Hiện Đại Ngôn Tình Nữ Cường Trọng Sinh

Chỉ Có Ta Không Có Bàn Tay Vàng

Lâm Duyệt Kỳ làm tiểu thuyết dân bản xứ nữ chủ, sinh hoạt bị mấy cái bàn tay vàng nữ xứng giảo đến hỏng bét: Nhà giàu số một lão công muốn ly hôn, nữ nhi thành vai ác, võng hữu kêu nàng lăn ra giới giải trí.

Nữ xứng số 1 tự mang thịnh thế mỹ nhan bàn tay vàng, nữ xứng 2 hào là xuyên qua mà đến vai ác nàng thân mụ, nữ xứng 3 hào càng đến không được……… Cuối cùng gia đình nàng sự nghiệp toàn rách nát, sống sờ sờ tức chết.

Lâm Duyệt Kỳ xuyên qua hồi ác mộng bắt đầu trước, ký ức lại chỉ dừng lại ở 17 tuổi! Đương nàng biết được trở lên kết cục, vẻ mặt mộng bức: “??”

Làm không bị chiếu cố nữ chủ, Lâm Duyệt Kỳ cảm thấy bảo mệnh quan trọng, tính toán đem nữ nhi cùng nhà giàu số một lão công chắp tay nhường lại, lui cư người qua đường Giáp, rời xa này đó bàn tay vàng nữ xứng!

Nàng tản cùng lão công không cảm tình, hài tử nhặt được lừa hôn, tính toán bại quang người qua đường duyên. Nàng cho rằng lập tức là có thể thành công rời khỏi nữ chủ vòng! Không nghĩ tới bị toàn võng hắc nàng, đột nhiên tẩy trắng phiên hồng!

Lão công Lục Đình nắm nữ nhi tìm tới môn, vẻ mặt nghiêm túc: “Lục thái thái, chúng ta không cảm tình? Một cái ổ chăn khi, ngươi cũng không phải là nói như vậy.”

Nữ nhi cái miệng nhỏ một bẹp, tiếng nói mang theo khóc nức nở, tiểu thịt tay vỗ cái bụng nói: “Mụ mụ, ngươi cư nhiên nói ta là nhặt được! Đoàn Đoàn tâm hảo đau!!”

Lâm Duyệt Kỳ nhìn mắt ôm bụng kêu đau lòng tiểu nha đầu.

Ha hả, này…… Sao xảo trá tiểu cô nương, như thế nào sẽ là nàng thân sinh! Tuyệt bức nhặt được! Nàng mới không cần hỉ đương mẹ!

PS: Nữ chủ phi xuyên thư, là dân bản xứ nữ chủ

*

Tag: Yêu sâu sắc xuyên qua thời không

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Duyệt Kỳ, Lục Quân Di ┃ vai phụ: Lục đình ┃ cái khác:

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Huyên Thảo Yêu Hoa
 •  Chương: /160
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0001.mp32019-12-27 16:18
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0002.mp32019-12-27 16:18
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0003.mp32019-12-27 16:19
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0004.mp32019-12-27 16:19
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0005.mp32019-12-27 16:19
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0006.mp32019-12-27 16:20
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0007.mp32019-12-27 16:20
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0008.mp32019-12-27 16:20
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0009.mp32019-12-27 16:20
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0010.mp32019-12-27 16:21
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0011.mp32019-12-27 16:21
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0012.mp32019-12-27 16:21
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0013.mp32019-12-27 16:22
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0014.mp32019-12-27 16:22
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0015.mp32019-12-27 16:22
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0016.mp32019-12-27 16:22
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0017.mp32019-12-27 16:23
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0018.mp32019-12-27 16:23
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0019.mp32019-12-27 16:23
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0020.mp32019-12-27 16:24
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0021.mp32019-12-27 16:24
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0022.mp32019-12-27 16:24
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0023.mp32019-12-27 16:25
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0024.mp32019-12-27 16:25
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0025.mp32019-12-27 16:25
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0026.mp32019-12-27 16:25
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0027.mp32019-12-27 16:26
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0028.mp32019-12-27 16:26
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0029.mp32019-12-27 16:27
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0030.mp32019-12-27 16:27
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0031.mp32019-12-27 16:27
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0032.mp32019-12-27 16:27
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0033.mp32019-12-27 16:27
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0034.mp32019-12-27 16:28
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0035.mp32019-12-27 16:28
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0036.mp32019-12-27 16:28
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0037.mp32019-12-27 16:28
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0038.mp32019-12-27 16:29
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0039.mp32019-12-27 16:29
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0040.mp32019-12-27 16:30
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0041.mp32019-12-27 16:30
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0042.mp32019-12-27 16:30
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0043.mp32019-12-27 16:31
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0044.mp32019-12-27 16:31
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0045.mp32019-12-27 16:32
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0046.mp32019-12-27 16:32
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0047.mp32019-12-27 16:32
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0048.mp32019-12-27 16:33
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0049.mp32019-12-27 16:33
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0050.mp32019-12-27 16:33
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0051.mp32019-12-27 16:33
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0052.mp32019-12-27 16:33
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0053.mp32019-12-27 16:34
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0054.mp32019-12-27 16:34
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0055.mp32019-12-27 16:34
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0056.mp32019-12-27 16:34
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0057.mp32019-12-27 16:35
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0058.mp32019-12-27 16:35
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0059.mp32019-12-27 16:35
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0060.mp32019-12-27 16:35
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0061.mp32019-12-27 16:36
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0062.mp32019-12-27 16:36
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0063.mp32019-12-27 16:36
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0064.mp32019-12-27 16:37
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0065.mp32019-12-27 16:37
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0066.mp32019-12-27 16:37
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0067.mp32019-12-27 16:38
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0068.mp32019-12-27 16:38
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0069.mp32019-12-27 16:38
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0070.mp32019-12-27 16:39
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0071.mp32019-12-27 16:39
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0072.mp32019-12-27 16:39
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0073.mp32019-12-27 16:40
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0074.mp32019-12-27 16:40
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0075.mp32019-12-27 16:40
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0076.mp32019-12-27 16:41
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0077.mp32019-12-27 16:41
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0078.mp32019-12-27 16:41
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0079.mp32019-12-27 16:41
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0080.mp32019-12-27 16:42
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0081.mp32019-12-27 16:42
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0082.mp32019-12-27 16:42
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0083.mp32019-12-27 16:42
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0084.mp32019-12-27 16:42
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0085.mp32019-12-27 16:43
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0086.mp32019-12-27 16:43
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0087.mp32019-12-27 16:43
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0088.mp32019-12-27 16:43
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0089.mp32019-12-27 16:44
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0090.mp32019-12-27 16:44
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0091.mp32019-12-27 16:44
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0092.mp32019-12-27 16:44
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0093.mp32019-12-27 16:45
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0094.mp32019-12-27 16:45
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0095.mp32019-12-27 16:45
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0096.mp32019-12-27 16:46
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0097.mp32019-12-27 16:46
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0098.mp32019-12-27 16:46
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0099.mp32019-12-27 16:46
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0100.mp32019-12-27 16:47
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0101.mp32019-12-27 16:47
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0102.mp32019-12-27 16:47
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0103.mp32019-12-27 16:48
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0104.mp32019-12-27 16:48
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0105.mp32019-12-27 16:48
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0106.mp32019-12-27 16:49
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0107.mp32019-12-27 16:49
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0108.mp32019-12-27 16:49
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0109.mp32019-12-27 16:49
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0110.mp32019-12-27 16:50
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0111.mp32019-12-27 16:50
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0112.mp32019-12-27 16:50
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0113.mp32019-12-27 16:50
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0114.mp32019-12-27 16:51
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0115.mp32019-12-27 16:51
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0116.mp32019-12-27 16:52
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0117.mp32019-12-27 16:52
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0118.mp32019-12-27 16:53
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0119.mp32019-12-27 16:53
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0120.mp32019-12-27 16:53
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0121.mp32019-12-27 16:54
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0122.mp32019-12-27 16:54
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0123.mp32019-12-27 16:54
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0124.mp32019-12-27 16:55
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0125.mp32019-12-27 16:55
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0126.mp32019-12-27 16:55
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0127.mp32019-12-27 16:56
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0128.mp32019-12-27 16:56
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0129.mp32019-12-27 16:56
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0130.mp32019-12-27 16:56
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0131.mp32019-12-27 16:57
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0132.mp32019-12-27 16:57
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0133.mp32019-12-27 16:57
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0134.mp32019-12-27 16:58
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0135.mp32019-12-27 16:58
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0136.mp32019-12-27 16:58
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0137.mp32019-12-27 16:59
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0138.mp32019-12-27 16:59
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0139.mp32019-12-27 16:59
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0140.mp32019-12-27 16:59
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0141.mp32019-12-27 17:00
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0142.mp32019-12-27 17:00
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0143.mp32019-12-27 17:00
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0144.mp32019-12-27 17:00
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0145.mp32019-12-27 17:01
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0146.mp32019-12-27 17:01
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0147.mp32019-12-27 17:01
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0148.mp32019-12-27 17:02
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0149.mp32019-12-27 17:02
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0150.mp32019-12-27 17:02
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0151.mp32019-12-27 17:03
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0152.mp32019-12-27 17:03
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0153.mp32019-12-27 17:03
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0154.mp32019-12-27 17:04
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0155.mp32019-12-27 17:04
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0156.mp32019-12-27 17:04
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0157.mp32019-12-27 17:04
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0158.mp32019-12-27 17:05
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0159.mp32019-12-27 17:05
 • chi-co-ta-khong-co-ban-tay-vang-chuong-0160.mp32019-12-27 17:05
[Total: 8   Average: 4/5]

Related posts

Tinh Tế Trùng Sinh Chi Dị Năng Tiểu Khả Ái

THUYS♥️

Trọng Sinh Quốc Dân Ảnh Hậu: Đế Thiếu, Cầu Ẩn Hôn

THUYS♥️

Tinh Tế Đệ Nhất Phụ Có Thể Sư

TiKay

Leave a Reply