Đam MỹHiện ĐạiLinh Dị

Phi Chức Nghiệp Bán Tiên

Tấn Giang VIP2018. 4. 17 kết thúc 112 chương

Văn chương tích phân: 8,134,430,208

=======================

Văn án

Thình lình xảy ra, Tạ Linh Nhai trở thành một cái tiểu đạo quan quyền tài sản mọi người.

Đạo quan này tả lân phố buôn bán, hữu dựa quảng trường, sau lưng một cái chợ bán thức ăn, đáng tiếc hương khói quạnh quẽ, nghèo đến leng keng vang.

Chúng ta mục tiêu là: Khai lớn nhất đạo quan, thiêu thô nhất hương!

. . .

Tạ Linh Nhai: Ta vô chứng trảo quỷ, đoán mệnh, vẽ bùa, xem phong thuỷ. . . Nhưng ta biết ta là hảo bán tiên!

Chỉ lộ gỡ mìn: Nửa hư cấu, có tô sảng bàn tay vàng có tư thiết, còn có nóng lòng muốn thử cảm tình diễn. Đi lưu từ quân, gạch hoa tùy ý.

Tag: Linh dị thần quái hiện đại hư cấu sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Tạ Linh Nhai

—————-

Nhận xét tác phẩm

Văn chương ngôn ngữ sinh động hài hước, tình tiết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhân vật tính cách tiên minh. Lấy vai chính Tạ Linh Nhai kinh doanh đạo quan là chủ tuyến, dẫn ra các loại đô thị thần quái quái nói, đã thú vị vị hằng ngày, cũng có kích thích thám hiểm. Theo Tạ Linh Nhai trưởng thành, một cái xuất sắc ngoạn mục thế giới đem hoàn toàn hiện ra ở người đọc trước mặt.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0001.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0002.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0003.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0004.mp32019-08-27 17:05
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0005.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0006.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0007.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0008.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0009.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0010.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0011.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0012.mp32019-08-27 17:06
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0013.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0014.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0015.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0016.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0017.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0018.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0019.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0020.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0021.mp32019-08-27 17:07
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0022.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0023.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0024.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0025.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0026.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0027.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0028.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0029.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0030.mp32019-08-27 17:08
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0031.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0032.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0033.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0034.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0035.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0036.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0037.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0038.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0039.mp32019-08-27 17:09
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0040.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0041.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0042.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0043.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0044.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0045.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0046.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0047.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0048.mp32019-08-27 17:10
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0049.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0050.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0051.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0052.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0053.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0054.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0055.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0056.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0057.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0058.mp32019-08-27 17:11
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0059.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0060.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0061.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0062.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0063.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0064.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0065.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0066.mp32019-08-27 17:12
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0067.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0068.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0069.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0070.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0071.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0072.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0073.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0074.mp32019-08-27 17:13
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0075.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0076.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0077.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0078.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0079.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0080.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0081.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0082.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0083.mp32019-08-27 17:14
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0084.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0085.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0086.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0087.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0088.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0089.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0090.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0091.mp32019-08-27 17:15
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0092.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0093.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0094.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0095.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0096.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0097.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0098.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0099.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0100.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0101.mp32019-08-27 17:16
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0102.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0103.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0104.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0105.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0106.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0107.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0108.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0109.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0110.mp32019-08-27 17:17
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0111.mp32019-08-27 17:18
 • phi-chuc-nghiep-ban-tien-chuong-0112.mp32019-08-27 17:18
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Ác Linh Quốc Độ

TiKay

Nhà Ta Có Chỉ Tiểu Thao Thiết

THUYS♥️

Cực Cụ Khủng Bố

THUYS♥️

Ta Trong Cơ Thể Có Chỉ Quỷ

TiKay

Trọng Sinh: Ảnh Đế Hiền Thê

THUYS♥️

Huyền Học Đại Sư Là Đồ Tham Ăn

THUYS♥️

Leave a Reply