Ngôn TìnhNữ CườngXuyên Không

Phượng Động Cửu Thiên: Phế Tài Sát Thủ Phi

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Cường cường

Nàng là sát thủ đế quốc đêm chi nữ vương, giảo hoạt tựa hồ, lạnh như băng sương, một hồi nổ mạnh xuyên qua thành phượng gia tiểu thư, phế tài, xấu nữ, yếu đuối vô năng…… Đương thanh lãnh mắt phượng mở, phúc hắc lãnh ngạo sát thủ phi kiếm chỉ thiên hạ. Tuyệt thế phong hoa cười động cửu…

Nguồn : ngontinh.tangthuvien


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Kim Tiêm Tiêm
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thứ 1 chương xuyên việt Phượng gia 012020-08-16 14:52
 • #2: Thứ 2 chương xuyên việt Phượng gia 022020-08-16 14:53
 • #3: Thứ 3 chương xuyên việt Phượng gia 032020-08-16 14:53
 • #4: Thứ 4 chương xuyên việt Phượng gia 042020-08-16 14:53
 • #5: Thứ 5 chương xuyên việt Phượng gia 052020-08-16 14:53
 • #6: Thứ 6 chương xuyên việt Phượng gia 062020-08-16 14:54
 • #7: Thứ 7 chương xuyên việt Phượng gia 072020-08-16 14:54
 • #8: Thứ 8 chương xuyên việt Phượng gia 082020-08-16 14:54
 • #9: Thứ 9 chương xuyên việt Phượng gia 092020-08-16 14:54
 • #10: Thứ 10 chương xuyên việt Phượng gia 102020-08-16 14:54
 • #11: Thứ 11 chương thái tử điện hạ 012020-08-16 14:54
 • #12: Thứ 12 chương thái tử điện hạ 022020-08-16 14:55
 • #13: Thứ 13 chương thái tử điện hạ 032020-08-16 14:55
 • #14: Thứ 14 chương thái tử điện hạ 042020-08-16 14:55
 • #15: Thứ 15 chương thái tử điện hạ 052020-08-16 14:55
 • #16: Thứ 16 chương thái tử điện hạ 062020-08-16 14:55
 • #17: Thứ 17 chương thái tử điện hạ 072020-08-16 14:55
 • #18: Thứ 18 chương thái tử điện hạ 082020-08-16 14:56
 • #19: Thứ 19 chương thái tử điện hạ 092020-08-16 14:56
 • #20: Thứ 20 chương thái tử điện hạ 102020-08-16 14:56
 • #21: Thứ 21 chương sát thủ chi vương 012020-08-16 14:56
 • #22: Thứ 22 chương sát thủ chi vương 022020-08-16 14:56
 • #23: Thứ 23 chương sát thủ chi vương 032020-08-16 14:57
 • #24: Thứ 24 chương sát thủ chi vương 042020-08-16 14:57
 • #25: Thứ 25 chương sát thủ chi vương 052020-08-16 14:57
 • #26: Thứ 26 chương sát thủ chi vương 062020-08-16 14:58
 • #27: Thứ 27 chương sát thủ chi vương 072020-08-16 14:58
 • #28: Thứ 28 chương sát thủ chi vương 082020-08-16 14:58
 • #29: Thứ 29 chương sát thủ chi vương 092020-08-16 14:58
 • #30: Thứ 30 chương sát thủ chi vương 102020-08-16 14:58
 • #31: Thứ 31 chương thái hậu hồi cung 012020-08-16 14:59
 • #32: Thứ 32 chương thái hậu hồi cung 022020-08-16 14:59
 • #33: Thứ 33 chương thái hậu hồi cung 032020-08-16 14:59
 • #34: Thứ 34 chương thái hậu hồi cung 042020-08-16 14:59
 • #35: Thứ 35 chương thái hậu hồi cung 052020-08-16 14:59
 • #36: Thứ 36 chương thái hậu hồi cung 062020-08-16 15:00
 • #37: Thứ 37 chương thái hậu hồi cung 072020-08-16 15:00
 • #38: Thứ 38 chương thái hậu hồi cung 082020-08-16 15:00
 • #39: Thứ 39 chương thái hậu hồi cung 092020-08-16 15:00
 • #40: Thứ 40 chương thái hậu hồi cung 102020-08-16 15:00
 • #41: Thứ 41 chương Ngọc Lưu bị đánh 012020-08-16 15:00
 • #42: Thứ 42 chương Ngọc Lưu bị đánh 022020-08-16 15:01
 • #43: Thứ 43 chương Ngọc Lưu bị đánh 032020-08-16 15:01
 • #44: Thứ 44 chương Ngọc Lưu bị đánh 042020-08-16 15:01
 • #45: Thứ 45 chương Ngọc Lưu bị đánh 052020-08-16 15:01
 • #46: Thứ 46 chương Ngọc Lưu bị đánh 062020-08-16 15:01
 • #47: Thứ 47 chương Ngọc Lưu bị đánh 072020-08-16 15:02
 • #48: Thứ 48 chương Ngọc Lưu bị đánh 082020-08-16 15:02
 • #49: Thứ 49 chương Ngọc Lưu bị đánh 092020-08-16 15:02
 • #50: Thứ 50 chương Ngọc Lưu bị đánh 102020-08-16 15:02
 • #51: Thứ 51 chương điện hạ xấu hổ 012020-08-16 15:02
 • #52: Thứ 52 chương điện hạ xấu hổ 022020-08-16 15:04
 • #53: Thứ 53 chương điện hạ xấu hổ 032020-08-16 15:04
 • #54: Thứ 54 chương điện hạ xấu hổ 042020-08-16 15:04
 • #55: Thứ 55 chương điện hạ xấu hổ 052020-08-16 15:04
 • #56: Thứ 56 chương điện hạ xấu hổ 062020-08-16 15:05
 • #57: Thứ 57 chương điện hạ xấu hổ 072020-08-16 15:05
 • #58: Thứ 58 chương điện hạ xấu hổ 082020-08-16 15:05
 • #59: Thứ 59 chương điện hạ xấu hổ 092020-08-16 15:05
 • #60: Thứ 60 chương điện hạ xấu hổ 102020-08-16 15:06
 • #61: Thứ 61 chương đáy cốc tình cờ gặp 012020-08-16 15:06
 • #62: Thứ 62 chương đáy cốc tình cờ gặp 022020-08-16 15:06
 • #63: Thứ 63 chương đáy cốc tình cờ gặp 032020-08-16 15:06
 • #64: Thứ 64 chương đáy cốc tình cờ gặp 042020-08-16 15:06
 • #65: Thứ 65 chương đáy cốc tình cờ gặp 052020-08-16 15:07
 • #66: Thứ 66 chương đáy cốc tình cờ gặp 062020-08-16 15:07
 • #67: Thứ 67 chương đáy cốc tình cờ gặp 072020-08-16 15:07
 • #68: Thứ 68 chương đáy cốc tình cờ gặp 082020-08-16 15:07
 • #69: Thứ 69 chương đáy cốc tình cờ gặp 092020-08-16 15:07
 • #70: Thứ 70 chương đáy cốc tình cờ gặp 102020-08-16 15:07
 • #71: Thứ 71 chương hoàng tộc bí sự 012020-08-16 15:08
 • #72: Thứ 72 chương hoàng tộc bí sự 022020-08-16 15:08
 • #73: Thứ 73 chương hoàng tộc bí sự 032020-08-16 15:08
 • #74: Thứ 74 chương hoàng tộc bí sự 042020-08-16 15:08
 • #75: Thứ 75 chương hoàng tộc bí sự 052020-08-16 15:08
 • #76: Thứ 76 chương hoàng tộc bí sự 062020-08-16 15:09
 • #77: Thứ 77 chương hoàng tộc bí sự 072020-08-16 15:09
 • #78: Thứ 78 chương hoàng tộc bí sự 082020-08-16 15:09
 • #79: Thứ 79 chương thái tử cài hoa 012020-08-16 15:09
 • #80: Thứ 80 chương thái tử cài hoa 022020-08-16 15:09
 • #81: Thứ 81 chương thái tử cài hoa 032020-08-16 15:10
 • #82: Thứ 82 chương thái tử cài hoa 042020-08-16 15:10
 • #83: Thứ 83 chương thái tử cài hoa 052020-08-16 15:10
 • #84: Thứ 84 chương thái tử cài hoa 062020-08-16 15:10
 • #85: Thứ 85 chương thái tử cài hoa 072020-08-16 15:10
 • #86: Thứ 86 chương thái tử cài hoa 082020-08-16 15:11
 • #87: Thứ 87 chương hắc y thích khách 012020-08-16 15:11
 • #88: Thứ 88 chương hắc y thích khách 022020-08-16 15:11
 • #89: Thứ 89 chương hắc y thích khách 032020-08-16 15:11
 • #90: Thứ 90 chương hắc y thích khách 042020-08-16 15:11
 • #91: Thứ 91 chương hắc y thích khách 052020-08-16 15:12
 • #92: Thứ 92 chương hắc y thích khách 062020-08-16 15:12
 • #93: Thứ 93 chương hắc y thích khách 072020-08-16 15:12
 • #94: Thứ 94 chương hắc y thích khách 082020-08-16 15:12
 • #95: Thứ 95 chương hắc y thích khách 092020-08-16 15:12
 • #96: Thứ 96 chương hắc y thích khách 102020-08-16 15:13
 • #97: Thứ 97 chương thái tử biểu lộ 012020-08-16 15:13
 • #98: Thứ 98 chương thái tử biểu lộ 022020-08-16 15:13
 • #99: Thứ 99 chương thái tử biểu lộ 032020-08-16 15:13
 • #100: Thứ 100 chương thái tử biểu lộ 042020-08-16 15:13
 • #101: Thứ 101 chương thái tử biểu lộ 052020-08-16 15:14
 • #102: Thứ 102 chương thái tử biểu lộ 062020-08-16 15:14
 • #103: Thứ 103 chương thái tử biểu lộ 072020-08-16 15:14
 • #104: Thứ 104 chương thái tử biểu lộ 082020-08-16 15:14
 • #105: Thứ 105 chương Như Mộng cô nương 012020-08-16 15:15
 • #106: Thứ 106 chương Như Mộng cô nương 022020-08-16 15:15
 • #107: Thứ 107 chương Như Mộng cô nương 032020-08-16 15:15
 • #108: Thứ 108 chương Như Mộng cô nương 042020-08-16 15:15
 • #109: Thứ 109 chương Như Mộng cô nương 052020-08-16 15:15
 • #110: Thứ 110 chương Như Mộng cô nương 062020-08-16 15:16
 • #111: Thứ 111 chương Như Mộng cô nương 072020-08-16 15:16
 • #112: Thứ 112 chương Như Mộng cô nương 082020-08-16 15:16
 • #113: Thứ 113 chương Thần Y sơn trang 012020-08-16 15:16
 • #114: Thứ 114 chương Thần Y sơn trang 022020-08-16 15:16
 • #115: Thứ 115 chương Thần Y sơn trang 032020-08-16 15:17
 • #116: Thứ 116 chương Thần Y sơn trang 042020-08-16 15:17
 • #117: Thứ 117 chương Thần Y sơn trang 052020-08-16 15:17
 • #118: Thứ 118 chương Thần Y sơn trang 062020-08-16 15:17
 • #119: Thứ 119 chương Thần Y sơn trang 072020-08-16 15:17
 • #120: Thứ 120 chương Thần Y sơn trang 082020-08-16 15:18
 • #121: Thứ 121 chương nữ tử là bảo 012020-08-16 15:18
 • #122: Thứ 122 chương nữ tử là bảo 022020-08-16 15:18
 • #123: Thứ 123 chương nữ tử là bảo 032020-08-16 15:18
 • #124: Thứ 124 chương nữ tử là bảo 042020-08-16 15:18
 • #125: Thứ 125 chương nữ tử là bảo 052020-08-16 15:19
 • #126: Thứ 126 chương nữ tử là bảo 062020-08-16 15:19
 • #127: Thứ 127 chương nữ tử là bảo 072020-08-16 15:19
 • #128: Thứ 128 chương nữ tử là bảo 082020-08-16 15:19
 • #129: Thứ 129 chương thế lực quật khởi 012020-08-16 15:19
 • #130: Thứ 130 chương thế lực quật khởi 022020-08-16 15:20
 • #131: Thứ 131 chương thế lực quật khởi 032020-08-16 15:20
 • #132: Thứ 132 chương thế lực quật khởi 042020-08-16 15:20
 • #133: Thứ 133 chương thế lực quật khởi 052020-08-16 15:20
 • #134: Thứ 134 chương thế lực quật khởi 062020-08-16 15:20
 • #135: Thứ 135 chương thế lực quật khởi 072020-08-16 15:21
 • #136: Thứ 136 chương thế lực quật khởi 082020-08-16 15:21
 • #137: Thứ 137 chương đẹp nam tử 012020-08-16 15:21
 • #138: Thứ 138 chương đẹp nam tử 022020-08-16 15:21
 • #139: Thứ 139 chương đẹp nam tử 032020-08-16 15:22
 • #140: Thứ 140 chương đẹp nam tử 042020-08-16 15:22
 • #141: Thứ 141 chương đẹp nam tử 052020-08-16 15:22
 • #142: Thứ 142 chương đẹp nam tử 062020-08-16 15:22
 • #143: Thứ 143 chương đẹp nam tử 072020-08-16 15:22
 • #144: Thứ 144 chương đẹp nam tử 082020-08-16 15:23
 • #145: Thứ 145 chương ba năm trở về 012020-08-16 15:23
 • #146: Thứ 146 chương ba năm trở về 022020-08-16 15:23
 • #147: Thứ 147 chương ba năm trở về 032020-08-16 15:23
 • #148: Thứ 148 chương ba năm trở về 042020-08-16 15:23
 • #149: Thứ 149 chương ba năm trở về 052020-08-16 15:24
 • #150: Thứ 150 chương ba năm trở về 062020-08-16 15:24
 • #151: Thứ 151 chương ba năm trở về 072020-08-16 15:24
 • #152: Thứ 152 chương ba năm trở về 082020-08-16 15:24
 • #153: Thứ 153 chương pháp trường cứu người 012020-08-16 15:24
 • #154: Thứ 154 chương pháp trường cứu người 022020-08-16 15:25
 • #155: Thứ 155 chương pháp trường cứu người 032020-08-16 15:25
 • #156: Thứ 156 chương pháp trường cứu người 042020-08-16 15:25
 • #157: Thứ 157 chương pháp trường cứu người 052020-08-16 15:25
 • #158: Thứ 158 chương pháp trường cứu người 062020-08-16 15:25
 • #159: Thứ 159 chương pháp trường cứu người 072020-08-16 15:26
 • #160: Thứ 160 chương pháp trường cứu người 082020-08-16 15:26
 • #161: Thứ 161 chương sát thần giáng thế 012020-08-16 15:26
 • #162: Thứ 162 chương sát thần giáng thế 022020-08-16 15:26
 • #163: Thứ 163 chương sát thần giáng thế 032020-08-16 15:27
 • #164: Thứ 164 chương sát thần giáng thế 042020-08-16 15:27
 • #165: Thứ 165 chương sát thần giáng thế 052020-08-16 15:27
 • #166: Thứ 166 chương sát thần giáng thế 062020-08-16 15:27
 • #167: Thứ 167 chương sát thần giáng thế 072020-08-16 15:27
 • #168: Thứ 168 chương sát thần giáng thế 082020-08-16 15:28
 • #169: Thứ 169 chương bị diệt Tống gia 012020-08-16 15:28
 • #170: Thứ 170 chương bị diệt Tống gia 022020-08-16 15:28
 • #171: Thứ 171 chương bị diệt Tống gia 032020-08-16 15:28
 • #172: Thứ 172 chương bị diệt Tống gia 042020-08-16 15:28
 • #173: Thứ 173 chương bị diệt Tống gia 052020-08-16 15:29
 • #174: Thứ 174 chương bị diệt Tống gia 062020-08-16 15:29
 • #175: Thứ 175 chương bị diệt Tống gia 072020-08-16 15:29
 • #176: Thứ 176 chương bị diệt Tống gia 082020-08-16 15:29
 • #177: Thứ 177 chương Phượng Thanh tới 012020-08-16 15:29
 • #178: Thứ 178 chương Phượng Thanh tới 022020-08-16 15:29
 • #179: Thứ 179 chương Phượng Thanh tới 032020-08-16 15:30
 • #180: Thứ 180 chương Phượng Thanh tới 042020-08-16 15:30
 • #181: Thứ 181 chương Phượng Thanh tới 052020-08-16 15:30
 • #182: Thứ 182 chương Phượng Thanh tới 062020-08-16 15:30
 • #183: Thứ 183 chương Phượng Thanh tới 072020-08-16 15:30
 • #184: Thứ 184 chương Phượng Thanh tới 082020-08-16 15:31
 • #185: Thứ 185 chương lại thấy Như Mộng 012020-08-16 15:31
 • #186: Thứ 186 chương lại thấy Như Mộng 022020-08-16 15:31
 • #187: Thứ 187 chương lại thấy Như Mộng 032020-08-16 15:31
 • #188: Thứ 188 chương lại thấy Như Mộng 042020-08-16 15:31
 • #189: Thứ 189 chương lại thấy Như Mộng 052020-08-16 15:32
 • #190: Thứ 190 chương lại thấy Như Mộng 062020-08-16 15:32
 • #191: Thứ 191 chương lại thấy Như Mộng 072020-08-16 15:32
 • #192: Thứ 192 chương lại thấy Như Mộng 082020-08-16 15:32
 • #193: Thứ 193 chương si tình nhị thiếu 012020-08-16 15:32
 • #194: Thứ 194 chương si tình nhị thiếu 022020-08-16 15:33
 • #195: Thứ 195 chương si tình nhị thiếu 032020-08-16 15:33
 • #196: Thứ 196 chương si tình nhị thiếu 042020-08-16 15:33
 • #197: Thứ 197 chương si tình nhị thiếu 052020-08-16 15:33
 • #198: Thứ 198 chương si tình nhị thiếu 062020-08-16 15:33
 • #199: Thứ 199 chương si tình nhị thiếu 072020-08-16 15:34
 • #200: Thứ 200 chương si tình nhị thiếu 082020-08-16 15:34
 • #201: Thứ 201 chương thái tử ghen 012020-08-16 15:34
 • #202: Thứ 202 chương thái tử ghen 022020-08-16 15:34
 • #203: Thứ 203 chương thái tử ghen 032020-08-16 15:34
 • #204: Thứ 204 chương thái tử ghen 042020-08-16 15:35
 • #205: Thứ 205 chương thái tử ghen 052020-08-16 15:35
 • #206: Thứ 206 chương thái tử ghen 062020-08-16 15:35
 • #207: Thứ 207 chương thái tử ghen 072020-08-16 15:35
 • #208: Thứ 208 chương thái tử ghen 082020-08-16 15:35
 • #209: Thứ 209 chương Như Mộng chiêu sau 012020-08-16 15:36
 • #210: Thứ 210 chương Như Mộng chiêu sau 022020-08-16 15:36
 • #211: Thứ 211 chương Như Mộng chiêu sau 032020-08-16 15:36
 • #212: Thứ 212 chương Như Mộng chiêu sau 042020-08-16 15:36
 • #213: Thứ 213 chương Như Mộng chiêu sau 052020-08-16 15:36
 • #214: Thứ 214 chương Như Mộng chiêu sau 062020-08-16 15:37
 • #215: Thứ 215 chương Như Mộng chiêu sau 072020-08-16 15:37
 • #216: Thứ 216 chương Như Mộng chiêu sau 082020-08-16 15:37
 • #217: Thứ 217 chương cùng địch hợp tác 012020-08-16 15:37
 • #218: Thứ 218 chương cùng địch hợp tác 022020-08-16 15:37
 • #219: Thứ 219 chương cùng địch hợp tác 032020-08-16 15:38
 • #220: Thứ 220 chương cùng địch hợp tác 042020-08-16 15:38
 • #221: Thứ 221 chương cùng địch hợp tác 052020-08-16 15:38
 • #222: Thứ 222 chương cùng địch hợp tác 062020-08-16 15:38
 • #223: Thứ 223 chương Phượng gia bị tai ương 012020-08-16 15:39
 • #224: Thứ 224 chương Phượng gia bị tai ương 022020-08-16 15:39
 • #225: Thứ 225 chương Phượng gia bị tai ương 032020-08-16 15:39
 • #226: Thứ 226 chương Phượng gia bị tai ương 042020-08-16 15:39
 • #227: Thứ 227 chương Phượng gia bị tai ương 052020-08-16 15:39
 • #228: Thứ 228 chương Phượng gia bị tai ương 062020-08-16 15:40
 • #229: Thứ 229 chương phượng dao xuất thủ 012020-08-16 15:40
 • #230: Thứ 230 chương phượng dao xuất thủ 022020-08-16 15:40
 • #231: Thứ 231 chương phượng dao xuất thủ 032020-08-16 15:40
 • #232: Thứ 232 chương phượng dao xuất thủ 042020-08-16 15:40
 • #233: Thứ 233 chương phượng dao xuất thủ 052020-08-16 15:41
 • #234: Thứ 234 chương phượng dao xuất thủ 062020-08-16 15:41
 • #235: Thứ 235 chương Phượng phủ loạn sự 012020-08-16 15:41
 • #236: Thứ 236 chương Phượng phủ loạn sự 022020-08-16 15:41
 • #237: Thứ 237 chương Phượng phủ loạn sự 032020-08-16 15:41
 • #238: Thứ 238 chương Phượng phủ loạn sự 042020-08-16 15:42
 • #239: Thứ 239 chương Phượng phủ loạn sự 052020-08-16 15:42
 • #240: Thứ 240 chương Phượng phủ loạn sự 062020-08-16 15:42
 • #241: Thứ 241 chương Phượng phủ loạn sự 072020-08-16 15:42
 • #242: Thứ 242 chương Phượng phủ loạn sự 082020-08-16 15:43
 • #243: Thứ 243 chương thủ đoạn sắt máu 012020-08-16 15:43
 • #244: Thứ 244 chương thủ đoạn sắt máu 022020-08-16 15:43
 • #245: Thứ 245 chương thủ đoạn sắt máu 032020-08-16 15:43
 • #246: Thứ 246 chương thủ đoạn sắt máu 042020-08-16 15:43
 • #247: Thứ 247 chương thủ đoạn sắt máu 052020-08-16 15:44
 • #248: Thứ 248 chương thủ đoạn sắt máu 062020-08-16 15:44
 • #249: Thứ 249 chương thủ đoạn sắt máu 072020-08-16 15:44
 • #250: Thứ 250 chương thủ đoạn sắt máu 082020-08-16 15:44
 • #251: Thứ 251 chương hai nàng tranh đấu 012020-08-16 15:44
 • #252: Thứ 252 chương hai nàng tranh đấu 022020-08-16 15:45
 • #253: Thứ 253 chương hai nàng tranh đấu 032020-08-16 15:45
 • #254: Thứ 254 chương hai nàng tranh đấu 042020-08-16 15:45
 • #255: Thứ 255 chương hai nàng tranh đấu 052020-08-16 15:45
 • #256: Thứ 256 chương hai nàng tranh đấu 062020-08-16 15:45
 • #257: Thứ 257 chương hai nàng tranh đấu 072020-08-16 15:46
 • #258: Thứ 258 chương hai nàng tranh đấu 082020-08-16 15:46
 • #259: Thứ 259 chương Phượng Thanh mưu đồ 012020-08-16 15:46
 • #260: Thứ 260 chương Phượng Thanh mưu đồ 022020-08-16 15:46
 • #261: Thứ 261 chương Phượng gia mưu đồ 032020-08-16 15:46
 • #262: Thứ 262 chương Phượng Thanh mưu đồ 042020-08-16 15:47
 • #263: Thứ 263 chương Phượng Thanh mưu đồ 052020-08-16 15:47
 • #264: Thứ 264 chương Phượng Thanh mưu đồ 062020-08-16 15:47
 • #265: Thứ 265 chương Phượng Thanh mưu đồ 072020-08-16 15:47
 • #266: Thứ 266 chương Phượng Thanh mưu đồ 082020-08-16 15:47
 • #267: Thứ 267 chương động phòng hoa chúc 012020-08-16 15:48
 • #268: Thứ 268 chương động phòng hoa chúc 022020-08-16 15:48
 • #269: Thứ 269 chương động phòng hoa chúc 032020-08-16 15:48
 • #270: Thứ 270 chương động phòng hoa chúc 042020-08-16 15:48
 • #271: Thứ 271 chương động phòng hoa chúc 052020-08-16 15:48
 • #272: Thứ 272 chương động phòng hoa chúc 062020-08-16 15:49
 • #273: Thứ 273 chương động phòng hoa chúc 072020-08-16 15:49
 • #274: Thứ 274 chương động phòng hoa chúc 082020-08-16 15:49
 • #275: Thứ 275 chương ngươi là của ta 012020-08-16 15:49
 • #276: Thứ 276 chương ngươi là của ta 022020-08-16 15:50
 • #277: Thứ 277 chương ngươi là của ta 032020-08-16 15:50
 • #278: Thứ 278 chương ngươi là của ta 042020-08-16 15:50
 • #279: Thứ 279 chương ngươi là của ta 052020-08-16 15:50
 • #280: Thứ 280 chương ngươi là của ta 062020-08-16 15:50
 • #281: Thứ 281 chương ngươi là của ta 072020-08-16 15:51
 • #282: Thứ 282 chương ngươi là của ta 082020-08-16 15:51
 • #283: Thứ 283 chương Phượng Thanh bị nhục 012020-08-16 15:51
 • #284: Thứ 284 chương Phượng Thanh bị nhục 022020-08-16 15:51
 • #285: Thứ 285 chương Phượng Thanh bị nhục 032020-08-16 15:51
 • #286: Thứ 286 chương Phượng Thanh bị nhục 042020-08-16 15:52
 • #287: Thứ 287 chương Phượng Thanh bị nhục 052020-08-16 15:52
 • #288: Thứ 288 chương Phượng Thanh bị nhục 062020-08-16 15:52
 • #289: Thứ 289 chương Phượng Thanh bị nhục 072020-08-16 15:52
 • #290: Thứ 290 chương Phượng Thanh bị nhục 082020-08-16 15:52
 • #291: Thứ 291 chương một đám nữ nhân 012020-08-16 15:53
 • #292: Thứ 292 chương một đám nữ nhân 022020-08-16 15:53
 • #293: Thứ 293 chương một đám nữ nhân 032020-08-16 15:53
 • #294: Thứ 294 chương một đám nữ nhân 042020-08-16 15:53
 • #295: Thứ 295 chương một đám nữ nhân 052020-08-16 15:54
 • #296: Thứ 296 chương một đám nữ nhân 062020-08-16 15:54
 • #297: Thứ 297 chương một đám nữ nhân 072020-08-16 15:54
 • #298: Thứ 298 chương một đám nữ nhân 082020-08-16 15:55
 • #299: Thứ 299 chương Vũ nương tâm kế2020-08-16 15:55
 • #300: Thứ 300 chương Vũ nương tâm kế 022020-08-16 15:55
 • #301: Thứ 301 chương Vũ nương tâm kế 032020-08-16 15:55
 • #302: Thứ 302 chương Vũ nương tâm kế 042020-08-16 15:55
 • #303: Thứ 303 chương Vũ nương tâm kế 052020-08-16 15:56
 • #304: Thứ 304 chương Vũ nương tâm kế 062020-08-16 15:56
 • #305: Thứ 305 chương Vũ nương tâm kế 072020-08-16 15:56
 • #306: Thứ 306 chương Vũ nương tâm kế 082020-08-16 15:56
 • #307: Thứ 307 chương giận dỗi 012020-08-16 15:56
 • #308: Thứ 308 chương giận dỗi 022020-08-16 15:57
 • #309: Thứ 309 chương giận dỗi 032020-08-16 15:57
 • #310: Thứ 310 chương giận dỗi 042020-08-16 15:57
 • #311: Thứ 311 chương giận dỗi 052020-08-16 15:57
 • #312: Thứ 312 chương giận dỗi 062020-08-16 15:57
 • #313: Thứ 313 chương giận dỗi 072020-08-16 15:58
 • #314: Thứ 314 chương giận dỗi 082020-08-16 15:58
 • #315: Thứ 315 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 012020-08-16 15:58
 • #316: Thứ 316 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 022020-08-16 15:58
 • #317: Thứ 317 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 032020-08-16 15:59
 • #318: Thứ 318 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 042020-08-16 15:59
 • #319: Thứ 319 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 052020-08-16 15:59
 • #320: Thứ 320 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 062020-08-16 15:59
 • #321: Thứ 321 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 072020-08-16 15:59
 • #322: Thứ 322 chương Tống Nguyên Hỉ Nhi 082020-08-16 16:00
 • #323: Thứ 323 chương có khác càn khôn 012020-08-16 16:00
 • #324: Thứ 324 chương có khác càn khôn 022020-08-16 16:00
 • #325: Thứ 325 chương có khác càn khôn 032020-08-16 16:00
 • #326: Thứ 326 chương có khác càn khôn 042020-08-16 16:00
 • #327: Thứ 327 chương có khác càn khôn 052020-08-16 16:01
 • #328: Thứ 328 chương có khác càn khôn 062020-08-16 16:01
 • #329: Thứ 329 chương có khác càn khôn 072020-08-16 16:01
 • #330: Thứ 330 chương có khác càn khôn 082020-08-16 16:01
 • #331: Thứ 331 chương trung tâm Vũ nương 012020-08-16 16:02
 • #332: Thứ 332 chương trung tâm Vũ nương 022020-08-16 16:02
 • #333: Thứ 333 chương trung tâm Vũ nương 032020-08-16 16:02
 • #334: Thứ 334 chương trung tâm Vũ nương 042020-08-16 16:02
 • #335: Thứ 335 chương trung tâm Vũ nương 052020-08-16 16:02
 • #336: Thứ 336 chương trung tâm Vũ nương 062020-08-16 16:03
 • #337: Thứ 337 chương trung tâm Vũ nương 072020-08-16 16:03
 • #338: Thứ 338 chương trung tâm Vũ nương 082020-08-16 16:03
 • #339: Thứ 339 chương Ngọc Mân mất mặt 012020-08-16 16:03
 • #340: Thứ 340 chương Ngọc Mân mất mặt 022020-08-16 16:03
 • #341: Thứ 341 chương Ngọc Mân mất mặt 032020-08-16 16:04
 • #342: Thứ 342 chương Ngọc Mân mất mặt 042020-08-16 16:04
 • #343: Thứ 343 chương ngọc ngủ mất mặt 052020-08-16 16:04
 • #344: Thứ 344 chương Ngọc Mân mất mặt 062020-08-16 16:04
 • #345: Thứ 345 chương Ngọc Mân mất mặt 072020-08-16 16:05
 • #346: Thứ 346 chương Ngọc Mân mất mặt 082020-08-16 16:05
 • #347: Thứ 347 chương mưa gió nổi lên 012020-08-16 16:05
 • #348: Thứ 348 chương mưa gió nổi lên 022020-08-16 16:05
 • #349: Thứ 349 chương mưa gió nổi lên 032020-08-16 16:05
 • #350: Thứ 350 chương mưa gió nổi lên 042020-08-16 16:06
 • #351: Thứ 351 chương mưa gió nổi lên 052020-08-16 16:06
 • #352: Thứ 352 chương mưa gió nổi lên 062020-08-16 16:06
 • #353: Thứ 353 chương mưa gió nổi lên 072020-08-16 16:06
 • #354: Thứ 354 chương mưa gió nổi lên 082020-08-16 16:06
 • #355: Thứ 355 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 012020-08-16 16:07
 • #356: Thứ 356 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 022020-08-16 16:07
 • #357: Thứ 357 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 032020-08-16 16:07
 • #358: Thứ 358 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 042020-08-16 16:07
 • #359: Thứ 359 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 052020-08-16 16:07
 • #360: Thứ 360 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 062020-08-16 16:08
 • #361: Thứ 361 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 072020-08-16 16:08
 • #362: Thứ 362 chương Phượng Thanh khóc lóc kể lể 082020-08-16 16:08
 • #363: Thứ 363 chương Ngọc Lưu khổ sở 012020-08-16 16:08
 • #364: Thứ 364 chương Ngọc Lưu khổ sở 022020-08-16 16:09
 • #365: Thứ 365 chương Ngọc Lưu khổ sở 032020-08-16 16:09
 • #366: Thứ 366 chương Ngọc Lưu khổ sở 042020-08-16 16:09
 • #367: Thứ 367 chương Ngọc Lưu khổ sở 052020-08-16 16:09
 • #368: Thứ 368 chương Ngọc Lưu khổ sở 062020-08-16 16:09
 • #369: Thứ 369 chương Ngọc Lưu khổ sở 072020-08-16 16:10
 • #370: Thứ 370 chương Ngọc Lưu khổ sở 082020-08-16 16:10
 • #371: Thứ 371 chương tính toán Ngọc Mân 012020-08-16 16:10
 • #372: Thứ 372 chương tính toán Ngọc Mân 022020-08-16 16:10
 • #373: Thứ 373 chương tính toán Ngọc Mân 032020-08-16 16:10
 • #374: Thứ 374 chương tính toán Ngọc Mân 042020-08-16 16:11
 • #375: Thứ 375 chương tính toán Ngọc Mân 052020-08-16 16:11
 • #376: Thứ 376 chương tính toán Ngọc Mân 062020-08-16 16:11
 • #377: Thứ 377 chương hoàng đế tâm tư 012020-08-16 16:11
 • #378: Thứ 378 chương hoàng đế tâm tư 022020-08-16 16:12
 • #379: Thứ 379 chương hoàng đế tâm tư 032020-08-16 16:12
 • #380: Thứ 380 chương hoàng đế tâm tư 042020-08-16 16:12
 • #381: Thứ 381 chương hoàng đế tâm tư 052020-08-16 16:12
 • #382: Thứ 382 chương hoàng đế tâm tư 062020-08-16 16:12
 • #383: Thứ 383 chương chỉ là diễn trò 012020-08-16 16:13
 • #384: Thứ 384 chương chỉ là diễn trò 022020-08-16 16:13
 • #385: Thứ 385 chương chỉ là diễn trò 032020-08-16 16:13
 • #386: Thứ 386 chương chỉ là diễn trò 042020-08-16 16:13
 • #387: Thứ 387 chương chỉ là diễn trò 052020-08-16 16:13
 • #388: Thứ 388 chương chỉ là diễn trò 062020-08-16 16:14
 • #389: Thứ 389 chương cướp đoạt Phượng phủ 012020-08-16 16:14
 • #390: Thứ 390 chương cướp đoạt Phượng phủ 022020-08-16 16:14
 • #391: Thứ 391 chương cướp đoạt Phượng phủ 032020-08-16 16:14
 • #392: Thứ 392 chương cướp đoạt Phượng phủ 042020-08-16 16:15
 • #393: Thứ 393 chương cướp đoạt Phượng phủ 052020-08-16 16:15
 • #394: Thứ 394 chương cướp đoạt Phượng phủ 062020-08-16 16:15
 • #395: Thứ 395 chương cướp đoạt Phượng phủ 072020-08-16 16:15
 • #396: Thứ 396 chương cướp đoạt Phượng phủ 082020-08-16 16:15
 • #397: Thứ 397 chương gây rối người đàn bà chanh chua 012020-08-16 16:16
 • #398: Thứ 398 chương gây rối người đàn bà chanh chua 022020-08-16 16:16
 • #399: Thứ 399 chương gây rối người đàn bà chanh chua 032020-08-16 16:16
 • #400: Thứ 400 chương gây rối người đàn bà chanh chua 042020-08-16 16:16
 • #401: Thứ 401 chương gây rối người đàn bà chanh chua 052020-08-16 16:17
 • #402: Thứ 402 chương gây rối người đàn bà chanh chua 062020-08-16 16:17
 • #403: Thứ 403 chương gây rối người đàn bà chanh chua 072020-08-16 16:17
 • #404: Thứ 404 chương gây rối người đàn bà chanh chua 082020-08-16 16:17
 • #405: Thứ 405 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 012020-08-16 16:17
 • #406: Thứ 406 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 022020-08-16 16:18
 • #407: Thứ 407 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 032020-08-16 16:18
 • #408: Thứ 408 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 042020-08-16 16:18
 • #409: Thứ 409 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 052020-08-16 16:18
 • #410: Thứ 410 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 062020-08-16 16:19
 • #411: Thứ 411 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 072020-08-16 16:19
 • #412: Thứ 412 chương lời đồn đại nổi lên bốn phía 082020-08-16 16:19
 • #413: Thứ 413 chương di động giấm đàn 012020-08-16 16:19
 • #414: Thứ 414 chương di động giấm đàn 022020-08-16 16:19
 • #415: Thứ 415 chương di động giấm đàn 032020-08-16 16:20
 • #416: Thứ 416 chương di động giấm đàn 042020-08-16 16:20
 • #417: Thứ 417 chương di động giấm đàn 052020-08-16 16:20
 • #418: Thứ 418 chương di động giấm đàn 062020-08-16 16:20
 • #419: Thứ 419 chương di động giấm đàn 072020-08-16 16:20
 • #420: Thứ 420 chương di động giấm đàn 082020-08-16 16:21
 • #421: Thứ 421 chương thần bí sát thủ 012020-08-16 16:21
 • #422: Thứ 422 chương thần bí sát thủ 022020-08-16 16:21
 • #423: Thứ 423 chương thần bí sát thủ 032020-08-16 16:21
 • #424: Thứ 424 chương thần bí sát thủ 042020-08-16 16:22
 • #425: Thứ 425 chương thần bí sát thủ 052020-08-16 16:22
 • #426: Thứ 426 chương thần bí sát thủ 062020-08-16 16:22
 • #427: Thứ 427 chương thần bí sát thủ 072020-08-16 16:22
 • #428: Thứ 428 chương thần bí sát thủ 082020-08-16 16:22
 • #429: Thứ 429 chương thi mỹ nhân kế 012020-08-16 16:23
 • #430: Thứ 430 chương thi mỹ nhân kế 022020-08-16 16:23
 • #431: Thứ 431 chương thi mỹ nhân kế 032020-08-16 16:23
 • #432: Thứ 432 chương thi mỹ nhân kế 042020-08-16 16:23
 • #433: Thứ 433 chương thi mỹ nhân kế 052020-08-16 16:24
 • #434: Thứ 434 chương thi mỹ nhân kế 062020-08-16 16:24
 • #435: Thứ 435 chương thi mỹ nhân kế 072020-08-16 16:24
 • #436: Thứ 436 chương thi mỹ nhân kế 082020-08-16 16:24
 • #437: Thứ 437 chương Ngọc Mân chi tâm 012020-08-16 16:24
 • #438: Thứ 438 chương Ngọc Mân chi tâm 022020-08-16 16:25
 • #439: Thứ 439 chương Ngọc Mân chi tâm 032020-08-16 16:25
 • #440: Thứ 440 chương Ngọc Mân chi tâm 042020-08-16 16:25
 • #441: Thứ 441 chương Ngọc Mân chi tâm 052020-08-16 16:25
 • #442: Thứ 442 chương Ngọc Mân chi tâm 062020-08-16 16:25
 • #443: Thứ 443 chương tịch gian phong ba 012020-08-16 16:26
 • #444: Thứ 444 chương tịch gian phong ba 022020-08-16 16:26
 • #445: Thứ 445 chương tịch gian phong ba 032020-08-16 16:26
 • #446: Thứ 446 chương tịch gian phong ba 052020-08-16 16:26
 • #447: Thứ 447 chương tịch gian phong ba 062020-08-16 16:26
 • #448: Thứ 448 chương tịch gian phong ba 072020-08-16 16:27
 • #449: Thứ 449 chương trọng thương Lệ phi 012020-08-16 16:27
 • #450: Thứ 450 chương trọng thương Lệ phi 022020-08-16 16:27
 • #451: Thứ 451 chương trọng thương Lệ phi 032020-08-16 16:27
 • #452: Thứ 452 chương trọng thương Lệ phi 042020-08-16 16:28
 • #453: Thứ 453 chương trọng thương Lệ phi 052020-08-16 16:28
 • #454: Thứ 454 chương trọng thương Lệ phi 062020-08-16 16:28
 • #455: Thứ 455 chương trọng thương Lệ phi 072020-08-16 16:28
 • #456: Thứ 456 chương trọng thương Lệ phi 082020-08-16 16:28
 • #457: Thứ 457 chương Phượng gia hai nàng 012020-08-16 16:29
 • #458: Thứ 458 chương Phượng gia hai nàng 022020-08-16 16:29
 • #459: Thứ 459 chương Phượng gia hai nàng 032020-08-16 16:29
 • #460: Thứ 460 chương Phượng gia hai nàng 042020-08-16 16:29
 • #461: Thứ 461 chương Phượng gia hai nàng 052020-08-16 16:30
 • #462: Thứ 462 chương Phượng gia hai nàng 062020-08-16 16:30
 • #463: Thứ 463 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 012020-08-16 16:30
 • #464: Thứ 464 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 022020-08-16 16:30
 • #465: Thứ 465 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 032020-08-16 16:30
 • #466: Thứ 466 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 042020-08-16 16:31
 • #467: Thứ 467 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 052020-08-16 16:32
 • #468: Thứ 468 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 062020-08-16 16:32
 • #469: Thứ 469 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 072020-08-16 16:32
 • #470: Thứ 470 chương Phượng Huấn Phượng Huyễn 082020-08-16 16:32
 • #471: Thứ 471 chương tội thần chi nữ 012020-08-16 16:33
 • #472: Thứ 472 chương tội thần chi nữ 022020-08-16 16:33
 • #473: Thứ 473 chương tội thần chi nữ 032020-08-16 16:33
 • #474: Thứ 474 chương tội thần chi nữ 042020-08-16 16:33
 • #475: Thứ 475 chương tội thần chi nữ 052020-08-16 16:33
 • #476: Thứ 476 chương tội thần chi nữ 062020-08-16 16:34
 • #477: Thứ 477 chương thái tử động kinh 012020-08-16 16:34
 • #478: Thứ 478 chương thái tử động kinh 022020-08-16 16:34
 • #479: Thứ 479 chương thái tử động kinh 032020-08-16 16:34
 • #480: Thứ 480 chương thái tử động kinh 042020-08-16 16:35
 • #481: Thứ 481 chương thái tử động kinh 052020-08-16 16:35
 • #482: Thứ 482 chương thái tử động kinh 062020-08-16 16:35
 • #483: Thứ 483 chương thái tử động kinh 072020-08-16 16:35
 • #484: Thứ 484 chương thái tử động kinh 082020-08-16 16:36
 • #485: Thứ 485 chương tặng cho ngươi 012020-08-16 16:36
 • #486: Thứ 486 chương tặng cho ngươi 022020-08-16 16:36
 • #487: Thứ 487 chương tặng cho ngươi 032020-08-16 16:36
 • #488: Thứ 488 chương tặng cho ngươi 042020-08-16 16:36
 • #489: Thứ 489 chương tặng cho ngươi 052020-08-16 16:37
 • #490: Thứ 490 chương tặng cho ngươi 062020-08-16 16:37
 • #491: Thứ 491 chương tặng cho ngươi 072020-08-16 16:37
 • #492: Thứ 492 chương tặng cho ngươi 082020-08-16 16:37
 • #493: Thứ 493 chương tâm như tro nguội 012020-08-16 16:38
 • #494: Thứ 494 chương tâm như tro nguội 022020-08-16 16:38
 • #495: Thứ 495 chương tâm như tro nguội 032020-08-16 16:38
 • #496: Thứ 496 chương tâm như tro nguội 042020-08-16 16:38
 • #497: Thứ 497 chương tâm như tro nguội 052020-08-16 16:38
 • #498: Thứ 498 chương tâm như tro nguội 062020-08-16 16:39
 • #499: Thứ 499 chương tâm như tro nguội 072020-08-16 16:39
 • #500: Thứ 500 chương tâm như tro nguội 082020-08-16 16:39
 • #501: Thứ 501 chương tâm như tro nguội 092020-08-16 16:39
 • #502: Thứ 502 chương tâm như tro nguội 102020-08-16 16:39
 • #503: Thứ 503 chương công chúa điện hạ 012020-08-16 16:40
 • #504: Thứ 504 chương công chúa điện hạ 022020-08-16 16:40
 • #505: Thứ 505 chương công chúa điện hạ 032020-08-16 16:40
 • #506: Thứ 506 chương công chúa điện hạ 042020-08-16 16:40
 • #507: Thứ 507 chương công chúa điện hạ 052020-08-16 16:41
 • #508: Thứ 508 chương công chúa điện hạ 062020-08-16 16:41
 • #509: Thứ 509 chương công chúa điện hạ 072020-08-16 16:41
 • #510: Thứ 510 chương công chúa điện hạ 082020-08-16 16:41
 • #511: Thứ 511 chương công chúa điện hạ 092020-08-16 16:41
 • #512: Thứ 512 chương công chúa điện hạ 102020-08-16 16:42
 • #513: Thứ 513 chương tranh chấp ám đấu 012020-08-16 16:42
 • #514: Thứ 514 chương tranh chấp ám đấu 022020-08-16 16:42
 • #515: Thứ 515 chương tranh chấp ám đấu 032020-08-16 16:42
 • #516: Thứ 516 chương tranh chấp ám đấu 042020-08-16 16:42
 • #517: Thứ 517 chương tranh đấu ám đấu 052020-08-16 16:43
 • #518: Thứ 518 chương tranh chấp ám đấu 062020-08-16 16:43
 • #519: Thứ 519 chương tranh chấp ám đấu 072020-08-16 16:43
 • #520: Thứ 520 chương tranh chấp ám đấu 082020-08-16 16:43
 • #521: Thứ 521 chương tranh chấp ám đấu 092020-08-16 16:43
 • #522: Thứ 522 chương tranh chấp ám đấu 102020-08-16 16:44
 • #523: Thứ 523 chương công chúa tâm ý 012020-08-16 16:44
 • #524: Thứ 524 chương công chúa tâm ý 022020-08-16 16:44
 • #525: Thứ 525 chương công chúa tâm ý 032020-08-16 16:44
 • #526: Thứ 526 chương công chúa tâm ý 042020-08-16 16:45
 • #527: Thứ 527 chương công chúa tâm ý 052020-08-16 16:45
 • #528: Thứ 528 chương công chúa tâm ý 062020-08-16 16:45
 • #529: Thứ 529 chương công chúa tâm ý 072020-08-16 16:45
 • #530: Thứ 530 chương công chúa tâm ý 082020-08-16 16:45
 • #531: Thứ 531 chương công chúa tâm ý 092020-08-16 16:46
 • #532: Thứ 532 chương công chúa tâm ý 102020-08-16 16:46
 • #533: Thứ 533 chương tìm kiếm huyết sâm 012020-08-16 16:46
 • #534: Thứ 534 chương tìm kiếm huyết sâm 022020-08-16 16:46
 • #535: Thứ 535 chương tìm kiếm huyết sâm 032020-08-16 16:46
 • #536: Thứ 536 chương tìm kiếm huyết sâm 042020-08-16 16:47
 • #537: Thứ 537 chương tìm kiếm huyết sâm 052020-08-16 16:47
 • #538: Thứ 538 chương tìm kiếm huyết sâm 062020-08-16 16:47
 • #539: Thứ 539 chương tìm kiếm huyết sâm 072020-08-16 16:47
 • #540: Thứ 540 chương tìm kiếm huyết sâm 082020-08-16 16:47
 • #541: Thứ 541 chương tìm kiếm huyết sâm 092020-08-16 16:48
 • #542: Thứ 542 chương tìm kiếm huyết sâm 102020-08-16 16:48
 • #543: Thứ 543 chương chị em tình thâm 012020-08-16 16:48
 • #544: Thứ 544 chương chị em tình thâm 022020-08-16 16:48
 • #545: Thứ 545 chương chị em tình thâm 032020-08-16 16:49
 • #546: Thứ 546 chương chị em tình thâm 042020-08-16 16:49
 • #547: Thứ 547 chương chị em tình thâm 052020-08-16 16:49
 • #548: Thứ 548 chương chị em tình thâm 062020-08-16 16:49
 • #549: Thứ 549 chương chị em tình thâm 072020-08-16 16:49
 • #550: Thứ 550 chương chị em tình thâm 082020-08-16 16:50
 • #551: Thứ 551 chương chị em tình thâm 092020-08-16 16:50
 • #552: Thứ 552 chương chị em tình thâm 102020-08-16 16:50
 • #553: Thứ 553 chương Phượng gia nội loạn 012020-08-16 16:50
 • #554: Thứ 554 chương Phượng gia nội loạn 022020-08-16 16:50
 • #555: Thứ 555 chương Phượng gia nội loạn 032020-08-16 16:51
 • #556: Thứ 556 chương Phượng gia nội loạn 042020-08-16 16:51
 • #557: Thứ 557 chương Phượng gia nội loạn 052020-08-16 16:51
 • #558: Thứ 558 chương Phượng gia nội loạn 062020-08-16 16:51
 • #559: Thứ 559 chương Phượng gia nội loạn 072020-08-16 16:52
 • #560: Thứ 560 chương Phượng gia nội loạn 082020-08-16 16:52
 • #561: Thứ 561 chương Phượng gia nội loạn 092020-08-16 16:52
 • #562: Thứ 562 chương Phượng gia nội loạn 102020-08-16 16:52
 • #563: Thứ 563 chương giáo dục thái tử 012020-08-16 16:52
 • #564: Thứ 564 chương giáo dục thái tử 022020-08-16 16:53
 • #565: Thứ 565 chương giáo dục thái tử 032020-08-16 16:53
 • #566: Thứ 566 chương giáo dục thái tử 042020-08-16 16:53
 • #567: Thứ 567 chương giáo dục thái tử 052020-08-16 16:53
 • #568: Thứ 568 chương giáo dục thái tử 062020-08-16 16:54
 • #569: Thứ 569 chương giáo dục thái tử 072020-08-16 16:54
 • #570: Thứ 570 chương giáo dục thái tử 082020-08-16 16:54
 • #571: Thứ 571 chương giáo dục thái tử 092020-08-16 16:54
 • #572: Thứ 572 chương giáo dục thái tử 102020-08-16 16:54
 • #573: Thứ 573 chương bắt được vương gia 012020-08-16 16:55
 • #574: Thứ 574 chương bắt được vương gia 022020-08-16 16:55
 • #575: Thứ 575 chương bắt được vương gia 032020-08-16 16:55
 • #576: Thứ 576 chương bắt được vương gia 042020-08-16 16:55
 • #577: Thứ 577 chương bắt được vương gia 052020-08-16 16:56
 • #578: Thứ 578 chương bắt được vương gia 062020-08-16 16:56
 • #579: Thứ 579 chương bắt được vương gia 072020-08-16 16:56
 • #580: Thứ 580 chương võ lâm phát lệnh truy nã 012020-08-16 16:56
 • #581: Thứ 581 chương võ lâm phát lệnh truy nã 022020-08-16 16:57
 • #582: Thứ 582 chương võ lâm phát lệnh truy nã 032020-08-16 16:57
 • #583: Thứ 583 chương võ lâm phát lệnh truy nã 042020-08-16 16:57
 • #584: Thứ 584 chương võ lâm phát lệnh truy nã 052020-08-16 16:57
 • #585: Thứ 585 chương võ lâm phát lệnh truy nã 062020-08-16 16:57
 • #586: Thứ 586 chương Phượng Thanh bị hưu 012020-08-16 16:58
 • #587: Thứ 587 chương Phượng Thanh bị hưu 022020-08-16 16:58
 • #588: Thứ 588 chương Phượng Thanh bị hưu 032020-08-16 16:58
 • #589: Thứ 589 chương Phượng Thanh bị hưu 042020-08-16 16:58
 • #590: Thứ 590 chương Phượng Thanh bị hưu 052020-08-16 16:59
 • #591: Thứ 591 chương Phượng Thanh bị hưu 062020-08-16 16:59
 • #592: Thứ 592 chương trở lại gặp nhau 012020-08-16 16:59
 • #593: Thứ 593 chương trở lại gặp nhau 022020-08-16 16:59
 • #594: Thứ 594 chương trở lại gặp nhau 032020-08-16 17:00
 • #595: Thứ 595 chương trở lại gặp nhau 042020-08-16 17:00
 • #596: Thứ 596 chương trở lại gặp nhau 052020-08-16 17:00
 • #597: Thứ 597 chương trở lại gặp nhau 062020-08-16 17:00
 • #598: Thứ 598 chương trở lại gặp nhau 072020-08-16 17:00
 • #599: Thứ 599 chương trở lại gặp nhau 082020-08-16 17:01
 • #600: Thứ 600 chương lại thấy Tố Tố 012020-08-16 17:01
 • #601: Thứ 601 chương lại thấy Tố Tố 022020-08-16 17:01
 • #602: Thứ 602 chương lại thấy Tố Tố 032020-08-16 17:01
 • #603: Thứ 603 chương lại thấy Tố Tố 042020-08-16 17:02
 • #604: Thứ 604 chương lại thấy Tố Tố 052020-08-16 17:02
 • #605: Thứ 605 chương lại thấy Tố Tố 062020-08-16 17:02
 • #606: Thứ 606 chương lại thấy Tố Tố 072020-08-16 17:02
 • #607: Thứ 607 chương lại thấy Tố Tố 082020-08-16 17:03
 • #608: Thứ 608 chương trư dạng đồng đội 012020-08-16 17:03
 • #609: Thứ 609 chương trư dạng đồng đội 022020-08-16 17:03
 • #610: Thứ 610 chương trư dạng đồng đội 032020-08-16 17:03
 • #611: Thứ 611 chương trư dạng đồng đội 042020-08-16 17:04
 • #612: Thứ 612 chương trư dạng đồng đội 052020-08-16 17:04
 • #613: Thứ 613 chương trư dạng đồng đội 062020-08-16 17:04
 • #614: Thứ 614 chương trư dạng đồng đội 072020-08-16 17:04
 • #615: Thứ 615 chương áp giải đến kinh 012020-08-16 17:05
 • #616: Thứ 616 chương áp giải đến kinh 022020-08-16 17:05
 • #617: Thứ 617 chương áp giải đến kinh 032020-08-16 17:05
 • #618: Thứ 618 chương áp giải đến kinh 042020-08-16 17:05
 • #619: Thứ 619 chương áp giải đến kinh 052020-08-16 17:05
 • #620: Thứ 620 chương áp giải đến kinh 062020-08-16 17:06
 • #621: Thứ 621 chương báo thù chi tâm 012020-08-16 17:06
 • #622: Thứ 622 chương báo thù chi tâm 022020-08-16 17:06
 • #623: Thứ 623 chương báo thù chi tâm 032020-08-16 17:06
 • #624: Thứ 624 chương báo thù chi tâm 042020-08-16 17:07
 • #625: Thứ 625 chương báo thù chi tâm 052020-08-16 17:07
 • #626: Thứ 626 chương báo thù chi tâm 062020-08-16 17:07
 • #627: Thứ 627 chương tìm tới cửa đi 012020-08-16 17:07
 • #628: Thứ 628 chương tìm tới cửa đi 022020-08-16 17:08
 • #629: Thứ 629 chương tìm tới cửa đi 032020-08-16 17:08
 • #630: Thứ 630 chương tìm tới cửa đi 042020-08-16 17:08
 • #631: Thứ 631 chương tìm tới cửa đi 052020-08-16 17:08
 • #632: Thứ 632 chương tìm tới cửa đi 062020-08-16 17:09
 • #633: Thứ 633 chương tìm tới cửa đi 072020-08-16 17:09
 • #634: Thứ 634 chương tìm tới cửa đi 082020-08-16 17:09
 • #635: Thứ 635 chương bắt đầu phản kích 012020-08-16 17:09
 • #636: Thứ 636 chương bắt đầu phản kích 022020-08-16 17:09
 • #637: Thứ 637 chương bắt đầu phản kích 032020-08-16 17:10
 • #638: Thứ 638 chương bắt đầu phản kích 042020-08-16 17:10
 • #639: Thứ 639 chương bắt đầu phản kích 052020-08-16 17:10
 • #640: Thứ 640 chương bắt đầu phản kích 062020-08-16 17:10
 • #641: Thứ 641 chương nhìn thấu gian kế 012020-08-16 17:11
 • #642: Thứ 642 chương nhìn thấu gian kế 022020-08-16 17:11
 • #643: Thứ 643 chương nhìn thấu gian kế 032020-08-16 17:11
 • #644: Thứ 644 chương nhìn thấu gian kế 042020-08-16 17:11
 • #645: Thứ 645 chương nhìn thấu gian kế 052020-08-16 17:12
 • #646: Thứ 646 chương nhìn thấu gian kế 062020-08-16 17:12
 • #647: Thứ 647 chương nhìn thấu gian kế 072020-08-16 17:12
 • #648: Thứ 648 chương nhìn thấu gian kế 082020-08-16 17:12
 • #649: Thứ 649 chương tương kế tựu kế 012020-08-16 17:12
 • #650: Thứ 650 chương tương kế tựu kế 022020-08-16 17:13
 • #651: Thứ 651 chương tương kế tựu kế 032020-08-16 17:13
 • #652: Thứ 652 chương tương kế tựu kế 042020-08-16 17:13
 • #653: Thứ 653 chương tương kế tựu kế 052020-08-16 17:13
 • #654: Thứ 654 chương tương kế tựu kế 062020-08-16 17:14
 • #655: Thứ 655 chương tương kế tựu kế 072020-08-16 17:14
 • #656: Thứ 656 chương tương kế tựu kế 082020-08-16 17:14
 • #657: Thứ 657 chương tiến lao thấy nhân 012020-08-16 17:14
 • #658: Thứ 658 chương tiến lao thấy nhân 022020-08-16 17:14
 • #659: Thứ 659 chương tiến lao thấy nhân 032020-08-16 17:15
 • #660: Thứ 660 chương tiến lao thấy nhân 042020-08-16 17:15
 • #661: Thứ 661 chương tiến lao thấy nhân 052020-08-16 17:15
 • #662: Thứ 662 chương tiến lao thấy nhân 062020-08-16 17:15
 • #663: Thứ 663 chương tiến lao thấy nhân 072020-08-16 17:16
 • #664: Thứ 664 chương tiến lao thấy nhân 082020-08-16 17:16
 • #665: Thứ 665 chương tiến lao thấy nhân 092020-08-16 17:16
 • #666: Thứ 666 chương phúc hắc thái tử 012020-08-16 17:16
 • #667: Thứ 667 chương phúc hắc thái tử 022020-08-16 17:16
 • #668: Thứ 668 chương phúc hắc thái tử 032020-08-16 17:17
 • #669: Thứ 669 chương phúc hắc thái tử 042020-08-16 17:17
 • #670: Thứ 670 chương phúc hắc thái tử 052020-08-16 17:17
 • #671: Thứ 671 chương phúc hắc thái tử 062020-08-16 17:17
 • #672: Thứ 672 chương tình địch gặp nhau 012020-08-16 17:18
 • #673: Thứ 673 chương tình địch gặp nhau 022020-08-16 17:18
 • #674: Thứ 674 chương tình địch gặp nhau 032020-08-16 17:18
 • #675: Thứ 675 chương tình địch gặp nhau 042020-08-16 17:18
 • #676: Thứ 676 chương tình địch gặp nhau 052020-08-16 17:19
 • #677: Thứ 677 chương tình địch gặp nhau 062020-08-16 17:19
 • #678: Thứ 678 chương Ngọc Mân trở về 012020-08-16 17:19
 • #679: Thứ 679 chương Ngọc Mân trở về 022020-08-16 17:19
 • #680: Thứ 680 chương Ngọc Mân trở về 032020-08-16 17:19
 • #681: Thứ 681 chương Ngọc Mân trở về 042020-08-16 17:20
 • #682: Thứ 682 chương Ngọc Mân trở về 052020-08-16 17:20
 • #683: Thứ 683 chương Ngọc Mân trở về 062020-08-16 17:20
 • #684: Thứ 684 chương Ngọc Mân trở về 072020-08-16 17:20
 • #685: Thứ 685 chương Ngọc Mân trở về 082020-08-16 17:21
 • #686: Thứ 686 chương Ngọc Mân trở về 092020-08-16 17:21
 • #687: Thứ 687 chương hảo em gái ngươi a 012020-08-16 17:21
 • #688: Thứ 688 chương hảo em gái ngươi a 022020-08-16 17:21
 • #689: Thứ 689 chương hảo em gái ngươi a 032020-08-16 17:21
 • #690: Thứ 690 chương hảo em gái ngươi a 042020-08-16 17:22
 • #691: Thứ 691 chương hảo em gái ngươi a 052020-08-16 17:22
 • #692: Thứ 692 chương hảo em gái ngươi a 062020-08-16 17:22
 • #693: Thứ 693 chương yến thượng giao phong 012020-08-16 17:22
 • #694: Thứ 694 chương yến thượng giao phong 022020-08-16 17:23
 • #695: Thứ 695 chương yến thượng giao phong 032020-08-16 17:23
 • #696: Thứ 696 chương yến thượng giao phong 042020-08-16 17:23
 • #697: Thứ 697 chương yến thượng giao phong 052020-08-16 17:23
 • #698: Thứ 698 chương yến thượng giao phong 062020-08-16 17:23
 • #699: Thứ 699 chương yến thượng giao phong 072020-08-16 17:24
 • #700: Thứ 700 chương đối chọi gay gắt 012020-08-16 17:24
 • #701: Thứ 701 chương đối chọi gay gắt 022020-08-16 17:24
 • #702: Thứ 702 chương đối chọi gay gắt 032020-08-16 17:24
 • #703: Thứ 703 chương đối chọi gay gắt 042020-08-16 17:25
 • #704: Thứ 704 chương đối chọi gay gắt 052020-08-16 17:25
 • #705: Thứ 705 chương đối chọi gay gắt 062020-08-16 17:25
 • #706: Thứ 706 chương trên điện sát thủ 012020-08-16 17:25
 • #707: Thứ 707 chương trên điện sát thủ 022020-08-16 17:26
 • #708: Thứ 708 chương trên điện sát thủ 032020-08-16 17:26
 • #709: Thứ 709 chương trên điện sát thủ 042020-08-16 17:26
 • #710: Thứ 710 chương trên điện sát thủ 052020-08-16 17:26
 • #711: Thứ 711 chương trên điện sát thủ 062020-08-16 17:27
 • #712: Thứ 712 chương âm mưu dương mưu 012020-08-16 17:27
 • #713: Thứ 713 chương âm mưu dương mưu 022020-08-16 17:27
 • #714: Thứ 714 chương âm mưu dương mưu 032020-08-16 17:27
 • #715: Thứ 715 chương âm mưu dương mưu 042020-08-16 17:27
 • #716: Thứ 716 chương âm mưu dương mưu 052020-08-16 17:28
 • #717: Thứ 717 chương âm mưu dương mưu 062020-08-16 17:28
 • #718: Thứ 718 chương động phòng hoa chúc 012020-08-16 17:28
 • #719: Thứ 719 chương động phòng hoa chúc 022020-08-16 17:28
 • #720: Thứ 720 chương động phòng hoa chúc 032020-08-16 17:29
 • #721: Thứ 721 chương động phòng hoa chúc 042020-08-16 17:29
 • #722: Thứ 722 chương động phòng hoa chúc 052020-08-16 17:29
 • #723: Thứ 723 chương động phòng hoa chúc 062020-08-16 17:29
 • #724: Thứ 724 chương tuyệt vời buổi tối 012020-08-16 17:30
 • #725: Thứ 725 chương tuyệt vời buổi tối 022020-08-16 17:30
 • #726: Thứ 726 chương tuyệt vời buổi tối 032020-08-16 17:30
 • #727: Thứ 727 chương tuyệt vời buổi tối 042020-08-16 17:30
 • #728: Thứ 728 chương tuyệt vời buổi tối 052020-08-16 17:30
 • #729: Thứ 729 chương tuyệt vời buổi tối 062020-08-16 17:31
 • #730: Thứ 730 chương bi thúc Vĩnh Ninh 012020-08-16 17:31
 • #731: Thứ 731 chương bi thúc Vĩnh Ninh 022020-08-16 17:31
 • #732: Thứ 732 chương bi thúc Vĩnh Ninh 032020-08-16 17:31
 • #733: Thứ 733 chương bi thúc Vĩnh Ninh 042020-08-16 17:32
 • #734: Thứ 734 chương bi thúc Vĩnh Ninh 052020-08-16 17:32
 • #735: Thứ 735 chương bi thúc Vĩnh Ninh 062020-08-16 17:32
 • #736: Thứ 736 chương mười phò mã 012020-08-16 17:32
 • #737: Thứ 737 chương mười phò mã 022020-08-16 17:33
 • #738: Thứ 738 chương mười phò mã 032020-08-16 17:33
 • #739: Thứ 739 chương mười phò mã 042020-08-16 17:33
 • #740: Thứ 740 chương mười phò mã 052020-08-16 17:33
 • #741: Thứ 741 chương mười phò mã 062020-08-16 17:34
 • #742: Thứ 742 chương thái tử xấu xa 012020-08-16 17:34
 • #743: Thứ 743 chương thái tử xấu xa 022020-08-16 17:34
 • #744: Thứ 744 chương thái tử xấu xa 032020-08-16 17:34
 • #745: Thứ 745 chương thái tử xấu xa 042020-08-16 17:35
 • #746: Thứ 746 chương thái tử xấu xa 052020-08-16 17:35
 • #747: Thứ 747 chương thái tử xấu xa 062020-08-16 17:35
 • #748: Thứ 748 chương thái tử xấu xa 072020-08-16 17:35
 • #749: Thứ 749 chương thái tử xấu xa 082020-08-16 17:36
 • #750: Thứ 750 chương mới bí ẩn 012020-08-16 17:36
 • #751: Thứ 751 chương mới bí ẩn 022020-08-16 17:36
 • #752: Thứ 752 chương mới bí ẩn 032020-08-16 17:36
 • #753: Thứ 753 chương mới bí ẩn 042020-08-16 17:37
 • #754: Thứ 754 chương mới bí ẩn 052020-08-16 17:37
 • #755: Thứ 755 chương mới bí ẩn 062020-08-16 17:37
 • #756: Thứ 756 chương thái hậu chuyện cũ 012020-08-16 17:37
 • #757: Thứ 757 chương thái hậu chuyện cũ 022020-08-16 17:37
 • #758: Thứ 758 chương thái hậu chuyện cũ 032020-08-16 17:38
 • #759: Thứ 759 chương thái hậu chuyện cũ 042020-08-16 17:38
 • #760: Thứ 760 chương thái hậu chuyện cũ 052020-08-16 17:38
 • #761: Thứ 761 chương thái hậu chuyện cũ 062020-08-16 17:38
 • #762: Thứ 762 chương như vậy khát khao 012020-08-16 17:39
 • #763: Thứ 763 chương như vậy khát khao 022020-08-16 17:39
 • #764: Thứ 764 chương như vậy khát khao 032020-08-16 17:39
 • #765: Thứ 765 chương như vậy khát khao 042020-08-16 17:39
 • #766: Thứ 766 chương như vậy khát khao 052020-08-16 17:40
 • #767: Thứ 767 chương như vậy khát khao 062020-08-16 17:40
 • #768: Thứ 768 chương hắn nguyện thành ma 012020-08-16 17:40
 • #769: Thứ 769 chương hắn nguyện thành ma 022020-08-16 17:40
 • #770: Thứ 770 chương hắn nguyện thành ma 032020-08-16 17:41
 • #771: Thứ 771 chương hắn nguyện thành ma 042020-08-16 17:41
 • #772: Thứ 772 chương hắn nguyện thành ma 052020-08-16 17:41
 • #773: Thứ 773 chương hắn nguyện thành ma 062020-08-16 17:41
 • #774: Thứ 774 chương thân phận chân thật 012020-08-16 17:42
 • #775: Thứ 775 chương thân phận chân thật 022020-08-16 17:42
 • #776: Thứ 776 chương thân phận chân thật 032020-08-16 17:42
 • #777: Thứ 777 chương thân phận chân thật 042020-08-16 17:42
 • #778: Thứ 778 chương thân phận chân thật 052020-08-16 17:43
 • #779: Thứ 779 chương thân phận chân thật 062020-08-16 17:43
 • #780: Thứ 780 chương tẩu hỏa nhập ma 012020-08-16 17:43
 • #781: Thứ 781 chương tẩu hỏa nhập ma 022020-08-16 17:43
 • #782: Thứ 782 chương tẩu hỏa nhập ma 032020-08-16 17:43
 • #783: Thứ 783 chương tẩu hỏa nhập ma 042020-08-16 17:44
 • #784: Thứ 784 chương tẩu hỏa nhập ma 052020-08-16 17:44
 • #785: Thứ 785 chương tẩu hỏa nhập ma 062020-08-16 17:44
 • #786: Thứ 786 chương tối cường sỉ nhục 012020-08-16 17:44
 • #787: Thứ 787 chương tối cường sỉ nhục 022020-08-16 17:45
 • #788: Thứ 788 chương tối cường sỉ nhục 032020-08-16 17:45
 • #789: Thứ 789 chương tối cường sỉ nhục 042020-08-16 17:46
 • #790: Thứ 790 chương tối cường sỉ nhục 052020-08-16 17:46
 • #791: Thứ 791 chương tối cường sỉ nhục 062020-08-16 17:46
 • #792: Thứ 792 chương đại chiến bắt đầu 012020-08-16 17:46
 • #793: Thứ 793 chương đại chiến bắt đầu 022020-08-16 17:47
 • #794: Thứ 794 chương đại chiến bắt đầu 032020-08-16 17:47
 • #795: Thứ 795 chương đại chiến bắt đầu 042020-08-16 17:47
 • #796: Thứ 796 chương đại chiến bắt đầu 052020-08-16 17:47
 • #797: Thứ 797 chương đại chiến bắt đầu 062020-08-16 17:47
 • #798: Thứ 798 chương mỹ vị canh thịt 012020-08-16 17:48
 • #799: Thứ 799 chương mỹ vị canh thịt 022020-08-16 17:48
 • #800: Thứ 800 chương mỹ vị canh thịt 032020-08-16 17:48
 • #801: Thứ 801 chương mỹ vị canh thịt 042020-08-16 17:48
 • #802: Thứ 802 chương mỹ vị canh thịt 052020-08-16 17:49
 • #803: Thứ 803 chương mỹ vị canh thịt 062020-08-16 17:49
 • #804: Thứ 804 chương mỹ vị canh thịt 072020-08-16 17:49
 • #805: Thứ 805 chương mỹ vị canh thịt 082020-08-16 17:49
 • #806: Thứ 806 chương mỹ vị canh thịt 092020-08-16 17:50
 • #807: Thứ 807 chương mỹ vị canh thịt 102020-08-16 17:50
 • #808: Thứ 808 chương khí bệnh hoàng đế 012020-08-16 17:50
 • #809: Thứ 809 chương khí bệnh hoàng đế 022020-08-16 17:50
 • #810: Thứ 810 chương khí bệnh hoàng đế 032020-08-16 17:51
 • #811: Thứ 811 chương khí bệnh hoàng đế 042020-08-16 17:51
 • #812: Thứ 812 chương khí bệnh hoàng đế 052020-08-16 17:51
 • #813: Thứ 813 chương khí bệnh hoàng đế 062020-08-16 17:51
 • #814: Thứ 814 chương khí bệnh hoàng đế 072020-08-16 17:52
 • #815: Thứ 815 chương khí bệnh hoàng đế 082020-08-16 17:52
 • #816: Thứ 816 chương khí bệnh hoàng đế 092020-08-16 17:52
 • #817: Thứ 817 chương khí bệnh hoàng đế 102020-08-16 17:53
 • #818: Thứ 818 chương sau núi kỳ ngộ 012020-08-16 17:53
 • #819: Thứ 819 chương sau núi kỳ ngộ 022020-08-16 17:53
 • #820: Thứ 820 chương sau núi kỳ ngộ 032020-08-16 17:53
 • #821: Thứ 821 chương sau núi kỳ ngộ 042020-08-16 17:53
 • #822: Thứ 822 chương sau núi kỳ ngộ 052020-08-16 17:54
 • #823: Thứ 823 chương sau núi kỳ ngộ 062020-08-16 17:54
 • #824: Thứ 824 chương sau núi kỳ ngộ 072020-08-16 17:54
 • #825: Thứ 825 chương sau núi kỳ ngộ 082020-08-16 17:54
 • #826: Thứ 826 chương sau núi kỳ ngộ 092020-08-16 17:55
 • #827: Thứ 827 chương sau núi kỳ ngộ 102020-08-16 17:55
 • #828: Thứ 828 chương vương giả trở về 012020-08-16 17:55
 • #829: Thứ 829 chương vương giả trở về 022020-08-16 17:55
 • #830: Thứ 830 chương vương giả trở về 032020-08-16 17:56
 • #831: Thứ 831 chương vương giả trở về 042020-08-16 17:56
 • #832: Thứ 832 chương vương giả trở về 052020-08-16 17:56
 • #833: Thứ 833 chương vương giả trở về 062020-08-16 17:56
 • #834: Thứ 834 chương hận thấu xương 012020-08-16 17:57
 • #835: Thứ 835 chương hận thấu xương 022020-08-16 17:57
 • #836: Thứ 836 chương hận thấu xương 032020-08-16 17:57
 • #837: Thứ 837 chương hận thấu xương 042020-08-16 17:57
 • #838: Thứ 838 chương hận thấu xương 052020-08-16 17:58
 • #839: Thứ 839 chương hận thấu xương 062020-08-16 17:58
 • #840: Thứ 840 chương lòng có thông minh sắc sảo 012020-08-16 17:58
 • #841: Thứ 841 chương lòng có thông minh sắc sảo 022020-08-16 17:59
 • #842: Thứ 842 chương lòng có thông minh sắc sảo 032020-08-16 17:59
 • #843: Thứ 843 chương báo ứng tới 012020-08-16 17:59
 • #844: Thứ 844 chương báo ứng tới 022020-08-16 17:59
 • #845: Thứ 845 chương báo ứng tới 032020-08-16 18:00
 • #846: Thứ 846 chương báo ứng tới 042020-08-16 18:00
 • #847: Thứ 847 chương báo ứng tới 052020-08-16 18:00
 • #848: Thứ 848 chương phượng dao mang thai 012020-08-16 18:00
 • #849: Thứ 849 chương phượng dao mang thai 022020-08-16 18:01
 • #850: Thứ 850 chương phượng dao mang thai 032020-08-16 18:01
 • #851: Thứ 851 chương phượng dao mang thai 042020-08-16 18:01
 • #852: Thứ 852 chương phượng dao mang thai 052020-08-16 18:01
 • #853: Thứ 853 chương phượng dao mang thai 062020-08-16 18:02
 • #854: Thứ 854 chương phượng dao mang thai 072020-08-16 18:02
 • #855: Thứ 855 chương phượng dao mang thai 082020-08-16 18:02
 • #856: Thứ 856 chương phượng dao mang thai 092020-08-16 18:02
 • #857: Thứ 857 chương nhảy nhót vai hề 012020-08-16 18:03
 • #858: Thứ 858 chương nhảy nhót vai hề 022020-08-16 18:03
 • #859: Thứ 859 chương nhảy nhót vai hề 032020-08-16 18:03
 • #860: Thứ 860 chương nhảy nhót vai hề 042020-08-16 18:03
 • #861: Thứ 861 chương nhảy nhót vai hề 052020-08-16 18:04
 • #862: Thứ 862 chương nhảy nhót vai hề 062020-08-16 18:04
 • #863: Thứ 863 chương vai hề kết cục 012020-08-16 18:04
 • #864: Thứ 864 chương vai hề kết cục 022020-08-16 18:04
 • #865: Thứ 865 chương vai hề kết cục 032020-08-16 18:05
 • #866: Thứ 866 chương vai hề kết cục 042020-08-16 18:05
 • #867: Thứ 867 chương vai hề kết cục 052020-08-16 18:05
 • #868: Thứ 868 chương sống không bằng chết 012020-08-16 18:05
 • #869: Thứ 869 chương sống không bằng chết 022020-08-16 18:06
 • #870: Thứ 870 chương sống không bằng chết 032020-08-16 18:06
 • #871: Thứ 871 chương sống không bằng chết 042020-08-16 18:06
 • #872: Thứ 872 chương sống không bằng chết 052020-08-16 18:06
 • #873: Thứ 873 chương sống không bằng chết 062020-08-16 18:07
 • #874: Thứ 874 chương sống không bằng chết 072020-08-16 18:07
 • #875: Thứ 875 chương sống không bằng chết 082020-08-16 18:07
 • #876: Thứ 876 chương sau lưng kẻ địch 012020-08-16 18:07
 • #877: Thứ 877 chương sau lưng kẻ địch 022020-08-16 18:08
 • #878: Thứ 878 chương sau lưng kẻ địch 032020-08-16 18:08
 • #879: Thứ 879 chương sau lưng kẻ địch 042020-08-16 18:08
 • #880: Thứ 880 chương sau lưng kẻ địch 052020-08-16 18:08
 • #881: Thứ 881 chương sau lưng kẻ địch 062020-08-16 18:08
 • #882: Thứ 882 chương sau lưng kẻ địch 072020-08-16 18:09
 • #883: Thứ 883 chương sau lưng kẻ địch 082020-08-16 18:09
 • #884: Thứ 884 chương dị thuật biến hóa 012020-08-16 18:09
 • #885: Thứ 885 chương dị số biến hóa 022020-08-16 18:09
 • #886: Thứ 886 chương dị số biến hóa 032020-08-16 18:10
 • #887: Thứ 887 chương thân không khỏi tâm 012020-08-16 18:10
 • #888: Thứ 888 chương thân không khỏi tâm 022020-08-16 18:10
 • #889: Thứ 889 chương thân không khỏi tâm 032020-08-16 18:10
 • #890: Thứ 890 chương khủng bố dị thuật 012020-08-16 18:11
 • #891: Thứ 891 chương khủng bố dị thuật 022020-08-16 18:11
 • #892: Thứ 892 chương khủng bố dị thuật 032020-08-16 18:11
 • #893: Thứ 893 chương khủng bố dị thuật 042020-08-16 18:11
 • #894: Thứ 894 chương khủng bố dị thuật 052020-08-16 18:12
 • #895: Thứ 895 chương khủng bố dị thuật 062020-08-16 18:12
 • #896: Thứ 896 chương khủng bố dị thuật 072020-08-16 18:12
 • #897: Thứ 897 chương khủng bố dị thuật 082020-08-16 18:12
 • #898: Thứ 898 chương khủng bố dị thuật 092020-08-16 18:13
 • #899: Thứ 899 chương một tháng tuổi thọ 012020-08-16 18:13
 • #900: Thứ 900 chương một tháng tuổi thọ 022020-08-16 18:13
 • #901: Thứ 901 chương một tháng tuổi thọ 032020-08-16 18:13
 • #902: Thứ 902 chương một tháng tuổi thọ 042020-08-16 18:13
 • #903: Thứ 903 chương một tháng tuổi thọ 052020-08-16 18:14
 • #904: Thứ 904 chương một tháng tuổi thọ 062020-08-16 18:14
 • #905: Thứ 905 chương một tháng tuổi thọ 072020-08-16 18:14
 • #906: Thứ 906 chương một tháng tuổi thọ 082020-08-16 18:14
 • #907: Thứ 907 chương một tháng tuổi thọ 092020-08-16 18:15
 • #908: Thứ 908 chương một tháng tuổi thọ 102020-08-16 18:15
 • #909: Thứ 909 chương một tháng tuổi thọ 112020-08-16 18:15
 • #910: Thứ 910 chương một tháng tuổi thọ 122020-08-16 18:16
 • #911: Thứ 911 chương không thể không có ngươi 012020-08-16 18:16
 • #912: Thứ 912 chương không thể không có ngươi 022020-08-16 18:16
 • #913: Thứ 913 chương không thể không có ngươi 032020-08-16 18:16
 • #914: Thứ 914 chương không thể không có ngươi 042020-08-16 18:17
 • #915: Thứ 915 chương không thể không có ngươi 052020-08-16 18:17
 • #916: Thứ 916 chương không thể không có ngươi 062020-08-16 18:17
 • #917: Thứ 917 chương không thể không có ngươi 072020-08-16 18:17
 • #918: Thứ 918 chương không thể không có ngươi 082020-08-16 18:18
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Nàng Là Game Kinh Dị Boss Bạch Nguyệt Quang [Vô Hạn]

TiKay

Trọng Sinh Quân Hôn Nhiễu Chỉ Nhu

TiKay

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

TiKay

Mạt Thế Chi Yêu Hoa Xán Lạn

THUYS♥️

Mãn Cấp Tà Thần Hàng Không Thần Quái Phát Sóng Trực Tiếp [ Vô Hạn ]

TiKay

Trọng Sinh 80 Sau: Quân Gia Cầu Buông Tha

TiKay

Leave a Reply