Huyền Huyễn

Chỉ Muốn Thường Thường Không Có Gì Lạ Ta Bị Nữ Đế Nghe Được Tiếng Lòng

Chỉ Muốn Thường Thường Không Có Gì Lạ Ta Bị Nữ Đế Nghe Được Tiếng Lòng

Thiên Ninh mười năm.

“Trẫm muốn Đại Chu vĩnh tồn vạn thế, hàng tháng không ngớt!”

【 ngốc bà nương, ngươi hành hạ như thế, Đại Chu tất băng. 】

Thiên Ninh mười một năm.

“Võ đạo Thiên Bảng trước một trăm, tất cả đều là trẫm hổ tướng!”

【 xuẩn bà nương, ngươi còn phải sắt? Đại Chu nguy hiểm. 】

Thiên Ninh mười ba năm.

“Trẫm Đại Chu, đã trở thành cường đại đế quốc!”

【 đúng vậy a, Bắc châu đại quân nhanh đến, ta cũng chuẩn bị đường chạy. 】

Thiên Ninh Nữ Đế phủi phủi ống tay áo, hừ lạnh một tiếng:

“Chết cá ướp muối, trẫm nhịn ngươi rất lâu!”

“Tiếng lòng của ngươi, trẫm sớm đã biết!”

Lâm Ung: “? ? ?”

“Nữ Đế bệ hạ, ngươi nghe ta giảo biện! Không phải… Ngươi nghe ta giải thích! !”

Nguồn: metruyenchu.com


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Lạt Tiêu Chưởng Môn Nhân
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • #1: : Thiên Ninh Nữ Đế, vậy mà như thế xinh đẹp!
 • #2: : Một chút giáo huấn nhỏ! (sách mới cầu ủng hộ! )
 • #3: : Cái này Nữ Đế không đơn giản a! (cầu phiếu phiếu)
 • #4: : Cùng Nữ Đế lẫn nhau biểu diễn kỹ! (cầu cất giữ)
 • #5: : Kia là cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #6: : Đại Chu đế phu không phải là mộng! (cầu cất giữ)
 • #7: : Thiên Ninh Nữ Đế ra chiêu! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #8: : Trẫm liền thích xem gặp ngươi dạng này (cầu cất giữ)
 • #9: : Cá ướp muối phản sát Chân Long! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #10: : Thích khách nhập Trường An (cầu cất giữ cầu đầu tư)
 • #11: : Ba tấm trang giấy! (cầu cất giữ)
 • #12: : Thường thường không có gì lạ hung ác săn giết! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #13: : Ngươi đây là cái gì đao? (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #14: : Lấy cá ướp muối tiếng lòng, định vạn thế cơ nghiệp! (cầu cất giữ)
 • #15: : Ngươi không có sai, trẫm đều muốn cười! (cầu yêu mến)
 • #16: : Cá ướp muối đang hát (cầu cất giữ)
 • #17: : Ngươi cái này đáng chết cá ướp muối, thật đủ! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #18: : Cam nguyện tiếp nhận một câu kia
 • #19: : Trẫm thật không phải là lười! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #20: : Thời khắc mấu chốt, tiếng lòng bỗng nhiên ngừng. . . (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #21: : Ngốc bà nương tuyệt không xuẩn a! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #22: : Còn có chuyện tốt bực này? ? (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #23: :
 • #24: : Huyền Vũ tiên sinh? Cá ướp muối tiên sinh! ! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #25: : Thiên Ninh Nữ Đế giận điểm Lâm Ung! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #26: : Thành Trường An tiến vào lớn chanh thời đại! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #27: : Lại là cá ướp muối phản sát Chân Long? (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #28: : Trong đêm tối thích khách! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #29: : Đêm tối săn giết! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #30: : Lạt thủ tồi hoa! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #31: : Tàn ảnh trảm Liệp Ưng! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #32: : Họa thủy đông dẫn! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #33: : Đến cùng là ai chọc giận Nữ Đế bệ hạ? (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #34: : Long Hồn Tử Kim Thương, « Thái Hư Hóa Long Quyết »! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #35: : Cái kia xuẩn bà nương, thả ra ngươi tặc tay! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #36: : Chết cá ướp muối hết thảy, đều là trẫm! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #37: : Ba tấc Nữ Đế (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #38: : Cái này nam nhân rất không đứng đắn! (tấu Sữa chua đậu đinh)
 • #39: : Chết cá ướp muối muốn phát hiện trẫm! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #40: : Ta đồ vật, không có bất kỳ người nào có thể đánh cắp! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #41: : Trong truyền thuyết có tật giật mình (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #42: : Trẫm liền bồi ngươi chơi một lần lớn! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #43: : Cược Lâm Ung tâm! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #44: : Thiên Ninh Nữ Đế giấu diếm trời bố cục! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #45: : Dạng này a, kia không sao! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #46: : Cá ướp muối đánh giết Chân Long! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #47: : Đại Chu Nữ Đế. . . Vạn tuế! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #48: : Tà ma tái hiện! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #49: : Cá ướp muối đi đường kế hoạch (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #50: : Ta nên đưa hung đồ lên đường! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #51: : Lâm Thanh Hiệp vô thượng khí thế! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #52: : Tìm cường giả tuyệt thế! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #53: : Hừ, trẫm khinh thường tại cùng hắn tương đối! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #54: : Ta chính là bị ngươi phá nhà Lâm Ung! (cầu cất giữ phiếu phiếu)
 • #55: : Ngươi muốn cưỡng ép đoạt xá ta?
 • #56: : Đây là thiên địa chi lực! !
 • #57: : Chân Long cùng chó đất, 1 lên phản sát?
 • #58: : Các ngươi là thế nào mập sự tình a! ?
 • #59: : Hôm nay, ta nhất định phải giết chết ngươi!
 • #60: : Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn!
 • #61: : Lâm Ung, ngươi là ma quỷ sao? ?
 • #62: : Lục Thế Lâm sợ hãi
 • #63: : Cái này 1 chết, liền để chính ta động thủ đi!
 • #64: : Thịnh thế Đại Đế!
 • #65: : Xuẩn bà nương cải biến nhân sinh của ta!
 • #66: : Thiên mệnh tối cao!
 • #67: : Đây chính là chí tôn cá ướp muối vị mặn sao?
 • #68: : Tại khúc kia thành gặp phải Chân Long!
 • #69: : Đi đường cũng có thể thăng quan? ?
 • #70: : Thiên Ninh Nữ Đế phản cá ướp muối bố cục!
 • #71: : Trẫm thật thật là sợ gặp ngươi...
 • #72: : Đao thương kiếm kích 4 lớn Vương Giả!
 • #73: : Trẫm hôm nay liền không làm Đại Chu Nữ Đế!
 • #74: : Ngươi nâng lên cái khuôn mặt nhỏ làm cái gì?
 • #75: : Hỏi thế gian tình là gì! (nguyện hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc)
 • #76: : Ngươi nói xem tướng, chính là cái này?
 • #77: : Kia 1 cái thiên mệnh người, chính là ta?
 • #78: : Chỉ công không tuân thủ, thiên hạ vô song!
 • #79: : Cái này 1 lần, ta rất hài lòng!
 • #80: : Ngươi ngay cả chép bài tập, cũng sẽ không chép sao?
 • #81: : Đừng tưởng rằng ngươi đẹp trai, liền có thể muốn làm gì thì làm a!
 • #82: : 7 sát thích khách, đêm tối xoá bỏ!
 • #83: : 7 sát ám sát, tử vong nguy cơ
 • #84: : Kinh khủng vô biên Ám Ảnh thích khách!
 • #85: : Thanh này Thiên Mệnh Ma Đao, kinh khủng như vậy a!
 • #86: : Màu đen đao khí giết chóc!
 • #87: : Ta tin tưởng ta đao!
 • #88: : 4 lớn Vương Giả hoảng sợ
 • #89: : Bọn họ là ai? ?
 • #90: : Chân chính Đạo Diễn Đại Đế, vô sỉ ác ma!
 • #91: : Trẫm thật rất may mắn, gặp được chết cá ướp muối!
 • #92: : Tiểu nữ oa thành tàn bạo Chân Long!
 • #93: : Đạo Diễn chết, ma giấu chuyển sinh!
 • #94: : Tiến công đi, Ma Tý Long!
 • #95: : Mất khống chế hình người nữ bạo long!
 • #96: : Triệt để mê say tiếng lòng!
 • #97: : 1 phân tâm bên trong yên tĩnh
 • #98: : Đạo Diễn a, ngươi bắt ta làm gì a?
 • #99: : Ngươi đến cùng làm cái gì? ?
 • #100: : Lâm Ung, ngươi vậy mà như thế không nói võ đức!
 • #101: : Cái này ngự tỷ, thật thật rất có phạm a!
 • #102: : Đạo Diễn Đại Đế chết, « Bất Tử Ấn Pháp »
 • #103: : Quỷ dị Chân Long bạch cốt!
 • #104: : Trộm cướp chân tướng, Lâm Ung nổi giận!
 • #105: : Chân Long vảy ngược, thiên mệnh tiến hóa
 • #106: : Chân Long nhân quả, truyền thuyết chân tướng
 • #107: : Chốn không người huyết án!
 • #108: : 1 nhân chi lực, đủ để hủy diệt toàn bộ Đại Chu!
 • #109: : Lúc này thật xảy ra chuyện!
 • #110: : Lục 2 không thể so với lý 2 chênh lệch a!
 • #111: : 5 vương bức thoái vị, phân đất phong hầu chi loạn!
 • #112: : Trẫm lúc nào trêu chọc qua chết cá ướp muối?
 • #113: : Còn có mạnh hơn tà ma?
 • #114: : Thiên Ninh Nữ Đế chính là không theo sáo lộ ra bài!
 • #115: : Chung quy là bị Thiên Ninh Nữ Đế chụp chết...
 • #116: : Tần Hoàng Hán Vũ, dễ như trở bàn tay!
 • #117: : Trẫm tuyệt sẽ không cô phụ ngươi 1 phiên khổ tâm!
 • #118: : Đây chính là thiên hạ thần thoại ánh mắt sao?
 • #119: : Ngạo kiều Nữ Đế áy náy !
 • #120: : Ngươi, ngươi muốn làm gì... .
 • #121: : Ngạo kiều Nữ Đế nước mắt...
 • #122: : Còn có để ngươi kinh ngạc hơn đây này!
 • #123: : 9 tầng yêu tháp, Vũ Dụ Đại Đế!
 • #124: : Vũ Dụ Đại Đế gian lận đến cực kỳ quá phận. . . .
 • #125: : Tiểu tử này thật sự là quá ghê tởm!
 • #126: : Thiên phú của chúng ta chênh lệch quá xa, ngươi không có cơ hội ~!
 • #127: : Thứ 10 nặng, căn cơ mạnh hơn Lâm Ung!
 • #128: : Chết cá ướp muối đao khí, như thế nào khủng bố như thế! ?
 • #129: : Một chỉ thuần phục Chân Long! (đại chương tiết)
 • #130: : Ta tin tưởng ngươi!
 • #131: : Đại ca, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút!
 • #132: : Tâm, tiêu tan!
 • #133: : Cuối cùng 1 lần cá ướp muối phản sát Chân Long!
 • #134: : Kia toàn thành quỷ kêu, lại bắt nguồn từ Thiên Ninh Nữ Đế!
 • #135: : Quá mức cường đại, thật không phải là lỗi của ta a!
 • #136: : 2 người thứ 1 cái vấn đề
 • #137: : Chưởng khống 1 cắt cá ướp muối!
 • #138: : Ngươi hoàn mỹ như vậy, những người khác còn thế nào sống! ?
 • #139: : Võ Đạo Thiên Bảng xuất thế, Hắc Dạ Ma Đao 7 đêm!
 • #140: : Thiên Ninh Nữ Đế tinh binh kế sách!
 • #141: : Võ Đạo Thiên Bảng chiến đấu! (cầu đặt mua nguyệt phiếu)
 • #142: : Lâm gia ẩn tàng cường giả tuyệt thế
 • #143: : Hừ, ngươi còn muốn chạy chỗ nào!
 • #144: : Lâm gia 9 thúc công, cường đại đạo nhân!
 • #145: : Bạo tẩu Long Hồn Tử Kim Thương, cường đại Cửu thúc công!
 • #146: : Một màn kinh người!
 • #147: : Bái kiến Cửu thúc!
 • #148: : Ăn bám sự tình, không thể đụng vào!
 • #149: : Cương thi chi mê
 • #150: : Hủy diệt cả Nhân tộc ác độc kế sách
 • #151: : Chia rẽ Chân Long cùng cá ướp muối, Cửu thúc hi sinh chi tâm!
 • #152: : Tư vị này, chỉ vì là trên trời có a! (4000 chữ đại chương cầu nguyệt phiếu)
 • #153: : Ngươi cùng Thiên Ninh Nữ Đế tuyệt không thể tại 1 lên!
 • #154: : 9 thúc nộ khí, có chút ức chế không nổi!
 • #155: : Vãng Sinh Chi Thuật, cương thi đầu nguồn
 • #156: : Vong Linh giới, trước quỷ môn quan
 • #157: : Tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu giảo hoạt!
 • #158: : Chết cá ướp muối vì trẫm, muốn giết muội chứng đạo!
 • #159: : Ta hôm nay liền muốn mang nàng đi!
 • #160: : Cái này sao có thể? (đại chương đổi mới)
 • #161: : Nói cho trẫm, trẫm đến cùng là ai! ?
 • #162: : Cá ướp muối bá khí tuyên ngôn! (chúc mọi người tết Trung thu khoái hoạt)
 • #163: : Vị tiểu thư này tỷ, ngươi là đang chờ ta sao?
 • #164: : Trăng sao thần thoại, thần thức tỉnh!
 • #165: : Đột phá Vương Giả, Tam Thốn Nữ Đế lại xuất hiện
 • #166: : Vũ Ninh a, ta thế nhưng là chính nhân quân tử
 • #167: : Để lộ hắc quan chân diện mục! ! (cực lớn chương đổi mới)
 • #168: : Lớn lao nguy cơ
 • #169: : Cá ướp muối kế hoạch, Nữ Đế kịch biến! (cầu nguyệt phiếu)
 • #170: : Chém giết Hồng Nhan Nữ Đế, trước khi đi!
 • #171: : Cá ướp muối quyết đấu Vũ Dụ Đại Đế, trước hố sau giết! (cầu nguyệt phiếu)
 • #172: Đương thời ân, đương thời trả, tạ thế trả lại!
 • #173: : Ta chỉ nguyện, thế gian người người như rồng!
 • #174: : Vũ Dụ Đại Đế chết, Thiên Đạo Tứ Cực hiện!
 • #175: : Nữ Đế thức tỉnh, tiếng lòng đưa tới ngoài ý muốn
 • #176: : Người người như rồng Đại Chu
 • #177: : Nữ Đế tìm phu, Tu La tràng lại xuất hiện!
 • #178: : Tiên đạo thần tính chân chính lực lượng, Nữ Đế đôi mắt u quang
 • #179: : Sáng cùng tối, Thiên Mệnh Ma Đao tiến hóa
 • #180: : Đẩy lui Chân Thần chi khí, tuyệt không phải một giấc mộng!
 • #181: : Hủy diệt hết thảy kiếp trước, thức tỉnh. . .
 • #182: : Lâm Ung lại ra tay, tiếng lòng cứu vớt phá sản Đại Chu (cầu nguyệt phiếu)
 • #183: : Cá ướp muối cùng Nữ Đế kỳ vọng sai lầm
 • #184: : Chân Long tội mình, cá ướp muối ý khó bình
 • #185: : Lấy răng trả răng, lấy máu trả máu! (cầu nguyệt phiếu)
 • #186: : Nữ tử này, không có chút nào đơn giản! (cầu nguyệt phiếu)
 • #187: : Xinh đẹp đến cực điểm Tiêu Lâm
 • #188: : Ngươi cái này ghê tởm nam nhân!
 • #189: : Thiết Hổ Vương hung ác chặn giết
 • #190: : Đây chính là chân chính vô thượng cường giả!
 • #191: : Ngự kiếm phi hành, tuyệt thế Kiếm Tiên
 • #192: : Cá ướp muối phản sát, sáng tạo thần thuật
 • #193: : Nam nhân như vậy, đã làm cho tôn trọng!
 • #194: : Thiên Đạo Tứ Cực chi địa chân tướng
 • #195: : Hiểu lầm cùng trầm luân Tiêu Lâm
 • #196: : Thanh Long hàng thế
 • #197: : Thiên Đạo bên dưới thứ nhất pháp tắc sinh tồn
 • #198: : Thanh Long huyết mạch sôi trào
 • #199: : Hắc ám Nữ Đế lại xuất hiện, Lâm Ung hoảng sợ!
 • #200: : Hoàn Nhan tộc truyền thuyết, nhân quả phản phệ!
 • #201: : Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ?
 • #202: : Hoàn Nhan bất tử tộc cùng cá ướp muối kinh thiên bí ẩn!
 • #203: : Nhân quả chấm dứt, cá ướp muối an tâm
 • #204: : Cùng
 • #205: : Cái này Đại Chu đế quốc, đến cùng là cái gì thần tiên đế quốc?
 • #206: : Tiêu Lâm, ngươi gọi hắn tiểu thị vệ! ?
 • #207: : Trẫm tuyệt sẽ không bán
 • #208: : Chúng ta đi theo, nguyên lai là một vị thần tiên a!
 • #209: : Hắc ám Nữ Đế cưỡng ép đột phá không biết thế giới
 • #210: : Bản đế rốt cục tái nhập thế giới!
 • #211: : Cái này ức nhất định là giả, nhất định là!
 • #212: : Lần này, là ngươi thiếu ta Ô Lâm Đáp - Mặc Nguyệt!
 • #213: : Thiên Ninh Nữ Đế lựa chọn chính mình đạo, nàng muốn trở thành Lâm Ung sinh mệnh ánh sáng!
 • #214: : Cái kia đáng giận hồ ly tinh, đúng là khác 1 nửa bản đế!
 • #215: : Một mảnh tinh hệ, cá ướp muối thành tựu Thánh Hoàng cảnh!
 • #216: : Đây chính là thủ hộ cùng giết chóc khác biệt a!
 • #217: : Ta còn là so ra kém cái này chết cá ướp muối a!
 • #218: : Cá ướp muối đánh giết Ma Thần!
 • #219: : Nhất thống Thần Hạ Đại Lục kíp nổ
 • #220: : Viễn cổ Chân Thần truyền thuyết
 • #221: : Hoàn Nhan bất tử tộc đáp án
 • #222: : Cường thế chém giết Hoàn Nhan Tông Phụ!
 • #223: : Hắn là thật muốn làm người a... .
 • #224: : Thiên hạ cách cục biến đổi lớn!
 • #225: : Thiên hạ kinh biến, Đại Đế Hoàn Nhan Ung!
 • #226: : Thiên Ninh Nữ Đế, cường thế vô cùng!
 • #227: : Trẫm nói cho các ngươi biết, bọn hắn là cùng một người!
 • #228: : Thiên Ninh Nữ Đế, thế không thể đỡ
 • #229: : Thiên Yêu Lâm, các ngươi thật đúng là chơi đến một tay xuất sắc mưu kế a!
 • #230: : Đại Chu đế quốc Chân Thần
 • #231: Nữ Đế bệ hạ thủ hộ chi tâm, thần minh thanh âm!
 • #232: : Hắc đao 7 đêm, vô địch khắp thiên hạ!
 • #233: : Vô cùng quỷ dị Minh Thần Điện
 • #234: Kiếp trước pho tượng, Minh Thần đế tọa
 • #235: Đạo thanh âm này. . . Là tín ngưỡng kêu gọi! !
 • #236: Thiên Mệnh Ma Đao luân hồi trở về!
 • #237: Vì hài tử thiêu đốt mẹ của mình
 • #238: : Ta muốn cứu người, ai cũng ngăn không được! ! !
 • #239: Như Lai Thần Chưởng, tín ngưỡng chi chiến
 • #240: Dưỡng dục chi ân, lớn nhất nhân quả
 • #241: : Tín ngưỡng chi lực chân tướng
 • #242: Chí ít còn có ngươi
 • #243: : Vĩnh viễn thủ hộ
 • #244: : Ô Lâm Đáp Mặc Nguyệt trở thành hắc ám Nữ Đế
 • #245: Kia phía sau đâm ra toái tâm một kiếm
 • #246: : Nữ Đế về sau, tồn tại càng khủng bố hơn!
 • #247: : Ngốc bà nương, ta rất nhớ ngươi a!
 • #248: : Chết cá ướp muối, ta rất nhớ ngươi
 • #249: : Vũ Ninh, ta nguyện ý lấy thân báo đáp báo đáp ngươi
 • #250: : Cá ướp muối việc
 • #251: : Sau cùng bàn giao
 • #252: : Quay về tương lai, lớn lao nguy cơ
 • #253: : Con lừa trọc giảng nói nhảm? ? Đánh chết liền tốt!
 • #254: : Ngươi muốn chết? ? Ta thành toàn ngươi! !
 • #255: : Thiên hạ thần thoại? ? Ta để ngươi chết, ngươi liền phải chết!
 • #256: : Thiên hạ chấn kinh!
 • #257: : Tín ngưỡng truyền Đại Chu, siêu cường đế quốc lên!
 • #258: Hắc ám Nữ Đế hoàn toàn chết đi
 • #259: : Đối ngươi thủ hộ, ta tuyệt sẽ không bại bởi Ô Lâm Đáp Mặc Nguyệt!
 • #260: : Để cho ta trở thành nằm ngửa liền mạnh lên người, chính là ta nhà ngốc bà nương a!
 • #261: Cá ướp muối đâm đế
 • #262: : Đại Chu đế quốc bạo tẩu!
 • #263: : Thiên hạ 1 thống, Đại Chu thần triều lên
 • #264: : Mông Nguyên hủy diệt, Ma Uyên xuất thủ
 • #265: Phá Ma Thần, ma đao thành
 • #266: Chưởng khống long mạch, gặp phải thiên đạo
 • #267: Cùng thiên đạo thấy một lần, dung hợp thế gian
 • #268: : Số 10 năm trước chân tướng
 • #269: Mạnh nhất Thiên Đế ám đấu!
 • #270: Phá toái hư không Đại Chu thần quốc
 • #271: : Giải quyết xong thiên địa nhân quả, tiên môn mở!
 • #272: : Ngươi quản cái này gọi thế gian? ?
 • #273: : Bước vào tiên giới, cá ướp muối Nữ Đế tiếng lòng đối thoại
 • #274: : Nữ Đế lén qua thất bại, Yêu giới trải qua nguy hiểm
 • #275: : Hàm ngư phiên thân, hệ thống thăng cấp
 • #276: : Ta thành Cửu Thiên Thần Hoàng phu quân! ?
 • #277: : Thí chủ, cầu ngươi thả qua ta. . . .
 • #278: : Ngươi chơi xong liền muốn đi! ?
 • #279: : Ta đón lấy yêu tộc, ngươi liền thả ta đi! ?
 • #280: : Hắn là thật không biết, mình cường đại cỡ nào? ?
 • #281: : Chu Tước sáng thế!
 • #282: : Ma tộc so yêu tộc còn muốn không hợp thói thường a!
 • #283: : Ta là tiên giới chi chủ? ? ? Ngươi phảng phất tại đùa ta!
 • #284: : Quay về năm đó, thấy rõ càng kinh khủng chân tướng!
 • #285: : Làm sao... Một kiếm này yếu như vậy? ?
 • #286: : Siêu việt toàn bộ tiên giới lực lượng kinh khủng!
 • #287: : Lão thiên gia a, ngươi có phải hay không chơi ta à!
 • #288: : Cá ướp muối muốn đối tiên giới xuất thủ! !
 • #289: : Khiến tiên giới chấn động sự kiện lớn
 • #290: : Tiên giới sự kiện lớn bộc phát
 • #291: : Mạnh nhất Thiên Đế vẫn lạc, con lừa trọc tận thế!
 • #292: : Đại Lôi Anh Tự sụp đổ, tiên giới chấn kinh!
 • #293: : Ước ao ghen tị hai đại mạnh nhất Thiên Đế
 • #294: : Nhân tộc cùng đạo môn, Hậu Thổ trùng sinh!
 • #295: : Tiên giới phật môn, chung quy là hoàn toàn biến mất... .
 • #296: : Ngươi có phải hay không không biết, mình rốt cuộc cường đại cỡ nào? ? ?
 • #297: : 1 trận luân hồi, Viêm Hoàng đại thế giới (đại kết cục)
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Related posts

Ta Bảy Tuổi Liền Thành Tổ Sư Gia

TiKay

Ta Bị Hung Trạch Coi Trọng Lúc Sau

THUYS♥️

Đấu La Đại Lục

TiKay

Chư Thiên Hình Chiếu

TiKay

Dược Môn Tiên Y

TiKay

Siêu Cấp Oan Uổng Hệ Thống

TiKay

Leave a Reply