Huyền Huyễn

Ta Là Chí Tôn

Thuốc không thành đan chỉ là độc; Người không thành thần cuối cùng thành không! . . . Thiên Đạo có thiếu, nhân gian bất bình; hồng trần thế ngoại, Võng Lượng hoành hành; buồn bã ngươi bất hạnh, hận mà không tranh; quy tắc bên ngoài, ta đến chấp hành. Bố võ thiên hạ, giết sạch bất bình; trong tay có đao, trong lòng có tình; trong ngực mỹ nhân, dưới đao gian hùng; lặng lẽ hồng trần, không tiếc kiếp này! . . . Thời gian loạn thế, quần hùng cùng nổi lên; khói lửa khắp nơi, sơn hà phá toái. Cửu Tôn cố vấn Vân Dương đại nạn không chết, dốc lòng báo thù; kinh thiên mưu trí, đạp phá quốc thù nhà hận; thiết cốt mềm lòng, diễn dịch yêu hận tình cừu; tuyệt thế thần công, giết sạch nhân gian bất bình; lòng son bích huyết, viết lên huynh đệ thiên thu!

Converter: DarkHero

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Phong Lăng Thiên Hạ
 •  Chương: /1027
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Viết tại sách mới trước đó!2019-11-26 02:48
 • #2: Phần đệm2019-11-26 02:49
 • #3: Tình nghĩa huynh đệ chớ luận rượu, nam nhi hành thế tất rút đao!2019-11-26 02:49
 • #4: Lờ mờ bốn mùa giang hồ máu, gì có thể bất diệt Thùy Thiên Vân!2019-11-26 02:49
 • #5: Sinh sôi không ngừng, Tạo Hóa Kim Liên2019-11-26 02:49
 • #6: Thương hải tang điền trong vòng một đêm!2019-11-26 02:49
 • #7: Thế gian dơ bẩn khi nào tận!2019-11-26 02:50
 • #8: Ta có Đao Hạ Vô Tình Thiên!2019-11-26 02:50
 • #9: Vương pháp không giết ta tới giết!2019-11-26 02:50
 • #10: Sen mở một lá, Thiên Huyễn Linh Hầu!2019-11-26 02:50
 • #11: Thiên ý như đao, Thiên Ý Chi Đao!2019-11-26 02:50
 • #12: Họ tốt, tên rất hay!2019-11-26 02:50
 • #13: Ngươi là đại phiền toái!2019-11-26 02:50
 • #14: Điều kiện, thành giao!2019-11-26 02:51
 • #15: Dạ biến, cảnh cáo, hoàn khố2019-11-26 02:51
 • #16: Đây không phải Thiểm Điện Miêu!2019-11-26 02:51
 • #17: Có dám cùng ta cược một chút?2019-11-26 02:51
 • #18: Tây Môn Vạn Đại, thu lưới!2019-11-26 02:51
 • #19: Bẫy rập của ngươi, ta thiết kế.2019-11-26 02:51
 • #20: Ta cho ngươi tuyển càng tốt hơn!2019-11-26 02:52
 • #21: Ăn trộm, Lục Lục!2019-11-26 02:52
 • #22: Có tiền mọi người lừa, bố cục2019-11-26 02:52
 • #23: Làm người không thể ngây thơ!2019-11-26 02:52
 • #24: Đan Tâm Ngọc Kiếm, chấn trụ! Phản chấn!2019-11-26 02:52
 • #25: Tứ đại công tử2019-11-26 02:52
 • #26: Ta cũng chưa từng thấy qua!2019-11-26 02:52
 • #27: Có thể bắt đầu.2019-11-26 02:53
 • #28: Thương tâm, rời đi, tuần sát2019-11-26 02:53
 • #29: Thủ hộ, áo xanh, hoàn khố, trên đường gặp2019-11-26 02:53
 • #30: Ai cùng ngươi phân rõ phải trái?2019-11-26 02:53
 • #31: Ngươi là thần tượng của ta!2019-11-26 02:53
 • #32: Kinh ngạc, chó không sai, không rõ2019-11-26 02:53
 • #33: Sâm La đình2019-11-26 02:54
 • #34: Lưu lại Phương, đau đầu Vân2019-11-26 02:54
 • #35: Một quyển định sinh tử!2019-11-26 02:54
 • #36: Kinh hãi, báo ân, ám sát!2019-11-26 02:54
 • #37: Thích khách, hạ lệnh, dự tiệc!2019-11-26 02:54
 • #38: Đây là kiểm cái thứ gì!2019-11-26 02:55
 • #39: Thất vọng, kiểm tra đối chiếu sự thật, xuất động!2019-11-26 02:55
 • #40: Đông như trẩy hội!2019-11-26 02:55
 • #41: Ta thật hắn a tiện a. . .2019-11-26 02:55
 • #42: Tin tức, thuần sư, đi đánh đi2019-11-26 02:55
 • #43: Thắng thua, tìm người, kỳ quặc, tung tích2019-11-26 02:55
 • #44: Trong lòng Thiên Hỏa sớm liệu nguyên!2019-11-26 02:55
 • #45: Si tâm, hạ độc, động thủ!2019-11-26 02:56
 • #46: Hời hợt cầm cường địch!2019-11-26 02:56
 • #47: Nói chuyện tâm tình, làm tri kỷ.2019-11-26 02:56
 • #48: Tuyệt thế lừa dối2019-11-26 02:56
 • #49: Một cây đao, Sở Thiên Lang!2019-11-26 02:56
 • #50: Chia của, sinh khí, Thiên Lang2019-11-26 02:56
 • #51: Đột phá! Ám sát!2019-11-26 02:57
 • #52: Điều tra! Trong phòng có người!2019-11-26 02:57
 • #53: Thiếu nữ tình hoài, cảm giác quen thuộc2019-11-26 02:57
 • #54: Kỳ tích phát sinh2019-11-26 02:57
 • #55: Là hắn, hành động, giết Sở!2019-11-26 02:57
 • #56: Thiên Lang trang bị thương nặng2019-11-26 02:58
 • #57: Thâu thiên hoán nhật!2019-11-26 02:58
 • #58: Cửu Tôn cường đại, lão phu giúp ngươi!2019-11-26 02:58
 • #59: Nghiêm hình khảo vấn!2019-11-26 02:58
 • #60: Quay đầu lúc, thiên hạ đều là địch!2019-11-26 02:58
 • #61: Vân Hầu, quán rượu!2019-11-26 02:59
 • #62: Lão Độc Cô, Báo Ân lệnh!2019-11-26 02:59
 • #63: Cái gọi là2019-11-26 02:59
 • #64: Chuẩn bị động thủ2019-11-26 02:59
 • #65: Quá khứ, kế hoạch2019-11-26 02:59
 • #66: Tìm tới ngươi!2019-11-26 02:59
 • #67: Thủ đoạn cực đoan, giết đến tận cửa đi!2019-11-26 03:00
 • #68: Chớ nói giang hồ xa, ai nói hồng trần xa!2019-11-26 03:00
 • #69: Xuân Hàn Tôn Chủ2019-11-26 03:00
 • #70: Tâm mát, chấn động!2019-11-26 03:00
 • #71: Khoan tim thống khổ!2019-11-26 03:00
 • #72: Ép buộc, tiếp cận, áp chế!2019-11-26 03:01
 • #73: Ngang ngược!2019-11-26 03:01
 • #74: Ngọc thạch, lại đâm!2019-11-26 03:01
 • #75: Ngày mai giữa trưa, ta nhập tôn phủ!2019-11-26 03:01
 • #76: Tạm biệt, Vân Dương!2019-11-26 03:01
 • #77: Giao Long Châu, Cửu Tôn phủ!2019-11-26 03:02
 • #78: Anh hùng một giấc chiêm bao, hồng nhan cả đời!2019-11-26 03:02
 • #79: Ngọc Đường tướng sĩ nay còn tại, thiết cốt trung hồn trúc hùng quan!2019-11-26 03:02
 • #80: Trong mộng quan ải dài ác chiến, thân thể tàn phế cũng có thể báo quốc ân.2019-11-26 03:02
 • #81: Gió nổi lên Thiên Đường2019-11-26 03:02
 • #82: Bại cục đã định!2019-11-26 03:03
 • #83: Tuyệt cảnh gió đến2019-11-26 03:03
 • #84: Gió nổi lên lửa bay lên2019-11-26 03:03
 • #85: Sau khi chiến đấu, dư ba2019-11-26 03:03
 • #86: Giá trị!2019-11-26 03:03
 • #87: Im ắng uy hiếp!2019-11-26 03:04
 • #88: Một trận nháo kịch?2019-11-26 03:04
 • #89: Thiên la địa võng đập vào mặt đến2019-11-26 03:04
 • #90: Phúc tinh tiện thần2019-11-26 03:04
 • #91: Chân tướng2019-11-26 03:04
 • #92: Nhận cái tỷ đệ2019-11-26 03:04
 • #93: Một chén rượu đại phiền toái!2019-11-26 03:05
 • #94: Làm lớn chuyện!2019-11-26 03:05
 • #95: Tất cả đều vui vẻ?2019-11-26 03:05
 • #96: Đoạt mệnh một đao nơi nào đến!2019-11-26 03:05
 • #97: Đi một chút chương trình đi2019-11-26 03:05
 • #98: Hình bộ dạ biến!2019-11-26 03:06
 • #99: Vượt ngục á!2019-11-26 03:06
 • #100: Nguyên lai là hắn!2019-11-26 03:06
 • #101: Huynh đệ nguyện vọng2019-11-26 03:06
 • #102: Diệt cỏ tận gốc!2019-11-26 03:06
 • #103: Ý khiếu mở, Bạch Bạch tiến giai2019-11-26 03:06
 • #104: Thiết Tranh trở về!2019-11-26 03:07
 • #105: Cản đường tiền thưởng2019-11-26 03:07
 • #106: Thái bình quốc thư, tứ đại hoàn khố.2019-11-26 03:07
 • #107: Lão đại châm ngòi2019-11-26 03:07
 • #108: Một tiếng tẩu tử, đời này không tiếc2019-11-26 03:07
 • #109: Mượn đao tới pháo!2019-11-26 03:08
 • #110: Lấy thế đè người!2019-11-26 03:08
 • #111: Ta tới nói hợp nhất bên dưới2019-11-26 03:08
 • #112: Bắt chẹt, Long Hổ Cao2019-11-26 03:09
 • #113: Đường về ám sát!2019-11-26 03:09
 • #114: Vây công2019-11-26 03:09
 • #115: Đánh giết!2019-11-26 03:09
 • #116: Công tử Vân Tôn, Thiên Ngoại nhai2019-11-26 03:10
 • #117: Tâm không lạnh, trà chưa mát2019-11-26 03:10
 • #118: Tàn binh mất tích2019-11-26 03:10
 • #119: Thần Hồn U Đồ, Huyết Nhục Minh Lộ2019-11-26 03:10
 • #120: Cửu Thiên lệnh ra!2019-11-26 03:10
 • #121: Phủ thái tử dạ nghị2019-11-26 03:11
 • #122: Hà lão, trọng thương2019-11-26 03:11
 • #123: Vĩnh viễn đừng lại đến!2019-11-26 03:11
 • #124: Kẻ đáng sợ!2019-11-26 03:11
 • #125: Vân công tử câu cá2019-11-26 03:12
 • #126: Tửu Trung Chí Tôn2019-11-26 03:12
 • #127: Thành bại ở đây nhất cử!2019-11-26 03:13
 • #128: Thất Lân Thần Tiên2019-11-26 03:13
 • #129: Ngươi biết ta là ai?2019-11-26 03:14
 • #130: Gian lận? Ai không biết a2019-11-26 03:14
 • #131: Ta nhận thua!2019-11-26 03:14
 • #132: Báo Ân Ngư, Lăng Tiêu Túy2019-11-26 03:14
 • #133: Có người cản đường?2019-11-26 03:14
 • #134: Tiện tay mà thôi2019-11-26 03:15
 • #135: Ân oán ung dung bốn không giết2019-11-26 03:15
 • #136: Đây là Xuân Hàn Tôn Chủ!2019-11-26 03:15
 • #137: Bắt đào phạm!2019-11-26 03:16
 • #138: Tứ đại tìm đường chết!2019-11-26 03:16
 • #139: Nâng cốc trên đám mây, y nguyên túy lăng tiêu!2019-11-26 03:16
 • #140: Thượng Quan tướng môn2019-11-26 03:16
 • #141: Vì chiến trường mà sinh, vì chiến đấu mà sống!2019-11-26 03:16
 • #142: Tàn khốc huấn luyện2019-11-26 03:17
 • #143: Trong bãi tha ma2019-11-26 03:17
 • #144: Anh hùng không nên tuyệt hậu!2019-11-26 03:17
 • #145: Ta có chuyện khẩn yếu2019-11-26 03:17
 • #146: Họa trong Ngự Thư phòng2019-11-26 03:18
 • #147: Độc!2019-11-26 03:18
 • #148: Hảo hài tử!2019-11-26 03:18
 • #149: Bốn phía quạt gió, hỏa thiêu Hà phủ!2019-11-26 03:18
 • #150: Đêm gặp2019-11-26 03:18
 • #151: Bảo đao có linh!2019-11-26 03:18
 • #152: Thái tử cản đường!2019-11-26 03:19
 • #153: Tùy hứng đắc tội ngươi2019-11-26 03:19
 • #154: Khó giải chi độc!2019-11-26 03:19
 • #155: Vân công tử, thuốc!2019-11-26 03:19
 • #156: Đại khai sát giới2019-11-26 03:19
 • #157: Hoàng đế thủ đoạn2019-11-26 03:19
 • #158: Thiết Diện Thanh Thiên2019-11-26 03:20
 • #159: Có rượu Anh Hùng Huyết!2019-11-26 03:20
 • #160: Nhất Điện Tần Quảng Vương2019-11-26 03:20
 • #161: Các huynh đệ, có rượu!2019-11-26 03:20
 • #162: Ngọc Đường, thiên hạ chi địch!2019-11-26 03:20
 • #163: Lồng lộng Ngọc Đường!2019-11-26 03:21
 • #164: Oai phong tà khí2019-11-26 03:21
 • #165: Tâm hắn đáng chết!2019-11-26 03:21
 • #166: Hôm nay đao nơi tay, chém hết người lòng dạ hiểm độc!2019-11-26 03:21
 • #167: Như anh hùng trái tim băng giá. . .2019-11-26 03:21
 • #168: . . . Là đủ!2019-11-26 03:22
 • #169: Tu La!2019-11-26 03:22
 • #170: Nói cho thái sư, chớ có muốn chết!2019-11-26 03:22
 • #171: Tiền căn, Ngũ ca?2019-11-26 03:22
 • #172: Chúng ta!2019-11-26 03:22
 • #173: Thiên hạ tướng sĩ tôn Thượng Quan2019-11-26 03:22
 • #174: Nam như núi, nữ như nước2019-11-26 03:23
 • #175: Cạn ly, huynh đệ của ta2019-11-26 03:23
 • #176: Sinh tử chín chén rượu2019-11-26 03:23
 • #177: Tìm hướng dẫn du lịch2019-11-26 03:23
 • #178: Vắt chày ra nước!2019-11-26 03:23
 • #179: Gian thương2019-11-26 03:24
 • #180: Phát tài to rồi!2019-11-26 03:24
 • #181: Ta đáp ứng ngươi!2019-11-26 03:24
 • #182: Hắc oa Nguyên soái2019-11-26 03:24
 • #183: Bại hoại thanh danh2019-11-26 03:24
 • #184: Mượn đề tài để nói chuyện của mình2019-11-26 03:25
 • #185: Mục đích thực sự2019-11-26 03:25
 • #186: Diệt chi!2019-11-26 03:25
 • #187: Các ngươi cùng chúng ta không cách nào so sánh được2019-11-26 03:25
 • #188: Đây chính là một cái ác ôn2019-11-26 03:25
 • #189: Tỏa Hồn Châm2019-11-26 03:25
 • #190: Một đêm phong lôi rống2019-11-26 03:26
 • #191: Thượng Quan truyền thuyết2019-11-26 03:26
 • #192: Tướng môn mối thù!2019-11-26 03:26
 • #193: Tái phát một bút2019-11-26 03:26
 • #194: Đánh cược!2019-11-26 03:27
 • #195: Áo trắng tham gia cược2019-11-26 03:27
 • #196: Ngươi có thể thế chấp a2019-11-26 03:31
 • #197: Làm một chuyện, không ai nợ ai2019-11-26 03:31
 • #198: Bắt lại2019-11-26 03:32
 • #199: Tự có mưu đồ2019-11-26 03:32
 • #200: Đột nhiên hộ vệ2019-11-26 03:33
 • #201: Chẳng lẽ bị hố?2019-11-26 03:33
 • #202: Bạch Y Tuyết người đứng phía sau2019-11-26 03:33
 • #203: Hắc oa rất chắc chắn2019-11-26 03:34
 • #204: Dẫn ngươi đi cái địa phương!2019-11-26 03:34
 • #205: Không hiểu kỳ duyên2019-11-26 03:36
 • #206: Bạch Y Tuyết tìm tới2019-11-26 03:36
 • #207: Đường về tập kích2019-11-26 03:37
 • #208: Hàn Sơn Hà, đây là vì cái gì?2019-11-26 03:37
 • #209: Hắc thủ phía sau màn là ai?2019-11-26 03:37
 • #210: Tất nhiên là hắn hãm hại ta!2019-11-26 03:38
 • #211: Tạm trừ ngoại ưu trước an nội!2019-11-26 03:38
 • #212: Vân Dương nhược điểm2019-11-26 03:39
 • #213: Trước khi chiến đấu nói chuyện2019-11-26 03:39
 • #214: Đêm nhập hoàng cung2019-11-26 03:39
 • #215: Thân thiết với người quen sơ2019-11-26 03:39
 • #216: Giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện2019-11-26 03:39
 • #217: Ngươi hối hận ta không hối hận2019-11-26 03:40
 • #218: Nếu có kiếp sau chớ cùng nhau vứt bỏ!2019-11-26 03:40
 • #219: Gặp quỷ!2019-11-26 03:41
 • #220: Đến, đàm luận cái sinh ý!2019-11-26 03:41
 • #221: Tại sao là khói đen?2019-11-26 03:41
 • #222: Các huynh đệ, ta chọc đại sự rồi2019-11-26 03:41
 • #223: Hay là lại bị hố2019-11-26 03:41
 • #224: Kẻ ti tiện!2019-11-26 03:41
 • #225: Giết đến tận cửa đi2019-11-26 03:42
 • #226: Tuyệt cảnh?2019-11-26 03:42
 • #227: Liệt diễm phần thân2019-11-26 03:42
 • #228: Tàng bảo đồ thần bí2019-11-26 03:42
 • #229: Lại một lần tiến giai2019-11-26 03:42
 • #230: Hai cái mục tiêu2019-11-26 03:43
 • #231: Một đường truy sát là giống như nào?2019-11-26 03:43
 • #232: Đào vong cùng ám sát!2019-11-26 03:43
 • #233: Nhất kích tất sát liền truyền xa!2019-11-26 03:43
 • #234: Một cước bước vào vòng mai phục!2019-11-26 03:43
 • #235: Vòi rồng gió nổi lên2019-11-26 03:44
 • #236: Đánh cỏ động rắn2019-11-26 03:44
 • #237: Kim điện ẩu đả!2019-11-26 03:44
 • #238: Xảo ngôn lệnh sắc2019-11-26 03:44
 • #239: Tứ phía quân động!2019-11-26 03:44
 • #240: Dựng cờ!2019-11-26 03:44
 • #241: Oán giận sôi trào!2019-11-26 03:45
 • #242: Cửa này, làm khó dễ!2019-11-26 03:45
 • #243: Gió! Gió đến rồi!2019-11-26 03:45
 • #244: Đây là vì cái gì?2019-11-26 03:45
 • #245: Loạn lên!2019-11-26 03:45
 • #246: Báo thù!2019-11-26 03:46
 • #247: Mang theo vinh quang chịu chết, cự sỉ nhục sống tạm bợ!2019-11-26 03:46
 • #248: Trên trời có đao!2019-11-26 03:46
 • #249: Theo đuổi không bỏ!2019-11-26 03:46
 • #250: Cửu Tiêu Thải Hồng Thảo!2019-11-26 03:46
 • #251: Chết không nhắm mắt!2019-11-26 03:46
 • #252: Người chết nợ tiêu, ân oán hết!2019-11-26 03:47
 • #253: Giả thoáng một chiêu!2019-11-26 03:47
 • #254: Sâm La đình2019-11-26 03:47
 • #255: Nhất định phải làm!2019-11-26 03:47
 • #256: Hai đại nguyên liệu nấu ăn!2019-11-26 03:50
 • #257: Lão nguyên soái hoài nghi2019-11-26 03:50
 • #258: Phương tâm chi bí!2019-11-26 03:50
 • #259: Chấn nhiếp một chút!2019-11-26 03:51
 • #260: Mối tình thắm thiết?2019-11-26 03:51
 • #261: Như ý lang quân2019-11-26 03:51
 • #262: Đều đến phối hợp diễn kịch2019-11-26 03:52
 • #263: Hà lão triệu kiến?2019-11-26 03:52
 • #264: Ta là đại gia ngươi!2019-11-26 03:52
 • #265: Thành thật với nhau2019-11-26 03:52
 • #266: Ngay tại tối nay!2019-11-26 03:52
 • #267: Nửa đêm kinh biến!2019-11-26 03:53
 • #268: Sâm La Vương giả động!2019-11-26 03:53
 • #269: Diệt Xuân Đường!2019-11-26 03:54
 • #270: Ngươi cho rằng ngươi rất đáng tiền?2019-11-26 04:18
 • #271: Một kích trí mạng!2019-11-26 04:18
 • #272: Liên tiếp không ngừng2019-11-26 04:18
 • #273: Một đao chặt đầu!2019-11-26 04:19
 • #274: Hiểu phong tàn nguyệt2019-11-26 04:19
 • #275: Hắn nghĩ thông suốt2019-11-26 04:29
 • #276: Rất không thích hợp mà2019-11-26 04:31
 • #277: Chiến lợi phẩm!2019-11-26 04:31
 • #278: Da rồng bảo đồ2019-11-26 04:31
 • #279: Cuối cùng một bữa cơm!2019-11-26 04:32
 • #280: Khoáng cổ tuyệt kim!2019-11-26 04:32
 • #281: Tan thành mây khói!2019-11-26 04:33
 • #282: Đau thấu tim gan!2019-11-26 04:34
 • #283: Ác chiến ngự hoa viên!2019-11-26 05:12
 • #284: Bắt lấy hắn!2019-11-26 05:12
 • #285: Bắt sống!2019-11-26 05:13
 • #286: Tuyệt đối không nên mềm!2019-11-26 05:13
 • #287: Sụp đổ! Tới tay!2019-11-26 05:13
 • #288: Đại khai sát giới!2019-11-26 05:13
 • #289: Cửu khiếu thông tuyệt đỉnh, thập khiếu vậy như nào?2019-11-26 05:13
 • #290: Tam Diệp Kim Liên Chấn Thiên Đẩu!2019-11-26 05:13
 • #291: Mộ chôn quần áo và di vật2019-11-26 05:14
 • #292: Phó Báo Quốc!2019-11-26 05:14
 • #293: Ngập trời tội nghiệt trời khó chuộc, quay đầu Báo Quốc chết mới nghỉ!2019-11-26 05:14
 • #294: Bố võ thiên hạ, huyết tẩy giang hồ!2019-11-26 05:14
 • #295: Hạo kiếp lên!2019-11-26 05:14
 • #296: Chẳng phải mười năm a. . .2019-11-26 05:14
 • #297: Xảy ra chuyện!2019-11-26 05:15
 • #298: Sự tình ra quỷ bí há không nguyên nhân?2019-11-26 05:15
 • #299: Gió nổi lên tuyết rơi mây sắp tới!2019-11-26 05:15
 • #300: Phong quyển long đằng phích lịch thiểm!2019-11-26 05:15
 • #301: Tuyệt thế kỳ ngộ?2019-11-26 05:15
 • #302: Vân phủ gặp nhau2019-11-26 05:15
 • #303: Đều là chuyện của ta!2019-11-26 05:15
 • #304: Cửu Tử Trú Nhan Cao2019-11-26 05:16
 • #305: Cưỡng từ đoạt lý2019-11-26 05:16
 • #306: Người nào chơi chim đó2019-11-26 05:16
 • #307: Phượng Hoàng huyết mạch? !2019-11-26 05:16
 • #308: Vân đại thiếu lấy tên2019-11-26 05:16
 • #309: Một chỗ tiết tháo!2019-11-26 05:16
 • #310: Linh Giao bảo kiếm, một đời Tiện Ma!2019-11-26 05:17
 • #311: Vây quanh ở bên!2019-11-26 05:17
 • #312: Thiếu chủ gặp đại thiếu2019-11-26 05:17
 • #313: Vận khí của ta vì cái gì đen đủi như vậy!2019-11-26 05:17
 • #314: Khách nhân phương xa xin ngươi lưu lại!2019-11-26 05:17
 • #315: Kịch bản này không đúng!2019-11-26 05:17
 • #316: Ta thật không thể nói!2019-11-26 05:18
 • #317: Rắn rắn chắc chắc lừa đảo!2019-11-26 05:18
 • #318: Âm mưu đáng sợ!2019-11-26 05:18
 • #319: Điểm đáng ngờ trùng điệp, bẫy rập thật sâu.2019-11-26 05:18
 • #320: Địch nhân của các ngươi là Tứ Quý lâu!2019-11-26 05:18
 • #321: Lại một cái đỉnh lô?2019-11-26 05:18
 • #322: Thất Tình Đại Pháp!2019-11-26 05:19
 • #323: Quý nữ chi buồn bã!2019-11-26 05:19
 • #324: Trang bức không thành bị. . .2019-11-26 05:19
 • #325: Có tin tức!2019-11-26 05:19
 • #326: Không thể nghi ngờ!2019-11-26 05:19
 • #327: Đêm khuya đến thăm2019-11-26 05:19
 • #328: Doạ dẫm bắt chẹt2019-11-26 05:20
 • #329: Đây là một cái hiểu lầm!2019-11-26 05:20
 • #330: Người đâu?2019-11-26 05:20
 • #331: Bằng vào ta thân thể tàn phế, vì huynh mở đường!2019-11-26 05:20
 • #332: Đao Thần chi cốt!2019-11-26 05:20
 • #333: 12 Thiên Nhân2019-11-26 05:20
 • #334: Lòng lang dạ thú Tứ Quý lâu2019-11-26 05:21
 • #335: Sơn môn chi biến!2019-11-26 05:21
 • #336: Huynh đệ của ta!2019-11-26 05:21
 • #337: Mọi loại ân oán đều là buông xuống, đưa huynh đệ của ta đoạn đường này2019-11-26 05:21
 • #338: Cái hố này, quá lớn!2019-11-26 05:21
 • #339: Gặp mặt liền chạy!2019-11-26 05:21
 • #340: Từ bỏ lợi dụng, trở về bản ngã!2019-11-26 05:22
 • #341: Băng cự tuyệt hòa tan2019-11-26 05:22
 • #342: Ngươi cười cái gì?2019-11-26 05:22
 • #343: Có thể chiếm tiện nghi nhanh nắm bắt tới tay!2019-11-26 05:22
 • #344: Một bước trèo lên Thiên. . . Cảnh!2019-11-26 05:22
 • #345: Thiên Hương Quốc Sắc!2019-11-26 05:23
 • #346: Đi liền đi, chết liền chết!2019-11-26 05:23
 • #347: Đãi tận cát vàng bắt đầu gặp vàng!2019-11-26 05:23
 • #348: Thà đem sinh tử đổi hỏi một chút2019-11-26 05:23
 • #349: Thất Tình chi uy!2019-11-26 05:24
 • #350: Kinh thiên động địa Niên tiên sinh!2019-11-26 05:24
 • #351: Lật thuyền trong mương!2019-11-26 05:24
 • #352: Trốn!2019-11-26 05:24
 • #353: Đốn ngộ!2019-11-26 05:24
 • #354: Buồn bực Băng Tôn Giả!2019-11-26 05:24
 • #355: Đều hỏng mất!2019-11-26 05:25
 • #356: Hiểu lầm! Hiểu lầm a!2019-11-26 05:25
 • #357: Điều kiện!2019-11-26 05:25
 • #358: Đại quân áp cảnh!2019-11-26 05:25
 • #359: Tạm thời giải quyết2019-11-26 05:25
 • #360: Cái gì Thôn Thiên Báo? Chưa thấy qua!2019-11-26 05:25
 • #361: Trùng kiến Vân phủ!2019-11-26 05:26
 • #362: Lôi huynh ngươi sai!2019-11-26 05:26
 • #363: Lại vào Tôn phủ!2019-11-26 05:26
 • #364: Minh bạch ý của ngươi!2019-11-26 05:26
 • #365: Cửu Tôn huyết mạch!2019-11-26 05:26
 • #366: Nói cho ngươi một cái bí mật!2019-11-26 05:27
 • #367: Hắn gọi Ngọc Càn Khôn!2019-11-26 05:27
 • #368: Ngươi muốn làm gì?2019-11-26 05:27
 • #369: Cử chỉ điên rồ lão nguyên soái2019-11-26 05:27
 • #370: Đến cùng chuyện gì!2019-11-26 05:27
 • #371: Không biết. . .2019-11-26 05:27
 • #372: Có loại sinh vật, gọi là hoàng đế!2019-11-26 05:28
 • #373: Hoàng đế quyết đoán!2019-11-26 05:28
 • #374: Ép chất béo2019-11-26 05:28
 • #375: Ta đi ngươi cũng muốn đi!2019-11-26 05:28
 • #376: Xuất hành!2019-11-26 05:28
 • #377: Kỳ dị Nguyệt Hồn Giang!2019-11-26 05:28
 • #378: Cá kỳ quái2019-11-26 05:28
 • #379: Nhập bảo sơn mà tay không về2019-11-26 05:29
 • #380: Trên đường gặp Thượng Quan2019-11-26 05:29
 • #381: Khống linh Tử Long thành!2019-11-26 05:29
 • #382: Hai đại Huyền thú2019-11-26 05:29
 • #383: Muốn đáng yêu, muốn manh!2019-11-26 05:29
 • #384: Mở ra lưới lớn chờ cá đến!2019-11-26 05:29
 • #385: Cuồng Mãng tai ương!2019-11-26 05:30
 • #386: Tử vong trước tiếng địch2019-11-26 05:30
 • #387: Cái thế kỳ nhân!2019-11-26 05:30
 • #388: Lão phu thân phận cao rất!2019-11-26 05:30
 • #389: Cao nhân vào thành2019-11-26 05:30
 • #390: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ2019-11-26 05:30
 • #391: Ưu quốc ưu dân2019-11-26 05:31
 • #392: Nhất định là Vân Tôn!2019-11-26 05:31
 • #393: Lỗ thủng nhiều lắm!2019-11-26 05:31
 • #394: Ta có biện pháp, nhưng ta không được!2019-11-26 05:31
 • #395: Trẻ con không thể dạy vậy!2019-11-26 05:31
 • #396: Con báo biết bay!2019-11-26 05:32
 • #397: Chiến hỏa đốt2019-11-26 05:32
 • #398: Tứ phương khấu biên2019-11-26 05:32
 • #399: Anh hùng!2019-11-26 05:32
 • #400: Hiền hòa lão tổ tông2019-11-26 05:32
 • #401: Vạn dân nguyện lực, Vẫn Tinh Chi Tâm!2019-11-26 05:32
 • #402: Tử U hoàng đế2019-11-26 05:33
 • #403: Toàn rút!2019-11-26 05:33
 • #404: Hoàn chỉnh tinh thần2019-11-26 05:33
 • #405: Phản lão hoàn đồng2019-11-26 05:33
 • #406: Không kịp chờ đợi2019-11-26 05:33
 • #407: Quân Mạc Ngôn!2019-11-26 05:33
 • #408: Một kiếm nơi tay, Quân, Mạc, Ngôn!2019-11-26 05:34
 • #409: Ngươi là tên giả mạo!2019-11-26 05:34
 • #410: Gặp được. . .2019-11-26 05:34
 • #411: Một lần cuối!2019-11-26 05:34
 • #412: Trống rỗng!2019-11-26 05:34
 • #413: Cố ý kiếm chuyện!2019-11-26 05:34
 • #414: Chết oan uổng không?2019-11-26 05:35
 • #415: Ngọc Đường Vân Tôn!2019-11-26 05:35
 • #416: Tàn phá bừa bãi Tử Long thành!2019-11-26 05:35
 • #417: Hùng Vương xông trận!2019-11-26 05:35
 • #418: Thần niệm công kích2019-11-26 05:35
 • #419: Huyền thú giương oai!2019-11-26 05:35
 • #420: Công Thành Tiễn ra!2019-11-26 05:35
 • #421: Huyết chiến Tử U!2019-11-26 05:36
 • #422: Là người hay là yêu? !2019-11-26 05:36
 • #423: Các ngươi có tư cách gì đối địch với Ngọc Đường? ! (Thượng)2019-11-26 05:36
 • #424: Các ngươi có tư cách gì đối địch với Ngọc Đường? ! (Hạ)2019-11-26 05:36
 • #425: Xúc động cũng phải có đại giới!2019-11-26 05:36
 • #426: Không trung gặp nạn!2019-11-26 05:37
 • #427: Trở về, Cửu Tôn chi lực!2019-11-26 05:37
 • #428: Các ngươi biết ta muốn cái gì!2019-11-26 05:37
 • #429: Trẫm sai! Trẫm minh bạch!2019-11-26 05:37
 • #430: Các ngươi nói, hắn muốn cái gì?2019-11-26 05:37
 • #431: Đó là cái gì? !2019-11-26 05:37
 • #432: Sóng bạc ngập trời, huyền đan ở đâu? !2019-11-26 05:38
 • #433: Bức bách, nhục nhã!2019-11-26 05:38
 • #434: Tử U lui binh!2019-11-26 05:38
 • #435: Ly biệt!2019-11-26 05:38
 • #436: Trở về, Thượng Quan Vô Địch!2019-11-26 05:38
 • #437: Nguyên lai là hắn!2019-11-26 05:38
 • #438: Nam Cương chiến sự!2019-11-26 05:39
 • #439: Không trung chặn giết!2019-11-26 05:39
 • #440: Đấu trí hư không!2019-11-26 05:39
 • #441: Ta chính là ngươi người muốn giết nhất!2019-11-26 05:39
 • #442: Khoan tim thống khổ!2019-11-26 05:39
 • #443: Đông phòng chiến hỏa!2019-11-26 05:40
 • #444: Thiết kỵ! Thiết kỵ!2019-11-26 05:40
 • #445: Sinh tử đều là anh hùng!2019-11-26 05:40
 • #446: Anh linh không xa!2019-11-26 05:40
 • #447: Sống chết có nhau!2019-11-26 05:40
 • #448: Phó Báo Quốc sầu lo2019-11-26 05:41
 • #449: Lang đạo tham chiến!2019-11-26 05:41
 • #450: Đại quân áp cảnh!2019-11-26 05:41
 • #451: Chiến thuật mới!2019-11-26 05:42
 • #452: Vân Tôn, ngươi ở đâu?2019-11-26 05:42
 • #453: Xuất chinh, vô sách!2019-11-26 05:42
 • #454: Tuyệt cảnh, tuyệt lộ!2019-11-26 05:42
 • #455: Tinh thần mượn lực, cầu sinh trong cái chết!2019-11-26 05:42
 • #456: Chạy thoát!2019-11-26 05:43
 • #457: Sống sót sau tai nạn, gian nan cầu sinh!2019-11-26 05:43
 • #458: Nam nhi khi báo quốc!2019-11-26 05:43
 • #459: Khởi sắc!2019-11-26 05:44
 • #460: Rời núi, ly biệt!2019-11-26 05:44
 • #461: Bảo mã lương câu2019-11-26 05:44
 • #462: Thu bảo mã2019-11-26 05:44
 • #463: Chiến vân liên miên!2019-11-26 05:44
 • #464: Tây Quân tiếp viện đến!2019-11-26 05:45
 • #465: Thảm liệt chiến trường2019-11-26 05:45
 • #466: Đau thấu tim gan!2019-11-26 05:45
 • #467: Trí mạng lỗ hổng!2019-11-26 05:45
 • #468: Thời khắc cuối cùng!2019-11-26 05:45
 • #469: Tuyệt xử phùng sinh2019-11-26 05:46
 • #470: Tiếc nuối không còn, tướng môn còn tại!2019-11-26 05:46
 • #471: Cửu Tôn, tới không được!2019-11-26 05:46
 • #472: Một chiêu cuối cùng!2019-11-26 05:46
 • #473: Bọn ta tìm người2019-11-26 05:46
 • #474: Hắn họ Vân!2019-11-26 05:46
 • #475: Vị hôn thê, Vân Hầu đến2019-11-26 05:47
 • #476: Hắn muốn làm gì?2019-11-26 05:47
 • #477: Đều có kỳ mưu2019-11-26 05:47
 • #478: Thành phá trước đó2019-11-26 05:47
 • #479: Tổng tiến công chuẩn bị2019-11-26 05:47
 • #480: Hỏa luyện trung hồn!2019-11-26 05:48
 • #481: Thiết Cốt quan phá, Vân Tôn chi lộ2019-11-26 05:48
 • #482: Ta là Phong Tôn a?2019-11-26 05:48
 • #483: Ép buộc, đi qua!2019-11-26 05:48
 • #484: Ai cản ta thì phải chết!2019-11-26 05:48
 • #485: Một kỵ xông vạn quân!2019-11-26 05:48
 • #486: Đồng quy, ngọc nát, áo gai!2019-11-26 05:49
 • #487: Ngươi chờ!2019-11-26 05:49
 • #488: Xông ra vòng vây!2019-11-26 05:49
 • #489: Anh hùng tuổi xế chiều2019-11-26 05:49
 • #490: Hồi quang phản chiếu!2019-11-26 05:49
 • #491: Thời khắc cuối cùng!2019-11-26 05:49
 • #492: Tình chi sở chí2019-11-26 05:50
 • #493: Bím tóc, Hàn Sơn Hà choáng váng?2019-11-26 05:50
 • #494: Phó Báo Quốc phó thác2019-11-26 05:50
 • #495: Cuối cùng một đêm!2019-11-26 05:50
 • #496: 10 vạn đại quân, 10 vạn tử sĩ!2019-11-26 05:50
 • #497: Thiên Huyền Cửu Tôn2019-11-26 05:50
 • #498: Trước khi chiến đấu một chén rượu2019-11-26 05:50
 • #499: Quyết chiến thời khắc2019-11-26 05:51
 • #500: Lồng lộng Ngọc Đường, hiển hách Cửu Tôn2019-11-26 05:51
 • #501: Sĩ khí như hồng, Quân Thần lá cờ2019-11-26 05:51
 • #502: Sau cùng dạy học2019-11-26 05:51
 • #503: Sau cùng Quân Thần2019-11-26 05:51
 • #504: Đàm phán2019-11-26 05:51
 • #505: Tận thế sơn hà2019-11-26 05:52
 • #506: Thuộc giống chó đại soái!2019-11-26 05:52
 • #507: Cửu Tôn Quy Nguyên2019-11-26 05:52
 • #508: Con đường trở về!2019-11-26 05:52
 • #509: Mọi việc hỗn loạn2019-11-26 05:52
 • #510: Vết sẹo vì sao không có?2019-11-26 05:53
 • #511: Con mắt của ta không có chuyển!2019-11-26 05:53
 • #512: Trăm vạn Thiết Cốt quan bên dưới xương, còn là khuê phòng người trong mộng!2019-11-26 05:53
 • #513: Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện2019-11-26 05:53
 • #514: Chuyển biến Vân Hầu2019-11-26 05:53
 • #515: Trên trời rơi xuống Tiên Nhân?2019-11-26 05:53
 • #516: Mắt lé!2019-11-26 05:54
 • #517: Người này là ai?2019-11-26 05:54
 • #518: Một cái chày gỗ!2019-11-26 05:54
 • #519: Cùng chung mối thù2019-11-26 05:54
 • #520: Trung hồn không mẫn, chính khí trường tồn!2019-11-26 05:54
 • #521: Ngươi thua thiệt hay là ta thua thiệt?2019-11-26 05:54
 • #522: Huynh trưởng như cha2019-11-26 05:55
 • #523: Thiên Đạo Xã Tắc môn!2019-11-26 05:55
 • #524: Các loại vụn vặt, vạn sự từ đầu lên.2019-11-26 05:55
 • #525: Một con rơi, thiên hạ kinh!2019-11-26 05:55
 • #526: Khẩu chiến, ép lên tuyệt lộ!2019-11-26 05:55
 • #527: Hắn, phải không?2019-11-26 05:55
 • #528: Thiên Âm Quán Đỉnh2019-11-26 05:55
 • #529: Cười nhìn sóng gió nổi lên, ngồi xem sóng ngầm sinh2019-11-26 05:56
 • #530: Cửu Tôn khí vận biến, Thiên Cực Tử Khí sinh!2019-11-26 05:56
 • #531: Cửu Tôn hẳn phải chết!2019-11-26 05:56
 • #532: Tìm tới ngươi!2019-11-26 05:56
 • #533: Tình trời sao bổ, hận biển khó lấp!2019-11-26 05:56
 • #534: Ngoài ý muốn!2019-11-26 05:57
 • #535: Trang! Ngươi dùng sức trang!2019-11-26 05:57
 • #536: Mưa gió sắp đến, vòng xoáy đã thành!2019-11-26 05:57
 • #537: Sâm La tới chơi, tiền căn hậu quả Âm Hồn điện!2019-11-26 05:57
 • #538: Truyền thừa thần bí2019-11-26 05:57
 • #539: Người ở nơi nào?2019-11-26 05:58
 • #540: Quỳ xuống! Cầu ta!2019-11-26 05:58
 • #541: Thần cốt chi bí!2019-11-26 05:58
 • #542: Hy vọng cuối cùng!2019-11-26 05:58
 • #543: Huyết Đao đường chủ2019-11-26 05:58
 • #544: Rơi vào tình huống khó xử!2019-11-26 05:58
 • #545: Mơ mơ hồ hồ sinh tử chiến!2019-11-26 05:58
 • #546: Trước nay chưa có phiền muộn!2019-11-26 05:59
 • #547: Tâm bị băng phong, thân rơi vào hầm băng!2019-11-26 05:59
 • #548: Bị người nhờ vả!2019-11-26 05:59
 • #549: Đưa tin, tin dữ!2019-11-26 05:59
 • #550: Nợ máu trả bằng máu2019-11-26 05:59
 • #551: Cơ hội tới2019-11-26 05:59
 • #552: Sinh tử đại sự!2019-11-26 05:59
 • #553: Tuyệt Sát lệnh ra!2019-11-26 06:00
 • #554: Thực lực không ngang nhau không thể được!2019-11-26 06:00
 • #555: Ta có thượng trung hạ ba sách!2019-11-26 06:00
 • #556: May mắn ta đến rồi!2019-11-26 06:00
 • #557: Cầu viện a!2019-11-26 06:00
 • #558: Chú cô sinh ~~2019-11-26 06:00
 • #559: Cái thế hiếm thấy!2019-11-26 06:01
 • #560: Thiên thượng thiên hạ!2019-11-26 06:01
 • #561: Càn Khôn Khí Vận Kỳ!2019-11-26 06:01
 • #562: Mây đen ép thành!2019-11-26 06:01
 • #563: Không ở nơi này?2019-11-26 06:01
 • #564: Không nên chuyển di2019-11-26 06:01
 • #565: Tìm tới ngươi!2019-11-26 06:02
 • #566: Sinh tử trong nháy mắt!2019-11-26 06:02
 • #567: Không thể tưởng tượng!2019-11-26 06:02
 • #568: Chúng ta không có chết a!2019-11-26 06:02
 • #569: Đây là vật gì2019-11-26 06:02
 • #570: Đều không dám động2019-11-26 06:02
 • #571: Ý tưởng đột phát2019-11-26 06:03
 • #572: Không làm không chết2019-11-26 06:03
 • #573: Độc Cô Sầu tới. . .2019-11-26 06:03
 • #574: Ngươi đoán!2019-11-26 06:03
 • #575: Ngươi đoán, ngươi lại đoán!2019-11-26 06:03
 • #576: Uống rượu của ta, giúp ta một chuyện2019-11-26 06:03
 • #577: Chuyện này, giúp không dậy nổi!2019-11-26 06:04
 • #578: Tới tới tới, mọi người kết giao bằng hữu!2019-11-26 06:04
 • #579: Bởi vì ngựa mà biết2019-11-26 06:04
 • #580: Không tầm thường!2019-11-26 06:04
 • #581: Đều có chỗ cầu2019-11-26 06:04
 • #582: Khả năng gặp lại nàng?2019-11-26 06:05
 • #583: Cần có quý nhân tương trợ!2019-11-26 06:05
 • #584: Phiền phức đến rồi!2019-11-26 06:05
 • #585: Ta là Tứ Quý lâu, ta họ Niên!2019-11-26 06:05
 • #586: Đỉnh phong một trận chiến2019-11-26 06:05
 • #587: Thiên Sầu Địa Thảm, Tứ Quý Luân Hồi!2019-11-26 06:05
 • #588: Chẳng lẽ là sợ bóng sợ gió một trận?2019-11-26 06:06
 • #589: Vân Dương vận thế!2019-11-26 06:06
 • #590: Chuyển nhà ta đi!2019-11-26 06:06
 • #591: Buông xuống Bạch Bạch!2019-11-26 06:06
 • #592: Mộng!2019-11-26 06:06
 • #593: Ta là ngươi tổ sư gia!2019-11-26 06:07
 • #594: Đem hiếm thấy lại thu vào đến!2019-11-26 06:07
 • #595: Phong ba cuối cùng lên!2019-11-26 06:07
 • #596: Bắt đầu!2019-11-26 06:07
 • #597: Trao đổi2019-11-26 06:07
 • #598: Độc Cô Sầu đâu?2019-11-26 06:07
 • #599: Bị lừa rồi!2019-11-26 06:08
 • #600: Kim Mang Lượng Thiên2019-11-26 06:08
 • #601: Tử chiến2019-11-26 06:08
 • #602: Chạy thoát?2019-11-26 06:08
 • #603: Các ngươi thật là đến xem náo nhiệt? !2019-11-26 06:08
 • #604: Chim sẻ núp đằng sau!2019-11-26 06:08
 • #605: Ngươi vì cái gì?2019-11-26 06:08
 • #606: Còn có hai người!2019-11-26 06:09
 • #607: Văn thừa võ tướng!2019-11-26 06:09
 • #608: Vân Dương trưởng thành. . .2019-11-26 06:09
 • #609: Kế Linh Tê quái mộng!2019-11-26 06:09
 • #610: Tất tiên sinh mục tiêu!2019-11-26 06:09
 • #611: Mục tiêu tới cửa2019-11-26 06:09
 • #612: Gian nan ván cờ2019-11-26 06:10
 • #613: Thời cơ tốt nhất2019-11-26 06:10
 • #614: Cám ơn ngươi2019-11-26 06:10
 • #615: Theo giúp ta một say được chứ?2019-11-26 06:10
 • #616: Ta đếm tới ba2019-11-26 06:10
 • #617: Kính Vân Tôn đại nhân!2019-11-26 06:10
 • #618: Thượng Quan Linh Tú thỉnh cầu2019-11-26 06:10
 • #619: Sĩ khả sát bất khả nhục!2019-11-26 06:11
 • #620: Không thể nhịn được nữa!2019-11-26 06:11
 • #621: Đột nhiên xuất hiện ám sát!2019-11-26 06:11
 • #622: Trở tay không kịp!2019-11-26 06:11
 • #623: Ác chiến!2019-11-26 06:11
 • #624: Có chút hiểu được2019-11-26 06:11
 • #625: Quả là thế!2019-11-26 06:11
 • #626: Không thể động nàng!2019-11-26 06:12
 • #627: Không thể đi, không muốn đi2019-11-26 06:12
 • #628: Trước trận đột phá2019-11-26 06:12
 • #629: Đã lâu không gặp!2019-11-26 06:12
 • #630: Ta muốn sống!2019-11-26 06:12
 • #631: Cao thủ ám khí đi nơi nào?2019-11-26 06:12
 • #632: Đây là một cái kỳ tích2019-11-26 06:12
 • #633: Rung động đao pháp2019-11-26 06:13
 • #634: Hai nữ thổ lộ tâm tình2019-11-26 06:13
 • #635: Ta đối với ngươi không có uy hiếp2019-11-26 06:13
 • #636: Kế Linh Tê bất đắc dĩ!2019-11-26 06:13
 • #637: Không gian mở lại2019-11-26 06:13
 • #638: Tiến giai, biến hóa to lớn!2019-11-26 06:13
 • #639: Song bào thai? !2019-11-26 06:14
 • #640: Một chiêu liền để ngươi bay!2019-11-26 06:14
 • #641: Kịch bản này không đúng!2019-11-26 06:14
 • #642: Bảo Bảo trong lòng khổ!2019-11-26 06:14
 • #643: Đây mới thật sự là tra tấn bức cung!2019-11-26 06:14
 • #644: Bắt đầu hành động!2019-11-26 06:16
 • #645: Kỳ phổ, mệnh số2019-11-26 06:17
 • #646: Nhân sinh như cờ, lên cũng là cuối cùng2019-11-26 06:17
 • #647: Quân cờ nhảy ra bàn cờ!2019-11-26 06:17
 • #648: Vân Tôn, ngươi không nghĩ tới sao!2019-11-26 06:17
 • #649: Một quân cờ2019-11-26 06:17
 • #650: Sương mù dày đặc2019-11-26 06:18
 • #651: Không nên phục kích!2019-11-26 06:18
 • #652: Đến cùng là ai?2019-11-26 06:18
 • #653: Không rét mà run2019-11-26 06:18
 • #654: Quân bộ Quỷ Viện2019-11-26 06:18
 • #655: Ngô Ảnh!2019-11-26 06:18
 • #656: Một phái ngụy biện2019-11-26 06:19
 • #657: Vạn trượng hồng trần ba chén rượu, thiên thu đại nghiệp một bình trà!2019-11-26 06:19
 • #658: Nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc!2019-11-26 06:19
 • #659: Vì cái gì?2019-11-26 06:19
 • #660: Đã là như thế đi2019-11-26 06:19
 • #661: Ngươi liền không thể chờ một chút!2019-11-26 06:19
 • #662: Có hết hay không?2019-11-26 06:20
 • #663: Thời gian này không có cách nào qua!2019-11-26 06:20
 • #664: Bắt đầu!2019-11-26 06:20
 • #665: Hiếm lạ, thật hiếm lạ!2019-11-26 06:20
 • #666: Các huynh đệ thân yêu!2019-11-26 06:20
 • #667: Cự vĩ đại ——2019-11-26 06:20
 • #668: Tất cả mọi người giúp đỡ chút2019-11-26 06:21
 • #669: Từng cái từng cái đến2019-11-26 06:21
 • #670: Vân Tiêu Dao hoài nghi2019-11-26 06:21
 • #671: Chỉ thế thôi2019-11-26 06:21
 • #672: Chờ đợi2019-11-26 06:21
 • #673: Hôm nay từ biệt, ân cừu2019-11-26 06:21
 • #674: Báo ứng tiến đến2019-11-26 06:21
 • #675: Vân Tôn cản đường!2019-11-26 06:22
 • #676: Nợ máu trả bằng máu!2019-11-26 06:22
 • #677: Cho các ngươi lưu địa phương làm ầm ĩ2019-11-26 06:22
 • #678: Bọn sát thủ bị hố2019-11-26 06:22
 • #679: Ngoài sáng giang hồ phân tranh loạn, âm thầm phiên vân phúc vũ thủ!2019-11-26 06:22
 • #680: Nhất định phải tìm tới! Tất sát!2019-11-26 06:23
 • #681: Điểm mù2019-11-26 06:23
 • #682: Trừ gian!2019-11-26 06:23
 • #683: Không một bỏ sót2019-11-26 06:23
 • #684: Âu Dương Tiêu Sắt2019-11-26 06:23
 • #685: Truy sát!2019-11-26 06:23
 • #686: Liệt hỏa đốt rừng!2019-11-26 06:23
 • #687: Không đội trời chung!2019-11-26 06:24
 • #688: Tàn ngược!2019-11-26 06:24
 • #689: Vì sao hại ta?2019-11-26 06:24
 • #690: Đao đoạn hồng trần2019-11-26 06:24
 • #691: Không nên để lại2019-11-26 06:24
 • #692: Thời khắc cuối cùng2019-11-26 06:24
 • #693: Sát thủ phá vây!2019-11-26 06:25
 • #694: Sinh cơ tuyệt cảnh!2019-11-26 06:25
 • #695: Thái tử xuất động!2019-11-26 06:25
 • #696: Phong thái chiếu người Vân công tử2019-11-26 06:25
 • #697: Ta chỉ tin tưởng ngươi một cái!2019-11-26 06:25
 • #698: Thả hổ về rừng!2019-11-26 06:25
 • #699: Một tuồng kịch, trù tính2019-11-26 06:25
 • #700: Giúp ta một việc2019-11-26 06:26
 • #701: Thủy Vô Âm kiên trì2019-11-26 06:26
 • #702: Không đường có thể đi!2019-11-26 06:26
 • #703: Vì sao?2019-11-26 06:26
 • #704: Có một kết thúc2019-11-26 06:26
 • #705: Không cho hắn bại cho ai bại?2019-11-26 06:26
 • #706: Quốc, gia!2019-11-26 06:26
 • #707: Tiến lên không đường2019-11-26 06:26
 • #708: EQ thấp2019-11-26 06:27
 • #709: Mưu tính sâu xa2019-11-26 06:27
 • #710: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã!2019-11-26 06:27
 • #711: Lần thứ hai phục kích!2019-11-26 06:27
 • #712: Hiểm tử hoàn sinh2019-11-26 06:27
 • #713: Hay là không bình thường!2019-11-26 06:27
 • #714: Binh phong sắp nổi2019-11-26 06:27
 • #715: Tử U nội loạn!2019-11-26 06:28
 • #716: Tướng môn tái xuất2019-11-26 06:28
 • #717: Phòng ngừa chu đáo2019-11-26 06:28
 • #718: Oán niệm sâu nặng2019-11-26 06:29
 • #719: Lại vào Tôn phủ!2019-11-26 06:29
 • #720: Đàm Nhất Hạ!2019-11-26 06:29
 • #721: Thập Nhị Tinh Túc Thực Chu2019-11-26 06:29
 • #722: Kim Tôn Cố Cửu2019-11-26 06:29
 • #723: Vì nước vì dân, gì tiếc thân này2019-11-26 06:29
 • #724: Tuyệt bút2019-11-26 06:30
 • #725: Chín đại kỳ công hợp nhất2019-11-26 06:32
 • #726: Cửu Tôn phủ biến2019-11-26 06:32
 • #727: Thiên địa dị biến!2019-11-26 06:32
 • #728: Thiên hạ động!2019-11-26 06:32
 • #729: Tử Ngọc Tiêu!2019-11-26 06:32
 • #730: Đi!2019-11-26 06:32
 • #731: Thiên phiên địa dịch!2019-11-26 06:33
 • #732: Bảo đồ nhà ai2019-11-26 06:33
 • #733: Tôn phủ dị biến!2019-11-26 06:33
 • #734: Cường giả hội tụ2019-11-26 06:33
 • #735: Sắp chết đến nơi2019-11-26 06:33
 • #736: Một chùy chết!2019-11-26 06:33
 • #737: Huyền Hoàng gặp!2019-11-26 06:33
 • #738: To lớn tiến bộ!2019-11-26 06:33
 • #739: Phát!2019-11-26 06:34
 • #740: Cô cô?2019-11-26 06:34
 • #741: Không phải là mộng!2019-11-26 06:34
 • #742: Biến mất Cửu Tôn phủ!2019-11-26 06:34
 • #743: Cửu Tôn thành, giang sơn cố2019-11-26 06:34
 • #744: Sư đồ đoàn tụ2019-11-26 06:34
 • #745: Hiếm thấy!2019-11-26 06:34
 • #746: Tu hành chi nghi ngờ2019-11-26 06:35
 • #747: Thiên Thần Chất Cốc2019-11-26 06:35
 • #748: Huyền Hoàng tồn tại2019-11-26 06:35
 • #749: Hai cái quái thai2019-11-26 06:35
 • #750: Không có nắm chắc luận bàn2019-11-26 06:35
 • #751: Luận bàn!2019-11-26 06:35
 • #752: Thần đao pháp!2019-11-26 06:35
 • #753: Hối hận Lăng Tiêu Túy2019-11-26 06:36
 • #754: Gặp quỷ!2019-11-26 06:36
 • #755: Có thu hoạch riêng2019-11-26 06:36
 • #756: Ngươi cũng học cái gì?2019-11-26 06:36
 • #757: Có mới nới cũ2019-11-26 06:36
 • #758: Có người kế tục!2019-11-26 06:37
 • #759: 809 người!2019-11-26 06:37
 • #760: Âm Hồn điện!2019-11-26 06:37
 • #761: Hắc Bạch Vô Thường2019-11-26 06:37
 • #762: Toàn diện khải hoàn ca!2019-11-26 06:37
 • #763: Thân phận bại lộ!2019-11-26 06:38
 • #764: Vạn dân biển động!2019-11-26 06:38
 • #765: Lôi đình nổi giận2019-11-26 06:38
 • #766: Đây là tạo thần!2019-11-26 06:38
 • #767: Như thế nào cho phải?2019-11-26 06:38
 • #768: Văn nhân kế sách2019-11-26 06:38
 • #769: Trở về2019-11-26 06:39
 • #770: Tội gì nhằm vào?2019-11-26 06:39
 • #771: Ngọc Đường có thể diệt, Vân Tôn không thể chết!2019-11-26 06:39
 • #772: Hoàng đế thái độ chuyển biến2019-11-26 06:39
 • #773: Sâu kiến sắc phong2019-11-26 06:40
 • #774: Chuyện tốt, diệu sự? !2019-11-26 06:40
 • #775: Đây mới là bẫy rập!2019-11-26 06:40
 • #776: Một kiếm kinh diễm!2019-11-26 06:40
 • #777: Ngọc Đường tân quốc sách!2019-11-26 06:41
 • #778: Đế Vương chi thuật!2019-11-26 06:41
 • #779: Đông Cực Tử Tinh, thang lên trời!2019-11-26 06:41
 • #780: Vân Tôn xử thế2019-11-26 06:41
 • #781: Trước khi quyết chiến2019-11-26 06:41
 • #782: Cửu Thiên lệnh đi con đường nào?2019-11-26 06:41
 • #783: Thụ ân chỗ sâu nghi trước tiên lui!2019-11-26 06:41
 • #784: Riêng phần mình nhân sinh tất cả bàng hoàng2019-11-26 06:42
 • #785: Thanh Thiên lưu chữ2019-11-26 06:42
 • #786: Tứ Quý lâu, lăn ra ngoài!2019-11-26 06:42
 • #787: Từ đây bất quá Niên2019-11-26 06:42
 • #788: Tăng lên chuẩn bị chiến đấu2019-11-26 06:42
 • #789: Thượng Quan tiên duyên2019-11-26 06:42
 • #790: Ba nén hương2019-11-26 06:43
 • #791: Đồ đệ của ta đến rồi!2019-11-26 06:43
 • #792: Áo trắng giáng lâm2019-11-26 06:43
 • #793: Chỉ có hai canh giờ2019-11-26 06:43
 • #794: Mộng!2019-11-26 06:43
 • #795: Để cho ngươi kiến thức một chút2019-11-26 06:44
 • #796: Mai cô cô2019-11-26 06:44
 • #797: Cha mẹ của các ngươi đều bị người bắt. . .2019-11-26 06:44
 • #798: Thời khắc phân biệt2019-11-26 06:44
 • #799: Nhất khí lạc tinh thần2019-11-26 06:44
 • #800: Chúng ta chờ ngươi!2019-11-26 06:44
 • #801: Vân Dương lễ vật2019-11-26 06:44
 • #802: Lần này cần phát!2019-11-26 06:45
 • #803: Từ đó Ngọc Đường là thần!2019-11-26 06:45
 • #804: Suốt đời tâm nguyện2019-11-26 06:45
 • #805: Đồng ý với ngươi một cái tương lai2019-11-26 06:45
 • #806: Đến muộn2019-11-26 06:45
 • #807: Ba ngày sau a!2019-11-26 06:45
 • #808: Một đoạn đường này2019-11-26 06:45
 • #809: Khó tránh khỏi từ biệt2019-11-26 06:45
 • #810: Cuối cùng gặp2019-11-26 06:46
 • #811: Cửu Tôn Trà2019-11-26 06:46
 • #812: Ngươi có không hiểu ta có nghi2019-11-26 06:46
 • #813: Cửu Tinh Diệu Nhật thời điểm2019-11-26 06:46
 • #814: Phát rồ bài trừ!2019-11-26 06:46
 • #815: Thua không oan!2019-11-26 06:46
 • #816: Đường đến cuối cùng không nói ngoa2019-11-26 06:46
 • #817: Trên trời có mây, trên mây có đao!2019-11-26 06:47
 • #818: Một đao sinh tử đoạn!2019-11-26 06:47
 • #819: Thiên ý tại ta!2019-11-26 06:47
 • #820: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (1 )2019-11-26 06:47
 • #821: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (2 )2019-11-26 06:47
 • #822: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (3 )2019-11-26 06:47
 • #823: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (4 )2019-11-26 06:47
 • #824: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (5 )2019-11-26 06:48
 • #825: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (6 )2019-11-26 06:48
 • #826: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (7 )2019-11-26 06:48
 • #827: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (8 )2019-11-26 06:48
 • #828: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (9 )2019-11-26 06:48
 • #829: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (10 )2019-11-26 06:48
 • #830: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (11 )2019-11-26 06:48
 • #831: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (12 )2019-11-26 06:48
 • #832: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (13 )2019-11-26 06:49
 • #833: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (14 )2019-11-26 06:49
 • #834: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (15 )2019-11-26 06:49
 • #835: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (16 )2019-11-26 06:49
 • #836: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (17 )2019-11-26 06:49
 • #837: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (18 )2019-11-26 06:49
 • #838: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (19 )2019-11-26 06:50
 • #839: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (20 )2019-11-26 06:50
 • #840: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (21 )2019-11-26 06:50
 • #841: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (22 )2019-11-26 06:50
 • #842: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (23 )2019-11-26 06:50
 • #843: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (24 )2019-11-26 06:50
 • #844: Quyết chiến Thiên Huyền nhai (25 )2019-11-26 06:50
 • #845: Quyết chiến Thiên Huyền nhai ( xong )2019-11-26 06:51
 • #846: Ân cừu2019-11-26 06:51
 • #847: Có gió ta liền lăng thiên hạ!2019-11-26 06:51
 • #848: Dư vị kéo dài2019-11-26 06:51
 • #849: Tứ Quý tổng đà2019-11-26 06:51
 • #850: Đây là vì gì?2019-11-26 06:51
 • #851: Xích tử chi tâm2019-11-26 06:51
 • #852: Giúp!2019-11-26 06:51
 • #853: Thất Tinh hồ2019-11-26 06:52
 • #854: Mạnh mời2019-11-26 06:52
 • #855: Hay là người a?2019-11-26 06:52
 • #856: Tìm tòi bí mật Thất Tinh hồ2019-11-26 06:52
 • #857: Nhật nguyệt đồng huy2019-11-26 06:52
 • #858: Siêu cấp Tinh Thần Thiết2019-11-26 06:52
 • #859: Đi ra2019-11-26 06:52
 • #860: Kỳ quái thiết cầu2019-11-26 06:52
 • #861: Thiên lôi đến2019-11-26 06:53
 • #862: Thiên Địa Huyền Hoàng2019-11-26 06:53
 • #863: Một người đến, ngàn dặm khô2019-11-26 06:53
 • #864: Hiếm thấy tiểu mập mạp2019-11-26 06:53
 • #865: Ta gọi Tiền Đa Đa2019-11-26 06:53
 • #866: Vạn Cảnh Băng Lan2019-11-26 06:53
 • #867: Huyền Hoàng thiên quy, trật tự giang hồ2019-11-26 06:53
 • #868: Hiếm thấy2019-11-26 06:54
 • #869: Kéo xuống nước2019-11-26 06:54
 • #870: Khai chiến2019-11-26 06:54
 • #871: Thiên Vận Kỳ!2019-11-26 06:54
 • #872: Hàn môn lại khó ra quý tử?2019-11-26 06:54
 • #873: Đường ở phương nào?2019-11-26 06:54
 • #874: Gian nan nhất đường2019-11-26 06:54
 • #875: Cơ hội xa vời2019-11-26 06:55
 • #876: Ta đại tổng quản2019-11-26 06:55
 • #877: Ghi tên môn phái2019-11-26 06:55
 • #878: Cửu Tôn phủ2019-11-26 06:55
 • #879: Tử Cực Thiên Tinh? !2019-11-26 06:55
 • #880: Huyền Hoàng thực lực sơ dò xét2019-11-26 06:55
 • #881: Tử Cực Thiên Tinh chân chính tác dụng!2019-11-26 06:55
 • #882: Trù bị2019-11-26 06:56
 • #883: Dưới chân có người2019-11-26 06:56
 • #884: Cược một trận như thế nào?2019-11-26 06:56
 • #885: Sử Vô Trần biệt khuất2019-11-26 06:56
 • #886: Thua!2019-11-26 06:56
 • #887: Tôn vị lộ tuyến!2019-11-26 06:56
 • #888: Bán thành tiền sản nghiệp tổ tiên2019-11-26 06:56
 • #889: Đã hiểu!2019-11-26 06:57
 • #890: Bắt đầu2019-11-26 06:57
 • #891: Bất Kiếp Thiên!2019-11-26 06:57
 • #892: Vân Dương tiến bộ2019-11-26 06:57
 • #893: Thiên Hạ thương minh2019-11-26 06:57
 • #894: Ngươi có biết Thần Chi Mộ Địa?2019-11-26 06:57
 • #895: Ta cũng rất bất đắc dĩ a2019-11-26 06:58
 • #896: Đây là đại bí mật2019-11-26 06:58
 • #897: Thương minh người tới2019-11-26 06:58
 • #898: Thật sự là Không Linh Chi Thể!2019-11-26 06:58
 • #899: Quá cường đại!2019-11-26 06:58
 • #900: Các ngươi hại khổ ta!2019-11-26 06:58
 • #901: Thật có Linh Chi Mộ Địa! Thật có tuyệt thế đại năng!2019-11-26 06:58
 • #902: Thật nhiều đồ tốt!2019-11-26 06:59
 • #903: Chúng ta giúp ngươi đi cướp đoạt!2019-11-26 06:59
 • #904: Chân thành hợp tác2019-11-26 06:59
 • #905: Thủ tiêu tang vật2019-11-26 06:59
 • #906: Hậu phương yên ổn2019-11-26 06:59
 • #907: Lại hành động2019-11-26 06:59
 • #908: Thiên Tàn Thập Tú2019-11-26 06:59
 • #909: Thi ân vọng báo2019-11-26 07:00
 • #910: Âm Dương Ngọc2019-11-26 07:00
 • #911: Nhiều lấy điểm lợi tức!2019-11-26 07:00
 • #912: Trời sinh đá mài đao2019-11-26 07:00
 • #913: Nhân tài a!2019-11-26 07:00
 • #914: Thuyền giặc cùng khoe khoang2019-11-26 07:01
 • #915: Thêm người nhập khẩu!2019-11-26 07:01
 • #916: Xuất hiện trùng lặp Bất Kiếp Thiên!2019-11-26 07:01
 • #917: Năm bè bảy mảng!2019-11-26 07:01
 • #918: Không trung có thương2019-11-26 07:01
 • #919: Uy phong lẫm lẫm chết rồi. . .2019-11-26 07:01
 • #920: Nhất Đà!2019-11-26 07:01
 • #921: Hắn sẽ không để ý!2019-11-26 07:02
 • #922: Làm người muốn phúc hậu!2019-11-26 07:02
 • #923: Cửu Tôn phủ lập!2019-11-26 07:02
 • #924: Ai đến tự tiện xông vào sơn môn!2019-11-26 07:02
 • #925: Bắt đầu từ nơi này, được chứ?2019-11-26 07:02
 • #926: Giết đến tận cửa đi!2019-11-26 07:02
 • #927: Xông vào!2019-11-26 07:02
 • #928: Đắc thủ!2019-11-26 07:03
 • #929: Một mảnh rối bời Thương Ngô môn2019-11-26 07:03
 • #930: Cũng coi là đáng giá!2019-11-26 07:03
 • #931: Có thể giúp ta một bận bịu?2019-11-26 07:03
 • #932: Trước đàm luận điều kiện2019-11-26 07:03
 • #933: Chưa nghe nói qua!2019-11-26 07:03
 • #934: Lòng núi tù phạm2019-11-26 07:04
 • #935: Ta có một chuyện không hiểu2019-11-26 07:04
 • #936: Không thể phá vỡ?2019-11-26 07:04
 • #937: Thiên Miên Kim!2019-11-26 07:04
 • #938: Ra lại hồng trần2019-11-26 07:05
 • #939: Không dám về nhà2019-11-26 07:05
 • #940: Tấn thân Thánh Giả, Tiên Phàm chi cách!2019-11-26 07:05
 • #941: Ngươi cái này Cửu Tôn phủ không tệ a2019-11-26 07:05
 • #942: Siêu cấp hố to!2019-11-26 07:05
 • #943: Tề Thiên Thánh Tôn?2019-11-26 07:05
 • #944: Chính nghĩa không thể giá rẻ!2019-11-26 07:05
 • #945: Huynh đệ đóng gói tiến Địa Ngục2019-11-26 07:06
 • #946: Hố hàng!2019-11-26 07:06
 • #947: Đây chỉ là khảo thí!2019-11-26 07:06
 • #948: Cái cổ lăng kim!2019-11-26 07:06
 • #949: Cực Thiên Chi Pháp!2019-11-26 07:06
 • #950: Không quan trọng gông cùm xiềng xích2019-11-26 07:06
 • #951: Hữu danh vô thực2019-11-26 07:06
 • #952: Cộng đồng thỉnh cầu2019-11-26 07:07
 • #953: Trông mòn con mắt2019-11-26 07:07
 • #954: Định không phụ kỳ vọng2019-11-26 07:07
 • #955: Sinh Linh chi khí2019-11-26 07:07
 • #956: Thần kỳ phong ấn2019-11-26 07:08
 • #957: Luyện Ngục chi dạ!2019-11-26 07:08
 • #958: Đầu cơ kiếm lợi, Thiên Kiếm Địa Đao2019-11-26 07:08
 • #959: Ai đến phục dụng?2019-11-26 07:08
 • #960: Huynh đệ khiêm nhượng2019-11-26 07:08
 • #961: Tình huynh đệ, giang hồ chi nghĩa2019-11-26 07:08
 • #962: Phản lão hoàn đồng2019-11-26 07:08
 • #963: Thiên văn giá vị2019-11-26 07:09
 • #964: Thấy tốt thì lấy2019-11-26 07:09
 • #965: Ngươi phải nhanh chút a2019-11-26 07:09
 • #966: Thập Tú tụ!2019-11-26 07:09
 • #967: Lạc Đại Giang, Giang Lạc Lạc2019-11-26 07:09
 • #968: Đá mài đao2019-11-26 07:09
 • #969: Từ hôm nay, ta làm đao!2019-11-26 07:09
 • #970: Phi tốc bành trướng Cửu Tôn phủ2019-11-26 07:10
 • #971: Các loại thủ đoạn cùng lên trận2019-11-26 07:10
 • #972: Ngươi có thể hay không trước đi chết một chút!2019-11-26 07:10
 • #973: Nhóm đầu tiên đệ tử2019-11-26 07:10
 • #974: Hi vọng, ta cho!2019-11-26 07:10
 • #975: Tôn vị ai thuộc2019-11-26 07:10
 • #976: Khai chiến!2019-11-26 07:10
 • #977: Vô Trần đối với Lạc Nguyệt2019-11-26 07:10
 • #978: Đều có dài ngắn2019-11-26 07:11
 • #979: Thắng bại đã phân2019-11-26 07:11
 • #980: Đánh cược2019-11-26 07:11
 • #981: Kiếm Đạo lạc lối2019-11-26 07:11
 • #982: Cửu Tôn phủ Chư Tôn quy vị2019-11-26 07:11
 • #983: Cửu Tôn phủ bí mật!2019-11-26 07:11
 • #984: Đại Đạo chi khí2019-11-26 07:12
 • #985: Vân Dương các đệ tử2019-11-26 07:12
 • #986: Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy2019-11-26 07:12
 • #987: Đây đều là mệnh2019-11-26 07:12
 • #988: Người khiêu chiến tụ tập2019-11-26 07:12
 • #989: Quả hồng mềm biến tấm sắt2019-11-26 07:12
 • #990: Lạc Nguyệt thụ đồ2019-11-26 07:12
 • #991: Đưa tư lịch2019-11-26 07:12
 • #992: Kẻ thắng làm vua kẻ bại công cụ2019-11-26 07:13
 • #993: Sơ lộ phong mang2019-11-26 07:13
 • #994: Dã tâm2019-11-26 07:13
 • #995: Nhìn không ra mới kinh ngạc.2019-11-26 07:13
 • #996: Thẳng thắn2019-11-26 07:13
 • #997: Thương minh quyết định2019-11-26 07:13
 • #998: Yêu đan2019-11-26 07:13
 • #999: Đều cho lấy ra ta!2019-11-26 07:13
 • #1000: Ý kiến hay2019-11-26 07:14
 • #1001: Đại Đạo chi khí2019-11-26 07:14
 • #1002: Có đức độ Vân phủ tôn2019-11-26 07:14
 • #1003: Thu hoạch thật to2019-11-26 07:14
 • #1004: Vân Dương nghi hoặc!2019-11-26 07:14
 • #1005: Hai cái tiểu gia hỏa2019-11-26 07:14
 • #1006: Lần thứ nhất đệ tử thi đấu2019-11-26 07:14
 • #1007: Muốn lịch luyện?2019-11-26 07:15
 • #1008: Vân Dương Thủ tịch đại đệ tử2019-11-26 07:15
 • #1009: Tuyệt đại song kiều!2019-11-26 07:15
 • #1010: Tiêu diệt hay là đưa đồ ăn2019-11-26 07:15
 • #1011: Lịch luyện bắt đầu2019-11-26 07:15
 • #1012: Trưởng thành đại giới2019-11-26 07:15
 • #1013: Đại sư tỷ!2019-11-26 07:15
 • #1014: Tổn thất2019-11-26 07:16
 • #1015: Đây là một lần thuế biến2019-11-26 07:16
 • #1016: Giang hồ chính là ha ha ha ha. . .2019-11-26 07:16
 • #1017: Hồ Tiểu Phàm2019-11-26 07:16
 • #1018: Thực lực tăng cao Cửu Tôn phủ2019-11-26 07:16
 • #1019: Đậu bỉ trại tập trung2019-11-26 07:16
 • #1020: Có hương vị kỳ ngộ2019-11-26 07:17
 • #1021: Giang hồ an tĩnh2019-11-26 07:17
 • #1022: Tiền đồ ảm đạm a2019-11-26 07:17
 • #1023: Hung hiểm tỷ lệ2019-11-26 07:17
 • #1024: Mọc lên như nấm liên tiếp cao2019-11-26 07:17
 • #1025: Gà bay chó chạy mâu thuẫn2019-11-26 07:17
 • #1026: Bốn cái Bạch Bạch giám sát2019-11-26 07:18
 • #1027: Bắt đầu!2019-11-26 07:18
 • #1028: Thanh vân chi lộ2019-12-18 05:17
 • #1029: Năm bước Thiên Lộ2019-12-18 05:17
 • #1030: Phá rồi lại lập2019-12-18 05:18
 • #1031: Không quá bình thường?2019-12-18 05:18
 • #1032: Làm sao có thể?2019-12-18 05:18
 • #1033: Sư ân như biển khi ghi khắc!2019-12-18 05:18
 • #1034: Cường thịnh2019-12-18 05:18
 • #1035: Ngươi nói hay không?2019-12-18 05:18
 • #1036: Tiên Thiên Hồng Mông chi khí2019-12-18 05:19
 • #1037: Đau lòng mập mạp2019-12-18 05:19
 • #1038: Đây là chiến lược2019-12-18 05:19
 • #1039: Xếp hạng thay đổi2019-12-18 05:19
 • #1040: Sau cùng thời gian2019-12-18 05:19
 • #1041: Biến ảo khó lường2019-12-18 05:19
 • #1042: Thiên vị2019-12-18 05:19
 • #1043: Đệ tử chủ phong2019-12-18 05:20
 • #1044: Muốn môn phái, không cần bang phái!2019-12-18 05:20
 • #1045: Kéo ra màn che2019-12-18 05:20
 • #1046: Thập đại đệ tử2019-12-18 05:20
 • #1047: Xuất chinh2019-12-18 05:20
 • #1048: Phượng Minh chi lo2019-12-18 05:20
 • #1049: Huyễn Kiếm môn2019-12-18 05:21
 • #1050: Tiền mãi lộ2019-12-18 05:21
 • #1051: Tôn Minh Tú2019-12-18 05:21
 • #1052: Một đường huyết tinh2019-12-18 05:21
 • #1053: Ngũ Trọng sơn, Ngũ Trọng Thiên!2019-12-18 05:21
 • #1054: Kéo cừu hận cao thủ2019-12-18 05:21
 • #1055: Có gan đến đánh ta a2019-12-18 05:22
 • #1056: Thế gian đều là địch2019-12-18 05:22
 • #1057: Quét ngang2019-12-18 05:22
 • #1058: Tiếp tục quét ngang2019-12-18 05:22
 • #1059: Thiên vận, đây là công bằng!2019-12-18 05:22
 • #1060: Hạ phẩm Thiên Vận Kỳ chi chiến!2019-12-18 05:23
 • #1061: Trận đầu báo cáo thắng lợi!2019-12-18 05:23
 • #1062: Diễn kịch vất vả2019-12-18 05:23
 • #1063: Một đao!2019-12-18 05:24
 • #1064: Thắng!2019-12-18 05:24
 • #1065: Tấn cấp Thiên Vận môn phái2019-12-18 05:24
 • #1066: Tiếp tục khiêu chiến2019-12-18 05:24
 • #1067: Tú Tâm xuất chiến!2019-12-18 05:24
 • #1068: Ngươi cố ý a?2019-12-18 05:24
 • #1069: Sát trận!2019-12-18 05:25
 • #1070: Cửu Phong chiến trận2019-12-18 05:25
 • #1071: Trận chiến vô địch!2019-12-18 05:25
 • #1072: Chơi xấu Kim Thủ thư sinh2019-12-18 05:25
 • #1073: Long tranh hổ đấu2019-12-18 05:25
 • #1074: Ta thắng!2019-12-18 05:25
 • #1075: Lại tăng một vị!2019-12-18 05:26
 • #1076: Tới giờ uống thuốc rồi!2019-12-18 05:26
 • #1077: Ngự Thú tông!2019-12-18 05:26
 • #1078: Thương nghị đã định!2019-12-18 05:26
 • #1079: Ta cũng không tin ta còn thua!2019-12-18 05:26
 • #1080: Ngươi bị lừa rồi!2019-12-18 05:26
 • #1081: Thắng thảm!2019-12-18 05:27
 • #1082: Không có nhất nắm chắc chi chiến!2019-12-18 05:27
 • #1083: Hung tàn!2019-12-18 05:27
 • #1084: Cửu Tôn phủ, không dừng lại!2019-12-18 05:27
 • #1085: Chưởng môn chiến2019-12-18 05:27
 • #1086: A, mùi vị gì?2019-12-18 05:28
 • #1087: Kết giao bằng hữu a2019-12-18 05:28
 • #1088: Ta giúp ngươi2019-12-18 05:28
 • #1089: Ta lại bị đánh ngất xỉu2019-12-18 05:28
 • #1090: Ta muốn cùng ngươi Huyền thú chiến!2019-12-18 05:28
 • #1091: Quá khi dễ báo!2019-12-18 05:29
 • #1092: Nhận thua!2019-12-18 05:29
 • #1093: Thế như chẻ tre!2019-12-18 05:29
 • #1094: Không dám ứng chiến!2019-12-18 05:29
 • #1095: Một đóa hiếm thấy!2019-12-18 05:29
 • #1096: Trận chiến này, ta đến!2019-12-18 05:29
 • #1097: Vân chưởng môn, hảo đao!2019-12-18 05:30
 • #1098: Long tranh hổ đấu2019-12-18 05:30
 • #1099: Bạo!2019-12-18 05:30
 • #1100: Đăng đỉnh thủ tịch!2019-12-18 05:30
 • #1101: Chúng ta tiếp tục!2019-12-18 05:30
 • #1102: Kết một phần thiện duyên!2019-12-18 05:31
 • #1103: Trận chiến này, sẽ rất khó!2019-12-18 05:31
 • #1104: Đăng lâm trung phẩm!2019-12-18 05:31
 • #1105: Ta hiểu ngài!2019-12-18 05:31
 • #1106: Trước giải quyết một sự kiện2019-12-18 05:31
 • #1107: A?2019-12-18 05:31
 • #1108: Cửu Tôn phủ tất có chuyện ẩn ở bên trong!2019-12-18 05:32
 • #1109: Phát!2019-12-18 05:32
 • #1110: Các ngươi khi dễ ta!2019-12-18 05:32
 • #1111: Tâm chiến!2019-12-18 05:32
 • #1112: Ba trận chiến là đủ!2019-12-18 05:32
 • #1113: Ngại hay không thêm một cái lão bà?2019-12-18 05:33
 • #1114: Song đao chi chiến2019-12-18 05:33
 • #1115: Đây là lực lượng gì?2019-12-18 05:33
 • #1116: Thắng!2019-12-18 05:33
 • #1117: Ngươi đây là yêu khí!2019-12-18 05:33
 • #1118: Trước sau khác biệt!2019-12-18 05:34
 • #1119: Quá oanh liệt! Quá nam nhân!2019-12-18 05:34
 • #1120: Ngươi bất động, ta cũng bất động!2019-12-18 05:34
 • #1121: Cửu Tôn trận chi xuất kích!2019-12-18 05:34
 • #1122: Quá không phải thứ gì!2019-12-18 05:34
 • #1123: Còn có cơ hội2019-12-18 05:34
 • #1124: Hai cái manh vật!2019-12-18 05:35
 • #1125: Manh vật cự thú!2019-12-18 05:35
 • #1126: Trung phẩm, Thiên Vận Kỳ ra!2019-12-18 05:35
 • #1127: Chúng ta không giống với!2019-12-18 05:35
 • #1128: Tự nhiên đâm ngang!2019-12-18 05:35
 • #1129: Phúc lợi!2019-12-18 05:36
 • #1130: Chúng ta muốn trả thù!2019-12-18 05:36
 • #1131: Người mệnh, thiên quyết định!2019-12-18 05:36
 • #1132: Cửu Tôn phủ biến hóa lớn2019-12-18 05:37
 • #1133: Các ngươi lại dám mắng ta!2019-12-18 05:37
 • #1134: Đây là cái gì chiến pháp!2019-12-18 05:37
 • #1135: Thiên Can phân chia2019-12-18 05:37
 • #1136: Ngươi muốn mang đi bao nhiêu đều được!2019-12-18 05:37
 • #1137: Thời khắc cực hạn thí luyện không gian2019-12-18 05:38
 • #1138: Quyển Thiên Hống, Thất Sắc Đằng!2019-12-18 05:38
 • #1139: Đường về mê vụ2019-12-18 05:38
 • #1140: Kim Điêu chi kiếp!2019-12-18 05:39
 • #1141: Tạm thời an toàn2019-12-18 05:39
 • #1142: Sinh cơ đường cùng2019-12-18 05:39
 • #1143: Tử Ngọc Tiêu!2019-12-18 05:39
 • #1144: Ngươi là đồ tốt!2019-12-18 05:40
 • #1145: Ba loại lựa chọn2019-12-18 05:40
 • #1146: Ngọc giản!2019-12-18 05:40
 • #1147: Trùng phùng, cướp dọc đường, phản phệ, Lôi gia!2019-12-18 05:40
 • #1148: Lôi gia nội tình2019-12-18 05:41
 • #1149: Sát Thần vào cửa2019-12-18 05:41
 • #1150: Phát rồ!2019-12-18 05:41
 • #1151: Lục ca, hôm nay báo thù cho ngươi!2019-12-18 05:41
 • #1152: Ngươi không phải Lôi Mộc Phong!2019-12-18 05:41
 • #1153: Vô khuyết, Yêu tộc2019-12-18 05:42
 • #1154: Nhất định có nguyên nhân2019-12-18 05:42
 • #1155: Vạn dặm truyền âm có nghe trộm!2019-12-18 05:42
 • #1156: Dưới mặt đất có cái gì!2019-12-18 05:43
 • #1157: Tuyệt Mạch Huyết Châu2019-12-18 05:43
 • #1158: Hợp tác bi ca2019-12-18 05:43
 • #1159: Hoàn toàn trái ngược2019-12-18 05:43
 • #1160: Hợp tác2019-12-18 05:43
 • #1161: Lệ Hồn!2019-12-18 05:44
 • #1162: Trân quý nhất ma chết sớm!2019-12-18 05:44
 • #1163: Cửu Tôn phủ thí luyện!2019-12-18 05:44
 • #1164: Một ngụm từ chối2019-12-18 05:44
 • #1165: Làm người còn rộng lượng hơn!2019-12-18 05:45
 • #1166: Ta có đại sự thương lượng!2019-12-18 05:45
 • #1167: Nhất Đà Kiếm Phượng Minh đến!2019-12-18 05:45
 • #1168: Một bước cũng không nhường!2019-12-18 05:45
 • #1169: Rao giá trên trời chạm đất trả tiền!2019-12-18 05:46
 • #1170: Lão đại có ý tứ gì?2019-12-18 05:46
 • #1171: Hết thảy đều kết thúc2019-12-18 05:46
 • #1172: Hạnh phúc phiền não2019-12-18 05:46
 • #1173: Cầm áo bào đen!2019-12-18 05:47
 • #1174: Hồn Yêu!2019-12-18 05:47
 • #1175: Bố cục bất lợi, tốt là không tốt?2019-12-18 05:47
 • #1176: Đám Bạch Bạch có lão sư2019-12-18 05:47
 • #1177: Sụp đổ Bạch Băng Tuyền2019-12-18 05:48
 • #1178: Kiếm Vương xuất thế2019-12-18 05:48
 • #1179: Không cần bồi dưỡng2019-12-18 05:49
 • #1180: Hôn lễ, an bài2019-12-18 05:49
 • #1181: Thả dây dài câu cá lớn2019-12-18 05:49
 • #1182: Bình tĩnh giang hồ2019-12-18 05:49
 • #1183: Là cái gì đang hấp dẫn ta?2019-12-18 05:49
 • #1184: Vào rừng!2019-12-18 05:50
 • #1185: Huyền thú Yêu thú chi chiến!2019-12-18 05:50
 • #1186: Giúp hắn một chút bọn họ!2019-12-18 05:50
 • #1187: Trước đưa một cây đao!2019-12-18 05:50
 • #1188: Ta có biện pháp2019-12-18 05:50
 • #1189: Ta còn có thuốc!2019-12-18 05:50
 • #1190: Nhân quả chi khí? !2019-12-18 05:51
 • #1191: Thiên Yêu thông đạo2019-12-18 05:51
 • #1192: Thời khắc nguy cấp2019-12-18 05:51
 • #1193: Ngày cuối cùng2019-12-18 05:51
 • #1194: Xúc phạm thiên điều con kiến2019-12-18 05:52
 • #1195: Sợ vợ con kiến2019-12-18 05:52
 • #1196: Thời khắc cuối cùng2019-12-18 05:52
 • #1197: Vân Tôn xuất kiếm!2019-12-18 05:52
 • #1198: Đóng lại!2019-12-18 05:52
 • #1199: Quỷ dị đột phá!2019-12-18 05:53
 • #1200: Vất vả!2019-12-18 05:53
 • #1201: Thu hoạch khổng lồ2019-12-18 05:53
 • #1202: Muốn ít. . .2019-12-18 05:53
 • #1203: Thần công đệ lục trọng!2019-12-18 05:53
 • #1204: Cửu Tôn phủ, Thánh Tôn? Là ai?2019-12-18 05:53
 • #1205: Vui quá hóa buồn!2019-12-18 05:54
 • #1206: Sinh Sinh Chi Thủy, khôi phục!2019-12-18 05:54
 • #1207: Ngươi là làm gì?2019-12-18 05:54
 • #1208: Tam đại Thiên Cung!2019-12-18 05:54
 • #1209: Hay là ta mời khách đi2019-12-18 05:54
 • #1210: Bản vương cũng muốn ăn!2019-12-18 05:55
 • #1211: Rượu này ta uống qua!2019-12-18 05:55
 • #1212: Hầu Vương rượu?2019-12-18 05:55
 • #1213: Cửu Vĩ lệnh!2019-12-18 05:55
 • #1214: Không nghi ngờ2019-12-18 05:55
 • #1215: Nhập Yêu Nguyên!2019-12-18 05:56
 • #1216: Mệnh Mạch Thụ!2019-12-18 05:56
 • #1217: Cướp bóc! Tấm sắt!2019-12-18 05:56
 • #1218: Khoan hồng độ lượng lão tiền bối!2019-12-18 05:56
 • #1219: Bao tại trên người của ta!2019-12-18 05:57
 • #1220: Hòa bình chi địa?2019-12-18 05:57
 • #1221: Tử Tinh Phong Mật2019-12-18 05:57
 • #1222: Có việc muốn nhờ2019-12-18 05:57
 • #1223: Đàm phán vỡ tan2019-12-18 05:57
 • #1224: Ngươi bắt ta liền quẳng!2019-12-18 05:58
 • #1225: Dù sao ta sắp chết2019-12-18 05:58
 • #1226: Thành giao!2019-12-18 05:58
 • #1227: Dưới mặt đất có Động Thiên!2019-12-18 05:58
 • #1228: Sương mù nồng nặc2019-12-18 05:58
 • #1229: Mơ hồ không thể giải2019-12-18 05:58
 • #1230: Các ngươi Thiên Vận Kỳ khuyết giác?2019-12-18 05:59
 • #1231: Thí nghiệm!2019-12-18 05:59
 • #1232: Kinh thiên bí mật!2019-12-18 05:59
 • #1233: Cho ta dùng sức hút!2019-12-18 05:59
 • #1234: Chúng ta có thể chết!2019-12-18 05:59
 • #1235: Chúng ta không có phản bội2019-12-18 05:59
 • #1236: Giết chóc Hạc Thành2019-12-18 05:59
 • #1237: Hắn làm sao làm được?2019-12-18 06:00
 • #1238: Huyễn Thụ, phó thác, vây kín!2019-12-18 06:00
 • #1239: Phân mà kích chi!2019-12-18 06:00
 • #1240: Tinh Không Hoành Nhận! Trước chiếm cái tiện nghi!2019-12-18 06:00
 • #1241: Ta là Hồ tộc hoàng thái tử!2019-12-18 06:01
 • #1242: Bắt lấy hắn!2019-12-18 06:01
 • #1243: Chém giết!2019-12-18 06:01
 • #1244: Cực hạn!2019-12-18 06:01
 • #1245: Sướng hay không a?2019-12-18 06:01
 • #1246: Ngươi để hay là không để cho?2019-12-18 06:01
 • #1247: Thái tử chân thân!2019-12-18 06:02
 • #1248: Rất không hài lòng2019-12-18 06:02
 • #1249: Khinh người quá đáng a. . .2019-12-18 06:02
 • #1250: Chuyện này làm sao bây giờ!2019-12-18 06:02
 • #1251: Điện hạ có thể hay không chờ một lát một lát?2019-12-18 06:02
 • #1252: Giao phó cho các ngươi2019-12-18 06:02
 • #1253: Vương giả chi phong hoàng thái tử!2019-12-18 06:02
 • #1254: Phát!2019-12-18 06:03
 • #1255: Giống như đã từng quen biết2019-12-18 06:03
 • #1256: Quái ngư tập kích!2019-12-18 06:03
 • #1257: Cá lớn đi họp!2019-12-18 06:03
 • #1258: Thần bí Hoàng Kim Ngư2019-12-18 06:03
 • #1259: Cẩn thận phát đại tài2019-12-18 06:04
 • #1260: Không được hoàn mỹ2019-12-18 06:04
 • #1261: Ta có Ưng Hồn Thảo!2019-12-18 06:04
 • #1262: Lấy vật đổi vật!2019-12-18 06:04
 • #1263: Đại tranh mua!2019-12-18 06:04
 • #1264: Hoàng tộc xuất động2019-12-18 06:04
 • #1265: Ngươi thay đổi! Ngươi không phải trước kia ngươi!2019-12-18 06:05
 • #1266: Ưng Hoàng lệnh!2019-12-18 06:05
 • #1267: Đáp ứng ngươi!2019-12-18 06:05
 • #1268: Ưng tộc xong chuyện!2019-12-18 06:05
 • #1269: Bản chưởng môn trong lòng áy náy a. . .2019-12-18 06:05
 • #1270: Từ không sinh có Kim Tủy Quả!2019-12-18 06:05
 • #1271: Bại lộ!2019-12-18 06:06
 • #1272: Yêu tộc chấn động mạnh!2019-12-18 06:06
 • #1273: Thiên hạ đại loạn!2019-12-18 06:06
 • #1274: Tức giận!2019-12-18 06:06
 • #1275: Phượng Hoàng!2019-12-18 06:06
 • #1276: Loạn!2019-12-18 06:07
 • #1277: Mặt mũi của ngươi không dùng được!2019-12-18 06:07
 • #1278: Phượng Hoàng thủ đoạn hoà giải2019-12-18 06:07
 • #1279: Tại sao là hiện tại?2019-12-18 06:07
 • #1280: Điều đó không có khả năng!2019-12-18 06:08
 • #1281: Trí Đa Tinh Lang2019-12-18 06:08
 • #1282: Một đao không ra tàn sát trăm vạn!2019-12-18 06:08
 • #1283: Đi con đường nào?2019-12-18 06:08
 • #1284: Nếu như ta là hắn!2019-12-18 06:08
 • #1285: Bắt không được hắn chúng ta đều phải chết!2019-12-18 06:09
 • #1286: Yêu Hoàng thành bên ngoài!2019-12-18 06:09
 • #1287: Cửu Mệnh Miêu tộc!2019-12-18 06:09
 • #1288: Miêu tộc kế hoạch2019-12-18 06:09
 • #1289: Yêu Hồ không có chết, chúng ta muốn công bằng!2019-12-18 06:10
 • #1290: Hành động đang tiến hành2019-12-18 06:10
 • #1291: Ta làm cái gì! Ngươi làm cái gì?2019-12-18 06:10
 • #1292: Thất bại trong gang tấc!2019-12-18 06:10
 • #1293: Huynh đệ bảo trọng!2019-12-18 06:11
 • #1294: Quang minh chính đại chôn ám tuyến!2019-12-18 06:11
 • #1295: Trước cùng ngươi đi lừa gạt lão bà!2019-12-18 06:11
 • #1296: Suýt nữa làm giả hoá thật!2019-12-18 06:12
 • #1297: Chờ ngươi có thể làm chủ ngày đó!2019-12-18 06:12
 • #1298: Thiên Yêu Tửu, Quân Đương Túy!2019-12-18 06:12
 • #1299: Đánh vỡ Yêu Hồn Ngục!2019-12-18 06:13
 • #1300: Ta muốn lật trời!2019-12-18 06:13
 • #1301: Phong Thiên Yêu Hồn Ngục!2019-12-18 06:13
 • #1302: Phượng Hoàng cản đường!2019-12-18 06:13
 • #1303: Mặt mũi này ngươi có cho hay không?2019-12-18 06:13
 • #1304: Ly tâm!2019-12-18 06:14
 • #1305: Đoạn nghĩa!2019-12-18 06:14
 • #1306: Không phải là vì ngươi2019-12-18 06:14
 • #1307: Bi phẫn Cửu Mệnh Miêu!2019-12-18 06:14
 • #1308: Ta muốn tạo phản!2019-12-18 06:15
 • #1309: Hai tay áo kim phong trở về đường2019-12-18 06:15
 • #1310: Không để ý đến một sự kiện2019-12-18 06:16
 • #1311: Đệ Cửu Tôn Phủ!2019-12-18 06:16
 • #1312: Âm hồn cuối cùng tán!2019-12-18 06:16
 • #1313: Huyền Hoàng biến đổi lớn, Thánh Đạo Thiên Âm!2019-12-18 06:16
 • #1314: Đông Cực Thiên Cung!2019-12-18 06:17
 • #1315: Đỗi một đợt2019-12-18 06:17
 • #1316: Người ứng vận!2019-12-18 06:17
 • #1317: Bị người giả bị đụng. . .2019-12-18 06:18
 • #1318: Linh Lung Kim Cốt! Chùy hắn!2019-12-18 06:18
 • #1319: Nửa bước Thánh Quân2019-12-18 06:18
 • #1320: Làm người tốt, cũng không phải là vì hảo báo!2019-12-18 06:18
 • #1321: Chặn giết!2019-12-18 06:19
 • #1322: Bẫy rập, phản sát!2019-12-18 06:19
 • #1323: Còn có!2019-12-18 06:19
 • #1324: Thiên Phạt Mãng Cửu, đây là vì gì?2019-12-18 06:19
 • #1325: Chí Tôn Thiên Các!2019-12-18 06:20
 • #1326: Không bỏ được cùng tiền bối phân biệt a2019-12-18 06:20
 • #1327: Một đường âm mưu không gian biến hóa2019-12-18 06:20
 • #1328: Hồng trần vẫn như cũ2019-12-18 06:20
 • #1329: Lòng người tản2019-12-18 06:21
 • #1330: Hắn biến hồ ly2019-12-18 06:21
 • #1331: Kéo lại màn lớn2019-12-18 06:21
 • #1332: Đều là ta làm!2019-12-18 06:21
 • #1333: Bắt đầu chính là hố trời!2019-12-18 06:22
 • #1334: Không phải hiểu lầm2019-12-18 06:22
 • #1335: Đao Hạ Luân Hồi, Bắc Cung thiếu chủ2019-12-18 06:22
 • #1336: Hợp tác, trùng phùng!2019-12-18 06:22
 • #1337: Kim Tiêu lâu2019-12-18 06:23
 • #1338: Quỷ dị phản chấn!2019-12-18 06:23
 • #1339: Thật giả Vân Tôn, âm mưu mê cục2019-12-18 06:24
 • #1340: Ta muốn trảm thảo trừ căn2019-12-18 06:24
 • #1341: Dễ như trở bàn tay, ngươi già nên hồ đồ rồi!2019-12-18 06:24
 • #1342: Thoát nhìn xem2019-12-18 06:24
 • #1343: Mở ra lưới lớn chờ cá đến2019-12-18 06:25
 • #1344: Đây là náo cái nào ra?2019-12-18 06:25
 • #1345: Ngoài ý muốn chi lui, Bán Thánh xuất thủ!2019-12-18 06:25
 • #1346: Lui Bán Thánh!2019-12-18 06:26
 • #1347: Có thể đem thiên địa lật đổ, vô lực giáo tử thành rồng!2019-12-18 06:26
 • #1348: Đồ Thánh Tử, chém Bắc Cung!2019-12-18 06:27
 • #1349: Ta giúp cha ngươi thanh lý môn hộ!2019-12-18 06:27
 • #1350: Không thể trách hắn!2019-12-18 06:27
 • #1351: Lại đem đao này trước khoái ý!2019-12-18 06:28
 • #1352: Ta quá thiện lương quá không quả quyết2019-12-18 06:28
 • #1353: Là ngươi ra tay hay là ta ra tay?2019-12-18 06:28
 • #1354: Ảm đạm mà đi2019-12-18 06:28
 • #1355: Thánh Tâm bị thương nặng2019-12-18 06:29
 • #1356: Truy tung2019-12-18 06:29
 • #1357: Dưới mặt đất áo xanh2019-12-18 06:29
 • #1358: Cái thế tà ma2019-12-18 06:29
 • #1359: Muốn hay không hô cứu mạng?2019-12-18 06:30
 • #1360: Hồn Yêu vẫn!2019-12-18 06:30
 • #1361: Lôi Thiên Lý vẫn!2019-12-18 06:30
 • #1362: Một đường trở về2019-12-18 06:30
 • #1363: Thiên Hạ thương minh khốn cảnh!2019-12-18 06:31
 • #1364: Tìm nơi nương tựa Cửu Tôn phủ biến hóa lớn2019-12-18 06:31
 • #1365: Trở về cũng phái!2019-12-18 06:32
 • #1366: Ta cho ngươi ra cái chủ ý2019-12-18 06:32
 • #1367: Khai mạc2019-12-18 06:32
 • #1368: Đại lão tề tụ2019-12-18 06:32
 • #1369: Vạn cổ thịnh sự!2019-12-18 06:33
 • #1370: Đột phá Bán Thánh!2019-12-18 06:33
 • #1371: Tiền Đa Đa người Tiền gia.2019-12-18 06:33
 • #1372: Ra tay!2019-12-18 06:33
 • #1373: Hắn vẫn chỉ là đứa bé. . .2019-12-18 06:34
 • #1374: Chôn xuống mầm tai vạ2019-12-18 06:34
 • #1375: Nhàn hạ ba ngày, trăm sự tình quấn thân2019-12-18 06:34
 • #1376: Đây là chim gì?2019-12-18 06:34
 • #1377: Nhận thua!2019-12-18 06:35
 • #1378: Cửu Tôn điện Kim Phẩm Thiên Vận Kỳ!2019-12-18 06:35
 • #1379: Át chủ bài chuyện cũ rất đàn ông!2019-12-18 06:36
 • #1380: Yêu tộc loạn lên2019-12-18 06:36
 • #1381: Hồ Hoàng phó thác Huyền Hoàng thương chiến2019-12-18 06:36
 • #1382: Ta muốn trở về nhìn xem2019-12-18 06:37
 • #1383: Ngọc Đường biến!2019-12-18 06:37
 • #1384: Một khi Thiên Tử một khi thần!2019-12-18 06:37
 • #1385: Bố cục Thiên Huyền nhai!2019-12-18 06:38
 • #1386: Tứ công tử lại tụ họp2019-12-18 06:38
 • #1387: Trí mạng biến cố!2019-12-18 06:38
 • #1388: Công tâm chi chiến!2019-12-18 06:39
 • #1389: Đại khai sát giới!2019-12-18 06:39
 • #1390: Vân Dương trở về2019-12-18 06:39
 • #1391: Không thích hợp!2019-12-18 06:39
 • #1392: Mưu tính sâu xa2019-12-18 06:40
 • #1393: Thủy Vô Âm2019-12-18 06:40
 • #1394: Trước bắt một cái!2019-12-18 06:41
 • #1395: Chẳng lẽ Cửu thúc thật xuống?2019-12-18 06:41
 • #1396: Bắt đầu thấy, đánh võ mồm2019-12-18 06:41
 • #1397: Chỉ làm Đế Vương không làm người!2019-12-18 06:42
 • #1398: Há có thể tận như nhân ý, nhưng cầu không thẹn lương tâm!2019-12-18 06:42
 • #1399: Gió nổi lên, mây đến!2019-12-18 06:42
 • #1400: Trở tay mà diệt!2019-12-18 06:42
 • #1401: Mặc cho ngươi thế này bay lên, đưa ta trời cao biển rộng!2019-12-18 06:43
 • #1402: Thần cốt hoàn toàn, cả đời mối hận!2019-12-18 06:43
 • #1403: Đột phá, quy vị!2019-12-18 06:43
 • #1404: Thần Đình phục, Sâm La lập!2019-12-18 06:44
 • #1405: Rốt cục có thể buông lỏng2019-12-18 06:44
 • #1406: Tiền gia diệt!2019-12-18 06:44
 • #1407: Chí Tôn Thiên Các!2019-12-18 06:44
 • #1408: Kim kiều hiện, Diêm La đến!2019-12-18 06:45
 • #1409: Quỷ dị tuyển chọn2019-12-18 06:45
 • #1410: Vượt qua tầng thứ hai!2019-12-18 06:46
 • #1411: Tam đại Thiên Cung nhân tuyển kế thừa2019-12-18 06:46
 • #1412: Ta gọi Thất Thập Ngũ2019-12-18 06:46
 • #1413: Đáp ứng hắn!2019-12-18 06:46
 • #1414: Ta ngay cả mặt cũng không cần liền muốn cái huynh đệ!2019-12-18 06:47
 • #1415: Hắc Tử, ngươi là bé ngoan2019-12-18 06:47
 • #1416: Bá chủ thành, Thiên Đình ẩn luân hồi mở!2019-12-18 06:47
 • #1417: Huynh đệ tụ!2019-12-18 06:48
 • #1418: Trước có nguyên nhân sau có quả!2019-12-18 06:48
 • #1419: Nhìn một chút2019-12-18 06:48
 • #1420: Phục sinh!2019-12-18 06:48
 • #1421: Đạt được ước muốn!2019-12-18 06:49
 • #1422: Thân hậu sự, không quản hắn!2019-12-18 06:49
 • #1423: Nước! Nước! Nước!2019-12-18 06:49
 • #1424: Ba huynh đệ tái tụ họp!2019-12-18 06:50
 • #1425: Dời núi thành biển2019-12-18 06:50
 • #1426: Yêu tộc hạo kiếp2019-12-18 06:50
 • #1427: Đại khai sát giới!2019-12-18 06:50
 • #1428: Cường giả tề tụ!2019-12-18 06:51
 • #1429: Phượng Hoàng đến!2019-12-18 06:51
 • #1430: Nghe lén bị hỏa thiêu2019-12-18 06:51
 • #1431: Kế sách diệt thế!2019-12-18 06:51
 • #1432: Đệ nhất thiếu lễ vật!2019-12-18 06:52
 • #1433: Thời khắc cuối cùng2019-12-18 06:52
 • #1434: Đó là cái gì chim?2019-12-18 06:52
 • #1435: Yêu tộc cuồng nộ!2019-12-18 06:53
 • #1436: Như một đi không trở lại, liền một đi không trở lại!2019-12-18 06:53
 • #1437: Đời này chiến một lần cuối cùng!2019-12-18 06:53
 • #1438: Chúng ta đợi hắn!2019-12-18 06:53
 • #1439: Song Hoàng kết thúc2019-12-18 06:54
 • #1440: Thời gian cấp bách2019-12-18 06:54
 • #1441: Biến khéo thành vụng?2019-12-18 06:54
 • ta-la-chi-ton-chuong-1442.mp32019-12-18 06:55
 • #1443: Mục tiêu, trong biển rộng!2019-12-18 06:55
 • #1444: Trấn Hải Thần Trượng2019-12-18 06:55
 • #1445: Lần nữa mưu đồ2019-12-18 06:56
 • #1446: Còn có chuyện tốt bực này? !2019-12-18 06:56
 • #1447: Đoạt!2019-12-18 06:56
 • #1448: Giá họa!2019-12-18 06:56
 • #1449: Tịch Diệt Chi Tiễn!2019-12-18 06:57
 • #1450: Đại cục làm trọng!2019-12-18 06:57
 • #1451: Đạt được hay là mất đi2019-12-18 06:57
 • #1452: Rời khỏi Yêu Minh!2019-12-18 06:57
 • #1453: Hợp tác, chữa thương2019-12-18 06:58
 • #1454: Phượng Hoàng rốt cuộc muốn làm gì?2019-12-18 06:58
 • #1455: Sau cùng phá hư!2019-12-18 06:58
 • #1456: Chuẩn bị chiến đấu!2019-12-18 06:58
 • #1457: Diệt thế chi tế!2019-12-18 06:59
 • #1458: Diệt thế kế sách, diệt tâm kế sách!2019-12-18 06:59
 • #1459: Hải tộc phát động!2019-12-18 06:59
 • #1460: Quy thừa tướng vẫn lạc!2019-12-18 06:59
 • #1461: Huyết Hồn sụp đổ!2019-12-18 06:59
 • #1462: Chuyện không thể làm!2019-12-18 07:00
 • #1463: Khủng bố Phượng Hoàng!2019-12-18 07:00
 • #1464: Nín chết hắn!2019-12-18 07:00
 • #1465: Chịu chết!2019-12-18 07:00
 • #1466: Tuyệt đối ngoài ý muốn!2019-12-18 07:00
 • #1467: Mạt lộ Yêu Hoàng!2019-12-18 07:01
 • #1468: Sau cùng vinh quang chi chiến!2019-12-18 07:01
 • #1469: Cùng quân nói chuyện2019-12-18 07:01
 • #1470: Quá hố yêu!2019-12-18 07:01
 • #1471: Khủng bố âm mưu, cả đời tính toán!2019-12-18 07:02
 • #1472: Không biết thân này tại trong cục!2019-12-18 07:02
 • #1473: Yêu Hoàng vẫn diệt2019-12-18 07:02
 • #1474: Sụp đổ Hải Hoàng!2019-12-18 07:02
 • #1475: Là ta làm, thì tính sao?2019-12-18 07:03
 • #1476: Long Phượng khai chiến!2019-12-18 07:03
 • #1477: Nội chiến thăng cấp!2019-12-18 07:03
 • #1478: Bạo!2019-12-18 07:04
 • #1479: Từ đây không còn chung Thanh Thiên!2019-12-18 07:04
 • #1480: Vô địch Phượng Hoàng, phô trương thanh thế!2019-12-18 07:04
 • #1481: Đúng và sai!2019-12-18 07:05
 • #1482: Trên trời dưới đất, ai là Chí Tôn?2019-12-18 07:05
 • #1483: Chân chính Phượng Hoàng, đột phá!2019-12-18 07:05
 • #1484: Đại kết cục « hai » « chương cuối »2019-12-18 07:06