Đam MỹKhoa HuyễnLinh DịVô Hạn Lưu

Trong Trò Chơi Kinh Dị Tìm CP

Cự tuyệt hoàng đánh cuộc độc hảo thẳng nam một đầu chui vào game kinh dị trung, ai khuyên cũng không nghe.

Xuyên vào trò chơi không nói, kết quả còn TM vì một cái buff chiết eo.

—–

Bình tĩnh phân tích đế tiểu thiếu gia thụ x tao bao kỹ thuật đế kẹp giấy công

Song chỉ số thông minh tại tuyến, tuổi kém vì 6.

—–

* cảm tình tuyến ổn định: Thần tượng → người yêu → đánh chết không chia tay. Phi ngốc nghếch luyến ái tiểu ngọt văn, nhưng luyến ái tuyến khẳng định là ngọt!

* chủ cốt truyện, không phải sảng văn, sẽ gặp được nguy hiểm, nhưng chỉ cần là vấn đề liền tổng hội bị giải quyết.

* về trong trò chơi chức nghiệp giả thiết nhớ không rõ hoặc là xem không hiểu có thể đi Weibo hạ lục soát mấu chốt tự [ chức nghiệp ].

* như cũ là một thiên vô đại cương văn, hằng ngày khó sinh, hoan nghênh bắt trùng bình luận (*`∀´*)ノ

* trước mắt đã không cam đoan có thể cách nhật cày xong, một vòng 1w+.

* kết thúc sau lại tu văn, cái thứ nhất phó bản hẳn là sẽ đại tu cốt truyện, có thể chắp vá trước nhìn xem.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Kỳ Thập Nhị
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0001.mp32019-11-16 04:37
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0002.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0003.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0004.mp32019-11-16 04:38
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0005.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0006.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0007.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0008.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0009.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0010.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0011.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0012.mp32019-11-16 04:39
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0013.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0014.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0015.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0016.mp32019-11-16 04:40
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0017.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0018.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0019.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0020.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0021.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0022.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0023.mp32019-11-16 04:41
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0024.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0025.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0026.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0027.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0028.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0029.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0030.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0031.mp32019-11-16 04:42
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0032.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0033.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0034.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0035.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0036.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0037.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0038.mp32019-11-16 04:43
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0039.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0040.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0041.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0042.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0043.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0044.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0045.mp32019-11-16 04:44
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0046.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0047.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0048.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0049.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0050.mp32019-11-16 04:45
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0051.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0052.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0053.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0054.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0055.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0056.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0057.mp32019-11-16 04:46
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0058.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0059.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0060.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0061.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0062.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0063.mp32019-11-16 04:47
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0064.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0065.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0066.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0067.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0068.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0069.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0070.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0071.mp32019-11-16 04:48
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0072.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0073.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0074.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0075.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0076.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0077.mp32019-11-16 04:49
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0078.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0079.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0080.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0081.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0082.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0083.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0084.mp32019-11-16 04:50
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0085.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0086.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0087.mp32019-11-16 04:51
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0088.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0089.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0090.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0091.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0092.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0093.mp32019-11-16 04:52
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0094.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0095.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0096.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0097.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0098.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0099.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0100.mp32019-11-16 04:53
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0101.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0102.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0103.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0104.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0105.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0106.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0107.mp32019-11-16 04:54
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0108.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0109.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0110.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0111.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0112.mp32019-11-16 04:55
 • trong-tro-choi-kinh-di-tim-cp-chuong-0113.mp32019-11-16 04:55
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Pháo Hôi Giả Thiếu Gia Trọng Sinh Sau Sợ Ngây Người

TiKay

Toàn Cầu Tan Vỡ

TiKay

Không Cần Trợn Mắt [Vô Hạn]

TiKay

Ta Phá Án Ở Địa Phủ

THUYS♥️

Vô Hạn Chi Hồi Tưởng Tử Vong

THUYS♥️

Ta Có Thể Trở Về Không Chết

TiKay

Leave a Reply