Huyền Huyễn

Vĩnh Dạ Quân Vương

Thiên Dạ tự khốn khổ bên trong quật khởi, tại trong phản bội rơi rụng.

Từ đó một người, một cán thương, đi tại Vĩnh Dạ cùng ánh bình minh trong lúc đó, lại đi ra một đoạn truyền kỳ.

Như Vĩnh Dạ nhất định là vận mạng của hắn, vậy hắn cũng phải trở thành chúa tể Vương.

Nguồn: tangthuvien


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Yên Vũ Giang Nam
 •  Chương: /1514
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Đêm màu đỏ2019-10-22 04:29
 • #2: Đứng đấy trầm mặc2019-10-22 04:30
 • #3: Lựa chọn của đại nhân vật2019-10-22 04:30
 • #4: Hoan nghênh đi tới Địa Ngục2019-10-22 04:30
 • #5: Vĩnh Dạ cùng Lê Minh2019-10-22 04:30
 • #6: Ánh bình minh của đế quốc2019-10-22 04:30
 • #7: Bia đỡ đạn chuyên dụng2019-10-22 04:31
 • #8: Mạn Thù Sa Hoa2019-10-22 04:31
 • #9: Đánh lén ban đêm2019-10-22 04:31
 • #10: Không cần chờ đợi2019-10-22 04:31
 • #11: Đây là Bằng hữu?2019-10-22 04:31
 • #12: Chuyện cũ một cái giá lớn2019-10-22 04:32
 • #13: Nghi thức trưởng thành2019-10-22 04:32
 • #14: Tranh cùng không tranh2019-10-22 04:32
 • #15: Lần thứ nhất2019-10-22 04:32
 • #16: Lâu đến đập nồi dìm thuyền2019-10-22 04:32
 • #17: Tốt nghiệp2019-10-22 04:32
 • #18: Đấu vòng loại2019-10-22 04:33
 • #19: Bí truyền Thiên Trọng Sơn!2019-10-22 04:33
 • #20: Như bẻ cành khô2019-10-22 04:33
 • #21: Thiên tài định nghĩa2019-10-22 04:33
 • #22: Không trung lữ trình2019-10-22 04:33
 • #23: Thái điểu nhiệm vụ2019-10-22 04:33
 • #24: Chuẩn bị chiến tranh2019-10-22 04:33
 • #25: Huyết Nô2019-10-22 04:34
 • #26: Rửa sạch2019-10-22 04:34
 • #27: Đế quốc song bích2019-10-22 04:34
 • #28: Thương vong chỉ tiêu2019-10-22 04:34
 • #29: Cạm bẫy2019-10-22 04:34
 • #30: Ô nhiễm2019-10-22 04:35
 • #31: Rơi vào Hắc Ám2019-10-22 04:35
 • #32: Trấn nhỏ hải đăng2019-10-22 04:35
 • #33: Bốc lửa thanh xuân2019-10-22 04:35
 • #34: Quân viễn chinh2019-10-22 04:35
 • #35: Bỉ Ngạn chi hoa2019-10-22 04:35
 • #36: Bình tĩnh sinh hoạt2019-10-22 04:35
 • #37: Hắc Ám con đường2019-10-22 04:36
 • #38: Giả lập đánh lộn2019-10-22 04:36
 • #39: Chân chính trong quân phong độ2019-10-22 04:36
 • #40: Ánh đèn trong đêm2019-10-22 04:36
 • #41: Khách không mời mà đến2019-10-22 04:36
 • #42: Dạ chi Đồng2019-10-22 04:37
 • #43: Cuối cùng săn giết2019-10-22 04:37
 • #44: Một đòn giết chết2019-10-22 04:37
 • #45: Nơi quyết chiến2019-10-22 04:37
 • #46: Lang Nhân sơ hiện2019-10-22 04:37
 • #47: Đánh giết2019-10-22 04:37
 • #48: Loài nguyên sinh2019-10-22 04:38
 • #49: Biến dị2019-10-22 04:38
 • #50: Kinh biến2019-10-22 04:38
 • #51: Huynh đệ2019-10-22 04:38
 • #52: Người nhà2019-10-22 04:38
 • #53: Binh Vương2019-10-22 04:39
 • #54: Hắc Ám giao dịch2019-10-22 04:39
 • #55: Truy tập2019-10-22 04:39
 • #56: Nho nhỏ thất tín2019-10-22 04:39
 • #57: Xảy ra chuyện2019-10-22 04:39
 • #58: Cực hạn lưu vong2019-10-22 04:40
 • #59: Phồn vinh hưng thịnh2019-10-22 04:40
 • #60: Ngẫu nhiên gặp cao nhân2019-10-22 04:40
 • #61: Máu đen dị động2019-10-22 04:40
 • #62: Thợ Săn Nhà2019-10-22 04:40
 • #63: Không thích nhạc đệm2019-10-22 04:40
 • #64: Đám thợ săn2019-10-22 04:41
 • #65: Nhiệm vụ2019-10-22 04:41
 • #66: Bầy rắn2019-10-22 04:41
 • #67: Sôi máu2019-10-22 04:41
 • #68: Hang sói đột kích2019-10-22 04:41
 • #69: Đắc thủ2019-10-22 04:41
 • #70: Lo lắng âm thầm2019-10-22 04:42
 • #71: Xung đột2019-10-22 04:43
 • #72: Khai chiến2019-10-22 04:44
 • #73: Tuyệt Sát lệnh2019-10-22 04:44
 • #74: Ra khỏi thành2019-10-22 04:44
 • #75: Người qua đường2019-10-22 04:44
 • #76: Cô Lang2019-10-22 04:44
 • #77: Săn giết2019-10-22 04:44
 • #78: Gặp lại thái điểu2019-10-22 04:45
 • #79: Chặn giết2019-10-22 04:45
 • #80: Thắng nhỏ2019-10-22 04:45
 • #81: Ưng Kích2019-10-22 04:45
 • #82: Đánh lén2019-10-22 04:45
 • #83: Đêm quần ma loạn vũ2019-10-22 04:45
 • #84: Khoảng cách2019-10-22 04:46
 • #85: Cố nhân2019-10-22 04:46
 • #86: Tao ngộ2019-10-22 04:46
 • #87: Gặp lại2019-10-22 04:46
 • #88: Đế quốc quân hồn2019-10-22 04:46
 • #89: Lập trường2019-10-22 04:47
 • #90: Bỉ Ngạn Hoa Khai2019-10-22 04:47
 • #91: Một ngày mới2019-10-22 04:47
 • #92: Mơ hồ lễ vật2019-10-22 04:47
 • #93: Đánh giáp lá cà2019-10-22 04:47
 • #94: Không an tĩnh bắt đầu2019-10-22 04:48
 • #95: Đêm hủy diệt2019-10-22 04:48
 • #96: Nhổ cỏ tận gốc2019-10-22 04:48
 • #97: Sắp sửa rời đi ngươi2019-10-22 04:48
 • #98: Không có điểm kết thúc tình cờ gặp gỡ2019-10-22 04:48
 • #99: Chỉ là khách qua đường vội vã2019-10-22 04:49
 • #100: Nữ hán tử cũng có mùa xuân2019-10-22 04:49
 • #101: Trở lại chốn cũ2019-10-22 04:49
 • #102: Điều kiện2019-10-22 04:49
 • #103: Máu tươi thịnh yến2019-10-22 04:49
 • #104: Bé gái2019-10-22 04:50
 • #105: Lấy máu trả máu2019-10-22 04:50
 • #106: Huyết Độc2019-10-22 04:50
 • #107: Người trong cuộc2019-10-22 04:50
 • #108: Lấy lực phá cục2019-10-22 04:50
 • #109: Cửa ải2019-10-22 04:50
 • #110: Chưa hiểu chi đề2019-10-22 04:51
 • #111: Người thừa kế sát hạch2019-10-22 04:51
 • #112: Kỳ Kỳ chỉ lệnh2019-10-22 04:51
 • #113: Xinh đẹp mồi sáng2019-10-22 04:51
 • #114: Mệnh lệnh thứ nhất2019-10-22 04:51
 • #115: Hấp dẫn cừu hận2019-10-22 04:51
 • #116: Khen thưởng thêm2019-10-22 04:51
 • #117: Quyết đấu2019-10-22 04:52
 • #118: Binh Vương Chi Kích2019-10-22 04:52
 • #119: Trở lại chiến địa2019-10-22 04:52
 • #120: Xuất chiến2019-10-22 04:52
 • #121: Sóng nhỏ2019-10-22 04:52
 • #122: Mạch nước ngầm2019-10-22 04:52
 • #123: Xuất kích2019-10-22 04:53
 • #124: Rút lui2019-10-22 04:53
 • #125: Tiến công2019-10-22 04:53
 • #126: Huyết chiến2019-10-22 04:53
 • #127: Đổ nát2019-10-22 04:53
 • #128: Buổi tối dài dằng dặc2019-10-22 04:53
 • #129: Đêm hỗn loạn2019-10-22 04:53
 • #130: Viện binh (bổ canh)2019-10-22 04:54
 • #131: Đánh giáp lá cà2019-10-22 04:54
 • #132: Chạy trốn2019-10-22 04:54
 • #133: Tiêu hủy chứng cứ2019-10-22 04:54
 • #134: Giao phong2019-10-22 04:54
 • #135: Trở lại2019-10-22 04:55
 • #136: Cuối cùng nhiệm vụ (đại chương)2019-10-22 04:55
 • #137: Thiên Huyền xuân thú2019-10-22 04:55
 • #138: Dạ yến (đại chương)2019-10-22 04:55
 • #139: Bí mật đánh úp doanh trại địch2019-10-22 04:55
 • #140: Khách tới2019-10-22 04:56
 • #141: Lúc trước hứa hẹn2019-10-22 04:56
 • #142: Ba vị trí đầu sao có thể thỏa mãn?2019-10-22 04:56
 • #143: Bắt đầu2019-10-22 04:56
 • #144: Đoạt mồi săn2019-10-22 04:56
 • #145: Đánh trả2019-10-22 04:56
 • #146: Săn bắn2019-10-22 04:57
 • #147: Săn ngược2019-10-22 04:57
 • #148: Chính là bắt nạt ngươi súng ngắn2019-10-22 04:57
 • #149: Nguy cơ (thượng)2019-10-22 04:57
 • #150: Nguy cơ (hạ)2019-10-22 04:57
 • #151: Vây giết (thượng)span2019-10-22 04:57
 • #152: Vây giết (hạ)2019-10-22 04:57
 • #153: Không còn cô đơn nữa (thượng)2019-10-22 04:58
 • #154: Không còn cô đơn nữa (trung)2019-10-22 04:58
 • #155: Không còn cô đơn nữa (hạ)2019-10-22 04:58
 • #156: Các bằng hữu2019-10-22 04:58
 • #157: Hỗn loạn2019-10-22 04:58
 • #158: Hạ màn2019-10-22 04:58
 • #159: Thần Hi Khải Minh2019-10-22 04:59
 • #160: Có? Tặc2019-10-22 04:59
 • #161: Vết thương năm đó2019-10-22 04:59
 • #162: Đánh lộn trận đầu2019-10-22 04:59
 • #163: Những năm tháng đã trôi qua kia2019-10-22 04:59
 • #164: Nhắc lại chuyện xưa2019-10-22 04:59
 • #165: Thuật giết người2019-10-22 05:00
 • #166: Một trận chiến ước hẹn2019-10-22 05:00
 • #167: Vừa mới ấm đã trở lạnh2019-10-22 05:00
 • #168: Trận chung kết2019-10-22 05:00
 • #169: Chiến thắng2019-10-22 05:00
 • #170: Tình thế hỗn loạn sơ hiện2019-10-22 05:00
 • #171: Khen thưởng2019-10-22 05:01
 • #172: Bàn bạc (thượng)2019-10-22 05:01
 • #173: Bàn bạc (hạ)2019-10-22 05:01
 • #174: Một đêm2019-10-22 05:01
 • #175: Mưa gió nổi lên2019-10-22 05:01
 • #176: Phong Mãn Lâu2019-10-22 05:01
 • #177: Cấm kỵ giao dịch2019-10-22 05:02
 • #178: Điểm giao dịch2019-10-22 05:02
 • #179: Cướp đường (thượng)2019-10-22 05:02
 • #180: Cướp đường (hạ)2019-10-22 05:02
 • #181: Hạt giống2019-10-22 05:02
 • #182: An toàn đến Đoạn Hà2019-10-22 05:02
 • #183: Thu xếp2019-10-22 05:03
 • #184: Chi tiết nhỏ đều là học vấn2019-10-22 05:03
 • #185: Dưới bàn giao dịch2019-10-22 05:03
 • #186: Sự nghi ngờ2019-10-22 05:03
 • #187: Phong thành2019-10-22 05:03
 • #188: Hậu trường đấu sức2019-10-22 05:03
 • #189: Vây thành2019-10-22 05:04
 • #190: Kịch chiến (thượng)2019-10-22 05:04
 • #191: Kịch chiến (trung)2019-10-22 05:04
 • #192: Kịch chiến (hạ)2019-10-22 05:04
 • #193: Viện quân2019-10-22 05:04
 • #194: Huyết mạch hạt giống2019-10-22 05:04
 • #195: Âm thầm đọ sức (thượng)2019-10-22 05:04
 • #196: Âm thầm đọ sức (hạ)2019-10-22 05:05
 • #197: Khách tới thăm2019-10-22 05:05
 • #198: Khách tới thăm 22019-10-22 05:05
 • #199: Khách tới thăm 32019-10-22 05:05
 • #200: Khách tới thăm 42019-10-22 05:05
 • #201: Tuyệt sát2019-10-22 05:05
 • #202: Đường cùng2019-10-22 05:06
 • #203: Làm người đau đầu khắc phục hậu quả2019-10-22 05:06
 • #204: Tống thị sách cổ quy tắc chung2019-10-22 05:06
 • #205: Khách không mời mà đến2019-10-22 05:06
 • #206: Trưởng bối2019-10-22 05:06
 • #207: Thuyết khách (thượng)2019-10-22 05:06
 • #208: Thuyết khách (hạ)2019-10-22 05:07
 • #209: Biệt ly (thượng)2019-10-22 05:07
 • #210: Biệt ly (hạ)2019-10-22 05:07
 • #211: Cố nhân (thượng)2019-10-22 05:07
 • #212: Cố nhân (hạ)2019-10-22 05:07
 • #213: Thu hoạch (thượng)2019-10-22 05:07
 • #214: Thu hoạch (hạ)2019-10-22 05:08
 • #215: Bóng đen2019-10-22 05:08
 • #216: Cạm bẫy2019-10-22 05:08
 • #217: Dụ giết2019-10-22 05:08
 • #218: Nhật ký2019-10-22 05:08
 • #219: Tra xét2019-10-22 05:09
 • #220: Đánh rắn động cỏ2019-10-22 05:09
 • #221: Trước khi chiến đấu2019-10-22 05:09
 • #222: Dọn bãi2019-10-22 05:09
 • #223: Quyết đấu2019-10-22 05:09
 • #224: Kịch chiến2019-10-22 05:09
 • #225: Hợp kích2019-10-22 05:10
 • #226: Một đòn cuối cùng2019-10-22 05:10
 • #227: Tống thị sách cổ Huyền2019-10-22 05:10
 • #228: Thiên Tuyển chi thành2019-10-22 05:10
 • #229: Chiến đấu mới2019-10-22 05:10
 • #230: Chiến dịch lần hai2019-10-22 05:10
 • #231: Bóng mờ phía sau tiệc rượu2019-10-22 05:11
 • #232: Chiến tranh toàn diện2019-10-22 05:11
 • #233: Vận mệnh âm thanh2019-10-22 05:11
 • #234: Khoảng cách2019-10-22 05:11
 • #235: Khó thoát trói buộc2019-10-22 05:11
 • #236: Trực giác2019-10-22 05:12
 • #237: Thiên địch2019-10-22 05:12
 • #238: Mưu đồ2019-10-22 05:12
 • #239: Đại Quân bảo tàng2019-10-22 05:12
 • #240: Huyết thống2019-10-22 05:12
 • #241: Biến cố2019-10-22 05:13
 • #242: Nguyên Sơ Chi Dực2019-10-22 05:13
 • #243: Nham tâm ngọc thư2019-10-22 05:13
 • #244: Tịch Hỏa Nguyên2019-10-22 05:13
 • #245: Đường hẹp gặp nhau2019-10-22 05:13
 • #246: Sinh tử tốc độ2019-10-22 05:14
 • #247: Viên đạn cuối cùng2019-10-22 05:14
 • #248: Vô Danh cốc2019-10-22 05:14
 • #249: Lưu vong2019-10-22 05:14
 • #250: Giương cánh2019-10-22 05:14
 • #251: Nhớ kỹ ta2019-10-22 05:14
 • #252: Nhà ta có con gái mới lớn2019-10-22 05:15
 • #253: Tử Tinh2019-10-22 05:15
 • #254: Hữu hảo gặp lại2019-10-22 05:15
 • #255: Mục đích2019-10-22 05:15
 • #256: Truyền thống cổ xưa2019-10-22 05:15
 • #257: Màu xám thành thị2019-10-22 05:16
 • #258: Bộ lạc quy củ2019-10-22 05:16
 • #259: Giao dịch ngầm2019-10-22 05:16
 • #260: Giao dịch cùng lựa chọn2019-10-22 05:16
 • #261: Truy tra bão táp2019-10-22 05:16
 • #262: Biến cố bắt đầu2019-10-22 05:16
 • #263: Người trung gian2019-10-22 05:17
 • #264: Người nhận hàng2019-10-22 05:17
 • #265: Dẫn xà xuất động2019-10-22 05:17
 • #266: Yên Diệt chi kích2019-10-22 05:17
 • #267: Cứu người2019-10-22 05:17
 • #268: Diệt khẩu2019-10-22 05:17
 • #269: Hàng ngũ khóa2019-10-22 05:18
 • #270: Phía trước2019-10-22 05:18
 • #271: Đột biến2019-10-22 05:18
 • #272: Mảnh vỡ thứ hai2019-10-22 05:18
 • #273: Phát hiện2019-10-22 05:18
 • #274: Không gian cấm chế2019-10-22 05:18
 • #275: Tiểu Thế Giới2019-10-22 05:18
 • #276: Tử Thành2019-10-22 05:19
 • #277: Thành phố răng nanh2019-10-22 05:19
 • #278: Khen thưởng2019-10-22 05:19
 • #279: Hắc Chi Thư Sơ Thủy Chi Chương2019-10-22 05:19
 • #280: Thử thách2019-10-22 05:19
 • #281: Kẻ phản bội2019-10-22 05:19
 • #282: Hắc Dực Quân Vương2019-10-22 05:19
 • #283: Truyền thừa2019-10-22 05:20
 • #284: Thoát ly2019-10-22 05:20
 • #285: Tân sinh súng hồn2019-10-22 05:20
 • #286: Chuẩn bị hàng2019-10-22 05:20
 • #287: Cộng hưởng2019-10-22 05:20
 • #288: Nhập đội2019-10-22 05:20
 • #289: Cây đao thứ ba2019-10-22 05:21
 • #290: Thoát thân2019-10-22 05:21
 • #291: Chuyện xưa2019-10-22 05:21
 • #292: Đường về2019-10-22 05:21
 • #293: Bích Sắc Thương Khung2019-10-22 05:21
 • #294: Thắng bại sinh tử2019-10-22 05:21
 • #295: Phụ tử huynh đệ2019-10-22 05:22
 • #296: Cầu viện2019-10-22 05:22
 • #297: Đại khảo2019-10-22 05:22
 • #298: Đường hẹp gặp nhau2019-10-22 05:22
 • #299: Bát Phương Trấn Tỏa2019-10-22 05:22
 • #300: Đông Nhạc2019-10-22 05:23
 • #301: Đồ cưới thay đổi vận mệnh2019-10-22 05:23
 • #302: Mạch nước ngầm2019-10-22 05:23
 • #303: Đại đạo đơn giản nhất2019-10-22 05:23
 • #304: Tụ năng2019-10-22 05:23
 • #305: Tranh phòng2019-10-22 05:23
 • #306: Quyết định2019-10-22 05:24
 • #307: Giá tiền2019-10-22 05:24
 • #308: Mở màn2019-10-22 05:24
 • #309: Như bẻ cành khô2019-10-22 05:24
 • #310: Đẩy ngang2019-10-22 05:24
 • #311: Đông Nhạc chìm nguyệt2019-10-22 05:25
 • #312: Nhất chiến công thành2019-10-22 05:25
 • #313: Tồn vong gốc rễ2019-10-22 05:25
 • #314: Trôi theo dòng nước2019-10-22 05:25
 • #315: Quốc gia của chúng ta2019-10-22 05:25
 • #316: Phục hưng dấu hiệu2019-10-22 05:26
 • #317: Tràn ngập do dự cất bước2019-10-22 05:26
 • #318: Trước cửa doanh trại khách tới thăm2019-10-22 05:26
 • #319: Đường sống của ai2019-10-22 05:26
 • #320: Lễ vật cuối cùng2019-10-22 05:26
 • #321: Tiến công2019-10-22 05:26
 • #322: Chiếm lĩnh2019-10-22 05:26
 • #323: Chỉnh biên2019-10-22 05:27
 • #324: Phiên hiệu mới2019-10-22 05:27
 • #325: Phiền phức của huynh đệ2019-10-22 05:27
 • #326: Chia sẻ2019-10-22 05:27
 • #327: Tai họa2019-10-22 05:27
 • #328: Lưỡng tình tương duyệt2019-10-22 05:27
 • #329: Hổ lang chi địa2019-10-22 05:28
 • #330: Cưỡi hổ2019-10-22 05:28
 • #331: Khiêu chiến2019-10-22 05:28
 • #332: Toàn thắng2019-10-22 05:28
 • #333: Tùy ý phóng đãng mỹ nhân2019-10-22 05:28
 • #334: Suýt nữa rơi hố Tử Ninh2019-10-22 05:28
 • #335: Ngụy thế tử ý trung nhân2019-10-22 05:28
 • #336: Tranh giá2019-10-22 05:29
 • #337: Gặp mặt không hẳn từng quen biết2019-10-22 05:29
 • #338: Từng cái từng cái gõ đi qua2019-10-22 05:29
 • #339: Băng cứng tan rã2019-10-22 05:29
 • #340: Nội chiến2019-10-22 05:29
 • #341: Quần Phong Đỉnh thiếu niên2019-10-22 05:29
 • #342: Truyền thống cùng kiên trì2019-10-22 05:30
 • #343: Thương hại2019-10-22 05:30
 • #344: Trận pháp thần bí2019-10-22 05:30
 • #345: Lựa chọn khó khăn2019-10-22 05:30
 • #346: Rút củi dưới đáy nồi (thượng)2019-10-22 05:30
 • #347: Rút củi dưới đáy nồi (hạ)2019-10-22 05:30
 • #348: Nhân tố quyết định thắng lợi2019-10-22 05:31
 • #349: Nho nhỏ chiến thắng2019-10-22 05:31
 • #350: Chiến tranh kiếm lời bồi tiêu chuẩn (*)2019-10-22 05:31
 • #351: Mỏ quặng kì lạ2019-10-22 05:31
 • #352: Đêm trước cơn giông tố2019-10-22 05:31
 • #353: Liên hoàn kế của Ngụy thế tử2019-10-22 05:31
 • #354: Tập kích mỏ2019-10-22 05:32
 • #355: Dạ Đồng hứng thú2019-10-22 05:32
 • #356: Điềm báo nguy hiểm2019-10-22 05:32
 • #357: Hăc sâm lâm2019-10-22 05:32
 • #358: Áp lực2019-10-22 05:32
 • #359: Tịch Diệt Trảm2019-10-22 05:32
 • #360: Bôn tập2019-10-22 05:33
 • #361: Ngoài ý muốn2019-10-22 05:33
 • #362: Khổ chiến ( Thượng )2019-10-22 05:33
 • #363: khổ chiến (hạ)2019-10-22 05:33
 • #364: bạo động2019-10-22 05:33
 • #365: Chia của2019-10-22 05:33
 • #366: Nam Cung Tiểu Điểu2019-10-22 05:33
 • #367: Ngẫu nhiên gặp2019-10-22 05:34
 • #368: Đế quốc luật pháp2019-10-22 05:34
 • #369: Phiền toái nhỏ2019-10-22 05:34
 • #370: Vô đề2019-10-22 05:34
 • #371: Cái nút áo thứ ba2019-10-22 05:34
 • #372: Cố nhân khí tức2019-10-22 05:35
 • #373: Nguy hiểm đến từ sau lưng2019-10-22 05:35
 • #374: Bí mật của người sói2019-10-22 05:35
 • #375: Chương80 Xuyên qua quan ải2019-10-22 05:35
 • #376: Vinh quang của người sói2019-10-22 05:35
 • #377: Võ giả vô danh2019-10-22 05:35
 • #378: Sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng2019-10-22 05:36
 • #379: Gang tấc nguy cơ2019-10-22 05:36
 • #380: Người nằm vùng trong Hắc Ám2019-10-22 05:36
 • #381: Hắc triều2019-10-22 05:36
 • #382: Thiết mạc2019-10-22 05:36
 • #383: Huyết chiến2019-10-22 05:36
 • #384: Thủ vững2019-10-22 05:37
 • #385: Hiệp lực2019-10-22 05:37
 • #386: Phong khởi2019-10-22 05:37
 • #387: Bị thương2019-10-22 05:37
 • #388: Trả thù2019-10-22 05:37
 • #389: Trọng thương2019-10-22 05:37
 • #390: Chữa thương2019-10-22 05:38
 • #391: Thù hận2019-10-22 05:38
 • #392: Quật cường2019-10-22 05:38
 • #393: Cách xa một bước2019-10-22 05:38
 • #394: Dư ấm2019-10-22 05:38
 • #395: Khai chiến2019-10-22 05:38
 • #396: Đi săn2019-10-22 05:38
 • #397: Hắc Sào2019-10-22 05:39
 • #398: Thâm nhập2019-10-22 05:39
 • #399: Phòng ấp trứng2019-10-22 05:39
 • #400: Chặn giết2019-10-22 05:39
 • #401: Xung đột2019-10-22 05:39
 • #402: Bóc lột2019-10-22 05:39
 • #403: Đúng sai2019-10-22 05:40
 • #404: Hối đối quân công2019-10-22 05:40
 • #405: Bảng danh sách2019-10-22 05:40
 • #406: Tin tức đến từ phương xa2019-10-22 05:40
 • #407: Mưu đồ bí mật2019-10-22 05:40
 • #408: Sắc Vi Sâm Lâm2019-10-22 05:40
 • #409: Ám toán2019-10-22 05:41
 • #410: Kẻ địch một đời (Thượng)2019-10-22 05:41
 • #411: Kẻ địch một đời (Hạ)2019-10-22 05:41
 • #412: Kích đấu2019-10-22 05:41
 • #413: Hoạt hoá Hắc Sâm Lâm2019-10-22 05:41
 • #414: Hỗn loạn sinh mệnh2019-10-22 05:41
 • #415: Hỗn loạn sinh mệnh (Hạ)2019-10-22 05:42
 • #416: Nguyên Sơ Chi Thương2019-10-22 05:42
 • #417: Hoạt hoá2019-10-22 05:42
 • #418: Tử tước2019-10-22 05:42
 • #419: Xung đột2019-10-22 05:42
 • #420: Lập uy2019-10-22 05:43
 • #421: Màu xám Tập thị2019-10-22 05:43
 • #422: Muốn đem ta quá chén?2019-10-22 05:43
 • #423: Sợ sệt2019-10-22 05:43
 • #424: Ngày và đêm2019-10-22 05:43
 • #425: Hàng đội2019-10-22 05:43
 • #426: Hồn thủy2019-10-22 05:44
 • #427: Mưu đồ2019-10-22 05:44
 • #428: Động một cái liền bùng nổ2019-10-22 05:44
 • #429: Công phòng2019-10-22 05:44
 • #430: Bí ẩn2019-10-22 05:44
 • #431: Chiến khu2019-10-22 05:44
 • #432: Tin tức2019-10-22 05:45
 • #433: Đường lui2019-10-22 05:45
 • #434: Thiếu nữ kì dị2019-10-22 05:45
 • #435: Cao Hồ2019-10-22 05:45
 • #436: Mưu của chim sẻ2019-10-22 05:45
 • #437: Đột kích hoả tuyến2019-10-22 05:45
 • #438: Thiên uy2019-10-22 05:46
 • #439: Đàn sói rình rập2019-10-22 05:46
 • #440: Phá quân2019-10-22 05:46
 • #441: Trảm tướng2019-10-22 05:46
 • #442: Ước Định2019-10-22 05:46
 • #443: Kéo dài2019-10-22 05:47
 • #444: Tan rã trong không vui2019-10-22 05:47
 • #445: Nhiên Kim Chi Huyết2019-10-22 05:47
 • #446: Độc thủ2019-10-22 05:47
 • #447: Đột phá2019-10-22 05:47
 • #448: Binh Phạt quyết Tịch chuyển tuyền lên2019-10-22 05:47
 • #449: Giết tới2019-10-22 05:48
 • #450: Khúc nhạc dạo sục sôi2019-10-22 05:48
 • #451: Dâng trào2019-10-22 05:48
 • #452: Hành bản dâng trào2019-10-22 05:48
 • #453: Dư âm dâng trào2019-10-22 05:48
 • #454: Tranh đấu2019-10-22 05:48
 • #455: Tử cực sinh thanh2019-10-22 05:49
 • #456: Võ Đạo Chi Tranh2019-10-22 05:49
 • #457: Điểm mấu chốt2019-10-22 05:49
 • #458: Tiến vô khả tiến2019-10-22 05:49
 • #459: Trứng nở2019-10-22 05:49
 • #460: Chu Cơ2019-10-22 05:50
 • #461: Đường về2019-10-22 05:50
 • #462: Về nhà2019-10-22 05:50
 • #463: Chuyện cũ (Thượng)2019-10-22 05:50
 • #464: Chuyện xưa (trung)2019-10-22 05:50
 • #465: Chuyện xưa (hạ)2019-10-22 05:51
 • #466: Cao Ấp2019-10-22 05:51
 • #467: Tranh chấp2019-10-22 05:51
 • #468: Sao mai tái hiện2019-10-22 05:51
 • #469: Khải Minh tái hiện2019-10-22 05:51
 • #470: Tiếp thiên2019-10-22 05:51
 • #471: Đối lập2019-10-22 05:52
 • #472: Rèn dập2019-10-22 05:52
 • #473: Khoảng cách đưa tay là có thể chạm tới2019-10-22 05:52
 • #474: Thiết Mạc kịch biến2019-10-22 05:52
 • #475: Theo như nhu cầu mỗi bên2019-10-22 05:52
 • #476: Dao động2019-10-22 05:52
 • #477: Nhân tâm2019-10-22 05:53
 • #478: Chường 5 Sát thần NHT2019-10-22 05:53
 • #479: Xoay chuyển2019-10-22 05:53
 • #480: Biển cả lực lượng2019-10-22 05:53
 • #481: Chuong 8 Ta đã đến rồi NHT2019-10-22 05:53
 • #482: Diệt vong2019-10-22 05:53
 • #483: Chỉ vì một trận chiến2019-10-22 05:54
 • #484: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi2019-10-22 05:54
 • #485: Nữ Vương bóng đêm2019-10-22 05:54
 • #486: Trở về2019-10-22 05:54
 • #487: Vô Hồi2019-10-22 05:54
 • #488: Tụ hội2019-10-22 05:54
 • #489: Bất chiến chi uy2019-10-22 05:55
 • #490: Trở về2019-10-22 05:55
 • #491: Giáo dục trẻ thơ2019-10-22 05:55
 • #492: Đại biến2019-10-22 05:55
 • #493: Kinh thiên cuộc chiến2019-10-22 05:55
 • #494: Hỏa Chi Quan Miện2019-10-22 05:55
 • #495: Thiên Phương Chi Cảnh2019-10-22 05:56
 • #496: Tiên huyết ấn ký2019-10-22 05:56
 • #497: Kiên cường giống như lời nói dối2019-10-22 05:56
 • #498: Vĩnh Dạ hội nghị2019-10-22 05:56
 • #499: Năm đó nghi vấn2019-10-22 05:56
 • #500: Thang lên trời2019-10-22 05:56
 • #501: Quốc vận cuộc chiến2019-10-22 05:57
 • #502: Cự Thú Chi Miên2019-10-22 05:57
 • #503: Cơ hội2019-10-22 05:57
 • #504: Cuồng Lan2019-10-22 05:57
 • #505: Bôn Hành Thợ Săn2019-10-22 05:57
 • #506: Lẫn nhau phiền phức2019-10-22 05:57
 • #507: Dị thụ2019-10-22 05:58
 • #508: Chiến hữu2019-10-22 05:58
 • #509: Tập kích2019-10-22 05:58
 • #510: Một cuộc giao dịch khác2019-10-22 05:58
 • #511: Bóng dáng trong gương2019-10-22 05:58
 • #512: Bất ngờ gặp mặt2019-10-22 05:58
 • #513: Vĩnh Dạ cùng Lê minh khoảng cách2019-10-22 05:59
 • #514: Nữ nhân tín dự2019-10-22 05:59
 • #515: Thổ dân2019-10-22 05:59
 • #516: Ngẫu nhiên gặp2019-10-22 05:59
 • #517: Tổn thương2019-10-22 05:59
 • #518: Đau2019-10-22 06:00
 • #519: Chiến tuyến2019-10-22 06:00
 • #520: Nguy hiểm mới2019-10-22 06:00
 • #521: Khác biệt2019-10-22 06:00
 • #522: Thời gian cuối cùng2019-10-22 06:00
 • #523: Món quà đầy máu2019-10-22 06:00
 • #524: Gặp thoáng qua2019-10-22 06:01
 • #525: Theo dỗi2019-10-22 06:01
 • #526: Giọt thứ nhất nguyên Huyết2019-10-22 06:01
 • #527: Truy binh2019-10-22 06:01
 • #528: Khiêu chiến2019-10-22 06:01
 • #529: Ơn sâu nghĩa nặng2019-10-22 06:01
 • #530: Chiến đấu không ngừng2019-10-22 06:02
 • #531: Phân thân Thiên Quỷ2019-10-22 06:02
 • #532: Tinh hoa viễn cổ2019-10-22 06:02
 • #533: Tình yêu này hỏng bét2019-10-22 06:02
 • #534: Tình yêu này bất biến2019-10-22 06:02
 • #535: Sóng vai2019-10-22 06:02
 • #536: Trở về2019-10-22 06:02
 • #537: Nói sau2019-10-22 06:03
 • #538: Đảm đương2019-10-22 06:03
 • #539: Diện kiến2019-10-22 06:03
 • #540: Cự Thú Chi Miên kết thúc2019-10-22 06:03
 • #541: Mạo hiểm2019-10-22 06:03
 • #542: Mặt nạ2019-10-22 06:03
 • #543: Cuộc sống bình thường2019-10-22 06:04
 • #544: Mây chiến tranh giăng đầy2019-10-22 06:04
 • #545: Tiên phong2019-10-22 06:04
 • #546: Trấn áp2019-10-22 06:04
 • #547: Phương hướng2019-10-22 06:04
 • #548: Chiến tranh2019-10-22 06:04
 • #549: Tiên phong2019-10-22 06:05
 • #550: Tiền tuyến cùng phía sau màn2019-10-22 06:05
 • #551: Cái bẫy không thể tránh2019-10-22 06:05
 • #552: Tổng tiến công2019-10-22 06:05
 • #553: Đánh vào pháo đài2019-10-22 06:05
 • #554: Giết ngược lại2019-10-22 06:05
 • #555: Gặp lại Huyết hà2019-10-22 06:05
 • #556: Huyết Hà truyền thừa2019-10-22 06:06
 • #557: Trao đổi ân tình2019-10-22 06:06
 • #558: Sóng vai chiến đấu2019-10-22 06:06
 • #559: Kẻ nhòm ngó vận mệnh2019-10-22 06:06
 • #560: Kết cục của Julio2019-10-22 06:06
 • #561: Tai bay vạ gió2019-10-22 06:07
 • #562: Tính toán2019-10-22 06:07
 • #563: Tin tức không thể xác thực2019-10-22 06:07
 • #564: Mắt Bão2019-10-22 06:07
 • #565: Cơ mật2019-10-22 06:07
 • #566: Cái bẫy2019-10-22 06:07
 • #567: Hắc thủ không nhìn thấy được2019-10-22 06:07
 • #568: Điển lễ2019-10-22 06:08
 • #569: Điển lễ Hạ2019-10-22 06:08
 • #570: Trang bị đến tận răng2019-10-22 06:08
 • #571: Về nhà2019-10-22 06:08
 • #572: Thân thế2019-10-22 06:08
 • #573: Việc vặt2019-10-22 06:08
 • #574: Chiến sự mới2019-10-22 06:09
 • #575: Trùng phùng bạn cũ2019-10-22 06:09
 • #576: Tiếp chiến ngoài hư không2019-10-22 06:09
 • #577: Mồi nhử2019-10-22 06:09
 • #578: Đánh giáp mạn2019-10-22 06:09
 • #579: Điều động2019-10-22 06:10
 • #580: Chiến tích2019-10-22 06:10
 • #581: Du thuyết2019-10-22 06:10
 • #582: Hiệp ước2019-10-22 06:10
 • #583: Vào rừng2019-10-22 06:10
 • #584: Phá kén2019-10-22 06:10
 • #585: Gấp rút tiếp viện (Thượng)2019-10-22 06:10
 • #586: Gấp rút tiếp viện (trung)2019-10-22 06:11
 • #587: Gấp rút tiếp viện (Hạ)2019-10-22 06:11
 • #588: Giáp công2019-10-22 06:11
 • #589: Cuộc chiến lâu dài2019-10-22 06:11
 • #590: Thảm liệt tạm dừng2019-10-22 06:11
 • #591: Gặt hái cao hơn mong đợi2019-10-22 06:12
 • #592: Thích quyền2019-10-22 06:12
 • #593: Đại âm hi thanh2019-10-22 06:12
 • #594: Dị thường gian khổ bắt đầu2019-10-22 06:12
 • #595: Sự thù địch không tên2019-10-22 06:12
 • #596: Ẩn ưu2019-10-22 06:12
 • #597: Thiên Phong Vân Yên2019-10-22 06:12
 • #598: Rèn luyện2019-10-22 06:13
 • #599: Định bát phương2019-10-22 06:13
 • #600: Ngăn chặn2019-10-22 06:13
 • #601: U Ảnh sát2019-10-22 06:13
 • #602: Ác ý rừng rậm2019-10-22 06:13
 • #603: Phục kích (Thượng)2019-10-22 06:14
 • #604: Phục kích (Trung)2019-10-22 06:14
 • #605: Phục kích (Hạ)2019-10-22 06:14
 • #606: Trở về doanh2019-10-22 06:14
 • #607: Nhiệm Vụ Mới2019-10-22 06:14
 • #608: Một lần nữa xuất chiến2019-10-22 06:14
 • #609: Cường Địch2019-10-22 06:15
 • #610: Ma Vực Xuyên Toa2019-10-22 06:15
 • #611: Nghệ Thuật Chiến Đấu2019-10-22 06:15
 • #612: Yên Lặng Trước Bão Táp2019-10-22 06:15
 • #613: Quyết Đấu (Thượng)2019-10-22 06:15
 • #614: Quyết Đấu (Hạ)2019-10-22 06:16
 • #615: Đàm Phán2019-10-22 06:16
 • #616: Giáo Huấn2019-10-22 06:16
 • #617: Đi Săn2019-10-22 06:16
 • #618: Dị Hóa2019-10-22 06:16
 • #619: Dị Động2019-10-22 06:16
 • #620: Đại Thu Hoạch Quân Công2019-10-22 06:17
 • #621: Cướp Đường2019-10-22 06:17
 • #622: Tiền Tài Động Nhân Tâm2019-10-22 06:17
 • #623: Tranh cướp quân công2019-10-22 06:17
 • #624: Lắng lại2019-10-22 06:17
 • #625: Mời2019-10-22 06:17
 • #626: Di tích không tầm thường2019-10-22 06:18
 • #627: Gặp địch trong rừng2019-10-22 06:18
 • #628: Ám sát2019-10-22 06:18
 • #629: Chung Kết2019-10-22 06:18
 • #630: Mua Mệnh2019-10-22 06:18
 • #631: Lại Luận Quân Công2019-10-22 06:18
 • #632: Trao Đổi2019-10-22 06:19
 • #633: Quân Công2019-10-22 06:19
 • #634: Vỡ Cục2019-10-22 06:19
 • #635: Ép Đòi2019-10-22 06:19
 • #636: Hi Sinh2019-10-22 06:19
 • #637: Chạy về phía chiến trường2019-10-22 06:19
 • #638: Chạy về phía chiến trường Hạ2019-10-22 06:20
 • #639: Vệ Quốc Công lựa chọn2019-10-22 06:20
 • #640: Cạm bẫy2019-10-22 06:20
 • #641: Nhân hoàng2019-10-22 06:20
 • #642: Tiến lên2019-10-22 06:20
 • #643: Gặp Lại2019-10-22 06:20
 • #644: Phong cảnh như họa lĩnh vực2019-10-22 06:21
 • #645: Cố nhân2019-10-22 06:21
 • #646: Phản sát2019-10-22 06:21
 • #647: Khống cáo2019-10-22 06:21
 • #648: Ngộ tập2019-10-22 06:21
 • #649: Truy sát2019-10-22 06:21
 • #650: Đối lập2019-10-22 06:22
 • #651: Đại cục2019-10-22 06:22
 • #652: Không phải chỉ có một người điên2019-10-22 06:22
 • #653: Nhận lấy cái chết2019-10-22 06:22
 • #654: Săn bắn Man Hoang2019-10-22 06:22
 • #655: Đổi quân2019-10-22 06:22
 • #656: Ác Chiến2019-10-22 06:23
 • #657: Tiêu Hao2019-10-22 06:23
 • #658: Thu hoạch giết chóc2019-10-22 06:23
 • #659: Lui Lại2019-10-22 06:23
 • #660: Vĩnh Dạ xếp hạng2019-10-22 06:23
 • #661: Y như năm xưa2019-10-22 06:23
 • #662: Lưỡng nan2019-10-22 06:23
 • #663: Bất ngờ2019-10-22 06:24
 • #664: Có dám đánh một trận?2019-10-22 06:24
 • #665: Tỏa phong với chính sắc bén2019-10-22 06:24
 • #666: Thiên Vương chỉ ở ngoài cửa2019-10-22 06:24
 • #667: Ngốc đến dễ thương2019-10-22 06:24
 • #668: Đọc được Thần Hi đến2019-10-22 06:24
 • #669: Chờ ta đến2019-10-22 06:25
 • #670: Sóng Ngầm2019-10-22 06:25
 • #671: Đích thân đến thăm viếng2019-10-22 06:25
 • #672: Trời hạ điềm lành2019-10-22 06:25
 • #673: Hai vị cứ tự nhiên2019-10-22 06:25
 • #674: Đưa tới cửa sĩ quan phụ tá2019-10-22 06:25
 • #675: Ngược lại không chịu thiệt2019-10-22 06:26
 • #676: Có Sát Khí2019-10-22 06:26
 • #677: Đêm Nay Uống Rượu2019-10-22 06:26
 • #678: Khoảng cách giữ Chó và Sói2019-10-22 06:26
 • #679: Tối nay ước hẹn2019-10-22 06:26
 • #680: Uống2019-10-22 06:26
 • #681: Hỗn Chiến2019-10-22 06:27
 • #682: Nơi ca múa mừng cảnh thái bình2019-10-22 06:27
 • #683: Hung tàn2019-10-22 06:27
 • #684: Từng cái thù oán cũ2019-10-22 06:27
 • #685: Nhiên Huyết Chi Hỏa2019-10-22 06:27
 • #686: Nào Dám Tử2019-10-22 06:27
 • #687: Trả lại ngươi2019-10-22 06:28
 • #688: Thông Thiên Chi Đồ2019-10-22 06:28
 • #689: Cầm mà không phát2019-10-22 06:28
 • #690: Tâm ý2019-10-22 06:28
 • #691: Thiên Cơ2019-10-22 06:28
 • #692: Một chút hi vọng sống2019-10-22 06:28
 • #693: Vì sao là ngươi2019-10-22 06:29
 • #694: Vẫn Như Cũ Yêu2019-10-22 06:29
 • #695: Thành ý2019-10-22 06:29
 • #696: Nhát dao sau lưng2019-10-22 06:29
 • #697: Thượng Cổ Nguyên Huyết Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:29
 • #698: Bước cuối cùng Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:30
 • #699: Chuyện có ý nghĩa Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:30
 • #700: Hỗn Độn Cối Xay Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:30
 • #701: Thức Tỉnh Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:30
 • #702: Như Vậy Đế Quốc Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:30
 • #703: Phá Trận Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:30
 • #704: Làm sao có thể vượt qua Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:31
 • #705: Chia Xa Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:31
 • #706: Cái gì gọi là bản tâm ( Thượng) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:31
 • #707: Cái gì gọi là bản tâm ( Hạ) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:31
 • #708: Bay vào thế giới rộng lớn Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:31
 • #709: Một trăm ngày yêu say đắm Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:31
 • #710: Nơi trung lập ( Thượng) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:32
 • #711: Nơi trung lập ( Hạ) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:32
 • #712: Tưởng Tượng Năm Đó Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:32
 • #713: Lão Đầu Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:32
 • #714: Ước định làm bạn Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:32
 • #715: Cướp Cò Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:32
 • #716: Tay ngươi run lên Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:33
 • #717: Nhà Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:33
 • #718: Ổ Nhỏ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:33
 • #719: Tao ngộ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:33
 • #720: Nguyên sinh chủng tộc Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:33
 • #721: Thêm món ăn Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:34
 • #722: Chân chính nguy hiểm Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:34
 • #723: Tử Vong Con Đường Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:34
 • #724: Khẩu Chiến Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:34
 • #725: Chân Chính Cạm Bẫy Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:34
 • #726: Hậu Trường Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:35
 • #727: Bố Trí Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:35
 • #728: Cuộc Sống Yên Lặng Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:35
 • #729: Khách không mời mà đến Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:35
 • #730: Toàn lực ứng phó Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:35
 • #731: Tranh tài Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:35
 • #732: Đang Vội Đây Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:35
 • #733: Quyền nói chuyện Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:36
 • #734: Không cần nhịn nữa Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:36
 • #735: Chính Là Hắn Quyển 3 Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:36
 • #736: Xứng Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:36
 • #737: Ba Chiêu Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:36
 • #738: Truyền Thừa Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:36
 • #739: Cá Lọt Lưới Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:37
 • #740: Truyền Thừa Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:37
 • #741: Phục Kích Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:37
 • #742: Manh Mối Cuối Cùng Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:37
 • #743: Phương Pháp Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:37
 • #744: Phản Kích 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:37
 • #745: Đòn Bí Mật Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:37
 • #746: Để Mạng Lại Đổi Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:38
 • #747: Cảnh Cáo Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:38
 • #748: Giáo Dục Thất Bại Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:38
 • #749: Nguyên Lực Vạn Năng Luận Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:38
 • #750: Kinh biến ( Thượng) Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:38
 • #751: Kinh Biến (Hạ) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:38
 • #752: Tin tức Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:38
 • #753: Tăm Tích Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:39
 • #754: Lâm Chiến Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:39
 • #755: Mời Chào Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:39
 • #756: Đêm trước trận chiến Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:39
 • #757: Hiện Thực Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:39
 • #758: Mệnh lệnh kỳ lạ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:39
 • #759: Giằng Co Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:40
 • #760: Bí Khố Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:40
 • #761: Kinh Ngộ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:40
 • #762: Ác Mộng Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:40
 • #763: Đại Quân Áp Cảnh Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:40
 • #764: Xà Hoàng Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:41
 • #765: Nó phải kêu như vậy Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:41
 • #766: Mặt Nạ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:41
 • #767: Hẳn là nàng Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:41
 • #768: Tổn thất bất ngờ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:41
 • #769: Không phá thuẫn Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:41
 • #770: Đồ Sát Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:42
 • #771: Luận Công Ban Thưởng Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:42
 • #772: Tình cảnh liên tục khó khăn (Thượng) Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:42
 • #773: Tình cảnh liên tục khó khăn (hạ) Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:42
 • #774: Thân Bất Do Kỷ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:42
 • #775: Thức Tỉnh Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:43
 • #776: Trên ngọn Thánh sơn chờ ngươi Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:43
 • #777: Không2019-10-22 06:43
 • #778: Cung Điện Dưới Lòng Đất Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:43
 • #779: Huyết nhục tế đàn Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:43
 • #780: Ác Chiến Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:43
 • #781: Bị Vứt Bỏ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:44
 • #782: Sát Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:44
 • #783: Dục hỏa chi khu2019-10-22 06:44
 • #784: Minh Ký Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:44
 • #785: Bí Mật Dưới Lòng Đất (Thượng) Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:44
 • #786: Bí Mật Dưới Lòng Đất (Trung) Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:45
 • #787: Bí Mật Dưới Lòng Đất (hạ) Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:45
 • #788: Khách bất ngờ Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:45
 • #789: Kỳ Vĩ Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:45
 • #790: Há có thể không có ta Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:45
 • #791: Ra tay trong bóng tối Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:45
 • #792: Xuất Kích Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #793: Còn chờ cái gì Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #794: Vấn Tâm Lộ Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #795: Thiên Bất Dung Tình Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #796: Đường Về Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #797: Không Thế Giới Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:46
 • #798: Đăng Đỉnh Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:47
 • #799: Táng Tâm Nơi Này Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:47
 • #800: Lòng Dạ Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:47
 • #801: Quyết Chiến Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:47
 • #802: Bồi thường2019-10-22 06:47
 • #803: Hỗn Huyết Chỗ Ta An Lòng2019-10-22 06:47
 • #804: Anh Linh Điện Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:48
 • #805: Năm Xưa Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:48
 • #806: Tranh Cướp Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:48
 • #807: Cầm Địch2019-10-22 06:48
 • #808: Anh Linh Bí Mật2019-10-22 06:48
 • #809: Bắc Lục Bí Cảnh2019-10-22 06:49
 • #810: Tin Tức Bất Ngờ Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:49
 • #811: Cũng không cần trở lại2019-10-22 06:49
 • #812: Về Nhà Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:49
 • #813: Đánh Giết Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:49
 • #814: Chỉ sợ không tìm được2019-10-22 06:49
 • #815: Chính diện nghiền áp2019-10-22 06:50
 • #816: Lục Khối biên giới Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:50
 • #817: Xông Trận Quyển 3 Chỗ Ta an lòng2019-10-22 06:50
 • #818: Đưa Nàng Lên Thánh Sơn!2019-10-22 06:50
 • #819: Ai đem tân tôn thịnh cựu nguyệt Quyển 82019-10-22 06:50
 • #820: Khủng hoảng tài chính Quyển 82019-10-22 06:50
 • #821: Huynh đệ năm xưa Quyển 82019-10-22 06:51
 • #822: Về lại Nam Thanh2019-10-22 06:51
 • #823: Kiếm hạ lưu nhân2019-10-22 06:51
 • #824: Hiểu lầm2019-10-22 06:51
 • #825: Nói chuyện lý tưởng đừng nói tiền2019-10-22 06:51
 • #826: Giao hẹn mới2019-10-22 06:51
 • vinh-da-quan-vuong-chuong-0827.mp32019-10-22 06:52
 • #828: Tin tưởng không nghi ngờ2019-10-22 06:52
 • #829: Tín Nhiệm2019-10-22 06:52
 • #830: Giết thì làm sao Quyển 82019-10-22 06:52
 • #831: Xin công tử dừng bước2019-10-22 06:52
 • #832: Mang ở trên đường tiêu dần dần2019-10-22 06:52
 • #833: Ba phút2019-10-22 06:52
 • #834: Tập kích2019-10-22 06:53
 • #835: Giao phong2019-10-22 06:53
 • #836: Cứ việc thử xem2019-10-22 06:53
 • #837: Có gì bất đồng2019-10-22 06:53
 • #838: Có vẻ thuần khiết Quyển 82019-10-22 06:53
 • #839: Hai người đồng thời lên Quyển 82019-10-22 06:54
 • #840: Đã từng là giấc mơ Quyển 82019-10-22 06:54
 • #841: Người có gia đình Quyển 82019-10-22 06:54
 • #842: Thổi nhẹ một cái không chết được2019-10-22 06:54
 • #843: Triệu Tống tác phong2019-10-22 06:54
 • #844: Tỉnh thì sẽ gặp Quyển 82019-10-22 06:55
 • #845: Báo Thù Quyển 82019-10-22 06:55
 • #846: Tình cờ gặp gỡ2019-10-22 06:55
 • #847: Đau Quyển 82019-10-22 06:55
 • #848: Hoa viên trong biển2019-10-22 06:55
 • #849: Phong thành2019-10-22 06:56
 • #850: Hợp tác vui vẻ2019-10-22 06:56
 • #851: Cái gì chúng ta cũng chia đôi2019-10-22 06:56
 • #852: Thật nghĩ Bản Thiếu là dễ chọc ?2019-10-22 06:56
 • #853: Cũng chưa bao giờ thua2019-10-22 06:56
 • #854: Trực tiếp cướp một cái !2019-10-22 06:57
 • #855: Đánh cướp2019-10-22 06:57
 • #856: Tân kiến cơ nghiệp2019-10-22 06:57
 • #857: Ám Hỏa trùng sinh2019-10-22 06:57
 • #858: Trước tiên cứ nổ súng đã ( Thượng )2019-10-22 06:57
 • #859: Trước tiên cứ nổ súng đã ( Hạ )2019-10-22 06:57
 • #860: Huyết Tính2019-10-22 06:58
 • #861: Luật lệ2019-10-22 06:58
 • #862: Chúng nghị ( thượng)2019-10-22 06:58
 • #863: Cùng đi2019-10-22 06:58
 • #864: Định Vị2019-10-22 06:58
 • #865: cường tập2019-10-22 06:58
 • #866: Người man rợ2019-10-22 06:58
 • #867: Như thế nào lựa chọn ?2019-10-22 06:59
 • #868: Hối Hận Không?2019-10-22 06:59
 • #869: Chôn Sâu2019-10-22 06:59
 • #870: Bị cướp2019-10-22 06:59
 • #871: Bất đắc dĩ tân sinh2019-10-22 06:59
 • #872: Người quen2019-10-22 06:59
 • #873: Cái gì gọi là Thiên Cơ2019-10-22 06:59
 • #874: Dịch cục2019-10-22 07:00
 • #875: Năm mươi luân Binh phạt quyết2019-10-22 07:00
 • #876: Sơ chiến2019-10-22 07:00
 • #877: Giao chiến2019-10-22 07:00
 • #878: Săn Bắn2019-10-22 07:00
 • #879: Nghe nói các ngươi đang cần người2019-10-22 07:00
 • #880: Một nửa thu hoạch2019-10-22 07:01
 • #881: Chăm sóc2019-10-22 07:01
 • #882: Kinh biến2019-10-22 07:01
 • #883: Hối hận2019-10-22 07:01
 • #884: Cuộc chiến không rõ lý do ( Thượng )2019-10-22 07:01
 • #885: Cuộc chiến không rõ lý do ( Hạ )2019-10-22 07:01
 • #886: Kinh sợ2019-10-22 07:02
 • #887: Dự triệu2019-10-22 07:02
 • #888: Phong thành2019-10-22 07:02
 • #889: Sai lầm2019-10-22 07:02
 • #890: Bố cục2019-10-22 07:02
 • #891: Quyết tâm2019-10-22 07:02
 • #892: Giao dịch2019-10-22 07:03
 • #893: Đi săn2019-10-22 07:03
 • #894: Không muốn giao dịch2019-10-22 07:03
 • #895: Xuất thủ2019-10-22 07:03
 • #896: Cầu viện2019-10-22 07:03
 • #897: Nguơi cũng sẽ như vậy à2019-10-22 07:03
 • #898: Giao cho2019-10-22 07:03
 • #899: Đem Thiên Dạ làm thịt?2019-10-22 07:04
 • #900: Có chút khó khăn2019-10-22 07:04
 • #901: Không bằng2019-10-22 07:04
 • #902: Huynh đệ2019-10-22 07:04
 • #903: Sắp chết giãy giụa2019-10-22 07:04
 • #904: Giá tiền cao2019-10-22 07:04
 • #905: Tự lo lấy2019-10-22 07:04
 • #906: Ta không nói dối2019-10-22 07:05
 • #907: Đại sự2019-10-22 07:05
 • #908: Phản đối vô hiệu2019-10-22 07:05
 • #909: Xu hướng suy tàn2019-10-22 07:05
 • #910: Độc nhất vô nhị2019-10-22 07:05
 • #911: Hàng mẫu2019-10-22 07:05
 • #912: Có đi hay không?2019-10-22 07:05
 • #913: Ta quy củ2019-10-22 07:06
 • #914: Không phải vì giao dịch mà đến2019-10-22 07:06
 • #915: Phương pháp phối chế giá trị2019-10-22 07:06
 • #916: Nghe lời2019-10-22 07:06
 • #917: Hàng hóa kỳ dị2019-10-22 07:06
 • #918: Cố nhân tới thăm2019-10-22 07:06
 • #919: Ứng đối2019-10-22 07:06
 • #920: Mắt sáng như đuốc2019-10-22 07:07
 • #921: Bị chiến2019-10-22 07:07
 • #922: Bắt được2019-10-22 07:07
 • #923: Cảm thấy hứng thú người2019-10-22 07:07
 • #924: Bái phỏng2019-10-22 07:07
 • #925: Ngủ cùng giá cả2019-10-22 07:07
 • #926: Ngẫu nhiên gặp2019-10-22 07:08
 • #927: Nguy Hiểm2019-10-22 07:08
 • #928: Tứ phẩm đại quan2019-10-22 07:08
 • #929: Tiếp ứng2019-10-22 07:08
 • #930: Không thể buông tha2019-10-22 07:08
 • #931: Hạm hủy2019-10-22 07:08
 • #932: Lên hạm2019-10-22 07:09
 • #933: Đuổi tận giết tuyệt2019-10-22 07:09
 • #934: Lại một lần2019-10-22 07:09
 • #935: Trầm Lục2019-10-22 07:09
 • #936: Tìm hiểu bí mật2019-10-22 07:09
 • #937: Thu hoạch2019-10-22 07:09
 • #938: Bốn người liền đi ba2019-10-22 07:10
 • #939: Sơn vũ dục lai2019-10-22 07:10
 • #940: Tâm sự2019-10-22 07:10
 • #941: Hi sinh2019-10-22 07:10
 • #942: Người xa lạ2019-10-22 07:10
 • #943: Đường nối2019-10-22 07:10
 • #944: Trở về Quan Lan2019-10-22 07:10
 • #945: Nhuốm máu quyết đoán2019-10-22 07:11
 • #946: Không thích hợp2019-10-22 07:11
 • #947: Nghị định2019-10-22 07:11
 • #948: Đại cục2019-10-22 07:11
 • #949: Khí phách2019-10-22 07:11
 • #950: Lễ vật tốt nhất2019-10-22 07:11
 • #951: Địch ý2019-10-22 07:12
 • #952: Ám Ảnh Đại Thế Giới2019-10-22 07:12
 • #953: Chiến tranh kêu gọi2019-10-22 07:12
 • #954: Đánh đổi2019-10-22 07:12
 • #955: Nguy cấp2019-10-22 07:12
 • #956: Dị loại khai sơn2019-10-22 07:12
 • #957: Mở màn2019-10-22 07:12
 • #958: Biến tử2019-10-22 07:13
 • #959: Một phần cùng nửa phần2019-10-22 07:13
 • #960: Sinh tử ác chiến2019-10-22 07:13
 • #961: Phá nát2019-10-22 07:13
 • #962: Tự vào tuyệt địa2019-10-22 07:13
 • #963: Con đường lên đỉnh2019-10-22 07:13
 • #964: Cô hành lộ tận2019-10-22 07:14
 • #965: Hai tâm nát2019-10-22 07:14
 • #966: Ám chi đồng2019-10-22 07:14
 • #967: Trọng lực thế giới2019-10-22 07:14
 • #968: Bất ổn đường nối2019-10-22 07:14
 • #969: Có thể làm khó dễ được ta2019-10-22 07:14
 • #970: Ngoan không muốn phản kháng2019-10-22 07:15
 • #971: Phân tích2019-10-22 07:15
 • #972: Ngày nóng2019-10-22 07:15
 • #973: Đêm tịch2019-10-22 07:15
 • #974: Xuân như hoa đào2019-10-22 07:15
 • #975: Thực sự là vô liêm sỉ2019-10-22 07:15
 • #976: Trợ giúp?2019-10-22 07:16
 • #977: Nhớ kết thù sao?2019-10-22 07:16
 • #978: Dấu chân2019-10-22 07:16
 • #979: Điểm giới hạn2019-10-22 07:16
 • #980: Muốn ta giúp ngươi sao?2019-10-22 07:16
 • #981: Thật sự chưa từng dùng2019-10-22 07:16
 • #982: Thánh quả2019-10-22 07:17
 • #983: Nhất trụ kình thiên2019-10-22 07:17
 • #984: Trở về pháo đài đá2019-10-22 07:17
 • #985: Kiềng ba chân2019-10-22 07:17
 • #986: Tiên Huyết Vương Tọa2019-10-22 07:17
 • #987: Ước hẹn ba ngày2019-10-22 07:17
 • #988: Phát chút ít tài2019-10-22 07:17
 • #989: Huynh đệ chúng ta2019-10-22 07:18
 • #990: Người thích hợp2019-10-22 07:18
 • #991: Gặp lại2019-10-22 07:18
 • #992: Yêu là cái gì2019-10-22 07:18
 • #993: Tư cách giao dịch2019-10-22 07:18
 • #994: Hàn Tịch đêm2019-10-22 07:18
 • #995: Chân thực2019-10-22 07:18
 • #996: Chất vấn2019-10-22 07:19
 • #997: Thần Tướng cánh cửa2019-10-22 07:19
 • #998: Vật lộn quyết định đời sau2019-10-22 07:19
 • #999: Bản năng2019-10-22 07:19
 • #1000: Khách quý tới cửa2019-10-22 07:19
 • #1001: Lâm Soái bí bảo2019-10-22 07:19
 • #1002: Chủ trách nhiệm người nào2019-10-22 07:19
 • #1003: Không ngại cắt rồi2019-10-22 07:20
 • #1004: Mục tiêu người mua2019-10-22 07:20
 • #1005: Lâu dài cùng lập tức2019-10-22 07:20
 • #1006: Khắp nơi tài nguyên2019-10-22 07:20
 • #1007: Tay nhỏ đoạt mệnh2019-10-22 07:20
 • #1008: Thản nhiên đối mặt2019-10-22 07:20
 • #1009: Khi nào rời khỏi2019-10-22 07:21
 • #1010: Mơ mộng mới thấy2019-10-22 07:21
 • #1011: Thân tình đại ái2019-10-22 07:21
 • #1012: Nấp trong chi tiết nhỏ chân thực2019-10-22 07:21
 • #1013: Khai sơn thể ngộ2019-10-22 07:21
 • #1014: Có thể lạc đường chấp niệm2019-10-22 07:21
 • #1015: Dời đi tầm mắt2019-10-22 07:21
 • #1016: Người đoạt bảo khả nghi2019-10-22 07:22
 • #1017: Nguời đã chết2019-10-22 07:22
 • #1018: Liền cướp mang giết2019-10-22 07:22
 • #1019: Thảo Tràng cô khách2019-10-22 07:22
 • #1020: Di chuyển cứu sống chi kết quả2019-10-22 07:22
 • #1021: Sống chết như sợi dây treo lơ lửng2019-10-22 07:22
 • #1022: Không thể buông tha2019-10-22 07:23
 • #1023: Kinh diễm một thương2019-10-22 07:23
 • #1024: Bỏ chạy Bỉ Ngạn hoa2019-10-22 07:23
 • #1025: Tinh anh chi độc2019-10-22 07:23
 • #1026: Năm đó huynh đệ2019-10-22 07:23
 • #1027: Nhắc lại chuyện xưa2019-10-22 07:23
 • #1028: Nói xuống tâm ý2019-10-22 07:24
 • #1029: Quần Tinh Giếng2019-10-22 07:24
 • #1030: Lần đầu luyện nguyên tinh2019-10-22 07:24
 • #1031: Sao trời bí ẩn2019-10-22 07:24
 • #1032: Không hẹn mà gặp2019-10-22 07:24
 • #1033: Nguyên lực bất diệt định luật2019-10-22 07:24
 • #1034: Chớp mắt mấy lần2019-10-22 07:25
 • #1035: Gặp lại Thánh tử2019-10-22 07:25
 • #1036: Người nào càng gần hơn đầu nguồn?2019-10-22 07:25
 • #1037: Yên Huyết trụ2019-10-22 07:25
 • #1038: Cảm giác say tràn ngập đêm2019-10-22 07:25
 • #1039: Đường hẹp tương phùng2019-10-22 07:25
 • #1040: Khó bề phân biệt cục diện2019-10-22 07:26
 • #1041: Ma Nữ hiện thân2019-10-22 07:26
 • #1042: Bờ giếng tranh chấp2019-10-22 07:26
 • #1043: Phản chế2019-10-22 07:26
 • #1044: Trong lúc kịch chiến gặp lại2019-10-22 07:26
 • #1045: Lần nữa thoát thân2019-10-22 07:26
 • #1046: Lồng giam bên trong dã thú2019-10-22 07:26
 • #1047: Truy tìm và trốn chạy2019-10-22 07:27
 • #1048: Tiêu hao chiến2019-10-22 07:27
 • #1049: Thiên phú và trí tuệ2019-10-22 07:27
 • #1050: Khách tới ngoài ý muốn2019-10-22 07:27
 • #1051: Bỉ Ngạn Hoa hoa nở hoa tàn2019-10-22 07:27
 • #1052: Con tin giá trị2019-10-22 07:27
 • #1053: Lâm thời ước định2019-10-22 07:28
 • #1054: Ngưng chiến thời gian2019-10-22 07:28
 • #1055: Im lặng tranh phong2019-10-22 07:28
 • #1056: Minh tranh ám đấu2019-10-22 07:28
 • #1057: Lừa người hại mình2019-10-22 07:28
 • #1058: Vô hình quyết đấu2019-10-22 07:28
 • #1059: Huyết sắc Thất Tinh2019-10-22 07:29
 • #1060: Nguyên huyết bảo thạch2019-10-22 07:29
 • #1061: Tinh sôi2019-10-22 07:29
 • #1062: Không đáp thiên cơ2019-10-22 07:29
 • #1063: Đại tai họa sắp gần2019-10-22 07:29
 • #1064: Hắc Chi Thư Phồn hoa2019-10-22 07:30
 • #1065: Sáu tay cự nhân2019-10-22 07:30
 • #1066: Loạn ma bàn truy kích2019-10-22 07:30
 • #1067: Lê Minh chi đỉnh Thế gian phồn hoa2019-10-22 07:30
 • #1068: Chuyện không thể làm2019-10-22 07:30
 • #1069: Biệt dạng mẹ con2019-10-22 07:30
 • #1070: Chúng Sinh trì (thượng)2019-10-22 07:31
 • #1071: Chúng Sinh trì (trung)2019-10-22 07:31
 • #1072: Chúng Sinh trì (hạ)2019-10-22 07:31
 • #1073: Vô Dục Chi Sâm2019-10-22 07:31
 • #1074: Im lặng tiếng rít2019-10-22 07:31
 • #1075: Chiến thuật biển người2019-10-22 07:31
 • #1076: Cũng liền như vậy2019-10-22 07:32
 • #1077: Như có còn hơn không2019-10-22 07:32
 • #1078: Cản đường chi cá2019-10-22 07:32
 • #1079: Hải Thượng Liên Sinh2019-10-22 07:32
 • #1080: Thiên Thanh Thủy Vực2019-10-22 07:32
 • #1081: Về nhà2019-10-22 07:32
 • #1082: Luận bàn2019-10-22 07:33
 • #1083: Nam Thanh có biến2019-10-22 07:33
 • #1084: Không gặp tạm biệt2019-10-22 07:33
 • #1085: Chương282 tu hú chiếm tổ2019-10-22 07:33
 • #1086: Xuống nhẹ tay chút2019-10-22 07:33
 • #1087: Thu phục mất thành2019-10-22 07:33
 • #1088: Dẹp yên việc vặt2019-10-22 07:34
 • #1089: Nơi nào có đăm chiêu2019-10-22 07:34
 • #1090: Một chén canh phân phương pháp2019-10-22 07:34
 • #1091: Như thế trọng thưởng2019-10-22 07:34
 • #1092: Dạy Chu Cơ2019-10-22 07:34
 • #1093: Phía trên quy củ2019-10-22 07:34
 • #1094: Thành ý giao dịch bên trên2019-10-22 07:35
 • #1095: Thành ý giao dịch hạ2019-10-22 07:35
 • #1096: Thêm giá trị2019-10-22 07:35
 • #1097: Người bị lãng quên2019-10-22 07:35
 • #1098: Giống như không phải minh chủ2019-10-22 07:35
 • #1099: Phát hiện nam nhân nói láo một trăm loại biện pháp2019-10-22 07:35
 • #1100: Dã tính kêu gọi2019-10-22 07:36
 • #1101: Lớn hơn trời chỗ tốt2019-10-22 07:36
 • #1102: Lợi ích so lợi ích2019-10-22 07:36
 • #1103: Thế giới lao tù2019-10-22 07:36
 • #1104: Người nguyện mắc câu2019-10-22 07:36
 • #1105: Bảy ngày2019-10-22 07:36
 • #1106: Khách quý lâm môn2019-10-22 07:37
 • #1107: Ta thích hợp nhất2019-10-22 07:37
 • #1108: Đều là rác rưởi2019-10-22 07:37
 • #1109: Trò hay bắt đầu2019-10-22 07:37
 • #1110: Ruột thịt thân duyên2019-10-22 07:37
 • #1111: Ngựa nhớ chuồng không đi2019-10-22 07:37
 • #1112: Cũng không gặp lại2019-10-22 07:37
 • #1113: Ngả bài2019-10-22 07:38
 • #1114: Tĩnh cực tư động2019-10-22 07:38
 • #1115: Tính toán giết2019-10-22 07:38
 • #1116: Phóng hỏa giết người2019-10-22 07:38
 • #1117: Ám Sát2019-10-22 07:38
 • #1118: Làm Cỏ2019-10-22 07:39
 • #1119: Thăm Dò2019-10-22 07:39
 • #1120: Sự Tình2019-10-22 07:39
 • #1121: Lần nữa hợp tác2019-10-22 07:39
 • #1122: Chỗ tốt2019-10-22 07:39
 • #1123: Sương Lôi Thần Điện2019-10-22 07:39
 • #1124: Khách quý ở xa tới2019-10-22 07:40
 • #1125: Sương Lôi bi thương2019-10-22 07:40
 • #1126: Kết minh2019-10-22 07:40
 • #1127: Chiến tranh chuẩn bị2019-10-22 07:40
 • #1128: Người tại trong triều2019-10-22 07:40
 • #1129: Nơi đây vô mưu2019-10-22 07:41
 • #1130: Cá lớn thoát câu2019-10-22 07:41
 • #1131: Trong cái được và mất2019-10-22 07:41
 • #1132: Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng2019-10-22 07:41
 • #1133: Thế như phá trúc2019-10-22 07:41
 • #1134: Đại quân ở đâu2019-10-22 07:41
 • #1135: Dốc toàn bộ lực lượng2019-10-22 07:42
 • #1136: Ngang ngược chiến pháp2019-10-22 07:42
 • #1137: Gây nên người nào?2019-10-22 07:42
 • #1138: Chiêu này hữu dụng2019-10-22 07:42
 • #1139: Nơi nào đổi quân2019-10-22 07:42
 • #1140: Chu Hậu trà2019-10-22 07:43
 • #1141: Kế hoạch mới nhất2019-10-22 07:43
 • #1142: Xuất kích2019-10-22 07:43
 • #1143: Đả viên2019-10-22 07:43
 • #1144: Ngả bài2019-10-22 07:43
 • #1145: Ngả Bài (Trung)2019-10-22 07:43
 • #1146: Ngả Bài (Hạ)2019-10-22 07:44
 • #1147: Con Tin2019-10-22 07:44
 • #1148: Làn Sóng Thứ Hai Đả Kích2019-10-22 07:44
 • #1149: Lại Định Bát Phương2019-10-22 07:44
 • #1150: Chương 38 Lại Chiến2019-10-22 07:44
 • #1151: Nhất Định Phải Thắng Chiến Tuyến2019-10-22 07:44
 • #1152: Pháo Kích2019-10-22 07:45
 • #1153: Sinh Tử Cục Cuối Cùng (Thượng)2019-10-22 07:45
 • #1154: Sinh Tử Cục Cuối Cùng (Hạ)2019-10-22 07:45
 • #1155: Ba Mũi Tên Oai2019-10-22 07:45
 • #1156: Con Số Thương Vong2019-10-22 07:45
 • #1157: Tiêu Hao Chiến2019-10-22 07:45
 • #1158: Tử Vong Khu Vực2019-10-22 07:46
 • #1159: Không Chiến Mà Lui2019-10-22 07:46
 • #1160: Chiến Cuộc Đột Biến2019-10-22 07:46
 • #1161: Mạnh Mẽ Đột Phá2019-10-22 07:46
 • #1162: Mạng Người Cạm Bẫy2019-10-22 07:46
 • #1163: Máu Tanh Tang Lễ2019-10-22 07:46
 • #1164: Tham Thương Cuối Cùng Không Gặp ( Thượng )2019-10-22 07:47
 • #1165: Tham Thương Cuối Cùng Không Gặp ( Hạ )2019-10-22 07:47
 • #1166: Tiến Công! Tiến Công2019-10-22 07:47
 • #1167: Viện Quân2019-10-22 07:47
 • #1168: Vững Vàng2019-10-22 07:47
 • #1169: Cái Thứ Nhất Viện Quân2019-10-22 07:47
 • #1170: Vô Dụng Đột Tiến2019-10-22 07:47
 • #1171: Vô Tận Hi Sinh2019-10-22 07:48
 • #1172: Tất Trúng Công Kích2019-10-22 07:48
 • #1173: Hận Vô Niệm Tưởng2019-10-22 07:48
 • #1174: Bạch thành chiến dừng2019-10-22 07:48
 • #1175: Ngăn cơn sóng dữ2019-10-22 07:48
 • #1176: Trận chiến cuối cùng2019-10-22 07:48
 • #1177: Tân Tẫn Hỏa Truyền2019-10-22 07:49
 • #1178: Thiên Địa Đồng Bi2019-10-22 07:49
 • #1179: Non sông như vậy2019-10-22 07:49
 • #1180: Hạt giống hi vọng2019-10-22 07:49
 • #1181: Lòng người muốn bình an2019-10-22 07:49
 • #1182: Công tác cùng tu luyện2019-10-22 07:50
 • #1183: Thiên Vương tác phẩm2019-10-22 07:50
 • #1184: Gió nổi lên trịnh quốc2019-10-22 07:50
 • #1185: Sư xuất hữu danh2019-10-22 07:50
 • #1186: Thuyết phục thủ pháp2019-10-22 07:50
 • #1187: Tân hành trình2019-10-22 07:50
 • #1188: Người được chọn tốt nhất2019-10-22 07:50
 • #1189: Bàn Đạp2019-10-22 07:51
 • #1190: Phát binh2019-10-22 07:51
 • #1191: Chiếm Đảo2019-10-22 07:51
 • #1192: Chuyển chiến2019-10-22 07:51
 • #1193: Thuyết phục2019-10-22 07:51
 • #1194: Có giá trị nhất lễ vật2019-10-22 07:52
 • #1195: Ước Chiến2019-10-22 07:52
 • #1196: Tân Hoa Dạng2019-10-22 07:52
 • #1197: Tiểu Nhân Có Thể Dùng2019-10-22 07:52
 • #1198: Ngàn Vạn Cẩn Thận2019-10-22 07:52
 • #1199: Có chừng có mực2019-10-22 07:52
 • #1200: Bị người quản chế2019-10-22 07:52
 • #1201: Tốc chiến tốc thắng2019-10-22 07:53
 • #1202: Cằn cỗi chi thổ2019-10-22 07:53
 • #1203: Há có thể chỉ lo thân mình2019-10-22 07:53
 • #1204: Khiêu chiến chi tâm2019-10-22 07:53
 • #1205: Vấn đề tiền2019-10-22 07:53
 • #1206: Cường giả đột kích2019-10-22 07:53
 • #1207: Như bẻ cành khô2019-10-22 07:54
 • #1208: Điên cuồng ý nghĩ2019-10-22 07:54
 • #1209: Cường giả trong truyền thuyết2019-10-22 07:54
 • #1210: Điên cuồng thực hiện2019-10-22 07:54
 • #1211: Chân tướng sau lưng2019-10-22 07:54
 • #1212: Tiến công Phỉ Thúy Hải2019-10-22 07:54
 • #1213: Máu Nhuộm Phỉ Thúy Hải2019-10-22 07:55
 • #1214: Cứng rắn va chạm2019-10-22 07:55
 • #1215: Đạp Phá Thiên Quan2019-10-22 07:55
 • #1216: Bạch Cốt bí ẩn2019-10-22 07:55
 • #1217: Mục nát một chỗ2019-10-22 07:55
 • #1218: Vì ai mà sinh2019-10-22 07:55
 • #1219: Phải đi con đường nào2019-10-22 07:56
 • #1220: Phỉ Thúy chi hải2019-10-22 07:56
 • #1221: Bích Ba Thành2019-10-22 07:56
 • #1222: Vị vua trong truyền thuyết2019-10-22 07:56
 • #1223: Nghi thức tế đàn2019-10-22 07:56
 • #1224: Thiên Tứ địa2019-10-22 07:56
 • #1225: Hải Thượng Nhật Thăng2019-10-22 07:57
 • #1226: Phong lễ trọng thưởng2019-10-22 07:57
 • #1227: Có khác sở cầu2019-10-22 07:57
 • #1228: Một yêu cầu2019-10-22 07:57
 • #1229: Gia Phong2019-10-22 07:57
 • #1230: Biến nặng thành nhẹ2019-10-22 07:57
 • #1231: Như vậy chỉ giáo2019-10-22 07:58
 • #1232: Không hẳn không đường2019-10-22 07:58
 • #1233: Căn cứ tiền phương2019-10-22 07:58
 • #1234: Thiên Vương hình chiếu2019-10-22 07:58
 • #1235: Vì sao là nàng2019-10-22 07:58
 • #1236: Bất ngờ khách tới2019-10-22 07:58
 • #1237: Vừa thấy cố nhân2019-10-22 07:59
 • #1238: Ký Ức trống không2019-10-22 07:59
 • #1239: Thần tướng năng lực2019-10-22 07:59
 • #1240: Danh sách thù dai2019-10-22 07:59
 • #1241: Thiên tứ chi biến2019-10-22 07:59
 • #1242: Sương trắng khu vực2019-10-22 07:59
 • #1243: Hậu trường thế giới2019-10-22 08:00
 • #1244: Lửa xém lông mày chiến tranh2019-10-22 08:00
 • #1245: Không cách nào đưa đạt gấp kiện2019-10-22 08:00
 • #1246: Kịch liệt sơ chiến2019-10-22 08:00
 • #1247: Khói súng nổi lên bốn phía2019-10-22 08:00
 • #1248: Cái giá mạo phạm2019-10-22 08:00
 • #1249: Cổ Lão nghi thức2019-10-22 08:01
 • #1250: Tin tức tốt cùng tin tức tốt2019-10-22 08:01
 • #1251: Vô hạn khả năng2019-10-22 08:01
 • #1252: Hành trình bước thứ nhất2019-10-22 08:01
 • #1253: Tinh thốc dị hóa2019-10-22 08:01
 • #1254: Trận Đầu2019-10-22 08:01
 • #1255: Xưng Vương2019-10-22 08:02
 • #1256: Nguyên vụ rừng rậm2019-10-22 08:02
 • #1257: Thánh thụ chất dinh dưỡng2019-10-22 08:02
 • #1258: Tạm biệt thú triều2019-10-22 08:02
 • #1259: Vì Đồ Ăn2019-10-22 08:02
 • #1260: Thú sào chỗ sâu2019-10-22 08:02
 • #1261: Khách ở xa tới2019-10-22 08:03
 • #1262: (B) Con dân của ta2019-10-22 08:03
 • #1263: Mở mang tầm mắt2019-10-22 08:03
 • #1264: Mượn binh2019-10-22 08:03
 • #1265: Thành ý tăng giá cả2019-10-22 08:03
 • #1266: Tiền đồ vừa vặn2019-10-22 08:03
 • #1267: Tật Phong công tước2019-10-22 08:03
 • #1268: Binh đối Binh2019-10-22 08:04
 • #1269: Hắc ám chi tử2019-10-22 08:04
 • #1270: Thánh Hà lại minh2019-10-22 08:04
 • #1271: Thiên cơ nhân tâm2019-10-22 08:04
 • #1272: Tuyệt đối không thể2019-10-22 08:04
 • #1273: Lật úp tứ thụ2019-10-22 08:04
 • #1274: Một phần công lao2019-10-22 08:05
 • #1275: Rừng tỉnh táo2019-10-22 08:05
 • #1276: Bị hao tổn thắng lợi2019-10-22 08:05
 • #1277: Chó săn một nhà2019-10-22 08:05
 • #1278: Tiện nghi tức là chuyện làm ăn2019-10-22 08:05
 • #1279: Đỉnh điểm của vô dụng2019-10-22 08:06
 • #1280: Không thể khống chế tương lai2019-10-22 08:06
 • #1281: Tân kim chủ2019-10-22 08:06
 • #1282: Dẫn hỏa nhiên tân chi hoạn2019-10-22 08:06
 • #1283: Hư vô Thái Dương2019-10-22 08:06
 • #1284: Đâm đầu dã vọng2019-10-22 08:06
 • #1285: Phe thứ ba2019-10-22 08:07
 • #1286: Tấn công Ma Tát Nhĩ2019-10-22 08:07
 • #1287: Phần Hoang oai2019-10-22 08:07
 • #1288: Một phong thư2019-10-22 08:07
 • #1289: Giữ hàng chờ tăng giá2019-10-22 08:07
 • #1290: Lần này không thịt2019-10-22 08:07
 • #1291: Hỏa luyện chân kim2019-10-22 08:08
 • #1292: Đáng sợ như vậy ?2019-10-22 08:08
 • #1293: Nguy hiểm tiến hóa2019-10-22 08:08
 • #1294: Ưu thế thời gian2019-10-22 08:08
 • #1295: Phỉa sau của cỗ2019-10-22 08:08
 • #1296: Hữu duyên không phận2019-10-22 08:09
 • #1297: Thăng phiệt chi đồ2019-10-22 08:09
 • #1298: Minh châu bị long đong2019-10-22 08:09
 • #1299: Danh thương tái hiện2019-10-22 08:09
 • #1300: Long Táng2019-10-22 08:09
 • #1301: Thử thương2019-10-22 08:09
 • #1302: Đánh bậy đánh bạ2019-10-22 08:10
 • #1303: Ý Chí cuộc chiến2019-10-22 08:10
 • #1304: Chiến tranh thuế2019-10-22 08:10
 • #1305: Không thể đàm luận điều kiện2019-10-22 08:10
 • #1306: Đả Hắc cứu Triệu2019-10-22 08:10
 • #1307: Cùng cấp đệ tam2019-10-22 08:10
 • #1308: Tiêu hao đối kháng2019-10-22 08:11
 • #1309: Đạo tả vô nhân2019-10-22 08:11
 • #1310: Ám Nguyệt chi trụy2019-10-22 08:11
 • #1311: Hắc nhật thung lũng2019-10-22 08:11
 • #1312: Phụ trách kết quả2019-10-22 08:11
 • #1313: Không phải ngươi không được2019-10-22 08:11
 • #1314: Khuyên bảo2019-10-22 08:11
 • #1315: Thiên khanh bí mật2019-10-22 08:12
 • #1316: Thiên khanh cuộc chiến2019-10-22 08:12
 • #1317: Mở lại giao dịch2019-10-22 08:12
 • #1318: Tránh họa2019-10-22 08:12
 • #1319: Hồn hải lực lượng2019-10-22 08:12
 • #1320: Mô phỏng chiến tranh2019-10-22 08:12
 • #1321: Đổi máu chiến tranh2019-10-22 08:13
 • #1322: Đi đường ngắm cảnh2019-10-22 08:13
 • #1323: Huynh đệ nữ nhân2019-10-22 08:13
 • #1324: Chân chạy tiện thể nhắn2019-10-22 08:13
 • #1325: Không rõ dấu hiệu2019-10-22 08:13
 • #1326: Tan tác tư thế2019-10-22 08:13
 • #1327: Vương đối vương2019-10-22 08:14
 • #1328: Thất thủ2019-10-22 08:14
 • #1329: Thế sự biến ảo2019-10-22 08:14
 • #1330: Không có kết thúc chiến tranh2019-10-22 08:14
 • #1331: Huyết chiến đến cùng2019-10-22 08:14
 • #1332: Cuối cùng phòng ngự2019-10-22 08:14
 • #1333: Bất an khí tức2019-10-22 08:14
 • #1334: Thực tế tàn khốc2019-10-22 08:15
 • #1335: Dark Sky2019-10-22 08:15
 • #1336: Truy tra2019-10-22 08:15
 • #1337: Manh mối2019-10-22 08:15
 • #1338: Thế giới là ám2019-10-22 08:15
 • #1339: Tình thế nguy cấp2019-10-22 08:15
 • #1340: Vì Nước hiệu lực2019-10-22 08:16
 • #1341: Lịch sử công lao2019-10-22 08:16
 • #1342: Quyết tâm2019-10-22 08:16
 • #1343: Đụng cái muốn trốn2019-10-22 08:16
 • #1344: Trận đầu đại thắng2019-10-22 08:16
 • #1345: Hoan nghênh chịu chết2019-10-22 08:16
 • #1346: Khai sơn thế2019-10-22 08:17
 • #1347: Bộ dáng này thật sự được không ?2019-10-22 08:17
 • #1348: Chuộc thân2019-10-22 08:17
 • #1349: Gặp Bạo Phong Vũ2019-10-22 08:17
 • #1350: Cùng ta chịu chết2019-10-22 08:17
 • #1351: Giết xuyên trùng vây2019-10-22 08:18
 • #1352: Cuối cùng chiến trường2019-10-22 08:18
 • #1353: Như Dạ giáng lâm2019-10-22 08:18
 • #1354: Như Dạ Vĩnh Tại2019-10-22 08:18
 • #1355: Như Dạ Chi Chung2019-10-22 08:18
 • #1356: Chờ ân oán thanh toán xong ngươi ta tái tụ2019-10-22 08:18
 • #1357: Quên chiến tất nguy2019-10-22 08:19
 • #1358: Thế gian an trí song toàn pháp2019-10-22 08:19
 • #1359: Giai đoạn 22019-10-22 08:19
 • #1360: Huyết hà hô hoán2019-10-22 08:19
 • #1361: Lợi ích cùng cảm tình2019-10-22 08:19
 • #1362: Ta đã trở về2019-10-22 08:20
 • #1363: Thanh chi sắc bén2019-10-22 08:20
 • #1364: Mật đàm2019-10-22 08:20
 • #1365: Không còn lựa chọn nào khác2019-10-22 08:20
 • #1366: Kẻ phản bội2019-10-22 08:21
 • #1367: Hắc chi thư phồn thịnh chung mạt2019-10-22 08:21
 • #1368: Dĩ nhiên là ngươi2019-10-22 08:21
 • #1369: Tình cảm cùng trách nhiệm2019-10-22 08:21
 • #1370: Tâm ma của ai ?2019-10-22 08:21
 • #1371: Mộ Quang chỗ sâu2019-10-22 08:22
 • #1372: Nhiệm vụ của hội nghị2019-10-22 08:22
 • #1373: Tương đồng bất hạnh2019-10-22 08:22
 • #1374: Bình dân và chiến tranh2019-10-22 08:22
 • #1375: Huyết độc cạm bẫy2019-10-22 08:22
 • #1376: Thân tộc cùng huyết thống2019-10-22 08:22
 • #1377: Phá Hủy2019-10-22 08:23
 • #1378: Hắc ám phúc âm2019-10-22 08:23
 • #1379: Viên dấu ấn thứ 132019-10-22 08:23
 • #1380: Đây không phải là chiến tranh2019-10-22 08:23
 • #1381: Chân thực phản bội2019-10-22 08:23
 • #1382: Hư không chấn động2019-10-22 08:24
 • #1383: Emma chi kích2019-10-22 08:24
 • #1384: Tần Đế Thái A2019-10-22 08:24
 • #1385: Chủ quyền và Chính Nghĩa2019-10-22 08:24
 • #1386: Người khác ký ức2019-10-22 08:24
 • #1387: Chương 2072019-10-22 08:24
 • #1388: Bất quá tiến lên2019-10-22 08:25
 • #1389: Bạn cũ2019-10-22 08:25
 • #1390: Không cần hi sinh2019-10-22 08:25
 • #1391: Lợi ích gia đình2019-10-22 08:25
 • #1392: Chân chính tinh khiết2019-10-22 08:25
 • #1393: Đẹp đẽ mẹ kế2019-10-22 08:26
 • #1394: Hi Nhật sinh cơ2019-10-22 08:26
 • #1395: Tử chiến đến cùng2019-10-22 08:26
 • #1396: Không trung triền chiến2019-10-22 08:26
 • #1397: Trong hạm chiến2019-10-22 08:26
 • #1398: Tiểu hắc nhật2019-10-22 08:26
 • #1399: Chiến thắng chấp nhận được2019-10-22 08:27
 • #1400: Bất an căn nguyên2019-10-22 08:27
 • #1401: Chương 221Biến nhuyễn Đông Nhạc2019-10-22 08:27
 • #1402: Chiến cuộc bất lợi2019-10-22 08:27
 • #1403: Vây công2019-10-22 08:27
 • #1404: Trở về dong lục2019-10-22 08:28
 • #1405: Người sói lập trường2019-10-22 08:28
 • #1406: Đuổi bắt2019-10-22 08:28
 • #1407: Màu xám lĩnh vực2019-10-22 08:28
 • #1408: Cướp đoạt2019-10-22 08:28
 • #1409: La Lặc tâm ma2019-10-22 08:28
 • #1410: Hỗn độn chi lực2019-10-22 08:29
 • #1411: Bí kiếm sứ giả2019-10-22 08:29
 • #1412: Gió cuốn mây tan2019-10-22 08:29
 • #1413: Ngưng trệ quốc gia2019-10-22 08:29
 • #1414: Chương 2342019-10-22 08:29
 • #1415: Mượn 1 thứ2019-10-22 08:29
 • #1416: Carlni chung kết2019-10-22 08:30
 • #1417: Tuổi già hoàng hôn2019-10-22 08:30
 • #1418: Huyết thống đồ phổ2019-10-22 08:30
 • #1419: Chân thực cầu thang2019-10-22 08:30
 • #1420: Khoảng cách quá xa2019-10-22 08:30
 • #1421: Mở cửa cuộc chiến2019-10-22 08:31
 • #1422: Kẻ địch của kẻ địch2019-10-22 08:31
 • #1423: Hoạt tính nguyên lực2019-10-22 08:31
 • #1424: Ám lưu qua tâm2019-10-22 08:31
 • #1425: Không biết trang bị2019-10-22 08:31
 • #1426: Thánh Tinh (Thượng)2019-10-22 08:32
 • #1427: Thánh tinh (Hạ)2019-10-22 08:32
 • #1428: Dị giới chi mê2019-10-22 08:32
 • #1429: Kém văn minh2019-10-22 08:32
 • #1430: Ước định hoàn thành2019-10-22 08:32
 • #1431: Tử vong chi tâm2019-10-22 08:32
 • #1432: Bi tráng hành khúc2019-10-22 08:33
 • #1433: Đây là chiến tranh2019-10-22 08:33
 • #1434: Lẻn vào nơi đóng quân2019-10-22 08:33
 • #1435: Hủy tháp2019-10-22 08:33
 • #1436: Thánh linh2019-10-22 08:33
 • #1437: Bí ẩn2019-10-22 08:33
 • #1438: Phía trên thánh sơn2019-10-22 08:34
 • #1439: Vĩnh dạ chi chủ2019-10-22 08:34
 • #1440: Linh sơn Thánh mẫu thụ2019-10-22 08:34
 • #1441: Ngã xuống2019-10-22 08:34
 • #1442: Lạc lối chi quý2019-10-22 08:34
 • #1443: Không có lê minh2019-10-22 08:34
 • #1444: Diệt tuyệt phương pháp2019-10-22 08:34
 • #1445: Chỉ vì một người2019-10-22 08:34
 • #1446: Điên Cuồng2019-10-22 08:35
 • #1447: Tối tăm lĩnh vực2019-10-22 08:35
 • #1448: Chân tướng2019-10-22 08:35
 • #1449: Ta Đầu Hàng2019-10-22 08:35
 • #1450: Tìm kiếm thánh sơn (Thượng )2019-10-22 08:35
 • #1451: Tìm kiếm thánh sơn (hạ)2019-10-22 08:35
 • #1452: Vì Renault2019-10-22 08:36
 • #1453: Phủi đầy bụi chuyện cũ2019-10-22 08:36
 • #1454: Vẻn vẹn chỉ là công cụ2019-10-22 08:36
 • #1455: Đi xa hi vọng2019-10-22 08:36
 • #1456: Đạo bất đồng2019-10-22 08:36
 • #1457: mưu cầu khác nhau (1)2019-10-22 08:36
 • #1458: Mưu cầu khác nhau (2)2019-10-22 08:36
 • #1459: Ứng thủ2019-10-22 08:37
 • #1460: Cất nhắc2019-10-22 08:37
 • #1461: Sao không ngại ngùng2019-10-22 08:37
 • #1462: Thiết kế2019-10-22 08:37
 • #1463: Tín Ngưỡng2019-10-22 08:37
 • #1464: Một trái tim sao yêu 2 người ?2019-10-22 08:37
 • #1465: Thiên vương vì bắt đầu2019-10-22 08:37
 • #1466: Mưa gió sắp tới2019-10-22 08:38
 • #1467: Cần 1 trận chiến2019-10-22 08:38
 • #1468: Vĩnh dạ đã già2019-10-22 08:38
 • #1469: Đại tiết không thiệt thòi2019-10-22 08:38
 • #1470: Trường hà hiện thế2019-10-22 08:38
 • #1471: Vì thiên hạ trước tiên2019-10-22 08:38
 • #1472: Mưu cầu khác nhau (hạ)2019-10-22 08:38
 • #1473: Một nước cờ2019-10-22 08:38
 • #1474: Sao lại ngại2019-10-22 08:39
 • #1475: Một trái tim yêu hai người2019-10-22 08:39
 • #1476: Thiên vương là khởi đầu2019-10-22 08:39
 • #1477: Cần một trận chiến2019-10-22 08:39
 • #1478: Vĩnh dạ đã lão2019-10-22 08:39
 • #1479: lấy thân mở đường2019-10-22 08:39
 • #1480: cây xanh thanh lăng2019-10-22 08:39
 • #1481: đồ đằng cuộc chiến2019-10-22 08:40
 • #1482: Trường Hà phần cuối2019-10-22 08:40
 • #1483: vạn vật chi thủy2019-10-22 08:40
 • #1484: nhận thức thế giới2019-10-22 08:40
 • #1485: nhượng bộ2019-10-22 08:40
 • #1486: kiếp trước chi mê2019-10-22 08:40
 • #1487: vận mệnh phản phệ2019-10-22 08:40
 • #1488: hình thức2019-10-22 08:40
 • #1489: phòng ngừa kỳ thị2019-10-22 08:41
 • #1490: trợ một chút sức lực2019-10-22 08:41
 • #1491: đại nghĩa có ta2019-10-22 08:41
 • #1492: thu phục2019-10-22 08:41
 • #1493: cái gọi là liêm khiết2019-10-22 08:41
 • #1494: tải diệu khởi nguồn2019-10-22 08:41
 • #1495: khó tiêu trừ năm xưa2019-10-22 08:42
 • #1496: tiên thiên tổ địa2019-10-22 08:42
 • #1497: thiên hạ cuộc chiến2019-10-22 08:42
 • #1498: tối hậu thư2019-10-22 08:42
 • #1499: cuối cùng tiên đoán2019-10-22 08:42
 • #1500: tiên thiên sứ giả2019-10-22 08:42
 • #1501: mở ra linh trí2019-10-22 08:43
 • #1502: quỹ đạo mới của mặt trời2019-10-22 08:43
 • #1503: xưng vương2019-10-22 08:43
 • #1504: di tặng2019-10-22 08:43
 • #1505: vì là chúng sinh chết2019-10-22 08:43
 • #1506: phá trận2019-10-22 08:43
 • #1507: vùng thế giới này2019-10-22 08:43
 • #1508: kinh điểu2019-10-22 08:44
 • #1509: cắt linh hồn2019-10-22 08:44
 • #1510: một chiêu kiếm trảm tiên2019-10-22 08:44
 • #1511: đại đạo như vậy2019-10-22 08:44
 • #1512: thế giới trong suốt2019-10-22 08:44
 • #1513: khởi đầu mới2019-10-22 08:44
 • #1514: mỹ lệ tân thế giới ( hết )2019-10-22 08:45