Đam MỹVô Hạn LưuXuyên Nhanh

Chủ Nhiệm Lớp Hệ Thống

Nhậm Trúc: Yên lặng một chút! Xem bảng đen! Ta muốn bắt đầu giảng bài!

Hùng hài tử 1: Ha ha ha này ai a nhược kê!

Hùng hài tử 2: Nghe giảng bài không bằng khiêu vũ, nghe giảng bài làm gì lên hi!

Ngụy hảo hài tử: Ngồi đoan chính.

Nhậm Trúc: …

Hùng hài tử 1: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp lẳng lặng nhìn chăm chú ×1, thể lực -500. Tiến vào suy yếu trạng thái!

Hùng hài tử 2: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp thâm trầm nhìn chăm chú ×1?  khiêu? -50, tiến vào thiểu năng trí tuệ trạng thái!

Ngụy hảo hài tử: Ngươi được đến chủ nhiệm lớp vui mừng nhìn chăm chú ×1, trí lực, thể lực +50, tiến vào hưng phấn trạng thái.

Nhậm Trúc: Mục tiêu của ta là, dạy học và giáo dục. Đem ái mang cho mỗi một cái hùng hài tử. Cám ơn.

Cùng với, bổn văn là cái chậm xuyên mau xuyên văn… Nhân đây quét mìn.

—————————————–

Tag: Cường cường linh dị thần quái hệ thống ngọt văn

Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Nhậm Trúc, ┃ vai phụ: Hùng hài tử ┃ cái khác: Hệ thống, ngọt, tô 0-0.

Nguồn : wikidich


Dạo này tại hạ thấy rating sao mà nó ít còn hơn lá mùa đông nữa chư vị đạo hữu, không biết là cái nút Rate nó có bị sao không nữa? Cho tại hạ xin một mớ rating khi nghe nhé. Nếu tiện tay mà thấy cái quảng cáo nào hay thì bấm vô tham khảo luôn. Đa tạ chư vị đạo hữu!!!

 •  Đả Cương Thi
 •  
 •  
 • Completed
 • CV
Nhạc nền

Giọng đọc

Speed: 1x
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0001.mp32019-11-16 17:28
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0002.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0003.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0004.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0005.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0006.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0007.mp32019-11-16 17:29
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0008.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0009.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0010.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0011.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0012.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0013.mp32019-11-16 17:30
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0014.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0015.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0016.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0017.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0018.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0019.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0020.mp32019-11-16 17:31
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0021.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0022.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0023.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0024.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0025.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0026.mp32019-11-16 17:32
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0027.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0028.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0029.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0030.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0031.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0032.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0033.mp32019-11-16 17:33
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0034.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0035.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0036.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0037.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0038.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0039.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0040.mp32019-11-16 17:34
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0041.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0042.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0043.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0044.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0045.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0046.mp32019-11-16 17:35
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0047.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0048.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0049.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0050.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0051.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0052.mp32019-11-16 17:36
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0053.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0054.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0055.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0056.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0057.mp32019-11-16 17:37
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0058.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0059.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0060.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0061.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0062.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0063.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0064.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0065.mp32019-11-16 17:38
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0066.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0067.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0068.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0069.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0070.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0071.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0072.mp32019-11-16 17:39
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0073.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0074.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0075.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0076.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0077.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0078.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0079.mp32019-11-16 17:40
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0080.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0081.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0082.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0083.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0084.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0085.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0086.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0087.mp32019-11-16 17:41
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0088.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0089.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0090.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0091.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0092.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0093.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0094.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0095.mp32019-11-16 17:42
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0096.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0097.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0098.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0099.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0100.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0101.mp32019-11-16 17:43
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0102.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0103.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0104.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0105.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0106.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0107.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0108.mp32019-11-16 17:44
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0109.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0110.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0111.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0112.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0113.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0114.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0115.mp32019-11-16 17:45
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0116.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0117.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0118.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0119.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0120.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0121.mp32019-11-16 17:46
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0122.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0123.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0124.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0125.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0126.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0127.mp32019-11-16 17:47
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0128.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0129.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0130.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0131.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0132.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0133.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0134.mp32019-11-16 17:48
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0135.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0136.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0137.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0138.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0139.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0140.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0141.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0142.mp32019-11-16 17:49
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0143.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0144.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0145.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0146.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0147.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0148.mp32019-11-16 17:50
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0149.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0150.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0151.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0152.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0153.mp32019-11-16 17:51
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0154.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0155.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0156.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0157.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0158.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0159.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0160.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0161.mp32019-11-16 17:52
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0162.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0163.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0164.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0165.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0166.mp32019-11-16 17:53
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0167.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0168.mp32019-11-16 17:54
 • chu-nhiem-lop-he-thong-chuong-0169.mp32019-11-16 17:54
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

TiKay

Ta Ở Trong Trò Chơi Kinh Dị Phong Thần [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Ta Ở Cầu Sinh Trò Chơi Dưỡng Nhãi Con [ Vô Hạn ]

THUYS♥️

Tại Tu Tiên Giới Chơi Game Online

TiKay

Tú Ân Ái Hệ Thống [ Mạt Thế ]

THUYS♥️

Nông Môn Thần Đoạn

TiKay

Leave a Reply