Nam Sinh Xuyên Nhanh

Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Văn án:

Được đến vị diện du lịch hệ thống, Hạ Ngữ Băng ở các vị mặt phát sóng trực tiếp du lịch.

【 mỗ người xem: Chủ bá, chủ bá, ngươi dám đối Tần Thủy Hoàng nói hắn là rác rưởi sao? 】

【 hệ thống: Người xem đều yêu cầu, chủ bá còn túng cái gì? Chính là làm! 】

Vì thế, ở Kinh Kha thứ Tần phát sóng trực tiếp hiện trường thượng ——

Hạ Ngữ Băng hít sâu một hơi: “Chư vị! Ta không phải nhằm vào ai! Ta chỉ là tưởng nói, đang ngồi các vị đều là rác rưởi!”

Nghe vậy thủy hoàng giận dữ, Mông Điềm vỗ án dựng lên, ngay cả tính tình ôn hòa Phù Tô trưởng công tử cũng nhịn không được đè lại chuôi kiếm……

……

Hạ Ngữ Băng: Nói đến các ngươi không tin, kỳ thật ta chỉ cái bình thường tiểu chủ bá. Nề hà, ta khán giả tổng tưởng làm sự tình.

——————————————————————

Nói ngắn lại, đây là một cái chủ bá ở bất đồng thế giới phát sóng trực tiếp du lịch chuyện xưa ~

Tag: Ảo tưởng không gian vô hạn lưu hệ thống mau xuyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Chủ bá ┃ vai phụ: Dân bản xứ / người xem ┃ cái khác: Vị diện phát sóng trực tiếp lưu

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong
 •  Chương: /84
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0001.mp32018-12-30 12:15
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0002.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0003.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0004.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0005.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0006.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0007.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0008.mp32018-12-30 12:16
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0009.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0010.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0011.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0012.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0013.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0014.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0015.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0016.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0017.mp32018-12-30 12:17
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0018.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0019.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0020.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0021.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0022.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0023.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0024.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0025.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0026.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0027.mp32018-12-30 12:18
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0028.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0029.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0030.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0031.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0032.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0033.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0034.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0035.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0036.mp32018-12-30 12:19
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0037.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0038.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0039.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0040.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0041.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0042.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0043.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0044.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0045.mp32018-12-30 12:20
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0046.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0047.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0048.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0049.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0050.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0051.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0052.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0053.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0054.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0055.mp32018-12-30 12:21
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0056.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0057.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0058.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0059.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0060.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0061.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0062.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0063.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0064.mp32018-12-30 12:22
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0065.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0066.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0067.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0068.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0069.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0070.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0071.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0072.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0073.mp32018-12-30 12:23
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0074.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0075.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0076.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0077.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0078.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0079.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0080.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0081.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0082.mp32018-12-30 12:24
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0083.mp32018-12-30 12:25
 • vi-dien-phong-phat-song-truc-tiep-chuong-0084.mp32018-12-30 12:25
[Total: 0   Average: 0/5]

Related posts

Mau Xuyên: Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký

TiKay

Mạt Thế Toàn Năng Kiếm Thần

THUYS♥️

Sinh tồn [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Leave a Reply