Đô Thị

Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Toàn Năng Hiệu Trưởng Hệ Thống

Không nghề nghiệp thanh niên Hác Vận bị hệ thống chọn trúng đi lên toàn năng hiệu trưởng con đường, sách núi có đường cần là kính, biển học vô bờ ta ngồi làm thuyền. Hác Vận hiệu trưởng mang ngươi trang bức mang ngươi bay, mang ngươi vọt vào đống rác, rùi á a!

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Dương Nho Hồng
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Hách Hán cùng Hác Vận2023-04-28 19:15
 • #2: Chương 2: Rời nhà hài tử gặp sét đánh2023-04-28 19:16
 • #3: Chương 3: Sẽ chửi đổng hệ thống2023-04-28 19:16
 • #4: Chương 4: Mở ra! Toàn năng hiệu trưởng con đường!2023-04-28 19:16
 • #5: Chương 5: Nhiễu dân tập thể dục theo đài2023-04-28 19:17
 • #6: Chương 6: Tài năng mới xuất hiện2023-04-28 19:17
 • #7: Chương 7: Xây nhà thâm sơn2023-04-28 19:17
 • #8: Chương 8: Vé cào Trừu Tưởng Hệ Thống2023-04-28 19:17
 • #9: Chương 9: Thâm sơn gặp địch2023-04-28 19:18
 • #10: Chương 10: Nhún nhảy vận động hiển uy2023-04-28 19:18
 • #11: Chương 11: Và nói chuyện2023-04-28 19:18
 • #12: Chương 12: Nhiệm vụ mới giáng lâm2023-04-28 19:19
 • #13: Chương 13: Trở về nhà2023-04-28 19:19
 • #14: Chương 14: Cha con kết thúc2023-04-28 19:20
 • #15: Chương 15: Hảo hán xe bay2023-04-28 19:20
 • #16: Chương 16: Gặp lại Hạ Hầu2023-04-28 19:21
 • #17: Chương 17: Ta có thể đánh 10 cái2023-04-28 19:21
 • #18: Chương 18: Bán nhi tử cha2023-04-28 19:21
 • #19: Chương 19: Toàn thắng2023-04-28 19:21
 • #20: Chương 20: Tình thương của mẹ như nước2023-04-28 19:22
 • #21: Chương 21: Tìm cách kiếm được tiền2023-04-28 19:22
 • #22: Chương 22: Truy phong Tiểu Lạt Tiêu2023-04-28 19:22
 • #23: Chương 23: 1 chữ 0 kim2023-04-28 19:23
 • #24: Chương 24: Thu hoạch lớn2023-04-28 19:23
 • #25: Chương 25: Mua trường học2023-04-28 19:23
 • #26: Chương 26: Cung nghênh Hách thiếu2023-04-28 19:24
 • #27: Chương 27: Đánh nha2023-04-28 19:24
 • #28: Chương 28: Vung đao chém tơ tình2023-04-28 19:24
 • #29: Chương 29: Hách mây mục tiêu: Tống hợp trường học!2023-04-28 19:25
 • #30: Chương 30: Máu chó anh hùng cứu mỹ nhân2023-04-28 19:25
 • #31: Chương 30: Cẩu huyết anh hùng cứu mỹ nhân2023-04-28 19:25
 • #32: Chương 31: Phúc Lợi Viện phó bản đi lên2023-04-28 19:26
 • #33: Chương 32: Ta không cần tiền!2023-04-28 19:26
 • #34: Chương 33: Đệ 1 tên đệ tử2023-04-28 19:26
 • #35: Chương 34: Siêu cấp sinh mệnh bắt đầu -- hào quang!2023-04-28 19:27
 • #36: Chương 35: Chính nghĩa đáng giá2023-04-28 19:27
 • #37: Chương 36: Ta mẫu thân! Cho ta bạc triệu gia tài đi!2023-04-28 19:27
 • #38: Chương 37: Phong mãn lý tưởng cùng nòng cốt hiện thực2023-04-28 19:28
 • #39: Chương 38: Xuyên việt thời không gia đình luân lý 8 giờ ngăn2023-04-28 19:28
 • #40: Chương 39: Lần đầu trị bệnh2023-04-28 19:29
 • #41: Chương 41: Lão mụ lễ vật -- đã từng 14 bên trong2023-04-28 19:29
 • #42: Chương 42: Hác Vận: Ta không phải la lỵ khống!2023-04-28 19:29
 • #43: Chương 43: Đậu đinh nhóm! Các ngươi hảo thời gian chấm dứt rồi!2023-04-28 19:30
 • #44: Chương 44: Nhờ giúp đỡ quân đội, công trình đội cho ta mượn 1 dùng2023-04-28 19:30
 • #45: Chương 45: Kinh tế 2 lần nguy cơ2023-04-28 19:30
 • #46: Chương 46: Bay chống đỡ Đế Đô2023-04-28 19:31
 • #47: Chương 47: Trang B bán lão, 1 chiêu quẳng đi ngược lại2023-04-28 19:31
 • #48: Chương 48: Lão các đồng học, cùng ta lăn lộn đi2023-04-28 19:31
 • #49: Chương 49: Bồn đầy bát đầy Hách 1 tay2023-04-28 19:32
 • #50: Chương 50: Chất lượng tốt khổ lực, Hạ Hầu Vịnh Nguyệt2023-04-28 19:32
 • #51: Chương 51: Tuyển dụng hội2023-04-28 19:32
 • #52: Chương 52: Nhan trị nghịch thiên, Tư Mã Quân An2023-04-28 19:32
 • #53: Chương 53: Thiết bản Hác Vận2023-04-28 19:33
 • #54: Chương 54: Chi nhánh nhiệm vụ, thư pháp cuộc so tài2023-04-28 19:33
 • #55: Chương 55: Cùng ta lăn lộn, có thịt ăn2023-04-28 19:33
 • #56: Chương 56: Chịu khổ bắt cóc Tư Mã Quân An2023-04-28 19:34
 • #57: Chương 57: Điều binh khiển tướng2023-04-28 19:34
 • #58: Chương 58: Pháo hoả tiễn này, đánh mẹ hắn!2023-04-28 19:34
 • #59: Chương 59: Kiếm Phong thế bút2023-04-28 19:35
 • #60: Chương 60: Toàn thân vận động tăng lên2023-04-28 19:35
 • #61: Chương 61: Có người gây sự sình2023-04-28 19:35
 • #62: Chương 62: Trực thuộc quân đội2023-04-28 19:36
 • #63: Chương 63: Lan đình hiện thế2023-04-28 19:36
 • #64: Chương 64: Quán quân2023-04-28 19:36
 • #65: Chương 65: Hách mụ mụ cường thế hiểu lầm2023-04-28 19:37
 • #66: Chương 66: Dùng sinh mệnh ăn điểm tâm2023-04-28 19:37
 • #67: Chương 67: Tôn tặc! Ngâm Ngô lão sư!2023-04-28 19:37
 • #68: Chương 68: Khó nhớ trải qua2023-04-28 19:38
 • #69: Chương 69: Hách mụ mụ thần não động2023-04-28 19:38
 • #70: Chương 70: Cảm giác thông minh bị nghiền ép2023-04-28 19:38
 • #71: Chương 71: Tiếp thu Lỗ Ban đại thúc2023-04-28 19:39
 • #72: Chương 72: Hồ giả hổ uy2023-04-28 19:39
 • #73: Chương 73: Liền là ngươi! Tư Mã Quân An!2023-04-28 19:39
 • #74: Chương 74: Gánh hát rong kéo lớn vai diễn (tồn cảo không, thưởng chút tiền cho Dương lão sư mua thuốc cảm mạo đi! )2023-04-28 19:40
 • #75: Chương 75: Toàn dân lão công2023-04-28 19:40
 • #76: Chương 76: Rửa bạch nhiệm vụ: Hữu giáo vô loại2023-04-28 19:40
 • #77: Chương 77: Toàn thành bắt người cặn bã2023-04-28 19:40
 • #78: Chương 78: Thành người giáo dục lại lớp huấn luyện mở khóa rồi2023-04-28 19:41
 • #79: Chương 79: Đa tạ Hách hiệu trưởng tái tạo ân2023-04-28 19:41
 • #80: Chương 80: Trường học thuân công2023-04-28 19:41
 • #81: Chương 81: Chiêu sinh chuẩn bị2023-04-28 19:42
 • #82: Chương 82: Giàu 2 đời phản kích2023-04-28 19:42
 • #83: Chương 83: Giúp người đang gặp nạn học viên2023-04-28 19:42
 • #84: Chương 84: Hỗn loạn bắt đầu2023-04-28 19:43
 • #85: Chương 85: Khai giảng rồi2023-04-28 19:43
 • #86: Chương 86: Dạy học nghiên thảo hội2023-04-28 19:43
 • #87: Chương 87: Ngày nhà giáo kế hoạch2023-04-28 19:43
 • #88: Chương 88: Thiết Phong lão bản2023-04-28 19:44
 • #89: Chương 89: Chuẩn bị chiến đấu2023-04-28 19:44
 • #90: Chương 90: Dĩ dật đãi lao2023-04-28 19:44
 • #91: Chương 91: Diễn kịch đại bạo phát2023-04-28 19:45
 • #92: Chương 92: Đầu hàng cùng trá thi2023-04-28 19:45
 • #93: Chương 93: Hỏi người có thể có bao nhiêu buồn, bên người đều là heo đồng đội2023-04-28 19:45
 • #94: Chương 94: Tiến công 2 đời nhóm2023-04-28 19:46
 • #95: Chương 95: Không cần chọc Tư Mã Quân An!2023-04-28 19:46
 • #96: Chương 96: Nước trong và gợn sóng nước, lam Oánh Oánh ngày2023-04-28 19:46
 • #97: Chương 97: Hảo hán trở về2023-04-28 19:46
 • #98: Chương 98: Phát dương truyền thống văn hóa2023-04-28 19:47
 • #99: Chương 99: Kỹ năng mới: Đại sư cấp mỹ thuật2023-04-28 19:47
 • #100: Chương 100: Nhiều rồi B mộng -- Lỗ Ban thúc2023-04-28 19:47
 • #101: Chương 101: Cấu đồ2023-04-28 19:48
 • #102: Chương 102: Hiệu trưởng đại nhân đúng không ác ma2023-04-28 19:48
 • #103: Chương 103: Suy nghĩ biện pháp hận Mộ gia 1 hạ2023-04-28 19:48
 • #104: Chương 104: Chuẩn bị tập đoàn2023-04-28 19:49
 • #105: Chương 105: Thời niên thiếu Thủ Hộ Giả2023-04-28 19:49
 • #106: Chương 106: Giáo huấn2023-04-28 19:49
 • #107: Chương 107: Cổ Võ người cùng Dị Năng Giả chiến đấu2023-04-28 19:50
 • #108: Chương 108: Hỏa Hệ Dị Năng Giả hố cha hậu di chứng2023-04-28 19:50
 • #109: Chương 109: Giấu nghề2023-04-28 19:50
 • #110: Chương 110: Công viên trò chơi2023-04-28 19:51
 • #111: Chương 111: Đánh khí bóng2023-04-28 19:51
 • #112: Chương 112: Người trẻ tuổi2023-04-28 19:51
 • #113: Chương 113: Cuộc thi kế hoạch2023-04-28 19:52
 • #114: Chương 124: Thi tháng nhiệm vụ2023-04-28 19:52
 • #115: Chương 115: Trí lực hào quang2023-04-28 19:52
 • #116: Chương 116: Hảo hí trình diễn2023-04-28 19:53
 • #117: Chương 117: Gỡ rõ ràng ân oán2023-04-28 19:53
 • #118: Chương 118: Lão gia tử có điện2023-04-28 19:53
 • #119: Chương 119: Kỹ thuật chi viện2023-04-28 19:53
 • #120: Chương 120: Quân ta đã thành công đã tới chiến trường2023-04-28 19:54
 • #121: Chương 121: 1 thương uy2023-04-28 19:54
 • #122: Chương 122:2023-04-28 19:54
 • #123: Chương 123:2023-04-28 19:55
 • #124: Chương 124: Có thể cho uống miếng nước sao?2023-04-28 19:55
 • #125: Chương 125: Hoàng Tuyền Thủy cùng đột phá2023-04-28 19:55
 • #126: Chương 126: 1 chạm tức phát2023-04-28 19:55
 • #127: Chương 127: Đùa lửa tự thiêu2023-04-28 19:56
 • #128: Chương 128: Mướn dong binh tiềm năng bạo phát2023-04-28 19:56
 • #129: Chương 129: Trong tuyệt vọng điên cuồng2023-04-28 19:56
 • #130: Chương 130: Tâm nhãn2023-04-28 19:57
 • #131: Chương 131: Trở về nhà2023-04-28 19:57
 • #132: Chương 132: Yêu nghiệt đồ đệ2023-04-28 19:57
 • #133: Chương 133: Ẩn Long cung phụng2023-04-28 19:57
 • #134: Chương 134: Hác Vận tái tạo ân2023-04-28 19:58
 • #135: Chương 135: Thi tháng đêm trước2023-04-28 19:58
 • #136: Chương 136: Tiêu chuẩn cao thi tháng2023-04-28 19:58
 • #137: Chương 137: Cuộc thi kết thúc2023-04-28 19:59
 • #138: Chương 138: Thắng lợi!2023-04-28 19:59
 • #139: Chương 141: Học viện đều thị2023-04-28 19:59
 • #140: Chương 142: Trao giải -- giả lập hiện thực thể nghiệm danh ngạch2023-04-28 20:00
 • #141: Chương 143: Khó chịu 1 ngày2023-04-28 20:00
 • #142: Chương 144: Hác Vận phế đất hơi tu khóa trình2023-04-28 20:00
 • #143: Chương 145: Mẫu thai cường hóa2023-04-28 20:01
 • #144: Chương 146: Biểu lộ cõi lòng2023-04-28 20:01
 • #145: Chương 147: Công lược Mộ Tinh Tinh2023-04-28 20:02
 • #146: Chương 148: Săn thú hành động2023-04-28 20:02
 • #147: Chương 149: Săn thú nguy cơ2023-04-28 20:02
 • #148: Chương 150: Ngu xuẩn đệ 1 treo2023-04-28 20:03
 • #149: Chương 151: Hố cha oa oa cơ2023-04-28 20:03
 • #150: Chương 152: Ta muốn hố cha!2023-04-28 20:03
 • #151: Chương 153: Đánh tiểu tới lớn2023-04-28 20:04
 • #152: Chương 154: Ngài về hưu đi2023-04-28 20:04
 • #153: Chương 155: Ta muốn làm cơ ..... . Tràng2023-04-28 20:04
 • #154: Chương 156: Thần bí nữ chưởng quỹ2023-04-28 20:05
 • #155: Chương 157: Thiên Nhai nơi nào không gặp lại2023-04-28 20:05
 • #156: Chương 158: Mang ta xem kịch!2023-04-28 20:05
 • #157: Chương 159: 1 mặt chân thành2023-04-28 20:06
 • #158: Chương 160: ĐH Sư Phạm được rồi2023-04-28 20:06
 • #159: Chương 161: Quyết định hợp tác2023-04-28 20:07
 • #160: Chương 162: Gặp mặt2023-04-28 20:07
 • #161: Chương 163: Thái Cực2023-04-28 20:07
 • #162: Chương 164: Đánh mặt2023-04-28 20:08
 • #163: Chương 165: Mới phương thức hợp tác2023-04-28 20:08
 • #164: Chương 166: Nói giá tiền2023-04-28 20:08
 • #165: Chương 167: Cành ô liu2023-04-28 20:09
 • #166: Chương 168: Người đông nghìn nghịt2023-04-28 20:09
 • #167: Chương 169: Hác Vận 5 lông thị giác đặc hiệu2023-04-28 20:10
 • #168: Chương 170: Chúng ta hàn huyên 1 hàn huyên2023-04-28 20:10
 • #169: Chương 171: Quý tộc giáo dục cùng người mới nuôi dưỡng cơ chế2023-04-28 20:10
 • #170: Chương 172: Làm người tuyệt vọng thi viết đề mục đích2023-04-28 20:11
 • #171: Chương 173: Lại vào phế đất2023-04-28 20:11
 • #172: Chương 174: Xe nhỏ chạy nhanh2023-04-28 20:11
 • #173: Chương 175: Mới thời đại nghiện net thiếu nữ2023-04-28 20:12
 • #174: Chương 176: Đi kiện thân2023-04-28 20:12
 • #175: Chương 177: Chạy phế chạy bộ cơ2023-04-28 20:12
 • #176: Chương 178: Tư Mã Quân An uy hiếp2023-04-28 20:13
 • #177: Chương 179: Hách hiệu trưởng hài lòng bài thi2023-04-28 20:13
 • #178: Chương 180: Trên hôn nhân bộ môn đến cùng là ai?2023-04-28 20:13
 • #179: Chương 181: Trở về 7 thị2023-04-28 20:14
 • #180: Chương 182: Tập đoàn xây xong, thương thành khởi động2023-04-28 20:14
 • #181: Chương 183: Lớn mua sắm2023-04-28 20:15
 • #182: Chương 184: Thành đoàn tới chơi2023-04-28 20:15
 • #183: Chương 185: Tê dại địch nhân2023-04-28 20:15
 • #184: Chương 186: Xuất chinh2023-04-28 20:16
 • #185: Chương 187: 1 cưỡi đương 02023-04-28 20:16
 • #186: Chương 188: Tiếp tục quy hoạch2023-04-28 20:16
 • #187: Chương 189: Khảo Thần bám vào người2023-04-28 20:17
 • #188: Chương 190: Hiệu trưởng cấp phong hội2023-04-28 20:17
 • #189: Chương 191: Công tác chuẩn bị2023-04-28 20:17
 • #190: Chương 192: Đề thi chung bắt đầu2023-04-28 20:18
 • #191: Chương 193: Kèm Tiểu Thần kỳ2023-04-28 20:18
 • #192: Chương 194: Hác Vận câu lạc bộ2023-04-28 20:19
 • #193: Chương 195: Keo kiệt cấp quốc gia cuộc so tài2023-04-28 20:19
 • #194: Chương 196: Xác định nhân tuyển2023-04-28 20:19
 • #195: Chương 197: Hoàng lão sư, nói ra ngươi chuyện xưa2023-04-28 20:20
 • #196: Chương 198: Kinh ngạc! Hiệu trưởng lại muốn đối (đúng) nữ lão sư làm dạng này sự tình? Nam Mặc nữ nước mắt2023-04-28 20:20
 • #197: Chương 199: Ta vốn thiện lương2023-04-28 20:20
 • #198: Chương 200: Quỷ Phủ Thần Điêu2023-04-28 20:21
 • #199: Chương 201: Hồn trở lại này! Hồn quy lai hề!2023-04-28 20:21
 • #200: Chương 202: Lại tới 1 chén!2023-04-28 20:22
 • #201: Chương 203: Bị nhìn chằm chằm trên2023-04-28 20:22
 • #202: Chương 204: Trường học phòng ngự hệ thống2023-04-28 20:22
 • #203: Chương 205: Lỗ Ban tụ tiễn2023-04-28 20:23
 • #204: Chương 206: Dũng hái vòng nguyệt quế2023-04-28 20:23
 • #205: Chương 207: Câu lạc bộ cải cách2023-04-28 20:24
 • #206: Chương 208: Từ võ thuật câu lạc bộ bắt đầu2023-04-28 20:24
 • #207: Chương 209: Cùng Mộ Tinh Tinh giao dịch2023-04-28 20:24
 • #208: Chương 210: Cái này điên cuồng thế giới2023-04-28 20:25
 • #209: Chương 211: Diễn ra trước đó2023-04-28 20:25
 • #210: Chương 212: Xung đột2023-04-28 20:25
 • #211: Chương 213: Nhổ cỏ tận gốc2023-04-28 20:26
 • #212: Chương 214: Diễn ra bắt đầu2023-04-28 20:26
 • #213: Chương 215: Lý Thiếu Hoa thỉnh cầu2023-04-28 20:26
 • #214: Chương 216: Bao trang kế hoạch2023-04-28 20:27
 • #215: Chương 217: Lên đường tranh tài2023-04-28 20:27
 • #216: Chương 218: Hác Vận thổ hào lý luận2023-04-28 20:27
 • #217: Chương 219: Như thế đua xe2023-04-28 20:28
 • #218: Chương 220: Hiệu trưởng dâm uy, kinh khủng như vậy2023-04-28 20:28
 • #219: Chương 221: Không ai dám tiếp đơn đặt hàng2023-04-28 20:29
 • #220: Chương 222: Thần Y? Cừu nhân!2023-04-28 20:29
 • #221: Chương 223: Trận đầu báo cáo thắng lợi2023-04-28 20:29
 • #222: Chương 224: Kịch liệt đối chiến2023-04-28 20:30
 • #223: Chương 225: Lá bài chủ chốt Chiến Vương bài2023-04-28 20:30
 • #224: Chương 226: Lý Vân Phỉ trọng thương2023-04-28 20:31
 • #225: Chương 227: Hách hiệu trưởng vi mô hồi xuân thuật2023-04-28 20:31
 • #226: Chương 228: Kèm tiểu đặc sắc bàn ăn2023-04-28 20:31
 • #227: Chương 229: Trị liệu Tiểu Lạt Tiêu2023-04-28 20:32
 • #228: Chương 230: Thế nào tới tiền nhanh?2023-04-28 20:32
 • #229: Chương 231: Dạ đàm2023-04-28 20:32
 • #230: Chương 232: Bá khí hung hăng Lý Vân Phỉ2023-04-28 20:33
 • #231: Chương 233: Vào vòng kế2023-04-28 20:33
 • #232: Chương 234: Hác Vận hồi ức (thượng)2023-04-28 20:33
 • #233: Chương 235: Hác Vận hồi ức (hạ)2023-04-28 20:34
 • #234: Chương 236: Ta đã vô địch thiên hạ rồi2023-04-28 20:34
 • #235: Chương 237: Giáo huấn2023-04-28 20:34
 • #236: Chương 238: Tấn cấp2023-04-28 20:35
 • #237: Chương 239: Danh hiệu Trường Không2023-04-28 20:35
 • #238: Chương 240: Hác Vận ưu thế2023-04-28 20:36
 • #239: Chương 241: Chiến trước chuẩn bị2023-04-28 20:36
 • #240: Chương 242: Trong màn đêm ám chiến2023-04-28 20:36
 • #241: Chương 243: Thiên Đường kênh2023-04-28 20:37
 • #242: Chương 244: Đầu lưỡi ra chiến trường2023-04-28 20:37
 • #243: Chương 245: Pháo kích2023-04-28 20:37
 • #244: Chương 246: Quấy rầy cùng kềm chế2023-04-28 20:38
 • #245: Chương 247: Kho thiết vương 82023-04-28 20:38
 • #246: Chương 248: Hách cự nhân2023-04-28 20:39
 • #247: Chương 249: Giảo hoạt Hồng Quân bộ chỉ huy2023-04-28 20:39
 • #248: Chương 250: Máy bay đại chiến2023-04-28 20:39
 • #249: Chương 251: Mời ngươi xuống hoàng tuyền2023-04-28 20:40
 • #250: Chương 252: Địch đối (đúng) nguyên do2023-04-28 20:40
 • #251: Chương 253: Lường gạt vơ vét tài sản2023-04-28 20:41
 • #252: Chương 254: Lão gia tử ủng hộ2023-04-28 20:41
 • #253: Chương 255: Bay thẳng Mỹ đế2023-04-28 20:41
 • #254: Chương 256: Sóng tại Mỹ đế2023-04-28 20:42
 • #255: Chương 257: Chà xát đất trống, đánh Thu Phong2023-04-28 20:42
 • #256: Chương 258: Cùng hưởng ân huệ2023-04-28 20:42
 • #257: Chương 259: Có khó khăn tìm lão ba2023-04-28 20:43
 • #258: Chương 260: Lão Hách quan hệ mạng2023-04-28 20:43
 • #259: Chương 261: Nằm đáy trộm2023-04-28 20:43
 • #260: Chương 262: Kinh khủng tỉnh 3 bên trong2023-04-28 20:44
 • #261: Chương 263: Mỹ thực ngoại giao2023-04-28 20:44
 • #262: Chương 264: Cự Vô Bá tỉnh 3 bên trong2023-04-28 20:44
 • #263: Chương 265: Kèm đường nhỏ2023-04-28 20:45
 • #264: Chương 266: Chiến đấu đi! Hùng hài tử nhóm!2023-04-28 20:45
 • #265: Chương 267: Lý Vân Phỉ: Làm có văn hóa loli!2023-04-28 20:45
 • #266: Chương 268: Lão Kiều mời2023-04-28 20:46
 • #267: Chương 269: Hách Hồng Nương2023-04-28 20:46
 • #268: Chương 270: Họa phong thanh kỳ hữu nghị lý luận2023-04-28 20:46
 • #269: Chương 271: Bao nghe ngóng Tần Gia Mộc2023-04-28 20:47
 • #270: Chương 272: Tái hiện Thanh Minh Thượng Hà Đồ2023-04-28 20:47
 • #271: Chương 273: Tới cửa nam, khó mà trên Thanh Thiên2023-04-28 20:47
 • #272: Chương 274: Tạ Kiến Nghiệp tới chơi2023-04-28 20:48
 • #273: Chương 275: Nhiếp lão gia tử mời2023-04-28 20:48
 • #274: Chương 276: Nhiếp lão gia tử cùng Hách Hán Trần Niên nợ cũ2023-04-28 20:48
 • #275: Chương 277: Tới cửa Nhiếp gia2023-04-28 20:49
 • #276: Chương 278: Cha nợ con trả2023-04-28 20:49
 • #277: Chương 279: Một mình đấu? ! Quần đấu? !2023-04-28 20:50
 • #278: Chương 280: 3000 vạn phần món ăn2023-04-28 20:50
 • #279: Chương 281: Kèm ngày tết ông Táo độ dạ hội kế hoạch2023-04-28 20:50
 • #280: Chương 282: Nhận chức hành chính giám lý2023-04-28 20:51
 • #281: Chương 283: Như hỏa như đồ công tác chuẩn bị2023-04-28 20:51
 • #282: Chương 284: Lý Thiếu Hoa tới chơi2023-04-28 20:52
 • #283: Chương 285: Tuyển vai diễn2023-04-28 20:52
 • #284: Chương 286: Thời tiết khống chế cơ2023-04-28 20:52
 • #285: Chương 287: Chuẩn bị tuyết rơi2023-04-28 20:52
 • #286: Chương 288: Đánh triều đình chủ ý2023-04-28 20:53
 • #287: Chương 289: Băng Tuyết Thế Giới2023-04-28 20:53
 • #288: Chương 290: Hác Vận vách tường vẽ lên tuyết điêu2023-04-28 20:53
 • #289: Chương 291: Tại 1 lên! Tại 1 lên!2023-04-28 20:54
 • #290: Chương 292: Cho Tư Mã Quân An đào hố2023-04-28 20:54
 • #291: Chương 293: Chuẩn bị hoàn tất! Tiếp khách!2023-04-28 20:54
 • #292: Chương 294: Diễn ra đúng hẹn mà tới2023-04-28 20:55
 • #293: Chương 295: Diễn ra huyễn cảnh2023-04-28 20:55
 • #294: Chương 296: Vui mừng Song Tiệt Côn2023-04-28 20:56
 • #295: Chương 297: Diễn ra kết thúc2023-04-28 20:56
 • #296: Chương 298: Đặc phái viên tranh2023-04-28 20:56
 • #297: Chương 299: Ngăn trở2023-04-28 20:57
 • #298: Chương 300: Toàn quân bị diệt người xâm nhập2023-04-28 20:57
 • #299: Chương 301: Ẩn Long hạ tràng2023-04-28 20:57
 • #300: Chương 302: Đàm phán thất bại2023-04-28 20:58
 • #301: Chương 303: Đầu đinh 7 mũi tên sách2023-04-28 20:58
 • #302: Chương 304: Đưa ngươi lên Tây Thiên2023-04-28 20:58
 • #303: Chương 305: Chấp sự tới cửa2023-04-28 20:58
 • #304: Chương 306: Bắt2023-04-28 20:59
 • #305: Chương 307: Thuần thục bị bắt sáo lộ2023-04-28 20:59
 • #306: Chương 308: Mở máy2023-04-28 20:59
 • #307: Chương 309: Cự tuyệt đi họp2023-04-28 21:00
 • #308: Chương 310: Chấp sự hoa dạng nhân sinh2023-04-28 21:00
 • #309: Chương 311: Vơ vét tài sản thành công2023-04-28 21:00
 • #310: Chương 312: Tới nha, quay phim nha2023-04-28 21:01
 • #311: Chương 313: Thần côn2023-04-28 21:01
 • #312: Chương 314: Luyện đan2023-04-28 21:01
 • #313: Chương 315: Đặc biệt người khác mới -- thần côn đức2023-04-28 21:02
 • #314: Chương 316: Thần côn đức nghịch tập con đường2023-04-28 21:02
 • #315: Chương 317: Thời tiết khống chế cơ chính xác sử dụng tư thế2023-04-28 21:02
 • #316: Chương 318: Thuê bao sương2023-04-28 21:03
 • #317: Chương 319: Loạn điểm uyên ương phổ2023-04-28 21:03
 • #318: Chương 320: Bị mất mặt2023-04-28 21:03
 • #319: Chương 321: Vương cục trưởng sợ2023-04-28 21:04
 • #320: Chương 322: Cứng rắn Lý lão gia tử2023-04-28 21:04
 • #321: Chương 323: Mở tiệc2023-04-28 21:04
 • #322: Chương 324: Hình thế 1 phiến lớn hảo2023-04-28 21:05
 • #323: Chương 325: Hạ Hầu Chùy đến2023-04-28 21:05
 • #324: Chương 326: Hác Vận giác ngộ2023-04-28 21:05
 • #325: Chương 327: Vạn sự sẵn sàng, chỉ các loại (chờ) cuộc thi2023-04-28 21:05
 • #326: Chương 328: Di mụ cửa sự kiện2023-04-28 21:06
 • #327: Chương 329: Siêu thị hợp tác kế hoạch2023-04-28 21:06
 • #328: Chương 330: Hùng hài tử tử huyệt2023-04-28 21:06
 • #329: Chương 331: Xã hội thực tiễn2023-04-28 21:07
 • #330: Chương 332: Phúc lợi của nhân viên2023-04-28 21:07
 • #331: Chương 333: Hoan hỉ oan gia2023-04-28 21:07
 • #332: Chương 334: Hách Hồng Nương2023-04-28 21:07
 • #333: Chương 335: 1 tấm vé phi cơ làm xong tình yêu2023-04-28 21:08
 • #334: Chương 336: Bị đen thúc thúc làm nổ Hác Vận2023-04-28 21:08
 • #335: Chương 337: Làm liền 1 cái chữ!2023-04-28 21:08
 • #336: Chương 338: Kẻ huỷ diệt đại mạo hiểm2023-04-28 21:09
 • #337: Chương 339: Là Hác Vận tại gây sự sình2023-04-28 21:09
 • #338: Chương 340: Nghiền ép2023-04-28 21:09
 • #339: Chương 341: Chuyên nghiệp chùi đít Hoa Hạ đương cục2023-04-28 21:09
 • #340: Chương 342: Đoàn làm phim bị bắt2023-04-28 21:10
 • #341: Chương 343: Tiềm nhập2023-04-28 21:10
 • #342: Chương 344: Phía sau đẩy tay2023-04-28 21:10
 • #343: Chương 345: Quân tử báo thù, người giả tay2023-04-28 21:10
 • #344: Chương 346: Sau trận chiến bồi thường2023-04-28 21:11
 • #345: Chương 347: Kèm tiểu xã hội thực tiễn hoạt động2023-04-28 21:11
 • #346: Chương 348: Kèm tiểu đối (đúng) học sinh bảo vệ2023-04-28 21:11
 • #347: Chương 349: Bị chơi hỏng người máy2023-04-28 21:11
 • #348: Chương 350: Mở vỗ2023-04-28 21:12
 • #349: Chương 351: Động tác thiết kế2023-04-28 21:12
 • #350: Chương 352: Quay xong2023-04-28 21:12
 • #351: Chương 353: Lớn mua sắm2023-04-28 21:13
 • #352: Chương 354: 4 nói thức nhắm2023-04-28 21:13
 • #353: Chương 355: Bị bức hôn lão sư nhóm2023-04-28 21:13
 • #354: Chương 356: Mỹ dung dưỡng nhan hoàn nghịch thiên hiệu quả2023-04-28 21:13
 • #355: Chương 257: Phúc Lợi Viện trọng yếu ý nghĩa2023-04-28 21:14
 • #356: Chương 358: Phúc Lợi Viện phúc tinh2023-04-28 21:14
 • #357: Chương 359: Học sinh tiểu học thần hố2023-04-28 21:14
 • #358: Chương 360: Bản là đồng căn sinh, cùng nhau sống chung2023-04-28 21:15
 • #359: Chương 361: Thí luyện bí cảnh Chân Vũ bí cảnh2023-04-28 21:15
 • #360: Chương 362: Công chúa? Heo đực!2023-04-28 21:15
 • #361: Chương 363: Yếu gà Hác Vận chân chó sinh nhai2023-04-28 21:15
 • #362: Chương 364: Đi ra rừng rậm2023-04-28 21:16
 • #363: Chương 365: Bí tịch ta tới rồi2023-04-28 21:16
 • #364: Chương 366: Chân Nguyên! Chân Nguyên!2023-04-28 21:16
 • #365: Chương 367: Sáo lộ, đều mẹ nó là sáo lộ!2023-04-28 21:17
 • #366: Chương 268: 10 năm2023-04-28 21:17
 • #367: Chương 369: Hố hàng Thanh Huyền công chúa2023-04-28 21:17
 • #368: Chương 370: Phát tài có đạo2023-04-28 21:17
 • #369: Chương 371: Đệ 1 chiến2023-04-28 21:18
 • #370: Chương 372: Đại đảo ngược2023-04-28 21:18
 • #371: Chương 373: Xuất quan! Nguyên Thần đỉnh phong!2023-04-28 21:18
 • #372: Chương 374: Rách ra đất Kiến Quốc2023-04-28 21:18
 • #373: Chương 375: Thái Cực Đồ cùng Long Mạch2023-04-28 21:19
 • #374: Chương 376: Hóa thân Thần Tượng2023-04-28 21:19
 • #375: Chương 377: Hương hỏa thành Thần nói2023-04-28 21:19
 • #376: Chương 378: Bán thành phẩm Chí Tôn chi thể2023-04-28 21:20
 • #377: Chương 379: Phát sóng quyết đấu2023-04-28 21:20
 • #378: Chương 380: Thiên Thê thí luyện món ăn khai vị2023-04-28 21:20
 • #379: Chương 381: Đại mộng kết thúc tỉnh2023-04-28 21:21
 • #380: Chương 382: Du lịch kế hoạch2023-04-28 21:21
 • #381: Chương 383: Lẩm bẩm Hải chi được rồi2023-04-28 21:21
 • #382: Chương 384: Đuổi đến tràng quay phim2023-04-28 21:21
 • #383: Chương 385: Huynh đệ, liền là dùng tới hố2023-04-28 21:22
 • #384: Chương 386: Giá trị quan xung đột2023-04-28 21:22
 • #385: Chương 387: Hác Vận bằng hữu2023-04-28 21:22
 • #386: Chương 388: Khai giảng đi2023-04-28 21:23
 • #387: Chương 389: Kèm tiểu câu lạc bộ! Xuất động!2023-04-28 21:23
 • #388: Chương 390: Đáp ký giả hỏi2023-04-28 21:23
 • #389: Chương 391: Sắp bắt đầu thi đấu2023-04-28 21:23
 • #390: Chương 392: Chấn kinh ngoại lai hộ2023-04-28 21:24
 • #391: Chương 393: Không làm việc đàng hoàng đần tử cờ vây huấn luyện viên2023-04-28 21:24
 • #392: Chương 394: Cùng hòa thượng đụng áo2023-04-28 21:24
 • #393: Chương 395: Quật cường hòa thượng2023-04-28 21:24
 • #394: Chương 396: 1 chiêu bại trống rỗng yên tĩnh2023-04-28 21:25
 • #395: Chương 397: Hác Vận lời nói dối2023-04-28 21:25
 • #396: Chương 398: Anh hùng tiếc anh hùng2023-04-28 21:25
 • #397: Chương 399: Đỗ Thu hồng quyết tuyệt2023-04-28 21:25
 • #398: Chương 400: Âm nhạc hội chuẩn bị2023-04-28 21:26
 • #399: Chương 401: 7 thị kinh tế đại phát triển khai2023-04-28 21:26
 • #400: Chương 402: Nhà âm nhạc mừng như điên2023-04-28 21:26
 • #401: Chương 403: Kiếm tiền rồi2023-04-28 21:27
 • #402: Chương 404: Âm nhạc đồng tinh2023-04-28 21:27
 • #403: Chương 405: Có ở giữa 4 hợp viện2023-04-28 21:27
 • #404: Chương 408: Long môn tiêu cục, tiêu tiêu tất đạt2023-04-28 21:27
 • #405: Chương 409: Lưu quyền hành quyền hành2023-04-28 21:28
 • #406: Chương 410: Lý Vân Phỉ Fan hâm mộ2023-04-28 21:28
 • #407: Chương 411: Thắng, liền là thoải mái như vậy2023-04-28 21:28
 • #408: Chương 412: Đoàn thể so tài cuối cùng 1 chiến2023-04-28 21:29
 • #409: Chương 413: Huấn luyện viên cuộc chiến2023-04-28 21:29
 • #410: Chương 414: Lông mi người tới2023-04-28 21:29
 • #411: Chương 415: Đột phá vào lúc này2023-04-28 21:29
 • #412: Chương 416: Đột phá bên trong2023-04-28 21:30
 • #413: Chương 417: Trọng thương2023-04-28 21:30
 • #414: Chương 418: Thuê xe2023-04-28 21:30
 • #415: Chương 419: Đặc sắc giảng giải2023-04-28 21:30
 • #416: Chương 420: Thị phi2023-04-28 21:31
 • #417: Chương 421: Gọi người2023-04-28 21:31
 • #418: Chương 422: Đấu tranh2023-04-28 21:31
 • #419: Chương 423: Náo nhiệt thu tràng2023-04-28 21:31
 • #420: Chương 424: Người so tài bắt đầu thi đấu2023-04-28 21:32
 • #421: Chương 425: Không bị người xem trọng Lý Vân Phỉ2023-04-28 21:32
 • #422: Chương 426: Lam hoa sen, Băng Liên Hoa2023-04-28 21:32
 • #423: Chương 427: Áp chế cùng phản chế2023-04-28 21:32
 • #424: Chương 428: Cường địch! Cường địch!2023-04-28 21:33
 • #425: Chương 429: Mâu cùng thuẫn2023-04-28 21:33
 • #426: Chương 430: Quán quân2023-04-28 21:33
 • #427: Chương 431: Nói ra ngươi chuyện xưa2023-04-28 21:33
 • #428: Chương 432: Đột nhiên bái sư2023-04-28 21:34
 • #429: Chương 433: Rơi chạy Hác Vận2023-04-28 21:34
 • #430: Chương 434: Tra xét không người này2023-04-28 21:34
 • #431: Chương 435: Thiên Không Thành cùng giữa hồ tiểu học2023-04-28 21:35
 • #432: Chương 436: Kèm Tiểu Thế Lực toàn diện tăng lên2023-04-28 21:35
 • #433: Chương 437: Mộ Tinh Tinh ảm đạm2023-04-28 21:35
 • #434: Chương 438: Thiên Không Thành tiền cảnh2023-04-28 21:35
 • #435: Chương 439: Kèm tiểu tự cấp tự túc2023-04-28 21:36
 • #436: Chương 440: Trở về2023-04-28 21:36
 • #437: Chương 441: Vườn thú2023-04-28 21:36
 • #438: Chương 442: Kèm miếng quảng cáo kế hoạch2023-04-28 21:37
 • #439: Chương 443: Quảng cáo bày ra rung động2023-04-28 21:37
 • #440: Chương 444: Thiên Không Thành đẹp như vẽ lên2023-04-28 21:37
 • #441: Chương 445:2023-04-28 21:37
 • #442: Chương 446: Khách hàng lớn2023-04-28 21:38
 • #443: Chương 447: Mua bán lớn2023-04-28 21:38
 • #444: Chương 448: Giáo sư vấn đề2023-04-28 21:38
 • #445: Chương 489: Hận cà ri2023-04-28 21:39
 • #446: Chương 450: Chiến hạm xuất chinh2023-04-28 21:39
 • #447: Chương 401:2023-04-28 21:39
 • #448: Chương 452:2023-04-28 21:40
 • #449: Chương 453:2023-04-28 21:40
 • #450: Chương 454:2023-04-28 21:40
 • #451: Chương 455:2023-04-28 21:40
 • #452: Chương 456:2023-04-28 21:41
 • #453: Chương 457:2023-04-28 21:41
 • #454: Chương 458:2023-04-28 21:41
 • #455: Chương 459:2023-04-28 21:42
 • #456: Chương 460:2023-04-28 21:42
 • #457: Chương 461:2023-04-28 21:42
 • #458: Chương 462:2023-04-28 21:43
 • #459: Chương 465:2023-04-28 21:43
 • #460: Chương 466: Làm người tuyệt vọng quân huấn2023-04-28 21:43
 • #461: Chương 467: Thiên Không Thành tổ nghiên cứu khoa học2023-04-28 21:44
 • #462: Chương 468: Huấn luyện dã ngoại kế hoạch2023-04-28 21:44
 • #463: Chương 469: Dã ngoại săn thú thi đua khởi động2023-04-28 21:44
 • #464: Chương 470: Làm chén2023-04-28 21:44
 • #465: Chương 471: Đối kháng diễn tập bắt đầu2023-04-28 21:45
 • #466: Chương 472: Nhiệm vụ một, hoàn thành!2023-04-28 21:45
 • #467: Chương 743: Lôi Phạt Thiên Tru2023-04-28 21:45
 • #468: Chương 474: Tề tụ Disney2023-04-28 21:46
 • #469: Chương 475: Hạo kiếp buông xuống2023-04-28 21:46
 • #470: Chương 476: Chuẩn bị chiến đấu2023-04-28 21:46
 • #471: Chương 477: Liên lạc Ẩn Long2023-04-28 21:46
 • #472: Chương 478: Dị năng giả cùng kèm ma vũ khí2023-04-28 21:47
 • #473: Chương 479: Có qua có lại2023-04-28 21:47
 • #474: Chương 480: Tìm bãi2023-04-28 21:47
 • #475: Chương 481: Loạn2023-04-28 21:48
 • #476: Chương 482: Định một cái tiểu mục tiêu2023-04-28 21:48
 • #477: Chương 483: Hoàng Thính Ba buồn bực2023-04-28 21:48
 • #478: Chương 484: Chiến tranh mới ý nghĩ2023-04-28 21:48
 • #479: Chương 485: Khởi động kế hoạch -- cơ chiến thế giới2023-04-28 21:49
 • #480: Chương 486: Cuối cùng ngâm hỏa2023-04-28 21:49
 • #481: Chương 487: So đấu2023-04-28 21:49
 • #482: Chương 488: Đã tới2023-04-28 21:50
 • #483: Chương 489: Cà tím khiêu khích2023-04-28 21:50
 • #484: Chương 490: Võ giả cường hoành2023-04-28 21:50
 • #485: Chương 491: Cổ lực, tốt!2023-04-28 21:51
 • #486: Chương 492: Chạm trán2023-04-28 21:51
 • #487: Chương 493: Gom góp binh2023-04-28 21:51
 • #488: Chương 494: Họa thủy Tây Bắc dẫn2023-04-28 21:52
 • #489: Chương 495: Huyết chiến Nam Á2023-04-28 21:52
 • #490: Chương 496: Viện binh đã tới2023-04-28 21:52
 • #491: Chương 497: Hỏa Thần2023-04-28 21:53
 • #492: Chương 498: Hỏa Thần phát nổ! Hỏa Thần vẫn!2023-04-28 21:53
 • #493: Chương 499: Chiến vào cục diện bế tắc2023-04-28 21:53
 • #494: Chương 500: 3000 năm về sau2023-04-28 21:54
 • #495: Chương 501: Bồi luyện2023-04-28 21:54
 • #496: Chương 502: Siêu cấp cường hóa2023-04-28 21:54
 • #497: Chương 503: Cấp Vũ Trụ cường đại2023-04-28 21:55
 • #498: Chương cuối nhất hoàn thành thần2023-04-28 21:55
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Related posts

Từ Đương Gia Gia Bắt Đầu

TiKay

Chí Tôn Đặc Công

TiKay

(Xuyên nhanh) Hôm nay ngươi đã ngủ chưa?

TiKay

Đô Thị Vô Thượng Y Thần

TiKay

Ta Là Quaresma

TiKay

Bắt Đầu Từ Số Không Đô Thị Luyện Cấp Sinh Hoạt

TiKay

Leave a Reply