Huyền Nghi

Vô Địch Bắt Quỷ Hệ Thống

Vô Địch Bắt Quỷ Hệ Thống

Quyền đả cương thi ác quỷ, chân đá tà đạo quy thiên; đánh ngã thiên hạ yêu nữ, ôm giữ mỹ nhân kiều thê; kiếm chỉ âm dương hai giới, bắt quỷ hệ thống trâu bò!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Convert by ๖ۣۜCaoঌ ↭ ๖ۣۜTiếnঌ

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Cổ Minh Nguyệt Dạ
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Chương 1: Bắt quỷ hệ thống2023-05-18 10:06
 • #2: Chương 2: Rút thưởng2023-05-18 10:06
 • #3: Chương 3: Trớ Chú Thuật2023-05-18 10:07
 • #4: Chương 4: Tỷ thí2023-05-18 10:08
 • #5: Chương 5: Phát tiền2023-05-18 10:08
 • #6: Chương 6: Hệ thống thăng cấp2023-05-18 10:08
 • #7: Chương 7: Hệ thống nhiệm vụ2023-05-18 10:08
 • #8: Chương 8: Điểm tích lũy hối đoái2023-05-18 10:09
 • #9: Chương 9: Nữ quỷ quần áo đỏ2023-05-18 10:09
 • #10: Chương 10: Gặp hung biến hóa cát2023-05-18 10:10
 • #11: Chương 11: Thần cấp kiếm gỗ đào2023-05-18 10:10
 • #12: Chương 12: Hắc Bào quỷ2023-05-18 10:11
 • #13: Chương 13: Thần Độn thuật2023-05-18 10:11
 • #14: Chương 14: Mẫu Cẩu cầu xin tha thứ2023-05-18 10:11
 • #15: Chương 15: Đào Mộ2023-05-18 10:11
 • #16: Chương 16: Nói thật phù2023-05-18 10:12
 • #17: Chương 17:2023-05-18 10:12
 • #18: Chương 18: Ẩn thân phù2023-05-18 10:12
 • #19: Chương 19: Cả gốc lẫn lãi2023-05-18 10:13
 • #20: Chương 20: Làm ảo thuật2023-05-18 10:13
 • #21: Chương 21: Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn2023-05-18 10:13
 • #22: Chương 22: Khảo thí tất qua phù2023-05-18 10:13
 • #23: Chương 23: Nữ lão sư xinh đẹp2023-05-18 10:14
 • #24: Chương 24: Thích dập đầu2023-05-18 10:14
 • #25: Chương 25: Quỷ Sủng2023-05-18 10:14
 • #26: Chương 26: Dám đánh ta huynh đệ2023-05-18 10:14
 • #27: Chương 27: Đánh người khen thưởng2023-05-18 10:15
 • #28: Chương 28: Hồ nhân tạo xác chết trôi2023-05-18 10:15
 • #29: Chương 29: Hắc Thủy quỷ2023-05-18 10:15
 • #30: Chương 30: Âm Dương thành2023-05-18 10:15
 • #31: Chương 31: Quỷ Đạo2023-05-18 10:16
 • #32: Chương 32: Đánh người rất thoải mái2023-05-18 10:16
 • #33: Chương 33: Siêu Độ gói quà lớn2023-05-18 10:16
 • #34: Chương 34: Hai hộp ái tâm canh2023-05-18 10:16
 • #35: Chương 35: Tối nay làm bạn gái ngươi2023-05-18 10:16
 • #36: Chương 36: Lão tài xế trên người2023-05-18 10:17
 • #37: Chương 37: Cung Điện Buckingham2023-05-18 10:17
 • #38: Chương 38: Chưa bao giờ đánh người2023-05-18 10:17
 • #39: Chương 39: Lại biến ma thuật2023-05-18 10:17
 • #40: Chương 40: Thổ hào nhiệm vụ2023-05-18 10:17
 • #41: Chương 41: Ta thật là tới bao tràng2023-05-18 10:18
 • #42: Chương 42: Chờ ngươi tới khiêu vũ2023-05-18 10:18
 • #43: Chương 43: Mãnh Quỷ sào huyệt2023-05-18 10:18
 • #44: Chương 44: Lão tử là tới thanh bản đồ2023-05-18 10:18
 • #45: Chương 45: Cấp 4 Quỷ Vực2023-05-18 10:18
 • #46: Chương 46: Tổ sư hàng lâm2023-05-18 10:18
 • #47: Chương 47: Vô địch thẻ2023-05-18 10:19
 • #48: Chương 48: Mãn cấp2023-05-18 10:19
 • #49: Chương 49: Đêm khuya tới khiêu vũ2023-05-18 10:19
 • #50: Chương 50: Sắc quỷ cổ2023-05-18 10:19
 • #51: Chương 51: Làm châm đi2023-05-18 10:20
 • #52: Chương 52: Đũa châm cứu2023-05-18 10:20
 • #53: Chương 53: Tư nhân thân phận2023-05-18 10:20
 • #54: Chương 54: Phản Hương2023-05-18 10:20
 • #55: Chương 55: Thăng cấp Quỷ Sủng2023-05-18 10:20
 • #56: Chương 56: Cao Cấp Trớ Chú Thuật2023-05-18 10:21
 • #57: Chương 57: Chấp hành gia pháp2023-05-18 10:21
 • #58: Chương 58: Thu tỷ2023-05-18 10:21
 • #59: Chương 59: Phù Chú Đại Toàn2023-05-18 10:21
 • #60: Chương 60: Diệp Hiểu Phong bảo tiêu2023-05-18 10:21
 • #61: Chương 61: Cao Cấp Trớ Chú Thuật bị thiên lôi đánh2023-05-18 10:21
 • #62: Chương 62: Lớn lên tiểu nha đầu2023-05-18 10:21
 • #63: Chương 63: Một con gà!2023-05-18 10:22
 • #64: Chương 64: Vận khí mạnh nổ2023-05-18 10:22
 • #65: Chương 65: Nói là làm phù2023-05-18 10:22
 • #66: Chương 66: Hệ thống cho thuê2023-05-18 10:22
 • #67: Chương 67: Bài Độc Dưỡng Nhan Đan2023-05-18 10:22
 • #68: Chương 68: Đáy quần lấy ra kiếm2023-05-18 10:22
 • #69: Chương 69: Quỷ thắt cổ2023-05-18 10:22
 • #70: Chương 70: Tam Tuyệt Cửu Sát Cục2023-05-18 10:23
 • #71: Chương 71: Không bằng cầm thú2023-05-18 10:23
 • #72: Chương 72: Giấy Linh2023-05-18 10:23
 • #73: Chương 73: Thi Tiên Sinh2023-05-18 10:23
 • #74: Chương 74: Nhân Tính Hóa hệ thống2023-05-18 10:23
 • #75: Chương 75: Công pháp tu chân2023-05-18 10:23
 • #76: Chương 76: Ở nữ sinh ký túc xá2023-05-18 10:23
 • #77: Chương 77: Diệp Hiểu Phong mục tiêu2023-05-18 10:24
 • #78: Chương 78: Mỹ nhân gom nhiệm vụ2023-05-18 10:24
 • #79: Chương 79: Mị quỷ kêu oan2023-05-18 10:24
 • #80: Chương 80: Sắc cũng có đạo2023-05-18 10:24
 • #81: Chương 81: Trung Cấp mỹ nữ thu thập2023-05-18 10:24
 • #82: Chương 82: Cường hôn2023-05-18 10:24
 • #83: Chương 83: Đánh lại một lần2023-05-18 10:24
 • #84: Chương 84: Là đi hay ở2023-05-18 10:25
 • #85: Chương 85: Không đầu nữ quỷ2023-05-18 10:25
 • #86: Chương 86: Trăm vạn điểm tích lũy2023-05-18 10:25
 • #87: Chương 87: Sát Thủ VS Sát Thủ2023-05-18 10:25
 • #88: Chương 88: Tàng Bảo Đồ2023-05-18 10:25
 • #89: Chương 89: Mỹ thực càn quét nhiệm vụ2023-05-18 10:25
 • #90: Chương 90: Biểu diễn một lần2023-05-18 10:25
 • #91: Chương 91: Ngàn vạn bữa ăn lớn2023-05-18 10:26
 • #92: Chương 92: Mềm lòng Diệp Hiểu Phong2023-05-18 10:26
 • #93: Chương 93: Ngươi quá ngây thơ2023-05-18 10:26
 • #94: Chương 94: Cửu Chuyển Đằng Long2023-05-18 10:26
 • #95: Chương 95: Có lòng tốt nhắc nhở2023-05-18 10:26
 • #96: Chương 96: Đừng nóng, chờ ta khách hàng tiệm2023-05-18 10:26
 • #97: Chương 97: Tiểu tiểu tiểu lão bà2023-05-18 10:26
 • #98: Chương 98: Trước thu lợi tức2023-05-18 10:27
 • #99: Chương 99: Chẳng bằng con chó2023-05-18 10:27
 • #100: Chương 100: Chân tướng chỉ có một2023-05-18 10:27
 • #101: Chương 101: Khôi Lỗi phù2023-05-18 10:27
 • #102: Chương 102: Ta là có nguyên tắc người2023-05-18 10:27
 • #103: Chương 103: Ngươi là tới đưa điểm tích lũy2023-05-18 10:27
 • #104: Chương 104: Học tập2023-05-18 10:27
 • #105: Chương 105: Thần cấp công pháp mua một tặng một2023-05-18 10:28
 • #106: Chương 106: Lấy võ nhập đạo2023-05-18 10:28
 • #107: Chương 107: Tiểu nha đầu đến cửa2023-05-18 10:28
 • #108: Chương 108: Tranh đoạt tình nhân2023-05-18 10:28
 • #109: Chương 109: Vô cùng thê thảm2023-05-18 10:28
 • #110: Chương 110: Tây Sơn Quỷ Ảnh2023-05-18 10:28
 • #111: Chương 111: Vô Diện quỷ2023-05-18 10:28
 • #112: Chương 112: Vũ Đạo Cửu Cấp2023-05-18 10:29
 • #113: Chương 113: Kính Nghiệp phù PK Trấn Thi phù2023-05-18 10:29
 • #114: Chương 114: Giết cương thi2023-05-18 10:29
 • #115: Chương 115: Tham Lang Bang âm mưu2023-05-18 10:29
 • #116: Chương 116: Dương Nhật Thiên mất tích2023-05-18 10:29
 • #117: Chương 117: Quỷ Tiên Sinh2023-05-18 10:29
 • #118: Chương 118: Thần tốc tu luyện2023-05-18 10:29
 • #119: Chương 119: Chết không có chỗ chôn2023-05-18 10:29
 • #120: Chương 120: Cặn bã tương đương với thức ăn gia súc2023-05-18 10:30
 • #121: Chương 121: Ca trộm không phải là mộ2023-05-18 10:30
 • #122: Chương 122: Diệp Hiểu Phong chú ngữ2023-05-18 10:30
 • #123: Chương 123: Ta không phải là bác sĩ2023-05-18 10:30
 • #124: Chương 124: Lão bà miễn phí2023-05-18 10:30
 • #125: Chương 125: Đột nhiên kinh hỉ2023-05-18 10:30
 • #126: Chương 126: Mặc quần áo vào càng đẹp mắt2023-05-18 10:30
 • #127: Chương 127: Thành thật ở chỗ nào2023-05-18 10:31
 • #128: Chương 128: Ăn bữa ăn lớn2023-05-18 10:31
 • #129: Chương 129: Đệ nhất thiên hạ trang2023-05-18 10:31
 • #130: Chương 130: Lý Thiên Thu anh của nàng2023-05-18 10:31
 • #131: Chương 131: Sống không bằng chết2023-05-18 10:31
 • #132: Chương 132: Cao Cấp mỹ thực càn quét nhiệm vụ2023-05-18 10:31
 • #133: Chương 133: Đáng tiếc đáng tiếc thật đáng tiếc2023-05-18 10:31
 • #134: Chương 134: Thật là đúng dịp ta chính là2023-05-18 10:31
 • #135: Chương 135: Mông liệu2023-05-18 10:32
 • #136: Chương 136: Tiểu thí hài âm mưu2023-05-18 10:32
 • #137: Chương 137: Toàn Chiếu Kỳ2023-05-18 10:32
 • #138: Chương 138: Hệ thống phần mềm hack2023-05-18 10:32
 • #139: Chương 139: Huy can2023-05-18 10:32
 • #140: Chương 140: Hiểu sơ hiểu sơ2023-05-18 10:32
 • #141: Chương 141: Khiêm tốn Diệp Hiểu Phong2023-05-18 10:33
 • #142: Chương 142:2023-05-18 10:33
 • #143: Chương 143: Giẫm đạp người ngược lại bị giẫm đạp2023-05-18 10:33
 • #144: Chương 144: Trêu chọc ta kết quả2023-05-18 10:33
 • #145: Chương 145: Ta chính là tên khốn kia2023-05-18 10:33
 • #146: Chương 146: Đi ra Lý gia2023-05-18 10:33
 • #147: Chương 147: Chữ2023-05-18 10:33
 • #148: Chương 148: Cao Cấp rút thưởng công năng2023-05-18 10:34
 • #149: Chương 149: Ba loại phương thức tu luyện2023-05-18 10:34
 • #150: Chương 150: Bài tập máy in2023-05-18 10:34
 • #151: Chương 151: Xông Lý gia2023-05-18 10:34
 • #152: Chương 152: Diệp Hiểu Phong biện pháp2023-05-18 10:34
 • #153: Chương 153: Chức gia chủ2023-05-18 10:34
 • #154: Chương 154: Tu luyện thoải mái ngất trời2023-05-18 10:35
 • #155: Chương 155: Mộng Cảnh Hồn Tu2023-05-18 10:35
 • #156: Chương 156: Xem!2023-05-18 10:35
 • #157: Chương 157: Cửu Đạo Nhân2023-05-18 10:35
 • #158: Chương 158: Cùng chó tỷ thí2023-05-18 10:35
 • #159: Chương 159: Chó Đoán Mệnh2023-05-18 10:36
 • #160: Chương 160: Chó bày trận2023-05-18 10:36
 • #161: Chương 161: Đấu pháp2023-05-18 10:36
 • #162: Chương 162: Trung Cấp thổ hào nhiệm vụ2023-05-18 10:36
 • #163: Chương 163: Pháp Khí2023-05-18 10:36
 • #164: Chương 164: Ba giây2023-05-18 10:36
 • #165: Chương 165: Kim thương bất đảo đại lực hoàn2023-05-18 10:36
 • #166: Chương 166: Đấu giá tráng kiện2023-05-18 10:37
 • #167: Chương 167: Giá trên trời sáo lộ2023-05-18 10:37
 • #168: Chương 168: Bỏ tiền mua đánh mặt2023-05-18 10:37
 • #169: Chương 169: Dạ chiến Cửu Đạo Nhân2023-05-18 10:37
 • #170: Chương 170: Hoàn mỹ chết2023-05-18 10:37
 • #171: Chương 171: Tiểu thí hài thế giới2023-05-18 10:37
 • #172: Chương 172: Hạ tử thủ2023-05-18 10:38
 • #173: Chương 173: Hai cái chân2023-05-18 10:38
 • #174: Chương 174: Cho ngươi một khối tiền2023-05-18 10:38
 • #175: Chương 175: Nói nghĩa khí2023-05-18 10:38
 • #176: Chương 176: Các ngươi đã bị bao vây2023-05-18 10:38
 • #177: Chương 177: Giang gia có2023-05-18 10:38
 • #178: Chương 178: Cho hắn một triệu2023-05-18 10:38
 • #179: Chương 179: Cường Thân kiện thể đại lực hoàn2023-05-18 10:39
 • #180: Chương 180: Con nhà giàu2023-05-18 10:39
 • #181: Chương 181: Giang gia thiên tài2023-05-18 10:39
 • #182: Chương 182: Biệt thự Quỷ Ảnh2023-05-18 10:39
 • #183: Chương 183: Cùng nhau đồng hành2023-05-18 10:39
 • #184: Chương 184: Kính Trung quỷ2023-05-18 10:39
 • #185: Chương 185: Chọc ta kết quả2023-05-18 10:40
 • #186: Chương 186: Tranh nhau yêu2023-05-18 10:40
 • #187: Chương 187: Đi nhà ai2023-05-18 10:40
 • #188: Chương 188: Khai Quang Kỳ2023-05-18 10:40
 • #189: Chương 189: Khổng Tử nói, chớ trang bức2023-05-18 10:40
 • #190: Chương 190: Mỹ nữ tìm tới cửa2023-05-18 10:41
 • #191: Chương 191: Năm đó chuyện cũ2023-05-18 10:41
 • #192: Chương 192: Lão Tử muốn định ngươi2023-05-18 10:41
 • #193: Chương 193: Nguyện thua cuộc2023-05-18 10:41
 • #194: Chương 194: Lẫn nhau tổn thương nha2023-05-18 10:41
 • #195: Chương 195: Thị trưởng Giang thành2023-05-18 10:41
 • #196: Chương 196: Kỳ tích2023-05-18 10:42
 • #197: Chương 197: Vương Giả trở về2023-05-18 10:42
 • #198: Chương 198: Không đánh nữ nhân2023-05-18 10:42
 • #199: Chương 199: Rợn cả tóc gáy2023-05-18 10:42
 • #200: Chương 200: Diệp Hiểu Phong ra giá2023-05-18 10:42
 • #201: Chương 201: Mười tỉ đại đan2023-05-18 10:42
 • #202: Chương 202: Mọc ra cái thận đan2023-05-18 10:43
 • #203: Chương 203: Diệp Hiểu Phong lá bài tẩy2023-05-18 10:43
 • #204: Chương 204: Thu hoạch ngoài ý muốn2023-05-18 10:43
 • #205: Chương 205: Họa Trung Giới2023-05-18 10:43
 • #206: Chương 206: Hôn từ giã2023-05-18 10:44
 • #207: Chương 207: Vô tình gặp được2023-05-18 10:44
 • #208: Chương 208: Mãnh Hổ Bang2023-05-18 10:44
 • #209: Chương 209: Trở về Giang Thành2023-05-18 10:44
 • #210: Chương 210: Ban ngày ban mặt2023-05-18 10:44
 • #211: Chương 211: Thật to thật to2023-05-18 10:44
 • #212: Chương 212: Chữa trị đại ba chứng2023-05-18 10:44
 • #213: Chương 213: Lý Tuyết làm ăn lớn2023-05-18 10:45
 • #214: Chương 214: Diệp Hiểu Phong yêu cầu2023-05-18 10:45
 • #215: Chương 215: Nhân bì nữ2023-05-18 10:45
 • #216: Chương 216: Thi trùng2023-05-18 10:45
 • #217: Chương 217: Mưu sát xử nữ2023-05-18 10:45
 • #218: Chương 218: Lâm vào Huyễn Trận2023-05-18 10:45
 • #219: Chương 219: Thiết giáp cương thi2023-05-18 10:46
 • #220: Chương 220: Làm đồ đệ báo thù2023-05-18 10:46
 • #221: Chương 221: Pháp thuật gói quà lớn2023-05-18 10:46
 • #222: Chương 222: Ác độc kế sách2023-05-18 10:46
 • #223: Chương 223: Uy hiếp Giang Tâm Nguyệt2023-05-18 10:46
 • #224: Chương 224: Đi chết đi!2023-05-18 10:46
 • #225: Chương 225: Ta muốn điểm tích lũy2023-05-18 10:47
 • #226: Chương 226: Không biết nguy hiểm2023-05-18 10:47
 • #227: Chương 227: Hủy Diệt Hệ Thống2023-05-18 10:47
 • #228: Chương 228: Hệ thống vs hệ thống2023-05-18 10:47
 • #229: Chương 229: Hệ thống VS hệ thống (2 )2023-05-18 10:47
 • #230: Chương 230: Hệ thống VS hệ thống (3 )2023-05-18 10:47
 • #231: Chương 231: Điềm Điềm thăng cấp2023-05-18 10:48
 • #232: Chương 232: Âm Dương thành phương án2023-05-18 10:48
 • #233: Chương 233: Lại vào Mãnh Quỷ sào huyệt2023-05-18 10:48
 • #234: Chương 234: Thịt rồng xào Thái Tuế2023-05-18 10:48
 • #235: Chương 235: Long chi chiến hồn2023-05-18 10:48
 • #236: Chương 236: Điểm tích lũy đại càn quét2023-05-18 10:48
 • #237: Chương 237: Cửu Long kiếm2023-05-18 10:48
 • #238: Chương 238: Kim Đan cao thủ2023-05-18 10:48
 • #239: Chương 239: Vạn Hỏa Quy Nhất2023-05-18 10:49
 • #240: Chương 240: Cửu Long tháp2023-05-18 10:49
 • #241: Chương 241: Thần Long nhất tộc2023-05-18 10:49
 • #242: Chương 242: Ba cái điều kiện2023-05-18 10:49
 • #243: Chương 243: Cao thủ tuyệt thế2023-05-18 10:49
 • #244: Chương 244: Chiến đấu Cửu Long2023-05-18 10:49
 • #245: Chương 245: Thắng lợi trở về2023-05-18 10:50
 • #246: Chương 246: Diệt trừ Mãnh Hổ Bang2023-05-18 10:50
 • #247: Chương 247: Giang Thành Phong Vân2023-05-18 10:50
 • #248: Chương 248: Chuẩn bị đấu giá2023-05-18 10:50
 • #249: Chương 249: Giáo huấn ăn trộm2023-05-18 10:50
 • #250: Chương 250: Diệu Khả hôn ước2023-05-18 10:50
 • #251: Chương 251: Chữa khỏi trăm bệnh2023-05-18 10:50
 • #252: Chương 252: Bàn lộng thị phi2023-05-18 10:51
 • #253: Chương 253: Thu học trò2023-05-18 10:51
 • #254: Chương 254: Cửu Dương Nghịch Thiên Quyết2023-05-18 10:51
 • #255: Chương 255: Tây Sơn ngôi miếu đổ nát2023-05-18 10:51
 • #256: Chương 256: Một hang đầu người2023-05-18 10:51
 • #257: Chương 257: Quần Ma Loạn Vũ2023-05-18 10:51
 • #258: Chương 258: Quỷ Vương2023-05-18 10:52
 • #259: Chương 259: Lộ ra kế hoạch2023-05-18 10:52
 • #260: Chương 260: Giương đông kích tây2023-05-18 10:52
 • #261: Chương 261: Giết ra đường máu2023-05-18 10:52
 • #262: Chương 262: Bị phát hiện2023-05-18 10:52
 • #263: Chương 263: Ngoài ý muốn người tới2023-05-18 10:52
 • #264: Chương 264: Giải trừ vũ trang2023-05-18 10:53
 • #265: Chương 265: Đấu giá bắt đầu2023-05-18 10:53
 • #266: Chương 266: Lẫn nhau hâm mộ2023-05-18 10:53
 • #267: Chương 267: Cơ hội làm ăn2023-05-18 10:53
 • #268: Chương 268: Đàm phán2023-05-18 10:53
 • #269: Chương 269: Câu cá2023-05-18 10:53
 • #270: Chương 270: Cuồng mở gói quà lớn2023-05-18 10:54
 • #271: Chương 271: Kiếm tiền quá mệt mỏi2023-05-18 10:54
 • #272: Chương 272: Lớp học nữ sinh đại chiến2023-05-18 10:54
 • #273: Chương 273: Bách Quỷ nhiệm vụ2023-05-18 10:54
 • #274: Chương 274: Một trăm khối một lần2023-05-18 10:54
 • #275: Chương 275: Hệ thống tự hủy2023-05-18 10:54
 • #276: Chương 276: Giang Tâm Nguyệt ý đồ2023-05-18 10:54
 • #277: Chương 277: Ngồi phi thuyền vũ trụ quỷ2023-05-18 10:55
 • #278: Chương 278: Nhị Đồ Đệ2023-05-18 10:55
 • #279: Chương 279: Diệp Hiểu Phong mị lực2023-05-18 10:55
 • #280: Chương 280: Hậu viện không nổi lửa2023-05-18 10:55
 • #281: Chương 281: Hắc ám thập tam điều2023-05-18 10:55
 • #282: Chương 282: Hỏa bạo tình cảnh2023-05-18 10:56
 • #283: Chương 283: Có ai mặt mũi2023-05-18 10:56
 • #284: Chương 284: Phồn hoa như gấm2023-05-18 10:56
 • #285: Chương 285: Mỹ vị nghệ thuật2023-05-18 10:56
 • #286: Chương 286: Kinh ngạc phía sau kinh ngạc2023-05-18 10:56
 • #287: Chương 287: Báo đáp đại biểu diễn2023-05-18 10:57
 • #288: Chương 288: Đánh mặt một cảnh2023-05-18 10:57
 • #289: Chương 289: Đạp Tuyết Vô Ngân2023-05-18 10:57
 • #290: Chương 290: Liên tiếp bên trên mới2023-05-18 10:57
 • #291: Chương 291: Nhị Long Hí Châu2023-05-18 10:57
 • #292: Chương 292: Vô lý hòa thượng2023-05-18 10:57
 • #293: Chương 293: Ba đầu đấu2023-05-18 10:58
 • #294: Chương 294: Hoàng Đại Sư2023-05-18 10:58
 • #295: Chương 295: Thu tiểu đệ2023-05-18 10:58
 • #296: Chương 296: Hỏa bạo thế giới2023-05-18 10:58
 • #297: Chương 297: Bao tràng2023-05-18 10:58
 • #298: Chương 298: Một tỷ nhiệm vụ2023-05-18 10:58
 • #299: Chương 299: Kinh hỉ2023-05-18 10:59
 • #300: Chương 300: Dữ nhiều lành ít2023-05-18 10:59
 • #301: Chương 301: Đông lạnh giấc ngủ2023-05-18 10:59
 • #302: Chương 302: Hủy diệt quả bom2023-05-18 10:59
 • #303: Chương 303: Ngược sát Lê Thiên Minh2023-05-18 10:59
 • #304: Chương 304: Nói!2023-05-18 11:00
 • #305: Chương 305: Hạ âm gian2023-05-18 11:00
 • #306: Chương 306: Trên hoàng tuyền lộ2023-05-18 11:00
 • #307: Chương 307: Không di nguyện2023-05-18 11:00
 • #308: Chương 308: Tam Sinh Thạch trước2023-05-18 11:00
 • #309: Chương 309: Luân hồi cửa2023-05-18 11:00
 • #310: Chương 310: Âm Dương Cửu Châm2023-05-18 11:01
 • #311: Chương 311: Phong Đô Đại Đế2023-05-18 11:01
 • #312: Chương 312: Đạo Giới liên minh2023-05-18 11:01
 • #313: Chương 313: Tần Song2023-05-18 11:01
 • #314: Chương 314: Đánh vào bên trong2023-05-18 11:01
 • #315: Chương 315: Tam Tuyệt Môn2023-05-18 11:02
 • #316: Chương 316: Tần minh chủ2023-05-18 11:02
 • #317: Chương 317: Sư phụ khẩu dụ2023-05-18 11:02
 • #318: Chương 318: Thơ đích thân viết2023-05-18 11:02
 • #319: Chương 319: Giết hắn2023-05-18 11:02
 • #320: Chương 320: Hai món bảo bối2023-05-18 11:02
 • #321: Chương 321: Rời đi Âm Phủ2023-05-18 11:02
 • #322: Chương 322: Thân thể con người sửa chữa phục hồi2023-05-18 11:03
 • #323: Chương 323: Xây nhà2023-05-18 11:03
 • #324: Chương 324: Diệu Khả chữa bệnh2023-05-18 11:03
 • #325: Chương 325: Cơ sở học tập2023-05-18 11:03
 • #326: Chương 326: Đoàn tụ thành2023-05-18 11:03
 • #327: Chương 327: Nữ quỷ trở về2023-05-18 11:03
 • #328: Chương 328: Tử Vân Sơn2023-05-18 11:04
 • #329: Chương 329: Qua đường phí2023-05-18 11:04
 • #330: Chương 330: Mua về2023-05-18 11:04
 • #331: Chương 331: Xây thành chuẩn bị2023-05-18 11:04
 • #332: Chương 332: Ra giá2023-05-18 11:04
 • #333: Chương 333: Thiên hạ mướn thợ2023-05-18 11:04
 • #334: Chương 334: Vào Họa Trung Giới2023-05-18 11:05
 • #335: Chương 335: Hủy diệt thế giới2023-05-18 11:05
 • #336: Chương 336: Làm cướp bóc gặp phải cướp bóc2023-05-18 11:05
 • #337: Chương 337: Tu Chân Giới trị an2023-05-18 11:05
 • #338: Chương 338: Lạt điều đổi xe thể thao2023-05-18 11:05
 • #339: Chương 339: Luyện Khí2023-05-18 11:06
 • #340: Chương 340: Phản đoạt cướp2023-05-18 11:06
 • #341: Chương 341: Đánh tơi bời Nữ Tặc2023-05-18 11:06
 • #342: Chương 342: Cô nương ngốc2023-05-18 11:06
 • #343: Chương 343: Sinh tử lôi đài2023-05-18 11:06
 • #344: Chương 344: Bẫy rập!2023-05-18 11:07
 • #345: Chương 345: Phản bẫy rập2023-05-18 11:07
 • #346: Chương 346: Hãm hại ca2023-05-18 11:07
 • #347: Chương 347: Phát sinh biến2023-05-18 11:07
 • #348: Chương 348: Mọi người cẩn thận, nhanh máu đỏ!2023-05-18 11:07
 • #349: Chương 349: Đột xuất vòng vây2023-05-18 11:07
 • #350: Chương 350: Người nào uy hiếp người nào2023-05-18 11:08
 • #351: Chương 351: Đổi tài xế2023-05-18 11:08
 • #352: Chương 352: Thực lực bay vọt2023-05-18 11:08
 • #353: Chương 353: Trong chạy trốn ngủ2023-05-18 11:08
 • #354: Chương 354: Cha vợ đại nhân2023-05-18 11:08
 • #355: Chương 355: Chạy thoát2023-05-18 11:08
 • #356: Chương 356: Dưới đất mê cung2023-05-18 11:09
 • #357: Chương 357: Thỏ khôn có ba hang2023-05-18 11:09
 • #358: Chương 358: Mới học dùng liền2023-05-18 11:09
 • #359: Chương 359: Tu luyện một chút2023-05-18 11:09
 • #360: Chương 360: Thiên Sơn mê cung2023-05-18 11:09
 • #361: Chương 361: Ba đầu cương thi2023-05-18 11:09
 • #362: Chương 362: Hiếm hoi Linh Dược2023-05-18 11:10
 • #363: Chương 363: Tụ Lực Đan2023-05-18 11:10
 • #364: Chương 364: Tiên Hồng Ban Chỉ2023-05-18 11:10
 • #365: Chương 365: Giữ vững tu luyện2023-05-18 11:10
 • #366: Chương 366: Huyết Giáo giáo chủ2023-05-18 11:10
 • #367: Chương 367: Thị Huyết Thần Công2023-05-18 11:10
 • #368: Chương 368: Ba ngày ước hẹn2023-05-18 11:11
 • #369: Chương 369: Ba năm cùng ba giây2023-05-18 11:11
 • #370: Chương 370: Linh Tịch kỳ2023-05-18 11:11
 • #371: Chương 371: Hướng ngược lại tu luyện2023-05-18 11:11
 • #372: Chương 372: Ngự Phong Thuật2023-05-18 11:11
 • #373: Chương 373: Yêu Thú2023-05-18 11:11
 • #374: Chương 374: Năng lượng Tinh Thạch2023-05-18 11:12
 • #375: Chương 375: Chắc chắn phải chết2023-05-18 11:12
 • #376: Chương 376: Nghĩa bất dung từ2023-05-18 11:12
 • #377: Chương 377: Thực lực kinh người2023-05-18 11:12
 • #378: Chương 378: Bát Bảo Giao Long Khải2023-05-18 11:12
 • #379: Chương 379: Luyện chế Thần Khí2023-05-18 11:13
 • #380: Chương 380: Độ Kiếp2023-05-18 11:13
 • #381: Chương 381: Kinh khủng lực phòng ngự2023-05-18 11:13
 • #382: Chương 382: Huyết Giáo lịch sử2023-05-18 11:13
 • #383: Chương 383: Ngạc nhiên phối hợp2023-05-18 11:14
 • #384: Chương 384: Khẩn cấp rút lui2023-05-18 11:14
 • #385: Chương 385: Tám môn phái nhỏ2023-05-18 11:14
 • #386: Chương 386: Huyết Giáo có hy vọng2023-05-18 11:15
 • #387: Chương 387: Nhuộm máu nắng sớm ban mai2023-05-18 11:15
 • #388: Chương 388: Chỉ có giết đường2023-05-18 11:15
 • #389: Chương 389: Ai cản ta thì phải chết2023-05-18 11:15
 • #390: Chương 390: Cao thủ tỷ thí2023-05-18 11:16
 • #391: Chương 391: Ngươi chết2023-05-18 11:16
 • #392: Chương 392: Bố trí2023-05-18 11:16
 • #393: Chương 393: Diệp Hiểu Phong vũ khí2023-05-18 11:17
 • #394: Chương 394: Dạ chiến2023-05-18 11:17
 • #395: Chương 395: Tác cục2023-05-18 11:17
 • #396: Chương 396: Thân thể con người sợi củ cải2023-05-18 11:17
 • #397: Chương 397: Huyết Giáo phục hưng2023-05-18 11:17
 • #398: Chương 398: Đếm ngược2023-05-18 11:18
 • #399: Chương 399: Cửu Long Chí2023-05-18 11:18
 • #400: Chương 400: Trở lại Thế Tục Giới2023-05-18 11:18
 • #401: Chương 401: Một cái đại tẩu2023-05-18 11:18
 • #402: Chương 402: Nhanh chân đến trước2023-05-18 11:18
 • #403: Chương 403: Kiếm tiền chi đạo2023-05-18 11:18
 • #404: Chương 404: Thời không tọa độ2023-05-18 11:19
 • #405: Chương 405:2023-05-18 11:19
 • #406: Chương 406: Kính Chiếu Yêu2023-05-18 11:19
 • #407: Chương 407: Cơ trí Hoàng Đế2023-05-18 11:19
 • #408: Chương 408: Từ Ninh Cung2023-05-18 11:20
 • #409: Chương 409: Tất cả chém2023-05-18 11:20
 • #410: Chương 410: Kiến thức vô giá2023-05-18 11:20
 • #411: Chương 411: Tân tiến nghiền ép2023-05-18 11:21
 • #412: Chương 412: Quái Điểu bay ra Tử Cấm Thành2023-05-18 11:21
 • #413: Chương 413: Như thế nào tiết kiệm tiền2023-05-18 11:22
 • #414: Chương 414: Kê biên tài sản hoàng cung2023-05-18 11:22
 • #415: Chương 415: Hủy diệt trở về2023-05-18 11:22
 • #416: Chương 416: Người máy tập kích2023-05-18 11:23
 • #417: Chương 417: Bốn trận chiến Lê Thiên Minh2023-05-18 11:23
 • #418: Chương 418: Bất Tử Chi Thân2023-05-18 11:23
 • #419: Chương 419: Tu Chân Giới thứ 2 cao thủ2023-05-18 11:24
 • #420: Chương 420: Hư danh dối trá2023-05-18 11:24
 • #421: Chương 421: Không nên đùa bỡn kiếm2023-05-18 11:24
 • #422: Chương 422: Chiếm đoạt năng lực2023-05-18 11:25
 • #423: Chương 423: Đột phá đường tắt2023-05-18 11:25
 • #424: Chương 424: Sống không bằng chết2023-05-18 11:25
 • #425: Chương 425: Song hệ thống lựa chọn2023-05-18 11:26
 • #426: Chương 426: Vô địch cấp2023-05-18 11:26
 • #427: Chương 427: Dọn dẹp nhiệm vụ2023-05-18 11:26
 • #428: Chương 428: Điềm Điềm đánh mặt2023-05-18 11:26
 • #429: Chương 429: Bạo lực nghệ thuật2023-05-18 11:27
 • #430: Chương 430: Đáng thương Điềm Điềm2023-05-18 11:27
 • #431: Chương 431: Dễ như trở bàn tay nhiệm vụ2023-05-18 11:27
 • #432: Chương 432: Lý Tuyết muội muội2023-05-18 11:27
 • #433: Chương 433: Gia giáo sâm nghiêm2023-05-18 11:27
 • #434: Chương 434: Lên đại học không thể nói yêu thương2023-05-18 11:27
 • #435: Chương 435: Không người tin tưởng Lý Tuyết thật đáng thương2023-05-18 11:28
 • #436: Chương 436: Chữa bệnh2023-05-18 11:28
 • #437: Chương 437: Diệp Hiểu Phong thức trả thù2023-05-18 11:28
 • #438: Chương 438: Mười bộ phòng2023-05-18 11:28
 • #439: Chương 439: Đáng thương Lý Dương2023-05-18 11:28
 • #440: Chương 440: Chém tay2023-05-18 11:28
 • #441: Chương 441: Cũng có một cái yêu cầu2023-05-18 11:29
 • #442: Chương 442: Cám dỗ trí mạng2023-05-18 11:29
 • #443: Chương 443: Tham tiền cha vợ2023-05-18 11:29
 • #444: Chương 444: Quyết định để lại cho các ngươi2023-05-18 11:29
 • #445: Chương 445: Tám trăm ngàn là quá khứ thức2023-05-18 11:29
 • #446: Chương 446: Đánh cược thắng thua2023-05-18 11:29
 • #447: Chương 447: Chắc thắng không thua2023-05-18 11:29
 • #448: Chương 448: Đánh cược tay2023-05-18 11:30
 • #449: Chương 449: Không có tay tỷ phu2023-05-18 11:30
 • #450: Chương 450: Cuối cùng một cái!2023-05-18 11:30
 • #451: Chương 451: Tiểu tử ngươi âm ta2023-05-18 11:30
 • #452: Chương 452: Quả đấm cùng khế ước2023-05-18 11:30
 • #453: Chương 453: Cử hành hôn lễ2023-05-18 11:30
 • #454: Chương 454: Hủy thi diệt tích2023-05-18 11:30
 • #455: Chương 455: Làm loạn2023-05-18 11:31
 • #456: Chương 456: Lộ ra mặt mũi thực2023-05-18 11:31
 • #457: Chương 457: Thật lòng đưa chúc phúc2023-05-18 11:31
 • #458: Chương 458: Tất cả nhân viên trúng giải2023-05-18 11:31
 • #459: Chương 459: Kếch xù lễ vật đám hỏi2023-05-18 11:31
 • #460: Chương 460: Hồ Tam tới2023-05-18 11:31
 • #461: Chương 461: Nhận thức con nuôi2023-05-18 11:31
 • #462: Chương 462: Không muốn gặp máu2023-05-18 11:32
 • #463: Chương 463: Quỳ xuống nói xin lỗi2023-05-18 11:32
 • #464: Chương 464: Rối rít lấy lòng2023-05-18 11:32
 • #465: Chương 465: Cạnh tranh làm con nuôi2023-05-18 11:32
 • #466: Chương 466: Tranh nhau nhận thức cha nuôi2023-05-18 11:32
 • #467: Chương 467: Mặt mũi mười phần2023-05-18 11:32
 • #468: Chương 468: Thế giới hủy diệt2023-05-18 11:32
 • #469: Chương 469: Resident Evil2023-05-18 11:32
 • #470: Chương 470: Kinh thiên một đòn2023-05-18 11:33
 • #471: Chương 471: Âm khí rò rỉ2023-05-18 11:33
 • #472: Chương 472: Xây cất tường thành2023-05-18 11:33
 • #473: Chương 473: Điểm tích lũy thánh địa2023-05-18 11:33
 • #474: Chương 474: Thị Huyết Đao2023-05-18 11:33
 • #475: Chương 475: Hệ thống chỗ sơ hở2023-05-18 11:33
 • #476: Chương 476: Thị Huyết Đao thăng cấp2023-05-18 11:33
 • #477: Chương 477: Cuồng bạo thăng cấp2023-05-18 11:34
 • #478: Chương 478: Làm bộ như Tiểu Bạch2023-05-18 11:34
 • #479: Chương 479: Càn quét điểm tích lũy2023-05-18 11:34
 • #480: Chương 480: Diệp Hiểu Phong gây chuyện2023-05-18 11:34
 • #481: Chương 481: Soái choáng váng2023-05-18 11:34
 • #482: Chương 482: Người nào bồi người nào ăn cơm2023-05-18 11:34
 • #483: Chương 483: Gặp lại tiểu nha đầu2023-05-18 11:35
 • #484: Chương 484: Nhị trung tìm người2023-05-18 11:35
 • #485: Chương 485: Trò chơi chơi đùa nhiều2023-05-18 11:35
 • #486: Chương 486: Dương Nhật Thiên Nhật2023-05-18 11:35
 • #487: Chương 487: Bạch Mã Vương Tử2023-05-18 11:35
 • #488: Chương 488: Vô năng kết quả2023-05-18 11:35
 • #489: Chương 489: Chỉ khốc vũ khí sắc bén2023-05-18 11:35
 • #490: Chương 490: Zombie đánh tới2023-05-18 11:36
 • #491: Chương 491: Xông ngang đánh thẳng2023-05-18 11:36
 • #492: Chương 492: Không phòng giữ được Âm Dương thành2023-05-18 11:36
 • #493: Chương 493: Phòng ngự cùng tấn công2023-05-18 11:36
 • #494: Chương 494: Tốt nhất phòng thủ là tấn công2023-05-18 11:36
 • #495: Chương 495: Đôi bên cùng có lợi giao dịch2023-05-18 11:37
 • #496: Chương 496: Nguyên nhân trọng yếu2023-05-18 11:37
 • #497: Chương 497: Phát ngôn viên2023-05-18 11:37
 • #498: Chương 498: Huấn luyện người mới2023-05-18 11:37
 • #499: Chương 499: Lựa chọn chính xác2023-05-18 11:37
 • #500: Chương 500: Nhiệt huyết phá2023-05-18 11:38
 • #501: Chương 501: Công pháp biên tập khí2023-05-18 11:38
 • #502: Chương 502: Âm Dương Quyền2023-05-18 11:38
 • #503: Chương 503: Cửu Hoa Thần Công2023-05-18 11:38
 • #504: Chương 504: Pháp bảo tự động sinh thành khí2023-05-18 11:38
 • #505: Chương 505: Bản sao Thị Huyết Đao2023-05-18 11:38
 • #506: Chương 506: Trận chiến đầu tiên2023-05-18 11:39
 • #507: Chương 507: Trận địa sẵn sàng đón quân địch2023-05-18 11:39
 • #508: Chương 508: Sợ mất mật!2023-05-18 11:39
 • #509: Chương 509: Xử lý thi thể2023-05-18 11:39
 • #510: Chương 510: Thi Đan2023-05-18 11:39
 • #511: Chương 511: Trước bão táp bình tĩnh2023-05-18 11:40
 • #512: Chương 512: Làm người ta kích động tin tức2023-05-18 11:40
 • #513: Chương 513: Không thực tế biện pháp2023-05-18 11:40
 • #514: Chương 514: Tịnh Hóa Chi Thủy chế tạo máy2023-05-18 11:40
 • #515: Chương 515: Lập uy2023-05-18 11:40
 • #516: Chương 516: Tốt tu luyện2023-05-18 11:40
 • #517: Chương 517: Chuẩn bị nghênh đón2023-05-18 11:40
 • #518: Chương 518: Thứ 2 chiến đấu2023-05-18 11:41
 • #519: Chương 519: Tuyệt vọng tin tức2023-05-18 11:41
 • #520: Chương 520: Hàn Băng thuật, Kim Cương thể2023-05-18 11:41
 • #521: Chương 521: Thành chủ trên thi thể bước qua đi2023-05-18 11:41
 • #522: Chương 522: Zombie chi hải2023-05-18 11:41
 • #523: Chương 523: Zombie biết pháp thuật2023-05-18 11:41
 • #524: Chương 524: Trường kỳ kháng chiến2023-05-18 11:41
 • #525: Chương 525: Thành chủ có thể bay2023-05-18 11:41
 • #526: Chương 526: Tùy tiện sát sát2023-05-18 11:42
 • #527: Chương 527: Thập Tinh Quỷ Sủng2023-05-18 11:42
 • #528: Chương 528: Giữ thăng bằng2023-05-18 11:42
 • #529: Chương 529: Năm chục ngàn mà thôi2023-05-18 11:42
 • #530: Chương 530: 100 triệu điểm tích lũy2023-05-18 11:42
 • #531: Chương 531: Mục tiêu: Tử Vân huyện2023-05-18 11:42
 • #532: Chương 532: Nếm được lợi lộc2023-05-18 11:43
 • #533: Chương 533: Niềm vui ngoài ý muốn2023-05-18 11:43
 • #534: Chương 534: Hàng trăm triệu2023-05-18 11:43
 • #535: Chương 535: Bão táp tới2023-05-18 11:43
 • #536: Chương 536: Điểm tích lũy một đi không trở lại2023-05-18 11:43
 • #537: Chương 537: Thật sự nghiền ép2023-05-18 11:43
 • #538: Chương 538: Thật là không nên quá thoải mái2023-05-18 11:44
 • #539: Chương 539: Vạn Thi Trảm2023-05-18 11:44
 • #540: Chương 540: Ngàn vạn quyết chiến2023-05-18 11:44
 • #541: Chương 541: Zombie vây thành2023-05-18 11:44
 • #542: Chương 542: Đi ra đi, Thần Long!2023-05-18 11:44
 • #543: Chương 543: Cửu Long thần uy2023-05-18 12:07
 • #544: Chương 544: Kề vai chiến đấu2023-05-18 12:07
 • #545: Chương 545: Thay nhau ra sân2023-05-18 12:07
 • #546: Chương 546: Xa luân đại chiến2023-05-18 12:08
 • #547: Chương 547: Vô liêm sỉ người2023-05-18 12:10
 • #548: Chương 548: Người gây chuyện2023-05-18 12:10
 • #549: Chương 549: Thế giới khiếp sợ!2023-05-18 12:10
 • #550: Chương 550: Cút ra ngoài2023-05-18 12:10
 • #551: Chương 551: Không nuôi Bạch Nhãn Lang2023-05-18 12:11
 • #552: Chương 552: Dẫn quỷ2023-05-18 12:11
 • #553: Chương 553: Chúng ta cũng làm không được!2023-05-18 12:11
 • #554: Chương 554: Thi Đan tu luyện2023-05-18 12:11
 • #555: Chương 555: Ngũ Hành bí thuật2023-05-18 12:11
 • #556: Chương 556: Muốn lễ vật2023-05-18 12:11
 • #557: Chương 557: Nữ vương quyền trượng2023-05-18 12:12
 • #558: Chương 558: Âm Dương Song Nhận2023-05-18 12:12
 • #559: Chương 559: Các cô gái thực tập2023-05-18 12:12
 • #560: Chương 560: Phối hợp đấu pháp2023-05-18 12:12
 • #561: Chương 561: Kề vai chiến đấu2023-05-18 12:12
 • #562: Chương 562: Mười năm ước hẹn2023-05-18 12:13
 • #563: Chương 563: Liên tục đại chiến2023-05-18 12:13
 • #564: Chương 564: Cần trưởng thành2023-05-18 12:13
 • #565: Chương 565: Lấy bạo chế bạo2023-05-18 12:13
 • #566: Chương 566: Không phải là người sống cũng không phải quỷ2023-05-18 12:13
 • #567: Chương 567: Ba đường thành phố thông ba tô sông2023-05-18 12:13
 • #568: Chương 568: Hai khối lệnh bài2023-05-18 12:14
 • #569: Chương 569: Tiến triển thần tốc2023-05-18 12:14
 • #570: Chương 570: Linh Châu sơ hiện2023-05-18 12:15
 • #571: Chương 571: Nhiệm vụ hoàn thành trước lúc2023-05-18 12:15
 • #572: Chương 572: Truyền trực tiếp nghiền ép2023-05-18 12:16
 • #573: Chương 573: Nhiệm vụ: Hoàn thành!2023-05-18 12:16
 • #574: Chương 574: Khách không mời mà đến2023-05-18 12:16
 • #575: Chương 575: Kinh ngạc: Quyền hạn không đủ2023-05-18 12:16
 • #576: Chương 576: Người làm hơn hẳn thần2023-05-18 12:17
 • #577: Chương 577: Kinh khủng chiến lực 50 lần2023-05-18 12:17
 • #578: Chương 578: Chênh lệch đang thu nhỏ lại2023-05-18 12:17
 • #579: Chương 579: Đừng nóng, trước chờ ta độ kiếp2023-05-18 12:18
 • #580: Chương 580: Thiên Lôi sau đó2023-05-18 12:18
 • #581: Chương 581: Vô địch thẻ2023-05-18 12:19
 • #582: Chương 582: Lẫn nhau tổn thương a2023-05-18 12:19
 • #583: Chương 583: Điểm tích lũy dùng hết2023-05-18 12:20
 • #584: Chương 584: Đại Viên Mãn2023-05-18 12:20
 • #585: Chương 584: Thiên cấp điểm tích lũy2023-05-18 12:20
 • #586: Chương 585: Rơi vào ma đạo2023-05-18 12:21
 • #587: Chương 586: Diệt Thương Khung2023-05-18 12:21
 • #588: Chương 587: Sinh tử vĩnh biệt2023-05-18 12:21
 • #589: Chương 588: Biến thành Điềm Điềm2023-05-18 12:22
 • #590: Chương 590: Hệ thống kích hoạt2023-05-18 12:22
 • #591: Chương 591: Vạn sự khởi đầu nan2023-05-18 12:23
 • #592: Chương 592: Trọng sinh gói quà lớn2023-05-18 12:23
 • #593: Chương 593: Mười năm lễ ăn mừng2023-05-18 12:24
 • #594: Chương 594: Xấu hổ tận xương2023-05-18 12:24
 • #595: Chương 595: Hào sảng đối ẩm2023-05-18 12:25
 • #596: Chương 596: Hạ Manh Nhan mơ mộng2023-05-18 12:25
 • #597: Chương 597: Mới nhậm chức nữ vương2023-05-18 12:26
 • #598: Chương 598: Địa Hạ Công Chúa2023-05-18 12:26
 • #599: Chương 599: Đêm khuya người đến chơi2023-05-18 12:27
 • #600: Chương 600: Mỹ nữ tuyệt sắc2023-05-18 12:27
 • #601: Chương 601: Trọng sinh gói quà lớn2023-05-18 12:27
 • #602: Chương 602: Khai Thiên Tích Địa2023-05-18 12:28
 • #603: Chương 603: Mạt Nhật cuộc chiến kỷ niệm2023-05-18 12:28
 • #604: Chương 604: Đi thăm chốn cũ2023-05-18 12:29
 • #605: Chương 605: Bực tức ra tay2023-05-18 12:29
 • #606: Chương 606: Sư phụ dạy ngươi2023-05-18 12:29
 • #607: Chương 607: Phách lối Tiếu Cương2023-05-18 12:30
 • #608: Chương 608: Dưới trời chiều mô tơ thiếu nữ2023-05-18 12:30
 • #609: Chương 609: Nhận nhau thân phận2023-05-18 12:31
 • #610: Chương 610: Địa Hạ Công Chúa quyết đoán2023-05-18 12:31
 • #611: Chương 611: Trung gian2023-05-18 12:32
 • #612: Chương 612: Sóng ngầm dũng động2023-05-18 12:33
 • #613: Chương 613: Tái chiến Nghiệt Long2023-05-18 12:33
 • #614: Chương 614: Tổ sư không đứng đắn2023-05-18 12:34
 • #615: Chương 615: Chỉnh lý thân xác thối tha2023-05-18 12:34
 • #616: Chương 616: Di Hồn Hoán Vị2023-05-18 12:35
 • #617: Chương 617: Lễ ăn mừng bắt đầu2023-05-18 12:35
 • #618: Chương 618: Cuồn cuộn sóng ngầm2023-05-18 12:36
 • #619: Chương 619: Tuyên bố hôn sự2023-05-18 12:36
 • #620: Chương 620: Ngươi chết không chết a2023-05-18 12:36
 • #621: Chương 621: Nắm chắc phần thắng2023-05-18 12:37
 • #622: Chương 622: Chủ Mẫu hiện thân2023-05-18 12:37
 • #623: Chương 623: Máu tanh tiểu thí hài2023-05-18 12:37
 • #624: Chương 624: Cường giả ra tay2023-05-18 12:38
 • #625: Chương 625: Không cho khi dễ sư nương2023-05-18 12:38
 • #626: Chương 626: Đại Tế Ti2023-05-18 12:39
 • #627: Chương 627: Không thể không cần2023-05-18 12:40
 • #628: Chương 628: Thái Sơn Áp Đỉnh gánh Thiên Lôi2023-05-18 12:40
 • #629: Chương 629: Điểm kỹ năng một lần nữa thiết lập2023-05-18 12:41
 • #630: Chương 630: Làm nam nhân, rất tốt!2023-05-18 12:42
 • #631: Chương 631: Hoàn toàn nghiền ép2023-05-18 12:42
 • #632: Chương 632: Van cầu ngươi, giết ta!2023-05-18 12:43
 • #633: Chương 633: Gặp lại2023-05-18 12:43
 • #634: Chương 634: Thành chủ nữ vương một tay bắt2023-05-18 12:44
 • #635: Chương 635: Hạ Manh Nhan hạnh phúc2023-05-18 12:44
 • #636: Chương 636: Liều mình một đòn2023-05-18 12:44
 • #637: Chương 637: Trừng phạt phản đồ2023-05-18 12:45
 • #638: Chương 634: Không gian khai quật2023-05-18 12:45
 • #639: Chương 635: Mở ra hắc ám2023-05-18 12:46
 • #640: Chương 636: Mở ra Tiểu Thế Giới2023-05-18 12:46
 • #641: Chương 637: Đại Tế Ti có lời2023-05-18 12:47
 • #642: Chương 638: Linh Châu thế giới2023-05-18 12:47
 • #643: Chương 639: Diệp Vấn Thiên2023-05-18 12:48
 • #644: Chương 640: Tiến vào Tiểu Thế Giới2023-05-18 12:48
 • #645: Chương 641: Đêm đống lửa2023-05-18 12:49
 • #646: Chương 642: Chiến lão chuột2023-05-18 12:49
 • #647: Chương 643: Ẩn thân ra khỏi thành2023-05-18 12:50
 • #648: Chương 643: Ngạo mạn kết quả2023-05-18 12:51
 • #649: Chương 644: Khôi lỗi bảo tiêu2023-05-18 12:51
 • #650: Chương 645: Tu luyện thần tốc2023-05-18 12:51
 • #651: Chương 646: Thất Thải Tường Vân2023-05-18 12:53
 • #652: Chương 651: Tắm Thiên Lôi2023-05-18 12:53
 • #653: Chương 652: Điên cuồng thăng cấp2023-05-18 12:54
 • #654: Chương 654: Truyền Công2023-05-18 12:54
 • #655: Chương 655: Kinh thiên phát hiện2023-05-18 12:55
 • #656: Chương 656: Không cách nào thăng cấp2023-05-18 12:55
 • #657: Chương 657: Dự Ngôn Nhân2023-05-18 12:56
 • #658: Chương 658: Tứ Môn công pháp2023-05-18 12:56
 • #659: Chương 659: Ngã lại ngã2023-05-18 12:57
 • #660: Chương 660: Cống thoát nước bắt quỷ2023-05-18 12:57
 • #661: Chương 661: Hoài bích thực tội2023-05-18 12:58
 • #662: Chương 662: Thất cấp thực lực2023-05-18 12:58
 • #663: Chương 663: Cửu U Phệ Dương2023-05-18 12:59
 • #664: Chương 664: Một người chết2023-05-18 12:59
 • #665: Chương 665: Tử trấn2023-05-18 13:00
 • #666: Chương 666: Linh lực Tinh Thạch2023-05-18 13:00
 • #667: Chương 667: Đào trận2023-05-18 13:00
 • #668: Chương 668: Phong Ma đại trận2023-05-18 13:00
 • #669: Chương 669: Biến thân con nhện2023-05-18 13:00
 • #670: Chương 670: Vô địch thời khắc2023-05-18 13:00
 • #671: Chương 671: Bắt đầu khai quật2023-05-18 13:01
 • #672: Chương 672: Ma Chú Sơn2023-05-18 13:01
 • #673: Chương 673: Ngàn dặm truy lùng2023-05-18 13:01
 • #674: Chương 674: Giết người Đoạt Bảo2023-05-18 13:01
 • #675: Chương 675: Lần nữa Luyện Khí2023-05-18 13:02
 • #676: Chương 676: Mục tiêu Cửu U núi2023-05-18 13:02
 • #677: Chương 677: Chia rẽ2023-05-18 13:02
 • #678: Chương 678: Bảo vệ hòa bình thế giới2023-05-18 13:03
 • #679: Chương 679: Linh Châu đưa tặng2023-05-18 13:03
 • #680: Chương 680: Bên trên Cửu U núi2023-05-18 13:03
 • #681: Chương 681: Phách lối đệ tử2023-05-18 13:03
 • #682: Chương 682: Chỉ số thông minh thiếu phí2023-05-18 13:04
 • #683: Chương 683: Đáng thương môn phái2023-05-18 13:04
 • #684: Chương 684: Đậu bức thuộc tính2023-05-18 13:04
 • #685: Chương 685: Môn quy sửa2023-05-18 13:04
 • #686: Chương 686: Quy củ sửa đổi một chút2023-05-18 13:05
 • #687: Chương 687: Đàm phán bắt đầu2023-05-18 13:05
 • #688: Chương 688: Được voi đòi tiên2023-05-18 13:05
 • #689: Chương 689: Đi ra nhận lấy cái chết2023-05-18 13:06
 • #690: Chương 690: Hết tình hết nghĩa2023-05-18 13:06
 • #691: Chương 691: Hai mặt2023-05-18 13:06
 • #692: Chương 692: Dẫn sói vào nhà2023-05-18 13:07
 • #693: Chương 693: Bẫy rập2023-05-18 13:07
 • #694: Chương 694: Ăn sạch!2023-05-18 13:07
 • #695: Chương 695: Vào sau núi2023-05-18 13:07
 • #696: Chương 696: Đi về phía phần cuối2023-05-18 13:08
 • #697: Chương 697: Giống nhau như đúc thế giới2023-05-18 13:08
 • #698: Chương 698: Luyện Khí tìm người2023-05-18 13:08
 • #699: Chương 699: Cửu Thiên Kiếm2023-05-18 13:08
 • #700: Chương 699: Linh khí tới!2023-05-18 13:09
 • #701: Chương 700: Cuối cùng ở chờ đến2023-05-18 13:09
 • #702: Chương 701: Nhân Tộc Chí Tôn2023-05-18 13:09
 • #703: Chương 702: Luân Hồi Môn2023-05-18 13:10
 • #704: Chương 702: Hệ thống bí ẩn2023-05-18 13:10
 • #705: Chương 703: Dã Nhân đại ca2023-05-18 13:10
 • #706: Chương 704: Phản bội?2023-05-18 13:10
 • #707: Chương 705: Vạn giới trung tâm2023-05-18 13:11
 • #708: Chương 706: Lúc chi hẹp giữa2023-05-18 13:11
 • #709: Chương 707: Khách tới ngoài ý muốn2023-05-18 13:11
 • #710: Chương 708: Trở lại Cửu U Các2023-05-18 13:11
 • #711: Chương 709: Thác loạn thời không2023-05-18 13:11
 • #712: Chương 710: Biến mất tranh sơn thủy2023-05-18 13:12
 • #713: Chương 711: Trở lại Tu Chân Giới2023-05-18 13:12
 • #714: Chương 712: Mỗi người một ngã2023-05-18 13:12
 • #715: Chương 713: Mới thời gian chi nhánh2023-05-18 13:12
 • #716: Chương 714: Cha ruột a!2023-05-18 13:13
 • #717: Chương 715: Cố hương khó khăn hồi2023-05-18 13:13
 • #718: Chương 716: Thế giới ước hẹn2023-05-18 13:13
 • #719: Chương 717: Người nhà tâm nguyện2023-05-18 13:13
 • #720: Chương 718: Gian kế được như ý2023-05-18 13:13
 • #721: Chương 719: Thành Thần nhiều như chó2023-05-18 13:14
 • #722: Chương 720: Chuột bồi luyện2023-05-18 13:14
 • #723: Chương 721: Hai nữ Độ Kiếp2023-05-18 13:14
 • #724: Chương 722: Mở quan tài? Không được!2023-05-18 13:14
 • #725: Chương 723: Táng tận lương tâm2023-05-18 13:14
 • #726: Chương 724: Sự kiện khen thưởng2023-05-18 13:14
 • #727: Chương 725: Không muốn tọa kỵ2023-05-18 13:14
 • #728: Chương 726: Xả thân cứu chủ2023-05-18 13:15
 • #729: Chương 727: Giết người Diệt Hồn2023-05-18 13:15
 • #730: Chương 728: Âm Dương Chu báo đáp2023-05-18 13:15
 • #731: Chương 729: Bên trên Linh Sơn2023-05-18 13:15
 • #732: Chương 730: Phải làm được muốn cầu2023-05-18 13:16
 • #733: Chương 731: Diệp Hiểu Phong điêu2023-05-18 13:16
 • #734: Chương 732: Điêu vật chất2023-05-18 13:16
 • #735: Chương 733: Không biết thế giới2023-05-18 13:16
 • #736: Chương 734: Khổng lồ linh lực Tinh Thạch2023-05-18 13:16
 • #737: Chương 735: Đại công cáo thành2023-05-18 13:17
 • #738: Chương 736: Khiêu chiến Cửu U các2023-05-18 13:17
 • #739: Chương 737: Hãm hại Tử Thần Hỏa Môn2023-05-18 13:17
 • #740: Chương 738: Lại là sáo lộ2023-05-18 13:17
 • #741: Chương 739: Hướng ra2023-05-18 13:17
 • #742: Chương 740: Vượt qua không gian2023-05-18 13:17
 • #743: Chương 741: Chiến Hồn trận2023-05-18 13:18
 • #744: Chương 742: Ngũ Phù Bát Trận Thuật2023-05-18 13:18
 • #745: Chương 743: Đoạt lại địa bàn2023-05-18 13:18
 • #746: Chương 744: Siêu nhất cấp thực lực2023-05-18 13:18
 • #747: Chương 745: Phá không kế hoạch2023-05-18 13:18
 • #748: Chương 746: Tiến nhập tân thế giới2023-05-18 13:19
 • #749: Chương 747: Con kiến hôi há chỉ trời cao2023-05-18 13:19
 • #750: Chương 748: Tới cao thủ2023-05-18 13:19
 • #751: Chương 749: Đừng đùa chết2023-05-18 13:19
 • #752: Chương 752: Lực lượng khống chế2023-05-18 13:19
 • #753: Chương 753: Phù chú bí mật2023-05-18 13:19
 • #754: Chương 754: Lôi Phù2023-05-18 13:20
 • #755: Chương 755: Ngũ Đại Môn Phái2023-05-18 13:20
 • #756: Chương 756: Tử Vi phái2023-05-18 13:20
 • #757: Chương 757: Lạc Diễm lập uy2023-05-18 13:20
 • #758: Chương 758: Diệt Thiên bang2023-05-18 13:20
 • #759: Chương 759: Tập hợp đủ năm phù2023-05-18 13:20
 • #760: Chương 760: Khởi động thời không chức năng xác định vị trí2023-05-18 13:21
 • #761: Chương 761: Siêu cấp Thất Thải Thiên Lôi2023-05-18 13:21
 • #762: Chương 762: Thái Sơn Áp Đỉnh gánh Thiên Lôi2023-05-18 13:21
 • #763: Chương 763: Tiến nhập hệ thống2023-05-18 13:21
 • #764: Chương 764: Tìm kí chủ2023-05-18 13:21
 • #765: Chương 765: Ngoài ý muốn!2023-05-18 13:22
 • #766: Chương 766: Hệ thống nòng cốt2023-05-18 13:22
 • #767: Chương 767: Chân chính hệ thống tu luyện2023-05-18 13:22
 • #768: Chương 768: Hệ thống nhiệm vụ2023-05-18 13:22
 • #769: Chương 769: Hắc Tâm hệ thống2023-05-18 13:22
 • #770: Chương 770: Thôn Thiên quyết2023-05-18 13:22
 • #771: Chương 771: Kí chủ treo2023-05-18 13:23
 • #772: Chương 772: Hấp thu hệ thống2023-05-18 13:23
 • #773: Chương 773: Lần nữa làm người2023-05-18 13:23
 • #774: Chương 774: Trăm thành đại hội2023-05-18 13:23
 • #775: Chương 775: Thập Nhị thành2023-05-18 13:23
 • #776: Chương 776: Lôi Đình thủ đoạn2023-05-18 13:24
 • #777: Chương 777: Mở rộng ra chém giết2023-05-18 13:24
 • #778: Chương 778: Đại náo New York thành2023-05-18 13:24
 • #779: Chương 779: Ý chí tương đương với cỏ rác2023-05-18 13:24
 • #780: Chương 780: Tiểu Hổ trở lại2023-05-18 13:24
 • #781: Chương 781: Tiểu Hổ tìm sư phụ2023-05-18 13:24
 • #782: Chương 782: Chém Chiến Hạm2023-05-18 13:25
 • #783: Chương 783: Đòi hỏi nhiều2023-05-18 13:25
 • #784: Chương 784: Thu được Hạm Đội2023-05-18 13:25
 • #785: Chương 785: Phản đồ2023-05-18 13:25
 • #786: Chương 786: Trở lên Cửu U núi2023-05-18 13:25
 • #787: Chương 787: Liền hỏi một tiếng còn có ai2023-05-18 13:25
 • #788: Chương 788: Hút khô Linh Trì2023-05-18 13:26
 • #789: Chương 789: Hảo sư phụ2023-05-18 13:26
 • #790: Chương 789: Bái Lão Đại2023-05-18 13:26
 • #791: Chương 790: Bái Lão Đại (hai )2023-05-18 13:26
 • #792: Chương 791: Một đường đi, một đường quét2023-05-18 13:26
 • #793: Chương 792: Bảy viên hạt châu2023-05-18 13:27
 • #794: Chương 793: Luân Hồi thần2023-05-18 13:27
 • #795: Chương 794: Sáng Thế Thần đại súy mại2023-05-18 13:27
 • #796: Chương 795: Sáng Thế Thần nhắc nhở2023-05-18 13:27
 • #797: Chương 796: Thần Cấp cũng nằm cũng trúng đạn2023-05-18 13:27
 • #798: Chương 797: Có chút giữ lại2023-05-18 13:27
 • #799: Chương 798: Cao xử bất thắng hàn2023-05-18 13:28
 • #800: Chương 799: Tam đẳng Phách Thiên bang2023-05-18 13:28
 • #801: Chương 800: Đại lượng huấn luyện2023-05-18 13:28
 • #802: Chương 801: Dẫn động Thiên Lôi2023-05-18 13:28
 • #803: Chương 802: Hắc trùng2023-05-18 13:28
 • #804: Chương 803: Trùng Tộc2023-05-18 13:29
 • #805: Chương 804: Nhà giàu mới nổi trong lòng2023-05-18 13:29
 • #806: Chương 805: Trung thành cùng lợi ích2023-05-18 13:29
 • #807: Chương 806: Rời đi người2023-05-18 13:29
 • #808: Chương 808: Sống chết có nhau2023-05-18 13:29
 • #809: Chương 809: Không quên ban đầu tâm2023-05-18 13:29
 • #810: Chương 810: Trùng Tộc uy hiếp2023-05-18 13:30
 • #811: Chương 811: Lần nữa xào bài2023-05-18 13:30
 • #812: Chương 812: Trùng Tộc tới2023-05-18 13:30
 • #813: Chương 813: Mặt Trăng phía sau2023-05-18 13:30
 • #814: Chương 814: Trùng Tộc đại quân2023-05-18 13:30
 • #815: Chương 815: Ngày sau viện quân2023-05-18 13:30
 • #816: Chương 816: Tinh Tế súng laser2023-05-18 13:31
 • #817: Chương 817: Đánh lén chiến thuật2023-05-18 13:31
 • #818: Chương 818: Trái Đất nguy cơ2023-05-18 13:31
 • #819: Chương 819: Thế không thể đỡ2023-05-18 13:31
 • #820: Chương 820: Cứu người như cứu hỏa2023-05-18 13:31
 • #821: Chương 821: Dẫn dụ vây quét2023-05-18 13:31
 • #822: Chương 822: Cấp tốc phát triển2023-05-18 13:31
 • #823: Chương 823: Siêu cấp đánh lén2023-05-18 13:32
 • #824: Chương 824: Biến mất bốn Đại Phái2023-05-18 13:32
 • #825: Chương 825: Thánh Môn2023-05-18 13:32
 • #826: Chương 826: Huyết Tế2023-05-18 13:32
 • #827: Chương 827: Thánh Huyết môn2023-05-18 13:32
 • #828: Chương 828: Tiên Cấp lực lượng2023-05-18 13:32
 • #829: Chương 829: Dị giới gặp nhau2023-05-18 13:33
 • #830: Chương 830: Chết thảm trọng2023-05-18 13:33
 • #831: Chương 831: Trùng Tộc thù2023-05-18 13:33
 • #832: Chương 832: Lần nữa đánh lén2023-05-18 13:33
 • #833: Chương 833: Thập Đại Cao Thủ2023-05-18 13:33
 • #834: Chương 834: Âm Dương Quyền ra2023-05-18 13:33
 • #835: Chương 835: Quá độ tiêu hao2023-05-18 13:34
 • #836: Chương 836: Tu bổ lỗ đen2023-05-18 13:34
 • #837: Chương 837: Thân vùi lấp trùng vây2023-05-18 13:34
 • #838: Chương 838: Hỏng bét2023-05-18 13:34
 • #839: Chương 839: Bầu trời đảo2023-05-18 13:34
 • #840: Chương 840: Cánh người2023-05-18 13:34
 • #841: Chương 841: Tuyết Hoa cùng Tiểu Vũ Mao2023-05-18 13:35
 • #842: Chương 842: Hái thuốc trở về2023-05-18 13:35
 • #843: Chương 843: Cướp bóc kế hoạch2023-05-18 13:35
 • #844: Chương 844: Tự làm tự chịu2023-05-18 13:35
 • #845: Chương 845: Phiêu bạc không chỗ nương tựa2023-05-18 13:35
 • #846: Chương 846: Trùng Tộc trung tâm2023-05-18 13:35
 • #847: Chương 847: Trúng kế2023-05-18 13:36
 • #848: Chương 848: Tiên Cấp cao thủ2023-05-18 13:36
 • #849: Chương 849: Cuối cùng đại chiêu2023-05-18 13:36
 • #850: Chương 850: Mềm lòng Sáng Thế Thần2023-05-18 13:36
 • #851: Chương 851: Tiên Giới con đường2023-05-18 13:36
 • #852: Chương 852: Tiên Giới uy hiếp2023-05-18 13:36
 • #853: Chương 853: Cuồng vọng đại giới2023-05-18 13:37
 • #854: Chương 854: Cà rốt và cây gậy2023-05-18 13:37
 • #855: Chương 855: Âm Dương Quyền thái độ2023-05-18 13:37
 • #856: Chương 856: Địa Tiên cấp2023-05-18 13:37
 • #857: Chương 857: Muốn mang Côn Lôn Phái2023-05-18 13:37
 • #858: Chương 858: Nửa đường giết ra2023-05-18 13:37
 • #859: Chương 859: Tìm kiếm tốc thành2023-05-18 13:37
 • #860: Chương 860: Điên cuồng phía sau2023-05-18 13:38
 • #861: Chương 861: Người không lấn ta, ta không lấn hiếp người2023-05-18 13:38
 • #862: Chương 862: Thả hổ về rừng2023-05-18 13:38
 • #863: Chương 863: Hai mười bảy phái liên quân2023-05-18 13:38
 • #864: Chương 864: Sụp đổ2023-05-18 13:38
 • #865: Chương 865: Đại La Kim Tiên2023-05-18 13:38
 • #866: Chương 866: Không phải là địch tức hữu2023-05-18 13:39
 • #867: Chương 867: Tiên minh2023-05-18 13:39
 • #868: Chương 868: Sáng suốt lựa chọn2023-05-18 13:39
 • #869: Chương 869: Phản bội cùng đầu hàng2023-05-18 13:39
 • #870: Chương 870: Hai mười môn phái quy thuận2023-05-18 13:39
 • #871: Chương 871: Côn Lôn tới hàng2023-05-18 13:40
 • #872: Chương 872: Tiên Tôn cuộc chiến2023-05-18 13:40
 • #873: Chương 873: Tiên Tôn thất bại2023-05-18 13:40
 • #874: Chương 874: Thua không tính là thua2023-05-18 13:40
 • #875: Chương 875: Trận Quỷ ra tay2023-05-18 13:40
 • #876: Chương 876: La Thiên Vũ2023-05-18 13:40
 • #877: Chương 877: Ta tới thử xem2023-05-18 13:40
 • #878: Chương 878: Ta tới thử xem (2 )2023-05-18 13:41
 • #879: Chương 879: Đánh sáp lá cà2023-05-18 13:41
 • #880: Chương 880: Treo Đả Tiên tôn2023-05-18 13:41
 • #881: Chương 881: Nhị Đồ Đệ2023-05-18 13:41
 • #882: Chương 882: Năm vị Tiên Đế2023-05-18 13:41
 • #883: Chương 883: Lên như diều gặp gió2023-05-18 13:41
 • #884: Chương 884: Cũng không phân biệt mở2023-05-18 13:42
 • #885: Chương 885: Đơn độc huấn luyện2023-05-18 13:42
 • #886: Chương 886: Tiểu Vũ Mao không hiểu2023-05-18 13:42
 • #887: Chương 887: Lạc Phượng Trảm2023-05-18 13:42
 • #888: Chương 888: Tự nhiên kèn hiệu2023-05-18 13:42
 • #889: Chương 889: Xích Viêm móng2023-05-18 13:42
 • #890: Chương 890: Lôi Đình Thiểm Điện thương2023-05-18 13:42
 • #891: Chương 891: Phách Thiên bang phân bộ2023-05-18 13:43
 • #892: Chương 892: Phong bế tu luyện2023-05-18 13:43
 • #893: Chương 893: Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:43
 • #894: Chương 894: Di Vong Chi Địa2023-05-18 13:43
 • #895: Chương 895: Di Vong Chi Địa (hai )2023-05-18 13:43
 • #896: Chương 896: Hồng Hoang cự thú2023-05-18 13:43
 • #897: Chương 897: Không gian sụp đổ2023-05-18 13:44
 • #898: Chương 898: Cự thú xuất thổ2023-05-18 13:44
 • #899: Chương 899: Âm Vật2023-05-18 13:44
 • #900: Chương 900: Đó là thần2023-05-18 13:44
 • #901: Chương 901: Sáng Thế lý luận2023-05-18 13:44
 • #902: Chương 902: Thần Cách2023-05-18 13:44
 • #903: Chương 903: Nghênh đón thắng lợi2023-05-18 13:44
 • #904: Chương 904: Điều binh khiển tướng2023-05-18 13:45
 • #905: Chương 905: Bán Thần thân thể2023-05-18 13:45
 • #906: Chương 906: Thắng lợi cơ hội2023-05-18 13:45
 • #907: Chương 907: Thành Thần đi2023-05-18 13:45
 • #908: Chương 908: Bá Thiên thần2023-05-18 13:45
 • #909: Chương 909: Thần Tích2023-05-18 13:45
 • #910: Chương 910: Ba cái nguyện nhìn2023-05-18 13:46
 • #911: Chương 911: Chung cực nguyện vọng2023-05-18 13:46
 • #912: Chương 912: Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:46
 • #913: Chương 913: Lực lượng thần2023-05-18 13:47
 • #914: Chương 914: So với ai khác càng tối tăm2023-05-18 13:47
 • #915: Chương 915: Hỏa Thần2023-05-18 13:47
 • #916: Chương 916: Chờ đợi cơ hội2023-05-18 13:47
 • #917: Chương 917: Bảo hổ lột da2023-05-18 13:47
 • #918: Chương 918: Cơ hội tới2023-05-18 13:47
 • #919: Chương 919: Chá tượng một trong2023-05-18 13:47
 • #920: Chương 920: Tăng cường thần lực2023-05-18 13:48
 • #921: Chương 921: Đoạn Cửu Thiên bí mật2023-05-18 13:48
 • #922: Chương 922: Siêu (vượt qua) Thần chi lực2023-05-18 13:48
 • #923: Chương 923: Tân thế giới thành Thần2023-05-18 13:48
 • #924: Chương 924: Coi quẻ2023-05-18 13:48
 • #925: Chương 925: Một ngày mười quẻ2023-05-18 13:48
 • #926: Chương 926: Nam Bình vương2023-05-18 13:49
 • #927: Chương 927: Hiện đại xã hội2023-05-18 13:49
 • #928: Chương 928: Đại sư đoàn2023-05-18 13:49
 • #929: Chương 929: Vào cửa2023-05-18 13:49
 • #930: Chương 930: Khiêu chiến2023-05-18 13:49
 • #931: Chương 931: Không biết xấu hổ thủ đoạn2023-05-18 13:49
 • #932: Chương 932: Từ Thực Kỳ quả, tự làm tự chịu2023-05-18 13:50
 • #933: Chương 933: Thần cũng có hỏa khí2023-05-18 13:50
 • #934: Chương 934: Hoàn toàn nghiền áp2023-05-18 13:50
 • #935: Chương 935: Rung động nhất giải quyết biện pháp2023-05-18 13:50
 • #936: Chương 936: Băng Tuyết thần2023-05-18 13:50
 • #937: Chương 937: Phá hoại quy củ2023-05-18 13:50
 • #938: Chương 938: Trở lại Thần Chi Lĩnh Vực2023-05-18 13:50
 • #939: Chương 939: Đại môn mở lại2023-05-18 13:51
 • #940: Chương 940: Chết!2023-05-18 13:51
 • #941: Chương 941: Không báo không nghỉ2023-05-18 13:51
 • #942: Chương 942: Thanh tràng2023-05-18 13:51
 • #943: Chương 943: Tiên Giới chuyện2023-05-18 13:51
 • #944: Chương 944: Thế giới tặng2023-05-18 13:51
 • #945: Chương 945: Tiểu Vũ Mao tới2023-05-18 13:52
 • #946: Chương 946: Phân phối thế giới2023-05-18 13:52
 • #947: Chương 947: Tử Vong Chi Thần2023-05-18 13:52
 • #948: Chương 948: Điềm Điềm tâm ý2023-05-18 13:52
 • #949: Chương 949: Mười năm sau đó2023-05-18 13:52
 • #950: Chương 950: Kinh động Hela2023-05-18 13:52
 • #951: Chương 951: Chiến Thần Điện thượng2023-05-18 13:53
 • #952: Chương 952: Kim giáp thần2023-05-18 13:53
 • #953: Chương 953: Dời đi mục tiêu2023-05-18 13:53
 • #954: Chương 954: Hela hiện thân2023-05-18 13:53
 • #955: Chương 955: Nơi này có người xấu2023-05-18 13:53
 • #956: Chương 956: Băng Tuyết thần nhiệm vụ2023-05-18 13:53
 • #957: Chương 957: Chịu chết2023-05-18 13:54
 • #958: Chương 958: Vô chủ thế giới thành Thần2023-05-18 13:54
 • #959: Chương 959: Lại trèo cao đỉnh2023-05-18 13:54
 • #960: Chương 960: Chiến Hela2023-05-18 13:54
 • #961: Chương 961: Thần Vực tan biến2023-05-18 13:54
 • #962: Chương 962: Cửu Thiên Kiếm ra2023-05-18 13:54
 • #963: Chương 963: Cửu Thiên Kiếm đoạn2023-05-18 13:55
 • #964: Chương 964: Chân Thần lực2023-05-18 13:55
 • #965: Chương 965: Tứ phương Thần Vực2023-05-18 13:55
 • #966: Chương 966: Siêu Thần Tu luyện2023-05-18 13:55
 • #967: Chương 967: Sáng Thế Thần hiện2023-05-18 13:55
 • #968: Chương 968: Thực tập bắt đầu2023-05-18 13:55
 • #969: Chương 969: Hoang đảo cầu sinh2023-05-18 13:56
 • #970: Chương 970: Nhảy dù2023-05-18 13:56
 • #971: Chương 971: Đánh Sát Quỷ quái2023-05-18 13:56
 • #972: Chương 972: Hoang đảo chuẩn bị2023-05-18 13:56
 • #973: Chương 973: Thi thể và quỷ phụ thân2023-05-18 13:56
 • #974: Chương 974: Bạch Y nữ quỷ2023-05-18 13:56
 • #975: Chương 975: Dương trường tị đoản2023-05-18 13:56
 • #976: Chương 976: Đổi mới chỗ sơ hở2023-05-18 14:01
 • #977: Chương 977: Chiến lợi phẩm2023-05-18 14:02
 • #978: Chương 978: Phù chú chỗ dùng2023-05-18 14:02
 • #979: Chương 979: Chuẩn bị chiến đấu2023-05-18 14:02
 • #980: Chương 980: Toàn diện phòng thủ2023-05-18 14:02
 • #981: Chương 981: Kỳ ngộ cùng nguy cơ2023-05-18 14:02
 • #982: Chương 982: Cường hóa Đinh Lực2023-05-18 14:03
 • #983: Chương 983: Chìa khóa tác dụng2023-05-18 14:03
 • #984: Chương 984: Ngầm không gian2023-05-18 14:03
 • #985: Chương 985: Hoang đảo bản đồ2023-05-18 14:03
 • #986: Chương 986: Liều mạng được đến2023-05-18 14:03
 • #987: Chương 987: Tự nguyện con chốt thí2023-05-18 14:03
 • #988: Chương 988: Cực kỳ vô dụng2023-05-18 14:04
 • #989: Chương 989: Rót nước không về2023-05-18 14:04
 • #990: Chương 990: Chém Đinh Lực2023-05-18 14:04
 • #991: Chương 991: Đêm thứ ba2023-05-18 14:04
 • #992: Chương 992: Lục Mao cương thi2023-05-18 14:04
 • #993: Chương 993: Bách Quỷ đồ giám2023-05-18 14:05
 • #994: Chương 994: Bảy ngày kết thúc2023-05-18 14:05
 • #995: Chương 995: Chủ Thần lừa dối2023-05-18 14:05
 • #996: Chương 996: Thứ bảy trăm mười hai lần Luân Hồi2023-05-18 14:05
 • #997: Chương 997: Thực tập tiến bộ2023-05-18 14:05
 • #998: Chương 998: Siêu thần nhược điểm2023-05-18 14:05
 • #999: Chương 999: Mới ngoạn pháp2023-05-18 14:06
 • #1000: Chương 1000: Nguy cơ đánh tới2023-05-18 14:06
 • #1001: Chương 1001: Thần bí mỹ nữ2023-05-18 14:06
 • #1002: Chương 1002: Thứ một ngày!2023-05-18 14:06
 • #1003: Chương 1003: Giác tỉnh2023-05-18 14:06
 • #1004: Chương 1004: Chân chính siêu thần2023-05-18 14:07
 • #1005: Chương 1005: Ngàn năm chiến hữu2023-05-18 14:07
 • #1006: Chương 1006: Đại gia đình2023-05-18 14:07
 • #1007: Chương 1007: Sở hữu đã là hư vô2023-05-18 14:07
 • #1008: Chương 1008: Lạc đường biết quay lại2023-05-18 14:08
 • #1009: Chương 1009: Ăn trộm không dễ dàng2023-05-18 14:08
 • #1010: Chương 1010: Ăn bám2023-05-18 14:08
 • #1011: Chương 1011: Cẩm tú vườn hoa2023-05-18 14:08
 • #1012: Chương 1012: Hà đại tiểu thư2023-05-18 14:08
 • #1013: Chương 1013: Trở lại Trái Đất2023-05-18 14:09
 • #1014: Chương 1014: Phá hoại quy tắc2023-05-18 14:09
 • #1015: Chương 1015: Chán nản tử đệ dã tâm2023-05-18 14:09
 • #1016: Chương 1016: Vạch kế hoạch2023-05-18 14:10
 • #1017: Chương 1017: Lật đổ hết thảy2023-05-18 14:10
 • #1018: Chương 1018: Sáng Thế Thần tài bồi2023-05-18 14:10
 • #1019: Chương 1019: Tiếp nhận2023-05-18 14:10
 • #1020: Chương 1020: Chí cao lực lượng tống hợp chứng2023-05-18 14:10
 • #1021: Chương 1021: Ái trách trách2023-05-18 14:11
 • #1022: Chương 1022: Nghịch chuyển thời gian2023-05-18 14:11
 • #1023: Chương 1023: Buổi tối nhảy lầu2023-05-18 14:11
 • #1024: Chương 1024: Nhẹ một chút2023-05-18 14:11
 • #1025: Chương 1025: Bạn gái trước2023-05-18 14:11
 • #1026: Chương 1026: Chia tay2023-05-18 14:11
 • #1027: Chương 1027: Có tiền nhậm chức tính2023-05-18 14:12
 • #1028: Chương 1028: Thú vị lại có ý định Nghĩa chuyện2023-05-18 14:12
 • #1029: Chương 1029: Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu2023-05-18 14:12
 • #1030: Chương 1030: Tề tụ một đường2023-05-18 14:12
 • #1031: Chương 1031: Diệp Tri Thu2023-05-18 14:12
 • #1032: Chương 1032: Vũ trụ người quản lý2023-05-18 14:12
 • #1033: Chương 1033: Sinh con trận đấu2023-05-18 14:13
 • #1034: Chương 1034: Bọn nhỏ tương lai2023-05-18 14:13
 • #1035: Chương 1035: Diệp Tri Xuân2023-05-18 14:13
 • #1036: Chương 1036: Biến cố2023-05-18 14:13
 • #1037: Chương 1037: Báo thù2023-05-18 14:13
 • #1038: Chương 1038: Về nhà? Không có gia!2023-05-18 14:14
 • #1039: Chương 1039: Lửa giận đốt2023-05-18 14:14
 • #1040: Chương 1040: Thần Chi Bản Nguyên2023-05-18 14:14
 • #1041: Chương 1041: Lực tổng hợp2023-05-18 14:14
 • #1042: Chương 1042: Cứ làm như vậy!2023-05-18 14:14
 • #1043: Chương 1043: Xem ai chết!2023-05-18 14:14
 • #1044: Chương 1044: Phong cách Diệp Tri Xuân2023-05-18 14:15
 • #1045: Chương 1045: Bản nguyên thạch bí mật2023-05-18 14:15
 • #1046: Chương 1046: Ba cái bản nguyên thần2023-05-18 14:15
 • #1047: Chương 1047: Bản nguyên dung hợp2023-05-18 14:16
 • #1048: Chương 1048: Chương kết2023-05-18 14:16
 • #1049: Chương 1049: Kết thúc cảm nghĩ2023-05-18 14:16
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ác Linh Quốc Gia

TiKay

Kinh Dị Trò Chơi: Dáng Dấp Quá Hung Làm Sao Bây Giờ

TiKay

Hắn Đến Từ Địa Ngục

TiKay

Chạy Trốn Phim Trường

TiKay

Khủng Bố Sống Lại

TiKay

Bất Tử, Ta Đành Phải Đóng Giả Huyết Tộc

TiKay

Leave a Reply