Đồng Nhân

Biến Thân Ở Dc Thế Giới

Biến Thân Ở Dc Thế Giới

Thea Queen một lần ngoài ý muốn thu được xuyên việt giả ký ức, biết mình tương lai vận mệnh.

Flash: Ngươi siêu năng lực là cái gì?
Thea: Ta giàu!
Superman: Ngươi dùng vật gì vậy đánh bại ta?
Thea: Ma pháp!
Wonder Woman: Honey ngày hôm nay đi đâu ăn?
Thea: Biệt thự của ta!

Nói chung đây chính là một manh muội tử ở DC thế giới gây sự, cũng đi lên tột cùng cố sự.

Tag: Biến thân, Bách hợp

txt: metruyencv.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: Lễ Tang2023-04-19 15:31
 • #2: Tommy Merlyn2023-04-19 15:32
 • #3: Chân Tướng Vạch Trần2023-04-19 15:32
 • #4: Mua Say2023-04-19 15:32
 • #5: Cha Con2023-04-19 15:32
 • #6: Tiệc Tối2023-04-19 15:32
 • #7: Chương 7: Mật Ước2023-04-19 15:32
 • #8: Tập Đoàn Hiện Trạng2023-04-19 15:32
 • #9: Giao Phong Trên Hội Nghị2023-04-19 15:32
 • #10: Sẽ Có Người Xử Lý Hắn2023-04-19 15:32
 • #11: Tommy Phiền Não2023-04-19 15:32
 • #12: Malcolm Tới Dạy Học2023-04-19 15:32
 • #13: Chuyện Cũ Như Khói2023-04-19 15:32
 • #14: Sơ ngộ Felicity2023-04-19 15:32
 • #15: Suối Nước Nóng Cùng Học Nghệ2023-04-19 15:33
 • #16: Cảm Giác Tác Dụng2023-04-19 15:33
 • #17: Bộ Nghiên Cứu Phát Triển Khí Tài2023-04-19 15:33
 • #18: Thổ Lộ ?2023-04-19 15:33
 • #19: Kéo Người Nhập Bọn2023-04-19 15:33
 • #20: Thành Lập Căn Cứu Bí Mật2023-04-19 15:33
 • #21: Phần Mềm Nhận Diện Khuôn Mặt2023-04-19 15:33
 • #22: Star City Cảnh Cục2023-04-19 15:33
 • #23: Trận Chiến Mở Màn2023-04-19 15:33
 • #24: Lý Luận Mới2023-04-19 15:33
 • #25: Đây Mới Là Trận Chiến Mở Màn2023-04-19 15:33
 • #26: Lady Shiva2023-04-19 15:33
 • #27: Tommy Cơ Hội2023-04-19 15:33
 • #28: Cha Con2023-04-19 15:33
 • #29: Tiểu Thăng Sơ2023-04-19 15:33
 • #30: Đối Luyện2023-04-19 15:33
 • #31: Cảnh Dân Hợp Tác Bắt Đầu2023-04-19 15:33
 • #32: Malcolm Quẫn Bách2023-04-19 15:34
 • #33: Có Người Quấy Rối2023-04-19 15:34
 • #34: Phát Hiện Catwoman2023-04-19 15:34
 • #35: Batman Tới2023-04-19 15:34
 • #36: Càng Ngày Càng Náo Nhiệt2023-04-19 15:34
 • #37: Ồn Ào Náo Động Qua Đi2023-04-19 15:34
 • #38: Cuối Cùng Chia Rẽ2023-04-19 15:34
 • #39: Không Xong Thử Nghiệm Cùng Đột Phát Án Kiện2023-04-19 15:34
 • #40: Chương 40: Như Thế Nào Giải Quyết?2023-04-19 15:34
 • #41: Giải Quyết Vấn Đề Cùng Tân Huấn Luyện2023-04-19 15:34
 • #42: Hồng Tiễn Ván Trượt v0.72023-04-19 15:34
 • #43: Bay Thử2023-04-19 15:34
 • #44: Cứu Người Cùng Cầu Viện2023-04-19 15:34
 • #45: Chuẩn Bị Xuất Phát2023-04-19 15:34
 • #46: Giáng Lâm Gotham2023-04-19 15:34
 • #47: Gotham Hiện Trạng2023-04-19 15:35
 • #48: Nghĩ Cách Cứu Viện Gordon Cục Trưởng2023-04-19 15:35
 • #49: Từ Lực Tiễn Cùng Võng Tiễn2023-04-19 15:35
 • #50: Gotham Đại Học?2023-04-19 15:35
 • #51: Không Vui Sướng Gặp Mặt2023-04-19 15:35
 • #52: Việc Cấp Bách2023-04-19 15:35
 • #53: Cho Các Ngươi Tuyển Cái Đội Trưởng2023-04-19 15:35
 • #54: Quán Ăn Tàu Tán Gẫu2023-04-19 15:35
 • #55: Cực Kỳ Thảm2023-04-19 15:35
 • #56: Tình Huống Như Thế Nào?2023-04-19 15:35
 • #57: Killer Croc2023-04-19 15:35
 • #58: Robin Vs Killer Croc2023-04-19 15:35
 • #59: Nói Hảo Công Lược Đâu?2023-04-19 15:35
 • #60: Tiếp Tục, Đừng Dừng2023-04-19 15:35
 • #61: Tổ Hợp Song Đả2023-04-19 15:36
 • #62: Ô Nhiễm Vật Chất Cùng Ô Nhiễm Tinh Thần2023-04-19 15:36
 • #63: Cơ Hội Tốt2023-04-19 15:36
 • #64: Lại Gia Cố Thêm Một Cái?2023-04-19 15:36
 • #65: Vận Chuyển Vấn Đề Nhỏ2023-04-19 15:36
 • #66: Luận Bàn2023-04-19 15:36
 • #67: Catwoman Tân Nghiệp Vụ2023-04-19 15:36
 • #68: Chạm Trán A.R.G.U.S.2023-04-19 15:36
 • #69: Giao Lưu Cùng Hội Báo2023-04-19 15:36
 • #70: Bị Tập Kích2023-04-19 15:36
 • #71: Nghĩ Cách Cứu Viện (1)2023-04-19 15:36
 • #72: Nghĩ Cách Cứu Viện (2)2023-04-19 15:36
 • #73: Nghĩ Cách Cứu Viện (3)2023-04-19 15:36
 • #74: Nghĩ Cách Cứu Viện (4)2023-04-19 15:36
 • #75: A.R.G.U.S. Chú Ý2023-04-19 15:37
 • #76: A.R.G.U.S. Coi Trọng2023-04-19 15:37
 • #77: Thuốc Nói Thật2023-04-19 15:37
 • #78: Scarecrow Phải Chết2023-04-19 15:37
 • #79: Truy Kích2023-04-19 15:37
 • #80: Người Dân Nhiệt Tình2023-04-19 15:37
 • #81: Mũi Tên Khói2023-04-19 15:37
 • #82: Quá Hung Tàn2023-04-19 15:37
 • #83: Nàng Có Như Vậy Cường Sao?2023-04-19 15:37
 • #84: Không Thể Miêu Tả Rõ2023-04-19 15:37
 • #85: Talia Gây Sự2023-04-19 15:37
 • #86: Kẻ Thù Của Arkham2023-04-19 15:37
 • #87: Điều Tra2023-04-19 15:37
 • #88: Khiến Người Cảm Thấy Lạnh Lẽo2023-04-19 15:37
 • #89: Mang ngươi bay2023-04-19 15:37
 • #90: Thêm Phiền Catwoman2023-04-19 15:37
 • #91: Tiến Công Arkham Asylum (1)2023-04-19 15:38
 • #92: Tiến Công Arkham Asylum (2)2023-04-19 15:38
 • #93: Tiến Công Arkham (3)2023-04-19 15:38
 • #94: Tiến Công Arkham (4)2023-04-19 15:38
 • #95: Tiến Công Arkham (5)2023-04-19 15:38
 • #96: Tiến Công Arkham (6)2023-04-19 15:38
 • #97: Rút Lui2023-04-19 15:38
 • #98: Xem Ta Miểu Sát Hắn2023-04-19 15:38
 • #99: Hoa Mỹ Đại Bảo Kiếm2023-04-19 15:38
 • #100: Batman Trở Về2023-04-19 15:38
 • #101: Batman Giá Trị2023-04-19 15:38
 • #102: Gotham Muốn Biến Thiên2023-04-19 15:38
 • #103: Biến Thiên Thay Đổi Thật2023-04-19 15:38
 • #104: Tiến Công Arkham Lần 2 (1)2023-04-19 15:38
 • #105: Tiến Công Arkham Lần 2 (2)2023-04-19 15:38
 • #106: Tiến Công Arkham Lần 2 (3)2023-04-19 15:39
 • #107: Tiến Công Arkham Lần 2 (4)2023-04-19 15:39
 • #108: Tiến Công Arkham Lần 2 (5)2023-04-19 15:39
 • #109: Tiến Công Arkham Lần 2 (6)2023-04-19 15:39
 • #110: Tiến Công Arkham Lần 2 (7)2023-04-19 15:39
 • #111: Tiến Công Arkham Lần 2 (8)2023-04-19 15:39
 • #112: Toàn Thắng2023-04-19 15:39
 • #113: Chương 113: Một Nhà Ba Cửa2023-04-19 15:39
 • #114: Bức Họa Cổ Quái2023-04-19 15:39
 • #115: Huyết Mạch!2023-04-19 15:39
 • #116: Tiến Nhập Bí Cảnh2023-04-19 15:39
 • #117: Cửa Thứ Hai2023-04-19 15:39
 • #118: Thi Viết2023-04-19 15:39
 • #119: Hung Tàn Đại Di Mụ2023-04-19 15:39
 • #120: Thiên Phú2023-04-19 15:40
 • #121: Chế Tạo Trang Bị Mới2023-04-19 15:40
 • #122: Tiến Công Arkham Lần 3 (1)2023-04-19 15:40
 • #123: Tiến Công Arkham Lần 3 (2)2023-04-19 15:40
 • #124: Tiến Công Arkham Lần 3 (3)2023-04-19 15:40
 • #125: Tiến Công Arkham Lần 3 (4)2023-04-19 15:40
 • #126: I'm Superman2023-04-19 15:40
 • #127: Superman vs Solomon Grundy2023-04-19 15:40
 • #128: Bụi Bậm Lắng Xuống2023-04-19 15:40
 • #129: Tâm Linh Khống Chế Sơ Bản 1.02023-04-19 15:40
 • #130: Điều Khiển Từ Xa Court of Owls2023-04-19 15:40
 • #131: Bruce Cục Trưởng ?2023-04-19 15:40
 • #132: Vật Biểu Tượng2023-04-19 15:40
 • #133: Laurel Hiện Trạng2023-04-19 15:40
 • #134: Cùng Laurel Giao Lưu Liên Hoan2023-04-19 15:40
 • #135: Dark Archer Nhị Đại ?2023-04-19 15:40
 • #136: Lừa Dối Malcolm2023-04-19 15:41
 • #137: Mắc Câu2023-04-19 15:41
 • #138: Ra's al Ghul âm mưu2023-04-19 15:41
 • #139: Mục Tiêu : Luyện Ngục Đảo2023-04-19 15:41
 • #140: Tới Luyện Ngục Đảo2023-04-19 15:41
 • #141: Thea vs Slade2023-04-19 15:41
 • #142: Định Thân Thuật2023-04-19 15:41
 • #143: Oliver Lựa Chọn2023-04-19 15:41
 • #144: Đối Thoại Shado2023-04-19 15:41
 • #145: Shado Rời Đi2023-04-19 15:41
 • #146: Sara Lance2023-04-19 15:41
 • #147: Đột Nhiên Chạy Ra Cường Địch2023-04-19 15:41
 • #148: Bị Thea Một Quyền Xử Lý Địch Nhân2023-04-19 15:41
 • #149: Legend tiểu đội2023-04-19 15:41
 • #150: Thea vs Legend of Tomorrow2023-04-19 15:42
 • #151: Thea vs Legend of Tomorrow (2)2023-04-19 15:42
 • #152: Chương 152: Bắt Đền2023-04-19 15:42
 • #153: Vandal cùng Hawlgirl Đen Tối Lịch Sử2023-04-19 15:42
 • #154: Horus Sáo Trang?2023-04-19 15:42
 • #155: Mới Ván Trượt2023-04-19 15:42
 • #156: Tương Lai Thành Tựu2023-04-19 15:42
 • #157: Kinh Biến2023-04-19 15:42
 • #158: Arthas Cùng Thea Merlyn2023-04-19 15:42
 • #159: Thời Quang Cũng Là Quang?2023-04-19 15:42
 • #160: Hợp Thể2023-04-19 15:42
 • #161: Hợp Thể Danh Tự?2023-04-19 15:42
 • #162: Captain Cold Dị Năng2023-04-19 15:42
 • #163: Vandal Savage2023-04-19 15:43
 • #164: Phá Cửa2023-04-19 15:43
 • #165: Thần Linh Đến Trái Đất2023-04-19 15:43
 • #166: Thần Linh Đến Trái Đất (2)2023-04-19 15:43
 • #167: Thần Linh Đến Trái Đất (3)2023-04-19 15:43
 • #168: Thần Tích2023-04-19 15:43
 • #169: Cẩn Thận, Ta Muốn Mở Đại Chiêu!2023-04-19 15:43
 • #170: Huyễn Tưởng Hương Phủ Xuống2023-04-19 15:43
 • #171: Đánh Giáp Lá Cà2023-04-19 15:43
 • #172: Đây Triệu Hồi Ra Cái Gì?2023-04-19 15:43
 • #173: Hắc Ám Long Hậu Takhisis2023-04-19 15:43
 • #174: Trở Thành Bán Thần Horus2023-04-19 15:43
 • #175: Long Kỵ Sĩ Thea!2023-04-19 15:43
 • #176: Sau Cùng Nhất Thương2023-04-19 15:43
 • #177: Eye of Horus2023-04-19 15:43
 • #178: Cố Sự Chưa Bắt Đầu Liền Chung Kết Hawkgirl2023-04-19 15:44
 • #179: Bị Thương Atom2023-04-19 15:44
 • #180: Chương 180: Ngươi Rất Có Làm Chuột Bạch Tiềm Chất2023-04-19 15:44
 • #181: Eye Of Horus Sơ Bộ Công Năng2023-04-19 15:44
 • #182: Atom Chiến Y Bản Thiết Kế2023-04-19 15:44
 • #183: Time Council2023-04-19 15:44
 • #184: Chương 184: Nguyên Sơ Mật Mã Đăng Ký2023-04-19 15:44
 • #185: Chương 185: Nơi Đây Là Themyscira?2023-04-19 15:44
 • #186: Ta Chạy A!2023-04-19 15:44
 • #187: Cùng Diana Tiếp Xúc2023-04-19 15:44
 • #188: Bị Kiếm Chuyện2023-04-19 15:44
 • #189: Artemis Thần Danh Khiêu Chiến2023-04-19 15:44
 • #190: Diana Hiếu Kỳ2023-04-19 15:44
 • #191: Lý Luận Muốn Liên Lạc Với Thực Tế Mới Được Đi!2023-04-19 15:44
 • #192: Không Công Bình Bắt Đầu2023-04-19 15:44
 • #193: Chương 193: Ném Lao2023-04-19 15:45
 • #194: Chương 194: Mở Rộng Tầm Mắt Kết Quả2023-04-19 15:45
 • #195: Chương 195: Antiope2023-04-19 15:45
 • #196: Hướng Nữ Thần Chào2023-04-19 15:45
 • #197: Tỉ Thí Lần Hai2023-04-19 15:45
 • #198: Săn Bắn Bắt Đầu2023-04-19 15:45
 • #199: Ưng Địch2023-04-19 15:45
 • #200: Một Lần Nữa Tìm Về Bản Tâm2023-04-19 15:45
 • #201: Chương 201: Riêng Mình Chiến Quả2023-04-19 15:45
 • #202: Chương 202: Thần Dụ Tới2023-04-19 15:45
 • #203: Chương 203: Bắt Đầu Lần Thứ 3 Tranh Tài2023-04-19 15:45
 • #204: Thí Thần Kiếm2023-04-19 15:45
 • #205: Bi Thương Con Nai2023-04-19 15:45
 • #206: Artemis2023-04-19 15:45
 • #207: Nữ Thần Xin Giúp Đỡ2023-04-19 15:45
 • #208: Artemis Tối Cường Nhất Kích2023-04-19 15:45
 • #209: Artmemis Cử Tri2023-04-19 15:46
 • #210: Ngân Nguyệt Trường Cung Và Thần Vương Tiễn Nang2023-04-19 15:46
 • #211: Nhập Bọn2023-04-19 15:46
 • #212: Themyscira Nhập Bọn Nghi Thức2023-04-19 15:46
 • #213: Gần Hạ Màn2023-04-19 15:46
 • #214: Steve Trevor2023-04-19 15:46
 • #215: Nghênh Chiến2023-04-19 15:46
 • #216: Đại Thắng2023-04-19 15:46
 • #217: Ares Phải Chết2023-04-19 15:46
 • #218: Orana Quà Tặng2023-04-19 15:46
 • #219: Sắp Chia Tay2023-04-19 15:46
 • #220: Chương 220: Ly Khai Themyscria2023-04-19 15:46
 • #221: Chương 221: Rất Xảo Sao? Một Điểm Cũng Không Xảo2023-04-19 15:46
 • #222: Madame Xanadu Chỉ Điểm2023-04-19 15:46
 • #223: Tân Bói Toán2023-04-19 15:47
 • #224: Mới Vào Xã Hội Nhân Loại Diana2023-04-19 15:47
 • #225: Sách Ma Pháp Tới Tay2023-04-19 15:47
 • #226: Giao Nhiệm Vụ Steve2023-04-19 15:47
 • #227: Chiến Thần? Ares2023-04-19 15:47
 • #228: Steve Tiểu Đồng Bọn2023-04-19 15:47
 • #229: Tiểu Đội Tập Hợp2023-04-19 15:47
 • #230: Chiến Tranh Tiền Tuyến2023-04-19 15:47
 • #231: Diana Tương Lai Phương Hướng Phát Triển2023-04-19 15:47
 • #232: Moon River2023-04-19 15:47
 • #233: Tín Ngưỡng2023-04-19 15:47
 • #234: Diệt Thôn2023-04-19 15:47
 • #235: Thea vs Diana2023-04-19 15:47
 • #236: Lão Nhân Gia Ngươi Suy Nghĩ Nhiều, Ta Chỉ Đi Ngang Qua2023-04-19 15:47
 • #237: Đây Là Kiếm Thật Hay Kiếm Giả2023-04-19 15:47
 • #238: Về Bảo Kiếm Vấn Đề, Online Ngay, Rất Cấp Bách!2023-04-19 15:47
 • #239: Ám Ảnh Mê Cung2023-04-19 15:48
 • #240: Ares Giúp Đỡ2023-04-19 15:48
 • #241: Như Xe Bị Tuột Xích Giúp Đỡ2023-04-19 15:48
 • #242: Ác Chiến2023-04-19 15:48
 • #243: Ares Diệt Vong2023-04-19 15:48
 • #244: Ly Biệt2023-04-19 15:48
 • #245: Lịch Sử Chân Tướng2023-04-19 15:48
 • #246: Khó Tìm Cùng Trở Về2023-04-19 15:48
 • #247: Làm Một Tin Tức Lớn2023-04-19 15:48
 • #248: Tìm Một Cái Oan Đại Đầu2023-04-19 15:48
 • #249: Trọng Thương Barbara Gordon2023-04-19 15:48
 • #250: 3 Cái Phương Án Tuyển Trạch2023-04-19 15:48
 • #251: Oan Đại Đầu Vào Chỗ2023-04-19 15:48
 • #252: Joker!2023-04-19 15:48
 • #253: Nhị Đại Robin2023-04-19 15:48
 • #254: Bị Nghiền Ép Harley Quinn2023-04-19 15:48
 • #255: Đáng Giá Nghiên Cứu Giờ Học2023-04-19 15:49
 • #256: Trị Liệu Tốt Nhất Phương Pháp2023-04-19 15:49
 • #257: Tiếp Sau Trị Liệu2023-04-19 15:49
 • #258: Thea Tiểu Hắc Bản2023-04-19 15:49
 • #259: Buồn Bực Lucius2023-04-19 15:49
 • #260: Đại Tin Tức Mở Màn2023-04-19 15:49
 • #261: Laurel Ngoài Ý Muốn Phát Hiện2023-04-19 15:49
 • #262: Bird of Grey Sơ Hình Thành2023-04-19 15:49
 • #263: Chương 263: Damian Nhiệm Vụ2023-04-19 15:49
 • #264: Chuẩn Bị Bẫy Cha Tổ Hợp Mẹ Con2023-04-19 15:49
 • #265: Coast City2023-04-19 15:49
 • #266: Coast City Thân Mật Hội Ngộ2023-04-19 15:49
 • #267: Ta Không Có Thời Gian, Khẩn Cấp!2023-04-19 15:49
 • #268: Oa2023-04-19 15:49
 • #269: Địa Cầu Tới Tiểu Tỷ Tỷ2023-04-19 15:49
 • #270: Thea Dũng Khí2023-04-19 15:49
 • #271: Thea VS Thaal Sinestro2023-04-19 15:50
 • #272: Hết Ý Phát Sinh2023-04-19 15:50
 • #273: Yellow Lantern Power Ring Phán Đoán2023-04-19 15:50
 • #274: Yellow Lantern Power Ring Tuyển Chọn2023-04-19 15:50
 • #275: Riêng Mình Năng Lực2023-04-19 15:50
 • #276: Bắt Đầu Họp Thành Đội2023-04-19 15:50
 • #277: Địch Nhân Đến2023-04-19 15:50
 • #278: Lục Tục Tham chiến Mọi Người2023-04-19 15:50
 • #279: Liên Thủ Đại Chiến Parallax2023-04-19 15:50
 • #280: Người Krypton Sung Năng2023-04-19 15:50
 • #281: Viện Quân2023-04-19 15:50
 • #282: Gặp Lại!2023-04-19 15:50
 • #283: Kara Zor-El2023-04-19 15:50
 • #284: Chương 284: Supergirl Trận Chiến Mở Màn2023-04-19 15:50
 • #285: Sẽ Giúp Ngươi Trị Liệu 1 Lần!2023-04-19 15:50
 • #286: Trong Chiến Đấu Ôn Chuyện2023-04-19 15:51
 • #287: Lẫn Nhau Tố Tâm Sự2023-04-19 15:51
 • #288: Gánh Xiếc Thú Sát Nhân Sự Kiện2023-04-19 15:51
 • #289: Hung Thủ Chính Là Hắn!2023-04-19 15:51
 • #290: Ta Muốn Làm Một Người Tốt2023-04-19 15:51
 • #291: Diện Kiến Cao Tầng2023-04-19 15:51
 • #292: Thea Là Super Hero?2023-04-19 15:51
 • #293: Silas Stone2023-04-19 15:51
 • #294: Red Room Phòng Thí Nghiệm2023-04-19 15:51
 • #295: Tuần Trăng Mật Lữ Hành2023-04-19 15:51
 • #296: Lyssa Drak2023-04-19 15:51
 • #297: Deadman Trận Chiến Mở Màn2023-04-19 15:51
 • #298: Yellow Lantern Corps2023-04-19 15:52
 • #299: Central City Khoa Học Kỹ Thuật Đỉnh Cao Phòng Thí Nghiệm2023-04-19 15:52
 • #300: Bị Nhắm Vào Rồi2023-04-19 15:52
 • #301: Lời Đồn2023-04-19 15:52
 • #302: Grodd Tân Sinh2023-04-19 15:52
 • #303: Phụ Thân Quà Tặng2023-04-19 15:52
 • #304: Queen Merlyn Tập Đoàn2023-04-19 15:52
 • #305: Tân Tổng Bộ Tuyên Chỉ?2023-04-19 15:52
 • #306: Enchantress2023-04-19 15:52
 • #307: Đối Chiến Enchantress2023-04-19 15:52
 • #308: Liều Mạng? Nằm Mơ!2023-04-19 15:52
 • #309: Ra's al Ghul2023-04-19 15:52
 • #310: Thea vs Ra's al Ghul2023-04-19 15:52
 • #311: Ra's al Ghul Phiền Muộn2023-04-19 15:52
 • #312: Damian Huyết Mạch Mở Ra2023-04-19 15:53
 • #313: Hùng Hài Tử Cường Hóa2023-04-19 15:53
 • #314: Ma Lực Hấp Thụ2023-04-19 15:53
 • #315: Bắt Đầu Dạy Học2023-04-19 15:53
 • #316: A.R.G.U.S Phiền Phức2023-04-19 15:53
 • #317: Cứu Người2023-04-19 15:53
 • #318: Bàn Điều Kiện2023-04-19 15:53
 • #319: Tinh Nhuệ Tiểu Đội2023-04-19 15:53
 • #320: Hàng Không2023-04-19 15:53
 • #321: Tương Lai Thiết Tưởng2023-04-19 15:53
 • #322: Tối Cường Đồ Vật2023-04-19 15:53
 • #323: Nghiền Ép2023-04-19 15:53
 • #324: Áp Chế2023-04-19 15:53
 • #325: Truy Kích2023-04-19 15:53
 • #326: Enchantress, Chết!2023-04-19 15:53
 • #327: Deadshot2023-04-19 15:54
 • #328: Thu Phục Deathstroke2023-04-19 15:54
 • #329: Felicity Đi Red Room2023-04-19 15:54
 • #330: Mục Tiêu Mới2023-04-19 15:54
 • #331: Chương 331: Gặp Mặt Trí Tuệ Nhân Tạo2023-04-19 15:54
 • #332: Hướng Đi Của Grodd2023-04-19 15:54
 • #333: Sản Phẩm Mới2023-04-19 15:54
 • #334: Vãng Sự Như Yên2023-04-19 15:54
 • #335: Hình Người Gói Quà Lớn2023-04-19 15:54
 • #336: Tâm Linh Hộ Thuẫn2023-04-19 15:54
 • #337: Pamela Isley2023-04-19 15:54
 • #338: Poison Ivy2023-04-19 15:54
 • #339: Bộ Hạ Tề Tựu2023-04-19 15:54
 • #340: Bị Phát Hiện2023-04-19 15:55
 • #341: Không Có Cho Thấy Năng Lực Thần Linh2023-04-19 15:55
 • #342: Queen Gia Bảo Tiêu Đội Trưởng2023-04-19 15:55
 • #343: Cùng Luthor Lần Thứ Nhất Giao Phong2023-04-19 15:55
 • #344: Động Lực Thiết Giáp2023-04-19 15:55
 • #345: Green Arrow Girl?2023-04-19 15:55
 • #346: Krypton Người Đến2023-04-19 15:55
 • #347: Đàm Phán2023-04-19 15:55
 • #348: Nghênh Chiến2023-04-19 15:55
 • #349: Cường Đại Người Krypton2023-04-19 15:55
 • #350: Faora Hu-Ul2023-04-19 15:55
 • #351: Sửa Chữa Ký Ức2023-04-19 15:55
 • #352: Thu Hoạch Gien Điều Chế Tư Liệu2023-04-19 15:55
 • #353: Phi Thuyền Rơi Hủy2023-04-19 15:55
 • #354: Cứu Trợ Thị Dân2023-04-19 15:56
 • #355: Luthor Không Cần Thương Hại2023-04-19 15:56
 • #356: Ngươi Biết Ta Là Ai Không?2023-04-19 15:56
 • #357: Ám Chiến2023-04-19 15:56
 • #358: Cố Chấp Faora Hu-Ul2023-04-19 15:56
 • #359: Source Wall2023-04-19 15:56
 • #360: Mang Ngươi Phơi Nắng2023-04-19 15:56
 • #361: Sinestro Kinh Ngạc2023-04-19 15:56
 • #362: Vãng Tích2023-04-19 15:56
 • #363: Thương Hại2023-04-19 15:56
 • #364: Gặp Trộm2023-04-19 15:56
 • #365: Cảm Nhiễm Giả2023-04-19 15:56
 • #366: Liệp Báo Chi Thần2023-04-19 15:56
 • #367: Cheetah2023-04-19 15:56
 • #368: Bắt Được2023-04-19 15:57
 • #369: Black Manta2023-04-19 15:57
 • #370: Curry2023-04-19 15:57
 • #371: Thea, Diana VS Aquaman, Mera2023-04-19 15:57
 • #372: Đình Chiến Cùng Ngọn Nguồn2023-04-19 15:57
 • #373: Thea Lão Sư Kể Chuyện Xưa2023-04-19 15:57
 • #374: Ngươi Cũng Sẽ Truyền Tống?2023-04-19 15:57
 • #375: Aquaman VS Black Manta2023-04-19 15:57
 • #376: Thảm Thiết Chiến Đấu2023-04-19 15:57
 • #377: Dead King's Scepter2023-04-19 15:57
 • #378: Huynh Đệ2023-04-19 15:57
 • #379: Scepter Công Năng2023-04-19 15:57
 • #380: Lâu Dài Mục Tiêu2023-04-19 15:57
 • #381: Jason Tin Báo Tử2023-04-19 15:58
 • #382: Nanda Parbat Du Lịch 1 Ngày2023-04-19 15:58
 • #383: Trì Thủy2023-04-19 15:58
 • #384: Trì Thủy Một Mặt Khác2023-04-19 15:58
 • #385: Đại Ma Vương Công Chúa Điện Hạ2023-04-19 15:58
 • #386: Phong Ấn2023-04-19 15:58
 • #387: Lại Thu Đồ Đệ Rồi2023-04-19 15:58
 • #388: Kinh Biến2023-04-19 15:58
 • #389: Ngọn Nguồn2023-04-19 15:58
 • #390: Chiếm Giữ Chủ Động2023-04-19 15:58
 • #391: Điện Thị Nói Chuyện2023-04-19 15:58
 • #392: Bố Trí Nhiệm Vụ2023-04-19 15:58
 • #393: Chuẩn Bị Khởi Hành2023-04-19 15:58
 • #394: Thea Cùng 300 Dũng Sĩ2023-04-19 15:58
 • #395: Mưa Bom Bão Đạn2023-04-19 15:59
 • #396: Đường Về2023-04-19 15:59
 • #397: Trở Lại Địa Cầu2023-04-19 15:59
 • #398: Oliver Trở Về!2023-04-19 15:59
 • #399: Oliver tao ngộ2023-04-19 15:59
 • #400: Ngoại Tnh Nhân Quản Lý Ủy Ban2023-04-19 15:59
 • #401: Merlyn Bảo Kiếm2023-04-19 15:59
 • #402: Khống Chế Uỷ Ban Cùng 2 Trung Niên Nhân Hôn Nhân2023-04-19 15:59
 • #403: Barry Allen2023-04-19 15:59
 • #404: Huynh Đệ Luận Bàn2023-04-19 15:59
 • #405: Oliver Mới Địch Nhân2023-04-19 15:59
 • #406: Malcolm Đã Xảy Ra Chuyện2023-04-19 15:59
 • #407: Papa Midnite2023-04-19 15:59
 • #408: Mục tiêu: Cult of the Cold Flame2023-04-19 15:59
 • #409: Chuẩn Bị Xuất Phát2023-04-19 15:59
 • #410: Phản Ngữ Ma Pháp2023-04-19 16:00
 • #411: Cult of the Cold Flame nội chiến2023-04-19 16:00
 • #412: Can thiệp thất bại làm sao bây giờ, đánh đi!2023-04-19 16:00
 • #413: Tìm Đường Chết Sargon2023-04-19 16:00
 • #414: Bảo Thạch Ma Pháp2023-04-19 16:00
 • #415: Constantine Cùng Zatanna2023-04-19 16:00
 • #416: Thea Phản Ngữ Ma Pháp2023-04-19 16:00
 • #417: Trong Truyền Thuyết Lão Tiền Bối?2023-04-19 16:00
 • #418: Bắt Tay Giảng Hòa2023-04-19 16:00
 • #419: Người Tìm Được2023-04-19 16:00
 • #420: Etrigan2023-04-19 16:00
 • #421: Đánh Lên Môn Đi2023-04-19 16:00
 • #422: Felix Faust2023-04-19 16:00
 • #423: Cường Công2023-04-19 16:00
 • #424: Malcolm Cường Hóa Đường2023-04-19 16:00
 • #425: Tái Hội Madame Xanadu2023-04-19 16:01
 • #426: Quỷ Dị Tương Lai2023-04-19 16:01
 • #427: Hằng Ngày Cùng Mới Phiền Phức2023-04-19 16:01
 • #428: Fort Rozz2023-04-19 16:01
 • #429: Faora Hu-Ul Cùng Kara2023-04-19 16:01
 • #430: Vui Sướng Kara2023-04-19 16:01
 • #431: Bạn Mới Cùng Dư Ba2023-04-19 16:01
 • #432: Project Cadmus2023-04-19 16:01
 • #433: Tin Tức Tốt2023-04-19 16:01
 • #434: Morgan le Fay Thần Miếu2023-04-19 16:01
 • #435: Morgan le Fay Khảo Nghiệm2023-04-19 16:01
 • #436: Khảo nghiệm Trong Tiến Hành2023-04-19 16:01
 • #437: Thea Tuyển Trạch2023-04-19 16:01
 • #438: Excalibur2023-04-19 16:01
 • #439: Đường Ngày Sau2023-04-19 16:02
 • #440: Nanda Parbat Bí Mật2023-04-19 16:02
 • #441: Ẩn Bí Chi Địa người thủ hộ2023-04-19 16:02
 • #442: Chương 442: Chìa khóa cửa2023-04-19 16:02
 • #443: Chương 443: Tinh thần lực tu hành2023-04-19 16:02
 • #444: Chương 444: Dung hợp2023-04-19 16:02
 • #445: Chương 445: Hawk and Dove2023-04-19 16:02
 • #446: Chương 446: Nightmare Nurse2023-04-19 16:02
 • #447: Chương 447: Trật tự cán cân2023-04-19 16:02
 • #448: Chương 448: Luận bàn2023-04-19 16:02
 • #449: Chương 449: Tiểu đảo kinh biến2023-04-19 16:02
 • #450: Chương 450: Khổ chiến Giant-Born2023-04-19 16:02
 • #451: Chương 451: Điên cuồng Hercules2023-04-19 16:02
 • #452: Chương 452: Thuỷ chiến2023-04-19 16:02
 • #453: Chương 453: Tinh lọc2023-04-19 16:02
 • #454: Chương 454: Kiểm tra2023-04-19 16:03
 • #455: Chương 455: Chư thần trở về2023-04-19 16:03
 • #456: Chương 456: Tiên đoán2023-04-19 16:03
 • #457: Chương 457: Doctor Light cùng Livewire2023-04-19 16:03
 • #458: Chương 458: Cần tiếp thu giáo dục lại Livewire2023-04-19 16:03
 • #459: Chương 459: Vô tình gặp được2023-04-19 16:03
 • #460: Chương 460: Nói chuyện phiếm2023-04-19 16:03
 • #461: Chương 461: Quan chiến2023-04-19 16:03
 • #462: Chương 462: Diana VS Superman2023-04-19 16:03
 • #463: Chương 463: Starfire2023-04-19 16:03
 • #464: Chương 464: Giao phó2023-04-19 16:03
 • #465: Chương 465: Hy vọng?2023-04-19 16:03
 • #466: Chương 466: Hợp hai thành một2023-04-19 16:03
 • #467: Chương 467: Chuẩn bị tiến công2023-04-19 16:03
 • #468: Chương 468: Lẻn vào2023-04-19 16:03
 • #469: Chương 469: Gặp địch cùng khai chiến2023-04-19 16:04
 • #470: Chương 470: Nghiền ép2023-04-19 16:04
 • #471: Chương 471: Tiếp thu Yellow Lantern Corps2023-04-19 16:04
 • #472: Chương 472: Mới nơi dùng chân2023-04-19 16:04
 • #473: Chương 473: Mới an bài cùng hấp thu thần lực2023-04-19 16:04
 • #474: Chương 474: Tương lai cùng tân dược2023-04-19 16:04
 • #475: Chương 475: Doomsday tế bào nghiên cứu2023-04-19 16:04
 • #476: Chương 476: Batman vấn đề2023-04-19 16:04
 • #477: Chương 477: Toàn dân học tập?2023-04-19 16:04
 • #478: Chương 478: Thea kiến nghị2023-04-19 16:04
 • #479: Chương 479: Chế tác tiết mục ti vi2023-04-19 16:04
 • #480: Chương 480: Lễ Tạ Ơn tiệc tối2023-04-19 16:04
 • #481: Chương 481: Đáng thương Brick2023-04-19 16:04
 • #482: Chương 482: Trò khôi hài kết thúc cùng mới bắt đầu2023-04-19 16:04
 • #483: Chương 483: Hermes2023-04-19 16:04
 • #484: 1 bắt đầu liền méo kịch tình phát triển2023-04-19 16:05
 • #485: Chương 485: Tìm một viện quân2023-04-19 16:05
 • #486: Chương 486: Trở lại Themyscira2023-04-19 16:05
 • #487: Chương 487: Tề tụ Themyscira2023-04-19 16:05
 • #488: Chương 488: Supergirl vs Apollo2023-04-19 16:05
 • #489: Chương 489: Thea vs Hera2023-04-19 16:05
 • #490: Chương 490: Thần hậu Hera2023-04-19 16:05
 • #491: Chương 491: Mới vào minh giới2023-04-19 16:05
 • #492: Chương 492: Đến đây đi, náo long trời lỡ đất a !2023-04-19 16:05
 • #493: Chương 493: Triệt để loạn sáo minh giới2023-04-19 16:05
 • #494: Chương 494: Vương Biến Hậu, Hậu Biến Vương2023-04-19 16:05
 • #495: Chương 495: Quy hoạch2023-04-19 16:05
 • #496: Chương 496: Bắt đầu rút lui khỏi2023-04-19 16:05
 • #497: Chương 497: Thần sất bọc thép2023-04-19 16:05
 • #498: Chương 498: Về Lois vấn đề an toàn2023-04-19 16:06
 • #499: Chương 499: New Gods Vương2023-04-19 16:06
 • #500: Chương 500: Central City khai mạc tuồng2023-04-19 16:06
 • #501: Chương 501: Năng lực mới?2023-04-19 16:06
 • #502: Chương 502: Năng lực mới cùng thăm bệnh2023-04-19 16:06
 • #503: Chương 503: Starling City tương lai2023-04-19 16:06
 • #504: Chương 504: Lau đi2023-04-19 16:06
 • #505: Chương 505: Superman điên rồi?2023-04-19 16:06
 • #506: Chương 506: Đại chiến khúc nhạc dạo2023-04-19 16:06
 • #507: Chương 507: Thản nhiên2023-04-19 16:06
 • #508: Chương 508: Đại chiến Doomsday (một)2023-04-19 16:06
 • #509: Chương 509: Đại chiến Doomsday (hai)2023-04-19 16:06
 • #510: Chương 510: Đại chiến Doomsday (ba)2023-04-19 16:06
 • #511: Chương 511: Đại chiến Doomsday (bốn)2023-04-19 16:06
 • #512: Chương 512: Đại chiến Doomsday (ngũ)2023-04-19 16:07
 • #513: Chương 513: Đại chiến Doomsday (sáu)2023-04-19 16:07
 • #514: Chương 514: Đại chiến phía sau2023-04-19 16:07
 • #515: Chương 515: Luthor nghi vấn2023-04-19 16:07
 • #516: Chương 516: Pacific Rim kế hoạch2023-04-19 16:07
 • #517: Chương 517: Cơ giáp thử vận hành2023-04-19 16:07
 • #518: Chương 518: Tìm kiếm Indigo Tribe2023-04-19 16:07
 • #519: Chương 519: Indigo Lantern ban đầu tiếp xúc2023-04-19 16:07
 • #520: Chương 520: Abin Sur chuyện cũ2023-04-19 16:07
 • #521: Chương 521: Cảm thụ thương hại2023-04-19 16:07
 • #522: Chương 522: Đeo Indigo Lantern Ring2023-04-19 16:07
 • #523: Chương 523: Chân chính thương hại2023-04-19 16:07
 • #524: Chương 524: Ta tới làm lão đại các ngươi a !!2023-04-19 16:07
 • #525: Chương 525: Chấp chưởng Indigo Lantern bộ tộc2023-04-19 16:07
 • #526: Chương 526: Đột nhiên tin tức tốt2023-04-19 16:08
 • #527: Chương 527: Doctor Sivana2023-04-19 16:08
 • #528: Chương 528: Black Adam mộ2023-04-19 16:08
 • #529: Chương 529: Giải phong2023-04-19 16:08
 • #530: Chương 530: Vây công (một)2023-04-19 16:08
 • #531: Chương 531: Vây công (2)2023-04-19 16:08
 • #532: Chương 532: Hấp thu thần lực2023-04-19 16:08
 • #533: Chương 533: Dừng bước lại2023-04-19 16:08
 • #534: Chương 534: Lòng bình thường2023-04-19 16:08
 • #535: Chương 535: Đến lúc rồi2023-04-19 16:08
 • #536: Chương 536: Thăng thần!2023-04-19 16:08
 • #537: Chương 537: Mậu dịch cùng tài phú nữ thần2023-04-19 16:08
 • #538: Chương 538: New Genesis2023-04-19 16:08
 • #539: Chương 539: Mới gặp gỡ Highfather2023-04-19 16:08
 • #540: Chương 540: Tám người hội nghị2023-04-19 16:08
 • #541: Chương 541: Chiến đấu New Gods2023-04-19 16:09
 • #542: Chương 542: Đánh ngang tay2023-04-19 16:09
 • #543: Chương 543: Chính thức nhậm chức2023-04-19 16:09
 • #544: Chương 544: Tổ kiến ma pháp chiến đội2023-04-19 16:09
 • #545: Chương 545: Ma võng2023-04-19 16:09
 • #546: Chương 546: Vô giúp vui2023-04-19 16:09
 • #547: Chương 547: Cùng Darkseid tinh anh hội lần đầu tiếp xúc2023-04-19 16:09
 • #548: Chương 548: Thea VS Granny Goodness2023-04-19 16:09
 • #549: Chương 549: Trở về địa cầu2023-04-19 16:09
 • #550: Chương 550: Đại sự kiện Hủ Quốc Hàng Lâm2023-04-19 16:09
 • #551: Chương 551: Mất đi lực lượng Swamp Thing2023-04-19 16:09
 • #552: Chương 552: Sự kiện chân chính nguyên nhân gây ra2023-04-19 16:09
 • #553: Chương 553: Tìm kiếm The Red2023-04-19 16:09
 • #554: Chương 554: Beast Boy2023-04-19 16:10
 • #555: Chương 555: Cùng Beast Boy giao lưu2023-04-19 16:10
 • #556: Chương 556: Tề tựu2023-04-19 16:10
 • #557: Chương 557: Thương nghị2023-04-19 16:10
 • #558: Chương 558: Phân hồn2023-04-19 16:10
 • #559: Chương 559: Chế tác linh hồn phân thân2023-04-19 16:10
 • #560: Chương 560: Phản công2023-04-19 16:10
 • #561: Đánh vào sào huyệt2023-04-19 16:10
 • #562: Chân chính hắc thủ sau màn2023-04-19 16:10
 • #563: Giải quyết tốt hậu quả2023-04-19 16:10
 • #564: Tranh chấp2023-04-19 16:10
 • #565: Anton Arcane2023-04-19 16:10
 • #566: Chương 566: Hung phạm sa lưới2023-04-19 16:10
 • #567: Chương 567: Hủ quốc phủ xuống kết thúc2023-04-19 16:10
 • #568: Chương 568: Thăm dò Hỏa Tinh2023-04-19 16:10
 • #569: Chương 569: Tìm kiếm tung tích2023-04-19 16:11
 • #570: Chương 570: Trên sao hoả thần linh2023-04-19 16:11
 • #571: Chương 571: Diệt tộc chân tướng2023-04-19 16:11
 • #572: Chương 572: vs Hỏa Tinh chi thần (một)2023-04-19 16:11
 • #573: Chương 573: vs Hỏa Tinh chi thần (hai)2023-04-19 16:11
 • #574: Chương 574: vs Hỏa Tinh chi thần (ba)2023-04-19 16:11
 • #575: Chương 575: Thủ hộ2023-04-19 16:11
 • #576: Chương 576: Con trai của Oliver2023-04-19 16:11
 • #577: Chương 577: Cho Flash rót canh gà2023-04-19 16:11
 • #578: Chương 578: Tiến công Reverse-Flash2023-04-19 16:11
 • #579: Chương 579: Trêu đùa2023-04-19 16:11
 • #580: Chương 580: Nhìn2023-04-19 16:11
 • #581: Chương 581: Central City anh hùng Reverse-Flash. . .2023-04-19 16:12
 • #582: Chương 582: Bay thử2023-04-19 16:12
 • #583: Chương 583: Tới cửa nhờ giúp đở Firestorm2023-04-19 16:12
 • #584: Chương 584: Chia lìa Firestorm2023-04-19 16:12
 • #585: Chương 585: Nữ tính Justice League ý tưởng sơ khởi2023-04-19 16:12
 • #586: Chương 586: Giết tới cửa áo rồng2023-04-19 16:12
 • #587: Chương 587: Chán nản Barry2023-04-19 16:12
 • #588: Chương 588: Tranh cử (một)2023-04-19 16:12
 • #589: Chương 589: Tranh cử (hai)2023-04-19 16:12
 • #590: Chương 590: Green Arrow VS Flash2023-04-19 16:12
 • #591: Chương 591: Sự nghi ngờ2023-04-19 16:12
 • #592: Chương 592: Cướp người2023-04-19 16:12
 • #593: Chương 593: Tranh cử (ba)2023-04-19 16:12
 • #594: Chương 594: Ngăn cản Flash2023-04-19 16:12
 • #595: Chương 595: Reverse-Flash cuối cùng bại lộ2023-04-19 16:13
 • #596: Chương 596: Thea phỏng đoán2023-04-19 16:13
 • #597: Chương 597: Tranh cử (bốn)2023-04-19 16:13
 • #598: Chương 598: Tọa trấn2023-04-19 16:13
 • #599: Chương 599: Nữ nhân du2023-04-19 16:13
 • #600: Chương 600: Hippolyta triệu hoán2023-04-19 16:13
 • #601: Chương 601: Chiến tranh đã tới2023-04-19 16:13
 • #602: Chương 602: Olympus chi chiến (một)2023-04-19 16:13
 • #603: Chương 603: Olympus chi chiến (hai)2023-04-19 16:13
 • #604: Chương 604: Diana yêu2023-04-19 16:13
 • #605: Chương 605: Thea VS trưởng tử2023-04-19 16:13
 • #606: Chương 606: Hỗn chiến2023-04-19 16:13
 • #607: Chương 607: Ba cái bảo vật2023-04-19 16:13
 • #608: Chương 608: Đây là vật gì?2023-04-19 16:14
 • #609: Chương 609: Sửa mái nhà dột2023-04-19 16:14
 • #610: Chương 610: Tìm kiếm hải Hoàng Poseidon2023-04-19 16:14
 • #611: Chương 611: Atlantis2023-04-19 16:14
 • #612: Chương 612: Chiến tranh mồi dẫn hỏa2023-04-19 16:14
 • #613: Chương 613: Chuyển tiếp đột ngột thế cục2023-04-19 16:14
 • #614: Chương 614: Bố phòng2023-04-19 16:14
 • #615: Chương 615: Ngoài ý muốn2023-04-19 16:14
 • #616: Chương 616: Kinh sợ2023-04-19 16:14
 • #617: Chương 617: Giảng đạo lý2023-04-19 16:14
 • #618: Chương 618: Đánh một trận2023-04-19 16:14
 • #619: Chương 619: Hoà đàm2023-04-19 16:14
 • #620: Chương 620: Đọ sức2023-04-19 16:14
 • #621: Chương 621: Viễn chinh2023-04-19 16:14
 • #622: Chương 622: Minh hà2023-04-19 16:15
 • #623: Chương 623: Người đưa đò Charon2023-04-19 16:15
 • #624: Chương 624: Mục tiêu, minh vương bảo khố!2023-04-19 16:15
 • #625: Chương 625: Minh giới chi chiến (một)2023-04-19 16:15
 • #626: Chương 626: Minh giới chi chiến (hai)2023-04-19 16:15
 • #627: Chương 627: Minh giới chi chiến (ba)2023-04-19 16:15
 • #628: Chương 628: Minh giới chi chiến (bốn)2023-04-19 16:15
 • #629: Chương 629: Minh giới chi chiến (ngũ)2023-04-19 16:15
 • #630: Chương 630: Minh giới chi chiến (sáu)2023-04-19 16:15
 • #631: Chương 631: Minh giới chi chiến (bảy)2023-04-19 16:15
 • #632: Chương 632: Minh giới chi chiến (tám)2023-04-19 16:15
 • #633: Chương 633: Minh giới chi chiến (cửu)2023-04-19 16:15
 • #634: Chương 634: Thay đổi quần áo2023-04-19 16:15
 • #635: Chương 635: Tân trang bị2023-04-19 16:15
 • #636: Chương 636: Cố nhân2023-04-19 16:16
 • #637: Chương 637: Shiva tuyển trạch2023-04-19 16:16
 • #638: Chương 638: Dời đi thiên phú2023-04-19 16:16
 • #639: Chương 639: Chân Ngôn Thuật2023-04-19 16:16
 • #640: Chương 640: Náo nhiệt Batcave2023-04-19 16:16
 • #641: Chương 641: Kéo dài tuổi thọ2023-04-19 16:16
 • #642: Chương 642: Tổng tuyển cử thắng lợi!2023-04-19 16:16
 • #643: Chương 643: Tương lai đường2023-04-19 16:16
 • #644: Chương 644: Gia yến2023-04-19 16:16
 • #645: Chương 645: Tuyên thệ nhậm chức2023-04-19 16:16
 • #646: Chương 646: Tổng thống mới2023-04-19 16:16
 • #647: Chương 647: Dò xét các nơi2023-04-19 16:16
 • #648: Chương 648: Bellerive chơi một ngày2023-04-19 16:16
 • #649: Chương 649: Bellerive chơi một ngày (hai)2023-04-19 16:16
 • #650: Chương 650: Bellerive chơi một ngày (ba)2023-04-19 16:16
 • #651: Chương 651: Bellerive chơi một ngày (bốn)2023-04-19 16:17
 • #652: Chương 652: Ra ánh sáng tình cảm lưu luyến2023-04-19 16:17
 • #653: Chương 653: Kara phiền toái nhỏ2023-04-19 16:17
 • #654: Chương 654: Reverse-Flash di ngôn2023-04-19 16:17
 • #655: Chương 655: Mất tích Flash2023-04-19 16:17
 • #656: Chương 656: Hoan nghênh đi tới thời không song song2023-04-19 16:17
 • #657: Chương 657: Chỉ tốt ở bề ngoài cố nhân2023-04-19 16:17
 • #658: Chương 658: Chân tướng?2023-04-19 16:17
 • #659: Chương 659: Một cái khác Thea2023-04-19 16:17
 • #660: Chương 660: Tuyệt vọng địa cầu hai2023-04-19 16:17
 • #661: Chương 661: Thea vs Zoom2023-04-19 16:17
 • #662: Chương 662: Steppenwolf2023-04-19 16:17
 • #663: Chương 663: Vây công2023-04-19 16:17
 • #664: Chương 664: Đột nhiên nhúng tay đại lão2023-04-19 16:17
 • #665: Chương 665: Lão Batman2023-04-19 16:17
 • #666: Chương 666: Địa cầu hai Batcave2023-04-19 16:18
 • #667: Chương 667: Sử dụng The Green Green Lantern2023-04-19 16:18
 • #668: Chương 668: Bang Barry tăng tốc2023-04-19 16:18
 • #669: Chương 669: Cầu viện Hawkgirl2023-04-19 16:18
 • #670: Chương 670: Nabu cùng Carter2023-04-19 16:18
 • #671: Chương 671: Vận mệnh tháp2023-04-19 16:18
 • #672: Chương 672: Nhất nguyên sơ bóng ma2023-04-19 16:18
 • #673: Chương 673: Vào tháp2023-04-19 16:18
 • #674: Chương 674: Cuối cùng thấy bóng ma2023-04-19 16:18
 • #675: Chương 675: Xuất binh2023-04-19 16:18
 • #676: Chương 676: Ánh sáng hy vọng2023-04-19 16:18
 • #677: Chương 677: Địa cầu hai Krypton người2023-04-19 16:18
 • #678: Chương 678: Tìm hiểu bóng ma2023-04-19 16:18
 • #679: Chương 679: Linh hồn bài vị2023-04-19 16:18
 • #680: Chương 680: Kéo dài thời gian2023-04-19 16:19
 • #681: Chương 681: Đột nhiên tập kích2023-04-19 16:19
 • #682: Chương 682: Đánh bất ngờ đưa tới quyết chiến2023-04-19 16:19
 • #683: Chương 683: Tử chiến2023-04-19 16:19
 • #684: Chương 684: Highfather thưởng cho2023-04-19 16:19
 • #685: Chương 685: Thắng cuộc2023-04-19 16:19
 • #686: Chương 686: Thắng thảm2023-04-19 16:19
 • #687: Chương 687: Chiêu binh2023-04-19 16:19
 • #688: Chương 688: Diana thăng thần2023-04-19 16:19
 • #689: Chương 689: Thủ hộ cùng kiên trì chi thần (vì oO Loli mẫu lộ Oo tăng thêm 9/10)2023-04-19 16:19
 • #690: Chương 690: Tới cửa bái phỏng2023-04-19 16:19
 • #691: Chương 691: Con trai của Superman2023-04-19 16:19
 • #692: Chương 692: Thea vs Superman2023-04-19 16:19
 • #693: Chương 693: Phải cố gắng Superman2023-04-19 16:20
 • #694: Chương 694: Siêu phàm song tử sơ ngộ2023-04-19 16:20
 • #695: Chương 695: Kara buổi lễ tốt nghiệp2023-04-19 16:20
 • #696: Chương 696: Tân đại lục kế hoạch2023-04-19 16:20
 • #697: Chương 697: Nhân loại cần ma pháp2023-04-19 16:20
 • #698: Chương 698: Văn nghệ bài vị đối với địa cầu trợ giúp2023-04-19 16:20
 • #699: Chương 699: Tìm một lão sư2023-04-19 16:20
 • #700: Chương 700: Ưu tú nhân dân giáo sư Constantine2023-04-19 16:20
 • #701: Chương 701: Constantine dạy học2023-04-19 16:20
 • #702: Chương 702: Lần nữa đi tới Oa Planet2023-04-19 16:20
 • #703: Chương 703: Thea vs Green Lantern Corps2023-04-19 16:20
 • #704: Chương 704: Green Lantern Corps đòn sát thủ lợi hại2023-04-19 16:20
 • #705: Chương 705: Tìm kiếm Blue Lantern quân đoàn2023-04-19 16:20
 • #706: Chương 706: Quả thứ nhất Blue Lantern2023-04-19 16:20
 • #707: Chương 707: Ngài đi nhanh lên đi!2023-04-19 16:21
 • #708: Chương 708: Dạy học thành quả2023-04-19 16:21
 • #709: Chương 709: Trường học ma pháp2023-04-19 16:21
 • #710: Chương 710: Bổ sung thần lực2023-04-19 16:21
 • #711: Chương 711: Tìm kiếm Pandora2023-04-19 16:21
 • #712: Chương 712: Cái bệnh này không tốt lắm chữa. . .2023-04-19 16:21
 • #713: Chương 713: Pandora! Màu xám tro hồi ức2023-04-19 16:21
 • #714: Chương 714: Thea vs lão Shazam2023-04-19 16:21
 • #715: Chương 715: Xem ta kêu to thuật (phiếu đề cử tăng thêm)2023-04-19 16:21
 • #716: Chương 716: Đóng băng2023-04-19 16:21
 • #717: Chương 717: An bài người nhà2023-04-19 16:21
 • #718: Chương 718: Công bố chân tướng2023-04-19 16:21
 • #719: Chương 719: Tập kết2023-04-19 16:21
 • #720: Chương 720: Đêm trước đại chiến2023-04-19 16:22
 • #721: Chương 721: Darkseid phủ xuống2023-04-19 16:22
 • #722: Chương 722: Nổ súng2023-04-19 16:22
 • #723: Chương 723: Riêng mình chiến đấu2023-04-19 16:22
 • #724: Chương 724: Trong nhân loại gian2023-04-19 16:22
 • #725: Chương 725: A.M.A.Z.O2023-04-19 16:22
 • #726: Chương 726: Nguy hiểm chiến cuộc2023-04-19 16:22
 • #727: Chương 727: Giằng co chiến đấu2023-04-19 16:22
 • #728: Chương 728: Flash cùng Harley Quinn2023-04-19 16:22
 • #729: Chương 729: Thea Diana vs Darkseid2023-04-19 16:22
 • #730: Chương 730: Superman vs Steppenwolf2023-04-19 16:22
 • #731: Chương 731: Martian Manhunter vs Desaad2023-04-19 16:22
 • #732: Chương 732: Vây công2023-04-19 16:22
 • #733: Chương 733: Vây công (hai)2023-04-19 16:22
 • #734: Chương 734: Bẩy rập2023-04-19 16:23
 • #735: Chương 735: Ngươi sợ hãi sao?2023-04-19 16:23
 • #736: Chương 736: Thắng lợi!2023-04-19 16:23
 • #737: Chương 737: Chiến hậu2023-04-19 16:23
 • #738: Chương 738: Đề xướng2023-04-19 16:23
 • #739: Chương 739: Justice League!2023-04-19 16:23
 • #740: Chương 740: Justice League chuyện phiền lòng2023-04-19 16:23
 • #741: Chương 741: Triệu tập nữ anh hùng2023-04-19 16:23
 • #742: Chương 742: Female Justice League2023-04-19 16:23
 • #743: Chương 743: Female Justice League hằng ngày (một)2023-04-19 16:23
 • #744: Chương 744: Female Justice League hằng ngày (hai)2023-04-19 16:23
 • #745: Chương 745: Female Justice League hằng ngày (ba)2023-04-19 16:23
 • #746: Chương 746: Female Justice League hằng ngày (bốn)2023-04-19 16:23
 • #747: Chương 747: Female Justice League hằng ngày (ngũ)2023-04-19 16:23
 • #748: Chương 748: Female Justice League hằng ngày (sáu)2023-04-19 16:24
 • #749: Chương 749: Phát hiện mới (vì oO Loli mẫu lộ Oo tăng thêm 10/10)2023-04-19 16:24
 • #750: Chương 750: Đầu mối mới2023-04-19 16:24
 • #751: Chương 751: Demon Star người2023-04-19 16:24
 • #752: Chương 752: Con dơi viễn chinh2023-04-19 16:24
 • #753: Chương 753: Phân công nhau hành động2023-04-19 16:24
 • #754: Chương 754: Khống chế phi thuyền2023-04-19 16:24
 • #755: Chương 755: Ngọn nguồn2023-04-19 16:24
 • #756: Chương 756: Quy y phật môn ngoại tinh nhân?2023-04-19 16:24
 • #757: Chương 757: Người ngoài hành tinh nhiệm vụ2023-04-19 16:24
 • #758: Chương 758: Phật môn phong ấn2023-04-19 16:24
 • #759: Chương 759: Chuẩn bị đi trước Sao Mộc2023-04-19 16:24
 • #760: Chương 760: Sao Mộc cuộc hành trình (một)2023-04-19 16:24
 • #761: Chương 761: Sao Mộc cuộc hành trình (hai)2023-04-19 16:25
 • #762: Chương 762: Sao Mộc cuộc hành trình (ba)2023-04-19 16:25
 • #763: Chương 763: Đến tiếp sau2023-04-19 16:25
 • #764: Chương 764: Biến cách thời kì2023-04-19 16:25
 • #765: Chương 765: Đại thu hoạch2023-04-19 16:25
 • #766: Chương 766: Linh hồn giao dịch (một)2023-04-19 16:25
 • #767: Chương 767: Linh hồn giao dịch (hai)2023-04-19 16:25
 • #768: Chương 768: Tiến công Diana (một)2023-04-19 16:25
 • #769: Chương 769: Tiến công Diana (hai)2023-04-19 16:25
 • #770: Chương 770: Tiến công Diana (ba)2023-04-19 16:25
 • #771: Chương 771: Tiến công Diana (bốn)2023-04-19 16:25
 • #772: Chương 772: Tiến công Diana (ngũ)2023-04-19 16:25
 • #773: Chương 773: Tiến công Diana (sáu)(vì oO Loli mẫu lộ Oo tăng thêm 2/10)2023-04-19 16:26
 • #774: Chương 774: Batman làm chết (vì oO Loli mẫu lộ Oo tăng thêm 3/10)2023-04-19 16:26
 • #775: Chương 775: Highfather giải thích nghi hoặc2023-04-19 16:26
 • #776: Chương 776: Ta đến giúp đỡ2023-04-19 16:26
 • #777: Chương 777: Hỗn loạn Gotham2023-04-19 16:26
 • #778: Chương 778: Áo choàng tranh đoạt chiến (một)2023-04-19 16:26
 • #779: Chương 779: Áo choàng tranh đoạt chiến (hai)2023-04-19 16:26
 • #780: Chương 780: Áo choàng tranh đoạt chiến (ba)2023-04-19 16:26
 • #781: Chương 781: Áo choàng tranh đoạt chiến đến tiếp sau2023-04-19 16:26
 • #782: Chương 782: Lung tung kia thời gian tuyến2023-04-19 16:26
 • #783: Chương 783: Quỷ dị Booster Gold2023-04-19 16:26
 • #784: Chương 784: Thời gian cuối chiến đấu2023-04-19 16:26
 • #785: Chương 785: Linh hồn hấp thụ2023-04-19 16:26
 • #786: Chương 786: Nơi đây nhìn rất quen mắt a!2023-04-19 16:27
 • #787: Chương 787: Thành lập Vanishing Point2023-04-19 16:27
 • #788: Chương 788: Bí mật quan sát2023-04-19 16:27
 • #789: Chương 789: Chấp niệm2023-04-19 16:27
 • #790: Chương 790: Từ Speed Force không gian cướp người2023-04-19 16:27
 • #791: Chương 791: Cần nghỉ ngơi Thea2023-04-19 16:27
 • #792: Chương 792: Kara khổ não2023-04-19 16:27
 • #793: Chương 793: Mỹ nữ cứu mỹ nhân nữ nhân2023-04-19 16:27
 • #794: Chương 794: Muốn thử xem sao?2023-04-19 16:27
 • #795: Chương 795: Đẩy ra tân thế giới đại môn2023-04-19 16:27
 • #796: Chương 796: Ngươi nguyện ý không?2023-04-19 16:27
 • #797: Chương 797: Nữ thần đen tối lịch sử2023-04-19 16:27
 • #798: Chương 798: Gặp lại nguyệt thần2023-04-19 16:27
 • #799: Chương 799: Tụ hội2023-04-19 16:28
 • #800: Chương 800: Suy nghĩ tương lai2023-04-19 16:28
 • #801: Chương 801: Hết thảy đều biết khá hơn2023-04-19 16:28
 • #802: Chương 802: Reach trùng tộc2023-04-19 16:28
 • #803: Chương 803: Blue Beetle2023-04-19 16:28
 • #804: Chương 804: Nghiên cứu trùng tộc2023-04-19 16:28
 • #805: Chương 805: Thu phục trùng tộc đầu não2023-04-19 16:28
 • #806: Chương 806: Đao phong nữ vương2023-04-19 16:28
 • #807: Chương 807: Larfleeze2023-04-19 16:28
 • #808: Chương 808: Thea vs Orange Lantern2023-04-19 16:28
 • #809: Chương 809: Ba mươi đồng bạc (vì oO Loli mẫu lộ Oo tăng thêm 5/10)2023-04-19 16:28
 • #810: Chương 810: Địa ngục hành trình (một)2023-04-19 16:28
 • #811: Chương 811: Địa ngục hành trình (hai)2023-04-19 16:29
 • #812: Chương 812: Địa ngục hành trình (ba)2023-04-19 16:29
 • #813: Chương 813: Địa ngục hành trình (bốn)2023-04-19 16:29
 • #814: Chương 814: Địa ngục hành trình (ngũ)2023-04-19 16:29
 • #815: Chương 815: Địa ngục hành trình (sáu)2023-04-19 16:29
 • #816: Chương 816: Địa ngục hành trình (bảy)2023-04-19 16:29
 • #817: Chương 817: Thea kỳ diệu cuộc hành trình (một)2023-04-19 16:29
 • #818: Chương 818: Thea kỳ diệu cuộc hành trình (hai)2023-04-19 16:29
 • #819: Chương 819: Thea kỳ diệu cuộc hành trình (ba)2023-04-19 16:29
 • #820: Chương 820: Superman phu thê phiền toái nhỏ (một)2023-04-19 16:29
 • #821: Chương 821: Superman phu thê phiền toái nhỏ (hai)2023-04-19 16:29
 • #822: Chương 822: Đêm tối đêm trước2023-04-19 16:29
 • #823: Chương 823: Tới Blackest Night (một)2023-04-19 16:29
 • #824: Chương 824: Tới Blackest Night (hai)2023-04-19 16:30
 • #825: Chương 825: Tới Blackest Night (ba)2023-04-19 16:30
 • #826: Tới Blackest Night (4)2023-04-19 16:30
 • #827: Chương 827: Tới Blackest Night (ngũ)2023-04-19 16:30
 • #828: Chương 828: Tới Blackest Night (sáu)2023-04-19 16:30
 • #829: Chương 829: Tới Blackest Night (bảy)2023-04-19 16:30
 • #830: Chương 830: Tới Blackest Night (tám)2023-04-19 16:30
 • #831: Chương 831: Tới Blackest Night (cửu)2023-04-19 16:30
 • #832: Chương 832: Tới Blackest Night (mười)2023-04-19 16:30
 • #833: Chương 833: Tới Blackest Night (mười một)2023-04-19 16:30
 • #834: Chương 834: Tới Blackest Night (mười hai)2023-04-19 16:30
 • #835: Chương 835: Tới Blackest Night (mười ba)2023-04-19 16:30
 • #836: Chương 836: Tới Blackest Night (mười bốn)2023-04-19 16:30
 • #837: Chương 837: Tới Blackest Night (mười lăm)(vì hương thảo phi tát tăng thêm)2023-04-19 16:30
 • #838: Chương 838: Tới Blackest Night (mười sáu)2023-04-19 16:31
 • #839: Chương 839: Tới Blackest Night (mười bảy)2023-04-19 16:31
 • #840: Chương 840: Tới Blackest Night (mười tám)2023-04-19 16:31
 • #841: Chương 841: Tới Blackest Night (mười chín)2023-04-19 16:31
 • #842: Chương 842: Tới Blackest Night (hai mươi)2023-04-19 16:31
 • #843: Chương 843: Tới Blackest Night (hai mươi mốt)2023-04-19 16:31
 • #844: Chương 844: Tới Blackest Night (hai mươi hai)2023-04-19 16:31
 • #845: Chương 845: Tới Blackest Night (hai mươi ba)2023-04-19 16:31
 • #846: Chương 846: Tới Blackest Night (hai mươi bốn)2023-04-19 16:31
 • #847: Chương 847: Tới Blackest Night (hai mươi lăm)2023-04-19 16:31
 • #848: Chương 848: Tới Blackest Night (hai mươi sáu)2023-04-19 16:31
 • #849: Chương 849: Tới Blackest Night (hai mươi bảy)2023-04-19 16:31
 • #850: Chương 850: Tới Blackest Night (hai mươi tám)2023-04-19 16:31
 • #851: Chương 851: Tới Blackest Night (hai mươi chín)2023-04-19 16:31
 • #852: Chương 852: Tới Blackest Night (ba mươi)2023-04-19 16:32
 • #853: Chương 853: Thiên mệnh đã đợi lâu ngày!2023-04-19 16:32
 • #854: Chương 854: Thea vs Nekron (một)2023-04-19 16:32
 • #855: Chương 855: Thea vs Nekron (hai)2023-04-19 16:32
 • #856: Chương 856: Thea vs Nekron (ba)2023-04-19 16:32
 • #857: Chương 857: Phong ấn cùng trở về2023-04-19 16:32
 • #858: Chương 858: Batman trở về2023-04-19 16:32
 • #859: Chương 859: Bị khai trừ Hal Jordan2023-04-19 16:32
 • #860: Chương 860: Chiến hậu2023-04-19 16:32
 • #861: Chương 861: Thiếu tiểu Ly gia lão đại trở về2023-04-19 16:32
 • #862: Chương 862: Thủ hộ giả bí ẩn2023-04-19 16:32
 • #863: Chương 863: Đề thăng tử vong cảnh giới2023-04-19 16:32
 • #864: Chương 864: Nói cho Oliver một cái tin tốt2023-04-19 16:32
 • #865: Chương 865: Teen Titans2023-04-19 16:33
 • #866: Chương 866: Khách không mời mà đến2023-04-19 16:33
 • #867: Chương 867: H'El2023-04-19 16:33
 • #868: Chương 868: Quỷ dị kéo dài2023-04-19 16:33
 • #869: Chương 869: Krypton chi thần Rao2023-04-19 16:33
 • #870: Chương 870: Thần bí Rao2023-04-19 16:33
 • #871: Chương 871: Hiểu biết2023-04-19 16:33
 • #872: Chương 872: Hắc tuyết2023-04-19 16:33
 • #873: Chương 873: Rao bí mật2023-04-19 16:33
 • #874: Chương 874: Mọi người ứng đối2023-04-19 16:33
 • #875: Chương 875: Viễn cổ Krypton2023-04-19 16:33
 • #876: Chương 876: Người tốt Rao2023-04-19 16:34
 • #877: Chương 877: Mộng tưởng2023-04-19 16:34
 • #878: Chương 878: Thế giới 2D2023-04-19 16:34
 • #879: Chương 879: Hỗn loạn2023-04-19 16:34
 • #880: Chương 880: Rất nhiều đề tài thảo luận2023-04-19 16:34
 • #881: Chương 881: Học tập2023-04-19 16:34
 • #882: Trùng kiến Rao giáo hội2023-04-19 16:34
 • #883: Teen Titans xuất phát!2023-04-19 16:34
 • #884: Chương 884: Damian cùng Raven2023-04-19 16:34
 • #885: Chương 885: Cuồng vọng Huyết huynh Đệ thủ lĩnh2023-04-19 16:34
 • #886: Chương 886: Judas khế ước2023-04-19 16:34
 • #887: Chương 887: Diana vs Circe2023-04-19 16:34
 • #888: Chương 888: Diana vs Circe (hai)2023-04-19 16:34
 • #889: Chương 889: Superman cùng Lois2023-04-19 16:35
 • #890: Chương 890: Superman nghỉ việc2023-04-19 16:35
 • #891: Chương 891: Đi xa2023-04-19 16:35
 • #892: Chương 892: Phủ xuống2023-04-19 16:35
 • #893: Chương 893: Giác đấu tràng2023-04-19 16:35
 • #894: Chương 894: Đánh ra nữ phó quan2023-04-19 16:35
 • #895: Chương 895: Chẳng lẽ không đúng áo rồng kỹ năng?2023-04-19 16:35
 • #896: Chương 896: Kinh sợ2023-04-19 16:35
 • #897: Chương 897: Khí thế ngất trời giác đấu tràng2023-04-19 16:35
 • #898: Chương 898: Ngươi xuống phía dưới cùng hắn đánh một trận2023-04-19 16:35
 • #899: Chương 899: Xui xẻo New Gods2023-04-19 16:35
 • #900: Chương 900: Chuẩn bị2023-04-19 16:35
 • #901: Chương 901: Khắp nơi phản ứng2023-04-19 16:35
 • #902: Chương 902: Tử Vong Nữ Thần!2023-04-19 16:35
 • #903: Chương 903: Giết tới Apokolips2023-04-19 16:36
 • #904: Chương 904: Mở vô song Thea2023-04-19 16:36
 • #905: Chương 905: Lấy một địch sáu2023-04-19 16:36
 • #906: Chương 906: Ngươi không nên tới, tới nữa ta gọi người!2023-04-19 16:36
 • #907: Chương 907: Nhập chủ địa phủ2023-04-19 16:36
 • #908: Chương 908: Địa phủ hiện trạng2023-04-19 16:36
 • #909: Chương 909: Phân công2023-04-19 16:36
 • #910: Chương 910: Địa cầu hiện trạng2023-04-19 16:36
 • #911: Chương 911: Hiệp thương2023-04-19 16:36
 • #912: Chương 912: Hellbat bọc thép2023-04-19 16:36
 • #913: Chương 913: Mưu đồ bí mật2023-04-19 16:36
 • #914: Chương 914: Damian mất tích2023-04-19 16:36
 • #915: Chương 915: Hỏi2023-04-19 16:36
 • #916: Chương 916: Batman đến Apokolips2023-04-19 16:36
 • #917: Chương 917: Nghênh chiến2023-04-19 16:37
 • #918: Chương 918: Dũng mãnh Batman2023-04-19 16:37
 • #919: Chương 919: Tìm được Damian2023-04-19 16:37
 • #920: Chương 920: Batman vs Darkseid (một)2023-04-19 16:37
 • #921: Chương 921: Batman vs Darkseid (hai)2023-04-19 16:37
 • #922: Chương 922: Nguyên do2023-04-19 16:37
 • #923: Chương 923: New Genesis nên ít đi!2023-04-19 16:37
 • #924: Chương 924: Kiểm tra thân thể2023-04-19 16:37
 • #925: Chương 925: Diana người theo đuổi2023-04-19 16:37
 • #926: Chương 926: Cùng Batman nói chuyện2023-04-19 16:37
 • #927: Chương 927: Third Army quật khởi2023-04-19 16:37
 • #928: Chương 928: Biến mất tất cả thủ hộ giả2023-04-19 16:37
 • #929: Chương 929: Mới Green Lantern2023-04-19 16:37
 • #930: Chương 930: Diana người theo đuổi (hai)2023-04-19 16:37
 • #931: Chương 931: Starling City mới địch nhân2023-04-19 16:38
 • #932: Chương 932: Hal Jordan địa phủ cuộc hành trình2023-04-19 16:38
 • #933: Chương 933: Đại hắc thấy hai hắc2023-04-19 16:38
 • #934: Chương 934: Đi cửa sau2023-04-19 16:38
 • #935: Chương 935: Kyle Rayner, đây là của ngươi vận mệnh!2023-04-19 16:38
 • #936: Chương 936: Lật bàn2023-04-19 16:38
 • #937: Chương 937: Vũ trụ quả thứ nhất nhẫn2023-04-19 16:38
 • #938: Chương 938: First Lantern cơn giận2023-04-19 16:38
 • #939: Chương 939: Xưa nay chưa từng có truyền kỳ pháp thuật2023-04-19 16:38
 • #940: Chương 940: Chật vật First Lantern2023-04-19 16:38
 • #941: Chương 941: Tại tuyến các loại, có điểm gấp gáp!2023-04-19 16:38
 • #942: Chương 942: Thea vs First Lantern (một)2023-04-19 16:38
 • #943: Chương 943: Thea vs First Lantern (hai)2023-04-19 16:38
 • #944: Chương 944: Người ở dưới mái hiên thủ hộ giả2023-04-19 16:38
 • #945: Chương 945: Tinh lọc First Lantern nhẫn2023-04-19 16:39
 • #946: Chương 946: Cố vấn2023-04-19 16:39
 • #947: Chương 947: Trước giờ làm chuẩn bị2023-04-19 16:39
 • #948: Chương 948: Chỗ tối địch nhân2023-04-19 16:39
 • #949: Chương 949: Bắt được cùng thẩm vấn2023-04-19 16:39
 • #950: Chương 950: Làm sao đi?2023-04-19 16:39
 • #951: Chương 951: Một khoản sổ sách lung tung2023-04-19 16:39
 • #952: Chương 952: Trù bị2023-04-19 16:39
 • #953: Chương 953: Tìm Spectre hỗ trợ2023-04-19 16:39
 • #954: Chương 954: Hẹn Darkseid uống trà chiều2023-04-19 16:39
 • #955: Chương 955: Hội ngộ2023-04-19 16:39
 • #956: Chương 956: Chiến trước chuẩn bị2023-04-19 16:39
 • #957: Chương 957: Nghe 5D công chúa kể chuyện xưa2023-04-19 16:40
 • #958: Chương 958: Tìm tòi nghiên cứu 5D thế giới bí ẩn2023-04-19 16:40
 • #959: Chương 959: Đi trước địa cầu ba tiên khiển đội2023-04-19 16:40
 • #960: Chương 960: Luthor làm phát sóng trực tiếp2023-04-19 16:40
 • #961: Chương 961: Địa cầu ba hiện trạng2023-04-19 16:40
 • #962: Chương 962: Diana tâm sự2023-04-19 16:40
 • #963: Chương 963: Tạo vật2023-04-19 16:40
 • #964: Chương 964: Cảnh giới tăng vọt2023-04-19 16:40
 • #965: Chương 965: Phương án tác chiến2023-04-19 16:40
 • #966: Chương 966: Chính nghĩa vĩnh hằng (một)2023-04-19 16:40
 • #967: Chương 967: Chính nghĩa vĩnh hằng (hai)2023-04-19 16:40
 • #968: Chương 968: Chính nghĩa vĩnh hằng (ba)2023-04-19 16:40
 • #969: Chương 969: Chính nghĩa vĩnh hằng (bốn)2023-04-19 16:41
 • #970: Chương 970: Chính nghĩa vĩnh hằng (ngũ)2023-04-19 16:41
 • #971: Chương 971: Chính nghĩa vĩnh hằng (sáu)2023-04-19 16:41
 • #972: Chương 972: Chính nghĩa vĩnh hằng (bảy)2023-04-19 16:41
 • #973: Chương 973: Chính nghĩa vĩnh hằng (tám)2023-04-19 16:41
 • #974: Chương 974: Chính nghĩa vĩnh hằng (cửu)2023-04-19 16:41
 • #975: Chương 975: Chính nghĩa vĩnh hằng (mười)2023-04-19 16:41
 • #976: Chương 976: Diana vs tà ác Thea2023-04-19 16:41
 • #977: Chương 977: Diana vs tà ác Thea (hai)2023-04-19 16:41
 • #978: Chương 978: 5D phương thức chiến đấu2023-04-19 16:41
 • #979: Chương 979: Tà ác đồng vị thể quá khứ2023-04-19 16:41
 • #980: Chương 980: Cố chấp2023-04-19 16:41
 • #981: Chương 981: Cứu viện2023-04-19 16:41
 • #982: Chương 982: Chia lìa2023-04-19 16:41
 • #983: Chương 983: Spectre tham chiến2023-04-19 16:42
 • #984: Chương 984: Anti-Monitor2023-04-19 16:42
 • #985: Chương 985: Phong ấn Eclipso2023-04-19 16:42
 • #986: Chương 986: Darkseid vs Anti-Monitor2023-04-19 16:42
 • #987: Chương 987: Darkseid vs Anti-Monitor (hai)2023-04-19 16:42
 • #988: Chương 988: Phiên bàn2023-04-19 16:42
 • #989: Chương 989: Cướp đoạt2023-04-19 16:42
 • #990: Chương 990: Chỉ mành treo chuông nhiệt hạch bạo nổ2023-04-19 16:42
 • #991: Chương 991: Vấn trách2023-04-19 16:42
 • #992: Chương 992: Thanh tra2023-04-19 16:42
 • #993: Chương 993: Apokolips chiến tranh2023-04-19 16:42
 • #994: Chương 994: Barbara điều tra2023-04-19 16:42
 • #995: Chương 995: Đi trước Ưng thế giới2023-04-19 16:42
 • #996: Chương 996: Không an tĩnh Ưng thế giới2023-04-19 16:42
 • #997: Chương 997: Ưng thế giới nữ hoàng2023-04-19 16:42
 • #998: Chương 998: Hỗn chiến2023-04-19 16:43
 • #999: Chương 999: Lịch sử chân tướng2023-04-19 16:43
 • #1000: Chương 1000: Kinh văn2023-04-19 16:43
 • #1001: Chương 1001: Thần bí phóng khách2023-04-19 16:43
 • #1002: Chương 1002: Thần bí phóng khách (hai)2023-04-19 16:43
 • #1003: Chương 1003: Grandmaster2023-04-19 16:43
 • #1004: Chương 1004: Dường như hiểu lầm cái gì2023-04-19 16:43
 • #1005: Chương 1005: Justice League đi Marvel2023-04-19 16:43
 • #1006: Chương 1006: Marvel thế giới New York2023-04-19 16:43
 • #1007: Chương 1007: Avengers2023-04-19 16:43
 • #1008: Chương 1008: Thăm dò cùng nếm thử tiến công2023-04-19 16:43
 • #1009: Chương 1009: Krona2023-04-19 16:43
 • #1010: Chương 1010: Tìm giúp đỡ2023-04-19 16:43
 • #1011: Chương 1011: Cứu trị Grandmaster2023-04-19 16:43
 • #1012: Chương 1012: Niềm vui ngoài ý muốn2023-04-19 16:44
 • #1013: Chương 1013: Mưu hoa Phoenix Force2023-04-19 16:44
 • #1014: Chương 1014: Phân lưu cùng giữ lại2023-04-19 16:44
 • #1015: Chương 1015: Du lãm New York2023-04-19 16:44
 • #1016: Chương 1016: Hỗn độn ma pháp2023-04-19 16:44
 • #1017: Chương 1017: Đồng dạng không yên ổn New York2023-04-19 16:44
 • #1018: Chương 1018: Khai chiến!2023-04-19 16:44
 • #1019: Chương 1019: vs Krona (một)2023-04-19 16:44
 • #1020: Chương 1020: vs Krona (hai)2023-04-19 16:44
 • #1021: Chương 1021: vs Krona (ba)2023-04-19 16:44
 • #1022: Chương 1022: vs Krona (bốn)2023-04-19 16:44
 • #1023: Chương 1023: Hai cái thế giới thắng lợi2023-04-19 16:44
 • #1024: Chương 1024: Một ... khác tràng nguy cơ2023-04-19 16:45
 • #1025: Chương 1025: Kinh văn2023-04-19 16:45
 • #1026: Chương 1026: Mới White Lantern2023-04-19 16:45
 • #1027: Chương 1027: Kyle Rayner sứ mệnh2023-04-19 16:45
 • #1028: Chương 1028: Tắt đèn2023-04-19 16:45
 • #1029: Chương 1029: Tiến công Highfather2023-04-19 16:45
 • #1030: Chương 1030: Muốn bãi công Green Lantern Corps2023-04-19 16:45
 • #1031: Chương 1031: Hal Jordan kiên trì2023-04-19 16:45
 • #1032: Chương 1032: New Genesis vs Green Lantern Corps2023-04-19 16:45
 • #1033: Chương 1033: Tự mình kết quả Highfather2023-04-19 16:45
 • #1034: Chương 1034: New Genesis nói sạo2023-04-19 16:45
 • #1035: Chương 1035: Vỡ tan2023-04-19 16:45
 • #1036: Chương 1036: Thea lên sân khấu2023-04-19 16:46
 • #1037: Chương 1037: Kết thúc2023-04-19 16:46
 • #1038: Chương 1038: Kết minh2023-04-19 16:46
 • #1039: Chương 1039: Một bước cuối cùng2023-04-19 16:46
 • #1040: Chương 1040: Sẽ thành Death2023-04-19 16:46
 • #1041: Chương 1041: The Endless truyền thống2023-04-19 16:46
 • #1042: Chương 1042: Tìm kiếm Dream2023-04-19 16:46
 • #1043: Chương 1043: Death cùng Dream (một)2023-04-19 16:46
 • #1044: Chương 1044: Hứa hẹn2023-04-19 16:46
 • #1045: Chương 1045: Mười vạn Krypton người, liền hỏi các ngươi có sợ không?2023-04-19 16:46
 • #1046: Chương 1046: Nghĩ cách cứu viện2023-04-19 16:46
 • #1047: Chương 1047: Brainiac2023-04-19 16:46
 • #1048: Chương 1048: Zor-El2023-04-19 16:47
 • #1049: Chương 1049: Faora Hu-Ul lựa chọn2023-04-19 16:47
 • #1050: Chương 1050: Mới Krypton phương hướng phát triển2023-04-19 16:47
 • #1051: Chương 1051: Lucifer2023-04-19 16:47
 • #1052: Chương 1052: Death cùng Dream (hai)2023-04-19 16:47
 • #1053: Chương 1053: Death cùng Dream (ba)2023-04-19 16:47
 • #1054: Chương 1054: Đối thoại Anti-Monitor2023-04-19 16:47
 • #1055: Chương 1055: Dung hợp phản sinh mệnh phương trình2023-04-19 16:47
 • #1056: Chương 1056: Ngã xuống2023-04-19 16:47
 • #1057: Chương 1057: Phân phối2023-04-19 16:47
 • #1058: Chương 1058: Hắc ám thần vị2023-04-19 16:47
 • #1059: Chương 1059: Batman ác mộng2023-04-19 16:47
 • #1060: Chương 1060: Cùng ai họp thành đội?2023-04-19 16:47
 • #1061: Chương 1061: Tiến nhập hắc ám đa nguyên vũ trụ2023-04-19 16:48
 • #1062: Chương 1062: Batman, Joker vs Batman Who Laughs (một)2023-04-19 16:48
 • #1063: Chương 1063: Batman, Joker vs Batman Who Laughs (hai)2023-04-19 16:48
 • #1064: Chương 1064: Bắt tù binh2023-04-19 16:48
 • #1065: Chương 1065: Batman cùng Catwoman2023-04-19 16:48
 • #1066: Chương 1066: Hắc ám chi thần2023-04-19 16:48
 • #1067: Chương 1067: Dị thường Bruce2023-04-19 16:48
 • #1068: Chương 1068: Mới Batman2023-04-19 16:48
 • #1069: Chương 1069: Tìm người thân2023-04-19 16:48
 • #1070: Chương 1070: Zeus2023-04-19 16:48
 • #1071: Chương 1071: Zeus thỉnh cầu2023-04-19 16:48
 • #1072: Chương 1072: Ares mũ giáp2023-04-19 16:48
 • #1073: Chương 1073: Cường sát2023-04-19 16:48
 • #1074: Chương 1074: Cuộc chiến cuối cùng (một)2023-04-19 16:49
 • #1075: Chương 1075: Cuộc chiến cuối cùng (hai)2023-04-19 16:49
 • #1076: Chương 1076: Cuộc chiến cuối cùng (ba)2023-04-19 16:49
 • #1077: Chương 1077: Cuộc chiến cuối cùng (bốn)2023-04-19 16:49
 • #1078: Chương 1078: Cuộc chiến cuối cùng (ngũ)2023-04-19 16:49
 • #1079: Chương 1079: Cuộc chiến cuối cùng (sáu)2023-04-19 16:49
 • #1080: Chương 1080: Cuộc chiến cuối cùng (bảy)2023-04-19 16:49
 • #1081: Chương 1081: Cuộc chiến cuối cùng (tám)2023-04-19 16:49
 • #1082: Chương 1082: Vĩnh viễn cùng một chỗ (đại kết cục)2023-04-19 16:49
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Related posts

Hải Tặc Chi Lực Hút Trái Cây

TiKay

Rinnegan Dị Thế Tung Hoành

TiKay

Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Buggy

TiKay

One Piece Chi Tu La Zoro

TiKay

Đấu Phá Chi Truyền Kỳ Tái Khởi

TiKay

Pokemon Chi Phú Nhị Đại Nghịch Tập

TiKay

Leave a Reply