Ngôn TìnhTrọng Sinh

Ngô Hoàng Vạn Vạn Tuế

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Trọng sinh , Cẩu huyết , Cung đình hầu tước , 1v1

Từ xưa đến nay, lưu danh muôn đời rất khó.

Ngụy tây đường cho rằng, nếu muốn Ngô hoàng vạn tuế, đầu tiên phải học làm có thể để tiếng xấu muôn đời ác nhân.

Vì thế, nàng càng thêm ác.

Thiên vũ quốc sở hữu giống đực hoàng thân quốc thích đều là trẫm địch nhân, mang bả tổng so trẫm đến những cái đó lão thất phu ý, những người này ngày sau đều là ngôi vị hoàng đế người cạnh tranh, sấn nhỏ chạy nhanh xử lý, tỉnh về sau phiền toái. Đúng rồi, thần không biết quỷ không hay hảo, miễn cho sách sử ghi lại đức thịnh nữ đế tàn nhẫn độc ác. Trẫm là trạch tâm nhân hậu, bị vạn dân kính ngưỡng nhân đức hảo hoàng đế. Đốc xúc Thái Sử Công không cần viết quá hảo, thực sự cầu thị có thể, trẫm da mặt mỏng, khủng chịu chi hổ thẹn.

Bạc tình nữ đế VS si tình trung khuyển.

Trung thần dị tâm, yêu nam họa quốc, một cái si tình đến tuyệt tình nam nhân, một cái bạc tình đến vô tình nữ nhân, cẩu huyết tiểu ngôn, chớ tích cực.

Đặc biệt thuyết minh:

Gia tam quan rời nhà trốn đi, béo Nữu Nữu nhóm lẫn nhau thông tri.

Gia văn gia làm chủ, không thích tiểu bằng hữu hết thảy điểm xoa lui tán, không cần cố ý nhắn lại cáo chi, tân nhân tân văn, thỉnh nhiều thông cảm ╭(╯3╰)╮

Nguồn : tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Yến Tử Hồi Thời
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thứ 001 chương nữ đế Ngụy Tây Đường2020-09-02 10:05
 • #2: Thứ 002 chương cao điệu mập mạp2020-09-02 10:06
 • #3: Thứ 003 chương nhìn thần tiên2020-09-02 10:07
 • #4: Thứ 004 chương Phó công tử2020-09-02 10:07
 • #5: Thứ 005 chương Đằng vương phủ dật sự2020-09-02 10:07
 • #6: Thứ 006 chương Ngụy Trì tự Tây Đường2020-09-02 10:07
 • #7: Thứ 007 chương phòng bị với chưa xảy ra2020-09-02 10:08
 • #8: Thứ 008 chương trong cung bí mật2020-09-02 10:08
 • #9: Thứ 009 chương dắt hồng tuyến2020-09-02 10:08
 • #10: Thứ 010 chương tâm tình không khoái2020-09-02 10:08
 • #11: Thứ 011 chương mới tới học sinh2020-09-02 10:09
 • #12: Thứ 012 chương chim đầu đàn2020-09-02 10:09
 • #13: Thứ 013 chương cao tiểu béo ưu điểm2020-09-02 10:09
 • #14: Thứ 014 chương tiến cung nhìn thần tiên2020-09-02 10:10
 • #15: Thứ 015 chương thần tiên2020-09-02 10:10
 • #16: Thứ 016 chương lộc tử thùy thủ2020-09-02 10:10
 • #17: Thứ 017 chương Đằng vương gia sáng2020-09-02 10:10
 • #18: Thứ 018 chương phong hiệu2020-09-02 10:11
 • #19: Thứ 019 chương chọc hạt ngươi2020-09-02 10:11
 • #20: Thứ 020 chương đoản mệnh tương2020-09-02 10:11
 • #21: Thứ 021 chương cái thùng rỗng2020-09-02 10:12
 • #22: Thứ 022 chương bồi tội lễ vật2020-09-02 10:12
 • #23: Thứ 023 chương vô tích có thể tìm ra nội thương2020-09-02 10:12
 • #24: Thứ 024 chương một bí mật2020-09-02 10:13
 • #25: Thứ 025 chương yêu đạo Tương Khanh2020-09-02 10:13
 • #26: Thứ 026 chương tiểu béo thăm bệnh2020-09-02 10:13
 • #27: Thứ 027 chương thanh mai trúc mã2020-09-02 10:14
 • #28: Thứ 028 chương Quý thị huynh đệ2020-09-02 10:14
 • #29: Thứ 029 chương thời cơ chưa tới2020-09-02 10:14
 • #30: Thứ 030 chương khai trương đại cát đại lợi2020-09-02 10:15
 • #31: Thứ 031 chương sai biệt đãi ngộ quá lớn2020-09-02 10:15
 • #32: Thứ 032 chương nóng quá náo2020-09-02 10:15
 • #33: Thứ 033 chương vui mừng tụng2020-09-02 10:15
 • #34: Thứ 034 chương làm mai là kiện đại sự2020-09-02 10:16
 • #35: Thứ 035 chương không thể trắc2020-09-02 10:16
 • #36: Thứ 036 chương mỹ nhân kế2020-09-02 10:16
 • #37: Thứ 037 chương thái tử2020-09-02 10:17
 • #38: Thứ 038 chương da mặt dày2020-09-02 10:17
 • #39: Thứ 039 chương có điều cầu2020-09-02 10:17
 • #40: Thứ 040 chương cẩn thận quan sát quan sát2020-09-02 10:18
 • #41: Thứ 041 chương buôn bán những chuyện nhỏ nhặt này2020-09-02 10:18
 • #42: Thứ 041 chương Hồ Cửu2020-09-02 10:19
 • #43: Thứ 043 chương tử cục2020-09-02 10:19
 • #44: Thứ 044 chương chọn một2020-09-02 10:19
 • #45: Thứ 045 chương cao tiểu béo lệch2020-09-02 10:19
 • #46: Thứ 046 chương thái tử chi tử2020-09-02 10:20
 • #47: Thứ 047 chương trường âm2020-09-02 10:20
 • #48: Thứ 048 chương bi thúc tiểu nhị quân2020-09-02 10:21
 • #49: Thứ 049 chương vương gia cát tường2020-09-02 10:21
 • #50: Thứ 50 chương cũng không phải vợ của ngươi2020-09-02 10:21
 • #51: Thứ 051 chương cấp ta đang chờ2020-09-02 10:22
 • #52: Thứ 052 chương kinh hoàng khiếp sợ cao mập mạp2020-09-02 10:22
 • #53: Thứ 053 chương theo cái kia long a2020-09-02 10:23
 • #54: Thứ 054 chương tư tâm khó dò2020-09-02 10:23
 • #55: Thứ 055 chương được hoan nghênh phiền não2020-09-02 10:23
 • #56: Thứ 056 chương thanh mai trúc mã2020-09-02 10:24
 • #57: Thứ 057 chương nhìn2020-09-02 10:24
 • #58: Thứ 058 chương nhà mẹ đẻ hậu thuẫn2020-09-02 10:24
 • #59: Thứ 059 chương thuốc dẫn2020-09-02 10:25
 • #60: Thứ 060 chương kiếm trong tay2020-09-02 10:25
 • #61: Thứ 061 chương điềm lành điểu2020-09-02 10:26
 • #62: Thứ 062 chương hoàng nữ xuất thế2020-09-02 10:26
 • #63: Thứ 062 chương chết2020-09-02 10:26
 • #64: Thứ 064 chương trộm người2020-09-02 10:27
 • #65: Thứ 065 chương người không thấy2020-09-02 10:27
 • #66: Thứ 066 chương xuất chinh2020-09-02 10:28
 • #67: Thứ 067 chương hành quân lộ2020-09-02 10:28
 • #68: Thứ 068 chương ly gián2020-09-02 10:28
 • #69: Thứ 069 chương quân uy2020-09-02 10:29
 • #70: Thứ 070 chương quân uy (2)2020-09-02 10:29
 • #71: Thứ 071 chương nguy cấp2020-09-02 10:30
 • #72: Thứ 072 chương vô máu chi chiến2020-09-02 10:30
 • #73: Thứ 073 chương trảm nịnh thần thanh quân trắc2020-09-02 10:30
 • #74: Thứ 074 chương đường lui2020-09-02 10:30
 • #75: Thứ 075 chương bình giấm chua2020-09-02 10:31
 • #76: Thứ 075 chương Cao Trạm2020-09-02 10:31
 • #77: Thứ 077 chương nhập Kim châu2020-09-02 10:31
 • #78: Thứ 078 chương một đôi cẩu nam nữ2020-09-02 10:32
 • #79: Thứ 079 chương xa giá2020-09-02 10:32
 • #80: Thứ 080 chương mẹ và con gái2020-09-02 10:32
 • #81: Thứ 081 chương đốt tâm thực cốt2020-09-02 10:33
 • #82: Thứ 082 chương lựa chọn nỗi khổ2020-09-02 10:35
 • #83: Thứ 083 chương thất nhật chi mệnh2020-09-02 10:37
 • #84: Thứ 084 chương hoàng thái nữ2020-09-02 10:39
 • #85: Thứ 085 chương nhường ngôi2020-09-02 10:40
 • #86: Thứ 086 chương thăm tù2020-09-02 10:41
 • #87: Thứ 087 chương thề ước2020-09-02 10:41
 • #88: Thứ 088 chương tràn đầy quốc khố phương pháp2020-09-02 10:41
 • #89: Thứ 089 chương lục vân che đỉnh2020-09-02 10:42
 • #90: Thứ 090 chương đường thẩm2020-09-02 10:42
 • #91: Thứ 091 chương ngày mai hành hình2020-09-02 10:42
 • #92: Thứ 092 chương lấy ra2020-09-02 10:43
 • #93: Thứ 093 chương miễn tử bài2020-09-02 10:43
 • #94: Thứ 094 chương hưu triều ba ngày2020-09-02 10:44
 • #95: Thứ 095 chương xúi giục2020-09-02 10:44
 • #96: Thứ 096 chương cải trang2020-09-02 10:44
 • #97: Thứ 097 chương này, không thể nói2020-09-02 10:45
 • #98: Thứ 098 chương khó dò nữ nhi tâm2020-09-02 10:45
 • #99: Thứ 099 chương đau quá đau2020-09-02 10:45
 • #100: Thứ 100 chương xui xẻo thúc2020-09-02 10:46
 • #101: Thứ 101 chương lải nhải2020-09-02 10:46
 • #102: Thứ 102 chương đấu a đấu2020-09-02 10:46
 • #103: Thứ 103 chương cô nương a cô nương2020-09-02 10:47
 • #104: Thứ 104 chương kén rể cái này đại sự2020-09-02 10:47
 • #105: Thứ 105 chương thượng tướng quân tâm tư2020-09-02 10:47
 • #106: Thứ 106 chương qua đây nhìn hai mắt2020-09-02 10:48
 • #107: Thứ 107 chương thiết lôi đài kén phò mã2020-09-02 10:48
 • #108: Thứ 108 chương lôi đài thi đấu2020-09-02 10:48
 • #109: Thứ 109 chương phò mã a phò mã2020-09-02 10:49
 • #110: Thứ 110 chương khúc mắc2020-09-02 10:49
 • #111: Thứ 111 chương xà nữ2020-09-02 10:49
 • #112: Thứ 112 chương lần thứ hai kiếp2020-09-02 10:50
 • #113: Thứ 113 chương toan2020-09-02 10:50
 • #114: Thứ 114 chương hung phạm2020-09-02 10:50
 • #115: Thứ 115 chương thành đôi2020-09-02 10:51
 • #116: Thứ 116 chương hiếu đạo2020-09-02 10:51
 • #117: Thứ 117 chương xin đi giết giặc2020-09-02 10:51
 • #118: Thứ 118 chương huynh đệ2020-09-02 10:51
 • #119: Thứ 119 chương đem cách2020-09-02 10:52
 • #120: Thứ 120 chương cầu thưởng cho2020-09-02 10:52
 • #121: Thứ 121 chương tiễn đưa2020-09-02 10:52
 • #122: Thứ 122 chương nữ thừa phụ nghiệp2020-09-02 10:53
 • #123: Thứ 123 chương Hắc Diện Nhi tiến cung2020-09-02 10:53
 • #124: Thứ 124 chương trong cung một hai sự2020-09-02 10:53
 • #125: Thứ 125 chương cầu thú2020-09-02 10:54
 • #126: Thứ 126 chương chọn phu cái này đại sự2020-09-02 10:54
 • #127: Thứ 127 chương hôn kỳ2020-09-02 10:54
 • #128: Thứ 128 chương ngươi có thể hay không a?2020-09-02 10:55
 • #129: Thứ 129 chương diệt ngọn nến2020-09-02 10:55
 • #130: Thứ 130 chương nhàn phú2020-09-02 10:55
 • #131: Thứ 131 chương nghe góc tường2020-09-02 10:56
 • #132: Thứ 132 chương tìm tiên giả lục2020-09-02 10:56
 • #133: Thứ 133 chương Đại Dự nữ đế2020-09-02 10:56
 • #134: Thứ 134 chương sinh khí2020-09-02 10:57
 • #135: Thứ 135 chương tiên tôn chỗ e ngại2020-09-02 10:57
 • #136: Thứ 136 chương Vu Ẩn2020-09-02 10:58
 • #137: Thứ 137 chương được cái phong hiệu2020-09-02 10:58
 • #138: Thứ 138 chương kiếp trước kiếp này2020-09-02 10:58
 • #139: Thứ 139 chương con nối dõi chuyện này đi2020-09-02 10:59
 • #140: Thứ 140 chương có hỉ a2020-09-02 10:59
 • #141: Thứ 141 chương như vậy thầy trò2020-09-02 10:59
 • #142: Thứ 142 chương cố nhân2020-09-02 11:00
 • #143: Thứ 143 chương bế quan2020-09-02 11:00
 • #144: Thứ 144 chương điềm báo trước2020-09-02 11:00
 • #145: Thứ 145 chương thế nào tra2020-09-02 11:01
 • #146: Thứ 146 chương hoài nghi đối tượng2020-09-02 11:01
 • #147: Thứ 147 chương giấm a giấm2020-09-02 11:01
 • #148: Thứ 148 chương gây xích mích2020-09-02 11:02
 • #149: Thứ 149 chương nổi giận2020-09-02 11:02
 • #150: Thứ 150 chương mặt nhi uy hiếp2020-09-02 11:02
 • #151: Thứ 151 chương đọc sách choáng váng đầu2020-09-02 11:02
 • #152: Thứ 152 chương đơn giản thô bạo tiểu hoàng đế2020-09-02 11:03
 • #153: Thứ 153 chương hôn quân a hôn quân2020-09-02 11:03
 • #154: Thứ 154 chương2020-09-02 11:03
 • #155: Thứ 155 chương công thành2020-09-02 11:04
 • #156: Thứ 156 chương sinh2020-09-02 11:04
 • #157: Thứ 157 chương song sinh2020-09-02 11:04
 • #158: Thứ 158 chương vô tình gặp được2020-09-02 11:05
 • #159: Thứ 159 chương mập ra2020-09-02 11:05
 • #160: Thứ 160 chương còn chính2020-09-02 11:05
 • #161: Thứ 161 chương tiểu hắc con nhóc2020-09-02 11:06
 • #162: Thứ 162 chương triệu hồi đến2020-09-02 11:06
 • #163: Thứ 163 chương kéo dài thời gian phương pháp2020-09-02 11:06
 • #164: Thứ 164 chương nhưng cầu cùng huyệt2020-09-02 11:07
 • #165: Thứ 165 chương thăm bệnh2020-09-02 11:07
 • #166: Thứ 166 chương kế ly gián2020-09-02 11:07
 • #167: Thứ 167 chương ngự sử tới khuyên khuyên2020-09-02 11:08
 • #168: Thứ 168 chương sơn đại vương2020-09-02 11:08
 • #169: Thứ 169 chương truyền tin2020-09-02 11:08
 • #170: Thứ 170 chương xá vô tội2020-09-02 11:09
 • #171: Thứ 171 chương tiên tôn tự2020-09-02 11:09
 • #172: Thứ 172 chương thụ phong2020-09-02 11:09
 • #173: Thứ 173 chương đại lừa dối2020-09-02 11:10
 • #174: Thứ 174 chương ứng còn là bất ứng2020-09-02 11:10
 • #175: Thứ 175 chương áy náy2020-09-02 11:10
 • #176: Thứ 176 chương dặn2020-09-02 11:11
 • #177: Thứ 177 chương lâm đi2020-09-02 11:11
 • #178: Thứ 178 chương2020-09-02 11:11
 • #179: Thứ 179 chương cách kinh2020-09-02 11:12
 • #180: Thứ 180 chương trại chủ a trại chủ2020-09-02 11:12
 • #181: Thứ 181 chương Cao Trạm tâm tư2020-09-02 11:13
 • #182: Thứ 182 chương tìm tới cửa2020-09-02 11:14
 • #183: Thứ 183 chương mọi việc đều thuận lợi2020-09-02 11:18
 • #184: Thứ 184 chương hắn không xứng2020-09-02 11:21
 • #185: Thứ 185 chương treo trên bầu trời hậu vị2020-09-02 11:25
 • #186: Thứ 186 chương2020-09-02 11:29
 • #187: Thứ 187 chương đánh lâu dài2020-09-02 11:32
 • #188: Thứ 188 chương thật đẹp nha2020-09-02 11:37
 • #189: Thứ 189 chương thích khách2020-09-02 11:41
 • #190: Thứ 190 chương tương phùng không như vô tình gặp được2020-09-02 11:44
 • #191: Thứ 191 chương thất bại2020-09-02 11:44
 • #192: Thứ 192 chương vòng tay2020-09-02 11:44
 • #193: Thứ 193 chương tống mã2020-09-02 11:45
 • #194: Thứ 194 chương ném đi nơi nào?2020-09-02 11:45
 • #195: Thứ 195 chương thủ cái danh đi2020-09-02 11:45
 • #196: Thứ 196 chương cửa ải cuối năm đem tới2020-09-02 11:46
 • #197: Thứ 197 chương Cao Trạm xa chúc2020-09-02 11:46
 • #198: Thứ 198 chương Tương Khanh2020-09-02 11:47
 • #199: Thứ 199 chương là nam hay nữ?2020-09-02 11:47
 • #200: Thứ 200 chương tiểu thịt bánh trôi2020-09-02 11:48
 • #201: Thứ 201 chương thành chủ lễ vật2020-09-02 11:48
 • #202: Thứ 202 chương đồng thú2020-09-02 11:49
 • #203: Thứ 203 chương phục triều2020-09-02 11:49
 • #204: Thứ 204 chương làm sao bây giờ?2020-09-02 11:49
 • #205: Thứ 205 chương Tố Viên2020-09-02 11:50
 • #206: Thứ 206 chương thành chủ2020-09-02 11:50
 • #207: Thứ 207 chương mặt nhi về nhà2020-09-02 11:50
 • #208: Thứ 208 chương bạch đánh2020-09-02 11:51
 • #209: Thứ 209 chương cố nhân tới thăm2020-09-02 11:51
 • #210: Thứ 210 chương xà vòng tay2020-09-02 11:52
 • #211: Thứ 211 chương mỗi ngày vừa khóc2020-09-02 11:52
 • #212: Thứ 212 chương ôm ôm2020-09-02 11:52
 • #213: Thứ 213 chương2020-09-02 11:53
 • #214: Thứ 214 chương sinh khí2020-09-02 11:53
 • #215: Thứ 215 chương đi phía trước2020-09-02 11:53
 • #216: Thứ 216 chương diệt quốc2020-09-02 11:54
 • #217: Thứ 217 chương Đại Dự2020-09-02 11:54
 • #218: Thứ 218 chương bắt gian2020-09-02 11:54
 • #219: Thứ 219 chương không cấp2020-09-02 11:55
 • #220: Thứ 220 chương mưa to2020-09-02 11:55
 • #221: Thứ 221 chương tâm tư2020-09-02 11:56
 • #222: Thứ 222 chương tiền đế con mồ côi2020-09-02 11:56
 • #223: Thứ 223 chương tiền triều con mồ côi (2)2020-09-02 11:56
 • #224: Thứ 224 chương thái hậu tâm tư2020-09-02 11:57
 • #225: Thứ 225 chương cải trang2020-09-02 11:57
 • #226: Thứ 226 chương Chu Du sơn (1)2020-09-02 11:57
 • #227: Thứ 227 chương muốn giết đã lâu rồi2020-09-02 11:58
 • #228: Thứ 228 chương Chu Du sơn (2)2020-09-02 11:58
 • #229: Thứ 229 chương Chu Du sơn (3)2020-09-02 11:58
 • #230: Thứ 230 chương toàn thành đồ trắng2020-09-02 11:58
 • #231: Thứ 231 chương thương lượng một chút2020-09-02 11:59
 • #232: Thứ 232 chương tả tướng thỉnh giáo2020-09-02 11:59
 • #233: Thứ 233 chương quận chúa đẹp quá nam2020-09-02 11:59
 • #234: Thứ 234 chương thiếu niên lang theo đi2020-09-02 12:00
 • #235: Thứ 235 chương thiếu niên lang theo đi (2)2020-09-02 12:00
 • #236: Thứ 236 chương thiếu niên lang theo đi (3)2020-09-02 12:00
 • #237: Thứ 237 chương bát quái bay đầy trời2020-09-02 12:01
 • #238: Thứ 238 chương đáng2020-09-02 12:01
 • #239: Thứ 239 chương nghịch thiên2020-09-02 12:01
 • #240: Thứ 240 chương chuyện xưa nhắc lại2020-09-02 12:01
 • #241: Thứ 241 chương mặt nhi tướng công2020-09-02 12:02
 • #242: Thứ 242 chương mặt nhi tướng công (2)2020-09-02 12:02
 • #243: Thứ 243 chương nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân2020-09-02 12:02
 • #244: Thứ 244 chương lão tử sinh khí2020-09-02 12:03
 • #245: Thứ 245 chương cố nhân tới gặp2020-09-02 12:03
 • #246: Thứ 246 chương cố nhân tới gặp (2)2020-09-02 12:03
 • #247: Thứ 247 chương cố nhân gặp lại (3)2020-09-02 12:04
 • #248: Thứ 248 chương bại lộ đi2020-09-02 12:04
 • #249: Thứ 249 chương bại lộ đi (2)2020-09-02 12:04
 • #250: Thứ 250 chương lợi dân sách2020-09-02 12:04
 • #251: Thứ 251 chương đại gia trưởng2020-09-02 12:05
 • #252: Thứ 252 chương đại gia trưởng (2)2020-09-02 12:05
 • #253: Thứ 253 chương nàng là muội muội ngươi2020-09-02 12:05
 • #254: Thứ 254 chương hi vọng xa vời2020-09-02 12:06
 • #255: Thứ 255 chương phu thê2020-09-02 12:06
 • #256: Thứ 256 chương Cao thành chủ2020-09-02 12:06
 • #257: Thứ 257 chương gặp lại2020-09-02 12:07
 • #258: Thứ 258 chương hi vọng2020-09-02 12:07
 • #259: Thứ 259 chương uống thuốc2020-09-02 12:07
 • #260: Thứ 260 chương phong vương2020-09-02 12:08
 • #261: Thứ 261 chương giấu kỹ2020-09-02 12:08
 • #262: Thứ 262 chương thưởng2020-09-02 12:08
 • #263: Thứ 263 chương Kim châu chợ2020-09-02 12:08
 • #264: Thứ 264 chương Kim châu chợ (2)2020-09-02 12:09
 • #265: Thứ 265 chương Minh vương2020-09-02 12:09
 • #266: Thứ 266 chương đa sự2020-09-02 12:09
 • #267: Thứ 267 chương đùa giỡn2020-09-02 12:10
 • #268: Thứ 268 chương đi về phía đông2020-09-02 12:10
 • #269: Thứ 269 chương tìm người2020-09-02 12:10
 • #270: Thứ 270 chương ngươi là ai?2020-09-02 12:11
 • #271: Thứ 271 chương nhớ2020-09-02 12:11
 • #272: Thứ 272 chương muốn nhân mạng2020-09-02 12:11
 • #273: Thứ 273 chương Yên châu đi2020-09-02 12:12
 • #274: Thứ 274 chương hủy ngọc2020-09-02 12:12
 • #275: Thứ 275 chương không có khả năng chờ mong2020-09-02 12:12
 • #276: Thứ 276 chương thân cận2020-09-02 12:13
 • #277: Thứ 277 chương về triều2020-09-02 12:13
 • #278: Thứ 278 chương một cành hoa đại chiến2020-09-02 12:14
 • #279: Thứ 279 chương không cho ngủ2020-09-02 12:14
 • #280: Thứ 279 chương không cho ngủ2020-09-02 12:15
 • #281: Thứ 280 chương cơ hội có muốn hay không?2020-09-02 12:15
 • #282: Thứ 281 chương ai là Thanh vương điện hạ?2020-09-02 12:16
 • #283: Thứ 282 chương cứu kỳ nguyên nhân2020-09-02 12:16
 • #284: Thứ 283 chương nghiệm dược2020-09-02 12:16
 • #285: Thứ 284 chương ngươi có phương pháp sao?2020-09-02 12:17
 • #286: Thứ 285 chương đốt cháy2020-09-02 12:17
 • #287: Thứ 386 chương nghiêm túc từng học2020-09-02 12:17
 • #288: Thứ 287 chương tìm tòi nghiên cứu2020-09-02 12:18
 • #289: Thứ 288 chương ai cùng hắn gặp mặt nói chuyện?2020-09-02 12:18
 • #290: Thứ 289 chương ám sát2020-09-02 12:19
 • #291: Thứ 290 chương2020-09-02 12:19
 • #292: Thứ 291 chương không già dược2020-09-02 12:20
 • #293: Thứ 292 chương không già dược (2)2020-09-02 12:20
 • #294: Thứ 293 chương tận trung2020-09-02 12:21
 • #295: Thứ 294 chương vì thành trì2020-09-02 12:21
 • #296: Thứ 295 chương đoạn dược đã lâu2020-09-02 12:22
 • #297: Thứ 295 chương xuân tâm2020-09-02 12:23
 • #298: Thứ 296 chương tới tới2020-09-02 12:23
 • #299: Thứ 297 chương khám nghiệm tử thi kết quả2020-09-02 12:24
 • #300: Thứ 299 chương ngươi là2020-09-02 12:24
 • #301: Thứ 300 chương nguyên lai là ngươi2020-09-02 12:26
 • #302: Thứ 301 chương biệt lai vô dạng2020-09-02 12:26
 • #303: Thứ 302 chương tới2020-09-02 12:27
 • #304: Thứ 303 chương chống lại2020-09-02 12:27
 • #305: Thứ 304 chương nghiệm mạch2020-09-02 12:28
 • #306: Thứ 305 chương tru sư trận2020-09-02 12:28
 • #307: Thứ 306 chương quân lính tan rã2020-09-02 12:29
 • #308: Thứ 307 chương khuyên về2020-09-02 12:29
 • #309: Thứ 308 chương thay đổi2020-09-02 12:29
 • #310: Thứ 309 chương gặp2020-09-02 12:30
 • #311: Thứ 310 chương tìm chứng cứ2020-09-02 12:30
 • #312: Thứ 311 chương liên thủ2020-09-02 12:31
 • #313: Thứ 312 chương kiếp sau báo2020-09-02 12:31
 • #314: Thứ 313 chương đại loạn2020-09-02 12:31
 • #315: Thứ 314 chương nhập ma2020-09-02 12:32
 • #316: Thứ 315 chương cũ tín2020-09-02 12:32
 • #317: Thứ 316 chương bắt lấy được2020-09-02 12:33
 • #318: Thứ 317 chương đáng thương2020-09-02 12:33
 • #319: Thứ 318 chương tình nghĩa huynh đệ2020-09-02 12:34
 • #320: Thứ 319 chương kết minh2020-09-02 12:34
 • #321: Thứ 320 chương người đẹp hoa hồng2020-09-02 12:34
 • #322: Thứ 321 chương trở lại Trường Dương2020-09-02 12:35
 • #323: Thứ 322 chương Mặc điện hạ2020-09-02 12:35
 • #324: Thứ 323 chương thần muốn bệ hạ cuộc đời này nhớ kỹ hận2020-09-02 12:36
 • #325: Thứ 324 chương Minh vương2020-09-02 12:36
 • #326: Thứ 324 chương Minh vương2020-09-02 12:36
 • #327: Thứ 325 chương kinh hồng (đại kết cục)2020-09-02 12:37
 • #328: Thứ 325 chương kinh hồng (đại kết cục)2020-09-02 12:37
 • #329: Thứ 325 chương kinh hồng (đại kết cục)2020-09-02 12:38
 • #330: Thứ 325 chương kinh hồng (đại kết cục)2020-09-02 12:38
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Triệu Tứ Nương Gia

TiKay

Xuyên Nhanh: Ai Muốn Cùng Ngươi Ngược Luyến Tình Thâm

TiKay

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

TiKay

Quỷ Vương Độc Sủng: Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi

THUYS♥️

Trọng Sinh Chi Kim Đồng Yêu Thê

THUYS♥️

Lôi Liệt Thương Khung

TiKay

Leave a Reply