Nữ CườngXuyên Nhanh

Ở Cầu Sinh Trò Chơi Yêu Đương ( Xuyên Nhanh )

【 Chính văn + phiên ngoại đã kết thúc, văn án văn danh vô năng, khác loại cầu sinh trò chơi, tùy thời khả năng có cốt truyện xoay ngược lại, không ngại thử xem nhiều xem mấy chương từ từ xoay ngược lại vịt. QWQ】

Nghe kiều mỗi lần tiến vào thế giới mới, đều sẽ bị coi như mềm yếu nhưng khinh tiểu đáng thương,

Sau đó nàng liền vui sướng mà khai nổi lên Tu La tràng.

【 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương 】 lật xe là sẽ không lật xe.

【 ngục trung kiều hoa 】 bị đại lão hoàn hầu một đóa kiều hoa.

【 học bá chi tử 】 khi ta ngồi cùng bàn cùng ca ca đều là học bá khi.

【 hoang đảo cầu sinh 】 cùng hai đại đỉnh lưu thần tượng cùng nhau thượng cầu sinh chân nhân tú.

( bổn văn nguyên danh 《 đại ma vương tới 》, đặt tên ta thật tận lực TVT~ )

Đọc chỉ nam:

1. Nữ chủ diễn tinh mãn cấp, nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, bàn tay vàng thô tráng Mary Sue ngốc nghếch sảng văn, mãn cấp hào kết cục Tân Thủ Thôn lại thăng cấp, thập phần kịch bản, tự cắt chân thịt thỏa mãn chính mình, không tiếp thu bất luận kẻ nào thân công kích;

2. Thượng bộ: 《 tiểu yêu tinh [ xuyên nhanh ] 》 đã kết thúc ~ nhìn không thấy thượng bộ đều không ảnh hưởng đọc

Tag: Thời đại kỳ duyênVô hạn lưuSảng văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nghe kiều ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cố Tranh
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0001.mp32019-11-17 09:45
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0002.mp32019-11-17 09:45
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0003.mp32019-11-17 09:45
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0004.mp32019-11-17 09:45
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0005.mp32019-11-17 09:45
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0006.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0007.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0008.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0009.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0010.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0011.mp32019-11-17 09:46
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0012.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0013.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0014.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0015.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0016.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0017.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0018.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0019.mp32019-11-17 09:47
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0020.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0021.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0022.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0023.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0024.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0025.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0026.mp32019-11-17 09:48
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0027.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0028.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0029.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0030.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0031.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0032.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0033.mp32019-11-17 09:49
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0034.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0035.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0036.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0037.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0038.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0039.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0040.mp32019-11-17 09:50
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0041.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0042.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0043.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0044.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0045.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0046.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0047.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0048.mp32019-11-17 09:51
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0049.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0050.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0051.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0052.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0053.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0054.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0055.mp32019-11-17 09:52
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0056.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0057.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0058.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0059.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0060.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0061.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0062.mp32019-11-17 09:53
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0063.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0064.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0065.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0066.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0067.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0068.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0069.mp32019-11-17 09:54
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0070.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0071.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0072.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0073.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0074.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0075.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0076.mp32019-11-17 09:55
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0077.mp32019-11-17 10:21
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0078.mp32019-11-17 10:22
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0079.mp32019-11-17 10:22
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0080.mp32019-11-17 10:22
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0081.mp32019-11-17 10:22
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0082.mp32019-11-17 10:22
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0083.mp32019-11-17 10:23
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0084.mp32019-11-17 10:23
 • o-cau-sinh-tro-choi-yeu-duong-xuyen-nhanh-chuong-0085.mp32019-11-17 10:23
Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]

Related posts

Hào Môn Nữ Phụ Là Thần Y

THUYS♥️

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Chí Tôn Nữ Cường Nhân

THUYS♥️

Chớ Quấy Rầy Phi Thăng

THUYS♥️

Một Nửa Vương Tử (1/2 PRINCE)

THUYS♥️

Vô Hạn Khủng Bố

THUYS♥️

Ma Pháp Trường Học Cứu Thế Hằng Ngày

TiKay

Leave a Reply