022-03-21 15:52
 • #733: Ăn cạm bẫy2022-03-21 15:52
 • #734: Nam Hoang Yêu Vương2022-03-21 15:52
 • #735: Đánh nhau2022-03-21 15:52
 • #736: Tình cảnh vi diệu2022-03-21 15:52
 • #737: Nam Hoang yêu tộc biến hóa2022-03-21 15:52
 • #738: Lấy chỉ đối kiếm2022-03-21 15:53
 • #739: Hố yêu hố ma Lục Sơn Quân2022-03-21 15:53
 • #740: Gió trướng thế lửa2022-03-21 15:53
 • #741: Đàm lấy đình chiến2022-03-21 15:53
 • #742: Bắc Ma phỏng đoán2022-03-21 15:53
 • #743: Đều muốn ăn2022-03-21 15:53
 • #744: Thiên Khải Minh đến tột cùng muốn làm gì2022-03-21 15:53
 • #745: Thiên Cơ Điện mở2022-03-21 15:53
 • #746: Thiên Cơ Điện bên trong có thiên cơ2022-03-21 15:53
 • #747: Lồng giam2022-03-21 15:53
 • #748: Dã tâm mười phần Thiên Khải Minh2022-03-21 15:53
 • #749: Chiêu thỉnh hộ pháp2022-03-21 15:53
 • #750: Kim thị Tứ hộ pháp2022-03-21 15:54
 • #751: Đỡ không nổi đỡ không nổi2022-03-21 15:54
 • #752: So quái vật càng quái vật hơn2022-03-21 15:54
 • #753: Lai lịch gì2022-03-21 15:54
 • #754: Chí khí không nhỏ2022-03-21 15:54
 • #755: Quán trà mượn lò2022-03-21 15:54
 • #756: Lòng có bất an2022-03-21 15:54
 • #757: Không rõ chi căn2022-03-21 15:54
 • #758: Lê phủ thai khí2022-03-21 15:54
 • #759: Muốn sống2022-03-21 15:54
 • #760: Chân cao nhân ở trước mặt2022-03-21 15:54
 • #761: Thai động Tà Linh2022-03-21 15:54
 • #762: Đùa bỡn lòng người vẫn là đùa bỡn ma tâm2022-03-21 15:54
 • #763: Trúng kế2022-03-21 15:55
 • #764: Nội tâm chi tranh2022-03-21 15:55
 • #765: Luận võ công ngươi cũng không phải đối thủ của ta2022-03-21 15:55
 • #766: Ta không vào Địa Ngục ai vào Địa Ngục2022-03-21 15:55
 • #767: Thiên khung hiện tử2022-03-21 15:55
 • #768: Chấp cờ người không duy nhất2022-03-21 15:55
 • #769: Lão ăn mày hồi cứu2022-03-21 15:55
 • #770: Ăn mày phát uy2022-03-21 15:55
 • #771: An tĩnh Địa Long2022-03-21 15:55
 • #772: Địa Long thi biến2022-03-21 15:55
 • #773: Mưa gió sắp đến2022-03-21 15:55
 • #774: Chính là trùng thiên mà tới2022-03-21 15:55
 • #775: Nện bàn hộ bàn2022-03-21 15:56
 • #776: Lúc này mới mấy tháng2022-03-21 15:56
 • #777: Lê phong2022-03-21 15:56
 • #778: Thiên tượng khác thường2022-03-21 15:56
 • #779: Thiên vũ loạn tượng2022-03-21 15:56
 • #780: Lục Ngô ngươi cái này sao tai họa2022-03-21 15:56
 • #781: Không khả năng2022-03-21 15:56
 • #782: Như thế không chịu nổi?2022-03-21 15:56
 • #783: Bạch ngọc truyền tin2022-03-21 15:56
 • #784: không màng thiên số2022-03-21 15:56
 • #785: Nhân đạo cũng không suy nhược2022-03-21 15:56
 • #786: Ứng vận vẫn là dắt vận2022-03-21 15:56
 • #787: Kế Duyên cờ động2022-03-21 15:56
 • #788: Cây muốn che trời tất trải qua mưa gió2022-03-21 15:57
 • #789: Võ đạo tạo hóa2022-03-21 15:57
 • #790: Không có tác dụng lớn?2022-03-21 15:57
 • #791: Sát khởi võ hưng2022-03-21 15:57
 • #792: Võ đạo2022-03-21 15:57
 • #793: Văn võ song toàn chi tượng2022-03-21 15:57
 • #794: Yêu ma bắt người2022-03-21 15:57
 • #795: Phục sát2022-03-21 15:58
 • #796: Ngồi không yên2022-03-21 15:58
 • #797: Giải Trĩ đại gia "Cố nhân "2022-03-21 15:58
 • #798: Tử hình yêu vật chi quân2022-03-21 15:58
 • #799: Khí vận song sinh chi tướng2022-03-21 15:58
 • #800: Đủ một bàn mạt chược2022-03-21 15:58
 • #801: Dẫn đường đảng2022-03-21 15:58
 • #802: Cho phu nhân ủ ấm thân thể2022-03-21 15:59
 • #803: Ngầm hiểu lẫn nhau kịch bản2022-03-21 15:59
 • #804: Tự ghi chép vết tích lấy che đậy thiên cơ2022-03-21 15:59
 • #805: Tây Vực Lam Châu Minh Vương Phật quốc2022-03-21 15:59
 • #806: Đạp Thiển Thương xông Ngọc Hồ2022-03-21 15:59
 • #807: Không nghĩ bỏ qua nàng2022-03-21 15:59
 • #808: Hưng sư vấn tội2022-03-21 15:59
 • #809: Uống rượu luận kiếm2022-03-21 15:59
 • #810: Một kiếm này tặng cho ngươi2022-03-21 16:00
 • #811: Đến tột cùng làm sao làm được?2022-03-21 16:00
 • #812: Chém ở trong mộng?2022-03-21 16:00
 • #813: Tà minh tán loạn2022-03-21 16:00
 • #814: Một gậy bên trên cá lớn2022-03-21 16:00
 • #815: Thử một lần chưa chắc không thể2022-03-21 16:00
 • #816: Độ Hồng Hải chinh Hắc Hoang2022-03-21 16:00
 • #817: Dự đoán lẫn vào2022-03-21 16:01
 • #818: Nhân Súc chi quốc2022-03-21 16:01
 • #819: Huynh đệ lại gặp lại2022-03-21 16:01
 • #820: Vận trượng như thương2022-03-21 16:01
 • #821: Tuyệt không phải phù dung sớm nở tối tàn2022-03-21 16:01
 • #822: Võ trung thánh giả2022-03-21 16:01
 • #823: Nhân tộc khí vận2022-03-21 16:01
 • #824: Thế giới màu xám2022-03-21 16:01
 • #825: Giấu sâu nhất hung ác yêu2022-03-21 16:01
 • #826: Trò hay muốn mở màn2022-03-21 16:01
 • #827: Lôi pháp - thiên kiếp hàng thế2022-03-21 16:01
 • #828: Đây là lôi pháp?2022-03-21 16:02
 • #829: Không người có thể đưa ra phải2022-03-21 16:02
 • #830: Không có cá lọt lưới2022-03-21 16:02
 • #831: Đằng trước phong thái2022-03-21 16:02
 • #832: Long nữ muốn hóa rồng2022-03-21 16:02
 • #833: Cái này không trở về không được2022-03-21 16:02
 • #834: Tình thế nghiêm trọng đến Kế Duyên cũng nhìn không ra2022-03-21 16:02
 • #835: Chuyện cũ năm xưa2022-03-21 16:02
 • #836: Bỗng nhiên tẩu thuỷ2022-03-21 16:02
 • #837: Ngươi là muốn chơi chết lão phu a!2022-03-21 16:02
 • #838: Cái này cẩu lương vung2022-03-21 16:02
 • #839: Giang sơn vẫn tại2022-03-21 16:03
 • #840: Chính Dương thông bảo2022-03-21 16:03
 • #841: Tinh linh thấy tinh linh2022-03-21 16:03
 • #842: Tro tàn tư linh căn, tự linh dựng kiếm trận2022-03-21 16:03
 • #843: Hồ Vân sư phụ2022-03-21 16:03
 • #844: Sáu cái không thể coi thường chi địa2022-03-21 16:03
 • #845: Táo Nương lễ vật2022-03-21 16:03
 • #846: Dự tiệc2022-03-21 16:03
 • #847: Giang Triều phun trào (cầu nguyệt phiếu a! )2022-03-21 16:03
 • #848: Ôm Thanh Đằng không cần sợ (cầu nguyệt phiếu)2022-03-21 16:04
 • #849: Sứ giả thuyền (cầu nguyệt phiếu)2022-03-21 16:04
 • #850: Ngây ra như phỗng2022-03-21 16:04
 • #851: Đại thế như thế2022-03-21 16:04
 • #852: Còn may là hiểu lầm2022-03-21 16:04
 • #853: Sư phụ hố đồ đệ2022-03-21 16:04
 • #854: Có chút giọng khách át giọng chủ2022-03-21 16:04
 • #855: Tranh nhau hiến bảo2022-03-21 16:04
 • #856: Chờ ngươi mời rượu2022-03-21 16:04
 • #857: Long gan2022-03-21 16:05
 • #858: Bị hố Tạ tiên sinh2022-03-21 16:05
 • #859: Bức cung2022-03-21 16:05
 • #860: Có người muốn lạc tử2022-03-21 16:05
 • #861: Không người đến?2022-03-21 16:05
 • #862: Vậy mà là kiếm tiên?2022-03-21 16:05
 • #863: Khó mà nhìn thấu2022-03-21 16:05
 • #864: Tù Lung Thuyết2022-03-21 16:05
 • #865: Mời đấu2022-03-21 16:05
 • #866: Quần du2022-03-21 16:05
 • #867: Trong sách thế giới chi mê2022-03-21 16:05
 • #868: Thiên hải chi giao2022-03-21 16:06
 • #869: Nghịch pháp một cái cùng nghịch pháp một kiếm2022-03-21 16:06
 • #870: Tri âm hoà minh2022-03-21 16:06
 • #871: Đã từng Tiên ngạo, bây giờ đìu hiu2022-03-21 16:06
 • #872: Có mất có được2022-03-21 16:06
 • #873: Chân tâm thật ý2022-03-21 16:06
 • #874: Kinh diễm triều chính2022-03-21 16:06
 • #875: Văn Vũ Miếu2022-03-21 16:06
 • #876: Đình Thu Sơn phong thiện2022-03-21 16:06
 • #877: Tả cùng Kim2022-03-21 16:07
 • #878: Đồng hương gặp gỡ đồng hương2022-03-21 16:07
 • #879: Người giết ngươi Tả Vô Cực2022-03-21 16:07
 • #880: Bới nó lông ăn nó thịt2022-03-21 16:07
 • #881: Là đỉnh nhân vật lợi hại2022-03-21 16:07
 • #882: Nhận rõ hiện thực2022-03-21 16:07
 • #883: Nhân Đạo tín niệm2022-03-21 16:07
 • #884: Kiến Xương2022-03-21 16:07
 • #885: Chấn động các nơi2022-03-21 16:07
 • #886: Thiên hạ người nào không biết quân2022-03-21 16:07
 • #887: Quá sớm2022-03-21 16:08
 • #888: Thất Lạc Chi Địa2022-03-21 16:08
 • #889: Lo nghĩ Thổ Địa Công2022-03-21 16:08
 • #890: Ngũ Hổ Tàng Long Quỳ Nam thành2022-03-21 16:08
 • #891: Buộc lại nói2022-03-21 16:08
 • #892: Đêm đi Đỗ Khuê Phong2022-03-21 16:08
 • #893: Chu Yếm2022-03-21 16:08
 • #894: Tiêu dao tiên2022-03-21 16:08
 • #895: Chờ một cái bị ép động thủ2022-03-21 16:08
 • #896: Hiểu ý lệch2022-03-21 16:08
 • #897: Gặp phải2022-03-21 16:09
 • #898: Chu Yếm con mồi2022-03-21 16:09
 • #899: Bất ngờ2022-03-21 16:09
 • #900: Đánh phục (cuối tháng cầu nguyệt phiếu)2022-03-21 16:09
 • #901: Không phải phàm trần tiểu thuật2022-03-21 16:09
 • #902: Cứng rắn không được đến mềm2022-03-21 16:09
 • #903: Tự cho là kế thành2022-03-21 16:09
 • #904: Không thể không trừ a2022-03-21 16:09
 • #905: Không sư đồ chi danh có sư đồ chi thực2022-03-21 16:09
 • #906: Lần này không vội vàng(năm mới cầu nguyệt phiếu! )2022-03-21 16:09
 • #907: Tứ Cực phong mang, kiếm trận Tuyệt Thiên2022-03-21 16:09
 • #908: Đại khủng bố2022-03-21 16:09
 • #909: Dừng ở họa, quy về mực2022-03-21 16:09
 • #910: Người đều tán đi2022-03-21 16:09
 • #911: Kim Giáp đạo2022-03-21 16:09
 • #912: Vẽ bảy năm là giây lát2022-03-21 16:09
 • #913: Khí vận khỏe mạnh2022-03-21 16:09
 • #914: Cầu cứu người Tử Ngọc2022-03-21 16:10
 • #915: Sự Tinh Tử Ngọc?2022-03-21 16:10
 • #916: Ngươi là Kế Duyên?2022-03-21 16:10
 • #917: Kiếm hạ lưu nhân2022-03-21 16:10
 • #918: Lại là một cái2022-03-21 16:10
 • #919: Thật "Kinh thiên bí văn "2022-03-21 16:10
 • #920: Hành Sơn chi thần2022-03-21 16:10
 • #921: Di thiên đại hoang2022-03-21 16:10
 • #922: Hoàng Tuyền2022-03-21 16:11
 • #923: U Minh Đế Quân2022-03-21 16:11
 • #924: Hoàng Tuyền Đồ cảnh2022-03-21 16:11
 • #925: Gặp lại là duyên2022-03-21 16:11
 • #926: Cố sự, sách, người2022-03-21 16:11
 • #927: Hạo Nhiên Thư Viện2022-03-21 16:11
 • #928: Tiên Nhân, văn thánh, tiểu thuyết gia2022-03-21 16:11
 • #929: Một sách khó cầu2022-03-21 16:11
 • #930: Kế Duyên cờ chiêu ---- trăm nhà đua tiếng2022-03-21 16:11
 • #931: Đoạt tạo hóa chi ngạo2022-03-21 16:11
 • #932: Tạp tu Ngụy Vô Úy2022-03-21 16:11
 • #933: Quảng truyền thiên hạ2022-03-21 16:11
 • #934: Hoàng Tuyền sắp tới2022-03-21 16:11
 • #935: Không người quen biết2022-03-21 16:11
 • #936: Ký danh đệ tử2022-03-21 16:11
 • #937: Chấp niệm2022-03-21 16:11
 • #938: Một khắc cũng không nghĩ đợi2022-03-21 16:12
 • #939: Trốn đi2022-03-21 16:12
 • #940: Thủy tộc tích hoang vạn lưu mãnh liệt2022-03-21 16:12
 • #941: Không thích hợp2022-03-21 16:12
 • #942: Cùng Kế tiên sinh có liên quan người2022-03-21 16:12
 • #943: Ma Tâm Chủng Đạo2022-03-21 16:12
 • #944: Tùy cơ ứng biến2022-03-21 16:12
 • #945: Lá gan không nhỏ2022-03-21 16:12
 • #946: Gọi người nổi giận2022-03-21 16:12
 • #947: Kế Duyên quen biết cũ nhóm2022-03-21 16:12
 • #948: Ngươi cũng xứng?2022-03-21 16:12
 • #949: Hù dọa ngươi một chút lại như thế nào2022-03-21 16:12
 • #950: Họa lớn chi yêu2022-03-21 16:12
 • #951: Mãnh hổ giận hồ2022-03-21 16:12
 • #952: Kính Hải dậy sóng đào2022-03-21 16:12
 • #953: Dị yêu chi huyết2022-03-21 16:13
 • #954: Pháp Tiền trải đường2022-03-21 16:13
 • #955: Có cổ yêu trưởng thành2022-03-21 16:13
 • #956: Khi ta ngốc a?2022-03-21 16:13
 • #957: Đen ăn đen?2022-03-21 16:13
 • #958: Đụng cùng một chỗ2022-03-21 16:13
 • #959: Chấn tà dư âm2022-03-21 16:13
 • #960: Ta không phải ma2022-03-21 16:13
 • #961: Làm sao vì ma?2022-03-21 16:13
 • #962: Nháo kịch2022-03-21 16:13
 • #963: Ma do tâm sinh2022-03-21 16:13
 • #964: Không có đuổi thượng trò hay2022-03-21 16:13
 • #965: Như thế nào phá cục2022-03-21 16:13
 • #966: An toàn chỗ2022-03-21 16:13
 • #967: Ngươi cũng tới2022-03-21 16:13
 • #968: Cũng là dương mưu2022-03-21 16:13
 • #969: Tiếp đạo hữu2022-03-21 16:13
 • #970: Chính là thời điểm2022-03-21 16:14
 • #971: Tiên Hà Đảo gian nan khổ cực2022-03-21 16:14
 • #972: Truy tung gợn sóng2022-03-21 16:14
 • #973: Ô thối quái vật2022-03-21 16:14
 • #974: Lại như thế thành khẩn2022-03-21 16:14
 • #975: Nghe thối ăn thối hơn2022-03-21 16:14
 • #976: Này khúc tên là Phượng Cầu Hoàng2022-03-21 16:14
 • #977: Một chút hi vọng sống há có thể không tranh?2022-03-21 16:14
 • #978: Tự nhiên một hồi2022-03-21 16:14
 • #979: Ta còn có thể cứu giúp một chút (một)2022-03-21 16:14
 • #980: Ta còn có thể cứu giúp một chút (hai)2022-03-21 16:14
 • #981: Ta còn có thể cứu giúp một chút (hai)2022-03-21 16:14
 • #982: Giác Minh khai ngộ2022-03-21 16:14
 • #983: Phật quang vừa hiện2022-03-21 16:14
 • #984: Nguyện độ hết thảy khổ2022-03-21 16:14
 • #985: Này nguyện động thiên2022-03-21 16:14
 • #986: Kiếm thư cùng kiếm thư không giống2022-03-21 16:15
 • #987: Có chút nhìn không thấu2022-03-21 16:15
 • #988: Thần mộc phối anh hùng2022-03-21 16:15
 • #989: Đại nghĩa hai vai chọn2022-03-21 16:15
 • #990: Đấu kiếm2022-03-21 16:15
 • #991: Trường Kiếm Sơn tĩnh mịch2022-03-21 16:15
 • #992: Ai thắng rồi?2022-03-21 16:15
 • #993: Xảo2022-03-21 16:15
 • #994: Thanh lý môn hộ2022-03-21 16:15
 • #995: Đánh giá sai Kế Duyên (cầu cái nguyệt phiếu! )2022-03-21 16:15
 • #996: Triều lên2022-03-21 16:15
 • #997: Chuẩn bị sớm2022-03-21 16:15
 • #998: Sơn nhạc sắc phong phù triệu2022-03-21 16:15
 • #999: Thiên chi giới2022-03-21 16:15
 • #1000: Làm khó Ngụy Vô Úy2022-03-21 16:16
 • #1001: Giải đạo lưu phương, tận hứng ngày sau2022-03-21 16:16
 • #1002: Thiên hiện nhị nhật2022-03-21 16:16
 • #1003: Biến hóa ngầm sinh2022-03-21 16:16
 • #1004: Quân võ dũng mãnh2022-03-21 16:16
 • #1005: Không muốn cược2022-03-21 16:16
 • #1006: Hoang Cổ huyết mạch đều thức tỉnh2022-03-21 16:17
 • #1007: Nhân lực có cùng2022-03-21 16:17
 • #1008: Thuộc về yêu ma quỷ quái thời đại2022-03-21 16:17
 • #1009: Cường đại tín niệm2022-03-21 16:17
 • #1010: Kiếp nạn bên trong trưởng thành2022-03-21 16:17
 • #1011: Không biết các yêu ma2022-03-21 16:18
 • #1012: Cuối cùng một ván như thế nào lạc tử2022-03-21 16:18
 • #1013: Lão ngưu: Ta làm!2022-03-21 16:18
 • #1014: Thiên hạ loạn chiến2022-03-21 16:18
 • #1015: Giải quyết dứt khoát điều kiện2022-03-21 16:18
 • #1016: Chính khí không mất2022-03-21 16:18
 • #1017: Trong lượng kiếp mệnh mỏng như giấy2022-03-21 16:18
 • #1018: Kế tiên sinh đến2022-03-21 16:18
 • #1019: Thiên địa trướng2022-03-21 16:18
 • #1020: Sơn đoạn lưỡng giới không gì có thể qua2022-03-21 16:18
 • #1021: Lại vỡ vụn2022-03-21 16:19
 • #1022: Chính khí trường tồn2022-03-21 16:19
 • #1023: Tam Hoa Tụ Đỉnh pháp lực vô biên2022-03-21 16:19
 • #1024: Cổ kim bao nhiêu sự tình (cuối cùng cầu một lần nguyệt phiếu)2022-03-21 16:19
 • #1025: Xong bản cảm nghĩ2022-03-21 16:19
 • #1026: Ma cao một thước đạo cao một trượng (một)2022-03-21 16:19
 • #1027: Ma cao một thước đạo cao một trượng (hai)2022-03-21 16:19
 • #1028: Bớt công bớt sức ai nấy đều vui2022-03-21 16:19
 • #1029: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (1)2022-03-21 16:20
 • #1030: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (2)2022-03-21 16:20
 • #1031: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (3)2022-03-21 16:20
 • #1032: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (4)2022-03-21 16:20
 • #1033: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (5)2022-03-21 16:20
 • #1034: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (6)2022-03-21 16:20
 • #1035: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (7)2022-03-21 16:20
 • #1036: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (8)2022-03-21 16:20
 • #1037: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (9)2022-03-21 16:20
 • #1038: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (10)2022-03-21 16:21
 • #1039: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (11)2022-03-21 16:21
 • #1040: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (12)2022-03-21 16:21
 • #1041: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (13)2022-03-21 16:21
 • #1042: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (14)2022-03-21 16:21
 • #1043: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (15)2022-03-21 16:21
 • #1044: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (16)2022-03-21 16:21
 • #1045: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (17)2022-03-21 16:21
 • #1046: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (18)2022-03-21 16:21
 • #1047: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (19)2022-03-21 16:21
 • #1048: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (20)2022-03-21 16:21
 • #1049: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (21)2022-03-21 16:21
 • #1050: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (22)2022-03-21 16:21
 • #1051: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (23)2022-03-21 16:21
 • #1052: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (24)2022-03-21 16:22
 • #1053: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (25)2022-03-21 16:22
 • #1054: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (26)2022-03-21 16:22
 • #1055: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (27)2022-03-21 16:22
 • #1056: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (28)2022-03-21 16:22
 • #1057: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (29)2022-03-21 16:22
 • #1058: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (30)2022-03-21 16:22
 • #1059: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (31)2022-03-21 16:22
 • #1060: Chưa từng đoạn tuyệt quá khứ (32)2022-03-21 16:22
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Từ Tiên Hiệp Thế Giới Trở Về

TiKay

Phế Sài Phu Nhân Lại Vương Tạc / Phượng Ngự Cửu Châu

TiKay

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Trọng Sinh Tối Cường Nữ Đế

TiKay

Cực Phẩm Nam Thần [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Thần Khống Thiên Hạ

TiKay

Leave a Reply