Đồng Nhân

Marvel Thương Lôi Chi Ảnh

Marvel Thương Lôi Chi Ảnh

Làm một đi tới Marvel vũ trụ liền trực tiếp cẩu thả lên xuyên việt giả, Phương Vấn không phải cho là nhục ngược lại cho là quang vinh.

“Đi tới Marvel vũ trụ đã nhiều năm cũng không có bị S.H.I.E.L.D phát hiện, chưa từng dùng qua một lần năng lực đả kích phạm tội ta, đại khái cũng là phần độc nhất a !.” Phương Vấn nói như vậy.

P/S 1: Giới thiệu vắn tắt vô lực.

P/S 2: Tác giả chỉ nhìn nhớ chuyện xưa, cho nên, tất cả lấy Marvel điện ảnh là chủ.

P/S 3: Thời gian tuyến hơi trễ, từ Avengers 2 bắt đầu.

P/S 4: Đầu mối chính an bài, dị nhân —— Marvel điện ảnh

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Thanh Khuê Đại Đại
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Ngươi có thể gọi, Thương Lôi Chi Ảnh2023-12-13 11:28
 • #2: Chương 2: The Avengers2023-12-13 11:28
 • #3: Chương 3: Phương Vấn năng lực2023-12-13 11:28
 • #4: Chương 4: Avengers hằng ngày2023-12-13 11:29
 • #5: Chương 5: Trong đời lần đầu tiên ước hội2023-12-13 11:29
 • #6: Chương 6: Professor X mời2023-12-13 11:29
 • #7: Chương 7: Professor X2023-12-13 11:29
 • #8: Chương 8: Wanda thân thế2023-12-13 11:29
 • #9: Chương 9: Professor X thỉnh cầu2023-12-13 11:29
 • #10: Chương 10: Mutant bản người ái mộ lễ ra mắt2023-12-13 11:29
 • #11: Chương 11: Phương Vấn vs Logan2023-12-13 11:30
 • #12: Chương 12: Phương Vấn cá mặn vậy sinh hoạt2023-12-13 11:30
 • #13: Chương 13: Cá mặn hằng ngày2023-12-13 11:30
 • #14: Chương 14: Khúc nhạc dạo2023-12-13 11:30
 • #15: Chương 15: Xâm lấn2023-12-13 11:30
 • #16: Chương 16: Đến tiếp sau2023-12-13 11:30
 • #17: Chương 17: Nhân sĩ chuyên nghiệp2023-12-13 11:30
 • #18: Chương 18: Chí tôn pháp sư2023-12-13 11:31
 • #19: Chương 19: Hỗn độn ma pháp2023-12-13 11:31
 • #20: Chương 20: Thức tỉnh2023-12-13 11:31
 • #21: Chương 21: Tao ngộ2023-12-13 11:31
 • #22: Chương 22: Jean? Phoenix!2023-12-13 11:31
 • #23: Chương 23: Lưỡng bại câu thương2023-12-13 11:31
 • #24: Chương 24: Tổng thống định ngày hẹn2023-12-13 11:31
 • #25: Chương 25: Nói chuyện2023-12-13 11:32
 • #26: Chương 26: Mở rộng2023-12-13 11:32
 • #27: Chương 27: Trước trận chiến bình tĩnh2023-12-13 11:32
 • #28: Chương 28: Đại chiến bắt đầu2023-12-13 11:32
 • #29: Chương 29: Đảo Alcatraz chi chiến (1)2023-12-13 11:32
 • #30: Chương 30: Đảo Alcatraz chi chiến (2)2023-12-13 11:33
 • #31: Chương 31: Đảo Alcatraz chi chiến (3)2023-12-13 11:33
 • #32: Chương 32: Đảo Alcatraz chi chiến (cuối cùng)2023-12-13 11:33
 • #33: Chương 33: Kiểm tra2023-12-13 11:33
 • #34: Chương 34: Trắc thí2023-12-13 11:33
 • #35: Chương 35: HYDRA căn cứ2023-12-13 11:33
 • #36: Chương 36: Madame Hydra2023-12-13 11:33
 • #37: Chương 37: Red Skull2023-12-13 11:33
 • #38: Chương 38: Xuất môn2023-12-13 11:34
 • #39: Chương 39: Vô tình gặp được2023-12-13 11:34
 • #40: Chương 40: Asgard2023-12-13 11:34
 • #41: Chương 41: Ta ở đâu? ? ?2023-12-13 11:34
 • #42: Chương 42: 1973 năm2023-12-13 11:34
 • #43: Chương 43: Nghịch chuyển tương lai2023-12-13 11:34
 • #44: Chương 44: Thực nghiệm2023-12-13 11:34
 • #45: Chương 45: Maximoff2023-12-13 11:34
 • #46: Chương 46: Ta đến từ tương lai2023-12-13 11:35
 • #47: Chương 47: Gặp lại Mystique2023-12-13 11:35
 • #48: Chương 48: Raven tới tay2023-12-13 11:35
 • #49: Chương 49: Bắt sống2023-12-13 11:35
 • #50: Chương 50: Ngươi có thể đi gặp thượng đế rồi, Trask tiên sinh2023-12-13 11:35
 • #51: Chương 51: Giao dịch2023-12-13 11:35
 • #52: Chương 52: Tư niệm người2023-12-13 11:35
 • #53: Chương 53: Tìm sai chỗ. . .2023-12-13 11:36
 • #54: Chương 54: X-Men2023-12-13 11:36
 • #55: Chương 55: Apocalypse2023-12-13 11:36
 • #56: Chương 56: Hoàn bại2023-12-13 11:36
 • #57: Chương 57: Kết thúc2023-12-13 11:36
 • #58: Chương 58: Ta đã trở về2023-12-13 11:36
 • #59: Chương 59: Liên hoan2023-12-13 11:36
 • #60: Chương 60: Đón gió2023-12-13 11:36
 • #61: Chương 61: Nhện con?2023-12-13 11:37
 • #62: Chương 62: Trở lại x học viện2023-12-13 11:37
 • #63: Chương 63: Phụ thân, con trai, nữ nhi2023-12-13 11:37
 • #64: Chương 64: Kết quả2023-12-13 11:37
 • #65: Chương 65: Đào cá nhân2023-12-13 11:37
 • #66: Chương 66: Khế ước2023-12-13 11:37
 • #67: Chương 67: Hắc ám sấm sét2023-12-13 11:37
 • #68: Chương 68: Odin, Ancient One2023-12-13 11:38
 • #69: Chương 69: Xa hơn Asgard2023-12-13 11:38
 • #70: Chương 70: Sokovia hiệp định2023-12-13 11:38
 • #71: Chương 71: Khúc nhạc dạo2023-12-13 11:38
 • #72: Chương 72: Svartalfheim2023-12-13 11:38
 • #73: Chương 73: Guardian of the Galaxy2023-12-13 11:38
 • #74: Chương 74: Nidavellir2023-12-13 11:39
 • #75: Chương 75: Găng Tay Vô Cực2023-12-13 11:39
 • #76: Chương 76: Nội chiến2023-12-13 11:39
 • #77: Chương 77: Xandar2023-12-13 11:39
 • #78: Chương 78: Xác định vị trí2023-12-13 11:39
 • #79: Chương 79: Xông vào2023-12-13 11:39
 • #80: Chương 80: Ly khai2023-12-13 11:40
 • #81: Chương 81: Bảo thạch tới tay2023-12-13 11:40
 • #82: Chương 82: Trở về2023-12-13 11:40
 • #83: Chương 83: Nổi giận2023-12-13 11:40
 • #84: Chương 84: Kéo dài nội chiến2023-12-13 11:40
 • #85: Chương 85: Thế kỷ chi chiến2023-12-13 11:40
 • #86: Chương 86: Hoàn bại2023-12-13 11:40
 • #87: Chương 87: Kết thúc2023-12-13 11:41
 • #88: Chương 1: Thảo nguyên2023-12-13 11:41
 • #89: Chương 2: Chitauri vũ khí?2023-12-13 11:41
 • #90: Chương 3: Klaw2023-12-13 11:41
 • #91: Chương 4: Wakanda2023-12-13 11:41
 • #92: Chương 5: Shuri công chúa2023-12-13 11:41
 • #93: Chương 6: Luận bàn2023-12-13 11:41
 • #94: Chương 7: Trở về2023-12-13 11:41
 • #95: Chương 8: Super heros tới đánh quyền2023-12-13 11:42
 • #96: Chương 9: Lonaly cầu viện2023-12-13 11:42
 • #97: Chương 10: Bại lộ2023-12-13 11:42
 • #98: Chương 11: Đệ 2 khỏa bảo thạch2023-12-13 11:42
 • #99: Chương 12: Hắc ám thời không2023-12-13 11:42
 • #100: Chương 13: Chiến đấu Dormammu!2023-12-13 11:42
 • #101: Chương 14: Toàn thân trở ra2023-12-13 11:42
 • #102: Chương 15: Trả2023-12-13 11:43
 • #103: Chương 16: Tu hành2023-12-13 11:43
 • #104: Chương 17: Kaecilius2023-12-13 11:43
 • #105: Chương 18: Bị phong ấn thời không khe hở2023-12-13 11:43
 • #106: Chương 19: Stephen Stranger2023-12-13 11:43
 • #107: Chương 20: Tìm kiếm Kamar-Taj2023-12-13 11:43
 • #108: Chương 21: Đạt được2023-12-13 11:43
 • #109: Chương 22: Phương Vấn tàn niệm2023-12-13 11:44
 • #110: Chương 23: Thời khắc sinh tử2023-12-13 11:44
 • #111: Chương 24: Ancient One chết2023-12-13 11:44
 • #112: Chương 25: Trước trận chiến2023-12-13 11:44
 • #113: Chương 26: Tái chiến Dormammu2023-12-13 11:44
 • #114: Chương 27: Vô lại Time Stone2023-12-13 11:44
 • #115: Chương 28: Mordo chết2023-12-13 11:45
 • #116: Chương 29: Tony đến thăm2023-12-13 11:45
 • #117: Chương 30: Lễ Giáng Sinh2023-12-13 11:45
 • #118: Chương 31: Chúng ta giao du a !2023-12-13 11:45
 • #119: Chương 32: Gặp lại Natasha2023-12-13 11:45
 • #120: Chương 33: Ý đồ đến2023-12-13 11:45
 • #121: Chương 34: Ly khai2023-12-13 11:45
 • #122: Chương 35: Smostar2023-12-13 11:45
 • #123: Chương 36: Người lùn tai ương2023-12-13 11:46
 • #124: Chương 37: Tao ngộ2023-12-13 11:46
 • #125: Chương 38: Nghiền ép2023-12-13 11:46
 • #126: Chương 39: Giết chết2023-12-13 11:46
 • #127: Chương 40: Reality Stone2023-12-13 11:46
 • #128: Chương 41: Thần Bí Chi Địa2023-12-13 11:46
 • #129: Chương 42: Tinh không đại điện2023-12-13 11:46
 • #130: Chương 43: Tinh không cự thú.2023-12-13 11:47
 • #131: Chương 44: Đỉnh phong vật lộn!2023-12-13 11:47
 • #132: Chương 45: Lấy tổn thương đổi tổn thương!2023-12-13 11:47
 • #133: Chương 46: Giết chết!2023-12-13 11:47
 • #134: Chương 47: Á không gian2023-12-13 11:47
 • #135: Chương 48: Đi ra?2023-12-13 11:47
 • #136: Chương 49: Một ... khác cái thời gian tuyến2023-12-13 11:48
 • #137: Chương 50: Tu chỉnh vũ trụ2023-12-13 11:48
 • #138: Chương 51: Maria Hill2023-12-13 11:48
 • #139: Chương 52: Peter Parker2023-12-13 11:48
 • #140: Chương 53: Mjølnir2023-12-13 11:48
 • #141: Chương 54: S.H.I.E.L.D quan tâm2023-12-13 11:49
 • #142: Chương 55: Destroyer2023-12-13 11:49
 • #143: Chương 56: Ta sinh khí2023-12-13 11:49
 • #144: Chương 57: Xé rách!2023-12-13 11:49
 • #145: Chương 58: Kế hoạch2023-12-13 11:49
 • #146: Chương 59: Khúc nhạc dạo2023-12-13 11:49
 • #147: Chương 60: Trả lời2023-12-13 11:49
 • #148: Chương 61: Loạn!2023-12-13 11:49
 • #149: Chương 62: Avenger!2023-12-13 11:50
 • #150: Chương 63: Sau cùng giãy dụa. .2023-12-13 11:50
 • #151: Chương 64: Nở rộ Calanda chi hoa2023-12-13 11:50
 • #152: Chương 65: Nữ hài2023-12-13 11:50
 • #153: Chương 66: Xung đột2023-12-13 11:50
 • #154: Chương 67: Khi dễ người thường, khi dễ một chút khỏe mạnh hơn2023-12-13 11:50
 • #155: Chương 68: Bên trong quán cà phê2023-12-13 11:51
 • #156: Chương 69: Hằng ngày2023-12-13 11:51
 • #157: Chương 70: Fury2023-12-13 11:51
 • #158: Chương 71: Đại thanh tẩy2023-12-13 11:51
 • #159: Chương 72: Tẩy rửa2023-12-13 11:51
 • #160: Chương 73: Inhumans2023-12-13 11:51
 • #161: Chương 74: Coulson tiểu đội2023-12-13 11:51
 • #162: Chương 75: Lần đầu nhiệm vụ2023-12-13 11:52
 • #163: Chương 76: Bắt2023-12-13 11:52
 • #164: Chương 77: Hành động2023-12-13 11:52
 • #165: Chương 78: Đòi Obelisk2023-12-13 11:52
 • #166: Chương 79: Obelisk tới tay2023-12-13 11:52
 • #167: Chương 80: Peter nữ bằng hữu2023-12-13 11:52
 • #168: Chương 81: Chung Hân Nhiên bí mật2023-12-13 11:52
 • #169: Chương 82: Nhiệm vụ2023-12-13 11:53
 • #170: Chương 83: Ronnie, chết2023-12-13 11:53
 • #171: Chương 84: Fury giải thích2023-12-13 11:53
 • #172: Chương 85: Odinson2023-12-13 11:53
 • #173: Chương 86: Vũ trụ đại chiến2023-12-13 11:53
 • #174: Chương 87: Cường đại Odin2023-12-13 11:53
 • #175: Chương 88: Thân thể lột xác2023-12-13 11:53
 • #176: Chương 89: Gặp lại Skye2023-12-13 11:53
 • #177: Chương 90: Nói chuyện với nhau2023-12-13 11:54
 • #178: Chương 91: Coulson hoài nghi2023-12-13 11:54
 • #179: Chương 92: Đàm phán2023-12-13 11:54
 • #180: Chương 93: Loạn chiến2023-12-13 11:54
 • #181: Chương 94: Giết!2023-12-13 11:54
 • #182: Chương 95: Thê thảm HYDRA2023-12-13 11:54
 • #183: Chương 96: Ta trở nên đẹp trai rồi? !2023-12-13 11:55
 • #184: Chương 97: Thor cầu viện2023-12-13 11:55
 • #185: Chương 98: Lấy ra Aether2023-12-13 11:55
 • #186: Chương 99: Xâm lấn2023-12-13 11:55
 • #187: Chương 100: Thủ lĩnh sự chênh lệch2023-12-13 11:55
 • #188: Chương 101: Trục xuất2023-12-13 11:55
 • #189: Chương 102: Ultron sinh ra2023-12-13 11:55
 • #190: Chương 103: Cướp đoạt quyền trượng2023-12-13 11:56
 • #191: Chương 104: Không khống chế được2023-12-13 11:56
 • #192: Chương 105: Lonaly2023-12-13 11:56
 • #193: Chương 106: Chung Hân Nhiên quà tặng2023-12-13 11:56
 • #194: Chương 107: Ultron họa (một)2023-12-13 11:56
 • #195: Chương 108: Ultron họa (hai)2023-12-13 11:56
 • #196: Chương 109: Ultron họa (ba)2023-12-13 11:57
 • #197: Chương 110: Ultron họa (bốn)2023-12-13 11:57
 • #198: Chương 111: Ultron họa (ngũ)2023-12-13 11:57
 • #199: Chương 112: Ultron họa (sáu)2023-12-13 11:57
 • #200: Chương 113: Ultron họa (cuối cùng)2023-12-13 11:57
 • #201: Chương 114: Trở về2023-12-13 11:57
 • #202: Chương 115: Thanos? !2023-12-13 11:58
 • #203: Chương 116: Bại!2023-12-13 11:58
 • #204: Chương 117: Đi trước Tử Vong tinh vực2023-12-13 11:58
 • #205: Chương 118: Lưỡng Cực Tinh2023-12-13 11:58
 • #206: Chương 119: Lên ngôi2023-12-13 11:58
 • #207: Chương 120: Người sống sót2023-12-13 11:58
 • #208: Chương 121: Black Dwarf2023-12-13 11:59
 • #209: Chương 122: Năm đó chân tướng2023-12-13 11:59
 • #210: Chương 123: Vũ trụ tinh hải2023-12-13 11:59
 • #211: Chương 124: Ego2023-12-13 11:59
 • #212: Chương 125: Thức tỉnh! ! !2023-12-13 11:59
 • #213: Chương 126: Về nhà2023-12-13 11:59
 • #214: Chương 127: Trọng tố Svartalfheim2023-12-13 11:59
 • #215: Chương 128: Tranh luận2023-12-13 11:59
 • #216: Chương 129: Lonaly tuyển trạch2023-12-13 12:00
 • #217: Chương 130: Peter tuyển trạch2023-12-13 12:00
 • #218: Chương 131: Hope2023-12-13 12:00
 • #219: Chương 132: Janet2023-12-13 12:00
 • #220: Chương 133: Gấu nước đàn2023-12-13 12:00
 • #221: Chương 134: Vô công nhi phản2023-12-13 12:01
 • #222: Chương 135: Mind Stone2023-12-13 12:01
 • #223: Chương 136: Viên thứ ba bảo thạch2023-12-13 12:01
 • #224: Chương 137: Janet tin tức2023-12-13 12:01
 • #225: Chương 138: Ghost!2023-12-13 12:01
 • #226: Chương 139: Wasp gia nhập vào!2023-12-13 12:02
 • #227: Chương 141: Gamora bí mật2023-12-13 12:02
 • #228: Chương 142: Avenger, tập kết!2023-12-13 12:02
 • #229: Chương 1: Huấn luyện hằng ngày2023-12-13 12:02
 • #230: Chương 2: Vulture2023-12-13 12:02
 • #231: Chương 3: Ta là Spider-Man2023-12-13 12:02
 • #232: Chương 4: Chiến đấu kịch liệt Vulture2023-12-13 12:02
 • #233: Chương 5: Chiến đấu cuối cùng2023-12-13 12:02
 • #234: Chương 6: La Tiểu Thảo? Lonaly!2023-12-13 12:03
 • #235: Chương 7: La Tiểu Thảo cùng Lonaly2023-12-13 12:03
 • #236: Chương 8: Ta là La Tiểu Thảo2023-12-13 12:03
 • #237: Chương 9: Bóng ma cùng dương quang2023-12-13 12:03
 • #238: Chương 10: Steve2023-12-13 12:03
 • #239: Chương 11: Hôn lễ2023-12-13 12:03
 • #240: Chương 12: Xương sọ2023-12-13 12:03
 • #241: Chương 13: Odin chết2023-12-13 12:04
 • #242: Chương 14: Tỷ đệ chi chiến2023-12-13 12:04
 • #243: Chương 15: Tử thần chết2023-12-13 12:04
 • #244: Chương 16: Phát tiết2023-12-13 12:04
 • #245: Chương 17: Không chạy khỏi hoàng hôn2023-12-13 12:04
 • #246: Chương 18: Đệ 2 lần va chạm2023-12-13 12:04
 • #247: Chương 19: Chiếm đoạt2023-12-13 12:04
 • #248: Chương 20: Sinh tử khế ước?2023-12-13 12:05
 • #249: Chương 21: Nguy cơ2023-12-13 12:05
 • #250: Chương 22: Lần thứ ba giao thủ2023-12-13 12:05
 • #251: Chương 23: Điên cuồng va chạm2023-12-13 12:05
 • #252: Chương 24: Vormir2023-12-13 12:05
 • #253: Chương 25: Chân chính tình cảm chân thành2023-12-13 12:05
 • #254: Chương 26: Infinity War!2023-12-13 12:05
 • #255: Chương 27: Đoàn diệt2023-12-13 12:05
 • #256: Chương 28: Đồng quy vu tận2023-12-13 12:06
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

TiKay

Comic Thế Giới Ma Pháp Sư

TiKay

Comic Chi Amazo Bọc Thép

TiKay

Hokage Chi Cường Giả Siêu Cấp

TiKay

Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long Truyền Thuyết

TiKay

Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ

TiKay

Leave a Reply