Cạnh Kỹ

Thảm Cỏ Xanh Vương Bài HLV

Shankly từng nói: Bóng đá không quan hệ sinh tử, bóng đá cao hơn sinh tử.

Tư Đồ Vân Binh: Không đoạt giải quán quân ta thật sẽ chết!

Chân trái ít ham muốn, chân phải xa hoa lãng phí.

Năm 2008 người không có đồng nào lao tới Monaco Tư Đồ Vân Binh bắt đầu một đoạn nhấc lên thảm cỏ xanh thế giới sóng lớn ngập trời hoa lệ nghịch tập sử thi!

Mây trôi xuất cốc, tễ nguyệt hành không.

Trạch Chu Bát Hoang, binh định Tứ Cực.

p/s: không còn mấy truyện cạnh kỹ bóng đá đâu. vì thế đừng kén cá chọn canh.

Converter: ✿Nightcore•Lily✿

Nguồn: truyencv


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Thiên Thiên Bất Hưu
 •  Chương: /1290
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1 muốn mạng khiêu chiến!2020-07-23 14:05
 • #2: Chương 2 nửa chết nửa sống2020-07-23 14:06
 • #3: Chương 3 kỳ tài ? Lừa đảo ?2020-07-23 14:06
 • #4: Chương 4 sửa chữa hợp đồng2020-07-23 14:07
 • #5: Chương 5 có tư cách sao?2020-07-23 14:07
 • #6: Chương 6 nổi lên truyền khống gió!2020-07-23 14:07
 • #7: Chương 7 thủ tú2020-07-23 14:07
 • #8: Chương 8 bình thường Monaco2020-07-23 14:07
 • #9: Chương 9 dần vào giai cảnh ?2020-07-23 14:07
 • #10: Chương 10 thất bại thảm hại!2020-07-23 14:08
 • #11: Chương 11 tội gì lý do2020-07-23 14:08
 • #12: Chương 12 thẻ bài!2020-07-23 14:08
 • #13: Chương 13 ta chỉ cần một nửa!2020-07-23 14:08
 • #14: Chương 14 đẩy ngã làm lại!2020-07-23 14:08
 • #15: Chương 15 trấn áp!2020-07-23 14:09
 • #16: Chương 1 6 mới dàn khung2020-07-23 14:09
 • #17: Chương 1 7 một trận sinh tử!2020-07-23 14:09
 • #18: Chương 18 Monaco tương phản2020-07-23 14:09
 • #19: Chương 19 binh lâm thành hạ2020-07-23 14:09
 • #20: Chương 20 cường binh hung hãn hoành!2020-07-23 14:09
 • #21: Chương 21 càng đánh càng hăng!2020-07-23 14:09
 • #22: Chương 22 quyết chiến đêm trước!2020-07-23 14:10
 • #23: Chương 23 thủ thắng!2020-07-23 14:10
 • #24: Chương 24 thắng phải tôn trọng!2020-07-23 14:10
 • #25: Chương 25 nghênh chiến PSG2020-07-23 14:10
 • #26: Chương 26 mộng ảo bắt đầu!2020-07-23 14:10
 • #27: Chương 27 nhóm lửa Monaco!2020-07-23 14:10
 • #28: Chương 28 vũ nhục ta ?2020-07-23 14:11
 • #29: Chương 29 Debondan ban thưởng2020-07-23 14:11
 • #30: Chương 30 Lille dã tâm!2020-07-23 14:11
 • #31: Chương 31 Lille tao thao tác2020-07-23 14:11
 • #32: Chương 3 2 trong yên tĩnh càn khôn!2020-07-23 14:11
 • #33: Chương 33 phi tốc trưởng thành!2020-07-23 14:12
 • #34: Chương 34 trận banh này hẳn là đổi ta đến!2020-07-23 14:12
 • #35: Chương 35 môn thần!2020-07-23 14:12
 • #36: Chương 36 mai Thiên Tú2020-07-23 14:13
 • #37: Chương 37 lại quan sát quan sát2020-07-23 14:13
 • #38: Chương 38 ta cáo ngươi!2020-07-23 14:13
 • #39: Chương 39 dũng mãnh chi sư2020-07-23 14:13
 • #40: Chương 40 cự tuyệt ở ngoài cửa2020-07-23 14:13
 • #41: Chương 4 1 tự nghĩ biện pháp2020-07-23 14:14
 • #42: Chương 4 2 khiêu chiến quán quân tâm!2020-07-23 14:14
 • #43: Chương 4 3 ác chiến khổ chiến2020-07-23 14:14
 • #44: Chương 4 4 tràn ngập mùi thuốc súng!2020-07-23 14:14
 • #45: Chương 4 5 có tầng thứ Monaco2020-07-23 14:14
 • #46: Chương 4 6 nhà dột còn gặp mưa2020-07-23 14:14
 • #47: Chương 4 7 đánh không chết!2020-07-23 14:14
 • #48: Chương 4 8 theo gió mà qua2020-07-23 14:15
 • #49: Chương 4 9 sân nhà trùng sân khách Long ?2020-07-23 14:15
 • #50: Chương 50 khiêu chiến quán quân!2020-07-23 14:15
 • #51: Chương 5 1 tất nhận nặng!2020-07-23 14:16
 • #52: Chương 5 2 sư tử vồ thỏ2020-07-23 14:16
 • #53: Chương 05 3 động tại cửu thiên chi thượng!2020-07-23 14:16
 • #54: Chương 5 4 chính diện giao phong! (tăng thêm)2020-07-23 14:16
 • #55: Chương 5 5 mãnh hổ cùng đàn sói!2020-07-23 14:16
 • #56: Chương 5 6 giằng co không xong2020-07-23 14:17
 • #57: Chương 5 7 ổn chịu tang thắng!2020-07-23 14:17
 • #58: Chương 5 8 xung kích nửa trình quán quân!2020-07-23 14:17
 • #59: Chương 5 9 xấu hổ vô cùng2020-07-23 14:17
 • #60: Chương 60 không sợ dũng khí!2020-07-23 14:18
 • #61: Chương 61 hạn mức cao nhất!2020-07-23 14:18
 • #62: Chương 62 lấy đạo của người trả lại cho người2020-07-23 14:18
 • #63: Chương 63 đến từ vương thất mời2020-07-23 14:19
 • #64: Chương 64 HLV chi chiến2020-07-23 14:19
 • #65: Chương 65 khác thường Bordeaux2020-07-23 14:19
 • #66: Chương 66 chân tướng phơi bày2020-07-23 14:19
 • #67: Chương 6 7 con còn lại một con đường2020-07-23 14:19
 • #68: Chương 6 8 biến trận phản công!2020-07-23 14:19
 • #69: Chương 69 phù diêu chín vạn, nước kích ba ngàn! (tăng thêm)2020-07-23 14:20
 • #70: Chương 70 bạch hồng vút không2020-07-23 14:20
 • #71: Chương 7 1 cũng tất có chết!2020-07-23 14:20
 • #72: Chương 7 2 chung ủng phiêu diêu2020-07-23 14:20
 • #73: Chương 7 3 có người muốn đi2020-07-23 14:20
 • #74: Chương 7 4 thỏa mãn bọn hắn2020-07-23 14:20
 • #75: Chương 7 5 mỗi người đi một ngả2020-07-23 14:21
 • #76: Chương 7 6 không thể nhân nhượng ?2020-07-23 14:21
 • #77: Chương 7 7 Sigrid2020-07-23 14:21
 • #78: Chương 782020-07-23 14:21
 • #79: Chương 7 9 ngày làm kích động cánh2020-07-23 14:21
 • #80: Chương 80 con vì một người tú2020-07-23 14:21
 • #81: Chương 81 trong lòng có chỉ riêng2020-07-23 14:22
 • #82: Chương 8 2 dòng chính bộ đội2020-07-23 14:22
 • #83: Chương 83 hạ nửa mùa giải khai chiến!2020-07-23 14:22
 • #84: Chương 84 kích hoạt lão hổ2020-07-23 14:22
 • #85: Chương 85 biến trận mới sức sống2020-07-23 14:22
 • #86: Chương 8 6 bắt đầu dẫn bóng (tăng thêm)2020-07-23 14:22
 • #87: Chương 87 tự tìm đường chết ?2020-07-23 14:23
 • #88: Chương 88 đổi ta ủng hộ ngươi2020-07-23 14:23
 • #89: Chương 89 báo thù ? Không tồn tại2020-07-23 14:23
 • #90: Chương 90 kiểm nghiệm thực lực tranh tài2020-07-23 14:23
 • #91: Chương 91 nằm mơ cũng không có như thế thoải mái2020-07-23 14:24
 • #92: Chương 92 tồi thành nhổ trại2020-07-23 14:24
 • #93: Chương 93 điên cuồng công kích2020-07-23 14:24
 • #94: Chương 94 mãnh hổ hạ sơn!2020-07-23 14:24
 • #95: Chương 95 sập!2020-07-23 14:24
 • #96: Chương 96 đêm phong xông đấu!2020-07-23 14:25
 • #97: Chương 97 ngươi cũng là tối lấp lánh2020-07-23 14:25
 • #98: Chương 9 8 hoa lúc phản thu2020-07-23 14:25
 • #99: Chương 99 từ thể dục bản đến sách giải trí2020-07-23 14:25
 • #100: Chương 100 thế không thể đỡ!2020-07-23 14:25
 • #101: Chương 101 nhà dột còn gặp mưa2020-07-23 14:25
 • #102: Chương 102 lượng chân2020-07-23 14:26
 • #103: Chương 103 biến trận xuất kích2020-07-23 14:26
 • #104: Chương 104 nhất kỵ tuyệt trần2020-07-23 14:26
 • #105: Chương 105 tiến bộ lớn nhất hai chi đội bóng2020-07-23 14:26
 • #106: Chương 106 đoạt bắt đầu!2020-07-23 14:26
 • #107: Chương 107 luân chuyển xuất kích2020-07-23 14:27
 • #108: Chương 10 8 trăm sông đổ về một biển!2020-07-23 14:27
 • #109: Chương 109 ngươi tới ta đi2020-07-23 14:27
 • #110: Chương 110 khí quyển phong vân2020-07-23 14:27
 • #111: Chương 111 càng cường ngạnh hơn!2020-07-23 14:27
 • #112: Chương 11 2 tính trẻ con2020-07-23 14:27
 • #113: Chương 113 tam tuyến tranh quan2020-07-23 14:28
 • #114: Chương 114 tranh quan chi trước khi chiến đấu tịch2020-07-23 14:28
 • #115: Chương 115 phong vương chi chiến!2020-07-23 14:28
 • #116: Chương 116 Bayer phát uy!2020-07-23 14:28
 • #117: Chương 117 dặm ngang dưới trời sao cầu vồng2020-07-23 14:28
 • #118: Chương 11 8 lão hổ phát uy2020-07-23 14:29
 • #119: Chương 119 nghịch chuyển!2020-07-23 14:29
 • #120: Chương 120 sai mất cơ hội!2020-07-23 14:29
 • #121: Chương 121 không chết không thôi2020-07-23 14:29
 • #122: Chương 12 2 khí thôn vạn dặm như hổ!2020-07-23 14:29
 • #123: Chương 123 quyết chiến thời khắc2020-07-23 14:29
 • #124: Chương 124 một thời đại sắp kết thúc!2020-07-23 14:30
 • #125: Chương 125 Lyon vương miện, về chúng ta!2020-07-23 14:30
 • #126: Chương 126 HLV tục tầm2020-07-23 14:30
 • #127: Chương 127 gối giáo chờ sáng2020-07-23 14:31
 • #128: Chương 128 cố gắng mới có kỳ tích2020-07-23 14:31
 • #129: Chương 129 cắn răng đánh đến cuối cùng!2020-07-23 14:31
 • #130: Chương 130 đề không nổi nhanh2020-07-23 14:31
 • #131: Chương 131 tình thế không ổn!2020-07-23 14:31
 • #132: Chương 132 kết cục đã định!2020-07-23 14:31
 • #133: Chương 133 tạo nên quán quân khí chất!2020-07-23 14:32
 • #134: Chương 134 thủ quan2020-07-23 14:32
 • #135: Chương 135 ta đem mình tặng cho ngươi2020-07-23 14:32
 • #136: Chương 136 ngày mai không thanh tỉnh, hậu thiên liền sẽ chết2020-07-23 14:32
 • #137: Chương 137 bản thổ song chén Vương2020-07-23 14:32
 • #138: Chương 13 8 không đến 1% xác suất2020-07-23 14:33
 • #139: Chương 139 đoạt giải quán quân địa phương2020-07-23 14:33
 • #140: Chương 140 quán quân HLV!2020-07-23 14:33
 • #141: Chương 141 mới khiêu chiến, mới bài kho2020-07-23 14:33
 • #142: Chương 14 2 bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải!2020-07-23 14:33
 • #143: Chương 143 mua cái thằng xui xẻo2020-07-23 14:34
 • #144: Chương 144 mê chi thao tác2020-07-23 14:34
 • #145: Chương 145 Atletico tinh thần thao tác2020-07-23 14:35
 • #146: Chương 146 dẫn viện binh kết thúc2020-07-23 14:35
 • #147: Chương 147 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải2020-07-23 14:35
 • #148: Chương 148 quyết chiến đếm ngược2020-07-23 14:35
 • #149: Chương 149 duyệt binh2020-07-23 14:35
 • #150: Chương 150 đua xe cuồng ma2020-07-23 14:35
 • #151: Chương 151 ngoại trừ thủ môn đẹp như họa2020-07-23 14:36
 • #152: Chương 15 2 bài kho đội hình nổi lên mặt nước2020-07-23 14:36
 • #153: Chương 153 Champions League phân tổ ra lò!2020-07-23 14:36
 • #154: Chương 154 hắn công mặc hắn công2020-07-23 14:36
 • #155: Chương 155 nên bên trên bữa ăn chính2020-07-23 14:36
 • #156: Chương 156 Champions League thủ tú2020-07-23 14:36
 • #157: Chương 157 đại thánh hiển uy2020-07-23 14:37
 • #158: Chương 15 8 đảo khách thành chủ!2020-07-23 14:37
 • #159: Chương 159 thừa thắng truy kích2020-07-23 14:37
 • #160: Chương 161 Monaco The Flash2020-07-23 14:37
 • #161: Chương 16 2 hải đảo ? Lừa gạt ?2020-07-23 14:38
 • #162: Chương 163 luyện binh ? Không, trận chung kết!2020-07-23 14:38
 • #163: Chương 164 The Blues đột kích!2020-07-23 14:38
 • #164: Chương 165 vững như thành đồng!2020-07-23 14:38
 • #165: Chương 166 cơ hội trời cho!2020-07-23 14:38
 • #166: Chương 167 nan đề2020-07-23 14:38
 • #167: Chương 16 8 thần đăng dài Minh2020-07-23 14:38
 • #168: Chương 169 chiến đấu vừa mới bắt đầu2020-07-23 14:39
 • #169: Chương 170 đại chiến sắp đến2020-07-23 14:39
 • #170: Chương 171 thế sét đánh lôi đình!2020-07-23 14:39
 • #171: Chương 17 2 tuyết thượng gia sương2020-07-23 14:39
 • #172: Chương 173 sinh tử chiến đột kích2020-07-23 14:40
 • #173: Chương 174 cự long sân bóng Ma Long hàng thế2020-07-23 14:40
 • #174: Chương 175 ốc đãng cuồng mê!2020-07-23 14:40
 • #175: Chương 176 quang mang sáng ngời2020-07-23 14:40
 • #176: Chương 177 vì trận tiếp theo đặt nền móng2020-07-23 14:40
 • #177: Chương 17 8 con cầu một trận kịch chiến2020-07-23 14:41
 • #178: Chương 179 ngu xuẩn kiên trì2020-07-23 14:41
 • #179: Bale2020-07-23 14:41
 • #180: Chương 181 tấn công từ xa!2020-07-23 14:41
 • #181: Chương 18 2 duy nhất ưu thế2020-07-23 14:41
 • #182: Chương 183 mới ghi chép!2020-07-23 14:41
 • #183: Chương 184 Porto sinh tử chiến2020-07-23 14:42
 • #184: Chương 185 binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn2020-07-23 14:42
 • #185: Chương 186 toàn diện khắc chế2020-07-23 14:42
 • #186: Chương 187 hoàn thành 25%2020-07-23 14:42
 • #187: Chương 18 8 vì đấu vòng loại làm chuẩn bị2020-07-23 14:43
 • #188: Chương 189 dắt tay ra biên2020-07-23 14:43
 • #189: Chương 190 16 cường chiến kết quả rút thăm ra lò2020-07-23 14:43
 • #190: Chương 191 truyền không ra cơ hội, kia liền chạy ra khỏi đến2020-07-23 14:43
 • #191: Chương 192 dùng Lyon luyện tập2020-07-23 14:43
 • #192: Chương 193 toàn diện tạo áp lực!2020-07-23 14:44
 • #193: Chương 194 bất tỉnh chiêu nhiều lần ra2020-07-23 14:44
 • #194: Chương 195 nửa trình thu quan2020-07-23 14:44
 • #195: Chương 196 thua không nổi!2020-07-23 14:45
 • #196: Chương 197 dày đặc lịch đấu hạ rèn luyện trưởng thành2020-07-23 14:45
 • #197: Chương 19 8 vừa ruột như kiếm2020-07-23 14:45
 • #198: Chương 199 kiếp sống mạnh nhất đối thủ!2020-07-23 14:46
 • #199: Chương 200 đối chiến màu trắng cự nhân2020-07-23 14:46
 • #200: Chương 201 kỹ xảo chiến thiên Hồ2020-07-23 14:46
 • #201: Chương 20 2 kinh điển phản kích!2020-07-23 14:47
 • #202: Chương 203 rút củi dưới đáy nồi!2020-07-23 14:47
 • #203: Chương 204 Địa Ngục đến Thiên Đường!2020-07-23 14:48
 • #204: Chương 205 điều chỉnh sau tình thế biến hóa2020-07-23 14:48
 • #205: Chương 206 Thượng Đế chi tử, kiên Chí dũng vì2020-07-23 14:48
 • #206: Chương 207 nước chảy về biển đông ?2020-07-23 14:48
 • #207: Chương 20 8 hướng về cấp Thế Giới tiến lên2020-07-23 14:48
 • #208: Chương 209 Alonzo báo cáo2020-07-23 14:49
 • #209: Chương 210 khí thôn vạn dặm như hổ!2020-07-23 14:49
 • #210: Chương 211 một đợt cường sát!2020-07-23 14:49
 • #211: Chương 21 2 cuồng!2020-07-23 14:49
 • #212: Chương 213 lạnh lộ ra!2020-07-23 14:49
 • #213: Chương 214 ta thích Bernabeu2020-07-23 14:49
 • #214: Chương 215 duyệt tận phồn hoa ngàn vạn2020-07-23 14:49
 • #215: Chương 216 ta cho ngươi gấp đôi!2020-07-23 14:50
 • #216: Chương 217 cành ô liu2020-07-23 14:50
 • #217: Chương 21 8 hoàn thành mùa giải khiêu chiến!2020-07-23 14:50
 • #218: Chương 219 xuất chinh Nhà Hát Của Những Giấc Mơ!2020-07-23 14:51
 • #219: Chương 220 sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm2020-07-23 14:51
 • #220: Chương 221 bên bờ biên giới sắp sụp đổ2020-07-23 14:51
 • #221: Chương 222 trong khe hẹp cầu sinh2020-07-23 14:51
 • #222: Chương 223 tuyệt cảnh hạ quang mang2020-07-23 14:52
 • #223: Chương 224 chờ đợi cùng hi vọng!2020-07-23 14:52
 • #224: Chương 225 tụ lực chờ phân phó!2020-07-23 14:52
 • #225: Chương 226 lấy đạo của người trả lại cho người2020-07-23 14:52
 • #226: Chương 22 7 bật hết hỏa lực2020-07-23 14:53
 • #227: Chương 22 8 bị đá rất Hồng Ma!2020-07-23 14:53
 • #228: Chương 229 thấy chết không sờn!2020-07-23 14:53
 • #229: Chương 230 thanh xuân phong bạo!2020-07-23 14:53
 • #230: Chương 231 Chúc ngươi may mắn2020-07-23 14:53
 • #231: Chương 23 2 túi da cường hãn, linh hồn hiếu thắng2020-07-23 14:54
 • #232: Chương 233 hổ chiến long tranh2020-07-23 14:54
 • #233: Chương 234 cường công uy hiếp2020-07-23 14:54
 • #234: Chương 235 Allianz phúc tướng2020-07-23 14:54
 • #235: Chương 236 lão hổ khôi phục!2020-07-23 14:55
 • #236: Chương 237 phản ứng dây chuyền2020-07-23 14:55
 • #237: Chương 23 8 cùng đồ mạt lộ2020-07-23 14:55
 • #238: Chương 239 giương oai Allianz!2020-07-23 14:55
 • #239: Chương 240 nâng lên vệ miện2020-07-23 14:56
 • #240: Chương 241 chói mắt sáng chói2020-07-23 14:56
 • #241: Chương 242 thắp sáng truyền kỳ con đường2020-07-23 14:56
 • #242: Chương 243 cường thế!2020-07-23 14:56
 • #243: Chương 244 quyết chiến tại nửa tràng sau!2020-07-23 14:56
 • #244: Chương 245 ngón tay cái2020-07-23 14:57
 • #245: Chương 246 hoa lệ quay người2020-07-23 14:57
 • #246: Chương 247 chiến tranh chưa kết thúc!2020-07-23 14:57
 • #247: Chương 24 8 xung kích năm quan!2020-07-23 14:58
 • #248: Chương 249 nước Pháp bóng đá một đạo phòng tuyến cuối cùng2020-07-23 14:58
 • #249: Chương 250 quyết chiến Paris2020-07-23 14:58
 • #250: Chương 251 vì trận chung kết chuẩn bị!2020-07-23 14:59
 • #251: Chương 25 2 cùng người làm địch ?2020-07-23 14:59
 • #252: Chương 253 tối nay lịch sử từ các ngươi viết2020-07-23 14:59
 • #253: Chương 254 khác biệt phòng thủ phản kích2020-07-23 14:59
 • #254: Chương 255 phòng thủ siêu hạn chiến!2020-07-23 15:00
 • #255: Chương 256 đột nhiên tập kích2020-07-23 15:00
 • #256: Chương 257 phản chế!2020-07-23 15:00
 • #257: Chương 25 8 kỳ binh!2020-07-23 15:01
 • #258: Chương 259 trọng áp phía dưới!2020-07-23 15:01
 • #259: Chương 260 cường công!2020-07-23 15:01
 • #260: Chương 261 kinh biến!2020-07-23 15:01
 • #261: Chương 26 2 tìm đường sống trong chỗ chết!2020-07-23 15:02
 • #262: Chương 263 sắt đá không dời!2020-07-23 15:02
 • #263: Chương 264 lập trường2020-07-23 15:02
 • #264: Chương 265 khó nói tạm biệt2020-07-23 15:02
 • #265: Chương 266 chuẩn bị lên đường2020-07-23 15:02
 • #266: Chương 267 huấn luyện viên phần mộ2020-07-23 15:03
 • #267: Chương 26 8 đùa ác ?2020-07-23 15:03
 • #268: Chương 269 dẫn viện binh danh sách2020-07-23 15:03
 • #269: Chương 270 lần đầu biểu diễn!2020-07-23 15:03
 • #270: Chương 271 không phá thì không xây được2020-07-23 15:03
 • #271: Chương 272 Son thị phụ tử2020-07-23 15:03
 • #272: Chương 273 Hàn Quốc thiên kiêu2020-07-23 15:04
 • #273: Chương 274 huấn luyện viên đoàn đội2020-07-23 15:04
 • #274: Chương 275 dám đi châu Âu sao?2020-07-23 15:04
 • #275: Chương 276 mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu bắt đầu!2020-07-23 15:04
 • #276: Chương 277 thi đấu hữu nghị luyện binh2020-07-23 15:05
 • #277: Chương 27 8 dần vào giai cảnh2020-07-23 15:05
 • #278: Chương 279 mở màn chiến!2020-07-23 15:05
 • #279: Chương 280 sẽ không tiến cầu biên2020-07-23 15:05
 • #280: Chương 281 chúng ta là thích khách!2020-07-23 15:05
 • #281: Chương 282 lửa nhỏ tiễn phát xạ!2020-07-23 15:06
 • #282: Chương 283 đánh băng á quân!2020-07-23 15:06
 • #283: Chương 284 khởi đầu tốt đẹp2020-07-23 15:07
 • #284: Chương 285 vui vẻ phồn vinh2020-07-23 15:07
 • #285: Chương 286 nước Đức nóng nảy nhất Debby!2020-07-23 15:08
 • #286: Chương 287 huyết tính vừa dũng2020-07-23 15:08
 • #287: Chương 288 xem ai càng biết điều hơn2020-07-23 15:08
 • #288: Chương 289 chờ mong Anh Hùng2020-07-23 15:09
 • #289: Chương 290 ai có thể khiêng đỉnh ?2020-07-23 15:09
 • #290: Chương 291 nhan giá trị thêm thực lực đảm đương!2020-07-23 15:09
 • #291: Chương 29 2 không đáng2020-07-23 15:10
 • #292: Chương 293 hủy nàng buổi sáng2020-07-23 15:10
 • #293: Chương 294 đứng đầu bảng đại chiến2020-07-23 15:10
 • #294: Chương 295 tách rời đầu lĩnh!2020-07-23 15:10
 • #295: Chương 296 cao thâm mạt trắc2020-07-23 15:10
 • #296: Chương 297 quân lính tan rã!2020-07-23 15:10
 • #297: Chương 29 8 cường đội tới ?2020-07-23 15:11
 • #298: Chương 299 Châu Á song tinh2020-07-23 15:11
 • #299: Chương 300 hội viên lại họp!2020-07-23 15:11
 • #300: Chương 301 Bundesliga quyết đấu đỉnh cao!2020-07-23 15:11
 • #301: Chương 302 mười năm mài một kiếm2020-07-23 15:11
 • #302: Chương 303 lóa mắt quyết đấu2020-07-23 15:11
 • #303: Chương 304 quán chú thanh xuân rượu ngon2020-07-23 15:12
 • #304: Chương 305 thiếu niên Anh Hùng2020-07-23 15:12
 • #305: Chương 306 kích tình tràn ra màn hình2020-07-23 15:12
 • #306: Chương 307 nghẹn họng nhìn trân trối!2020-07-23 15:12
 • #307: Chương 308 đọc giây tuyệt sát!2020-07-23 15:12
 • #308: Chương 309 ngươi thật sao?2020-07-23 15:13
 • #309: Chương 310 nhất kỵ tuyệt trần ?2020-07-23 15:14
 • #310: Chương 311 cuối cùng một khối ghép hình2020-07-23 15:14
 • #311: Chương 312 tắm rửa dưới ánh mặt trời2020-07-23 15:14
 • #312: Chương 313 vì quán quân2020-07-23 15:14
 • #313: Chương 314 điên dại Magath2020-07-23 15:14
 • #314: Chương 315 ngọc thạch câu phần ?2020-07-23 15:14
 • #315: Chương 316 tách ra, tội nhân2020-07-23 15:15
 • #316: Chương 317 thăng hoa2020-07-23 15:15
 • #317: Chương 31 8 quay về đứng đầu bảng!2020-07-23 15:15
 • #318: Chương 319 song hùng tranh phong!2020-07-23 15:16
 • #319: Chương 3 20 kéo xé!2020-07-23 15:16
 • #320: Chương 321 xung quan chi chiến!2020-07-23 15:16
 • #321: Chương 322 hai mươi năm không thấy2020-07-23 15:17
 • #322: Chương 323 không người chỉ lo thân mình2020-07-23 15:17
 • #323: Chương 324 tuyệt không thu tay lại!2020-07-23 15:17
 • #324: Chương 325 ân oán cá nhân!2020-07-23 15:18
 • #325: Chương 326 quyết chiến đêm trước!2020-07-23 15:18
 • #326: Chương 327 sáng chói sao trời2020-07-23 15:18
 • #327: Chương 328 khiến châu Âu run rẩy!2020-07-23 15:19
 • #328: Chương 329 đốt cháy chân trời!2020-07-23 15:19
 • #329: Chương 330 ngươi phương hát thôi ta đăng tràng2020-07-23 15:19
 • #330: Chương 331 như biển cả gợn sóng vạn trượng!2020-07-23 15:19
 • #331: Chương 332 không điên cuồng, không sống2020-07-23 15:19
 • #332: Chương 333 cực hạn áp bách, cực hạn đột phá!2020-07-23 15:19
 • #333: Chương 334 vui vẻ chịu đựng2020-07-23 15:19
 • #334: Chương 335 ôm sinh hoạt2020-07-23 15:20
 • #335: Chương 336 ai làm?2020-07-23 15:20
 • #336: Chương 337 ta muốn được ghi khắc2020-07-23 15:20
 • #337: Chương 33 8 tuyên cáo quật khởi!2020-07-23 15:21
 • #338: Chương 339 lượng cái dẫn viện binh2020-07-23 15:21
 • #339: Chương 340 đánh trả!2020-07-23 15:22
 • #340: Chương 341 mới mùa giải khai chiến!2020-07-23 15:22
 • #341: Chương 34 2 trận chiến mở màn tức quyết chiến!2020-07-23 15:22
 • #342: Chương 343 cái này bài học ngươi không có học qua sao?2020-07-23 15:22
 • #343: Chương 344 thắng!2020-07-23 15:23
 • #344: Chương 345 học qua lại quên2020-07-23 15:23
 • #345: Chương 346 hưởng thụ hận ý2020-07-23 15:23
 • #346: Chương 347 bắt được ngươi2020-07-23 15:24
 • #347: Chương 34 8 gia tốc cải tạo2020-07-23 15:24
 • #348: Chương 349 hắn về đến rồi!2020-07-23 15:24
 • #349: Chương 350 bắt đầu cầu nguyện, đừng khóc lên2020-07-23 15:24
 • #350: Chương 351 thắng, sáng tạo ghi chép2020-07-23 15:24
 • #351: Chương 352 gối giáo chờ sáng2020-07-23 15:25
 • #352: Chương 353 khí thế hung hung!2020-07-23 15:25
 • #353: Chương 354 sao chổi quật khởi2020-07-23 15:25
 • #354: Chương 355 môn thần sinh ra!2020-07-23 15:25
 • #355: Chương 356 mấu chốt thắng lợi2020-07-23 15:25
 • #356: Chương 357 tuyệt đối đừng chơi gay2020-07-23 15:26
 • #357: Chương 35 8 thuần túy bóng đá2020-07-23 15:26
 • #358: Chương 359 không còn sức đánh trả ?2020-07-23 15:26
 • #359: Chương 3 60 con muốn hiệu suất!2020-07-23 15:27
 • #360: Chương 361 ngày tinh thần hạ phàm!2020-07-23 15:27
 • #361: Chương 362 giống như đã từng quen biết2020-07-23 15:27
 • #362: Chương 363 ta làm, ngươi tùy ý2020-07-23 15:27
 • #363: Chương 364 lưu manh đấu pháp!2020-07-23 15:28
 • #364: Chương 365 áp lực trùng điệp2020-07-23 15:28
 • #365: Chương 366 Hamburg vũ bộ2020-07-23 15:28
 • #366: Chương 367 điên cuồng tiến công!2020-07-23 15:28
 • #367: Chương 368 hoa mai ở giữa trúc2020-07-23 15:29
 • #368: Chương 369 bầy tú cao chót vót2020-07-23 15:29
 • #369: Chương 370 nâng lên tấn cấp!2020-07-23 15:29
 • #370: Chương 371 Marvel thiên đoàn!2020-07-23 15:29
 • #371: Chương 372 không nguyện ý nhất đụng phải đối thủ2020-07-23 15:29
 • #372: Chương 373 độ nhân vật phong vân2020-07-23 15:30
 • #373: Chương 374 hạ nửa mùa giải khai chiến!2020-07-23 15:30
 • #374: Chương 375 tang thương Klopp2020-07-23 15:30
 • #375: Chương 376 hướng chết mà sinh!2020-07-23 15:30
 • #376: Chương 377 động động rỉ sét đầu2020-07-23 15:30
 • #377: Chương 37 8 ngươi muốn phản kích, có thể2020-07-23 15:31
 • #378: Chương 379 lật tay thành mây2020-07-23 15:31
 • #379: Chương 380 lấy đạo của người trả lại cho người2020-07-23 15:31
 • #380: Chương 381 mình thu thập cục diện rối rắm2020-07-23 15:31
 • #381: Chương 38 2 đánh chìm vương giả2020-07-23 15:31
 • #382: Chương 383 tuế nguyệt hồi hồi, thân ở thiên nhai2020-07-23 15:32
 • #383: Chương 384 tuyệt không thể uất ức2020-07-23 15:32
 • #384: Chương 38 5 tìm về đã từng cảm giác2020-07-23 15:32
 • #385: Chương 386 bóng ma phía dưới2020-07-23 15:32
 • #386: Chương 387 ra chiêu2020-07-23 15:33
 • #387: Chương 38 8 mang ngươi đi2020-07-23 15:33
 • #388: Chương 389 tự tay sáng lập, tự tay kết thúc2020-07-23 15:33
 • #389: Chương 390 tam tuyến xung quan!2020-07-23 15:33
 • #390: Chương 391 hùng tâm tráng chí2020-07-23 15:34
 • #391: Chương 39 2 công thủ siêu hạn chiến2020-07-23 15:34
 • #392: Chương 393 môn thần phát uy2020-07-23 15:34
 • #393: Chương 394 vứt bỏ mà biến sủng nhi2020-07-23 15:34
 • #394: Chương 395 tam tuyến kết thúc ?2020-07-23 15:34
 • #395: Chương 396 vì quán quân mà chiến!2020-07-23 15:35
 • #396: Chương 397 binh lâm thành hạ2020-07-23 15:35
 • #397: Chương 398 cuối cùng bắn vọt!2020-07-23 15:35
 • #398: Chương 399 chỉ vì tiến quân trận chung kết!2020-07-23 15:35
 • #399: Chương 400 lần nữa đến thăm Bernabeu!2020-07-23 15:36
 • #400: Chương 401 tiên tiến cầu ? Trước ném cầu ?2020-07-23 15:36
 • #401: Chương 40 2 đối chọi gay gắt, long tranh hổ đấu!2020-07-23 15:36
 • #402: Chương 403 minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng!2020-07-23 15:36
 • #403: Chương 404 chờ đợi quyết chiến2020-07-23 15:36
 • #404: Chương 405 có dự mưu câu cá2020-07-23 15:37
 • #405: Chương 406 chỉ cần số lẻ2020-07-23 15:37
 • #406: Chương 407 quyết chiến thời khắc!2020-07-23 15:37
 • #407: Chương 408 bật hết hỏa lực!2020-07-23 15:37
 • #408: Chương 409 Dịch Bắc Vương2020-07-23 15:38
 • #409: Chương 410 trọng áp phía dưới2020-07-23 15:38
 • #410: Chương 411 mới mạch suy nghĩ2020-07-23 15:38
 • #411: Chương 412 quyết chiến!2020-07-23 15:38
 • #412: Chương 413 chung cực điên cuồng!2020-07-23 15:38
 • #413: Chương 414 thời gian qua đi 29 năm vinh quang chi chiến!2020-07-23 15:38
 • #414: Chương 415 đệ nhất thế giới ?2020-07-23 15:39
 • #415: Chương 416 sử thượng thủ vị!2020-07-23 15:39
 • #416: Chương 417 tập kết, khai chiến!2020-07-23 15:39
 • #417: Chương 418 diễn thử2020-07-23 15:39
 • #418: Chương 419 biến phong!2020-07-23 15:39
 • #419: Chương 420 từ bỏ lý trí, liều đi2020-07-23 15:40
 • #420: Chương 42 1 kiếm chỉ phương nam!2020-07-23 15:40
 • #421: Chương 422 bóp chết kỳ tích!2020-07-23 15:41
 • #422: Chương 423 nhân khí bạo tạc!2020-07-23 15:41
 • #423: Chương 424 cực hạn oanh kích!2020-07-23 15:41
 • #424: Chương 425 thập bát ban võ nghệ!2020-07-23 15:41
 • #425: Chương 426 cắn răng kiên trì!2020-07-23 15:41
 • #426: Chương 427 phá băng!2020-07-23 15:42
 • #427: Chương 42 8 vì đường sống, không lưu đường lui!2020-07-23 15:42
 • #428: Chương 429 Tam Quan Vương!2020-07-23 15:42
 • #429: Chương 430 sáng lập vương triều!2020-07-23 15:43
 • #430: Chương 431 tiến quân Premiership!2020-07-23 15:43
 • #431: Chương 43 2 may mắn!2020-07-23 15:43
 • #432: Chương 433 hình thành quyền uy2020-07-23 15:43
 • #433: Chương 434 thanh tẩy cùng trùng kiến!2020-07-23 15:43
 • #434: Chương 435 đầu nhập quá trăm triệu!2020-07-23 15:44
 • #435: Chương 436 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải2020-07-23 15:44
 • #436: Chương 437 quá khứ rất bình thường gian nan, tương lai càng gian nan!2020-07-23 15:44
 • #437: Chương 43 8 tìm kiếm cực hạn2020-07-23 15:44
 • #438: Chương 439 Premiership thủ tú!2020-07-23 15:44
 • #439: Chương 440 nghênh đón đại khảo!2020-07-23 15:45
 • #440: Chương 441 Hồng Quân, thế gian đều là địch!2020-07-23 15:45
 • #441: Chương 442 đi tìm cái chết!2020-07-23 15:45
 • #442: Chương 443 đại thánh trở về!2020-07-23 15:45
 • #443: Chương 444 ta sẽ không thu tay lại!2020-07-23 15:45
 • #444: Chương 445 tháo bỏ xuống gông xiềng!2020-07-23 15:46
 • #445: Chương 446 chờ lấy Liverpool thua cầu!2020-07-23 15:46
 • #446: Chương 447 cùng mộng tưởng chôn cùng!2020-07-23 15:46
 • #447: Chương 448 yếu ớt Mỹ Lệ2020-07-23 15:46
 • #448: Chương 449 đối chọi gay gắt, xác định vị trí đả kích!2020-07-23 15:46
 • #449: Chương 450 thói quen khó sửa Arsenal2020-07-23 15:46
 • #450: Chương 451 max điểm bài thi2020-07-23 15:47
 • #451: Chương 45 2 tập thể tịt ngòi2020-07-23 15:47
 • #452: Chương 453 mang về vương tọa!2020-07-23 15:47
 • #453: Chương 454 ta muốn làm quốc vương2020-07-23 15:47
 • #454: Chương 455 nước Anh Debby!2020-07-23 15:47
 • #455: Chương 456 Quỷ Đỏ thức tỉnh2020-07-23 15:48
 • #456: Chương 457 cùng thời đại lệch quỹ đạo Premiership2020-07-23 15:48
 • #457: Chương 458 dùng phương thức của mình!2020-07-23 15:48
 • #458: Chương 459 đế quốc hoàng hôn2020-07-23 15:48
 • #459: Chương 460 tỉnh mộng 7 2 năm trước2020-07-23 15:49
 • #460: Chương 461 đây chính là Premiership2020-07-23 15:49
 • #461: Chương 462 thời đại kẻ huỷ diệt2020-07-23 15:49
 • #462: Chương 463 chân của ta bị chó cắn qua2020-07-23 15:49
 • #463: Chương 464 Moyes là bò bít tết2020-07-23 15:49
 • #464: Chương 465 ai là bò bít tết ? Tao thao tác nhảy cầu!2020-07-23 15:50
 • #465: Chương 466 ai quan tâm ? !2020-07-23 15:50
 • #466: Chương 467 dị thường nóng nảy2020-07-23 15:50
 • #467: Chương 468 thiểm điện nhị liên kích2020-07-23 15:50
 • #468: Chương 469 Liverpool chủ nhân2020-07-23 15:50
 • #469: Chương 470 thắng liên tiếp kết thúc2020-07-23 15:50
 • #470: Chương 471 từ bản thân đến đoàn đội2020-07-23 15:50
 • #471: Chương 47 2 hơn nửa hiệp một kích cuối cùng2020-07-23 15:51
 • #472: Chương 473 trạm tiếp theo Thiên Vương ?2020-07-23 15:51
 • #473: Chương 474 không nâng như thế nào giết ?2020-07-23 15:51
 • #474: Chương 475 quán quân tướng!2020-07-23 15:51
 • #475: Chương 476 ngươi Anh Hùng đâu?2020-07-23 15:51
 • #476: Chương 477 Luân Đôn chi Vương Vẫn lạc2020-07-23 15:52
 • #477: Chương 478 tỉ mỉ mài giũa2020-07-23 15:52
 • #478: Chương 479 The Blues rời khỏi tranh quan!2020-07-23 15:52
 • #479: Chương 480 ma quỷ lịch đấu đêm trước2020-07-23 15:52
 • #480: Chương 481 ma quỷ lịch đấu đến!2020-07-23 15:52
 • #481: Chương 482 thành kính tín đồ2020-07-23 15:52
 • #482: Chương 483 ma quỷ lịch đấu hoàn mỹ thu quan!2020-07-23 15:53
 • #483: Chương 484 đương nhiệm đối tiền nhiệm2020-07-23 15:53
 • #484: Chương 48 5 tôn trọng tiền nhiệm2020-07-23 15:53
 • #485: Chương 486 khiêng cờ giác ngộ!2020-07-23 15:53
 • #486: Chương 48 7 khí thôn vạn dặm như hổ!2020-07-23 15:53
 • #487: Chương 488 cái thứ tư cách cục phá vỡ sự kiện2020-07-23 15:54
 • #488: Chương 489 khoái hoạt bóng đá thượng tuyến!2020-07-23 15:54
 • #489: Chương 490 cười không nổi!2020-07-23 15:54
 • #490: Chương 491 thí quân người phong mang!2020-07-23 15:54
 • #491: Chương 49 2 sự kết thúc của một thời đại2020-07-23 15:54
 • #492: Chương 493 thẳng tiến trận chung kết!2020-07-23 15:54
 • #493: Chương 494 sửa đổi sau Arsenal2020-07-23 15:55
 • #494: Chương 495 tỉnh mộng Highbury2020-07-23 15:55
 • #495: Chương 496 khoái hoạt bóng đá đừng lên tuyến!2020-07-23 15:55
 • #496: Chương 497 tự hủy Trường Thành2020-07-23 15:55
 • #497: Chương 498 truy cầu cao hơn!2020-07-23 15:55
 • #498: Chương 499 hắn vẫn còn con nít, nhưng liền không buông tha hắn!2020-07-23 15:55
 • #499: Chương 500 quét qua xu hướng suy tàn!2020-07-23 15:56
 • #500: Chương 501 món ăn trong mâm vẫn là mồi nhử ?2020-07-23 15:56
 • #501: Chương 502 cấm chỉ thả bản thân2020-07-23 15:56
 • #502: Chương 503 từ biệt ba ngày lau mắt mà nhìn2020-07-23 15:56
 • #503: Hansen đề nghị2020-07-23 15:57
 • #504: Chương 505 chật vật thủ hiệp2020-07-23 15:57
 • #505: Chương 506 gặp quỷ danh túc2020-07-23 15:57
 • #506: Chương 507 gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ2020-07-23 15:57
 • #507: Chương 508 tâm linh thí luyện2020-07-23 15:57
 • #508: Chương 509 không còn hoan nghênh ngươi!2020-07-23 15:58
 • #509: Chương 510 đừng hỏi, hỏi chính là thế giới dao động2020-07-23 15:58
 • #510: Chương 511 lật bàn!2020-07-23 15:58
 • #511: Chương 512 như giẫm trên băng mỏng!2020-07-23 15:58
 • #512: Chương 513 sập bàn ?2020-07-23 15:58
 • #513: Chương 514 liễu ám hoa minh2020-07-23 15:59
 • #514: Chương 515 đỏ lam đại chiến!2020-07-23 15:59
 • #515: Chương 516 lúc bối cao chót vót2020-07-23 15:59
 • #516: Chương 517 trăm sông đổ về một biển2020-07-23 15:59
 • #517: Chương 51 8 hiệu quả và lợi ích sao?2020-07-23 16:00
 • #518: Chương 519 khí số đã hết2020-07-23 16:00
 • #519: Chương 520 cùng ta tái chiến ba năm!2020-07-23 16:00
 • #520: Chương 52 1 họng súng đánh bóng!2020-07-23 16:00
 • #521: Chương 522 Liverpool hài tử2020-07-23 16:01
 • #522: Chương 523 thần cản giết thần!2020-07-23 16:01
 • #523: Chương 524 Hồng Quân quốc vương!2020-07-23 16:01
 • #524: Chương 52 5 ghi vào sử sách sỉ nhục2020-07-23 16:01
 • #525: Chương 526 đội sử thủ quan!2020-07-23 16:01
 • #526: Chương 52 7 sống thành chó dạng, tiền đồ vô lượng2020-07-23 16:01
 • #527: Chương 528 xuất đạo tức quán quân, truy cầu siêu việt quán quân!2020-07-23 16:02
 • #528: Chương 529 lam cầu mười năm2020-07-23 16:02
 • #529: Chương 530 trở lại mười năm trước2020-07-23 16:02
 • #530: Chương 531 từ toàn cục đến cục bộ2020-07-23 16:02
 • #531: Chương 532 bi thương tại tâm chết2020-07-23 16:02
 • #532: Chương 533 lịch sử tính chất một ngày2020-07-23 16:02
 • #533: Chương 534 làm một vụ giao dịch2020-07-23 16:02
 • #534: Chương 535 không từ diễn ý, có từ thua niệm!2020-07-23 16:03
 • #535: Chương 536 oanh động châu Âu giới bóng đá!2020-07-23 16:03
 • #536: Chương 537 Hồng Quân Châu Á đi2020-07-23 16:03
 • #537: Chương 53 8 chênh lệch2020-07-23 16:03
 • #538: Chương 539 vách núi xiếc đi dây2020-07-23 16:03
 • #539: Chương 540 ngươi là có bao nhiêu hận ta ?2020-07-23 16:04
 • #540: Chương 541 các cường giả sẵn sàng ra trận!2020-07-23 16:04
 • #541: Chương 542 song thua thao tác2020-07-23 16:04
 • #542: Chương 543 mới mùa giải khai chiến!2020-07-23 16:04
 • #543: thứ 18 8 lần nước Anh Debby!2020-07-23 16:05
 • #544: phòng thủ áp chế!2020-07-23 16:05
 • #545: dưới chân có Hoàng Tuyền, giết người không thấy máu2020-07-23 16:05
 • #546: xoát bạo ghi chép!2020-07-23 16:05
 • #547: bắt đầu tạo áp lực!2020-07-23 16:06
 • #548: châu Âu quyết đấu đỉnh cao!2020-07-23 16:06
 • #549: Bayern Munich đi nơi nào ?2020-07-23 16:06
 • #550: Chương 551 rất nhanh thức thời châu Âu bóng đá2020-07-23 16:06
 • #551: Chương 55 2 Hồng Quân chúng tướng, toàn diện xuất kích!2020-07-23 16:07
 • #552: Chương 553 thiên thần hạ phàm2020-07-23 16:07
 • #553: Chương 554 trong lúc kịch chiến thuế biến!2020-07-23 16:07
 • #554: Chương 555 Tư Đồ cùng dưa, long tranh hổ đấu!2020-07-23 16:07
 • #555: Chương 556 thuế biến cự tinh!2020-07-23 16:07
 • #556: Chương 557 ta lại trở về!2020-07-23 16:08
 • #557: Chương 558 không thể thay thế2020-07-23 16:08
 • #558: Chương 559 hủy đi một người phải bao lâu ?2020-07-23 16:08
 • #559: Chương 560 truyền bên trong cuồng ma!2020-07-23 16:08
 • #560: Chương 561 ta nên với ai tranh quan ?2020-07-23 16:09
 • #561: Chương 56 2 Benitez trở về2020-07-23 16:09
 • #562: Chương 563 chật vật siêu hạn chiến2020-07-23 16:09
 • #563: Chương 564 lấy đạo của người2020-07-23 16:09
 • #564: Chương 565 còn thi kia thân!2020-07-23 16:10
 • #565: Chương 566 một tử sai, đầy bàn đều thua!2020-07-23 16:10
 • #566: Chương 567 ta tại Premiership chờ ngươi2020-07-23 16:10
 • #567: Chương 568 kinh điển tam giác truyền lại2020-07-23 16:11
 • #568: Chương 569 kịch chiến2020-07-23 16:11
 • #569: Chương 570 máu vẩy đấu trường2020-07-23 16:11
 • #570: Chương 571 biến phế thành bảo2020-07-23 16:11
 • #571: Chương 572 cầu phú quý trong nguy hiểm2020-07-23 16:12
 • #572: Chương 573 chờ mong hạ 1 chiến!2020-07-23 16:12
 • #573: Chương 574 thụ chuyển chết, người chuyển sống2020-07-23 16:12
 • #574: Chương 575 cường đại Manchester City2020-07-23 16:13
 • #575: Chương 576 ngươi nói đều đúng!2020-07-23 16:13
 • #576: Chương 577 khoái hoạt bóng đá lại login rồi?2020-07-23 16:13
 • #577: Chương 578 như liệt nhật nắng gắt!2020-07-23 16:13
 • #578: Chương 579 sỉ nhục chi chiến2020-07-23 16:14
 • #579: Chương 580 không nên cùng chứng vọng tưởng người bệnh tranh luận2020-07-23 16:14
 • #580: Chương 581 lấy mệnh tương bác!2020-07-23 16:14
 • #581: Chương 582 siêu hạn oanh kích!2020-07-23 16:15
 • #582: Chương 583 không phục liền làm!2020-07-23 16:15
 • #583: Chương 584 cắn răng kiên trì!2020-07-23 16:15
 • #584: Chương 585 cười khổ cùng tiếng vỗ tay2020-07-23 16:15
 • #585: Chương 586 vĩnh viễn không mê thất!2020-07-23 16:16
 • #586: Chương 587 nhân sinh nửa tràng sau2020-07-23 16:16
 • #587: Chương 588 mất đi huyết tính2020-07-23 16:16
 • #588: Chương 589 vì ma quỷ lịch đấu chuẩn bị2020-07-23 16:17
 • #589: Chương 590 hướng dẫn theo đà phát triển ?2020-07-23 16:17
 • #590: Chương 591 uất ức thất bại2020-07-23 16:17
 • #591: Chương 592 3 phân ngõ hẻm2020-07-23 16:18
 • #592: Chương 593 ma quỷ lịch đấu!2020-07-23 16:18
 • #593: Chương 594 mọi người đồng tâm hiệp lực Manchester City2020-07-23 16:18
 • #594: Chương 595 cực hạn ở đâu?2020-07-23 16:19
 • #595: Chương 596 trường chinh con đường!2020-07-23 16:19
 • #596: Chương 597 liên tục đứng đầu bảng đại chiến2020-07-23 16:19
 • #597: Chương 598 lấy cái gì liều ?2020-07-23 16:20
 • #598: Chương 599 lý tưởng rất bình thường đầy đặn, hiện thực rất bình thường xương cảm giác2020-07-23 16:20
 • #599: Chương 600 đoạt phân giai đoạn2020-07-23 16:20
 • #600: Chương 601 mới điều chỉnh, mới thực lực2020-07-23 16:20
 • #601: Chương 602 song tuyến bị loại, tập trung hỏa lực2020-07-23 16:21
 • #602: Chương 603 San Siro đồng nát sắt vụn2020-07-23 16:21
 • #603: Chương 604 thật có lỗi, ta không phải Milan người2020-07-23 16:21
 • #604: Chương 605 MU hạ trọng chú, cùng!2020-07-23 16:22
 • #605: Chương 606 cũng không gió mưa cũng vô tình2020-07-23 16:22
 • #606: Chương 607 Seedorf có ý tưởng!2020-07-23 16:22
 • #607: Chương 608 Euro chiến2020-07-23 16:22
 • #608: Chương 609 xâm lấn Nhà Hát Của Những Giấc Mơ!2020-07-23 16:22
 • #609: Chương 610 3 thua cục diện2020-07-23 16:23
 • #610: Chương 611 sẵn sàng ra trận2020-07-23 16:23
 • #611: Chương 61 2 khóa chặt quán quân!2020-07-23 16:23
 • #612: Chương 613 công kia chân thành chi kiên2020-07-23 16:23
 • #613: Chương 614 hai chọn một, liều!2020-07-23 16:24
 • #614: Chương 615 tạc kích băng cứng!2020-07-23 16:24
 • #615: Chương 616 phá băng chi chiến!2020-07-23 16:24
 • #616: Chương 617 ngược lại bức mạnh lên!2020-07-23 16:24
 • #617: Chương 61 8 tiến có thể công lui có thể thủ!2020-07-23 16:25
 • #618: Chương 619 tuyệt vọng thời khắc!2020-07-23 16:25
 • #619: Chương 620 gánh nặng đường xa2020-07-23 16:25
 • #620: Chương 62 1 vệ miện thành công!2020-07-23 16:25
 • #621: Chương 622 quyết đấu phỉ HLV2020-07-23 16:25
 • #622: Chương 623 ngươi không thay người, ta để hắn lăn xuống đến!2020-07-23 16:26
 • #623: Chương 624 sư tử ăn lão hổ2020-07-23 16:26
 • #624: Chương 62 5 quá là bệnh, cần phải trị!2020-07-23 16:26
 • #625: Chương 626 long trời lở đất!2020-07-23 16:27
 • #626: Chương 62 7 ta chính là ác mộng của ngươi!2020-07-23 16:27
 • #627: Chương 628 giá trên trời tục tầm2020-07-23 16:27
 • #628: Chương 629 như ngồi bàn chông!2020-07-23 16:27
 • #629: Chương 630 trước tiếp theo thành2020-07-23 16:27
 • #630: Chương 631 man thiên quá hải2020-07-23 16:28
 • #631: Chương 63 2 về nhà2020-07-23 16:28
 • #632: Chương 633 tiền tài, quán quân, hai chọn một2020-07-23 16:29
 • #633: Chương 634 tương lai nhất định còn ngươi2020-07-23 16:29
 • #634: Chương 635 Champions League trận chung kết đột kích!2020-07-23 16:30
 • #635: Chương 636 cự tinh tụ tập!2020-07-23 16:30
 • #636: Chương 637 chiến đấu khai hỏa!2020-07-23 16:30
 • #637: Chương 638 trọng điểm đả kích!2020-07-23 16:30
 • #638: Chương 639 đỉnh phong chi chiến2020-07-23 16:31
 • #639: Chương 640 quần tinh dựng đài, cự tinh múa đơn!2020-07-23 16:31
 • #640: Chương 641 Hồng Quân đại thánh!2020-07-23 16:32
 • #641: Chương 642 vương triều phục hồi!2020-07-23 16:32
 • #642: Chương 643 Ảm Nhiên Tiêu Hồn người2020-07-23 16:32
 • #643: Chương 644 chung cực khiêu chiến!2020-07-23 16:33
 • #644: Chương 645 tinh hỏa kế hoạch!2020-07-23 16:33
 • #645: Chương 646 xảy ra chuyện!2020-07-23 16:33
 • #646: Chương 647 đập con ruồi!2020-07-23 16:33
 • #647: Chương 648 chuẩn bị chiến đấu mới mùa giải2020-07-23 16:33
 • #648: Chương 649 sẵn sàng ra trận!2020-07-23 16:33
 • #649: Chương 650 mới cũ giao thế2020-07-23 16:34
 • #650: Chương 651 xưa đâu bằng nay2020-07-23 16:34
 • #651: Chương 652 nước Mỹ fan bóng đá thật hạnh phúc2020-07-23 16:34
 • #652: Chương 653 thay đổi bộ mặt the Gunner2020-07-23 16:34
 • #653: Chương 654 không ngừng hoàn thiện2020-07-23 16:34
 • #654: Chương 655 1 bại 0 dặm!2020-07-23 16:35
 • #655: Chương 656 chuẩn bị chiến đấu cuối cùng 1 hạng công việc2020-07-23 16:35
 • #656: Chương 657 0 cổ kỳ oan Moyes2020-07-23 16:35
 • #657: Chương 658 có thể hay không trở thành mạnh nhất đối thủ ?2020-07-23 16:35
 • #658: Chương 659 1 vỗ tới tức hợp2020-07-23 16:36
 • #659: Chương 660 tỉnh mộng sao?2020-07-23 16:36
 • #660: Chương 661 bị đánh lộn xộn!2020-07-23 16:36
 • #661: Chương 662 trọng thương!2020-07-23 16:37
 • #662: Chương 663 binh cường mã tráng2020-07-23 16:37
 • #663: Chương 664 châu Âu chi Vương !2020-07-23 16:37
 • #664: Chương 665 chiến tranh bắt đầu!2020-07-23 16:37
 • #665: Chương 666 chinh phục châu Âu nam nhân2020-07-23 16:38
 • #666: Chương 667 mất hết thể diện!2020-07-23 16:38
 • #667: Chương 668 muốn bỏ đá xuống giếng ?2020-07-23 16:38
 • #668: Chương 669 chân chính khiêu chiến!2020-07-23 16:39
 • #669: Chương 670 mọi người đều say ta độc tỉnh2020-07-23 16:39
 • #670: Chương 671 là ngươi sao ?2020-07-23 16:39
 • #671: Chương 672 về dũng!2020-07-23 16:40
 • #672: Chương 673 động đao thấy máu2020-07-23 16:40
 • #673: Chương 674 mấu chốt Chương 1 chiến!2020-07-23 16:40
 • #674: Chương 675 nhớ lại sao?2020-07-23 16:40
 • #675: Chương 676 dã thú biến con mèo2020-07-23 16:41
 • #676: Chương 677 lão binh bất tử2020-07-23 16:41
 • #677: Chương 678 ai càng không chí khí ?2020-07-23 16:41
 • #678: Chương 679 nước Anh Debby!2020-07-23 16:41
 • #679: Chương 680 chiến lược đả kích mục tiêu!2020-07-23 16:41
 • #680: Chương 681 đánh về nguyên hình!2020-07-23 16:42
 • #681: Chương 682 phòng thủ De Gea, tiến công thế giới dao động2020-07-23 16:42
 • #682: Chương 683 vương giả trở về!2020-07-23 16:42
 • #683: Chương 684 1 niên 5 quan2020-07-23 16:42
 • #684: Chương 685 thiếu niên Anh Hùng2020-07-23 16:43
 • #685: Chương 686 hoành không xuất thế!2020-07-23 16:43
 • #686: Chương 687 kết thúc2020-07-23 16:43
 • #687: Chương 688 thần thoại phá diệt!2020-07-23 16:43
 • #688: Chương 689 siêu tân tinh!2020-07-23 16:44
 • #689: Chương 690 toàn diện khôi phục2020-07-23 16:44
 • #690: Chương 691 cất cánh2020-07-23 16:44
 • #691: Chương 692 tâm lý chiến2020-07-23 16:44
 • #692: Chương 693 quỳ xuống Robles2020-07-23 16:45
 • #693: Chương 694 nâng lên kết thúc công việc2020-07-23 16:46
 • #694: Chương 695 thảm án mới ghi chép2020-07-23 16:46
 • #695: Chương 696 từ Địa Ngục giết trở lại Thiên Đường!2020-07-23 16:46
 • #696: Chương 697 quán quân2020-07-23 16:47
 • #697: Chương 698 cản Land Rover ?2020-07-23 16:47
 • #698: Chương 699 binh lâm thành hạ2020-07-23 16:47
 • #699: Chương 700 mới người ngoài hành tinh2020-07-23 16:47
 • #700: Chương 701 móc ngược!2020-07-23 16:47
 • #701: Chương 702 sữa bột tiền ?2020-07-23 16:48
 • #702: Chương 703 quán quân cùng Tư Đồ Vân Binh2020-07-23 16:48
 • #703: Chương 704 truyền kỳ con đường2020-07-23 16:48
 • #704: Chương 705 triệt để đảo ngược!2020-07-23 16:48
 • #705: Chương 706 chiến thuật phạm lỗi!2020-07-23 16:49
 • #706: Chương 707 biến trận uy lực2020-07-23 16:49
 • #707: Chương 708 vừa đi vừa về hoán đổi!2020-07-23 16:49
 • #708: Chương 709 năm đó hắn vừa ra đời2020-07-23 16:49
 • #709: kinh hỉ2020-07-23 16:50
 • #710: the Gunner vòng lặp vô hạn liên2020-07-23 16:50
 • #711: Chương 1 khóa2020-07-23 16:50
 • #712: ta, 1 thân ngông nghênh2020-07-23 16:50
 • #713: còn sót lại tông sư2020-07-23 16:51
 • #714: nhanh, chuẩn, hung ác!2020-07-23 16:51
 • #715: Chương 716 nhà mạo hiểm nhạc viên2020-07-23 16:51
 • #716: Chương 717 thu quan bắn vọt!2020-07-23 16:52
 • #717: Chương 718 giết vào trận chung kết!2020-07-23 16:52
 • #718: Chương 719 có thể chậm, nhưng không thể lui2020-07-23 16:52
 • #719: Chương 720 thiêu đốt thanh xuân!2020-07-23 16:53
 • #720: Chương 721 vô cùng lớn con đường2020-07-23 16:53
 • #721: Chương 722 siêu cấp 4 cường!2020-07-23 16:53
 • #722: Chương 723 lịch đấu Rốt cuộc đã khiêu chiến2020-07-23 16:54
 • #723: Chương 724 bệnh này, ta có thể trị!2020-07-23 16:54
 • #724: Chương 725 giở trò, phụng bồi tới cùng!2020-07-23 16:54
 • #725: Chương 726 toàn diện áp chế!2020-07-23 16:54
 • #726: Chương 727 cực hạn điên cuồng áp bách!2020-07-23 16:54
 • #727: Chương 728 tàn bạo ngược sát!2020-07-23 16:55
 • #728: Chương 729 á khẩu không trả lời được!2020-07-23 16:55
 • #729: Chương 730 chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sao?2020-07-23 16:55
 • #730: Chương 731 hậu phát chế nhân!2020-07-23 16:55
 • #731: Chương 732 chờ kiếm ra khỏi vỏ2020-07-23 16:55
 • #732: Chương 733 thể diện nhận mệnh2020-07-23 16:56
 • #733: Chương 734 bị ngược dòng nuốt hết!2020-07-23 16:56
 • #734: Chương 735 0 phu chỉ!2020-07-23 16:56
 • #735: Chương 736 liều mạng xuất kỳ tích ?2020-07-23 16:56
 • #736: Chương 737 không hỏi kết quả, chỉ cầu tử chiến!2020-07-23 16:56
 • #737: Chương 738 chiến thần!2020-07-23 16:57
 • #738: Chương 739 cầm lại đại giới2020-07-23 16:57
 • #739: Chương 740 đã từng thổi qua trâu2020-07-23 16:57
 • #740: Chương 741 xa phổ về buồm2020-07-23 16:58
 • #741: Chương 742 phong nhã hào hoa2020-07-23 16:58
 • #742: Chương 743 mong mà không được, cuối cùng thành rất bình thường!2020-07-23 16:58
 • #743: Chương 744 phong sát!2020-07-23 16:58
 • #744: Chương 745 đường chéo khoái công2020-07-23 16:58
 • #745: Chương 746 lấy địch vi sư2020-07-23 16:59
 • #746: Chương 747 thanh xuất vu lam2020-07-23 16:59
 • #747: Chương 748 3 nước đầy xâu!2020-07-23 16:59
 • #748: Chương 749 vương giả chi chiến!2020-07-23 16:59
 • #749: Chương 750 tinh tế tỉ mỉ cùng khí quyển2020-07-23 17:00
 • #750: Chương 751 khí thế bàng bạc!2020-07-23 17:00
 • #751: Chương 752 áp bách điên cuồng tấn công!2020-07-23 17:00
 • #752: Chương 753 Messi thức bạo tẩu!2020-07-23 17:01
 • #753: Chương 754 cực hạn phía trên!2020-07-23 17:01
 • #754: Chương 755 hắn không phải tuẫn đạo người!2020-07-23 17:01
 • #755: Chương 756 đánh bạc 1 dừng a!2020-07-23 17:02
 • #756: Chương 757 Hồng Quân thiên đoàn!2020-07-23 17:02
 • #757: Chương 758 lạc tử thu quan!2020-07-23 17:02
 • #758: Chương 759 song đao uống máu!2020-07-23 17:03
 • #759: Chương 760 1 cái thời đại ngay tại kết thúc2020-07-23 17:03
 • #760: Chương 761 kết thúc hoàn mỹ!2020-07-23 17:03
 • #761: Chương 762 2 sự kiện, 1 lớn 1 nhỏ2020-07-23 17:03
 • #762: Chương 763 đây mới là đại sự2020-07-23 17:03
 • #763: Chương 764 kính sự mà tin, lễ dùng người yêu2020-07-23 17:04
 • #764: Chương 765 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu!2020-07-23 17:04
 • #765: Chương 766 oan gia ngõ hẹp2020-07-23 17:04
 • #766: Chương 767 không đổi The Blues2020-07-23 17:05
 • #767: Chương 768 tình cảnh mới2020-07-23 17:05
 • #768: Chương 769 Chelsea nháo kịch2020-07-23 17:05
 • #769: Chương 770 đoàn tụ Premiership!2020-07-23 17:05
 • #770: Chương 771 đánh ra dũng khí, hình thành lòng tin2020-07-23 17:06
 • #771: Chương 772 phong vô lực the Gunner2020-07-23 17:06
 • #772: Chương 773 phong tuyến đê mê ?2020-07-23 17:06
 • #773: Chương 774 nước Anh Debby!2020-07-23 17:06
 • #774: Chương 775 máy bay đoàn2020-07-23 17:06
 • #775: Chương 776 quay về quỹ đạo!2020-07-23 17:06
 • #776: Chương 777 ngũ tử đăng khoa!2020-07-23 17:07
 • #777: Chương 778 phóng thích tuổi trẻ lực lượng!2020-07-23 17:07
 • #778: Chương 779 lại chết thủ nhìn xem ?2020-07-23 17:07
 • #779: Chương 780 Hồng Quân Song Tử!2020-07-23 17:07
 • #780: Chương 781 Premiership mới cách cục2020-07-23 17:08
 • #781: Chương 782 chênh lệch2020-07-23 17:08
 • #782: Chương 783 cách cục tại biến2020-07-23 17:08
 • #783: Chương 784 có dục vọng, càng đặc sắc2020-07-23 17:08
 • #784: Chương 785 ta muốn quán quân!2020-07-23 17:08
 • #785: Chương 786 trách oan cùng quá yêu2020-07-23 17:09
 • #786: Chương 787 cứu rỗi chi chiến ?2020-07-23 17:09
 • #787: Chương 788 trung thần lương tướng2020-07-23 17:09
 • #788: Chương 789 thể diện ly biệt2020-07-23 17:10
 • #789: Chương 790 Thịnh Thế Vương Triều2020-07-23 17:10
 • #790: Chương 791 3 niên chưa thành đối thủ2020-07-23 17:10
 • #791: Chương 792 đối oanh ? Tới đi!2020-07-23 17:11
 • #792: Chương 793 thổi lên phản công kèn lệnh!2020-07-23 17:11
 • #793: Chương 794 sao hỏa đụng phải trái đất!2020-07-23 17:11
 • #794: Chương 795 người không phụ ta, ta không phụ người2020-07-23 17:12
 • #795: Chương 796 Hồng Quân tân vương2020-07-23 17:12
 • #796: Chương 797 nắng gắt!2020-07-23 17:12
 • #797: Chương 798 FIFA Club World Cup2020-07-23 17:12
 • #798: Chương 799 vĩ đại đại danh từ2020-07-23 17:12
 • #799: Chương 800 giải quả cầu vàng2020-07-23 17:13
 • #800: Chương 801 Tề Thiên Đại Thánh2020-07-23 17:13
 • #801: Chương 802 long tranh hổ đấu!2020-07-23 17:13
 • #802: Chương 803 Hồng Quân thức xung kích!2020-07-23 17:13
 • #803: Chương 804 hậu bị kế hoạch2020-07-23 17:13
 • #804: Chương 805 xem ai trước Băng!2020-07-23 17:14
 • #805: Chương 806 kỹ, chiến, thuật2020-07-23 17:14
 • #806: Chương 807 hoa thức treo lên đánh!2020-07-23 17:14
 • #807: Chương 808 10 tròn năm về sau mới luân hồi2020-07-23 17:14
 • #808: Chương 809 chư thần thời đại sắp giáng lâm!2020-07-23 17:14
 • #809: Chương 810thảm án người chế tạo2020-07-23 17:15
 • #810: Chương 811 đã từng mình2020-07-23 17:15
 • #811: Chương 812 im ắng giao lưu2020-07-23 17:16
 • #812: Chương 813 tái chiến một cái kinh thế vinh quang!2020-07-23 17:16
 • #813: Chương 814 quán quân chiến dịch giao thiệp2020-07-23 17:16
 • #814: Chương 815 chỉ cần quán quân!2020-07-23 17:17
 • #815: Chương 816 Chương 9 quan2020-07-23 17:17
 • #816: Chương 817 yêu cầu đặc quyền2020-07-23 17:17
 • #817: Chương 818 Địa Ngục cấp2020-07-23 17:17
 • #818: Chương 819 tế cờ nghi thức!2020-07-23 17:18
 • #819: Chương 820 xem như không khí2020-07-23 17:18
 • #820: Chương 821 yêu nhân xuất thế2020-07-23 17:18
 • #821: Chương 822 thủ hộ thiên thần2020-07-23 17:19
 • #822: Chương 823 tốt nghiệp!2020-07-23 17:19
 • #823: Chương 824 lão hổ nuốt con nghé2020-07-23 17:19
 • #824: Chương 8 25 đa tuyến tề đầu tịnh tiến!2020-07-23 17:19
 • #825: Chương 826 tranh quan còn chưa đủ tư cách!2020-07-23 17:19
 • #826: Chương 827 giết đến tận cửa!2020-07-23 17:20
 • #827: Chương 828 lên tay Vương nổ!2020-07-23 17:20
 • #828: Chương 829 ức chế bạo tẩu!2020-07-23 17:20
 • #829: Chương 830 vương triều diệt vong ?2020-07-23 17:20
 • #830: Chương 831 nước Anh thức xung kích!2020-07-23 17:20
 • #831: Chương 832 họa địa vi lao!2020-07-23 17:21
 • #832: Chương 833 điên dại!2020-07-23 17:21
 • #833: Chương 834 đỉnh phong Barcelona!2020-07-23 17:21
 • #834: Chương 835 bất tử Hồng Quân!2020-07-23 17:21
 • #835: Chương 836 có thể hay không phóng ra kia 1 bước!2020-07-23 17:21
 • #836: Chương 837 xưa nay chưa từng có 4 liên quan!2020-07-23 17:21
 • #837: Chương 838 lên tay cũng Vương nổ!2020-07-23 17:22
 • #838: Chương 839 khí thế như cầu vồng!2020-07-23 17:22
 • #839: Chương 840 vì đoàn đội!2020-07-23 17:22
 • #840: Chương 841 đánh chìm đối thủ!2020-07-23 17:22
 • #841: Chương 842 phản công ? !2020-07-23 17:22
 • #842: Chương 843 vạn dặm chọn 12020-07-23 17:23
 • #843: Chương 844 phóng tới thần thoại!2020-07-23 17:23
 • #844: Chương 845 tái chiến phỉ HLV!2020-07-23 17:23
 • #845: Chương 846 2 tướng chán ghét mà vứt bỏ, không gặp gỡ nhau!2020-07-23 17:24
 • #846: Chương 847 đối thủ khó dây dưa2020-07-23 17:24
 • #847: Chương 848 nở rộ quang mang, lóe sáng!2020-07-23 17:24
 • #848: Chương 849 tay cụt tổn thương!2020-07-23 17:24
 • #849: Chương 850 nửa tràng sau2020-07-23 17:25
 • #850: Chương 851 tối bình thường đao, trảm khó dây dưa nhất quỷ2020-07-23 17:25
 • #851: Chương 852 sát tâm càng nặng, đại giới càng lớn2020-07-23 17:25
 • #852: Chương 853 sắp đối chiến đủ Huyền Tông!2020-07-23 17:25
 • #853: Chương 854 xung kích Tứ Quan Vương!2020-07-23 17:25
 • #854: Chương 855 quán quân!2020-07-23 17:25
 • #855: Chương 856 vì trận chung kết luyện binh2020-07-23 17:26
 • #856: Chương 857 trước khi quyết chiến2020-07-23 17:26
 • #857: Chương 858 đỉnh phong chi chiến!2020-07-23 17:26
 • #858: Chương 859 cầu thủ ngươi xưng vương, huấn luyện viên ta là tinh thần!2020-07-23 17:27
 • #859: Chương 860 cực hạn đua tốc độ2020-07-23 17:27
 • #860: Chương 861 huyền học phát uy ?2020-07-23 17:27
 • #861: Chương 862 Hồng Quân chiến sĩ!2020-07-23 17:27
 • #862: Chương 863 cái này chẳng lẽ cũng là huyền học ?2020-07-23 17:27
 • #863: Chương 864 bức tường kia tường2020-07-23 17:27
 • #864: Chương 865 hắn mạnh mặc hắn mạnh, làm!2020-07-23 17:27
 • #865: Chương 866 huyền học chi uy!2020-07-23 17:27
 • #866: Chương 867 tân vương đăng cơ!2020-07-23 17:28
 • #867: Chương 868 vương triều thịnh thế2020-07-23 17:28
 • #868: Chương 869 quán quân sinh ra!2020-07-23 17:28
 • #869: Chương 870 cửu biệt trùng phùng2020-07-23 17:28
 • #870: Chương 871 làm ăn không vốn2020-07-23 17:28
 • #871: Chương 872 Hồng Môn Yến ?2020-07-23 17:28
 • #872: Chương 873 tương lai kế hoạch ?2020-07-23 17:29
 • #873: Chương 874 gió nổi mây phun2020-07-23 17:29
 • #874: Chương 875 bảy phần dốc sức làm, ba phần thiên ý2020-07-23 17:29
 • #875: Chương 876 chư thần khai chiến!2020-07-23 17:29
 • #876: Chương 877 sét đánh ngang tai2020-07-23 17:29
 • #877: Chương 878 đắng chát quán quân2020-07-23 17:29
 • #878: Chương 879 Premiership bắt đầu ném Vương nổ!2020-07-23 17:30
 • #879: Chương 880 kịch chiến say sưa2020-07-23 17:30
 • #880: Chương 881 đất bằng kinh lôi2020-07-23 17:30
 • #881: Chương 882 khoảng cách trở nên mơ hồ2020-07-23 17:31
 • #882: Chương 883 Kim Thân phá diệt2020-07-23 17:31
 • #883: Chương 884 phấn khởi tiến lên2020-07-23 17:32
 • #884: Chương 885 vì bảo vệ 1 cắt2020-07-23 17:32
 • #885: Chương 886 hậu kình sung túc The Blues2020-07-23 17:32
 • #886: Chương 887 Conte kiêu ngạo cùng dã tâm!2020-07-23 17:32
 • #887: Chương 888 chậm rãi thích ứng2020-07-23 17:32
 • #888: Chương 889 rèn luyện tiến lên2020-07-23 17:32
 • #889: Chương 890 hòa bình không khí hạ nước Anh Debby2020-07-23 17:32
 • #890: Chương 891 bình mới giả lão rượu2020-07-23 17:33
 • #891: Chương 892 thổi phồng lên Quỷ Đỏ2020-07-23 17:33
 • #892: Chương 893 tiếp tục treo lên đánh2020-07-23 17:33
 • #893: Chương 894 lúc đến Hoàng đế đi lúc tiên2020-07-23 17:33
 • #894: Chương 895 Bát Khai Vân Vụ gặp thanh thiên!2020-07-23 17:34
 • #895: Chương 896 Hồng Quân biến vô lại2020-07-23 17:34
 • #896: Chương 897 giết tới đứng đầu bảng!2020-07-23 17:34
 • #897: Chương 898 vương triều vẫn lạc ?2020-07-23 17:34
 • #898: Chương 899 chạy nhanh2020-07-23 17:34
 • #899: Chương 900 thế kỷ chi chiến đếm ngược!2020-07-23 17:35
 • #900: Chương 901 quán quân đại giới2020-07-23 17:35
 • #901: Chương 902 Premiership thế kỷ đại chiến!2020-07-23 17:35
 • #902: Chương 903 chiến tranh, bắt đầu!2020-07-23 17:36
 • #903: Chương 904 tiên lễ hậu binh2020-07-23 17:36
 • #904: Chương 905 đánh rắn đánh bảy tấc, đào thụ trước đào rễ!2020-07-23 17:36
 • #905: Chương 906 nửa tràng lạc hậu, 10 niên ác mộng!2020-07-23 17:36
 • #906: Chương 907 lấy đạo của người trả lại cho người2020-07-23 17:37
 • #907: Chương 908 lại đến liều mạng giai đoạn2020-07-23 17:37
 • #908: Chương 909 thu chút học phí2020-07-23 17:37
 • #909: Chương 910 hắn có tính không ? !2020-07-23 17:37
 • #910: Chương 911 mai phục, đánh lén, đánh du kích!2020-07-23 17:38
 • #911: Chương 912 ngẫm lại như thế nào thắng trận ?2020-07-23 17:38
 • #912: Chương 913phật đeo mục HLV2020-07-23 17:38
 • #913: Chương 914 điên cuồng công kích!2020-07-23 17:38
 • #914: Chương 915 tình thế giằng co2020-07-23 17:38
 • #915: Chương 916 mạng sống như treo trên sợi tóc!2020-07-23 17:38
 • #916: Chương 917 cùng ngươi kề vai chiến đấu!2020-07-23 17:38
 • #917: Chương 918 đơn thuần lại minh xác mục tiêu2020-07-23 17:39
 • #918: Chương 919 mở ra bạo tẩu hình thức!2020-07-23 17:39
 • #919: Chương 920 có thể làm sao đâu? !2020-07-23 17:39
 • #920: Chương 921 bị sợ hãi chi phối!2020-07-23 17:40
 • #921: Chương 922 hoành đao lập mã, chinh chiến Thiên Hạ!2020-07-23 17:40
 • #922: Chương 923 cuối cùng lật bàn cơ hội2020-07-23 17:40
 • #923: Chương 92 4 tình thế sáng tỏ2020-07-23 17:40
 • #924: Chương 92 5 không tín đọc Hotspur2020-07-23 17:41
 • #925: Chương 926 một trận chiến mà xuống!2020-07-23 17:41
 • #926: Chương 927 đau lòng cùng áy náy2020-07-23 17:41
 • #927: Chương 928 lãnh khốc sát thủ!2020-07-23 17:41
 • #928: Chương 929 có bao nhiêu hạ 1 lần ?2020-07-23 17:41
 • #929: Chương 930 trở tay không kịp chuyển biến2020-07-23 17:42
 • #930: Chương 931 bảo vệ tôn nghiêm chi chiến2020-07-23 17:42
 • #931: Chương 932 nâng lên đánh ra chuẩn bị ở sau!2020-07-23 17:42
 • #932: Chương 933 một cái trọng chùy!2020-07-23 17:42
 • #933: Chương 934 đều không vốn liếng2020-07-23 17:42
 • #934: Chương 935 rực rỡ hẳn lên2020-07-23 17:42
 • #935: Chương 936 song hỉ lâm môn2020-07-23 17:43
 • #936: Chương 937 tình thế tốt đẹp!2020-07-23 17:43
 • #937: Chương 938 đã không thể thay thế, liền hủy thiên diệt địa!2020-07-23 17:43
 • #938: Chương 939 dị thường thảm liệt!2020-07-23 17:44
 • #939: Chương 940 máu và lửa!2020-07-23 17:44
 • #940: Chương 941 dùng bất cứ thủ đoạn nào!2020-07-23 17:44
 • #941: Chương 942 thánh nhân bất tử, đạo tặc không chỉ!2020-07-23 17:45
 • #942: Chương 943 chưa hề ngã xuống!2020-07-23 17:45
 • #943: Chương 944 không thể thua quyết chiến!2020-07-23 17:45
 • #944: Chương 945 đập nồi dìm thuyền ?2020-07-23 17:45
 • #945: Chương 946 nửa tàn thân thể2020-07-23 17:46
 • #946: Chương 947 dùng hành động thực tế trả thù!2020-07-23 17:46
 • #947: Chương 948 vạn người say mê cánh cửa2020-07-23 17:46
 • #948: Chương 949 bắn vọt nghiên cứu!2020-07-23 17:46
 • #949: Chương 950 đến khi còn yếu khắc ?2020-07-23 17:46
 • #950: Chương 951 có chuẩn bị mà đến!2020-07-23 17:47
 • #951: Chương 95 2 Hồng Quân tập kích!2020-07-23 17:47
 • #952: Chương 953 đột nhiên gây khó khăn!2020-07-23 17:47
 • #953: Chương 954 cần cù chăm chỉ đến làm lòng người đau hài tử2020-07-23 17:47
 • #954: Chương 955 không phân sàn sàn nhau2020-07-23 17:47
 • #955: Chương 956 lịch sử kỳ ngộ2020-07-23 17:48
 • #956: Chương 957 đường ai người ấy đi2020-07-23 17:48
 • #957: Chương 958 kỳ diệu tới đỉnh cao!2020-07-23 17:48
 • #958: Chương 959 hạ 1 trạm Thiên Vương2020-07-23 17:49
 • #959: Chương 960 toàn quân xuất kích!2020-07-23 17:49
 • #960: Chương 961 quyết chiến Hồng Long chi đỉnh!2020-07-23 17:49
 • #961: Chương 962 ai tại tuyệt vọng ?2020-07-23 17:50
 • #962: Chương 963 ai là lão đại ?2020-07-23 17:50
 • #963: Chương 964 trong lịch sử một hạt bụi2020-07-23 17:50
 • #964: Chương 965 quyết chiến trước sau cùng luyện binh2020-07-23 17:50
 • #965: Chương 966 sự kiện quan trọng thời khắc2020-07-23 17:50
 • #966: Chương 967 xung kích lịch sử Chương 1!2020-07-23 17:50
 • #967: Chương 968 đối kháng vận mệnh!2020-07-23 17:51
 • #968: Chương 969 lên tay Vương nổ!2020-07-23 17:51
 • #969: Chương 970 Hồng Long chi chủ!2020-07-23 17:51
 • #970: Chương 971 cuồng bạo cự nhân!2020-07-23 17:51
 • #971: Chương 972 kỹ kinh 4 tòa!2020-07-23 17:51
 • #972: Chương 973 bên bờ vực!2020-07-23 17:51
 • #973: Chương 974 một đời mới vô cùng lớn!2020-07-23 17:52
 • #974: Chương 975 cực hạn chiến tranh!2020-07-23 17:52
 • #975: Chương 976 quyết chiến thời khắc!2020-07-23 17:52
 • #976: Chương 977 vô danh Anh Hùng!2020-07-23 17:52
 • #977: Chương 978 cự tinh con đường!2020-07-23 17:52
 • #978: Chương 979 truyền kỳ tiếp tục!2020-07-23 17:53
 • #979: Chương 980 triển khai trả thù!2020-07-23 17:53
 • #980: Chương 981 danh suất cùng cự tinh2020-07-23 17:53
 • #981: Chương 982 một đời mới2020-07-23 17:53
 • #982: Chương 983 xuất chinh mới mùa giải!2020-07-23 17:54
 • #983: Chương 984 tuyên chiến!2020-07-23 17:54
 • #984: Chương 985 khát máu cường thế2020-07-23 17:54
 • #985: Chương 986 cùng dĩ vãng khác biệt2020-07-23 17:55
 • #986: Chương 987 đi đến chỗ nào, khảm đến đâu mà2020-07-23 17:55
 • #987: Chương 988 trước khi2020-07-23 17:55
 • #988: Chương 989 đánh nổ hắn!2020-07-23 17:55
 • #989: Chương 990 thắng chỉ là yêu cầu thấp nhất2020-07-23 17:56
 • #990: Chương 991 kẽ hở cầu sinh2020-07-23 17:56
 • #991: Chương 992 nét bút hỏng2020-07-23 17:56
 • #992: Chương 993 châu Âu chi đỉnh lại gặp lại2020-07-23 17:57
 • #993: Chương 994 không còn đặc thù2020-07-23 17:57
 • #994: Chương 995 pháo oanh MU!2020-07-23 17:57
 • #995: Chương 996 không tầm thường thành tựu2020-07-23 17:58
 • #996: Chương 997 thần tiên đánh nhau!2020-07-23 17:58
 • #997: Chương 998 mạnh nhất đọ sức!2020-07-23 17:58
 • #998: Chương 999 dẫn bóng đại chiến!2020-07-23 17:58
 • #999: Chương 1000 đánh ra bông hoa!2020-07-23 17:58
 • #1000: Chương 1001 thề phân thắng bại!2020-07-23 17:58
 • #1001: Chương 1002 mạnh nhất đối thủ!2020-07-23 17:59
 • #1002: Chương 1003 mới 1 thế thiên Vương !2020-07-23 17:59
 • #1003: Chương 1004 Premiership thăng cấp2020-07-23 17:59
 • #1004: Chương 1005 Tư Đồ thánh!2020-07-23 17:59
 • #1005: Chương 1006 nước Anh Debby!2020-07-23 17:59
 • #1006: Chương 1007 Mourinho thành công2020-07-23 17:59
 • #1007: Chương 1008 lấy cái gì tranh ?2020-07-23 18:00
 • #1008: Chương 1009 thất vọng quá nhiều2020-07-23 18:00
 • #1009: Chương 1,010 gặp mặt liền làm!2020-07-23 18:00
 • #1010: Chương 1011 Premiership thịnh thế, mạnh nhất tranh quan mùa giải!2020-07-23 18:00
 • #1011: Chương 1012 tình báo2020-07-23 18:01
 • #1012: Chương 1,013 đuổi ngang ghi chép!2020-07-23 18:01
 • #1013: Chương 1014 sử thượng tàn khốc nhất2020-07-23 18:01
 • #1014: Chương 1015 áp lực2020-07-23 18:01
 • #1015: Chương 1016 mở ra xe buýt đến2020-07-23 18:02
 • #1016: Chương 1017 Premiership biến nước Anh chén ?2020-07-23 18:02
 • #1017: Chương 1018 hiệu quả và lợi ích bóng đá cái chết2020-07-23 18:02
 • #1018: Chương 1019 hoàn mỹ chi tác2020-07-23 18:02
 • #1019: Chương 1020 đặc thù giải thưởng2020-07-23 18:03
 • #1020: Chương 10212020-07-23 18:03
 • #1021: Chương 1022 Premiership biến thiên!2020-07-23 18:03
 • #1022: Chương 1023 không thể thua!2020-07-23 18:03
 • #1023: Chương 1024 chư thần nội chiến!2020-07-23 18:03
 • #1024: Chương 1025 cường công!2020-07-23 18:03
 • #1025: Chương 1026 Arsenal tăng lên!2020-07-23 18:04
 • #1026: Chương 1027 mọc lên như nấm!2020-07-23 18:04
 • #1027: Chương 1028 Thương Vương cùng binh vương2020-07-23 18:04
 • #1028: Chương 1029 bất tử Hồng Quân!2020-07-23 18:04
 • #1029: Chương 1030 chính thức đứng đầu!2020-07-23 18:04
 • #1030: Chương 1031 tiêu dao khoái hoạt 1 đời2020-07-23 18:05
 • #1031: Chương 1032 quay về đứng đầu bảng!2020-07-23 18:05
 • #1032: Chương 1033 ngươi là đệ 1 cái2020-07-23 18:05
 • #1033: Chương 1034 10 niên cảm ngộ2020-07-23 18:05
 • #1034: Chương 1035 rung động tin tức2020-07-23 18:05
 • #1035: Chương 1036 vĩ đại đối thủ2020-07-23 18:06
 • #1036: Chương 1037 cầu còn không được2020-07-23 18:06
 • #1037: Chương 1038 1 mâm đồ ăn2020-07-23 18:06
 • #1038: Chương 1039 xảy ra bất ngờ, bắn vọt bắt đầu2020-07-23 18:06
 • #1039: Chương 1040 còn tại mạnh lên!2020-07-23 18:07
 • #1040: Chương 1041 the Gunner rời khỏi2020-07-23 18:07
 • #1041: Chương 1042 thua đủ!2020-07-23 18:07
 • #1042: Chương 1043 nghiên cứu!2020-07-23 18:07
 • #1043: Chương 1044 1 bước sai, đầy bàn đều thua2020-07-23 18:08
 • tham-co-xanh-vuong-bai-hlv-chuong-1044.mp32020-07-23 18:08
 • #1045: Chương 1046 cảnh còn người mất2020-07-23 18:08
 • #1046: Chương 1047 chuẩn bị bắn vọt!2020-07-23 18:09
 • #1047: Chương 1048 dốc lòng trở về!2020-07-23 18:09
 • #1048: Chương 1049 một lần cuối cùng nước Anh Debby2020-07-23 18:09
 • #1049: Chương 1050 ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng2020-07-23 18:09
 • #1050: Chương 1051 trải qua tam đại, hoàn toàn thay đổi!2020-07-23 18:10
 • #1051: Chương 105 2 chuyện cười lớn2020-07-23 18:10
 • #1052: Chương 1053 kết thúc một thời kỳ2020-07-23 18:10
 • #1053: Chương 1054 mỗi người mỗi vẻ2020-07-23 18:11
 • #1054: Chương 1055 điên cuồng mùa giải2020-07-23 18:11
 • #1055: Chương 1056 bắt đầu thu quan2020-07-23 18:11
 • #1056: Chương 1057 các ngươi tinh thần trở về2020-07-23 18:11
 • #1057: Chương 1058 sức tưởng tượng, còn có chút nghịch ngợm2020-07-23 18:11
 • #1058: Chương 1059 căn cốt thanh kỳ, tao đến hoa lệ!2020-07-23 18:12
 • #1059: Chương 1060 tùy tính mà vì2020-07-23 18:12
 • #1060: Chương 1061 hài đồng cùng trưởng thành2020-07-23 18:12
 • #1061: Chương 1062 tú không nổi!2020-07-23 18:12
 • #1062: Chương 1063 lăn lộn Fan2020-07-23 18:12
 • #1063: Chương 1064 mới Napoléon2020-07-23 18:13
 • #1064: Chương 1065 mặt trời đỏ mới lên, đạo lớn chỉ riêng2020-07-23 18:13
 • #1065: Chương 1066 trí mạng đánh lén ?2020-07-23 18:13
 • #1066: Chương 1067 giữ lại đạn đánh Manchester City!2020-07-23 18:13
 • #1067: Chương 1068 tin tưởng kỳ tích ?2020-07-23 18:13
 • #1068: Chương 1069 kiếm đã xuất vỏ!2020-07-23 18:14
 • #1069: Chương 1070 hi vọng mới!2020-07-23 18:14
 • #1070: Chương 1071 song hùng tranh bá!2020-07-23 18:14
 • #1071: Chương 1072 chờ mong thu quan chi chiến!2020-07-23 18:14
 • #1072: Chương 1073 xuất chinh Madrid2020-07-23 18:15
 • #1073: Chương 1074 cầu phú quý trong nguy hiểm2020-07-23 18:15
 • #1074: Chương 1075 thiểm điện phản kích!2020-07-23 18:15
 • #1075: Chương 1076 vương giả chi chiến, tâm linh gào thét2020-07-23 18:16
 • #1076: Chương 1077 tự sụp đổ!2020-07-23 18:16
 • #1077: Chương 107 8 thay đổi càn khôn2020-07-23 18:16
 • #1078: Chương 1079 chuyển bại thành thắng!2020-07-23 18:16
 • #1079: Chương 1080 Thiên Vương quyết đấu!2020-07-23 18:16
 • #1080: Chương 1081 cuộc đời huấn luyện viên tiếc nuối2020-07-23 18:17
 • #1081: Chương 1082 quyết chiến đêm trước2020-07-23 18:17
 • #1082: Chương 1083 lên tay Vương nổ, thanh không rãnh máu!2020-07-23 18:18
 • #1083: Chương 1084 thiểm điện nhị liên kích!2020-07-23 18:18
 • #1084: Chương 1085 kết thúc!2020-07-23 18:18
 • #1085: Chương 1086 Anh quốc nội chiến!2020-07-23 18:18
 • #1086: Chương 1087 chỉ vì đánh lén!2020-07-23 18:18
 • #1087: Chương 1088 có hố sao?2020-07-23 18:19
 • #1088: Chương 1089 qua ba cửa ải2020-07-23 18:19
 • #1089: Chương 1090 thế kỷ vương giả chi chiến!2020-07-23 18:19
 • #1090: Chương 1091 đối địch với ngươi, vinh hạnh của ta!2020-07-23 18:20
 • #1091: Chương 1092 công thủ đều tốt2020-07-23 18:20
 • #1092: Chương 1093 làm nóng người kết thúc!2020-07-23 18:20
 • #1093: Chương 1094 thần tiên đánh nhau!2020-07-23 18:20
 • #1094: Chương 1095 thăng cấp tiến công!2020-07-23 18:20
 • #1095: Chương 1096 chư thần chi chiến đỉnh phong!2020-07-23 18:21
 • #1096: Chương 1097 cấp Thế Giới, ta nói!2020-07-23 18:21
 • #1097: Chương 109 8 một công một thủ!2020-07-23 18:21
 • #1098: Chương 1099 tinh thần thao tác!2020-07-23 18:22
 • #1099: Chương 1100 cực hạn!2020-07-23 18:22
 • #1100: Chương 1101 một nửa nước biển, một nửa hỏa diễm2020-07-23 18:22
 • #1101: Chương 1102 thần thoại!2020-07-23 18:23
 • #1102: Chương 110 3 thời khắc cuối cùng!2020-07-23 18:23
 • #1103: Chương 1104 lời khuyên2020-07-23 18:23
 • #1104: Chương 11 05 họa địa vi lao!2020-07-23 18:23
 • #1105: Chương 1106 tỉnh mộng Bernabeu!2020-07-23 18:24
 • #1106: Chương 1107 thời gian còn rất dài, chờ xem2020-07-23 18:24
 • #1107: Chương 1108 bày lên xe buýt2020-07-23 18:24
 • #1108: ngạnh thực lực chênh lệch2020-07-23 18:25
 • #1109: đụng vào tấm sắt!2020-07-23 18:26
 • #1110: trái tay trấn áp!2020-07-23 18:26
 • #1111: còn có thể thế nào ?2020-07-23 18:26
 • #1112: bản thổ Tam Quan Vương!2020-07-23 18:27
 • #1113: nhiều năm dự trữ2020-07-23 18:27
 • #1114: một lần cuối cùng!2020-07-23 18:28
 • #1115: chung cuộc chi chiến!2020-07-23 18:28
 • #1116: khác biệt!2020-07-23 18:28
 • #1117: phản kích phản kích!2020-07-23 18:29
 • #1118: ngươi phương hát thôi ta đăng tràng!2020-07-23 18:29
 • #1119: kinh thiên sai lầm!2020-07-23 18:29
 • #1120: đánh rắn đánh bảy tấc!2020-07-23 18:29
 • #1121: triệt để vỡ nát!2020-07-23 18:29
 • #1122: trở về bản sơ2020-07-23 18:29
 • #1123: sáng chói mười năm!2020-07-23 18:30
 • #1124: kết thúc cái còi, tan học!2020-07-23 18:30
 • #1125: Chương 1126 sử thượng tốt nhất, công thành lui thân!2020-07-23 18:31
 • #1126: Chương 1127 chỉ có thể nói gặp lại!2020-07-23 18:31
 • #1127: Chương 1128 hai ngày2020-07-23 18:31
 • #1128: Chương 1129 lữ trình mới2020-07-23 18:31
 • #1129: Chương 1130 mới tinh một tờ2020-07-23 18:31
 • #1130: Chương 1131 danh chấn Thiên Hạ2020-07-23 18:32
 • #1131: Chương 1132 Tư Đồ thánh thời đại!2020-07-23 18:32
 • #1132: Chương 1133 dốc hết tất cả lực lượng!2020-07-23 18:32
 • #1133: Chương 1134 tuyển tú!2020-07-23 18:33
 • #1134: Chương 1135 một khối tiền chủ soái2020-07-23 18:33
 • #1135: Chương 1136 tới cửa chào hàng2020-07-23 18:33
 • #1136: Chương 1137 thủ tú!2020-07-23 18:33
 • #1137: Chương 1138 nhị liên chém!2020-07-23 18:34
 • #1138: Chương 1139 Đứng vững gót chân!2020-07-23 18:34
 • #1139: Chương 1140 làm lại từ đầu!2020-07-23 18:34
 • #1140: Chương 1141 đổi mới!2020-07-23 18:35
 • #1141: Chương 1142 long trọng đăng tràng!2020-07-23 18:35
 • #1142: Chương 1143 thủ tú2020-07-23 18:35
 • #1143: Chương 1144 trước chiến Nhật Bản, tái chiến Hàn Quốc!2020-07-23 18:36
 • #1144: Chương 1145 thực lực sai biệt2020-07-23 18:36
 • #1145: Chương 1146 hi vọng chi quang!2020-07-23 18:36
 • #1146: Chương 1147 tiếp tục lên đường2020-07-23 18:36
 • #1147: Chương 114 8 bách luyện thành cương!2020-07-23 18:36
 • #1148: Chương 1149 đột nhiên xuất hiện khảo nghiệm2020-07-23 18:37
 • #1149: Chương 1150 bắt đầu đóng vai nhân vật chính2020-07-23 18:37
 • #1150: Chương 1151 tiếp tục sân khách con đường2020-07-23 18:37
 • #1151: Chương 1152 ai mới là đá đặt chân2020-07-23 18:38
 • #1152: Chương 1153 Long cái bóng!2020-07-23 18:39
 • #1153: Chương 1154 quỷ dị Saudi hành trình2020-07-23 18:39
 • #1154: Chương 1155 kết một phần thiện duyên2020-07-23 18:39
 • #1155: Chương 1156 bom hẹn giờ ? !2020-07-23 18:39
 • #1156: Chương 1157 đúc thuẫn!2020-07-23 18:40
 • #1157: Chương 1158 hóa thành núi cao!2020-07-23 18:40
 • #1158: Chương 1159 chủ động rửa nhục!2020-07-23 18:40
 • #1159: Chương 1160 sân nhà thủ tú!2020-07-23 18:40
 • #1160: Chương 1161 gió tanh huyết vũ2020-07-23 18:41
 • #1161: Chương 1162 ba ba đánh nhi tử2020-07-23 18:41
 • #1162: Chương 1163 bạn tận thi đấu!2020-07-23 18:41
 • #1163: Chương 1164 như lang như hổ2020-07-23 18:42
 • #1164: Chương 1165 chuẩn bị chiến đấu Asian Cup!2020-07-23 18:42
 • #1165: Chương 1166 nhân sinh có mộng, riêng phần mình đặc sắc!2020-07-23 18:43
 • #1166: Chương 1167 đụng trên họng súng!2020-07-23 18:43
 • #1167: Chương 1168 không giữ được bình tĩnh a2020-07-23 18:43
 • #1168: Chương 1169 tuổi trẻ Park Steels hùng sư2020-07-23 18:44
 • #1169: Chương 1170 liền cái này ? !2020-07-23 18:44
 • #1170: Chương 1171 hùng ưng giương cánh2020-07-23 18:44
 • #1171: Chương 1172 ma luyện tâm tính2020-07-23 18:44
 • #1172: Chương 1173 cường giả trò chơi chưa bắt đầu!2020-07-23 18:44
 • #1173: Chương 1174 không cần cũng được!2020-07-23 18:44
 • #1174: Chương 1175 một thành một chỗ2020-07-23 18:44
 • #1175: Chương 1176 cải biến chiến thuật!2020-07-23 18:45
 • #1176: Chương 1177 khi dễ người2020-07-23 18:45
 • #1177: Chương 1178 đầu vang ong ong!2020-07-23 18:45
 • #1178: Chương 1179 tiếp theo chiến!2020-07-23 18:45
 • #1179: Chương 1180 tâm lý đánh cờ2020-07-23 18:46
 • #1180: Chương 1181 mười năm về sau hóa thân Nhẫn Hùng!2020-07-23 18:46
 • #1181: Chương 1182 hiệu quả nhanh chóng!2020-07-23 18:46
 • #1182: Chương 1183 ôm quang minh!2020-07-23 18:46
 • #1183: Chương 1184 hai trận, tranh quan!2020-07-23 18:47
 • #1184: Chương 1185 báo thù rửa hận ?2020-07-23 18:47
 • #1185: Chương 1186 trước muốn gánh vác được đánh!2020-07-23 18:47
 • #1186: Chương 1187 đi trước tốt bước đầu tiên!2020-07-23 18:47
 • #1187: Chương 1188 bắt đầu đi bước thứ hai2020-07-23 18:47
 • #1188: Chương 1189 chim ưng con thành Đại Bằng!2020-07-23 18:47
 • #1189: Chương 1190 thẳng tiến trận chung kết!2020-07-23 18:48
 • #1190: Chương 1191 bệnh cũ lại phạm vào!2020-07-23 18:48
 • #1191: Chương 1192 xảy ra chuyện!2020-07-23 18:48
 • #1192: Chương 1193 quyết chiến Châu Á chi đỉnh!2020-07-23 18:48
 • #1193: Chương 1194 xuất thủ Vương nổ!2020-07-23 18:48
 • #1194: Chương 1195 dùng bất cứ thủ đoạn nào!2020-07-23 18:49
 • #1195: Chương 1196 cơ hội cuối cùng2020-07-23 18:49
 • #1196: Chương 1197 truyền kỳ tiếp tục!2020-07-23 18:50
 • #1197: Chương 1198 chở dự trở về!2020-07-23 18:50
 • #1198: Chương 1199 Schalke 04 nguy cơ2020-07-23 18:51
 • #1199: Chương 1200 theo như nhu cầu2020-07-23 18:51
 • #1200: Chương 1201 không vui Pogba2020-07-23 18:51
 • #1201: Chương 1202 áp lực phá trần!2020-07-23 18:51
 • #1202: Chương 1203 tranh tài đi hướng kỳ quái phương hướng2020-07-23 18:51
 • #1203: Chương 1204 bộc lộ!2020-07-23 18:52
 • #1204: Chương 1205 tham chiến Copa América!2020-07-23 18:52
 • #1205: Chương 1206 vững bước tăng lên2020-07-23 18:52
 • #1206: Chương 1207 đều có các đường2020-07-23 18:52
 • #1207: Chương 1208 Copa América khai chiến!2020-07-23 18:52
 • #1208: Dần vào giai cảnh tác giả: Mỗi ngày không ngớt2020-07-23 18:53
 • #1209: Chương 1210 chế tạo oanh động!2020-07-23 18:53
 • #1210: Chương 1211 long chi đội hình thức ban đầu2020-07-23 18:53
 • #1211: Chương 1212 lẫn nhau kiêng kị2020-07-23 18:53
 • #1212: Chương 1213 Argentina sinh tử chiến!2020-07-23 18:53
 • #1213: Chương 1214 mười năm hi sinh, mười năm mỏi mệt2020-07-23 18:53
 • #1214: Chương 1215 bắt đầu đánh phản kích!2020-07-23 18:54
 • #1215: Chương 1216 đem nhân vật chính đá về nhà!2020-07-23 18:54
 • #1216: Mỗi ngày không ngớt2020-07-23 18:54
 • #1217: Mê Hồn Trận! Tác giả: Mỗi ngày không ngớt2020-07-23 18:54
 • #1218: Thăng cấp! Tác giả: Mỗi ngày không ngớt2020-07-23 18:55
 • #1219: Các ngươi quá xuất sắc! Tác giả: Mỗi ngày không ngớt2020-07-23 18:55
 • #1220: Chương 12 21 giết vào 4 cường2020-07-23 18:55
 • #1221: Chương 1222 kỳ tích sẽ tiếp tục sao2020-07-23 18:55
 • #1222: Chương 1223 kéo đổ đối thủ!2020-07-23 18:55
 • #1223: Chương 12 24 phản phác quy chân!2020-07-23 18:55
 • #1224: Chương 1225 tranh đoạt quán quân!2020-07-23 18:56
 • #1225: Chương 1226 quyết chiến Maracana!2020-07-23 18:56
 • #1226: Chương 12 27 tối tiêu cực trận chung kết!2020-07-23 18:56
 • #1227: Chương 1228 kinh biến ? !2020-07-23 18:56
 • #1228: Chương 1229 đạm bạc không tranh ?2020-07-23 18:57
 • #1229: Chương 1230 quang mang vạn trượng!2020-07-23 18:57
 • #1230: Chương 1231 không có cơ hội!2020-07-23 18:57
 • #1231: Chương 1232 sử thượng mạnh nhất, long chi đội!2020-07-23 18:57
 • #1232: Chương 1233 đời trước tình nhân2020-07-23 18:58
 • #1233: Chương 1234 trên trời rơi xuống nguy cơ2020-07-23 18:58
 • #1234: Chương 1235 giai đoạn thứ ba mở ra!2020-07-23 18:58
 • #1235: Chương 1236 vung lên đồ đao2020-07-23 18:59
 • #1236: Chương 1237 ai là lão đại ?2020-07-23 18:59
 • #1237: Chương 1238 đồ sát Australia2020-07-23 18:59
 • #1238: Chương 1239 nỗ lực cùng hồi báo2020-07-23 18:59
 • #1239: Chương 1240 khí thế như hồng!2020-07-23 18:59
 • #1240: Chương 1241 huyết tẩy Châu Á!2020-07-23 19:00
 • #1241: Chương 1242 tấn cấp!2020-07-23 19:00
 • #1242: Chương 1243 vô lại đấu pháp2020-07-23 19:00
 • #1243: Chương 1244 14 năm sau2020-07-23 19:00
 • #1244: Chương 1245 World Cup, khai chiến!2020-07-23 19:01
 • #1245: Chương 1246 nghênh chiến Châu Phi hùng ưng!2020-07-23 19:01
 • #1246: Chương 1247 Di Hình Hoán Ảnh!2020-07-23 19:01
 • #1247: Chương 1248 vỡ nát!2020-07-23 19:02
 • #1248: Chương 1249 gửi lời chào truyền kỳ2020-07-23 19:02
 • #1249: Chương 1250 thủ phen thắng lợi có bao xa ?2020-07-23 19:02
 • #1250: Chương 1251 lịch sử tính chất thời khắc!2020-07-23 19:02
 • #1251: Chương 1252 cố nhân gặp lại2020-07-23 19:02
 • #1252: Chương 1253 Đối Chiến Thế Giới Cấp!2020-07-23 19:02
 • #1253: Chương 1254 mặc người chém giết ? Thần đều cười!2020-07-23 19:03
 • #1254: Chương 1255 công thủ thăng cấp!2020-07-23 19:03
 • #1255: Chương 1256 sợ ném chuột vỡ bình2020-07-23 19:03
 • #1256: Chương 1257 ra biên tình thế2020-07-23 19:03
 • #1257: Chương 125 8 vũ khí bí mật2020-07-23 19:04
 • #1258: Chương 1259 đường lớn U Huyền, Vương Bá Hùng đồ2020-07-23 19:04
 • #1259: Chương 1260 đầu danh ra biên, mộng tưởng tiếp tục!2020-07-23 19:04
 • #1260: Chương 1261 đối thủ ra lò!2020-07-23 19:04
 • #1261: Chương 1262 vinh dự cùng mộng tưởng2020-07-23 19:04
 • #1262: Chương 1263 kịch chiến vòng 1 16!2020-07-23 19:05
 • #1263: Chương 1264 khoan thai tới chậm dẫn bóng!2020-07-23 19:05
 • #1264: Chương 1265 phong vân đột biến2020-07-23 19:05
 • #1265: Chương 1266 sau cùng quyết chiến!2020-07-23 19:05
 • #1266: Chương 1267 thắng toàn thế giới!2020-07-23 19:05
 • #1267: Chương 1268 hoàng kim nguyên niên2020-07-23 19:05
 • #1268: Chương 1269 khiêu chiến truyền kỳ!2020-07-23 19:06
 • #1269: Chương 1270 tấc đất tất tranh!2020-07-23 19:06
 • #1270: Chương 1271 lẫn nhau hạn chế!2020-07-23 19:07
 • #1271: Chương 1272 chân tướng phơi bày!2020-07-23 19:07
 • #1272: Chương 1273 Tam Sư đội tuyển phản công!2020-07-23 19:07
 • #1273: Chương 1274 xung kích cực hạn!2020-07-23 19:08
 • #1274: Chương 1275 quyết chiến đêm trước!2020-07-23 19:08
 • #1275: Chương 1276 thế giới chi đỉnh!2020-07-23 19:08
 • #1276: Chương 1277 huyết chiến đến cùng!2020-07-23 19:08
 • #1277: Chương 1278 tối sầm đến cùng!2020-07-23 19:09
 • #1278: Chương 1279 truyền kỳ bóng lưng2020-07-23 19:09
 • #1279: Chương 12 80 Đông Phương Long Chiến cam áo!2020-07-23 19:09
 • #1280: Chương 1281 cục diện bế tắc!2020-07-23 19:09
 • #1281: Chương 1282 phật đeo đại chiến2020-07-23 19:10
 • #1282: Chương 1283 giằng co không xong2020-07-23 19:10
 • #1283: Chương 1284 kỳ tích kết thúc2020-07-23 19:10
 • #1284: Chương 1285 đi con đường nào ?2020-07-23 19:10
 • #1285: Chương 1286 tương lai2020-07-23 19:10
 • #1286: Chương 1287 chào cảm ơn chi chiến2020-07-23 19:11
 • #1287: Chương 1288 uyển chuyển đường vòng cung2020-07-23 19:11
 • #1288: Chương 1289 kỹ kinh tứ tọa!2020-07-23 19:11
 • #1289: Chương 1290 bá khí vô song!2020-07-23 19:11
 • #1290: Chương 1291 cung điện cấp truyền kỳ (đại kết cục)2020-07-23 19:11
[Total: 4   Average: 5/5]

Related posts

Vương Giả Trọng Lâm [ Điện Cạnh ]

THUYS♥️

Sử Thượng Tối Ngưu Môn Thần

TiKay

Quỷ Đỏ Người Kế Thừa

TiKay

Leave a Reply