Ngôn Tình Xuyên Nhanh

Chăn Nuôi Vai Ác Tiểu Đoàn Tử

Ninh Tịnh có một cái chăn nuôi vai ác hệ thống.

Mỗi một cái thế giới đều có như vậy một ít hô mưa gọi gió, âm hiểm biến thái vai ác đại BOSS, Ninh Tịnh nhiệm vụ chính là trở lại vai ác tiểu nhu đoàn thời kỳ, chăn nuôi bọn họ tám năm. Thời gian vừa đến, nàng liền sẽ bị cưỡng chế đá ra thế giới này, đi hoàn thành sau nhiệm vụ.

Ninh Tịnh cẩn trọng mà hoàn thành mấy cái nhiệm vụ sau, bỗng nhiên phát hiện —— chính mình chăn nuôi quá nhuyễn manh thiên chân tiểu nhu đoàn, sau khi thành niên đều bị hắc thành nhân mè đen, hơn nữa, xem nàng ánh mắt đều tựa hồ có điểm không thích hợp? Σ( ° △ °|||)︴

Ninh Tịnh: Hệ thống, ta có điểm phương, như vậy kéo cừu hận thật sự không thành vấn đề?

Hệ thống: … … (giả chết trung)

【 dưỡng thành hệ tinh phân hắc hóa tiểu bạch hoa X nửa phun tào dịch nửa túng hóa chi ôn nhu đậu bỉ vạn nhân mê 】

*Tips:

1. Bổn văn nam nữ vai chính toàn bộ hành trình vô huyết thống quan hệ, nam chủ từ đầu tới đuôi đều là một người

2. Thả bay tự mình chi làm, tác giả não động ngươi khó đoán:-P

3. Về vai chính, đại gia không cần quá độ đại nhập, cũng không cần ôm có chân thiện mỹ ảo tưởng (. Đồ cái việc vui liền hảo, ma ma.

———————————-

Tips : Thả bay tự mình hệ liệt, tinh phân ngạnh, HE, 《 tiểu đoàn tử 》 kết thúc sau vô phùng tiếp đương, cầu chọc tiến chuyên mục cầu dự thu o(≧v≦)o

Tag: Ngọt văn mau xuyên hiện đại hư cấu thời đại kỳ duyên

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Ninh Tịnh ┃ vai phụ: Nắm số 1, nắm 2 hào, nắm 3 hào. . . Nắm n hào ┃ cái khác: Vai ác, vân thượng thiển chước, hệ thống, mau xuyên, dưỡng thành

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Vân Thượng Thiển Chước
 •  Chương: /167
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0001.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0002.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0003.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0004.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0005.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0006.mp32019-11-17 02:23
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0007.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0008.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0009.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0010.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0011.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0012.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0013.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0014.mp32019-11-17 02:24
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0015.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0016.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0017.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0018.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0019.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0020.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0021.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0022.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0023.mp32019-11-17 02:25
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0024.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0025.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0026.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0027.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0028.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0029.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0030.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0031.mp32019-11-17 02:26
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0032.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0033.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0034.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0035.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0036.mp32019-11-17 02:27
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0037.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0038.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0039.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0040.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0041.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0042.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0043.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0044.mp32019-11-17 02:28
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0045.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0046.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0047.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0048.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0049.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0050.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0051.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0052.mp32019-11-17 02:29
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0053.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0054.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0055.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0056.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0057.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0058.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0059.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0060.mp32019-11-17 02:30
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0061.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0062.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0063.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0064.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0065.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0066.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0067.mp32019-11-17 02:31
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0068.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0069.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0070.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0071.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0072.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0073.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0074.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0075.mp32019-11-17 02:32
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0076.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0077.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0078.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0079.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0080.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0081.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0082.mp32019-11-17 02:33
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0083.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0084.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0085.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0086.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0087.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0088.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0089.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0090.mp32019-11-17 02:34
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0091.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0092.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0093.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0094.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0095.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0096.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0097.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0098.mp32019-11-17 02:35
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0099.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0100.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0101.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0102.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0103.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0104.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0105.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0106.mp32019-11-17 02:36
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0107.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0108.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0109.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0110.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0111.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0112.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0113.mp32019-11-17 02:37
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0114.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0115.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0116.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0117.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0118.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0119.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0120.mp32019-11-17 02:38
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0121.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0122.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0123.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0124.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0125.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0126.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0127.mp32019-11-17 02:39
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0128.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0129.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0130.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0131.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0132.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0133.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0134.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0135.mp32019-11-17 02:40
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0136.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0137.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0138.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0139.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0140.mp32019-11-17 02:41
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0141.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0142.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0143.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0144.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0145.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0146.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0147.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0148.mp32019-11-17 02:42
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0149.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0150.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0151.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0152.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0153.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0154.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0155.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0156.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0157.mp32019-11-17 02:43
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0158.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0159.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0160.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0161.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0162.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0163.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0164.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0165.mp32019-11-17 02:44
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0166.mp32019-11-17 02:45
 • chan-nuoi-vai-ac-tieu-doan-tu-chuong-0167.mp32019-11-17 02:45
[Total: 4   Average: 5/5]

Related posts

Tu Tiên Đại Lão Vạn Nhân Mê Hàng Ngày [Xuyên Nhanh]

THUYS♥️

Hoa Điền Li Hạ

TiKay

Tà Đế Cuồng Phi: Phế Tài Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

TiKay

Leave a Reply