Đam MỹDị NăngXuyên Không

Ta Không Làm Người Nữa

Đuổi bản thảo chết đột ngột, Cố Hoài vừa mở mắt xuyên qua thành phi nhân chủng tộc ——

Cái này chủng tộc tàn bạo lãnh khốc, ở tinh tế trung người người sợ hãi thả tránh còn không kịp.

Làm cái này chủng tộc tân sinh vương, đối mặt một đám đem hắn trở thành ấu tể bảo hộ gia trưởng, Cố Hoài tỏ vẻ hắn có điểm áp lực sơn đại.

* Hằng ngày hướng đoàn sủng văn, chủng tộc toàn viên vô nguyên tắc sủng vương

* Là cũ văn tiểu thế giới khoách viết

Tag: Xuyên qua thời không Tinh tế Ngọt văn Sảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Cố Hoài ┃ vai phụ: Alvis ┃ cái khác:

——————–­——————-

VIP cường đẩy huy hiệu

Đuổi bản thảo chết đột ngột về sau, Cố Hoài vừa mở mắt xuyên qua thành phi nhân chủng tộc. Cái này chủng tộc tàn bạo lãnh khốc, ở tinh tế trung người người sợ hãi thả tránh còn không kịp. Làm cái này chủng tộc tân sinh vương, Cố Hoài đối mặt một đám đem hắn trở thành ấu. Bảo hộ gia trưởng, ở áp lực sơn đại tâm tình hạ bắt đầu rồi đương vương cùng bị đoàn sủng hằng ngày.

Bổn văn đề tài mới mẻ độc đáo, tiết tấu nhẹ nhàng, cốt truyện tinh tế sinh động, nhân vật khắc hoạ thập phần thú vị. Tác giả văn tự biểu hiện lực cường, lấy lưu sướng hành văn miêu tả ra một cái mỹ lệ kỳ ảo tinh tế thế giới, chi tiết khắc hoạ lệnh người trước mắt sáng ngời.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

 •  Tửu Hĩ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0001.mp32020-02-13 10:34
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0002.mp32020-02-13 10:34
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0003.mp32020-02-13 10:35
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0004.mp32020-02-13 10:35
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0005.mp32020-02-13 10:35
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0006.mp32020-02-13 10:35
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0007.mp32020-02-13 10:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0008.mp32020-02-13 10:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0009.mp32020-02-13 10:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0010.mp32020-02-13 10:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0011.mp32020-02-13 10:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0012.mp32020-02-13 10:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0013.mp32020-02-13 10:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0014.mp32020-02-14 04:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0015.mp32020-02-14 04:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0016.mp32020-02-14 04:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0017.mp32020-02-14 04:36
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0018.mp32020-02-14 04:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0019.mp32020-02-14 04:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0020.mp32020-02-14 04:37
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0021.mp32020-02-14 04:39
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0022.mp32020-02-14 04:39
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0023.mp32020-02-14 04:39
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0024.mp32020-02-14 04:39
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0025.mp32020-02-14 04:40
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0026.mp32020-02-14 04:40
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0027.mp32020-02-14 04:40
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0028.mp32020-02-14 04:41
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0029.mp32020-02-14 04:41
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0030.mp32020-02-14 04:41
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0031.mp32020-02-14 04:42
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0032.mp32020-02-14 04:42
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0033.mp32020-02-14 04:43
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0034.mp32020-02-14 04:43
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0035.mp32020-02-14 04:43
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0036.mp32020-02-14 04:44
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0037.mp32020-02-14 04:44
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0038.mp32020-02-14 04:44
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0039.mp32020-02-14 04:45
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0040.mp32020-02-14 04:45
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0041.mp32020-02-14 04:45
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0042.mp32020-02-14 04:45
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0043.mp32020-02-14 04:46
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0044.mp32020-02-14 04:46
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0045.mp32020-02-14 04:46
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0046.mp32020-02-14 04:47
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0047.mp32020-02-14 04:47
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0048.mp32020-02-14 04:47
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0049.mp32020-02-14 04:47
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0050.mp32020-02-14 04:48
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0051.mp32020-02-14 04:48
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0052.mp32020-02-14 04:48
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0053.mp32020-02-14 04:48
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0054.mp32020-02-14 04:49
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0055.mp32020-02-14 04:55
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0056.mp32020-02-14 04:55
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0057.mp32020-02-14 04:55
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0058.mp32020-02-14 04:56
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0059.mp32020-02-14 04:56
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0060.mp32020-02-14 04:56
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0061.mp32020-02-14 04:57
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0062.mp32020-02-14 04:57
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0063.mp32020-02-14 04:57
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0064.mp32020-02-14 04:58
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0065.mp32020-02-14 04:59
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0066.mp32020-02-14 04:59
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0067.mp32020-02-14 05:00
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0068.mp32020-02-14 05:00
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0069.mp32020-02-14 05:01
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0070.mp32020-02-14 05:01
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0071.mp32020-02-14 05:04
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0072.mp32020-02-14 05:04
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0073.mp32020-02-14 05:05
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0074.mp32020-02-14 05:06
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0075.mp32020-02-14 05:06
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0076.mp32020-02-14 05:07
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0077.mp32020-02-14 05:07
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0078.mp32020-02-14 05:07
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0079.mp32020-02-14 05:08
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0080.mp32020-02-14 05:08
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0081.mp32020-02-14 05:08
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0082.mp32020-02-14 05:09
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0083.mp32020-02-14 05:09
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0084.mp32020-02-14 05:10
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0085.mp32020-02-14 05:11
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0086.mp32020-02-14 05:13
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0087.mp32020-02-14 05:14
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0088.mp32020-02-14 05:15
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0089.mp32020-02-14 05:16
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0090.mp32020-02-14 05:16
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0091.mp32020-02-14 05:17
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0092.mp32020-02-14 05:17
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0093.mp32020-02-14 05:18
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0094.mp32020-02-14 05:19
 • ta-khong-lam-nguoi-nua-chuong-0095.mp32020-02-14 05:19
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Related posts

Áo Choàng Của Ta Trải Rộng Tu Tiên Giới

TiKay

Y Nữ Cuồng Tạc Thiên: Vạn Độc Tiểu Ma Phi

TiKay

Trùng Sinh Biến Thành Bệnh Xà Tinh

TiKay

Có Cái Bệnh Tâm Thần Yêu Thầm Ta

THUYS♥️

Thời La Mã Cổ Đại: Theo Chủ Nô Đến Chí Tôn Đại Đế

TiKay

Thư Tiên Sinh Yêu Thầm Những Cái Đó Năm

TiKay

Leave a Reply