Huyền HuyễnTrọng Sinh

Thái Cổ Kiếm Đế Quyết

Trùng sinh mười sáu tuổi, đến Thái Cổ Kiếm Đế Quyết, quật khởi mạnh mẽ, kiếm trảm ức vạn ác địch, đăng lâm chư thiên đỉnh cao nhất!

❂❂❂❂❂❂❂

Review nhân vật:

Main không phải đại năng trùng sinh.

Đã sát thì trai gái gì đều sát.

Không bái sư học nghệ.

Main lầy lội khó đỡ.

❂❂❂❂❂❂❂❂

Cảnh giới: Thông Mạch cảnh, Linh Hải cảnh, Nguyên Đan cảnh, Kim Thai cảnh, Địa Sát cảnh, Thiên Cương Cảnh, Pháp Tướng cảnh. .

Converter: ✎﹏ܨ๖ۣۜ₷ɦįท⎠

Nguồn: truyencv


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Lưu Phù
  •  
  •  
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 4.2]

Related posts

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Làm Xao Đây Tra Thụ Hắn Hảo Manh

THUYS♥️

Vợ Mới Bất Lương Có Chút Ngọt

TiKay

Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

TiKay

Đô Thị Y Tiên

TiKay

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

TiKay

Leave a Reply