Huyền Nghi

Vô Địch Bắt Quỷ Hệ Thống

Vô Địch Bắt Quỷ Hệ Thống

Quyền đả cương thi ác quỷ, chân đá tà đạo quy thiên; đánh ngã thiên hạ yêu nữ, ôm giữ mỹ nhân kiều thê; kiếm chỉ âm dương hai giới, bắt quỷ hệ thống trâu bò!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Convert by ๖ۣۜCaoঌ ↭ ๖ۣۜTiếnঌ

txt: metruyencv.com


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Cổ Minh Nguyệt Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Bắt quỷ hệ thống2023-05-18 10:06
 • #2: Chương 2: Rút thưởng2023-05-18 10:06
 • #3: Chương 3: Trớ Chú Thuật2023-05-18 10:07
 • #4: Chương 4: Tỷ thí2023-05-18 10:08
 • #5: Chương 5: Phát tiền2023-05-18 10:08
 • #6: Chương 6: Hệ thống thăng cấp2023-05-18 10:08
 • #7: Chương 7: Hệ thống nhiệm vụ2023-05-18 10:08
 • #8: Chương 8: Điểm tích lũy hối đoái2023-05-18 10:09
 • #9: Chương 9: Nữ quỷ quần áo đỏ2023-05-18 10:09
 • #10: Chương 10: Gặp hung biến hóa cát2023-05-18 10:10
 • #11: Chương 11: Thần cấp kiếm gỗ đào2023-05-18 10:10
 • #12: Chương 12: Hắc Bào quỷ2023-05-18 10:11
 • #13: Chương 13: Thần Độn thuật2023-05-18 10:11
 • #14: Chương 14: Mẫu Cẩu cầu xin tha thứ2023-05-18 10:11
 • #15: Chương 15: Đào Mộ2023-05-18 10:11
 • #16: Chương 16: Nói thật phù2023-05-18 10:12
 • #17: Chương 17:2023-05-18 10:12
 • #18: Chương 18: Ẩn thân phù2023-05-18 10:12
 • #19: Chương 19: Cả gốc lẫn lãi2023-05-18 10:13
 • #20: Chương 20: Làm ảo thuật2023-05-18 10:13
 • #21: Chương 21: Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn2023-05-18 10:13
 • #22: Chương 22: Khảo thí tất qua phù2023-05-18 10:13
 • #23: Chương 23: Nữ lão sư xinh đẹp2023-05-18 10:14
 • #24: Chương 24: Thích dập đầu2023-05-18 10:14
 • #25: Chương 25: Quỷ Sủng2023-05-18 10:14
 • #26: Chương 26: Dám đánh ta huynh đệ2023-05-18 10:14
 • #27: Chương 27: Đánh người khen thưởng2023-05-18 10:15
 • #28: Chương 28: Hồ nhân tạo xác chết trôi2023-05-18 10:15
 • #29: Chương 29: Hắc Thủy quỷ2023-05-18 10:15
 • #30: Chương 30: Âm Dương thành2023-05-18 10:15
 • #31: Chương 31: Quỷ Đạo2023-05-18 10:16
 • #32: Chương 32: Đánh người rất thoải mái2023-05-18 10:16
 • #33: Chương 33: Siêu Độ gói quà lớn2023-05-18 10:16
 • #34: Chương 34: Hai hộp ái tâm canh2023-05-18 10:16
 • #35: Chương 35: Tối nay làm bạn gái ngươi2023-05-18 10:16
 • #36: Chương 36: Lão tài xế trên người2023-05-18 10:17
 • #37: Chương 37: Cung Điện Buckingham2023-05-18 10:17
 • #38: Chương 38: Chưa bao giờ đánh người2023-05-18 10:17
 • #39: Chương 39: Lại biến ma thuật2023-05-18 10:17
 • #40: Chương 40: Thổ hào nhiệm vụ2023-05-18 10:17
 • #41: Chương 41: Ta thật là tới bao tràng2023-05-18 10:18
 • #42: Chương 42: Chờ ngươi tới khiêu vũ2023-05-18 10:18
 • #43: Chương 43: Mãnh Quỷ sào huyệt2023-05-18 10:18
 • #44: Chương 44: Lão tử là tới thanh bản đồ2023-05-18 10:18
 • #45: Chương 45: Cấp 4 Quỷ Vực2023-05-18 10:18
 • #46: Chương 46: Tổ sư hàng lâm2023-05-18 10:18
 • #47: Chương 47: Vô địch thẻ2023-05-18 10:19
 • #48: Chương 48: Mãn cấp2023-05-18 10:19
 • #49: Chương 49: Đêm khuya tới khiêu vũ2023-05-18 10:19
 • #50: Chương 50: Sắc quỷ cổ2023-05-18 10:19
 • #51: Chương 51: Làm châm đi2023-05-18 10:20
 • #52: Chương 52: Đũa châm cứu2023-05-18 10:20
 • #53: Chương 53: Tư nhân thân phận2023-05-18 10:20
 • #54: Chương 54: Phản Hương2023-05-18 10:20
 • #55: Chương 55: Thăng cấp Quỷ Sủng2023-05-18 10:20
 • #56: Chương 56: Cao Cấp Trớ Chú Thuật2023-05-18 10:21
 • #57: Chương 57: Chấp hành gia pháp2023-05-18 10:21
 • #58: Chương 58: Thu tỷ2023-05-18 10:21
 • #59: Chương 59: Phù Chú Đại Toàn2023-05-18 10:21
 • #60: Chương 60: Diệp Hiểu Phong bảo tiêu2023-05-18 10:21
 • #61: Chương 61: Cao Cấp Trớ Chú Thuật bị thiên lôi đánh2023-05-18 10:21
 • #62: Chương 62: Lớn lên tiểu nha đầu2023-05-18 10:21
 • #63: Chương 63: Một con gà!2023-05-18 10:22
 • #64: Chương 64: Vận khí mạnh nổ2023-05-18 10:22
 • #65: Chương 65: Nói là làm phù2023-05-18 10:22
 • #66: Chương 66: Hệ thống cho thuê2023-05-18 10:22
 • #67: Chương 67: Bài Độc Dưỡng Nhan Đan2023-05-18 10:22
 • #68: Chương 68: Đáy quần lấy ra kiếm2023-05-18 10:22
 • #69: Chương 69: Quỷ thắt cổ2023-05-18 10:22
 • #70: Chương 70: Tam Tuyệt Cửu Sát Cục2023-05-18 10:23
 • #71: Chương 71: Không bằng cầm thú2023-05-18 10:23
 • #72: Chương 72: Giấy Linh2023-05-18 10:23
 • #73: Chương 73: Thi Tiên Sinh2023-05-18 10:23
 • #74: Chương 74: Nhân Tính Hóa hệ thống2023-05-18 10:23
 • #75: Chương 75: Công pháp tu chân2023-05-18 10:23
 • #76: Chương 76: Ở nữ sinh ký túc xá2023-05-18 10:23
 • #77: Chương 77: Diệp Hiểu Phong mục tiêu2023-05-18 10:24
 • #78: Chương 78: Mỹ nhân gom nhiệm vụ2023-05-18 10:24
 • #79: Chương 79: Mị quỷ kêu oan2023-05-18 10:24
 • #80: Chương 80: Sắc cũng có đạo2023-05-18 10:24
 • #81: Chương 81: Trung Cấp mỹ nữ thu thập2023-05-18 10:24
 • #82: Chương 82: Cường hôn2023-05-18 10:24
 • #83: Chương 83: Đánh lại một lần2023-05-18 10:24
 • #84: Chương 84: Là đi hay ở2023-05-18 10:25
 • #85: Chương 85: Không đầu nữ quỷ2023-05-18 10:25
 • #86: Chương 86: Trăm vạn điểm tích lũy2023-05-18 10:25
 • #87: Chương 87: Sát Thủ VS Sát Thủ2023-05-18 10:25
 • #88: Chương 88: Tàng Bảo Đồ2023-05-18 10:25
 • #89: Chương 89: Mỹ thực càn quét nhiệm vụ2023-05-18 10:25
 • #90: Chương 90: Biểu diễn một lần2023-05-18 10:25
 • #91: Chương 91: Ngàn vạn bữa ăn lớn2023-05-18 10:26
 • #92: Chương 92: Mềm lòng Diệp Hiểu Phong2023-05-18 10:26
 • #93: Chương 93: Ngươi quá ngây thơ2023-05-18 10:26
 • #94: Chương 94: Cửu Chuyển Đằng Long2023-05-18 10:26
 • #95: Chương 95: Có lòng tốt nhắc nhở2023-05-18 10:26
 • #96: Chương 96: Đừng nóng, chờ ta khách hàng tiệm2023-05-18 10:26
 • #97: Chương 97: Tiểu tiểu tiểu lão bà2023-05-18 10:26
 • #98: Chương 98: Trước thu lợi tức2023-05-18 10:27
 • #99: Chương 99: Chẳng bằng con chó2023-05-18 10:27
 • #100: Chương 100: Chân tướng chỉ có một2023-05-18 10:27
 • #101: Chương 101: Khôi Lỗi phù2023-05-18 10:27
 • #102: Chương 102: Ta là có nguyên tắc người2023-05-18 10:27
 • #103: Chương 103: Ngươi là tới đưa điểm tích lũy2023-05-18 10:27
 • #104: Chương 104: Học tập2023-05-18 10:27
 • #105: Chương 105: Thần cấp công pháp mua một tặng một2023-05-18 10:28
 • #106: Chương 106: Lấy võ nhập đạo2023-05-18 10:28
 • #107: Chương 107: Tiểu nha đầu đến cửa2023-05-18 10:28
 • #108: Chương 108: Tranh đoạt tình nhân2023-05-18 10:28
 • #109: Chương 109: Vô cùng thê thảm2023-05-18 10:28
 • #110: Chương 110: Tây Sơn Quỷ Ảnh2023-05-18 10:28
 • #111: Chương 111: Vô Diện quỷ2023-05-18 10:28
 • #112: Chương 112: Vũ Đạo Cửu Cấp2023-05-18 10:29
 • #113: Chương 113: Kính Nghiệp phù PK Trấn Thi phù2023-05-18 10:29
 • #114: Chương 114: Giết cương thi2023-05-18 10:29
 • #115: Chương 115: Tham Lang Bang âm mưu2023-05-18 10:29
 • #116: Chương 116: Dương Nhật Thiên mất tích2023-05-18 10:29
 • #117: Chương 117: Quỷ Tiên Sinh2023-05-18 10:29
 • #118: Chương 118: Thần tốc tu luyện2023-05-18 10:29
 • #119: Chương 119: Chết không có chỗ chôn2023-05-18 10:29
 • #120: Chương 120: Cặn bã tương đương với thức ăn gia súc2023-05-18 10:30
 • #121: Chương 121: Ca trộm không phải là mộ2023-05-18 10:30
 • #122: Chương 122: Diệp Hiểu Phong chú ngữ2023-05-18 10:30
 • #123: Chương 123: Ta không phải là bác sĩ2023-05-18 10:30
 • #124: Chương 124: Lão bà miễn phí2023-05-18 10:30
 • #125: Chương 125: Đột nhiên kinh hỉ2023-05-18 10:30
 • #126: Chương 126: Mặc quần áo vào càng đẹp mắt2023-05-18 10:30
 • #127: Chương 127: Thành thật ở chỗ nào2023-05-18 10:31
 • #128: Chương 128: Ăn bữa ăn lớn2023-05-18 10:31
 • #129: Chương 129: Đệ nhất thiên hạ trang2023-05-18 10:31
 • #130: Chương 130: Lý Thiên Thu anh của nàng2023-05-18 10:31
 • #131: Chương 131: Sống không bằng chết2023-05-18 10:31
 • #132: Chương 132: Cao Cấp mỹ thực càn quét nhiệm vụ2023-05-18 10:31
 • #133: Chương 133: Đáng tiếc đáng tiếc thật đáng tiếc2023-05-18 10:31
 • #134: Chương 134: Thật là đúng dịp ta chính là2023-05-18 10:31
 • #135: Chương 135: Mông liệu2023-05-18 10:32
 • #136: Chương 136: Tiểu thí hài âm mưu2023-05-18 10:32
 • #137: Chương 137: Toàn Chiếu Kỳ2023-05-18 10:32
 • #138: Chương 138: Hệ thống phần mềm hack2023-05-18 10:32
 • #139: Chương 139: Huy can2023-05-18 10:32
 • #140: Chương 140: Hiểu sơ hiểu sơ2023-05-18 10:32
 • #141: Chương 141: Khiêm tốn Diệp Hiểu Phong2023-05-18 10:33
 • #142: Chương 142:2023-05-18 10:33
 • #143: Chương 143: Giẫm đạp người ngược lại bị giẫm đạp2023-05-18 10:33
 • #144: Chương 144: Trêu chọc ta kết quả2023-05-18 10:33
 • #145: Chương 145: Ta chính là tên khốn kia2023-05-18 10:33
 • #146: Chương 146: Đi ra Lý gia2023-05-18 10:33
 • #147: Chương 147: Chữ2023-05-18 10:33
 • #148: Chương 148: Cao Cấp rút thưởng công năng2023-05-18 10:34
 • #149: Chương 149: Ba loại phương thức tu luyện2023-05-18 10:34
 • #150: Chương 150: Bài tập máy in2023-05-18 10:34
 • #151: Chương 151: Xông Lý gia2023-05-18 10:34
 • #152: Chương 152: Diệp Hiểu Phong biện pháp2023-05-18 10:34
 • #153: Chương 153: Chức gia chủ2023-05-18 10:34
 • #154: Chương 154: Tu luyện thoải mái ngất trời2023-05-18 10:35
 • #155: Chương 155: Mộng Cảnh Hồn Tu2023-05-18 10:35
 • #156: Chương 156: Xem!2023-05-18 10:35
 • #157: Chương 157: Cửu Đạo Nhân2023-05-18 10:35
 • #158: Chương 158: Cùng chó tỷ thí2023-05-18 10:35
 • #159: Chương 159: Chó Đoán Mệnh2023-05-18 10:36
 • #160: Chương 160: Chó bày trận2023-05-18 10:36
 • #161: Chương 161: Đấu pháp2023-05-18 10:36
 • #162: Chương 162: Trung Cấp thổ hào nhiệm vụ2023-05-18 10:36
 • #163: Chương 163: Pháp Khí2023-05-18 10:36
 • #164: Chương 164: Ba giây2023-05-18 10:36
 • #165: Chương 165: Kim thương bất đảo đại lực hoàn2023-05-18 10:36
 • #166: Chương 166: Đấu giá tráng kiện2023-05-18 10:37
 • #167: Chương 167: Giá trên trời sáo lộ2023-05-18 10:37
 • #168: Chương 168: Bỏ tiền mua đánh mặt2023-05-18 10:37
 • #169: Chương 169: Dạ chiến Cửu Đạo Nhân2023-05-18 10:37
 • #170: Chương 170: Hoàn mỹ chết2023-05-18 10:37
 • #171: Chương 171: Tiểu thí hài thế giới2023-05-18 10:37
 • #172: Chương 172: Hạ tử thủ2023-05-18 10:38
 • #173: Chương 173: Hai cái chân2023-05-18 10:38
 • #174: Chương 174: Cho ngươi một khối tiền2023-05-18 10:38
 • #175: Chương 175: Nói nghĩa khí2023-05-18 10:38
 • #176: Chương 176: Các ngươi đã bị bao vây2023-05-18 10:38
 • #177: Chương 177: Giang gia có2023-05-18 10:38
 • #178: Chương 178: Cho hắn một triệu2023-05-18 10:38
 • #179: Chương 179: Cường Thân kiện thể đại lực hoàn2023-05-18 10:39
 • #180: Chương 180: Con nhà giàu2023-05-18 10:39
 • #181: Chương 181: Giang gia thiên tài2023-05-18 10:39
 • #182: Chương 182: Biệt thự Quỷ Ảnh2023-05-18 10:39
 • #183: Chương 183: Cùng nhau đồng hành2023-05-18 10:39
 • #184: Chương 184: Kính Trung quỷ2023-05-18 10:39
 • #185: Chương 185: Chọc ta kết quả2023-05-18 10:40
 • #186: Chương 186: Tranh nhau yêu2023-05-18 10:40
 • #187: Chương 187: Đi nhà ai2023-05-18 10:40
 • #188: Chương 188: Khai Quang Kỳ2023-05-18 10:40
 • #189: Chương 189: Khổng Tử nói, chớ trang bức2023-05-18 10:40
 • #190: Chương 190: Mỹ nữ tìm tới cửa2023-05-18 10:41
 • #191: Chương 191: Năm đó chuyện cũ2023-05-18 10:41
 • #192: Chương 192: Lão Tử muốn định ngươi2023-05-18 10:41
 • #193: Chương 193: Nguyện thua cuộc2023-05-18 10:41
 • #194: Chương 194: Lẫn nhau tổn thương nha2023-05-18 10:41
 • #195: Chương 195: Thị trưởng Giang thành2023-05-18 10:41
 • #196: Chương 196: Kỳ tích2023-05-18 10:42
 • #197: Chương 197: Vương Giả trở về2023-05-18 10:42
 • #198: Chương 198: Không đánh nữ nhân2023-05-18 10:42
 • #199: Chương 199: Rợn cả tóc gáy2023-05-18 10:42
 • #200: Chương 200: Diệp Hiểu Phong ra giá2023-05-18 10:42
 • #201: Chương 201: Mười tỉ đại đan2023-05-18 10:42
 • #202: Chương 202: Mọc ra cái thận đan2023-05-18 10:43
 • #203: Chương 203: Diệp Hiểu Phong lá bài tẩy2023-05-18 10:43
 • #204: Chương 204: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-05-18 10:43
 • #205: Chương 205: Họa Trung Giới2023-05-18 10:43
 • #206: Chương 206: Hôn từ giã2023-05-18 10:44
 • #207: Chương 207: Vô tình gặp được2023-05-18 10:44
 • #208: Chương 208: Mãnh Hổ Bang2023-05-18 10:44
 • #209: Chương 209: Trở về Giang Thành2023-05-18 10:44
 • #210: Chương 210: Ban ngày ban mặt2023-05-18 10:44
 • #211: Chương 211: Thật to thật to2023-05-18 10:44
 • #212: Chương 212: Chữa trị đại ba chứng2023-05-18 10:44
 • #213: Chương 213: Lý Tuyết làm ăn lớn2023-05-18 10:45
 • #214: Chương 214: Diệp Hiểu Phong yêu cầu2023-05-18 10:45
 • #215: Chương 215: Nhân bì nữ2023-05-18 10:45
 • #216: Chương 216: Thi trùng2023-05-18 10:45
 • #217: Chương 217: Mưu sát xử nữ2023-05-18 10:45
 • #218: Chương 218: Lâm vào Huyễn Trận2023-05-18 10:45
 • #219: Chương 219: Thiết giáp cương thi2023-05-18 10:46
 • #220: Chương 220: Làm đồ đệ báo thù2023-05-18 10:46
 • #221: Chương 221: Pháp thuật gói quà lớn2023-05-18 10:46
 • #222: Chương 222: Ác độc kế sách2023-05-18 10:46
 • #223: Chương 223: Uy hiếp Giang Tâm Nguyệt2023-05-18 10:46
 • #224: Chương 224: Đi chết đi!2023-05-18 10:46
 • #225: Chương 225: Ta muốn điểm tích lũy2023-05-18 10:47
 • #226: Chương 226: Không biết nguy hiểm2023-05-18 10:47
 • #227: Chương 227: Hủy Diệt Hệ Thống2023-05-18 10:47
 • #228: Chương 228: Hệ thống vs hệ thống2023-05-18 10:47
 • #229: Chương 229: Hệ thống VS hệ thống (2 )2023-05-18 10:47
 • #230: Chương 230: Hệ thống VS hệ thống (3 )2023-05-18 10:47
 • #231: Chương 231: Điềm Điềm thăng cấp2023-05-18 10:48
 • #232: Chương 232: Âm Dương thành phương án2023-05-18 10:48
 • #233: Chương 233: Lại vào Mãnh Quỷ sào huyệt2023-05-18 10:48
 • #234: Chương 234: Thịt rồng xào Thái Tuế2023-05-18 10:48
 • #235: Chương 235: Long chi chiến hồn2023-05-18 10:48
 • #236: Chương 236: Điểm tích lũy đại càn quét2023-05-18 10:48
 • #237: Chương 237: Cửu Long kiếm2023-05-18 10:48
 • #238: Chương 238: Kim Đan cao thủ2023-05-18 10:48
 • #239: Chương 239: Vạn Hỏa Quy Nhất2023-05-18 10:49
 • #240: Chương 240: Cửu Long tháp2023-05-18 10:49
 • #241: Chương 241: Thần Long nhất tộc2023-05-18 10:49
 • #242: Chương 242: Ba cái điều kiện2023-05-18 10:49
 • #243: Chương 243: Cao thủ tuyệt thế2023-05-18 10:49
 • #244: Chương 244: Chiến đấu Cửu Long2023-05-18 10:49
 • #245: Chương 245: Thắng lợi trở về2023-05-18 10:50
 • #246: Chương 246: Diệt trừ Mãnh Hổ Bang2023-05-18 10:50
 • #247: Chương 247: Giang Thành Phong Vân2023-05-18 10:50
 • #248: Chương 248: Chuẩn bị đấu giá2023-05-18 10:50
 • #249: Chương 249: Giáo huấn ăn trộm2023-05-18 10:50
 • #250: Chương 250: Diệu Khả hôn ước2023-05-18 10:50
 • #251: Chương 251: Chữa khỏi trăm bệnh2023-05-18 10:50
 • #252: Chương 252: Bàn lộng thị phi2023-05-18 10:51
 • #253: Chương 253: Thu học trò2023-05-18 10:51
 • #254: Chương 254: Cửu Dương Nghịch Thiên Quyết2023-05-18 10:51
 • #255: Chương 255: Tây Sơn ngôi miếu đổ nát2023-05-18 10:51
 • #256: Chương 256: Một hang đầu người2023-05-18 10:51
 • #257: Chương 257: Quần Ma Loạn Vũ2023-05-18 10:51
 • #258: Chương 258: Quỷ Vương2023-05-18 10:52
 • #259: Chương 259: Lộ ra kế hoạch2023-05-18 10:52
 • #260: Chương 260: Giương đông kích tây2023-05-18 10:52
 • #261: Chương 261: Giết ra đường máu2023-05-18 10:52
 • #262: Chương 262: Bị phát hiện2023-05-18 10:52
 • #263: Chương 263: Ngoài ý muốn người tới2023-05-18 10:52
 • #264: Chương 264: Giải trừ vũ trang2023-05-18 10:53
 • #265: Chương 265: Đấu giá bắt đầu2023-05-18 10:53
 • #266: Chương 266: Lẫn nhau hâm mộ2023-05-18 10:53
 • #267: Chương 267: Cơ hội làm ăn2023-05-18 10:53
 • #268: Chương 268: Đàm phán2023-05-18 10:53
 • #269: Chương 269: Câu cá2023-05-18 10:53
 • #270: Chương 270: Cuồng mở gói quà lớn2023-05-18 10:54
 • #271: Chương 271: Kiếm tiền quá mệt mỏi2023-05-18 10:54
 • #272: Chương 272: Lớp học nữ sinh đại chiến2023-05-18 10:54
 • #273: Chương 273: Bách Quỷ nhiệm vụ2023-05-18 10:54
 • #274: Chương 274: Một trăm khối một lần2023-05-18 10:54
 • #275: Chương 275: Hệ thống tự hủy2023-05-18 10:54
 • #276: Chương 276: Giang Tâm Nguyệt ý đồ2023-05-18 10:54
 • #277: Chương 277: Ngồi phi thuyền vũ trụ quỷ2023-05-18 10:55
 • #278: Chương 278: Nhị Đồ Đệ2023-05-18 10:55
 • #279: Chương 279: Diệp Hiểu Phong mị lực2023-05-18 10:55
 • #280: Chương 280: Hậu viện không nổi lửa2023-05-18 10:55
 • #281: Chương 281: Hắc ám thập tam điều2023-05-18 10:55
 • #282: Chương 282: Hỏa bạo tình cảnh2023-05-18 10:56
 • #283: Chương 283: Có ai mặt mũi2023-05-18 10:56
 • #284: Chương 284: Phồn hoa như gấm2023-05-18 10:56
 • #285: Chương 285: Mỹ vị nghệ thuật2023-05-18 10:56
 • #286: Chương 286: Kinh ngạc phía sau kinh ngạc2023-05-18 10:56
 • #287: Chương 287: Báo đáp đại biểu diễn2023-05-18 10:57
 • #288: Chương 288: Đánh mặt một cảnh2023-05-18 10:57
 • #289: Chương 289: Đạp Tuyết Vô Ngân2023-05-18 10:57
 • #290: Chương 290: Liên tiếp bên trên mới2023-05-18 10:57
 • #291: Chương 291: Nhị Long Hí Châu2023-05-18 10:57
 • #292: Chương 292: Vô lý hòa thượng2023-05-18 10:57
 • #293: Chương 293: Ba đầu đấu2023-05-18 10:58
 • #294: Chương 294: Hoàng Đại Sư2023-05-18 10:58
 • #295: Chương 295: Thu tiểu đệ2023-05-18 10:58
 • #296: Chương 296: Hỏa bạo thế giới2023-05-18 10:58
 • #297: Chương 297: Bao tràng2023-05-18 10:58
 • #298: Chương 298: Một tỷ nhiệm vụ2023-05-18 10:58
 • #299: Chương 299: Kinh hỉ2023-05-18 10:59
 • #300: Chương 300: Dữ nhiều lành ít2023-05-18 10:59
 • #301: Chương 301: Đông lạnh giấc ngủ2023-05-18 10:59
 • #302: Chương 302: Hủy diệt quả bom2023-05-18 10:59
 • #303: Chương 303: Ngược sát Lê Thiên Minh2023-05-18 10:59
 • #304: Chương 304: Nói!2023-05-18 11:00
 • #305: Chương 305: Hạ âm gian2023-05-18 11:00
 • #306: Chương 306: Trên hoàng tuyền lộ2023-05-18 11:00
 • #307: Chương 307: Không di nguyện2023-05-18 11:00
 • #308: Chương 308: Tam Sinh Thạch trước2023-05-18 11:00
 • #309: Chương 309: Luân hồi cửa2023-05-18 11:00
 • #310: Chương 310: Âm Dương Cửu Châm2023-05-18 11:01
 • #311: Chương 311: Phong Đô Đại Đế2023-05-18 11:01
 • #312: Chương 312: Đạo Giới liên minh2023-05-18 11:01
 • #313: Chương 313: Tần Song2023-05-18 11:01
 • #314: Chương 314: Đánh vào bên trong2023-05-18 11:01
 • #315: Chương 315: Tam Tuyệt Môn2023-05-18 11:02
 • #316: Chương 316: Tần minh chủ2023-05-18 11:02
 • #317: Chương 317: Sư phụ khẩu dụ2023-05-18 11:02
 • #318: Chương 318: Thơ đích thân viết2023-05-18 11:02
 • #319: Chương 319: Giết hắn2023-05-18 11:02
 • #320: Chương 320: Hai món bảo bối2023-05-18 11:02
 • #321: Chương 321: Rời đi Âm Phủ2023-05-18 11:02
 • #322: Chương 322: Thân thể con người sửa chữa phục hồi2023-05-18 11:03
 • #323: Chương 323: Xây nhà2023-05-18 11:03
 • #324: Chương 324: Diệu Khả chữa bệnh2023-05-18 11:03
 • #325: Chương 325: Cơ sở học tập2023-05-18 11:03
 • #326: Chương 326: Đoàn tụ thành2023-05-18 11:03
 • #327: Chương 327: Nữ quỷ trở về2023-05-18 11:03
 • #328: Chương 328: Tử Vân Sơn2023-05-18 11:04
 • #329: Chương 329: Qua đường phí2023-05-18 11:04
 • #330: Chương 330: Mua về2023-05-18 11:04
 • #331: Chương 331: Xây thành chuẩn bị2023-05-18 11:04
 • #332: Chương 332: Ra giá2023-05-18 11:04
 • #333: Chương 333: Thiên hạ mướn thợ2023-05-18 11:04
 • #334: Chương 334: Vào Họa Trung Giới2023-05-18 11:05
 • #335: Chương 335: Hủy diệt thế giới2023-05-18 11:05
 • #336: Chương 336: Làm cướp bóc gặp phải cướp bóc2023-05-18 11:05
 • #337: Chương 337: Tu Chân Giới trị an2023-05-18 11:05
 • #338: Chương 338: Lạt điều đổi xe thể thao2023-05-18 11:05
 • #339: Chương 339: Luyện Khí2023-05-18 11:06
 • #340: Chương 340: Phản đoạt cướp2023-05-18 11:06
 • #341: Chương 341: Đánh tơi bời Nữ Tặc2023-05-18 11:06
 • #342: Chương 342: Cô nương ngốc2023-05-18 11:06
 • #343: Chương 343: Sinh tử lôi đài2023-05-18 11:06
 • #344: Chương 344: Bẫy rập!2023-05-18 11:07
 • #345: Chương 345: Phản bẫy rập2023-05-18 11:07
 • #346: Chương 346: Hãm hại ca2023-05-18 11:07
 • #347: Chương 347: Phát sinh biến2023-05-18 11:07
 • #348: Chương 348: Mọi người cẩn thận, nhanh máu đỏ!2023-05-18 11:07
 • #349: Chương 349: Đột xuất vòng vây2023-05-18 11:07
 • #350: Chương 350: Người nào uy hiếp người nào2023-05-18 11:08
 • #351: Chương 351: Đổi tài xế2023-05-18 11:08
 • #352: Chương 352: Thực lực bay vọt2023-05-18 11:08
 • #353: Chương 353: Trong chạy trốn ngủ2023-05-18 11:08
 • #354: Chương 354: Cha vợ đại nhân2023-05-18 11:08
 • #355: Chương 355: Chạy thoát2023-05-18 11:08
 • #356: Chương 356: Dưới đất mê cung2023-05-18 11:09
 • #357: Chương 357: Thỏ khôn có ba hang2023-05-18 11:09
 • #358: Chương 358: Mới học dùng liền2023-05-18 11:09
 • #359: Chương 359: Tu luyện một chút2023-05-18 11:09
 • #360: Chương 360: Thiên Sơn mê cung2023-05-18 11:09
 • #361: Chương 361: Ba đầu cương thi2023-05-18 11:09
 • #362: Chương 362: Hiếm hoi Linh Dược2023-05-18 11:10
 • #363: Chương 363: Tụ Lực Đan2023-05-18 11:10
 • #364: Chương 364: Tiên Hồng Ban Chỉ2023-05-18 11:10
 • #365: Chương 365: Giữ vững tu luyện2023-05-18 11:10
 • #366: Chương 366: Huyết Giáo giáo chủ2023-05-18 11:10
 • #367: Chương 367: Thị Huyết Thần Công2023-05-18 11:10
 • #368: Chương 368: Ba ngày ước hẹn2023-05-18 11:11
 • #369: Chương 369: Ba năm cùng ba giây2023-05-18 11:11
 • #370: Chương 370: Linh Tịch kỳ2023-05-18 11:11
 • #371: Chương 371: Hướng ngược lại tu luyện2023-05-18 11:11
 • #372: Chương 372: Ngự Phong Thuật2023-05-18 11:11
 • #373: Chương 373: Yêu Thú2023-05-18 11:11
 • #374: Chương 374: Năng lượng Tinh Thạch2023-05-18 11:12
 • #375: Chương 375: Chắc chắn phải chết2023-05-18 11:12
 • #376: Chương 376: Nghĩa bất dung từ2023-05-18 11:12
 • #377: Chương 377: Thực lực kinh người2023-05-18 11:12
 • #378: Chương 378: Bát Bảo Giao Long Khải2023-05-18 11:12
 • #379: Chương 379: Luyện chế Thần Khí2023-05-18 11:13
 • #380: Chương 380: Độ Kiếp2023-05-18 11:13
 • #381: Chương 381: Kinh khủng lực phòng ngự2023-05-18 11:13
 • #382: Chương 382: Huyết Giáo lịch sử2023-05-18 11:13
 • #383: Chương 383: Ngạc nhiên phối hợp2023-05-18 11:14
 • #384: Chương 384: Khẩn cấp rút lui2023-05-18 11:14
 • #385: Chương 385: Tám môn phái nhỏ2023-05-18 11:14
 • #386: Chương 386: Huyết Giáo có hy vọng2023-05-18 11:15
 • #387: Chương 387: Nhuộm máu nắng sớm ban mai2023-05-18 11:15
 • #388: Chương 388: Chỉ có giết đường2023-05-18 11:15
 • #389: Chương 389: Ai cản ta thì phải chết2023-05-18 11:15
 • #390: Chương 390: Cao thủ tỷ thí2023-05-18 11:16
 • #391: Chương 391: Ngươi chết2023-05-18 11:16
 • #392: Chương 392: Bố trí2023-05-18 11:16
 • #393: Chương 393: Diệp Hiểu Phong vũ khí2023-05-18 11:17
 • #394: Chương 394: Dạ chiến2023-05-18 11:17
 • #395: Chương 395: Tác cục2023-05-18 11:17
 • #396: Chương 396: Thân thể con người sợi củ cải2023-05-18 11:17
 • #397: Chương 397: Huyết Giáo phục hưng2023-05-18 11:17
 • #398: Chương 398: Đếm ngược2023-05-18 11:18
 • #399: Chương 399: Cửu Long Chí2023-05-18 11:18
 • #400: Chương 400: Trở lại Thế Tục Giới2023-05-18 11:18
 • #401: Chương 401: Một cái đại tẩu2023-05-18 11:18
 • #402: Chương 402: Nhanh chân đến trước2023-05-18 11:18
 • #403: Chương 403: Kiếm tiền chi đạo2023-05-18 11:18
 • #404: Chương 404: Thời không tọa độ2023-05-18 11:19
 • #405: Chương 405:2023-05-18 11:19
 • #406: Chương 406: Kính Chiếu Yêu2023-05-18 11:19
 • #407: Chương 407: Cơ trí Hoàng Đế2023-05-18 11:19
 • #408: Chương 408: Từ Ninh Cung2023-05-18 11:20
 • #409: Chương 409: Tất cả chém2023-05-18 11:20
 • #410: Chương 410: Kiến thức vô giá2023-05-18 11:20
 • #411: Chương 411: Tân tiến nghiền ép2023-05-18 11:21
 • #412: Chương 412: Quái Điểu bay ra Tử Cấm Thành2023-05-18 11:21
 • #413: Chương 413: Như thế nào tiết kiệm tiền2023-05-18 11:22
 • #414: Chương 414: Kê biên tài sản hoàng cung2023-05-18 11:22
 • #415: Chương 415: Hủy diệt trở về2023-05-18 11:22
 • #416: Chương 416: Người máy tập kích2023-05-18 11:23
 • #417: Chương 417: Bốn trận chiến Lê Thiên Minh2023-05-18 11:23
 • #418: Chương 418: Bất Tử Chi Thân2023-05-18 11:23
 • #419: Chương 419: Tu Chân Giới thứ 2 cao thủ2023-05-18 11:24
 • #420: Chương 420: Hư danh dối trá2023-05-18 11:24
 • #421: Chương 421: Không nên đùa bỡn kiếm2023-05-18 11:24
 • #422: Chương 422: Chiếm đoạt năng lực2023-05-18 11:25
 • #423: Chương 423: Đột phá đường tắt2023-05-18 11:25
 • #424: Chương 424: Sống không bằng chết2023-05-18 11:25
 • #425: Chương 425: Song hệ thống lựa chọn2023-05-18 11:26
 • #426: Chương 426: Vô địch cấp2023-05-18 11:26
 • #427: Chương 427: Dọn dẹp nhiệm vụ2023-05-18 11:26
 • #428: Chương 428: Điềm Điềm đánh mặt2023-05-18 11:26
 • #429: Chương 429: Bạo lực nghệ thuật2023-05-18 11:27
 • #430: Chương 430: Đáng thương Điềm Điềm2023-05-18 11:27
 • #431: Chương 431: Dễ như trở bàn tay nhiệm vụ2023-05-18 11:27
 • #432: Chương 432: Lý Tuyết muội muội2023-05-18 11:27
 • #433: Chương 433: Gia giáo sâm nghiêm2023-05-18 11:27
 • #434: Chương 434: Lên đại học không thể nói yêu thương2023-05-18 11:27
 • #435: Chương 435: Không người tin tưởng Lý Tuyết thật đáng thương2023-05-18 11:28
 • #436: Chương 436: Chữa bệnh2023-05-18 11:28
 • #437: Chương 437: Diệp Hiểu Phong thức trả thù2023-05-18 11:28
 • #438: Chương 438: Mười bộ phòng2023-05-18 11:28
 • #439: Chương 439: Đáng thương Lý Dương2023-05-18 11:28
 • #440: Chương 440: Chém tay2023-05-18 11:28
 • #441: Chương 441: Cũng có một cái yêu cầu2023-05-18 11:29
 • #442: Chương 442: Cám dỗ trí mạng2023-05-18 11:29
 • #443: Chương 443: Tham tiền cha vợ2023-05-18 11:29
 • #444: Chương 444: Quyết định để lại cho các ngươi2023-05-18 11:29
 • #445: Chương 445: Tám trăm ngàn là quá khứ thức2023-05-18 11:29
 • #446: Chương 446: Đánh cược thắng thua2023-05-18 11:29
 • #447: Chương 447: Chắc thắng không thua2023-05-18 11:29
 • #448: Chương 448: Đánh cược tay2023-05-18 11:30
 • #449: Chương 449: Không có tay tỷ phu2023-05-18 11:30
 • #450: Chương 450: Cuối cùng một cái!2023-05-18 11:30
 • #451: Chương 451: Tiểu tử ngươi âm ta2023-05-18 11:30
 • #452: Chương 452: Quả đấm cùng khế ước2023-05-18 11:30
 • #453: Chương 453: Cử hành hôn lễ2023-05-18 11:30
 • #454: Chương 454: Hủy thi diệt tích2023-05-18 11:30
 • #455: Chương 455: Làm loạn2023-05-18 11:31
 • #456: Chương 456: Lộ ra mặt mũi thực2023-05-18 11:31
 • #457: Chương 457: Thật lòng đưa chúc phúc2023-05-18 11:31
 • #458: Chương 458: Tất cả nhân viên trúng giải2023-05-18 11:31
 • #459: Chương 459: Kếch xù lễ vật đám hỏi2023-05-18 11:31
 • #460: Chương 460: Hồ Tam tới2023-05-18 11:31
 • #461: Chương 461: Nhận thức con nuôi2023-05-18 11:31
 • #462: Chương 462: Không muốn gặp máu2023-05-18 11:32
 • #463: Chương 463: Quỳ xuống nói xin lỗi2023-05-18 11:32
 • #464: Chương 464: Rối rít lấy lòng2023-05-18 11:32
 • #465: Chương 465: Cạnh tranh làm con nuôi2023-05-18 11:32
 • #466: Chương 466: Tranh nhau nhận thức cha nuôi2023-05-18 11:32
 • #467: Chương 467: Mặt mũi mười phần2023-05-18 11:32
 • #468: Chương 468: Thế giới hủy diệt2023-05-18 11:32
 • #469: Chương 469: Resident Evil2023-05-18 11:32
 • #470: Chương 470: Kinh thiên một đòn2023-05-18 11:33
 • #471: Chương 471: Âm khí rò rỉ2023-05-18 11:33
 • #472: Chương 472: Xây cất tường thành2023-05-18 11:33
 • #473: Chương 473: Điểm tích lũy thánh địa2023-05-18 11:33
 • #474: Chương 474: Thị Huyết Đao2023-05-18 11:33
 • #475: Chương 475: Hệ thống chỗ sơ hở2023-05-18 11:33
 • #476: Chương 476: Thị Huyết Đao thăng cấp2023-05-18 11:33
 • #477: Chương 477: Cuồng bạo thăng cấp2023-05-18 11:34
 • #478: Chương 478: Làm bộ như Tiểu Bạch2023-05-18 11:34
 • #479: Chương 479: Càn quét điểm tích lũy2023-05-18 11:34
 • #480: Chương 480: Diệp Hiểu Phong gây chuyện2023-05-18 11:34
 • #481: Chương 481: Soái choáng váng2023-05-18 11:34
 • #482: Chương 482: Người nào bồi người nào ăn cơm2023-05-18 11:34
 • #483: Chương 483: Gặp lại tiểu nha đầu2023-05-18 11:35
 • #484: Chương 484: Nhị trung tìm người2023-05-18 11:35
 • #485: Chương 485: Trò chơi chơi đùa nhiều2023-05-18 11:35
 • #486: Chương 486: Dương Nhật Thiên Nhật2023-05-18 11:35
 • #487: Chương 487: Bạch Mã Vương Tử2023-05-18 11:35
 • #488: Chương 488: Vô năng kết quả2023-05-18 11:35
 • #489: Chương 489: Chỉ khốc vũ khí sắc bén2023-05-18 11:35
 • #490: Chương 490: Zombie đánh tới2023-05-18 11:36
 • #491: Chương 491: Xông ngang đánh thẳng2023-05-18 11:36
 • #492: Chương 492: Không phòng giữ được Âm Dương thành2023-05-18 11:36
 • #493: Chương 493: Phòng ngự cùng tấn công2023-05-18 11:36
 • #494: Chương 494: Tốt nhất phòng thủ là tấn công2023-05-18 11:36
 • #495: Chương 495: Đôi bên cùng có lợi giao dịch2023-05-18 11:37
 • #496: Chương 496: Nguyên nhân trọng yếu2023-05-18 11:37
 • #497: Chương 497: Phát ngôn viên2023-05-18 11:37
 • #498: Chương 498: Huấn luyện người mới2023-05-18 11:37
 • #499: Chương 499: Lựa chọn chính xác2023-05-18 11:37
 • #500: Chương 500: Nhiệt huyết phá2023-05-18 11:38
 • #501: Chương 501: Công pháp biên tập khí2023-05-18 11:38
 • #502: Chương 502: Âm Dương Quyền2023-05-18 11:38
 • #503: Chương 503: Cửu Hoa Thần Công2023-05-18 11:38
 • #504: Chương 504: Pháp bảo tự động sinh thành khí2023-05-18 11:38
 • #505: Chương 505: Bản sao Thị Huyết Đao2023-05-18 11:38
 • #506: Chương 506: Trận chiến đầu tiên2023-05-18 11:39
 • #507: Chương 507: Trận địa sẵn sàng đón quân địch2023-05-18 11:39
 • #508: Chương 508: Sợ mất mật!2023-05-18 11:39
 • #509: Chương 509: Xử lý thi thể2023-05-18 11:39
 • #510: Chương 510: Thi Đan2023-05-18 11:39
 • #511: Chương 511: Trước bão táp bình tĩnh2023-05-18 11:40
 • #512: Chương 512: Làm người ta kích động tin tức2023-05-18 11:40
 • #513: Chương 513: Không thực tế biện pháp2023-05-18 11:40
 • #514: Chương 514: Tịnh Hóa Chi Thủy chế tạo máy2023-05-18 11:40
 • #515: Chương 515: Lập uy2023-05-18 11:40
 • #516: Chương 516: Tốt tu luyện2023-05-18 11:40
 • #517: Chương 517: Chuẩn bị nghênh đón2023-05-18 11:40
 • #518: Chương 518: Thứ 2 chiến đấu2023-05-18 11:41
 • #519: Chương 519: Tuyệt vọng tin tức2023-05-18 11:41
 • #520: Chương 520: Hàn Băng thuật, Kim Cương thể2023-05-18 11:41
 • #521: Chương 521: Thành chủ trên thi thể bước qua đi2023-05-18 11:41
 • #522: Chương 522: Zombie chi hải2023-05-18 11:41
 • #523: Chương 523: Zombie biết pháp thuật2023-05-18 11:41
 • #524: Chương 524: Trường kỳ kháng chiến2023-05-18 11:41
 • #525: Chương 525: Thành chủ có thể bay2023-05-18 11:41
 • #526: Chương 526: Tùy tiện sát sát2023-05-18 11:42
 • #527: Chương 527: Thập Tinh Quỷ Sủng2023-05-18 11:42
 • #528: Chương 528: Giữ thăng bằng2023-05-18 11:42
 • #529: Chương 529: Năm chục ngàn mà thôi2023-05-18 11:42
 • #530: Chương 530: 100 triệu điểm tích lũy2023-05-18 11:42
 • #531: Chương 531: Mục tiêu: Tử Vân huyện2023-05-18 11:42
 • #532: Chương 532: Nếm được lợi lộc2023-05-18 11:43
 • #533: Chương 533: Niềm vui ngoài ý muốn2023-05-18 11:43
 • #534: Chương 534: Hàng trăm triệu2023-05-18 11:43
 • #535: Chương 535: Bão táp tới2023-05-18 11:43
 • #536: Chương 536: Điểm tích lũy một đi không trở lại2023-05-18 11:43
 • #537: Chương 537: Thật sự nghiền ép2023-05-18 11:43
 • #538: Chương 538: Thật là không nên quá thoải mái2023-05-18 11:44
 • #539: Chương 539: Vạn Thi Trảm2023-05-18 11:44
 • #540: Chương 540: Ngàn vạn quyết chiến2023-05-18 11:44
 • #541: Chương 541: Zombie vây thành2023-05-18 11:44
 • #542: Chương 542: Đi ra đi, Thần Long!2023-05-18 11:44
 • #543: Chương 543: Cửu Long thần uy2023-05-18 12:07
 • #544: Chương 544: Kề vai chiến đấu2023-05-18 12:07
 • #545: Chương 545: Thay nhau ra sân2023-05-18 12:07
 • #546: Chương 546: Xa luân đại chiến2023-05-18 12:08
 • #547: Chương 547: Vô liêm sỉ người2023-05-18 12:10
 • #548: Chương 548: Người gây chuyện2023-05-18 12:10
 • #549: Chương 549: Thế giới khiếp sợ!2023-05-18 12:10
 • #550: Chương 550: Cút ra ngoài2023-05-18 12:10
 • #551: Chương 551: Không nuôi Bạch Nhãn Lang2023-05-18 12:11
 • #552: Chương 552: Dẫn quỷ2023-05-18 12:11
 • #553: Chương 553: Chúng ta cũng làm không được!2023-05-18 12:11
 • #554: Chương 554: Thi Đan tu luyện2023-05-18 12:11
 • #555: Chương 555: Ngũ Hành bí thuật2023-05-18 12:11
 • #556: Chương 556: Muốn lễ vật2023-05-18 12:11
 • #557: Chương 557: Nữ vương quyền trượng2023-05-18 12:12
 • #558: Chương 558: Âm Dương Song Nhận2023-05-18 12:12
 • #559: Chương 559: Các cô gái thực tập2023-05-18 12:12
 • #560: Chương 560: Phối hợp đấu pháp2023-05-18 12:12
 • #561: Chương 561: Kề vai chiến đấu2023-05-18 12:12
 • #562: Chương 562: Mười năm ước hẹn2023-05-18 12:13
 • #563: Chương 563: Liên tục đại chiến2023-05-18 12:13
 • #564: Chương 564: Cần trưởng thành2023-05-18 12:13
 • #565: Chương 565: Lấy bạo chế bạo2023-05-18 12:13
 • #566: Chương 566: Không phải là người sống cũng không phải quỷ2023-05-18 12:13
 • #567: Chương 567: Ba đường thành phố thông ba tô sông2023-05-18 12:13
 • #568: Chương 568: Hai khối lệnh bài2023-05-18 12:14
 • #569: Chương 569: Tiến triển thần tốc2023-05-18 12:14
 • #570: Chương 570: Linh Châu sơ hiện2023-05-18 12:15
 • #571: Chương 571: Nhiệm vụ hoàn thành trước lúc2023-05-18 12:15
 • #572: Chương 572: Truyền trực tiếp nghiền ép2023-05-18 12:16
 • #573: Chương 573: Nhiệm vụ: Hoàn thành!2023-05-18 12:16
 • #574: Chương 574: Khách không mời mà đến2023-05-18 12:16
 • #575: Chương 575: Kinh ngạc: Quyền hạn không đủ2023-05-18 12:16
 • #576: Chương 576: Người làm hơn hẳn thần2023-05-18 12:17
 • #577: Chương 577: Kinh khủng chiến lực 50 lần2023-05-18 12:17
 • #578: Chương 578: Chênh lệch đang thu nhỏ lại2023-05-18 12:17
 • #579: Chương 579: Đừng nóng, trước chờ ta độ kiếp2023-05-18 12:18
 • #580: Chương 580: Thiên Lôi sau đó2023-05-18 12:18
 • #581: Chương 581: Vô địch thẻ2023-05-18 12:19
 • #582: Chương 582: Lẫn nhau tổn thương a2023-05-18 12:19
 • #583: Chương 583: Điểm tích lũy dùng hết2023-05-18 12:20
 • #584: Chương 584: Đại Viên Mãn2023-05-18 12:20
 • #585: Chương 584: Thiên cấp điểm tích lũy2023-05-18 12:20
 • #586: Chương 585: Rơi vào ma đạo2023-05-18 12:21
 • #587: Chương 586: Diệt Thương Khung2023-05-18 12:21
 • #588: Chương 587: Sinh tử vĩnh biệt2023-05-18 12:21
 • #589: Chương 588: Biến thành Điềm Điềm2023-05-18 12:22
 • #590: Chương 590: Hệ thống kích hoạt2023-05-18 12:22
 • #591: Chương 591: Vạn sự khởi đầu nan2023-05-18 12:23
 • #592: Chương 592: Trọng sinh gói quà lớn2023-05-18 12:23
 • #593: Chương 593: Mười năm lễ ăn mừng2023-05-18 12:24
 • #594: Chương 594: Xấu hổ tận xương2023-05-18 12:24
 • #595: Chương 595: Hào sảng đối ẩm2023-05-18 12:25
 • #596: Chương 596: Hạ Manh Nhan mơ mộng2023-05-18 12:25
 • #597: Chương 597: Mới nhậm chức nữ vương2023-05-18 12:26
 • #598: Chương 598: Địa Hạ Công Chúa2023-05-18 12:26
 • #599: Chương 599: Đêm khuya người đến chơi2023-05-18 12:27
 • #600: Chương 600: Mỹ nữ tuyệt sắc2023-05-18 12:27
 • #601: Chương 601: Trọng sinh gói quà lớn2023-05-18 12:27
 • #602: Chương 602: Khai Thiên Tích Địa2023-05-18 12:28
 • #603: Chương 603: Mạt Nhật cuộc chiến kỷ niệm2023-05-18 12:28
 • #604: Chương 604: Đi thăm chốn cũ2023-05-18 12:29
 • #605: Chương 605: Bực tức ra tay2023-05-18 12:29
 • #606: Chương 606: Sư phụ dạy ngươi2023-05-18 12:29
 • #607: Chương 607: Phách lối Tiếu Cương2023-05-18 12:30
 • #608: Chương 608: Dưới trời chiều mô tơ thiếu nữ2023-05-18 12:30
 • #609: Chương 609: Nhận nhau thân phận2023-05-18 12:31
 • #610: Chương 610: Địa Hạ Công Chúa quyết đoán2023-05-18 12:31
 • #611: Chương 611: Trung gian2023-05-18 12:32
 • #612: Chương 612: Sóng ngầm dũng động2023-05-18 12:33
 • #613: Chương 613: Tái chiến Nghiệt Long2023-05-18 12:33
 • #614: Chương 614: Tổ sư không đứng đắn2023-05-18 12:34
 • #615: Chương 615: Chỉnh lý thân xác thối tha2023-05-18 12:34
 • #616: Chương 616: Di Hồn Hoán Vị2023-05-18 12:35
 • #617: Chương 617: Lễ ăn mừng bắt đầu2023-05-18 12:35
 • #618: Chương 618: Cuồn cuộn sóng ngầm2023-05-18 12:36
 • #619: Chương 619: Tuyên bố hôn sự2023-05-18 12:36
 • #620: Chương 620: Ngươi chết không chết a2023-05-18 12:36
 • #621: Chương 621: Nắm chắc phần thắng2023-05-18 12:37
 • #622: Chương 622: Chủ Mẫu hiện thân2023-05-18 12:37
 • #623: Chương 623: Máu tanh tiểu thí hài2023-05-18 12:37
 • #624: Chương 624: Cường giả ra tay2023-05-18 12:38
 • #625: Chương 625: Không cho khi dễ sư nương2023-05-18 12:38
 • #626: Chương 626: Đại Tế Ti2023-05-18 12:39
 • #627: Chương 627: Không thể không cần2023-05-18 12:40
 • #628: Chương 628: Thái Sơn Áp Đỉnh gánh Thiên Lôi2023-05-18 12:40
 • #629: Chương 629: Điểm kỹ năng một lần nữa thiết lập2023-05-18 12:41
 • #630: Chương 630: Làm nam nhân, rất tốt!2023-05-18 12:42
 • #631: Chương 631: Hoàn toàn nghiền ép2023-05-18 12:42
 • #632: Chương 632: Van cầu ngươi, giết ta!2023-05-18 12:43
 • #633: Chương 633: Gặp lại2023-05-18 12:43
 • #634: Chương 634: Thành chủ nữ vương một tay bắt2023-05-18 12:44
 • #635: Chương 635: Hạ Manh Nhan hạnh phúc2023-05-18 12:44
 • #636: Chương 636: Liều mình một đòn2023-05-18 12:44
 • #637: Chương 637: Trừng phạt phản đồ2023-05-18 12:45
 • #638: Chương 634: Không gian khai quật2023-05-18 12:45
 • #639: Chương 635: Mở ra hắc ám2023-05-18 12:46
 • #640: Chương 636: Mở ra Tiểu Thế Giới2023-05-18 12:46
 • #641: Chương 637: Đại Tế Ti có lời2023-05-18 12:47
 • #642: Chương 638: Linh Châu thế giới2023-05-18 12:47
 • #643: Chương 639: Diệp Vấn Thiên2023-05-18 12:48
 • #644: Chương 640: Tiến vào Tiểu Thế Giới2023-05-18 12:48
 • #645: Chương 641: Đêm đống lửa2023-05-18 12:49
 • #646: Chương 642: Chiến lão chuột2023-05-18 12:49
 • #647: Chương 643: Ẩn thân ra khỏi thành2023-05-18 12:50
 • #648: Chương 643: Ngạo mạn kết quả2023-05-18 12:51
 • #649: Chương 644: Khôi lỗi bảo tiêu2023-05-18 12:51
 • #650: Chương 645: Tu luyện thần tốc2023-05-18 12:51
 • #651: Chương 646: Thất Thải Tường Vân2023-05-18 12:53
 • #652: Chương 651: Tắm Thiên Lôi2023-05-18 12:53
 • #653: Chương 652: Điên cuồng thăng cấp2023-05-18 12:54
 • #654: Chương 654: Truyền Công2023-05-18 12:54
 • #655: Chương 655: Kinh thiên phát hiện2023-05-18 12:55
 • #656: Chương 656: Không cách nào thăng cấp2023-05-18 12:55
 • #657: Chương 657: Dự Ngôn Nhân2023-05-18 12:56
 • #658: Chương 658: Tứ Môn công pháp2023-05-18 12:56
 • #659: Chương 659: Ngã lại ngã2023-05-18 12:57
 • #660: Chương 660: Cống thoát nước bắt quỷ2023-05-18 12:57
 • #661: Chương 661: Hoài bích thực tội2023-05-18 12:58
 • #662: Chương 662: Thất cấp thực lực2023-05-18 12:58
 • #663: Chương 663: Cửu U Phệ Dương2023-05-18 12:59
 • #664: Chương 664: Một người chết2023-05-18 12:59
 • #665: Chương 665: Tử trấn2023-05-18 13:00
 • #666: Chương 666: Linh lực Tinh Thạch2023-05-18 13:00
 • #667: Chương 667: Đào trận2023-05-18 13:00
 • #668: Chương 668: Phong Ma đại trận2023-05-18 13:00
 • #669: Chương 669: Biến thân con nhện2023-05-18 13:00
 • #670: Chương 670: Vô địch thời khắc2023-05-18 13:00
 • #671: Chương 671: Bắt đầu khai quật2023-05-18 13:01
 • #672: Chương 672: Ma Chú Sơn2023-05-18 13:01
 • #673: Chương 673: Ngàn dặm truy lùng2023-05-18 13:01
 • #674: Chương 674: Giết người Đoạt Bảo2023-05-18 13:01
 • #675: Chương 675: Lần nữa Luyện Khí2023-05-18 13:02
 • #676: Chương 676: Mục tiêu Cửu U núi2023-05-18 13:02
 • #677: Chương 677: Chia rẽ2023-05-18 13:02
 • #678: Chương 678: Bảo vệ hòa bình thế giới2023-05-18 13:03
 • #679: Chương 679: Linh Châu đưa tặng2023-05-18 13:03
 • #680: Chương 680: Bên trên Cửu U núi2023-05-18 13:03
 • #681: Chương 681: Phách lối đệ tử2023-05-18 13:03
 • #682: Chương 682: Chỉ số thông minh thiếu phí2023-05-18 13:04
 • #683: Chương 683: Đáng thương môn phái2023-05-18 13:04
 • #684: Chương 684: Đậu bức thuộc tính2023-05-18 13:04
 • #685: Chương 685: Môn quy sửa2023-05-18 13:04
 • #686: Chương 686: Quy củ sửa đổi một chút2023-05-18 13:05
 • #687: Chương 687: Đàm phán bắt đầu2023-05-18 13:05
 • #688: Chương 688: Được voi đòi tiên2023-05-18 13:05
 • #689: Chương 689: Đi ra nhận lấy cái chết2023-05-18 13:06
 • #690: Chương 690: Hết tình hết nghĩa2023-05-18 13:06
 • #691: Chương 691: Hai mặt2023-05-18 13:06
 • #692: Chương 692: Dẫn sói vào nhà2023-05-18 13:07
 • #693: Chương 693: Bẫy rập2023-05-18 13:07
 • #694: Chương 694: Ăn sạch!2023-05-18 13:07
 • #695: Chương 695: Vào sau núi2023-05-18 13:07
 • #696: Chương 696: Đi về phía phần cuối2023-05-18 13:08
 • #697: Chương 697: Giống nhau như đúc thế giới2023-05-18 13:08
 • #698: Chương 698: Luyện Khí tìm người2023-05-18 13:08
 • #699: Chương 699: Cửu Thiên Kiếm2023-05-18 13:08
 • #700: Chương 699: Linh khí tới!2023-05-18 13:09
 • #701: Chương 700: Cuối cùng ở chờ đến2023-05-18 13:09
 • #702: Chương 701: Nhân Tộc Chí Tôn2023-05-18 13:09
 • #703: Chương 702: Luân Hồi Môn2023-05-18 13:10
 • #704: Chương 702: Hệ thống bí ẩn2023-05-18 13:10
 • #705: Chương 703: Dã Nhân đại ca2023-05-18 13:10
 • #706: Chương 704: Phản bội?2023-05-18 13:10
 • #707: Chương 705: Vạn giới trung tâm2023-05-18 13:11
 • #708: Chương 706: Lúc chi hẹp giữa2023-05-18 13:11
 • #709: Chương 707: Khách tới ngoài ý muốn2023-05-18 13:11
 • #710: Chương 708: Trở lại Cửu U Các2023-05-18 13:11
 • #711: Chương 709: Thác loạn thời không2023-05-18 13:11
 • #712: Chương 710: Biến mất tranh sơn thủy2023-05-18 13:12
 • #713: Chương 711: Trở lại Tu Chân Giới2023-05-18 13:12
 • #714: Chương 712: Mỗi người một ngã2023-05-18 13:12
 • #715: Chương 713: Mới thời gian chi nhánh2023-05-18 13:12
 • #716: Chương 714: Cha ruột a!2023-05-18 13:13
 • #717: Chương 715: Cố hương khó khăn hồi2023-05-18 13:13
 • #718: Chương 716: Thế giới ước hẹn2023-05-18 13:13
 • #719: Chương 717: Người nhà tâm nguyện2023-05-18 13:13
 • #720: Chương 718: Gian kế được như ý2023-05-18 13:13
 • #721: Chương 719: Thành Thần nhiều như chó2023-05-18 13:14
 • #722: Chương 720: Chuột bồi luyện2023-05-18 13:14
 • #723: Chương 721: Hai nữ Độ Kiếp2023-05-18 13:14
 • #724: Chương 722: Mở quan tài? Không được!2023-05-18 13:14
 • #725: Chương 723: Táng tận lương tâm2023-05-18 13:14
 • #726: Chương 724: Sự kiện khen thưởng2023-05-18 13:14
 • #727: Chương 725: Không muốn tọa kỵ2023-05-18 13:14
 • #728: Chương 726: Xả thân cứu chủ2023-05-18 13:15
 • #729: Chương 727: Giết người Diệt Hồn2023-05-18 13:15
 • #730: Chương 728: Âm Dương Chu báo đáp2023-05-18 13:15
 • #731: Chương 729: Bên trên Linh Sơn2023-05-18 13:15
 • #732: Chương 730: Phải làm được muốn cầu2023-05-18 13:16
 • #733: Chương 731: Diệp Hiểu Phong điêu2023-05-18 13:16
 • #734: Chương 732: Điêu vật chất2023-05-18 13:16
 • #735: Chương 733: Không biết thế giới2023-05-18 13:16
 • #736: Chương 734: Khổng lồ linh lực Tinh Thạch2023-05-18 13:16
 • #737: Chương 735: Đại công cáo thành2023-05-18 13:17
 • #738: Chương 736: Khiêu chiến Cửu U các2023-05-18 13:17
 • #739: Chương 737: Hãm hại Tử Thần Hỏa Môn2023-05-18 13:17
 • #740: Chương 738: Lại là sáo lộ2023-05-18 13:17
 • #741: Chương 739: Hướng ra2023-05-18 13:17
 • #742: Chương 740: Vượt qua không gian2023-05-18 13:17
 • #743: Chương 741: Chiến Hồn trận2023-05-18 13:18
 • #744: Chương 742: Ngũ Phù Bát Trận Thuật2023-05-18 13:18
 • #745: Chương 743: Đoạt lại địa bàn2023-05-18 13:18
 • #746: Chương 744: Siêu nhất cấp thực lực2023-05-18 13:18
 • #747: Chương 745: Phá không kế hoạch2023-05-18 13:18
 • #748: Chương 746: Tiến nhập tân thế giới2023-05-18 13:19
 • #749: Chương 747: Con kiến hôi há chỉ trời cao2023-05-18 13:19
 • #750: Chương 748: Tới cao thủ2023-05-18 13:19
 • #751: Chương 749: Đừng đùa chết2023-05-18 13:19
 • #752: Chương 752: Lực lượng khống chế2023-05-18 13:19
 • #753: Chương 753: Phù chú bí mật2023-05-18 13:19
 • #754: Chương 754: Lôi Phù2023-05-18 13:20
 • #755: Chương 755: Ngũ Đại Môn Phái2023-05-18 13:20
 • #756: Chương 756: Tử Vi phái2023-05-18 13:20
 • #757: Chương 757: Lạc Diễm lập uy2023-05-18 13:20
 • #758: Chương 758: Diệt Thiên bang2023-05-18 13:20
 • #759: Chương 759: Tập hợp đủ năm phù2023-05-18 13:20
 • #760: Chương 760: Khởi động thời không chức năng xác định vị trí2023-05-18 13:21
 • #761: Chương 761: Siêu cấp Thất Thải Thiên Lôi2023-05-18 13:21
 • #762: Chương 762: Thái Sơn Áp Đỉnh gánh Thiên Lôi2023-05-18 13:21
 • #763: Chương 763: Tiến nhập hệ thống2023-05-18 13:21
 • #764: Chương 764: Tìm kí chủ2023-05-18 13:21
 • #765: Chương 765: Ngoài ý muốn!2023-05-18 13:22
 • #766: Chương 766: Hệ thống nòng cốt2023-05-18 13:22
 • #767: Chương 767: Chân chính hệ thống tu luyện2023-05-18 13:22
 • #768: Chương 768: Hệ thống nhiệm vụ2023-05-18 13:22
 • #769: Chương 769: Hắc Tâm hệ thống2023-05-18 13:22
 • #770: Chương 770: Thôn Thiên quyết2023-05-18 13:22
 • #771: Chương 771: Kí chủ treo2023-05-18 13:23
 • #772: Chương 772: Hấp thu hệ thống2023-05-18 13:23
 • #773: Chương 773: Lần nữa làm người2023-05-18 13:23
 • #774: Chương 774: Trăm thành đại hội2023-05-18 13:23
 • #775: Chương 775: Thập Nhị thành2023-05-18 13:23
 • #776: Chương 776: Lôi Đình thủ đoạn2023-05-18 13:24
 • #777: Chương 777: Mở rộng ra chém giết2023-05-18 13:24
 • #778: Chương 778: Đại náo New York thành2023-05-18 13:24
 • #779: Chương 779: Ý chí tương đương với cỏ rác2023-05-18 13:24
 • #780: Chương 780: Tiểu Hổ trở lại2023-05-18 13:24
 • #781: Chương 781: Tiểu Hổ tìm sư phụ2023-05-18 13:24
 • #782: Chương 782: Chém Chiến Hạm2023-05-18 13:25
 • #783: Chương 783: Đòi hỏi nhiều2023-05-18 13:25
 • #784: Chương 784: Thu được Hạm Đội2023-05-18 13:25
 • #785: Chương 785: Phản đồ2023-05-18 13:25
 • #786: Chương 786: Trở lên Cửu U núi2023-05-18 13:25
 • #787: Chương 787: Liền hỏi một tiếng còn có ai2023-05-18 13:25
 • #788: Chương 788: Hút khô Linh Trì2023-05-18 13:26
 • #789: Chương 789: Hảo sư phụ2023-05-18 13:26
 • #790: Chương 789: Bái Lão Đại2023-05-18 13:26
 • #791: Chương 790: Bái Lão Đại (hai )2023-05-18 13:26
 • #792: Chương 791: Một đường đi, một đường quét2023-05-18 13:26
 • #793: Chương 792: Bảy viên hạt châu2023-05-18 13:27
 • #794: Chương 793: Luân Hồi thần2023-05-18 13:27
 • #795: Chương 794: Sáng Thế Thần đại súy mại2023-05-18 13:27
 • #796: Chương 795: Sáng Thế Thần nhắc nhở2023-05-18 13:27
 • #797: Chương 796: Thần Cấp cũng nằm cũng trúng đạn2023-05-18 13:27
 • #798: Chương 797: Có chút giữ lại2023-05-18 13:27
 • #799: Chương 798: Cao xử bất thắng hàn2023-05-18 13:28
 • #800: Chương 799: Tam đẳng Phách Thiên bang2023-05-18 13:28
 • #801: Chương 800: Đại lượng huấn luyện2023-05-18 13:28
 • #802: Chương 801: Dẫn động Thiên Lôi2023-05-18 13:28
 • #803: Chương 802: Hắc trùng2023-05-18 13:28
 • #804: Chương 803: Trùng Tộc2023-05-18 13:29
 • #805: Chương 804: Nhà giàu mới nổi trong lòng2023-05-18 13:29
 • #806: Chương 805: Trung thành cùng lợi ích2023-05-18 13:29
 • #807: Chương 806: Rời đi người2023-05-18 13:29
 • #808: Chương 808: Sống chết có nhau2023-05-18 13:29
 • #809: Chương 809: Không quên ban đầu tâm2023-05-18 13:29
 • #810: Chương 810: Trùng Tộc uy hiếp2023-05-18 13:30
 • #811: Chương 811: Lần nữa xào bài2023-05-18 13:30
 • #812: Chương 812: Trùng Tộc tới2023-05-18 13:30
 • #813: Chương 813: Mặt Trăng phía sau2023-05-18 13:30
 • #814: Chương 814: Trùng Tộc đại quân2023-05-18 13:30
 • #815: Chương 815: Ngày sau viện quân2023-05-18 13:30
 • #816: Chương 816: Tinh Tế súng laser2023-05-18 13:31
 • #817: Chương 817: Đánh lén chiến thuật2023-05-18 13:31
 • #818: Chương 818: Trái Đất nguy cơ2023-05-18 13:31
 • #819: Chương 819: Thế không thể đỡ2023-05-18 13:31
 • #820: Chương 820: Cứu người như cứu hỏa2023-05-18 13:31
 • #821: Chương 821: Dẫn dụ vây quét2023-05-18 13:31
 • #822: Chương 822: Cấp tốc phát triển2023-05-18 13:31
 • #823: Chương 823: Siêu cấp đánh lén2023-05-18 13:32
 • #824: Chương 824: Biến mất bốn Đại Phái2023-05-18 13:32
 • #825: Chương 825: Thánh Môn2023-05-18 13:32
 • #826: Chương 826: Huyết Tế2023-05-18 13:32
 • #827: Chương 827: Thánh Huyết môn2023-05-18 13:32
 • #828: Chương 828: Tiên Cấp lực lượng2023-05-18 13:32
 • #829: Chương 829: Dị giới gặp nhau2023-05-18 13:33
 • #830: Chương 830: Chết thảm trọng2023-05-18 13:33
 • #831: Chương 831: Trùng Tộc thù2023-05-18 13:33
 • #832: Chương 832: Lần nữa đánh lén2023-05-18 13:33
 • #833: Chương 833: Thập Đại Cao Thủ2023-05-18 13:33
 • #834: Chương 834: Âm Dương Quyền ra2023-05-18 13:33
 • #835: Chương 835: Quá độ tiêu hao2023-05-18 13:34
 • #836: Chương 836: Tu bổ lỗ đen2023-05-18 13:34
 • #837: Chương 837: Thân vùi lấp trùng vây2023-05-18 13:34
 • #838: Chương 838: Hỏng bét2023-05-18 13:34
 • #839: Chương 839: Bầu trời đảo2023-05-18 13:34
 • #840: Chương 840: Cánh người2023-05-18 13:34
 • #841: Chương 841: Tuyết Hoa cùng Tiểu Vũ Mao2023-05-18 13:35
 • #842: Chương 842: Hái thuốc trở về2023-05-18 13:35
 • #843: Chương 843: Cướp bóc kế hoạch2023-05-18 13:35
 • #844: Chương 844: Tự làm tự chịu2023-05-18 13:35
 • #845: Chương 845: Phiêu bạc không chỗ nương tựa2023-05-18 13:35
 • #846: Chương 846: Trùng Tộc trung tâm2023-05-18 13:35
 • #847: Chương 847: Trúng kế2023-05-18 13:36
 • #848: Chương 848: Tiên Cấp cao thủ2023-05-18 13:36
 • #849: Chương 849: Cuối cùng đại chiêu2023-05-18 13:36
 • #850: Chương 850: Mềm lòng Sáng Thế Thần2023-05-18 13:36
 • #851: Chương 851: Tiên Giới con đường2023-05-18 13:36
 • #852: Chương 852: Tiên Giới uy hiếp2023-05-18 13:36
 • #853: Chương 853: Cuồng vọng đại giới2023-05-18 13:37
 • #854: Chương 854: Cà rốt và cây gậy2023-05-18 13:37
 • #855: Chương 855: Âm Dương Quyền thái độ2023-05-18 13:37
 • #856: Chương 856: Địa Tiên cấp2023-05-18 13:37
 • #857: Chương 857: Muốn mang Côn Lôn Phái2023-05-18 13:37
 • #858: Chương 858: Nửa đường giết ra2023-05-18 13:37
 • #859: Chương 859: Tìm kiếm tốc thành2023-05-18 13:37
 • #860: Chương 860: Điên cuồng phía sau2023-05-18 13:38
 • #861: Chương 861: Người không lấn ta, ta không lấn hiếp người2023-05-18 13:38
 • #862: Chương 862: Thả hổ về rừng2023-05-18 13:38
 • #863: Chương 863: Hai mười bảy phái liên quân2023-05-18 13:38
 • #864: Chương 864: Sụp đổ2023-05-18 13:38
 • #865: Chương 865: Đại La Kim Tiên2023-05-18 13:38
 • #866: Chương 866: Không phải là địch tức hữu2023-05-18 13:39
 • #867: Chương 867: Tiên minh2023-05-18 13:39
 • #868: Chương 868: Sáng suốt lựa chọn2023-05-18 13:39
 • #869: Chương 869: Phản bội cùng đầu hàng2023-05-18 13:39
 • #870: Chương 870: Hai mười môn phái quy thuận2023-05-18 13:39
 • #871: Chương 871: Côn Lôn tới hàng2023-05-18 13:40
 • #872: Chương 872: Tiên Tôn cuộc chiến2023-05-18 13:40
 • #873: Chương 873: Tiên Tôn thất bại2023-05-18 13:40
 • #874: Chương 874: Thua không tính là thua2023-05-18 13:40
 • #875: Chương 875: Trận Quỷ ra tay2023-05-18 13:40
 • #876: Chương 876: La Thiên Vũ2023-05-18 13:40
 • #877: Chương 877: Ta tới thử xem2023-05-18 13:40
 • #878: Chương 878: Ta tới thử xem (2 )2023-05-18 13:41
 • #879: Chương 879: Đánh sáp lá cà2023-05-18 13:41
 • #880: Chương 880: Treo Đả Tiên tôn2023-05-18 13:41
 • #881: Chương 881: Nhị Đồ Đệ2023-05-18 13:41
 • #882: Chương 882: Năm vị Tiên Đế2023-05-18 13:41
 • #883: Chương 883: Lên như diều gặp gió2023-05-18 13:41
 • #884: Chương 884: Cũng không phân biệt mở2023-05-18 13:42
 • #885: Chương 885: Đơn độc huấn luyện2023-05-18 13:42
 • #886: Chương 886: Tiểu Vũ Mao không hiểu2023-05-18 13:42
 • #887: Chương 887: Lạc Phượng Trảm2023-05-18 13:42
 • #888: Chương 888: Tự nhiên kèn hiệu2023-05-18 13:42
 • #889: Chương 889: Xích Viêm móng2023-05-18 13:42
 • #890: Chương 890: Lôi Đình Thiểm Điện thương2023-05-18 13:42
 • #891: Chương 891: Phách Thiên bang phân bộ2023-05-18 13:43
 • #892: Chương 892: Phong bế tu luyện2023-05-18 13:43
 • #893: Chương 893: Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:43
 • #894: Chương 894: Di Vong Chi Địa2023-05-18 13:43
 • #895: Chương 895: Di Vong Chi Địa (hai )2023-05-18 13:43
 • #896: Chương 896: Hồng Hoang cự thú2023-05-18 13:43
 • #897: Chương 897: Không gian sụp đổ2023-05-18 13:44
 • #898: Chương 898: Cự thú xuất thổ2023-05-18 13:44
 • #899: Chương 899: Âm Vật2023-05-18 13:44
 • #900: Chương 900: Đó là thần2023-05-18 13:44
 • #901: Chương 901: Sáng Thế lý luận2023-05-18 13:44
 • #902: Chương 902: Thần Cách2023-05-18 13:44
 • #903: Chương 903: Nghênh đón thắng lợi2023-05-18 13:44
 • #904: Chương 904: Điều binh khiển tướng2023-05-18 13:45
 • #905: Chương 905: Bán Thần thân thể2023-05-18 13:45
 • #906: Chương 906: Thắng lợi cơ hội2023-05-18 13:45
 • #907: Chương 907: Thành Thần đi2023-05-18 13:45
 • #908: Chương 908: Bá Thiên thần2023-05-18 13:45
 • #909: Chương 909: Thần Tích2023-05-18 13:45
 • #910: Chương 910: Ba cái nguyện nhìn2023-05-18 13:46
 • #911: Chương 911: Chung cực nguyện vọng2023-05-18 13:46
 • #912: Chương 912: Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:46
 • #913: Chương 913: Lực lượng thần2023-05-18 13:47
 • #914: Chương 914: So với ai khác càng tối tăm2023-05-18 13:47
 • #915: Chương 915: Hỏa Thần2023-05-18 13:47
 • #916: Chương 916: Chờ đợi cơ hội2023-05-18 13:47
 • #917: Chương 917: Bảo hổ lột da2023-05-18 13:47
 • #918: Chương 918: Cơ hội tới2023-05-18 13:47
 • #919: Chương 919: Chá tượng một trong2023-05-18 13:47
 • #920: Chương 920: Tăng cường thần lực2023-05-18 13:48
 • #921: Chương 921: Đoạn Cửu Thiên bí mật2023-05-18 13:48
 • #922: Chương 922: Siêu (vượt qua) Thần chi lực2023-05-18 13:48
 • #923: Chương 923: Tân thế giới thành Thần2023-05-18 13:48
 • #924: Chương 924: Coi quẻ2023-05-18 13:48
 • #925: Chương 925: Một ngày mười quẻ2023-05-18 13:48
 • #926: Chương 926: Nam Bình vương2023-05-18 13:49
 • #927: Chương 927: Hiện đại xã hội2023-05-18 13:49
 • #928: Chương 928: Đại sư đoàn2023-05-18 13:49
 • #929: Chương 929: Vào cửa2023-05-18 13:49
 • #930: Chương 930: Khiêu chiến2023-05-18 13:49
 • #931: Chương 931: Không biết xấu hổ thủ đoạn2023-05-18 13:49
 • #932: Chương 932: Từ Thực Kỳ quả, tự làm tự chịu2023-05-18 13:50
 • #933: Chương 933: Thần cũng có hỏa khí2023-05-18 13:50
 • #934: Chương 934: Hoàn toàn nghiền áp2023-05-18 13:50
 • #935: Chương 935: Rung động nhất giải quyết biện pháp2023-05-18 13:50
 • #936: Chương 936: Băng Tuyết thần2023-05-18 13:50
 • #937: Chương 937: Phá hoại quy củ2023-05-18 13:50
 • #938: Chương 938: Trở lại Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:50
 • #939: Chương 939: Đại môn mở lại2023-05-18 13:51
 • #940: Chương 940: Chết!2023-05-18 13:51
 • #941: Chương 941: Không báo không nghỉ2023-05-18 13:51
 • #942: Chương 942: Thanh tràng2023-05-18 13:51
 • #943: Chương 943: Tiên Giới chuyện2023-05-18 13:51
 • #944: Chương 944: Thế giới tặng2023-05-18 13:51
 • #945: Chương 945: Tiểu Vũ Mao tới2023-05-18 13:52
 • #946: Chương 946: Phân phối thế giới2023-05-18 13:52
 • #947: Chương 947: Tử Vong Chi Thần2023-05-18 13:52
 • #948: Chương 948: Điềm Điềm tâm ý2023-05-18 13:52
 • #949: Chương 949: Mười năm sau đó2023-05-18 13:52
 • #950: Chương 950: Kinh động Hela2023-05-18 13:52
 • #951: Chương 951: Chiến Thần Điện thượng2023-05-18 13:53
 • #952: Chương 952: Kim giáp thần2023-05-18 13:53
 • #953: Chương 953: Dời đi mục tiêu2023-05-18 13:53
 • #954: Chương 954: Hela hiện thân2023-05-18 13:53
 • #955: Chương 955: Nơi này có người xấu2023-05-18 13:53
 • #956: Chương 956: Băng Tuyết thần nhiệm vụ2023-05-18 13:53
 • #957: Chương 957: Chịu chết2023-05-18 13:54
 • #958: Chương 958: Vô chủ thế giới thành Thần2023-05-18 13:54
 • #959: Chương 959: Lại trèo cao đỉnh2023-05-18 13:54
 • #960: Chương 960: Chiến Hela2023-05-18 13:54
 • #961: Chương 961: Thần Vực tan biến2023-05-18 13:54
 • #962: Chương 962: Cửu Thiên Kiếm ra2023-05-18 13:54
 • #963: Chương 963: Cửu Thiên Kiếm đoạn2023-05-18 13:55
 • #964: Chương 964: Chân Thần lực2023-05-18 13:55
 • #965: Chương 965: Tứ phương Thần Vực2023-05-18 13:55
 • #966: Chương 966: Siêu Thần Tu luyện2023-05-18 13:55
 • #967: Chương 967: Sáng Thế Thần hiện2023-05-18 13:55
 • #968: Chương 968: Thực tập bắt đầu2023-05-18 13:55
 • #969: Chương 969: Hoang đảo cầu sinh2023-05-18 13:56
 • #970: Chương 970: Nhảy dù2023-05-18 13:56
 • #971: Chương 971: Đánh Sát Quỷ quái2023-05-18 13:56
 • #972: Chương 972: Hoang đảo chuẩn bị2023-05-18 13:56
 • #973: Chương 973: Thi thể và quỷ phụ thân2023-05-18 13:56
 • #974: Chương 974: Bạch Y nữ quỷ2023-05-18 13:56
 • #975: Chương 975: Dương trường tị đoản2023-05-18 13:56
 • #976: Chương 976: Đổi mới chỗ sơ hở2023-05-18 14:01
 • #977: Chương 977: Chiến lợi phẩm2023-05-18 14:02
 • #978: Chương 978: Phù chú chỗ dùng2023-05-18 14:02
 • #979: Chương 979: Chuẩn bị chiến đấu2023-05-18 14:02
 • #980: Chương 980: Toàn diện phòng thủ2023-05-18 14:02
 • #981: Chương 981: Kỳ ngộ cùng nguy cơ2023-05-18 14:02
 • #982: Chương 982: Cường hóa Đinh Lực2023-05-18 14:03
 • #983: Chương 983: Chìa khóa tác dụng2023-05-18 14:03
 • #984: Chương 984: Ngầm không gian2023-05-18 14:03
 • #985: Chương 985: Hoang đảo bản đồ2023-05-18 14:03
 • #986: Chương 986: Liều mạng được đến2023-05-18 14:03
 • #987: Chương 987: Tự nguyện con chốt thí2023-05-18 14:03
 • #988: Chương 988: Cực kỳ vô dụng2023-05-18 14:04
 • #989: Chương 989: Rót nước không về2023-05-18 14:04
 • #990: Chương 990: Chém Đinh Lực2023-05-18 14:04
 • #991: Chương 991: Đêm thứ ba2023-05-18 14:04
 • #992: Chương 992: Lục Mao cương thi2023-05-18 14:04
 • #993: Chương 993: Bách Quỷ đồ giám2023-05-18 14:05
 • #994: Chương 994: Bảy ngày kết thúc2023-05-18 14:05
 • #995: Chương 995: Chủ Thần lừa dối2023-05-18 14:05
 • #996: Chương 996: Thứ bảy trăm mười hai lần Luân Hồi2023-05-18 14:05
 • #997: Chương 997: Thực tập tiến bộ2023-05-18 14:05
 • #998: Chương 998: Siêu thần nhược điểm2023-05-18 14:05
 • #999: Chương 999: Mới ngoạn pháp2023-05-18 14:06
 • #1000: Chương 1000: Nguy cơ đánh tới2023-05-18 14:06
 • #1001: Chương 1001: Thần bí mỹ nữ2023-05-18 14:06
 • #1002: Chương 1002: Thứ một ngày!2023-05-18 14:06
 • #1003: Chương 1003: Giác tỉnh2023-05-18 14:06
 • #1004: Chương 1004: Chân chính siêu thần2023-05-18 14:07
 • #1005: Chương 1005: Ngàn năm chiến hữu2023-05-18 14:07
 • #1006: Chương 1006: Đại gia đình2023-05-18 14:07
 • #1007: Chương 1007: Sở hữu đã là hư vô2023-05-18 14:07
 • #1008: Chương 1008: Lạc đường biết quay lại2023-05-18 14:08
 • #1009: Chương 1009: Ăn trộm không dễ dàng2023-05-18 14:08
 • #1010: Chương 1010: Ăn bám2023-05-18 14:08
 • #1011: Chương 1011: Cẩm tú vườn hoa2023-05-18 14:08
 • #1012: Chương 1012: Hà đại tiểu thư2023-05-18 14:08
 • #1013: Chương 1013: Trở lại Trái Đất2023-05-18 14:09
 • #1014: Chương 1014: Phá hoại quy tắc2023-05-18 14:09
 • #1015: Chương 1015: Chán nản tử đệ dã tâm2023-05-18 14:09
 • #1016: Chương 1016: Vạch kế hoạch2023-05-18 14:10
 • #1017: Chương 1017: Lật đổ hết thảy2023-05-18 14:10
 • #1018: Chương 1018: Sáng Thế Thần tài bồi2023-05-18 14:10
 • #1019: Chương 1019: Tiếp nhận2023-05-18 14:10
 • #1020: Chương 1020: Chí cao lực lượng tống hợp chứng2023-05-18 14:10
 • #1021: Chương 1021: Ái trách trách2023-05-18 14:11
 • #1022: Chương 1022: Nghịch chuyển thời gian2023-05-18 14:11
 • #1023: Chương 1023: Buổi tối nhảy lầu2023-05-18 14:11
 • #1024: Chương 1024: Nhẹ một chút2023-05-18 14:11
 • #1025: Chương 1025: Bạn gái trước2023-05-18 14:11
 • #1026: Chương 1026: Chia tay2023-05-18 14:11
 • #1027: Chương 1027: Có tiền nhậm chức tính2023-05-18 14:12
 • #1028: Chương 1028: Thú vị lại có ý định Nghĩa chuyện2023-05-18 14:12
 • #1029: Chương 1029: Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu2023-05-18 14:12
 • #1030: Chương 1030: Tề tụ một đường2023-05-18 14:12
 • #1031: Chương 1031: Diệp Tri Thu2023-05-18 14:12
 • #1032: Chương 1032: Vũ trụ người quản lý2023-05-18 14:12
 • #1033: Chương 1033: Sinh con trận đấu2023-05-18 14:13
 • #1034: Chương 1034: Bọn nhỏ tương lai2023-05-18 14:13
 • #1035: Chương 1035: Diệp Tri Xuân2023-05-18 14:13
 • #1036: Chương 1036: Biến cố2023-05-18 14:13
 • #1037: Chương 1037: Báo thù2023-05-18 14:13
 • #1038: Chương 1038: Về nhà? Không có gia!2023-05-18 14:14
 • #1039: Chương 1039: Lửa giận đốt2023-05-18 14:14
 • #1040: Chương 1040: Thần Chi Bản Nguyên2023-05-18 14:14
 • #1041: Chương 1041: Lực tổng hợp2023-05-18 14:14
 • #1042: Chương 1042: Cứ làm như vậy!2023-05-18 14:14
 • #1043: Chương 1043: Xem ai chết!2023-05-18 14:14
 • #1044: Chương 1044: Phong cách Diệp Tri Xuân2023-05-18 14:15
 • #1045: Chương 1045: Bản nguyên thạch bí mật2023-05-18 14:15
 • #1046: Chương 1046: Ba cái bản nguyên thần2023-05-18 14:15
 • #1047: Chương 1047: Bản nguyên dung hợp2023-05-18 14:16
 • #1048: Chương 1048: Chương kết2023-05-18 14:16
 • #1049: Chương 1049: Kết thúc cảm nghĩ2023-05-18 14:16
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Thập Tông Tội 2

TiKay

Thập Tông Tội 1

TiKay

Bất Tử, Ta Đành Phải Đóng Giả Huyết Tộc

TiKay

Tạ Mời, Người Tại Cthulhu, Sanity Vô Hạn! !

TiKay

Chạy Trốn Phim Trường

TiKay

Kinh Dị Trò Chơi: Dáng Dấp Quá Hung Làm Sao Bây Giờ

TiKay

Leave a Reply