Đam Mỹ Hiện Đại Linh Dị

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

Tấn Giang VIP2018. 4. 17 kết thúc 112 chương

Văn chương tích phân: 8,134,430,208

=======================

Văn án

Thình lình xảy ra, Tạ Linh Nhai trở thành một cái tiểu đạo quan quyền tài sản mọi người.

Đạo quan này tả lân phố buôn bán, hữu dựa quảng trường, sau lưng một cái chợ bán thức ăn, đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo đến leng keng vang.

Chúng ta mục tiêu là: Khai lớn nhất đạo quan, thiêu thô nhất hương!

. . .

Tạ Linh Nhai: Ta vô chứng trảo quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thuỷ. . . Nhưng ta biết ta là hảo bán tiên!

Chỉ lộ gỡ mìn: Nửa hư cấu, có tô sảng bàn tay vàng có tư thiết, còn có nóng lòng muốn thử cảm tình diễn. Đi lưu từ quân, gạch hoa tùy ý.

Tag: Linh dị thần quái hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Linh Nhai

—————-

Nhận xét tác phẩm

Văn chương ngôn ngữ sinh động hài hước, tình tiết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhân vật tính cách tiên minh. Lấy vai chính Tạ Linh Nhai kinh doanh đạo quan là chủ tuyến, dẫn ra các loại đô thị thần quái quái nói, đã thú vị vị hằng ngày, cũng có kích thích thám hiểm. Theo Tạ Linh Nhai trưởng thành, một cái xuất sắc ngoạn mục thế giới đem hoàn toàn hiện ra ở người đọc trước mặt.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử
 •  Chương: /112
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0001.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0002.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0003.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0004.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0005.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0006.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0007.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0008.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0009.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0010.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0011.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0012.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0013.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0014.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0015.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0016.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0017.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0018.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0019.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0020.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0021.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0022.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0023.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0024.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0025.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0026.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0027.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0028.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0029.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0030.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0031.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0032.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0033.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0034.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0035.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0036.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0037.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0038.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0039.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0040.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0041.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0042.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0043.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0044.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0045.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0046.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0047.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0048.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0049.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0050.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0051.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0052.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0053.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0054.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0055.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0056.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0057.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0058.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0059.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0060.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0061.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0062.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0063.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0064.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0065.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0066.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0067.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0068.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0069.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0070.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0071.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0072.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0073.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0074.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0075.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0076.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0077.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0078.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0079.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0080.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0081.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0082.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0083.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0084.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0085.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0086.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0087.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0088.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0089.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0090.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0091.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0092.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0093.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0094.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0095.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0096.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0097.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0098.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0099.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0100.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0101.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0102.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0103.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0104.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0105.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0106.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0107.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0108.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0109.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0110.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0111.mp32019-08-27 17:18
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0112.mp32019-08-27 17:18
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Mạt Thế Tang Thi Tiến Hóa Hệ Thống

THUYS♥️

Thông Linh Ảnh Hậu: Trọng Sinh Quốc Dân Nữ Thần

THUYS♥️

Vị Diện Cửa Hàng Tiện Lợi

THUYS♥️

Leave a Reply