Ngôn TìnhXuyên Nhanh

Chăn Nuôi Vai Ác Tiểu Đoàn Tử

Ninh Tịnh có một cái chăn nuôi vai ác hệ thống.

Mỗi một cái thế giới đều có như vậy một ít hô mưa gọi gió, âm hiểm biến thái vai ác đại BOSS, Ninh Tịnh nhiệm vụ chính là trở lại vai ác tiểu nhu đoàn thời kỳ, chăn nuôi bọn họ tám năm. Thời gian vừa đến, nàng liền sẽ bị cưỡng chế đá ra thế giới này, đi hoàn thành sau nhiệm vụ.

Ninh Tịnh cẩn trọng mà hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sau, bỗng nhiên phát hiện —— chính mình chăn nuôi quá nhuyễn manh thiên chân tiểu nhu đoàn, sau khi thành niên đều bị hắc thành nhân mè đen, hơn nữa, xem nàng ánh mắt đều tựa hồ có điểm không thích hợp? Σ( ° △ °|||)︴

Ninh Tịnh: Hệ thống, ta có điểm phương, như vậy kéo cừu hận thật sự không thành vấn đề?

Hệ thống: … … (giả chết trung)

【 dưỡng thành hệ tinh phân hắc hóa tiểu bạch hoa X nửa phun tào dịch nửa túng hóa chi ôn nhu đậu bỉ vạn nhân mê 】

*Tips:

1. Bổn văn nam nữ vai chính toàn bộ hành trình vô huyết thống quan hệ, nam chủ từ đầu tới đuôi đều là một người

2. Thả bay tự mình chi làm, tác giả não động ngươi khó đoán:-P

3. Về vai chính, đại gia không cần quá độ đại nhập, cũng không cần ôm có chân thiện mỹ ảo tưởng (. Đồ cái việc vui liền hảo, ma ma.

———————————-

Tips : Thả bay tự mình hệ liệt, tinh phân ngạnh, HE, 《 tiểu đoàn tử 》 kết thúc sau vô phùng tiếp đương, cầu chọc tiến chuyên mục cầu dự thu o(≧v≦)o

Tag: Ngọt văn mau xuyên hiện đại hư cấu thời đại kỳ duyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Tịnh ┃ vai phụ: Nắm số 1, nắm 2 hào, nắm 3 hào. . . Nắm n hào ┃ cái khác: Vai ác, vân thượng thiển chước, hệ thống, mau xuyên, dưỡng thành

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Vân Thượng Thiển Chước
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0001.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0002.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0003.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0004.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0005.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0006.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0007.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0008.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0009.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0010.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0011.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0012.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0013.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0014.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0015.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0016.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0017.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0018.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0019.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0020.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0021.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0022.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0023.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0024.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0025.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0026.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0027.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0028.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0029.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0030.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0031.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0032.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0033.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0034.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0035.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0036.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0037.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0038.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0039.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0040.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0041.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0042.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0043.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0044.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0045.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0046.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0047.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0048.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0049.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0050.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0051.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0052.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0053.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0054.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0055.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0056.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0057.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0058.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0059.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0060.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0061.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0062.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0063.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0064.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0065.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0066.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0067.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0068.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0069.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0070.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0071.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0072.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0073.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0074.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0075.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0076.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0077.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0078.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0079.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0080.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0081.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0082.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0083.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0084.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0085.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0086.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0087.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0088.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0089.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0090.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0091.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0092.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0093.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0094.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0095.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0096.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0097.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0098.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0099.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0100.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0101.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0102.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0103.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0104.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0105.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0106.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0107.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0108.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0109.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0110.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0111.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0112.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0113.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0114.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0115.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0116.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0117.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0118.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0119.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0120.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0121.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0122.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0123.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0124.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0125.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0126.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0127.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0128.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0129.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0130.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0131.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0132.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0133.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0134.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0135.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0136.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0137.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0138.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0139.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0140.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0141.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0142.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0143.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0144.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0145.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0146.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0147.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0148.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0149.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0150.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0151.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0152.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0153.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0154.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0155.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0156.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0157.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0158.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0159.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0160.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0161.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0162.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0163.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0164.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0165.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0166.mp32019-11-17 02:45
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0167.mp32019-11-17 02:45
Click to rate this post!
[Total: 5 Average: 5]

Related posts

Trọng sinh vai ác nữ Boss

TiKay

Nhàn Nhã Điền Viên Chi Đệ Nhất Rượu Nếp Tử

TiKay

Thấy Hung [ Vô Hạn ]

TiKay

Vạn Thú Triều Hoàng

TiKay

Đao Kiếm Công Lược

TiKay

Nhất Phẩm Ngỗ Tác

TiKay

Leave a Reply