Huyền Huyễn

Tổ Từ Đánh Dấu Hai Trăm Năm, Ta Thành Hoàng Gia Lão Tổ

Tổ Từ Đánh Dấu Hai Trăm Năm, Ta Thành Hoàng Gia Lão Tổ

Tần Hiên xuyên việt đến tu sĩ phi thiên độn địa, yêu ma hoành hành thế giới, thành Đại Tần hoàng triều hoàng tử. Đồng thời thu được đánh dấu hệ thống, ở không giống địa phương đánh dấu, liền có thể thu được các loại khen thưởng. Thái miếu tổ từ đánh dấu, thu được “Huyền Hoàng đan” .

Thủ Tổ cung bên trong đánh dấu, thu được “Thánh Long tâm pháp” . Thiên đàn đánh dấu, thu được “Đại Diễn Kiếm Điển” .

Liền như vậy, Tần Hiên ở hoàng cung đánh dấu hai trăm năm, bởi vì quanh năm bảo vệ tổ từ, được gọi là thủ miếu người.

Mãi đến tận một ngày, Ma Anh xuất thế, cường địch nhìn chung quanh, Đại Tần hoàng triều không người có thể địch. Giờ khắc này, một lòng bảo vệ tổ từ Tần Hiên một tiếng truyền ra: “Chúng ta Đại Tần tu sĩ, nào tiếc một trận chiến!”

txt: metruyenchu.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

  •  Tinh Huy Lưu Minh
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Related posts

Huyền Giới Chi Môn

TiKay

Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Thể Nội Mở Một Mảnh Biển: Ta Thành Dưỡng Côn Đạt Nhân

TiKay

Ta Độ 999 Lần Thiên Kiếp

TiKay

Chí Tôn Vô Lại

TiKay

Có Yêu Khí Khách Sạn

TiKay

Leave a Reply