Đam MỹTrinh Thám

Chết Vô Tội Chứng

☆ Sở Hành Vân VS Hạ Thừa.

1, nhật thiên nhật địa cuồng túm khốc huyễn căn chính miêu hồng cảnh sát thụ VS tô thiên tô địa cao lãnh ngạo kiều văn nhã bại hoại tổng tài công.

2, áng văn này không đầu óc không logic không tiêu chuẩn, tiêu chuẩn ‘Tam vô’ sản phẩm.

3, bổn văn niên hạ, bá đạo tổng tài là công.

4, lặp lại một lần, bổn văn bịa chuyện! Vô nghĩa! Cẩu huyết! .

5, ‘Toàn thế giới đều biết ta yêu thầm ngươi, ngươi mẹ nó lại đem ta đương huynh đệ’ tổng tài truy thê lộ.

6, quét mìn: Cường cường, mỹ công, niên hạ, 1V1,HE.

Tổng kết: Biết các ngươi càng để ý cảm tình tuyến, cho nên đơn giản nói một chút, đây là hai cái ta cũng không biết tô điểm manh điểm ở đâu nam nhân chi gian, ngươi liêu ta, ta liêu ngươi, phá phá án làm làm ái muội, nhưng chính là nghẹn một ngụm ngạo kiều khí không chịu ngả bài hảo tưởng cấp chết ngươi chuyện xưa.

Nhãn: Cường cường niên hạ hào môn thế gia huyền nghi trinh thám

Vai chính: Sở Hành Vân, Hạ Thừa.

Vai phụ: Phó Diệc, Dương Khai Thái, Kiều Sư Sư, Dương Xu

Cái khác: Cường cường, niên hạ

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Ban Y Bạch Cốt
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0001.mp32019-12-29 13:50
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0002.mp32019-12-29 13:50
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0003.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0004.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0005.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0006.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0007.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0008.mp32019-12-29 13:51
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0009.mp32019-12-29 13:52
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0010.mp32019-12-29 13:52
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0011.mp32019-12-29 13:52
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0012.mp32019-12-29 13:52
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0013.mp32019-12-29 13:53
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0014.mp32019-12-29 13:53
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0015.mp32019-12-29 13:53
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0016.mp32019-12-29 13:54
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0017.mp32019-12-29 13:54
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0018.mp32019-12-29 13:54
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0019.mp32019-12-29 13:55
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0020.mp32019-12-29 13:55
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0021.mp32019-12-29 13:55
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0022.mp32019-12-29 13:55
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0023.mp32019-12-29 13:56
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0024.mp32019-12-29 13:56
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0025.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0026.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0027.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0028.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0029.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0030.mp32019-12-29 13:57
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0031.mp32019-12-29 13:58
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0032.mp32019-12-29 13:58
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0033.mp32019-12-29 13:58
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0034.mp32019-12-29 13:59
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0035.mp32019-12-29 13:59
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0036.mp32019-12-29 13:59
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0037.mp32019-12-29 13:59
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0038.mp32019-12-29 14:00
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0039.mp32019-12-29 14:00
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0040.mp32019-12-29 14:00
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0041.mp32019-12-29 14:00
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0042.mp32019-12-29 14:01
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0043.mp32019-12-29 14:01
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0044.mp32019-12-29 14:01
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0045.mp32019-12-29 14:02
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0046.mp32019-12-29 14:02
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0047.mp32019-12-29 14:02
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0048.mp32019-12-29 14:02
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0049.mp32019-12-29 14:03
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0050.mp32019-12-29 14:03
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0051.mp32019-12-29 14:03
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0052.mp32019-12-29 14:03
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0053.mp32019-12-29 14:04
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0054.mp32019-12-29 14:04
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0055.mp32019-12-29 14:04
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0056.mp32019-12-29 14:04
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0057.mp32019-12-29 14:04
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0058.mp32019-12-29 14:05
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0059.mp32019-12-29 14:05
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0060.mp32019-12-29 14:05
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0061.mp32019-12-29 14:05
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0062.mp32019-12-29 14:06
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0063.mp32019-12-29 14:06
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0064.mp32019-12-29 14:06
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0065.mp32019-12-29 14:07
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0066.mp32019-12-29 14:07
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0067.mp32019-12-29 14:08
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0068.mp32019-12-29 14:08
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0069.mp32019-12-29 14:08
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0070.mp32019-12-29 14:08
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0071.mp32019-12-29 14:09
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0072.mp32019-12-29 14:09
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0073.mp32019-12-29 14:09
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0074.mp32019-12-29 14:09
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0075.mp32019-12-29 14:10
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0076.mp32019-12-29 14:10
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0077.mp32019-12-29 14:10
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0078.mp32019-12-29 14:10
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0079.mp32019-12-29 14:10
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0080.mp32019-12-29 14:11
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0081.mp32019-12-29 14:11
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0082.mp32019-12-29 14:11
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0083.mp32019-12-29 14:12
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0084.mp32019-12-29 14:12
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0085.mp32019-12-29 14:12
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0086.mp32019-12-29 14:12
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0087.mp32019-12-29 14:13
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0088.mp32019-12-29 14:13
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0089.mp32019-12-29 14:13
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0090.mp32019-12-29 14:14
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0091.mp32019-12-29 14:14
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0092.mp32019-12-29 14:14
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0093.mp32019-12-29 14:14
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0094.mp32019-12-29 14:15
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0095.mp32019-12-29 14:15
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0096.mp32019-12-29 14:15
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0097.mp32019-12-29 14:15
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0098.mp32019-12-29 14:16
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0099.mp32019-12-29 14:16
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0100.mp32019-12-29 14:16
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0101.mp32019-12-29 14:17
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0102.mp32019-12-29 14:17
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0103.mp32019-12-29 14:17
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0104.mp32019-12-29 14:18
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0105.mp32019-12-29 14:18
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0106.mp32019-12-29 14:18
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0107.mp32019-12-29 14:18
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0108.mp32019-12-29 14:19
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0109.mp32019-12-29 14:19
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0110.mp32019-12-29 14:19
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0111.mp32019-12-29 14:20
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0112.mp32019-12-29 14:20
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0113.mp32019-12-29 14:20
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0114.mp32019-12-29 14:20
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0115.mp32019-12-29 14:21
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0116.mp32019-12-29 14:21
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0117.mp32019-12-29 14:22
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0118.mp32019-12-29 14:22
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0119.mp32019-12-29 14:22
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0120.mp32019-12-29 14:22
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0121.mp32019-12-29 14:23
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0122.mp32019-12-29 14:23
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0123.mp32019-12-29 14:23
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0124.mp32019-12-29 14:23
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0125.mp32019-12-29 14:24
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0126.mp32019-12-29 14:24
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0127.mp32019-12-29 14:25
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0128.mp32019-12-29 14:25
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0129.mp32019-12-29 14:25
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0130.mp32019-12-29 14:25
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0131.mp32019-12-29 14:25
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0132.mp32019-12-29 14:26
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0133.mp32019-12-29 14:26
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0134.mp32019-12-29 14:26
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0135.mp32019-12-29 14:26
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0136.mp32019-12-29 14:27
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0137.mp32019-12-29 14:27
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0138.mp32019-12-29 14:27
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0139.mp32019-12-29 14:28
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0140.mp32019-12-29 14:28
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0141.mp32019-12-29 14:28
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0142.mp32019-12-29 14:28
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0143.mp32019-12-29 14:29
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0144.mp32019-12-29 14:29
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0145.mp32019-12-29 14:29
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0146.mp32019-12-29 14:30
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0147.mp32019-12-29 14:30
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0148.mp32019-12-29 14:30
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0149.mp32019-12-29 14:30
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0150.mp32019-12-29 14:31
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0151.mp32019-12-29 14:31
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0152.mp32019-12-29 14:31
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0153.mp32019-12-29 14:32
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0154.mp32019-12-29 14:32
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0155.mp32019-12-29 14:32
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0156.mp32019-12-29 14:33
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0157.mp32019-12-29 14:33
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0158.mp32019-12-29 14:33
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0159.mp32019-12-29 14:34
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0160.mp32019-12-29 14:34
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0161.mp32019-12-29 14:34
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0162.mp32019-12-29 14:34
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0163.mp32019-12-29 14:35
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0164.mp32019-12-29 14:35
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0165.mp32019-12-29 14:36
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0166.mp32019-12-29 14:36
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0167.mp32019-12-29 14:36
 • chet-vo-toi-chung-chuong-0168.mp32019-12-29 14:36
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Kinh Khiếu Tuần Hoàn ( Vô Hạn Lưu )

THUYS♥️

Nhà Ta Nhân Ngư Luôn Muốn Bò Giường

TiKay

Bị Huỷ Đi CP Lúc Sau [ Xuyên Nhanh ]

THUYS♥️

Khi Người Bệnh Trầm Cảm Tiến Vào Game Kinh Dị

TiKay

Ta Trò Chơi Phong Cách Không Giống Người Thường

THUYS♥️

Lưu Lượng Tiểu Sinh Hắn Mỗi Ngày Thay Đổi Nhân Thiết

THUYS♥️

Leave a Reply