Đồng Nhân

Tại Hoàn Mỹ Sinh Mà Làm Hoàng

Xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vận mệnh chi hải, không cầu một thế thông thiên, chỉ nguyện cùng ngươi gặp nhau.

“Sinh mà làm Hoàng, người khoác trận đồ, ôm trong lòng bốn chuôi Sát Kiếm, đứa nhỏ này giáng lâm là phúc hay là họa. . .” Thạch Vân Phong thở dài!

(đơn nữ chính)……..(Maybe…………….)
————-

Tên cũ: Hoàn Mỹ Chi Sinh Mà Làm Hoàng.

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Hữu Ky Hội Nhất Khởi Túy
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thạch Vân Phong2021-02-12 06:41
 • #2: Chạy ra2021-02-12 06:41
 • #3: Sinh mà làm Hoàng2021-02-12 06:42
 • #4: Đồ ăn mây trôi2021-02-12 06:42
 • #5: Ba năm2021-02-12 06:42
 • #6: Đi lệch ra2021-02-12 06:42
 • #7: Nhân thể thiên đồ2021-02-12 06:42
 • #8: Rời đi2021-02-12 06:42
 • #9: Lục Đạo Luân Hồi2021-02-12 06:42
 • #10: Chí cường Hung Thú2021-02-12 06:42
 • #11: Trứng chim2021-02-12 06:43
 • #12: Khủng bố tiểu hồng điểu2021-02-12 06:43
 • #13: Dưới mặt đất2021-02-12 06:43
 • #14: Tiến lên2021-02-12 06:43
 • #15: Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công2021-02-12 06:43
 • #16: Tên to xác2021-02-12 06:43
 • #17: Trộm trứng2021-02-12 06:43
 • #18: Xung kích nhân thể thiên đồ2021-02-12 06:43
 • #19: Tru Tiên Kiếm Khí2021-02-12 06:44
 • #20: Ngạo kiều tiểu la lỵ2021-02-12 06:44
 • #21: Mang tiểu la lỵ kiếm chuyện2021-02-12 06:44
 • #22: Tiểu Nguyệt Thiền2021-02-12 06:44
 • #23: Ta muốn cùng ngươi đơn đấu2021-02-12 06:44
 • #24: Quỷ a2021-02-12 06:44
 • #25: Tiểu thế giới2021-02-12 06:44
 • #26: Động thiên2021-02-12 06:45
 • #27: Tử Kim Nhân Sâm2021-02-12 06:45
 • #28: Cảm ngộ2021-02-12 06:45
 • #29: Phân biệt2021-02-12 06:45
 • #30: Quay về thôn2021-02-12 06:45
 • #31: Trị liệu2021-02-12 06:45
 • #32: Đột phá2021-02-12 06:45
 • #33: Thế giới bên ngoài2021-02-12 06:46
 • #34: Ra Đại Hoang2021-02-12 06:46
 • #35: Hư Thần giới2021-02-12 06:46
 • #36: Chán ghét đại hung2021-02-12 06:46
 • #37: Lực cực kỳ2021-02-12 06:46
 • #38: Kích bổ thanh đồng2021-02-12 06:46
 • #39: Sóng gió2021-02-12 06:47
 • #40: Hỏa tộc tổ địa2021-02-12 06:47
 • #41: Duy nhất động thiên2021-02-12 06:47
 • #42: Biết bay2021-02-12 06:47
 • #43: Quay về thôn2021-02-12 06:47
 • #44: Ta lập chí thanh không Sơ Thủy địa2021-02-12 06:47
 • #45: Quét ngang2021-02-12 06:48
 • #46: Hai năm2021-02-12 06:48
 • #47: Nhỏ Hạo nhi2021-02-12 06:48
 • #48: Đại hung tìm tới2021-02-12 06:48
 • #49: Hư vô bốn biển2021-02-12 06:48
 • #50: Cường giả cơ sở2021-02-12 06:49
 • #51: Ta có một quyền có thể diệt bá chủ2021-02-12 06:49
 • #52: Xin tin tưởng ta ta thật không nhìn thấy2021-02-12 06:49
 • #53: Bát trân yếu gà2021-02-12 06:49
 • #54: Bắc Hải2021-02-12 06:49
 • #55: Vạn Cổ Giai Không2021-02-12 06:49
 • #56: Giao tôn giả2021-02-12 06:49
 • #57: Hải Thần điện2021-02-12 06:49
 • #58: Thư Hùng Song Sát2021-02-12 06:50
 • #59: Vạn cổ không thay đổi cao lãnh Đế2021-02-12 06:50
 • #60: Chỉ còn lại có chính ta2021-02-12 06:50
 • #61: Côn Bằng Sào2021-02-12 06:50
 • #62: Màu vàng ngoài trời2021-02-12 06:50
 • #63: Thế giới màu vàng2021-02-12 06:50
 • #64: Vô Thủy2021-02-12 06:50
 • #65: Thiên Hoang2021-02-12 06:50
 • #66: Minh pháp tại tâm2021-02-12 06:51
 • #67: Phượng Hoàng cùng bay2021-02-12 06:51
 • #68: Tiến về trước hắn vực2021-02-12 06:51
 • #69: Nguyệt Không thành2021-02-12 06:51
 • #70: Cửu Vĩ Thiên Hồ2021-02-12 06:51
 • #71: Khúc nhạc dạo ngắn2021-02-12 06:51
 • #72: Long Cốt Thiết2021-02-12 06:51
 • #73: Hoàng Huyết Thạch2021-02-12 06:51
 • #74: Sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác2021-02-12 06:52
 • #75: Hư Thần giới hẹn đánh nhau2021-02-12 06:52
 • #76: Điểu gia lại xuất hiện2021-02-12 06:52
 • #77: Tiên phong đạo cốt thật Điểu gia2021-02-12 06:52
 • #78: Hai đánh một2021-02-12 06:52
 • #79: Nhanh chân đến trước2021-02-12 06:52
 • #80: Chỉ sợ thiên hạ bất loạn2021-02-12 06:52
 • #81: Ao ước2021-02-12 06:53
 • #82: Rồng?2021-02-12 06:53
 • #83: Người hộ đạo2021-02-12 06:53
 • #84: Man Hoang thế giới2021-02-12 06:53
 • #85: Cá biết bay2021-02-12 06:53
 • #86: Chiến2021-02-12 06:53
 • #87: Duy ta2021-02-12 06:53
 • #88: Bá Long2021-02-12 06:54
 • #89: Hai năm2021-02-12 06:54
 • #90: Thần minh Táng Địa2021-02-12 06:54
 • #91: Khí chất trời sinh2021-02-12 06:54
 • #92: Gặp nhau một đường2021-02-12 06:54
 • #93: Long Huyết Thụ2021-02-12 06:54
 • #94: Bất Hủ chi Vương2021-02-12 06:54
 • #95: Bổ Thiên giáo người tới2021-02-12 06:54
 • #96: Tử vong phù văn2021-02-12 06:55
 • #97: Gặp nhau2021-02-12 06:55
 • #98: Thôn yến2021-02-12 06:55
 • #99: Sữa hung sữa hung2021-02-12 06:55
 • #100: Thạch Nghị trả thù2021-02-12 06:55
 • #101: Bá chủ lại xuất hiện2021-02-12 06:55
 • #102: Ta chuyên tới để đánh giết hắn2021-02-12 06:55
 • #103: Quyết đấu Thạch Nghị2021-02-12 06:56
 • #104: Đỉnh phong một kích2021-02-12 06:56
 • #105: Giết Tôn Giả2021-02-12 06:56
 • #106: Vực sứ giáng lâm2021-02-12 06:56
 • #107: Giằng co2021-02-12 06:56
 • #108: Thảo sinh cửu diệp2021-02-12 06:56
 • #109: Thần linh pháp chỉ2021-02-12 06:56
 • #110: Một kiếm diệt thiên địa2021-02-12 06:57
 • #111: Tại hồng trần làm bạn2021-02-12 06:57
 • #112: Công chúa? Biết làm cơm sao2021-02-12 06:57
 • #113: Thanh Nữ2021-02-12 06:57
 • tai-hoan-my-sinh-ma-lam-hoang-chuong-0114.mp32021-02-12 06:57
 • #115: Hoàng đô2021-02-12 06:57
 • #116: Ngang ngược càn rỡ2021-02-12 06:57
 • #117: Trước bão táp xưa kia2021-02-12 06:57
 • #118: Lấy kích đưa tay ném kích2021-02-12 06:58
 • #119: Chiến Thạch Tử Đằng2021-02-12 06:58
 • #120: Long Huyết Chiến Kích2021-02-12 06:58
 • #121: Một khi thiên hạ kinh2021-02-12 06:58
 • #122: Thông gia2021-02-12 06:58
 • #123: Tôn Giả tụ mưa gió biến2021-02-12 06:58
 • #124: Ngạt thở2021-02-12 06:58
 • #125: Bàn tay đoạn Thánh Khí2021-02-12 06:59
 • #126: Thiếu niên thần minh2021-02-12 06:59
 • #127: Giết tới Ma Linh Hồ2021-02-12 06:59
 • #128: Dị biến2021-02-12 06:59
 • #129: Cô tịch2021-02-12 06:59
 • #130: Tây Lăng Thú Sơn2021-02-12 06:59
 • #131: Tế đàn bên trên lão quái vật2021-02-12 06:59
 • #132: Hắc Hồn Liên2021-02-12 06:59
 • #133: Mao cầu2021-02-12 07:00
 • #134: Ấm áp2021-02-12 07:00
 • #135: Lặng yên không một tiếng động rời đi2021-02-12 07:00
 • #136: Thái cổ Bảo Giới2021-02-12 07:00
 • #137: Kim Ô tổ địa2021-02-12 07:00
 • #138: Chuẩn Thế Giới Thụ2021-02-12 07:00
 • #139: Trong ngủ mê đại hung2021-02-12 07:00
 • #140: Thượng giới2021-02-12 07:01
 • #141: Thiên Tiên thư viện2021-02-12 07:01
 • #142: Kì lạ bàn quay2021-02-12 07:01
 • #143: Kỳ hoa thiếu niên2021-02-12 07:01
 • #144: Liễu Thiến2021-02-12 07:01
 • #145: Trong hồ dị biến2021-02-12 07:01
 • #146: Kinh động Thiên Thần2021-02-12 07:01
 • #147: Quyền nện đại hung2021-02-12 07:02
 • #148: Gặp lại2021-02-12 07:02
 • #149: Mây đen2021-02-12 07:02
 • #150: Nghe nói Thần Hỏa cảnh rất mạnh2021-02-12 07:02
 • #151: Đồ Ngụy Thần2021-02-12 07:02
 • #152: Thân phận bại lộ2021-02-12 07:02
 • #153: Người hạ giới2021-02-12 07:03
 • #154: Ác Ma Đảo2021-02-12 07:03
 • #155: Thiên Thần xuất thủ2021-02-12 07:03
 • #156: Tiên Điện người tới2021-02-12 07:03
 • #157: Quỷ dị lão nhân2021-02-12 07:03
 • #158: Cấm kỵ sinh linh2021-02-12 07:03
 • #159: Trốn2021-02-12 07:03
 • #160: Miệng quạ đen2021-02-12 07:04
 • #161: Thanh Nguyệt Diễm2021-02-12 07:04
 • #162: Nguyệt Thiền2021-02-12 07:04
 • #163: Thiên kiếp2021-02-12 07:04
 • #164: Cho ngươi mượn thiên kiếp sử dụng2021-02-12 07:04
 • #165: Người tốt khó tìm2021-02-12 07:04
 • #166: Ngây thơ2021-02-12 07:05
 • #167: Ta có nguyên tắc2021-02-12 07:05
 • #168: Đáng hận bại hoại2021-02-12 07:05
 • #169: Kiếm Cốc2021-02-12 07:05
 • #170: Linh giới2021-02-12 07:05
 • #171: Thần đồ diệt thế2021-02-12 07:05
 • #172: Cấm kỵ lực lượng2021-02-12 07:05
 • #173: Tiến đánh Kiếm Cốc2021-02-12 07:05
 • #174: Chôn giết Thiên Thần2021-02-12 07:06
 • #175: Phượng Hoàng2021-02-12 07:06
 • #176: Tiểu cẩu tử2021-02-12 07:06
 • #177: Vô Chung2021-02-12 07:06
 • #178: Trở về2021-02-12 07:06
 • #179: Tỉnh lại2021-02-12 07:06
 • #180: Lại độ kiếp2021-02-12 07:06
 • #181: Lôi kiếp dị tượng nhuốm máu Hoàng chữ2021-02-12 07:07
 • #182: Trảm Tiên Thai2021-02-12 07:07
 • #183: Lấy đi2021-02-12 07:07
 • #184: Đời thứ nhất cùng Ma Nữ2021-02-12 07:07
 • #185: Trạch Mộng Huyễn Cảnh2021-02-12 07:07
 • #186: Cường hám Ma Viên2021-02-12 07:07
 • #187: Hồng nhan họa thủy2021-02-12 07:07
 • #188: Hồng nhan bạc mệnh2021-02-12 07:07
 • #189: Hỗn Độn Tiên Điệp2021-02-12 07:08
 • #190: Ma Uyên2021-02-12 07:08
 • #191: Tử Vong Chi Hải2021-02-12 07:08
 • #192: Tiên một2021-02-12 07:08
 • #193: Con của ngươi2021-02-12 07:08
 • #194: Gặp nhau Tiểu Hạo Nhi2021-02-12 07:08
 • #195: Ăn hàng Thạch Hạo2021-02-12 07:08
 • #196: Mười động thiên2021-02-12 07:09
 • #197: Táng Địa2021-02-12 07:09
 • #198: Hiện thân kinh bát phương2021-02-12 07:09
 • #199: Đây là ta đại ca ca2021-02-12 07:09
 • #200: Khu không người2021-02-12 07:09
 • #201: Tiên hai2021-02-12 07:09
 • #202: Bất hủ ánh mắt2021-02-12 07:09
 • #203: Dị Vực Thế Giới Thụ2021-02-12 07:09
 • #204: Diệp Khuynh Tiên2021-02-12 07:10
 • #205: Phệ Hồn Trùng2021-02-12 07:10
 • #206: Thần Dược sơn mạch2021-02-12 07:10
 • #207: Thần dược thành đàn2021-02-12 07:10
 • #208: Hoàng Đạo Kim Ngưu2021-02-12 07:10
 • #209: Thiên hạ đệ nhị2021-02-12 07:10
 • #210: Cổ Tăng cựu địa2021-02-12 07:10
 • #211: Cổ Phật Thập Bát Phách2021-02-12 07:10
 • #212: Tìm đường chết cẩu tử2021-02-12 07:11
 • #213: Tế thủy tổ2021-02-12 07:11
 • #214: Ngụy Lục Đạo Luân Hồi2021-02-12 07:11
 • #215: Huyết Bồ Đề2021-02-12 07:11
 • #216: Áo gai lão nhân2021-02-12 07:11
 • #217: Táng khu2021-02-12 07:11
 • #218: Vô thượng tồn tại2021-02-12 07:11
 • #219: Thần Minh2021-02-12 07:11
 • #220: Hắc Ám Tiên Kim2021-02-12 07:12
 • #221: Bán Tiên Vương máu2021-02-12 07:12
 • #222: Nuôi gà2021-02-12 07:12
 • #223: Cửu Ma Tinh Đế Tổ2021-02-12 07:12
 • #224: Có Hoàng Yên Chỉ2021-02-12 07:12
 • #225: Thần dược ruộng2021-02-12 07:12
 • #226: Ngộ đạo kinh biến2021-02-12 07:12
 • #227: Không thể niệm không thể nhớ2021-02-12 07:12
 • #228: Diệt thế trảm đạo kiếp2021-02-12 07:13
 • #229: Coi trời bằng vung2021-02-12 07:13
 • #230: Lôi kiếp sau thu hoạch2021-02-12 07:13
 • #231: Hai đạo con buôn tiểu cẩu tử2021-02-12 07:13
 • #232: Kỳ dị lãnh diễm chủ tớ2021-02-12 07:13
 • #233: Cấm khu khách Thanh Vô thiên quân2021-02-12 07:13
 • #234: Triệu hoán tiên tổ2021-02-12 07:13
 • #235: Kiếp trước kiếp này hai hai không gặp gỡ2021-02-12 07:13
 • #236: Vĩnh Hằng thiên giới2021-02-12 07:14
 • #237: Gặp lại Nguyệt Thiền2021-02-12 07:14
 • #238: Nam nhân kia đến2021-02-12 07:14
 • #239: Anh hùng cứu mỹ nhân2021-02-12 07:14
 • #240: Chui vào2021-02-12 07:14
 • #241: Ma ma2021-02-12 07:14
 • #242: Dưới ánh trăng tâm tư2021-02-12 07:14
 • #243: Tứ tượng thế giới2021-02-12 07:14
 • #244: Kinh khủng trật tự thần liên2021-02-12 07:15
 • #245: Đạo hải2021-02-12 07:15
 • #246: Hiện thân2021-02-12 07:15
 • #247: Cấm kỵ Nhân Tiên Ấn2021-02-12 07:15
 • #248: Gặp nhau2021-02-12 07:15
 • #249: Hai nhỏ vô tư2021-02-12 07:15
 • #250: Giáo Chủ cấp xuất động2021-02-12 07:15
 • #251: Chiến giáo chủ2021-02-12 07:16
 • #252: 3000 châu chấn động mạnh2021-02-12 07:16
 • #253: Tổ căn2021-02-12 07:16
 • #254: Màu đỏ Lôi Kiếp Dịch2021-02-12 07:16
 • #255: Gặp lại Thanh Nguyệt Diễm2021-02-12 07:16
 • #256: Trần trụi tương đối2021-02-12 07:16
 • #257: Thiếu gia2021-02-12 07:16
 • #258: Thần Hoàng cùng ngô đồng2021-02-12 07:16
 • #259: Dưới đêm trăng nam tử thần bí2021-02-12 07:17
 • #260: Sinh Mệnh Cấm Khu2021-02-12 07:17
 • #261: Âm dương mẫu hà2021-02-12 07:17
 • #262: Xuống bát vực Sinh Mệnh Cấm Khu2021-02-12 07:17
 • #263: Đứng sau lưng một đám Tiên Vương2021-02-12 07:17
 • #264: Ta đồ Thanh Nguyệt chân tiên2021-02-12 07:17
 • #265: Khó bề phân biệt2021-02-12 07:17
 • #266: Bồ lão ma2021-02-12 07:18
 • #267: Thôn phệ thế giới2021-02-12 07:18
 • #268: Hoang Vực sự kiện lớn2021-02-12 07:18
 • #269: Xuất quan2021-02-12 07:18
 • #270: Về nhà2021-02-12 07:18
 • #271: Nhân gian tự có ôn nhu tại2021-02-12 07:18
 • #272: Liễu Thần muốn rời khỏi2021-02-12 07:18
 • #273: Song thạch ngày quyết chiến (hai hợp một)2021-02-12 07:18
 • #274: Chiến trường mở ra2021-02-12 07:19
 • #275: Ta đệ ai dám lấn2021-02-12 07:19
 • #276: Kỳ Lân cùng Chu Tước2021-02-12 07:19
 • #277: Giữa huynh đệ tuyệt sát2021-02-12 07:19
 • #278: Thảm liệt2021-02-12 07:19
 • #279: Thượng Thương Kiếp Quang2021-02-12 07:19
 • #280: Trùng Đồng kết thúc2021-02-12 07:19
 • #281: Lại một cái Trùng Đồng2021-02-12 07:19
 • #282: Tiến vào Bách Đoạn Sơn2021-02-12 07:20
 • #283: Diệt hồn2021-02-12 07:20
 • #284: Thế giới vỡ vụn2021-02-12 07:20
 • #285: Quyết chiến2021-02-12 07:20
 • #286: Nội thiên địa chiến trường2021-02-12 07:20
 • #287: Động không nên động người2021-02-12 07:20
 • #288: Thu hoạch tràn đầy2021-02-12 07:20
 • #289: Thành thân2021-02-12 07:20
 • #290: Trảm Ngã2021-02-12 07:21
 • #291: Dưới trời chiều thân ảnh2021-02-12 07:21
 • #292: Dị biến2021-02-12 07:21
 • #293: Chí bảo giáng lâm2021-02-12 07:21
 • #294: Hồn thương2021-02-12 07:21
 • #295: Gặp nhau thượng giới cự đầu2021-02-12 07:21
 • #296: Giết thượng giới cự đầu2021-02-12 07:21
 • #297: Kiếm bổ chuông lớn2021-02-12 07:21
 • #298: Đoạt Vô Chung Chuông2021-02-12 07:22
 • #299: Tiên Vương sát cơ2021-02-12 07:22
 • #300: Thạch Hạo Triệu Hồi Thuật2021-02-12 07:22
 • #301: Đưa các ngươi lên đường2021-02-12 07:22
 • #302: Chuẩn Thế Giới Thụ cùng Thế Giới Thụ2021-02-12 07:22
 • #303: Chắn Bất Lão Thiên Tôn2021-02-12 07:22
 • #304: Chiến Lục Trượng Kim Thân2021-02-12 07:22
 • #305: Hai tay tương hợp ở giữa diệt sát cự đầu2021-02-12 07:22
 • #306: Cự đầu đại chiến2021-02-12 07:23
 • #307: Ba đạo tiên khí oai2021-02-12 07:23
 • #308: Tàn Tiên bất tử2021-02-12 07:23
 • #309: Sắp mở ra thượng giới chiến tranh2021-02-12 07:23
 • #310: Như thế nào tội? Ai đến định nghĩa2021-02-12 07:23
 • #311: Tội huyết cùng chín màu Đế quan2021-02-12 07:23
 • #312: Các giáo chủ đột kích2021-02-12 07:23
 • #313: Thiên địa phản hồi cùng người thần bí xuất thủ2021-02-12 07:23
 • #314: Đại chiến trước mưa gió2021-02-12 07:24
 • #315: Các phương động tĩnh2021-02-12 07:24
 • #316: Chiến chúng ta không hối2021-02-12 07:24
 • #317: Vạn long xuất hành2021-02-12 07:24
 • #318: Thi quốc giáng lâm2021-02-12 07:24
 • #319: Chí Tôn2021-02-12 07:24
 • #320: Đại nhân vật xuất thủ2021-02-12 07:24
 • #321: Gợn sóng khuếch tán2021-02-12 07:24
 • #322: Tình yêu cố sự2021-02-12 07:25
 • #323: Thiên Quốc sát thần2021-02-12 07:25
 • #324: Thủ hộ trăm năm2021-02-12 07:25
 • #325: Giằng co2021-02-12 07:25
 • #326: Gặp lại cố nhân2021-02-12 07:25
 • #327: Điện hạ mượn người dùng một lát2021-02-12 07:25
 • #328: Vực ngoại người tới2021-02-12 07:25
 • #329: Trường Sinh thế gia2021-02-12 07:25
 • #330: Thời gian cấp bách2021-02-12 07:26
 • #331: Nhằm vào âm mưu2021-02-12 07:26
 • #332: Mài đao xoèn xoẹt2021-02-12 07:26
 • #333: Hắn đến2021-02-12 07:26
 • #334: Tiên Điện2021-02-12 07:26
 • #335: Tội huyết Chí Tôn2021-02-12 07:26
 • #336: Tàn Tiên2021-02-12 07:26
 • #337: Giáo chủ cự đầu đều hiện2021-02-12 07:26
 • #338: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả2021-02-12 07:27
 • #339: Chí Tôn xuất thủ2021-02-12 07:27
 • #340: Tập sát Chí Tôn (2021-02-12 07:27
 • #341: Lão tổ2021-02-12 07:27
 • #342: Ngoan ngồi sao băng nam nhân2021-02-12 07:27
 • #343: Thu hoạch ngoài ý muốn2021-02-12 07:27
 • #344: Bất diệt chấp niệm2021-02-12 07:27
 • #345: Cổ Trụ2021-02-12 07:28
 • #346: Tiên dược hiện thế2021-02-12 07:28
 • #347: Thức tỉnh2021-02-12 07:28
 • #348: Ngươi không được qua đây a2021-02-12 07:28
 • #349: 3000 Thần Ma đại kiếp2021-02-12 07:28
 • #350: Phản tổ2021-02-12 07:28
 • #351: Bị trấn áp bất hủ2021-02-12 07:28
 • #352: Tiên Vương Đan2021-02-12 07:29
 • #353: Năm màu tiên kim2021-02-12 07:29
 • #354: Ngũ ma phong thiên2021-02-12 07:29
 • #355: Luyện bất hủ2021-02-12 07:29
 • #356: Ma Hồn Đế tộc2021-02-12 07:29
 • #357: Dị Vực2021-02-12 07:29
 • #358: Một môn song vương?2021-02-12 07:29
 • #359: Tiến vào2021-02-12 07:29
 • #360: Phản Dị Vực kiệt xuất thanh niên (2 in 1)2021-02-12 07:30
 • #361: Chí Tôn giận2021-02-12 07:30
 • #362: Tâm ta giận dữ sẽ làm ương ngạnh2021-02-12 07:30
 • #363: Không gian vi vương thời gian vi tôn2021-02-12 07:30
 • #364: Rút đi2021-02-12 07:30
 • #365: Cầm thú2021-02-12 07:30
 • #366: Mãi nghệ bán mình2021-02-12 07:30
 • #367: Ma Hồn tộc bất hủ2021-02-12 07:31
 • #368: Thái Hoàng Thiên2021-02-12 07:31
 • #369: Hai năm sau2021-02-12 07:31
 • #370: Một tay trích nguyệt2021-02-12 07:31
 • #371: Vũ Thiên Vương2021-02-12 07:31
 • #372: Đồng tộc chỏi nhau2021-02-12 07:31
 • #373: Pha trà phải có nghi thức cảm2021-02-12 07:31
 • #374: Đế tộc Tác Cô2021-02-12 07:31
 • #375: Đánh vỡ Thần Thoại (2021-02-12 07:32
 • #376: Cấm kỵ nam tử Hạo Phong2021-02-12 07:32
 • #377: Lên đường một giới khác2021-02-12 07:32
 • #378: Tiên cổ di giới2021-02-12 07:32
 • #379: Giết vào một giới khác2021-02-12 07:32
 • #380: Gặp nhau cùng pha trà2021-02-12 07:32
 • #381: Ta muốn đánh chết ngươi2021-02-12 07:32
 • #382: Ánh trăng2021-02-12 07:32
 • #383: Cu lê ngược2021-02-12 07:33
 • #384: Bắt sống hai tiên tử2021-02-12 07:33
 • #385: Ai cũng không thể nhúng chàm2021-02-12 07:33
 • #386: Tân tấn bất hủ2021-02-12 07:33
 • #387: Họ An ra2021-02-12 07:33
 • #388: An Lan nhất tộc nương hóa?2021-02-12 07:33
 • #389: Cùng bất hủ giao dịch (vì chư thiên bởi vì ta. . . Tăng thêm 15)2021-02-12 07:33
 • #390: Thế Giới Thụ tẩy lễ (vì chư thiên bởi vì ta... Tăng thêm 16)2021-02-12 07:34
 • #391: (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 17)2021-02-12 07:34
 • #392: Ba năm (vì chư thiên bởi vì ta. . . Tăng thêm 18)2021-02-12 07:34
 • #393: Bảy Đế cùng chư vương2021-02-12 07:34
 • #394: An Lan Ngưng ra sân (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 19)2021-02-12 07:34
 • #395: Ai dám vô địch (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 20)2021-02-12 07:34
 • #396: Hải Bộc2021-02-12 07:34
 • #397: Hạo Vũ2021-02-12 07:35
 • #398: Uy áp một thế2021-02-12 07:35
 • #399: Kinh người thu hoạch2021-02-12 07:35
 • #400: Chờ ngươi quét ngang lục hợp bát hoang2021-02-12 07:35
 • #401: Một năm sau màu máu xuống Đại Xích Thiên2021-02-12 07:35
 • #402: Máu đỏ chục triệu dặm2021-02-12 07:35
 • #403: Chiến2021-02-12 07:35
 • #404: Lấy tiên tử làm tiền đặt cược2021-02-12 07:35
 • #405: Phóng sinh2021-02-12 07:36
 • #406: Bản thể hiện chúng sinh ảm đạm2021-02-12 07:36
 • #407: Nửa bước cực đạo2021-02-12 07:36
 • #408: Một mạch xoát bất hủ2021-02-12 07:36
 • #409: Ảnh hưởng cùng tiểu nhân2021-02-12 07:36
 • #410: Càn khôn chấn động2021-02-12 07:36
 • #411: Giương cung cài tên bắn thiên kiêu2021-02-12 07:36
 • #412: Ta là Thiên Đế2021-02-12 07:36
 • #413: Thiên Đế2021-02-12 07:37
 • #414: Ba thức ép bất hủ2021-02-12 07:37
 • #415: Đánh lên Kim gia2021-02-12 07:37
 • #416: Rời đi2021-02-12 07:37
 • #417: Dị Vực động quân2021-02-12 07:37
 • #418: Dưới Thế Giới Thụ2021-02-12 07:37
 • #419: Thân rơi Dị Vực Hoang2021-02-12 07:37
 • #420: Hai liên tiếp bại2021-02-12 07:37
 • #421: Thấy Thạch Hạo2021-02-12 07:38
 • #422: Kiếm chém Thế Giới Thụ (hai hợp một)2021-02-12 07:38
 • #423: Gặp lại nuôi gà2021-02-12 07:38
 • #424: Mạnh nhất chi vương vượt giới2021-02-12 07:38
 • #425: Diệp Phàm2021-02-12 07:38
 • #426: Ta An Lan vô địch2021-02-12 07:38
 • #427: Kiếm bổ Dị Vực2021-02-12 07:38
 • #428: Bẻ gãy nghiền nát2021-02-12 07:39
 • #429: Phá Vương phương pháp2021-02-12 07:39
 • #430: Táng Địa thủy tổ2021-02-12 07:39
 • #431: Thành hôn2021-02-12 07:39
 • #432: Thiên Đế xuất hành Cửu Phượng kéo xe2021-02-12 07:39
 • #433: Nhìn ngươi khó chịu muốn giết ngươi2021-02-12 07:39
 • #434: Một lời quát lui Chân Tiên2021-02-12 07:39
 • #435: Sói trắng cùng thiếu nữ2021-02-12 07:39
 • #436: Bị đánh gãy hôn lễ2021-02-12 07:40
 • #437: Thành Thái gia gia2021-02-12 07:40
 • #438: Tranh thủ lúc rảnh rỗi2021-02-12 07:40
 • #439: Thiên địa chúc phúc2021-02-12 07:40
 • #440: Sang năm thấy2021-02-12 07:40
 • #441: Thiên Trảm chúng sinh2021-02-12 07:40
 • #442: Gặp lại Thanh Nữ2021-02-12 07:40
 • #443: Thức tỉnh2021-02-12 07:40
 • #444: Dưới mặt đất mộ phần2021-02-12 07:41
 • #445: Phụ thân2021-02-12 07:41
 • #446: Thời Gian chi Hải2021-02-12 07:41
 • #447: Con của Thạch Hạo2021-02-12 07:41
 • #448: Nữ hài muốn phú dưỡng2021-02-12 07:41
 • #449: Vĩ đại2021-02-12 07:41
 • #450: Ta không muốn ba ba rồi2021-02-12 07:41
 • #451: Cha hố con2021-02-12 07:41
 • #452: Tam thế thân2021-02-12 07:41
 • #453: Lại đến Sơ Thủy địa2021-02-12 07:42
 • #454: Vừa hô Chí Tôn rơi2021-02-12 07:42
 • #455: Ngươi đây đều biết2021-02-12 07:42
 • #456: Cấm khu Tiên Vương2021-02-12 07:42
 • #457: Giới Hải2021-02-12 07:42
 • #458: Ngàn năm2021-02-12 07:42
 • #459: Vua ta vĩnh viễn không nói bại2021-02-12 07:42
 • #460: Diệt thế kiếp quang2021-02-12 07:43
 • #461: Hết thảy thành không2021-02-12 07:43
 • #462: Kiếm đến (hai hợp một)2021-02-12 07:43
 • #463: Một đôi trời sinh2021-02-12 07:43
 • #464: Chân chính vương giả2021-02-12 07:43
 • #465: Vương cùng Đế2021-02-12 07:43
 • #466: Tiếp dẫn2021-02-12 07:43
 • #467: Diệt Thế Lão Nhân cánh tay2021-02-12 07:43
 • #468: Gặp lại cố nhân2021-02-12 07:44
 • #469: Chiến tranh mở ra2021-02-12 07:44
 • #470: Mắt mù (là Tiên đỉnh. . . An Lan Ngũ ngàn thưởng tăng thêm)2021-02-12 07:44
 • #471: Tiên Vương cấp đại chiến2021-02-12 07:44
 • #472: Ngậm chân chim giết Vương nam nhân2021-02-12 07:44
 • #473: Sáng thế ánh sáng2021-02-12 07:44
 • #474: Thức tỉnh2021-02-12 07:44
 • #475: Quá khứ, hiện tại, tương lai một thể2021-02-12 07:45
 • #476: Không nên ở chỗ này2021-02-12 07:45
 • #477: Giết vào Dị Vực2021-02-12 07:45
 • #478: Bóng đen2021-02-12 07:45
 • #479: Đại cục đã định2021-02-12 07:45
 • #480: Dị Vực hủy diệt2021-02-12 07:45
 • #481: Quên không được2021-02-12 07:45
 • #482: Đại hôn2021-02-12 07:45
 • #483: Đế2021-02-12 07:45
 • #484: Săn giết thời khắc2021-02-12 07:46
 • #485: Đế trớ chú2021-02-12 07:46
 • #486: Nước2021-02-12 07:46
 • #487: Phía trên trời xanh2021-02-12 07:46
 • #488: Đế niệm2021-02-12 07:46
 • #489: Hắc Tế đột kích2021-02-12 07:46
 • #490: Ma nuốt vạn giới2021-02-12 07:46
 • #491: Lui bại2021-02-12 07:46
 • #492: Tiên thiên Tam Hoàng hậu thiên Ngũ Đế2021-02-12 07:47
 • #493: Dung hợp thiên giới2021-02-12 07:47
 • #494: Lấy thân hóa luân hồi2021-02-12 07:47
 • #495: Tế hải hạ màn2021-02-12 07:47
 • #496: Làm than đá2021-02-12 07:47
 • #497: Siêu thoát quả cùng năm đó con gà2021-02-12 07:47
 • #498: Ban đầu máu triệu hoán2021-02-12 07:47
 • #499: Tiểu chủ cùng Đế Cốt2021-02-12 07:48
 • #500: Trở về chung yên2021-02-12 07:48
 • #501: Năm đó cố nhân2021-02-12 07:48
 • #502: Liên hợp?2021-02-12 07:48
 • #503: Thiên giới chuyển sinh2021-02-12 07:48
 • #504: 30 năm đế giả thịnh hội2021-02-12 07:48
 • #505: Gặp một lần Vô Thủy (đại kết cục)2021-02-12 07:48

Related posts

Tây Du Chi Siêu Cấp Tiểu Bạch Long

TiKay

Mỹ Mạn Thế Giới Âm Ảnh Quỹ Tích

TiKay

Điêu Thuyền: Phu Quân Nhà Ta Quá Thận Trọng

TiKay

Pokemon Chi Kim Tiền Hệ Thống

TiKay

One Piece Mỹ Thực Hệ Thống

TiKay

Onepiece Chi Yếm Thế Chi Ca

TiKay

Leave a Reply