Huyền Huyễn

Ta Muốn Làm Cá Ướp Muối

( đây không phải cát điêu văn! Là phản sáo đường văn! Không sai! Ân! Chính là như vậy! )

Ngược gió lật bàn? Không tồn tại!

Ta liền muốn làm cá ướp muối .

Nhất mặn loại kia .

Không cần sáng sớm, không cần kiếm tiền, ngồi ăn rồi chờ chết, nối dõi tông đường loại kia!

* Giấy Trắng: Truyện full 442 chương.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Võ Văn Tu
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Khí chi lực lục đoạn2021-04-25 18:54
 • #2: Ta muốn làm cá ướp muối2021-04-25 18:55
 • #3: Đột phá đơn giản như vậy sao2021-04-25 18:55
 • #4: Phụ thân, tới giờ uống thuốc rồi2021-04-25 18:55
 • #5: Chạy trước 39 mét (m)2021-04-25 18:55
 • #6: Phụ thân trách nhiệm2021-04-25 18:55
 • #7: Kỳ diệu gặp nhau2021-04-25 18:55
 • #8: Trong đêm xuất phát2021-04-25 18:55
 • #9: Gặp chuyện bất bình rút đao cắt đâm thân2021-04-25 18:56
 • #10: Cố nhân lại gặp nhau2021-04-25 18:56
 • #11: Sĩ có thể giết không thể chịu nhục2021-04-25 18:56
 • #12: Quặng mỏ đi2021-04-25 18:56
 • #13: Vừng ơi mở ra2021-04-25 18:56
 • #14: Bảo tàng2021-04-25 18:56
 • #15: Đây là ta Bạch thúc thúc2021-04-25 18:57
 • #16: Đáng thương Bạch Kê Trợ2021-04-25 18:57
 • #17: Đáng thương Mai Cẩu Tử2021-04-25 18:57
 • #18: Thật thật giả giả2021-04-25 18:57
 • #19: Kẻ này tâm cơ quá sâu2021-04-25 18:57
 • #20: Nghi thức hoan nghênh2021-04-25 18:57
 • #21: Tên rất hay, tính tình thật!2021-04-25 18:58
 • #22: Ăn vụng2021-04-25 18:58
 • #23: Như hổ là thật hổ2021-04-25 18:58
 • #24: Tụ Bảo Bồn tác dụng2021-04-25 18:58
 • #25: Nước đều đi đâu2021-04-25 18:59
 • #26: Tám đại học viện2021-04-25 18:59
 • #27: Chữ thiên số 12021-04-25 18:59
 • #28: Đánh thành một phiến2021-04-25 18:59
 • #29: Kim bồn ngâm chân2021-04-25 18:59
 • #30: Học sinh nghèo2021-04-25 18:59
 • #31: Chữ Địa khuyết trước cổng chính2021-04-25 18:59
 • #32: Tìm người là môn nghệ thuật2021-04-25 19:00
 • #33: Hán chữ trình tự không ảnh hưởng đọc2021-04-25 19:00
 • #34: Vọng Tư Trai quán rượu2021-04-25 19:00
 • #35: Ăn vào đau lòng2021-04-25 19:00
 • #36: Trên bàn cơm ganh đua so sánh2021-04-25 19:00
 • #37: Thần kỳ bồn2021-04-25 19:00
 • #38: Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm2021-04-25 19:00
 • #39: Xoá tên nguy cơ2021-04-25 19:01
 • #40: Không người báo danh học viện2021-04-25 19:01
 • #41: Một người học viện2021-04-25 19:01
 • #42: Thiên hàng hoành tài2021-04-25 19:01
 • #43: Bầy trào cùng vui vẻ2021-04-25 19:01
 • #44: Thau cơm song hiệp2021-04-25 19:02
 • #45: Sư tỷ nghi thức hoan nghênh2021-04-25 19:02
 • #46: Tin tức tốt cùng tin tức xấu2021-04-25 19:02
 • #47: Khảo thí tiến hành lúc2021-04-25 19:02
 • #48: Trà này tên là Xanh Mượt Thảo Nguyên2021-04-25 19:02
 • #49: Tháng thi ước hẹn2021-04-25 19:02
 • #50: Ngươi đừng có áp lực2021-04-25 19:02
 • #51: Thể học viện khảo thí2021-04-25 19:02
 • #52: Có thể là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu2021-04-25 19:03
 • #53: Cuồng Xoát Khoái Thủ chấn kinh2021-04-25 19:03
 • #54: Marketing sách lược2021-04-25 19:03
 • #55: Người đồng đều sáu trăm xuyên2021-04-25 19:03
 • #56: Cái này bánh bao khẳng định là bị màn thầu lục qua2021-04-25 19:03
 • #57: Ngày mai gặp2021-04-25 19:03
 • #58: Đại Hoang cái gì ăn cái gì ăn quyết2021-04-25 19:03
 • #59: Xem ai có thể ăn2021-04-25 19:03
 • #60: Chúng bao bình đẳng2021-04-25 19:03
 • #61: Ngăn cửa vào2021-04-25 19:04
 • #62: Loè loẹt Thiết Kim Thủ2021-04-25 19:04
 • #63: Hôm nay ba cái đánh đủ2021-04-25 19:04
 • #64: Chân khí hộ thể2021-04-25 19:04
 • #65: Chân khí nội hộ2021-04-25 19:04
 • #66: Viện trưởng tức giận2021-04-25 19:04
 • #67: Lão Thiết ý gì2021-04-25 19:04
 • #68: Chạy trốn2021-04-25 19:04
 • #69: · Đại Hoang Tĩnh Thần Liễm Tức Thuật2021-04-25 19:05
 • #70: Mới phụ trọng bộ đồ2021-04-25 19:05
 • #71: Ta quá khó khăn2021-04-25 19:05
 • #72: Giảm cái 5%2021-04-25 19:05
 • #73: Ngâm chân lãng mạn thời gian2021-04-25 19:05
 • #74: Ta quả nhiên là treo bức2021-04-25 19:05
 • #75: Đi theo dạng này chủ nhân, thật tốt!2021-04-25 19:05
 • #76: Một quyền bay lên trời2021-04-25 19:05
 • #77: Ta nhận thua còn không được sao2021-04-25 19:06
 • #78: Ngươi vậy đánh ta một chút a2021-04-25 19:06
 • #79: Úy Trì Thố Tạc nghi hoặc2021-04-25 19:06
 • #80: Các ngươi vui vẻ là được rồi2021-04-25 19:06
 • #81: Bí mật lớn nhất2021-04-25 19:06
 • #82: Chẳng lẽ đại ca là ...2021-04-25 19:06
 • #83: Ngâm trong bồn tắm trở về2021-04-25 19:06
 • #84: Đột phá2021-04-25 19:06
 • #85: Luyện thể 10 đoạn2021-04-25 19:06
 • #86: Mời các ngươi ăn cơm2021-04-25 19:07
 • #87: Ba thành lực2021-04-25 19:07
 • #88: Đánh cho bay đầy trời2021-04-25 19:07
 • #89: Hoàng viện trưởng tự tin2021-04-25 19:07
 • #90: Bắn phá thương khung2021-04-25 19:07
 • #91: Đại ca liền là đại ca2021-04-25 19:07
 • #92: Bắt đầu cấp trên2021-04-25 19:07
 • #93: Đại ca là ta tấm gương2021-04-25 19:07
 • #94: Tần Ba Đào tính toán2021-04-25 19:08
 • #95: Tần lão sư thuyết khách2021-04-25 19:08
 • #96: Sát khí?2021-04-25 19:08
 • #97: Ngươi muốn khống chế lại ngươi gửi mấy2021-04-25 19:08
 • #98: Còn không bằng sáu cái hạch đào2021-04-25 19:08
 • #99: Giấy tờ2021-04-25 19:08
 • #100: Bẻ gãy cổ tay giải thi đấu?2021-04-25 19:08
 • #101: Xin phép nghỉ 100%?2021-04-25 19:08
 • #102: Một mặn mặn ba ngày2021-04-25 19:08
 • #103: Vạn sự có ta, đại ca chờ thỏa!2021-04-25 19:09
 • #104: Ức Nhĩ Sơn thí luyện2021-04-25 19:09
 • #105: Một thân não heo2021-04-25 19:09
 • #106: Một quyền một cái2021-04-25 19:09
 • #107: Mạo hiểm bóng đêm2021-04-25 19:09
 • #108: Hỏa Diễm Tê Ngưu2021-04-25 19:09
 • #109: Khi phò mã tựa hồ cũng không tệ2021-04-25 19:09
 • #110: Độc Giác Hỏa Kỳ Lân2021-04-25 19:09
 • #111: Bách thú đoàn2021-04-25 19:10
 • #112: Đánh hổ2021-04-25 19:10
 • #113: 40 mét (m) quang hoa lóe lên2021-04-25 19:10
 • #114: Tháng thi áp lực2021-04-25 19:10
 • #115: Hệ thống bắt đầu sáo lộ2021-04-25 19:10
 • #116: Chỉ bằng các ngươi đều đánh không lại ta2021-04-25 19:10
 • #117: Tích điểm 168002021-04-25 19:10
 • #118: Ước chiến trước đó mua trước đơn2021-04-25 19:11
 • #119: Ngươi liền không thể không tặng sao2021-04-25 19:11
 • #120: Tinh thần lực thức tỉnh2021-04-25 19:11
 • #121: Tháng thi bắt đầu2021-04-25 19:11
 • #122: Vô địch tại trường thi2021-04-25 19:11
 • #123: Không có cái gì là 2 cây gậy không giải quyết được2021-04-25 19:11
 • #124: Vô lương Lý Trọng Nhĩ2021-04-25 19:11
 • #125: Lòng dạ hẹp hòi Ngộ Không2021-04-25 19:11
 • #126: Thần kỳ lam dược hoàn2021-04-25 19:11
 • #127: Lưu một cái2021-04-25 19:12
 • #128: 16 cường sinh ra2021-04-25 19:12
 • #129: Công bố thành tích2021-04-25 19:12
 • #130: Thành tích này có vấn đề2021-04-25 19:12
 • #131: Thật là một cái nhân tài2021-04-25 19:12
 • #132: Tập thể thất vọng2021-04-25 19:12
 • #133: Cường địch rình mò2021-04-25 19:12
 • #134: Sắp xếp đối chiến2021-04-25 19:13
 • #135: 3000 lượng lại 3000 lượng2021-04-25 19:13
 • #136: Hiệp chế chiến đấu2021-04-25 19:13
 • #137: Thương hương tiếc ngọc2021-04-25 19:13
 • #138: Thẳng nam bi ai2021-04-25 19:13
 • #139: Cứu vớt thẳng nam tiểu lớp học2021-04-25 19:13
 • #140: Trú Nhan Đan2021-04-25 19:13
 • #141: Làm hệ thống, ta không hố ngươi, ai hố ngươi!2021-04-25 19:13
 • #142: Trương Từ Tâm tức giận2021-04-25 19:13
 • #143: Đánh người đừng đánh mặt?2021-04-25 19:14
 • #144: Đánh người chuyên đánh mặt2021-04-25 19:14
 • #145: Nói đột phá đã đột phá2021-04-25 19:14
 • #146: Không rút ra được2021-04-25 19:14
 • #147: Chỉ có thắng bại, không có nhận thua2021-04-25 19:14
 • #148: Đây coi là quần ẩu sao2021-04-25 19:14
 • #149: Chiến tranh bóng mờ2021-04-25 19:14
 • #150: Ngươi, đầu hàng nhận thua sao?2021-04-25 19:14
 • #151: Lượng cơm ăn, cũng là thực lực một bộ phận2021-04-25 19:15
 • #152: Áo giáp chống nước sao?2021-04-25 19:15
 • #153: Chỉ có chính ngươi mới có thể chiến thắng chính ngươi2021-04-25 19:15
 • #154: Mạnh nhất trong lịch sử học viện2021-04-25 19:15
 • #155: Vĩ đại Trương huynh đầu tư vĩ đại đan dược2021-04-25 19:15
 • #156: Nàng không kiếm tiền ai nuôi ta2021-04-25 19:15
 • #157: Ngươi đừng có áp lực2021-04-25 19:15
 • #158: Trận pháp công năng, mở ra!2021-04-25 19:15
 • #159: Tam Tú quốc2021-04-25 19:15
 • #160: Cho chút thể diện, đột phá một chút2021-04-25 19:15
 • #161: Trong mộng cái gì đều có2021-04-25 19:16
 • #162: Ta thịt bò đâu?2021-04-25 19:16
 • #163: Trương Từ Tâm mời khách2021-04-25 19:16
 • #164: Du lịch mùa thu! ?2021-04-25 19:16
 • #165: Tin tức tiết lộ2021-04-25 19:16
 • #166: Phân công rõ ràng2021-04-25 19:16
 • #167: Đáng thương Kim Giác Ma Dương2021-04-25 19:16
 • #168: Heo rừng kỵ sĩ2021-04-25 19:16
 • #169: Điên cuồng bầy cừu2021-04-25 19:16
 • #170: Ta cũng là sức chiến đấu2021-04-25 19:17
 • #171: Thắng lợi cuối cùng nhất2021-04-25 19:17
 • #172: Trước thanh trách nhiệm nói rõ ràng2021-04-25 19:17
 • #173: Ký kết khế ước2021-04-25 19:17
 • #174: Lão Ngưu biết đường2021-04-25 19:18
 • #175: Sư thúc, không xong2021-04-25 19:18
 • #176: Quỷ Thôi Ma trận pháp2021-04-25 19:18
 • #177: Ngươi khảo thí có phải hay không chép ta tới?2021-04-25 19:18
 • #178: Dạ tập trận nhãn kế hoạch2021-04-25 19:18
 • #179: Trong trận nhãn mới cơ mật2021-04-25 19:18
 • #180: Mặt trời mọc phương Đông, duy dê bất bại!2021-04-25 19:18
 • #181: Kim Giác Ma Dương thắng lợi2021-04-25 19:18
 • #182: Trong rừng cây có kinh hỉ2021-04-25 19:19
 • #183: Trùng kiến Thương học viện?2021-04-25 19:19
 • #184: Xem thiên hạ ai là anh hào, còn coi như ta Từ gia tiến gia!2021-04-25 19:19
 • #185: Hảo hán tha mạng2021-04-25 19:19
 • #186: Thăng lên2021-04-25 19:19
 • #187: Giải tán Thương học viện2021-04-25 19:19
 • #188: Học viện kiến thiết phí2021-04-25 19:19
 • #189: Thiên cơ vũ khí mới cấu tứ2021-04-25 19:20
 • #190: Hai lần bạo phá2021-04-25 19:20
 • #191: Biến mất bạo phá trận bàn2021-04-25 19:20
 • #192: Thiên cơ học viện mất trộm sự kiện2021-04-25 19:20
 • #193: Ám sát liền 3 lần2021-04-25 19:20
 • #194: Kịp thời nước tiểu tiểu Lang Vương2021-04-25 19:20
 • #195: Tần Ba Đào nội tâm2021-04-25 19:21
 • #196: Cường giả vi tôn2021-04-25 19:21
 • #197: Bạo tạc, bắt đầu!2021-04-25 19:21
 • #198: Đổ sụp Cung học viện2021-04-25 19:21
 • #199: An bài2021-04-25 19:21
 • #200: Ta gọi Khổ Qua2021-04-25 19:21
 • #201: Tứ Hỉ một mạch2021-04-25 19:21
 • #202: Sáo lộ cùng phản sáo đường2021-04-25 19:22
 • #203: Thành thật thủ tín Lý Trọng Nhĩ2021-04-25 19:22
 • #204: Sáu cái thằng xui xẻo2021-04-25 19:22
 • #205: Chia binh 2 đường2021-04-25 19:22
 • #206: Phân bua đường2021-04-25 19:23
 • #207: Ta viết chữ xinh đẹp không?2021-04-25 19:23
 • #208: Trào phúng là một loại sức mạnh2021-04-25 19:23
 • #209: Thiên không sinh ta bàn phím hiệp, phun đường vạn cổ dài như đêm!2021-04-25 19:23
 • #210: Quốc vương lệnh2021-04-25 19:23
 • #211: Tin tức xấu liền hai2021-04-25 19:23
 • #212: Kỳ thật ta vậy cực kỳ nhu nhược2021-04-25 19:24
 • #213: Ba đại quy hoạch2021-04-25 19:24
 • #214: Kỳ thật ta là phú nhị đại, ta than bài!2021-04-25 19:24
 • #215: Có thù lao xin chiến2021-04-25 19:24
 • #216: Đi theo Trương viện trưởng mà chiến!2021-04-25 19:24
 • #217: Bị móc sạch hệ thống2021-04-25 19:25
 • #218: Chăm chỉ nhất trinh sát2021-04-25 19:25
 • #219: Ta liền tùy tiện gọi mấy cái người2021-04-25 19:25
 • #220: Chuẩn bị động thủ2021-04-25 19:25
 • #221: Tiêu diệt nội ứng2021-04-25 19:25
 • #222: Chuyện này cùng ta thật không quan hệ2021-04-25 19:26
 • #223: Đưa ngươi rời đi, trong lòng ngươi2021-04-25 19:26
 • #224: Phía dưới gặp mặt một lần bổ sung2021-04-25 19:26
 • #225: Đoàn kết một chút có thể đoàn kết lực lượng2021-04-25 19:26
 • #226: Danh tướng hẳn là có tố chất cùng danh vọng2021-04-25 19:26
 • #227: Thành làm tiên phong quân2021-04-25 19:27
 • #228: Ba đại quy hoạch, từng bước tiến hành2021-04-25 19:27
 • #229: 18 đạo phòng tuyến chiến lược2021-04-25 19:27
 • #230: Tao ngộ địch tập2021-04-25 19:27
 • #231: Một ngày năm lượt2021-04-25 19:27
 • #232: Sắp đến toàn viện Võ Quân thời đại2021-04-25 19:27
 • #233: Ngũ tạng phủ2021-04-25 19:28
 • #234: Cả triều chấn kinh2021-04-25 19:28
 • #235: Nhỏ quân thần Trương Từ Tâm2021-04-25 19:28
 • #236: Ngươi biết cái này 5 ngày ta là thế nào qua sao!2021-04-25 19:28
 • #237: Đội nghi trượng mở đường2021-04-25 19:28
 • #238: Coi như cứu 2 đầu chó lang thang a2021-04-25 19:29
 • #239: Cầu viện!2021-04-25 19:29
 • #240: Đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi2021-04-25 19:29
 • #241: Một cái Võ Quân ngã xuống, hai cái Võ Quân đứng lên đến2021-04-25 19:29
 • #242: Ta mua tới cho ngươi quýt2021-04-25 19:29
 • #243: Cái này hai người, là heo sao?2021-04-25 19:30
 • #244: Tìm đường chết hai người tổ2021-04-25 19:30
 • #245: Họ Mai, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút mà!2021-04-25 19:30
 • #246: Một người một bàn tay2021-04-25 19:31
 • #247: Cưỡi ngựa cùng chém giết2021-04-25 19:31
 • #248: Đưa tin là môn khổ sai sự tình2021-04-25 19:31
 • #249: Đại Hoang Lục Đạo Thần Võ Quyển2021-04-25 19:31
 • #250: Bốn tôn pháp tướng2021-04-25 19:32
 • #251: Đập chết hắn! Bang! Bang! Bang!2021-04-25 19:32
 • #252: Chấn Hổ Chi Thủ2021-04-25 19:32
 • #253: Đến Tây Giáp thành2021-04-25 19:32
 • #254: Mật tín dẫn chấn kinh2021-04-25 19:33
 • #255: Trên đời này là gà có trước hay là trứng có trước?2021-04-25 19:33
 • #256: Đại Hoang Trùng Thiên Đạp2021-04-25 19:33
 • #257: Cháu trai thần trợ công2021-04-25 19:33
 • #258: Đoạn Vô Căn bối cảnh2021-04-25 19:34
 • #259: 3000 người lượng cơm ăn ăn khuya2021-04-25 19:34
 • #260: Hỏi thế gian cơm là vật gì, thẳng giáo người khống chế không nổi .2021-04-25 19:34
 • #261: 18 đạo phòng tuyến2021-04-25 19:35
 • #262: Nghệ thuật, liền là bạo tạc!2021-04-25 19:35
 • #263: Chiến thuật nghiên cứu thảo luận chi dạ2021-04-25 19:35
 • #264: Làm bộ mình cực kỳ yếu đuối2021-04-25 19:35
 • #265: Khiêu chiến2021-04-25 19:36
 • #266: Các ngươi cũng không cần hiểu lầm2021-04-25 19:36
 • #267: Lấy văn minh phương thức thống mạ đối phương2021-04-25 19:36
 • #268: Cừu hận thứ 3 người Tư Mã Ni Nhạc2021-04-25 19:36
 • #269: Mai Phi âm độc kế hoạch2021-04-25 19:37
 • #270: Vung nồi? Ngươi còn quá non!2021-04-25 19:37
 • #271: Thiên Tú quốc vương lệnh2021-04-25 19:37
 • #272: Dạ tập đại doanh2021-04-25 19:37
 • #273: Toàn bộ cho ta quát lên2021-04-25 19:37
 • #274: Chúng ta Hoan Hỉ Thiền Hương nam nhi không hề sợ hãi2021-04-25 19:38
 • #275: Số tiền lớn treo giải thưởng Trương Từ Tâm2021-04-25 19:38
 • #276: Tin Tằng gia, không sợ tà!2021-04-25 19:38
 • #277: Toàn quân xuất kích2021-04-25 19:38
 • #278: Ta thật không có xúi giục bọn hắn2021-04-25 19:39
 • #279: Tù binh bắt tù binh2021-04-25 19:39
 • #280: Khoe khoang chiến tích2021-04-25 19:39
 • #281: Chào từ giã sách2021-04-25 19:39
 • #282: Chiến tranh có thể thua, Trương Từ Tâm phải chết!2021-04-25 19:40
 • #283: Sáng lập một cái tốt nhất Trát Nam2021-04-25 19:40
 • #284: Từ nay về sau, ta chính là các ngươi cháu trai hoặc là cháu gái rồi!2021-04-25 19:40
 • #285: Di động kho lúa2021-04-25 19:40
 • #286: Ngươi đừng nghĩ đi2021-04-25 19:41
 • #287: Vô Lượng Tướng Vương đã đến2021-04-25 19:41
 • #288: Ủng hộ sĩ khí2021-04-25 19:41
 • #289: Ngẫu nhiên gặp đào rau dại ngươi2021-04-25 19:41
 • #290: Rau dại muối ăn cháo2021-04-25 19:41
 • #291: Vô Lượng Thọ Vương mời2021-04-25 19:41
 • #292: Đồ nướng, là nam nhân lãng mạn2021-04-25 19:42
 • #293: Võ Vương một giận, máu chảy ngàn dặm2021-04-25 19:42
 • #294: Trong động luận đạo2021-04-25 19:42
 • #295: Vô Tận Trư Hoàng2021-04-25 19:42
 • #296: Ta thật không muốn mạnh lên nha2021-04-25 19:42
 • #297: Uống rượu độc2021-04-25 19:43
 • #298: Cửu long kéo quan2021-04-25 19:43
 • #299: Cầu ước nguyện a2021-04-25 19:43
 • #300: Ngưu Ma Bát Giới2021-04-25 19:43
 • #301: Nếu không phải Chung Dục Tú, cái này 2 người liền thành2021-04-25 19:43
 • #302: Ta khiêng2021-04-25 19:43
 • #303: Hảo hán tha mạng a!2021-04-25 19:43
 • #304: Ngươi vừa mới nói cái gì?2021-04-25 19:44
 • #305: Cát điêu rất trọng yếu sao?2021-04-25 19:44
 • #306: Hiện tại người đều như thế không khách khí sao?2021-04-25 19:44
 • #307: Phong hào tướng quân2021-04-25 19:44
 • #308: Ta đây là trời sinh!2021-04-25 19:44
 • #309: Hướng Tần lão sư học tập2021-04-25 19:44
 • #310: Mạnh nhất phối phương2021-04-25 19:44
 • #311: Đoạn Căn Đông Phương, duy ta bất bại!2021-04-25 19:45
 • #312: Ai quan hệ cứng rắn2021-04-25 19:45
 • #313: Mắng xong người không bồi thường ít tiền sao?2021-04-25 19:45
 • #314: Nhị vương tử thỉnh cầu2021-04-25 19:45
 • #315: Nhị vương tử mời khách2021-04-25 19:45
 • #316: Người vương tử này có chút hư2021-04-25 19:45
 • #317: Ngươi mộng tưởng là cái gì?2021-04-25 19:46
 • #318: Là mười vạn tám ngàn lượng2021-04-25 19:46
 • #319: Ban đêm chiến đấu2021-04-25 19:46
 • #320: Ta là tới bán2021-04-25 19:46
 • #321: Đầu óc có vấn đề, dáng dấp còn xấu2021-04-25 19:46
 • #322: Cái gì quý nện cái gì2021-04-25 19:46
 • #323: Vương pháp lớn, vẫn là quyền thế đại?2021-04-25 19:46
 • #324: Bản công chúa tuyệt không thiên vị2021-04-25 19:47
 • #325: Giá cả lật 10 lần!2021-04-25 19:47
 • #326: 5 đại cự phú gia tộc2021-04-25 19:47
 • #327: Một lời không hợp liền sáng thân phận2021-04-25 19:47
 • #328: Ta vậy cùng các ngươi chỉ đùa một chút2021-04-25 19:47
 • #329: Cái này sổ sách là thế nào tính?2021-04-25 19:47
 • #330: 5 đại cự phú gia tộc ngăn cửa2021-04-25 19:47
 • #331: Bọn hắn là đến trả tiền2021-04-25 19:48
 • #332: Công chúa cơm chùa, nào có nữ vương cơm chùa ăn ngon?2021-04-25 19:48
 • #333: Long Song Phi tướng quân2021-04-25 19:48
 • #334: Nhấc ta Hàng Ma Xử đến đảo cái bột tỏi2021-04-25 19:48
 • #335: Bột tỏi trộn lẫn cơm2021-04-25 19:48
 • #336: Vẫn là nhạc phụ sáo lộ sâu2021-04-25 19:48
 • #337: Hệ thống khôi phục2021-04-25 19:49
 • #338: Tây chinh đại quân trở về2021-04-25 19:49
 • #339: Mai Phi đại lễ thăm viếng2021-04-25 19:49
 • #340: Vậy liền ... Hoan nghênh chư vị2021-04-25 19:49
 • #341: Tập thể chào từ giã2021-04-25 19:49
 • #342: Nói xong quốc yến đâu?2021-04-25 19:49
 • #343: Cho mọi người giảng một đoạn ( Thủy Bình Mai )2021-04-25 19:49
 • #344: Võ Vương đột kích2021-04-25 19:50
 • #345: Nho môn võ giả đăng tràng2021-04-25 19:50
 • #346: Mai Phi bị hận2021-04-25 19:50
 • #347: Chạm đến linh hồn làm tóc2021-04-25 19:50
 • #348: Mời quân ngắm trăng2021-04-25 19:50
 • #349: Trăng tròn người càng tròn2021-04-25 19:51
 • #350: Lẫn nhau bão tố diễn kỹ2021-04-25 19:51
 • #351: Thiên Tú quốc, rất tốt!2021-04-25 19:51
 • #352: Mai Phi bản thân huyễn tưởng2021-04-25 19:51
 • #353: Thiên Tú quốc nơi này, nuôi người nha!2021-04-25 19:51
 • #354: Bắc Nhất Đấu bị đánh2021-04-25 19:52
 • #355: Ta, ngàn chén không say! Ta, ngàn bát không no!2021-04-25 19:52
 • #356: Hoa Cúc Đài2021-04-25 19:52
 • #357: Cái kia một đôi làm bạn 10 năm bít tất2021-04-25 19:52
 • #358: Ba phương hiệp nghị2021-04-25 19:52
 • #359: Đàm phán ngày đầu2021-04-25 19:53
 • #360: Dần dần tới gần Đoạn Vô Căn2021-04-25 19:53
 • #361: Bạn gái cùng sinh mệnh 2 tuyển 12021-04-25 19:53
 • #362: Hiến cho đối thủ súp gà cho tâm hồn2021-04-25 19:53
 • #363: Trên đời này vốn là không có đường2021-04-25 19:53
 • #364: Tiền không là vấn đề, vậy liền không thành vấn đề!2021-04-25 19:53
 • #365: Trương Từ Tâm, tội lỗi có 42021-04-25 19:54
 • #366: Trên triều đình hận hận hận2021-04-25 19:54
 • #367: Vòng vây vương cung cửa ra vào gây sự2021-04-25 19:54
 • #368: Nghĩ không ra biện pháp trước hết đánh bọn hắn một trận2021-04-25 19:54
 • #369: Đả Cẩu Quyền Pháp2021-04-25 19:54
 • #370: Đau lời nói liền nhẫn một chút2021-04-25 19:54
 • #371: Đêm nay, lại đánh bọn hắn một trận!2021-04-25 19:54
 • #372: Đại Pháo Quyền Pháp lý do2021-04-25 19:55
 • #373: Đêm hôm khuya khoắt liền vì chuyện này?2021-04-25 19:55
 • #374: Cái này 1 quyền, liền là 1 đời!2021-04-25 19:55
 • #375: Bị đánh bởi vì chúng ta luyện thể cường2021-04-25 19:55
 • #376: Tu tiên 3 ngày, trí lực sang bên!2021-04-25 19:55
 • #377: Nổi giận Xích Vương2021-04-25 19:55
 • #378: Tiến về Quỳnh Châu2021-04-25 19:55
 • #379: Không biết xấu hổ Quỳnh Châu Lý gia2021-04-25 19:56
 • #380: Trương Tử Duyệt rừng cây kỳ ngộ2021-04-25 19:56
 • #381: Màu đỏ đại hán bám đuôi2021-04-25 19:56
 • #382: Nếu không ngươi cho ta sư muội a2021-04-25 19:56
 • #383: Đây là cha2021-04-25 19:56
 • #384: Trước khi chết, nuôi cơm sao2021-04-25 19:56
 • #385: Cuối cùng cơm trưa2021-04-25 19:56
 • #386: Lý gia thủ đoạn2021-04-25 19:57
 • #387: Ngoài ý muốn cứu binh2021-04-25 19:57
 • #388: Ta vậy gọi một câu sư huynh2021-04-25 19:57
 • #389: Đánh gãy ta một chân a2021-04-25 19:57
 • #390: Tin tức giả?2021-04-25 19:57
 • #391: Gia nhập Trấn Võ Ti vận động2021-04-25 19:57
 • #392: Nói thật không ai tin2021-04-25 19:57
 • #393: Cái này có ý tứ gì!2021-04-25 19:58
 • #394: · Thiên Tú 13 yêu đến đây2021-04-25 19:58
 • #395: Ta mời mọi người uống rượu hổ cốt2021-04-25 19:58
 • #396: Có chuyện gì ngài lên tiếng2021-04-25 19:58
 • #397: Lên núi hỗ trợ đưa ấm áp2021-04-25 19:58
 • #398: Có thù lao phục vụ2021-04-25 19:58
 • #399: Tiểu Tam Nguyên Môn2021-04-25 19:58
 • #400: Lỗ Tu mùa xuân2021-04-25 19:59
 • #401: Vậy chúng ta liền ở lại a2021-04-25 19:59
 • #402: Chu môn chủ, nói đúng!2021-04-25 19:59
 • #403: Quẳng chén làm hiệu2021-04-25 19:59
 • #404: 3 cái lựa chọn2021-04-25 19:59
 • #405: Thanh Nhất Đạo môn quyết định2021-04-25 19:59
 • #406: Một hơi một tí2021-04-25 19:59
 • #407: Phong tỏa con đường, không cho cơm ăn!2021-04-25 20:00
 • #408: Nhạc phụ tương lai điều tra2021-04-25 20:00
 • #409: Kết bái2021-04-25 20:00
 • #410: Thiên Tôn Sơn nội loạn2021-04-25 20:01
 • #411: Không đánh mà thắng chi binh2021-04-25 20:01
 • #412: Địa Quang Thần Vương giáng lâm2021-04-25 20:01
 • #413: Ta có thể 1 cái bị 10 cái đánh! Còn có ai?2021-04-25 20:01
 • #414: Ngũ tinh Võ Vương2021-04-25 20:01
 • #415: Ta là đại gia ngươi!2021-04-25 20:02
 • #416: Manh Khởi · Đế · Lộ Phi2021-04-25 20:02
 • #417: Đưa Lộ Phi về nhà2021-04-25 20:02
 • #418: Sa Thánh2021-04-25 20:02
 • #419: Bức chiến2021-04-25 20:02
 • #420: Lộ ra bài thời khắc2021-04-25 20:03
 • #421: Vũ dũng quân tiên phong2021-04-25 20:03
 • #422: Đại Hoang khôi phục2021-04-25 20:03
 • #423: Trương ti chủ, ngươi cảm thấy thế nào?2021-04-25 20:03
 • #424: Nhị vương tử đại động tác2021-04-25 20:03
 • #425: Phản loạn bắt đầu!2021-04-25 20:04
 • #426: Ngươi thế nào không bay đâu?2021-04-25 20:04
 • #427: Không có người có thể cho ta nữ nhân đổ máu2021-04-25 20:04
 • #428: Ta vừa mới có phải hay không đem vương vị tặng người?2021-04-25 20:04
 • #429: Mở ra 5 quan2021-04-25 20:04
 • #430: Nho môn Thánh tử Vũ Văn Thuật Học2021-04-25 20:05
 • #431: Đấu văn2021-04-25 20:05
 • #432: Luận ăn ta cho tới bây giờ không có sợ qua2021-04-25 20:05
 • #433: Thần khí hiện thế2021-04-25 20:05
 • #434: Thiên cơ Barrett2021-04-25 20:05
 • #435: Võ Vương thức tỉnh2021-04-25 20:06
 • #436: Ta lựa chọn để ngươi tự sát2021-04-25 20:06
 • #437: Thiên cơ Gatling2021-04-25 20:06
 • #438: Ta nhận thua còn không được mà2021-04-25 20:06
 • #439: Võ Hoàng giáng lâm, uy hiếp nhân gian2021-04-25 20:06
 • #440: Ngươi gặp qua bốn ngàn mét (m) dài đại đao sao?2021-04-25 20:06
 • #441: Diệt ma hoàng!2021-04-25 20:07
 • #442: Mặn sinh, tịch mịch nha! (đại kết cục)2021-04-25 20:07

Related posts

Thiên Hạ Đệ Nhất Phi: Thần Y Cuồng Thê

THUYS♥️

Vũ Luyện Điên Phong

TiKay

Chung Cực Đại Ma Thần

TiKay

Thái Cổ Kiếm Đế Quyết

TiKay

Đột Nhiên Vô Địch

TiKay

Phế Tài Tiểu Thư: Phúc Hắc Tà Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Leave a Reply