Huyền Huyễn

Thần Võ Kiếm Tôn

【 huyền huyễn tinh phẩm 】 Thiên Thần đại lục, Linh Vũ vi tôn. Nghèo túng thiếu niên thức tỉnh kiếm gãy chân linh, lấy được vô thượng đồ lục, mở võ mạch, đoạt tạo hóa, tan thần huyết, một đường nghịch chuyển càn khôn. Vì khuynh thế hồng nhan, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp, quyết chiến thiên hạ! Vì nam nhi hứa một lời, chém hết trăm vạn Thần Ma, điên động cửu tiêu! Nhất niệm sao trời rơi, một kiếm thương khung nát. Hắn, thề phải chấp chưởng vận mệnh, chúa tể thời không.

Cảnh giới: Ngưng Khí cảnh, Hải Nguyên cảnh, Địa Huyền cảnh, Thiên Phủ cảnh, Vương cảnh, Đế cảnh(Nhân Hoàng, Địa Quân, Thiên Đế), Thánh cảnh…

✎Truyện 1444c(tính đến ngày 12/11) nên mn không cần lo thiếu thuốc, chỉ cần có buff thì mình bạo chương nha..

Các mức buff:
1 Kim Sa Châu : 5c
1 Hỏa Tinh Châu: 3c
1 Thất Thải Châu: 3c
1 Bổ Cáo Lệnh: 50c
1 Nguyệt phiếu: 1c
10000 Đậu (~ 10 000VNĐ) = 13c

Nguồn: metruyenchu.com


Đạo hữu luyện được bộ nào thấy hay thì đừng quên cho mấy cái ratings nhé! Đa tạ.

 •  Lạc Tử Vân
 •  Chương:
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Bạch Dương thành tai tinh2021-02-15 13:41
 • #2: Tám môn kiếm điện2021-02-15 13:42
 • #3: Linh khí triều tịch2021-02-15 13:42
 • #4: Lưu Tinh Kiếm Quyết2021-02-15 13:42
 • #5: Vảy ngược2021-02-15 13:42
 • #6: Một kiếm2021-02-15 13:42
 • #7: Tỷ đệ tình?2021-02-15 13:42
 • #8: Tiên Nguyệt Hiên2021-02-15 13:43
 • #9: Trăm năm Tuyết Cốt Tham2021-02-15 13:43
 • #10: Ba ngày kỳ hạn2021-02-15 13:43
 • #11: Kiếm tu chi chiến2021-02-15 13:43
 • #12: Ngộ kiếm2021-02-15 13:43
 • #13: Sở Phỉ2021-02-15 13:43
 • #14: Ước định2021-02-15 13:43
 • #15: Kiếm tâm ý động!2021-02-15 13:43
 • #16: Trở về nhà2021-02-15 13:43
 • #17: Tam Diệp Bích Linh Hoa2021-02-15 13:44
 • #18: Mộ Sắc Sâm Lâm2021-02-15 13:44
 • #19: Mộ Dung Hân2021-02-15 13:44
 • #20: Liên thủ2021-02-15 13:44
 • #21: Thú chiến2021-02-15 13:44
 • #22: Ta muốn ôm ngươi2021-02-15 13:44
 • #23: Kỳ thú2021-02-15 13:44
 • #24: Câu dẫn2021-02-15 13:44
 • #25: Thắng lợi trở về2021-02-15 13:45
 • #26: Tuyết Ngưng Đan2021-02-15 13:45
 • #27: Sở Tâm Dao2021-02-15 13:45
 • #28: Hạ Dương hội võ2021-02-15 13:45
 • #29: Bách Linh Sơn Mạch2021-02-15 13:45
 • #30: Âm mưu2021-02-15 13:45
 • #31: Phản kích2021-02-15 13:45
 • #32: Trảm linh2021-02-15 13:45
 • #33: Trong núi chi hồ2021-02-15 13:45
 • #34: Vương Thú!2021-02-15 13:46
 • #35: Nhược điểm2021-02-15 13:46
 • #36: Thanh U xà đảm2021-02-15 13:46
 • #37: Long mạch lăng mộ2021-02-15 13:46
 • #38: Đoạn Long Thạch2021-02-15 13:46
 • #39: Mộ thất kịch chiến!2021-02-15 13:46
 • #40: Chân chính bảo vật?2021-02-15 13:46
 • #41: Cổ kiếm Xích Uyên2021-02-15 13:46
 • #42: Thần bí kiếm ý đồ2021-02-15 13:47
 • #43: Chạy thoát2021-02-15 13:47
 • #44: Hủy bỏ tư cách?2021-02-15 13:47
 • #45: Thứ nhất2021-02-15 13:47
 • #46: Cao hơn ngươi một điểm2021-02-15 13:47
 • #47: Truy Nguyệt Cung2021-02-15 13:47
 • #48: Bát cường2021-02-15 13:47
 • #49: Mẹ nó thiểu năng2021-02-15 13:47
 • #50: Chiến Sở Phỉ!2021-02-15 13:48
 • #51: Đao kiếm giao phong2021-02-15 13:48
 • #52: Một chiêu quyết thắng thua!2021-02-15 13:48
 • #53: Tẩy thoát bêu danh2021-02-15 13:48
 • #54: Thế cục lại biến2021-02-15 13:48
 • #55: Đánh võ mồm2021-02-15 13:48
 • #56: Tử chiến!2021-02-15 13:48
 • #57: Giết! ! !2021-02-15 13:48
 • #58: Hội võ kết thúc2021-02-15 13:49
 • #59: Mộng cảnh2021-02-15 13:49
 • #60: Chạy ra phủ thành chủ2021-02-15 13:49
 • #61: Sở Vân chi nộ2021-02-15 13:49
 • #62: Đại náo Tây viện2021-02-15 13:49
 • #63: Xông cửa thành2021-02-15 13:49
 • #64: Vạn người cầu tình2021-02-15 13:49
 • #65: Tình nghĩa cùng đào vong2021-02-15 13:49
 • #66: Huyết lâm quan khẩu2021-02-15 13:49
 • #67: Hồng Vụ thôn2021-02-15 13:50
 • #68: Thiết Long Đoàn2021-02-15 13:50
 • #69: Đồng bạn2021-02-15 13:50
 • #70: Đó là cái hiểu lầm2021-02-15 13:50
 • #71: Long chưởng cùng thú bị nhốt2021-02-15 13:50
 • #72: Ta còn nhiều2021-02-15 13:50
 • #73: Ăn cướp?2021-02-15 13:50
 • #74: Đại khai sát giới2021-02-15 13:50
 • #75: Hắn là người của chúng ta2021-02-15 13:51
 • #76: Nghĩa khí2021-02-15 13:51
 • #77: Huyết lâm2021-02-15 13:51
 • #78: Huyết lâm chi dạ2021-02-15 13:51
 • #79: Khuyển nữ2021-02-15 13:51
 • #80: Sói tới tập2021-02-15 13:51
 • #81: Giương cung bạt kiếm2021-02-15 13:51
 • #82: Hỗn loạn bắt đầu2021-02-15 13:51
 • #83: Đại hỗn chiến!2021-02-15 13:52
 • #84: Tam phương loạn chiến! !2021-02-15 13:52
 • #85: Huyết sát!2021-02-15 13:52
 • #86: Thú triều chạy lâm2021-02-15 13:52
 • #87: Hi vọng cuối cùng2021-02-15 13:52
 • #88: Tuyệt cảnh?2021-02-15 13:52
 • #89: Đại nghĩa2021-02-15 13:52
 • #90: Đường đi lựa chọn2021-02-15 13:52
 • #91: Đường hẹp trùng sát2021-02-15 13:53
 • #92: Đi!2021-02-15 13:53
 • #93: Bức tường người2021-02-15 13:53
 • #94: Huyết lệ tại lưu2021-02-15 13:53
 • #95: Đến2021-02-15 13:53
 • #96: Khuyển Thần mật động2021-02-15 13:53
 • #97: Thú thần linh dịch2021-02-15 13:53
 • #98: Liên tục đột phá2021-02-15 13:53
 • #99: Xuất phát2021-02-15 13:54
 • #100: Thần trụ2021-02-15 13:54
 • #101: Kinh biến!2021-02-15 13:54
 • #102: Ngăn cách2021-02-15 13:54
 • #103: Tà thú tranh phong2021-02-15 13:54
 • #104: Sinh cùng tử2021-02-15 13:54
 • #105: Hứa hẹn2021-02-15 13:54
 • #106: Bất khuất chi hồn!2021-02-15 13:55
 • #107: Chôn vùi!2021-02-15 13:55
 • #108: Cường giả2021-02-15 13:55
 • #109: Thánh hồn không gian2021-02-15 13:55
 • #110: Dương Hỏa Thánh Hồn2021-02-15 13:55
 • #111: Thôn phệ! Tiến hóa!2021-02-15 13:55
 • #112: Mỹ nhân sầu bi2021-02-15 13:55
 • #113: Dối trá2021-02-15 13:56
 • #114: Tâm chết2021-02-15 13:56
 • #115: Thoát thai hoán cốt2021-02-15 13:56
 • #116: Yêu thú thần phục2021-02-15 13:56
 • #117: Dương Hỏa tác dụng phụ2021-02-15 13:56
 • #118: Đạo thứ hai cửa điện2021-02-15 13:56
 • #119: Tuyết Như Yên2021-02-15 13:56
 • #120: Dã nhân Vân Sơ2021-02-15 13:56
 • #121: Càn rỡ2021-02-15 13:57
 • #122: Thần bí hỏa diễm kiếm mang2021-02-15 13:57
 • #123: Lập uy2021-02-15 13:57
 • #124: Thái độ cấp biến2021-02-15 13:57
 • #125: Xuy Tuyết thành2021-02-15 13:57
 • #126: Tuyết phủ2021-02-15 13:57
 • #127: Thử kiếm2021-02-15 13:57
 • #128: Nguy cơ tứ phía2021-02-15 13:57
 • #129: Long Hổ thịnh hội2021-02-15 13:58
 • #130: Thiên tài tụ tập2021-02-15 13:58
 • #131: Mỹ nhân xuất thế2021-02-15 13:58
 • #132: Khúc ý khảo nghiệm2021-02-15 13:58
 • #133: Tri tâm người2021-02-15 13:58
 • #134: Tặng lễ2021-02-15 13:58
 • #135: Đàn2021-02-15 13:58
 • #136: Nhận nhau!2021-02-15 13:58
 • #137: Yến hội múa kiếm2021-02-15 13:59
 • #138: Phá kiếm2021-02-15 13:59
 • #139: Chạy2021-02-15 13:59
 • #140: Tiền đặt cược2021-02-15 13:59
 • #141: Xạ thuật tỷ thí2021-02-15 13:59
 • #142: Xuất thủ2021-02-15 13:59
 • #143: Vũ khí bí mật2021-02-15 13:59
 • #144: Ta đầu gối trúng một tiễn2021-02-15 13:59
 • #145: Mặt đối mặt2021-02-15 13:59
 • #146: Dị biến2021-02-15 14:00
 • #147: Tỏa Hồn Chú Ấn2021-02-15 14:00
 • #148: Đấu võ trường2021-02-15 14:00
 • #149: Tình huống có biến2021-02-15 14:00
 • #150: Người quen2021-02-15 14:00
 • #151: Thắng liên tiếp2021-02-15 14:00
 • #152: Mỹ nữ đối thủ2021-02-15 14:00
 • #153: Long hống đối xà mang2021-02-15 14:00
 • #154: Cửa ải cuối cùng2021-02-15 14:01
 • #155: Đối thủ chân chính2021-02-15 14:01
 • #156: Quỷ Khốc Tam Liên Sát2021-02-15 14:01
 • #157: Hai cái Mạc Tu2021-02-15 14:01
 • #158: Sau khi thắng lợi2021-02-15 14:01
 • #159: Mộng2021-02-15 14:01
 • #160: Ngũ Long Hội ban thưởng2021-02-15 14:01
 • #161: Thu hoạch lớn2021-02-15 14:01
 • #162: Tinh Thần Tu sĩ2021-02-15 14:02
 • #163: Tuyết Thiên Phủ2021-02-15 14:02
 • #164: U Cốc Tử hậu nhân2021-02-15 14:02
 • #165: Mặt quỷ Tu La2021-02-15 14:02
 • #166: Lập kế hoạch2021-02-15 14:02
 • #167: Tiến giai Thần Tu2021-02-15 14:02
 • #168: Xâm nhập hang hổ2021-02-15 14:02
 • #169: Ngụy trang2021-02-15 14:02
 • #170: Dần vào giai cảnh2021-02-15 14:03
 • #171: Tin tức tốt2021-02-15 14:03
 • #172: Thập phương vân động2021-02-15 14:03
 • #173: Kết quả!2021-02-15 14:03
 • #174: Mặt dày vô sỉ!2021-02-15 14:03
 • #175: Thần Vũ Vệ2021-02-15 14:03
 • #176: Không phục? Đến chiến2021-02-15 14:03
 • #177: Muốn chiến, liền chiến!2021-02-15 14:04
 • #178: Dị chủng Võ Linh2021-02-15 14:04
 • #179: Âm hiểm công tử2021-02-15 14:04
 • #180: Cường địch!2021-02-15 14:04
 • #181: Hỏa vũ chi uy2021-02-15 14:04
 • #182: Thánh Sương Băng Phách2021-02-15 14:04
 • #183: Áp chế?2021-02-15 14:04
 • #184: Chân Võ khí diễm2021-02-15 14:04
 • #185: Thắng bại2021-02-15 14:05
 • #186: Kỳ nhân chi đạo2021-02-15 14:05
 • #187: Loạn cục bắt đầu2021-02-15 14:05
 • #188: Mỹ nhân lựa chọn?2021-02-15 14:05
 • #189: Khôi lỗi2021-02-15 14:05
 • #190: Phản trấn áp!2021-02-15 14:05
 • #191: Vân Sơ cướp cô dâu?2021-02-15 14:05
 • #192: Ngươi là ai? !2021-02-15 14:06
 • #193: Ta tên Sở Vân!2021-02-15 14:06
 • #194: Cổ kiếm chi lực2021-02-15 14:06
 • #195: Đàm phán2021-02-15 14:06
 • #196: Tội nhân! ?2021-02-15 14:06
 • #197: Huyết Hoàng Ấn2021-02-15 14:06
 • #198: Giận chi tâm!2021-02-15 14:06
 • #199: Thần hàng Xuy Tuyết2021-02-15 14:06
 • #200: Bát Phương Phần Diệt2021-02-15 14:07
 • #201: Thức tỉnh?2021-02-15 14:07
 • #202: Thiên Sương Kiếp Vân2021-02-15 14:07
 • #203: Khốn long chiến2021-02-15 14:07
 • #204: Độc chiến quần hùng!2021-02-15 14:07
 • #205: Bạo tẩu Sở Vân2021-02-15 14:07
 • #206: Thiên Phủ cảnh2021-02-15 14:07
 • #207: Sư phụ?2021-02-15 14:07
 • #208: Rời đi2021-02-15 14:08
 • #209: Chạy trốn đến tận đẩu tận đâu2021-02-15 14:08
 • #210: Ấm áp2021-02-15 14:08
 • #211: Đêm mưa ôn nhu2021-02-15 14:08
 • #212: Cõi lòng2021-02-15 14:08
 • #213: Định tình2021-02-15 14:08
 • #214: Phục sinh2021-02-15 14:08
 • #215: Hạnh phúc sinh hoạt2021-02-15 14:09
 • #216: Đào viên phòng nhỏ2021-02-15 14:09
 • #217: Ngoài ý muốn đến2021-02-15 14:09
 • #218: Đại Tà Hoàng2021-02-15 14:09
 • #219: Thánh nữ2021-02-15 14:09
 • #220: Thiên nhai2021-02-15 14:09
 • #221: Con đường phía trước2021-02-15 14:09
 • #222: Vong Ưu Cốc2021-02-15 14:10
 • #223: Cô Tịch Kiếm Ý2021-02-15 14:10
 • #224: Tinh Hải sinh linh2021-02-15 14:10
 • #225: Kiếm Linh Mộng mộng2021-02-15 14:10
 • #226: Vô cực hành trình2021-02-15 14:10
 • #227: Vô Lượng thành2021-02-15 14:10
 • #228: Thiếu Vũ Lâu2021-02-15 14:10
 • #229: Cùng một chỗ lắc lư2021-02-15 14:10
 • #230: Gặp chuyện bất bình2021-02-15 14:11
 • #231: Bí văn2021-02-15 14:11
 • #232: Kiếm Thần Cung chủ2021-02-15 14:11
 • #233: Ngũ Môn triệu tập2021-02-15 14:11
 • #234: Cô Nguyệt cùng khảo hạch2021-02-15 14:11
 • #235: Tiềm lực khảo thí2021-02-15 14:11
 • #236: Chân chính tiềm lực2021-02-15 14:11
 • #237: Chỉ riêng2021-02-15 14:12
 • #238: Quá quan2021-02-15 14:12
 • #239: Đoàn đội khảo hạch2021-02-15 14:12
 • #240: Bốn đóa kỳ hoa2021-02-15 14:12
 • #241: Thái Hành Sơn Mạch2021-02-15 14:12
 • #242: Sụp đổ2021-02-15 14:12
 • #243: Nghe ta2021-02-15 14:12
 • #244: Làm phiếu lớn2021-02-15 14:12
 • #245: Dung Nham Cự Nhân2021-02-15 14:13
 • #246: Kinh động2021-02-15 14:13
 • #247: Hiểu lầm2021-02-15 14:13
 • #248: Phách lối?2021-02-15 14:13
 • #249: Thanh lý bại hoại2021-02-15 14:13
 • #250: Chính nghĩa?2021-02-15 14:13
 • #251: Tinh Trầm Phong đỉnh2021-02-15 14:13
 • #252: Việc nhỏ mà thôi2021-02-15 14:13
 • #253: Sinh Tử Tác Đạo2021-02-15 14:14
 • #254: Thiên tài quyết đấu2021-02-15 14:14
 • #255: Đao kiếm cười2021-02-15 14:14
 • #256: Đao hung kiếm nguy2021-02-15 14:14
 • #257: Hung tính2021-02-15 14:14
 • #258: Ngoài ý muốn chi cục2021-02-15 14:14
 • #259: Cùng chung chí hướng2021-02-15 14:14
 • #260: Khảo hạch kết thúc2021-02-15 14:15
 • #261: Thanh Diệp Khê Giản2021-02-15 14:15
 • #262: Tranh đoạt tân sinh2021-02-15 14:15
 • #263: Bình tĩnh một chút!2021-02-15 14:15
 • #264: Mạnh nhất tân sinh2021-02-15 14:15
 • #265: Sư tỷ dẫn đường2021-02-15 14:15
 • #266: Tử Hà Huyễn Tinh2021-02-15 14:15
 • #267: Không hài hòa tiệc tối2021-02-15 14:16
 • #268: Mạch nước ngầm2021-02-15 14:16
 • #269: Tùy tiện2021-02-15 14:16
 • #270: Giằng co2021-02-15 14:16
 • #271: Lãng Hoa Trảm Ẩn Thức2021-02-15 14:16
 • #272: Cuồng chiến!2021-02-15 14:16
 • #273: Tiềm Long2021-02-15 14:16
 • #274: Người vô sỉ2021-02-15 14:16
 • #275: Mời chào2021-02-15 14:17
 • #276: Du thuyết2021-02-15 14:17
 • #277: Liên hoàn kế2021-02-15 14:17
 • #278: Lôi Uyên Tuyệt Bích2021-02-15 14:17
 • #279: Cấp biến2021-02-15 14:17
 • #280: Mỹ nữ bác sỹ thú y2021-02-15 14:17
 • #281: Thụ Kiếm đại hội2021-02-15 14:17
 • #282: Chỉ giáo nhiều hơn2021-02-15 14:18
 • #283: Chỉ giáo2021-02-15 14:18
 • #284: Khẩu Phật tâm xà2021-02-15 14:18
 • #285: Tàng Kinh Các2021-02-15 14:18
 • #286: Tam đại cấm kỵ võ học2021-02-15 14:18
 • #287: Cấm Điển cùng kiếm lục2021-02-15 14:18
 • #288: Huyễn Võ Các2021-02-15 14:18
 • #289: Phong Vân bảng!2021-02-15 14:19
 • #290: Hải tự khiêu chiến thất2021-02-15 14:19
 • #291: Yêu nghiệt xông bảng2021-02-15 14:19
 • #292: Đứng đầu bảng người2021-02-15 14:19
 • #293: Luyện giáp2021-02-15 14:19
 • #294: Quyết chiến ngày2021-02-15 14:19
 • #295: Phá Hoàng Vẫn Thiết2021-02-15 14:19
 • #296: Hỏa điểu chi uy2021-02-15 14:20
 • #297: Sương mù Vũ Thần đi2021-02-15 14:20
 • #298: Triều Hoàng Kiếm Trận2021-02-15 14:20
 • #299: Danh khí gấp thăng2021-02-15 14:20
 • #300: Thiên Yêu hoa viên2021-02-15 14:20
 • #301: Thánh thụ lá cây2021-02-15 14:20
 • #302: Tiềm hành2021-02-15 14:20
 • #303: Nguyệt hạ mỹ nhân2021-02-15 14:20
 • #304: Huyễn cảnh2021-02-15 14:21
 • #305: Tin tức tốt cùng tin tức xấu2021-02-15 14:21
 • #306: Đột phá thần lôi2021-02-15 14:21
 • #307: Cổ Linh Hư Giới2021-02-15 14:21
 • #308: Tu hành sinh hoạt2021-02-15 14:21
 • #309: Thỏ con trải qua nguy hiểm nhớ2021-02-15 14:21
 • #310: Tìm thỏ hành trình2021-02-15 14:21
 • #311: Phượng Thanh Trì2021-02-15 14:21
 • #312: Vân nhi? !2021-02-15 14:22
 • #313: Dương Hỏa cùng Nguyệt Diễm2021-02-15 14:22
 • #314: Nhật Nguyệt quấn giao2021-02-15 14:22
 • #315: Tiên tử động tình2021-02-15 14:22
 • #316: Phượng thanh băng sinh2021-02-15 14:22
 • #317: Kỳ quái Nguyệt Vũ2021-02-15 14:22
 • #318: Giảng bài2021-02-15 14:22
 • #319: Thập đại thân truyền đệ tử2021-02-15 14:23
 • #320: Nói rõ ức hiếp2021-02-15 14:23
 • #321: Giáng lâm2021-02-15 14:23
 • #322: Ngàn dặm đưa2021-02-15 14:23
 • #323: Một viên hạt giống2021-02-15 14:23
 • #324: Hạt giống cùng tiên tử2021-02-15 14:23
 • #325: Hồng nhan họa thủy2021-02-15 14:23
 • #326: Đường ban đêm chặn giết2021-02-15 14:24
 • #327: Song Tử kiếm khách2021-02-15 14:24
 • #328: Nguyệt mây diệt sát!2021-02-15 14:24
 • #329: Phía sau màn đẩy tay2021-02-15 14:24
 • #330: Yên tĩnh đêm trước2021-02-15 14:24
 • #331: Tàng Kiếm chi bích2021-02-15 14:24
 • #332: Thủy tinh thế giới2021-02-15 14:24
 • #333: Thí Kiếm Kiều2021-02-15 14:24
 • #334: Phá giải cơ quan2021-02-15 14:25
 • #335: Tứ Quý Chi Đạo2021-02-15 14:25
 • #336: Đào Kiếm Lâm2021-02-15 14:25
 • #337: Thủ đạo chi nhận2021-02-15 14:25
 • #338: Nữ kiếm nô?2021-02-15 14:25
 • #339: Tuyệt đối nan quan2021-02-15 14:25
 • #340: Kiếm Hồn2021-02-15 14:25
 • #341: Kiếm linh hữu tình2021-02-15 14:25
 • #342: Đại hoang Kiếm Trủng!2021-02-15 14:26
 • #343: Phản ám sát2021-02-15 14:26
 • #344: Bất tử thân?2021-02-15 14:26
 • #345: Lưu lại!2021-02-15 14:26
 • #346: Xông ra vòng vây2021-02-15 14:26
 • #347: Ba cái ngốc thiếu2021-02-15 14:26
 • #348: Lừa giết!2021-02-15 14:26
 • #349: Sát phạt quả đoán2021-02-15 14:27
 • #350: Xuất phát!2021-02-15 14:27
 • #351: Xông cấm địa2021-02-15 14:27
 • #352: Hắc Long Tịnh Liên2021-02-15 14:27
 • #353: Thánh Ma Kiếm2021-02-15 14:27
 • #354: Tà Hoàng kiếm khí2021-02-15 14:27
 • #355: Tịnh Liên Thánh Kiếm!2021-02-15 14:27
 • #356: Câu thông ma kiếm!2021-02-15 14:27
 • #357: Long Tại Uyên!2021-02-15 14:28
 • #358: Hung kiếm Thất Sát!2021-02-15 14:28
 • #359: Long Linh thế giới2021-02-15 14:28
 • #360: Tế kiếm ngày2021-02-15 14:28
 • #361: Tinh thần luân hồi2021-02-15 14:28
 • #362: Tứ phương đều chấn2021-02-15 14:28
 • #363: Cổ Trần chân nhân2021-02-15 14:28
 • #364: Một thích rượu lão nhân2021-02-15 14:29
 • #365: Ma kiếm chi chủ!2021-02-15 14:29
 • #366: Lưỡng Nghi Phong Ma Đại Trận2021-02-15 14:29
 • #367: Kiếm Ma hiện thân!2021-02-15 14:29
 • #368: Mộng Mộng vs Kiếm Ma!2021-02-15 14:29
 • #369: Tế điện?2021-02-15 14:29
 • #370: Phong vân đột biến2021-02-15 14:29
 • #371: Cường giả tranh phong!2021-02-15 14:30
 • #372: Võ Vương! Sở Vân!2021-02-15 14:30
 • #373: Nhục thân đọ sức giao long!2021-02-15 14:30
 • #374: Sâm La Vạn Tượng2021-02-15 14:30
 • #375: Kiếm tâm cộng minh2021-02-15 14:30
 • #376: Vạn kiếm che trời!2021-02-15 14:30
 • #377: Phá địch2021-02-15 14:30
 • #378: Chân Võ hoán linh2021-02-15 14:30
 • #379: Phong Linh Pháp Ấn2021-02-15 14:31
 • #380: Phần Diệt lại xuất hiện!2021-02-15 14:31
 • #381: Rồng đấu rồng2021-02-15 14:31
 • #382: Ma gốc rễ ý2021-02-15 14:31
 • #383: Kiếm Đế con đường2021-02-15 14:31
 • #384: Một đám tạp ngư2021-02-15 14:31
 • #385: Ân oán?2021-02-15 14:31
 • #386: Phản tông chi tặc!2021-02-15 14:32
 • #387: Thiên La Hàng Ma Trận2021-02-15 14:32
 • #388: Phá trận chi nhân!2021-02-15 14:32
 • #389: Giết chi thịnh yến2021-02-15 14:32
 • #390: Thanh lý môn hộ2021-02-15 14:32
 • #391: Thanh Diệp thiền sư2021-02-15 14:32
 • #392: Năm đó2021-02-15 14:32
 • #393: Thanh Diệp hồn đoạn2021-02-15 14:33
 • #394: Đêm yên tĩnh2021-02-15 14:33
 • #395: Thiếu nữ Mộng Mộng2021-02-15 14:33
 • #396: Tạm cách2021-02-15 14:33
 • #397: Tìm kiếm Sở Vân2021-02-15 14:33
 • #398: Hận!2021-02-15 14:33
 • #399: Nửa bước kiếm tâm2021-02-15 14:33
 • #400: Tiểu Kiếm Ma2021-02-15 14:33
 • #401: Khác thường tiên tử2021-02-15 14:34
 • #402: Nguyệt giận!2021-02-15 14:34
 • #403: Tranh đoạt ma tử2021-02-15 14:34
 • #404: Thủy Tiên động phủ2021-02-15 14:34
 • #405: Tâm Kiếm cùng Hắc Long2021-02-15 14:34
 • #406: Sư đồ2021-02-15 14:34
 • #407: Sở Lãng!2021-02-15 14:34
 • #408: Huyết ảnh!2021-02-15 14:35
 • #409: Chân tướng rõ ràng!2021-02-15 14:35
 • #410: Sở thị Thần tộc2021-02-15 14:35
 • #411: Ta đường từ ta xông!2021-02-15 14:35
 • #412: Chim ưng con giương cánh2021-02-15 14:35
 • #413: Cùng manh sủng kết bạn2021-02-15 14:35
 • #414: Hoàng thỏ tiến hóa2021-02-15 14:35
 • #415: Xông lôi uyên2021-02-15 14:35
 • #416: Tử lôi đại tinh2021-02-15 14:36
 • #417: Võ Đế nhục thân!2021-02-15 14:36
 • #418: Đuổi hồn!2021-02-15 14:36
 • #419: Thôn phệ lôi hồn!2021-02-15 14:36
 • #420: Thực lực lên nhanh!2021-02-15 14:36
 • #421: Trở về!2021-02-15 14:36
 • #422: Tụ Linh Tháp2021-02-15 14:36
 • #423: Nói xấu2021-02-15 14:37
 • #424: Một cái kia thiếu niên2021-02-15 14:37
 • #425: Lóe lên chi uy2021-02-15 14:37
 • #426: Đoán không ra2021-02-15 14:37
 • #427: Hoa hồng có gai2021-02-15 14:37
 • #428: Kiếm điện đề tài thảo luận2021-02-15 14:37
 • #429: Đều bị mây ủi2021-02-15 14:37
 • #430: Bá tà chi hành2021-02-15 14:38
 • #431: Đến so tài một chút?2021-02-15 14:38
 • #432: Võ thể chi lực2021-02-15 14:38
 • #433: Mây cùng nguyệt2021-02-15 14:38
 • #434: Kể ra2021-02-15 14:38
 • #435: Rất ngọt2021-02-15 14:38
 • #436: Tái chiến phong vân!2021-02-15 14:38
 • #437: Xông bảng muôn màu2021-02-15 14:39
 • #438: Thiên cực? !2021-02-15 14:39
 • #439: Ba bảng lưu danh?2021-02-15 14:39
 • #440: Rung động kết quả!2021-02-15 14:39
 • #441: Các phương rung động2021-02-15 14:39
 • #442: Ngầm dâng lên động2021-02-15 14:39
 • #443: Đại khảo đêm trước2021-02-15 14:39
 • #444: Thừa Thiên Kiếm Đài2021-02-15 14:39
 • #445: Bắt đầu!2021-02-15 14:40
 • #446: Một cái hố lửa2021-02-15 14:40
 • #447: Trọng đầu hí2021-02-15 14:40
 • #448: Tiên tử đến2021-02-15 14:40
 • #449: Tư cách chiến2021-02-15 14:40
 • #450: Một đối ba trăm?2021-02-15 14:40
 • #451: Lại như thế nào?2021-02-15 14:40
 • #452: Ta chỉ có một kiếm2021-02-15 14:41
 • #453: Trong kiếm Hoàng giả2021-02-15 14:41
 • #454: Tế Mệnh Đan2021-02-15 14:41
 • #455: Minh Quỷ Chiến Trận2021-02-15 14:41
 • #456: Kiếm đấu quỷ thần!2021-02-15 14:41
 • #457: Tái sinh?2021-02-15 14:41
 • #458: Ma kiếm Tru Tà!2021-02-15 14:41
 • #459: Tư cách khiêu chiến2021-02-15 14:42
 • #460: Yêu nữ đối thủ2021-02-15 14:42
 • #461: Quỷ dị thân pháp (canh thứ nhất)2021-02-15 14:42
 • #462: Thần đạo bí thuật (canh thứ hai)2021-02-15 14:42
 • #463: Yêu nữ sư tỷ (canh thứ nhất)2021-02-15 14:42
 • #464: Ngắn ngủi truy đuổi chiến (canh thứ hai)2021-02-15 14:42
 • #465: Người ta nhận thua? (canh thứ nhất)2021-02-15 14:42
 • #466: Thủ tịch quyết đấu (canh thứ hai)2021-02-15 14:43
 • #467: Thượng Thương kiếm sứ (canh thứ nhất)2021-02-15 14:43
 • #468: Trường Không kiếm ý (canh thứ hai)2021-02-15 14:43
 • #469: Khí diễm chi uy (canh thứ nhất)2021-02-15 14:43
 • #470: Thượng Thương Chi Nhãn (canh thứ hai)2021-02-15 14:43
 • #471: Phi tiên!2021-02-15 14:43
 • #472: Kịch biến!2021-02-15 14:43
 • #473: Sư phụ phát uy2021-02-15 14:43
 • #474: Mộc Tỏa Càn Khôn2021-02-15 14:44
 • #475: Kiếm Tiên chi nộ!2021-02-15 14:44
 • #476: Túy Tiêu Dao2021-02-15 14:44
 • #477: Bách Vương Tẩu Mã Thế!2021-02-15 14:44
 • #478: Đánh lén2021-02-15 14:44
 • #479: Bôn lôi!2021-02-15 14:44
 • #480: Áo nghĩa quyết giết!2021-02-15 14:45
 • #481: Gấp rút tiếp viện!2021-02-15 14:45
 • #482: Phong vân chợt ngưng (thượng)2021-02-15 14:45
 • #483: Phong vân chợt ngưng (hạ)2021-02-15 14:45
 • #484: Thần hi2021-02-15 14:45
 • #485: Vân động2021-02-15 14:45
 • #486: Tái khởi thời điểm2021-02-15 14:45
 • #487: Thủ tịch nhiệm vụ!2021-02-15 14:46
 • #488: Xét nhà hành động2021-02-15 14:46
 • #489: Thu hoạch!2021-02-15 14:46
 • #490: Thần thuật. Sưu hồn2021-02-15 14:46
 • #491: Tâm tin tức2021-02-15 14:46
 • #492: Thiên kiêu tề tụ2021-02-15 14:46
 • #493: Tặng lễ2021-02-15 14:46
 • #494: Nguyệt chi tâm2021-02-15 14:47
 • #495: Sưu Hồn Thuật2021-02-15 14:47
 • #496: Ma Long cùng Cấm Điển2021-02-15 14:47
 • #497: Ma huyết sôi trào!2021-02-15 14:47
 • #498: Chưởng ngấn2021-02-15 14:47
 • #499: Sơn Thần oanh động2021-02-15 14:47
 • #500: Bắc quốc tình thế hỗn loạn2021-02-15 14:47
 • #501: Kim Cương Thiết Chưởng?2021-02-15 14:48
 • #502: Như thế nào cao thủ?2021-02-15 14:48
 • #503: Kim Đan thiếu hiệp2021-02-15 14:48
 • #504: Chỗ ở cũ cùng cố nhân2021-02-15 14:48
 • #505: Anh tư thiếu nữ2021-02-15 14:48
 • #506: Xưa đâu bằng nay2021-02-15 14:48
 • #507: Tây viện chi biến2021-02-15 14:48
 • #508: Huyết tiễn (canh thứ nhất)2021-02-15 14:49
 • #509: Áp chế (canh thứ hai)2021-02-15 14:49
 • #510: Người đến (Canh [3])2021-02-15 14:49
 • #511: Ngươi là người phương nào?2021-02-15 14:49
 • #512: Bất động như núi2021-02-15 14:49
 • #513: Phản giáp?2021-02-15 14:49
 • #514: Vỡ vụn2021-02-15 14:50
 • #515: Thiếu niên tông sư2021-02-15 14:50
 • #516: Tiệc rượu2021-02-15 14:50
 • #517: Hạ lạc2021-02-15 14:50
 • #518: Chim sơn ca cánh đồng hoa2021-02-15 14:50
 • #519: Xà hoa cùng dược viên2021-02-15 14:50
 • #520: Thiên tài muội muội2021-02-15 14:51
 • #521: Ám sát2021-02-15 14:51
 • #522: Phòng ngừa chu đáo2021-02-15 14:51
 • #523: Tổ huyết truy tung2021-02-15 14:51
 • #524: Bỏ mạng Sở tộc2021-02-15 14:51
 • #525: Chưởng chính càn khôn2021-02-15 14:51
 • #526: Mẫn ân cừu?2021-02-15 14:51
 • #527: Ngoài ý muốn ẩn tình2021-02-15 14:52
 • #528: Giải độc2021-02-15 14:52
 • #529: Thích khách tù binh2021-02-15 14:52
 • #530: Minh Điện chi mê2021-02-15 14:52
 • #531: Hỏa Vũ chân huyết2021-02-15 14:52
 • #532: Bất Tử Tà Vương2021-02-15 14:52
 • #533: Yêu nữ lại xuất hiện2021-02-15 14:52
 • #534: Thật đau đầu!2021-02-15 14:53
 • #535: Dự cảm2021-02-15 14:53
 • #536: Thiên nhai Song Tử2021-02-15 14:53
 • #537: Nam Đẩu cùng Diệp Tâm2021-02-15 14:53
 • #538: Diệp Tâm Dao2021-02-15 14:53
 • #539: Mộng đẹp2021-02-15 14:53
 • #540: Biên cảnh quan khẩu2021-02-15 14:53
 • #541: Tiềm Long tại dã2021-02-15 14:53
 • #542: Thiên Đao tướng quân2021-02-15 14:54
 • #543: Đao kiếm hội2021-02-15 14:54
 • #544: Quỷ Nham Vực2021-02-15 14:54
 • #545: Thông hành thạch2021-02-15 14:54
 • #546: Xem náo nhiệt2021-02-15 14:54
 • #547: Tấm sắt thần toán?2021-02-15 14:54
 • #548: Ẩn thế cao thủ2021-02-15 14:54
 • #549: Thiên Cơ Tử2021-02-15 14:55
 • #550: Mệnh số2021-02-15 14:55
 • #551: Nghịch mệnh2021-02-15 14:55
 • #552: Tây U Hoàng Lăng2021-02-15 14:55
 • #553: Ám sát2021-02-15 14:55
 • #554: Bí mật chui vào2021-02-15 14:55
 • #555: Trộm bảo2021-02-15 14:55
 • #556: Hỏa Vũ mật quyển2021-02-15 14:56
 • #557: Đột kích!2021-02-15 14:56
 • #558: Bất diệt cường địch!2021-02-15 14:56
 • #559: Chưởng ngấn liệt thiên2021-02-15 14:56
 • #560: Thoát đi2021-02-15 14:56
 • #561: Thánh Đường chi chủ2021-02-15 14:56
 • #562: Tà Vương chi nộ2021-02-15 14:56
 • #563: Minh Vương nhìn chăm chú2021-02-15 14:57
 • #564: U Xuân Lâu2021-02-15 14:57
 • #565: Hương Di2021-02-15 14:57
 • #566: Cổ đồ cùng trứng2021-02-15 14:57
 • #567: Thu hoạch lớn!2021-02-15 14:57
 • #568: Phía sau màn nghe giang hồ (thượng)2021-02-15 14:57
 • #569: Phía sau màn nghe giang hồ (trung)2021-02-15 14:57
 • #570: Phía sau màn nghe giang hồ (hạ)2021-02-15 14:57
 • #571: Chợ đen đấu giá hội2021-02-15 14:58
 • #572: Đấu giá phong vân2021-02-15 14:58
 • #573: Mỹ nhân dụ đập2021-02-15 14:58
 • #574: Đao đạo tranh hùng2021-02-15 14:58
 • #575: Xà hạt mỹ nhân2021-02-15 14:58
 • #576: Minh tranh ám đấu2021-02-15 14:58
 • #577: Hám Thiên Long Kích2021-02-15 14:58
 • #578: Long kích chi tranh2021-02-15 14:59
 • #579: Hư thực khó dò2021-02-15 14:59
 • #580: Thuận nước đẩy thuyền2021-02-15 14:59
 • #581: Trúng kế2021-02-15 14:59
 • #582: Tạo hóa thánh thủy2021-02-15 14:59
 • #583: Thánh thủy được chủ?2021-02-15 14:59
 • #584: Rời tiệc2021-02-15 14:59
 • #585: Nguyệt hắc phong cao2021-02-15 15:00
 • #586: Ngõ hẹp gặp nhau2021-02-15 15:00
 • #587: Biến cố lan tràn2021-02-15 15:00
 • #588: Đàm tiếu dụng binh2021-02-15 15:00
 • #589: Yêu thuật sư2021-02-15 15:00
 • #590: Quân Thần cùng tiểu Lam2021-02-15 15:00
 • #591: Một điều thỉnh cầu2021-02-15 15:00
 • #592: Đàm phán2021-02-15 15:01
 • #593: Cổ đăng kỳ họa2021-02-15 15:01
 • #594: Kết giao2021-02-15 15:01
 • #595: Cáo biệt2021-02-15 15:01
 • #596: Màn nước ẩn động2021-02-15 15:01
 • #597: Lần đầu luyện khí2021-02-15 15:01
 • #598: Tiểu Kim Nhân2021-02-15 15:01
 • #599: Ngoài ý muốn dung hợp2021-02-15 15:01
 • #600: Kim cương Võ Vương2021-02-15 15:02
 • #601: Cổ môn lại xuất hiện2021-02-15 15:02
 • #602: Mỹ nữ đồ đệ?2021-02-15 15:02
 • #603: Kiều diễm chữa thương2021-02-15 15:02
 • #604: Trong động đàm tiếu2021-02-15 15:02
 • #605: Thần đạo gợi ý2021-02-15 15:02
 • #606: Quá khứ cổ Phật2021-02-15 15:02
 • #607: Thần hồn khai thiên2021-02-15 15:03
 • #608: Thời không tầm nhìn2021-02-15 15:03
 • #609: U ám thời không2021-02-15 15:03
 • #610: Tù Long2021-02-15 15:03
 • #611: Long nát càn khôn2021-02-15 15:03
 • #612: Thí đế2021-02-15 15:03
 • #613: Tế kiếm luân hồi2021-02-15 15:03
 • #614: Đoạn không!2021-02-15 15:04
 • #615: Thần thông chi lực2021-02-15 15:04
 • #616: Xuôi nam2021-02-15 15:04
 • #617: Truy điện2021-02-15 15:04
 • #618: Hiển uy!2021-02-15 15:04
 • #619: Thi đạo kinh mây2021-02-15 15:04
 • #620: Huyết chú cuồng thi!2021-02-15 15:04
 • #621: Trời khắc!2021-02-15 15:04
 • #622: Thứ hai quỷ đạo!2021-02-15 15:05
 • #623: Thôn nguyên!2021-02-15 15:05
 • #624: Thiên Trảm thần đoạn!2021-02-15 15:05
 • #625: Tuyệt sát!2021-02-15 15:05
 • #626: Thiên Khốc Tuyệt Diệt!2021-02-15 15:05
 • #627: Một đao mở sinh lộ!2021-02-15 15:05
 • #628: Áo nghĩa luận đạo2021-02-15 15:05
 • #629: Trở về2021-02-15 15:06
 • #630: Rơi xuống!2021-02-15 15:06
 • #631: Tiên tử lưu tin2021-02-15 15:06
 • #632: Gặp lại người thân2021-02-15 15:06
 • #633: Xuất phát!2021-02-15 15:06
 • #634: Dân đen?2021-02-15 15:06
 • #635: Hộ mây Cuồng Tiên2021-02-15 15:06
 • #636: Tử Kim công chúa2021-02-15 15:07
 • #637: Gió nổi mây phun!2021-02-15 15:07
 • #638: Vượt không hành trình2021-02-15 15:07
 • #639: Kiếm chưởng trấn áp!2021-02-15 15:07
 • #640: Hoàng tử?2021-02-15 15:07
 • #641: Hoàng thất bí văn2021-02-15 15:07
 • #642: Quân chi thần2021-02-15 15:07
 • #643: Hoàng đạo long trì2021-02-15 15:07
 • #644: Tứ hoàng tử thỉnh cầu2021-02-15 15:08
 • #645: Tiên tử thiếu nữ tâm2021-02-15 15:08
 • #646: Công chúa giá lâm2021-02-15 15:08
 • #647: Thiên Hành dạ yến2021-02-15 15:08
 • #648: Hai tên thổ phỉ!2021-02-15 15:08
 • #649: Nhấm nháp món ngon2021-02-15 15:08
 • #650: Sơ lộ nanh vuốt2021-02-15 15:09
 • #651: Bá khí2021-02-15 15:09
 • #652: Long sư có khác2021-02-15 15:09
 • #653: Ném ra ngoài2021-02-15 15:09
 • #654: Hoàng đạo sát cục!2021-02-15 15:09
 • #655: Thiên Bảng hoàng long!2021-02-15 15:09
 • #656: Võ Vương bảo tiêu2021-02-15 15:09
 • #657: Nhà ta kim nhân sẽ mất khống chế2021-02-15 15:10
 • #658: Danh chấn hoàng kình2021-02-15 15:10
 • #659: Phấn hồng chiến tranh2021-02-15 15:10
 • #660: Hắn phải bồi bản công chúa2021-02-15 15:10
 • #661: Sở thiếu sư2021-02-15 15:10
 • #662: Thái Thanh Phong Động Quyết2021-02-15 15:10
 • #663: Câm miệng cho ta2021-02-15 15:10
 • #664: Kiếm chiếu dấm nguyệt2021-02-15 15:10
 • #665: Cho bản sư tỷ tiến đến!2021-02-15 15:11
 • #666: Thổ lộ tâm tình2021-02-15 15:11
 • #667: Hỏa nguyên ấp trứng2021-02-15 15:11
 • #668: Ý loạn tình mê2021-02-15 15:11
 • #669: Vân Nguyệt đồng tu2021-02-15 15:11
 • #670: Ngọt nhập nội tâm2021-02-15 15:11
 • #671: Song trọng ngọt ngào2021-02-15 15:11
 • #672: Thiên Uyên2021-02-15 15:12
 • #673: Tử Uyên cửa ngầm2021-02-15 15:12
 • #674: Sóng ngấn2021-02-15 15:12
 • #675: Minh đạo kinh tài!2021-02-15 15:12
 • #676: Nói toạc!2021-02-15 15:12
 • #677: Đến!2021-02-15 15:12
 • #678: Liên phá Thiên Vị!2021-02-15 15:12
 • #679: Thiên kiêu cùng nổi lên! (thượng)2021-02-15 15:12
 • #680: Thiên kiêu cùng nổi lên! (hạ)2021-02-15 15:13
 • #681: Kinh trảm áo nghĩa!2021-02-15 15:13
 • #682: Danh Nhã Sơn Trang2021-02-15 15:13
 • #683: Thiên Địa Phong Vân Lục2021-02-15 15:13
 • #684: Trời đều Kỷ Kỷ Điểu2021-02-15 15:13
 • #685: Vô Cực hành cung2021-02-15 15:13
 • #686: Thiên Binh Trận2021-02-15 15:13
 • #687: Quyền đả chó, có thể trả tay?2021-02-15 15:13
 • #688: Một cái có thể đánh đều không có2021-02-15 15:14
 • #689: Kiếm đạo song liệt2021-02-15 15:14
 • #690: Sư đồ đoàn tụ2021-02-15 15:14
 • #691: Thần Nhược Cung2021-02-15 15:14
 • #692: Thánh Võ Linh Lộ2021-02-15 15:14
 • #693: Linh đường mở ra đêm trước2021-02-15 15:14
 • #694: Xuất phát2021-02-15 15:14
 • #695: Giám Tinh Đài2021-02-15 15:14
 • #696: Vân Nguyệt chi chim2021-02-15 15:15
 • #697: Nữ thần bị mây ngoặt chạy!2021-02-15 15:15
 • #698: Giám Tinh đạo chủng2021-02-15 15:15
 • #699: Chỉ dẫn khiếu môn!2021-02-15 15:15
 • #700: Thăm dò2021-02-15 15:15
 • #701: Táng Không địa động2021-02-15 15:15
 • #702: Táng Hồng Quật2021-02-15 15:15
 • #703: Thủ mộ dị vật2021-02-15 15:16
 • #704: Ờ! Ta Hải Lam Thần Tủy!2021-02-15 15:16
 • #705: Thiên Thể cảnh2021-02-15 15:16
 • #706: Bốn tên cung tu2021-02-15 15:16
 • #707: Nhân tính thí luyện (thượng)2021-02-15 15:16
 • #708: Nhân tính thí luyện (trung)2021-02-15 15:16
 • #709: Nhân tính thí luyện (hạ)2021-02-15 15:16
 • #710: Chân diện mục2021-02-15 15:17
 • #711: Ma kiếm chém yêu2021-02-15 15:17
 • #712: Cho ngươi hai thí luyện2021-02-15 15:17
 • #713: Cùng mỹ nữ đồng hành2021-02-15 15:17
 • #714: Ẩn tàng mộ thất!2021-02-15 15:17
 • #715: Vạn độc chi nguyên2021-02-15 15:17
 • #716: Âm Huyền Độc Long thú2021-02-15 15:17
 • #717: Yêu Long2021-02-15 15:17
 • #718: Sinh mệnh chi hỏa2021-02-15 15:18
 • #719: Tiểu Chu Tước cùng nhiệm vụ ẩn2021-02-15 15:18
 • #720: Chiến Đế Huyết Nguyên2021-02-15 15:18
 • #721: Mộ linh khảo thí2021-02-15 15:18
 • #722: Đế Cung. Thất Hồng2021-02-15 15:18
 • #723: Thí luyện thu hoạch!2021-02-15 15:18
 • #724: Vô Tự Đạo Điển2021-02-15 15:18
 • #725: Lại nổi sóng gió2021-02-15 15:19
 • #726: Xuyên Thần hải cảng2021-02-15 15:19
 • #727: Càng khó khăn đường2021-02-15 15:19
 • #728: Kiếm si Vân Chiến2021-02-15 15:19
 • #729: Hải Linh Thương Hội2021-02-15 15:19
 • #730: Chọn lựa Hoàng khí2021-02-15 15:19
 • #731: Vô thượng Kiếm Hoàng2021-02-15 15:19
 • #732: Kiếm Hoàng bảng2021-02-15 15:20
 • #733: Luyện Hồn Chú Quyết2021-02-15 15:20
 • #734: Thái Hoang Cốt Kiếm!2021-02-15 15:20
 • #735: Thánh Ma truyền thuyết2021-02-15 15:20
 • #736: Vân Chiến chi đạo!2021-02-15 15:20
 • #737: Người muốn phạm ta, ta tất phạm nhân2021-02-15 15:20
 • #738: Lấy người thí chiêu2021-02-15 15:20
 • #739: Chó ngoan không chặn đường2021-02-15 15:20
 • #740: Ai mới là đống cát?2021-02-15 15:21
 • #741: Ngược Thiên Nhân Bảng võ giả2021-02-15 15:21
 • #742: Một chọi ba? Một ngược ba!2021-02-15 15:21
 • #743: Hai cái mục đích!2021-02-15 15:21
 • #744: Vũ Hành Không2021-02-15 15:21
 • #745: Hoang kiếm vs phi kiếm!2021-02-15 15:21
 • #746: Kiếm chiến chợt ngưng2021-02-15 15:21
 • #747: Tứ Thần Đế Lục2021-02-15 15:22
 • #748: Hải tặc chi cảng!2021-02-15 15:22
 • #749: Thiên Binh Các nội loạn!2021-02-15 15:22
 • #750: Đoạn Dương chi nộ!2021-02-15 15:22
 • #751: Mượn kiếm đè người2021-02-15 15:22
 • #752: Ba một bàn tay! Thật vang2021-02-15 15:22
 • #753: Ân đoạn nghĩa tuyệt! (thượng)2021-02-15 15:22
 • #754: Ân đoạn nghĩa tuyệt! (trung)2021-02-15 15:23
 • #755: Ân đoạn nghĩa tuyệt! (hạ)2021-02-15 15:23
 • #756: Bá Dương Thiên Kích2021-02-15 15:23
 • #757: Một tay lay dương kích!2021-02-15 15:23
 • #758: Nghịch phản phá Viêm Dương!2021-02-15 15:23
 • #759: Thua chạy2021-02-15 15:23
 • #760: Sư đồ gặp mặt2021-02-15 15:23
 • #761: Song liệt dạ đàm2021-02-15 15:23
 • #762: Bát Thần Hải Động2021-02-15 15:24
 • #763: Vân Chiến là bánh trái thơm ngon?2021-02-15 15:24
 • #764: Mục Thiền Sinh2021-02-15 15:24
 • #765: Bá vương tín vật2021-02-15 15:24
 • #766: Độc Lang?2021-02-15 15:24
 • #767: Đông Hải Tiểu Bá Vương2021-02-15 15:24
 • #768: Đàm phán thuận lợi?2021-02-15 15:24
 • #769: Dạ Mị Nữ Vương2021-02-15 15:25
 • #770: Cõng nồi rồi? !2021-02-15 15:25
 • #771: Không hô mẹ nuôi, liền làm ngươi2021-02-15 15:25
 • #772: Mẫu thân dẫn ngươi đi kiến thức tinh thần đại hải!2021-02-15 15:25
 • #773: Giương buồm, xuất phát!2021-02-15 15:25
 • #774: Hữu nghị thuyền nhỏ sao?2021-02-15 15:25
 • #775: Kỳ hoa thuyền bạn!2021-02-15 15:25
 • #776: Lại là ngươi!2021-02-15 15:26
 • #777: Không đánh nhau thì không quen biết2021-02-15 15:26
 • #778: Phi Yêu Ngũ Anh Vệ2021-02-15 15:26
 • #779: Thương Phong2021-02-15 15:26
 • #780: Phong tử cầu hôn2021-02-15 15:26
 • #781: Rung chuyển trước chuyện xấu2021-02-15 15:26
 • #782: Vòng xoáy phong vân2021-02-15 15:26
 • #783: Bền bỉ giằng co2021-02-15 15:27
 • #784: Trên biển đổ chiến2021-02-15 15:27
 • #785: Tan tác!2021-02-15 15:27
 • #786: Thứ hai Chiến giả2021-02-15 15:27
 • #787: Kiêu binh tất bại!2021-02-15 15:27
 • #788: Nghĩ thắng, liền cút cho ta!2021-02-15 15:27
 • #789: Phi Vũ hào ngập trời chất vấn2021-02-15 15:27
 • #790: Không chịu nổi một kích!2021-02-15 15:28
 • #791: Chất vấn tận bạo!2021-02-15 15:28
 • #792: Đao kiếm tranh thiên phong!2021-02-15 15:28
 • #793: Bất động một kiếm ngấn!2021-02-15 15:28
 • #794: Vân uy hạo đãng!2021-02-15 15:28
 • #795: Long chi địch, dương chi huyết2021-02-15 15:28
 • #796: Thứ năm chiến quyết!2021-02-15 15:28
 • #797: Cuồng long chi lực!2021-02-15 15:29
 • #798: Vân Dương chi chiến!2021-02-15 15:29
 • #799: Lục Thiên Trảm Dương! (thượng)2021-02-15 15:29
 • #800: Lục Thiên Trảm Dương! (hạ)2021-02-15 15:29
 • #801: Một kiếm kinh vân!2021-02-15 15:29
 • #802: Tức giận kỳ thủ2021-02-15 15:29
 • #803: Vân Dương tứ hải!2021-02-15 15:29
 • #804: Sở Vân chữa thương sinh hoạt (thượng)2021-02-15 15:30
 • #805: Sở Vân chữa thương sinh hoạt (trung)2021-02-15 15:30
 • #806: Sở Vân chữa thương sinh hoạt (hạ)2021-02-15 15:30
 • #807: Phi Vũ hội đàm2021-02-15 15:30
 • #808: Thiên Tiên trong mắt sụp đổ thế giới2021-02-15 15:30
 • #809: Thứ hai thí luyện khải bắt đầu2021-02-15 15:30
 • #810: Đạo kinh hiển hóa2021-02-15 15:30
 • #811: Tìm hiểu đạo điển2021-02-15 15:30
 • #812: U Minh Lộ2021-02-15 15:31
 • #813: Xông âm thuyền2021-02-15 15:31
 • #814: Đạo thứ nhất giới2021-02-15 15:31
 • #815: Nguyên lai là ngươi2021-02-15 15:31
 • #816: Giả?2021-02-15 15:31
 • #817: Thực hồn yêu quỷ2021-02-15 15:31
 • #818: Kiếm giới giải phong2021-02-15 15:31
 • #819: Thu hoạch2021-02-15 15:32
 • #820: Tứ Giới giải phong người2021-02-15 15:32
 • #821: Yêu nghiệt sơ hiển2021-02-15 15:32
 • #822: Tứ Tượng nan đề2021-02-15 15:32
 • #823: Thiên kiêu sẽ2021-02-15 15:32
 • #824: Tứ Tượng thành!2021-02-15 15:32
 • #825: Đột nhiên tăng mạnh2021-02-15 15:32
 • #826: Hóa Thạch Cự Côn2021-02-15 15:33
 • #827: Phong Vân Không hợp chiến!2021-02-15 15:33
 • #828: Tuyệt đối thế yếu!2021-02-15 15:33
 • #829: Một thức! Chỉ vì nghịch vương mà lên!2021-02-15 15:33
 • #830: Loa Toàn Quán Sát!2021-02-15 15:33
 • #831: Thiết huyết2021-02-15 15:33
 • #832: Vượt qua kia Tinh Hải2021-02-15 15:33
 • #833: Biết anh hùng (thượng)2021-02-15 15:33
 • #834: Biết anh hùng (hạ)2021-02-15 15:34
 • #835: Huynh đệ2021-02-15 15:34
 • #836: Điểm cuối cùng thí luyện2021-02-15 15:34
 • #837: Yêu Ngư đảo2021-02-15 15:34
 • #838: An bình chi dạ2021-02-15 15:34
 • #839: Thiên Hà phía dưới2021-02-15 15:34
 • #840: Cha chi danh2021-02-15 15:35
 • #841: Quá khứ cùng tương lai2021-02-15 15:35
 • #842: Chiêm tinh thần sư2021-02-15 15:35
 • #843: Thiên cơ tính2021-02-15 15:35
 • #844: Khải nhập tiên thác nước2021-02-15 15:35
 • #845: Bàn Thánh Tiên Bích2021-02-15 15:35
 • #846: Thập phương thuyền động!2021-02-15 15:35
 • #847: Thánh giả Hư Linh (canh thứ hai)2021-02-15 15:36
 • #848: Triều thánh chín bước (Canh [3])2021-02-15 15:36
 • #849: Một bước thành hố! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:36
 • #850: Liên tục rơi hố! (canh thứ hai)2021-02-15 15:36
 • #851: Một ý niệm (Canh [3])2021-02-15 15:36
 • #852: Cao thủ ẩn hiện (canh thứ nhất)2021-02-15 15:36
 • #853: Hắn không xứng (canh thứ hai)2021-02-15 15:36
 • #854: Nhất Tự Đao Quân (Canh [3])2021-02-15 15:36
 • #855: Tám bước thành đế huyết (canh thứ nhất)2021-02-15 15:37
 • #856: Kiếm lên kiếm rơi (canh thứ hai)2021-02-15 15:37
 • #857: Người khác cười ta quá điên (Canh [3])2021-02-15 15:37
 • #858: Tiên tử làm bạn (canh thứ nhất)2021-02-15 15:37
 • #859: Ai không xứng? (canh thứ hai)2021-02-15 15:37
 • #860: Kiếm thứ 9 bước! (Canh [3])2021-02-15 15:37
 • #861: Thập phương kiếm giới! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:37
 • #862: Hoang Hải Băng Tâm (canh thứ hai)2021-02-15 15:38
 • #863: Băng tinh tâm hoa (Canh [3])2021-02-15 15:38
 • #864: Vân tâm (canh thứ nhất)2021-02-15 15:38
 • #865: Tiên tử chi bước (canh thứ hai)2021-02-15 15:38
 • #866: Hồ ly tinh? (canh thứ nhất)2021-02-15 15:38
 • #867: Đoạt nam nhân! (canh thứ hai)2021-02-15 15:38
 • #868: Minh tranh ám đấu (canh thứ nhất)2021-02-15 15:38
 • #869: Dắt ngươi cả một đời (canh thứ hai)2021-02-15 15:38
 • #870: Không thể siêu việt!2021-02-15 15:38
 • #871: Vân Nguyệt gặp nhau (canh thứ nhất)2021-02-15 15:39
 • #872: Phi Vũ tam tiên thiên (canh thứ hai)2021-02-15 15:39
 • #873: Lại đừng Hoang Hải2021-02-15 15:39
 • #874: Mạt lộ Băng Tâm2021-02-15 15:39
 • #875: Thôn phệ Băng Chi Thánh Hồn! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:39
 • #876: Thiên đạo vân cực! (canh thứ hai)2021-02-15 15:39
 • #877: Mời đối chiến2021-02-15 15:39
 • #878: Kiếm chiến tiên liên2021-02-15 15:40
 • #879: Tam nguyên khí diễm2021-02-15 15:40
 • #880: Hợp kích chiến pháp (canh thứ nhất)2021-02-15 15:40
 • #881: Phá! (canh thứ hai)2021-02-15 15:40
 • #882: Ý độc hành2021-02-15 15:40
 • #883: Độc xông kế sách2021-02-15 15:40
 • #884: Cấm long2021-02-15 15:40
 • #885: Vân Bảo Bảo2021-02-15 15:41
 • #886: Thiên Minh thủy sư2021-02-15 15:41
 • #887: Phong ba động2021-02-15 15:41
 • #888: Ngầm cướp đột kích! (thượng)2021-02-15 15:41
 • #889: Ngầm cướp đột kích! (hạ)2021-02-15 15:41
 • #890: Hải linh cự nhân!2021-02-15 15:41
 • #891: Phương thiên họa biển!2021-02-15 15:41
 • #892: Thủy chi lao, núi kiên cố!2021-02-15 15:41
 • #893: Máu lâm Phi Vũ2021-02-15 15:42
 • #894: Lấy xương kháng binh!2021-02-15 15:42
 • #895: Lấy máu đối vương!2021-02-15 15:42
 • #896: Ngục Hỏa Long Đồ! (thượng)2021-02-15 15:42
 • #897: Ngục Hỏa Long Đồ! (hạ)2021-02-15 15:42
 • #898: Huyết cừu ký ức2021-02-15 15:42
 • #899: Cuồng long cùng máu khóa2021-02-15 15:42
 • #900: Huyết Tỏa Nhân Đồ!2021-02-15 15:43
 • #901: Không khí chiến tranh về!2021-02-15 15:43
 • #902: Nghịch chiến cùng sách lược!2021-02-15 15:43
 • #903: Bất động như núi, từ như rừng2021-02-15 15:43
 • #904: nhanh như phong, xâm cướp như hỏa2021-02-15 15:43
 • #905: Quyết chiến Phong Lâm Hỏa Sơn!2021-02-15 15:43
 • #906: Khổ chiến tứ vương!2021-02-15 15:43
 • #907: Một tuyến sinh!2021-02-15 15:43
 • #908: Tuyệt địa một kiếm! (thượng)2021-02-15 15:44
 • #909: Tuyệt địa một kiếm! (hạ)2021-02-15 15:44
 • #910: Lấy mạng đổi mạng!2021-02-15 15:44
 • #911: Kế trong kế2021-02-15 15:44
 • #912: Dịch đạo sát thuật!2021-02-15 15:44
 • #913: Thần binh dung huyết!2021-02-15 15:44
 • #914: Viêm Lôi Chiến Quyết!2021-02-15 15:44
 • #915: Kinh thiên biến đổi lớn!2021-02-15 15:45
 • #916: Tà Vương giáng lâm!2021-02-15 15:45
 • #917: Tuyệt mệnh!2021-02-15 15:45
 • #918: Vân thương2021-02-15 15:45
 • #919: Sở Vân cái chết (thượng)2021-02-15 15:45
 • #920: Sở Vân cái chết (hạ)2021-02-15 15:45
 • #921: Hắc ám thời đại (thượng)2021-02-15 15:45
 • #922: Hắc ám thời đại (hạ)2021-02-15 15:45
 • #923: Vô Tự Hoang Vực2021-02-15 15:46
 • #924: Thần thương2021-02-15 15:46
 • #925: Hồng nhan nước mắt (thượng)2021-02-15 15:46
 • #926: Hồng nhan nước mắt (hạ)2021-02-15 15:46
 • #927: Vô tận mưa gió2021-02-15 15:46
 • #928: Thời không loạn lưu2021-02-15 15:46
 • #929: Kiếm Nguyên mệnh trở lại2021-02-15 15:46
 • #930: Không khí chiến tranh tái khởi!2021-02-15 15:46
 • #931: Phi Vũ nguy cơ2021-02-15 15:47
 • #932: Cùng thuyền chung mệnh2021-02-15 15:47
 • #933: Định càn khôn2021-02-15 15:47
 • #934: Kiếm vân phục sinh2021-02-15 15:47
 • #935: Dũng mãnh không sợ!2021-02-15 15:47
 • #936: Kiếm lôi mở đường2021-02-15 15:47
 • #937: Ngự kiếm thần hành2021-02-15 15:47
 • #938: Vô tự thần thác nước2021-02-15 15:47
 • #939: Nghịch loạn thời không (thượng)2021-02-15 15:48
 • #940: Nghịch loạn thời không (trung)2021-02-15 15:48
 • #941: Nghịch loạn thời không (hạ)2021-02-15 15:48
 • #942: Biến mất phong vân2021-02-15 15:48
 • #943: Cổ biển phiêu lưu nhớ2021-02-15 15:48
 • #944: Đảo hoang song long?2021-02-15 15:48
 • #945: Gặp rủi ro? Nghỉ phép?2021-02-15 15:48
 • #946: Đảo hoang thổ dân2021-02-15 15:49
 • #947: Khiêng trở về!2021-02-15 15:49
 • #948: Nhốt vào phòng tối!2021-02-15 15:49
 • #949: Hai đầu Tù Long2021-02-15 15:49
 • #950: Sấm sét giữa trời quang!2021-02-15 15:49
 • #951: Trở lại quá khứ2021-02-15 15:49
 • #952: Vượt không song long2021-02-15 15:49
 • #953: Hỗn Độn Tiên Đồ2021-02-15 15:49
 • #954: Thời không huyền bí2021-02-15 15:49
 • #955: Bảy ngày vô danh (thượng)2021-02-15 15:50
 • #956: Bảy ngày vô danh (trung)2021-02-15 15:50
 • #957: Bảy ngày vô danh (hạ)2021-02-15 15:50
 • #958: Đêm khó ngủ2021-02-15 15:50
 • #959: Phong ma2021-02-15 15:50
 • #960: Ngầm sóng lên2021-02-15 15:50
 • #961: Xuất uyên!2021-02-15 15:50
 • #962: Tị kiếp phương chu2021-02-15 15:51
 • #963: Chân Thần nguyên tức2021-02-15 15:51
 • #964: Trở lại tương lai2021-02-15 15:51
 • #965: Huyền Vương Đảo2021-02-15 15:51
 • #966: Bát Cực cổ thành2021-02-15 15:51
 • #967: Trùng Hư Kiếm Lâu2021-02-15 15:51
 • #968: Người trong nghề cùng quý khách2021-02-15 15:51
 • #969: Tru Thiên Tinh Thần2021-02-15 15:51
 • #970: Bảo Bảo kiếm!2021-02-15 15:52
 • #971: Thâm tàng công cùng tên2021-02-15 15:52
 • #972: Chung thị mời2021-02-15 15:52
 • #973: Thái Huyền Môn trước2021-02-15 15:52
 • #974: Không thiếu sót2021-02-15 15:52
 • #975: Ngọa Long lên2021-02-15 15:52
 • #976: Đạo cực không bại2021-02-15 15:53
 • #977: Lộ Nhân Ất2021-02-15 15:53
 • #978: Kiếm đạo có thiếu (thượng)2021-02-15 15:53
 • #979: Kiếm đạo có thiếu (hạ)2021-02-15 15:53
 • #980: Đều là ta2021-02-15 15:53
 • #981: Long vọt Huyền Môn2021-02-15 15:53
 • #982: Tinh hoa cảng2021-02-15 15:53
 • #983: Phi Điểu Độ2021-02-15 15:53
 • #984: Thời cuộc2021-02-15 15:54
 • #985: Phong vân biến2021-02-15 15:54
 • #986: Động phủ nguy tình2021-02-15 15:54
 • #987: Viêm Thần mảnh vỡ2021-02-15 15:54
 • #988: Tẩu hỏa nhập ma2021-02-15 15:54
 • #989: Lục Đạo Phong Hành Chú2021-02-15 15:54
 • #990: Huyễn Ma nghiệp chướng (thượng)2021-02-15 15:54
 • #991: Huyễn Ma nghiệp chướng (trung)2021-02-15 15:54
 • #992: Huyễn Ma nghiệp chướng (hạ)2021-02-15 15:54
 • #993: Diệt thế giả2021-02-15 15:55
 • #994: Chú ấn tâm nhanh2021-02-15 15:55
 • #995: Dạ Long nhất tộc2021-02-15 15:55
 • #996: Thần Ma chi chủng2021-02-15 15:55
 • #997: Vô Nhai Nam Đấu2021-02-15 15:55
 • #998: Quốc tử hoàng long2021-02-15 15:55
 • #999: Mê tình độc kế2021-02-15 15:55
 • #1000: Hiểm ác chi tâm2021-02-15 15:55
 • #1001: Tử Kim Nguyên Long (thượng)2021-02-15 15:55
 • #1002: Tử Kim Nguyên Long (hạ)2021-02-15 15:56
 • #1003: Dạ Vô Phong2021-02-15 15:56
 • #1004: Hoá trang lên sân khấu2021-02-15 15:56
 • #1005: Thiên tử giáng lâm (thượng)2021-02-15 15:56
 • #1006: Thiên tử giáng lâm (hạ)2021-02-15 15:56
 • #1007: Quốc tử hội võ2021-02-15 15:56
 • #1008: Hỗn chiến khải bắt đầu (canh thứ nhất)2021-02-15 15:56
 • #1009: Vô sỉ không cực hạn! (canh thứ hai)2021-02-15 15:56
 • #1010: Khương Nghiên khuyên bảo (canh thứ nhất)2021-02-15 15:57
 • #1011: Dưới ánh trăng long du (canh thứ hai)2021-02-15 15:57
 • #1012: Vương giả chi uy2021-02-15 15:57
 • #1013: Kiếm quân chi địch (canh thứ nhất)2021-02-15 15:57
 • #1014: Tàng Kiếm Long Ẩn (canh thứ hai)2021-02-15 15:57
 • #1015: Thịnh thế nghiêng tiên (canh thứ nhất)2021-02-15 15:57
 • #1016: Quỳnh Hoa Tửu Tiên Nhưỡng? (canh thứ hai)2021-02-15 15:57
 • #1017: Có độc! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:58
 • #1018: Thiên uy áp đỉnh! (canh thứ hai)2021-02-15 15:58
 • #1019: Phách tuyệt Vô Phong! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:58
 • #1020: Liên tiếp nổ tung vương hầu! (canh thứ hai)2021-02-15 15:58
 • #1021: Chiến vô bất thắng! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:58
 • #1022: Nghiền ép hoàng mạch! (canh thứ hai)2021-02-15 15:58
 • #1023: Ác độc bại lộ (canh thứ nhất)2021-02-15 15:58
 • #1024: Chân Long ngẩng đầu! (canh thứ hai)2021-02-15 15:59
 • #1025: Kiếm Xuất Vân hiện! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:59
 • #1026: Cuồng chiến chư hầu! (canh thứ hai)2021-02-15 15:59
 • #1027: Hổ lôi kinh phá! (canh thứ nhất)2021-02-15 15:59
 • #1028: Long Nha liệt huyết! (canh thứ hai)2021-02-15 15:59
 • #1029: Chân tướng rõ ràng (canh thứ nhất)2021-02-15 15:59
 • #1030: Thiên Vũ ngàn dương! (canh thứ hai)2021-02-15 15:59
 • #1031: Tam giáo tiên thiên (thượng)2021-02-15 16:00
 • #1032: Tam giáo tiên thiên (hạ)2021-02-15 16:00
 • #1033: Vân động Bát Hoang!2021-02-15 16:00
 • #1034: Cắn ngươi!2021-02-15 16:00
 • #1035: Mỹ nhân quan2021-02-15 16:00
 • #1036: Lưu chuyển sinh tức2021-02-15 16:00
 • #1037: Trăng đêm không ngủ2021-02-15 16:00
 • #1038: Vân Nguyệt thổ lộ tâm tình2021-02-15 16:01
 • #1039: Phong vương tâm cảnh2021-02-15 16:01
 • #1040: Thanh Long kiếm tung (canh thứ nhất)2021-02-15 16:01
 • #1041: Lại sáng tạo kiếm quyết! (canh thứ hai)2021-02-15 16:01
 • #1042: Kiếm vân cưỡi ngựa2021-02-15 16:01
 • #1043: Sư cùng đồ2021-02-15 16:01
 • #1044: Thính Vũ Lâu2021-02-15 16:01
 • #1045: Sở Vân là rùa?2021-02-15 16:02
 • #1046: Tự mình hiểu lấy2021-02-15 16:02
 • #1047: Hung đao sát kình2021-02-15 16:02
 • #1048: Ngừng chiến chi uy2021-02-15 16:02
 • #1049: Tha hương cố nhân2021-02-15 16:02
 • #1050: Thiên Cơ mệnh sách2021-02-15 16:02
 • #1051: Mèo con sư tỷ2021-02-15 16:02
 • #1052: Phong vương chi đạo2021-02-15 16:03
 • #1053: Tuyệt địa thần nguyên2021-02-15 16:03
 • #1054: Nhân đạo đỉnh cao nhất2021-02-15 16:03
 • #1055: Thiên Nhân Bảng!2021-02-15 16:03
 • #1056: Đăng lâm Thiên Phong2021-02-15 16:03
 • #1057: Như tiên đến thăm2021-02-15 16:03
 • #1058: Nho đạo tài nữ2021-02-15 16:03
 • #1059: Thương môn về sau2021-02-15 16:04
 • #1060: Ma Vân2021-02-15 16:04
 • #1061: Ma khiếu tâm nguyên2021-02-15 16:04
 • #1062: Thiên nhai Huyền Nữ2021-02-15 16:04
 • #1063: Diệp Phi Tuyền2021-02-15 16:04
 • #1064: Củ cải vân!2021-02-15 16:04
 • #1065: Một lựa chọn2021-02-15 16:04
 • #1066: Tử giới đêm trước2021-02-15 16:05
 • #1067: Trước khi đi đêm2021-02-15 16:05
 • #1068: Mùng một tháng sáu2021-02-15 16:05
 • #1069: Không chìm tử tinh2021-02-15 16:05
 • #1070: Đạo điển pháp tắc!2021-02-15 16:05
 • #1071: Hoàng Tuyền chi giới2021-02-15 16:05
 • #1072: Hải uyên Quỷ thành2021-02-15 16:06
 • #1073: Thông U cung đình2021-02-15 16:06
 • #1074: Bỉ ngạn ở giữa2021-02-15 16:06
 • #1075: Tử Vong Trà Thang2021-02-15 16:06
 • #1076: Vong Xuyên độ hồn2021-02-15 16:06
 • #1077: Mê trận cự tháp2021-02-15 16:06
 • #1078: Đăng đỉnh tạo hóa2021-02-15 16:07
 • #1079: Dẫn Lộ Lão Thử2021-02-15 16:07
 • #1080: Ngược lại đi ra tháp2021-02-15 16:07
 • #1081: Uyên thú nổi trống2021-02-15 16:07
 • #1082: Khô Cốt mộ lâm2021-02-15 16:07
 • #1083: Đánh cờ vây sách thuật2021-02-15 16:07
 • #1084: Ngũ Độc Linh Châu2021-02-15 16:08
 • #1085: Lớn khư Long Tước2021-02-15 16:08
 • #1086: Hoang mạc hiệp lữ2021-02-15 16:08
 • #1087: Trấn hồn đồ đằng2021-02-15 16:08
 • #1088: Huyền cơ sát trận2021-02-15 16:08
 • #1089: Quan tinh yếu quyết2021-02-15 16:08
 • #1090: Băng phách giới môn2021-02-15 16:08
 • #1091: Tuyết Linh Sơn Mạch2021-02-15 16:08
 • #1092: Quốc vận Long Đế2021-02-15 16:09
 • #1093: Đỉnh núi thiên trì2021-02-15 16:09
 • #1094: Thanh Long Thiên ca2021-02-15 16:09
 • #1095: Linh Trì thả câu2021-02-15 16:09
 • #1096: Cá chép bảy màu2021-02-15 16:09
 • #1097: Ngư long hỗn tạp2021-02-15 16:09
 • #1098: Cá trong chậu chi tranh (thượng)2021-02-15 16:09
 • #1099: Cá trong chậu chi tranh (hạ)2021-02-15 16:10
 • #1100: Long Tước đối lập2021-02-15 16:10
 • #1101: Chí cao mưu cục2021-02-15 16:10
 • #1102: Thả câu với thiên2021-02-15 16:10
 • #1103: Trân lung cá chép2021-02-15 16:10
 • #1104: Trăm vạn Tinh Hồn2021-02-15 16:10
 • #1105: Mạ vàng kiếm gãy2021-02-15 16:10
 • #1106: Thần huyết ấn ký2021-02-15 16:11
 • #1107: Bãi cỏ hoang nguyên2021-02-15 16:11
 • #1108: Sinh linh lớn dược2021-02-15 16:11
 • #1109: Hắc Lân Vũ Xà2021-02-15 16:11
 • #1110: Cực đạo quái tài2021-02-15 16:11
 • #1111: Tru Tà Luyện Ngục2021-02-15 16:11
 • #1112: Hỏa luyện khô lâu2021-02-15 16:11
 • #1113: Ma kiếm hung hào2021-02-15 16:12
 • #1114: Sư lang tranh bá2021-02-15 16:12
 • #1115: Ba hung sẽ chiếu2021-02-15 16:12
 • #1116: Long Lang cùng sư2021-02-15 16:12
 • #1117: Tham Lang Kiếm Chủ2021-02-15 16:12
 • #1118: Căn nguyên kiếm lực2021-02-15 16:12
 • #1119: Thất Sát huyết niệm2021-02-15 16:12
 • #1120: Tru Tà chung mạt2021-02-15 16:13
 • #1121: Luyện Ngục cổ môn2021-02-15 16:13
 • #1122: Đoạn Tội Ma Phần2021-02-15 16:13
 • #1123: Cổ điện huyền bí2021-02-15 16:13
 • #1124: Bất diệt ở giữa2021-02-15 16:13
 • #1125: Khó bề phân biệt2021-02-15 16:13
 • #1126: Hồng trần Đế Ngục2021-02-15 16:13
 • #1127: Thánh kiếm quy tâm2021-02-15 16:14
 • #1128: Thập giới Thánh Tôn2021-02-15 16:14
 • #1129: Tử giới đổi chủ2021-02-15 16:14
 • #1130: Đế Ngục khôi phục2021-02-15 16:14
 • #1131: Ngập trời phong ba2021-02-15 16:14
 • #1132: Thánh Binh Hành Không2021-02-15 16:14
 • #1133: Long Túc chi lực2021-02-15 16:14
 • #1134: Phong Huyết sôi trào2021-02-15 16:15
 • #1135: Đoạn Không tuyệt tội2021-02-15 16:15
 • #1136: Đế võ tử hài2021-02-15 16:15
 • #1137: Tuyệt thế hung uy2021-02-15 16:15
 • #1138: Thập phương sợ hãi2021-02-15 16:15
 • #1139: Bát phương gấp rút tiếp viện2021-02-15 16:15
 • #1140: Vô Cực hành quân2021-02-15 16:15
 • #1141: Sư đồ trùng phùng2021-02-15 16:16
 • #1142: Diệt môn tình cừu2021-02-15 16:16
 • #1143: Sinh tử trò chơi2021-02-15 16:16
 • #1144: Khô Thiền Tửu Đạo2021-02-15 16:16
 • #1145: Thiên Vương quyết đấu2021-02-15 16:16
 • #1146: Tám tay Phật Đà2021-02-15 16:16
 • #1147: Quân lâm hạo thổ2021-02-15 16:16
 • #1148: Thật giả Thánh Long2021-02-15 16:17
 • #1149: Chiến trường du vân2021-02-15 16:17
 • #1150: Cấp tốc2021-02-15 16:17
 • #1151: Hủy diệt thời khắc2021-02-15 16:17
 • #1152: Phật Kiếm Phong Tuyệt2021-02-15 16:17
 • #1153: Chân Thần giáng lâm2021-02-15 16:17
 • #1154: Sóng biển kinh vân (thượng)2021-02-15 16:17
 • #1155: Sóng biển kinh vân (hạ)2021-02-15 16:18
 • #1156: Thời không chuyển di2021-02-15 16:18
 • #1157: Sư phụ di ngôn2021-02-15 16:18
 • #1158: Trôi qua2021-02-15 16:18
 • #1159: Vứt bỏ thần nhập ma!2021-02-15 16:18
 • #1160: Bại Thiên Ma Vân!2021-02-15 16:18
 • #1161: Độc chiến ngàn quân!2021-02-15 16:18
 • #1162: Giành giật từng giây!2021-02-15 16:18
 • #1163: Phong ma thời khắc2021-02-15 16:19
 • #1164: Đẫm máu cầu sinh!2021-02-15 16:19
 • #1165: Nhân Hoàng Quyết!2021-02-15 16:19
 • #1166: Long huyết hội tụ!2021-02-15 16:19
 • #1167: Thiên Ma Hoàng Sát2021-02-15 16:19
 • #1168: Bại Thiên2021-02-15 16:19
 • #1169: Kiếm Long2021-02-15 16:19
 • #1170: Ma Thai xuất thế!2021-02-15 16:20
 • #1171: Tru Ma chi tranh (thượng)2021-02-15 16:20
 • #1172: Tru Ma chi tranh (hạ)2021-02-15 16:20
 • #1173: Dạ Long cướp (thượng)2021-02-15 16:20
 • #1174: Dạ Long cướp (trung)2021-02-15 16:20
 • #1175: Dạ Long cướp (hạ)2021-02-15 16:20
 • #1176: Vãng sinh2021-02-15 16:20
 • #1177: Thánh chỉ2021-02-15 16:21
 • #1178: Kinh biến Xuân Thu!2021-02-15 16:21
 • #1179: Giang sơn dễ2021-02-15 16:21
 • #1180: Trấn long Trầm Uyên2021-02-15 16:21
 • #1181: Hang đá Ma Long2021-02-15 16:21
 • #1182: Ma Vương xuất uyên!2021-02-15 16:21
 • #1183: Hoành ép tiên thiên!2021-02-15 16:21
 • #1184: Ánh trăng Hàng Long2021-02-15 16:21
 • #1185: Hoà đàm2021-02-15 16:22
 • #1186: Thiên hạ có địch2021-02-15 16:22
 • #1187: Long Tiên Tạo Hóa Đan2021-02-15 16:22
 • #1188: Cô ma con đường2021-02-15 16:22
 • #1189: Mộc thổ chi quật2021-02-15 16:22
 • #1190: Địa Hoàng Huyền Phách2021-02-15 16:22
 • #1191: Có qua có lại2021-02-15 16:22
 • #1192: Tôn giả triệu kiến2021-02-15 16:23
 • #1193: Dạ Ảnh kiếm khách2021-02-15 16:23
 • #1194: Vạn lý độc hành2021-02-15 16:23
 • #1195: Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp2021-02-15 16:23
 • #1196: Phung phí dần dần muốn mê người mắt2021-02-15 16:23
 • #1197: Đồng giá trao đổi2021-02-15 16:23
 • #1198: Hư hư thật thật2021-02-15 16:23
 • #1199: Phi tuyền chi nộ2021-02-15 16:24
 • #1200: Dòm tâm2021-02-15 16:24
 • #1201: Đùa lửa Thánh nữ2021-02-15 16:24
 • #1202: Dẫn lửa thiêu thân2021-02-15 16:24
 • #1203: Thánh nữ con tin2021-02-15 16:24
 • #1204: Bạn hành cự thần2021-02-15 16:24
 • #1205: Phi tuyền bảo kính2021-02-15 16:25
 • #1206: Trong đá càn khôn2021-02-15 16:25
 • #1207: Thần thạch cộng minh2021-02-15 16:25
 • #1208: Đổ thạch thiên tài2021-02-15 16:25
 • #1209: Tranh giành tình nhân?2021-02-15 16:25
 • #1210: Giám thạch đánh cược2021-02-15 16:25
 • #1211: Xảo đoạt thiên công2021-02-15 16:25
 • #1212: Ma Chủ sẽ2021-02-15 16:26
 • #1213: Quả lớn bội thu2021-02-15 16:26
 • #1214: Ma kiếm khôi phục2021-02-15 16:26
 • #1215: Long Hậu kiếm linh2021-02-15 16:26
 • #1216: Long Hậu truyền thừa2021-02-15 16:26
 • #1217: Hình người chiến long2021-02-15 16:26
 • #1218: Thần sủng trở về2021-02-15 16:26
 • #1219: Vạn sự sẵn sàng2021-02-15 16:26
 • #1220: Mười giới đấu giá hội2021-02-15 16:27
 • #1221: Thánh khí mảnh vỡ2021-02-15 16:27
 • #1222: Băng Xuyên Chi Hạch2021-02-15 16:27
 • #1223: Tiên bảo được chủ!2021-02-15 16:27
 • #1224: Tiềm Long!2021-02-15 16:27
 • #1225: Kiếm Ma bản ý2021-02-15 16:27
 • #1226: Như thế nào chân thực?2021-02-15 16:27
 • #1227: Lịch sử phủ bụi2021-02-15 16:28
 • #1228: Bỏ chạy2021-02-15 16:28
 • #1229: Truy ảnh2021-02-15 16:28
 • #1230: Giết người cướp của?2021-02-15 16:28
 • #1231: Là ma!2021-02-15 16:28
 • #1232: Long thuật bá thương khung2021-02-15 16:28
 • #1233: Ma Vương2021-02-15 16:28
 • #1234: Cấm thủ2021-02-15 16:29
 • #1235: Thánh Linh!2021-02-15 16:29
 • #1236: Minh đạo gợn sóng2021-02-15 16:29
 • #1237: Kiếm chỉ Bất Trụy Cổ Thành2021-02-15 16:29
 • #1238: Tiếp dẫn giáng lâm2021-02-15 16:29
 • #1239: Phong vân tế hội2021-02-15 16:29
 • #1240: Niết Bàn cổ cảng2021-02-15 16:29
 • #1241: Kiếm Đạo Minh tùy tiện2021-02-15 16:30
 • #1242: Ma động bát phương2021-02-15 16:30
 • #1243: Quần anh hội tụ2021-02-15 16:30
 • #1244: Đại điển bắt đầu2021-02-15 16:30
 • #1245: Tứ đại gia tộc2021-02-15 16:30
 • #1246: Quần long cùng nổi lên2021-02-15 16:30
 • #1247: Phong Vương Điện2021-02-15 16:31
 • #1248: Huynh đệ bất hoà!2021-02-15 16:31
 • #1249: Trung nghĩa lưỡng nan toàn!2021-02-15 16:31
 • #1250: Hành Không mạt lộ?2021-02-15 16:31
 • #1251: Vong Hồn Chú2021-02-15 16:31
 • #1252: Mỗi người đi một ngả2021-02-15 16:31
 • #1253: Thần bia ở giữa2021-02-15 16:31
 • #1254: Phong hào khảo nghiệm2021-02-15 16:32
 • #1255: Ký ức thế giới2021-02-15 16:32
 • #1256: Vân hồi ức2021-02-15 16:32
 • #1257: Hóa Phàm2021-02-15 16:32
 • #1258: Mộng ảo lồng giam2021-02-15 16:32
 • #1259: Đế Vương sắc phong2021-02-15 16:32
 • #1260: Ảo mộng điểm cuối mạt2021-02-15 16:33
 • #1261: Thần hỏa ma diễm2021-02-15 16:33
 • #1262: Sau cùng phong hào2021-02-15 16:33
 • #1263: Trên đời sợ hãi!2021-02-15 16:33
 • #1264: Cổ sử đỉnh cao nhất!2021-02-15 16:33
 • #1265: Không Thức giới2021-02-15 16:34
 • #1266: Đại thế chi tranh2021-02-15 16:34
 • #1267: Thiên kiêu tề động2021-02-15 16:34
 • #1268: Đoạt kiếm!2021-02-15 16:34
 • #1269: Cuộc đời thăng trầm2021-02-15 16:34
 • #1270: Thất Sát Phá Quân2021-02-15 16:34
 • #1271: Quân lâm! Phong ma!2021-02-15 16:35
 • #1272: Bay vào kim tinh!2021-02-15 16:35
 • #1273: Phong vương bảo khố2021-02-15 16:35
 • #1274: Thần sen cùng bí thạch2021-02-15 16:35
 • #1275: Trong điện nghĩa trang2021-02-15 16:35
 • #1276: Bốn thần truyền thừa (thượng)2021-02-15 16:35
 • #1277: Bốn thần truyền thừa (hạ)2021-02-15 16:35
 • #1278: Phong lôi thủy hỏa!2021-02-15 16:36
 • #1279: Chiếu rọi ra một mảnh cổ sử2021-02-15 16:36
 • #1280: Mai táng thời đại hắc ám2021-02-15 16:36
 • #1281: Thủ vọng giả di ngôn2021-02-15 16:36
 • #1282: Được tuyển chọn kế thừa chi tử2021-02-15 16:36
 • #1283: Quyết ý!2021-02-15 16:36
 • #1284: Phượng Hoàng chi tọa2021-02-15 16:36
 • #1285: Chân Long Quyết!2021-02-15 16:37
 • #1286: Ban thưởng ngươi vừa chết!2021-02-15 16:37
 • #1287: Sinh cùng tử2021-02-15 16:37
 • #1288: Ám độ trần thương2021-02-15 16:37
 • #1289: Ma Vương vẫn lạc!2021-02-15 16:37
 • #1290: Bại vong thiên hạ biết2021-02-15 16:37
 • #1291: Cứu rỗi2021-02-15 16:37
 • #1292: Khôi phục2021-02-15 16:38
 • #1293: Chiêu hồn2021-02-15 16:38
 • #1294: Minh nguyệt trở về2021-02-15 16:38
 • #1295: Trong hồng trần thanh lưu2021-02-15 16:38
 • #1296: Cầu thật con đường2021-02-15 16:38
 • #1297: Hoàng tử tô sinh2021-02-15 16:38
 • #1298: Chuẩn bị lên đường2021-02-15 16:38
 • #1299: Lên đường!2021-02-15 16:39
 • #1300: Ngang cổ biển2021-02-15 16:39
 • #1301: Hồng nhan chi tranh2021-02-15 16:39
 • #1302: Vô Nhai Thánh Vực!2021-02-15 16:39
 • #1303: Cầm xuống?2021-02-15 16:39
 • #1304: Chu Tước Phần Thiên2021-02-15 16:39
 • #1305: Tiên giới thần quang2021-02-15 16:39
 • #1306: Hồn Đế huyễn thuật2021-02-15 16:40
 • #1307: Huyết Hải Thần Tướng2021-02-15 16:40
 • #1308: Tam đại Hồn Đế!2021-02-15 16:40
 • #1309: Ma Vương bất bại!2021-02-15 16:40
 • #1310: Thánh sứ2021-02-15 16:40
 • #1311: Triều thánh2021-02-15 16:40
 • #1312: Thánh Linh chi mẫu2021-02-15 16:40
 • #1313: Linh hồn khảo vấn2021-02-15 16:41
 • #1314: Vân chi dao2021-02-15 16:41
 • #1315: Song Tử2021-02-15 16:41
 • #1316: Vuốt ve an ủi2021-02-15 16:41
 • #1317: Thánh Ma Tướng2021-02-15 16:41
 • #1318: Vô Nhai cửu bộ2021-02-15 16:41
 • #1319: Khởi bẩm2021-02-15 16:41
 • #1320: Ai là Thánh Chủ2021-02-15 16:42
 • #1321: Thánh Quân tư cách2021-02-15 16:42
 • #1322: Khổ tu2021-02-15 16:42
 • #1323: Tiểu Diệp tâm ý2021-02-15 16:42
 • #1324: Song kiều đồng tâm2021-02-15 16:42
 • #1325: Không Chi Kiếm Giới (thượng)2021-02-15 16:42
 • #1326: Không Chi Kiếm Giới (hạ)2021-02-15 16:42
 • #1327: tường ngăn có thỏ2021-02-15 16:43
 • #1328: Âm dương điên đảo2021-02-15 16:43
 • #1329: Đoạt quyền độc kế2021-02-15 16:43
 • #1330: Bố cục2021-02-15 16:43
 • #1331: Đêm trước2021-02-15 16:43
 • #1332: Thánh Quân lôi đài2021-02-15 16:43
 • #1333: Các hiển thần thông2021-02-15 16:44
 • #1334: Không công!2021-02-15 16:44
 • #1335: Lưu cục2021-02-15 16:44
 • #1336: Mạnh nhất hai người (thượng)2021-02-15 16:44
 • #1337: Mạnh nhất hai người (hạ)2021-02-15 16:44
 • #1338: Ta muốn đánh hai cái!2021-02-15 16:44
 • #1339: Thần phong giữa tháng giấu2021-02-15 16:44
 • #1340: Liệt Không phá thần!2021-02-15 16:44
 • #1341: Ta có chứng cứ!2021-02-15 16:45
 • #1342: Sưu hồn bức cung!2021-02-15 16:45
 • #1343: Bọ ngựa bắt ve2021-02-15 16:45
 • #1344: Hoàng tước tại hậu2021-02-15 16:45
 • #1345: Nhất niệm thương khung nát2021-02-15 16:45
 • #1346: Tội lỗi cùng trừng phạt2021-02-15 16:45
 • #1347: Phía sau màn chi thủ2021-02-15 16:45
 • #1348: Thánh dược cùng Thánh Quân2021-02-15 16:46
 • #1349: Gia viên mới2021-02-15 16:46
 • #1350: Long Nhai gặp mặt2021-02-15 16:46
 • #1351: Long Hoa Trì2021-02-15 16:46
 • #1352: Âm dương dẫn2021-02-15 16:46
 • #1353: Dạ Long2021-02-15 16:46
 • #1354: Xuất quan2021-02-15 16:46
 • #1355: Ngày đại hôn2021-02-15 16:47
 • #1356: Hiến vật quý2021-02-15 16:47
 • #1357: Số mệnh quả, Đế Vương bảo2021-02-15 16:47
 • #1358: Thánh khí! Nguyên anh!2021-02-15 16:47
 • #1359: Ma Hoàng Cung! Ba thần tiễn!2021-02-15 16:47
 • #1360: Đại hôn! Long phượng nến!2021-02-15 16:47
 • #1361: Cây khô gặp mùa xuân2021-02-15 16:47
 • #1362: Long Hậu ma tử2021-02-15 16:48
 • #1363: Sấm sét giữa trời quang2021-02-15 16:48
 • #1364: Năm đó chuyện xưa2021-02-15 16:48
 • #1365: Tân Hỏa trường tồn2021-02-15 16:48
 • #1366: Ngược dòng2021-02-15 16:48
 • #1367: Bại vong giới hạn!2021-02-15 16:48
 • #1368: Nguyền rủa chi huyết!2021-02-15 16:48
 • #1369: Cấm kỵ con đường!2021-02-15 16:48
 • #1370: Long cốt tế đàn2021-02-15 16:49
 • #1371: Phong Ma Tử Kiếp!2021-02-15 16:49
 • #1372: Thiên Đạo Thánh Luân!2021-02-15 16:49
 • #1373: Chân Long Niết Bàn!2021-02-15 16:49
 • #1374: Ma Hoàng trở về2021-02-15 16:49
 • #1375: Kiếm điện! Đế môn!2021-02-15 16:49
 • #1376: Kiếm lô cùng bảo giám2021-02-15 16:49
 • #1377: Đạo thể! Lại triều thánh!2021-02-15 16:50
 • #1378: Thánh Vực người thừa kế2021-02-15 16:50
 • #1379: Nguyên tức2021-02-15 16:50
 • #1380: Năm năm Xuân Thu2021-02-15 16:50
 • #1381: Phụ tử2021-02-15 16:50
 • #1382: Ám sát kế hoạch2021-02-15 16:50
 • #1383: Thánh Không Nguyên Giới2021-02-15 16:50
 • #1384: Xuất chinh! (thượng)2021-02-15 16:51
 • #1385: Xuất chinh! (hạ)2021-02-15 16:51
 • #1386: Bắc lục giới vực2021-02-15 16:51
 • #1387: Băng mạch tinh quáng2021-02-15 16:51
 • #1388: Chế tạo truyền thuyết2021-02-15 16:51
 • #1389: Trấn áp thô bạo!2021-02-15 16:51
 • #1390: Giết ra một cái Bá hoàng thần thoại2021-02-15 16:51
 • #1391: Long Đằng phong vân động2021-02-15 16:51
 • #1392: Độ sinh tế hội2021-02-15 16:52
 • #1393: Đến!2021-02-15 16:52
 • #1394: Đại Phạm Tự viện2021-02-15 16:52
 • #1395: Năm đó cố nhân! Ùn ùn kéo đến!2021-02-15 16:52
 • #1396: Xưa đâu bằng nay! Tưởng như hai người?2021-02-15 16:52
 • #1397: Thánh Thiên Soái! Sở Lãng?2021-02-15 16:52
 • #1398: Trà ngộ đạo!2021-02-15 16:53
 • #1399: Luận anh hùng!2021-02-15 16:53
 • #1400: Bất diệt anh linh2021-02-15 16:53
 • #1401: Dám dạy nhật nguyệt thay mới trời2021-02-15 16:53
 • #1402: Chân chính Hoàng giả2021-02-15 16:53
 • #1403: Thánh Linh phiến đá2021-02-15 16:53
 • #1404: Ngộ pháp2021-02-15 16:53
 • #1405: Kỳ chiêu vô tận!2021-02-15 16:54
 • #1406: Thiên kiêu luận đạo2021-02-15 16:54
 • #1407: Huy hoàng thánh uy2021-02-15 16:54
 • #1408: Quần long đoạt đỉnh! (1/5)2021-02-15 16:54
 • #1409: Bất hoà chi chiến! (2/5)2021-02-15 16:54
 • #1410: Tay ta ngứa! (3/5)2021-02-15 16:54
 • #1411: Cứ tới chiến! (4/5)2021-02-15 16:54
 • #1412: Cừu hận kéo căng! (5/5)2021-02-15 16:55
 • #1413: Cuộc chiến thứ ba! (1/5)2021-02-15 16:55
 • #1414: Dịch Càn Khôn! (2/5)2021-02-15 16:55
 • #1415: Chiến hoàng bất tử! (3/5)2021-02-15 16:55
 • #1416: Kim Cương Bất Hoại? (4/5)2021-02-15 16:55
 • #1417: Tĩnh đối tĩnh! (5/5)2021-02-15 16:55
 • #1418: Dám đến đánh một trận? (1/5)2021-02-15 16:55
 • #1419: Thiểm điện mưa kiếm! (2/5)2021-02-15 16:56
 • #1420: Vân Lực như sấm chấn! (3/5)2021-02-15 16:56
 • #1421: Còn có ai? (4/5)2021-02-15 16:56
 • #1422: Tru Tiên Sinh Tử Luân (5/5)2021-02-15 16:56
 • #1423: Bắc Minh chân long lực! 1/52021-02-15 16:56
 • #1424: Ai dám tranh phong! (2/5)2021-02-15 16:56
 • #1425: Lạc Thánh tử! (3/5)2021-02-15 16:56
 • #1426: Phong vân gợn sóng (4/5)2021-02-15 16:56
 • #1427: Sát na yên tĩnh (5/5)2021-02-15 16:57
 • #1428: Lăng Tiêu lầu quan sát (1/3)2021-02-15 16:57
 • #1429: Thánh tử sẽ (2/3)2021-02-15 16:57
 • #1430: Đi săn chi đạo! (3/3)2021-02-15 16:57
 • #1431: Sinh tử trò chơi (1/3)2021-02-15 16:57
 • #1432: Thợ săn cùng con mồi (2/3)2021-02-15 16:57
 • #1433: Tham Lang đổi chủ (3/3)2021-02-15 16:57
 • #1434: Đi săn đổ ước (1/3)2021-02-15 16:57
 • #1435: Áp ngươi một cái tay (2/3)2021-02-15 16:58
 • #1436: Thần tiễn xuyên không! (3/3)2021-02-15 16:58
 • #1437: Hoàng giả thường thắng2021-02-15 16:58
 • #1438: Vân Lãng tế hội2021-02-15 16:58
 • #1439: Vận mệnh giao thoa (1/2)2021-02-15 16:58
 • #1440: Bàn bạc kỹ hơn (2/2)2021-02-15 16:58
 • #1441: Minh nói ra thế (1/3)2021-02-15 16:58
 • #1442: Tế kiếm cùng cầu thân (2/3)2021-02-15 16:59
 • #1443: Huynh đệ nhận nhau (3/3)2021-02-15 16:59
 • #1444: Hành Không tử kiếp (1/2)2021-02-15 16:59
 • #1445: Âm Phong Tà Lăng (2/2)2021-02-15 16:59
 • #1446: Nhuốm máu vật chứa2021-02-15 16:59
 • #1447: Di hồn sát na2021-02-15 16:59
 • #1448: Thiên Đế đều giết2021-02-15 16:59
 • #1449: Thiên mệnh lại nối tiếp2021-02-15 17:00
 • #1450: Khôi phục2021-02-15 17:00
 • #1451: Ma Hoàng cùng Tà Đế!2021-02-15 17:00
 • #1452: Phụ tử cục?2021-02-15 17:00
 • #1453: Diêm Hoàng Toái!2021-02-15 17:00
 • #1454: Hành trình2021-02-15 17:00
 • #1455: Thiên kiếm thần tích2021-02-15 17:00
 • #1456: Bái phỏng vô song2021-02-15 17:01
 • #1457: Tiên kim chi thương2021-02-15 17:01
 • #1458: Tái tạo chi ân2021-02-15 17:01
 • #1459: Tội lỗi cùng trừng phạt2021-02-15 17:01
 • #1460: Chân Ma Thánh Khí2021-02-15 17:01
 • #1461: Ma Quân sinh (thượng)2021-02-15 17:01
 • #1462: Ma Quân sinh (hạ)2021-02-15 17:01
 • #1463: Mượn máu trấn hồn2021-02-15 17:02
 • #1464: Chiến tranh kèn lệnh2021-02-15 17:02
 • #1465: Họa cướp sắp nổi2021-02-15 17:02
 • #1466: Thánh Không Nguyên Giới!2021-02-15 17:02
 • #1467: Chân Vũ quyết ý!2021-02-15 17:02
 • #1468: Phong vân động! Hành Không máu!2021-02-15 17:03
 • #1469: Tử chiến đến cùng!2021-02-15 17:03
 • #1470: Tấn Thần Long Tật!2021-02-15 17:03
 • #1471: Huyền Vũ tuyệt!2021-02-15 17:03
 • #1472: Thanh Long thí!2021-02-15 17:03
 • #1473: Pháp xâu trời cao!2021-02-15 17:04
 • #1474: Tù Long Nhất Thiểm!2021-02-15 17:04
 • #1475: Riêng phần mình tuyệt lộ2021-02-15 17:04
 • #1476: Thái Cực chi đạo!2021-02-15 17:04
 • #1477: Áo nghĩa tương khắc!2021-02-15 17:04
 • #1478: Sinh tử giao thoa!2021-02-15 17:04
 • #1479: Thiên Môn ẩn! Thánh môn mở!2021-02-15 17:05
 • #1480: Cuối cùng thần bí khí!2021-02-15 17:05
 • #1481: Táng thế bắt đầu!2021-02-15 17:05
 • #1482: Ma Thần tế hội!2021-02-15 17:05
 • #1483: Đạp máu tìm ma!2021-02-15 17:05
 • #1484: Vận mệnh chết quyết!2021-02-15 17:05
 • #1485: Chết cùng tân sinh!2021-02-15 17:06
 • #1486: Nhân quả có thiếu!2021-02-15 17:06
 • #1487: Luân hồi chi môn!2021-02-15 17:06
 • #1488: Tuyệt Thần Giới Luật!2021-02-15 17:06
 • #1489: Tàn binh! Kiếm gãy!2021-02-15 17:06
 • #1490: Máu chung mạt!2021-02-15 17:06
 • #1491: Thần tuyệt ma tận!2021-02-15 17:07
 • #1492: Minh Chủ giáng lâm! (thượng)2021-02-15 17:07
 • #1493: Minh Chủ giáng lâm! (hạ)2021-02-15 17:07
 • #1494: Tín niệm nhạc dạo2021-02-15 17:07
 • #1495: Tuyệt cảnh vãn ca2021-02-15 17:07
 • #1496: Vãng sinh tấu minh2021-02-15 17:07
 • #1497: Tà Đế Niết Bàn!2021-02-15 17:08
 • #1498: Bá tà cực đạo!2021-02-15 17:08
 • #1499: Sinh tử đánh cược!2021-02-15 17:08
 • #1500: Tuyệt tích vãng sinh2021-02-15 17:08
 • #1501: Đại thế chi biến2021-02-15 17:08
 • #1502: Kiếp sau trùng phùng2021-02-15 17:08
 • #1503: Thế ngoại an bình2021-02-15 17:09
 • #1504: Cá chậu chim lồng2021-02-15 17:09
 • #1505: Bị vứt bỏ Thần Duệ2021-02-15 17:09
 • #1506: Vĩnh sinh chi tọa2021-02-15 17:09
 • #1507: Như ở trong mộng mới tỉnh2021-02-15 17:09
 • #1508: Đoàn viên2021-02-15 17:09
 • #1509: Chúng thần hồi ức (thượng)2021-02-15 17:10
 • #1510: Chúng thần hồi ức (hạ)2021-02-15 17:10
 • #1511: Võ Linh tạo hóa2021-02-15 17:10
 • #1512: Cũ thần suy sụp2021-02-15 17:10
 • #1513: Duy nhất thần2021-02-15 17:10
 • #1514: Vĩnh hằng tan biến2021-02-15 17:10
 • #1515: Thương hải tang điền (thượng)2021-02-15 17:10
 • #1516: Thương hải tang điền (trung)2021-02-15 17:11
 • #1517: Thương hải tang điền (hạ)2021-02-15 17:11
 • #1518: Thúc đẩy sinh trưởng2021-02-15 17:11
 • #1519: Đánh chết ngươi!2021-02-15 17:11
 • #1520: Tiểu Diệp ái phi2021-02-15 17:11
 • #1521: Ăn miếng trả miếng2021-02-15 17:11
 • #1522: Hỷ thêm một2021-02-15 17:11
 • #1523: Ôn hương mềm giọng2021-02-15 17:12
 • #1524: Nhi nữ2021-02-15 17:12
 • #1525: Tân sinh2021-02-15 17:12
 • #1526: Thần trụ rơi vào2021-02-15 17:12
 • #1527: Tứ Cực hạo kiếp2021-02-15 17:12
 • #1528: Học cung chi mê2021-02-15 17:12
 • #1529: Cự nhân cúi đầu!2021-02-15 17:13
 • #1530: Chí cao Thánh Nhân2021-02-15 17:13
 • #1531: Vật cạnh thiên trạch2021-02-15 17:13
 • #1532: Địa tâm thần xương cốt2021-02-15 17:13
 • #1533: Bốn thần viễn chinh2021-02-15 17:13
 • #1534: Chuẩn bị chiến đấu2021-02-15 17:13
 • #1535: Tìm người2021-02-15 17:13
 • #1536: Tập kết2021-02-15 17:14
 • #1537: Thần Duệ tu hành2021-02-15 17:14
 • #1538: Thời Luân Kiếm Vực2021-02-15 17:14
 • #1539: Thái Sơ ước hẹn2021-02-15 17:14
 • #1540: Thiên Cơ2021-02-15 17:14
 • #1541: Xám đậm thế giới2021-02-15 17:14
 • #1542: Nhân duyên tế hội2021-02-15 17:15
 • #1543: Du lịch thái học2021-02-15 17:15
 • #1544: Thái hư thỏ ngọc2021-02-15 17:15
 • #1545: Thiên Ma vãng sinh2021-02-15 17:15
 • #1546: Chuẩn bị lên đường (thượng)2021-02-15 17:15
 • #1547: Chuẩn bị lên đường (hạ)2021-02-15 17:15
 • #1548: Bốn thần tập kết2021-02-15 17:15
 • #1549: Quỷ Lệ Hoàng Tuyền2021-02-15 17:16
 • #1550: Ma động thần nghi2021-02-15 17:16
 • #1551: Vân ảnh vô tung2021-02-15 17:16
 • #1552: Ma Giới2021-02-15 17:16
 • #1553: Tội huyết lạc ấn2021-02-15 17:16
 • #1554: Đế kiếm lâm thành2021-02-15 17:16
 • #1555: Ít Long Đế2021-02-15 17:16
 • #1556: Thiên Ma chi chủ2021-02-15 17:17
 • #1557: Đoạn Tội Cổ Thần2021-02-15 17:17
 • #1558: Chư thần mệnh loại2021-02-15 17:17
 • #1559: Long huyết2021-02-15 17:17
 • #1560: Tội mệnh2021-02-15 17:17
 • #1561: Anh hùng trở về2021-02-15 17:17
 • #1562: Tịnh Thổ pháp điển2021-02-15 17:17
 • #1563: Ma Thần chi chủng2021-02-15 17:18
 • #1564: Phong thánh đại điển2021-02-15 17:18
 • #1565: Giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang2021-02-15 17:18
 • #1566: Thánh địa trốn long2021-02-15 17:18
 • #1567: Càn khôn phá vỡ2021-02-15 17:18
 • #1568: Thần hỏa vô tận2021-02-15 17:18
 • #1569: Náo động bắt đầu2021-02-15 17:19
 • #1570: Phản đồ Sở Vân2021-02-15 17:19
 • #1571: Cao chạy xa bay2021-02-15 17:19
 • #1572: Mộng đoạn sinh linh2021-02-15 17:19
 • #1573: Ảo mộng lại đừng2021-02-15 17:19
 • #1574: Số mệnh tiếng vọng2021-02-15 17:19
 • #1575: Tru Ma thiệp mời2021-02-15 17:20
 • #1576: Lấy cha chi danh2021-02-15 17:20
 • #1577: Mưa gió sắp đến2021-02-15 17:20
 • #1578: Xa nhau di thư2021-02-15 17:20
 • #1579: Cường thịnh tiên giới2021-02-15 17:20
 • #1580: Thần võ trước điện2021-02-15 17:20
 • #1581: Đơn đao đi gặp2021-02-15 17:21
 • #1582: Phố dài huyết chiến2021-02-15 17:21
 • #1583: Thiên nộ lóe lên2021-02-15 17:21
 • #1584: Cha con đồng tâm2021-02-15 17:21
 • #1585: Di hoa tiếp mộc2021-02-15 17:21
 • #1586: Thần hỏa lại đốt2021-02-15 17:21
 • #1587: Giết viêm ngập trời2021-02-15 17:21
 • #1588: Mạt lộ bá chủ2021-02-15 17:22
 • #1589: Ngọc thạch câu phần2021-02-15 17:22
 • #1590: Máu nhuộm Tiên điện (thượng)2021-02-15 17:22
 • #1591: Máu nhuộm Tiên điện (hạ)2021-02-15 17:22
 • #1592: Ma Thần sinh (thượng)2021-02-15 17:22
 • #1593: Ma Thần sinh (hạ)2021-02-15 17:22
 • #1594: Chiến vô địch2021-02-15 17:22
 • #1595: Giết phá thiên2021-02-15 17:23
 • #1596: Ma Thần bất bại2021-02-15 17:23
 • #1597: Vạn phật Triều Vân2021-02-15 17:23
 • #1598: Thần hoang tà sắt2021-02-15 17:23
 • #1599: Chiến hồn tan biến2021-02-15 17:23
 • #1600: Tan thành mây khói2021-02-15 17:23
 • #1601: Mười năm sau2021-02-15 17:24
 • #1602: Tâm nguyện tái khởi2021-02-15 17:24
 • #1603: Chúng sinh nguyện lực2021-02-15 17:24
 • #1604: Ánh rạng đông chưa mẫn2021-02-15 17:24
 • #1605: Thế Giới Thụ chi chủng2021-02-15 17:24
 • #1606: Luân hồi chi chủ2021-02-15 17:24
 • #1607: Con đường duy nhất2021-02-15 17:24
 • #1608: Truyền thuyết nguyện quả2021-02-15 17:25
 • #1609: Sinh duyên tế hội2021-02-15 17:25
 • #1610: Anh linh kỳ tích2021-02-15 17:25
 • #1611: Tận thế vây thành2021-02-15 17:25
 • #1612: Liên hợp tử thủ2021-02-15 17:25
 • #1613: Bảo đảm nhà vệ thành2021-02-15 17:25
 • #1614: Tiên Ma vô địch2021-02-15 17:25
 • #1615: Chung yên giới chiến2021-02-15 17:26
 • #1616: Bại vong tuyệt lộ2021-02-15 17:26
 • #1617: Che trời thần uy2021-02-15 17:26
 • #1618: Tuyệt vọng khóc thảm2021-02-15 17:26
 • #1619: Vân ca lên2021-02-15 17:26
 • #1620: Ma Thần tôn2021-02-15 17:26
 • #1621: Thế giới mới2021-02-15 17:26
 • #1622: Đoàn viên (thượng)2021-02-15 17:27
 • #1623: Đoàn viên (hạ)2021-02-15 17:27
 • #1624: Thiên tội Kinh Môn2021-02-15 17:27
 • #1625: Tử môn phong bế2021-02-15 17:27
 • #1626: Quay về Thiên Thần2021-02-15 17:27
 • #1627: Thủ túc tương tàn?2021-02-15 17:27
 • #1628: Chân Chủ giáng lâm2021-02-15 17:28
 • #1629: Cách một thế hệ trùng phùng2021-02-15 17:28
 • #1630: Truyền thuyết trùng sinh2021-02-15 17:28
 • #1631: Trực đảo hoàng long2021-02-15 17:28
 • #1632: Thần chiến2021-02-15 17:28
 • #1633: Ma Thần khai thiên2021-02-15 17:28
 • #1634: Vô hạn giới chiến2021-02-15 17:28
 • #1635: Kết thúc luân hồi2021-02-15 17:29
 • #1636: Chung mạt vãn ca2021-02-15 17:29
 • #1637: Mai táng vĩnh hằng2021-02-15 17:29
 • #1638: Bất hủ đoạn tuyệt2021-02-15 17:29
 • #1639: Viên mãn thời gian2021-02-15 17:29
 • #1640: Thái hư mộng đẹp (đại kết cục)2021-02-15 17:30

Related posts

Hoàng Lương Khách Điếm

THUYS♥️

Tiểu Đáng Thương Cứu Vớt Sổ Tay

TiKay

Đại Đâm Âm Dương Lộ

THUYS♥️

Yêu Thần Ký

TiKay

Số 4 Công Dân [ Vô Hạn Lưu ]

THUYS♥️

Nhật Ký Bắt Yêu Của Nữ Phụ [Xuyên Thư]

THUYS♥️

Leave a Reply