Huyền HuyễnTrọng Sinh

Thái Cổ Kiếm Đế Quyết

Trùng sinh mười sáu tuổi, đến Thái Cổ Kiếm Đế Quyết, quật khởi mạnh mẽ, kiếm trảm ức vạn ác địch, đăng lâm chư thiên đỉnh cao nhất!

❂❂❂❂❂❂❂

Review nhân vật:

Main không phải đại năng trùng sinh.

Đã sát thì trai gái gì đều sát.

Không bái sư học nghệ.

Main lầy lội khó đỡ.

❂❂❂❂❂❂❂❂

Cảnh giới: Thông Mạch cảnh, Linh Hải cảnh, Nguyên Đan cảnh, Kim Thai cảnh, Địa Sát cảnh, Thiên Cương Cảnh, Pháp Tướng cảnh. .

Converter: ✎﹏ܨ๖ۣۜ₷ɦįท⎠

Nguồn: truyencv


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!

  •  Lưu Phù
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 4]

Related posts

Nói Tốt Làm Lẫn Nhau Nhân Tra Đâu

THUYS♥️

Cửu Chuyển Cuồng Thần

TiKay

Toàn Năng Học Bá [Phát Sóng Trực Tiếp]

THUYS♥️

Đào Sát Sấm Quan Trò Chơi

THUYS♥️

Hỗn Độn Đan Thần

TiKay

Tại Liêu Trai Làm Hiền Giả

TiKay

Leave a Reply