Đam Mỹ Vô Hạn Lưu Xuyên Nhanh

Chủ Nhiệm Lớp Hệ Thống

Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Xem bảng đen! Ta muốn bắt đầu giảng bài!

Hùng hài tử 1: Ha ha ha này ai a nhược kê!

Hùng hài tử 2: Nghe giảng bài không bằng khiêu vũ, nghe giảng bài làm gì lên hi!

Ngụy hảo hài tử: Ngồi đoan chính.

Nhậm Trúc: …

Hùng hài tử 1: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào suy yếu trạng thái!

Hùng hài tử 2: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1?  khiêu? -50, tiến vào thiểu năng trí tuệ trạng thái!

Ngụy hảo hài tử: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào hưng phấn trạng thái.

Nhậm Trúc: Mục tiêu của ta là, dạy học và giáo dục. Đem ái mang cho mỗi một cái hùng hài tử. Cám ơn.

Cùng với, bổn văn là cái chậm xuyên mau xuyên văn… Nhân đây quét mìn.

—————————————–

Tag: Cường cường linh dị thần quái hệ thống ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhậm Trúc, ┃ vai phụ: Hùng hài tử ┃ cái khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.

Nguồn : wikidich


Nghe truyện nào hay dở ra sao thì cũng rate truyện 1 phát nhé, chỉ chậm lại 1 giây thôi mà nhiều truyện đợi ratings đợi đến hoa cũng tàn luôn là sao nhỉ?
 •  Đả Cương Thi
 •  Chương: /169
 • CV
 •  
 •  
 • Full - Trọn Bộ
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0001.mp32019-11-16 17:28
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0002.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0003.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0004.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0005.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0006.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0007.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0008.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0009.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0010.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0011.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0012.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0013.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0014.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0015.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0016.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0017.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0018.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0019.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0020.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0021.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0022.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0023.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0024.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0025.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0026.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0027.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0028.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0029.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0030.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0031.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0032.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0033.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0034.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0035.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0036.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0037.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0038.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0039.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0040.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0041.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0042.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0043.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0044.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0045.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0046.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0047.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0048.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0049.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0050.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0051.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0052.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0053.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0054.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0055.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0056.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0057.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0058.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0059.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0060.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0061.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0062.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0063.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0064.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0065.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0066.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0067.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0068.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0069.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0070.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0071.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0072.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0073.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0074.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0075.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0076.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0077.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0078.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0079.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0080.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0081.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0082.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0083.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0084.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0085.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0086.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0087.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0088.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0089.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0090.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0091.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0092.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0093.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0094.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0095.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0096.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0097.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0098.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0099.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0100.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0101.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0102.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0103.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0104.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0105.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0106.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0107.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0108.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0109.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0110.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0111.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0112.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0113.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0114.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0115.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0116.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0117.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0118.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0119.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0120.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0121.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0122.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0123.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0124.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0125.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0126.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0127.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0128.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0129.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0130.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0131.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0132.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0133.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0134.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0135.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0136.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0137.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0138.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0139.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0140.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0141.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0142.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0143.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0144.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0145.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0146.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0147.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0148.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0149.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0150.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0151.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0152.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0153.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0154.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0155.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0156.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0157.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0158.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0159.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0160.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0161.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0162.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0163.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0164.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0165.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0166.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0167.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0168.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0169.mp32019-11-16 17:54
[Total: 1   Average: 5/5]

Related posts

Hôm Nay Cũng Không Biến Thành Thú Bông Đâu

THUYS♥️

Đại Lão Cư Nhiên Khai Cái Manh Tân Tiểu Hào

THUYS♥️

Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ

THUYS♥️

Leave a Reply