Tiên Hiệp

Nhất Ngôn Thông Thiên

Trời có cửu trọng, mà có bát hoang, ta muốn thất giới tranh hùng, không cầu không cầu lục đạo nương thân, ta đoạt người ngũ cốc, đã từng hành hiệp tứ hải, tam sinh tình cảm cố gắng , hai đời làm tiên, chỉ nguyện một lời thông thiên!

Nguồn: bachngocsach


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hắc Huyền
 •  
 •  
 • Completed
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: 1. Chương 1: Quỷ Soa2023-03-31 15:20
 • #2: 2. Chương 2: Mồ mả tổ tiên núi2023-03-31 15:21
 • #3: 3. Chương 3: Làm như không thấy2023-03-31 15:21
 • #4: 4. Chương 4: Phi Hoàng2023-03-31 15:21
 • #5: 5. Chương 5: Nhảy múa bạch cốt2023-03-31 15:21
 • #6: 6. Chương 6: Lôi Châu2023-03-31 15:21
 • #7: 7. Chương 7: Chạy trốn hi vọng2023-03-31 15:21
 • #8: 8. Chương 8: Mạng nhện2023-03-31 15:21
 • #9: 9. Chương 9: Người tu hành lực lượng2023-03-31 15:21
 • #10: 10. Chương 10: Buồn ngủ chim2023-03-31 15:21
 • #11: 11. Chương 11: Tế phẩm2023-03-31 15:21
 • #12: 12. Chương 12: Thông thiên đường2023-03-31 15:21
 • #13: . Chương 13: Thượng thiện nhược thủy2023-03-31 15:21
 • #14: 14. Chương 14: Nhân tâm như quỷ2023-03-31 15:21
 • #15: 15. Chương 15: Cùng sói làm bạn2023-03-31 15:21
 • #16: 1 6. Chương 16: Ăn hổ heo2023-03-31 15:21
 • #17: 17. Chương 17: Hai khung xe ngựa2023-03-31 15:21
 • #18: 18. Chương 18: Đồng hành2023-03-31 15:21
 • #19: 19. Chương 19: Trời rớt tại họa bất ngờ2023-03-31 15:21
 • #20: 20. Chương 20: Im ắng nhắc nhở2023-03-31 15:21
 • #21: 21. Chương 21: Kinh mã2023-03-31 15:21
 • #22: 22. Chương 22: Bán mình2023-03-31 15:21
 • #23: 23. Chương 23: Gió chấn động chim hoàng oanh2023-03-31 15:21
 • #24: 24. Chương 24: Tiện đường người2023-03-31 15:21
 • #25: 25. Chương 25: Giếng nước cùng nữ nhân2023-03-31 15:22
 • #26: 26. Chương 26: Lục Mạch câu chuyện2023-03-31 15:22
 • #27: 27. Chương 27: Người chết cơm2023-03-31 15:22
 • #28: 28. Chương 28: Giúp một chút2023-03-31 15:22
 • #29: 29. Chương 29: Trong mắt ngôi sao2023-03-31 15:22
 • #30: 30. Chương 30: Cổ quái mắt trái2023-03-31 15:22
 • #31: 3 1. Chương 31: Hậu sơn siêu độ2023-03-31 15:22
 • #32: 32. Chương 32: Tam tỷ2023-03-31 15:22
 • #33: 33. Chương 33: Mổ heo2023-03-31 15:22
 • #34: 34. Chương 34: Trong phỉ trại hỉ đường2023-03-31 15:22
 • #35: 35. Chương 35: Ăn ngươi heo2023-03-31 15:22
 • #36: 36. Chương 36: Heo người sống chết2023-03-31 15:22
 • #37: 3 7. Chương 37: Thế gian nhiều ác hổ2023-03-31 15:22
 • #38: 38. Chương 38: Câu hồn2023-03-31 15:22
 • #39: 39. Chương 39: Đoàn tụ trong địa ngục2023-03-31 15:22
 • #40: 40. Chương 40: Trung Thu nướng thịt dê2023-03-31 15:22
 • #41: 41. Chương 41: Cửu Đầu Xà2023-03-31 15:22
 • #42: 42. Chương 42: Cửu Đầu Xà2023-03-31 15:22
 • #43: 43. Chương 43: Cửu Đầu Xà2023-03-31 15:22
 • #44: 44. Chương 44: Cần giúp một tay không2023-03-31 15:22
 • #45: 45. Chương 45: Hàn Lôi2023-03-31 15:22
 • #46: 4 6. Chương 46: Trương Hà hoảng sợ2023-03-31 15:23
 • #47: 47. Chương 47: Người nào hạ độc2023-03-31 15:23
 • #48: 48. Chương 48: Nghe gió biện vị2023-03-31 15:23
 • #49: 49. Chương 49: Song tước2023-03-31 15:23
 • #50: 50. Chương 50: Hộp gỗ2023-03-31 15:23
 • #51: 5 1. Chương 51: Lấy độc công độc2023-03-31 15:23
 • #52: 52. Chương 52: Rắn sợ heo2023-03-31 15:23
 • #53: 53. Chương 53: Thiên nam thập lục quốc2023-03-31 15:24
 • #54: 54. Chương 54: Phong Sơn Thành2023-03-31 15:24
 • #55: 55. Chương 55: Mai gia2023-03-31 15:24
 • #56: 5 6. Chương 56: Nha hoàn Tiểu Thúy2023-03-31 15:24
 • #57: 5 7. Chương 57: Thói đời nóng lạnh2023-03-31 15:24
 • #58: 58. Chương 58: Hối hôn2023-03-31 15:24
 • #59: 59. Chương 59: Mua đường ăn đi2023-03-31 15:24
 • #60: 60. Chương 60: Mai Hương Lâu2023-03-31 15:24
 • #61: 6 1. Chương 61: Từ Ngôn lời thề2023-03-31 15:24
 • #62: 62. Chương 62: Vương Bát Chỉ2023-03-31 15:24
 • #63: 63. Chương 63: Mặt mũi có thể ăn a2023-03-31 15:24
 • #64: 64. Chương 64: Trúc Cơ Đan2023-03-31 15:24
 • #65: 65. Chương 65: Quỷ Môn mở2023-03-31 15:24
 • #66: 66. Chương 66: Ngàn tiết hương hoa2023-03-31 15:24
 • #67: 6 7. Chương 67: Thất Tinh Kiếm Phổ2023-03-31 15:24
 • #68: 68. Chương 68: Lục Địa Hành Chu2023-03-31 15:24
 • #69: 69. Chương 69: Có sát khí2023-03-31 15:24
 • #70: 70. Chương 70: Nhân tâm không cổ2023-03-31 15:24
 • #71: 71. Chương 71: Ngựa tốt tác dụng2023-03-31 15:24
 • #72: 72. Chương 72: Môn phái nhiệm vụ2023-03-31 15:24
 • #73: 73. Chương 73: Bốn xe lễ hỏi2023-03-31 15:24
 • #74: 74. Chương 74: Đề thân2023-03-31 15:24
 • #75: 75. Chương 75: Hoãn binh chi kế2023-03-31 15:24
 • #76: 76. Chương 76: Mã Vương trấn2023-03-31 15:24
 • #77: 77. Chương 77: Đứng đắn tụ tập2023-03-31 15:24
 • #78: 78. Chương 78: Ngân Quan Xà2023-03-31 15:24
 • #79: 79. Chương 79: Ngân Quan Kim Mang2023-03-31 15:25
 • #80: 80. Chương 80: Tư thế không đúng2023-03-31 15:25
 • #81: 81. Chương 81: Yêu cùng máu2023-03-31 15:25
 • #82: 82. Chương 82: Cẩm y khỏa rắn2023-03-31 15:25
 • #83: 83. Chương 83: Chỉ Phiến Môn2023-03-31 15:25
 • #84: 84. Chương 84: Bạch Ưng2023-03-31 15:25
 • #85: 85. Chương 85: Núi xanh còn đó2023-03-31 15:25
 • #86: 86. Chương 86: Người trong cuộc2023-03-31 15:25
 • #87: 8 7. Chương 87: Trên đường gặp2023-03-31 15:25
 • #88: 88. Chương 88: Không có đường chính mình đi2023-03-31 15:25
 • #89: 89. Chương 89: Thí Kiếm Thạch Bi2023-03-31 15:25
 • #90: 90. Chương 90: Phá ngũ mạch Từ Ngôn2023-03-31 15:25
 • #91: 9 1. Chương 91: Đấu Tiên Thiên2023-03-31 15:25
 • #92: 92. Chương 92: Đấu Tiên Thiên2023-03-31 15:25
 • #93: 93. Chương 93: Đấu Tiên Thiên2023-03-31 15:25
 • #94: 94. Chương 94: Chiến Tiêu Mộng2023-03-31 15:25
 • #95: 95. Chương 95: Binh bất yếm trá2023-03-31 15:25
 • #96: 9 6. Chương 96: Ăn không ngồi rồi2023-03-31 15:25
 • #97: 9 7. Chương 97: Kiêu hoành quen2023-03-31 15:25
 • #98: 98. Chương 98: Diêm Vương gia2023-03-31 15:25
 • #99: 99. Chương 99: Không có tiền lấy mạng lấp2023-03-31 15:25
 • #100: 100. Chương 100: Phát tài2023-03-31 15:25
 • #101: 10 1. Chương 101: Trác Thiên Ưng2023-03-31 15:25
 • #102: 102. Chương 102: Thái bảo chi vị2023-03-31 15:25
 • #103: 103. Chương 103: Võ công bí tịch2023-03-31 15:25
 • #104: 104. Chương 104: Tự ngạo Dương Nhất2023-03-31 15:25
 • #105: 105. Chương 105: Thâm trạch quỷ ảnh2023-03-31 15:25
 • #106: 10 6. Chương 106: Tẩu hỏa nhập ma2023-03-31 15:26
 • #107: 10 7. Chương 107: Ngươi chết như thế nào2023-03-31 15:26
 • #108: 108. Chương 108: Trong sơn trang ma quỷ2023-03-31 15:26
 • #109: 109. Chương 109: Chỗ thị phi2023-03-31 15:26
 • #110: 110. Chương 110: Tước Ma Vương2023-03-31 15:26
 • #111: 11 1. Chương 111: Đòi nợ2023-03-31 15:26
 • #112: 112. Chương 112: Ngọc Lâm Tự2023-03-31 15:26
 • #113: 113. Chương 113: Khóm bụi gai bên trong côn trùng2023-03-31 15:26
 • #114: 114. Chương 114: Khổ nhục kế2023-03-31 15:26
 • #115: 115. Chương 115: Vô Trí hòa thượng2023-03-31 15:26
 • #116: 11 6. Chương 116: Nguy cơ tới cửa2023-03-31 15:26
 • #117: 11 7. Chương 117: Tứ mạch Tiên Thiên2023-03-31 15:26
 • #118: 118. Chương 118: Thái bảo diễn võ2023-03-31 15:26
 • #119: 119. Chương 119: Vô dụng tin tức2023-03-31 15:26
 • #120: 120. Chương 120: Man di dư nghiệt2023-03-31 15:26
 • #121: 121. Chương 121: Điểm qua man tộc2023-03-31 15:26
 • #122: 122. Chương 122: Điểm qua man tộc2023-03-31 15:26
 • #123: 123. Chương 123: Điểm qua man tộc2023-03-31 15:26
 • #124: 124. Chương 124: Hành Khí Đan2023-03-31 15:26
 • #125: 125. Chương 125: Tránh không khỏi2023-03-31 15:26
 • #126: 12 6. Chương 126: Ô Anh Thảo2023-03-31 15:26
 • #127: 12 7. Chương 127: Trường Di Thành2023-03-31 15:26
 • #128: 128. Chương 128: Chén xương2023-03-31 15:26
 • #129: 129. Chương 129: Theo ta xông2023-03-31 15:26
 • #130: 130. Chương 130: Man tộc thiết giáp2023-03-31 15:26
 • #131: 131. Chương 131: Man tộc thiết giáp2023-03-31 15:26
 • #132: 132. Chương 132: Man tộc thiết giáp2023-03-31 15:27
 • #133: 3. Chương 133: Ngọc Lâm Tự A Thất2023-03-31 15:27
 • #134: 4. Chương 134: Kẻ gây tai hoạ2023-03-31 15:27
 • #135: 5. Chương 135: Trác Thiên Ưng an bài2023-03-31 15:27
 • #136: 136. Chương 136: Mai gia kiếp nạn2023-03-31 15:27
 • #137: 137. Chương 137: Xa lánh2023-03-31 15:27
 • #138: 138. Chương 138: Hỏa thiêu Mai Hương Lâu2023-03-31 15:27
 • #139: 9. Chương 139: Năm mới nguyện vọng2023-03-31 15:27
 • #140: 140. Chương 140: Mọi người cùng nhau chết2023-03-31 15:27
 • #141: 1 41. Chương 141: Trên lửa giội dầu2023-03-31 15:27
 • #142: 142. Chương 142: Tên rất hay2023-03-31 15:27
 • #143: 143. Chương 143: Quay về Ngọc Lâm2023-03-31 15:27
 • #144: 144. Chương 144: Lưng còng hòa thượng2023-03-31 15:27
 • #145: 145. Chương 145: Chướng nhãn pháp2023-03-31 15:27
 • #146: 14 6. Chương 146: Cá ăn người2023-03-31 15:27
 • #147: 147. Chương 147: Thế gian ác tha2023-03-31 15:27
 • #148: 148. Chương 148: Lòng núi hầm đất2023-03-31 15:27
 • #149: 149. Chương 149: Lòng núi hầm đất2023-03-31 15:27
 • #150: 150. Chương 150: Lòng núi hầm đất2023-03-31 15:27
 • #151: 15 1. Chương 151: Trả lại ngươi 100 chân2023-03-31 15:27
 • #152: 152. Chương 152: Giết chút sói con2023-03-31 15:27
 • #153: 153. Chương 153: Động khẩu chém giết2023-03-31 15:27
 • #154: 154. Chương 154: Người nào không may2023-03-31 15:27
 • #155: 155. Chương 155: Đến chậm hộ pháp2023-03-31 15:27
 • #156: 15 6. Chương 156: Sắp chết mà thôi2023-03-31 15:27
 • #157: 15 7. Chương 157: Cưới đi2023-03-31 15:27
 • #158: 158. Chương 158: Phủ thành chủ2023-03-31 15:27
 • #159: 159. Chương 159: Tìm Linh Ngọc2023-03-31 15:28
 • #160: 160. Chương 160: Ngược dòng2023-03-31 15:28
 • #161: 1 6 1. Chương 161: May mắn còn sống sót thái bảo2023-03-31 15:28
 • #162: 162. Chương 162: Tình thế chắc chắn phải chết2023-03-31 15:28
 • #163: 1 63. Chương 163: Gợn sóng2023-03-31 15:28
 • #164: 1 64. Chương 164: Thánh chỉ đến2023-03-31 15:28
 • #165: 165. Chương 165: Phi Long quân2023-03-31 15:28
 • #166: 1 66. Chương 166: Lương đại nhân2023-03-31 15:28
 • #167: 1 6 7. Chương 167: Sói gặm cỏ2023-03-31 15:28
 • #168: 168. Chương 168: Đoạt hôn2023-03-31 15:28
 • #169: 1 69. Chương 169: Vạn năm ngàn năm2023-03-31 15:28
 • #170: 170. Chương 170: Sở Linh Nhi2023-03-31 15:28
 • #171: 171. Chương 171: Phá Giáp Trùy2023-03-31 15:28
 • #172: 172. Chương 172: Đao hạ lưu người2023-03-31 15:28
 • #173: 173. Chương 173: Ngươi sẽ thấy ta2023-03-31 15:28
 • #174: 174. Chương 174: Phì Cửu2023-03-31 15:28
 • #175: 175. Chương 175: Tiêu công công2023-03-31 15:28
 • #176: 17 6. Chương 176: Dòng độc đinh2023-03-31 15:28
 • #177: 17 7. Chương 177: Hoàng Đế thiết yến2023-03-31 15:28
 • #178: 178. Chương 178: Bàng phủ2023-03-31 15:28
 • #179: 179. Chương 179: Cô gia mới2023-03-31 15:28
 • #180: 180. Chương 180: Ta nhát gan2023-03-31 15:28
 • #181: 181. Chương 181: Bảy bước thành thơ2023-03-31 15:28
 • #182: 182. Chương 182: Nhập động phòng2023-03-31 15:28
 • #183: 183. Chương 183: Giật dây2023-03-31 15:29
 • #184: 184. Chương 184: Một đôi oan gia2023-03-31 15:29
 • #185: 185. Chương 185: Hồng nhan họa thủy2023-03-31 15:29
 • #186: 18 6. Chương 186: Đàm phán2023-03-31 15:29
 • #187: 18 7. Chương 187: Ma Vương đến2023-03-31 15:29
 • #188: 188. Chương 188: Mao đầu tiểu tử súc sinh2023-03-31 15:29
 • #189: 189. Chương 189: Nữ hài nước mắt2023-03-31 15:29
 • #190: 190. Chương 190: Bàng gia có quỷ2023-03-31 15:29
 • #191: 19 1. Chương 191: Tu chân cảnh giới2023-03-31 15:29
 • #192: 192. Chương 192: Linh Cầm2023-03-31 15:29
 • #193: 193. Chương 193: Gặp quỷ đi thôi2023-03-31 15:29
 • #194: 194. Chương 194: Văn nhân biến chất2023-03-31 15:29
 • #195: 195. Chương 195: Bằng mặt không bằng lòng2023-03-31 15:29
 • #196: 19 6. Chương 196: Vạn Hộ Hầu2023-03-31 15:29
 • #197: 19 7. Chương 197: Bãi săn đấu thú2023-03-31 15:29
 • #198: 198. Chương 198: Bãi săn đấu thú2023-03-31 15:29
 • #199: 199. Chương 199: Bãi săn đấu thú2023-03-31 15:29
 • #200: 200. Chương 200: Xà nướng2023-03-31 15:29
 • #201: 20 1. Chương 201: Tái đấu một lần2023-03-31 15:29
 • #202: 202. Chương 202: Béo đánh một trận2023-03-31 15:29
 • #203: 203. Chương 203: Ta thay ngươi trả2023-03-31 15:29
 • #204: 204. Chương 204: Trả nhân tình2023-03-31 15:29
 • #205: 205. Chương 205: Người thiếu niên nỗi lòng2023-03-31 15:29
 • #206: 206. Chương 206: Các phương tính kế2023-03-31 15:29
 • #207: 207. Chương 207: Tiểu Bố2023-03-31 15:30
 • #208: 208. Chương 208: Cắt giấy chim hoàng oanh2023-03-31 15:30
 • #209: 209. Chương 209: Ngươi đoán đúng rồi2023-03-31 15:30
 • #210: 210. Chương 210: Chim hồn2023-03-31 15:30
 • #211: 211. Chương 211: Minh Châu hoảng sợ2023-03-31 15:30
 • #212: 212. Chương 212: Lẽ nào lại như vậy2023-03-31 15:30
 • #213: 213. Chương 213: Tổng tiêu đầu2023-03-31 15:30
 • #214: 214. Chương 214: Tiện đường thí chủ2023-03-31 15:30
 • #215: 215. Chương 215: Giữ lời nói2023-03-31 15:30
 • #216: 21 6. Chương 216: Vạn Đại Tài2023-03-31 15:30
 • #217: 21 7. Chương 217: Hưng sư vấn tội2023-03-31 15:30
 • #218: 218. Chương 218: Kim Tiễn Tông2023-03-31 15:30
 • #219: 219. Chương 219: Lo lắng2023-03-31 15:30
 • #220: 220. Chương 220: Ngô khách sạn2023-03-31 15:30
 • #221: 22 1. Chương 221: Ngô khách sạn2023-03-31 15:30
 • #222: 222. Chương 222: Ngô khách sạn2023-03-31 15:30
 • #223: 223. Chương 223: Rừng hoang chém giết2023-03-31 15:30
 • #224: 224. Chương 224: Hứa Kính Chi uy hiếp2023-03-31 15:30
 • #225: 225. Chương 225: Không có có lần nữa2023-03-31 15:30
 • #226: 22 6. Chương 226: Ấm lòng ngữ điệu, một câu là đủ2023-03-31 15:30
 • #227: 227. Chương 227: Viết ở trên cái trước đơn chương2023-03-31 15:30
 • #228: 228. Chương 228: Tiện nghi ngươi2023-03-31 15:30
 • #229: 229. Chương 229: Tự thú2023-03-31 15:30
 • #230: 230. Chương 230: Đại Lý Tự2023-03-31 15:30
 • #231: 23 1. Chương 231: Người quen cũ2023-03-31 15:30
 • #232: 232. Chương 232: Có cái sư huynh2023-03-31 15:30
 • #233: 233. Chương 233: Thần Vũ Đạn2023-03-31 15:31
 • #234: 234. Chương 234: Một câu hai ý nghĩa2023-03-31 15:31
 • #235: 235. Chương 235: Kỳ Uyên chi minh2023-03-31 15:31
 • #236: 2 36. Chương 236: Kiếm Ma bạn cũ2023-03-31 15:31
 • #237: 23 7. Chương 237: Lời nói khách sáo2023-03-31 15:31
 • #238: 238. Chương 238: Phẫn nộ Họa Thánh2023-03-31 15:31
 • #239: 239. Chương 239: Nửa đêm mộng tỉnh2023-03-31 15:31
 • #240: 240. Chương 240: Lần thứ hai độc phát2023-03-31 15:31
 • #241: 2 41. Chương 241: Ma Cốt chi độc2023-03-31 15:31
 • #242: 242. Chương 242: Tả Tướng thỏa hiệp2023-03-31 15:31
 • #243: 243. Chương 243: Cô gia trở về2023-03-31 15:31
 • #244: 244. Chương 244: Làm nhiều chút ăn khuya2023-03-31 15:31
 • #245: 245. Chương 245: Diễm Dương Hoa2023-03-31 15:31
 • #246: 24 6. Chương 246: Trong mắt hình chiếu2023-03-31 15:31
 • #247: 247. Chương 247: Vuốt quỷ2023-03-31 15:31
 • #248: 248. Chương 248: Nhìn không thấy2023-03-31 15:31
 • #249: 249. Chương 249: Nhìn nhau2023-03-31 15:31
 • #250: 250. Chương 250: Sen hầm Thanh Ngư2023-03-31 15:31
 • #251: 25 1. Chương 251: Lưu Lan Cốc2023-03-31 15:31
 • #252: 252. Chương 252: Bỏ mình bạn cũ2023-03-31 15:31
 • #253: 253. Chương 253: Giá họa Tà Phái2023-03-31 15:31
 • #254: 254. Chương 254: Các phương khách đến thăm2023-03-31 15:31
 • #255: 255. Chương 255: Gánh sẽ có thưởng2023-03-31 15:31
 • #256: 25 6. Chương 256: Giải quyết việc chung2023-03-31 15:31
 • #257: 25 7. Chương 257: Vương Bát mang mũ2023-03-31 15:31
 • #258: 258. Chương 258: Công bố chân tướng2023-03-31 15:31
 • #259: 259. Chương 259: Gia tộc quyết liệt2023-03-31 15:32
 • #260: 260. Chương 260: Một mũi tên trúng ba con chim2023-03-31 15:32
 • #261: 26 1. Chương 261: Quốc Sư âm mưu2023-03-31 15:32
 • #262: 262. Chương 262: Tang Môn Tinh2023-03-31 15:32
 • #263: 263. Chương 263: Người nào càng đẹp2023-03-31 15:32
 • #264: 264. Chương 264: Ngươi đẹp2023-03-31 15:32
 • #265: 265. Chương 265: Khất cái đều biết2023-03-31 15:32
 • #266: 26 6. Chương 266: Thuần đầu bếp2023-03-31 15:32
 • #267: 26 7. Chương 267: Giấy sinh tử2023-03-31 15:32
 • #268: 268. Chương 268: Heo đùa chuột2023-03-31 15:32
 • #269: 269. Chương 269: Thay mận đổi đào2023-03-31 15:32
 • #270: 270. Chương 270: Bỏ mất cơ hội2023-03-31 15:32
 • #271: 27 1. Chương 271: Tê Phượng Trấn2023-03-31 15:32
 • #272: 272. Chương 272: Lâm phúc khách sạn2023-03-31 15:32
 • #273: 273. Chương 273: Thu mua Tùng Quả2023-03-31 15:32
 • #274: 274. Chương 274: Tuyết Ưng xem thường2023-03-31 15:32
 • #275: 275. Chương 275: Phân biệt khí độc2023-03-31 15:32
 • #276: 27 6. Chương 276: Dẫn sói vào nhà2023-03-31 15:32
 • #277: 27 7. Chương 277: Lưu Lan Cốc2023-03-31 15:32
 • #278: 278. Chương 278: Lưu Lan Cốc2023-03-31 15:32
 • #279: 279. Chương 279: Lưu Lan Cốc2023-03-31 15:32
 • #280: 280. Chương 280: Đáy đầm quái ngư2023-03-31 15:32
 • #281: 28 1. Chương 281: Ám lưu2023-03-31 15:32
 • #282: 282. Chương 282: Tổ kiến2023-03-31 15:32
 • #283: 283. Chương 283: Đến chiếm lại chiếm2023-03-31 15:32
 • #284: 284. Chương 284: Ngươi lại đi về nhà2023-03-31 15:32
 • #285: 285. Chương 285: Vấn đề no ấm2023-03-31 15:33
 • #286: 28 6. Chương 286: Linh khí mới sinh2023-03-31 15:33
 • #287: 28 7. Chương 287: Mở rộng tầm mắt2023-03-31 15:33
 • #288: 288. Chương 288: Thịnh Mặc Sa2023-03-31 15:33
 • #289: 289. Chương 289: Lưu Lan Cốc chủ2023-03-31 15:33
 • #290: 290. Chương 290: Oán phụ2023-03-31 15:33
 • #291: 29 1. Chương 291: Hảo hán dừng tay2023-03-31 15:33
 • #292: 292. Chương 292: Sở Bạch2023-03-31 15:33
 • #293: 293. Chương 293: Ích Vân Thức2023-03-31 15:33
 • #294: 294. Chương 294: Lễ gặp mặt2023-03-31 15:33
 • #295: 295. Chương 295: Nguyên Anh cảnh thủ đoạn2023-03-31 15:33
 • #296: 29 6. Chương 296: Hả giận a2023-03-31 15:33
 • #297: 29 7. Chương 297: Thuốc độc giải trừ2023-03-31 15:33
 • #298: 298. Chương 298: Vũ công chúa2023-03-31 15:33
 • #299: 299. Chương 299: Man tộc tập kích bất ngờ2023-03-31 15:33
 • #300: 300. Chương 300: Phường thị2023-03-31 15:33
 • #301: 30 1. Chương 301: Nham Giáp Tinh2023-03-31 15:33
 • #302: 302. Chương 302: Thanh Mục Phù2023-03-31 15:33
 • #303: 303. Chương 303: Họa Thánh chứng từ2023-03-31 15:33
 • #304: 304. Chương 304: Hồng Nguyệt chạy2023-03-31 15:33
 • #305: 305. Chương 305: Linh tửu một bình2023-03-31 15:33
 • #306: 30 6. Chương 306: Tai vách mạch rừng2023-03-31 15:33
 • #307: 30 7. Chương 307: Tại hạ Thiên Môn Hầu2023-03-31 15:33
 • #308: 308. Chương 308: Lục mạch tông sư2023-03-31 15:33
 • #309: 309. Chương 309: Chỉ Phiến Môn môn chủ2023-03-31 15:34
 • #310: 310. Chương 310: Chửi mình2023-03-31 15:34
 • #311: 3 11. Chương 311: Ngã chén làm hiệu2023-03-31 15:34
 • #312: 312. Chương 312: Có bái thiếp a2023-03-31 15:34
 • #313: 3 . Chương 313: Biểu tỷ Bàng Doanh Hoa2023-03-31 15:34
 • #314: 3 14. Chương 314: Hư hỏa thái vượng2023-03-31 15:34
 • #315: 3 15. Chương 315: Bàng gia bí ẩn2023-03-31 15:34
 • #316: 3 1 6. Chương 316: Hỏa khí lớn dần2023-03-31 15:34
 • #317: 3 17. Chương 317: Chậm một chút lớn lên2023-03-31 15:34
 • #318: 318. Chương 318: Pháp Sư đại nhân2023-03-31 15:34
 • #319: 3 19. Chương 319: Tả Tướng phủ2023-03-31 15:34
 • #320: 320. Chương 320: Chớ tự mình hại mình2023-03-31 15:34
 • #321: 32 1. Chương 321: Pháp sư giá lâm2023-03-31 15:34
 • #322: 322. Chương 322: Trần Đô tính kế2023-03-31 15:34
 • #323: 323. Chương 323: Hiên Minh Tháp2023-03-31 15:34
 • #324: 324. Chương 324: Đan bên trong có độc2023-03-31 15:34
 • #325: 325. Chương 325: Ngôn pháp sư dừng bước2023-03-31 15:34
 • #326: 32 6. Chương 326: Trương Ký tiệm mì2023-03-31 15:34
 • #327: 32 7. Chương 327: Xứng nhận Thần Phạt2023-03-31 15:34
 • #328: 328. Chương 328: Tiêu Mộng kiếp nạn2023-03-31 15:34
 • #329: 329. Chương 329: Tri kỷ2023-03-31 15:34
 • #330: 330. Chương 330: Hồng Nguyệt tâm sự2023-03-31 15:34
 • #331: 33 1. Chương 331: Ta chờ ngươi2023-03-31 15:34
 • #332: 332. Chương 332: Giúp ta một việc2023-03-31 15:34
 • #333: 333. Chương 333: Tiền tửu đường phố2023-03-31 15:34
 • #334: 334. Chương 334: Chọn Đông Gia2023-03-31 15:35
 • #335: 335. Chương 335: Chọn Đông Gia2023-03-31 15:35
 • #336: 3 36. Chương 336: Chọn Đông Gia2023-03-31 15:35
 • #337: 33 7. Chương 337: Lê Dịch Tiên cái chết2023-03-31 15:35
 • #338: 338. Chương 338: Thất sách2023-03-31 15:35
 • #339: 339. Chương 339: Ám sát2023-03-31 15:35
 • #340: 340. Chương 340: Khói lửa lên2023-03-31 15:35
 • #341: 3 41. Chương 341: Tay kiếm tâm đao2023-03-31 15:35
 • #342: 342. Chương 342: Chụp oan uổng2023-03-31 15:35
 • #343: 343. Chương 343: Người chứng kiến2023-03-31 15:35
 • #344: 344. Chương 344: Chánh thức giải dược2023-03-31 15:35
 • #345: 345. Chương 345: Bá Đao quyết2023-03-31 15:35
 • #346: 34 6. Chương 346: Dương Cực hiện ra2023-03-31 15:35
 • #347: 3 47. Chương 347: Ly biệt2023-03-31 15:35
 • #348: 348. Chương 348: Chấn kinh đế vương2023-03-31 15:35
 • #349: 349. Chương 349: Trung đạo làm vua2023-03-31 15:35
 • #350: 350. Chương 350: Hành trình2023-03-31 15:35
 • #351: 35 1. Chương 351: Trình Nghị2023-03-31 15:35
 • #352: 352. Chương 352: Vây thành chi thế2023-03-31 15:35
 • #353: 353. Chương 353: Mọc lông thú khổng lồ2023-03-31 15:35
 • #354: 354. Chương 354: Linh Thủy thành2023-03-31 15:35
 • #355: 355. Chương 355: Linh Thủy thành2023-03-31 15:35
 • #356: 35 6. Chương 356: Linh Thủy thành2023-03-31 15:35
 • #357: 5 7. Chương 357: Nam thành giáo úy2023-03-31 15:36
 • #358: 358. Chương 358: Hà Minh2023-03-31 15:36
 • #359: 359. Chương 359: Báo sư thù2023-03-31 15:36
 • #360: 360. Chương 360: Man tộc tà thuật2023-03-31 15:36
 • #361: 36 1. Chương 361: Con chuột nhỏ2023-03-31 15:36
 • #362: 362. Chương 362: Man tộc lực sĩ2023-03-31 15:36
 • #363: 363. Chương 363: Thủy lao tử đấu2023-03-31 15:36
 • #364: 364. Chương 364: Nã pháo2023-03-31 15:36
 • #365: 365. Chương 365: Một nửa giang sơn2023-03-31 15:36
 • #366: 36 6. Chương 366: Khác phun máu2023-03-31 15:36
 • #367: 36 7. Chương 367: Không ăn thịt người2023-03-31 15:36
 • #368: 368. Chương 368: Khốn Long chi thể2023-03-31 15:36
 • #369: 369. Chương 369: Chí ít răng còn tại2023-03-31 15:36
 • #370: 370. Chương 370: Tỷ phu2023-03-31 15:36
 • #371: 3 71. Chương 371: Cường viện2023-03-31 15:36
 • #372: 372. Chương 372: Phiếm Vân Chu2023-03-31 15:36
 • #373: 3 73. Chương 373: Băng tuyết vòi rồng2023-03-31 15:36
 • #374: 3 74. Chương 374: Che hết gió tuyết chiếu Bạch Bào2023-03-31 15:36
 • #375: 375. Chương 375: Bốn ngón tay2023-03-31 15:36
 • #376: 3 76. Chương 376: Khôi phục thân phận2023-03-31 15:36
 • #377: 3 77. Chương 377: Bàng gia bát phụ2023-03-31 15:36
 • #378: 378. Chương 378: Vả miệng2023-03-31 15:36
 • #379: 3 79. Chương 379: Phim giả tình thật2023-03-31 15:36
 • #380: 380. Chương 380: Tông môn chân tướng2023-03-31 15:36
 • #381: 38 1. Chương 381: Không đi Tự Linh Đường2023-03-31 15:36
 • #382: 382. Chương 382: Yêu tộc nghe đồn2023-03-31 15:36
 • #383: 383. Chương 383: Sơn Hà Đồ thành quyển2023-03-31 15:37
 • #384: 384. Chương 384: Khí thế mười phần2023-03-31 15:37
 • #385: 385. Chương 385: Nửa đêm ám sát2023-03-31 15:37
 • #386: 38 6. Chương 386: Ánh mắt không tốt2023-03-31 15:37
 • #387: 38 7. Chương 387: Sơn môn mở ra2023-03-31 15:37
 • #388: 388. Chương 388: Kim Tiễn Tông2023-03-31 15:37
 • #389: 389. Chương 389: Thời giờ bất lợi2023-03-31 15:37
 • #390: 390. Chương 390: Khương Đại2023-03-31 15:37
 • #391: 39 1. Chương 391: Trị trị ngươi bệnh2023-03-31 15:37
 • #392: 392. Chương 392: Ta là heo2023-03-31 15:37
 • #393: 393. Chương 393: Phải ngã nấm mốc2023-03-31 15:37
 • #394: 394. Chương 394: Nhiếp sư huynh2023-03-31 15:37
 • #395: 395. Chương 395: Chọn lựa công pháp2023-03-31 15:37
 • #396: 39 6. Chương 396: Súc Linh Quyết2023-03-31 15:37
 • #397: 39 7. Chương 397: Các chủ đại nhân2023-03-31 15:37
 • #398: 398. Chương 398: Tông môn chỗ tốt2023-03-31 15:37
 • #399: 399. Chương 399: Pháp luyện2023-03-31 15:37
 • #400: 400. Chương 400: Phù Mạc2023-03-31 15:37
 • #401: 40 1. Chương 401: Hàn Lôi Thạch2023-03-31 15:37
 • #402: 402. Chương 402: Huyền Lục Phong đệ tử2023-03-31 15:37
 • #403: 403. Chương 403: Một nắm cát2023-03-31 15:37
 • #404: 404. Chương 404: Mạch môn bị phong2023-03-31 15:37
 • #405: 405. Chương 405: Thiên Quỷ Thất Biến2023-03-31 15:37
 • #406: 40 6. Chương 406: Thụ người chế trụ2023-03-31 15:37
 • #407: 40 7. Chương 407: Tìm hiểu tin tức2023-03-31 15:37
 • #408: 408. Chương 408: Cùng vợ sát vai2023-03-31 15:38
 • #409: 409. Chương 409: Rắn hồn2023-03-31 15:38
 • #410: 410. Chương 410: Thiên Thạch thuẫn2023-03-31 15:38
 • #411: 41 1. Chương 411: Khống hỏa năng lực2023-03-31 15:38
 • #412: 412. Chương 412: Tông môn nhiệm vụ2023-03-31 15:38
 • #413: 413:. Chương 413: Hứa Mãn Lâu2023-03-31 15:38
 • #414: 414. Chương 414: Tao ngộ châu chấu2023-03-31 15:38
 • #415: 415. Chương 415: Lửa2023-03-31 15:38
 • #416: 41 6. Chương 416: Nạn châu chấu2023-03-31 15:38
 • #417: 41 7. Chương 417: Nạn châu chấu2023-03-31 15:38
 • #418: 418. Chương 418: Nạn châu chấu2023-03-31 15:38
 • #419: 419. Chương 419: Không nên ở lâu2023-03-31 15:38
 • #420: 420. Chương 420: Tính toán nợ cũ2023-03-31 15:38
 • #421: 421. Chương 421: Thiện ác chi phân2023-03-31 15:38
 • #422: 422. Chương 422: Lông xám chuột khổng lồ2023-03-31 15:38
 • #423: 423. Chương 423: Để ngươi thất vọng2023-03-31 15:38
 • #424: 424. Chương 424: Trưởng lão chửi rủa2023-03-31 15:38
 • #425: 425. Chương 425: Quỷ Minh Châm2023-03-31 15:38
 • #426: 42 6. Chương 426: Ba câu căn dặn2023-03-31 15:38
 • #427: 42 7. Chương 427: Nàng là tiên a2023-03-31 15:38
 • #428: 428. Chương 428: Không dùng dạy2023-03-31 15:38
 • #429: 429. Chương 429: Ngọc Long đạo tràng2023-03-31 15:38
 • #430: 430. Chương 430: Quốc Sư đại kế2023-03-31 15:38
 • #431: 43 1. Chương 431: Sở Hoàng2023-03-31 15:38
 • #432: 432. Chương 432: Châu chấu đại yêu2023-03-31 15:38
 • #433: 433. Chương 433: Ngọc Tủy2023-03-31 15:39
 • #434: 434. Chương 434: Không may Khương Đại2023-03-31 15:39
 • #435: 435. Chương 435: Năm đó hiểm cảnh2023-03-31 15:39
 • #436: 4 36. Chương 436: Ngươi gọi Khương Đại Xuyên?2023-03-31 15:39
 • #437: 43 7. Chương 437: Tuyết Sơn tộc2023-03-31 15:39
 • #438: 438. Chương 438: Phục Linh Quyết cùng phi thạch2023-03-31 15:39
 • #439: 439. Chương 439: Nam nhân đảm nhiệm2023-03-31 15:39
 • #440: 440. Chương 440: Huyết Ngọc Vân Trâm2023-03-31 15:39
 • #441: 4 41. Chương 441: Mười cái đệ tử mới2023-03-31 15:39
 • #442: 442. Chương 442: Dung Cốt Đan2023-03-31 15:39
 • #443: 443. Chương 443: Đánh tráo lệnh bài2023-03-31 15:39
 • #444: 444. Chương 444: Bất nhân bất nghĩa2023-03-31 15:39
 • #445: 445. Chương 445: Nguyệt như vô hận nguyệt thường viên2023-03-31 15:39
 • #446: 44 6. Chương 446: Thề nhập Top 32023-03-31 15:39
 • #447: 4 47. Chương 447: Chi mạch tiểu đấu2023-03-31 15:39
 • #448: 448. Chương 448: Chi mạch tiểu đấu2023-03-31 15:39
 • #449: 449. Chương 449: Chi mạch tiểu đấu2023-03-31 15:39
 • #450: 450. Chương 450: Nhiều đùa nghịch một lần2023-03-31 15:39
 • #451: 45 1. Chương 451: Đối thủ cuối cùng2023-03-31 15:39
 • #452: 452. Chương 452: Bá Đao thức thứ hai2023-03-31 15:40
 • #453: 453. Chương 453: Luyện khí kỳ tài2023-03-31 15:40
 • #454: 454. Chương 454: Không thu đồ đệ2023-03-31 15:40
 • #455: 455. Chương 455: Tám cái quái chữ2023-03-31 15:40
 • #456: 45 6. Chương 456: Linh Nhãn2023-03-31 15:40
 • #457: 45 7. Chương 457: Cho ta Thần Tinh thạch2023-03-31 15:40
 • #458: 458. Chương 458: Đêm tối thăm dò Đan Các2023-03-31 15:40
 • #459: 459. Chương 459: Đan Các tầng thứ ba2023-03-31 15:40
 • #460: 460. Chương 460: Âm quỷ chiếm hữu2023-03-31 15:40
 • #461: 4 6 1. Chương 461: Yêu Hồ2023-03-31 15:40
 • #462: 462. Chương 462: Giả Đan2023-03-31 15:40
 • #463: 4 63. Chương 463: Nên đi vận2023-03-31 15:40
 • #464: 4 64. Chương 464: Quỷ Sứ đứng đầu2023-03-31 15:40
 • #465: 465. Chương 465: Thiên Quỷ tông2023-03-31 15:40
 • #466: 4 66. Chương 466: Đầu rạp xuống đất2023-03-31 15:40
 • #467: 4 6 7. Chương 467: Ta Tiểu Hoàn2023-03-31 15:40
 • #468: 4 68. Chương 468: Từ gia2023-03-31 15:40
 • #469: 4 69. Chương 469: Bàn Hổ2023-03-31 15:40
 • #470: 470. Chương 470: Giảng cho ngươi nghe2023-03-31 15:40
 • #471: 47 1. Chương 471: Thế thân2023-03-31 15:40
 • #472: 472. Chương 472: Chấn Thiên Hổ2023-03-31 15:40
 • #473: 473. Chương 473: Ra tay có chừng mực2023-03-31 15:40
 • #474: 474. Chương 474: Phân cái sinh tử2023-03-31 15:40
 • #475: 475. Chương 475: Đến lượt ngươi2023-03-31 15:41
 • #476: 47 6. Chương 476: Gặp lửa làm theo tiêu tan2023-03-31 15:41
 • #477: 47 7. Chương 477: Màu đen tiểu trùng2023-03-31 15:41
 • #478: 478. Chương 478: Tàng Thư Điện2023-03-31 15:41
 • #479: 479. Chương 479: Đầu trọc nữ tử2023-03-31 15:41
 • #480: 480. Chương 480: Nô lệ đệ tử2023-03-31 15:41
 • #481: 481. Chương 481: Tửu ngược lại nhiều2023-03-31 15:41
 • #482: 482. Chương 482: Trùng thú phân chia2023-03-31 15:41
 • #483: 483. Chương 483: Lân ếch2023-03-31 15:41
 • #484: 484. Chương 484: Trưởng lão điên2023-03-31 15:41
 • #485: 485. Chương 485: Thành thạo một nghề2023-03-31 15:41
 • #486: 48 6. Chương 486: Sau cùng tài liệu2023-03-31 15:41
 • #487: 487. Chương 487: Thập Điện câu chuyện2023-03-31 15:41
 • #488: 488. Chương 488: Oan gia ngõ hẹp2023-03-31 15:41
 • #489: 489. Chương 489: Khu trùng2023-03-31 15:41
 • #490: 490. Chương 490: Ngươi mới đúng Triệu Lĩnh2023-03-31 15:41
 • #491: 49 1. Chương 491: Tổ rắn2023-03-31 15:41
 • #492: 492. Chương 492: Tổ rắn2023-03-31 15:41
 • #493: 493. Chương 493: Tổ rắn2023-03-31 15:41
 • #494: 494. Chương 494: Thiên Nhãn Vương Xà2023-03-31 15:41
 • #495: 495. Chương 495: Cổ quái hố cát2023-03-31 15:41
 • #496: 49 6. Chương 496: Ác độc tâm tư2023-03-31 15:42
 • #497: 49 7. Chương 497: Quỷ Sứ tề tụ2023-03-31 15:42
 • #498: 498. Chương 498: Thẩm phán2023-03-31 15:42
 • #499: 499. Chương 499: Thẩm phán2023-03-31 15:42
 • #500: 500. Chương 500: Thẩm phán2023-03-31 15:42
 • #501: 50 1. Chương 501: Làm Hoàng Đế2023-03-31 15:42
 • #502: 502. Chương 502: Quỷ Nha Lệnh2023-03-31 15:42
 • #503: 503. Chương 503: Ngươi không phải độc trùng2023-03-31 15:42
 • #504: 504. Chương 504: Con cua chiếm hữu2023-03-31 15:42
 • #505: 505. Chương 505: Tinh Hồn Cấm2023-03-31 15:42
 • #506: 50 6. Chương 506: Ngàn tấm da rắn2023-03-31 15:42
 • #507: 507. Chương 507: Ổ quỷ2023-03-31 15:42
 • #508: 508. Chương 508: Khởi bẩm bệ hạ2023-03-31 15:42
 • #509: 509. Chương 509: Hoàng tộc bảo khố2023-03-31 15:42
 • #510: 510. Chương 510: Kiến tiền phương pháp2023-03-31 15:42
 • #511: 5 11. Chương 511: Độc Tửu2023-03-31 15:42
 • #512: 5 12. Chương 512: Đưa ngươi thống khoái2023-03-31 15:42
 • #513: 5 . Chương 513: Vị thứ tư hộ pháp2023-03-31 15:42
 • #514: 5 14. Chương 514: Xuất quỷ nhập thần2023-03-31 15:42
 • #515: 515. Chương 515: Một khúc Phi Thiên Vũ2023-03-31 15:43
 • #516: 5 1 6. Chương 516: Không là nam nhân2023-03-31 15:43
 • #517: 5 17. Chương 517: Quốc chủ xuất gia2023-03-31 15:43
 • #518: 518. Chương 518: Thiên Vân chùa phương trượng2023-03-31 15:43
 • #519: 5 19. Chương 519: Hồng Nguyệt gặp trắc trở2023-03-31 15:43
 • #520: 520. Chương 520: Nửa đêm mộng tỉnh2023-03-31 15:43
 • #521: 521. Chương 521: Nam Bắc phường thị2023-03-31 15:43
 • #522: 522. Chương 522: Hẻm nhỏ cướp giết2023-03-31 15:43
 • #523: 523. Chương 523: Bảo Tường Các2023-03-31 15:43
 • #524: 524. Chương 524: Không phải dê béo2023-03-31 15:43
 • #525: 525. Chương 525: Đạp Cước Chi Thạch2023-03-31 15:43
 • #526: 52 6. Chương 526: Vương giả chi lôi2023-03-31 15:43
 • #527: Chương 527: Chữa trị Tinh Hồn Cấm :2023-03-31 15:43
 • #528: 528. Chương 528: Lừa gạt hòa thượng thú vị a2023-03-31 15:43
 • #529: 529. Chương 529: Băng Chưởng cùng Tứ Chỉ2023-03-31 15:43
 • #530: 5 30. Chương 530: Không sợ chết2023-03-31 15:43
 • #531: 53 1. Chương 531: Bàng gia truyền thừa2023-03-31 15:43
 • #532: 532. Chương 532: Cản ở ngoài cửa2023-03-31 15:43
 • #533: 533. Chương 533: Tình huynh muội2023-03-31 15:43
 • #534: 534. Chương 534: Còn có đầu heo2023-03-31 15:43
 • #535: 535. Chương 535: Hoa Vương Lôi2023-03-31 15:43
 • #536: 5 36. Chương 536: Hoa Vương Lôi2023-03-31 15:43
 • #537: 53 7. Chương 537: Hoa Vương Lôi2023-03-31 15:43
 • #538: 538. Chương 538: Bá Đao thức thứ ba2023-03-31 15:43
 • #539: 539. Chương 539: Hoa Vương Lôi lại hiện ra2023-03-31 15:44
 • #540: 540. Chương 540: Sơn Hà Pháo2023-03-31 15:44
 • #541: 5 41. Chương 541: Ngươi xuống tới2023-03-31 15:44
 • #542: 542. Chương 542: Giúp ngươi trộm được đầu rắn2023-03-31 15:44
 • #543: 543. Chương 543: Bồi mệnh2023-03-31 15:44
 • #544: 544. Chương 544: Ai dám thương tổn ngươi2023-03-31 15:44
 • #545: 545. Chương 545: Kinh Lôi Kiếm2023-03-31 15:44
 • #546: 54 6. Chương 546: Thái thượng trưởng lão môn hạ2023-03-31 15:44
 • #547: 5 47. Chương 547: Thiên Hải Lâu2023-03-31 15:44
 • #548: 548. Chương 548: Cường giả hai chữ2023-03-31 15:44
 • #549: 549. Chương 549: Dạy ngươi Phong Độn2023-03-31 15:44
 • #550: 550. Chương 550: Thanh Lân Đao cùng Thiên Phong Giáp2023-03-31 15:44
 • #551: 55 1. Chương 551: Heo so với người quý2023-03-31 15:44
 • #552: 552. Chương 552: Nửa khối linh thạch2023-03-31 15:44
 • #553: 553. Chương 553: Gặp lại cố nhân2023-03-31 15:44
 • #554: 554. Chương 554: Thật lớn khí phái2023-03-31 15:44
 • #555: 555. Chương 555: Trú Nhan Đan2023-03-31 15:44
 • #556: 55 6. Chương 556: Thiên Diện Hoa2023-03-31 15:44
 • #557: 55 7. Chương 557: Vui vẻ là được rồi2023-03-31 15:44
 • #558: 558. Chương 558: Tề Quốc đại tài chủ2023-03-31 15:44
 • #559: 559. Chương 559: Chánh thức hung ma2023-03-31 15:44
 • #560: 560. Chương 560: Trái cây cả vườn2023-03-31 15:44
 • #561: 5 6 1. Chương 561: Tử Phủ ánh vàng2023-03-31 15:44
 • #562: 562. Chương 562: Cổ quái Kim Đan2023-03-31 15:44
 • #563: 5 63. Chương 563: Đại yêu không tốt dưỡng2023-03-31 15:45
 • #564: 5 64. Chương 564: Tiên Đan câu chuyện2023-03-31 15:45
 • #565: 5 65. Chương 565: Thái thượng chi lệnh2023-03-31 15:45
 • #566: 5 66. Chương 566: Tề Mi Sơn2023-03-31 15:45
 • #567: 5 6 7. Chương 567: Chính tà gặp nhau2023-03-31 15:45
 • #568: 5 68. Chương 568: Chư vị Hầu Gia2023-03-31 15:45
 • #569: 5 69. Chương 569: Xuất sư bất lợi2023-03-31 15:45
 • #570: 570. Chương 570: Quỷ Sứ đều mù2023-03-31 15:45
 • #571: 5 71. Chương 571: Chính tà là một nhà2023-03-31 15:45
 • #572: 572. Chương 572: Võ Thần chi pháo2023-03-31 15:45
 • #573: 573. Chương 573: Đến đây là hết lời2023-03-31 15:45
 • #574: 574. Chương 574: Rừng đá tận đầu2023-03-31 15:45
 • #575: 575. Chương 575: Vô hình giao chiến2023-03-31 15:45
 • #576: 576. Chương 576: Ngươi Bát ca ở phía sau2023-03-31 15:45
 • #577: 577. Chương 577: Kim Thụ2023-03-31 15:45
 • #578: 578. Chương 578: Cóc đến rồi2023-03-31 15:45
 • #579: 579. Chương 579: Bảy cây Thiên Diện Hoa2023-03-31 15:45
 • #580: 580. Chương 580: Giả không thú vị2023-03-31 15:45
 • #581: 581. Chương 581: Mưa xuyên thấu qua cấm chế2023-03-31 15:45
 • #582: 582. Chương 582: Hóa thú phương pháp2023-03-31 15:45
 • #583: 583. Chương 583: Thiên Trọng Mộc2023-03-31 15:45
 • #584: 584. Chương 584: Nợ ngươi ân tình2023-03-31 15:45
 • #585: 585. Chương 585: Vạn cân Thiên Trọng Mộc2023-03-31 15:45
 • #586: 586. Chương 586: U Ly2023-03-31 15:45
 • #587: 587. Chương 587: Đáy vực ác chiến (thượng)2023-03-31 15:45
 • #588: 5 88. Chương 588: Đáy vực ác chiến (hạ)2023-03-31 15:46
 • #589: 589. Chương 589: Bất Lão Đan nghe đồn2023-03-31 15:46
 • #590: 590. Chương 590: Nước sông mặt sau2023-03-31 15:46
 • #591: 591. Chương 591: Bí cảnh hành trình (thượng)2023-03-31 15:46
 • #592: 592. Chương 592: Bí cảnh hành trình (trung)2023-03-31 15:46
 • #593: 593. Chương 593: Bí cảnh hành trình (hạ)2023-03-31 15:46
 • #594: 594. Chương 594: Pháp luyện đốt núi2023-03-31 15:46
 • #595: 595. Chương 595: Công chúa kiếp nạn2023-03-31 15:46
 • #596: 596. Chương 596: Giao Nhãn2023-03-31 15:46
 • #597: 597. Chương 597: Hình chiếu2023-03-31 15:46
 • #598: 598. Chương 598: Không nên đi2023-03-31 15:46
 • #599: 599. Chương 599: Cá vượn cuộc chiến2023-03-31 15:46
 • #600: 600. Chương 600: Ba hoa2023-03-31 15:46
 • #601: 601. Chương 601: Hai con đại yêu2023-03-31 15:46
 • #602: 602. Chương 602: Chết hai lần2023-03-31 15:46
 • #603: 603. Chương 603: Mục đích ở đâu2023-03-31 15:46
 • #604: 604. Chương 604: Thiên Hà Loan (thượng)2023-03-31 15:46
 • #605: 605. Chương 605: Thiên Hà Loan (trung)2023-03-31 15:46
 • #606: 606. Chương 606: Thiên Hà Loan (hạ)2023-03-31 15:46
 • #607: 607. Chương 607: Từ nhỏ hãm hại ta2023-03-31 15:46
 • #608: 608. Chương 608: Suy đoán kinh người2023-03-31 15:46
 • #609: 609. Chương 609: Ta không phải mặt trời2023-03-31 15:46
 • #610: 610. Chương 610: Mộc đầu nữ hài2023-03-31 15:46
 • #611: 611. Chương 611: Vẽ ngược2023-03-31 15:46
 • #612: 612. Chương 612: Chín cái vết chân2023-03-31 15:46
 • #613: 613. Chương 613: Bẫy chết nó2023-03-31 15:47
 • #614: 614. Chương 614: Đừng để cho chúng ta thất vọng2023-03-31 15:47
 • #615: 615. Chương 615: Linh diệp thành váy2023-03-31 15:47
 • #616: 616. Chương 616: Chạy trốn2023-03-31 15:47
 • #617: 617. Chương 617: Hồng Vân2023-03-31 15:47
 • #618: 618. Chương 618: Ngươi không phải lợn2023-03-31 15:47
 • #619: 619. Chương 619: Thúc thúc yêu quý ngươi2023-03-31 15:47
 • #620: 620. Chương 620: Xe ngựa chở cỏ2023-03-31 15:47
 • #621: 621. Chương 621: Miệng khá tốt2023-03-31 15:47
 • #622: 622. Chương 622: Thành chủ là Ngưu Yêu2023-03-31 15:47
 • #623: 623. Chương 623: Thiện hữu thiện báo2023-03-31 15:47
 • #624: 624. Chương 624: Trời sinh kẻ ác2023-03-31 15:47
 • #625: 625. Chương 625: Hư Đan tâm pháp2023-03-31 15:47
 • #626: 626. Chương 626: Mười năm một cái túi đựng đồ2023-03-31 15:47
 • #627: 627. Chương 627: Nói dối như cuội2023-03-31 15:47
 • #628: 628. Chương 628: Trường Nhạc Thành2023-03-31 15:47
 • #629: 629. Chương 629: Lá cây bên trong da trâu2023-03-31 15:47
 • #630: 630. Chương 630: Bàn lộng thị phi2023-03-31 15:47
 • #631: 631. Chương 631: Nghèo khó Thiên Bắc2023-03-31 15:47
 • #632: 632. Chương 632: Linh đan đáng giá2023-03-31 15:47
 • #633: 633. Chương 633: Ta giống người lương thiện sao2023-03-31 15:47
 • #634: 634. Chương 634: Người là nô2023-03-31 15:47
 • #635: 635. Chương 635: Ngưu Trường Nhạc2023-03-31 15:47
 • #636: 636. Chương 636: Thành chủ không phải người2023-03-31 15:47
 • #637: 637. Chương 637: Cầm cố ngưu hồn2023-03-31 15:47
 • #638: 638. Chương 638: Ngưu cũng biết lừa người2023-03-31 15:48
 • #639: 639. Chương 639: Đê tiện thôn dân2023-03-31 15:48
 • #640: 640. Chương 640: Khẩu khí thật là lớn2023-03-31 15:48
 • #641: 641. Chương 641: Hồng vũ rết2023-03-31 15:48
 • #642: 642. Chương 642: Đan hỏa trừ độc2023-03-31 15:48
 • #643: 643. Chương 643: Bách Quỷ Dạ Hành2023-03-31 15:48
 • #644: 644. Chương 644: Trong mắt không gian2023-03-31 15:48
 • #645: 645. Chương 645: Đường phố đầu bố cáo2023-03-31 15:48
 • #646: 646. Chương 646: Nhắm mắt làm ngơ2023-03-31 15:48
 • #647: 647. Chương 647: Thanh Phong Giáp2023-03-31 15:48
 • #648: 648. Chương 648: Ngũ Địa Thành2023-03-31 15:48
 • #649: 649. Chương 649: Người đến đông đủ2023-03-31 15:48
 • #650: 650. Chương 650: Kim Thạch Trận2023-03-31 15:48
 • #651: 651. Chương 651: Trảm Yêu Minh2023-03-31 15:48
 • #652: 652. Chương 652: Phì Cửu pháp bảo2023-03-31 15:48
 • #653: 653. Chương 653: Hải Đại Kiềm2023-03-31 15:48
 • #654: 654. Chương 654: Minh chủ chạy trốn2023-03-31 15:48
 • #655: 655. Chương 655: Hàng rèn2023-03-31 15:48
 • #656: 656. Chương 656: Tự tù mà thôi2023-03-31 15:48
 • #657: 657. Chương 657: Mạng người không bằng chó2023-03-31 15:48
 • #658: 658. Chương 658: Giúp ngươi thắng một hồi2023-03-31 15:48
 • #659: 659. Chương 659: Gặp phải đối thủ2023-03-31 15:48
 • #660: 660. Chương 660: Thạch Kiếm đối với Lôi Mâu2023-03-31 15:48
 • #661: 661. Chương 661: Nuốt ăn Hư Đan2023-03-31 15:48
 • #662: 662. Chương 662: Thương Hưng lôi kéo2023-03-31 15:49
 • #663: 663. Chương 663: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (thượng)2023-03-31 15:49
 • #664: 664. Chương 664: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (trung)2023-03-31 15:49
 • #665: 665. Chương 665: Ngũ Địa Thành buổi đấu giá (hạ)2023-03-31 15:49
 • #666: 666. Chương 666: Đại yêu mai rùa2023-03-31 15:49
 • #667: 667. Chương 667: Tuyệt đối đừng chọc ta2023-03-31 15:49
 • #668: 668. Chương 668: Không muốn thương tổn ngươi2023-03-31 15:49
 • #669: 669. Chương 669: Tìm hầm2023-03-31 15:49
 • #670: 670. Chương 670: Pháo oai2023-03-31 15:49
 • #671: 671. Chương 671: Quân tử nhất ngôn2023-03-31 15:49
 • #672: 672. Chương 672: Coi như số ngươi gặp may2023-03-31 15:49
 • #673: 673. Chương 673: Lão tử muốn chín rồi2023-03-31 15:49
 • #674: 674. Chương 674: Trảm Yêu Minh tổng bộ2023-03-31 15:49
 • #675: 675. Chương 675: Cung nghênh Minh chủ2023-03-31 15:49
 • #676: 676. Chương 676: Thiên Cơ Phủ2023-03-31 15:49
 • #677: 677. Chương 677: Minh chủ tức rồi2023-03-31 15:49
 • #678: 678. Chương 678: Giữ lại pha rượu2023-03-31 15:49
 • #679: 679. Chương 679: Lậu Đại Phát2023-03-31 15:49
 • #680: 680. Chương 680: Khách không mời mà đến (thượng)2023-03-31 15:49
 • #681: 681. Chương 681: Khách không mời mà đến (hạ)2023-03-31 15:49
 • #682: 682. Chương 682: Thu lấy pháp bảo2023-03-31 15:49
 • #683: 683. Chương 683: Tu vi tăng lên dữ dội2023-03-31 15:49
 • #684: 684. Chương 684: Kiếm tiền pháp môn2023-03-31 15:49
 • #685: 685. Chương 685: Quỷ Diện truyền thuyết2023-03-31 15:50
 • #686: 686. Chương 686: Dơ đại gia ngươi con mắt2023-03-31 15:50
 • #687: 687. Chương 687: Hương vị không sai2023-03-31 15:50
 • #688: 6 88. Chương 688: Hoá hình đại yêu2023-03-31 15:50
 • #689: 689. Chương 689: Quy Nguyên Tông chủ2023-03-31 15:50
 • #690: 690. Chương 690: Quy tộc nhược điểm2023-03-31 15:50
 • #691: 691. Chương 691: Hang bảo tàng2023-03-31 15:50
 • #692: 692. Chương 692: Không cần nói2023-03-31 15:50
 • #693: 693. Chương 693: Thử nghiệm qua sông2023-03-31 15:50
 • #694: 694. Chương 694: Viên thứ hai giao nha2023-03-31 15:50
 • #695: 695. Chương 695: Thiên bắc hi vọng2023-03-31 15:50
 • #696: 696. Chương 696: Thánh địa câu chuyện2023-03-31 15:50
 • #697: 697. Chương 697: Không cần quay đầu lại2023-03-31 15:50
 • #698: 698. Chương 698: Linh thức lực lượng2023-03-31 15:50
 • #699: 699. Chương 699: Hổ Vương Thương Mộc2023-03-31 15:50
 • #700: 700. Chương 700: Đảm đương2023-03-31 15:50
 • #701: 701. Chương 701: Kỵ đại yêu2023-03-31 15:50
 • #702: 702. Chương 702: Yêu vương di cốt2023-03-31 15:50
 • #703: 703. Chương 703: Hoa Cơ cùng Hoa Đóa2023-03-31 15:50
 • #704: 704. Chương 704: Trên tường bò sát2023-03-31 15:50
 • #705: 705. Chương 705: Đại yêu cuộc chiến2023-03-31 15:50
 • #706: 706. Chương 706: Đệ tam con đại yêu2023-03-31 15:50
 • #707: 707. Chương 707: Tiến thối lưỡng nan2023-03-31 15:50
 • #708: 708. Chương 708: Tá ma giết lừa2023-03-31 15:50
 • #709: 709. Chương 709: Thanh Bì chân thân2023-03-31 15:51
 • #710: 710. Chương 710: Chạy ra Thương Hổ Lâm2023-03-31 15:51
 • #711: 711. Chương 711: Pháp bảo sơ thành2023-03-31 15:51
 • #712: 712. Chương 712: Quỷ Diện tới rồi2023-03-31 15:51
 • #713: 713. Chương 713: Đóng cửa thả chó2023-03-31 15:51
 • #714: 714. Chương 714: Ở đây tốt vô cùng2023-03-31 15:51
 • #715: 715. Chương 715: Kim Đan tin tức2023-03-31 15:51
 • #716: 716. Chương 716: Cổ tu đại nho2023-03-31 15:51
 • #717: 717. Chương 717: Thỏa thuận đạt thành2023-03-31 15:51
 • #718: 718. Chương 718: Đều là ngươi2023-03-31 15:51
 • #719: 719. Chương 719: Thất Tinh Đằng tin tức2023-03-31 15:51
 • #720: 720. Chương 720: Yêu vương khí tức2023-03-31 15:51
 • #721: 721. Chương 721: Thay đổi khẩu vị2023-03-31 15:51
 • #722: 722. Chương 722: Tiểu đạo sĩ cố sự2023-03-31 15:51
 • #723: 723. Chương 723: Hải trưởng lão khổ cực2023-03-31 15:51
 • #724: 724. Chương 724: Đà Phong Sơn2023-03-31 15:51
 • #725: 725. Chương 725: Lại gặp Vô Trí2023-03-31 15:51
 • #726: 726. Chương 726: Thần Mộc hạp hành trình2023-03-31 15:51
 • #727: 727. Chương 727: Đại yêu tập hợp (thượng)2023-03-31 15:51
 • #728: 728. Chương 728: Đại yêu tập hợp (hạ)2023-03-31 15:51
 • #729: 729. Chương 729: Kiến Hậu cạnh tranh quả2023-03-31 15:51
 • #730: 730. Chương 730: Kinh ngạc nghe trăm yêu tiệc rượu2023-03-31 15:51
 • #731: 731. Chương 731: Thần Mộc hạp cuộc chiến (thượng)2023-03-31 15:51
 • #732: 732. Chương 732: Thần Mộc hạp cuộc chiến (trung)2023-03-31 15:51
 • #733: 733. Chương 733: Thần Mộc hạp cuộc chiến (hạ)2023-03-31 15:51
 • #734: 734. Chương 734: Ta là cha ngươi2023-03-31 15:52
 • #735: 735. Chương 735: Lục Nhĩ ở Thiên Nam2023-03-31 15:52
 • #736: 736. Chương 736: Gợn sóng Vũ Thần Đạn2023-03-31 15:52
 • #737: 737. Chương 737: Vân Thủy Chướng2023-03-31 15:52
 • #738: 738. Chương 738: Leo núi2023-03-31 15:52
 • #739: 739. Chương 739: Phong Bà Bà2023-03-31 15:52
 • #740: 740. Chương 740: Lục Nhi tin tức2023-03-31 15:52
 • #741: 741. Chương 741: Thần Toán Tử2023-03-31 15:52
 • #742: 742. Chương 742: Ngàn năm hạo kiếp2023-03-31 15:52
 • #743: 743. Chương 743: Ưng cùng thỏ2023-03-31 15:52
 • #744: 744. Chương 744: Nửa kia thẻ tre2023-03-31 15:52
 • #745: 745. Chương 745: Bế quan Thạch Đầu Sơn2023-03-31 15:52
 • #746: 746. Chương 746: Liệt Phong tên2023-03-31 15:52
 • #747: 747. Chương 747: Kim Đan hậu kỳ2023-03-31 15:52
 • #748: 748. Chương 748: Hải Đại Kiềm ảo giác2023-03-31 15:52
 • #749: 749. Chương 749: Co về mai rùa2023-03-31 15:52
 • #750: 750. Chương 750: Tiểu cua ăn quy2023-03-31 15:52
 • #751: 751. Chương 751: Xích Nguyên sợ2023-03-31 15:52
 • #752: 752. Chương 752: Nhân tộc phản kháng2023-03-31 15:52
 • #753: 753. Chương 753: Chân chính mãnh quỷ2023-03-31 15:52
 • #754: 754. Chương 754: Tính ta một người2023-03-31 15:52
 • #755: 755. Chương 755: Chém đại yêu2023-03-31 15:52
 • #756: 756. Chương 756: Đến phiên ta2023-03-31 15:52
 • #757: 757. Chương 757: Thanh Bì tâm cơ2023-03-31 15:52
 • #758: 758. Chương 758: Tuyết Sơn quý khách2023-03-31 15:52
 • #759: 759. Chương 759: Hai con ngươi2023-03-31 15:53
 • #760: 760. Chương 760: Rốt cục bắt được ngươi2023-03-31 15:53
 • #761: 761. Chương 761: Bát Phong Phá2023-03-31 15:53
 • #762: 762. Chương 762: Thần Văn uy năng2023-03-31 15:53
 • #763: 763. Chương 763: Hổ Cốt Đao2023-03-31 15:53
 • #764: 764. Chương 764: Nhanh chân đến trước2023-03-31 15:53
 • #765: 765. Chương 765: Áo não Phí lão2023-03-31 15:53
 • #766: 766. Chương 766: Ngươi ở bể nước2023-03-31 15:53
 • #767: 767. Chương 767: Bò sát ổ2023-03-31 15:53
 • #768: 768. Chương 768: Thanh Bì cái chết2023-03-31 15:53
 • #769: 769. Chương 769: Tử Thần quốc gia2023-03-31 15:53
 • #770: 770. Chương 770: Miệng hổ nuốt phong2023-03-31 15:53
 • #771: 771. Chương 771: Liên tục diệt hai con đại yêu2023-03-31 15:53
 • #772: 772. Chương 772: Huyết Sát Châu2023-03-31 15:53
 • #773: 773. Chương 773: Nấu một năm trà2023-03-31 15:53
 • #774: 774. Chương 774: Ngốc Mật Phong2023-03-31 15:53
 • #775: 775. Chương 775: Trưởng lão thần lực2023-03-31 15:53
 • #776: 776. Chương 776: Ba màu hổ2023-03-31 15:53
 • #777: 777. Chương 777: Thương Lực âm mưu2023-03-31 15:53
 • #778: 778. Chương 778: Yêu vương tàn hồn2023-03-31 15:53
 • #779: 779. Chương 779: Giết yêu kiếm trận2023-03-31 15:53
 • #780: 780. Chương 780: Miễn phí tay chân2023-03-31 15:53
 • #781: 781. Chương 781: Ngươi không nói sớm2023-03-31 15:54
 • #782: 782. Chương 782: Đưa đi2023-03-31 15:54
 • #783: 783. Chương 783: Cá tiệc rượu2023-03-31 15:54
 • #784: 784. Chương 784: Ăn hết nhân gian khổ2023-03-31 15:54
 • #785: 785. Chương 785: Tộc chuột thiếu hụt2023-03-31 15:54
 • #786: 786. Chương 786: Tiềm Long lĩnh2023-03-31 15:54
 • #787: 787. Chương 787: Rùa đen sẽ nổ2023-03-31 15:54
 • #788: 7 88. Chương 788: Sao hắn quê nhà2023-03-31 15:54
 • #789: 789. Chương 789: Ta là Quỷ Diện2023-03-31 15:54
 • #790: 790. Chương 790: Thật là ác độc Quỷ Diện2023-03-31 15:54
 • #791: 791. Chương 791: Yêu vương Lôi Vũ (thượng)2023-03-31 15:54
 • #792: 792. Chương 792: Yêu vương Lôi Vũ (hạ)2023-03-31 15:54
 • #793: 793. Chương 793: Rồng gầm thanh âm2023-03-31 15:54
 • #794: 794. Chương 794: Giả Anh Vô Tâm2023-03-31 15:54
 • #795: 795. Chương 795: Hồng Nguyệt cùng Tam tỷ2023-03-31 15:54
 • #796: 796. Chương 796: Quốc sư thủ đoạn2023-03-31 15:54
 • #797: 797. Chương 797: Tử địa cùng sinh cơ2023-03-31 15:54
 • #798: 798. Chương 798: Xích Nguyên nhắc nhở2023-03-31 15:54
 • #799: 799. Chương 799: Đấu trăm yêu (thượng)2023-03-31 15:54
 • #800: 800. Chương 800: Đấu trăm yêu (trung)2023-03-31 15:54
 • #801: 801. Chương 801: Đấu trăm yêu (hạ)2023-03-31 15:54
 • #802: 802. Chương 802: Đại yêu nguyền rủa2023-03-31 15:55
 • #803: 803. Chương 803: Vọng Hà Hưng Thán2023-03-31 15:55
 • #804: 804. Chương 804: Con cua2023-03-31 15:55
 • #805: 805. Chương 805: Nghiệt duyên2023-03-31 15:55
 • #806: 806. Chương 806: Cua biển về sông2023-03-31 15:55
 • #807: 807. Chương 807: Tông chủ quyết định2023-03-31 15:55
 • #808: 808. Chương 808: Học một ít ngươi sư đệ2023-03-31 15:55
 • #809: 809. Chương 809: Loạn tượng tiệm khởi2023-03-31 15:55
 • #810: 810. Chương 810: Sự thù hận như sói2023-03-31 15:55
 • #811: 811. Chương 811: Mây đen hạ2023-03-31 15:55
 • #812: 812. Chương 812: Vạn sự đã chuẩn bị2023-03-31 15:55
 • #813: 813. Chương 813: Chờ ngươi thật lâu2023-03-31 15:55
 • #814: 814. Chương 814: Nhận ta làm chủ nhân2023-03-31 15:55
 • #815: 815. Chương 815: Thu phục vương xà2023-03-31 15:55
 • #816: 816. Chương 816: Chia mười đường2023-03-31 15:55
 • #817: 817. Chương 817: Ta Từ gia a2023-03-31 15:55
 • #818: 818. Chương 818: Rốt cục đã trở về2023-03-31 15:55
 • #819: 819. Chương 819: Quả nhiên lại xui xẻo2023-03-31 15:55
 • #820: 820. Chương 820: Vậy thì ăn cơm đi2023-03-31 15:55
 • #821: 821. Chương 821: Thiên Quỷ2023-03-31 15:55
 • #822: 822. Chương 822: Khương Đại Xuyên gào thét2023-03-31 15:55
 • #823: 823. Chương 823: Hung Điện chi chủ2023-03-31 15:56
 • #824: 824. Chương 824: Vận xui liên tục2023-03-31 15:56
 • #825: 825. Chương 825: Ta là Hắc Đan2023-03-31 15:56
 • #826: 826. Chương 826: Thần Văn bi ai2023-03-31 15:56
 • #827: 827. Chương 827: Tức chết ta rồi2023-03-31 15:56
 • #828: 828. Chương 828: Lão Phần Sơn trước2023-03-31 15:56
 • #829: 829. Chương 829: Sư không có xương2023-03-31 15:56
 • #830: 830. Chương 830: Năm đó Vô Thường2023-03-31 15:56
 • #831: 831. Chương 831: Ta không phải ma2023-03-31 15:56
 • #832: 832. Chương 832: Đường chủ Lý Mục2023-03-31 15:56
 • #833: 833. Chương 833: Ôm cây đợi thỏ2023-03-31 15:56
 • #834: 834. Chương 834: Tra hỏi2023-03-31 15:56
 • #835: 835. Chương 835: Cửu Anh Ly Miêu2023-03-31 15:56
 • #836: 836. Chương 836: Lôi Lục thủ đoạn2023-03-31 15:56
 • #837: 837. Chương 837: Điệu hổ ly sơn2023-03-31 15:56
 • #838: 838. Chương 838: Hiểu lầm2023-03-31 15:56
 • #839: 839. Chương 839: Đại yêu đột kích2023-03-31 15:56
 • #840: 840. Chương 840: Áo bào trắng chiến hung hầu2023-03-31 15:56
 • #841: 841. Chương 841: Nguyên Anh món ăn khai vị2023-03-31 15:56
 • #842: 842. Chương 842: Quỷ Diện đến2023-03-31 15:56
 • #843: 843. Chương 843: Biến mất Huyết Sát Châu2023-03-31 15:56
 • #844: 844. Chương 844: Nhân quả lực lượng2023-03-31 15:56
 • #845: 845. Chương 845: Sóng lớn ngập trời2023-03-31 15:57
 • #846: 846. Chương 846: Long Tước quyết định2023-03-31 15:57
 • #847: 847. Chương 847: Man tộc dị biến2023-03-31 15:57
 • #848: 848. Chương 848: Nhân tâm khác nhau2023-03-31 15:57
 • #849: 849. Chương 849: Toán trên đầu ta2023-03-31 15:57
 • #850: 850. Chương 850: Nhân tâm là cái gì2023-03-31 15:57
 • #851: 851. Chương 851: Man binh bơi2023-03-31 15:57
 • #852: 852. Chương 852: Hai con ngươi man tướng2023-03-31 15:57
 • #853: 853. Chương 853: Đi hoặc lưu2023-03-31 15:57
 • #854: 854. Chương 854: Kinh người trò hay2023-03-31 15:57
 • #855: 855. Chương 855: Chém liên tục mười yêu2023-03-31 15:57
 • #856: 856. Chương 856: Đạo thứ ba ác sóng2023-03-31 15:57
 • #857: 857. Chương 857: Đến đánh đi2023-03-31 15:57
 • #858: 858. Chương 858: Rồng phá bát phương2023-03-31 15:57
 • #859: 859. Chương 859: Đồng thời chịu đựng2023-03-31 15:57
 • #860: 860. Chương 860: Quỷ dị tiếng ca2023-03-31 15:57
 • #861: 861. Chương 861: Thần Văn cuộc chiến (thượng)2023-03-31 15:57
 • #862: 862. Chương 862: Thần Văn cuộc chiến (hạ)2023-03-31 15:57
 • #863: 863. Chương 863: Thần Văn trọng thương2023-03-31 15:57
 • #864: 864. Chương 864: Yêu vương hô hoán2023-03-31 15:57
 • #865: 865. Chương 865: Ác chiến lại tới2023-03-31 15:57
 • #866: 866. Chương 866: Hà Mẫu2023-03-31 15:57
 • #867: 867. Chương 867: Nghênh chiến hạo kiếp (thượng)2023-03-31 15:57
 • #868: 868. Chương 868: Nghênh chiến hạo kiếp (trung)2023-03-31 15:58
 • #869: 869. Chương 869: Nghênh chiến hạo kiếp (hạ)2023-03-31 15:58
 • #870: 870. Chương 870: Thắng thảm2023-03-31 15:58
 • #871: 871. Chương 871: Đời sau tái chiến2023-03-31 15:58
 • #872: 872. Chương 872: Yêu vương đến2023-03-31 15:58
 • #873: 873. Chương 873: Chín đầu ác thú2023-03-31 15:58
 • #874: 874. Chương 874: Phá cảnh Nguyên Anh2023-03-31 15:58
 • #875: 875. Chương 875: Đáng giá2023-03-31 15:58
 • #876: 876. Chương 876: Hà Mẫu bản thể2023-03-31 15:58
 • #877: 877. Chương 877: Linh Phong Quần2023-03-31 15:58
 • #878: 878. Chương 878: Sảng khoái một trận chiến2023-03-31 15:58
 • #879: 879. Chương 879: Hắc Long phát hiện2023-03-31 15:58
 • #880: 880. Chương 880: Chiến đến cùng2023-03-31 15:58
 • #881: 881. Chương 881: Hắc Long hóa châu2023-03-31 15:58
 • #882: 882. Chương 882: Trở về Linh Nhi2023-03-31 15:58
 • #883: 883. Chương 883: Bạch Long hình bóng2023-03-31 15:58
 • #884: 884. Chương 884: Đúc lại Nguyên Anh2023-03-31 15:58
 • #885: 885. Chương 885: Sinh cơ cùng Tuyệt cảnh2023-03-31 15:58
 • #886: 886. Chương 886: Tuyết Sơn chủ nhân2023-03-31 15:58
 • #887: 887. Chương 887: Thê không hồn2023-03-31 15:58
 • #888: 888. Chương 888: Giúp ngươi toán một lần2023-03-31 15:58
 • #889: 889. Chương 889: Thiên Cơ khó dò2023-03-31 15:58
 • #890: 890. Chương 890: Yêu tộc có hiền giả2023-03-31 15:58
 • #891: 891. Chương 891: Hải Tiểu Kiềm2023-03-31 15:58
 • #892: 892. Chương 892: Ai cũng không trêu chọc2023-03-31 15:59
 • #893: 893. Chương 893: Yêu vương bái phỏng2023-03-31 15:59
 • #894: 894. Chương 894: Hạt tộc thiên phú2023-03-31 15:59
 • #895: 895. Chương 895: Mộc độc2023-03-31 15:59
 • #896: 896. Chương 896: Chớp mắt Huyết Nguyệt2023-03-31 15:59
 • #897: 897. Chương 897: Lực lượng bản nguyên2023-03-31 15:59
 • #898: 898. Chương 898: Thần Văn gặp nhau (thượng)2023-03-31 15:59
 • #899: 899. Chương 899: Thần Văn gặp nhau (hạ)2023-03-31 15:59
 • #900: 900. Chương 900: Mùi vị nước biển2023-03-31 15:59
 • #901: 901. Chương 901: Thế giới tận đầu2023-03-31 15:59
 • #902: 902. Chương 902: Yêu vương Kim Uế2023-03-31 15:59
 • #903: 903. Chương 903: Đấu kim ưng2023-03-31 15:59
 • #904: 904. Chương 904: Phá trời chi thụ2023-03-31 15:59
 • #905: 905. Chương 905: Bùa chú chi đạo2023-03-31 15:59
 • #906: 906. Chương 906: Thật sự có cái Yêu vương2023-03-31 15:59
 • #907: 907. Chương 907: Sẽ động người rơm2023-03-31 15:59
 • #908: 908. Chương 908: Thiếu một đóa2023-03-31 15:59
 • #909: 909. Chương 909: Cổ quái hàng rào2023-03-31 15:59
 • #910: 910. Chương 910: Chai hình dạng2023-03-31 15:59
 • #911: 911. Chương 911: Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên2023-03-31 15:59
 • #912: 912. Chương 912: Trong bức họa giang sơn2023-03-31 15:59
 • #913: 913. Chương 913: Một người đến trăm yêu sợ2023-03-31 15:59
 • #914: 914. Chương 914: Người nguyện mắc câu2023-03-31 15:59
 • #915: 915. Chương 915: Thuyền giặc2023-03-31 15:59
 • #916: 916. Chương 916: Trăm năm2023-03-31 16:00
 • #917: 917. Chương 917: Vân ngoại2023-03-31 16:00
 • #918: 918. Chương 918: Đạp Thiên người2023-03-31 16:00
 • #919: 919. Chương 919: Mộc lão2023-03-31 16:00
 • #920: 920. Chương 920: Lâm Uyên Thành2023-03-31 16:00
 • #921: 921. Chương 921: Đạo môn chi tổ2023-03-31 16:00
 • #922: 922. Chương 922: Phong Xuy Liễu2023-03-31 16:00
 • #923: 923. Chương 923: Kỳ chưởng quỹ2023-03-31 16:00
 • #924: 924. Chương 924: Khéo léo2023-03-31 16:00
 • #925: 925. Chương 925: Tam công tử2023-03-31 16:00
 • #926: 926. Chương 926: Từ sư đệ2023-03-31 16:00
 • #927: 927. Chương 927: Luyện Khí đỉnh cao2023-03-31 16:00
 • #928: 928. Chương 928: Thương Hải chi tiên2023-03-31 16:00
 • #929: 929. Chương 929: Đông Thiên Đạo Chủ2023-03-31 16:00
 • #930: 930. Chương 930: Hạ phẩm túi chứa đồ2023-03-31 16:00
 • #931: 931. Chương 931: Đảo chủ đã trở về2023-03-31 16:00
 • #932: 932. Chương 932: Một khối cá da2023-03-31 16:00
 • #933: 933. Chương 933: Hai loại linh đan2023-03-31 16:00
 • #934: 934. Chương 934: Ghê tởm Bát Lan Đảo2023-03-31 16:00
 • #935: 935. Chương 935: Tiên Chủ vẫn đúng là nhàn2023-03-31 16:00
 • #936: 936. Chương 936: Bờ biển vực sâu2023-03-31 16:00
 • #937: 937. Chương 937: Sau Sơn Linh mạch2023-03-31 16:01
 • #938: 938. Chương 938: Trò khỉ2023-03-31 16:01
 • #939: 939. Chương 939: Không giống xấu người2023-03-31 16:01
 • #940: 940. Chương 940: Mạng của ta đắt2023-03-31 16:01
 • #941: 941. Chương 941: Phá cấm then chốt2023-03-31 16:01
 • #942: 942. Chương 942: Treo đầu dê bán thịt chó2023-03-31 16:01
 • #943: 943. Chương 943: Lấy phù vỗ mặt2023-03-31 16:01
 • #944: 944. Chương 944: Trăm đảo cục diện2023-03-31 16:01
 • #945: 945. Chương 945: Hải triều (thượng)2023-03-31 16:01
 • #946: 946. Chương 946: Hải triều (hạ)2023-03-31 16:01
 • #947: 947. Chương 947: Sâm La Địa Kiếm Trận2023-03-31 16:01
 • #948: 948. Chương 948: Trời sinh thần lực2023-03-31 16:01
 • #949: 949. Chương 949: Quái mộng2023-03-31 16:01
 • #950: 950. Chương 950: Đương nhiên muốn đi2023-03-31 16:01
 • #951: 951. Chương 951: Cổ Bách Đảo2023-03-31 16:01
 • #952: 952. Chương 952: Cổ quái nhiệm vụ2023-03-31 16:01
 • #953: 953. Chương 953: Tập nã tặc điểu2023-03-31 16:01
 • #954: 954. Chương 954: Nha hoàn Tiểu Sương2023-03-31 16:01
 • #955: 955. Chương 955: Trong pho tượng vảy2023-03-31 16:01
 • #956: 956. Chương 956: Vực sâu bí ẩn2023-03-31 16:01
 • #957: 957. Chương 957: Rước dâu đội ngũ2023-03-31 16:01
 • #958: 958. Chương 958: Tự rước lấy nhục2023-03-31 16:01
 • #959: 959. Chương 959: Từ Ngôn ý đồ xấu2023-03-31 16:02
 • #960: 960. Chương 960: Thiên hạ cường nhân2023-03-31 16:02
 • #961: 961. Chương 961: Bá chủ biển sâu Đại vương cua2023-03-31 16:02
 • #962: 962. Chương 962: Hải Uyên hành trình (thượng)2023-03-31 16:02
 • #963: 963. Chương 963: Hải Uyên hành trình (trung)2023-03-31 16:02
 • #964: 964. Chương 964: Hải Uyên hành trình (hạ)2023-03-31 16:02
 • #965: 965. Chương 965: Mười một cái hôi túi2023-03-31 16:02
 • #966: 966. Chương 966: Nhát gan đừng tu tiên2023-03-31 16:02
 • #967: 967. Chương 967: Các ngươi dọa ta2023-03-31 16:02
 • #968: 968. Chương 968: Thiên Môn Hầu2023-03-31 16:02
 • #969: 969. Chương 969: Đáy biển kinh biến2023-03-31 16:02
 • #970: 970. Chương 970: Quy liệt đáy biển2023-03-31 16:02
 • #971: 971. Chương 971: Cửa động cùng cầu đá2023-03-31 16:02
 • #972: 972. Chương 972: Cự thú di hài2023-03-31 16:02
 • #973: 973. Chương 973: Tiểu Sương chân ấn2023-03-31 16:02
 • #974: 974. Chương 974: Đăng Lung Thú2023-03-31 16:02
 • #975: 975. Chương 975: Trước tiên chứa đựng đáng thương2023-03-31 16:02
 • #976: 976. Chương 976: Thật là lớn tạp ngư2023-03-31 16:02
 • #977: 977. Chương 977: Đấu Vương Nữ2023-03-31 16:02
 • #978: 978. Chương 978: Bắt ngươi làm huynh đệ2023-03-31 16:02
 • #979: 979. Chương 979: Sống sót đi ra2023-03-31 16:03
 • #980: 980. Chương 980: Một đám ngốc con cua2023-03-31 16:03
 • #981: 981. Chương 981: Ác hữu phòng thân2023-03-31 16:03
 • #982: 982. Chương 982: Hóa vũ chi xương2023-03-31 16:03
 • #983: 983. Chương 983: Thiên Anh bảng khen thưởng2023-03-31 16:03
 • #984: 984. Chương 984: Khí Nô hai chữ2023-03-31 16:03
 • #985: 985. Chương 985: Chín tầng câu chuyện2023-03-31 16:03
 • #986: 98 6. Chương 986: Người canh ngục2023-03-31 16:03
 • #987: 987. Chương 987: Khốn ngục người (hạ)2023-03-31 16:03
 • #988: 9 88. Chương 988: Vương Khải quyết định2023-03-31 16:03
 • #989: 989. Chương 989: Quái mộng lại xuất hiện (thượng)2023-03-31 16:03
 • #990: 990. Chương 990: Quái mộng lại xuất hiện (hạ)2023-03-31 16:03
 • #991: 991. Chương 991: Đến Tây Châu Vực2023-03-31 16:03
 • #992: 9 92. Chương 992: Linh bảo câu chuyện2023-03-31 16:03
 • #993: 993. Chương 993: Biến mất ngưu đám2023-03-31 16:03
 • #994: 994. Chương 994: Thi ngữ trùng2023-03-31 16:03
 • #995: 995. Chương 995: Hoang đường suy đoán2023-03-31 16:03
 • #996: Chương 996: Tuyết Quốc nơi2023-03-31 16:03
 • #997: 997. Chương 997: Sáu con Tuyết Hổ2023-03-31 16:03
 • #998: 998. Chương 998: Dùng mí mắt kẹp2023-03-31 16:03
 • #999: 999. Chương 999: Tuyết thành phố chợ2023-03-31 16:04
 • #1000: 1000. Chương 1000: Kim xe2023-03-31 16:04
 • #1001: 100 1. Chương 1001: Kim Đồng Ngọc Nữ2023-03-31 16:04
 • #1002: 1002. Chương 1002: Thần Văn Khí Nô2023-03-31 16:04
 • #1003: 1003. Chương 1003: Chợ đêm hành trình2023-03-31 16:04
 • #1004: 1004. Chương 1004: Đề phòng mấy phần2023-03-31 16:04
 • #1005: 1005. Chương 1005: Ngươi muốn chết như thế nào2023-03-31 16:04
 • #1006: 1006. Chương 1006: Trận chiến mở màn Kim Đan2023-03-31 16:04
 • #1007: 1007. Chương 1007: Mau tới đoạt xác2023-03-31 16:04
 • #1008: 1008. Chương 1008: Phản Kiếm Minh2023-03-31 16:04
 • #1009: 1009. Chương 1009: Lấy oán báo ân2023-03-31 16:04
 • #1010: 1010. Chương 1010: Bách Trượng Mộc2023-03-31 16:04
 • #1011: 1011. Chương 1011: Kim chùy đối với Ngọc Kiếm2023-03-31 16:04
 • #1012: 1012:. Chương 1012: Vô danh hai chữ2023-03-31 16:04
 • #1013: 10 . Chương 1013: Thiên Anh Bảng thứ tư2023-03-31 16:04
 • #1014: 1014. Chương 1014: Tượng băng giải thi đấu (thượng)2023-03-31 16:04
 • #1015: 1015. Chương 1015: Tượng băng giải thi đấu (hạ)2023-03-31 16:04
 • #1016: 1016. Chương 1016: Quỷ Diện tượng băng2023-03-31 16:04
 • #1017: 1017. Chương 1017: Lòng người khó dò2023-03-31 16:04
 • #1018: 1018. Chương 1018: Tuyết Thụ2023-03-31 16:04
 • #1019: 1019. Chương 1019: Trưởng lão giáo huấn2023-03-31 16:04
 • #1020: 1020. Chương 1020: Mơ tới Quỷ Diện2023-03-31 16:05
 • #1021: 1021. Chương 1021: Rồng không kịp quỷ2023-03-31 16:05
 • #1022: 1022. Chương 1022: Vu oan (thượng)2023-03-31 16:05
 • #1023: 1023. Chương 1023: Vu oan (trung)2023-03-31 16:05
 • #1024: 1024. Chương 1024: Vu oan (hạ)2023-03-31 16:05
 • #1025: Chương 1025: Thần nô 1 đánh:2023-03-31 16:05
 • #1026: Chương 1026: Huynh muội nhà họ Hoa:2023-03-31 16:05
 • #1027: Chương 1027: Kim Phong Chưởng Ngọc Nữ Kiếm:2023-03-31 16:05
 • #1028: Chương 1028: Địa Kiếm Tông người:2023-03-31 16:05
 • #1029: Chương 1029: Ta có một đại sư tỷ:2023-03-31 16:05
 • #1030: Chương 1030: Băng ti cua thiên phú:2023-03-31 16:05
 • #1031: Chương 1031: Lại mở Thiên Cơ Phủ:2023-03-31 16:05
 • #1032: Chương 1032: Lão nhi bất tử:2023-03-31 16:05
 • #1033: Chương 1033: Không dám nuôi:2023-03-31 16:05
 • #1034: Chương 1034: Hát vở kịch lớn:2023-03-31 16:05
 • #1035: Chương 1035: 1 khúc Cô Sơn Hành:2023-03-31 16:05
 • #1036: Chương 1036: To lớn oan ức:2023-03-31 16:05
 • #1037: Chương 1037: 2 vị chịu khổ:2023-03-31 16:05
 • #1038: Chương 1038: Hoảng sợ băng ti cua:2023-03-31 16:05
 • #1039: Chương 1039: Kinh Văn Hồn Ngục:2023-03-31 16:05
 • #1040: Chương 1040: Hồn Ngục trưởng:2023-03-31 16:05
 • #1041: Chương 1041: Làm việc tốt không lưu danh:2023-03-31 16:05
 • #1042: Chương 1042: Mã Thủ Bình Nguyên:2023-03-31 16:06
 • #1043: Chương 1043: Dọn ra Vân Sơn giấu đi kiếm địa:2023-03-31 16:06
 • #1044: Chương 1044: 3 vị đệ tử mới:2023-03-31 16:06
 • #1045: Chương 1045: Vân Thượng Phong cùng Vân Hạ Phong:2023-03-31 16:06
 • #1046: Chương 1046: Sói không biết kêu loạn:2023-03-31 16:06
 • #1047: Chương 1047: Trâm năm Tình Châu (thượng):2023-03-31 16:06
 • #1048: Chương 1048: Trâm năm Tình Châu (hạ):2023-03-31 16:06
 • #1049: Chương 1049: Miêu trưởng lão Minh Vân Tước:2023-03-31 16:06
 • #1050: Chương 1050: Băng nhai bí cảnh (thượng):2023-03-31 16:06
 • #1051: Chương 1051: Băng nhai bí cảnh (trung):2023-03-31 16:06
 • #1052: Chương 1052: Băng nhai bí cảnh (hạ):2023-03-31 16:06
 • #1053: Chương 1053: Vạn Binh Cố Hải Trận:2023-03-31 16:06
 • #1054: Chương 1054: Cái gì phá tông môn:2023-03-31 16:06
 • #1055: Chương 1055: Thân ngoại hóa thân :2023-03-31 16:06
 • #1056: Chương 1056: Lừa gạt đệ tử mới :2023-03-31 16:06
 • #1057: Chương 1057: Mày rậm Chung Nhị :2023-03-31 16:06
 • #1058: Chương 1058: 2 dụng cụ vườn :2023-03-31 16:06
 • #1059: Chương 1059: 2 dụng cụ vườn :2023-03-31 16:06
 • #1060: Chương 1060: Âm Dương Trì :2023-03-31 16:06
 • #1061: Chương 1061: Người nào giết Lương Nghị :2023-03-31 16:06
 • #1062: Chương 1062: Gây ra hỗn loạn :2023-03-31 16:06
 • #1063: Chương 1063: Cầu thang đá cùng cây khô :2023-03-31 16:06
 • #1064: Chương 1064: Thần bí Băng Hỏa Lộ :2023-03-31 16:07
 • #1065: Chương 1065: Đảo ngược Nhị Nghi Viên :2023-03-31 16:07
 • #1066: Chương 1066: Địa Kiếm tông bí ẩn :2023-03-31 16:07
 • #1067: Chương 1067: Địa Kiếm tông bí ẩn :2023-03-31 16:07
 • #1068: Chương 1068: Ngươi là sói a :2023-03-31 16:07
 • #1069: Chương 1069: Chung Ly Bất Nhị :2023-03-31 16:07
 • #1070: Chương 1070: Khóa sắt Phong Sơn :2023-03-31 16:07
 • #1071: Chương 1071: Chớ có biếng nhác :2023-03-31 16:07
 • #1072: Chương 1072: 1 cánh tay chi lực :2023-03-31 16:07
 • #1073: Chương 1073: Thê lương phòng giam :2023-03-31 16:07
 • #1074: Chương 1074: Bị người đùa nghịch :2023-03-31 16:07
 • #1075: Chương 1075: Thạch Tháp cùng bọt khí :2023-03-31 16:07
 • #1076: Chương 1076: Khác 1 cái Từ Ngôn:2023-03-31 16:07
 • #1077: Chương 1077: Phong thải hoa dị dạng:2023-03-31 16:07
 • #1078: Chương 1078: Tam Tài Điện (thượng):2023-03-31 16:07
 • #1079: Chương 1079: Tam Tài Điện (trung):2023-03-31 16:07
 • #1080: Chương 1080: Tam Tài Điện (hạ):2023-03-31 16:07
 • #1081: Chương 1081: Tam Tài Điện2023-03-31 16:07
 • #1082: Chương 1082: Con rận nhiều không sợ cắn2023-03-31 16:07
 • #1083: Chương 1083: Bảo Cung há có thể không có tên2023-03-31 16:07
 • #1084: Chương 1084: Ác như gió2023-03-31 16:07
 • #1085: Chương 1085: Đại trưởng lão thân phận2023-03-31 16:07
 • #1086: Chương 1086: Xông nhiều đại họa2023-03-31 16:08
 • #1087: Chương 1087: Ngàn người chỉ trỏ2023-03-31 16:08
 • #1088: Chương 1088: Tiểu sư thúc2023-03-31 16:08
 • #1089: Chương 1089: Toàn bộ nhờ muốn2023-03-31 16:08
 • #1090: Chương 1090: Hóa Thần động phủ2023-03-31 16:08
 • #1091: Chương 1091: Ngô Sư, Từ Đạo Viễn2023-03-31 16:08
 • #1092: Chương 1092: Bế quan một tháng2023-03-31 16:08
 • #1093: Chương 1093: Long Quy mắt trái2023-03-31 16:08
 • #1094: Chương 1094: Tông Chủ cầu kiến2023-03-31 16:08
 • #1095: Chương 1095: Cỏ đầu tường không dễ làm2023-03-31 16:08
 • #1096: Chương 1096: Khôi lỗi dấu chân2023-03-31 16:08
 • #1097: Chương 1097: Một đám quỷ nghèo2023-03-31 16:08
 • #1098: Chương 1098: Dịch Bảo Các2023-03-31 16:08
 • #1099: Chương 1099: Đồ bỏ đi2023-03-31 16:08
 • #1100: Chương 1100: Ân oán là nhân gian2023-03-31 16:08
 • #1101: Chương 1101: Sư thúc tổ2023-03-31 16:08
 • #1102: Chương 1102: Cái này không công bằng2023-03-31 16:08
 • #1103: Chương 1103: Thiên Lao hành trình2023-03-31 16:08
 • #1104: Chương 1104: Ba bốn không phân2023-03-31 16:08
 • #1105: Chương 1105: Trắng trợn mua sắm2023-03-31 16:09
 • #1106: Chương 1106: Tiểu sư thúc tại giải nóng2023-03-31 16:09
 • #1107: Chương 1107: Thiên kiêu cùng kiêu ngạo2023-03-31 16:09
 • #1108: Chương 1108: Bản Danh nói thông2023-03-31 16:09
 • #1109: Chương 1109: Bất thiện cũng được2023-03-31 16:09
 • #1110: Chương 1110: Ngọc Giản địa đồ2023-03-31 16:09
 • #1111: Chương 1111: Giao đấu khen thưởng2023-03-31 16:09
 • #1112: Chương 1112: Vẽ bánh nướng2023-03-31 16:09
 • #1113: Chương 1113: Ma Luyện chi pháp2023-03-31 16:09
 • #1114: Chương 1114: Ta gọi Từ Tử Kiếm2023-03-31 16:09
 • #1115: Chương 1115: Dã nhân2023-03-31 16:09
 • #1116: Chương 1116: Con thỏ đừng chạy2023-03-31 16:09
 • #1117: Chương 1117: Đấu vân thí luyện2023-03-31 16:09
 • #1118: Chương 1118: Trong lửa có vàng2023-03-31 16:09
 • #1119: Chương 1119: A Ô2023-03-31 16:09
 • #1120: Chương 1120: Địa Kiếm Tông Tàng Bảo Các2023-03-31 16:09
 • #1121: Chương 1121: Ngàn vạn Linh Thạch2023-03-31 16:09
 • #1122: Chương 1122: Chiến bên trong Ngưng Anh2023-03-31 16:10
 • #1123: Chương 1123: Đồng sinh cộng tử2023-03-31 16:10
 • #1124: Chương 1124: Cố chấp Tiểu Thanh2023-03-31 16:10
 • #1125: Chương 1125: Ngôn Thông Thiên địch nhân vốn có2023-03-31 16:10
 • #1126: Chương 1126: Hóa Thần đoạt xá2023-03-31 16:10
 • #1127: Chương 1127: Quân Hà Tửu2023-03-31 16:10
 • #1128: Chương 1128: Công tử Vô Danh2023-03-31 16:10
 • #1129: Chương 1129: Thiện tâm đại phát2023-03-31 16:10
 • #1130: Chương 1130: Thanh Mang Linh Quả2023-03-31 16:10
 • #1131: Chương 1131: Vô Cực Kiếm Pháp2023-03-31 16:10
 • #1132: Chương 1132: Tiền Thiên Thiên2023-03-31 16:10
 • #1133: Chương 1133: Không có mặt hòa thượng2023-03-31 16:10
 • #1134: Chương 1134: Gặp lại Tiểu Sương2023-03-31 16:10
 • #1135: Chương 1135: Tuệ Ảnh chết2023-03-31 16:10
 • #1136: Chương 1136: Tự do giá cả2023-03-31 16:10
 • #1137: Chương 1137: Phần Hương Viện2023-03-31 16:10
 • #1138: Chương 1138: Long Đàm Hổ Huyệt2023-03-31 16:10
 • #1139: Chương 1139: Thưởng tháng đại hội2023-03-31 16:10
 • #1140: Chương 1140: Bốn đại công tử2023-03-31 16:10
 • #1141: Chương 1141: Chân Vô Danh mục tiêu2023-03-31 16:10
 • #1142: Chương 1142: Giao phong (thượng)2023-03-31 16:10
 • #1143: Chương 1143: Giao phong (trung)2023-03-31 16:11
 • #1144: Chương 1144: Giao phong (Hạ)2023-03-31 16:11
 • #1145: Chương 1145: Dương mưu2023-03-31 16:11
 • #1146: Chương 1146: Kỳ Phùng Địch Thủ2023-03-31 16:11
 • #1147: Chương 1147: Tiêu tan hiềm khích lúc trước2023-03-31 16:11
 • #1148: Chương 1148: Thiên Thiên quyết định2023-03-31 16:11
 • #1149: Chương 1149: Vãng Sinh Động (thượng)2023-03-31 16:11
 • #1150: Chương 1150: Vãng Sinh Động (trung)2023-03-31 16:11
 • #1151: Chương 1151: Vãng Sinh Động (Hạ)2023-03-31 16:11
 • #1152: Chương 1152: Phản Kiếm Minh tuyên chiến2023-03-31 16:11
 • #1153: Chương 1153: Bằng cái gì!2023-03-31 16:11
 • #1154: Chương 1154: Phá Cấm2023-03-31 16:11
 • #1155: Chương 1155: Tuệ Ảnh đi cũng2023-03-31 16:11
 • #1156: Chương 1156: Hỏa diễm Ma Quân (thượng)2023-03-31 16:11
 • #1157: Chương 1157: Hỏa diễm Ma Quân (trung)2023-03-31 16:11
 • #1158: Chương 1158: Hỏa Diễm Ma Quân (Hạ)2023-03-31 16:11
 • #1159: Chương 1159: Lôi Bạt2023-03-31 16:11
 • #1160: Chương 1160: Vô Tướng Tử2023-03-31 16:11
 • #1161: Chương 1161: Bình Tứ Hải2023-03-31 16:11
 • #1162: Chương 1162: Lấy tuyết làm tên2023-03-31 16:11
 • #1163: Chương 1163: Tuệ Ảnh tàn hồn2023-03-31 16:11
 • #1164: Chương 1164: Thiện ác trong một ý niệm2023-03-31 16:11
 • #1165: Chương 1165: Cổ Truyền Tống Trận2023-03-31 16:12
 • #1166: Chương 1166: Hỏa bạt thi thể2023-03-31 16:12
 • #1167: Chương 1167: Kỳ nhân thà nói2023-03-31 16:12
 • #1168: Chương 1168: Thiếu thốn thiện niệm2023-03-31 16:12
 • #1169: Chương 1169: Hiệp thiên hạ (thượng)2023-03-31 16:12
 • #1170: Chương 1170: Hiệp thiên hạ (Hạ)2023-03-31 16:12
 • #1171: Chương 1171: Phi Vũ Kim Đồng2023-03-31 16:12
 • #1172: Chương 1172: Cố lên nha Ngọc Thư2023-03-31 16:12
 • #1173: Chương 1173: Vui sướng làm phản2023-03-31 16:12
 • #1174: Chương 1174: Đấu Vô Tướng (thượng)2023-03-31 16:12
 • #1175: Chương 1175: Đấu Vô Tướng (trung)2023-03-31 16:12
 • #1176: Chương 1176: Đấu Vô Tướng (Hạ)2023-03-31 16:12
 • #1177: Chương 1177: Linh Bảo chi uy2023-03-31 16:12
 • #1178: Chương 1178: Nguyên Anh đỉnh phong2023-03-31 16:12
 • #1179: Chương 1179: Thiên kiêu tuyệt sát2023-03-31 16:12
 • #1180: Chương 1180: Nhạc Vô Y suy đoán2023-03-31 16:12
 • #1181: Chương 1180: Cổ Lão Chiến Vũ2023-03-31 16:12
 • #1182: Chương 1181: Bao Tiểu Lâu2023-03-31 16:12
 • #1183: Chương 1182: Ta là ngươi sư thúc2023-03-31 16:12
 • #1184: Chương 1183: Vô Danh huynh dừng bước2023-03-31 16:12
 • #1185: Chương 1184: Một cây tóc trắng2023-03-31 16:12
 • #1186: Chương 1185: Kiếm Độn chi pháp2023-03-31 16:13
 • #1187: Chương 1186: Trăm vạn quân hà thủy2023-03-31 16:13
 • #1188: Chương 1187: Ta biết rõ nỗi khổ tâm của ngươi2023-03-31 16:13
 • #1189: Chương 1188: Tâm phục khẩu phục2023-03-31 16:13
 • #1190: Chương 1189: Đấu một cùng phá hai2023-03-31 16:13
 • #1191: Chương 1190: Anh hùng sở kiến lược đồng2023-03-31 16:13
 • #1192: Chương 1191: Tu Tiên Giới cấm chế2023-03-31 16:13
 • #1193: Chương 1192: Tốt hợp tác2023-03-31 16:13
 • #1194: Chương 1193: Vi diệu thăng bằng2023-03-31 16:13
 • #1195: Chương 1194: Ta là trứng2023-03-31 16:13
 • #1196: Chương 1195: Thiên Thiên tài lộ2023-03-31 16:13
 • #1197: Chương 1196: Oa oa Đứa ngốc2023-03-31 16:13
 • #1198: Chương 1197: Tây Thiên Tây2023-03-31 16:13
 • #1199: Chương 1198: Kiếm của ngươi quá xấu2023-03-31 16:13
 • #1200: Chương 1199: Nghe tin bất ngờ cố nhân âm thanh2023-03-31 16:13
 • #1201: Chương 1200: Mạo hiểm buổi đấu giá2023-03-31 16:13
 • #1202: Chương 1201: Thu ngươi làm đồ2023-03-31 16:13
 • #1203: Chương 1202: Không cho phép ăn thiệt thòi2023-03-31 16:13
 • #1204: Chương 1203: Bổn Nguyên Linh Quả giá trị2023-03-31 16:13
 • #1205: Chương 1204: Linh Bảo nhất Đại Uy Lực2023-03-31 16:13
 • #1206: Chương 1205: Hai chúng ta thanh2023-03-31 16:13
 • #1207: Chương 1206: Cô Tuyết Lâu2023-03-31 16:13
 • #1208: Chương 1207: Tai vách mạch rừng2023-03-31 16:14
 • #1209: Chương 1208: Mỹ nhân lên cao chỗ2023-03-31 16:14
 • #1210: Chương 1209: Gió lạnh đánh tới2023-03-31 16:14
 • #1211: Chương 1210: Băng Giao nhất tộc2023-03-31 16:14
 • #1212: Chương 1211: Thiên kinh địa nghĩa2023-03-31 16:14
 • #1213: Chương 1212: Có người ăn cơm chùa2023-03-31 16:14
 • #1214: Chương 1213: Giao Tộc trưởng lão2023-03-31 16:14
 • #1215: Chương 1214: Đồ Ma kiếm2023-03-31 16:14
 • #1216: Chương 1215: Lôi Vũ tính kế2023-03-31 16:14
 • #1217: Chương 1216: Đây là số mệnh2023-03-31 16:14
 • #1218: Chương 1217: Quỷ ly cổ2023-03-31 16:14
 • #1219: Chương 1218: Cùng Vô Danh huynh rất là hợp ý2023-03-31 16:14
 • #1220: Chương 1219: Ma Tộc toan tính2023-03-31 16:14
 • #1221: Chương 1220: Mộ danh mà đến2023-03-31 16:14
 • #1222: Chương 1221: Ta cung2023-03-31 16:14
 • #1223: Chương 1222: Biến mất Xích Hỏa Châu2023-03-31 16:14
 • #1224: Chương 1223: Bị giám thị Địa Kiếm Tông2023-03-31 16:14
 • #1225: Chương 1224: Bỗng nhiên muốn ăn cá2023-03-31 16:14
 • #1226: Chương 1225: Kiếm ý cấm chế2023-03-31 16:14
 • #1227: Chương 1226: Tự xưng người ta2023-03-31 16:14
 • #1228: Chương 1227: Chân Vô Danh con rối2023-03-31 16:15
 • #1229: Chương 1228: Vô Cực Nhân Ma2023-03-31 16:15
 • #1230: Chương 1229: Quay về Lâm Uyên Đảo2023-03-31 16:15
 • #1231: Chương 1230: Mỹ nhân khúc2023-03-31 16:15
 • #1232: Chương 1231: Liễu Tác Mộc báo thù2023-03-31 16:15
 • #1233: Chương 1232: Gia hỏa này đáng chết2023-03-31 16:15
 • #1234: Chương 1233: Liễu Đông Nguyên kế hoạch2023-03-31 16:15
 • #1235: Chương 1234: Không biết xấu hổ2023-03-31 16:15
 • #1236: Chương 1235: Kế tiếp2023-03-31 16:15
 • #1237: Chương 1236: Chửi đổng Từ Ngôn2023-03-31 16:15
 • #1238: Chương 1237: Ngươi suy nghĩ nhiều2023-03-31 16:15
 • #1239: Chương 1238: Liễu Đảo Chủ hiểu lầm2023-03-31 16:15
 • #1240: Chương 1239: Hải sản vị đạo2023-03-31 16:15
 • #1241: Chương 1240: Cổ quái Đại Vương cua2023-03-31 16:15
 • #1242: Chương 1241: Xuất sư bất lợi2023-03-31 16:15
 • #1243: Chương 1242: Nữ Quân tử2023-03-31 16:15
 • #1244: Chương 1243: Đạo Tử Quân Vô Nhạc2023-03-31 16:15
 • #1245: Chương 1244: Thiên Hải đảo Đảo Chủ2023-03-31 16:15
 • #1246: Chương 1245: Hắc Thủy Đảo2023-03-31 16:15
 • #1247: Chương 1246: Nham Mộc Trấn Linh tiệc rượu2023-03-31 16:16
 • #1248: Chương 1247: Cửu Anh cùng liền gáy2023-03-31 16:16
 • #1249: Chương 1248: Đảo Chủ Vu Độc2023-03-31 16:16
 • #1250: Chương 1249: Hạn Mộc độc2023-03-31 16:16
 • #1251: Chương 1250: Đạo Phủ truyền thừa2023-03-31 16:16
 • #1252: Chương 1251: Hắc Thủy Hồ bờ2023-03-31 16:16
 • #1253: Chương 1252: Liên Đề Thú (thượng)2023-03-31 16:16
 • #1254: Chương 1253: Liên Đề Thú (Hạ)2023-03-31 16:16
 • #1255: Chương 1254: Lãnh Thiền Quyên2023-03-31 16:16
 • #1256: Chương 1255: Vô Danh huynh quả nhiên phong lưu2023-03-31 16:16
 • #1257: Chương 1256: Không phải là một món đồ2023-03-31 16:16
 • #1258: Chương 1257: Tại Đảo Chủ so chó mạnh2023-03-31 16:16
 • #1259: Chương 1258: Bị đè nén Vu Độc2023-03-31 16:16
 • #1260: Chương 1259: Hỗn chiến Nham Mộc trấn (thượng)2023-03-31 16:16
 • #1261: Chương 1260: Hỗn chiến Nham Mộc trấn (Hạ)2023-03-31 16:16
 • #1262: Chương 1261: Hắc Thủy khốn Lưỡng Nghi2023-03-31 16:16
 • #1263: Chương 1262: Âm Dương Ngọc2023-03-31 16:16
 • #1264: Chương 1263: Phân thân Ngu Thiên Kiều2023-03-31 16:16
 • #1265: Chương 1264: Từ Bi Chú2023-03-31 16:16
 • #1266: Chương 1265: Xoá tên Hắc Thủy Đảo2023-03-31 16:17
 • #1267: Chương 1266: Kết chút thiện duyên2023-03-31 16:17
 • #1268: Chương 1267: Đinh Nhị2023-03-31 16:17
 • #1269: Chương 1268: Không tên cừu hận2023-03-31 16:17
 • #1270: Chương 1269: Cửu Tinh quần đảo2023-03-31 16:17
 • #1271: Chương 1270: Ông tổ nhà họ Chương2023-03-31 16:17
 • #1272: Chương 1271: Giá quá lớn2023-03-31 16:17
 • #1273: Chương 1272: Hô biển2023-03-31 16:17
 • #1274: Chương 1273: Lam Linh Thủy Mẫu2023-03-31 16:17
 • #1275: Chương 1274: Hé mở Trận Đồ2023-03-31 16:17
 • #1276: Chương 1275: Ngàn vạn đừng chết2023-03-31 16:17
 • #1277: Chương 1276: Hiên Viên Đảo2023-03-31 16:17
 • #1278: Chương 1277: Tự tư Đan Thánh2023-03-31 16:17
 • #1279: Chương 1278: Xuất thủ đại giới2023-03-31 16:17
 • #1280: Chương 1279: Thánh nhân lời tuyên bố2023-03-31 16:17
 • #1281: Chương 1280: Đi thôi Vô Danh huynh2023-03-31 16:17
 • #1282: Chương 1281: Đấu Tiên đài (thượng)2023-03-31 16:17
 • #1283: Chương 1282: Đấu Tiên đài (trung)2023-03-31 16:17
 • #1284: Chương 1283: Đấu Tiên đài (Hạ)2023-03-31 16:17
 • #1285: Chương 1284: Lãng Đãng Tử2023-03-31 16:17
 • #1286: Chương 1285: Ta biết một người2023-03-31 16:18
 • #1287: Chương 1286: Chúng ta gặp qua2023-03-31 16:18
 • #1288: Chương 1287: Thạch Điêu cùng Lôi Mãng2023-03-31 16:18
 • #1289: Chương 1288: Hiếu chiến Tiên Nhân2023-03-31 16:18
 • #1290: Chương 1289: Tâm Ngữ2023-03-31 16:18
 • #1291: Chương 1290: Ta cùng ngươi2023-03-31 16:18
 • #1292: Chương 1291: Trong nháy mắt hồi ức2023-03-31 16:18
 • #1293: Chương 1292: Thứ mười khỏa Lôi Vụ Thảo2023-03-31 16:18
 • #1294: Chương 1293: Rèn sắt Đại Xuyên2023-03-31 16:18
 • #1295: Chương 1294: Cố chấp chấp nhất2023-03-31 16:18
 • #1296: Chương 1295: Thiên Tứ chi thân2023-03-31 16:18
 • #1297: Chương 1296: Lạnh lùng thân tình2023-03-31 16:18
 • #1298: Chương 1297: Hiên Viên Băng2023-03-31 16:18
 • #1299: Chương 1298: Vận khí quá kém2023-03-31 16:18
 • #1300: Chương 1299: Lê Bà Bà2023-03-31 16:18
 • #1301: Chương 1300: Giao Nhân tộc2023-03-31 16:18
 • #1302: Chương 1301: Tử Thai2023-03-31 16:18
 • #1303: Chương 1302: Chân tướng2023-03-31 16:18
 • #1304: Chương 1303: Như thế nào Vĩnh Hằng2023-03-31 16:18
 • #1305: Chương 1304: Dũng sĩ khiêu chiến2023-03-31 16:19
 • #1306: Chương 1305: Đệ Thập Bát cái ngày giỗ2023-03-31 16:19
 • #1307: Chương 1306: Tiểu Tịch2023-03-31 16:19
 • #1308: Chương 1307: Không tiếc mạng sống tính cái gì2023-03-31 16:19
 • #1309: Chương 1308: Các ngươi đều là Người xấu2023-03-31 16:19
 • #1310: Chương 1309: Nhân tộc tập tục2023-03-31 16:19
 • #1311: Chương 1310: Long Nham2023-03-31 16:19
 • #1312: Chương 1311: Người một nhà2023-03-31 16:19
 • #1313: Chương 1312: Cẩn thận vây cá2023-03-31 16:19
 • #1314: Chương 1313: Cơ hội tới lâm2023-03-31 16:19
 • #1315: Chương 1314: Tiểu Hắc dị dạng2023-03-31 16:19
 • #1316: Chương 1315: Linh Thảo đi ra2023-03-31 16:19
 • #1317: Chương 1316: Không cho phép ngươi chết2023-03-31 16:19
 • #1318: Chương 1317: Bụng cá thành (thượng)2023-03-31 16:19
 • #1319: Chương 1318: Bụng cá thành (trung)2023-03-31 16:19
 • #1320: Chương 1319: Bụng cá thành (Hạ)2023-03-31 16:19
 • #1321: Chương 1320: Không thể phân ưu2023-03-31 16:19
 • #1322: Chương 1321: Hỏa Hoàng Tháp2023-03-31 16:19
 • #1323: Chương 1322: Dũng sĩ khiêu chiến2023-03-31 16:20
 • #1324: Chương 1323: Đại Bổng cùng táo ngọt2023-03-31 16:20
 • #1325: Chương 1324: Trèo lên tháp2023-03-31 16:20
 • #1326: Chương 1325: Long Ly2023-03-31 16:20
 • #1327: Chương 1326: Gia chủ chất vấn2023-03-31 16:20
 • #1328: Chương 1327: Không có tư cách2023-03-31 16:20
 • #1329: Chương 1328: Giá trị con người bạo tăng2023-03-31 16:20
 • #1330: Chương 1329: Nhân tộc Công Chúa cố sự2023-03-31 16:20
 • #1331: Chương 1330: Lại gặp vân chữ2023-03-31 16:20
 • #1332: Chương 1331: Cát tai tới2023-03-31 16:20
 • #1333: Chương 1332: Phò mã nhất thông văn bản rõ ràng / đen dây cung2023-03-31 16:20
 • #1334: Chương 1333: Tường2023-03-31 16:20
 • #1335: Chương 1334: Xui xẻo Thôn Hải Kình2023-03-31 16:20
 • #1336: Chương 1335: Cá lớn xoay người2023-03-31 16:20
 • #1337: Chương 1336: Tiểu hỏa rắn2023-03-31 16:20
 • #1338: Chương 1337: Con cua đều rất ngốc2023-03-31 16:20
 • #1339: Chương 1338: Giao Nhân không sợ tối2023-03-31 16:20
 • #1340: Chương 1339: Đồng Đầu thật lợi hại2023-03-31 16:20
 • #1341: Chương 1340: Trường Minh Đăng2023-03-31 16:20
 • #1342: Chương 1341: Hung giáp2023-03-31 16:20
 • #1343: Chương 1342: Vân Tiên Quân2023-03-31 16:20
 • #1344: Chương 1343: Cũng không phải là quân vô tình2023-03-31 16:21
 • #1345: Chương 1344: Giải Tộc Kỳ Tài2023-03-31 16:21
 • #1346: Chương 1345: Tám ngàn dặm Phí Hải2023-03-31 16:21
 • #1347: Chương 1346: Thiếu răng cá lớn2023-03-31 16:21
 • #1348: Chương 1347: Hỏa diễm cây nấm2023-03-31 16:21
 • #1349: Chương 1348: Hỏng tỳ khí thiện công tử2023-03-31 16:21
 • #1350: Chương 1349: Tây Châu cục thế2023-03-31 16:21
 • #1351: Chương 1350: Thiện công tử2023-03-31 16:21
 • #1352: Chương 1351: Chiếu đơn thu hết2023-03-31 16:21
 • #1353: Chương 1352: Kim Bì Hà2023-03-31 16:21
 • #1354: Chương 1353: Ta là ai2023-03-31 16:21
 • #1355: Chương 1354: Thiện công tử cùng ác công tử (cầu đề cử )2023-03-31 16:21
 • #1356: Chương 1355: Kiếm Vương Sơn2023-03-31 16:21
 • #1357: Chương 1356: Linh Thạch Thành Sơn2023-03-31 16:21
 • #1358: Chương 1357: Sửu Quỷ cao nhân (cầu đề cử )2023-03-31 16:21
 • #1359: Chương 1358: Linh Tuyền Gạo2023-03-31 16:21
 • #1360: Chương 1359: Tất cả đều vui vẻ2023-03-31 16:21
 • #1361: Chương 1360: Mũi chó thiên phú (cầu đề cử )2023-03-31 16:21
 • #1362: Chương 1361: Đồ Thanh Chúc2023-03-31 16:22
 • #1363: Chương 1362: Thiên Thủ trùng Truyền Thuyết2023-03-31 16:22
 • #1364: Chương 1363: Quỷ dị tước điểu2023-03-31 16:22
 • #1365: Chương 1364: Tang Hồn Tước2023-03-31 16:22
 • #1366: Chương 1365: Bạch Vũ thành mắt2023-03-31 16:22
 • #1367: Chương 1366: Bổn Nguyên Linh Thảo2023-03-31 16:22
 • #1368: Chương 1367: Vạn Dương Mộc2023-03-31 16:22
 • #1369: Chương 1368: Không có Huyễn Trận2023-03-31 16:22
 • #1370: Chương 1369: Mua khối xương cốt ăn2023-03-31 16:22
 • #1371: Chương 1370: Đối thủ cạnh tranh2023-03-31 16:22
 • #1372: Chương 1371: Tranh đồ2023-03-31 16:22
 • #1373: Chương 1372: Nháy mắt sư đồ2023-03-31 16:22
 • #1374: Chương 1373: Băng Nham Nga2023-03-31 16:22
 • #1375: Chương 1374: Thay cá lớn bi thương2023-03-31 16:22
 • #1376: Chương 1375: Bảy mảnh lá xanh2023-03-31 16:22
 • #1377: Chương 1376: Tên cháu trai nào hãm hại ta2023-03-31 16:22
 • #1378: Chương 1377: Náo nhiệt Phường Thị2023-03-31 16:22
 • #1379: Chương 1378: Cường giả tụ tập (thượng)2023-03-31 16:22
 • #1380: Chương 1379: Cường giả tụ tập (trung)2023-03-31 16:23
 • #1381: Chương 1380: Cường giả tụ tập (Hạ)2023-03-31 16:23
 • #1382: Chương 1381: Khí nô khen thưởng2023-03-31 16:23
 • #1383: Chương 1382: Đối thủ thứ nhất2023-03-31 16:23
 • #1384: Chương 1383: Hai cái Tiểu Kỳ2023-03-31 16:23
 • #1385: Chương 1384: Mua danh ngạch2023-03-31 16:23
 • #1386: Chương 1385: Vòng thứ ba giao đấu2023-03-31 16:23
 • #1387: Chương 1386: Giết vào Thiên Anh Bảng2023-03-31 16:23
 • #1388: Chương 1387: Dư độc chưa hết2023-03-31 16:23
 • #1389: Chương 1388: Ta không biết ngươi2023-03-31 16:23
 • #1390: Chương 1389: Gia giáo thật nghiêm2023-03-31 16:23
 • #1391: Chương 1390: Hai cái uyên ương chết chắc2023-03-31 16:23
 • #1392: Chương 1391: Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ2023-03-31 16:23
 • #1393: Chương 1392: Đồ Thanh Chúc mời2023-03-31 16:23
 • #1394: Chương 1393: Đệ Nhị Giai Đoạn bắt đầu2023-03-31 16:23
 • #1395: Chương 1394: Phân xử thử2023-03-31 16:23
 • #1396: Chương 1395: Hào môn Quý Tử2023-03-31 16:24
 • #1397: Chương 1396: Điềm không may2023-03-31 16:24
 • #1398: Chương 1397: Một nhà ba người2023-03-31 16:24
 • #1399: Chương 1398: Không tính không may2023-03-31 16:24
 • #1400: Chương 1399: Vòi rồng đối với ác sóng2023-03-31 16:24
 • #1401: Chương 1400: Kiếm như Long2023-03-31 16:24
 • #1402: Chương 1401: Cách Kim phong mang2023-03-31 16:24
 • #1403: Chương 1402: Quỷ vụ (thượng)2023-03-31 16:24
 • #1404: Chương 1403: Quỷ vụ (trung)2023-03-31 16:24
 • #1405: Chương 1404: Quỷ vụ (Hạ)2023-03-31 16:24
 • #1406: Chương 1405: Ma hồn mục đích2023-03-31 16:24
 • #1407: Chương 1406: Ma hồn nguy cơ (thượng)2023-03-31 16:24
 • #1408: Chương 1407: Ma hồn nguy cơ (trung)2023-03-31 16:24
 • #1409: Chương 1408: Ma hồn nguy cơ (Hạ)2023-03-31 16:24
 • #1410: Chương 1409: Long Tằm Ti cùng mở cửa đỉnh2023-03-31 16:24
 • #1411: Chương 1410: Mạch nước ngầm (thượng)2023-03-31 16:24
 • #1412: Chương 1411: Mạch nước ngầm (Hạ)2023-03-31 16:24
 • #1413: Chương 1412: Giai đoạn thứ ba2023-03-31 16:24
 • #1414: Chương 1413: Khiêu chiến thi đấu (thượng)2023-03-31 16:24
 • #1415: Chương 1414: Khiêu chiến thi đấu (Hạ)2023-03-31 16:25
 • #1416: Chương 1415: Châm ngòi2023-03-31 16:25
 • #1417: Chương 1416: Có người chơi xấu2023-03-31 16:25
 • #1418: Chương 1417: Thứ bảy Lôi Chủ2023-03-31 16:25
 • #1419: Chương 1418: Chung Nhị mục tiêu2023-03-31 16:25
 • #1420: Chương 1419: Yêu Tộc quan chiến2023-03-31 16:25
 • #1421: Chương 1420: Phật Tử thà nói2023-03-31 16:25
 • #1422: Chương 1421: Không mắt huynh thêm chút sức2023-03-31 16:25
 • #1423: Chương 1422: Lôi Tử Thiên Lôi Tử2023-03-31 16:25
 • #1424: Chương 1423: Hỉ Hoan Lục2023-03-31 16:25
 • #1425: Chương 1424: Thứ sáu Lôi Chủ2023-03-31 16:25
 • #1426: Chương 1425: Hổ Hình Ngưng Khí2023-03-31 16:25
 • #1427: Chương 1426: Đi đi bộ dáng2023-03-31 16:25
 • #1428: Chương 1427: Ma hồn mê hoặc2023-03-31 16:25
 • #1429: Chương 1428: Ngươi không phải người tộc2023-03-31 16:25
 • #1430: Chương 1429: Âm mưu khí tức2023-03-31 16:25
 • #1431: Chương 1430: Đệ nhất lôi (thượng)2023-03-31 16:25
 • #1432: Chương 1431: Đệ nhất lôi (trung)2023-03-31 16:25
 • #1433: Chương 1432: Đệ nhất lôi (Hạ)2023-03-31 16:25
 • #1434: Chương 1433: Long Ly trảm Ong chúa2023-03-31 16:25
 • #1435: Chương 1434: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (thượng)2023-03-31 16:25
 • #1436: Chương 1435: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (trung)2023-03-31 16:26
 • #1437: Chương 1436: Lực chiến Bao Tiểu Lâu (Hạ)2023-03-31 16:26
 • #1438: Chương 1437: Vọng tưởng thần phục2023-03-31 16:26
 • #1439: Chương 1438: Đao trảm Bao Tiểu Lâu2023-03-31 16:26
 • #1440: Chương 1439: Hắn thắng2023-03-31 16:26
 • #1441: Chương 1440: Trước ba tán tu2023-03-31 16:26
 • #1442: Chương 1441: Cái thứ hai địch nhân (thượng)2023-03-31 16:26
 • #1443: Chương 1442: Cái thứ hai địch nhân (trung)2023-03-31 16:26
 • #1444: Chương 1443: Cái thứ hai địch nhân (Hạ)2023-03-31 16:26
 • #1445: Chương 1444: Đứng đầu bảng chi tranh (thượng)2023-03-31 16:26
 • #1446: Chương 1445: Đứng đầu bảng chi tranh (trung)2023-03-31 16:26
 • #1447: Chương 1446: Đứng đầu bảng chi tranh (Hạ)2023-03-31 16:26
 • #1448: Chương 1447: Ba vạn Vũ Thần Đạn2023-03-31 16:26
 • #1449: Chương 1448: Trận Đạo Huyền kỳ2023-03-31 16:26
 • #1450: Chương 1449: Sau cùng địch nhân2023-03-31 16:26
 • #1451: Chương 1450: Sở Bạch mặt2023-03-31 16:26
 • #1452: Chương 1451: Thân hậu sự giao cho ta2023-03-31 16:26
 • #1453: Chương 1452: Chiến thanh nha (thượng)2023-03-31 16:26
 • #1454: Chương 1453: Chiến thanh nha (Hạ)2023-03-31 16:26
 • #1455: Chương 1454: Vân cổ Cấm Pháp2023-03-31 16:27
 • #1456: Chương 1455: Tiễn Pháp không tệ2023-03-31 16:27
 • #1457: Chương 1456: Mười lôi dị dạng2023-03-31 16:27
 • #1458: Chương 1457: Cổ quốc (thượng)2023-03-31 16:27
 • #1459: Chương 1458: Cổ quốc (trung)2023-03-31 16:27
 • #1460: Chương 1459: Cổ quốc (Hạ)2023-03-31 16:27
 • #1461: Chương 1460: Ngôn Hầu diễn võ (thượng)2023-03-31 16:27
 • #1462: Chương 1461: Ngôn Hầu diễn võ (trung)2023-03-31 16:27
 • #1463: Chương 1462: Ngôn Hầu diễn võ (Hạ)2023-03-31 16:27
 • #1464: Chương 1463: Trung bộc khuyên nhủ2023-03-31 16:27
 • #1465: Chương 1464: Cẩu Nhãn như Long2023-03-31 16:27
 • #1466: Chương 1465: Dư thừa đồ vật2023-03-31 16:27
 • #1467: Chương 1466: Lôi Ấn Thương Khung2023-03-31 16:27
 • #1468: Chương 1467: Thiên Anh Bảng thủ2023-03-31 16:27
 • #1469: Chương 1468: Làm chứng2023-03-31 16:27
 • #1470: Chương 1469: Cấp cho khen thưởng2023-03-31 16:27
 • #1471: Chương 1470: Nấu lại Linh Đan2023-03-31 16:27
 • #1472: Chương 1471: Giết nô cho hả giận2023-03-31 16:27
 • #1473: Chương 1472: Trùng phùng (thượng)2023-03-31 16:27
 • #1474: Chương 1473: Trùng phùng (Hạ)2023-03-31 16:27
 • #1475: Chương 1474: Tình như sư đồ2023-03-31 16:28
 • #1476: Chương 1475: Hoặc Tâm chi pháp2023-03-31 16:28
 • #1477: Chương 1476: Kế ly gián2023-03-31 16:28
 • #1478: Chương 1477: Gán nợ2023-03-31 16:28
 • #1479: Chương 1478: Thượng cổ Quỷ Đạo2023-03-31 16:28
 • #1480: Chương 1479: Thất Thải Kiếm2023-03-31 16:28
 • #1481: Chương 1480: Gừng càng già càng cay2023-03-31 16:28
 • #1482: Chương 1481: Truy tung Kiếm Hồn2023-03-31 16:28
 • #1483: Chương 1482: Sinh ra như thế2023-03-31 16:28
 • #1484: Chương 1483: Long Ly thành tiễn2023-03-31 16:28
 • #1485: Chương 1484: Tiêu Thiên Phục thôi toán2023-03-31 16:28
 • #1486: Chương 1485: Thanh Đồng Quan (thượng)2023-03-31 16:28
 • #1487: Chương 1486: Thanh Đồng Quan (Hạ)2023-03-31 16:28
 • #1488: Chương 1487: Hoành Chí phục sinh2023-03-31 16:28
 • #1489: Chương 1488: Thánh nhân ma nhược điểm2023-03-31 16:28
 • #1490: Chương 1489: Giao ra Thiên Linh bảo2023-03-31 16:28
 • #1491: Chương 1490: Bay lên trời người2023-03-31 16:28
 • #1492: Chương 1491: Tấm thứ ba mặt2023-03-31 16:28
 • #1493: Chương 1492: Lão phu ở đây2023-03-31 16:29
 • #1494: Chương 1493: Vận rủi liên tục (thượng)2023-03-31 16:29
 • #1495: Chương 1494: Vận rủi liên tục (trung)2023-03-31 16:29
 • #1496: Chương 1495: Vận rủi liên tục (Hạ)2023-03-31 16:29
 • #1497: Chương 1496: Hà Quốc thống soái2023-03-31 16:29
 • #1498: Chương 1497: Hiên Viên Bình2023-03-31 16:29
 • #1499: Chương 1498: Lại một cái cường địch2023-03-31 16:29
 • #1500: Chương 1499: Phệ Linh sa mạc2023-03-31 16:29
 • #1501: Chương 1500: Trong sa mạc phòng nhỏ2023-03-31 16:29
 • #1502: Chương 1501: Đan Hoa Chân Thân2023-03-31 16:29
 • #1503: Chương 1502: Linh đan2023-03-31 16:29
 • #1504: Chương 1503: Kỳ quái côn trùng (thượng)2023-03-31 16:29
 • #1505: Chương 1504: Kỳ quái côn trùng (Hạ)2023-03-31 16:29
 • #1506: Chương 1505: Ác chiến Dược Vương Lô (thượng)2023-03-31 16:29
 • #1507: Chương 1506: Ác chiến Dược Vương Lô (trung)2023-03-31 16:29
 • #1508: Chương 1507: Ác chiến Dược Vương Lô (Hạ)2023-03-31 16:29
 • #1509: Chương 1508: Huyền La đan2023-03-31 16:29
 • #1510: Chương 1509: Ăn hết Thiên Địa2023-03-31 16:29
 • #1511: Chương 1510: Sa thú2023-03-31 16:30
 • #1512: Chương 1511: Sư Huynh Sư Đệ2023-03-31 16:30
 • #1513: Chương 1512: Lão Thục Nhân2023-03-31 16:30
 • #1514: Chương 1513: Chuyện xưa không đề cập tới2023-03-31 16:30
 • #1515: Chương 1514: Người gác đêm2023-03-31 16:30
 • #1516: Chương 1515: Sơn động cùng thú hống (cầu đề cử )2023-03-31 16:30
 • #1517: Chương 1516: Công bằng rút thăm2023-03-31 16:30
 • #1518: Chương 1517: Tới phiên ngươi Đường tông chủ2023-03-31 16:30
 • #1519: Chương 1518: Yêu Vương miệng2023-03-31 16:30
 • #1520: Chương 1519: Thanh đồng cửa lớn2023-03-31 16:30
 • #1521: Chương 1520: Phân thân hoa thường tại2023-03-31 16:30
 • #1522: Chương 1521: Linh Tê Viên (thượng)2023-03-31 16:30
 • #1523: Chương 1522: Linh Tê Viên (Hạ)2023-03-31 16:30
 • #1524: Chương 1523: Tính nợ cũ2023-03-31 16:30
 • #1525: Chương 1524: Đan Phủ di tích (thượng)2023-03-31 16:30
 • #1526: Chương 1525: Đan Phủ di tích (Hạ)2023-03-31 16:30
 • #1527: Chương 1526: Thiên Anh Bích Huyết đan2023-03-31 16:30
 • #1528: Chương 1527: Cừu gia hội tụ (thượng)2023-03-31 16:31
 • #1529: Chương 1528: Cừu gia hội tụ (trung)2023-03-31 16:31
 • #1530: Chương 1529: Cừu gia hội tụ (Hạ)2023-03-31 16:31
 • #1531: Chương 1530: Không thèm đếm xỉa2023-03-31 16:31
 • #1532: Chương 1531: Địa Linh đan hạ xuống2023-03-31 16:31
 • #1533: Chương 1532: Vén nội tình (thượng)2023-03-31 16:31
 • #1534: Chương 1533: Vén nội tình (Hạ)2023-03-31 16:31
 • #1535: Chương 1534: Linh Đan bay2023-03-31 16:31
 • #1536: Chương 1535: 9 màu yên vũ2023-03-31 16:31
 • #1537: Chương 1536: Sinh Thân Quả2023-03-31 16:31
 • #1538: Chương 1537: Tiên Oa Oa (thượng)2023-03-31 16:31
 • #1539: Chương 1538: Tiên Oa Oa (Hạ)2023-03-31 16:31
 • #1540: Chương 1539: Huyết Sát lại hiện ra2023-03-31 16:31
 • #1541: Chương 1540: Dạ Nhãn2023-03-31 16:31
 • #1542: Chương 1541: Hóa Thần liên thủ2023-03-31 16:31
 • #1543: Chương 1542: Tử Lộ2023-03-31 16:31
 • #1544: Chương 1543: 1 canh giờ2023-03-31 16:31
 • #1545: Chương 1544: Khí Linh đã chết2023-03-31 16:31
 • #1546: Chương 1545: Nhất ngôn vi định2023-03-31 16:31
 • #1547: Chương 1546: Người hiểu ta Đại Xuyên cũng2023-03-31 16:31
 • #1548: Chương 1547: Hắc Phong Kỳ2023-03-31 16:32
 • #1549: Chương 1548: Vận rủi đi2023-03-31 16:32
 • #1550: Chương 1549: Yêu Vương 9 hài nhi (thượng)2023-03-31 16:32
 • #1551: Chương 1550: Yêu Vương 9 hài nhi (Hạ)2023-03-31 16:32
 • #1552: Chương 1551: Khốn Long Thạch2023-03-31 16:32
 • #1553: Chương 1552: Thật là xui xẻo2023-03-31 16:32
 • #1554: Chương 1553: Hắc Long phục sinh2023-03-31 16:32
 • #1555: Chương 1554: 1 Trản Đăng2023-03-31 16:32
 • #1556: Chương 1555: Vận khí2023-03-31 16:32
 • #1557: Chương 1556: Quân Chủ mà nói2023-03-31 16:32
 • #1558: Chương 1557: Hắc Long cùng Bạch Long2023-03-31 16:32
 • #1559: Chương 1558: Hỏa Hoàng nấm2023-03-31 16:32
 • #1560: Chương 1559: Tiên Quân ca dao2023-03-31 16:32
 • #1561: Chương 1560: Ma Võ chân tướng2023-03-31 16:32
 • #1562: Chương 1561: Tán Tiên phủ đệ (thượng)2023-03-31 16:32
 • #1563: Chương 1562: Tán Tiên phủ đệ (Hạ)2023-03-31 16:32
 • #1564: Chương 1563: Sát trận mở ra (thượng)2023-03-31 16:32
 • #1565: Chương 1564: Sát trận mở ra (trung)2023-03-31 16:33
 • #1566: Chương 1565: Sát trận mở ra (Hạ)2023-03-31 16:33
 • #1567: Chương 1566: Huyễn Nguyệt Cung chủ mặt2023-03-31 16:33
 • #1568: Chương 1567: Lá xanh lồng giam2023-03-31 16:33
 • #1569: Chương 1568: Ở phía dưới Khương Đại Xuyên2023-03-31 16:33
 • #1570: Chương 1569: Sai lầm thời gian2023-03-31 16:33
 • #1571: Chương 1570: Kiếm Hồn Thành2023-03-31 16:33
 • #1572: Chương 1571: Ác niệm mùi vị2023-03-31 16:33
 • #1573: Chương 1572: Đời này không vì nô2023-03-31 16:33
 • #1574: Chương 1573: Nguyên Anh xuất khiếu2023-03-31 16:33
 • #1575: Chương 1574: Sau cùng dạy bảo2023-03-31 16:33
 • #1576: Chương 1575: 2 lão hồ ly2023-03-31 16:33
 • #1577: Chương 1576: Thu được về tính sổ (thượng)2023-03-31 16:33
 • #1578: Chương 1577: Thu được về tính sổ (Hạ)2023-03-31 16:33
 • #1579: Chương 1578: Gần mực thì đen2023-03-31 16:33
 • #1580: Chương 1579: Ta cũng trốn2023-03-31 16:33
 • #1581: Chương 1580: Đứng đầu bảng sắp chết2023-03-31 16:33
 • #1582: Chương 1582: Kiếm Vương sơn hạ2023-03-31 16:33
 • #1583: Chương 1583: Hoàn thành nguyện vọng2023-03-31 16:33
 • #1584: Chương 1584: Mượn hoa hiến Phật2023-03-31 16:34
 • #1585: Chương 1585: Cổ Truyền Tống Trận (thượng)2023-03-31 16:34
 • #1586: Chương 1586: Cổ Truyền Tống Trận (Hạ)2023-03-31 16:34
 • #1587: Chương 1587: Nhảy sớm2023-03-31 16:34
 • #1588: Chương 1588: Mới vào Bắc Châu (thượng)2023-03-31 16:34
 • #1589: Chương 1589: Mới vào Bắc Châu (Hạ)2023-03-31 16:34
 • #1590: Chương 1590: Ăn sống mắt cá2023-03-31 16:34
 • #1591: Chương 1591: Ma Tộc con2023-03-31 16:34
 • #1592: Chương 1592: Thiên Cơ phủ lai lịch2023-03-31 16:34
 • #1593: Chương 1593: Vạn Dương mộc manh mối2023-03-31 16:34
 • #1594: Chương 1594: Đáng tiếc ta không tin2023-03-31 16:34
 • #1595: Chương 1595: Sống Linh Bảo2023-03-31 16:34
 • #1596: Chương 1596: Huyết không thể chảy vô ích2023-03-31 16:34
 • #1597: Chương 1597: Cắt đầu phát2023-03-31 16:34
 • #1598: Chương 1598: Bốn Đại Ma Vương (thượng)2023-03-31 16:34
 • #1599: Chương 1599: Bốn Đại Ma Vương (Hạ)2023-03-31 16:34
 • #1600: Chương 1600: Thiên Vẫn chi niên2023-03-31 16:34
 • #1601: Chương 1601: Hỏa Hài Nhi2023-03-31 16:34
 • #1602: Chương 1602: Thân phận thật sự2023-03-31 16:34
 • #1603: Chương 1603: Đạo Quyển2023-03-31 16:35
 • #1604: Chương 1604: Bổ Thiên người2023-03-31 16:35
 • #1605: Chương 1605: Ma khí vào giáp2023-03-31 16:35
 • #1606: Chương 1606: Xa lạ địch nhân2023-03-31 16:35
 • #1607: Chương 1607: Tử Uyên là ai2023-03-31 16:35
 • #1608: Chương 1608: Hắc Ma Phiên2023-03-31 16:35
 • #1609: Chương 1609: Ma Tộc hóa hình2023-03-31 16:35
 • #1610: Chương 1610: Cốt Kiểm cùng Hắc Nê2023-03-31 16:35
 • #1611: Chương 1611: Phá kỳ Hóa Thần2023-03-31 16:35
 • #1612: Chương 1612: Ngôn lão đệ2023-03-31 16:35
 • #1613: Chương 1613: Hồng Vũ không thấp phi2023-03-31 16:35
 • #1614: Chương 1614: Tiên Hồn sống lại2023-03-31 16:35
 • #1615: Chương 1615: Mộc Linh chiến y2023-03-31 16:35
 • #1616: Chương 1616: Giao tiền thuê nhà2023-03-31 16:35
 • #1617: Chương 1617: Minh Sơn Thành2023-03-31 16:35
 • #1618: Chương 1618: Dạ Nhãn dị động2023-03-31 16:35
 • #1619: Chương 1619: Tước đạo nhân (thượng)2023-03-31 16:35
 • #1620: Chương 1620: Tước đạo nhân (Hạ)2023-03-31 16:35
 • #1621: Chương 1621: Nắm quyền đại điển (thượng)2023-03-31 16:35
 • #1622: Chương 1622: Nắm quyền đại điển (trung)2023-03-31 16:36
 • #1623: Chương 1623: Nắm quyền đại điển (Hạ)2023-03-31 16:36
 • #1624: Chương 1624: Ma Tử Quỷ Diện (thượng)2023-03-31 16:36
 • #1625: Chương 1625: Ma Tử Quỷ Diện (trung)2023-03-31 16:36
 • #1626: Chương 1626: Ma Tử Quỷ Diện (Hạ)2023-03-31 16:36
 • #1627: Chương 1627: Viêm đao2023-03-31 16:36
 • #1628: Chương 1628: Quân tiên phong2023-03-31 16:36
 • #1629: Chương 1629: Nửa hóa hình quả2023-03-31 16:36
 • #1630: Chương 1630: Kim Hỏa thần phục2023-03-31 16:36
 • #1631: Chương 1631: Lôi đình thủ đoạn2023-03-31 16:36
 • #1632: Chương 1632: Chúng ta đều là ác nhân2023-03-31 16:36
 • #1633: Chương 1633: Luyện hóa ma sừng2023-03-31 16:36
 • #1634: Chương 1634: Ta là con cua2023-03-31 16:36
 • #1635: Chương 1635: Hổ dữ không ăn thịt con2023-03-31 16:36
 • #1636: Chương 1636: Tiên Thiên Linh Bảo (thượng)2023-03-31 16:36
 • #1637: Chương 1637: Tiên Thiên Linh Bảo (trung)2023-03-31 16:36
 • #1638: Chương 1638: Tiên Thiên Linh Bảo (Hạ)2023-03-31 16:36
 • #1639: Chương 1639: Khách không mời mà đến (thượng)2023-03-31 16:36
 • #1640: Chương 1640: Khách không mời mà đến (trung)2023-03-31 16:36
 • #1641: Chương 1641: Khách không mời mà đến (Hạ)2023-03-31 16:36
 • #1642: Chương 1642: Lôi Tê chi giác2023-03-31 16:36
 • #1643: Chương 1643: Chân diện mục2023-03-31 16:37
 • #1644: Chương 1644: Sáu đại Ma Tử2023-03-31 16:37
 • #1645: Chương 1645: Da thú thiệp mời2023-03-31 16:37
 • #1646: Chương 1646: Ma Ấn (thượng)2023-03-31 16:37
 • #1647: Chương 1647: Ma Ấn (Hạ)2023-03-31 16:37
 • #1648: Chương 1648: Ma tộc huyết mạch2023-03-31 16:37
 • #1649: Chương 1649: Tu La cùng La Sát2023-03-31 16:37
 • #1650: Chương 1650: Thôi diễn Thiên Ma Vũ2023-03-31 16:37
 • #1651: Chương 1651: Vạn Dương mộc Bàn Thiên chi2023-03-31 16:37
 • #1652: Chương 1652: Thụ Thần quan Ma Đế thành2023-03-31 16:37
 • #1653: Chương 1653: Thân Đồ Quyết Tâm2023-03-31 16:37
 • #1654: Chương 1654: Ác diễm lưu tinh2023-03-31 16:37
 • #1655: Chương 1655: Hỏa Tu La Xích Liệt2023-03-31 16:37
 • #1656: Chương 1656: Thân sau danh2023-03-31 16:37
 • #1657: Chương 1657: Hỏa Vũ Thần khế ước2023-03-31 16:37
 • #1658: Chương 1658: Đoạn chỉ địa phương2023-03-31 16:37
 • #1659: Chương 1659: Ma tộc Thánh Vật2023-03-31 16:37
 • #1660: Chương 1660: Ma Tử Thiên Câu (thượng)2023-03-31 16:38
 • #1661: Chương 1661: Ma Tử Thiên Câu (Hạ)2023-03-31 16:38
 • #1662: Chương 1662: Hỏa Tu La2023-03-31 16:38
 • #1663: Chương 1663: Kỳ phùng địch thủ2023-03-31 16:38
 • #1664: Chương 1664: Từ Ngôn chí nguyện to lớn2023-03-31 16:38
 • #1665: Chương 1665: Thọ yến sát cơ2023-03-31 16:38
 • #1666: Chương 1666: Biến đổi bất ngờ (thượng)2023-03-31 16:38
 • #1667: Chương 1667: Biến đổi bất ngờ (trung)2023-03-31 16:38
 • #1668: Chương 1668: Biến đổi bất ngờ (Hạ)2023-03-31 16:38
 • #1669: Chương 1669: Chúng ta cùng đường2023-03-31 16:38
 • #1670: Chương 1670: Linh Tê chi hoa2023-03-31 16:38
 • #1671: Chương 1671: Lễ tế bắt đầu2023-03-31 16:38
 • #1672: Chương 1672: Từ Tam2023-03-31 16:38
 • #1673: Chương 1673: Tạm thời hợp tác2023-03-31 16:38
 • #1674: Chương 1674: Ma Đế tâm cơ2023-03-31 16:38
 • #1675: Chương 1675: Ma Hoa Điện (thượng)2023-03-31 16:38
 • #1676: Chương 1676: Ma Hoa Điện (trung)2023-03-31 16:38
 • #1677: Chương 1677: Ma Hoa Điện (Hạ)2023-03-31 16:38
 • #1678: Chương 1678: Tà linh (thượng)2023-03-31 16:38
 • #1679: Chương 1679: Tà linh (trung)2023-03-31 16:38
 • #1680: Chương 1680: Tà linh (Hạ)2023-03-31 16:39
 • #1681: Chương 1681: Tứ vương di chiếu (thượng)2023-03-31 16:39
 • #1682: Chương 1682: Tứ vương di chiếu (trung)2023-03-31 16:39
 • #1683: Chương 1683: Tứ vương di chiếu (Hạ)2023-03-31 16:39
 • #1684: Chương 1684: Minh Viêm Ma coi trọng chữ tín2023-03-31 16:39
 • #1685: Chương 1685: Âm hiểm Băng Yểm2023-03-31 16:39
 • #1686: Chương 1686: Thiên Nhân Ma suy đoán2023-03-31 16:39
 • #1687: Chương 1687: Mới nhất Ma Tử2023-03-31 16:39
 • #1688: Chương 1688: Tây chinh thống soái (thượng)2023-03-31 16:39
 • #1689: Chương 1689: Tây chinh thống soái (Hạ)2023-03-31 16:39
 • #1690: Chương 1690: Ác nhân đảo2023-03-31 16:39
 • #1691: Chương 1691: Xui xẻo đan thánh2023-03-31 16:39
 • #1692: Chương 1692: Ngươi tới trễ rồi2023-03-31 16:39
 • #1693: Chương 1693: Thứ bảy Ma Tử2023-03-31 16:39
 • #1694: Chương 1695: Bị cái hố (thượng)2023-03-31 16:39
 • #1695: Chương 1695: Bị cái hố (Hạ)2023-03-31 16:39
 • #1696: Chương 1696: Phản cái hố (thượng)2023-03-31 16:39
 • #1697: Chương 1698: Phản cái hố (trung)2023-03-31 16:39
 • #1698: Chương 1699: Phản cái hố (Hạ)2023-03-31 16:40
 • #1699: Chương 1699: Liên chiến bảy cục2023-03-31 16:40
 • #1700: Chương 1700: Định hạ quy củ2023-03-31 16:40
 • #1701: Chương 1701: Hùng Cương đối với Thiên Câu2023-03-31 16:40
 • #1702: Chương 1702: Ám Dạ Ma Linh2023-03-31 16:40
 • #1703: Chương 1703: Cỏ đầu tường không dễ làm2023-03-31 16:40
 • #1704: Chương 1704: Ma cũng muốn thế cố2023-03-31 16:40
 • #1705: Chương 1705: Yểm tộc thiên phú2023-03-31 16:40
 • #1706: Chương 1706: Hồng nhan bạch cốt2023-03-31 16:40
 • #1707: Chương 1707: Đầu gió sóng lớn nhọn2023-03-31 16:40
 • #1708: Chương 1708: Người quen cũ2023-03-31 16:40
 • #1709: Chương 1709: Khuấy động phong vân (thượng)2023-03-31 16:40
 • #1710: Chương 1710: Khuấy động phong vân (Hạ)2023-03-31 16:40
 • #1711: Chương 1711: Đặc sắc biểu diễn (thượng)2023-03-31 16:40
 • #1712: Chương 1712: Đặc sắc biểu diễn (trung)2023-03-31 16:40
 • #1713: Chương 1713: Đặc sắc biểu diễn (Hạ)2023-03-31 16:40
 • #1714: Chương 1714: Che che2023-03-31 16:40
 • #1715: Chương 1715: Mới thiên phú2023-03-31 16:40
 • #1716: Chương 1716: Từ Ngôn yêu cầu2023-03-31 16:41
 • #1717: Chương 1717: Nhiều sinh vài cái Minh Viêm Ma2023-03-31 16:41
 • #1718: Chương 1718: Đại Kiềm phá kỳ2023-03-31 16:41
 • #1719: Chương 1719: Quỷ dị hấp lực2023-03-31 16:41
 • #1720: Chương 1720: Gặp nạn muốn cùng làm2023-03-31 16:41
 • #1721: Chương 1721: Huyết đan cùng Hải Vương lệnh2023-03-31 16:41
 • #1722: Chương 1722: Kim Ô chi vũ lai lịch2023-03-31 16:41
 • #1723: Chương 1723: Quả trứng màu vàng cùng dã nhân2023-03-31 16:41
 • #1724: Chương 1724: Màu vàng ác diễm2023-03-31 16:41
 • #1725: Chương 1725: Tự cầu đa phúc2023-03-31 16:41
 • #1726: Chương 1726: Đã định trước cừu địch2023-03-31 16:41
 • #1727: Chương 1727: Chính là hạ thủ thì2023-03-31 16:41
 • #1728: Chương 1728: Sa mạc sát cơ2023-03-31 16:41
 • #1729: Chương 1729: Ngưu không ngu ngốc2023-03-31 16:41
 • #1730: Chương 1730: Hai mươi Tiểu Thanh2023-03-31 16:41
 • #1731: Chương 1731: Bảy ngày2023-03-31 16:41
 • #1732: Chương 1732: Bạch cốt Anh Linh2023-03-31 16:41
 • #1733: Chương 1733: Thế sư thu đồ đệ2023-03-31 16:42
 • #1734: Chương 1734: Ve sầu thoát xác2023-03-31 16:42
 • #1735: Chương 1735: La Sát là cái gì2023-03-31 16:42
 • #1736: Chương 1736: Ma hoa Truyền Tống Trận2023-03-31 16:42
 • #1737: Chương 1737: Đạo phủ (thượng)2023-03-31 16:42
 • #1738: Chương 1738: Đạo phủ (trung)2023-03-31 16:42
 • #1739: Chương 1739: Đạo phủ (Hạ)2023-03-31 16:42
 • #1740: Chương 1740: Đạo phủ vẫn còn đang2023-03-31 16:42
 • #1741: Chương 1740: Đạo phủ vẫn còn đang2023-03-31 16:42
 • #1742: Chương 1742: Kẻ ngu si bị lừa2023-03-31 16:42
 • #1743: Chương 1743: Kiếm chủ cùng vô danh2023-03-31 16:42
 • #1744: Chương 1744: Ta đã trở về2023-03-31 16:42
 • #1745: Chương 1745: Gặp lại (thượng)2023-03-31 16:42
 • #1746: Chương 1746: Gặp lại (Hạ)2023-03-31 16:42
 • #1747: Chương 1747: 72 trang Đạo Quyển2023-03-31 16:42
 • #1748: Chương 1748: Nhất võng cái hố tẫn2023-03-31 16:42
 • #1749: Chương 1749: Đạo phủ vẫn còn ở2023-03-31 16:42
 • #1750: Chương 1750: Đại hí (thượng)2023-03-31 16:42
 • #1751: Chương 1751: Đại hí (trung)2023-03-31 16:43
 • #1752: Chương 1752: Đại hí (Hạ)2023-03-31 16:43
 • #1753: Chương 1753: Tin tức động trời2023-03-31 16:43
 • #1754: Chương 1754: Đạo Tử thân ảnh2023-03-31 16:43
 • #1755: Chương 1755: Song tu chi pháp2023-03-31 16:43
 • #1756: Chương 1756: Tứ vương tề tụ2023-03-31 16:43
 • #1757: Chương 1757: Thiên Lân hồi ức2023-03-31 16:43
 • #1758: Chương 1758: Gây xích mích người2023-03-31 16:43
 • #1759: Chương 1759: Băng Tình tuyết nhãn2023-03-31 16:43
 • #1760: Chương 1760: Hóa Thần trung kỳ2023-03-31 16:43
 • #1761: Chương 1761: Nghe lời tiểu mộc đầu2023-03-31 16:43
 • #1762: Chương 1763: Đại Kiềm cực khổ2023-03-31 16:43
 • #1763: Chương 1764: Chào hỏi2023-03-31 16:43
 • #1764: Chương 1765: Ma Tinh2023-03-31 16:43
 • #1765: Chương 1766: Phát dương quang đại2023-03-31 16:43
 • #1766: Chương 1767: Viêm Ma thú hạ lạc2023-03-31 16:43
 • #1767: Chương 1768: Bẫy người ở vô hình2023-03-31 16:43
 • #1768: Chương 1769: Nghe qua2023-03-31 16:43
 • #1769: Chương 1770: Kiếm đây2023-03-31 16:43
 • #1770: Chương 1771: Kiếm chủ khô xương2023-03-31 16:44
 • #1771: Chương 1772: Hóa Thần hậu kỳ2023-03-31 16:44
 • #1772: Chương 1773: Quan nguyệt phu thê2023-03-31 16:44
 • #1773: Chương 1774: 300 Hỏa Vũ Thần2023-03-31 16:44
 • #1774: Chương 1775: Một lời đã định2023-03-31 16:44
 • #1775: Chương 1776: Hải Tộc ở tiến công2023-03-31 16:44
 • #1776: Chương 1777: Ta có nhất kế2023-03-31 16:44
 • #1777: Chương 1778: Đập nồi dìm thuyền2023-03-31 16:44
 • #1778: Chương 1779: Loạn thế buông xuống2023-03-31 16:44
 • #1779: Chương 1780: Nhân tộc người điên2023-03-31 16:44
 • #1780: Chương 1781: Đại quân áp cảnh2023-03-31 16:44
 • #1781: Chương 1782: Trăm đảo liên minh2023-03-31 16:44
 • #1782: Chương 1783: Ma tộc tới2023-03-31 16:44
 • #1783: Chương 1784: Mượn đao giết người (thượng)2023-03-31 16:44
 • #1784: Chương 1785: Mượn đao giết người (trung)2023-03-31 16:44
 • #1785: Chương 1786: Mượn đao giết người (Hạ)2023-03-31 16:44
 • #1786: Chương 1787: Thanh Lôi kiếm2023-03-31 16:44
 • #1787: Chương 1788: Sợ hãi Sửu Ngư2023-03-31 16:45
 • #1788: Chương 1789: Trăm đảo sơn2023-03-31 16:45
 • #1789: Chương 1790: Chúng ta tận lực2023-03-31 16:45
 • #1790: Chương 1791: Từ Ngôn hiến kế2023-03-31 16:45
 • #1791: Chương 1792: Ngũ phái diệt môn2023-03-31 16:45
 • #1792: Chương 1793: Tề tụ Kiếm Vương sơn2023-03-31 16:45
 • #1793: Chương 1794: Miêu cùng chuột2023-03-31 16:45
 • #1794: Chương 1795: Báo ứng tới2023-03-31 16:45
 • #1795: Chương 1796: Người nào trước nhảy2023-03-31 16:45
 • #1796: Chương 1797: Giương cung bạt kiếm2023-03-31 16:45
 • #1797: Chương 1798: Bách thần lôi (nhất )2023-03-31 16:45
 • #1798: Chương 1799: Bách thần lôi (hai )2023-03-31 16:45
 • #1799: Chương 1800: Bách thần lôi (ba )2023-03-31 16:45
 • #1800: Chương 1801: Bách thần lôi (bốn )2023-03-31 16:45
 • #1801: Chương 1802: Bách thần lôi (ngũ )2023-03-31 16:45
 • #1802: Chương 1803: Bách thần lôi (sáu )2023-03-31 16:45
 • #1803: Chương 1804: Bách thần lôi (bảy )2023-03-31 16:45
 • #1804: Chương 1805: Bách thần lôi (tám )2023-03-31 16:45
 • #1805: Chương 1806: Bách thần lôi (cửu )2023-03-31 16:45
 • #1806: Chương 1807: Bách thần lôi (mười )2023-03-31 16:45
 • #1807: Chương 1808: Bách thần lôi (mười một )2023-03-31 16:46
 • #1808: Chương 1809: Bách thần lôi (mười hai )2023-03-31 16:46
 • #1809: Chương 1810: Bách thần lôi (mười ba )2023-03-31 16:46
 • #1810: Chương 1811: Bách thần lôi (14 )2023-03-31 16:46
 • #1811: Chương 1812: Bách Thần Bảng (mười lăm )2023-03-31 16:46
 • #1812: Chương 1813: Bách Thần Bảng (mười sáu )2023-03-31 16:46
 • #1813: Chương 1814: Bách Thần Bảng (17 )2023-03-31 16:46
 • #1814: Chương 1815: Bách Thần Bảng (18 )2023-03-31 16:46
 • #1815: Chương 1816: Bách Thần Bảng (19 )2023-03-31 16:46
 • #1816: Chương 1817: Bách Thần Bảng (20 )2023-03-31 16:46
 • #1817: Chương 1818: Bách Thần Bảng (21 )2023-03-31 16:46
 • #1818: Chương 1819: Bách Thần Bảng (22 )2023-03-31 16:46
 • #1819: Chương 1820: Bách Thần Bảng (23 )2023-03-31 16:46
 • #1820: Chương 1821: Bách Thần Bảng (24 )2023-03-31 16:46
 • #1821: Chương 1822: Bách Thần Bảng (25 )2023-03-31 16:46
 • #1822: Chương 1823: Bách Thần Bảng (26 )2023-03-31 16:46
 • #1823: Chương 1824: Bách Thần Bảng (27 )2023-03-31 16:46
 • #1824: Chương 1825: Bách Thần Bảng (28 )2023-03-31 16:46
 • #1825: Chương 1826: Bách Thần Bảng (29 )2023-03-31 16:46
 • #1826: Chương 1827: Bách Thần Bảng (30 )2023-03-31 16:46
 • #1827: Chương 1828: Bách Thần Bảng (31 )2023-03-31 16:46
 • #1828: Chương 1829: Bách Thần Bảng (32 )2023-03-31 16:47
 • #1829: Chương 1830: Bách Thần Bảng (33 )2023-03-31 16:47
 • #1830: Chương 1831: Bách Thần Bảng (34 )2023-03-31 16:47
 • #1831: Chương 1832: Bách Thần Bảng (35 )2023-03-31 16:47
 • #1832: Chương 1833: Bách Thần Bảng (36 )2023-03-31 16:47
 • #1833: Chương 1834: Bách Thần Bảng (37 )2023-03-31 16:47
 • #1834: Chương 1835: Bách Thần Bảng (38 )2023-03-31 16:47
 • #1835: Chương 1836: Hiên Viên U Dạ (thượng)2023-03-31 16:47
 • #1836: Chương 1837: Hiên Viên U Dạ (Hạ)2023-03-31 16:47
 • #1837: Chương 1838: Bạch long2023-03-31 16:47
 • #1838: Chương 1839: Hắc bào quái nhân2023-03-31 16:47
 • #1839: Chương 1840: Ma hóa Sở Bạch2023-03-31 16:47
 • #1840: Chương 1841: Ta là Sở Bạch bào2023-03-31 16:47
 • #1841: Chương 1842: Cổ Mẫu Chi Nhãn2023-03-31 16:47
 • #1842: Chương 1843: Ngư tới2023-03-31 16:47
 • #1843: Chương 1844: Đại Xuyên công lao2023-03-31 16:47
 • #1844: Chương 1845: Kiếm chủ phục sinh (thượng)2023-03-31 16:47
 • #1845: Chương 1846: Kiếm chủ phục sinh (Hạ)2023-03-31 16:48
 • #1846: Chương 1847: Ma Đế thiên phú2023-03-31 16:48
 • #1847: Chương 1848: Thê thảm Hải Đại Kiềm2023-03-31 16:48
 • #1848: Chương 1849: Còn có ai2023-03-31 16:48
 • #1849: Chương 1850: Ngoài ý muốn2023-03-31 16:48
 • #1850: Chương 1851: San bằng Hồn Ngục2023-03-31 16:48
 • #1851: Chương 1852: Nhân quả2023-03-31 16:48
 • #1852: Chương 1853: Kề vai mà chiến2023-03-31 16:48
 • #1853: Chương 1854: Băng Yểm chết2023-03-31 16:48
 • #1854: Chương 1855: Thận Lâu đã tới (thượng)2023-03-31 16:48
 • #1855: Chương 1856: Thận Lâu đã tới (Hạ)2023-03-31 16:48
 • #1856: Chương 1857: Hỏa diễm Kỳ Lân2023-03-31 16:48
 • #1857: Chương 1858: Tam đầu Hóa Vũ2023-03-31 16:48
 • #1858: Chương 1859: Viêm Ma thú2023-03-31 16:48
 • #1859: Chương 1860: Ngự quỷ chi pháp2023-03-31 16:48
 • #1860: Chương 1861: Lão chết Ngân Hoàn2023-03-31 16:48
 • #1861: Chương 1862: Vô Cực Nhân Ma (thượng)2023-03-31 16:48
 • #1862: Chương 1863: Vô Cực Nhân Ma (Hạ)2023-03-31 16:48
 • #1863: Chương 1864: Ác mộng2023-03-31 16:48
 • #1864: Chương 1865: Nhà tù2023-03-31 16:48
 • #1865: Chương 1866: Thần bí Cốc Huyền2023-03-31 16:49
 • #1866: Chương 1867: Thiên ngoại2023-03-31 16:49
 • #1867: Chương 1868: Pháp trường2023-03-31 16:49
 • #1868: Chương 1869: Xa lạ Tinh Tượng2023-03-31 16:49
 • #1869: Chương 1870: Tiên thiên cùng hậu thiên2023-03-31 16:49
 • #1870: Chương 1871: Đan thánh chết2023-03-31 16:49
 • #1871: Chương 1872: Tướng quân giáp bạc2023-03-31 16:49
 • #1872: Chương 1873: Thánh chỉ cùng Ngọc Tỷ2023-03-31 16:49
 • #1873: Chương 1874: Một thân đôi hồn2023-03-31 16:49
 • #1874: Chương 1875: Nữ tể tướng2023-03-31 16:49
 • #1875: Chương 1876: Cốt Phiến cùng sợi tóc2023-03-31 16:49
 • #1876: Chương 1877: Thiện hồn2023-03-31 16:49
 • #1877: Chương 1878: Thiên Tru2023-03-31 16:49
 • #1878: Chương 1879: Cửu Thải Hoàng Bào2023-03-31 16:49
 • #1879: Chương 1880: Ác chiến mấy năm liên tục2023-03-31 16:49
 • #1880: Chương 1881: Cùng nhau chiến2023-03-31 16:49
 • #1881: Chương 1882: Ta ở cửu trọng thiên chờ ngươi2023-03-31 16:49
 • #1882: Chương 1883: Tạm biệt2023-03-31 16:49
 • #1883: Chương 1884: Vô danh đã chết2023-03-31 16:49
 • #1884: Chương 1885: Long Quy với hải2023-03-31 16:50
 • #1885: Chương 1886: Quản hắn chết sống2023-03-31 16:50
 • #1886: Chương 1887: Cổ Vu truyền thuyết2023-03-31 16:50
 • #1887: Chương 1888: Ăn ngon này2023-03-31 16:50
 • #1888: Chương 1889: Vạn Giới Quy Ngục Bài2023-03-31 16:50
 • #1889: Chương 1890: Độ Kiếp mộng cảnh2023-03-31 16:50
 • #1890: Chương 1891: Cổ Tuyên ánh mắt2023-03-31 16:50
 • #1891: Chương 1892: Yên Vũ châu căn nguyên2023-03-31 16:50
 • #1892: Chương 1893: Trở lại Lâm Lang đảo2023-03-31 16:50
 • #1893: Chương 1894: Tuế nguyệt qua tốt2023-03-31 16:50
 • #1894: Chương 1895: Hải Nhãn (thượng)2023-03-31 16:50
 • #1895: Chương 1896: Hải Nhãn (Hạ)2023-03-31 16:50
 • #1896: Chương 1897: Chiến trường2023-03-31 16:50
 • #1897: Chương 1898: Đổi mua sắm hội2023-03-31 16:50
 • #1898: Chương 1899: Cảnh còn người mất2023-03-31 16:50
 • #1899: Chương 1900: Đến thăm Kiếm Vương điện2023-03-31 16:50
 • #1900: Chương 1901: Thưởng nguyệt2023-03-31 16:50
 • #1901: Chương 1902: Tiên cùng chuột2023-03-31 16:51
 • #1902: Chương 1903: Chân trời góc biển2023-03-31 16:51
 • #1903: Chương 1904: Huyễn Nguyệt Cung2023-03-31 16:51
 • #1904: Chương 1905: Cửu trọng thiên ngoại (đại kết cục )2023-03-31 16:51
Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 4.5]

Related posts

Lăng Thiên Đế Chủ

TiKay

Mau Xuyên Nhiệm Vụ: Pháo Hôi Tới Nghịch Tập

TiKay

Tự Vui Mừng

TiKay

Thiên Đạo Hệ Thống

TiKay

Tây Du: Ta Là Như Lai, Nằm Vùng Linh Sơn!

TiKay

Trùng Sinh Chi Không Gian Thần Phù

THUYS♥️

Leave a Reply