Tiên Hiệp

Ta Ở Tiên Hiệp Có Gian Khách Sạn

Ta Ở Tiên Hiệp Có Gian Khách Sạn

Lục Trình ở tiên hiệp thế giới mở ra gian khách sạn, các tộc mỹ nữ cướp ngủ hắn giường, khai trương buổi chiều đầu tiên, nữ thần liền ở trước mặt hắn không mặc quần áo…

txt: metruyencv.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Nhất Bôi Bát Bảo Trà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Mau tới a, lại đây a.2023-08-21 09:02
 • #2: Chương 2: Bạch y mỹ nữ2023-08-21 09:02
 • #3: Chương 3: Hoa nhài nước chè xanh2023-08-21 09:02
 • #4: Chương 4: Có người đến làm sự tình a2023-08-21 09:02
 • #5: Chương 5: Ghế đá hiển uy2023-08-21 09:02
 • #6: Chương 6: Lão khiếu hóa2023-08-21 09:03
 • #7: Chương 7: Trong phòng của ta có linh khí2023-08-21 09:03
 • #8: Chương 8: Tranh đấu2023-08-21 09:03
 • #9: Chương 9: Thần Hồn chí bảo2023-08-21 09:03
 • #10: Chương 10: Giết tới mười người2023-08-21 09:03
 • #11: Chương 11: Mưa gió nổi lên2023-08-21 09:03
 • #12: Chương 12: Lục chưởng quỹ bắt đầu bắt chẹt2023-08-21 09:03
 • #13: Chương 13: Quang minh lẫm liệt Kha Dương Hoành2023-08-21 09:03
 • #14: Chương 14: Điên đảo thị phi2023-08-21 09:03
 • #15: Chương 15: Yên huân hỏa liệu2023-08-21 09:03
 • #16: Chương 16: Ghế đá? Điểu!2023-08-21 09:03
 • #17: Chương 17: Không làm các ngươi chuyện làm ăn2023-08-21 09:04
 • #18: Chương 18: Nhất đẳng tông môn2023-08-21 09:04
 • #19: Chương 19: Thần trà dội hoa2023-08-21 09:04
 • #20: Chương 20: Không phải uống Bá Vương trà là được2023-08-21 09:04
 • #21: Chương 21: Linh khí sương mù dày!2023-08-21 09:04
 • #22: Chương 22: Chọc tới đại nhân vật2023-08-21 09:04
 • #23: Chương 23: Phẩm trà hội2023-08-21 09:04
 • #24: Chương 24: Hắc tâm khách sạn2023-08-21 09:04
 • #25: Chương 25: Hạ Quốc công chúa2023-08-21 09:04
 • #26: Chương 26: Lưu Vân Tông cùng cẩu không được đi vào2023-08-21 09:04
 • #27: Chương 27: Cố Bá đến2023-08-21 09:04
 • #28: Chương 28: Thưởng thức trà bắt đầu2023-08-21 09:04
 • #29: Chương 29: Đệ nhất thần trà2023-08-21 09:05
 • #30: Chương 30: Hắc tâm khách sạn muốn xui xẻo lạc2023-08-21 09:05
 • #31: Chương 31: Thoát ly Lưu Vân Tông2023-08-21 09:05
 • #32: Chương 32: Không hiểu trà đạo2023-08-21 09:05
 • #33: Chương 33: Đây là trà đạo đại gia!2023-08-21 09:05
 • #34: Chương 34: Nhà bếp? Điểu!2023-08-21 09:05
 • #35: Chương 35: Muốn tới đặc chế cơm tẻ sao?2023-08-21 09:05
 • #36: Chương 36: Không đúng, này cùng lần trước không giống nhau!2023-08-21 09:05
 • #37: Chương 37: Muốn ăn ngày mai xin mời sớm2023-08-21 09:05
 • #38: Chương 38: Trong một đêm2023-08-21 09:05
 • #39: Chương 39: Cơm rang trứng2023-08-21 09:05
 • #40: Chương 40: Thương tốt Tào Nguyệt Liên2023-08-21 09:05
 • #41: Chương 41: Lưu Vân chân nhân2023-08-21 09:05
 • #42: Chương 42: Mới khách vào cửa2023-08-21 09:06
 • #43: Chương 43: Bị bắt làm tù binh thái tử2023-08-21 09:06
 • #44: Chương 45: Hai người tâm tư2023-08-21 09:06
 • #45: Chương 46: Lại một lần rút thẻ2023-08-21 09:06
 • #46: Chương 47: Tỉnh Giảo tâm tư2023-08-21 09:06
 • #47: Chương 48: Thực Vi Thiên2023-08-21 09:06
 • #48: Chương 49: Đi tinh tướng2023-08-21 09:06
 • #49: Chương 50: Liền không quý?2023-08-21 09:06
 • #50: Chương 51: Độc thang2023-08-21 09:06
 • #51: Chương 52: Thuốc thí nghiệm2023-08-21 09:06
 • #52: Chương 53: Quả nhiên là độc thang2023-08-21 09:06
 • #53: Chương 54: Nhiệm vụ vô vọng2023-08-21 09:07
 • #54: Chương 55: Không thể nhẫn nhịn2023-08-21 09:07
 • #55: Chương 56: Hưng phấn Độc Cô Phú Quý2023-08-21 09:07
 • #56: Chương 57: Lại vào mỹ thực không gian2023-08-21 09:07
 • #57: Chương 58: Đồ ma biện hộ2023-08-21 09:07
 • #58: Chương 59: So với ta, ngươi xứng sao?2023-08-21 09:07
 • #59: Chương 60: Tỷ thí2023-08-21 09:07
 • #60: Chương 61: Cực cao đánh giá2023-08-21 09:07
 • #61: Chương 62: Quy củ thật nhiều2023-08-21 09:07
 • #62: Chương 63: Ác miệng không ngừng2023-08-21 09:07
 • #63: Chương 64: Chân chính khen ngợi2023-08-21 09:07
 • #64: Chương 65: Ngươi này nguyên liệu nấu ăn không được2023-08-21 09:08
 • #65: Chương 66: Thần Kỳ khách sạn2023-08-21 09:08
 • #66: Chương 67: Linh Khí Châu2023-08-21 09:08
 • #67: Chương 68: Liên tục dương danh2023-08-21 09:08
 • #68: Chương 69: Nửa giá tranh mua2023-08-21 09:08
 • #69: Chương 70: Cung?2023-08-21 09:08
 • #70: Chương 71: Quỷ dị gậy trúc2023-08-21 09:08
 • #71: Chương 72: Thanh xào măng2023-08-21 09:08
 • #72: Chương 73: Oán giận thật khó2023-08-21 09:08
 • #73: Chương 74: Ngươi không nên, bắt nạt ta bồi bàn2023-08-21 09:08
 • #74: Chương 75: Giết?2023-08-21 09:08
 • #75: Chương 76: Lưu Vân tỏ thái độ2023-08-21 09:08
 • #76: Chương 77: Tình cảm2023-08-21 09:09
 • #77: Chương 78: Tiền này quá tốt kiếm lời2023-08-21 09:09
 • #78: Chương 79: Bán tin tức2023-08-21 09:09
 • #79: Chương 80: Không tuân quy củ kết cục2023-08-21 09:09
 • #80: Chương 81: Đồ Long bảo đao2023-08-21 09:09
 • #81: Chương 82: Giết điều Kim Long ha ha2023-08-21 09:09
 • #82: Chương 83: Kim Long là ta2023-08-21 09:09
 • #83: Chương 84: Trảm Long2023-08-21 09:09
 • #84: Chương 85: Rời đi2023-08-21 09:09
 • #85: Chương 86: Tâm tình rất kém cỏi2023-08-21 09:09
 • #86: Chương 87: Đi thăm dò2023-08-21 09:09
 • #87: Chương 88: Tiêu Nhược tin tức2023-08-21 09:09
 • #88: Chương 89: Bất ngờ xảy ra chuyện2023-08-21 09:10
 • #89: Chương 90: Nhờ có chưởng quỹ2023-08-21 09:10
 • #90: Chương 91: Nhường ngươi sư tôn nói với chúng ta2023-08-21 09:10
 • #91: Chương 92: Lão khiếu hóa trở về2023-08-21 09:10
 • #92: Chương 93: Ta trời ạ2023-08-21 09:10
 • #93: Chương 94: Không biết làm sao chúng chưởng giáo2023-08-21 09:10
 • #94: Chương 95: Các ngươi quá có thể diễn!2023-08-21 09:10
 • #95: Chương 96: Là thật sự ăn ngon!2023-08-21 09:10
 • #96: Chương 97: Nhiệm vụ mới2023-08-21 09:10
 • #97: Chương 98: Hỏa Quốc bầu không khí2023-08-21 09:10
 • #98: Chương 99: Bị chặn trước cửa2023-08-21 09:11
 • #99: Chương 100: Phủ Vương gia2023-08-21 09:11
 • #100: Chương 101: Ta chỉ là chưa nghĩ ra dùng câu nào2023-08-21 09:11
 • #101: Chương 102: Vương gia2023-08-21 09:11
 • #102: Chương 103: Dạ đàm2023-08-21 09:11
 • #103: Chương 104: Hỏa Quốc chuyện cũ2023-08-21 09:11
 • #104: Chương 105: Các vị đang ngồi đều là rác rưởi2023-08-21 09:11
 • #105: Chương 106: Để cho ta tới2023-08-21 09:11
 • #106: Chương 107: Đối vương2023-08-21 09:11
 • #107: Chương 108: Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu2023-08-21 09:11
 • #108: Chương 109: Té xỉu ở Vương Phủ2023-08-21 09:11
 • #109: Chương 110: Đòi mạng!2023-08-21 09:11
 • #110: Chương 111: Mạnh mẽ tiểu công chúa2023-08-21 09:12
 • #111: Chương 112: Còn phải ta đến)2023-08-21 09:12
 • #112: Chương 113: Lại là một món thu nhập2023-08-21 09:12
 • #113: Chương 114: Khinh nhờn2023-08-21 09:12
 • #114: Chương 115: Đại sự không ngừng2023-08-21 09:12
 • #115: Chương 116: Thu nợ bị tóm2023-08-21 09:12
 • #116: Chương 117: Thân hãm nhà tù2023-08-21 09:12
 • #117: Chương 118: Những câu ghi vào sử sách2023-08-21 09:12
 • #118: Chương 119: Thi điện2023-08-21 09:12
 • #119: Chương 120: Mưu đồ soạn nhạc, kim qua thiết mã.2023-08-21 09:12
 • #120: Chương 121: Tướng quân luyến2023-08-21 09:12
 • #121: Chương 122: Muốn thêm nữa tội2023-08-21 09:13
 • #122: Chương 123: Hắn chính là phản đảng!2023-08-21 09:13
 • #123: Chương 124: Chúng chưởng giáo đến!2023-08-21 09:13
 • #124: Chương 125: Nhiệm vụ hoàn thành2023-08-21 09:13
 • #125: Chương 126: Cửa hàng mở cửa2023-08-21 09:13
 • #126: Chương 127: Thuốc lá ngoại giao2023-08-21 09:13
 • #127: Chương 128: Khách sạn mị lực2023-08-21 09:13
 • #128: Chương 129: Long Hồn Luyện Binh2023-08-21 09:13
 • #129: Chương 130: Phối thơ2023-08-21 09:13
 • #130: Chương 131: Bạch tiên sinh2023-08-21 09:13
 • #131: Chương 132: Giết đi vào. . . Tất cả đều là người quen?2023-08-21 09:13
 • #132: Chương 133: Kim Long tinh hoa tác dụng2023-08-21 09:14
 • #133: Chương 134: Không cách nào hình dung2023-08-21 09:14
 • #134: Chương 135: Ảo não2023-08-21 09:14
 • #135: Chương 136: Cô Tô Tấn (hoa tươi thêm chương)2023-08-21 09:14
 • #136: Chương 137: Người đến2023-08-21 09:14
 • #137: Chương 138: Bằng hữu ta rất lợi hại2023-08-21 09:14
 • #138: Chương 139: Tìm đến sự tình2023-08-21 09:14
 • #139: Chương 140: Khách sạn không còn?2023-08-21 09:14
 • #140: Chương 141: Vì là khách sạn điên cuồng2023-08-21 09:14
 • #141: Chương 142: Mới khách sạn2023-08-21 09:14
 • #142: Chương 143: Giết người hắc điếm?2023-08-21 09:15
 • #143: Chương 144: Khởi đầu tốt2023-08-21 09:15
 • #144: Chương 145: Trắng toát tốt chói mắt2023-08-21 09:15
 • #145: Chương 146: Thịt dê xiên2023-08-21 09:15
 • #146: Chương 147: Cảm động hai nữ2023-08-21 09:15
 • #147: Chương 148: Khách sạn mới trang trí2023-08-21 09:15
 • #148: Chương 149: Khách sạn biến hóa2023-08-21 09:15
 • #149: Chương 150: Người hạ đẳng thực phẩm2023-08-21 09:15
 • #150: Chương 151: Mỹ thực phương diện đại sư2023-08-21 09:15
 • #151: Chương 152: Thác?2023-08-21 09:15
 • #152: Chương 153: Mỹ thực gói quà2023-08-21 09:16
 • #153: Chương 154: Đi ra đi, nồi lẩu!2023-08-21 09:16
 • #154: Chương 155: Nồi lẩu mị lực2023-08-21 09:16
 • #155: Chương 156: Lại thấy tiểu bồi bàn2023-08-21 09:16
 • #156: Chương 157: Tiểu bồi bàn muốn thành hôn2023-08-21 09:16
 • #157: Chương 158: Phong vân dũng động2023-08-21 09:16
 • #158: Chương 159: Trước hai lần quest thưởng2023-08-21 09:16
 • #159: Chương 160: Có tuyết rồi2023-08-21 09:16
 • #160: Chương 161: Tuyết lớn bất phàm2023-08-21 09:16
 • #161: Chương 162: Bên trong hoàng cung gian2023-08-21 09:16
 • #162: Chương 163: Miễn dịch hàn độc nguyên nhân2023-08-21 09:16
 • #163: Chương 164: Lục chưởng quỹ bá khí2023-08-21 09:17
 • #164: Chương 165: Muôn người mắng mỏ2023-08-21 09:17
 • #165: Chương 166: Xúc động lòng người Nhạc phu nhân2023-08-21 09:17
 • #166: Chương 167: Nhạc tướng quân đến2023-08-21 09:17
 • #167: Chương 168: Tiện nhân là nàng2023-08-21 09:17
 • #168: Chương 169: Tuyết lớn phong thành2023-08-21 09:17
 • #169: Chương 170: Sinh tử bảy mươi sáu ngày2023-08-21 09:17
 • #170: Chương 171: Một nhà ba người2023-08-21 09:17
 • #171: Chương 172: Kẻ ác cáo trạng trước2023-08-21 09:17
 • #172: Chương 173: Quan phỉ một nhà2023-08-21 09:17
 • #173: Chương 174: Cá diếc sang sông2023-08-21 09:17
 • #174: Chương 175: Hoàng Lương mộng đẹp2023-08-21 09:17
 • #175: Chương 176: Trường Nhạc sòng bạc2023-08-21 09:18
 • #176: Chương 177: Tiêu sái Lục chưởng quỹ2023-08-21 09:18
 • #177: Chương 178: Xem thường chưởng quỹ2023-08-21 09:18
 • #178: Chương 179: Thiệu gia hội thẩm2023-08-21 09:18
 • #179: Chương 180: Thiệu Thấm nguy cơ2023-08-21 09:18
 • #180: Chương 181: Lục chưởng quỹ có thể2023-08-21 09:18
 • #181: Chương 182: Lục chưởng quỹ tốt có mị lực2023-08-21 09:18
 • #182: Chương 183: Khách sạn bị bán đi2023-08-21 09:18
 • #183: Chương 184: Phiền phức muốn tới2023-08-21 09:18
 • #184: Chương 185: Chưởng quỹ hiển uy2023-08-21 09:18
 • #185: Chương 186: Khó chịu ta, lại không thể làm gì2023-08-21 09:19
 • #186: Chương 187: Thả Tiền đại nhân đi ra!2023-08-21 09:19
 • #187: Chương 188: Một lòng vì dân Tiền đại nhân2023-08-21 09:19
 • #188: Chương 189: Đi Tiền đại nhân gia đi một chuyến2023-08-21 09:19
 • #189: Chương 190: Ngươi còn có cái gì tốt nói2023-08-21 09:19
 • #190: Chương 191: Trả nợ2023-08-21 09:19
 • #191: Chương 192: Thương tâm Thiệu Thấm2023-08-21 09:19
 • #192: Chương 193: Được mùa lớn!2023-08-21 09:19
 • #193: Chương 194: Thiếu nữ tâm2023-08-21 09:19
 • #194: Chương 195: Hắn có thể xin mời ăn cái gì?2023-08-21 09:19
 • #195: Chương 196: Thôi, thôi.2023-08-21 09:19
 • #196: Chương 197: Người đông như mắc cửi2023-08-21 09:19
 • #197: Chương 198: Tiên đậu phong ba2023-08-21 09:20
 • #198: Chương 199: Tiên đậu là thứ tốt2023-08-21 09:20
 • #199: Chương 200: Một tháng2023-08-21 09:20
 • #200: Chương 201: Trận phá, thành mở.2023-08-21 09:20
 • #201: Chương 202: Thiệu Thấm thân mật?2023-08-21 09:20
 • #202: Chương 203: Ta gặp được có người hút thuốc2023-08-21 09:20
 • #203: Chương 204: Các ngươi nhận thức?2023-08-21 09:20
 • #204: Chương 205: Đi tới Tô gia2023-08-21 09:20
 • #205: Chương 206: Lẫn vào nhà bếp2023-08-21 09:20
 • #206: Chương 207: Cõng nồi hiệp khách2023-08-21 09:20
 • #207: Chương 208: Chứng minh cho các ngươi xem2023-08-21 09:20
 • #208: Chương 209: Ai đúng ai sai2023-08-21 09:21
 • #209: Chương 210: Điển lễ bắt đầu2023-08-21 09:21
 • #210: Chương 211: Hắn chết rồi2023-08-21 09:21
 • #211: Chương 212: Lễ2023-08-21 09:21
 • #212: Chương 213: Đấu lễ2023-08-21 09:21
 • #213: Chương 214: Tiên khí tần ra!2023-08-21 09:21
 • #214: Chương 215: Nữ nhân đẹp nhất2023-08-21 09:21
 • #215: Chương 216: Triệt để không nể mặt mũi2023-08-21 09:21
 • #216: Chương 217: Long Ngâm2023-08-21 09:21
 • #217: Chương 218: Hắn đến2023-08-21 09:21
 • #218: Chương 219: Mang tới nhẫn kim cương2023-08-21 09:21
 • #219: Chương 220: Rút người2023-08-21 09:22
 • #220: Chương 221: Lục Trình vô hạn liền2023-08-21 09:22
 • #221: Chương 222: Thiệu Thấm có chuyện2023-08-21 09:22
 • #222: Chương 223: Chúng cường đến2023-08-21 09:22
 • #223: Chương 224: Ân phủ trước cửa2023-08-21 09:22
 • #224: Chương 225: Lần lượt từng cái thanh toán2023-08-21 09:22
 • #225: Chương 226: Hoàng Đô đại sự2023-08-21 09:22
 • #226: Chương 227: Triều nhà Hạ lão tổ2023-08-21 09:22
 • #227: Chương 228: Lục chưởng quỹ huynh đệ2023-08-21 09:22
 • #228: Chương 229: Bạch tiên sinh thỉnh cầu2023-08-21 09:22
 • #229: Chương 230: Chính là hào2023-08-21 09:22
 • #230: Chương 231: Ân Cầm Cầm kết cục2023-08-21 09:22
 • #231: Chương 232: Hoàng Đô an nhạc hương2023-08-21 09:23
 • #232: Chương 233: Lục Trình cùng Thiệu Thấm2023-08-21 09:23
 • #233: Chương 234: Phòng ốc trang trí2023-08-21 09:23
 • #234: Chương 235: Thế giới quan nhiệm vụ2023-08-21 09:23
 • #235: Chương 236: Từng người thiết kế2023-08-21 09:23
 • #236: Chương 237: Lại là một trận thu hoạch2023-08-21 09:23
 • #237: Chương 238: Bánh bao2023-08-21 09:23
 • #238: Chương 239: Mỹ thực giải thi đấu2023-08-21 09:23
 • #239: Chương 240: Mỹ thực giải thi đấu bắt đầu2023-08-21 09:23
 • #240: Chương 241: Đến góp đủ số chứ?2023-08-21 09:24
 • #241: Chương 242: Bắt đầu tỷ thí2023-08-21 09:24
 • #242: Chương 243: Mỗi người mỗi vẻ2023-08-21 09:24
 • #243: Chương 244: Ai bắt nạt ai?2023-08-21 09:24
 • #244: Chương 245: Tam Muội chân hỏa2023-08-21 09:24
 • #245: Chương 246: Thất bại đại tôm lớn2023-08-21 09:24
 • #246: Chương 247: Khó ăn đến nôn2023-08-21 09:24
 • #247: Chương 248: Tuyên bố thứ tự ba2023-08-21 09:24
 • #248: Chương 249: Vô liêm sỉ đến không hạn cuối2023-08-21 09:24
 • #249: Chương 250: Ta cười các ngươi sẽ không nấu ăn!2023-08-21 09:24
 • #250: Chương 251: Vịt nướng tình cảm2023-08-21 09:24
 • #251: Chương 252: Hai tấm công nghệ bản vẽ2023-08-21 09:25
 • #252: Chương 253: Tiểu Tiểu thu vào một bút2023-08-21 09:25
 • #253: Chương 254: Mọi người cùng nhau tới dùng cơm2023-08-21 09:25
 • #254: Chương 255: Nhân sinh khoái ý cần tận rượu2023-08-21 09:25
 • #255: Chương 256: Một đám ăn mày đem đường cản2023-08-21 09:25
 • #256: Chương 257: Mua nhà2023-08-21 09:25
 • #257: Chương 258: Linh thạch chính là con số2023-08-21 09:25
 • #258: Chương 259: Làm cơm dùng hỏa đều như thế quý2023-08-21 09:25
 • #259: Chương 260: Lưu Hiên, con trai của ngươi tìm đến sự tình rồi!2023-08-21 09:25
 • #260: Chương 261: Vệ gia chuyện cũ2023-08-21 09:25
 • #261: Chương 262: Hoàng Đô giặc cỏ2023-08-21 09:25
 • #262: Chương 263: Di động2023-08-21 09:26
 • #263: Chương 264: Thính Vũ Lâu2023-08-21 09:26
 • #264: Chương 265: Nói cho bọn họ biết, cái gì mới gọi bộ đàm2023-08-21 09:26
 • #265: Chương 266: Sợi vàng vì là cự2023-08-21 09:26
 • #266: Chương 267: Nghe điện thoại muốn nói, uy, ngươi tốt.2023-08-21 09:26
 • #267: Chương 268: Di động công hiệu2023-08-21 09:26
 • #268: Chương 269: Di động chân chính thông tin khoảng cách2023-08-21 09:26
 • #269: Chương 270: Di động kinh doanh2023-08-21 09:26
 • #270: Chương 71: Kinh doanh hình thức2023-08-21 09:26
 • #271: Chương 272: Di động nóng nảy2023-08-21 09:26
 • #272: Chương 273: Cút khỏi Vệ gia!2023-08-21 09:27
 • #273: Chương 274: Cho ngươi đi giết người2023-08-21 09:27
 • #274: Chương 275: Huyền Nữ tin tức2023-08-21 09:27
 • #275: Chương 276: Trung Châu đệ nhất hào2023-08-21 09:27
 • #276: Chương 277: Khiêu khích2023-08-21 09:27
 • #277: Chương 278: Đấu bảo2023-08-21 09:27
 • #278: Chương 279: Kèn đồng xoạt lên, truyền âm xoạt lên2023-08-21 09:27
 • #279: Chương 280: Nham hiểm bàn tử2023-08-21 09:27
 • #280: Chương 281: Đây chính là Lục chưởng quỹ2023-08-21 09:27
 • #281: Chương 282: Hào quang năm màu2023-08-21 09:27
 • #282: Chương 283: Lục chưởng quỹ, mượn cái ghế dùng dùng2023-08-21 09:27
 • #283: Chương 284: Đập vụn giám bảo thạch2023-08-21 09:27
 • #284: Chương 285: Lục chưởng quỹ tiên đoán, Ma Tôn xuất thế2023-08-21 09:28
 • #285: Chương 286: Đừng quấy rầy ta cùng huynh đệ ta uống rượu2023-08-21 09:28
 • #286: Chương 287: Luyện đan tùy cơ nhiệm vụ2023-08-21 09:28
 • #287: Chương 288: Đan Cốc mâu thuẫn2023-08-21 09:28
 • #288: Chương 289: Luyện Đan Sư đẳng cấp2023-08-21 09:28
 • #289: Chương 290: Ba quy tắc2023-08-21 09:28
 • #290: Chương 300: Không biết luyện đan2023-08-21 09:28
 • #291: Chương 301: Đây chính là một nồi quái2023-08-21 09:28
 • #292: Chương 302: Đan thành2023-08-21 09:28
 • #293: Chương 303: Hóa Thần Đan2023-08-21 09:28
 • #294: Chương 304: Lột!2023-08-21 09:29
 • #295: Chương 305: Cướp đoạt Dị Hỏa2023-08-21 09:29
 • #296: Chương 306: Phát cái bằng hữu nhóm2023-08-21 09:29
 • #297: Chương 307: Đi tới Đại Hoang tư cách2023-08-21 09:29
 • #298: Chương 308: Vệ Diệc Kỳ phản cốt2023-08-21 09:29
 • #299: Chương 309: Nhường hắn đến tạ tội2023-08-21 09:29
 • #300: Chương 310: Tuyệt đối không nắm một châm một đường2023-08-21 09:29
 • #301: Chương 311: Xét nhà đội ngũ lớn mạnh2023-08-21 09:29
 • #302: Chương 312: Hỏa Quốc người đến2023-08-21 09:29
 • #303: Chương 313: Đến Hỏa Quốc2023-08-21 09:29
 • #304: Chương 314: Cô nương, đây là di động2023-08-21 09:29
 • #305: Chương 315: Đại công chúa cùng Nhị công chúa2023-08-21 09:30
 • #306: Chương 316: Nhường ta gặp gỡ ngươi là làm sao diệt quốc2023-08-21 09:30
 • #307: Chương 317: Không thấy rõ thế cuộc chính là ai2023-08-21 09:30
 • #308: Chương 318: Ngươi người không đến, ta đã tới2023-08-21 09:30
 • #309: Chương 319: Năm châu sáp nhập2023-08-21 09:30
 • #310: Chương 320: Lục Trình, đi ra quỳ lạy!2023-08-21 09:30
 • #311: Chương 321: Bạch tiên sinh lựa chọn2023-08-21 09:30
 • #312: Chương 322: Chết rồi2023-08-21 09:30
 • #313: Chương 323: Phệ Linh Bình2023-08-21 09:30
 • #314: Chương 324: Ly biệt trước một đêm2023-08-21 09:31
 • #315: Chương 325: Đi tới Đại Hoang!2023-08-21 09:31
 • #316: Chương 326: Đại Hoang2023-08-21 09:31
 • #317: Chương 327: Hồ Quốc2023-08-21 09:31
 • #318: Chương 328: Thất thố Thanh Loan Sơn đệ tử2023-08-21 09:31
 • #319: Chương 329: Thần Mộc Lâm2023-08-21 09:31
 • #320: Chương 330: Rừng cây nhỏ đêm khuya phúc lợi2023-08-21 09:31
 • #321: Chương 331: Thụ Yêu2023-08-21 09:31
 • #322: Chương 332: Lục Trình hí2023-08-21 09:31
 • #323: Chương 333: Thanh Loan Sơn nam nhân2023-08-21 09:32
 • #324: Chương 334: Lục Trình hiệp2023-08-21 09:32
 • #325: Chương 335: Hỏi hắn có nguyện ý hay không2023-08-21 09:32
 • #326: Chương 336: Gia nhập Thanh Loan Sơn2023-08-21 09:32
 • #327: Chương 337: Thanh Loan Sơn ánh nắng chiều2023-08-21 09:32
 • #328: Chương 338: Chó săn Thụ Yêu2023-08-21 09:32
 • #329: Chương 339: Trương Thiên Nhất2023-08-21 09:32
 • #330: Chương 340: Giáo các em gái chơi mạt chược2023-08-21 09:32
 • #331: Chương 341: Tứ sư thúc có thể2023-08-21 09:33
 • #332: Chương 342: Được lắm ô long2023-08-21 09:33
 • #333: Chương 343: Ngàn viên đan dược2023-08-21 09:33
 • #334: Chương 344: Lại đánh cược2023-08-21 09:33
 • #335: Chương 345: Gia tăng tiền đặt cược2023-08-21 09:33
 • #336: Chương 346: Ta muốn đi truy tầm lý tưởng của chính mình2023-08-21 09:33
 • #337: Chương 347: Nói nói lộ hết2023-08-21 09:33
 • #338: Chương 348: Người đáng thương2023-08-21 09:33
 • #339: Chương 349: Diệu Tuyền2023-08-21 09:33
 • #340: Chương 350: Công tử đến từ phương nào2023-08-21 09:33
 • #341: Chương 351: Vong ân phụ nghĩa2023-08-21 09:33
 • #342: Chương 352: Đến từ Lục Trình bạo lực mỹ học2023-08-21 09:34
 • #343: Chương 353: Mời không nổi thợ mộc2023-08-21 09:34
 • #344: Chương 354: Giá trị một ngàn khối linh thạch cực phẩm sao?2023-08-21 09:34
 • #345: Chương 355: Lục Trình thực lực chân chính2023-08-21 09:34
 • #346: Chương 356: Cao quy cách trang trí2023-08-21 09:34
 • #347: Chương 357: Trong thành khách tới2023-08-21 09:34
 • #348: Chương 358: Tứ sư thúc lại muốn bẫy người2023-08-21 09:34
 • #349: Chương 359: Không giống kiến giải2023-08-21 09:34
 • #350: Chương 360: Không hiểu ra sao tinh tướng2023-08-21 09:34
 • #351: Chương 361: Nhiệm vụ liên tục hoàn thành2023-08-21 09:34
 • #352: Chương 362: Mỹ thực2023-08-21 09:34
 • #353: Chương 363: Chân chính ngoan nhân2023-08-21 09:34
 • #354: Chương 364: Chao2023-08-21 09:35
 • #355: Chương 365: Già mà không đứng đắn2023-08-21 09:35
 • #356: Chương 366: Nàng lão thì có lý? Nàng nhược thì có lý?2023-08-21 09:35
 • #357: Chương 367: Không nên để cho người tốt thất vọng2023-08-21 09:35
 • #358: Chương 368: Rất nhanh dương danh2023-08-21 09:35
 • #359: Chương 369: Mỹ nhân dưới trăng2023-08-21 09:35
 • #360: Chương 370: Hoang đường một đêm2023-08-21 09:35
 • #361: Chương 371: Bị người mưu hại2023-08-21 09:35
 • #362: Chương 372: Luân Hồi giáo2023-08-21 09:35
 • #363: Chương 373: Hồ Quốc Phò mã2023-08-21 09:35
 • #364: Chương 374: Thông hiểu cổ kim2023-08-21 09:35
 • #365: Chương 375: Đồ vật việc2023-08-21 09:36
 • #366: Chương 376: Tứ sư thúc muốn thành hôn?2023-08-21 09:36
 • #367: Chương 377: Thất Giới hòa thượng2023-08-21 09:36
 • #368: Chương 378: Cây già muốn tới2023-08-21 09:36
 • #369: Chương 379: Đêm tối2023-08-21 09:36
 • #370: Chương 380: Cây kia cây già2023-08-21 09:36
 • #371: Chương 381: Giết chết cây già2023-08-21 09:36
 • #372: Chương 382: Hầm thịt dê2023-08-21 09:36
 • #373: Chương 383: Ở ta trong cửa hàng, liền tuân theo quy củ2023-08-21 09:36
 • #374: Chương 384: Hồ Quốc tiểu công chúa đến2023-08-21 09:36
 • #375: Chương 385: Hắc ám hệ tiểu Loli2023-08-21 09:36
 • #376: Chương 386: Tiểu công chúa ở Lục chưởng quỹ cái kia qua đêm!2023-08-21 09:37
 • #377: Chương 387: Thượng cổ băng hỏa giường2023-08-21 09:37
 • #378: Chương 388: Cây già lại tới2023-08-21 09:37
 • #379: Chương 389: Ác chiến cây già2023-08-21 09:37
 • #380: Chương 390: Tín ngưỡng lực lượng2023-08-21 09:37
 • #381: Chương 391: Gian thương đối với gian thương2023-08-21 09:37
 • #382: Chương 392: Không cách nào miêu tả pháo cối2023-08-21 09:37
 • #383: Chương 393: Thịt dê paomo2023-08-21 09:37
 • #384: Chương 394: Tiền tuyến nguy cơ2023-08-21 09:37
 • #385: Chương 395: Gatling hiển uy2023-08-21 09:37
 • #386: Chương 396: Pháo cối hiển uy2023-08-21 09:37
 • #387: Chương 397: Ta muốn ngươi bản vẽ2023-08-21 09:38
 • #388: Chương 398: Tình huống gì?2023-08-21 09:38
 • #389: Chương 399: Thần thoại lần đầu xuất hiện2023-08-21 09:38
 • #390: Chương 400: Chín con Kim Ô2023-08-21 09:38
 • #391: Chương 401: Cấp ba cửa hàng2023-08-21 09:38
 • #392: Chương 402: Mùa hè tốt đồng bọn2023-08-21 09:38
 • #393: Chương 403: Rất kiếm lời2023-08-21 09:38
 • #394: Chương 404: Liên tục tiếng nhắc nhở2023-08-21 09:38
 • #395: Chương 405: Phệ Linh Bình kịch biến2023-08-21 09:38
 • #396: Chương 406: Sở Bích Ngưng rời đi2023-08-21 09:38
 • #397: Chương 407: Độc Cô Phú Quý muốn thành hôn?2023-08-21 09:38
 • #398: Chương 408: Tô Đát Kỷ2023-08-21 09:39
 • #399: Chương 409: Độc Cô thành2023-08-21 09:39
 • #400: Chương 410: Giang Bách tỷ đệ2023-08-21 09:39
 • #401: Chương 411: Thành trong thành2023-08-21 09:39
 • #402: Chương 412: Phảng thành2023-08-21 09:39
 • #403: Chương 413: Mở thạch2023-08-21 09:39
 • #404: Chương 414: Mở thạch quy củ2023-08-21 09:39
 • #405: Chương 415: Chân chính trong nghề2023-08-21 09:39
 • #406: Chương 416: Mất mặt ném đến nhà2023-08-21 09:39
 • #407: Chương 417: Thật nhiều di động2023-08-21 09:39
 • #408: Chương 418: Bàn tử bằng hữu nhóm2023-08-21 09:40
 • #409: Chương 419: Hồ yêu chi mị2023-08-21 09:40
 • #410: Chương 420: Vượt Ngục2023-08-21 09:40
 • #411: Chương 421: Mười năm chuyện này2023-08-21 09:40
 • #412: Chương 422: Mười năm trước Độc Cô Phú Quý2023-08-21 09:40
 • #413: Chương 423: Độc Cô điển cố2023-08-21 09:40
 • #414: Chương 424: Máu chó nội dung vở kịch2023-08-21 09:40
 • #415: Chương 425: Dày vò một đêm2023-08-21 09:40
 • #416: Chương 426: Tiếng chiêng trống thiên2023-08-21 09:40
 • #417: Chương 427: Chờ ngươi chín năm2023-08-21 09:40
 • #418: Chương 428: Tụ hội phảng thành2023-08-21 09:40
 • #419: Chương 429: Hắn chính là tiểu công tử Nhị ca?2023-08-21 09:41
 • #420: Chương 430: Một cái khác Độc Cô Phú Quý2023-08-21 09:41
 • #421: Chương 431: Từ bỏ cổ kiếm2023-08-21 09:41
 • #422: Chương 432: Ta muốn nhìn, cái kia kỳ dị đóa hoa2023-08-21 09:41
 • #423: Chương 433: Ai động, chết2023-08-21 09:41
 • #424: Chương 434: Một kiếm2023-08-21 09:41
 • #425: Chương 435: Về Thanh Lương thành2023-08-21 09:41
 • #426: Chương 436: Lục chưởng quỹ thư mời2023-08-21 09:41
 • #427: Chương 437: Đại sửa2023-08-21 09:41
 • #428: Chương 438: Thiên Đạo ý chí uy lực2023-08-21 09:41
 • #429: Chương 439: Buổi đấu giá2023-08-21 09:41
 • #430: Chương 440: Nhặt món hời lớn2023-08-21 09:41
 • #431: Chương 441: Phòng khách2023-08-21 09:42
 • #432: Chương 442: Lục Trình danh tiếng2023-08-21 09:42
 • #433: Chương 443: Bán chiến khí đồ2023-08-21 09:42
 • #434: Chương 444: Thụ Yêu chi biến2023-08-21 09:42
 • #435: Chương 445: Nhân màn đêm trốn2023-08-21 09:42
 • #436: Chương 446: Đến Hoàng Đô2023-08-21 09:42
 • #437: Chương 447: Thuyền lớn2023-08-21 09:42
 • #438: Chương 448: Tin tức đổi lấy2023-08-21 09:42
 • #439: Chương 449: Trước hết giết hai người2023-08-21 09:42
 • #440: Chương 450: Tâm tình chi biến2023-08-21 09:42
 • #441: Chương 451: Tiến cung2023-08-21 09:42
 • #442: Chương 452: Đại Đế tâm sự2023-08-21 09:43
 • #443: Chương 453: Mưu2023-08-21 09:43
 • #444: Chương 454: Bắt đầu động thủ2023-08-21 09:43
 • #445: Chương 455: Quái cây cao lương Lục Trình2023-08-21 09:43
 • #446: Chương 456: Thiên thời địa lợi nhân hoà2023-08-21 09:43
 • #447: Chương 457: Vạch trần vô vi2023-08-21 09:43
 • #448: Chương 458: Hồ Thi Nhi thế lực2023-08-21 09:43
 • #449: Chương 459: Hoàng Đô ngọn lửa chiến tranh2023-08-21 09:43
 • #450: Chương 460: Một đường vào cung2023-08-21 09:43
 • #451: Chương 461: Lục Trình mạnh nhất hình thái2023-08-21 09:43
 • #452: Chương 462: Lục Đại Đế!2023-08-21 09:44
 • #453: Chương 463: Ba đạo mệnh lệnh2023-08-21 09:44
 • #454: Chương 464: Hoàng Cấp Minh2023-08-21 09:44
 • #455: Chương 465: Hậu cung mỹ nhân (canh một)2023-08-21 09:44
 • #456: Chương 466: Trảo lão hổ (canh hai! )2023-08-21 09:44
 • #457: Chương 467: Vẫn là chỉ Đại lão hổ (canh ba! )2023-08-21 09:44
 • #458: Chương 468: Rời đi (canh tư! )2023-08-21 09:44
 • #459: Chương 469: Khen thưởng đến (năm canh! )2023-08-21 09:44
 • #460: Chương 470: Đối mặt khen thưởng nghi hoặc (sáu càng! )2023-08-21 09:44
 • #461: Chương 471: Kế hoạch kế tiếp (bảy càng! )2023-08-21 09:44
 • #462: Chương 472: Đi tới Xích Thủy Châu (tám càng! )2023-08-21 09:44
 • #463: Chương 473: Lưu lại xe của các ngươi tiêu (chín càng! )2023-08-21 09:45
 • #464: Chương 474: Gọi ta lão tài xế (mười chương! )2023-08-21 09:45
 • #465: Chương 475: Hắc Long nữ nhân (canh một)2023-08-21 09:45
 • #466: Chương 476: Nàng là thê tử ta (canh hai! )2023-08-21 09:45
 • #467: Chương 477: Thanh Loan Sơn biến (canh ba! )2023-08-21 09:45
 • #468: Chương 478: Tinh chế Sở Bích Ngưng (canh tư! )2023-08-21 09:45
 • #469: Chương 479: Thanh minh (năm canh! )2023-08-21 09:45
 • #470: Chương 480: Ách2023-08-21 09:45
 • #471: Chương 481: Quỷ dị2023-08-21 09:45
 • #472: Chương 482: Thanh lương chi biến2023-08-21 09:45
 • #473: Chương 483: Nguyền rủa các nàng, vĩnh viễn không được siêu sinh!2023-08-21 09:45
 • #474: Chương 484: Nhất mộng2023-08-21 09:46
 • #475: Chương 485: Vinh Đại Dũng2023-08-21 09:46
 • #476: Chương 486: Hàng này chính là? (bù càng)2023-08-21 09:46
 • #477: Chương 487: Vinh Đại Dũng hành động (bù càng)2023-08-21 09:46
 • #478: Chương 488: Đau nhất chớ quá tâm chết2023-08-21 09:46
 • #479: Chương 489: Ách chi đầu nguồn2023-08-21 09:46
 • #480: Chương 490: Mạnh mẽ mạng lưới tình báo2023-08-21 09:46
 • #481: Chương 491: Không cần loạn đi2023-08-21 09:46
 • #482: Chương 492: Không nên quấy rầy sư huynh luyện đan2023-08-21 09:46
 • #483: Chương 493: Thu gia huynh muội2023-08-21 09:46
 • #484: Chương 494: Thu Tịch luyện đan2023-08-21 09:47
 • #485: Chương 495: Luyện Hồn Tháp2023-08-21 09:47
 • #486: Chương 496: Luyện Hồn Tháp một tầng2023-08-21 09:47
 • #487: Chương 497: Thần Hồn mạnh mẽ2023-08-21 09:47
 • #488: Chương 498: Bốn tầng thử thách2023-08-21 09:47
 • #489: Chương 499: Lòng người (bù càng)2023-08-21 09:47
 • #490: Chương 500: Thí luyện kết thúc (thêm chương)2023-08-21 09:47
 • #491: Chương 501: Đều là ta Hùng sư huynh làm ra2023-08-21 09:47
 • #492: Chương 502: Thiên Đạo ý chí phối hợp skill uy lực2023-08-21 09:47
 • #493: Chương 503: Giả nhân giả nghĩa người2023-08-21 09:47
 • #494: Chương 504: Có người hiểu ngươi (thêm chương)2023-08-21 09:47
 • #495: Chương 505: Ba một tên lừa gạt2023-08-21 09:48
 • #496: Chương 506: Một tháng2023-08-21 09:48
 • #497: Chương 407: Giáng lâm2023-08-21 09:48
 • #498: Chương 508: Thống tam quốc2023-08-21 09:48
 • #499: Chương 509: Đi tới Hoàng Cấp Minh2023-08-21 09:48
 • #500: Chương 510: Đến minh bên trong2023-08-21 09:48
 • #501: Chương 511: Trọng tài hội (thêm chương)2023-08-21 09:48
 • #502: Chương 512: Thứ ta nói thẳng, đều là rác rưởi (thêm chương)2023-08-21 09:48
 • #503: Chương 513: Đại thiện Cổ Hoàng2023-08-21 09:48
 • #504: Chương 514: Mưu sách2023-08-21 09:48
 • #505: Chương 515: Bách mạch2023-08-21 09:49
 • #506: Chương 516: Thiên hạ đại thế2023-08-21 09:49
 • #507: Chương 517: Trẻ tuổi2023-08-21 09:49
 • #508: Chương 158: Thánh giáo2023-08-21 09:49
 • #509: Chương 519: Mới nhất món ăn (thêm chương)2023-08-21 09:49
 • #510: Chương 520: Cổ Hoàng đến (thêm chương)2023-08-21 09:49
 • #511: Chương 521: Lại thấy Thất Giới hòa thượng2023-08-21 09:49
 • #512: Chương 522: Ngươi chính là ta sau đó phu quân2023-08-21 09:49
 • #513: Chương 523: Thiên Võ điện2023-08-21 09:49
 • #514: Chương 524: Biết gốc biết rễ (thêm chương)2023-08-21 09:50
 • #515: Chương 525: Tốt một cái hiểu lầm (thêm chương)2023-08-21 09:50
 • #516: Chương 526: Nhánh cỏ cứu mạng2023-08-21 09:50
 • #517: Chương 527: Đại hội đêm trước2023-08-21 09:50
 • #518: Chương 528: Trẻ tuổi Lục Đại cao thủ2023-08-21 09:50
 • #519: Chương 529: Hoàng Cấp sau khi (thêm chương)2023-08-21 09:50
 • #520: Chương 530: Mang món ăn (thêm chương)2023-08-21 09:50
 • #521: Chương 531: Đây là hắn nên làm2023-08-21 09:50
 • #522: Chương 532: Bất mãn, đi là được rồi2023-08-21 09:51
 • #523: Chương 533: Cố cảnh trà2023-08-21 09:51
 • #524: Chương 534: Ma tai đến (thêm chương)2023-08-21 09:51
 • #525: Chương 535: Là đang tìm này viên đầu sao? (thêm chương)2023-08-21 09:51
 • #526: Chương 536: Ma chiến (thượng)2023-08-21 09:51
 • #527: Chương 537: Ma chiến (hạ)2023-08-21 09:51
 • #528: Chương 538: Không địch lại2023-08-21 09:51
 • #529: Chương 539: Ta chính là đệ nhất thiên hạ soái (thêm chương)2023-08-21 09:51
 • #530: Chương 540: Dưới bầu trời sao đệ nhất mỹ nam tử (thêm chương)2023-08-21 09:51
 • #531: Chương 541: Ta không nói lời nào ai dám động thủ?2023-08-21 09:52
 • #532: Chương 542: Lùi ma2023-08-21 09:52
 • #533: Chương 543: Cổ Hoàng tên2023-08-21 09:52
 • #534: Chương 544: Bách Mạch học viện (thêm chương)2023-08-21 09:52
 • #535: Chương 545: Thu đồ đệ đi (thêm chương)2023-08-21 09:52
 • #536: Chương 546: A Viêm2023-08-21 09:52
 • #537: Chương 547: Sau đó, ngươi gọi Lục Viêm2023-08-21 09:52
 • #538: Chương 548: Chí Tôn2023-08-21 09:52
 • #539: Chương 549: Tuyệt đối đừng nói (thêm chương)2023-08-21 09:52
 • #540: Chương 550: Thanh Loan (thêm chương)2023-08-21 09:53
 • #541: Chương 551: Phế tích2023-08-21 09:53
 • #542: Chương 552: Khiêu chiến2023-08-21 09:53
 • #543: Chương 553: Viêm Đế A Viêm2023-08-21 09:53
 • #544: Chương 554: Chạy mau (thêm chương)2023-08-21 09:53
 • #545: Chương 555: Tuyển đỉnh núi (thêm chương)2023-08-21 09:53
 • #546: Chương 556: Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động2023-08-21 09:53
 • #547: Chương 557: Mỹ Hầu Vương2023-08-21 09:53
 • #548: Chương 558: Đi ra Luân Hồi ở ngoài2023-08-21 09:53
 • #549: Chương 559: Cổ Thú Đồ Giám2023-08-21 09:54
 • #550: Chương 560: Doanh Ngư thịt2023-08-21 09:54
 • #551: Chương 561: Biển sâu minh châu2023-08-21 09:54
 • #552: Chương 562: Không cách nào cân bằng2023-08-21 09:54
 • #553: Chương 563: Doanh Ngư thịt2023-08-21 09:54
 • #554: Chương 564: Thao Thiết bảo khố2023-08-21 09:54
 • #555: Chương 565: Xuất thế2023-08-21 09:54
 • #556: Chương 566: Luyện Khí Tông oán ý2023-08-21 09:54
 • #557: Chương 559: Ai muốn đi? Vui vẻ đưa tiễn một hồi2023-08-21 09:54
 • #558: Chương 560: Phân bảo2023-08-21 09:55
 • #559: Chương 561: Cổ Thú Sơn hiện2023-08-21 09:55
 • #560: Chương 562: Công khai yết giá (bù càng)2023-08-21 09:55
 • #561: Chương 563: Phục kích2023-08-21 09:55
 • #562: Chương 564: Công khai yết giá2023-08-21 09:55
 • #563: Chương 565: Lần này lúng túng2023-08-21 09:55
 • #564: Chương 566: Ở dưới chân núi chiến2023-08-21 09:55
 • #565: Chương 567: Cái gọi là pháp tắc2023-08-21 09:56
 • #566: Chương 568: Đằng Viễn đạo2023-08-21 09:56
 • #567: Chương 569: Từng người đạo2023-08-21 09:56
 • #568: Chương 570: Đây chính là trò cười2023-08-21 09:56
 • #569: Chương 571: Cổ Thú Sơn thế lực2023-08-21 09:56
 • #570: Chương 572: Kháng Ma Cốc2023-08-21 09:56
 • #571: Chương 573: Xuất phát2023-08-21 09:56
 • #572: Chương 574: Thử ma2023-08-21 09:56
 • #573: Chương 575: Cây2023-08-21 09:56
 • #574: Chương 576: Trang2023-08-21 09:56
 • #575: Chương 577: Tìm hiểu tin tức2023-08-21 09:56
 • #576: Chương 578: Đều là bổn gia2023-08-21 09:56
 • #577: Chương 579: Mục tiêu2023-08-21 09:56
 • #578: Chương 580: Quen thuộc một màn2023-08-21 09:57
 • #579: Chương 581: Ngụy biến?2023-08-21 09:57
 • #580: Chương 582: Tẩy não2023-08-21 09:57
 • #581: Chương 583: Khách sạn mở ra cái khác2023-08-21 09:57
 • #582: Chương 584: Tỷ thí mùi vị?2023-08-21 09:57
 • #583: Chương 585: Ma bà đậu hũ2023-08-21 09:57
 • #584: Chương 586: Đi tới Tây khu2023-08-21 09:57
 • #585: Chương 587: Tây khu rất nguy hiểm2023-08-21 09:57
 • #586: Chương 588: Hoa gì tượng?2023-08-21 09:57
 • #587: Chương 589: Đường ca ngươi đang nói cái gì a?2023-08-21 09:57
 • #588: Chương 590: Lao bên trong2023-08-21 09:57
 • #589: Chương 591: Sương mù2023-08-21 09:57
 • #590: Chương 592: Kháng Ma Cốc chủ nhân2023-08-21 09:57
 • #591: Chương 593: Ngươi mới phải ta dã tâm2023-08-21 09:57
 • #592: Chương 594: Tìm khí2023-08-21 09:58
 • #593: Chương 595: Đáy biển cung điện (bù càng)2023-08-21 09:58
 • #594: Chương 596: Vẫn là quá nhẹ2023-08-21 09:58
 • #595: Chương 597: Giới bia2023-08-21 09:58
 • #596: Chương 596: Cổ thú đột kích2023-08-21 09:58
 • #597: Chương 597: Năng lượng hóa2023-08-21 09:58
 • #598: Chương 598: Đi thôi2023-08-21 09:58
 • #599: Chương 599: Đi Cổ Thú Sơn (bù ngày hôm qua)2023-08-21 09:58
 • #600: Chương 600: Cổ Hoàng đến cho chúng ta nấu nướng2023-08-21 09:58
 • #601: Chương 601: Thịt của chính mình ăn ngon sao?2023-08-21 09:58
 • #602: Chương 602: Cái gọi là Thiên Đạo2023-08-21 09:58
 • #603: Chương 603: Cõi đời này hết thảy bất công!2023-08-21 09:58
 • #604: Chương 604: Ngươi gặp Thanh Loan Sơn ánh nắng chiều sao?2023-08-21 09:58
 • #605: Chương 605: Trấn áp thô bạo2023-08-21 09:59
 • #606: Chương 606: Trở lại thế kỷ hai mươi mốt2023-08-21 09:59
 • #607: Chương 607: Bàn đào2023-08-21 09:59
 • #608: Chương 608: Cuối đông (bù càng)2023-08-21 09:59
 • #609: Chương 609: Ma tai triển lộ2023-08-21 09:59
 • #610: Chương 610: Trong rừng sự tình2023-08-21 09:59
 • #611: Chương 611: Lão già2023-08-21 09:59
 • #612: Chương 612: Ta giết hắn đơn giản2023-08-21 09:59
 • #613: Chương 613: Hai đại thần bí thế lực2023-08-21 09:59
 • #614: Chương 614: Duy có một trận chiến2023-08-21 09:59
 • #615: Chương 615: Lưu ngươi nguyên nhân2023-08-21 09:59
 • #616: Chương 616: Đột nhiên biến cố2023-08-21 09:59
 • #617: Chương 617: Vua hố cơ chế2023-08-21 10:00
 • #618: Chương 618: Bảy mươi năm?2023-08-21 10:00
 • #619: Chương 619: Năm châu bị phong2023-08-21 10:00
 • #620: Chương 620: Lạc Hà thành2023-08-21 10:00
 • #621: Chương 621: Những người kia2023-08-21 10:00
 • #622: Chương 622: Phá tan cấm chế2023-08-21 10:00
 • #623: Chương 623: Nghĩ sai rồi2023-08-21 10:00
 • #624: Chương 624: Thượng cổ người đến2023-08-21 10:00
 • #625: Chương 625: Cổ Hoàng mà thôi2023-08-21 10:00
 • #626: Chương 626: Tầm bảo2023-08-21 10:00
 • #627: Chương 627: Huyền Nữ tin tức2023-08-21 10:00
 • #628: Chương 628: Ốc đảo2023-08-21 10:00
 • #629: Chương 629: Đại Hoang tụ tập2023-08-21 10:00
 • #630: Chương 630: Lại thấy Tiêu Nhược2023-08-21 10:00
 • #631: Chương 631: Không biết xấu hổ2023-08-21 10:01
 • #632: Chương 624: Ngươi đi đi2023-08-21 10:01
 • #633: Chương 625: Người được rồi2023-08-21 10:01
 • #634: Chương 626: Còn tưởng rằng các ngươi giảm béo đây2023-08-21 10:01
 • #635: Chương 627: Hình tượng đại biến2023-08-21 10:01
 • #636: Chương 628: Ngươi quá yếu2023-08-21 10:01
 • #637: Chương 629: Trận phá2023-08-21 10:01
 • #638: Chương 630: Huyền Nữ nguy cơ2023-08-21 10:01
 • #639: Chương 640: Cuối cùng ẩn thân nơi2023-08-21 10:01
 • #640: Chương 641: Không đường thối lui2023-08-21 10:01
 • #641: Chương 642: Chìa khoá2023-08-21 10:01
 • #642: Chương 643: Ngươi yêu vẫn là ta2023-08-21 10:01
 • #643: Chương 644: Cho các ngươi thời gian một nén nhang chạy2023-08-21 10:02
 • #644: Chương 645: Chạy thoát?2023-08-21 10:02
 • #645: Chương 646: Lục chưởng quỹ, giết sao?2023-08-21 10:02
 • #646: Chương 647: Nhất định phải ra tay rồi2023-08-21 10:02
 • #647: Chương 648: Đại Hoang thần2023-08-21 10:02
 • #648: Chương 649: Đại Hoang Đế Vương2023-08-21 10:02
 • #649: Chương 650: Sính lễ2023-08-21 10:02
 • #650: Chương 651: Sớm nên ở bốn năm trước sự tình2023-08-21 10:02
 • #651: Chương 652: Mưa gió nổi lên2023-08-21 10:02
 • #652: Chương 653: Chiến Pháp2023-08-21 10:02
 • #653: Chương 654: Yêu Sơn loạn2023-08-21 10:02
 • #654: Chương 655: Ở Yêu Sơn!2023-08-21 10:03
 • #655: Chương 656: Cùng chết2023-08-21 10:03
 • #656: Chương 657: Đại thế mà đến2023-08-21 10:03
 • #657: Chương 658: Tiên Vương2023-08-21 10:03
 • #658: Chương 659: Địa phủ hiện2023-08-21 10:03
 • #659: Chương 660: Tây Thổ địa miếu2023-08-21 10:03
 • #660: Chương 661: Lục Trình cái chết2023-08-21 10:03
 • #661: Chương 662: Luân Hồi trật tự2023-08-21 10:03
 • #662: Chương 663: Ta vì là Kiếm Tiên, Độc Cô Phú Quý!2023-08-21 10:03
 • #663: Chương 664: Địa phủ2023-08-21 10:03
 • #664: Chương 665: Xé bỏ Sinh Tử bộ2023-08-21 10:03
 • #665: Chương 666: Chín mươi chín thế2023-08-21 10:03
 • #666: Chương 667: Lôi mạnh mẽ2023-08-21 10:04
 • #667: Chương 668: Trở về2023-08-21 10:04
 • #668: Chương 669: Ngươi chính là, Tề Thiên đại thánh!2023-08-21 10:04
 • #669: Chương 670: Giội hầu đánh tới Lăng Tiêu bảo điện2023-08-21 10:04
 • #670: Chương 671: Lòng người2023-08-21 10:04
 • #671: Chương 672: Năm châu giải phong2023-08-21 10:04
 • #672: Chương 673: Lập dị linh thể2023-08-21 10:04
 • #673: Chương 674: Nhu nhược khách sạn chưởng quỹ2023-08-21 10:04
 • #674: Chương 675: Được áp bức Bách Mạch2023-08-21 10:04
 • #675: Chương 676: Hai cái yêu nghiệt2023-08-21 10:04
 • #676: Chương 677: Không gì kiêng kỵ tiểu quỷ đầu2023-08-21 10:04
 • #677: Chương 678: Còn dám gọi người?2023-08-21 10:04
 • #678: Chương 679: Ngàn tên tiên cấp2023-08-21 10:05
 • #679: Chương 680: Khí thế không thể thua2023-08-21 10:05
 • #680: Chương 681: Ta là Độc Cô Phú Quý a2023-08-21 10:05
 • #681: Chương 682: Thả chúng ta đi ra ngoài2023-08-21 10:05
 • #682: Chương 683: Thời khắc này, đáng giá!2023-08-21 10:05
 • #683: Chương 684: Nương pháo Lục Trình2023-08-21 10:05
 • #684: Chương 685: Ngưu gia thôn đột kích2023-08-21 10:05
 • #685: Chương 686: Tiểu tử kia có lương thực2023-08-21 10:05
 • #686: Chương 687: Đếm ngược2023-08-21 10:05
 • #687: Chương 688: Luân Hồi giáo chủ, Lục Trình!2023-08-21 10:05
 • #688: Chương 689: Đại Hoang ban đầu2023-08-21 10:05
 • #689: Chương 690: Nghĩ đến2023-08-21 10:05
 • #690: Chương 691: Đi tới Tiên Thần Tháp2023-08-21 10:05
 • #691: Chương 692: Sinh tử Luân Hồi2023-08-21 10:06
 • #692: Chương 693: Khách sạn tồn tại nguyên nhân2023-08-21 10:06
 • #693: Chương 694: Lại về năm châu2023-08-21 10:06
 • #694: Chương 695: Thiên Ân Quân2023-08-21 10:06
 • #695: Chương 696: Thiếu niên anh hùng muốn Diệt Thiên ân quân2023-08-21 10:06
 • #696: Chương 697: Thiên Ân thành chủ phủ2023-08-21 10:06
 • #697: Chương 698: Đã lâu không gặp2023-08-21 10:06
 • #698: Chương 699: Các ngươi ai cũng lôi kéo không được hắn2023-08-21 10:06
 • #699: Chương 700: Tế khí2023-08-21 10:06
 • #700: Chương 701: Tiên thành2023-08-21 10:06
 • #701: Chương 702: Hài tử làm mất đi2023-08-21 10:06
 • #702: Chương 703: Thiên Binh đột kích2023-08-21 10:06
 • #703: Chương 704: Đào Viên Tiên Hương2023-08-21 10:07
 • #704: Chương 705: Ăn cái quả đào làm sao?2023-08-21 10:07
 • #705: Chương 706: Trong thiên địa đạo thứ hai sinh linh2023-08-21 10:07
 • #706: Chương 707: Hắn trở về!2023-08-21 10:07
 • #707: Chương 708: Cắt đứt qua2023-08-21 10:07
 • #708: Chương 709: Già nua Lục Trình2023-08-21 10:07
 • #709: Chương 710: Thời gian chủ nhân2023-08-21 10:07
 • #710: Chương 711: Ta tự Tiên Thiên bất bại2023-08-21 10:07
 • #711: Chương 712: Bắt đầu cùng kết thúc2023-08-21 10:07
 • #712: Chương 713: Thời đại hồng hoang2023-08-21 10:07
 • #713: Chương 714: Bạn học tụ hội2023-08-21 10:07
 • #714: Chương 715: Tất cả đều ở (đại kết cục)2023-08-21 10:07
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Quẻ Phi Thiên Hạ

TiKay

Quang Âm Chi Ngoại

TiKay

Ngự Linh Nữ Đạo

TiKay

Lăng Thiên Đế Chủ

TiKay

Phế Tài Đan Thần: Phúc Hắc Quỷ Vương Nghịch Thiên Phi

TiKay

Nghịch Thiên Cửu Tiểu Thư: Đế Tôn, Đừng Chạy!

TiKay

Leave a Reply