Đam MỹVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Chủ Nhiệm Lớp Hệ Thống

Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Xem bảng đen! Ta muốn bắt đầu giảng bài!

Hùng hài tử 1: Ha ha ha này ai a nhược kê!

Hùng hài tử 2: Nghe giảng bài không bằng khiêu vũ, nghe giảng bài làm gì lên hi!

Ngụy hảo hài tử: Ngồi đoan chính.

Nhậm Trúc: …

Hùng hài tử 1: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào suy yếu trạng thái!

Hùng hài tử 2: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1?  khiêu? -50, tiến vào thiểu năng trí tuệ trạng thái!

Ngụy hảo hài tử: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào hưng phấn trạng thái.

Nhậm Trúc: Mục tiêu của ta là, dạy học và giáo dục. Đem ái mang cho mỗi một cái hùng hài tử. Cám ơn.

Cùng với, bổn văn là cái chậm xuyên mau xuyên văn… Nhân đây quét mìn.

—————————————–

Tag: Cường cường linh dị thần quái hệ thống ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhậm Trúc, ┃ vai phụ: Hùng hài tử ┃ cái khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.

Nguồn : wikidich


Truyện nào không có chương nghe xin chư vị vui lòng report để ta sửa lại nhé. Đa tạ!Trường hợp có Server 2 mà chương bị lỗi thì đạo hữu chuyển sang Server khác để nghe nhé

 •  Đả Cương Thi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0001.mp32019-11-16 17:28
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0002.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0003.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0004.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0005.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0006.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0007.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0008.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0009.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0010.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0011.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0012.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0013.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0014.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0015.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0016.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0017.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0018.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0019.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0020.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0021.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0022.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0023.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0024.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0025.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0026.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0027.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0028.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0029.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0030.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0031.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0032.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0033.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0034.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0035.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0036.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0037.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0038.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0039.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0040.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0041.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0042.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0043.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0044.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0045.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0046.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0047.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0048.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0049.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0050.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0051.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0052.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0053.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0054.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0055.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0056.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0057.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0058.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0059.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0060.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0061.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0062.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0063.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0064.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0065.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0066.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0067.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0068.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0069.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0070.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0071.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0072.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0073.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0074.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0075.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0076.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0077.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0078.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0079.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0080.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0081.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0082.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0083.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0084.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0085.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0086.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0087.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0088.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0089.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0090.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0091.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0092.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0093.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0094.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0095.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0096.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0097.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0098.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0099.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0100.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0101.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0102.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0103.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0104.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0105.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0106.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0107.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0108.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0109.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0110.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0111.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0112.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0113.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0114.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0115.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0116.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0117.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0118.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0119.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0120.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0121.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0122.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0123.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0124.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0125.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0126.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0127.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0128.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0129.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0130.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0131.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0132.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0133.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0134.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0135.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0136.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0137.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0138.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0139.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0140.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0141.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0142.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0143.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0144.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0145.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0146.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0147.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0148.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0149.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0150.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0151.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0152.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0153.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0154.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0155.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0156.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0157.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0158.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0159.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0160.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0161.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0162.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0163.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0164.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0165.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0166.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0167.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0168.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0169.mp32019-11-16 17:54
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Vì Khoa Học Mà Phấn Đấu

THUYS♥️

Khoái Xuyên Chi Cặn Bã Nữ Hoàn Lương Ký

THUYS♥️

Sống Lại Trò Chơi

THUYS♥️

Xuyên Nhanh Chi Ta Là Đại Boss

THUYS♥️

Hãn “Phu”

TiKay

Trọng Sinh Chi Tinh Tế Sủng Hôn

THUYS♥️

Leave a Reply