Đam MỹKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Trong Trò Chơi Kinh Dị Tìm CP

Cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc hảo thẳng nam một đầu chui vào game kinh dị trung, ai khuyên cũng không nghe.

Xuyên vào trò chơi không nói, kết quả còn TM vì một cái buff chiết eo.

—–

Bình tĩnh phân tích đế tiểu thiếu gia thụ x tao bao kỹ thuật đế kẹp giấy công

Song chỉ số thông minh tại tuyến, tuổi kém vì 6.

—–

* cảm tình tuyến ổn định: Thần tượng → người yêu → đánh chết không chia tay. Phi ngốc nghếch luyến ái tiểu ngọt văn, nhưng luyến ái tuyến khẳng định là ngọt!

* chủ cốt truyện, không phải sảng văn, sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng chỉ cần là vấn đề liền tổng hội bị giải quyết.

* về trong trò chơi chức nghiệp giả thiết nhớ không rõ hoặc là xem không hiểu có thể đi Weibo hạ lục soát mấu chốt tự [ chức nghiệp ].

* như cũ là một thiên vô đại cương văn, hằng ngày khó sinh, hoan nghênh bắt trùng bình luận (*`∀´*)ノ

* trước mắt đã không cam đoan có thể cách nhật cày xong, một vòng 1w+.

* kết thúc sau lại tu văn, cái thứ nhất phó bản hẳn là sẽ đại tu cốt truyện, có thể chắp vá trước nhìn xem.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Kỳ Thập Nhị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0001.mp32019-11-16 04:37
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0002.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0003.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0004.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0005.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0006.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0007.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0008.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0009.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0010.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0011.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0012.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0013.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0014.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0015.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0016.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0017.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0018.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0019.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0020.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0021.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0022.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0023.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0024.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0025.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0026.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0027.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0028.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0029.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0030.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0031.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0032.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0033.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0034.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0035.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0036.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0037.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0038.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0039.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0040.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0041.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0042.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0043.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0044.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0045.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0046.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0047.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0048.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0049.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0050.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0051.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0052.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0053.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0054.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0055.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0056.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0057.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0058.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0059.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0060.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0061.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0062.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0063.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0064.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0065.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0066.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0067.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0068.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0069.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0070.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0071.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0072.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0073.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0074.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0075.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0076.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0077.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0078.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0079.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0080.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0081.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0082.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0083.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0084.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0085.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0086.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0087.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0088.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0089.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0090.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0091.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0092.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0093.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0094.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0095.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0096.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0097.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0098.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0099.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0100.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0101.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0102.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0103.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0104.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0105.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0106.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0107.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0108.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0109.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0110.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0111.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0112.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0113.mp32019-11-16 04:55
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Cùng Tử Thần Chơi Trốn Tìm [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Đại Lão Đâu Đâu Cũng Có

TiKay

Xuyên Qua Chi Tiểu Hầu Đương Gia

THUYS♥️

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Tinh Tế Mạnh Nhất Văn Chương Sư

THUYS♥️

Trò Chơi , Đang Phát Sóng Trực Tiếp

THUYS♥️

Leave a Reply