Đồng Nhân

Tại Hoàn Mỹ Sinh Mà Làm Hoàng

Xuyên qua quá khứ, hiện tại, tương lai, vượt qua vận mệnh chi hải, không cầu một thế thông thiên, chỉ nguyện cùng ngươi gặp nhau.

“Sinh mà làm Hoàng, người khoác trận đồ, ôm trong lòng bốn chuôi Sát Kiếm, đứa nhỏ này giáng lâm là phúc hay là họa. . .” Thạch Vân Phong thở dài!

(đơn nữ chính)……..(Maybe…………….)
————-

Tên cũ: Hoàn Mỹ Chi Sinh Mà Làm Hoàng.

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Hữu Ky Hội Nhất Khởi Túy
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Thạch Vân Phong
 • #2: Chạy ra
 • #3: Sinh mà làm Hoàng
 • #4: Đồ ăn mây trôi
 • #5: Ba năm
 • #6: Đi lệch ra
 • #7: Nhân thể thiên đồ
 • #8: Rời đi
 • #9: Lục Đạo Luân Hồi
 • #10: Chí cường Hung Thú
 • #11: Trứng chim
 • #12: Khủng bố tiểu hồng điểu
 • #13: Dưới mặt đất
 • #14: Tiến lên
 • #15: Lục Đạo Luân Hồi Thiên Công
 • #16: Tên to xác
 • #17: Trộm trứng
 • #18: Xung kích nhân thể thiên đồ
 • #19: Tru Tiên Kiếm Khí
 • #20: Ngạo kiều tiểu la lỵ
 • #21: Mang tiểu la lỵ kiếm chuyện
 • #22: Tiểu Nguyệt Thiền
 • #23: Ta muốn cùng ngươi đơn đấu
 • #24: Quỷ a
 • #25: Tiểu thế giới
 • #26: Động thiên
 • #27: Tử Kim Nhân Sâm
 • #28: Cảm ngộ
 • #29: Phân biệt
 • #30: Quay về thôn
 • #31: Trị liệu
 • #32: Đột phá
 • #33: Thế giới bên ngoài
 • #34: Ra Đại Hoang
 • #35: Hư Thần giới
 • #36: Chán ghét đại hung
 • #37: Lực cực kỳ
 • #38: Kích bổ thanh đồng
 • #39: Sóng gió
 • #40: Hỏa tộc tổ địa
 • #41: Duy nhất động thiên
 • #42: Biết bay
 • #43: Quay về thôn
 • #44: Ta lập chí thanh không Sơ Thủy địa
 • #45: Quét ngang
 • #46: Hai năm
 • #47: Nhỏ Hạo nhi
 • #48: Đại hung tìm tới
 • #49: Hư vô bốn biển
 • #50: Cường giả cơ sở
 • #51: Ta có một quyền có thể diệt bá chủ
 • #52: Xin tin tưởng ta ta thật không nhìn thấy
 • #53: Bát trân yếu gà
 • #54: Bắc Hải
 • #55: Vạn Cổ Giai Không
 • #56: Giao tôn giả
 • #57: Hải Thần điện
 • #58: Thư Hùng Song Sát
 • #59: Vạn cổ không thay đổi cao lãnh Đế
 • #60: Chỉ còn lại có chính ta
 • #61: Côn Bằng Sào
 • #62: Màu vàng ngoài trời
 • #63: Thế giới màu vàng
 • #64: Vô Thủy
 • #65: Thiên Hoang
 • #66: Minh pháp tại tâm
 • #67: Phượng Hoàng cùng bay
 • #68: Tiến về trước hắn vực
 • #69: Nguyệt Không thành
 • #70: Cửu Vĩ Thiên Hồ
 • #71: Khúc nhạc dạo ngắn
 • #72: Long Cốt Thiết
 • #73: Hoàng Huyết Thạch
 • #74: Sinh hoạt phải có nghi thức cảm giác
 • #75: Hư Thần giới hẹn đánh nhau
 • #76: Điểu gia lại xuất hiện
 • #77: Tiên phong đạo cốt thật Điểu gia
 • #78: Hai đánh một
 • #79: Nhanh chân đến trước
 • #80: Chỉ sợ thiên hạ bất loạn
 • #81: Ao ước
 • #82: Rồng?
 • #83: Người hộ đạo
 • #84: Man Hoang thế giới
 • #85: Cá biết bay
 • #86: Chiến
 • #87: Duy ta
 • #88: Bá Long
 • #89: Hai năm
 • #90: Thần minh Táng Địa
 • #91: Khí chất trời sinh
 • #92: Gặp nhau một đường
 • #93: Long Huyết Thụ
 • #94: Bất Hủ chi Vương
 • #95: Bổ Thiên giáo người tới
 • #96: Tử vong phù văn
 • #97: Gặp nhau
 • #98: Thôn yến
 • #99: Sữa hung sữa hung
 • #100: Thạch Nghị trả thù
 • #101: Bá chủ lại xuất hiện
 • #102: Ta chuyên tới để đánh giết hắn
 • #103: Quyết đấu Thạch Nghị
 • #104: Đỉnh phong một kích
 • #105: Giết Tôn Giả
 • #106: Vực sứ giáng lâm
 • #107: Giằng co
 • #108: Thảo sinh cửu diệp
 • #109: Thần linh pháp chỉ
 • #110: Một kiếm diệt thiên địa
 • #111: Tại hồng trần làm bạn
 • #112: Công chúa? Biết làm cơm sao
 • #113: Thanh Nữ
 • #114:
 • #115: Hoàng đô
 • #116: Ngang ngược càn rỡ
 • #117: Trước bão táp xưa kia
 • #118: Lấy kích đưa tay ném kích
 • #119: Chiến Thạch Tử Đằng
 • #120: Long Huyết Chiến Kích
 • #121: Một khi thiên hạ kinh
 • #122: Thông gia
 • #123: Tôn Giả tụ mưa gió biến
 • #124: Ngạt thở
 • #125: Bàn tay đoạn Thánh Khí
 • #126: Thiếu niên thần minh
 • #127: Giết tới Ma Linh Hồ
 • #128: Dị biến
 • #129: Cô tịch
 • #130: Tây Lăng Thú Sơn
 • #131: Tế đàn bên trên lão quái vật
 • #132: Hắc Hồn Liên
 • #133: Mao cầu
 • #134: Ấm áp
 • #135: Lặng yên không một tiếng động rời đi
 • #136: Thái cổ Bảo Giới
 • #137: Kim Ô tổ địa
 • #138: Chuẩn Thế Giới Thụ
 • #139: Trong ngủ mê đại hung
 • #140: Thượng giới
 • #141: Thiên Tiên thư viện
 • #142: Kì lạ bàn quay
 • #143: Kỳ hoa thiếu niên
 • #144: Liễu Thiến
 • #145: Trong hồ dị biến
 • #146: Kinh động Thiên Thần
 • #147: Quyền nện đại hung
 • #148: Gặp lại
 • #149: Mây đen
 • #150: Nghe nói Thần Hỏa cảnh rất mạnh
 • #151: Đồ Ngụy Thần
 • #152: Thân phận bại lộ
 • #153: Người hạ giới
 • #154: Ác Ma Đảo
 • #155: Thiên Thần xuất thủ
 • #156: Tiên Điện người tới
 • #157: Quỷ dị lão nhân
 • #158: Cấm kỵ sinh linh
 • #159: Trốn
 • #160: Miệng quạ đen
 • #161: Thanh Nguyệt Diễm
 • #162: Nguyệt Thiền
 • #163: Thiên kiếp
 • #164: Cho ngươi mượn thiên kiếp sử dụng
 • #165: Người tốt khó tìm
 • #166: Ngây thơ
 • #167: Ta có nguyên tắc
 • #168: Đáng hận bại hoại
 • #169: Kiếm Cốc
 • #170: Linh giới
 • #171: Thần đồ diệt thế
 • #172: Cấm kỵ lực lượng
 • #173: Tiến đánh Kiếm Cốc
 • #174: Chôn giết Thiên Thần
 • #175: Phượng Hoàng
 • #176: Tiểu cẩu tử
 • #177: Vô Chung
 • #178: Trở về
 • #179: Tỉnh lại
 • #180: Lại độ kiếp
 • #181: Lôi kiếp dị tượng nhuốm máu Hoàng chữ
 • #182: Trảm Tiên Thai
 • #183: Lấy đi
 • #184: Đời thứ nhất cùng Ma Nữ
 • #185: Trạch Mộng Huyễn Cảnh
 • #186: Cường hám Ma Viên
 • #187: Hồng nhan họa thủy
 • #188: Hồng nhan bạc mệnh
 • #189: Hỗn Độn Tiên Điệp
 • #190: Ma Uyên
 • #191: Tử Vong Chi Hải
 • #192: Tiên một
 • #193: Con của ngươi
 • #194: Gặp nhau Tiểu Hạo Nhi
 • #195: Ăn hàng Thạch Hạo
 • #196: Mười động thiên
 • #197: Táng Địa
 • #198: Hiện thân kinh bát phương
 • #199: Đây là ta đại ca ca
 • #200: Khu không người
 • #201: Tiên hai
 • #202: Bất hủ ánh mắt
 • #203: Dị Vực Thế Giới Thụ
 • #204: Diệp Khuynh Tiên
 • #205: Phệ Hồn Trùng
 • #206: Thần Dược sơn mạch
 • #207: Thần dược thành đàn
 • #208: Hoàng Đạo Kim Ngưu
 • #209: Thiên hạ đệ nhị
 • #210: Cổ Tăng cựu địa
 • #211: Cổ Phật Thập Bát Phách
 • #212: Tìm đường chết cẩu tử
 • #213: Tế thủy tổ
 • #214: Ngụy Lục Đạo Luân Hồi
 • #215: Huyết Bồ Đề
 • #216: Áo gai lão nhân
 • #217: Táng khu
 • #218: Vô thượng tồn tại
 • #219: Thần Minh
 • #220: Hắc Ám Tiên Kim
 • #221: Bán Tiên Vương máu
 • #222: Nuôi gà
 • #223: Cửu Ma Tinh Đế Tổ
 • #224: Có Hoàng Yên Chỉ
 • #225: Thần dược ruộng
 • #226: Ngộ đạo kinh biến
 • #227: Không thể niệm không thể nhớ
 • #228: Diệt thế trảm đạo kiếp
 • #229: Coi trời bằng vung
 • #230: Lôi kiếp sau thu hoạch
 • #231: Hai đạo con buôn tiểu cẩu tử
 • #232: Kỳ dị lãnh diễm chủ tớ
 • #233: Cấm khu khách Thanh Vô thiên quân
 • #234: Triệu hoán tiên tổ
 • #235: Kiếp trước kiếp này hai hai không gặp gỡ
 • #236: Vĩnh Hằng thiên giới
 • #237: Gặp lại Nguyệt Thiền
 • #238: Nam nhân kia đến
 • #239: Anh hùng cứu mỹ nhân
 • #240: Chui vào
 • #241: Ma ma
 • #242: Dưới ánh trăng tâm tư
 • #243: Tứ tượng thế giới
 • #244: Kinh khủng trật tự thần liên
 • #245: Đạo hải
 • #246: Hiện thân
 • #247: Cấm kỵ Nhân Tiên Ấn
 • #248: Gặp nhau
 • #249: Hai nhỏ vô tư
 • #250: Giáo Chủ cấp xuất động
 • #251: Chiến giáo chủ
 • #252: 3000 châu chấn động mạnh
 • #253: Tổ căn
 • #254: Màu đỏ Lôi Kiếp Dịch
 • #255: Gặp lại Thanh Nguyệt Diễm
 • #256: Trần trụi tương đối
 • #257: Thiếu gia
 • #258: Thần Hoàng cùng ngô đồng
 • #259: Dưới đêm trăng nam tử thần bí
 • #260: Sinh Mệnh Cấm Khu
 • #261: Âm dương mẫu hà
 • #262: Xuống bát vực Sinh Mệnh Cấm Khu
 • #263: Đứng sau lưng một đám Tiên Vương
 • #264: Ta đồ Thanh Nguyệt chân tiên
 • #265: Khó bề phân biệt
 • #266: Bồ lão ma
 • #267: Thôn phệ thế giới
 • #268: Hoang Vực sự kiện lớn
 • #269: Xuất quan
 • #270: Về nhà
 • #271: Nhân gian tự có ôn nhu tại
 • #272: Liễu Thần muốn rời khỏi
 • #273: Song thạch ngày quyết chiến (hai hợp một)
 • #274: Chiến trường mở ra
 • #275: Ta đệ ai dám lấn
 • #276: Kỳ Lân cùng Chu Tước
 • #277: Giữa huynh đệ tuyệt sát
 • #278: Thảm liệt
 • #279: Thượng Thương Kiếp Quang
 • #280: Trùng Đồng kết thúc
 • #281: Lại một cái Trùng Đồng
 • #282: Tiến vào Bách Đoạn Sơn
 • #283: Diệt hồn
 • #284: Thế giới vỡ vụn
 • #285: Quyết chiến
 • #286: Nội thiên địa chiến trường
 • #287: Động không nên động người
 • #288: Thu hoạch tràn đầy
 • #289: Thành thân
 • #290: Trảm Ngã
 • #291: Dưới trời chiều thân ảnh
 • #292: Dị biến
 • #293: Chí bảo giáng lâm
 • #294: Hồn thương
 • #295: Gặp nhau thượng giới cự đầu
 • #296: Giết thượng giới cự đầu
 • #297: Kiếm bổ chuông lớn
 • #298: Đoạt Vô Chung Chuông
 • #299: Tiên Vương sát cơ
 • #300: Thạch Hạo Triệu Hồi Thuật
 • #301: Đưa các ngươi lên đường
 • #302: Chuẩn Thế Giới Thụ cùng Thế Giới Thụ
 • #303: Chắn Bất Lão Thiên Tôn
 • #304: Chiến Lục Trượng Kim Thân
 • #305: Hai tay tương hợp ở giữa diệt sát cự đầu
 • #306: Cự đầu đại chiến
 • #307: Ba đạo tiên khí oai
 • #308: Tàn Tiên bất tử
 • #309: Sắp mở ra thượng giới chiến tranh
 • #310: Như thế nào tội? Ai đến định nghĩa
 • #311: Tội huyết cùng chín màu Đế quan
 • #312: Các giáo chủ đột kích
 • #313: Thiên địa phản hồi cùng người thần bí xuất thủ
 • #314: Đại chiến trước mưa gió
 • #315: Các phương động tĩnh
 • #316: Chiến chúng ta không hối
 • #317: Vạn long xuất hành
 • #318: Thi quốc giáng lâm
 • #319: Chí Tôn
 • #320: Đại nhân vật xuất thủ
 • #321: Gợn sóng khuếch tán
 • #322: Tình yêu cố sự
 • #323: Thiên Quốc sát thần
 • #324: Thủ hộ trăm năm
 • #325: Giằng co
 • #326: Gặp lại cố nhân
 • #327: Điện hạ mượn người dùng một lát
 • #328: Vực ngoại người tới
 • #329: Trường Sinh thế gia
 • #330: Thời gian cấp bách
 • #331: Nhằm vào âm mưu
 • #332: Mài đao xoèn xoẹt
 • #333: Hắn đến
 • #334: Tiên Điện
 • #335: Tội huyết Chí Tôn
 • #336: Tàn Tiên
 • #337: Giáo chủ cự đầu đều hiện
 • #338: Ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả
 • #339: Chí Tôn xuất thủ
 • #340: Tập sát Chí Tôn (
 • #341: Lão tổ
 • #342: Ngoan ngồi sao băng nam nhân
 • #343: Thu hoạch ngoài ý muốn
 • #344: Bất diệt chấp niệm
 • #345: Cổ Trụ
 • #346: Tiên dược hiện thế
 • #347: Thức tỉnh
 • #348: Ngươi không được qua đây a
 • #349: 3000 Thần Ma đại kiếp
 • #350: Phản tổ
 • #351: Bị trấn áp bất hủ
 • #352: Tiên Vương Đan
 • #353: Năm màu tiên kim
 • #354: Ngũ ma phong thiên
 • #355: Luyện bất hủ
 • #356: Ma Hồn Đế tộc
 • #357: Dị Vực
 • #358: Một môn song vương?
 • #359: Tiến vào
 • #360: Phản Dị Vực kiệt xuất thanh niên (2 in 1)
 • #361: Chí Tôn giận
 • #362: Tâm ta giận dữ sẽ làm ương ngạnh
 • #363: Không gian vi vương thời gian vi tôn
 • #364: Rút đi
 • #365: Cầm thú
 • #366: Mãi nghệ bán mình
 • #367: Ma Hồn tộc bất hủ
 • #368: Thái Hoàng Thiên
 • #369: Hai năm sau
 • #370: Một tay trích nguyệt
 • #371: Vũ Thiên Vương
 • #372: Đồng tộc chỏi nhau
 • #373: Pha trà phải có nghi thức cảm
 • #374: Đế tộc Tác Cô
 • #375: Đánh vỡ Thần Thoại (
 • #376: Cấm kỵ nam tử Hạo Phong
 • #377: Lên đường một giới khác
 • #378: Tiên cổ di giới
 • #379: Giết vào một giới khác
 • #380: Gặp nhau cùng pha trà
 • #381: Ta muốn đánh chết ngươi
 • #382: Ánh trăng
 • #383: Cu lê ngược
 • #384: Bắt sống hai tiên tử
 • #385: Ai cũng không thể nhúng chàm
 • #386: Tân tấn bất hủ
 • #387: Họ An ra
 • #388: An Lan nhất tộc nương hóa?
 • #389: Cùng bất hủ giao dịch (vì chư thiên bởi vì ta. . . Tăng thêm 15)
 • #390: Thế Giới Thụ tẩy lễ (vì chư thiên bởi vì ta... Tăng thêm 16)
 • #391: (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 17)
 • #392: Ba năm (vì chư thiên bởi vì ta. . . Tăng thêm 18)
 • #393: Bảy Đế cùng chư vương
 • #394: An Lan Ngưng ra sân (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 19)
 • #395: Ai dám vô địch (vì chư thiên bởi vì ta tăng thêm 20)
 • #396: Hải Bộc
 • #397: Hạo Vũ
 • #398: Uy áp một thế
 • #399: Kinh người thu hoạch
 • #400: Chờ ngươi quét ngang lục hợp bát hoang
 • #401: Một năm sau màu máu xuống Đại Xích Thiên
 • #402: Máu đỏ chục triệu dặm
 • #403: Chiến
 • #404: Lấy tiên tử làm tiền đặt cược
 • #405: Phóng sinh
 • #406: Bản thể hiện chúng sinh ảm đạm
 • #407: Nửa bước cực đạo
 • #408: Một mạch xoát bất hủ
 • #409: Ảnh hưởng cùng tiểu nhân
 • #410: Càn khôn chấn động
 • #411: Giương cung cài tên bắn thiên kiêu
 • #412: Ta là Thiên Đế
 • #413: Thiên Đế
 • #414: Ba thức ép bất hủ
 • #415: Đánh lên Kim gia
 • #416: Rời đi
 • #417: Dị Vực động quân
 • #418: Dưới Thế Giới Thụ
 • #419: Thân rơi Dị Vực Hoang
 • #420: Hai liên tiếp bại
 • #421: Thấy Thạch Hạo
 • #422: Kiếm chém Thế Giới Thụ (hai hợp một)
 • #423: Gặp lại nuôi gà
 • #424: Mạnh nhất chi vương vượt giới
 • #425: Diệp Phàm
 • #426: Ta An Lan vô địch
 • #427: Kiếm bổ Dị Vực
 • #428: Bẻ gãy nghiền nát
 • #429: Phá Vương phương pháp
 • #430: Táng Địa thủy tổ
 • #431: Thành hôn
 • #432: Thiên Đế xuất hành Cửu Phượng kéo xe
 • #433: Nhìn ngươi khó chịu muốn giết ngươi
 • #434: Một lời quát lui Chân Tiên
 • #435: Sói trắng cùng thiếu nữ
 • #436: Bị đánh gãy hôn lễ
 • #437: Thành Thái gia gia
 • #438: Tranh thủ lúc rảnh rỗi
 • #439: Thiên địa chúc phúc
 • #440: Sang năm thấy
 • #441: Thiên Trảm chúng sinh
 • #442: Gặp lại Thanh Nữ
 • #443: Thức tỉnh
 • #444: Dưới mặt đất mộ phần
 • #445: Phụ thân
 • #446: Thời Gian chi Hải
 • #447: Con của Thạch Hạo
 • #448: Nữ hài muốn phú dưỡng
 • #449: Vĩ đại
 • #450: Ta không muốn ba ba rồi
 • #451: Cha hố con
 • #452: Tam thế thân
 • #453: Lại đến Sơ Thủy địa
 • #454: Vừa hô Chí Tôn rơi
 • #455: Ngươi đây đều biết
 • #456: Cấm khu Tiên Vương
 • #457: Giới Hải
 • #458: Ngàn năm
 • #459: Vua ta vĩnh viễn không nói bại
 • #460: Diệt thế kiếp quang
 • #461: Hết thảy thành không
 • #462: Kiếm đến (hai hợp một)
 • #463: Một đôi trời sinh
 • #464: Chân chính vương giả
 • #465: Vương cùng Đế
 • #466: Tiếp dẫn
 • #467: Diệt Thế Lão Nhân cánh tay
 • #468: Gặp lại cố nhân
 • #469: Chiến tranh mở ra
 • #470: Mắt mù (là Tiên đỉnh. . . An Lan Ngũ ngàn thưởng tăng thêm)
 • #471: Tiên Vương cấp đại chiến
 • #472: Ngậm chân chim giết Vương nam nhân
 • #473: Sáng thế ánh sáng
 • #474: Thức tỉnh
 • #475: Quá khứ, hiện tại, tương lai một thể
 • #476: Không nên ở chỗ này
 • #477: Giết vào Dị Vực
 • #478: Bóng đen
 • #479: Đại cục đã định
 • #480: Dị Vực hủy diệt
 • #481: Quên không được
 • #482: Đại hôn
 • #483: Đế
 • #484: Săn giết thời khắc
 • #485: Đế trớ chú
 • #486: Nước
 • #487: Phía trên trời xanh
 • #488: Đế niệm
 • #489: Hắc Tế đột kích
 • #490: Ma nuốt vạn giới
 • #491: Lui bại
 • #492: Tiên thiên Tam Hoàng hậu thiên Ngũ Đế
 • #493: Dung hợp thiên giới
 • #494: Lấy thân hóa luân hồi
 • #495: Tế hải hạ màn
 • #496: Làm than đá
 • #497: Siêu thoát quả cùng năm đó con gà
 • #498: Ban đầu máu triệu hoán
 • #499: Tiểu chủ cùng Đế Cốt
 • #500: Trở về chung yên
 • #501: Năm đó cố nhân
 • #502: Liên hợp?
 • #503: Thiên giới chuyển sinh
 • #504: 30 năm đế giả thịnh hội
 • #505: Gặp một lần Vô Thủy (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Từ Giờ Phút Này Bắt Đầu Khiến Cho Thế Giới Cảm Thụ Thống Khổ

TiKay

Hỏa Ảnh Mạnh Nhất Dung Độn

TiKay

Ở Kha Học Thế Giới Mở Phòng Tình Báo

TiKay

One Piece Mỹ Thực Hệ Thống

TiKay

Vạn Giới Mạnh Nhất Lão Công

TiKay

Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Vạn Giới Tà Đế

TiKay

Leave a Reply