Đồng Nhân

Chế Bá Đấu La Chi Triệu Hoán Sư

Chế Bá Đấu La Chi Triệu Hoán Sư

Song sinh võ hồn? NO!

Tiên Thiên Mãn Hồn Lực? NO!

Kỳ lạ võ hồn, nhân sinh mở Hack, đều ở quyển sách!

txt: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

  •  Tượng Khí
  •  
  •  
  • Completed
  • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Dị Giới Ngự Trạch Triệu Hoán Sư

TiKay

Võ Động Càn Khôn Chi Võ Tổ Lại Tới

TiKay

Đấu La Chi Song Thương Tuyệt Thế

TiKay

Hồng Hoang Chi Hạnh Vận Thiên Tôn

TiKay

Từ Hỏa Ảnh Bắt Đầu Bán Bình

TiKay

Ngao Du Tiên Võ

TiKay

Leave a Reply