Đam MỹKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Quỷ Vực Phát Sóng Trực Tiếp

Cấp một cái lấy tìm đường chết vì chức nghiệp thần quái phát sóng trực tiếp võng hồng đương nhiếp ảnh trợ lý là cái dạng gì thể nghiệm?

Sở ương đáp: Ta là ai? Ta ở đâu?

Sở ương nguyên bản chỉ là cái bình thường phòng cho khách phục vụ sinh, trăm triệu không nghĩ tới ở gặp được nào đó tự luyến lại diễn tinh thần quái phát sóng trực tiếp võng hồng sau, nhân sinh liền bị kéo vào một cái khác quỷ dị tìm kiếm cái lạ thế giới. Khách sạn trung thật mạnh quỷ ảnh, bệnh viện hư thối nhiễu sóng người bệnh, ký túc trong trường học tự sát oan hồn, thương trường ban đêm trẻ con tiếng khóc, rừng rậm phòng nhỏ ngoại băn khoăn quỷ lộc…… Thế giới quan bị điên đảo không nói, từ đây gặp quỷ đánh quái tựa như chuyện thường ngày, càng thường xuyên muốn đối mặt lệnh người điên cuồng khủng bố không biết.

Khắc tô lỗ tương quan, cũng đã chịu yên tĩnh lĩnh, lóe linh, mộ địa tình cờ gặp gỡ, thụy khắc cùng mạc đế, Layers of Fear, Biocentri□□ chờ ảnh hưởng cùng dẫn dắt

Ám hắc văn, đối với tam quan có mãnh liệt chấp niệm các bạn học thỉnh thận nhập

Chịu giai đoạn trước đối công thái độ giống nhau, không mừng thỉnh thận nhập

Tag: Linh dị thần quáiKhoa học viễn tưởngKhủng bốDốc lòng nhân sinh

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Sở ương, lâm kỳ ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Khủng bố, khắc tô lỗ, tổng khủng, phát sóng trực tiếp

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Liên Hề Liên Hề
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0001.mp32019-09-28 06:34
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0002.mp32019-09-28 06:35
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0003.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0004.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0005.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0006.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0007.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0008.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0009.mp32019-09-28 06:36
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0010.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0011.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0012.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0013.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0014.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0015.mp32019-09-28 06:37
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0016.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0017.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0018.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0019.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0020.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0021.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0022.mp32019-09-28 06:38
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0023.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0024.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0025.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0026.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0027.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0028.mp32019-09-28 06:39
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0029.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0030.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0031.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0032.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0033.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0034.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0035.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0036.mp32019-09-28 06:40
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0037.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0038.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0039.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0040.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0041.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0042.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0043.mp32019-09-28 06:41
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0044.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0045.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0046.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0047.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0048.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0049.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0050.mp32019-09-28 06:42
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0051.mp32019-09-28 06:43
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0052.mp32019-09-28 06:43
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0053.mp32019-09-28 06:43
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0054.mp32019-09-28 06:43
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0055.mp32019-09-28 06:43
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0056.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0057.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0058.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0059.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0060.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0061.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0062.mp32019-09-28 06:44
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0063.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0064.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0065.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0066.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0067.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0068.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0069.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0070.mp32019-09-28 06:45
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0071.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0072.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0073.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0074.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0075.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0076.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0077.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0078.mp32019-09-28 06:46
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0079.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0080.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0081.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0082.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0083.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0084.mp32019-09-28 06:47
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0085.mp32019-09-28 06:48
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0086.mp32019-09-28 06:48
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0087.mp32019-09-28 06:48
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0088.mp32019-09-28 06:48
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0089.mp32019-09-28 06:49
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0090.mp32019-09-28 06:49
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0091.mp32019-09-28 06:49
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0092.mp32019-09-28 06:49
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0093.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0094.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0095.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0096.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0097.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0098.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0099.mp32019-09-28 06:50
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0100.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0101.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0102.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0103.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0104.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0105.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0106.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0107.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0108.mp32019-09-28 06:51
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0109.mp32019-09-28 06:52
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0110.mp32019-09-28 06:52
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0111.mp32019-09-28 06:52
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0112.mp32019-09-28 06:52
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0113.mp32019-09-28 06:52
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0114.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0115.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0116.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0117.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0118.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0119.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0120.mp32019-09-28 06:53
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0121.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0122.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0123.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0124.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0125.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0126.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0127.mp32019-09-28 06:54
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0128.mp32019-09-28 06:55
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0129.mp32019-09-28 06:55
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0130.mp32019-09-28 06:55
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0131.mp32019-09-28 06:55
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0132.mp32019-09-28 06:55
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0133.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0134.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0135.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0136.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0137.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0138.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0139.mp32019-09-28 06:56
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0140.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0141.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0142.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0143.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0144.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0145.mp32019-09-28 06:57
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0146.mp32019-09-28 06:58
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0147.mp32019-09-28 06:58
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0148.mp32019-09-28 06:58
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0149.mp32019-09-28 06:58
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0150.mp32019-09-28 06:58
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0151.mp32019-09-28 06:59
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0152.mp32019-09-28 06:59
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0153.mp32019-09-28 06:59
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0154.mp32019-09-28 06:59
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0155.mp32019-09-28 06:59
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0156.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0157.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0158.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0159.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0160.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0161.mp32019-09-28 07:00
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0162.mp32019-09-28 07:01
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0163.mp32019-09-28 07:01
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0164.mp32019-09-28 07:01
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0165.mp32019-09-28 07:02
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0166.mp32019-09-28 07:02
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0167.mp32019-09-28 07:02
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0168.mp32019-09-28 07:02
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0169.mp32019-09-28 07:02
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0170.mp32019-09-28 07:03
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0171.mp32019-09-28 07:03
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0172.mp32019-09-28 07:03
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0173.mp32019-09-28 07:03
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0174.mp32019-09-28 07:03
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0175.mp32019-09-28 07:04
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0176.mp32019-09-28 07:04
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0177.mp32019-09-28 07:04
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0178.mp32019-09-28 07:20
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0179.mp32019-09-28 07:20
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0180.mp32019-09-28 07:20
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0181.mp32019-09-28 07:20
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0182.mp32019-09-28 07:20
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0183.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0184.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0185.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0186.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0187.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0188.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0189.mp32019-09-28 07:21
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0190.mp32019-09-28 07:22
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0191.mp32019-09-28 07:22
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0192.mp32019-09-28 07:22
 • quy-vuc-phat-song-truc-tiep-chuong-0193.mp32019-09-28 07:22
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Mạt Thế Chi Phế Vật

THUYS♥️

Game Kinh Dị Thật Trắc Chỉ Nam

THUYS♥️

Phim Trường Kinh Dị

TiKay

Mau Xuyên: Công Lược Nam Phụ

TiKay

Omega Xuyên Thành Bá Tổng Ẩn Hôn Kiều Thê

TiKay

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Leave a Reply